Out & About #158 februar 2016

Page 42

42

COPENHAGEN WINTER PRIDE 2016

Den sidste pige Kortfilmen Den Sidste Pige kan ses den 5. februar i Studenterhuset i København. FILM

Af Thomas R. Kristensen

C

hristian Vincent spiller hovedrollen i den danske kortfilm Den Sidste Pige, som er nået ud på omkring 30 filmfestivaler verden over. ”Min karakter kommer hjem fra en ferie med sin gode ven, Jesper. Det har rykket ved nogle ting, som han har gået og tumlet med i forhold til sin pigekæreste,” fortæller Christian Vincent.

”Han har det dejligt med hende, men der er tydeligvis et eller andet, der trykker. Og ved at være på ferie med Jesper, har det altså trykket helt ud,” smiler han.

Spring ud Kortfilmen er ikke ude på at stille spørgsmålstegn ved det, at nogle mennesker er biseksuelle, understreger Christian Vincent sammen med kortfilmens instruktør, Bjarke de Koning. Sigtet er derimod at sætte fokus på de tanker og udfordringer,

Instruktør Bjarke de Koning. OUT & ABOUT · FEBRUAR 2016

man kan have, inden man springer ud som homo – også over for sig selv. ”Hvis ikke det var noget problem for nogen, sprang vi vel alle ud som 13-årige,” siger Bjarke de Koning. Mette Alvang spiller kvinden, som får besked om, at hendes kæreste er til mænd. ”Efter det er sket, kan hun måske godt se, at der har været nogle signaler. Men jeg tror virkelig ikke, at hun tænker over det, før han siger det til hende,” siger Mette Alvang.

Rummelighed Spring ud-processen er langtfra altid problemfri. Heller ikke selv om man bor i et land som Danmark. ”Vi er bare ikke nået længere her i Danmark, end at der for et år siden var et lesbisk par med børn, der måtte flygte ud af en by i Jylland, fordi de fik smidt skrald og hundelort ind i haven,” siger Lars Hjøllund, som spil-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.