Page 1

www.overlade-skole.dk overlade.skole@vesthimmerland.dk

præsentationsmateriale fra kandidater til skolebestyrelsesvalget

På de efterfølgende sider, finder du præsentationsmaterialet fra de 6 kandidater til skolebestyrelsesvalget. Præsentationen er fremført i alfabetisk rækkefølge


Dorte Beck Jensen Jeg hedder Dorte og jeg vil rigtig gerne genopstille til skolebestyrelsen på Overlade Skole. Jeg er mor til Lucas i 3.kl og Niclas i 6.kl. Jeg er gift med Jan, mor til Jonas (9.kl Ranum skole) og bor i Overlade. Til daglig arbejder jeg som pædagog i Gårdbørnehaven Valhalla i Farsø. Mine grunde til at genopstille er følgende: At jeg kan være med til at skabe et godt og sammenhængende børnemiljø i Snøvsen, Myren, Akt og skolen, hvor børnene kan trives og udvikle sig og opnå læring. At jeg forsat vil kæmpe for bevarelse af vores lille skole, da skolen for mig har stor betydning for vores lokalsamfund og fordi jeg finder kvaliteten og nærheden for det enkelte barn/elev højere og større på den mindre skole frem for den store skole. At jeg kan få mulighed for at forsætte arbejdet i skolebestyrelsen med bla. den nye skolereform. At jeg forsat kan være med til at styrke Overlade skole og det der kendetegner lige netop vores skole. At jeg synes, at det er vigtigt med forældreindflydelse i skolebestyrelsen som samarbejdspartner og modpol til skoleleder og personale, da netop samarbejdet mellem skolens ansatte og forældre er et vigtigt grundlag for en god skole for eleverne/ børnene. At jeg finder arbejdsopgaverne i skolebestyrelsen interessante, afgørende, vigtige og spændende for skolens hverdag og fremtid. At jeg forsat vil være engageret, pligtopfyldende og villig til at bruge den nødvendige tid til en helhjertet indsats i skolebestyrelsen, da det for mig er en selvfølge for at opstille til og sidde i skolebestyrelsen.


Jacob Dalgaard Jeg hedder Jacob Dalgaard og er far til Rasmus D. i Lunden og Thea i 4. klasse. Jeg er 39 år og er ansat som graver i Overlade og driver ved siden af min egen virksomhed Lokaltindblik.dk. De seneste 4 år har jeg siddet i skolebestyrelsen, og det har været et spændende hverv. Derfor er jeg klar til at tage en periode mere. Mit sigte i skolebestyrelsen er fortsat at arbejde for, at hele Overlade Skole er et godt sted, hvor eleverne ikke bare trives med hinanden og de voksne - men også et sted, hvor de lærer mest muligt, så de klarer sig godt, når de skal videre fra skolen. Men et andet vigtigt mål er sideløbende at kæmpe for skolens eksistens. Skolen er en af de mindste i vores kommune, og er af den grund per automatik truet af lukning. Det skal vi i skolebestyrelsen sammen med personalet og hele byen konstant være opmærksom på. Jeg vil i skolebestyrelsen bakke op om innovative idéer, der kan være med til at Overlade skole kan fortsætte udviklingen med at være et foregangseksempel. Ikke mindst i ly af implementeringen af den nye skolereform.


Mia Mikkelsen Jeg er gift med Nick. Mor til Matilde i 3. klasse og Rasmus i Lunden. Jeg arbejder på Renovest, hvor jeg har med løn og personale at gøre. Har været medlem af skolebestyrelsen de seneste 4 år. Jeg stiller op til skolebestyrelsen igen, fordi: Jeg gerne vil have medindflydelse på vores børns skoledag Deres trivsel Deres læring De voksne omkring dem Jeg vil gerne være med til at bygge op omkring den nye skolereform. Det er spændende arbejde, og nu hvor skolereformen er her, kan vi lige så godt få det bedste ud af den. Jeg vil gerne være bindeled mellem forældre og skole Og vil til enhver tid bakke op omkring skolens personale, som gør et knaldgodt stykke arbejde. Jeg vil gerne have, at der også er en Overlade Skole om 10 år!


Nis Virenfeldt Jeg er 30 år gammel, gift med Heidi og vi har sammen Jeppe og Nynne, og en lille ny på vej til august. Jeg bor i Overlade by, og deltager aktivt i flere ting i lokal området. Er selvstændig erhvervs drivende.

Er langt hen ad vejen optimist, og ser altid mulighederne, frem for begrænsningerne. Min mission: Jeg vil kæmpe for en fortsat god skole i Overlade. Der skal være plads til alle. Værne om vores kvaliteter. Være ham der "tør" stille spørgsmål.


Rene Jensen Dahl Mit navn er Rene Jensen Dahl, 38 år og far til Klara i snøvsen, Kristian i Myren og Laurids i Lunden. Jeg er Gift med Karina Dahl, som sidder i forældrerådet i Myren og i Lunden. Vi bor i Rønbjerg, hvor vi driver privat ride center på 15. år.

Jeg er uddannet pædagog, fra Ranum seminarium og arbejder som pædagogisk leder, på et fondsejet opholdssted i Rebild Kommune. Jeg stiller op til skolebestyrelsen, på Overlade skole, da jeg gerne aktivt, vil være med til at præge mine børns skoletilbud, især nu, hvor vi står overfor en nytænkning af skolen som institution, efter den nye skolereform. Jeg tror på, at indflydelse på mine børns skole og dagligdag, har stor betydning for de udfordringer, der kan komme med reformen og vil qua. mine erfaringer med tværfagligt samarbejde, have fokus på bl.a. inklusion, at fremtidssikre den lille, men i lokalsamfundet, betydningsfulde skole, samt at arbejde for, til stadighed, at forbedre det gode læringsmiljø. Inklusion, fordi udfordringen omkring inklusionen er stor og fordi, at hvis inklusion ikke fungerer, bliver det med negativt udfald, for både barnet der skal inkluderes og skolen der skal inkludere. Fremtidssikre, fordi skolen har så stor betydning i et mindre samfund som Overlade, den er en af hjørnestenene og et af samlingspunkterne, i det at bestå, som lille lokalsamfund. Det gode læringsmiljø, fordi alle vores børn har nogle gode rammer og et godt miljø på Overlade skole og fordi det er det gode miljø, som sikrer optimal læring for vores børn og deres fremtid.


Rikke Lützen Schellbach-Kragh Jeg hedder Rikke og er 41 år. Jeg er mor til Røskva på 5 år, der går i Myren og Bjarke på 7 år, der går i Lunden. Desuden har jeg Sebastian på15 år, der går på en anden skole.

Jeg ønsker, at være en del af skolebestyrelsen på Overlade Skole, da jeg gerne vil have medindflydelse på børnenes dagligdag. En af mine mærkesager er en sund dagligdag for børnene. Det vil sige fysisk, psykisk og mental sundhed igennem sund kost, motion og bevægelse samt social trivsel for alle børn på skolen. Jeg mener at fysisk og psykisk sundhed for børnene er et grundelement for en god læring for børnene. Overlade Skole har allerede nogle gode og sundhedsfremmende tiltag men jeg vil gerne være en aktiv medaktør til at styrke sundhed og trivslen på skolen for børnene.


Stemmevejledning til skolebestyrelsesvalget. Du har modtaget en kuvert. Denne kuvert indeholder følgende materiale: Informationsbrev Stemmevejledning Stemmeseddel + blank kuvert Kuvert til at sende disse 2 ting i Når du har besluttet dig for, hvilke 4 kandidater du vil stemme på, sætter du kryds ud for de 4 navne. Du må kun stemme på 4 kandidater. Derefter lægger de stemmesedlen i den blanke kuvert. Den blanke kuvert lægges i kuverten med din navnelabel og underskrives. Denne kuvert afleveres til skole - du kan aflevere på følgende måde: Sende den med dit barn i skole Sende den med posten/aflevere den i skolens postkasse Aflevere den personligt på skolens kontor Din stemme skal være afleveret til skolen senest torsdag d. 8/5 kl. 17.00 Herefter vil valgbestyrelsen optælle stemmerne og bekendtgøre valgresultatet på forældreintra og skolens hjemmeside.

Valgmateriale fra kandidater til skolebestyrelsen  

Præsentation af de 6 kandidater, der stiller op til skolebestyrelsen på Overlade Skole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you