Outdoors Finland Etelä press kit

Page 1

OUTDOORS FINLAND RETKEILY ETELÄ-SUOMESSA WWW.OUTDOORSFINLAND.FI

HANKKEEN KUVAUS

Outdoors Finland Etelä -hanke on luontomatkailun infrastruktuurin kehittämishanke, jonka toimialueena ovat Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää pyöräily-, vaellus- ja melontareittejä sekä niiden laatua ja saavutettavuutta. Outdoors Finland Etelä -hanke on käynnistynyt keväällä 2011 ja se päättyy vuoden 2014 lopussa. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun matkailun ala. Hanke on osa kansallista Outdoors Finland kesäaktiviteettien kehittämisohjelmaa (2009-2015), jota hallinnoi Matkailun edistämiskeskus. LUONTOMATKAILUOSAAMISEN

KOHDENNETTU TUOTTEISTAMINEN

KEHITTÄMINEN

K ANS A INVÄ L IS Y Y S

UUD E T T EK NI SE T R AT K A I SU T

DIGI TA A L ISUUS

VERKOTTAMINEN YLI

MO NIK ANAVA INEN V IE S T IN TÄ

TOIMIALARAJOJEN

HANKKEEN 5 PÄÄTAVOITETTA

1. Alueilla olevien reittien tason merkittävä parantaminen. 2. Reitti-informaation, karttojen ja oppaiden käyttäjälähtöisyyden parantaminen. 3. Tuotteistaminen omatoimimatkaajalle. 4. Luontomatkailutuotteiden saatavuuden parantaminen erilaisissa jakelu- ja myyntikanavissa. 5. Erilaisten toimijoiden ja toimialojen verkottaminen keskenään.

HANKKEEN TULOKSET Hankkeen tuloksena on syntynyt monikanavainen viestintäkokonaisuus: retkeilyportaali, mobiilisovellukset, tulostettavia ja painettuja reittioppaita sekä reittitietojen latausmahdollisuus GPSlaitteisiin ja älypuhelimiin. Sen lisäksi on syntynyt luontomatkailukohteiden kokonaisvaltaisen suunnittelun malli, joka kattaa pyöräily-, vaellus- ja melontareittien suunnittelun lisäksi muiden luontomatkailukohteiden suunnittelun perusteet. Reittejä voi etsiä portaalista ja muusta materiaalista joko lajeittain tai maakunnittain. Portaalissa oleviin matkaehdotuksiin on koottu kaikki valmiit retkeilymatkat Etelä-Suomessa. Niistä löytyvät päiväretkien pituudet ja kuvaukset sekä runsaasti tietoa majoitusvaihtoehdoista. Artikkeleista löytyy vinkkejä ja näkökulmia retkeilymatkan valmisteluun ja toteuttamiseen. Outdoors Finland -hankkeen tuloksena eri toimijat ovat verkostoituneet yli toimialarajojen ja hyödyntävät nyt tuotettuja työkaluja. Lisäksi Suomesta on tullut houkutteleva ja varteenotettava vaihtoehto aktiviteettiloman kohdemaana.


OUTDOORS FINLAND ETELÄ HANKKEEN TULOKSIA 1. Outdoors Finland -portaali www.outdoorsfinland.fi – Suomenkielinen portaali www.outdoorsfinland.com – Englanninkielinen portaali Portaali opastaa Etelä-Suomen parhaille retkeilyreiteille. Sinne on koottu matkailijoille sopivat pyöräily-, vaellusja melontareitit, tietoja niiden varrella olevista matkailupalveluista sekä retkeilymatkoista kertovia artikkeleita. Portaali sopii kaikille, jotka haluavat viettää virkistävän retkeily- tai ulkoilupäivän tai kokonaisen retkiloman. Reitit kattavat eteläisen Suomen viisi maakuntaa. Tutustu vaellusreitti Maahisen kierrokseen Espoossa www.outdoorsfinland.fi/reitti/maahisen-kierros ja katso sen reittikartta www.outdoorsfinland.fi/reitti/maahisen-kierros/?show=map PORTAALISTA LÖYTYVÄT MYÖS: Mobiilisovellus: Outdoors Finland -mobiilisovellus kattaa Etelä-Suomen parhaat pyöräily-, vaellus ja melontareitit palveluineen. Sovellus toimii offline tilassa ja navigoi reitillä liikuttaessa. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta tai Google Playsta. GPS-jäljet sekä muiden toimijoiden kartat ja oppaat: Fillarioppaat, Uudenmaan melontakartasto, Retkikartta.fi ja maastokartat GPS-laitteeseen.

2. Aktiviteettivideoita YouTubessa YouTubeen on ladattu pyöräily-, vaellus- ja melontaaiheisia videoita Outdoors Finlandin reittien varrelta. www.youtube.com/user/outdoorsfinlandvids

3. Facebook-ryhmä Outdoors Finlandin Facebook-sivulla voi kysellä Outdoors Finlandin retkeilyasiantuntijoilta ja kanssamatkaajilta vinkkejä matkantekoon sekä tutustua mielenkiintoisiin kohteisiin. www.facebook.com/outdoorsfinland

4. Aktiviteetti- ja retkeilykuvia Flickr-sivustolla Kuvia aktiviteeteista ja Outdoors Finland -portaalin reiteistä. _www.flickr.com/photos/outdoors_finland/collections

5. Painetut reittioppaat, 9 erilaista, painettu yht. 19 000 kpl

H A N K K E E N T U LO K S E T L U K U I N A 299 109 sivukatselua outdoorsfinland.fi -sivustolla (1-10/2014) 19 000 painettua reittiopasta 12 207 vaellusreittien katselua 7 106 ladattua Outdoors Finland -mobiiliopasta 4 000 ladattua reittikarttaa tai opasta 3 237 tykkääjää Outdoors Finland Facebook-ryhmässä 1 410 Flickr-portaaliin ladattua kuvaa 36 koulutettua yrittäjää 23 kansainvälistä matkabloggaaja hankkeen kutsumana Suomessa 2014 • 18 kriteerien mukaan luotua vaellusreittiä • 5 maakuntaa: Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa • 4 messuosallistumista • 4 vuotta: 2011- 2014 • • • • • • • • •

Sähköiset versiot: www.outdoorsfinland.fi/reittioppaat

HANKKEEN HYÖDYT MATKAILIJOILLE

6. Yleisesite

Tuotteiden ja reitistöjen suunnitelmallinen kehittäminen.

Esite on tehty matkailutoimistojen ja neuvontojen, virkistysalueyhdistysten ja luontokeskusten jaettavaksi.

7. Teemoittaiset agenttimanuaalit Tutustu yleismanuaaliin: http://issuu.com/outdoorsfinland/docs/general_information_eng

8. Tuotemanuaalit

Yleismateriaali: http://issuu.com/outdoorsfinland/ docs/general_information_eng

Reittioppaat: Oppaat sisältävät vaellus-, pyöräily- ja melontareitit sekä reitteihin liittyvät luonto- ja palvelukuvaukset, kartat ja turvallisuusohjeet, http://www.outdoorsfinland.fi/reittioppaat

• Kärkikohteet ja -reitit valittu auttamaan matkailijaa. • Suomesta on tullut houkutteleva ja varteenotettava vaihtoehto aktiviteettiloman kohdemaana. • Monikanavainen viestintä on avannut uusia lomailumahdollisuuksia suomalaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

HANKKEEN HYÖDY T ALUEELLISILLE TOIMIJOILLE Matkailualueille sekä pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille hankkeen suurimpia hyötyjä on ollut verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Verkostoitumista on tapahtunut yli toimialarajojen. Yhdessä tekemällä on saavutettu parempia tuloksia kustannustehokkaasti. Hankkeen tuottamia tuotemanuaaleja, karttoja ja oppaita on hyödynnetty omassa toiminnassa ja niiden pohjalta tuotettu omia materiaaleja. Alueille on saatu vetovoimaisia luontomatkailukohteita, jotka hyödyntävät liiketoimintaa.

MITÄ OUTDOORSFINLAND.FI -PORTAALISSA KATSELLAAN?

“Pyöräilykartta syntyi tarpeeseen ja sillä on kysyntää sekä koti- että ulkomaisten matkailijoiden parissa”

Suosituimmat ovat vaellusreitit ja vaellusaktiviteetit sekä kartat ja oppaat. Katselluin vaellusreitti on Salpapolku. Tutustu Salpapolkuun: www.outdoorsfinland.fi/reitti/salpapolku

”Suurin hyöty meille on ollut verkostoituminen valtakunnan muiden toimijoiden kanssa.”

SEIJA RAVANTI, RAVANTI EVENTS

JUKKA KUMPUSALO, MISET OY


RETKEILIJÄN PORTFOLIO Lähde: Metsähallitus ja Itä-Suomen yliopisto

MIKSI RETKEILYREITISTÖJÄ PITÄÄ KEHITTÄÄ? Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja kesäaktiviteetit luontomatkailua parhaimmillaan. Tuotteistamisella luonto paketoidaan houkutteleviksi ja helposti myytäviksi paketeiksi ja retkiksi. • Hyvin suunniteltu, toteutettu ja markkinoitu reitistö > jopa 80 % käyttäjiä ja alueelle jätettyä matkailutuloa. • Ulkoilureittien rakentaminen ja ylläpito on edullista suhteessa liikutettaviin kävijä- ja käyttäjämääriin. • Luonnolla ja luonnossa liikkumisella on mitattuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

© Cedric Tinteroff

HANKE NÄKYI M E SSU ILLA 2 0 1 4 • 7.-9.3 Helsinki, Retkimessut, messuilla 48 000 kävijää • 5.-6.8 Helsinki, Erämessut, messuilla 40 000 kävijää • 6.-9.2 Hampuri, Reisen Outdoors -messut, messuilla 75 000 kävijää • 13.-16.2 Lontoo, London Outdoor Adventure & Travel show, messuilla yli 80 000 kävijää

• Ulkoilureitit palvelevat hyvin laajaa väestön osaa vauvasta vaariin. • Luonto on Suomessa alueellisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla tärkein matkailullinen resurssi ja vetovoimatekijä.

RETKEILYREITTIEN SUUNNITTELUOPPAAT:

http://www.lamk.fi/ofetela/materiaalit/Sivut/default.aspx

LUONTO MUODOSTUU KOHTEISTA JA REITEISTÄ, JOISSA KÄVIJÄ VOI KOKEA LUONNON.

#OUTDOORS FINLAND -kansainvälinen bloggaajakampanja elokuussa 2014

Alkusyksystä 2014 toteutetun kampanjan tavoitteena oli esitellä hankkeessa mukana olevia reittejä ja palveluntarjoajia bloggaajien kautta laajalle kansainväliselle yleisölle. Bloggarit saunoivat, poimivat marjoja ja tutustuivat suomalaisiin kesäaktiviteetteihin, kuten pyöräilyyn, vaellukseen ja melontaan. Bloggarimatkat onnistuivat erinomaisesti ja niiden saama julkisuus sekä suomalaisessa että kansainvälisessä mediassa on merkittävä. Blogitekstit sekä muu toiminta internetin eri kanavissa sisältää myös runsaasti laadukasta kuva- ja videomateriaalia. • Matkoihin osallistui 23 kansainvälistä bloggaajaa ja 4 suomalaista bloggaajaa. • Matkojen tuloksena syntyi noin 80 blogikirjoitusta, 3 714 twiittiä, 641 Instagram-kuvaa ja 253 facebook-päivitystä • Kampanja tavoitti 2,9 miljoonaa Twitter-käyttäjää. • Kaikki bloggaajat vastasivat saaneensa matkoilta hyvää materiaalia blogeihinsa. Audrey Bergner kirjoittaa Kemiön vierailusta: http://thatbackpacker.com/2014/08/15/nuuksio-national-park-finland-every-mans-right/ Marinella Ruususen video blogimatkasta: www.youtube.com/watch?v=PmnVidXlnSg


OUTDOORS KOULUTTAA JA JAKAA OSAAMISTA Etelä-Suomen kattava retkeilyportaali laajenee jatkossa koko Suomeen. Hanke kokoaa hyvät käytänteet ja levittää ne valtakunnallisesti hyödynnettäväksi alueille, matkailijoille, yrittäjille ja oppilaitoksille koulutuksen ja verkostoituneen yhteistyön keinoin. TULEVAT KOULUTUKSET: • Reitistöjen kehittämiskoulutukset • Alueelliset tuotteistamis- ja kansainvälistymiskoulutukset ESIMERKKEJÄ TOTEUTETUISTA KOULUTUKSISTA: • • • • •

Reitistöistä liiketoimintaa ja hyvinvointia koulutus Reitistöjen ylläpito ja huolto -workshop Reittien alueellinen kehittämis- ja tuotteistamiskoulutus Kuva- ja videobloggauskoulutus Alueellista koulutusta ympäri Suomen

Hankkeen toimeksiannosta on tehty opinnäytetöitä Lahden Ammattikorkeakoulussa ja Haaga-Heliassa. Tutustu koulutuksiin: www.outdoorsfinland.fi/ammattilaiset Valtakunnallinen koulutusmateriaali matkailualan oppilaitoksille valmistuu keväällä 2015.

HANKKEEN TULEVAISUUS Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma 2015 on avoin kaikille. Mukaan halutaan kokonaisvaltaisen kehittämisen kriteerit täyttäviä uusia yrityksiä. Ohjelma valmentaa pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Se järjestää myyntitapahtumia, matkanjärjestäjävierailuja ja tapaamisia sekä tekee teemallista viestintää. Kansainvälistymisohjelman tueksi tehdään reittien ja kohteiden, osaamisen sekä monikanavaisen viestinnän kehittämistä. Tavoitteena on kaksi valtakunnallista hanketta: koordinaatio ja kansainvälistyminen sekä luontokohteiden ja reittien valinta ja kehittäminen yhdistettynä monikanavaiseen viestintään ja tuotteistamiseen. “Meitä kiinnostanee jatkossa toiminnan jalkauttaminen ja koulutuksen saaminen myös omalle alueellemme. Olisi hyvästä, jos mukana olisi ulkopuolinen taho, jolla on sujuva rutiini reittien tilanteesta ja tuotteistamisesta myös muilla alueilla. Lisäksi meitä kiinnostaa luontoyrittäjien tuotteistamis- ja kansainvälistymiskoulutus hankkeen osana.” JUKKA KUMPUSALO, MISET OY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.