Page 1

KJMV KontaKt

KlassieKe Japanse Motorfietsen Vereniging

1 december 2009


Colofon Voorzitter    

045 5456680 joscreusen @planet.nl

Jos Creusen Bosweidenweg 4 6468 AL Kerkrade

Secretaris 020 6451432 Documentatier.witbraad @ziggo.nl

Rob Witbraad Branding 20 1186 DH Amstelveen

Penningmees­045 5326214 ter Ledenadm. bolledennis @home.nl

Dennis Martin

Redactie  

Paul Otten Ophemertsedijk 1  4001 PA Tiel

0344 621558  otten.meijers  @planet.nl

Prickeleenstraat 33 6372 GH Landgraaf

inzenden       artikelen KJMV@2smic.com foto's kjmvfoto@gmail.com  in deze editie bijdrages van                                

Ben de Boer en Gerrit Butter Jan P Goedegebuure † Ernst Hagen en Peter Halbersma Paul Hof Klaas Poutsma Peter van der Zon Else Louwerink Marieke Aalders Rien Stouthart

PR

John Schermer Voest †

Activiteiten 0594 511911 Mariekeknot   @home.nl

Marieke Aalders-Knot Auwemalaan 45 9351 NA Leek

Webmaster 0320 260955 theo   @atderooij.nl

Theo deRooij Brederode 98 8226 TS Lelystad

Lidmaatschap Inschrijfgeld   Rabobank 1170.62.332

€ 27,00 per jaar € 3,00 KJMV / Landgraaf

Internet Periodiek Coverfoto

www.kjmv.nl www.kjmv-hyves,nl KJMV-Kontakt Peter van der Zon  

  4x per jaar John   Schermer Voest

2


Beste Mensen Hoe moet ik beginnen? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. De start is gemaakt. Een “Beste Mensen” wat ik eigenlijk nooit wilde schrijven. Dit was een kwartaal dat ik niet meer hoop mee te maken. Zij die recent nog op activiteiten van de vereniging zijn geweest zullen het al weten. Marianne Vergeer, Jan P. Goedegebuure en John Schermer Voest zijn overleden. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten.

Jan Verheij, de organisator van de Lek en Graafstroomrit heeft recentelijk een motorongeluk gehad. Hij is naar eigen zeggen weer op de goede weg. Geluk bij een ongeluk! Voor wat betreft het huidige KJMV-Kontakt moet ik mijn bij­ zondere dank uitspreken aan Peter van der Zon. Hij heeft uit eigen initiatief het grootste gedeelte van de huidige uitgave samengesteld. Ik had tijdens de ALV aangekondigd om het einde van zijn redacteurschap tijdens de clubmiddag te Alkmaar te gedenken. Dit heb ik echter verzuimd!! Ik heb Peter reeds mijn verontschuldiging aangeboden en hem toegezegd dat ik dit tijdens een persoonlijk bezoek bij hem thuis zal be­ krachtigen. Paul Otten zal ingaande komende uitgave de redactie van het KJMV-Kontakt op zich nemen. Ik ga er van uit dat jullie hem ook in de toekomst onder artikelen zullen bedelven. Een verande­ ring welke per onmiddellijke ingang zal plaats vinden is dat alle artikelen en foto's via e-mail aan KJMV@2smic.com moeten worden aangeboden.

Met de realiteit voor ogen dat John zou gaan overlijden, had ik aan andere bestuursleden aangegeven dat zij mij ook op mijn vakantie konden bereiken. Op de laatste dag van de vakantie kwam een telefoontje. Dat het op dat moment niet om John doch om Marianne Vergeer ging, welke nog in Nederland bij de start van haar motorvakantie fataal door een auto was aangereden, maakte de klap extreem hard. Marianne was im­ mers nog met veel plezier bij mij op het Drielandenweekend geweest. Zij is de eerste motorrijd(st)er uit mijn persoonlijke kennissenkring die dodelijk op de motor is verongelukt. Drie weken later belde Peter van der Zon met de mededeling dat Jan Goedegebuure geheel onverwacht was ingeslapen. De begrafenis had reeds plaats gevonden. Vlak voordat hij is overleden heeft hij nog een artikel voor het KJMV-Kontakt geschreven. Jullie vinden dit artikel elders in deze uitgave.

Waren er ook nog leuke dingen? Ja, zeker! Het clubweekend te Gersloot, de Lek en Graafstroomrit, de bomberdag en een waanzinnig geslaagde Classic Motor Show te Westzaan. Enke­ le inzenders van “tijdloze” artikelen moeten deze uitgave tot hun spijt concluderen dat hun artikel verschoven moest wor­ den naar een toekomstige uitgave. Ik wens jullie desondanks veel leesplezier   Rest mij, met de komende jaarwisseling aanstaande, jullie allen als ook jullie familie namens het gehele bestuur mooie feest­ dagen te wensen en een voorspoedig en bovenal een gezond 2010. Jos Creusen   p.s. Als je het KJMV-Kontakt niet wilt verknippen voor een be­ zoek aan de InterCLassics  in Maastricht kun je op www.kjmv. nl/IC2010.pdf de kortingsbon downloaden (let op gebruik van hoofdletters)

Verwacht en toch altijd te vroeg is John Schermer Voest over­ leden. Dit jaar had hij verstek laten gaan op het Drielanden­ weekend. De liefde voor de vereniging en de voor de oude Honda's en Bridgestones ging heel ver. John heeft een bewus­ te keuze gemaakt om in een heel beperkte kring te worden begraven. Helen de weduwe van John heeft dit besluit op de clubmiddag te Alkmaar toegelicht en haar waardering uitge­ sproken hoe de vereniging hiermee omgegaan is. In dit KJMV-Kontakt vinden jullie diverse artikelen ter nage­ dachtenis aan deze drie leden, die allen op hun eigen wijze zeer actief waren binnen onze vereniging.

3


Beste Clubleden Ik heb op de ALV van dit jaar mijn taak neergelegd als redacteur en opmaker van uw clubblad om meer tijd aan mijn hobby te kunnen besteden. De reden daarnaast was het feit dat ik pro­ blemen had met de samenwerking in het bestuur, met name onze voorzitter, en ik was ook als bestuurslid afgetreden. De afgelopen 2 uitgaven heb ik toch nog een bescheiden steentje kunnen bijdragen aan het blad. Echter, ik moet constateren dat  de mensen die zich opgegeven hebben om het blad te doen uitkomen niet in staat zijn om dit te realiseren. Daarbij komt nog het feit dat ik nog steeds de kopij toegezonden krijg. De computer opgepakt en heb dus dit blad weer voor u gereed gemaakt. Maar ik stop nu echt! Een bedankje van het bestuur voor ± 15 jaar clubblad-maken had op z'n plaats geweest. Jam­ mer! Ik bedank wel de leden voor het in mij gestelde vertrouwen.

Onlangs heeft ze een Kawasaki CSR305 gekocht; een leuke chopper waar ze met platte voeten op de grond kan staan. Dat was wel een eis van haar. Mijn ander restauratie-project, mijn Honda CL125A, is een gereed gekomen motorblok rijker geworden. Ernst Hagen heeft zich erover gebogen en het ziet er goed uit. Helaas mis ik nog steeds het linker zijdeksel van het motorblok. U hoort van mij weer. Peter van der Zon

 

Iets anders is mijn restauratie van mijn Honda-zijspan combinatie. In eerdere bladen heb ik reeds vermeld dat ik met mijn voor­ vork/remmen, bezig was; welnu dit is gereed. Ik ben daarna op zoek gegaan naar een ander zijspan en heb deze gevonden(zie foto). Hij zat aan een GL1000, dus dat leek een makkie, maar dat was niet zo... De voorloop van het zijspanwiel is veel te groot, 45 cm. Volgens de stelregel, gewicht van de motor is de voorloop-afstand van het zijspanwiel, kom ik op ± 30 cm uit. De bak is helemaal van polyester en is gemaakt door een oud zijspancoureur (welke weet ik niet). Oorspronkelijk zat deze bak aan een Laverda 750 en dat is ook aan de oranje kleur te zien. Er schijnt ook nog een blauwe versie te bestaan. Het onderstel is van een Uralbak en hier zit het probleem. De voorste beves­ tiging onder is een vaste, wat stelmogelijkheden erg beperkt. Dit heb ik reeds verholpen en er komt nu een verstelbare in. Via internet had ik een site gevonden waar men het aanpassen van dit frame uitlegt.Wat heb ik nu gedaan:  - de motor voorzien van 15' autowielen met originele naven. - de remklauwen-bevestiging inclusief vooras is gereed. - zijspanframe aanpassingen gestart. Het lijkt allemaal niet veel maar naast deze handelingen heb ik al wel een aantal onderdelen via ebay/marktplaats gekocht: prachtig Hondaline-kofferset (gelijk aan mijn CB900C), tree­ planken, achterspatbord met verlichting, knipperlichten voor, chromen koplamp, etc. U ziet het vordert, maar langzaam (ik heb ook geen haast).  Een leuk bericht is het feit dat mijn vrouw weer wil gaan motor rijden na 20 jaar niet gereden te hebben.   4


in memoriam

John S.M. Schermer Voest

Gedachten aan John Schermer Voest… Enkele dagen na het nare bericht over Jan Goedegebuure, bereik­ te mij het nieuws van het overlijden van John Schermer Voest. Dit kwam wat minder onverwacht natuurlijk, maar de impact was hetzelfde. John kende ik ook wel lang, maar pas de laatste jaren intensief… Johns belangstelling ging aanvankelijk vooral naar Italiaanse motoren uit, voornamelijk MV Agusta… Zo staat John bijvoor­ beeld pontificaal op de voorpagina van het MotorRijwiel, nr. 8, uit ’94, samen met Ad van Boheemen, beiden op een MV. Maar John schakelt na verloop van tijd over op ‘Japanners’ en eerst alleen Honda’s, de laatste jaren komt daar ook nog een aantal interessante Bridgestones bij. Ik leer John goed kennen, tja, eigenlijk door de Honda CR 93…! Een prachtexemplaar staat al jaren op de TH (nu TU) van Delft en mij is beloofd dat wanneer dit kostbaar kleinood te koop komt, ik één der eersten zal zijn die het machientje kan kopen… Wanneer het na jaren zover is, heeft men zich echter terdege voorbereid op de waarde van dit Honda racertje en blijkt het qua prijs toch niet voor mij weggelegd… Uiteindelijk kom ik bij John terecht, die onmid­ dellijk in onderhandeling gaat en het fraaie fietsje tenslotte koopt. Ik ben er evengoed blij mee, omdat ik er nu tenminste ook van kan meegenieten. De vriendschap met John wordt hechter naarmate ik hem beter leer kennen en we hebben re­ delijk veel contact. John volgt met plezier en belangstelling mijn avonturen aan het race-front en ik zíjn belevenissen bij zijn vele aankopen op Honda gebied. Op zeker moment wijs ik hem op de schoonheid en zeldzaamheid van de feitelijk fraaiste 450 racer…: De Drixton Honda… Zelf ben ik dan bezig met de

replica… Een poos later komt John weer eens het pad in Schagen oprijden, met zijn bestelbus en doet wat geheimzin­ nig; ik moet even achter in zijn vehikel kijken… En ja hoor…, daar staat hij…, de originele Drixton..! De fiets waar eind jaren zestig, begin zeventig, Grand Prix wedstrijden mee gereden zijn! Ongelooflijk…! John blijkt de motor in Duitsland gekocht te hebben en ik zie vrijwel onmiddellijk dat dit de echte is. Later komen ook Ben Héman en Herman Timman in beeld. Ben is de eerste Nederlandse eigenaar en verkoopt de motor aan Her­ man, die er in ’72 Nederlands kampioen mee wordt… Op Francorchamps rijdt John er een paar rondjes mee. Het geluid is geweldig en het vermogen nog aanwezig… John blijft voor veel verrassingen zorgen en geniet daar zelf ook zeer van… Het is een komen en gaan van motorfietsen, maar de meeste blijven, zodat John uitbreiding zoekt, een goed onderkomen voor al dat moois en een ruimte voor het sleutelen. Hij vindt een unit met verdieping en weet deze in de kortste keren he­ lemaal vol te krijgen… Helaas krijgt John, bijna een jaar geleden, te horen dat hij al­ vleesklierkanker heeft. Zijn lichaam wordt al geteisterd door reuma, diabetes, een hartaandoening en nu dit… Zijn optimis­ me en enorme wilskracht helpen hem ook nu weer een heel eind… Na een zware operatie weet hij nog aardig te herstellen, wel verzwakt en mager, maar hij gaat zo goed en kwaad het kan, door…! In augustus organiseert zijn dochter Marieke, dat John in de pauze van een circuitdag op Assen zijn laatste rondjes kan rijden op zijn fameuze Honda RC 30… John pept zichzelf weer op en heeft een geweldige dag. Een kleine groep

5


Met Helen had John uiteindelijk iemand met een natuurlijk en misschien wel ultiem tegenwicht… Helen kon op belangrijke momenten op fraai ironische wijze het “Johannes…,enzo­ voort…” uitspreken. Dit werkte als een goede katalysator en John pikte dat goed op. Het had veel langer mogen duren…, maar het mocht niet zo zijn. Helen en familie…, veel sterkte… John, rust in vrede… Ernst Hagen

familie, vrienden en bekenden is er getuige van. De volgende dag heb ik zelf een wedstrijd (met Tom) in de Suzuki SV Cup. Ik kan op de dag van John nog inschrijven voor een laatste trai­ ningssessie aan het eind van de middag. John heeft het zo naar zijn zin dat hij de hele middag blijft en mij zo ook nog even kan zien sturen… Wat een kerel…! Wat een doorzettingsvermo­ gen! Daarna volgt nog een bezoek aan de GP te Brno, Tsjechië. John kan daar naartoe op uitnodiging en bij het Kawasaki/ Hayate team van Marco Melandri is hij welkom. Daar zijn nog een paar mooie foto’s van John en Marco gemaakt! Hoewel John erg geniet, is het eigenlijk fysiek te zwaar. Hierna gaat het steeds minder goed met John en uiteindelijk gaat het nog snel… John overlijdt tenslotte op maandag 5 oktober en de crematie vindt in kleine kring plaats. Ik ben erbij met enkele clubleden en zie, niet echt verbaasd, dat John ook hier de regie nog grotendeels in handen heeft gehad… Na afloop is er een ont­ moeting in een restaurant in Voorhout, waar we herinneringen aan John ophalen. Ik spreek onder andere Jan Keessen, die ook met zijn vrouw aanwezig is en kan niet nalaten de anekdote met Jan P.G., Theun en de CR 93 op te rakelen… Jan kan het zich best herinneren en geeft direct toe dat hij toen een be­ hoorlijk kort lontje had… Ik waardeer zijn eerlijkheid en con­ stateer dat Jan inderdaad een heel stuk milder overkomt. Ui­ teraard vertel ik hem dat Jan P.G. slechts luttele tijd geleden ook is overleden… De herinnering aan John SV is een mooie en goede. John was lang niet altijd een makkelijke man, zeker niet, er is ook veel gebeurd in zijn leven…

Ver koop,r es t aur at i eenonder houd v ankl as s i ekemot or en

www. Smi t Br os . nl s mi t br os @het net . nl 0638894304 6


in memoriam

Jan P. Goedegebuure

Gedachten aan Jan Goedegebuure… Vlak voor vertrek naar Assen (donderdag 1 oktober), krijg ik via een telefoontje van Frans Coolen bericht van het overlijden van Jan P. G… Ik verneem verder dat Jan, zittend in zijn stoel in de kamer is gevonden, een natuurlijke dood is gestorven, maar pas na veertien dagen is gevonden… Dat laatste is wat schrijnend, maar tekenend voor de eenzaamheid waarin Jan toch wel dikwijls verkeerde. Jan koos overigens zelf nogal duidelijk voor het alleen zijn. Hoewel dus niet veelvuldig, had hij desondanks meestal wel een góed contact met mensen… Jan is natuurlijk bij veel clubleden vooral bekend via zijn onvol­ prezen stukjes in het KJMV contact, die hij zeer trouw verzorg­ de. Dit deed hij immer per post…, een computer was hem veel te modern en daar wilde hij niet aan. Jan was een clublid van het eerste uur en verzamelaar van in de eerste plaats folders, boeken en boekjes over auto’s en motorfietsen…, er liggen in Zeeland wel wat kubieke meters zeldzaam papier… Je ver­ wacht dan wellicht wat minder blikmateriaal, maar niets is minder waar. Jan heeft in de loop van vele jaren enige automo­ bielen, maar vooral motorfietsen verzameld en niet zomaar een paar…, vele tientallen… Na een behoorlijk ernstig ongeluk met zijn driecilinder Triumph of BSA, begin jaren zeventig, heeft Jan feitelijk geen motor meer gereden, op een enkel voorzichtig ritje na. Op de clubbijeenkomsten verscheen Jan aanvankelijk veel en regelmatig, maar altijd per auto (BMW). De laatste jaren zagen wij hem niet zo vaak meer. Mijn laatste contact was een paar jaar geleden, toen ik de Yamaha racer bij hem afleverde in Tholen. Zijn moeder was toen juist verhuisd naar een bejaar­

den/verzorgingshuis…, zij leeft overigens nog en is nog in re­ delijk goede gezondheid. Jan had de ouderlijke woning inmid­ dels net omgetoverd in een bescheiden motor paleisje. Hij vertelde toen ook dat hij de telefoon de deur uit had gedaan, dat vond hij maar niets. Hij zou wel schrijven als hij iets te melden had… Een mobieltje was natuurlijk helemáál niets… De Yamaha kwam ook in de kamer, naast de CB 72. Vorig jaar, rond de vorige ‘bomberdag’ heb ik het laatste schriftelijke contact met hem gehad. Jan had net een Honda Hawk gekocht, een fiets waar ik erg enthousiast over ben. Hij vroeg (natuur­ lijk…) om een folder en een instructieboek… In het verleden heb ik veel avonturen met Jan gedeeld. Zo heb ik zelf ooit een Lilac gehad… Cok (v.d. Heuvel) heeft er ook een paar en Jan had er ook een… “Nee,” sprak Jan, “Ik heb er meer…, die staan alleen in Dokkum…!” Jan bleek die Lilacs al jaren daarvoor gekocht te hebben, maar nog nooit opgehaald. Jan hield niet zo van verre reizen… Ik sprak met hem af het spul op te halen met mijn (vorige) bus en dat vond hij een goed plan. Jan eerst uit Zeeland naar ’t Veld, daarna samen naar Dokkum in het hoge noorden van Friesland, daar bleken het bijna drie Lilac exemplaren te zijn (LS 18) en alles in onderdelen…, een leuke puzzel. Met een uitlaat die net niet over het asfalt kraste zijn we van Dokkum naar Tholen gereden. Daar alles weer uitgeladen en ik weer terug naar ’t Veld! Zo hadden Jan, Cok en ik zo ongeveer 80% van het vaderlandse Lilac bestandres­ tant…, denk ik. Jan bleek tijdens zo’n tocht altijd een vlotte prater…, hij leek dan wat weken van zwijgzaamheid in te willen halen. Ongeveer hetzelfde maakte ik mee op onze tocht naar 7


de Stafford Show, een beroemde beurs in het westen van En­ geland en qua afstand nog heftiger. Eerder in het jaar was Jan voor het eerst met de befaamde “­ Kettering-ploeg” mee geweest. Deze groep heeft enige jaren achtereen het bekende VJMC weekend bezocht, een prachtig klassiek Japans evenement op de rugbyclub te Kettering in midden Engeland. De ploeg bestond meestal uit Niels, Frans, Aad, Anton (Strebbel), Wessel, Sam en ondergetekende. Ook zijn Merijn, Tom en Fokko (en Floris?) wel mee geweest. Jan P. G. ging ook een keer mee en kocht prompt een Yamaha racer, het exemplaar dat ik later gerestaureerd heb (met hulp van Sam en Theun R.). De Yamaha kon echter niet mee en moest later worden opgehaald… Dat werd dus de tocht naar Stafford, in oktober… Na een lange autorit kwamen wij ’s avonds bij de beurs in Stafford aan. Op het buitenterrein was al van alles te zien en werd ook al druk gehandeld. Er was echter in geen velden of wegen iets van een B&B of andere slaapgelegenheid te vinden, dus wij besloten maar in de bus te pitten… Jan bleef gewoon in de passagiersstoel zitten, hij hoefde of wilde niet op de achterbank… Ik kan niet zittend slapen dus ben zelf maar achterin gaan snurken. De beurs en tentoonstelling waren geweldig. De Yamaha was er gelukkig ook en na afhandeling van het zakelijk gedeelte kon hij mee naar Nederland… Jan heeft toen weer uren tegen mij aangepraat.., heel goed, daar­ door bleef ik wakker..! Een bizar avontuur beleefde ik met Jan en Theun R. tijdens een geplande aanschaf van een Honda CR 93 bij Jan Keessen te Woubrugge in een nog verder verleden. Wij hadden een af­ spraak gemaakt met Jan K. om de motor te komen bekijken. De oplettende lezer weet natuurlijk dat een Honda CR 93 het al­ lermooiste 125 cc productie racertje is, dat ooit gemaakt is, althans in mijn optiek… Het is niet alleen een buitengewoon fraai, maar ook een technisch zeer goed, snel en betrouwbaar fietsje, zeker naar de maatstaven van de vroege jaren zestig. Er hangt overigens ook een passend prijskaartje aan… Jan P.G. zou het motortje eventueel kopen, eerdere pogingen van mij en Jan bij de CR 93 van de TH in Delft waren noodgedwongen op de lange baan gezet ( was gewoon nog niet te koop)… Jan Keessen had de CR 93, die eerder o.a. van Minus de Vries was geweest en wilde deze nu wel verkopen… Theun en ik waren mee voor mentale en technische ondersteuning, maar ook uit nieuwsgierigheid en drang naar avontuur…, wij zouden daarin rijkelijk voorzien worden. Jan Keessen is een motorhandelaar en oud coureur en boven­ al verzamelaar van exotische (Honda) racers. Jan is lang geleden tijdens een ernstig race ongeluk op Zandvoort gedeeltelijk verlamd geraakt en sindsdien in een rolstoel beland. Dat heeft hem nooit belet actief te zijn met zijn motorzaak en restaura­ tieobjecten. John Schermer Voest heeft ook jarenlang goed contact met hem gehad…, daarover later. Theun, Jan P.G. en ik hebben de CR 93 aandachtig bekeken en waren onder de indruk van het fraaie machientje. Ik adviseerde Jan dan ook de motor te kopen en Jan sprak met Jan K. af dat de prijs oké was, maar er moest nog een kuip bij en Jan diende het geld nog ‘even’ te genereren… Daar het niet om een zak knikkers ging had Jan K. daar natuurlijk begrip voor en een datum werd be­ sproken. Voor we weggingen konden we nog een paar verza­ melobjecten van Jan K. bewonderen. De befaamde zespitter…, was er niet, maar wel o.a. een hele mooie RC 146, een vreselijk mooie 125 cc viercilinder Honda racer, eveneens uit het begin der jaren zestig. Het was voor ons de eerste keer zoiets moois in het echt en van dichtbij te bekijken… Jan had dit racertje met veel liefde en zorg gerestaureerd.

Enkele weken later kwamen wij weer met zijn drieën bij Jan K. te Woubrugge. Jan had inmiddels een dure auto uit zijn verza­ meling verkocht en met de opbrengst op zak(!) kon de CR 93 worden aangeschaft… Het gesprek binnen ging echter binnen de kortste keren de verkeerde kant op… Theun had een tijd­ schrift met een ‘fout’ artikel over Jan K. bij zich, waar Jan uiter­ aard niet blij van werd.., ikzelf constateerde dat er een motor­ dekseltje ontbrak en Jan G. was niet tevreden over het ontbre­ ken van de kuip en de afspraak die daarover gemaakt was. Er ontstond een verkeerde spanning en Jan K. hield het zeer snel voor gezien… Hij meldde abrupt dat het klaar was en verdween richting lift. Zijn vrouw deelde ons daarop mee dat de ‘zitting’ gesloten was en de koop dus echt niet doorging… Wij konden wel weer gaan. Verbijsterd en nogal ontgoocheld bliezen wij de aftocht. Het duurde echt even voordat het tot ons door­ drong wat er nu eigenlijk had plaatsgevonden… Jan P. G. heeft derhalve nooit een CR 93 gehad…, we hebben het er uiteraard nog wel vaak over gehad en konden er uiteindelijk wel om la­ chen ook…   Jan zal ik mij altijd herinneren als een fijne, beschaafde vent, met een hartstochtelijke passie voor Japanse motorfietsen, ook al kon je dat aan zijn buitenkant niet altijd zien. Verder een gedreven onderzoeker van de Japanse motorhistorie. Maar dus ook iemand die erg op zichzelf kon zijn en vaak wat moeite had deel te nemen aan de collectieve beleving van al het moois. Dat is overigens absoluut geen oordeel, maar een nuchtere constatering. De belemmering lag vooral bij Jan zelf… Jan ruste in vrede… Ernst Hagen

8


“Ernst Hagen Motoren” Honda Classic Specialist

Onderhoud, reparatie en verkoop van Japanse motoren

Witte Paal 332Q 1742 LE Schagen T 0224 29 20 08 M 06 20975139 ernsthagenmotoren@zonnet.nl

Kilometerheffing Betreffende de Wet Kilometerprijs, willen wij u de navolgende informatie geven, e.e.a. ter publicatie in uw clubblad.   In het huidige voorstel voor de wet “Regels voor het in rekening brengen van een ge­ bruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs) staan onder hoofd­ stuk 2 bij 2.2 de onderstaande vrijstellingen vermeld: Artikel 2.3 Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden en beperkingen is van de kilometerprijs vrijge­ steld het rijden met een: a. bromfiets; b. motorrijtuig waarvoor ingevolge artikel 37, eerste lid, onder­ deel a, ten tweede tot en met ten vierde of c, van de Wegen­ verkeerswet 1994, het voorzien zijn van een kenteken voor het gebruik van de weg niet is voorgeschreven; c. motorrijtuig dat vóór 1 januari 1987 voor het eerst in gebruik genomen is; d. in het buitenland geregistreerde bestelauto, bus of perso­ nenauto waarvan de houder niet in Nederland woont of is gevestigd; e. motorrijtuig waarvoor door de Dienst Wegverkeer een ken­ teken als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wegenver­ keerswet 1994 is opgegeven, of f. motorfiets.      

Conclusie: Als uw voertuig nu vrijstelling heeft voor de motorrijtuigenbe­ lasting, behoeft u ook in de toekomst geen km-prijs te betalen. Een en ander houdt in dat klassieke voertuigen met een regi­ stratiedatum van vóór 1 januari 1987 vrijgesteld zijn van de Wet kilometerprijs. Motorfietsen zijn eveneens vrijgesteld van de heffing per kilo­ meter. Ongeacht de registratiedatum. De datum van 1-1-1987 is al eerder gebruikt in het z.g Cramer (Christen Unie) amendement (nov 2008), waarin werd bepaald, dat per 1-1-2012 de vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting wordt “bevroren”. Voertuigen met een (eerste) registratieda­ tum vóór 1-1-1987 behouden daarmee de vrijstelling voor Motorrijtuigen belasting. Per 1-1-2012 zou oorspronkelijk de km-heffing in werking tre­ den. Door vertraging van de inwerkingtreding van de kmheffing zou volgens de FEHAC ook de z.g. bevriezingsdatum moeten verschuiven. De FEHAC heeft en zal blijven strijden om deze “bevriezingsdatum” variabel te maken in relatie met de invoering van de km-heffing   Hebt u dus een voertuig, waarvan de eerste registratiedatum op of na 1-1-1987 valt, dan zal op uw voertuig (behalve een motorfiets) de km-heffing van toepassing zijn. En zal u vanaf 1-1-2012 ook Motorrijtuigenbelasting moeten (blijven) beta­ len.   Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,Willeke Wallet, secretariaat FEHAC.

9


in memoriam

Marianne Vergeer

In memoriam In Memoriam... Marianne Vergeer Wat een mooie reis naar Corsica had moeten worden werd een nachtmerrie. Dit overkwam neef Kees Vergeer.   Kees ontmoette ik zo'n 37 jaar geleden toen ik 'verkering' kreeg met mijn huidige vrouw, Anne-Mieke en zoals dat toen ging op bezoek ging bij haar familie. Haar tante Jony had 1 dochter en 2 zonen, Jan en Kees, die net als ik ook motor reden. Kees ging racen (de Honda 400N-klasse) en ongeveer 30 jaar geleden ontmoette hij daar Marianne. Niet dat het gelijk liefde op het eerste gezicht was, want zo is Kees niet, maar langzaam aan gingen ze meer met elkaar om. Zevenentwintig jaar geleden trouwden zij en kregen 2 kinderen, Desiré en Brian.   Marianne leerde Kees dus kennen met een motor en al gauw wilde zij ook haar rijbewijs halen, want achterop zitten was niet haar ding. Vele kilometers heeft zij op haar Honda CB400A afgelegd en voorbeelden hiervan zijn de reizen door Griekenland, de Baltische staten en Rusland. Ervaring genoeg zou je kunnen zeggen. Dat juist zij nu aangereden moest worden op weg naar Corsica is domme pech te noemen. Het kan ons allemaal overkomen!   Tijdens vele evenementen/ritten van de KJMV waren Marianne en Kees  aanwezig en een aantal jaren geleden deelde ik het huisje in Gersloot met hen. Ze genoot van de gezelligheid in de club en had altijd interesse in het wel en wee van de medeclub­ leden. Ze had een luisterend oor en gaf welgemeende adviezen die steun gaven.   Bij mijn laatste rit in Kerkrade zaten we indringend te praten op het terras bij de stuwdam te Eupen en wilde ze weten hoe erg het nu was met mijn vrouw en onze dochter waar het niet zo goed mee gaat. Het was het laatste gesprek met haar...   Kees, jongen wij wensen jou en je kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en hopen je toch op onze evenemen­ ten/ritten te blijven zien. De club is ook een soort familie van je waar je steun van kan ondervinden. Anne-Mieke & Peter van der Zon

10


Beste mensen, dit is helaas het laatste verhaal dat ik van Jan ontvangen heb. Jan is helaas van ons heen gegaan... Wij zullen 'zijn humor' niet meer in ons clubblad mogen vinden. Ik zal hem missen...Peter van der Zon Racenostalgie De populariteit van het 'Retrogebeuren' is de laatste decennia enorm toegenomen. Gepassioneerde gelegenheidscoureurs op heftig ogende en klinkende oldies, draaien enthousiast hun rondjes tijdens demoraces. Sommigen wagen zich zelfs aan het serieuze werk in de KNMV Classics. Mijn racepassie beperkt zich tot het koesteren van nostalgische herinneringen…   Etten-Leur en Uden Geboren en getogen op de strategische grens tussen Zuunig Zeeland en Bourgondisch Brabant, werd je al snel heen en weer geslingerd tussen totaal verschillende culturen, waarbij het bezoeken van motorraces op zondag aanvankelijk ter discussie stond c.q. als ongepast werd beschouwd! Eenmaal "kom-af" gemaakt met die betuttelende en/ of krampachtige normen en waarden, was Etten-Leur de place to be, tenminste één keer per jaar toch... In het landelijke gebied richting Belgische grens vormde de provinciale infrastructuur de basis voor een z. g. stratencircuit met alle beruchte eigenschappen en niet zelden noodlottige gevolgen... Parkeren in een weiland dus plankje mee op het bagagerek. Sommige beelden/ gebeurtenissen blijven lang hangen, zoals die overwinning van wijlen Herbert Spahn op de BMW waar­ mee hij ook van en naar huis reed! Als je dan ook zo'n fiets had, deelde je in de bewondering en kon de dag niet meer stuk. Motorracen was echter vermaak met een onwezenlijke bij­ smaak... M.C. Vitesse in Uden organiseerde op het plaatselijke industrieterrein, de 'klassieke' benaming voor bedrijvenpark dus, zowel motor­ sprints als motorraces. Met name de sprints vormden door de overzichtelijkheid en buitenlandse deelname, een welkome afwisseling.   Olof races Tilburg De (8e) Lustrumviering van het Studentencorps St. Olof werd bekroond met het organiseren van internationale wegraces op het (gelegenheids) circuit van de Beekse Bergen (bij Hilvaren­ beek). In het programmablad wordt e.e.a. als volgt omschre­ ven: "Wat in 1968 werd gezien als een aardige grap, is uitgegroeid tot een van de grootste motorsportevenementen van Neder­ land".

Recreatiepark Beekse Bergen is, evenals het Eurostrand in Valkenswaard, ontstaan en vervolgens ontwikkeld na een zandafgravingsproject. Rond de waterpartij werd een boule­ vardachtige asfaltweg aangelegd, die later met enige aanpas­ singen als fraai gevormd en gelegen circuit fungeerde. De eerder genoemde M. C. Vitesse was betrokken bij de organisa­ tie, terwijl de Gemeente Tilburg, directie Beekse Bergen en talloze bedrijven dit evenement steunden en de publiciteits­ waarde juist inschatten... Natuurlijk was ik bij de eerste editie present en het jaar daarop, nu veertig jaar geleden dus, greep ik mijn kans. Iets later dan gebruikelijk, mocht ik alsnog 'onder de wapenen' in Tilburg! Als fervent motorrijder met slechts één stempel op het roze pa­ piertje, volgde een degelijke militaire rijopleiding met zo'n Spartaanse drietonner. Afzien dus, maar wel gehaald en burger B/E voor nop! Nog een bijkomend voordeel was het vroegere lidmaatschap van de plaatselijke Harmonie. Het tamboer en

11


pijperkorps bestond voornamelijk uit dienstplichtigen en moest dus worden aangevuld. Het overgrote deel van iedere lichting ging na de opleiding naar de grote legerplaatsen op de Veluwe of Duitsland. Muzikanten bleven in Tilburg! Gedeta­ cheerd bij de kaderschool van de Aan en Afvoer Troepen (O­ CAAT) reden we veel oefeningen wegtransport en op meer­ daagse oefeningen was je iedere zes weken een hele week op de Veluwe of in Limburg. Dan was het letterlijk feest... Als mu­ zikant had je dan nog 'uitstapjes' en faciliteiten. Maar terug naar de Olof Races. De verbindingen, tussen de baanposten en de wedstrijdleiding, werden verzorgd door het OCAAT met toen reeds 'antieke' veldtelefoons... Voor het vervoer van manschap­ pen en materieel was een drietonner nodig en die wilde deze motorfreak wel besturen! Na het droppen van de lading langs de baan had ik, binnen een bepaald tijdschema, de mogelijk­ heid om een en ander vanaf en op het binnenterrein te aan­ schouwen. Een unieke ervaring op een dito evenement. John Cooper, indertijd de Engelse Motorsportman van het Jaar en winnaar van de 500 cc race in '68 en '69 met Seeley, werd 'ambassadeur' van de Olof races, wat resulteerde in volle startvelden met klinkende namen. Al snel verwierf men het predicaat: “de Revanches van Assen”, wat werd achterhaald door het verschuiven van begin september naar begin mei. Toenemende snelheden en beperkingen van de baan eisten ook hier hun tol... Aanvankelijk dacht men dit te bedwingen met het omkeren van de rijrichting, waardoor de aanrijdsnel­ heid op kritische punten wat lager kwam te liggen. Uiteindelijk werd gekozen voor Zandvoort, jammer maar helaas... Tubbergen, Assen, Francorchamps Het militaire intermezzo viel samen met mijn 'Engelse periode' en stond bol van activiteiten en initiatieven. Op uitnodiging van een dienstmakker in Almelo, ging ik voor het eerst naar Tubbergen. De infrastructuur na Amersfoort was toen nog 'toeristisch', wat ik later pijnlijk zou ervaren... Als alternatieve

‘stomp fuif’ gingen we met, z'n vieren in een Fiat 600 naar Assen. Vrijdag dus verlof genomen en naar thoge noord'n. Voorbij de kniebocht een plaatsje gereserveerd en met achterlating van de trouwe slaapzak op naar de beruchte Nacht... Aanvankelijk gezellig en redelijk rustig, begonnen zoals later bleek, een stel per trein gearriveerde raddraaiers het centrum te verbouwen met stoeptegels e.d. Dat trok natuurlijk veel 'ongezonde' be­ langstelling. Charges van de bereden politie, plat tegen de muur om niet onder de voet te worden gelopen... Dat wil je niet (meer) meemaken. Aangeslagen terug naar de Drentse Hei/­ kniebocht/slaapzak. Daar werd het steeds voller en gezelliger met echte motorfans. Het strakke sturen van Ago en Co, de unieke sound en dito sfeer smaakten naar meer. Het volgende weekend was het Bingo bij de Buren/Belgen. Hier was het vooral het fraaie circuit met z'n unieke glooiingen en golvend (Ar)dennengroen dat indruk maakte. Ook de echo van zo'n huilende MV 3 cilinder is dan de kers op de taart, zeker als je inmiddels zelf ook 'n triple hebt... Zandvoort en Zolder (de Omloop van Terlaemen) Naarmate de belangstelling voor sportieve vierwielers toenam, werden zowel Zandvoort als Zolder frequent bezocht. De tweede helft van de jaren zeventig maakten die spectaculaire Groep 5 kanonnen diepe indruk...   Weinig 'affiniteit' meer... Geluidsperikelen, circuitaanpassingen waardoor de “sfeer van weleer” rigoureus is verpest, de zegeningen van het digi-tijd­ perk... (Auto)racen lijkt verworden tot stoeipartijen met inter­ actieve SuperNintendo's (voor mij althans...).     't Zal de leeftijd wel zijn, vandaar de 'kreet' Racenostalgie!   J.P.G. z'n laatste stukje...  

12


Oude Honda films

John Schermer Voest zette ze op DVD

B

este clubleden. De club is in het bezit gekomen van oude Honda films welke op DVD gezet zijn. John heeft de mogelijheden gehad om deze oude 35 en 16 mm film om te laten zetten naar een schijfje wat wij allemaal op onze tv en PC kunnen aanschouwen…, wat een fijn iets is dit. Tevens heeft hij nog vóór zijn overlijden een aantal films van 35 mm kunnen laten omzetten voor een derde DVD. Uiteraard zijn we John daar erg dankbaar voor. Ook u kunt deze in het bezit krijgen én… het is tevens een mooie herinnering aan hem.

1

Het betreft een tweetal DVD’s met als titel: ‘The History of Honda’ deel 1 ‘The History of Honda’ deel 2 Het betreft één DVD met als titel: ‘Honda reclame’ waaronder een aantal Honda reclamefilmpjes en de TT Assen 1961. De club stelt deze aan de leden ter beschikking voor een bedrag van €10,-/stuk exclusief verzendkosten. Voor niet leden wordt dit €15,-/stuk. De verzendkosten bedraagt niet meer dan €2,-. Als iemand deze wil hebben dient hij/zij dit bedrag over te maken op het Rabo banknummer 1170.62.332 van de club met vermelding van Honda DVD’s/Honda reclame. Ik krijg dan door dat dit betaald is en zal deze dan opsturen aan de besteller. Stuur tevens een mail naar mij toe (met uw gegevens) zodat ik weet waar ik deze naar toe moet opsturen. Menigeen heeft reeds de portemonnee getrokken en de bestelling geplaatst. Leuk voor de donkere dagen in de winter en/of momenten van rust op de bank Peter (petervdzon@quicknet.nl)

Honda Motorcycle History part 1 and 2

www.kjmv.nl

Honda Motorcycle History part 1 and 2 DVD-inlegvel.indd 1

05-01-2009 09:21:27

13


Jan en Loes van Wijngaarden, met de andere Black Bomber, maakten een opmerking betreffende de naam van het evene­ ment, Bomberdag. De eerste editie bracht zeven Black Bom­ bers aan de start. Bijzonder jammer was het dat al na twee ki­ lometer de eerste uitviel. De uitvaller (een echte liefhebber, zegt hij) heeft daarna al spoedig zijn museumstuk verkocht!! Hij zegt nog wel een exemplaar in dozen te hebben, maar die zou verleden jaar al rijklaar gemaakt zijn. Niet dus en ook dit jaar zijn volgens mij de dozen niet geopend. Als ik zomaar eens de werkplaats binnen loop zie ik steeds meer andere merken dan zijn geliefde Honda’s. Ja, met de Honda stickers die over de S geplakt zijn breng je mij niet op een dwaalspoor. Rob Witbraad vertelde dat hij door tijd gebrek zijn mooie CL450 K0 niet van de carburatie problemen kon genezen. Ja, de he­ dendaagse benzine geeft een hoop problemen bij klassiekers als ze weinig worden gebruikt. Gelukkig kwam Rob op zijn eveneens mooie K5 (dacht ik). Ik verwacht dat er de volgende keer toch wel wat meer echte Bombers deelnemen. Binnen onze club zijn er toch wel minimaal 10 stuks aanwezig. Lang­ zamerhand werden de motoren weer gestart voor de terug­ tocht naar huis.   Frans en ik namen als laatste afscheid van Ernst en Marti. We hebben alvast een klein gedeelte van de volgende rit voor 2010 gereden. Klaas Poutsma  

Het initiatief dat Ernst Hagen in 2007 heeft genomen om een ‘Black Bomberdag’ te organiseren, heeft 27 september zijn derde editie beleefd. Onze clubfotograaf en verslaggever Peter van der Zon was deze keer verhinderd (hij was bij de 'in memoriam-rit' voor Marianne Vergeer) en heeft mij ge­ vraagd een artikeltje en wat foto’s van het gebeuren te maken. Het is niet alleen dat ik geen Nikon D90 camera heb, ook aan de fotografische- en redactionele vaardigheden van Peter kan ik niet tippen. Maar ik heb mijn best gedaan om de opdracht uit te voeren. Het was perfect weer toen ik ca 10.30 uur van huis wegreed en 10 minuten later bij het Classic Honda Motodrome van Ernst Hagen arriveerde. De deur stond al wagenwijd open en werd hartelijk ontvangen. Henk Jager uit Gendringen was al aanwe­ zig en had een prachtig gerestaureerde CB450 K1 meege­ bracht. Echt in een mooier dan nieuwstaat. Henk heeft mij ook het verhaal (historie) van deze motor verteld en dan mag je wel spreken van een geweldig emotioneel bezit. We konden nog een stoel vinden in de kantine en werd ons koffie en koek door Ernst en Marti aangeboden. Langzamerhand kwamen er meer mensen binnen druppelen en werd het een staande receptie in en buiten het pand. Ondertussen was Frans Forrer ook bin­ nen gekomen. Samen met Frans hadden we een week eerder de route al eens gereden. Fijn om te zien dat Sam Kool en Willis Wood weer zover hersteld zijn dat ze ook even kwamen aanwippen. Met de vierkoppige delegatie uit Groningen en Friesland was ook Sinterklaas op zijn K1 meegekomen. Wel wat vroeg zal u nu denken, ja het evenement was te vroeg voor Wessel Slagter. Hij had mij toe­ gezegd om met zijn Black Bomber (K0) te komen, maar de tijd was toch nog te kort om hem rijklaar te maken. Volgend jaar heeft hij nu beloofd. Wessel kwam met een grote rugzak op zijn rug en deelde aller­ hande motorcadeautjes uit aan naar mijn idee willekeurige mensen die vlak bij hem stonden. Volgende keer probeer ik ook maar in zijn buurt te komen. Het werd een echt gezellig gebeu­ ren en er werd heel wat afgekletst over..., motoren natuurlijk. Rond 13.00 uur werd begonnen met een korte rit van ca 50 km in de omgeving van Schagen. Omdat het een Bomberrit is, reden de beide Black Bombers voorop en vijf K1's en een K5 volgden. Daar weer achter een groepje belangstellende leden op andere klassiekers. De meeste deelnemers zagen voor hun onbekende en verrassende gedeeltes van Noord Holland en na afloop waren ze erg tevreden over het ritje. Hierna werden de motorverhalen weer uitgewisseld en Ernst hoorde alles glun­ derend aan.

14


15


16


17


Onderhoud, reparatie en restauratie van klassieke motorfietsen. Uitgebreide sortering onderdelen, nieuw en gebruikt van klassieke Japanse motoren. Geopend op: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Gerard Numeijer Molenveld 9 1777 HN Hippolytushoef T 0227 59 36 90 F 0227 59 34 72 M 06 25448565 e info@nubomotors.nl

www.nubomotors.nl 18


Hij heeft een CB750 en had wat onderdelen nodig. Ik ben René van Maanen.” Als alles lukte om de motor weer gereed te krijgen zou hij ook naar het treffen komen. Ik heb nog geholpen om het motorblok in en uit te bouwen. En anders kom je mijn buurman wel tegen had hij gezegd. Die komt met een K2. Zo doende wist René van mijn komst. Zelf heb ik ook wel eens wat besteld dus weet ik nu wie het is. Het grappige is, dat ik dus een keer thuis kwam met de motor, deze buurman plotseling naast mij stond. Hij was aan het studeren op zijn kamer en opeens herkende hij het geluid van mijn motor. Zodoende raakten wij in gesprek. Beiden niet wetend dat we hetzelfde type motor hadden. Na inschrijving bij het bestuur ook maar wat badges gekocht voor op mijn spijker jack. En natuurlijk dat prachtige T-shirt. ‘s Avonds lekker in de kantine gezeten en wat gekletst over de motoren. De volgende dag druppelde het aardig vol met heel veel verschillende klassieke Honda CB-motoren  aller­ lei kleur en klasse. Het was een mooi gezicht zoveel schitteren­ de motoren bij elkaar. Mijn goede vriend Dirk was druk bezig met fotograferen. Neem ook wat foto’s van verschillende ba­ gagerekjes vroeg ik hem. Ik heb zelf een bestaand bagagerek pas laten maken omdat ik niet iets origineels kon vinden op Marktplaats. Ook op alle sites van diverse Honda dealers geke­ ken maar nee. Nou, we kwamen bedrogen uit. We hebben wel tien verschillende rekjes gezien. Eigen bouw, verbouwd enz. Na bestudering kwamen we erachter dat mijn rekje helemaal zo gek niet was. Na een kleine aanpassing ben ik er maar wat blij mee. Op zondag morgen waren er behoorlijk wat motorrij­ ders bij gekomen. Een aantal mensen uit de directe omgeving. Die kwamen voor de tourrit. Alle meerijders verschenen aan de start. Ik zelf ging niet mee. Ik vertrouwde de zekering toch niet helemaal. Achteraf goed gegokt. Er stonden Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse en Belgische motoren aan de start. We gingen een eindje verderop langs de weg staan zodat we een mooi zicht hadden op de vertrekkende en langskomende deelnemers. Wat leuke foto’s gemaakt. Ik kan u dus geen ver­ slag geven van de rit zelf. Maar ik heb zoveel mooi chroom, spuitwerk en poetswerk gezien, dat ik al een heel plan had om mijn motor op te pimpen. Maar thuis gekomen, na weer een gesprongen zekering, heb ik de plannen even laten bezinken. Wij, Dirk en ik, hebben besloten om de motor technisch op te knappen. En dan heb ik het over de bedrading, kale plekken en eventuele roest aan te pakken. Dan blijft de motor wel in origi­ nele staat. Dat heb ik ook met mijn jukebox. Alle chroom is origineel. In deze jukebox zit ook het singeltje van The Beach Boys  met de titel Little Honda. Als het geen weer is voor op de motor kan ik nog altijd deze Honda rondjes laten maken. Misschien komen jullie nog wel eens deze 750 K2 tegen die zo mooi glimt dat je een zonnebril nodig zal hebben om hem goed te bekijken. Paul Hof

Eurotreffen Cb-fourclub 2008. In het eerste blad van dit jaar vertelde Paul Hof iets over zichzelf en zijn motor en schreef er direct bij dat er een vervolg kwam. Helaas is Paul z’n gezondheid minder geworden wat de reden is dat hij bijna niet meer motor kan rijden. Onder­ staand verhaal gaat nog over vorig jaar toen het nog wat beter ging. Ik mis hem al een tijdje in de sauna...  Peter van der Zon   Via de site van de Honda Cb-fourclub kreeg ik bericht over het eerste Eurotreffen. Dit zou een treffen worden met Cbfourrijders uit diverse buurlanden. Het weekend zou worden ge­ houden van 14 t/m 17 augustus in Limburg, op de motorcam­ ping d’n Toerstop. Deze camping was mij bekend omdat ik daar al jaren kom met wat motorvrienden. Ik wist dus waar ik terechtkwam en heb mij direct aangemeld. Bepakt en bezakt ging ik vrijdagmorgen op pad naar mijn motorvrienden Dirk en Jannie de Groot. Zij zouden mij begeleiden op deze wereld­ reis. Ik was nog geen twee kilometer van huis of de motor viel stil. Gelukkig kon ik de motor in de berm krijgen, van de drukke weg af. Het was mooi weer. Dus al snel begon het zweet over mijn rug te lopen vanwege de stress en de motorkleding. Eerst maar eens wat uitgetrokken en eens gaan onderzoeken wat het kon zijn. Toen Peter gebeld, de eigenaar van de motorshop, waar de motor vandaan kwam. Kijk eerst maar achter dat scherm, daar zit de hoofdzekering. Die vond ik, gesmolten. Gelukkig zat er een reserve zekering naast de oude. Deze ge­ wisseld en alles deed het weer. Toch maar even langskomen was het advies. Er werd het een en ander doorgemeten en de motor kreeg teveel stroom. Nooit geweten dat zo ietst ook kon. Met een hand reserve zekeringen, gerustgesteld door Peter, heb ik mijn reis hervat. Geen problemen  meer gehad en blij in Meldersloo aangeko­ men. Het was nog erg rustig en we hadden keuze genoeg om een plek uit te zoeken voor de tent. Hier en daar liepen wat mensen. Terwijl ik bezig was met de tent opzetten raakte ik in gesprek met een meneer. Waar of wij vandaan kwamen? “Uit Bergen Noord-Holland.” “Dan bent u Paul”, werd mij gezegd. “Hoe kan u dat weten.” was mijn vraag. “Nou, ik heb net contact gehad met je buurman. Die heeft het een en ander besteld bij mij.

19


Gersloot 2009 / Else Louwerink Bontebok, Katlijk en Mildam naar Wolvega. En dat allemaal langs van die mooie weggetjes en dorpjes, waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan! Vervolgens langs een prachtig weggetje door de Weerribben, waar we genoten van de mooie natuur. Daar vandaan reden we naar Basse, een geslaagde stop om half één, waar we een tijdlang konden genieten van de sfeer bij de Basser TT/Classic Racing en van een broodje hamburger. Mooi om te zien, die race, vooral die met zijspan! De oudste deelnemer was overigens 80 jaar! Hij kreeg een applaus van het publiek. Na Basse ging de tocht verder richting Steenwijk, Havelte, Frederiksoord, richting Diever. Het weer bleef de hele tijd z’n best doen! Dat was mazzel. Als laatste koffiestop stond rond vier uur Diever op het pro­ gramma. Daar poseerden we met z’n allen voor een groepsfoto. En we kregen een verjaardagstraktatie van Willem: koffie met gebak! Toen we net binnen waren begon het even heel hard te regenen, maar even later scheen de zon weer. Het laatste deel van de tocht reden we langs Appelscha , bin­ nendoor richting Donkerbroek, Jubbega , en via Bontebok, en Luxwoude weer terug naar Gersloot. Om even over half zes reden we het terrein van de Vasthihoeve weer op, en werd er druk nagepraat over alle mooie plekjes in Drenthe Overijssel en Friesland die we hadden ge­ zien. Een heel mooie tocht, Jelke!   En ’s avonds alweer heerlijk gegeten: deze keer koud en warm buffet! Na het eten weer heel gezellig bij elkaar gezeten, totdat we allemaal moe ons bed opzochten. Op zondag begonnen we weer met eenzelfde ontbijt en daarna werden de slaapplekken opgeruimd en was het tijd om weer te vertrekken. Jan en ik werden nog getrakteerd op een extra toertocht, omdat Wytze, die inmiddels ook weer thuis was, met ons mee naar Leeuwarden terug reed langs allemaal hele mooie weg­ getjes! Dat was een leuke toegift van een erg gezellig en ge­ slaagd weekend! Doen we hopelijk volgend jaar weer! Else Louwrink.  

Op 4, 5 en 6 september hebben wij meegedaan aan het motor­ weekend in Gersloot. Het was onze eerste keer daar, want we zijn nieuw in de groep. Ik zal ons eerst even voor stellen: Jan en Else Louwrink uit Leeuwarden. Jan, nog niet zo lang motorrij­ dend, en ik achterop.   Ik moet eerlijk bekennen, dat ik het hele idee MOTOR en ACHTEROP eerst helemaal niet zag zitten. Maar je moet het dan natuurlijk gewoon een keer proberen, en het was een succes! Ik kreeg al gauw de smaak te pakken en in juni gingen we, samen met Wessel en Anne uit Groningen, op de motor naar Kerkrade voor ons allereerste en zeer geslaagde clubweekend. En nu dus deze “thuiswedstrijd” voor ons in Gersloot. Al enkele weken van tevoren hadden we ons verzekerd van een slaapplek op camping de Vast­ hi-hoeve, en maakten wij alvast kennis met Ank en Wytze. Het weekend begon op vrijdag 4 september met gelukkig een zonnige dag. (Na vele hete weken en weekends hielden wij ons hart vast: zou het nog even mooi blijven…)  We werden hartelijk ontvangen door Ank en haar zoon (Wytze was zelf nog op reis als begelei­ der van een groep mensen) en er werd meteen thee en koffie ingeschonken.   In de loop van de middag verschenen er steeds meer enthou­ siaste mensen en ’s avonds stond er een uitgebreid Chinees buffet voor ons allemaal klaar, waar we allemaal heerlijk van hebben kunnen eten. Net zoals in Kerkrade hebben wij ons die avond prima vermaakt in het gezelschap van deze toch wel erg “prettig gestoorde” motor mensen! De sfeer was erg gezellig!Naast alle grappen en sterke verhalen werd er ook stil gestaan bij twee heel andere dingen: het onverwacht overlijden van clublid Marian Vergeer, en de ziekte van clublid John.   Zaterdag 5 september. Na een heerlijke en gezellige overnachting samen met Wessel en Anne, werden we verwend met een uitgebreid ontbijt, in­ clusief gebakken eitjes! Hoewel eerst het zonnetje nog scheen werd het ineens don­ kerder en donkerder… Het GOOT! En om 10 uur zou de toerrit beginnen! We aten allemaal nog maar wat langer door en be­ sloten te wachten op betere tijden. En die braken alweer na een uurtje aan. Dus toen konden we op weg. Een hele mooie rit, uitgezet door Jelke, die jammer genoeg alleen moest rijden, omdat Marieke moest werken. We reden Gersloot uit richting Gorredijk, via Langezwaag, 20


Gerslootrit 2009 Ik had Kees Vergeer voorgesteld om samen met mij de Gerslootrit te gaan rijden. Dat gaf minder druk op zijn emoties na het overlij­ den van zijn vrouw Marianne (zie 'In Memoriam' Marianne) om samen met clubgenoten het verwerkingsproces te delen.   Vrijdagavond kwam hij uit Nieuwegein naar 't Veld met onge­ looflijk veel water uit de lucht. Drijfnat strompelde hij binnen en de motor ging onder de carport. 's Ochtends ging de wekker al vroeg, maar zowel Kees als ik hadden prima geslapen, zodat de tocht naar Gersloot kon gaan beginnen. Met droog weer reden we richting de Afsluitdijk alwaar halverwege het nood­ weer losbarstte wat ons tot langzaam rijden noopte. Tot aan Gersloot bleef het met bakken uit de hemel regenen en we waren blij dat we binnen konden opdrogen. Onder mijn jas (op de kapstok opgehangen) ontstond spontaan een waterplas.   Gelukkig werd het alras droog en kon de tocht gaan beginnen met als opperhoofd Jelke op z'n dikke 750 Yamaha. Uiteraard had hij weer een mooie route in petto door schilderachtige plaatsjes en langs stromende watertjes. Dat bracht ons in het

plaatsje Basse, waar elk jaar de CRT-racedemo's worden gehou­ den. Kees en ik liepen rond het rennerskwartier alwaar we Jan Bult tegenkwamen wat een goed gesprek opleverde. Daar ik mijn cafeïnegehalte op peil moest houden gingen we daarna gauw naar het gebouw waar dit kostelijke vocht werd geschon­ ken. Twee lieftallige dames voorzagen ons van dit heerlijks (waar ik hen uiteraard erg dankbaar voor was en nog steeds ben) en na 2 koppen gingen we weer op pad om ook de cou­ reurs in beeld te zien op de baan.

Anton 'Strebbel' reed mee en dat deed hij niet verkeerd... Helaas had Jelke zijn planning te krap gemaakt zodat we Ernst niet meer konden zien rijden, maar het starten van de race hoorden we nog net; wat een heerlijk geluid al die brullende classics...

21


We reden door het heerlijke Friese landschap verder en stopten bij een parkeerplaats waar tegenover een restaurant lag. Hier was het de bedoeling dat we een versnapering gingen nuttigen ter ere van de verjaardag van Willem Kort. Wederom op de stoomfiets getogen en onder de bezielende leiding van Jelke kwamen we uiteindelijk weer in Gersloot op de camping van Ank en Wytze aan. Wytze had zijn planning weer eens verkeerd

aangepakt, waardoor hij er niet was deze dag. Ank echter had een heerlijk koud buffet verzorgd, waarvoor ik haar nogmaals, maar dan van deze plek af, hartelijk wil bedanken! Wytze kwam op de valreep nog binnen net voordat Kees en ik vertrokken om weer huiswaarts te keren. We namen afscheid van elkaar bij de rotonde van Joure, waar hij door de Flevopolder richting Nieuwegein ging en ik mijn weg via de Afsluitdijk kon vervol­ gen. Het was een geslaagde dag maar ik hoop dat Wytze zijn plan­ ning zo kan gaan regelen dat hij er volgend jaar in het weekend wél weer bij kan zijn. Voor de organisatie volgend jaar zoeken we nog iemand die de rit dan wil gaan uitzetten. Jelke heeft het dit jaar uitstekend gedaan, maar fluisterde mij in het oor dat hij het volgend jaar graag ziet dat iemand anders zijn stokje over neemt. Gegadig­ den...? Peter van der Zon

WOESTHOFF Used parts & motorcycles in- en verkoop gebruikte motoren en onderdelen

Joost Woesthoff Hazenberg 16 6971 LC Brummen

Tel.: 0575 56 00 15 Fax.: 0575 56 03 42 Mobiel: 06 53332181 www.woesthoff.nl

22


Onderdelen gebruikt, NOS, nieuw. Een gebouw vol… Bridgestone Honda Kawasaki Lilac Suzuki Yamaha 1959 tot nu. Bewerkingen: van ‘gewoon onderhoud’ tot revisie, schadeafwikkeling en schadeherstel tot restauratie. Ook werken we aan klassieke racers. Wij zijn ook de makers van Motor Revue, dat blad met die eigenwijze mix van klassiek en modern, met die mooie grote kleurenfoto’s.

Adres en route: Bellstraat 3A 4004 JN Tiel (A 15 afrit 33, ri Maurik, ná grote kruising met stoplichten 1e rechts, 2e rechts. Derde gebouw rechts (we voeren op het pand geen naam meer omdat de gemeente daarvoor €1185,- per jaar (‘reklamebelasting’) wenst te roven.

www.chclassics.nl

Direct mailen: info@chclassics.nl, dat werkt het best als iets op de site (nog) niet te vinden is. En er is nog altijd de telefoon: 0344 61 45 45. Open: di – za 10.00 tot 17.00 uur (do tot 21.00)

www.pietparts.nl Pietparts heeft een steeds wisselende voorraad van nieuwe Japanse onderdelen vanaf bouwjaar 1965, alle onderdelen kunt u vinden op de website :

Tevens inkoop van alle soorten nieuwe onderdelen

Peter Janssen tel. 06-25411838 E-mail: info@pietparts.nl 23


Lek&Graafstroom Rit Het was weer mooi weer (zoals elk jaar) zondag 20 september toen we bij cafĂŠ Lekzicht in Groot-Ammers arriveerden. Een opkomst van ruim 25 clubleden, al of niet met aanhang, die zich verheugden op wederom een mooie rit. Om twaalf uur precies startte Jan Verheijen zijn Yamaha om ons door een schitterend stukje Nederland te loodsen met o.a. de bekende molens van Kinderdijk. Na een uurtje sturen werd het tijd om de inwendige mens te versterken en we stopten in Oud Alblas al waar we in een lekker zonnetje wat gegeten en gedronken hebben. Na de lunchpauze reden we nog een mooi stuk over prachtige binnenweggetjes, die amper op de kaart te vinden zijn (wel op de TomTom?, redactie). Uiteindelijk kwamen we weer in Groot Ammers aan, alwaar Jan een dia-voorstelling gaf van zijn reis per Royal Enfield door India (zie vervolg verhaal in volgend clubblad, redactie). Al met al een leuke dag met mooi weer, een prachtige motorrit en lekker kunnen bijkletsen. Bedankt Jan, deze rit houden we er in! Rien & Ike Stouthart

24


Tel.: 0595 41 35 53 Fax: 0595 41 31 00 Adres: Stoitsweg 7 9983 PJ Roodeschool (NL) e-mail: info@siccamasales.nl website: www.siccamasales.nl

MOTORFIETSONDERDELEN Exclusieve import Electrex motorfietselectro HR. Groningen 02035494 BTWnr. NL083199469B01

“Wat voor onze eigen motoren niet goed genoeg is, verkopen we ook U niet!”

Hajé, Matthijs & Onno

 Postorderservice  Stators, regelaars, startmotoren etc.  Motorfietsonderdelen, nieuw en gebruikt.  Jama uitlaatsystemen.  Gevraagd: sloop en schade motorfietsen,  Nieuwe originele onderdelen voor: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Tel. info: di. t/m zaterdag van Geopend voor bezoek: wo. wo. za. Verder op afspraak.

25

10.00 - 16.00 uur 13.00 - 17.00 uur 19.30 - 22.00 uur 10.00 - 16.00 uur


Minicamping VASTHI-hoeve RUIME KAMPEERPLAATSEN - Alle plaatsen voorzien van electra-aansluiting - Privacy door hagen - 2 Toiletten - 2 Douches - Wasruimte met kookmogelijkheid - Auto’s op apart parkeerveld - Kampeerauto’s alleen indien voor meerdere dagen (en vast opgesteld) COMPLEET INGERICHTE 4-PERSOONS VAKANTIEWONING, prijs  55,- per nacht - Woonkamer met telefoon en televisie - Volledig ingerichte (open) keuken - Toilet en douche - Boven 2 slaapkamers - Zonneterras met prachtig en vrij uitzicht EEN LUXE INGERICHTE TREKKERSHUT prijs  35,- per nacht (geschikt voor 4 personen) Is voorzien van: - 2 éénpersoons stapelbedden - Eettafel met 4 stoelen - Electriciteitsaansluiting - Koffiezetapparaat - Externe kookvoorziening en sanitair

Minicamping “de Vasthi-Hoeve”

Ængwirderweg 415 8457 CB Gersloot (nabij Heerenveen) ( 0513 52 99 28 Camping@vasthihoeve.nl

www.vasthihoeve.nl

OLDTIMER/KLASSIEKER EIGENAAR! Als U een oldtimerverzekering hebt voor uw auto, motor etc., bewaar dan deze advertentie bij Uw polis! WANT: - Een taxatierapport dat voldoet aan de door de FEHAC gestelde normen, opgemaakt door een taxateur die sinds 1970 door verzekeraars wordt erkend, kost inderdaad niet meer dan € 80,00 (incl. btw) en is nodig voor een oldtimerverzekering op basis van artikel 960 BW nr. 7. - Een afspraak voor een taxatie op locatie, waar ook in Nederland, is zo gemaakt, via een van mijn telefoonnummers, fax of E-mail. Met kantoortijden hoeft u geen rekening te houden. - Mijn naam is Outjert Dol, ik ben sinds 1962 schade-expert (expertise-bureau Rijnders, Dol + Mandema B.V.) en sinds 1970 erkend taxateur van oldtimers. Voorts ben ik lid van het notarieel geregistreerde EXPERTISE-TEAM TAXATEURS, waarvan de leden minimaal 30 jaar taxatie ervaring hebben.

070 404 29 22 - M 06 51387903 F 070 404 29 23 E info@oldtimertaxateur.nl T

Zie ook mijn website: www.oldtimertaxateur.nl

26


Classic Motor Show te Westzaan Op zondag 11 oktober werd voor de 2e maal de Classic Motor Show gehouden welke georganiseerd werd (onder auspiciën van de KJMV) door onze leden Gerrit Butter en Ben de Boer. Voor diegenen die dit spektakel hebben gemist; het was bere gezellig met een sfeer om te koesteren en een perfecte verzor­ ging. En ja, er was ook een prachtige collectie classic racers en bijzondere straatfietsen aanwezig. Een prachtige diversiteit van landen en jaren. Voor een ieder was er wel een persoonlij­ ke topper te vinden. Diverse prominenten met hun motoren waren aanwezig zoals good old Cas Swart met Ducati, Cees van Dongen met een Honda 125 Productie racer, Jan de Vries met zijn Kreidler waarop hij 2 maal wereld kampioen werd, Wil (de witte reus) Hartog met zijn Suzuki waarmee hij de TT in Assen won in 1977. Er werd door velen gebruik gemaakt om met hen te praten of samen een bakkie te doen, prachtig toch, dit zie je alleen nog in de Classic World. Ook uit het hedendaagse classic racege­ beuren waren vele rijders aanwezig zoals Nico Claassen met een 50 cc Honda, Hans de Wit met een König 500 fabrieksracer, Henk de Vries met een Morini fabrieksracer en onze clubleden Frank Lemstra met een Honda 450, en Ernst Hagen met zijn Drixton Honda. Daarnaast waren Gerrit Butter met een Yamaha TZ 250, Louis Berkeveld met een Honda 125 (ex. Hans Spaan) en Gerard Numeijer met een Norton Manx  racer. Een 50 tal schitterende motoren stonden er heel prominent te zijn. De oudste was een schitterend gerestaureerde Moto Sacoche S 347 cc kopklepper uit 1930, die dan ook van iedereen veel bewondering genoot. Het motorblok was van MAG. Verder waren er te bewonderen diverse GP machines o.a. van Middelburg (Suzuki/Yamaha) Boet van Dulmen, Rob Punt en Marcel Ankoné. Ook de groene Kawasaki 750 (Du Hamel replica) was een lust voor het oog; broederlijk naast de mooie Benelli 500 replica van Renzo Pasolini. Er viel een enorme berg huisvlijt te bewonderen van de vele inzenders. Het is toch altijd weer zeer bewonderenswaardig hoeveel bepaalde mensen aan kennis en techniek en vooral tijd in hun projecten stoppen. Petje af. Ook diverse leden van onze vereniging waren met hun motoren uit de kast gekomen, we zagen o.a. de Smit Brothers met een prachtige Norton Interplus Wankel, Peter van der Zon met zijn BMW R27-racer en Ludy Beumer met 2 schitterende Yamaha’s.

Naast onze clubstand was ook het Honda CX turbo blok te bewonderen op de show. Nog een prominent die er rond liep was Jan Smit van JSPP uit Wormerveer, in het verleden de grote man bij Henk Vink als bouwer van de sprinters en de Jamathi bromfiets. Nu showde hij een prachtige sprint creatie n.l. een geblazen Suzuki 1400cc. Tussen al het Japanse moois stonden er ook nog de merken; Nimbus, Jap, Triumph, Norton, Hesketh V1000, Parilla 175, Malanca 50cc, Laverda, Benelli en een MV. Toen in de middag Wil Hartog in pak en helm op de zaal betrad en een toespraak hield ging het dak er pas echt af. Na het starten van een Honda 50 cc ging bij velen het kwajongens-­ gevoel de boventoon voeren en werd o.a. de Benelli 500/4 tot leven gebracht met aan het gashandel de nog steeds racende 82 jarige Cas Zwart. Alleen al om zijn gezicht op dat moment te kunnen zien was het bezoek al waard.   Door de hulp en medewerking van zeer veel motorliefhebbers, clubleden en niet te vergeten de sponsors is dit evenement weer zeer geslaagd te noemen en hebben ruim 1000 bezoekers van het moois kunnen genieten. Namens de organisatie allemaal bedankt, Ben en Gerrit.  

27


Belevenissen aan het racefront… Een ruime samenvatting van het raceseizoen 2009… Deelname aan de KNMV Classics is dit jaar voor mij niet erg succesvol geweest. Tijdens de Paasraces in Assen liep het blok van de Drixton niet goed. Inhouden en te kort vermogen en dan ook nog ‘stuiteren’ in de snelle bochten. De race niet eens gereden… Enkele weken later de Classics deelname tijdens het Ducati clubweekend dacht ik iets meer succes te hebben met een ander, speciaal blok. Dit blok had ik uitgebreid getest in een straatfiets en voorzien van Cappellini oliepomp, speciale zuigers, enz… Helaas, ook met dit blok val ik na de training uit met een lekke koppakking en verontrustende geluiden uit het vooronder… Met de Suzuki SV rij ik dit weekend echter mee bij de Thunderbikes, een klasse zónder Ducati’s, voor andere fietsen met één, twee of desnoods drie cilinders…, maar eigen­ lijk weer niet voor Japanse motoren… Een veld vol dikke Aprilia’s RSV, snelle Triumphs, enz.  Met de SV mag dus eigenlijk niet (maar het kan te gek ook, vind ik, qua regelonzin…), dus maar gewoon ingeschreven en er rijden nog een paar ‘banne­ lingen’ mee (nog twee SV’s en een RVF 400tje…). Ik vermaak me kostelijk met m’n little Thunderbike en wordt nog 28ste in een overvol veld…   Het Classic gebeuren komt verder op een erg laag pitje…, ik geef de voorkeur aan de SV competitie, waarin ik aardig suc­ cesvol ben en ook zoon Tom steeds beter zijn draai vindt. Met de Drixton rij ik wel een paar demo’s; in Den Helder, Winkel en Basse. Hier lijkt de motor het met een gerepareerd blok prima te doen, maar dit blijkt toch schijn, tijdens de laatste ONK Classicwedstrijd in Assen… Ik heb voor deze race ande­ re, instelbare Ceriani voorvorkpoten gemonteerd en het blok moet nu goed zijn…  Er blijkt echter nog steeds (veel) vermo­ gen zoek en het gestuiter is wederom niet van de lucht…, wat ik ook probeer qua afstelling. Frank Lemstra gaat wel goed en wordt netjes zesde, zelf word ik met veel moeite dertiende… Met vriend Anton (Strebbel), wordt ook nog deelgenomen aan de Classic demo anderhalfuursrace te Veenendaal op Streb­ bels CB 350 viercilinder. Wij zijn een uiterst succesvol en op elkaar ingespeeld endurance team, zeker met snorremans Forrer uit Den Helder voor de tijdwaarneming, de regie en het serieus kijken… Het gaat om regelmatigheid, volgens ons gaat het prima, edoch we vallen niet in de prijzen… Wel veel plezier gehad…! De racer rijdt prima, heeft alleen geen achtervering, althans voor mij niet voelbaar…, maar dat kan ook iets met het gewichtsverschil tussen Strebbel en mij te maken hebben. Men denkt dat Antonov net íetsje zwaarder is…

De competitie in de SV Cup begint in april (ook) niet hele­ maal als gepland… Tijdens de eerste wedstrijd in Assen, met de oude, weer opgebouwde SV, loopt de motor niet goed bij hogere toerentallen. Er is veel vermogen weg en ik snap er helemaal niets van… Ik word in de wedstrijd slechts veertiende en ben daar niet helemaal blij mee. De motor stuurt wel goed en dat is erg fijn, gezien de nogal heftige schade die hij eind 2008 na de kletterpartij in de Ramshoek (Assen) had opgelo­ pen… Ik ga nu met de Suzuki de testbank op (Ruud Fredriks) en dan blijkt de motor bovenin veel te arm te lopen… De brandstofpomp (in de tank) lijkt verstopt… Na reparatie (thuis) blijkt de Suzuki weer als een speer te lopen. Ik heb echter nóg een wapen in de strijd… Eind 2008 heb ik na de trieste aanblik van de verkreukelde oude SV een hagelnieuw exemplaar ge­ kocht. De Nimag bood de laatste ABS versies van de SV aan met flinke korting. Dit betekent een zeer aantrekkelijk aanbod, zonder BPM en met teruggave van BTW, zodat ik overstag ga. Desondanks heb ik toch ook maar de oude SV geheel hersteld en zo kom ik goed beslagen ten ijs… Tom’s motor is oké, maar hij moet de eerste wedstrijd laten lopen vanwege herstel na een schouderoperatie. Het ABS van de nieuwe ‘zwarte’ moet overigens uitgeschakeld en mag ook verwijderd. Ik verwijder voorlopig alleen de zekering… Het blok is onderin net ietsje sterker dan de oude ‘grijze’. De tweede wedstrijd op Hemelvaartsdag in Hengelo rij ik toch nog met de ‘oude’. Ik word nu vierde en ben dik tevreden.., Tom is vijftiende en wat minder tevreden…, hij vindt het maar een ‘raar circuit’… Twee dagen later weer op Assen, 23 mei en ik gebruik nu de nieuwe SV, die al een keer op een trainingsdag in Zandvoort is uitgeprobeerd… Het gaat heel goed, achter Sebastiaan Spek en Frank Brouwer word ik derde, podium dus! Ik heb wel een beetje geluk, want de winnaar van de eerste race, Roland Brekelmans valt uit met een gebroken krukas, een euvel waar de Suzuki’s wel vaker mee te kampen hebben… Het komt wellicht door iets te bruusk terugschakelen… Tom wordt dertiende.   Op 6 juni  alweer Assen en het gaat mooi, weer met de nieu­ we…, deze keer… eh… vierde! Tom wordt twaalfde. Het lukt mij echter niet om de twee minuten barrière te slechten.., ik blijf er wederom net boven: 2.00.8. Tom weet zich qua tijden nog wel steeds te verbeteren… Hierna Oschersleben… Ik heb hier nog nooit gereden en Tom natuurlijk ook niet. Het is een prachtig stuurcircuit in (voormalig Oost-) Duitsland en ik kan mijn draai er letterlijk wel vinden. Tom heeft aanvankelijk wat meer moeite, maar gaat gaandeweg ook steeds beter.

28


de zijn wij dus precies op kushoogte, zonder dat ik mij hoef te bukken… Bovendien heeft zij kennelijk toestemming van haar thuisfront om oude mannen zoenend te bejegenen en zo is het leven toch weer mooi… Tom is overigens keurig negende… De laatste wedstrijd is op 2 oktober, voorafgaand aan het reeds eerder vermelde, minder succesvolle Classics weekend. Het leek mij een goed plan dit slotevenement heel serieus te bena­ deren… Ik sta riant op de vierde plaats in het klassement…, dat moet tamelijk eenvoudig houdbaar zijn…, er is echter een bescheiden theoretisch kansje op de derde plek. Ik moet dan wel minimaal tweede worden en degene die derde staat dient dan wel uit te vallen… Ja, ja, ik zei het al…, heel theoretisch…, maar je weet het maar nooit… Ik prepareer de nieuwe SV nog eens goed en demonteer nu toch maar het complete ABS ge­ beuren…, scheelt toch weer vier kilo. Zelf ben ik ook weer vier kilo kwijt… De weersverwachting is vlak voor vrijdag echter slecht en ik besluit op de valreep toch maar de oude ‘grijze’ SV mee te nemen. Je weet maar nooit…, regen…, vallen… Ik vernieuw de remschijven voor nog even, de oude zijn een tikkie krom en trillen een beetje bij het remmen. Dit is nu goed, alleen ze moeten een beetje worden ingeremd… Nieuwe schijven zijn wat ruwer (geslepen) en ik rij met zachtere remblokken…   Prompt is de baan kletsnat tijdens de eerste training… Ik besluit het rustig aan te doen en deel dat met Tom. Tom zal achter mij aanrijden en als het goed voelt er voorbij gaan. Zo gezegd , zo gedaan, na een paar rondjes gaat Tom mij inderdaad voorbij en ik blijf rustig áchter hem ‘hangen’. Ik heb het idee dat de remmen nu wel aardig zijn ingeremd en als Tom wat vroeg aanremt voor de Haarbocht    ( na start/finish ) ga ik er voorbij, rem vervolgens…, iets… te… en… hap, de motor in één klap onderuit … Tom schrikt zich te pletter en remt daardoor…, iets… te hard en hop, ook zijn motor onderuit… Marti ziet dat vanaf het pitdak, eerste rang, gebeuren… Wij schuiven met hoge snelheid richting grintbak Haarbocht.., liggen eindelijk stil… en alle fysiek  doet het nog naar behoren. Als de baco’s zijn toegesneld, stel ik mij netjes voor: “Goedemorgen, ik ben Hagen en dit is mijn zoon Tom…” De schade aan de fietsen valt gelukkig mee, wat geknakt polyester, een ruitje stuk en wat weggeschaafde pedaaltjes en voetsteuntjes. Eerst even langs de medische mensen en daarna wat licht sleutelwerk aan de fietsen. We zijn op tijd klaar voor de volgende training en het is droog… De baan is hier en daar nog wat nat maar heeft een droog spoor…, dat is voldoende… Ik heb er wel weer zin in. Tom wat minder… Ik blijk na afloop van deze sessie de tweede tijd te hebben en dat stemt zeer tevree. Tom staat op de laatste startrij. Dan de wedstrijd… Mijn start is verpletterend… slecht… Ik ben kennelijk even vergeten dat de wielbasis van de oude ‘grijze’ vijf centimeter korter is dan van de nieuwe. Dit heeft tot gevolg dat ik een vreselijke ‘wheelie’ maak en het gas dicht moet draaien… Bij de tweede poging weer een whee­ lie…, ik schakel naar twee en… nog een wheelie… Een ouder­ wets brokje boosheid maakt zich van mij meester, maar ik slaag er eindelijk in de wielen aan de grond te houden en weliswaar zowat als laatste dan toch richting Haarbocht te sturen… “Opzij, opzij, opzij.., maak plaats, maak plaats…”, denk ik ietwat egoïstisch wanneer ik mij langs de eerste concurrenten wroet… Na de eerste bochtensessies, bij het uitaccelereren na de Strubben lig ik reeds derde… Het koppel van de ‘oude grijze’ (ik heb het over de motor, niet over mezelf… )is echter niet zijn sterkste punt… Er komt dus iemand voorbij op de Veenslang, maar ik rem erg laat voor de Ruskenhoek en ben er weer langs.

Er zijn op zondag twee tellende wedstrijden; in de eerste word ik… vierde(!) en in de tweede haal ik toch de derde plek! Nu is het Frank Brouwer die erg veel pech heeft; in het eerste rondje in de eerste wedstrijd breekt ook hij zijn krukas en kan derhal­ ve ook de tweede race niet rijden. Tom wordt respectievelijk tiende en zevende, heel netjes en vergaart zodoende ook leuk wat punten. Hierna even pauze en op 1 augustus weer naar Assen. Het is een dag na het laatste optreden van John Schermer Voest op zijn RC 30, waar wij ook bij zijn… Het wordt weer een vierde plek voor mij en een keurige tiende voor Tom. Tom wint bovendien een set banden, die elke race verloot worden en dat is zeer welkom, daar zo’n verplicht Pirelli stel toch 275 euro kost (met korting…). Nog meer blijheid, omdat ik eindelijk de ma­ gische twee minuten grens doorbroken heb met een tijd van 1.59.9…, net aan, dat wel…, maar dat doet er niet toe. Ik ben zo trots als een aap, met…eh…, zeven staarten… We moeten nu meer dan een maand wachten…   Pas op 12 september volgt er weer een SV optreden op Assen. De trainingen gaan ondanks de lange pauze zeer goed en ik sta zelfs op de tweede startplek…, met alweer een ‘p.r.’ van nu 1.59.2…! Degene die kampioen denkt te worden van­ daag doet het rustig aan…, hij heeft nog maar een paar puntjes nodig en neemt geen risico.., verstandig. Er wordt door zijn familie- en vriendenkring, die in groten getale zijn meegeko­ men al uitbundig feestgevierd… Na de start gaat het wel goed, maar ik verlies gaandeweg toch twee plekken en lig aldus vierde…, een positie die me wel bekend voorkomt… Alweer, denk ik, het is natuurlijk geweldig…, maar eh…, tja, dat podi­ um… Ik kan wel volgen, maar niet meer dan dat… Dan lacht het geluk mij plotseling toe… De toekomstig kampioen ligt riant op kop, wanneer in de één na laatste doorkomst voor start en finish zijn motor er ineens de brui aan geeft… Er blijkt geen benzine meer aanwezig in het daarvoor bestemde reservoir… De piloot is redelijk ontstemd… Daarentegen realiseer ík mij dat het podium wederom lokt en redelijk nabij lijkt… Ik kijk om en zie de concurrentie angstig dicht naderen (Troika hier, Troika daar…, foei hoe suffend rijd ik daar…). Ik had even te­ voren bedacht, dat het wel ietsje rustiger kon…, maar moet er nu nog even flink aan trekken deze laatste ronde. Dit lukt wonderwel zonder foutjes en even later mag ik weer licht eu­ forisch het podium betreden voor de derde plek… Er wordt zelfs rekening gehouden met mijn leeftijd en minder rijzige gestalte… De dienstdoende ‘kissmiss’ is zo langbenig dat zij letterlijk op gelijke hoogte staat met mij, zelf staande op het plankier der derde plaats en zij gewoon op de grond... Aldoen­

29


Nu gewoon niet remmen voor de Stekkenwal, alleen even van het gas en de SV er aan de binnenkant naast zetten en ultraplat door de bocht… De bandjes houden het gelukkig. Nummer drie pakt mij bij het accelereren toch weer terug, dus ook bij de Bult maar weer de binnenkant en er voorbij. Uiteindelijk lig ik tweede bij de eerste doorkomst… Roland Brekelmans ligt op kop en heeft al wat afstand. Ik kan goed volgen en weet een aantal ronden de tweede plek vast te houden. Aanstaand kampioen Sebastiaan Spek doet het rustig aan achter de kop­ groep, hij zal in ieder geval genoeg benzine bij zich hebben… Dan begint het te regenen, maar alleen in de zuidlus… Dit is heel lastig, want je ziet het niet goed…, je moet het voelen met de banden… Dit gaat niet lang goed. Bij de volgende ronde glij ik teveel en moet bij Mandeveen ‘even’ de grintbak in… Ik val niet maar zak tot de remschijven in het losse grint en sta muurvast… Het duurt twee volle ronden eer ik er met behulp van twee baancommissarissen weer uit ben en verder kan. Ik besef dat het nu zaak is mijn vierde plaats in het klassement te verdedigen door toch nog een puntje of wat te genereren. Ik heb geen idee op welke plaats Jolle Wind, mijn opponent op plaats vijf in dat klassement op dit moment ligt… Maar het moet wel gek lopen als hij mij nog pakt.., dan moet hij minstens winnen. Ik kom Tom voorbij en realiseer me dat hij toch nog een rondje voor ligt. Ik weet nog wat mensen te passeren voor het zwart/wit geblokte doek uiteindelijk valt… Als ik in de pitstraat rij zie ik wie er gewonnen heeft… Jolle Wind… Toch…! Hoe is het mogelijk…! Ik heb even de pest in…, maar kan er al gauw om lachen. Die jongen heeft gewoon gedaan wat hij moest doen… en ik niet…, zo simpel is dat…! Ik blijk uiteinde­ lijk nog tiende geworden te zijn, achter Tom, die negende is geëindigd en dus vóór mij…! Tom heeft bovendien wederom

de bandenset gewonnen…! HeeI goed..!... Ik kom twee puntjes te kort in ‘mijn’ eindklassement en zak dus inderdaad naar de vijfde stek… Dat is toch evengoed wel erg mooi en ik heb er vrede mee. Het is al met al toch een heel mooi seizoen geweest in de Suzuki SV Cup, waarin Tom overigens heel fraai op de elfde plaats is beland. Ook volgend jaar zullen Tom en ik weer actief zijn in deze klasse, die dan voor het laatst verreden zal worden naar het zich laat aanzien… Wel even flink aan de Classic Drixton sleutelen… Ernst Hagen  

Voor alles wat klassiek is op twee wielen! Het oudste, grootste èn dikste blad in de Benelux over alles wat klassiek is op twee wielen: motoren, scooters, techniek, brommers, beurzen, shows en treffens. Dat alles in authentiek zwart-wit, afgewisseld met sprankelende kleurenreportages! En natuurlijk nieuws over klassieke motorsport: classic speedway, race-demo’s, cross en trial.

Kijk ook op: WWW.MOTORRIJWIEL.NU Verschijnt elke twee maanden. Losse nummers € 5,25 (België € 5,75). Jaarabonnement (6 nrs.) € 26,00 (buitenland v.a. € 31,00) door overmaking op ING-rekening 5135 t.n.v. Stichting Historische Motor Documentatie, Den Haag. IBAN nr: NL23INGB0000005135, BIC code: INGBNL2A. Of bel +31-(0)70 - 3650 860 en wij sturen een acceptgiro.

30

Zoekt u iets of wilt u iets kwijt? In elk nummer vindt u vele honderden particuliere advertenties. Als abonnee kunt u zo’n advertentie GRATIS plaatsen!


Activiteitenkalender Datum Plaats

Activiteit

Beurs

Toerrit Even.

Race

11-13 dec 16-17 jan 6-7 feb 18-21 febr 5-7 mrt 21 mrt 27 mrt 18 april april 23-25 april 9 mei 11-13 juni 11-13 juni 24-26 juni 2-4 juli 27-29 aug 3-5 sept 19 sept sept 25 sept 2 okt 21 nov nov 17-19 dec

Vehikel Onderdelenbeurs MotorRetroWieze Motorbeurs Vehikel ALV Motormarkt Brasemerrit Horsepowerrun WK Superbikes Kaboutertoer Drielandenweekend Bikers Classics TT races Zeeland Weekend Vehikel Clubweekend Lek&Graafstroomrit Bomberdag NVT Motormarkt Clubdag Flowerdome Vehikel

x KJMV x KJMV x   x                 x       x x   KJMV x

             KJMV     KJMV KJMV     KJMV   KJMV KJMV KJMV          

                x     x x                    

Utrecht Rosmalen Wieze Utrecht Utrecht Bilthoven Hardenberg Burgerveen Leek Assen n.n.b. Kerkrade Francochamps Assen Zaamslag Utrecht Gersloot Groot-Ammers Schagen Woerden Hardenberg Alkmaar Eelde Utrecht

         KJMV     x     KJMV x   KJMV   KJMV   KJMV x   KJMV    

Weer een jaar voorbij! Dit jaar beginnend met de 4 machtige motordagen te Utrecht, met daarna diverse ritten, weekenden, beurzen of dagen. Is nu het sluitstuk van het jaar ook weer teneinde: de oldtimerbeurs in ’t Flowerdome te Eelde. Iedereen die heeft heeft geholpen of alleen maar als deelnemer heeft meegedaan heeft ervoor gezorgd dat al deze evenemen­ ten slaagden. Via deze weg wil ik iedereen bedanken!   In Eelde hadden we de primeur met de nieuwe sneltent. Wat waren we er blij mee. De tent staat echt in no time. Wat een genot om de tent op te zetten, te gebruiken en weer af te breken. Zelf heb ik eens niet op de beurs gestaan. Ik ben alleen zondag even op ‘bezoek’ geweest. En ja dan kruipt het bloed toch waar ’t niet gaan kan. De drang om er toch even te staan, te kletsen en te ‘assisteren’ komt toch weer boven. De tijd vloog dan ook weer, met toch wel aardig wat aanloop en geïnteresseerden. Zelfs uit het westen van ’t land kwamen er bezoekers: erg leuk Rien en Ike om jullie in Eelde te mogen  

begroeten, en natuurlijk de ‘buurman’! Het was ideaal beurs­ weer. Buiten lekker guur, koud en nat, en binnen: een hoop gezelligheid!   De agenda voor 2010 is zo goed als rond. Hier in nog wat belangrijke wijzigingen: de Brasemerrit van Johan vd Veer is een weekend vervroegd ten opzichte van de voorgaande jaren: 18 april! Het verleggen heeft te maken met het feit dat het altijd samen viel met de WK superbikes te Assen. Dus nu hoeven jullie niet meer te kiezen. Je kunt én naar de Brasemerrit én naar de WK Superbikes te Assen! En voor alle overige data, plaatsen en evenementen: houdt het clubblad en site in de gaten.   Ik wens jullie dan ook een goed uiteinde van 2009 en hoop jullie dan ook weer allemaal te mogen begroeten in 2010!   Groetjes Marieke

31


Frank Lemstra M O T O R E N

Dubbele Buurt 24, 1521 DC Wormerveer

✆ 075 621 02 42

32

KJMV-KONTAKT 4-2009  

Clubblad Klassieke Japanse Motorfietsen Vereniging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you