Page 1

NURHeut e05. 12.

Dampf Funkt i on

LAVAMATL7FE74485 1400U/Mi n. ,8kg

Meng enaut omat i k,Kni t t er s c hut z ,Unwuc ht k ont r ol l e,Rev er s i er f unkt i on,Ki nder s i c her ung , Bür s t enl os erMot or ,u. v . m. J ähr l i c herEner g i e/ Was s er v er br auc h:137 kWh/ 10999L i t er

Ar t . Nr . 2254011

Profile for OVB24 GmbH

Media Markt Adventskalender 05.12.  

Media Markt Adventskalender 05.12.  

Profile for ovb24