Page 1

VUOSIKERTOMUS 2017 ENERGIAA OULUN SEUDULLE LUONTOA KUNNIOITTAEN


2

Oulun Seudun Sähkö


Vahva talous mahdollistaa panostukset kasvuun Asiakkuuksissa rajapyykkejä Oulun Seudun Sähkön toimialue koostuu pääosin hyvin kehittyvistä kunnista. Tämä luo pohjan toimintamme vakaalle kasvulle. Lisävauhtia antoivat Suomen talouden reipas kasvu sekä panostukset erilaisten palveluiden, uusien liiketoimintojen ja myynnin kehittämiseen. Vuonna 2017 saavutimme asiakkaiden määrässä uusia rajapyykkejä. Sähkönsiirrossa ylitimme 30 000 asiakkaan, sähkönmyynnissä 23 000 asiakkaan ja kaukolämmössä 1000 asiakkaan määrän. Lisäksi energian myyntimäärät olivat joko kaikkein korkeimpia tai lähellä sitä.

Visio 2020 Tavoitteenamme on tarjota jäsenasiakkaille Suomen edullisinta energiaa koko energiakustannus huomioituna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme nostaneet jäsenalennuksen 20 prosenttiin ja laskeneet kaukolämmön energiamaksuja lähes kaikissa kaukolämpöverkoissamme. Vertailumme mukaan olemme jo joissakin asiakasryhmissä tavoitteessamme ja muissakin asiakasryhmissä sijoilla 2–4. Olen luottavainen siihen, että tulemme saavuttamaan tavoitteemme kaikkien asiakasryhmien osalta. Panostamme monipuolisiin palveluihin aktiivisesti lähellä asiakasta. Otimme viime vuonna käyttöön useita asiakaskokemusta parantavia toimintoja ja palveluita. Kaikilta osin emme ole onnistuneet etenemään tavoitteiden mukaisesti, mutta meillä on työn alla useita palvelumuotoja, joiden avulla tulemme etenemään hyvin vuoden 2018 aikana. Aloitimme aurinkosähköjärjestelmien myynnin ja menimme samalla osakkaaksi Naps Solar Systems Oy:öön, joka on Suomen johtava aurinkosähköjärjestelmien valmistaja ja toimittaja. Mitattu asiakastyytyväisyytemme on pysynyt korkealla tasolla. Meidän kanssa asioineiden keskuudessa kokonaisarvosana on 6,5 asteikolla 1–7. Energiateollisuuden tutkimuksessa kaukolämmön osalta Oulun Seudun Sähkö sai Suomen parhaimmat arvosanat. Tutkimuksen mukaan kautta linjan asiointi meidän kanssa nostaa arvosanaa suhteessa pelkän mielikuvan perusteella tehtyyn arviointiin. Jatkossa panostamme sähköntuotannossa vain uusiutuviin energialähteisiin. Tavoitteemme on lisätä uusiutuvaa tuotantokapasiteettia, mutta toistaiseksi emme ole tässä onnistuneet suunnitelmien mukaisesti tuulivoiman tuotannon lisäämistä lukuun ottamatta. Joka tapauksessa kaikki myymämme sähköenergia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja yli 98 prosenttia tuotannostamme perustui uusiutuviin energialähteisiin vuonna 2017. Kaukolämmössä olemme jatkaneet öljyn käytön vähentämistä muun muassa investoimalla lähilämpökohteissa lämpöpumppuratkaisuihin.

Vuosikertomus 2017

Haluamme olla luotettava toimija. Tämä koskee sekä energiantoimitusten luotettavuutta että kumppanuutta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme edistyneet säävarman verkon rakentamisessa suunnitelmien mukaisesti. Toimintavuotena sähkökatkojen määrä oli keskimäärin vain 14 min asiakasta kohti. Toimialueemme kunnat ovat meille keskeisiä yhteistyökumppaneita ja yhdessä usean kunnan kanssa valmistelemme asiakkaille uutta palvelua rakentamalla kuntien alueille valokuituverkot.

Historian paras taloudellinen tulos Taloudellisesti vuosi 2017 oli onnistunut. Liiketoiminnat kaukolämpöä lukuun ottamatta pystyivät parantamaan tulosta edellisestä vuodesta. Myös kaukolämmön tulos oli lähellä edellistä vuotta. Liikevaihtomme oli 48,5 milj. euroa (47,5 milj. euroa vuonna 2016) ja nettotulos 8,4 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Investointimme olivat 8,5 milj. euroa (8,9 milj. euroa).

Positiiviset tulevaisuuden odotukset Investointimme tulevat säilymään korkeina myös vuonna 2018. Suurimmat investoinnit tulemme tekemään valokuituverkkoihin, joiden investoinnit jatkuvat myös seuraavalle vuodelle. Jatkamme investointeja sähköverkkoon toimitusvarmuuden nostamiseksi ja yksi painopiste lähivuosina on yhteisrakentaminen valokuituverkkojen kanssa. Tulemme myös laajentamaan kaukolämpöverkkoja uusille alueille. Yksi vuoden 2018 tärkeimmistä tehtävistämme on uuden valokuituliiketoiminnan käynnistäminen. Tämä sisältää verkkojen rakentamista ja palvelun käynnistämistä. Lyhyen ajan tavoitteemme on saada valokuituverkkoihin vähintään 5 000 asiakasta. Suuret investoinnit toiminnan laajentamiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen ovat mahdollisia osuuskunnan vahvan taloudellisen tilanteen vuoksi. Odotamme vuoden 2018 tuloksen ja investointien olevan vuoden 2017 tasolla. Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja muita sidosryhmiä onnistuneesta vuodesta 2017 ja toivon kaikille menestystä vuodelle 2018.

Risto Kantola, toimitusjohtaja

3


4

Oulun Seudun Sähkö


Visio 2020 Meidän uusiutuva energiayhtiö Jäsenasiakkaillemme Suomen edullisinta energiaa

Uusiutuvaa energiaa luotettavasti

Monipuolisia palveluja aktiivisesti lähellä asiakasta

Oulun Seudun Sähkö Sähkönmyynti

Sähkönsiirto

Sähköntuotanto

Kaukolämpö

Asiakkaita 23 000 Energiamäärä 260 GWh

Asiakkaita 30 000 Energiamäärä 480 GWh

Vuosituotanto 400 GWh

Asiakkaita 1000 Energiamäärä 150 GWh

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Omistus 100 %

Kymppivoima Oy Vesi-, tuuli- ja ydinvoima Omistus 5,9 %

Eltel Networks Pohjoinen Oy Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen ja kunnossapito Omistus 15 %

Voimapiha Oy Vesivoima Omistus 6 % Svartisen Holding AS Vesivoima Omistus 15,6 % Lapin Sähkövoima Oy Vesivoima Omistus 6,4 % Voimapato Oy Vesivoima Omistus 20 % Kolsin Voima Oy Vesivoima Omistus 10 % Oy Alholmens Kraft Ab Biosähkö Omistus 3,6 %

Muut omistukset

Vapo Oy Suomen Energiavarat Oy:n kautta polttoaineet, sähkö ja lämpö Omistus 6,7 % Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Asiakaspalvelu- ja toiminnanohjausjärjestelmän hallinnointi Omistus 25,9 % Energiameklarit Oy Sähkökauppa- ja sähkömarkkinapalvelut Omistus 14,7 % Naps Solar Systems Oy Solar Power Holdingin kautta Aurinkosähköjärjestelmien valmistus ja toimittaminen Omistus 5,0 % Lakeuden Kuitu Oy Valokuitu Omistus 100 %

Pohjois-Suomen Voima Oy Fennovoimahanke Omistus 39,9 %

Vuosikertomus 2017

5


SÄHKÖNMYYNTI

Sähkönmyynti jatkoi kasvuaan Oulun Seudun Sähkö myy sähköenergiaa Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n jakelualueen toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville asiakkaille Kempeleessä, Oulunsalossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Vaalassa.

Sähköenergian myynti vuonna 2017 oli 254 GWh. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli lähes kolme prosenttia. Myynti on kasvanut vuosittain viimeisen kolmen vuoden ajan. Vuoden 2017 kasvun takana oli edellisvuotta kylmempi sää että asiakasmäärän lisääntyminen lähes 400 asiakkaalla. Oulun Seudun Sähkön asiakasmäärä nousi ensimmäistä kertaa yli 23 000 asiakkaan. Asiakasmääräämme kasvatti sähkönmyynnin kuluttajatuotteiden kilpailukykyiset hinnat sekä aktiivinen myyntityö.

Sähköenergian jäsenhinta halvimpien joukossa koko maassa Oulun Seudun Sähkön jäsenhinta on ollut Energiaviraston Sahkonhinta.fivertailussa halvimpien joukossa vastaaviin tuotteisiin verrattuna, ja kaikki-

6

Vuoden 2018 alusta jäsenhinnan sijoitusta varmistetaan, kun jäsenalennusta nostetaan 20 %:iin aikaisemmasta 15 %:sta.

en asiakkaidenkin perushinta on ollut kymmenen halvimman joukossa. Vuoden 2018 alusta jäsenhinnan sijoitusta varmistetaan, kun jäsenalennusta nostetaan 20 %:iin aikaisemmasta 15 %:sta. Alennuksen mahdollistaa Oulun Seudun Sähkön positiivinen tuloskehitys, josta osuuskuntaperiaatteen mukaisesti halutaan jakaa osa jäsenille.

Oulun Seudun Sähkö


Vuosikertomus 2017

7


Oulun Seudun Sähköstä tuli kesällä 2017 Naps Solar Systemsin osaomistaja. Samalla aloitimme aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen -toimitukset alueellamme. Oulun Seudun Sähkö on Napsin pohjoisin jälleenmyyjä.

Sähkötuotteita kuluttajille ja yritysasiakkaille Sähkötuotteemme pysyivät vuonna 2017 ennallaan. Oulun Seudun Sähkön tuotevalikoimaan kuuluvat MeidänSähkö IISI, -JÄMPTI, -VARTTI ja -SPOTTI sekä yritysasiakkaille suunnatut VirmaVartti ja VirmaSpotti. IISI-tuote on perustuotteemme, jossa hinnanmuutokset seuraavat markkinahintojen muutoksia viiveellä. JÄMPTI on määräaikainen kahden vuoden sähkösopimus. Asiakkaan sähköenergian hinta pysyy samana kahden vuoden ajan. VARTTI-tuotteessa sähkön hinta muuttuu neljännesvuosittain tukkusähkön markkinahinnan mukaisesti. SPOTTI-tuotteessa asiakkaan sähköenergian hinta vaihtelee tukkumarkkinoiden hinnan muutosten mukaan tunneittain. VirmaVartti on yritysasiakkaille suunnattu tuote, jossa sähkön hinta muuttuu neljännesvuosittain markkinaehtoisesti tukkusähkömarkkinahinnan muutosten mukaisesti. VirmaSpotti on niinikään yritysasiakkaille suunnattu tuote, jossa asiakkaan sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähkötukkumarkkinoiden kilpailuttami-

8

en hintojen mukaisesti. Tuotteen hinta on sidottu pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin pörssihintaan.

MeidänAuringosta omaa energiaa Oulun Seudun Sähkö ryhtyi kesällä 2017 Naps Solar Systemsin osaomistajaksi yhdessä kuuden muun energiayhtiön kanssa. Naps on jatkossa Oulun Seudun Sähkön laitekumppani aurinkosähköön liittyvissä asioissa. Aloitimme vuoden 2017 aikana aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen -toimitukset. Toimitus sisältää suunnittelun, laitteet, asennukset ja mahdolliset lupaasiat. Jäsenille tarjoamme 5 vuoden korottoman maksuajan. Aurinkosähkö ei voi olla kiinteistön ainoa sähköntuotantoratkaisu, mutta MeidänAurinko sopii yhteen muiden Oulun Seudun Sähkön sähkötuotteiden kanssa. Aurinkosähköön panostaminen tukee tavoitettamme myydä asiakkaillemme uusiutuvaa sähköenergiaa.

Uudet verkkosivut palvelevat aiempaa monipuolisemmin Oulun Seudun Sähkö toteutti vuoden 2017 aikana mittavan verkkosivustouudistuksen. Tavoitteena on palvella eri

asiakasryhmiä entistä paremmin ja monipuolisemmin. Loppuvuodesta julkaistun sivuston myötä esimerkiksi sähkösopimuksen voi tehdä jatkossa suoraan netissä. Asiakaslehti Valokaari jaettiin entiseen tapaan huhti- ja marraskuussa kaikille asiakkaillemme. Otimme vuoden 2017 alussa käyttöömme myös Facebook- ja Twitter-tilit, joissa käsittelemme ajankohtaisia aiheita ja palvelemme energia-asioista kiinnostuneita seuraajia. Osallistuimme vuoden aikana useisiin eri tapahtumiin. Keväällä Oulun Seudun Sähkö oli mukana Ouluhallissa järjestetyillä Rakentajamessuilla ja syksyllä Rakenna, Sisusta, Asu -messuilla. Lisäksi olimme esillä muun muassa Kempeleen 112-päivässä, Limingan ja Oulunsalon kevätmarkkinoilla sekä Iin ja Tyrnävän Energiamessuilla. Näkyvyydellä olimme mukana myös monissa jakelualueemme tapahtumissa, kuten Tyrnävän Pottumarkkinoilla ja Muhoksen Vapussa. Sähkönmyynnin osalta jatkamme työtä kohti Oulun Seudun Sähkön strategiassa ilmoitettuja tavoitteita: myydä asiakkaillemme uusiutuvaa sähköenergiaa, pitää sähköosuuskuntien henkilöjäsenten sähköenergian hinta Suomen edullisimpana sekä olla tunnetuin ja selkeä ykkösvalinta toimialueellamme.

Oulun Seudun Sähkö


Vuosikertomus 2017

9


10

Oulun Seudun Sähkö


SÄHKÖNTUOTANTO

Sähköä uusiutuvilla energialähteillä Oulun Seudun Sähkön sähköntuotannon määrä vuonna 2017 oli 373 GWh. Sähkön tuotannosta yli 98 prosenttia perustui uusiutuviin energialähteisiin. Sähköntuotanto on mankala-sähköä Oulun Seudun Sähkön sähköntuotanto perustuu omistusosuuksiin tuotantoyhtiöissä, joista saamme omistusosuuttamme vastaavat määrät sähköä omakustannushintaan, ns. mankala-sähköä. Keskeisimmät tuotanto-osuudet tulevat Lapin Sähkövoima Oy:n, Oy Alholmens Kraft Ab:n, Svartisen Holding AS:n, Kymppivoima Oy:n, Voimapato Oy:n ja Kolsin Voima Oy:n kautta.

Sähkön markkinahinta edelleen pienessä nousussa Vuonna 2017 sähkön markkinahinta edelleen hieman nousi edellisestä vuodesta. Norjassa sähkön kantaverkon perusparannustyöt aiheuttivat pitkäaikaisia pullonkauloja sähkön siirtokapasiteettiin NO4-alueelta muualle Norjaan ja Ruotsiin. Tämä alensi NO4-alueen hintoja suhteessa muihin hinta-alueisiin. Nord Pool -sähköpörssin spot-hinnan vuoden keskiarvo systeemihintana oli 29,41 €/MWh (26,91 €/MWh vuonna 2016). Oulun Seudun Sähkön tuotantokapasiteetti sijaitsee kolmella hinta-alueella, joissa keskimääräiset hinnat olivat seuraavat: Suomi Hki 33,19 €/MWh (32,45 €/MWh), Norja NO4 25,73 €/MWh (25,05 €/MWh) ja Ruotsi SE2 30,84 €/MWh (28,95 €/MWh).

Sähköntuotannon määrä keskimääräisellä tasolla Sähkön tuotantomäärä oli yhteensä 373 GWh (440 GWh), mikä oli noin seitsemän prosenttia budjetoitua pienempi. Budjetoitua pienempi tuotantomäärä johtui pääosin Norjassa sijaitsevien Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitosten budjetoitua pienemmästä tuotantomäärästä 199 GWh (258 GWh). Norjan vesivoimalaitoksilla päätettiin siirtää tuotantoa tuleville vuosille jättämällä vettä altaisiin suunniteltua enemmän sähkön lähivuosien hintaennusteiden noustua suhteessa vuoden 2017 hintoihin. Svartisenin voimalaitoksella on noin kahden vuoden ja Ranan voimalaitoksella noin puolentoista vuoden tuotantoa vastaavat vesialtaat.

Sähkön tuotantomäärä oli yhteensä 373 GWh.

Jokivoimalaitoksissa Suomessa ja Ruotsissa ei käytännössä ole ylivuotiseen säännöstelyyn sopivia vesialtaita. Keväällä tuotantomäärät olivat kuivuudesta johtuen selvästi normaalia matalammalla tasolla, mutta kesän ja syksyn märkyys nostivat lopulta tuotantomäärän koko vuoden osalta normaalitasolle. Tuotantomäärä oli yhteensä 155 GWh (157 GWh).

Vuosikertomus 2017

11


Sähkön kokonaistuotanto GWh 400 350

Oulun Seudun Sähkö pyrkii lisäämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön tuotantokapasiteettia.

300 250 200 150 100 50 0

Alholman voimalaitoksen osakkuussähkön määrä oli 15 GWh (23 GWh). Tuotantomäärää on jo useamman vuoden ajan rajoittanut sähkön matala markkinahinta.

2013

2014

2015

2016

2017

Tuotannon energialähteet 2017

EPV Energian omistamasta Ilmajoen Santavuoren tuulivoimapuistosta saatiin tuulisähköä 3 GWh (2 GWh). Vuonna 2017 sähkön tuotannosta yli 98 prosenttia perustui uusiutuviin energialähteisiin, eli vesivoimaan, tuulivoimaan sekä bio- ja kierrätyspolttoaineisiin. Nousseesta sähkön markkinahinnasta johtuen saavutettiin hieman budjetoitua parempi tulos. Investoinnit tuotantoon olivat 1,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Vuonna 2018 tuotantomäärän odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2017, mutta tuloksen odotetaan paranevan.

Lisää uusiutuvan energian tuotantoa Vuoden 2018 alussa otettiin kaupalliseen käyttöön EPV Energia Oy:n toteuttama tuulipuisto Kristiinankaupungissa. Kymppivoima Oy:n kautta tuleva Oulun Seudun Sähkön tuotanto-osuus tuulivoimapuiston tuotannosta on noin 7 GWh vuodessa. Tämän jälkeen tuulivoimatuotantomme vastaa tässä vaiheessa tavoitteeksi asetettua 10 GWh vuodessa. Oulun Seudun Sähkö pyrkii lisäämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön tuotantokapasiteettia. Uudella kapasiteetilla tullaan osittain korvaamaan Ranan voimalaitosta, jonka 15 vuoden vuokrasopimus päättyy ensi vuoden lopussa. Pääpaino on vesivoiman tuotannossa ja näitä investointimahdollisuuksia seurataan aktiivisesti. Oulun Seudun Sähkö on mukana myös Olkiluoto 3- ja Fennovoima-ydinvoimahankkeissa.

Vesi 95 %

Tuuli 1 %

Puu 2 %

Hiili 1 %

Öljy 1 %

Kierrätyspolttoaineet 0 %

Turve 1 %

Sähköntuotanto (GWh)

Muutos vuodesta 2017 2016 2016 Vesivoima Kemijoki 35 40 -13 Rana 100 120 -16 Svartisen 99 139 -29 Voimapiha 52 44 17 Voimapato 41 44 -9 Kolsi 28 27 1 Tuulivoima Kymppivoima 3,30 1,73 91 Lauhdevoima Alholma 15 23 -33 Yhteensä 373 440 -15

12

Oulun Seudun Sähkö


Vuosikertomus 2017

13


Oulun Seudun Sähkön 30 000. siirtoasiakkaan rajapyykki meni läpi syksyllä 2017. Palkitsimme 30 000. siirtoasiakkaan, Onni ja Susanna Ylimartimon, kakkukahvein ja kukkakimpuin. Pariskunta pääsi myös rentoutumaan Syötteen upeisiin ruskamaisemiin.

14

Oulun Seudun Sähkö


SÄHKÖNSIIRTO

Toimitusvarmuus paranee – maakaapelointi jatkuu Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy toimii kahdeksan kunnan alueella toimittaen sähköä noin 30 000 käyttöpaikkaan. Jakeluverkkomme kattaa kokonaisuudessaan Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven kuntien alueet. Lisäksi verkkoalueeseemme kuuluvat Oulun kaupungista Oulunsalon alue ja osa Vaalan kunnan aluetta. Kaikki käyttöpaikkamme on varustettu etäluettavilla mittareilla, joten koko verkon energiamäärät rekisteröidään yhden tunnin tarkkuudella.

Kaikki käyttöpaikkamme on varustettu etäluettavilla mittareilla, joten koko verkon energiamäärät rekisteröidään yhden tunnin tarkkuudella.

Energiaa siirrettiin vuonna 2017 yhteensä 473 GWh, mikä on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 ja lähes yhtä paljon kuin lämpötilaltaan keskimääräisenä vuotena. Asiakkaidemme sähkön käytöstä merkittävä osa kuluu lämmitykseen, joten lämpötilalla on suuri vaikutus vuotuiseen siirrettyyn energiamäärään. Vuoden 2017 lopussa oli sähkön kulutuskäyttöpaikkoja 30 128 kpl ja sähkön tuotantokäyttöpaikkoja 88 kpl. Tuotantokäyttöpaikkojen määrä on kasvanut vuoden aikana merkittävästi aurinkosähköjärjestelmien yleistyessä. Uusia liittymiä rakennettiin vuoden aikana yhteensä 201 kpl, mikä on noin 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Liittymien suuren määrän lisäksi vuonna 2017 rakennettiin poikkeuksellisen paljon suurten liikekiinteistöjen liittymiä.

Säävarman verkon rakentaminen nostaa investointeja Vuonna 2017 jatkoimme toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävää rakentamista painopisteenä taajamien kaapelointi. Sähköverkkoon investoitiin noin 5,5 M€, mikä on samaa tasoa kuin vuotta aiemmin. Taajamien kaapelointien lisäksi tehtiin haja-asutuksessa vanhojen verkkojen saneerausta. Suurin yksittäinen kohde oli Vaalan keskusta-alueen saneeraus. Kasvavien investointien rahoituksen varmistamiseksi verollista siirtohintaa korotettiin 1.7. alkaen keskimäärin 3 prosentilla.

Myrskyvauriot jäivät vähäisiksi Sähkönjakelun vikakeskeytykset olivat pienimmät muutamaan vuoteen. Myrskyt eivät aiheuttaneet laajoja keskeytyksiä vuoden aikana. Suurin osa vikakeskeytyksistä aiheutui puuskaisen tuulen johdolle kaatamista yksittäisistä puista. Suunniteltujen

Vuosikertomus 2017

15


keskeytysten määrä sen sijaan kasvoi, koska taajamien kaapelointi näkyy energialla painotetuissa keskeytystilastoissa taajamien suuren siirtomäärän vuoksi.

Toimitusvarmuus paranee Vuonna 2018 tulemme jatkamaan sähköverkon modernisointia 15 vuotta kestävän rakennusohjelman mukaisesti sähkömarkkinalain mukaisten toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseksi. Investoinnit tulevat olemaan vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa.

Investoinnit tulevat olemaan vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaan asemakaava-alueiden ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla, jolloin sähkön toimitusvarmuus tulee olemaan myrskytilanteissakin korkealla tasolla. Haja-asutusalueilla lain vaatimuksiin vastataan siirtämällä johtoja metsistä pelloille tai teiden varsiin ja joissakin tapauksissa myös korvaamalla lyhyitä metsäjohtoja maakaapeloinnilla. Vuonna 2018 otetaan erityisesti huomioon mahdollisuus yhteiskaivuuhankkeisiin yhdessä alueen muiden infratoimijoiden kanssa.

16

Oulun Seudun Sähkö


Vuosikertomus 2017

17


KAUKOLÄMPÖ

Kaukolämpö on edelleen haluttu lämmitysmuoto Kaukolämpöenergian myyntimäärään vaikuttaa merkittävästi ulkoilman keskilämpötila vuoden aikana. Tämän perusteella laskettava lämmitykseen tarvittavaa energiamäärää kuvaava lämmöntarveluku oli kolme prosenttia edellistä vuotta korkeampi, mutta kuitenkin vielä yli neljä prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa matalampi. Lämmön myynti oli 147 GWh (143 GWh vuonna 2016), mikä oli budjetoidun mukainen. Vuoden 2017 myyntimäärä on kaikkien aikojen korkein. Suomen talouden positiivinen kehitys näkyy uusien kaukolämpöliittymien kysynnässä ja kaukolämpö on edelleen haluttu lämmitysmuoto erityisesti suuremmissa kiinteistöissä. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 36 kpl (30). Kaukolämmön tulos oli budjetoidun mukainen. Vuonna 2018 odotamme myyntimäärän hieman nousevan ja tuloksen hieman laskevan vuodesta 2017. Tulosta tulee pudottamaan vuoden 2018 alusta voimaan tullut energiamaksujen alentaminen lähes jokaisessa kaukolämpöverkossa. Kaukolämmön investoinnit olivat 1,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa) kohdistuen pääosin verkostoon, jota rakennettiin toimintavuotena 3,1 km (3,3 km). Vuonna 2018 investointien odotetaan hieman kasvavan ja painopiste on edelleen verkostossa.

Puupolttoaineiden osuus suurin Lämmön myynnistä noin puolet tapahtuu Kempeleen kaukolämpöverkossa, jonne normaalitilanteissa lämpö ostetaan kokonaan Oulun Energialta. Lämpö tuotetaan pääosin yhdistettynä lämmön ja sähkön yhteistuotantona metsähakkeesta ja polttoturpeesta. Muiden lämpöverkkojen lämpö tuotetaan lämpökeskuksissa, joissa käyte-

18

tään polttoaineina metsähaketta, puupellettiä ja palaturvetta. Alueellisten polttoaineiden osuus omasta lämmön tuotannosta oli yli 90 prosenttia. Suurin osuus oli puupolttoaineilla, joiden osuus oli noin 60 prosenttia. Kempeleen Metsärinteen alueen lämpöverkossa aloitimme keväällä yhteistyön paikallisen yrittäjän kanssa. Alueen lämmitys hoidetaan nyt kokonaan läheiseltä tilalta, jossa alun perin viljankuivaamiseen tarkoitettua hakekattilaa hyödynnetään myös lämpöverkon lämmön tuottamiseen. Öljyn käyttöä pyritään edelleen vähentämään, joten lähilämmössä toteutettiin kymmenen kohteen muuttaminen lämpöpumppuratkaisuihin. Muutoksia jatketaan vielä muutaman kohteen osalta vuoden 2018 aikana.

Avaimet käteen -palvelu kiinnostaa Vuonna 2017 pääosin omakotikiinteistöihin suunnattu uusi Avaimet käteen -palvelu sai hyvän vastaanoton. Palvelusta tehtiin 12 sopimusta, joissa Oulun Seudun Sähkö toteutti lämmitystavan muutoksen öljystä kaukolämpöön kokonaistoimituksena sisältäen asiakkaan kaukolämpölaitteet sekä joissakin kohteissa myös kiinteistöjen sisällä tehdyt muutokset. Palvelu sisältää myös 10 vuoden korottoman rahoituksen. Palvelu on herättänyt kiinnostusta myös suuremmissa kiinteistöissä ja sopimuk-

sia tultaneen tekemään sekä lämmitystavan vaihtajille että uusille kiinteistöille.

Myyntiin panostetaan Vuoden 2017 aikana aloitettua tehostettua kaukolämmön myyntitoimintaa tullaan jatkamaan. Tavoitteemme on saada uusia asiakkaita vähintään sama määrä kuin vuonna 2017. Avaimet käteen -sopimuksia pyrimme saamaan myös suuremmille kiinteistöille. Tavoittelemme myös uusia lähilämpökohteita. Vuonna 2018 tulemme laajentamaan kaukolämpöverkkoa Kempeleessä uusille alueille, kuten Zatelliitin laajennusalue ja Hakamaan alue, jossa ei aikaisemmin ole ollut kaukolämpöä tarjolla. Alueilla on ollut hyvä kiinnostus kaukolämpöä kohtaan. Vuoden 2018 aikana tulemme myös ratkaisemaan Kempeleen lämmitystavan vuoden 2021 alusta alkaen, jolloin nykyinen lämmön ostosopimus Oulun Energian kanssa päättyy.

Kaukolämmön energialähteet

2016 2017

Ostolämpö

43,0 %

45,6 %

Energiahake

24,6 %

24,2 %

Palaturve

21,0 %

18,2 %

Raskasöljy

0,9 %

1,1 %

Kevytöljy

1,5 %

1,9 %

Pelletti

6,9 %

7,4 %

Sähkö

2,1 %

1,5 %

Oulun Seudun Sähkö


Vuonna 2017 otettiin käyttöön lähinnä öljylämmitteisiin omakotitalokiinteistöihin suunnattu kaukolämmön avaimet käteen -toimitus. Palvelu sisältää remontin suunnittelun ja toteutuksen, vanhan öljykattilan hävittämisen sekä projektin hallinnan.

Vuosikertomus 2017

19


ASIAK ASPALVELU

Asiakaspalvelusta kiitettävä palaute Oulun Seudun Sähkö pyrkii kaikessa toiminnassaan laadukkaaseen palveluun. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti toimintaamme palvelun laadun kehittämiseksi. Asiakaskyselyillä ja -palautteilla on ollut palvelumme laadun kehittämisessä keskeinen rooli. Vuonna 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisvastausprosentti oli 20. Kysely lähetettiin Oulun Seudun Sähkön kanssa asioineille. Paperilomakkeita ja sähköpostikutsuja nettilomakkeelle lähetettiin kaikkiaan 1 892 kpl ja vastauksia kertyi 379 kpl. Kokonaisuudessaan asiointiin oltiin varsin tyytyväisiä. Vain 6,1 prosenttia vastaajista ilmoitti tyytymättömyyden aiheita asiakaspalvelussa. Palvelu koettiin asiantuntevaksi ja ymmärrettäväksi ja asiakasneuvojat koettiin ystävällisiksi ja asiakasta aidosti kuunteleviksi. Vuonna 2017 palvelun kokonaislaadun arvosanaksi kertyi 6,45 asteikolla 1–7.

Oulun Seudun Sähkö paras kaukolämpöyhtiö Suomessa Oulun Seudun Sähkö oli paras kaukolämpöyhtiö koko maan kattavassa energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa, joka tehtiin syksyllä 2017. Parhaat arvosanat saimme henkilöstön ystävällisyydessä ja palveluhalukkuudessa sekä lämmönjakelun häi-

20

riöttömyydessä. Erittäin tyytyväisiä asiakkaamme olivat vikojen korjausnopeuteen sekä laskutuksen selkeyteen ja toimivuuteen. Asiakkaamme arvostivat myös lämmönkäytön raportoinnin toimivuutta ja tiedottamista muutostilanteissa. Uutena hyvänä asiakaspalveluna nousikin esiin muun muassa häiriötiedottaminen tekstiviestillä. Online-palveluita kehitetään myös jatkossa: esimerkiksi asiakasextranet-palvelua ollaan kehittämässä entistä asiakasystävällisemmäksi muun muassa helpottamalla palveluun kirjautumista. Asiakastyytyväisyystutkimuksen teetätti energia-alaa edustava Energiateollisuus ry IROResearchilla puhelinhaastatteluna, johon osallistui valtakunnallisesti 1 693 vastaajaa.

Uudet nettisivut käyttöön Oulun Seudun Sähkön vuoteen 2020 ulottuvan strategian yhtenä tavoitteena on tarjota monipuolisia palveluja aktiivisesti lähellä asiakkaita. Vuoden 2017 joulukuussa otettiin käyttöön uudistetut ja asiakaslähtöisemmät

nettisivut. Esimerkiksi sähköurakoitsijoilla on mahdollisuus varata kytkentäja mittarointiaika suoraan nettisivuilla. Myös Extranetin uudistus käynnistettiin. Ensimmäisessä vaiheessa joulukuussa 2017 otettiin käyttöön sähkönmyynnin tarjouslaskuri, jossa asiakas voi vertailla eri myyntituotteita ja tehdä myyntisopimuksen. Sosiaalisen median palvelukanavina ovat olleet käytössä Facebook ja Twitter sekä nettisivuilla chat-palvelu.

Asiakaspalvelun kokonaislaatu 2008–2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008

Keskiarvo Hajonta 6,45 1,01 6,62 0,66 6,50 0,85 6,51 0,98 6,53 0,68 6,41 0,94 5,95 1,10 5,74 1,28 5,80 1,19

Oulun Seudun Sähkö


SÄHKÖOSUUSKUNNAN JÄSENYYS

Jäsenasiakkaillemme Suomen edullisinta energiaa Vuonna 2015 päivitetyn strategiamme yhteydessä laadimme vision 2020, johon kiteytimme keskeiset tulevaisuuden tavoitteemme. Osuuskuntana otimme rohkeasti tavoitteidemme keihäänkärjeksi ”Jäsenasiakkaillemme Suomen edullisinta energiaa”. Tällä tavoitteella tarkoitamme jäsenasiakkaidemme energian kokonaiskustannusta sisältäen sähkön siirron ja myynnin sekä kaukolämmön kustannukset vertailtaessa energiayrityksiä, joilla on tarjota asiakkaille koko kokonaisuus. Sähköosuuskuntien henkilöjäsenet saavat Oulun Seudun Sähköltä ostamastaan sähköstä ja kaukolämmöstä jäsenalennusta toimialueellamme sijaitsevaan käyttöpaikkaan. Isona askeleena kohti tavoitettamme nostimme vuoden 2018 alussa jäsenalennuksen 20 prosenttiin aikaisemmasta 15 prosentista. Jäsenalennuksen noususta hyötyvät sekä sähköä että kaukolämpöä käyttävät jäsenasiakkaamme. Jäsenalennuksen nosto laski energiamaksuja noin kuusi prosenttia. Vuoden 2017 aikana jäsenalennusta annettiin 1,6 miljoonaa euroa, keskimäärin 98 euroa jäsentä kohti. Vuoden 2017 aikana Oulun Seudun Sähkön osuuskuntiin liittyi 356 jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 16 285.

Osuuskuntien kokoukset huhtikuussa Sähköosuuskuntien jäsenet kokoontuivat huhtikuussa osuuskuntakokouksiin. Oulun Seudun Sähköllä on 12 paikallista jäsenosuuskuntaa, joiden toimintaa ohjaa viisijäseninen hallitus. Hallitus kokoontuu lakisääteisten kokousten lisäksi tarvittaessa. Jäsenosuuskunnilla ei ole omaa liiketoimintaa, mutta ne saavat tuloja Oulun Seudun Sähkön tilittämistä jäsenmaksuista sekä vuosittaisesta toiminta-avustuksesta. Osuuskunnat voivat itsenäisesti käyttää varojaan valitsemiinsa kohteisiin. Jokaisella Oulun Seudun Sähkön omistajajäsenellä on halutessaan mahdollisuus osallistua oman alueensa jäsenosuuskunnan toimintaan ja siten päästä vaikuttamaan myös keskusosuuskunnan päätöksentekoon. Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkön ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, johon omistajajäsenet valitsevat edustajansa. Osuuskuntakokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja se puolestaan hallituksen jäsenet.

22


Vuosikertomus 2017

23


HALLINTO

Hallinto ja konsernirakenne Oulun Seudun Sähkö on toisen asteen osuuskunta eli keskusosuuskunta, jonka jäsenistön muodostavat kaksitoista sähköosuuskuntaa ja kolme muuta yhteisöä. Ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, johon omistajajäsenet valitsevat edustajansa. Osuuskuntakokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto hallituksen jäsenet. Vuoden 2017 hallintoneuvoston jäsenet ja erovuorot Jouko Etelä, Kempele Juha Hemmilä, Lumijoki Aimo Manelius, Muhos Paavo Niemelä, Tyrnävä Juha Airaksinen, Vaala Esa Prokkola , Lumijoki Pentti Tuovinen, Utajärvi

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Tarja Bäckman, Tyrnävä Risto Siekkinen, Oulunsalo Tuomas Lohi, Kempele Kyösti Juujärvi, Utajärvi Mika Heiskari, Liminka Arto Marttila, Oulunsalo Antti Leskelä, Muhos

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Jari Aitta, Utajärvi Seija Keränen, Muhos Ilkka Korpela, Kempele Tapio Koskela, Liminka Lauri Rahko, Tyrnävä Kai Takalahti, Oulunsalo Risto Mäkinen, Liminka Matti Yrjämä, Vaala

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Vuonna 2017 hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Arto Marttila. Varapuheenjohtaja oli Pentti Tuovinen. Sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta. Ikäpykälän vuoksi erovuorossa 2017 ollut Paavo Niemelä ei voinut enää asettua ehdolle

24

hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen valittiin Juha Törmä Tyrnävältä ja Jouko Etelän tilalle valittiin Raimo Tikkanen Kempeleestä kaudelle 2018–2020. Hallituksen jäseneksi valitun Tapio Koskelan tilalle loppukaudeksi 2018 – 2019 valittiin Janne Kokko Limingasta. Muut erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen kaudelle 2018–2020.

Vuoden 2017 hallituksen jäsenet ja erovuodet: Varsinaiset jäsenet Kaarlo Saarenpää Muhos Jukka Matinolli Tyrnävä Ilpo Hettula Kempele Voitto Uusimäki Oulunsalo Ossi Sainila Liminka

2018 2018 2019 2019 2017

Varajäsenet Juha Airaksinen Pekka Pottala

2017 2017

Vaala Lumijoki

tilalle hallituksen varajäseneksi valittiin Ilpo Seppänen Vaalasta. Pekka Pottala valittiin jatkamaan kaudelle 2018–2010. Vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajana toimi Ossi Sainila. Varapuheenjohtaja oli Voitto Uusimäki. Toimitusjohtaja Risto Kantola toimi hallituksen esittelijänä.

Konsernirakenne Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö on konsernin emoyritys. Konserniin kuuluu lisäksi tytäryhtiöt Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy ja Lakeuden Kuitu Oy. Emoyhtiö vastaa sähköntuotantoliiketoiminnasta, sähkön vähittäismyynnistä, kaukolämpöliiketoiminnasta ja konsernin palveluista. Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy hoitaa sähkönsiirtoliiketoimintaa. Lakeuden Kuitu Oy:llä ei ollut varsinaista liiketoimintaa vielä vuonna 2017.

Sääntöjen mukaan hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta.

Tytäryhtiön hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Emoyhtiön hallitukseen tuodaan merkittävät tytäryhtiön hallituksessa käsitellyt asiat.

Vuonna 2017 erovuorossa ollut Ossi Sainila ei voinut enää asettua ehdolle hallituksen jäseneksi.

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Hänen tilalleen hallitukseen valittiin Tapio Koskela kaudelle 2018–2020. Hallintoneuvostoon valitun Juha Airaksisen

Hallituksessa vuonna 2017 ovat toimineet Risto Kantola, pj, Jussi Ervasti, Jukka Kaarre ja Maarit Törrö. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen

Oulun Seudun Sähkö


Hallinto-organisaatio Sähköosuuskunnat, 12 kpl Muut yhteisöt, 3 kpl

Osuuskuntakokous, 15 edustajaa Edustaja jokaisesta sähköosuuskunnasta ja yhteisöstä

Hallintoneuvosto, 22 jäsentä Osuuskuntakokous valitsee asiakasjakauman mukaan

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimitusjohtaja Timo Patana toimi hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.

Tarkastustoiminta Osuuskuntakokouksen valitsemina Keskusosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Jari Nurkkala, KHT ja Simo Salonen, KHT. Varatilintarkastaja Pohjois-Suomen Tilintarkastustoimisto Oy, KHTyhteisö. Sähköverkon määräaikais- ja varmennustarkastukset suoritti Erkki Niku Inspecta Oy:stä.

Konsernin henkilöstö Vuoden 2017 lopussa Oulun Seudun Sähkössä työskenteli 15 ja Oulun Seu-

dun Sähkö Verkkopalvelut Oy:ssä 13 henkilöä. Keskuskauppakamarin pronssisen ansiomerkin kymmen vuoden palveluksesta saivat asiakasneuvojat Riitta Siipo ja Virpi Tenhunen, kirjanpitäjä Merja Keskitalo, johtaja Jukka Kaarre ja käyttöpäällikkö Risto Pirinen.

Kannatus- ja tukitoiminta Osuuskuntaperiaatteeseen kuuluu yhteiskunnan toimintaan osallistuminen. Oulun Seudun Sähkö tuki vuoden aikana monipuolisesti järjestötoimintaa. Pääosa tukitoiminnasta myönnettiin omalla toimialueella urheilu-, kulttuuri- ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Hallitus, 5 jäsentä Hallintoneuvosto valitsee

Vuosi lyhyesti Liikevaihto 2017 2016 (1000 euroa) Liikevaihto 48 474 47 488 Tilikauden tulos 8 375 7 529 Investoinnit 8 500 8 928 Asiakkaat Sähkönmyynti 23 038 22 644 Sähkönsiirto 30 128 29 719 Kaukolämpö 1 028 984 Energiamäärä (GWh) Sähkönmyynti 254 247 Sähkönsiirto 473 466 Sähköntuotanto 373 440 Lämpöenergian myynti 147 143

Konsernin organisaatio Toimitusjohtaja Risto Kantola Johdon assistentti Tarja Ollikainen

Sähköntuotanto Risto Kantola

Sähkönmyynti Jukka Kaarre

Vuosikertomus 2017

Sähkönsiirto Timo Patana

Kaukolämpö Risto Kantola

Asiakaspalvelu Jussi Ervasti

Talous & henkilöstö Maarit Törrö

25


Konsernituloslaskelma Tilikausi 1.1. - 31.12. (1000 euroa)

2017

2016

48 474

47 488

10

115

Konsernin liikevaihto ja tulos (miljoonaa euroa) 40

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ja lämmön ostot Aine- ja tarvikeostot Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut

35 30 25

-24 616 -2  370 -8 -4  763 -31  757

-25 335 -2  647 70 -3  902 -31  814

20 15 10 5 0

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

2013

-1 477

-1 768

-395 -45 -1 917

-440 -77 -2 285

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

-4 367

-4 248

Liiketoiminnan muut kulut

-2 076

-1 641

LIIKEVOITTO

8 367

7 615

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

1 907

1 638

18 -331 1 595

29 -443 1 224

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

9 962

8 839

Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos

-1 126 -461

-824 -487

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/TAPPIO

8 375

7 529

Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut

2014

liikevaihto

2015

2016

2017

tulos

Oulun Seudun Sähkö konserniin kuuluvat Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö emoyhtiönä sekä tytäryhtiöt Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy ja Lakeuden Kuitu Oy.

26

Oulun Seudun Sähkö


Konsernitase 31.12. (1000 euroa)

2017

2016

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot

144

144

1 041

1 383

749

585

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat

342

422

4 006

4 370

46 839

44 094

4 998

5 199

1 292

837

Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet

71 925

70 088

131 337

127 124

398

406

9

9

6 970

7 193

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Pääomalaina Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset

129

31

Siirtosaamiset

0

97

Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 208

4 816

14 714

12 551

146 052

139 675

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/tappio

5

5

1 336

1 336

69 824

62 295

8 375

7 529

79 541

71 166

31 616

31 686

Lainat rahoituslaitoksilta

17 772

16 837

Laskennallinen verovelka

5 702

5 241

VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut Pitkäaikainen

Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat

3 175

8 158

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

5 108

3 565

Muut velat

1 540

1 608

Siirtovelat

1 598

1 415

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Vuosikertomus 2017

66 511

68 509

146 052

139 675

27


Konsernirahoituslaskelma Tilikausi 1.1.–31.12.

2017

2016

54 306

48 041

(1000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

10

115

-41 828

-37 205

12 488

10 951

-525

-814

170

217

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot

-827

62

Liiketoiminnan rahavirta

11 305

10 417

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyöd.

-6 755

-6 977

Investoinnit muihin sijoituksiin

-1 839

-2 011

Investointien rahavirta

Saadut osingot liiketoiminnasta Investointien rahavirta

1 904

1 635

-6 689

-7 353

Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

28

-111

-44

-3 050

6 169

936

-8 114

-2 225

-1 989

2 390

1 074

Rahavarat tilikauden alussa

4 816

3 741

Rahavarat tilikauden lopussa

7 206

4 816

Oulun Seudun Sähkö


Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n tuloslaskelma Tilikausi 1.1.-31.12. (1 000 euroa)

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:n tase

2017 2016

31.12. (1 000 euroa)

2017 2016

LIIKEVAIHTO 15 492 14 661 Liiketoiminnan muut tuotot 0 11 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -720 -794 Ulkopuoliset palvelut -3 310 -3 338 -4 030 -4 132 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -497 -487 Henkilösivukulut

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 377 181 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 87 87 Rakennukset ja rakennelmat 2 2 Sähkön siirto- ja jakeluverkosto 36 667 33  929 Koneet ja kalusto 129 190 Keskeneräiset hankinnat 1  261 816

Eläkekulut -110 -103 Muut henkilösivukulut -16 -22 -623 -612 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 238 -2 039 Liiketoiminnan muut kulut -1 465 -1 269

Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 5 38 528 35  211 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Pitkäaikaiset konsernisaamiset 0 3  397 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 96 21 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 15  535 16  482 Muut saamiset 0 0 Siirtosaamiset 0 2 Rahat ja pankkisaamiset 4  835 1  288 20  466 21  191 VASTAAVAA YHTEENSÄ 58  994 56  401 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 130 130 Muut rahastot 110 110

LIIKEVOITTO/TAPPIO

7 136 6 620

Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 3 3 Korko- ja rah.tuotot konserniyrityksiltä 148 186 151 189 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

7 287

6 809

Tilinpäätössiirrot Konserniavustus

-4 850

-4 300

Poistoeron muutos Tuloverot

-2 353 -15

-2 436 -13

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Vuosikertomus 2017

68

60

Edellisten tilikausien voitto/tappio 311 251 Tilikauden voitto/tappio 68 60 619 551 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 23 227 20  874 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Sähkön liittymismaksut 27  205 27  289 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 1  970 2  215 Velat saman konsernin yrityksille 4  837 4  307 Muut velat 1  005 1  005 Siirtovelat 130 159 35  147 34  977 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 58  994 56  401

29


Oulun Seudun Sähkön hallitus. Kuvassa vasemmalta oikealle: Hallituksen jäsenet Ilpo Hettula ja Voitto Uusimäki, sihteeri Tarja Ollikainen, puheenjohtaja Ossi Sainila, toimitusjohtaja Risto Kantola sekä hallituksen jäsenet Jukka Matinolli ja Kaarlo Saarenpää.

30

Oulun Seudun Sähkö


Johtoryhmän jäsenet

Timo Patana

Jussi Ervasti

Maarit Törrö

Jukka Kaarre

Vuosikertomus 2017

31


Oulun Seudun Sähkö Voimatie 2, 90440 Kempele Asiakaspalvelu (08) 310 1313 Päivystys, sähkö (08) 310 1401, päivystys, lämpö (08) 310 1402 asiakaspalvelu@oss.fi www.oss.fi

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö - vuosikertomus 2017  

Vuosikertomus 2017

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö - vuosikertomus 2017  

Vuosikertomus 2017