LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT (Strategisch plan 2021-2025) - LIMBURG ATHLETICS+

Page 1

LIMBURG+ ATHLETICS

LIMBURG

PRESTEERT EN BELEEFT

STRATEGISCH PLAN 2021-2025 LIMBURG ATHLETICS+


2

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


VOORWOORD

VOORAF... Eind 2015 werd de atletieksport door onze provincie benoemd tot kernsport met als gevolg dat een platform moest worden samengesteld. Dat betekende dat de atletiek twee jaar de tijd kreeg om te komen tot het ontwikkelen van een plan dat voldeed aan de eisen van een kernsport. Vertegenwoordigers van atletiekverenigingen en -stichtingen gaven samen met het Huis voor de Sport gestalte aan ons eerste meerjarenbeleidsplan. Evenementen, breedtesport en talent en topsport waren de items die uitgebreid besproken werden en die als basis van het plan dienden. Eind 2017 werd vervolgens officieel een (stichtings-)bestuur aangesteld als vertegenwoordiger van het platform Atletiek en Running Limburg. Voor het veld was dit een ongewone situatie. In plaats van de provincie was nu het platform het aanspreekpunt. Een nieuwe situatie, die voor ons en voor partners toch ook wennen was en logischerwijs ook wat opstartproblemen met zich mee bracht. Dankzij een goede samenwerking met de provincie, het Huis voor de Sport en de open communicatie met alle andere betrokkenen hebben we als platform gelukkig toch een belangrijke eerste stap in de goede richting gemaakt voor de atletieksport in Limburg. Maar we zagen we ook volop ruimte voor verbetering.

Arno Deckers voorzitter

Pierre Geelen bestuurslid

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe strategisch plan 2021-2025 zijn daarom uitgebreid gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle atletiekverenigingen en -stichtingen, met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven en prominente atleten die hun sporen in de sport verdiend hebben. Veel positieve reacties bevestigden de tussentijdse concept lijn en kritische open aanmerkingen zijn meegenomen in de uitwerking van dit nieuwe plan zoals die nu voor u ligt. De werkplannen, die elk jaar met het oog op de uitvoering van het strategisch plan gemaakt worden, zullen stapsgewijs zorgen voor het behalen van onze missie en het nastreven van onze visie tot (in ieder geval) 2025. Bij dezen willen we graag iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit strategisch plan 2021-2025 van harte danken. Een bijzonder woord van dank aan Outwards - Visuele strategie & concepten o.l.v. Mikke Leenders, waarmee het bestuur van de stichting “Limburg Athletics+� uren heeft besteed aan het ontwikkelen van dit plan.

Namens Limburg Athletics+,

Anne Schmidt secretaris

Joop Hoevers bestuurslid

Josette van Gemert bestuurssecretaris 3


PROCES wat en hoe?


PROCES - NIEUW MERK & INSTEEK

EEN NIEUW MERK Sinds eind 2017 zijn we als “Stichting Atletiek en Running Limburg” samen met diverse partners actief geweest om de Limburgse atletiek- en runningsport te versterken. Dit strategisch plan markeert een nieuwe fase waarin we graag (volop gesteund door onze gesprekspartners) met een nieuw (sterk en goed doordacht) merk onze ambities en doelen realiseren.

LIMBURG+ ATHLETICS

Je kunt er moeilijk omheen: atletiek legt als ‘moeder der sporten’ de basis voor goed en gezond bewegen dankzij haar grondvormen lopen (running), werpen en springen. Met onze eigen ‘Limburgse vlam’, geinspireerd door de Olympische vlam, zorgen we samen voor een grote “plus” (meerwaarde) op sportief, maatschappelijk en economisch vlak. Om mogelijke verwarring te voorkomen hanteren we in dit document alleen “Limburg Athletics+” als merknaam, ook als het over het verleden gaat. Meer weten over het nieuwe merk? Kijk dan snel verderop in dit document.

PROCES TOTSTANDKOMING STRATEGISCH PLAN 2021-2025

WAT zijn de grote kansen en opgaven kennen atletiek en running in Limburg voor een goede toekomst? HOE levert Limburg Athletics+ daar een optimale bijdrage aan?

CO-CREATIEF PROCES

1. INPUT

2. CONCEPT

- voorbereiding - desk research - interviews - groepsgesprekken

- concept hoofdlijn - presentatievorm

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

3. REFLECTIE - reactiemogelijkheid concept - verwerking feedback

4. LANCERING - vormgeving - lancering - samen aan de slag!

5


DEELNEMERS Naast de bestaande samenwerkingen met tal van partners uit de Limburgse atletieksport, leverden onderstaande deelnemers actief input om tot een breed gedragen nieuw strategisch kader te komen. We danken alle mensen die de moeite hebben genomen input te geven of ons van kritische en positieve reflectie te voorzien. Dit plan markeert tevens het startpunt voor verdere samenwerking. ABDIJCROSS - ACHILLES-TOP - ATLETIEKUNIE - ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG - ATLETIEK MAASTRICHT - AV CAESAR - ATLETIEK LEUDAL - AV UNITAS - BEARSPORTS - BEMELS BESTE BOEREN BERGLOOP - BERDEN VOORJAARSLOOP - BRIGHTLANDS - CZ - EXTRA LEISURE - FONTYS SPORTHOGESCHOOL - GEMEENTE BEESEL - GEMEENTE GENNEP - GEMEENTE MAASTRICHT - GEMEENTE ROERMOND - GEMEENTE SITTARDGELEEN - GEMEENTE VENLO - GEMEENTE VOERENDAAL - GOLAZO - GROENE LOPER RUN - HETON - HEUVELLAND MARATHON - HIGH CULTURE HUIS VOOR DE SPORT LIMBURG - IEDEREEN KAN SPORTEN - IRONMAN NIGHTRUN - JUSTGOO - KAPELLERBOSLOOP - KWAAKERRUN - LIMBURG MARKETING - LIMBURG WINE TRAIL TOURS - LOOPLAND GELDERLAND - MAASTRICHTS MOOISTE - MAASTRICHT SPORT - MIJNHARDLOOPCOACH - OCTA - PARELLOOP - PROVINCIE LIMBURG - SCOPIAS ATLETIEK - START GROW - TEAM LIMBURG SPORT - TRIATHLONBOND - TU EINDHOVEN - VENLOOP - VISIT ZUID-LIMBURG - VIVA LA VIDA RUN KERKRADE - WATERSLEY SPORTS & TALENT PARK - YASK - EN VELE ANDEREN

6

Ad Roskam

Angelique Schoeber

Angely Waajen

Antoinette Stöcker

Astrid Verberne

Ben Callemeijn

Bert Martens

Bram Jacobs

Carel van Nisselroy

Carola Schurink

Dré Biesmans

Ed Heijnen

Edgar de Veer

Emy Theunissen

Eric Debets

Erik Schnock

Eugène Martineau

Frank Soomers

Frans Reijnen

Giel Polman

Hans Meijer

Herman Wehkamp

Honoré Hoedt

Jaap Litjens

Jac Spijkers LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROCES - DEELNEMERS

Jack Opgenoord

Janine van Hulsteijn

Jean-Paul Gerards

Jo van Loon

Joop Petit

Joost van den Akker

Joyce van Someren Brand

Judit Gipmans-Jacobs

Leon Schijnen

Louis Hermans

Marloes Janssen

Maurice Dassen

Michel Leinders

Olivier van Wijk

Patrick Franken

Paul Orbons

Pauline Schrooten

Raoul Spronken

Raymond Beeren

Remco de Veen

Rens Blom

Rico Lux

Robin Kessels

Roland Harmsen

Ruben Smits

Sacha Lodewick

Steven Vos

Thom Zeguers

Venetia Berk

Vincent van der Stouwe

Wim Lensen

Wiro Gruisen

en vele anderen!

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

7


ANALYSE ATLETIEKSPORT & LIMBURG WAT KAN BETER?

WAT IS STERK? (HARD)LOPEN = LAAGDREMPELIG = POTENTIE

VERBINDING EVENTS MET DNA REGIO’S CONSERVATIEVE HOUDING

STIMULERENDE ROL PROVINCIE TALENTHERKENNING BUITEN CLUBVERBAND VEEL ATLETIEKBANEN IN LIMBURG RELATIEF WEINIG HARDLOOPROUTES AANTREKKELIJK LANDSCHAP (GROEN EN HEUVELS) VEEL MOOIE EVENTS GROTE SOCIALE BINDING

ZICHTBAARHEID ATLETIEKSPORT

VERBINDINGEN MET BREEDTESPORT & ANDERE SPORTTAKKEN VERNIEUWING IS NOODZAKELIJK OM ONGEBONDEN SPORTER TE BEDIENEN

GEOGRAFISCHE LIGGING

HOGE(RE) DREMPEL VAN TECHNISCHE ATLETIEKONDERDELEN

DUNBEVOLKTE PROVINCIE: VOORDEEL ORGANISATIE EVENTS

EIGEN BELANG OVERHEERST (TE) VAAK

MOEDER DER SPORTEN = MOTORISCHE BASIS VOOR GEZOND SPORTEN VIA HARDLOPEN GENIETEN VAN OMGEVING/NATUUR 8

TE WEINIG GESCHIKTE TRAINERS

BEPERKTE SAMENWERKING EN KENNISDELING

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROCES - ANALYSE

WAT ZIJN KANSEN?

WAT ZIJN BEDREIGINGEN?

SPORTIEF WANDELEN ONTGROENING & VERGRIJZING

VERBETEREN (HARD)LOOPROUTES IN BUITENGEBIEDEN SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET BEPERKING

PUBLIEKE OPINIE RONDOM DRUKTE/TOERISME Z-LB

VIRTUELE COMMUNITIES BEPERKT INZICHT IN EFFECT VAN SUBSIDIES INSPELEN OP GROTE OPGAVES ZOALS GEZONDHEID WEINIG INDOOR VOORZIENINGEN

BLESSURES VOORKOMEN BIJ ONGEBONDEN SPORTERS MEER (POTENTIEEL) TALENT LATEN PROEVEN

KLEINE WEDSTRIJDEN SOMS LASTIG TE ORGANISEREN

LIMBURG TONEN MET MOOIE ROUTES MOEILIJK BEREIKBARE GROEP ONGEBONDEN LOPERS LEVEN LANG BEWEGEN: POSITIEVE GEZONDHEID TOPSPORT VRAAGT VEEL OPOFFERINGEN

BEWEEGVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE NIEUWE LIDMAATSCHAPSVORMEN

LASTIG VRIJWILLIGERS BINDEN EN OPLEIDEN

SPREIDING TALENTONTWIKKELING

AFLEIDING (GAMING / SOCIAL MEDIA)

URBAN/TRAILRUNS TREKKEN NIEUWE DOELGROEPEN CORONATIJDPERK: MEER SAMENWERKING EN HARDLOOPGOLF Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

(*bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de brede input)

9


SAMENGEVAT We hebben allemaal enig besef van de basis beweegvaardigheden die van nature nodig zijn om te overleven: lopen, werpen en springen. Onze huidige zit- en schermpjescultuur roept de noodzaak van beweging op om ons gezond en fit te houden. Atletiek (waaronder running als meest toegankelijke vorm) is hierbij voor velen een belangrijke bron van anders bewegen. Net als yin en yang vullen atletiek en running elkaar aan. Dankzij het laagdrempelige karakter van (hard) lopen komen ontzettend veel mensen regelmatig in beweging. Tel daar diverse populaire moderne varianten bij op (zoals trailruns, obstacleruns, survivalruns, nordic walking en powerwalking) en je beseft dat de potentie voor een vitaler Limburg enorm is. Menig Limburger én toerist beweegt dan ook al (hard)lopend door het prachtige en gevarieerde landschap dat de provincie Limburg te bieden heeft.

leveren). Toch weet de atletieksport nog niet optimaal te profiteren van de populariteit van running. De populariteit van ongebonden sporten stijgt. Veel mensen (waaronder ook toptalenten) verkiezen flexibiliteit boven verenigingsstructuur. Digitale apps als trainer en virtuele communities bieden de sporters goedkope ondersteuning. Ongebonden sporters zijn wars van traditionele verenigingsstructuren. Hierdoor maakt relatief weinig jeugd kennis met een vereniging en ontstaat een mismatch tussen aanbieders en (het talent onder) de ongebonden lopers. Hierdoor kunnen atletiekverenigingen onvoldoende profiteren van de hardloopgolf en dreigen daarmee Limburgs toptalent voor de toekomst mis te lopen.

DE DIVERSE VORMEN VAN ATLETIEK BIEDEN EEN ENORME POTENTIE VOOR EEN VITAAL LIMBURG ÉN... HELPEN LIMBURG TE PRESTEREN EN BELEVEN

(Hard)lopen is een beleefsport geworden waar mensen genieten van natuur en landschap. Het aantal mooie events in Limburg is in soorten en verschijningsvormen (in stad en zijn buitengebieden) flink gegroeid. Betere coördinatie en samenwerking tussen organisatoren en reguliere aanbieders (zoals verenigingen en bedrijven) zou meer effect en betere spreiding van de events kunnen opleveren. Atletiek biedt als ‘moeder der sporten’ veel diversiteit, zowel qua wedstrijden (cross, baan, indoor, weg) als in breedtesportverband voor atleten/hardlopers die op recreatief niveau diverse onderdelen beoefenen. Het biedt bovendien dé perfecte technische basis om vooral ook verantwoord te bewegen (en daarmee blessures te voorkomen of betere prestaties te 10

Naast talentontwikkeling is vernieuwing van aanbod daarom een veelgenoemd uitgangspunt om meer mensen te stimuleren actief te worden bij een vereniging met goede technische begeleiding op verantwoord bewegen. Om de prikkel (events) en de ontwikkeling (techniek training) te koppelen, blijft ook samenwerking tussen organisatoren en andere sportaanbieders (waaronder atletiekverenigingen) een veelgenoemde ambitie.

Gezien de veelzijdigheid en potentie van de sport is het niet vreemd dat de provincie Limburg atletiek en running als ‘kernsport’ heeft aangewezen. Met een strategisch programma heeft de diversiteit van deze sporttak alles in zich om om meer mensen gezond te laten bewegen en beleven in Limburg, de beste prestaties te bevorderen, partners duurzaam te (ver)binden en daarmee van nóg groter belang te worden.

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROCES - MOTTO

LIMBURG

PRESTEERT EN BELEEFT MET DE MOEDER DER SPORTEN

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

11


PROGR strategische opg


RAMMA gaven en kansen


PROGRAMMALIJNEN

OM TE PRESTEREN EN BELEVEN MET DE MOEDER DER SPORTEN

1 2 3

LIMBURG BEWEEGT GOED EN GEZOND Benut atletiek en running voor goed en regelmatig bewegen

TUSSEN CLUB EN PAPENDAL Herken, faciliteer en begeleid Limburgs talent

EFFECTIEVE EVENEMENTEN Verbeter samenhang en kruisbestuivingen rondom events


PROGRAMMA - OVERVIEW

4 5

BELEEF (HARD)LOPEN IN HET LIMBURGSE LANDSCHAP Laat Limburgers én toeristen profiteren van buiten bewegen

MAATSCHAPPELIJKE MARKETING Geef bekendheid aan aanbod, ambities en successen


1

LIMBURG BEWEEGT GOED EN GEZOND Benut atletiek en running voor goed en regelmatig bewegen


PROGRAMMA - LIJN 1

INTRODUCTIE Wat het coronatijdperk ons laat zien, is dat gezondheid misschien wel het allerbelangrijkste is. Omdat atletiek zowel fysieke, sociale als mentale gezondheid kan bevorderen én diverse laagdrempelige vormen en trends kent voor diverse doelgroepen, krijgt de ‘moeder der sporten’ anno 2020 nieuwe betekenis. Om die kansen te verzilveren is (regionale) samenwerking én een open blik op de toekomst van groot belang.

A LET’S KEEP MOVING Om goed en gezond te (leren) bewegen is het niet alleen van belang onze jeugd vroegtijdig en laagdrempelig te laten kennismaken met sport in algemene zin, maar ook specifieker met atletiek en haar grondvormen van bewegen (lopen, werpen, springen). Dat geldt ook voor de generaties die later van start gaan met bewegen, en hiervoor hardlopen als basisvorm kiezen. Plezier hebben in bewegen én leren wat goed bewegen is gaat tenslotte hand in hand. Ook als de sportkeuze niet op atletiek valt, kan de atletieksport vooraf een grote rol vervullen naar andere sporttakken. Er zijn tenslotte weinig sporten te bedenken waarbij goed (hard)lopen, werpen en/of springen geen noodzakelijke basis is. Naast sterke(re) verbindingen tussen scholen en atletiekaanbieders (verenigingen, commerciële aanbieders en evenementen) kunnen ook partnerships met andere sporttakken bijdragen aan gezonde sportbeleving. Onder de noemer “Let’s Keep Moving” bevorderen we onderlinge verbindingen die (in de breedte) bijdragen aan de ambitie om ‘generatie-neutraal’ goed en gezond te bewegen.

rol Limburg Athletics+ We faciliteren waar mogelijk en we initiëren projecten en programma’s waar nodig, om de verbindingen tussen scholen en sportaanbieder te versterken. Ook willen we de verbinding tussen atletiekpartners onderling én met andere sporttakken versterken. Belangrijke succesfactor hierbij is samenwerking met gemeenten en andere (lokale) sportorganisaties die dicht bij de doelgroepen staan.

LET’S KEEP MOVING

VERBINDING MET VITALITEITSPROGRAMMA’S (GEZONDER LIMBURG)

B

Limburg heeft de twijfelachtige eer de minst gezonde provincie van Nederland te zijn. In Zuid-Limburg voelt zelfs 30 procent van alle inwoners zich niet gezond. Limburg Athletics+ wil samen met diverse initiatiefnemers zich inzetten om over enkele jaren juist de gezondste provincie te worden. (Hard)lopen is voor het gros van de mensen een mooie eerste stap om wat vaker te bewegen. Met variaties op sportief wandelen zoals power walking en nordic walking is het bijvoorbeeld mogelijk tot op hoge leeftijd nog Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

17


(intensief) op eigen niveau te bewegen om fysiek, mentaal en sociaal vitaal te worden en te blijven. Ook het bedrijfsleven beseft steeds meer hoe belangrijk vitale medewerkers zijn en wat de kracht is van sport voor sociale verbinding. Zo zet ook de Rabobank in Noord-Limburg vol in op de Gezondste Regio 2025 en worden rondom Brightlands Campussen zoals de Chemelot Campus (Geleen) diverse sportactiviteiten aangeboden om mensen fit te houden en met elkaar te verbinden.

rol Limburg Athletics+ In samenwerking met andere sporttakplatforms willen wij de verbinder zijn tussen aanbieders van recreatief (hard)lopen en initiatiefnemers van vitaliteitsprogramma’s. Doelstelling is om in zowel Noord-, Midden- als Zuid-Limburg deel te nemen aan bestaande partnerships of nieuwe partnerships tot stand te brengen om die ambitie te versterken.

C (REGIONALE) SAMENWERKING Voor sommige organisaties is samenwerking op (alleen) lokaal niveau interessant maar te kleinschalig. Daarom is bovenlokale inzet nodig om interessante partners (zoals bonden, verzekeraars en het bedrijfsleven) te koppelen aan de juiste lokale partijen (zoals gemeenten en scholen). We benoemen en profileren ‘official partners’ die bovenlokale waarde (willen) toevoegen. Voor gemeenten die de toegevoegde waarde van atletiek en running écht begrijpen, introduceren we het concept van ‘Atletiekgemeenten’. Dit zijn gemeenten die hun nek willen uitsteken voor en met de atletieksport (in breedste zin). Voor optimale matching tussen vraag en aanbod qua aangepast sporten is samenwerking met “Iedereen Kan Sporten” kansrijk; het samenwerkingsverband dat in de verschillende Limburgse regio’s expertise en netwerken bevordert en helpt om aangepast sporten beweegaanbod te starten. Door een goede aansluiting met dergelijke initiatieven zorgen we samen voor een meer inclusieve sportcultuur. Juist ook de sociale kant van atletiek maakt het een uitstekende sport om meer mensen te verwelkomen.

rol Limburg Athletics+ Connecties maken en onderhouden met sterke partners om bij te dragen aan sterke evenementen en programma’s. Ontwikkeling van partnerships en concept ‘Atletiekgemeenten’ om impactvolle en duurzame samenwerkingen te bevorderen. Voor en tussen die partners faciliteren we actief kennisdeling en netwerken, zowel sporttechnisch (training voor licentietrainers) als programmatisch (samenwerking & innovatie).

RACERUNNERS - ATLETIEK MAASTRICHT

18

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROGRAMMA - LIJN 1

Looptrainingen, als onderdeel van het Brightlands Vitality Program, blijken naast gezondheid ook 3x meer sociale binding op te leveren dan bijvoorbeeld science lectures. Met méér samenwerking tussen partijen kunnen we de impact van de sport voor Limburg nog verder laten groeien!

Venetia Berk (zelfstandig) hardlooptrainster Brightlands Chemelot Campus

INNOVATIE: TOEKOMSTBESTENDIGE VERENIGINGEN Hoewel de atletieksport nog veel lijkt op die van eeuwen geleden is de beleving van de sporter grilliger dan ooit. Verschillende eventaanbieders spelen daar handig op in. Voor verenigingen is het zeker niet makkelijk om mee te blijven gaan in die continue veranderende behoefte. Toch ligt daar een sleutel om de groeiende groep ongebonden sporters richting atletiekverenigingen te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan flexibilisering van sportaanbod, experimenteren met het eerder kunnen en mogen kiezen voor een favoriete atletiekdiscipline. Ook het inspelen op data en digitalisering (virtuele communities)

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

D

zijn veelgehoorde kansen om te innoveren als sportaanbieder en de provincie Limburg klaar te stomen voor de toekomst.

rol Limburg Athletics+ We steunen en ondersteunen verenigingen die hun aanbod of structuur willen veranderen, door inspiratieen kennisuitwisseling en workshops te promoten (denk bijvoorbeeld aan relevante bestaande webinars en trainingen die relatief onbekend zijn) en zelf te initiëren, indien het bestaande aanbod niet voldoet aan de behoefte.

19


2

TUSSEN CLUB EN PAPENDAL Herken, faciliteer en begeleid Limburgs talent


PROGRAMMA - LIJN 2

INTRODUCTIE Je gunt het iedereen om zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Sommige mensen hebben een talent om heel hard te lopen, heel ver te springen of te werpen. Maar het is dan nog niet vanzelfsprekend dat jouw talent herkend en ondersteund wordt in je weg naar de absolute Nederlandse of zelfs internationale top. Meer talenten én trainers op topniveau krijgen en houden dankzij sterke ecosystemen is de ambitie van OCTA.

A

VERBREDING OCTA

Het huidige Opleidingscentrum Topatletiek (OCTA) ondersteunt van groot belang, net als die met de Atletiekunie om de OCTA de totale ontwikkeling van talent naar top in de provincie écht als brug tussen club en Papendal te laten fungeren. Limburg. Het OCTA leidt jonge mensen op met méér dan alleen regiotraining. Zo zijn bijvoorbeeld ook advies en controles 2. Daarnaast ontwikkelen we een tak gericht op het coachen rondom voeding en (medische) gezondheid van groot belang en en ontwikkelen van gemotiveerde trainers als stimulans om bereidt men ze voor op topsport. De ambitie is om jonge atleten licentie niveau 4 of 5 te behalen (zie ook onderdeel D). naar een landelijk topniveau te brengen en waar mogelijk ook naar internationaal niveau. Er wordt gewerkt met een 3. De huidige disciplines (kogelstoten/discuswerpen, doorlopende leerlijn vanaf de eerste clubtrainingen tot aan het kogelslingeren, sprint/horden, ver/hoog/hinkstapsprong) hoogste niveau waarbij het fasen model “Talent development in worden uitgebreid met de middellange afstand (MILA). young people” (New York NY, Ballantine) wordt gehanteerd. We kennen het OCTA talent team (OTT) met atleten die werkelijk een stap richting Papendal aan het maken leeftijd 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23+ zijn. Verder bestaat er OCTA 1 en 2, analoog aan het aantal malen per week dat er getraind wordt in de scouting van talent Verkenningsfase regio. De groep met OCTA Legends zijn atleten die Ontwikkelfase voorbereiding op topatletiek minimaal 1 keer in hun sportcarrière Nederlands Perfectioneringsfase maximaal doorontwikkelen neo senior Kampioen zijn geworden in hun discipline en als voorbeeld (of trainingspartner) fungeren voor Voorbeeldfase: legends top: ondersteuning AU/NOC*NSF aankomend talent. Van de ruim 30 atleten die we anno 2020 begeleiden bereikt een handvol de SCHEMA VAN DOORLOPENDE LEERLIJN BINNEN OCTA nationale top of zelfs internationale top.

rol Limburg Athletics+

De verbreding van OCTA zit in drie elementen: 1. Met de opgedane kennis van de afgelopen jaren blijven we afwegen hoe we de beste ondersteuning kunnen bieden. In samenspraak met de betrokken talentbegeleiders en trainers willen we twee vragen graag verder uitwerken. Doen we genoeg voor de echte toptalenten, en doen we niet teveel voor degenen die die echte top niet zullen halen? Goede afstemming en connecties met de vertegenwoordigers vanuit de Limburgse atletiekverenigingen blijven daarbij logischerwijs Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

In samenspraak met de diverse betrokkenen van o.a. atletiekverenigingen, bond en gemeenten wordt het programma en de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden verder uitgewerkt en omgezet in afspraken voor de langere termijn. Een stabiele omgeving voor talentherkenning en –ontwikkeling creëer je immers niet van de ene op de andere dag. Ook volgen we de ontwikkeling van Team Limburg Sport, om samen een optimale setting mogelijk te maken voor talentontwikkeling in Limburg. 21


B

SPREIDING LOCATIES EN VERSTERKING ECOSYSTEMEN

Talenten groeien overal op. In de aanpak van talentontwikkeling in Limburg tot heden zijn de aantallen te beperkt om op meerdere plaatsen regiotraining aan te bieden. Toch vinden we dat deze training (ook) aangeboden moet worden waar (voldoende) talentvolle jeugdige atleten te vinden zijn. Mede gekoppeld aan onderdeel A (verbreding OCTA) onderzoeken we de potentie om (al dan niet met nieuwe disciplines zoals MILA; middellange afstand) geografische spreiding te realiseren waardoor OCTA mogelijk ook kans van slagen kan krijgen in andere regio’s. Voldoende groepsgrootte en de positionering van de disciplines zijn belangrijke aandachtspunten in de uitwerking hiervan. Indien regiotraining op meerdere plekken (nog) niet haalbaar is, kunnen selectiedagen of talentherkenningsinitiatieven als voorloper dienen voor trainingen in nieuwe regio’s. Medische begeleiding (denk aan fysiotherapie en periodieke testen) is een belangrijke toevoeging gebleken in het sporttechnische aanbod voor talenten, daarom is het verder versterken van de medische deskundigheid voor goede prestaties

op langere termijn van belang. Ook met andere potentiële partners (bijvoorbeeld voor accommodaties, promotie of materiaal) zoeken we naar win-win situaties en verdergaande mogelijkheden om het ecosysteem rondom talent en topsport te versterken. De relatie met de school (mentor) en ouders van de atleet blijft tevens op het netvlies om de balans tussen training en privé (school en werk) goed op elkaar af te stemmen.

rol Limburg Athletics+ Via de technisch coördinator nemen we het initiatief om in samenspraak met stakeholders een programma te vormen dat zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de atleet. We streven naar partnerships met gemeenten en organisaties die (onderdelen van) de brede scope van het OCTA-programma willen (helpen) faciliteren door middel van financiën, accommodaties of materiaal.

STERKE COALITIES VOOR TALENT EN TOPSPORT

OCTA TALENTEN: NOAH MBUYAMA & MINKE BISSCHOPS 22

C

Per atletiekvereniging is door het clubbestuur een talentbegeleider aangewezen die binnen de eigen club oog heeft voor aanstormend talent. Talentbegeleiders van alle clubs komen 2x per jaar samen en spreken dan over gezamenlijke thema’s zoals: wat is een talent, hoe herken je het en hoe bieden we gezamenlijk een optimale ontwikkelomgeving. Een begeleidingsteam (bestaande uit de OCTA-trainer, de clubtrainer en de talentbegeleider) bepaalt in overleg of een atleet klaar is voor de regiotraining. Daarnaast wordt iedere atleet elk kwartaal binnen het genoemde LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROGRAMMA - LIJN 2

Sportprestaties moet je uiteindelijk zelf leveren, maar om daar te komen heb je een heel team nodig. Laten we de ego’s aan de kant schuiven en samen bouwen aan het grotere plaatje. Zo halen we het beste in elkaar en in Limburg naar boven!

Eugène Martineau meervoudig deelnemer Olympische Spelen

gremium geëvalueerd. Deze driehoek in het begeleidingsteam wordt waardevol geacht en daarom gecontinueerd. Blijvende afstemming met bijvoorbeeld het in ontwikkeling zijnde Team Limburg Sport is van belang om elkaars expertise en toegevoegde waarde ten volle te benutten.

rol Limburg Athletics+ We blijven investeren in de begeleidingsteams rondom de verenigingen om talenten optimaal te herkennen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Kansrijke partnerships die talenten en topsporters nog meer kunnen bieden, verbinden we waar mogelijk aan OCTA en de overige programmalijnen van dit strategisch plan. Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

D

VERGROTEN TRAINERS KWALIFICATIES

Naast atleten is het aantal goede (gekwalificeerde) trainers (te) dun gezaaid. Daarom zoeken we de samenwerking met de Atletiekunie in het motiveren van potentiële trainers én het helpen van gemotiveerde trainers om het niveau te bereiken van Topcoach (licentie 4 en 5). Alleen met voldoende gekwalificeerde trainers kan de prestatieve potentie van de atletieksport voor Limburg verzilverd worden.

rol Limburg Athletics+ De verbreding van OCTA biedt ook kansen om potentieel talent bij trainers

de kans te bieden zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij de (ondersteuning van) OCTA-Potentials en selectietrainingen. We helpen trainers (financieel) die van niveau 3 naar niveau 4 en 5 willen om die stap te maken. Trainers met ambitie en potentie bieden we bovendien toegang tot voordelen en netwerken waar ze nu en later profijt van hebben. Wederkerigheid is een principe in deze aanpak, bijvoorbeeld door lezingen en breedtesport workshops te geven, Daarmee maken we deze investering ‘revolving’ voor de (atleten in de) provincie Limburg. 23


3

EFFECTIEVE EVENEMENTEN Verbeter samenhang en kruisbestuivingen rondom events


PROGRAMMA - LIJN 3

INTRODUCTIE Voor veel mensen zijn (atletiek)wedstrijden of (loop)evenementen de highlights in het sportend leven. Passend bij de veranderende samenleving evolueren events, waardoor ook steeds meer verschillende doelgroepen aangesproken worden. Ook virtuele initiatieven (via apps) die in de coronacrisis een vlucht hebben gekregen bieden een nieuw perspectief om mensen te laten bewegen. Ondanks het feit dat velen deze nieuwe sportvormen niet als ‘atletiek’ bestempelen, zien we ze toch nog steeds als waardevolle varianten op de ‘moeder der sporten’. Vaak worden hierbij zelfs verschillende traditionele disciplines op creatieve wijze gecombineerd. Om goed én duurzaam beweeggedrag te bevorderen blijven nu nog kansen liggen om die wedstrijden en evenementen (die de grote prikkels vormen) slim te combineren met regulier aanbod.

A COÖRDINATIEPUNT EVENEMENTEN Om atletiekwedstrijden en loopevenementen goed in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen, ontbreekt nu een centraal coördinatiepunt voor atletiek-gerelateerde wedstrijden en loopevenementen die in Limburg plaatsvinden. Een gezamenlijke kalender bevordert dat we, samen met aanbieders en organisatoren, een rijk en goed gespreid evenementenaanbod inzichtelijk en online vindbaar maken. Bovendien biedt een centraal punt de mogelijkheid om actuele vragen te stellen, bijvoorbeeld over vrijwilligersinzet, verkeersregelaars, netwerkpartners en benodigde materialen.

gedeelde behoeften en vragen in samenwerking met andere aanbieders en organisatoren te beantwoorden. We verkennen de mogelijkheden voor overkoepelende initiatieven, zoals een Limburg Challenge om deelnemers te bevorderen vaker mee te doen en zich gedurende het jaar te kunnen meten met zichzelf en anderen.

rol Limburg Athletics+ Ontwikkelen en vullen van de kalender om inzicht te geven aan organisatoren en deelnemers rondom atletiek-gerelateerde activiteiten en events. Aanspreekpunt vormen om de organisatiekracht in de provincie te benutten, en daarmee

ROERMOND CITY RUN

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

25


B DUURZAME KRUISBESTUIVINGEN Vanuit onze netwerkfunctie ontstaat een aardig overzicht van initiatieven en expertise die in de provincie te vinden zijn. Zowel traditionele atletiekbeoefening als moderne varianten (zoals trailruns en obstacleruns) spelen een rol om diverse doelgroepen te activeren. Gelukkig weten steeds meer partners elkaar te vinden; toch liggen daar nog kansen. Zo is de verbinding tussen sportaanbieders en evenementen nog te beperkt. Het gevoel van verschillende ‘eilandjes’ is nog steeds volop aanwezig. Toch is men het erover eens dat men elkaar kan versterken, omdat wedstrijden en events als prikkel alleen duurzaam zijn als het qua prestaties en plezier goed zit. En daarvoor heb je vaker dan eens of enkele keren per jaar een ‘meetmoment’ nodig. Ook meer verbindingen tussen virtuele apps en fysieke activiteiten

zijn nog volop mogelijk voor verrassende meerwaarde. Al dit soort samenwerkingen bieden oplossingen om iedere sporter een mooi totaalaanbod te geven om gezond te blijven bewegen.

rol Limburg Athletics+ We bevorderen en sturen aan op meer waardevolle kruisbestuivingen om het wij-gevoel te versterken, bijvoorbeeld door (online) kennisbijeenkomsten en door bestaande en nieuwe samenwerkingen op te vragen bij ondersteuningsaanvragen. Speciale aandacht is er daarbij voor de verbinding tussen trends en aanbieders en voor de bijdrage aan een leven lang goed bewegen voor verschillende doelgroepen.

VERBIND EVENTS AAN ANDERE PROGRAMMALIJNEN

C

Sommige initiatieven hebben (financiële) ondersteuning nodig om de begroting rond te krijgen. Als dat structureel het geval is, is geld vaak niet de (enige) duurzame oplossing. Daarom stimuleren we lange termijn bewustzijn door aanvragers inzichtelijk te laten maken hoe ze (op termijn) niet meer afhankelijk zijn van onze bijdrage voor de basisorganisatie en hoe ze de gevraagde bijdrage inzetten om nieuwe initiatieven (die de doelen uit dit plan dichterbij halen) mogelijk helpen maken.

rol Limburg Athletics+ We vergroten het duurzame karakter van ondersteuning door bovenstaande uitgangspunten te verwerken in de aanvraag- en verantwoordingsprocedure. Door de rapportageverplichting basaal te houden voorkomen we onnodige administratiedruk maar vergroten we het inzicht in én bewustzijn van de langere termijn doelstellingen voor optimaal maatschappelijk, sportief en economisch rendement. Via gerichte ‘calls’ bevorderen we -indien nodig- wedstrijden en evenementen die van belang zijn voor een goede diversiteit. GENERATIEBREED SPORTEN

26

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROGRAMMA - LIJN 3

Limburg loopt lekker! Zowel letterlijk als figuurlijk draagt de atletieksport daar flink aan bij. Vitaler worden, goed bewegen en samen toewerken naar een doel; dat is niet alleen sportief en maatschappelijk, maar ook economisch van groot belang voor Limburg. Nu en in de toekomst!

Joost van den Akker gedeputeerde Provincie Limburg

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

27


4

BELEEF (HARD)LOPEN IN HET LIMBURGSE LANDSCHAP Laat Limburgers én toeristen profiteren van buiten bewegen


PROGRAMMA - LIJN 4

INTRODUCTIE Zelfs mensen die weinig hebben met sporten, genieten van (sportief) wandelen in de buitenlucht. Het Limburgse landschap is dan ook enorm in trek bij zowel inwoners als toeristen. Wandelen is met afstand de nummer 1 activiteit van toeristen in onze provincie. Ook de mensen die zich wat nadrukkelijker als ‘sportief’ bestempelen weten het groene gevarieerde landschap van Limburg goed te vinden en te waarderen. Net als de openbare ruimte in steden en dorpen die steeds vaker benut wordt door ongebonden sporters alsmede organisatoren van cityruns. Die ontwikkeling duurzaam faciliteren en verankeren, vraagt een goede samenwerking met diverse organisaties.

A

(HARD)LOOPROUTES IN BUITENGEBIED VERBETEREN EN ONTSLUITEN

Heerlijk beleven in de buitenlucht, dat is wat veel mensen motiveert om van de bank af te komen en Limburg in te trekken. Ondanks de grote populariteit van routepagina’s (bijvoorbeeld bij VVV’s) is het aantal geschikte en vindbare (hard) looproutes nog te beperkt. In samenwerking met gemeenten, ondernemers, toeristische organisaties, natuurorganisaties en andere partijen concretiseren we de behoeften en kansen om verbeteringen in structuur en de ontsluiting te realiseren. Naast de route zelf kunnen ook thema’s zoals afval en overlast aandacht krijgen om breed draagvlak tot het benutten van de prachtige Limburgse buitenruimte te krijgen en te houden.

rol Limburg Athletics+ We nemen deel aan en initiëren lokale verkenningen ten behoeve van de zichtbaarheid van routes en het benoemen van verbeterkansen ten behoeve van (hard)lopend beleven in het Limburgse landschap.

HERKENBARE ROUTES

BELEVEN IN DE BUITENLUCHT

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

29


B

LIMBURG WORDT DÉ BELEEF-RUN-PROVINCIE

Wat onderscheidt Limburg nu écht van andere provincies? Dankzij de prachtige groene en gevarieerde landschappen in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg is het antwoord: trailrunning. Voeg daar de diverse vernieuwende beleefruns aan toe (zoals cityruns, obstacleruns, survivalruns en glow-in-the-dark-runs) en je beseft: in Limburg valt écht wat te beleven! Het besef van die unieke waarde in ons kikkerlandje en het uitdragen van die trots en dat karakter is een belangrijk aandachtspunt. Zo willen we de potentie helpen verzilveren en bijdragen aan een bruisende toeristische, recreatieve en economische pijler in Limburg.

rol Limburg Athletics+ In verbinding met provincie en partners in het speelveld van toerisme & recreatie helpen uitdragen hoe zowel Limburgers als nietLimburgers (hard)lopend de unieke kwaliteiten van het Limburgse landschap kunnen beleven. De bestaande marketingstrategieën en -campagnes zoals InLimburg zijn een logisch onderdeel van de aanpak. Ook het verkennen van kansen om aanvullende campagnes of projecten te initiëren om het provinciale toerismebeleid te laden. We verkennen samenwerkingskansen om initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan de vindbaarheid van aantrekkelijke hotspots. Het online initiatief ExtraTrail.com (Ardennen) zien we als een inspirerend voorbeeld.

C

ROERMOND CITY TRIATHLON

30

BEWEEGVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE

(Lokale) overheden en ontwikkelaars zijn zich steeds bewuster van het belang van gezondheid in de openbare ruimte. Gelukkig maar, zeker in een provincie waar gezondheid een flinke impuls kan gebruiken. Echter, de behoeften van veel sportverenigingen en zeker ongebonden sporters is vaak niet vertegenwoordigd aan de tekentafel van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Toch is er kennis te vinden en te verzamelen over de behoeften van met name (free)runners om de openbare ruimte geschikt(er) te maken voor bewegen. LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROGRAMMA - LIJN 4

Limburg is uitermate geschikt voor allerlei (met name ongebonden) atletiekvarianten zoals trailrunning. Als men niet in de ‘traditionele’ sport blijft hangen maar blijft meegaan met de tijd, dan voorspel ik een rijke toekomst voor deze sport in Limburg.

Steven Vos lector Fontys Sporthogeschool en professor TU Eindhoven

rol Limburg Athletics+ Het is niet efficiënt, noch mogelijk om bij alle ontwikkelingen vroegtijdig aan tafel te zitten. Daarom zetten we ons in om in samenwerking met (hoge)scholen bestaande en nieuwe kennis te verzamelen over de behoeften en aanbevelingen van atleten en lopers. We zetten ons in om die gemakkelijk beschikbaar te stellen aan gemeenten en andere ontwikkelaars van de openbare ruimte. BEWEGEN KAN OVERAL

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

31


5

MAATSCHAPPELIJKE MARKETING Geef bekendheid aan aanbod, ambities en successen


PROGRAMMA - LIJN 5

INTRODUCTIE Bij een verbindende organisatie hoort een goede zichtbaarheid en bij een nieuwe fase past een gedegen merkstrategie. Vanwege de focus op de verbinding en uitvoering is communicatie en marketing de afgelopen jaren nog een onderbelicht thema geweest bij de provinciale inzet rondom atletiek. Gelukkig ligt er nu de basis om ook de merk- en marketingaanpak verder in te zetten ten behoeve van de gezamenlijke doelen. Ook diverse partners hebben interessante kanalen en campagnes opgebouwd waar de input van de Limburgse atletiekwereld een ware verrijking is of kan zijn.

A DOELGROEPSEGMENTATIE “Communiceren met iedereen is communiceren met niemand”. Die wijze spreuk onderstreept de noodzaak om te kiezen welke doelgroepen je (via welke kanalen) hoopt te bereiken en te bedienen. Als provinciale stichting voegen we met name sportspecifieke netwerken en expertise toe. Maar ook andere partijen zoals gemeenten en andere (lokale) sportorganisaties en sporttakplatforms vormen belangrijke partners om doelgroepen een optimaal aanbod te kunnen doen. In een merkstrategie maken we daarom onderscheid in hoe we welke doelgroepen denken efficiënt en goed te kunnen bereiken. Naast de sportspecifieke partners (verenigingen, commerciële aanbieders, organisatoren, etc.) zijn logischerwijs dus ook andere partners (bedrijven, gemeenten, sporttakplatforms, toeristische

organisaties, etc.) belangrijke doelgroepen voor een succesvolle realisatie van de ambities.

rol Limburg Athletics+ We ontwikkelen een merkstrategie met primaire en secundaire doelgroepen om ze optimaal te kunnen raken en bedienen vanuit hun beleving en behoefte.

DIVERSE DOELGROEPEN

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

33


B

MERKNAAM, MERKSTRATEGIE EN MARKETING

Het zal weinig kenners verbazen dat bij een nieuwe fase ook een betere merknaam een veelgehoorde behoefte is. Een merknaam en –strategie die past bij het voorwaarts richten van de blik op een gezonde en bruisende Limburgse atletiekcultuur. Ook het zichtbaar maken van aanbod, ambities en successen is een belangrijk middel om het wij-gevoel te versterken, maar ook om de betrokkenheid, samenwerking (meer impact) en gevoel van trots te vergroten. Want er gebeurt al heel veel moois in Limburg, maar er liggen ook nog volop kansen voor nieuwe vruchtbare samenwerkingen.

rol Limburg Athletics+ Om gehoor te geven aan die oproep én om de opgebouwde energie vast te houden, presenteren we dit plan voorzien van een frisse en nieuwe merknaam en –identiteit. Want net als velen van jullie zien we dit moment als het ingaan van een nieuwe fase waarin we verder bouwen met alle partners die ook vooruit willen. We ontwikkelen een marketingaanpak om structureel meer aandacht te geven aan de vindbaarheid en zichtbaarheid van aanbod, ambities en successen van Limburg Athletics+ en (vooral) van de diverse partners waarmee we samen vormgeven aan de dagelijkse praktijk.

C COMMUNITYBUILDING

ONLINE EN OFFLINE COMMUNITIES

34

Met de opkomst van allerlei vernieuwende technologieën en apps ontwikkelen zich in de samenleving steeds meer fysieke maar ook virtuele (digitale) communities. Die spelen een steeds belangrijkere rol om mensen te bereiken, te inspireren om in beweging te komen én om duurzaam beweeggedrag te verankeren. Maar aangesproken worden door een digitale coach heeft toch niet hetzelfde effect als door iemand van vlees en bloed. De verbinding tussen die offline en online werelden is weliswaar geen eenvoudig terrein, maar wel een belangrijke LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


PROGRAMMA - LIJN 5

Net als Limburg is ook de atletieksport heel gevarieerd. De toegevoegde waarde zit dan ook in de breedte; van sportief wandelen tot obstacle runs. Laten we dit samen sterker uitdragen en de kwaliteiten verbinden met het DNA van de regio’s. De relevantie van deze laagdrempelige sport stijgt dan alleen nog maar verder.

Giel Polman directeur Limburg Marketing en Routebureau Noord en Midden-Limburg

ontwikkeling om op het netvlies te houden. Naast die trend zien we veel mogelijkheden om verder te bouwen aan communities rondom de programmalijnen uit dit plan. In die communities zitten, zo blijkt ook uit het proces om tot dit plan te komen, veel ideeĂŤn en uitvoeringskracht die door verbinding vaak al een grotere impact mee kunnen krijgen.

Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

rol Limburg Athletics+ We benutten bestaande communities en kennis bij partners (aanbieders en kennisinstellingen) en bevorderen vernieuwende initiatieven die de offline en online werelden slim weten te verbinden voor activatie en duurzaam beweeggedrag. Ook faciliteren we (online en offline) netwerken en meetings voor (nieuwe) communities rondom de belangrijke opgaven waar de Limburgse atletiekwereld voor staat, ten behoeve van meer maatschappelijke, sportieve en/of economische impact. 35LIMBURG

ATHLETICS+ rol en organisatie


ROL LIMBURG ATHLETICS+

(logischerwijs betreft onderstaande input /analyse nog de oude merknaam “Stichting Atletiek en Running Limburg”)

POSITIE? ONAFHANKELIJKE POSITIE IS GOED

IMAGO? AMBITIES EN RESULTATEN TE WEINIG ZICHTBAAR

INITIATOR VAN VERBINDING

MEER FOCUS AANBRENGEN

VIA ( HARD)LOPEN GENIETEN VAN OMGEVING/NATUUR MERKNAAM SARL KAN/MOET BETER

MEER NETWERKEN / ONTMOETING FACILITEREN (POTENTIEEL) STIMULATOR VAN VERNIEUWING

REDELJK TOP-DOWN GEORIËNTEERD

MEER SAMENWERKING LAGE (MERK)BEKENDHEID

(OOK) MEER PROFESSIONELE INZET NODIG VERSTERK POSITIE EN SLAGKRACHT MET NIEUWE PARTNERSHIPS

IDENTITEIT SARL IS ZWAK

VAN GEBONDEN NAAR BETROKKEN SPORTERS GEDREVENHEID EN BENADERBAAR BESTUUR

38

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


LIMBURG ATHLETICS+ ORGANISATIE - SWOT

MERKVERNIEUWING

Een nieuwe fase en ambitie vraagt om een andere rol en identiteit voor het platform voor Atletiek en Running in Limburg

VAN Zwak merk Atletieksport als doel Top-down georiënteerd

NAAR Sterk merk (heldere naam/identiteit) Atletieksport als middel Verbindend speelveld

VAN Stichting Atletiek en Running Limburg

NAAR Limburg Athletics+

LIMBURG+ ATHLETICS Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

39


POSITIONING STATEMENT LIMBURG ATHLETICS+ is... (optimaliseren: bekendheid en gezamenlijke kracht van atletiek in al haar varianten)

STIMULATOR

DE VOOR GOEDE EN GEZONDE BEWEEGPRESTATIES...

40

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


LIMBURG ATHLETICS+ ORGANISATIE - POSITIONING STATEMENT

ESTAFETTESTOK

...EN DE VOOR LIMBURGS BEWEEGPLEZIER.

(verbinden: proactief coalities smeden en reactief faciliteren)

Limburgse evenementen en het Limburgse landschap vormen een uitstekende inspiratiebron voor (hard)lopen, trailrunning en diverse andere varianten die allerlei doelgroepen in beweging brengen; zowel voor Limburgers als toeristen. Om (steeds vaker ook: ongebonden) sporters en talenten technisch goed en blijvend te laten lopen, springen en werpen is een sterkere samenwerking en verbinding tussen atletiek (de moeder der sporten) en de populaire runningvarianten nodig. Om talenten en passie te laten groeien moet het (talent)aanbod inspelen op de beleving en het gat vullen tussen club en Papendal. Limburg Athletics+ richt zich op de enorme potentie en complementaire kracht van (de verschillende verschijningsvormen van) atletiek om Limburg vitaler te maken. Door het initiĂŤren van (strategische) verbindingen en het faciliteren van waardevolle en vernieuwende initiatieven vergroot Limburg Athletics+ de impact van deze sporttak voor de Limburgse samenleving, nu en in de toekomst. Limburg presteert en beleeft met de moeder der sporten. Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

41


42

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


LIMBURG ATHLETICS+ ORGANISATIE - MERK & ONLINE

MERKNAAM: LIMBURG ATHLETICS+ Want Limburg vormt de basis. En atletiek heeft (met Het merk Limburg Athletics+ laat ruimte voor lopen, werpen en springen) alles in zich om tal van creativiteit, is bruikbaar in en buiten Limburg én maakt doelgroepen in Limburg te laten beleven en presteren. nieuwe verbindingen mogelijk. Maar bovenal heeft de sport (en Limburg Athletics+) de In een separaat Brandbook worden de verdere ambitie een onmisbare + (meerwaarde) te vormen voor richtlijnen en uitgangspunten van de merkstrategie Limburg op maatschappelijk, sportief en economisch Limburg Athletics+ verder uitgewerkt en gevisualiseerd. vlak.

SUBMERKEN De programmalijnen uit dit plan spelen in op een andere beleving en (vaak ook) andere doelgroep. Om die beleving goed en onderscheidend te bedienen hanteren we de volgende submerken:

LIMBURG

LIMBURG+ ATHLETICS

LIMBURG

ATHLETICS+ FIT

LIMBURG

ATHLETICS+ EXPERIENCE

ATHLETICS+ PERFORMANCE

programmalijn 3 en 4

programmalijn 1

programmalijn 2

ONLINE

@LimburgAthleticsPlus

Instagram (breed; 40-)

Facebook (breed; 40+)

YouTube (video)

LinkedIn (zakelijk)

Mailchimp (nieuwsbrief)

www.LimburgAthleticsPlus.com Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

43


ORGANOGRAM Het doel van dit strategisch plan is om richting te geven op de belangrijkste opgaven zoals die gezamenlijk zijn geformuleerd. Om ruimte te bieden aan verdergaande samenwerking, inbreng en voortschrijdend inzicht wordt dit strategisch kader jaarlijks vertaald naar een werkplan met verder uitgewerkte acties en initiatieven en voorzien van begroting. Onderstaande organogram geeft weer hoe we die samenwerking willen vormgeven. Limburg Athletics+ wordt desgewenst ondersteund door externe deskundigen, bijvoorbeeld een marketing regisseur.

BESTUURSSECRETARIS

BESTUUR

Linking pin bestuur

Linking pin bestuur

Linking pin bestuur

WERKGROEP 1:

WERKGROEP 2:

WERKGROEP 3:

TUSSEN CLUB EN PAPENDAL

EFFECTIEVE EVENEMENTEN

BELEEF (HARD)LOPEN IN HET LIMBURGSE LANDSCHAP

(professionele) trekker

(professionele) trekker

(professionele) trekker

(professionele) trekker

(vrijwillige) werkgroep

(vrijwillige) werkgroep

(vrijwillige) werkgroep

(vrijwillige) werkgroep

ambassadeurs & partnerships

ambassadeurs & partnerships

ambassadeurs & partnerships

ambassadeurs & partnerships

LIMBURG BEWEEGT GOED EN GEZOND

Linking pin bestuur

WERKGROEP 4:

BEGROTING Jaarlijks wordt op basis van de werkplannen bepaald welke begroting past bij de jaarlijkse uitwerking van de ambities en doelen. De provincie bepaalt of dat benodigde bedrag toegekend wordt, waaronder vanuit de huidige financieringsbron sport. We zoeken met hen én met andere partners naar mogelijkheden om, passend bij de ambities uit dit strategisch plan, ook financiële mogelijkheden uit andere beleidsterreinen dan sport te benutten, zoals bijvoorbeeld economie en toerisme/recreatie. De ambities uit dit plan reiken tenslotte veel verder dan alleen sport als doel. 44

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT


LIMBURG ATHLETICS+ ORGANISATIE - ORGANOGRAM EN BEGROTING

LIMBURG+ ATHLETICS Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+

45


LIMBURG ATHLETICS+ ORGANISATIE - MERKEN EN BEGROTING

LIMBURG PRESTEERT EN BELEEFT Strategisch plan 2021-2025 - Limburg Athletics+ ONTWIKKELD VOOR & MET Stichting Limburg Athletics+ limburgathleticsplus.com STRATEGIE & VORMGEVING Outwards - Visuele Strategie & Concepten outwards.info BEELDMATERIAAL Henk Meuwissen, Ted Boots, Fontys Hogescholen, Eric Gerbers, Carla Arts, Ludo van der Put, Bearsports, Wiel van Vegchel, Maastrichts Mooiste, Hugo Wilhelmus, Envato, Outwards COPYRIGHT © AUGUSTUS 2020, LIMBURG ATHLETICS+ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsopname, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.OUT WARDS visuele strategie & concepten