Page 1

Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Blueskonsert med Rejoice i kirken på Bastøy, april 2011 Lengst til venstre: O.A.Stykket, leder PFN. Lengst t il høyre: Magne Hanssen, leder PF Skien. Rejoice, fra venstre: Inger Heibø, piano og sang. Tor Madsen, bass. Sigurd Heibø, piano og sang. Robert Kattil, trommer. Simen Olsen, gitar og sang.

Blues’n & Bless’n


LOPPEMARKED I HALDEN På bildet: Stein Vinje-Andersen 20. og 21. mai arrangerte Angel Tree-gruppa i Halden et loppemarked til inntekt for PF Romania og det arbeidet Angel Tree gjør der, bl.a. for gatebarna.

Medlemmene i Halden tømte kjellere og loft, venner og de fra menighetene våre ble oppfordret til å gi, og mange bidro med fine loppefunn. Vi var litt uheldige med valg av datoer da det viste seg at det var 3 andre loppemarkeder i byen samme helg, men det tatt i betraktning var vi svært fornøyde med besøket. Det kom inn hele 7420 kr og det tilsvarer to vanlige månedslønner i Romania. Vi fikk en hyggelig takkemail fra Constantin Asavoaie, lederen i PF Romania som fortalte at pengene var utrolig velkomne på kontoen for mat til gatebarna. Vi kommer til å la dette bli en årlig tradisjon og Stein og jeg skal reise til Romania og besøker og la oss inspirere av det fantastiske arbeidet de gjør der nede. God sommer! Elisabeth Vinje-Andersen.

Blues’n &Bless’n Forsidebildet: Rejoice på Bastøy.

Sigurd og Inger Heibø fra Bamble har drevet med fengselsarbeid et par tiår, og går nå tungt inn Prison Fellowship. De leder blant annet Rejoice, et blues– og lovsangsband med spesielt hjerte for å spille i fengsler.

Fra september og på ubestemt tid videre er planen at Rejoice skal besøke cirka ett fengsel i måneden, og ha blueskonsert der. Samme helg ønsker vi å ha en utekonsert i samme by/sted, og evangelisere i samarbeid med lokale menigheter. Vi ønsker også å ha et informasjonsmøte om Prison Fellowship, der vi samler de som brenner for arbeid i fengsel, med rusmisbrukere, og for å ta vare på tørrlagte, løslatte og nyfrelste. Flere samarbeidspartnere er allerede interessert i å være med på dette opplegget. Magne Hanssen, regionsleder for Prison Fellowship i Skien, har tatt på seg et koordinator– og oppfølgingsansvar for disse helgene.

Johanna Kohler er født i Peru, bor i Tyskland, har vært med i Ungdom i Oppdrag og har arbeidet ett år som frivillig i en soningsanstalt som Prison Fellowship driver i Tyskland.

Internship Frivillig medhjelper fra Tyskland

I vår sendte Johanna en mail der hun spurte om hun kunne komme og arbeide for oss en måned i høst, og det har vi takket ja til. Hun vil ha base på Mjølløst Gård og besøke ulike Prison Fellowship regioner når det er passende aktiviteter der, fra midten av august til midten av september. Si gjerne i fra om du kan tenke deg besøk og hjelp i ditt PF-arbeid! Johanna snakker engelsk, tysk og spansk.


Omsorgsfellesskap

I 27 år har jeg vært med som kristen leder i ulike sammenhenger, og jeg har sett viktigheten av og fått være med på å bygge opp omsorgsfellesskap som er i stand til å ta vare på mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Jeg tenker spesielt på dem som er i en overgang; fra ruset til tørrlagt; fra institusjon til å bo på egen hånd igjen, fra et liv uten menighetsfellesskap til å være aktiv kristen. Men jeg ser at det er behov for flere og bedre omsorgsfellesskap enn det menighetene tilbyr i dag. Vi har et godt arbeid i mange av våre menigheter, med gode og trygge sosiale miljøer. Det er mange grupper som driver et fint fengselsarbeid i sitt lokale fengsel, med besøkstjeneste, Gudstjenester, Alphakurs og så videre. Men vi har en utfordring med å takle overgangen: hvordan bygge kontakt, tillit og vennskap med mennesker før de er frelst, løslatt, tørrlagt –motivere for endring, og så være der og gi støtte, vennskap, praktisk hjelp og veiledning når man går fra døden til livet, fra fengsel eller evangeliesenter til egen bolig, fra et liv med rus til et uten. Det er dette vi arbeider med! Og vi ser at det å samarbeide på tvers av både kommune– og landegrenser gir Prison Fellowship (PF) en mulighet til å følge opp mennesker fra hele landet og verden på en måte få andre kan.

PF har allsidig erfaring fra de 124 land som er med. Jeg vil nevne tre områder som jeg håper vi i PF Norge (PFN) vil kunne utvikle på en måte som påvirker samfunnet vårt: Sycamore Tree er et program for å endre holdninger og handlinger hos innsatte, gjennom kurs i fengslet. Det innebærer en gjennomgang av begreper som skyld, tilgivelse, forsoning og gjenopprettelse, og møter med ofre som forteller om virkningen av kriminelle handlinger. Dette er et program og en tankegang som har hatt samfunnsmessig betydning for land som Nord-Irland og Rwunda, for dem som kjenner historikken der med borgerkrigslignende tilstander. Det er sterke historier derfra på

www.theprisonyard.org Men også i land som er mer sammenlignbare med Norge i kultur, velferds– og velstandsnivå, som New Zealand og England, fungerer dette svært godt. PFN har arbeidet med bakgrunnsmaterialet til Sycamore Tree i flere år, men har ennå ikke funnet ildsjelene som har evnet å drive dette frem i praksis.

hele familier til å fungere i samfunnet. I Halden har vi en gruppe som har tatt på seg et nasjonalt ansvar for å gi dette arbeidet forfeste i Norge. Omsorgsfellesskap kaller jeg det i Norge av mangel på et bedre navn, og dette har ulike navn og utforminger rundt i verden. Men prinsippet er at en gruppe mennesker tar et spesielt ansvar for løslatte, tørrlagte, nyfrelste, og gir praktisk hjelp og vennskap, og fungerer som bindeledd mellom institujon og menighet. Aktivt ettervern, med ulike trossamfunn representert, og der målet er å gi hjelp i overganger, og føre mennesker inn i aktivt samfunns– og menighetsliv. Liv uten rusmisbruk, uten kriminalitet, med gode og sunne relasjoner til familie, næringsliv og arbeid, til trening og helse, med overskudd og livsglede. Er du med oss?

Angel Tree er arbeid rettet mot pårørende og spesielt barn av innsatte, og som hjelper noen av de svakeste i verden på en måte som stadig hjelper

Daglig leder Odd Arvid Stykket


Fengslende dager 23.-25.september 2011, på Vatnar Leirsted Årets storsamling for deg som vil ha inspirasjon, fellesskap, opplæring, dele ideer knyttet til omsorg for innsatte, pårørende, rusmisbrukere, menigheter, arbeid i og utenfor fengsel... Du er velkommen uavhengig av om du er medlem eller ikke–vi ønsker bredt samarbeid og erfaringsutveksling Pris for konferansen: 800,Tillegg på 400,- for å være alene på rommet. Oppmøte: fredag 23.september 16-18 Avreise søndag kl.14. Kom deler av helgen om ikke alle dager passer. Praktisk: Det er noen få sengesett til utleie, men ta helst med eget laken og putevar, og dyne eller sovepose. De aller fleste rommene er firemannsrom. Mer informasjon på om leirstedet på www.vatnarleirsted.no

Kurs og forelesninger Sosialt og åndelig fellesskap Samtaler Ulike arbeidsgrupper: -Ledere i fengselsarbeid -Frivillig i fengsel -Frivillig utenfor fengsel

Påmelding snarest til: E-post: post@pfn.no Post: PFN, Postboks 75 Sentrum 3701 Skien Telefon/SMS: 47 45 49 00

Kom deg til Bø eller Notodden og følg skiltingen mot Bø Sommarland. Vatnar ligger 6 km fra sommarland videre mot Notodden

Gjensidig Byggtjenester AS Prosjektledelse Prosjektadministrasjon Eiendomsutvikling


Kjenningssang Internasjonalt er begrepet Restorative justice sentralt i Prison Fellowship—det handler om en helhetlig tankegang der målet er å møte kriminalitet, forbrytere og ofre på en slik at måte at forsoning og gjenopprettelse kan skje til beste for de involverte og samfunnet. På norsk har Prison Fellowship m ot t oet ” Fr a soni ng ti l forsoning”, som dekker noe av den samme tankegangen. Daglig leder har skrevet en kjenningssang som flere skal få bli kjent med etter hvert. Ut på høsten skal vi legge ut video, tekst og besifring på internett, og lærer sangen videre når vi samles. PFN-kontakten er et informasjons– og medlemsblad for Prison Fellowship Norge (PFN) PFN er et tverrkirkelig fellesskap tilsluttet Prison Fellowship International (PFI), som har medlemmer i 119 land.

PFN har som formål å: - gi håp, oppmuntring og støtte til innsatte og offer for kriminalitet - bidra til kontakt med familie og reetablering i samfunnet - tilby vennskap, nettverk og praktisk hjelp under og etter soning Styreleder Ingvald Viken 911 22 533 Nestleder Tove Stabell 69 27 03 69 Styremedlem - sekretær Arne Synnes 67 83 99 99 / 992 94 356 Styremedlem -regnskap Jan Strand 69 90 10 57 / 930 49 894 Styremedlem Gunnar Skattum 69 82 86 53 Styremedlem Inger Helene Veiby 934 55 653 / 32 82 43 46 Styremedlem Elisabeth Vinje-Andersen 1.varamedlem Bodil Myhre 2.varamedlem Asbjørn Haavik Medlems– og gavekonto: 0539 33 92772

www.pfn.no

Det er stengsler det er fengsler I mitt liv og i mitt sinn For min frykt og egoisme den har fanget meg inn jeg er fanget av det onde jeg må bære min dom jeg er aldri helt uskyldig jeg må ta den straff som kom Vers: fra soning til forsoning er jeg virkelig fri til å gjøre alt det gode som fins langs den smale sti når jeg lever i den frelse Jesus kaller meg til Er jeg fri fra alle stengsler Jeg er virkelig fri Jesus lever Han regjerer Han har gitt meg et bud Jeg skal elske høyt min neste Jeg skal elske min Gud Men jeg kan jo ikke klare Dette helt av meg selv Derfor gjorde Han det for meg Det er håp allikevel Vers: Fra soning til forsoning...

There are barriers and bars in my life and in my mind For my fear and selfishness has caught and left me behind I am trapped by the evil and the wicked ways I’m in I am really never blameless have to carry all my sin Verse: From justice to restoration could I really be free to do all the good works my God has planned for me When I live in the salvation Jesus called me to see I am free from all the barriers I am really free to be God is living and He’s ruling If you want to let Him do And let Him take your burdens He will carry them too Yes He paid for all your evil when He died upon that cross And is longing to accept you When you give Him all your loss Verse: From justice to restoration you could really be free to do all the good works your God has planned for you When you live in the salvation Jesus called you to see You are free from all the barriers You are really free to be


Verdenskonferansen i Toronto En delegasjon på seks mennesker fra Norge møtte 900 delegater fra 135 land i sommer, til et vell av seminarer, tenketanker, samarbeidsprosjekter, erfaringsutveksling med mer. Et fargerikt fellesskap om den samme frelser, og med praktisk fokus på å hjelpe mennesker. Ingvald skriver: En av mine høydepunkter på Verdenskonferansen i Toronto var å møte igjen en god kjenning, som jeg ikke hadde sett på 20 år. Et vidunderlig eksempel på hva Gud gjør. PF (inkl. undertegnede) fulgte opp Sola Mabo gjennom 4 år i norske fengsler: Kongsvinger, Ullermo, og til slutt Bastøy. Han startet å studere Guds ord på denne tiden. Det ble tilrettelagt både kurser og litteratur. Og vi hadde han med oss i flere PF-samlinger, hvor han stod fram og vitnet frimodig om vår Herre og Frelser. Etter at han forlot Bastøy i 1991 og ble sendt tilbake til Nigeria, hørte undertegnede at han etter hvert hadde startet sin egen menighet. I Toronto fikk vi høre detaljene: 5 år på Bible Fate College, tok den teologiske doktorgrad – og startet Ark og Gospel Ministry, som han nå driver sammen med 3 medpastorer. Fokus er på å nå de forkastede, innsatte, løslatte, og prostituerte i sentrum av Lagos. Han reiser mye rundt om i verden og taler i sammenhenger hvor man er åpen for å inkludere utslåtte i sitt arbeid i Guds rike. Og han er glad i Norge, hvor han har en sønn som har en flott jobb, og så har han 5 barnebarn her. Han har skrevet en hilsen til oss i PF: My special greetings to all my brethren, Brothers and Sisters in Norway. I owe Norway a big “Thank you” for their hospitality during the dark period of my life, if not for the good people of Norway, I would not be who I am today. May God continually bless you all, may the good God repay you for all your kindness to people you do not know, and may not meet again here on earth. I do hope that before JESUS comes, I will be opportuned or have the opportunity to visit you kind people of God in Norway. God bless PF Norway, God bless people of Norway. Rev.Sola Mabo Odd Arvid skriver:

Prison Fellowship Norge

Jeg reiste noen dager før de andre og deltok på en ukes grunnkurs, lederopplæring som var særdeles nyttig mye fordi jeg fikk et nært vennskap med og nyttige erfaringer fra et trettitalls ledere i samme posisjon som meg, fra hele verden.

Gul: Fengsel Rød: Fengsel der Prison Fellowship har eget arbeid

På konferansen fikk Ole Chr.Lie synge sangen hans den gang unge sønn Joachim skrev da pappa kom hjem fra fengslet som en forandret og bedre mann fordi han hadde blitt kristen. Og tilsvarende sterke historier fikk vi høre fra et mangfold av verdens land. Jeg vil på det sterkeste oppfordre de som har mulighet til å bli med neste gang det er internasjonale konferanser, det er virkelig inspirerende og lærerikt, og nyttige kontakter når vi skal følge opp løslatelser på tvers av landegrensene.


Befaring hos Marita og Blåkors I forbindelse med årsmøtet i april der vi fikk besøk av Asbjørn Haavik og Trude Frøiland fra Stavanger, søkte vi erfaringer i ettervernsarbeid hos noen av dem som gjør det best.

Maritastiftelsen har i Norge/Oslo bosenter, bruktbutikk, evangeliserings– og kontaktkafe med rimelig mat, helsetilbud og sårstell, transportavdeling og ulike former for arbeidstrening. Magne Hanssen fra PF Skien, daglig leder (DL), og Trude og Asbjørn fra Stavanger, fikk en grundig og nyttig innføring i en del av det som blir gjort i Oslo, og vi takker Anders Olsen Søyseth og Leiv Holstad for oppmuntring og velvillighet. Blåkors sitt Kontaktsenter deler ut gratis mat til over 200 mennesker seks dager i uken, har et hundretalls frivillige i tillegg til 7 ansatte, og har et av Norges beste opplegg for motivasjonssamtaler, som vi fikk en kort innføring i. Daglig leder Jostein Hågan er en frimodig kristen som kombinerer sin tro med en pedagogisk tilnærming og respekt for det enkelte mennesket på tross av de ytre og indre problemer mennesket måtte ha. Avtalen på Kontaktsenteret ble dessverre ikke mulig å kombinere med besøket til Trude og Asbjørn, så Magne, DL og styreleder Ingvald Viken med sin kone Eva deltok her.

Smånyheter: Litt tidligere i april hadde vi et informasjonsmøte om PF i Hønefoss, og fikk i etterkant en -Årsmøte for PFN ble avholdt omvisning på Blåkors sitt anlegg 29.april på Stabekk. Årsmelding der. Per og Jorunn Askildsrud leder kan hentes på www.pfn.no. et imponerende arbeid med mange Regnskap og valg ble godkjent boenheter med oppfølging, med uten debatt. Styrets arbeidstrening gjennom catering, sammensetning står i blå ramme bruktbutikk, snekkerverksted og på side 5. systue, transport med mer, som de driver under Stjernegruppen som -Kalenderen for neste år er så å si hører til Blåkors. ferdig, den ligger til korrekturlesing og som vanlig er Prison Fellowship Norge ønsker å det lagt ned et omfattende arbeid tenke helhetlig om veien fra med flotte bilder, gjennomtenkte fengsels– og rusinstitusjoner til et bibelleseplaner og inspirerende fingerende liv i samfunnet, og stoff. samarbeide der det er tjenlig. Da trenger vi å vite om hverandre.

Smånyheter: -PFN hadde sin årlige grillfest for alle innsatte på Bastøy fengsel 7.juni, med hjelp fra PF Moss, PF Horten, og Mjølløst gård. Nesten full oppslutning fra de innsatte. -Gisle Lunde, tidligere generalsekretær i NMU i 12 år og nå konsulent for blant annet Kristent Interkulturelt arbeid, Skjærgådsgospel, flere nærmiljøsentraler med mer, er engasjert som Fund Raiser av PFN. -Trude Frøiland fra Stavanger og Willy Tverodd fra Halden deltok på Apha sin internasjale konferanse i London i juni, med tanke på Alpha i fengsel. Trude har jo vært engasjert i dette i mange år, og Willy ønsker å begynne. De overnattet hos PFfrivillige i London. -PF Skien satser på ettervern, og leier egne lokaler fra 1.september for å ha en base for samlinger, kurs og omsorgsfellesskap. Dette blir samtidig landskontor for PFN. Besøksadressen blir Slemdalsgate 18, Skien. -PF Stavanger ønsker også å etablere et mer aktivt ettervern, og ser på muligheter for kontaktkafe, matutdeling med mer. -Et mer hensiktsmessig internettpubliseringsverktøy er satt i drift, og arbeidet med å konvertere sider og bygge opp den kontakt– og kunnskapsdatabasen vi trenger for å få en god informasjonsflyt er godt i gang. Målet er å få på plass nye websider med de viktigste funksjonene innen 1.november.


adresse

Returadresse: Prison Fellowship Norge Frognerlia 31, 3715 Skien

B

Kontakt med PRISON FELLOWSHIP NORGE: □

Jeg har spørsmål, ønsker hjelp, rådgivning eller annet

Kommentar:

Jeg vil være medlem i Prison Fellowship Enkeltmedlem kr. 200,- pr. år, familie kr. 300,-

□ Jeg kan tenke meg være med som medarbeider i eller utenfor fengsel (mer utfyllende kontaktskjema finnes på www.pfn.no) □

Jeg vil delta i bønn for arbeidet

□ Jeg vil kontaktes om mulighetene for å bidra økonomisk, med gaver eller dugnad Jeg ønsker nyhetsblad i posten På mail

□ □

Navn:______________________________________________

Adresse:____________________________________________

Postnr.:_____________ Poststed:________________________

Mobil:_______________ E-post:_________________________

Daglig leder Odd Arvid Stykket tlf. 47 45 49 00

På våre websider

www.pfn.no finnes kontaktpersoner for de fengslene der vi har har fast arbeid. Bønnekontakt Gillian Holby 901 64 311 Medlemmer av Landsrådet Finn Kristian Marthinsen Ingjerd Gilbrandt Kvarme Rolf B. Wegner Trygve Eriksen Lars Rise —————

Medlems– og gavekonto: 0539 33 92772 epost post@pfn.no

Dato:

Underskrift:

Post: PFN, PB.75 Sentrum, 3701 Skien

PFN-kontakten 2011-02  
PFN-kontakten 2011-02  

Nyhetsblad nummer 2 i 2011

Advertisement