Page 1

Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel

Nieuwe toekomst voor karakteristieke Overijsselse fabrieken

re-animatieErfgoed industrieel & agrarisch

april 2009


Industrieel Erfgoed – werkend verleden In Overijssel waren machtige industrieën. Denk bijvoorbeeld aan het Twentse textiel. Maar ook de zuivel- of graancoöperaties, waar de opbrengst van het rijke Overijsselse land aan de man werd gebracht. Zo was er voor elke industrie een karakteristieke fabriek, werk- of opslagplaats. Veel van deze prachtige gebouwen, waar de Overijsselse geschiedenis werd geschreven, bestaan niet meer. Maar sommige nog wel. De provincie Overijssel wil dit industrieel erfgoed behouden door het nieuw leven in te blazen. Nieuwe toekomst voor industrieel erfgoed De provincie Overijssel helpt eigenaars en hun adviseurs van karakteristieke industriële panden en complexen in het maken van toekomstplannen. Samen met de eigenaren onderzoeken we nieuwe functies voor panden en complexen. Bijvoorbeeld als cultureel centrum, bedrijfsverzamelgebouw of restaurant. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Dit noemen we transformatie.


industrieel erfgoed

Subsidiemogelijkheden re-animatie Erfgoed Eigenaars, architecten, ontwikkelaars en gemeenten kunnen in bepaalde gevallen subsidie krijgen voor een transformatie van een karakteristiek industrieel pand. Hiermee kan 50% van de kosten van een transformatieplan worden betaald, met een maximum van € 25.000,--. Voor het verkrijgen van subsidie geldt een aantal voorwaarden.

industrieel erfgoed

Voorwaarden voor subsidie 1. Het project voldoet aan de voorwaarden van ‘Re-animatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel’. 2. Het pand is cultuurhistorisch waardevol. 3. De ontwerper heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van een trans­ formatieplan.


Informatie over subsidie aanvragen? Vraag het formulier Re-animatie industrieel erfgoed aan bij de provincie Overijssel (telefoon 038 499 81 66). Uw contactpersoon is Yvonne Hermus. In het formulier leest u welke stappen u moet zetten om subsidie aan te vragen. Maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een gesprek.

Provincie Overijssel re-animatie Erfgoed Yvonne Hermus Postbus 10078足 8000 GB Zwolle telefoon 038 499 81 66 e-mail yct.hermus@overijssel.nl internet www.overijssel.nl/erfgoed

Reanimatie erfgoed fabrieken april 2009  
Reanimatie erfgoed fabrieken april 2009  

Korte brochure over reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed van fabrieken in Overijssel. In deze brochure lees je de subsidievoorwaarden...

Advertisement