Page 1

Opinto-opas 2009–2010

Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta


Toimittajat: Sauli Sohlo, Merja Inget ja Vuokko Iinatti Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN 1457-8506 OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2009


Opinto-opas 2009–2010

3

Hyvä lukija

Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan taloustieteiden tiedekuntaan ja tuomaan oman panoksesi tiedekuntamme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas. Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla tiedekuntamme pääaineisiin sekä monipuoliseen sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden viiden tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston yleisoppaaseen. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, opiskelijapalveluiden, ohjaus- ja työelämäpalveluiden, kansainvälisten asioiden yksikön ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta. Yleisoppaasta löydät tietoa myös opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja taloustieteiden tiedekunnan (www.taloustieteet.oulu.fi) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opintomateriaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, tiedekunnan kummiopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, opintoasiainpäällikkö, suunnittelijat ja tiedekunnan muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, kesäkuun 1. päivänä 2009 Sauli Sohlo Opintoasiainpäällikkö Merja Inget Suunnittelija Vuokko Iinatti Suunnittelija


Opinto-opas 2009–2010

5

Sisällys Hyvä lukija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisällys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tutkinnot ja pääaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Tiedekunnan hallinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Opintoneuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) . . . . . . . . . . . 5.1.1 Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) . . . . . . . . . . . . . . 6. Oppiaineiden rakenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Pääaineiden opintokokonaisuuksien rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Johtaminen ja organisaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3 Kansantaloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.4 Laskentatoimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.5 Logistiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.6 Markkinointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.7 Rahoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Taloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Johtaminen ja organisaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Kansainvälinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.4 Soveltava kansantaloustiede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.5 Laskentatoimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.6 Logistiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.7 Markkinointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.8 Rahoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.9 Tietoteollinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.10 Yritysjuridiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.11 Ympäristöalan opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.12 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.13 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Opintojaksot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Opintojen suunnittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Kieliopinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Kotimaiset kielet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 Vieraat kielet, 16 op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Menetelmäopinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Pääaineiden opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1 Johtaminen ja organisaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.3 Kansantaloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.4 Laskentatoimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.5 Logistiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.6 Markkinointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.7 Rahoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 5 7 9 13 13 17 21 22 22 23 25 27 27 27 28 29 30 31 32 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 39 39 40 42 43 45 89 104 109 110 122 134 147 159 166 179


6

Opinto-opas 2009–2010

7.6. Sivuaineiden opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.1 Tietoteollinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.2 Yritysjuridiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Opetuksen ajoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Tentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6. Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7. Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.2 Oikeustieteen opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.3 Muut opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Laskentatoimen opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Oikeustieteen opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.3 Muut opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Laskentatoimen opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.2 Oikeustieteen opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.3 Muut opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Tieteellinen jatkokoulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Jatkokoulutuksen tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Jatkotutkinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3. Jatkotutkinnon suoritusoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5. Yleiset jatkotutkintovaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6. Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.4 Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7. Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8. Tutkintotodistuksen myöntäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 185 . . 185 . . 187 . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

189 189 189 190 190 191 193 195 197

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

197 197 197 198 198 198 199 199 199 199 200 200 201 201 203 203 203 203 205 206 206 206 208 209 212 214 215 218 220 222 223 225


Opinto-opas 2009–2010

7

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958 ja ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee 17 000 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi maamme suurimmista. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kuudessa tiedekunnassa (humanistinen, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, taloustieteiden ja teknillinen) voi suorittaa tutkintoja yli neljässäkymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Taloustieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myö-

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

hemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä on voinut opiskella pääaineena. Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen taloustieteiden tiedekunta on perustettu vuoden 2000 alussa. Tiedekunnassa opiskelee noin 1200 opiskelijaa. Pääaineiden lukumäärä on kasvanut seitsemään. Tiedekunnan nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla.


Opinto-opas 2009–2010

9

2. Tutkinnot ja pääaineet

Taloustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta), ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnon pohjalta kaksi vuotta), sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa pääainevaihtoehtoja ovat: – – – – – –

johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi rahoitus.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa pääainevaihtoehtona on edellisten lisäksi logistiikka. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään samalla ekonomin arvonimi. Tiedekunnassa opetusta annetaan myös kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa: – Master’s Programme in Financial and Management Accounting (FMA), – Master’s Programme in Finance and Economics (FE) ja – Master’s Programme in International Business (IB).

Lisäksi tiedekunta tarjoaa Master of Business Administration (MBA) koulutusohjelman. 2. Tutkinnot ja pääaineet

Pääaineet Johtaminen ja organisaatio Johtaminen ja organisaatio on liiketaloustieteen alue, joka tutkii työn ja liiketoiminnan organisoimista ja siihen liittyvää johtamistyötä. Aineen opetuksen painopisteen muodostavat organisaation johtamisen keskeiset kysymykset, joita ovat muun muassa organisaation oppiminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtajuus. Opinnoissa käsitellään myös muita organisointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja kuten moninaisuuden johtamista, tietämyksen hallintaa ja tiimien dynamiikkaa. Lisäksi pääaineopintoja voi syventää oman kiinnostuksensa mukaisesti liiketoiminnan etiikan tai naisjohtajuuden kaltaisten yhteiskunnallisten aiheiden suuntaan. Johtamisen ja organisaation opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa erilaisiin henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Aine lähestyy liikkeenjohtamista kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin ja tarjoaa laadukasta akateemista osaamista myös yleisjohdon tehtäviin tähtäävälle. Aineen opetuksessa ja tutkimuksessa painopisteenä on organisaatiokäyttäytyminen ja organisaatioteoria. Ammatillisen osaamisen ohella johtamisen ja organisaation koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tutkimuksellisen otteen käyttämi9


10

seen johtamisen kehittämisessä ja muuttamisessa.

Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Oppiaineena kansainvälinen liiketoiminta luo valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisinä painopistealueita ovat kansainväliset liiketoimintastrategiat ja liiketoimintaprosessit, liiketoimintojen johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kansainvälisen organisaation kehittäminen. Opinnoissa keskitytään tulevaisuuden toimialojen, kuten ympäristö-, bio, peli- ja ict-teknologioihin liittyvien liiketoimintojen erityispiirteisiin. Opetuksen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kansantaloustiede Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista. Mikrotalousteorias2. Tutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2009–2010

sa tutkitaan kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa. Makrotalousteoriassa kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation ja vaihtotaseen välillä. Oppihistoriassa ja metodologiassa tutkitaan taloustieteessä käytettäviä eri lähestymistapoja, koulukuntia ja niiden historiallista kehitystä. Ekonometriassa selitetään ja ennustetaan taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin. Kansantaloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet toimia monenlaisissa käytännön tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön.

Laskentatoimi Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä. Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Laskentatoimen aineopinnot antavat hyvän perustan laskentatoimen eri osa-alueiden hallinnalle. Syventävissä opinnoissa Oulussa erikoistutaan


Opinto-opas 2009–2010

usein yrityksen tuloslaskentaan, kustannuslaskentaan ja tilintarkastukseen. Laskentatoimen laitoksen pro gradu -tutkielmat tehdään usein yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Laskentatoimen oppiaineen toiminta-ajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laitoksen vahvuuksia on tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla.

Logistiikka Logistiikassa tutkitaan yrityksen materiaalivirtojen sekä niihin liittyvien tieto- ja pääomavirtojen hallintaa raaka-ainelähteeltä loppuasiakkaalle. Erityisesti tarkastellaan logististen toimintojen kuten kuljetusten, varastoinnin ja tilaustenkäsittelyn sekä logistisen palvelutason ja kustannusten välisiä keskinäisiä riippuvuuksia. Nykyaikaisen logistiikan johtamisessa korostuvat kokonaisvaltainen toimitusketjujen ja verkostojen hallinta sekä logististen palvelujen tehokas tuottaminen. Tieteenalana logistiikka on perinteisesti rakentunut operaatiotutkimuksen ja optimoinnin menetelmien pohjalle. Nykyisin logistiikassa tehdään kuitenkin hyvin monitieteistä ja laaja-alaisesti eri menetelmiä hyödyntävää tutkimusta. Logistiikkaan voidaan liittää myös laajempi yhteiskunnallinen näkökulma esimerkiksi liikennetaloudellisten ja infrastruktuurin kehitykseen liittyvien kysymysten osalta. Logistiikan opetuksen ammatillisena tavoitteena on luoda riittävät valmiu2. Tutkinnot ja pääaineet

11

det yritysten ja julkishallinnollisten organisaatioiden logististen, materiaalihallinnollisten, ostotoimintojen ja toimitusketjujen hallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Logistiikan opinnot luovat pohjan myös tieteellisen tutkimuksen ja alan jatko-opintojen suorittamiseksi.

Markkinointi Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakassuhteiden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinointiin ja business-to-business -markkinointiin, tai vaihtoehtoisesti tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien markkinointiin. Strategista näkemystä korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrityksen yleisjohdollisiin tehtäviin. Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden hallinnan osaajia. Markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat teollisten yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yrityksen markkinoinnin johtamisessa ja asiakas- ja verkostosuhteiden hallinnassa.

Rahoitus Rahoituksen opinnoissa keskitytään rahoitusmarkkinoiden sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnittelun erityiskysymyksiin. Opetuksen ja


12

tutkimuksen keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit ja sijoittajien käyttäytymismallit. Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva

2. Tutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2009–2010

ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Riskien analysoinnin ja hallinnan kysymykset ovat keskeinen osa rahoitusekonomin ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.


Opinto-opas 2009–2010

13

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

3.1 Tiedekunnan hallinto Tämän oppaan mennessä painoon Suomen eduskunta ei ole vielä hyväksynyt uutta yliopistolakia. Jos eduskunta hyväksyy kesällä 2009 uuden yliopistolain, se vaikuttanee tiedekunnan johtosääntöön ja hallintoon. Alla on kuvattu vuoden 2009 loppuun asti voimassa oleva tiedekunnan hallintomalli. Tiedekunnan hallinnosta vastaavat tiedekuntaneuvosto sekä dekaani ja varadekaani. Tiedekuntaneuvoston jäsenistä kuusi professoria ja neljä muuta henkilökunnan edustajaa valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat neljä opiskelijaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajien valinnoista huolehtii Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Nykyinen tiedekuntaneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alusta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on opintoasioissa muun muassa kehittää opetus- ja tutkimustoimintaa, hyväksyä opetussuunnitelmat, päättää opiskelijavalintaperusteista ja arvostella opintoihin liittyvät tutkielmat. Tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kolmen vuoden toimikaudeksi dekaanin ja varadekaanin. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua, jakaa tiedekunnalle osoitetut määrärahat tiedekuntaneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti, hyväksyä uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. Opintoasioiden esittelijänä tie-

dekuntaneuvostossa toimii opintoasiainpäällikkö. TIEDEKUNNAN KUNTA

HENKILÖ-

Dekaani: ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT Varadekaani: KALLUNKI, Juha-Pekka, prof., KTT Hallintopäällikkö: MAAMÄKI, Jukka, YTM Opintoasiainpäällikkö: SOHLO, Sauli, KM Suunnittelija: IINATTI, Vuokko, KTM INGET, Merja, KTM ATK-suunnittelijat: HURSKAINEN, Seija, LuK ILAMA, Jari Opintoasiainsihteerit: HANNULA, Katja HOLMBERG, Marketta HORSMA, Sirkku Henkilöstösihteeri: VIRTA, Virpi Osastosihteeri: NYLUND, Päivi Professorit: AHOKANGAS, Petri, KTT, kv-liiketoiminta ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT, markkinointi BUNZEL. Dirk, Dr., johtaminen ja organisaatio 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


14

Opinto-opas 2009–2010

HURMELINNA-LAUKKANEN, Pia, KTT, kv-markkinointi JUGA, Jari, KTT, logistiikka JUNTTILA, Juha, KTT, kansantaloustiede JÄRVINEN, Janne, KTT, johdon laskentatoimi KALLUNKI, Juha-Pekka, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi KARJALAINEN, Pasi, KTT, laskentatoimi N.N., markkinointi, liiketoiminnan digitalisoituminen N.N., johtaminen ja organisaatio PERTTUNEN, Jukka, FT, rahoitus PUHAKKA, Mikko, Ph.D., kansantaloustiede PUHAKKA, Vesa, KTT, pk-yritysten johtaminen ja yrittäjyys SAHLSTRÖM, Petri, KTT, laskentatoimi SVENTO, Rauli, FT, kansantaloustiede TÄHTINEN, Jaana, KTT, markkinointi Yliopistolehtorit: ERIKSSON, Seppo, KTT, taloustiede KAHRA, Hannu, FT, rahoitus NÄTTI, Satu, KTT, markkinointi SIMONEN, Jaakko, KTT, kansantaloustiede Lehtorit: N.N., johtaminen ja organisaatio PAAKKOLANVAARA, Pertti, markkinointi

DI,

Yliopisto-opettaja: HAAPANEN, Lauri, YTM, kv-liiketoiminta HUIKARI, Juha, YTM, laskentatoimi PULKKINEN, Markku, OTK, yritysjuridiikka Yliopistotutkija: PEKKARINEN, Saara, KTT, logistiikka 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Yliassistentit: KOPSAKANGAS-SAVOLAINEN, Maria, KTT, kansantaloustiede LEHTINEN, Ulla, TkT, logistiikka MÄNTYMAA, Erkki, KTT, ympäristötaloustiede RISTOLA, Annu, KTM, markkinointi ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, markkinointi Tutkijatohtori: JUUTINEN, Artti, KTT, kansantaloustiede KYRÖLÄINEN, Petri, KTT, rahoitus LEHENKARI, Mirjam, KTT, rahoitus LEPPÄNIEMI, Matti, KTT, markkinointi MAINELA, Tuija, KTT, kv-liiketoiminta MOILANEN, Sinikka, KTT, ulkoinen laskentatoimi Assistentit ja tohtorikoulutettavat: BAGAEVA, Alexandra, KTM, laskentatoimi BLOMSTER, Miikka, KTM, tietoteollinen liiketoiminta ELSILÄ, Anna, BSc., laskentatoimi HAAPALAINEN, Tuomo, KTM, rahoitus HENTTU-AHO, Tiina, KTM, laskentatoimi HÄRKÖNEN, Kai, KTM, markkinointi JARVA, Henry, KTM, laskentatoimi JOENVÄÄRÄ, Juha, KTM, rahoitus JUHO, Anita, KTM, markkinointi JUNTUNEN, Jouni, KTM, logistiikka JUNTUNEN, Mari, KTM, markkinointi KANTOLA, Hannele, KTM, laskentatoimi KAUPPINEN, Antti, KTM, johtaminen ja organisaatio KETTUNEN, Kerttu, KTK, markkinointi


Opinto-opas 2009–2010

KOIVURANTA, Matti, KTM, laskentatoimi KOMULAINEN, Hanna, KTM, markkinointi LANTTO Anna-Maija, KTM, laskentatoimi NUUTILAINEN, Riikka, KTM, kansantaloustiede OJANSUU, Ilkka, KTM, markkinointi ORJASNIEMI, Seppo, FM, KTM, kansantaloustiede PALO, Teea, KTM, markkinointi PERNU, Elina, KTM, markkinointi PIRNESKOSKI, Mika, KTM, rahoitus PYYKKÖ, Elina, KTM, laskentatoimi SINISALO, Jaakko, KTM, markkinointi TOLONEN, Pekka, KTM, rahoitus UUSITALO, Marjut, M.Ed., kv-liiketoiminta VILMI, Lauri, KTM, kansantaloustiede VÄHÄKANGAS, Antti, KTM, johtaminen ja organisaatio

15

KOSKI, Heli, KTT, kansantaloustiede LILJEBLOM, Eva, KTT, rahoitus LUOMA, Esko, FT, yrittäjyysk. MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede, erityisesti yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi NENONEN, Tuomo, FT, kansantaloustiede OHINMAA, Arto, KTT, terveystaloustiede PANULA, Juha, KTT, markkinointi, opetusalana erityisesti viestintä ja sen tutkimus SAVOLAINEN, Taina, KTT, laatujohtaminen TAALAS, Saara, KTT, johtaminen ja organisaatio, erityisesti luovan liiketoiminnan johtaminen ja kulttuurinen yrittäjyys TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede, erityisesti resurssi- ja ympäristötaloustiede TAKALO, Tuomas, VTT, kansantaloustiede, erityisesti toimialan taloustiede

ZERNI, Mikko, KTM, laskentatoimi

VIERU, Markku, KTT, laskentatoimi, erityisesti rahoituksen laskentatoimi

Dosentit:

Projektihenkilöstö:

HILMOLA, Olli-Pekka, KTT, logistiikka, erityisesti logistiikan kavantitatiivinen mallinnus

KALLIOPUSKA, Raimo, projektipäällikkö, PROeNET

JOHNSTON, Wesley J., Ph.D., teollinen markkinointi ja myyntitoiminta KELEMEN, Mihaela, Ph.D., johtaminen ja organisaatio, erityisesti laatu ja organisaatio KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, terveystaloustiede KOSKELA, Erkki, VTT, kansantaloustiede

PAJARI, Sauli, ekon., projektipäällikkö, yrittäjyys PALONIEMI, Kaarlo, KM, yrittäjyys Tutkijat ja projektitutkijat: PELTONIEMI, Janne, KTT, rahoitus SARANIEMI, Saila, KTM, markkinointi SIPOLA, Sakari, FM, pk-yritysten johtaminen ja yrittäjyys 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


Opinto-opas 2009–2010

17

4. Opintoneuvonta

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana taloustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden Internet-sivuilta (ks. www.oulu.fi). Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa torstaina 27.8.2009 ja perjantaina 28.8.2009 sekä "Opiskelu ja sen suunnittelu" -opintojaksolla annetaan tietoja kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n. 10 opiskelijaa / ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat tiedekunnan ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: – opintojen alkuvaiheen ohjaaminen – käytäntöihin tutustuttaminen – paikkoihin tutustuttaminen – palveluihin tutustuttaminen – ainejärjestön ja muuhun vapaa-ajan toimintaan tutustuttaminen Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanottoja informaatiotilaisuuden yhteydessä (27.8.2009). Kummiopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset kummiopettajat. Kummiopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen tiedekunnan henkilökunnan keskuudessa. Kummiopettajan tehtäviin kuuluu:

– henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen – opintojen ohjaaminen (esimerkiksi sivuaineiden ja kieliopintojen valinta) erityisesti opintojen alkuvaiheessa Oppiainekohtaiset opintoneuvojat Oppiainekohtaiset opintoneuvojat ohjaavat kaikkien pääaineiden opiskelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu: – edustamansa oppiaineen sisältöihin ja rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä ohjaaminen – sivuainevalinnoissa ohjaaminen Riikka Nuutilainen (kansantaloustiede) Pasi Karjalainen (laskentatoimi) Jaakko Sinisalo (markkinointi) Jukka Ruopsa (johtaminen ja organisaatio) Jukka Perttunen (rahoitus) Jouni Juntunen (logistiikka) Oppiainekohtaista opintoneuvontaa saa myös eri aineiden opettajilta heidän vastaanottoaikoinaan (ajat ilmoitustaululla ja työhuoneiden ovissa) sekä opetustilaisuuksien jälkeen. Muu ohjaus tiedekunnassa – opintotoimisto (opintosuoritusrekistereihin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat) – suunnittelijat (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja kummiopettajatoimintaan liittyvät asiat, hyväksilukeminen, harjoittelu, men4. Opintoneuvonta


18

torointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) – opintoasiainpäällikkö (opetussuunnitelmaan, tutkintojen rakenteisiin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat) Muu ohjaus yliopistolla – yliopiston opiskelijapalvelut (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta)

Opinto-opas 2009–2010

– kansainvälisten asioiden yksikkö (opiskeluvaihtoon liittyvät asiat) – YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) – ohjaus- ja työelämäpalvelut (aiemmin työllistymispalvelut) (uraohjaus, opintojen suunnittelu, sivuainevalinnat ja työllistymiseen liittyvät asiat) – kirjastopalvelut (tiedonhankinta, kurssikirjallisuus)

Syksyllä 2009 opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäohjaajat ja kummiopettajat pääaineittain: Kansantaloustiede: Pienryhmäohjaaja Antti Nuotio anttinuo(at)paju.oulu.fi Ville Suvanto villesuv(at)paju.oulu.fi Antti Savikuja asavikuj(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Matti Koivuranta matti.koivuranta(at)oulu.fi Erkki Mäntymaa erkki.mantymaa(at)oulu.fi Maria Kopsakangas-Savolainen maria.kopsakangas(at)oulu.fi

Kansainvälinen liiketoiminta: Pienryhmäohjaaja Jiri Majanen jirimaja(at)paju.oulu.fi Joni Vatjus-Anttila jonivatj(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Lauri Haapanen lauri.haapanen(at)oulu.fi Marjut Uusitalo marjut.uusitalo(at)oulu.fi

Laskentatoimi: Pienryhmäohjaaja Anne Harjulahti harjanne(at)paju.oulu.fi Martti Kultalahti marttiku(at)paju.oulu.fi Hanna Hauta hannahau(at)paju.oulu.fi Elisa Nurmi nurmieli(at)paju.oulu.fi Mikko Huotari mikkohuo(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Henry Jarva henry.jarva(at)oulu.fi Sinikka Moilanen sinikka.moilanen(at)oulu.fi Hannele Kantola hannele.kantola(at)oulu.fi Elina Pyykkö elina.pyykko(at)oulu.fi N.N.

Rahoitus: Pienryhmäohjaaja Niko Huusko nikohuus(at)paju.oulu.fi Hanna Halonen hannamhalonen(at)gmail.com

4. Opintoneuvonta

Kummiopettaja Pekka Tolonen pekka.tolonen(at)oulu.fi Pekka Tolonen pekka.tolonen(at)oulu.fi


Opinto-opas 2009–2010

19

Markkinointi: Pienryhmäohjaaja Saara Satokangas saarasat(at)paju.oulu.fi Veli-Pekka Rönty ronty(at)paju.oulu.fi Anssi Kiviniemi anssikiv(at)paju.oulu.fi Teemu Kaasinen kaasitee(at)paju.oulu.fi Marika Tenhunen piiatenh(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Jaana Tähtinen jaana.tahtinen(at)oulu.fi Anita Juho anita.juho(at)oulu.fi Ilkka Ojansivu ilkka.ojansivu(at)oulu.fi Teea Palo teea.palo(at)oulu.fi Hanna Komulainen hanna.komulainen(at)oulu.fi

Johtaminen ja organisaatio: Pienryhmäohjaaja Kauko Keskisärkkä kaukokes(at)paju.oulu.fi Mika Harju mikaharj(at)paju.oulu.fi Ari Koivisto arikoivi(at)paju.oulu.fi

Kummiopettaja Antti Kauppinen antti.kauppinen@oulu.fi Antti Vähäkangas antti.vahakangas(at)oulu.fi Jukka Ruopsa jukka.ruopsa(at)oulu.fi

Maisteritason erillisvalinnassa valittujen, syksyllä 2009 opintonsa aloittavien opiskelijoiden kummiopettajat: Kansantaloustiede Laskentatoimi Markkinointi Johtaminen ja organisaatio Rahoitus Logistiikka Kansainvälinen liiketoiminta

Matti Koivuranta Petri Sahlström Annu Ristola Tuija Lämsä Juha Joenväärä Jouni Juntunen Marjut Uusitalo

matti.koivuranta(at)oulu.fi petri.sahlstrom(at)oulu.fi annu.ristola(at)oulu.fi tuija.lamsa(at)oulu.fi juha.joenvaara(at)oulu.fi jouni.t.juntunen(at)oulu.fi marjut.uusitalo(at)oulu.fi

Kansainvälisten ohjelmien koordinaattorit ja pienryhmäohjaajat 2009 International Business Pienryhmäohjaaja

Marjut Uusitalo Fan Wang

marjut.uusitalo(at)oulu.fi wanfan@mail.student.oulu.fi

Finance and Economics Pienryhmäohjaaja

Mika Pirneskoski Markku Viitanen

mika.pirneskoski(at)oulu.fi viitanma@mail.student.oulu.fi

Financial and Management Accounting Pienryhmäohjaaja

Alexandra Bagaeva Yingying Huan

alexandra.bagaeva(at)oulu.fi yinghuan@mail.student.oulu.fi

Master of Business Administration (MBA)

Kerttu Kettunen

kerttu.kettunen(at)oulu.fi

4. Opintoneuvonta


Opinto-opas 2009–2010

21

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

Tutkintoasetus sekä tutkintojen ja oppiaineiden rakenne

lisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot).

Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2005) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995– 2005. Tutkintoasetuksen muutoksen ja taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat: – Vanhan tutkintoasetuksen mukaan ei voi enää suorittaa opintojaan – Minkä kokonaisrakenteen (tutkinnon kokonaisrakenteiden vaihtoehdot on kuvattu alla) mukaan opiskelija suorittaa opintojaan. – Yksittäisten oppiaineiden rakenteissa tapahtuneet muutokset (perus-, aine- ja syventävien opintojen opintojaksovalikoima, pakolliset ja vaihtoehtoiset jaksot) Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta. Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Tiedekunnan opinto-ohjaajat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakol-

Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä. Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot 1. Opintonsa vuonna 2005 tai myöhemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyivät 1.8.2008 uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhan asetuksen eikä vanhojen opetussuunnitelmien mukaisesti. Uuteen asetukseen automaattisesti siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä tiedekunnan opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan nettisivuilta. Uuden asetuksen mukaisten tutkintojen rakenne on kuvattu kohdassa 5.1. 2. Ne tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet siirtymisestä. 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


22

Opinto-opas 2009–2010

3. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän

uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla on ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä.

5.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) 1.8.2008 alkaen kaikki taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2005) mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineiden opinnot. Opinnot on kuvattu tarkemmin alla. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen opinnot, sekä sivuaine- ja muita opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Opinnot on kuvattu alla. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.

5.1.1 Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 61/57 op Opiskelu ja sen suunnittelu Sopimus- ja yhteisöoikeus Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät* Laadulliset tutkimusmenetelmät/Johtamisen laadulliset tutkimusmenetelmät** 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

1 7 5 5

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 7 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II* 7 Talousmatematiikka** 3 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16 Yhteensä 61/57 op * Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen pääaineiden opiskelijoille. ** Pakollinen markkinoinnin, johtamisen ja organisaation sekä kansainvälisen liiketoiminnan pääaineiden opiskelijoille b) Pääaineen opinnot, 60 op (johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus) c) Sivuaineopinnot, 50–60 op – kaksi perusopintokokonaisuutta, tai – yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.


Opinto-opas 2009–2010

23

5.1.2 Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

konaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op)

a) Pääaineen opinnot, 60–120 op (johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, rahoitus) Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa).

Mikäli opiskelijan pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa*, suoritetaan sivuaineopintoja seuraavasti: – Ennen sivuaineopintojen valintaa tulee KTM-tutkinnon pääaineen perus- ja/tai aineopintoja täydentää tarvittaessa siten, että aineopintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot tulevat suoritetuksi (yhteensä 60 opintopisteen kokonaisuus). – Pääaineen opintojen em. täydennyksen sekä pääaineen syventävien opintojen (sis. pro gradu -tutkielma) jälkeen loput tutkintoon kuuluvat opinnot valitaan seuraavista: – jonkin oppiaineen yksi (mikäli pääaineen perus- ja/tai aineopintoja täydennettävä KTM-tutkinnossa) tai kaksi perusopintokokonaisuutta, tai – jonkin oppiaineen aineopintokokonaisuus

b) Sivuaineopinnot Suoritettaessa KTM-tutkinto KTK -tutkinnon pohjalta sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Mikäli opiskelijan pääaine on sama kuin KTK-tutkinnossa, suoritetaan sivuaineopintoja 50–60 op seuraavasti: – kaksi perusopintokokonaisuutta, tai – yksi aineopintokokonaisuus Huom: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: – pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) – 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot – sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintoko-

Huom: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: – pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä), tai – 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot *Pääaineen vaihtamisen kriteereistä, menettelytavoista ja aikataulusta tiedotetaan erikseen tiedekunnan verkkosivuilla. 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


24

c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. Opintojen suositeltava ajoitus: 1. vuosikurssin syksyllä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: op 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu 1 800117P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 7 721210P Kansantaloustieteen perusteet 5 720703P Materiaalihallinnon perusteet 5 721409P Johdatus markkinointiin 5 721511P Johtamisen perusteet 5 Näiden lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30-35 1. vuosikurssin keväällä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 tai 802107P Talousmatematiikka 3 900055Y Talouselämän viestintä 3 721172P Johdon laskentatoimi 5 Näiden lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30-35 1. vuosikurssilla yhteensä noin 60–70 opintopistettä. 2. vuosikurssin syksyllä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 901011Y Svenska för ekonomer (tai keväällä) 4 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

Opinto-opas 2009–2010

806109P Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Näiden lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30-35 2. vuosikurssin keväällä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus

7

Lisäksi oman valinnan mukaan pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30–35 2. vuosikurssilla yhteensä noin 60–70 opintopistettä. 3. vuosikurssilla suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 721xxxA Pääaineen kandidaatin tutkielma 10 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 721060A Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät 5 tai 721061A Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 tai 721062A Johtamisen ja organisaation laadulliset tutkimusmenetelmät Lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). 3. vuosikurssilla yhteensä noin 60–70 opintopistettä. KTK-tutkinto (3 vuotta) yhteensä 180 opintopistettä.


Opinto-opas 2009–2010

4. ja 5. vuosikurssilla suoritettavat opintojaksot: 721xxxS Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 Lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kie-

25

li- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). 4. ja 5. vuosikurssilla yhteensä: KTM-tutkinto (2 vuotta) yhteensä 120 opintopistettä.

5.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: – perusopinnot (25 opintopistettä) – aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä)

– syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä) b) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: – opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai – opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai – opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opis kelijavalinta/+2-hops-2009.doc 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


X

X  X    X

(Johtamisen ja organisaation) Laadulliset tutkimusmenetelmät

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2

Talousmatematiikka

X  X

 X  X

Kielitaito

Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito

Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso

X

X

(X)

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

Logistiikka

x = vaaditaan (x) = suositellaan x* = vaihtoehtoisesti jompikumpi riippuen opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta ja/tai pro gradu -tutkielman aihealueesta

X  (X)

X

(X)

Kirjanpito ja tuloslaskenta

X

Sopimus- ja yhteisöoikeus

Ekonometrian perusteet

X

X

Taloustieteen tilastolliset perusmenetelmät

X

X

X

Tilastotieteen perusmenetelmät 1

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Opintojakso

Johtaminen ja organisaatio

Täydentävien opintojen vaatimukset pääaineittain 2009–2010

X X

X

(X)

X

X

Laskentatoimi

X

(X)

X

X

X

X

Kansantaloustiede

X

X

(X)

X

X

X

X

X

Rahoitus

Opinto-opas 2009–2010 26


Opinto-opas 2009–2010

27

6. Oppiaineiden rakenteet

6.1 Pääaineiden opintokokonaisuuksien rakenne Pääaineen opinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. 6.1.1 Johtaminen ja organisaatio Perusopinnot: op 721511P Johtamisen perusteet .............................5 721513P Human Resource Management ..............5 721518P Johtajuus ja muutos...............................5 721512P Oppiva organisaatio ...............................5 721519P Strategic management............................5 Aineopinnot: (Huomautus: Johtamisen ja organisaation aineopintojaksoille voivat osallistua pääsääntöisesti vain KTKja KTM-tutkintoja suorittavat opiskelijat) Perusopintojen lisäksi: 721517A Johtamisen ja organisaation seminaari ..............................................10 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen ..........5 721536A Business Ethics .......................................5 721534A Moninaisuuden johtaminen ....................5 Sekä vähintään 10 op seuraavista: 721533A Projektien johtaminen............................5

721515A 723023A 723021A 721421A 721614A 721241A 721005A

Organisaation kehittäminen ...................5 Organising for International Business ...5 Negotiations in Cross-cultural Contexts.5 Marketing of a High Tech Firm.............5 Työoikeus.................................................7 Harjoittelu ...............................................5 Muita johtamisen ja organisaation aineopintoja ............................................5 Syventävät opinnot: 721550S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 721510S Organisaatioteoria...................................6 721551S Current Issues in Management and Organization............................................6 Lisäksi 18 op seuraavista: 721556S Globalization and International Management............................................6 721558S Entrepreneurship Theory........................6 721553S Strategic Human Resource Management............................................6 721557S Strategy and Management .....................6 723032S Leadership in Cross-cultural Contexts....6 723031S International Entrepreneurship ..............6 721555S Erikoisaihe...............................................6

6. Oppiaineiden rakenteet


28

6.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta Perusopinnot: op 723010P Introduction to International Business .5 723011P Cross-cultural Business Communication.5 723012P Industries and International Business Contexts ..................................................5 723013P Legal Issues in International Business..5 Lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 721519P Strategic Management............................5 721172P Management Accounting ........................5 721704P Business Logistics ...................................5 Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 723020A Seminar in International Business ......10 723021A Negotiations in Cross-Cultural Contexts ..................................................5 723022A International Business Operations........... 5723023A Organising for International Business...5 723026A Scenarios in International Business ......5

6. Oppiaineiden rakenteet

Opinto-opas 2009–2010

Lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 723024A Sales in B-to-B Context..........................5 723025A Technology Management.........................5 721415A Industrial Sales Management .................5 721187A International Management Accounting and Control.............................................5 721721A International Procurement and Logistics...................................................5 723001A Additional Studies in International Business...................................................5 Syventävät opinnot: 723030S Pro Gradu -tutkielma/Master’s thesis. 30 723031S International Entrepreneurship ..............6 723032S Leadership in Cross-cultural Contexts....6 721461S International Business Theory................6 Lisäksi vähintään 12 op seuraavista: 723039S Special Issues in International Business...................................................6 723033S Global Growth Strategies .......................6 721467S Project Work in International Business...................................................6 721556S Globalization and International Management............................................6 721675S Supply Chain Management .....................6


Opinto-opas 2009–2010

6.1.3 Kansantaloustiede Perusopinnot: op 721210P Kansantaloustieteen perusteet ............. 5 721115P Theory of Money, Banking and Monetary Policy.................................... 5 721218P Kansainvälisen kaupan perusteet ........ 5 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria ......... 5 lisäksi seuraavista vähintään 5 op: 721217P Julkinen talous .......................................5 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet...........5 721237P Kaupunki- ja aluetalous.........................5 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi 35op: 721230A Kansantaloustieteen seminaari.............10 721215A Makrotaloustieteen perusteet.................5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet..................5 721220A Matemaattinen taloustiede.....................5 721226A Ekonometrian perusteet.........................5

29

Lisäksi seuraavista vähintään 5 op: 721247A Analysis of Competition..........................5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede........5 721245A Taloudellinen kehitys ..............................5 721242A Työn taloustiede......................................5 721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous ...........5 721241A Harjoittelu ...............................................5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja ............................................5 Syventävät opinnot: 721330S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 721310S Makrotaloudellinen analyysi ...................6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi....................6 Lisäksi seuraavista vähintään 18 op: 721317S Kansainvälinen talous .............................6 721342S Peliteorian perusteet ..............................6 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi ..................6 721334S Ympäristö- ja luonnonvarataloustiede ...6 721339S Ekonometria*..........................................6 721336S Erikoisaihe...............................................6 * Suositellaan jatko-opiskelijoiksi hakeville

6. Oppiaineiden rakenteet


30

Opinto-opas 2009–2010

6.1.4 Laskentatoimi Perusopinnot: 721171P 721164P 721178P 721172P 721163P

op Kirjanpito ja tuloslaskenta.....................5 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu..............5 Investointi- ja rahoitussuunnittelu ........5 Johdon laskentatoimi .............................5 Introduction to International Accounting ..............................................5

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721156A Laskentatoimen seminaari ...................10 721170A Financial Analysis and Firm Valuation..5 721176A Management Control ..............................5 sekä vähintään 15 op seuraavista: 721187A International Management Accounting and Control ............................................5 721186A Tilintarkastus ..........................................5 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt ......5 721174P Financial Risk Management ...................5 721922A Theory of Corporate Finance.................5 721180A Tilinpäätösanalyysi..................................5

6. Oppiaineiden rakenteet

721182A Case Problems in Financial and Management Accounting.........................5 721184A Accounting Information Technology.......5 721226A Ekonometrian perusteet .........................5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja........5 Syventävät opinnot: 721130S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 Lisäksi valitaan seuraavista vähintään 12 op: 721191S Financial Accounting Theory ..................6 721192S Approaches in Management Accounting Research...............................6 721190S Advanced Firm Valuation........................6 721194S Advanced Cost Accounting......................6 Lisäksi valitaan seuraavista opintoja siten, että koossa on yhteensä vähintään 24 op: 721189S Advanced Financial Analysis...................6 721195S Advanced Management Control..............6 721197S Advanced International Accounting .......6 Kun em. opinnoista on koossa 24 op, valitaan seuraavista, tai edellä mainituista syventävistä opintojaksoista vähintään yksi: 721193S Advanced Auditing ..................................7 721339S Ekonometria............................................6 721336S Erikoisaihe...............................................6


Opinto-opas 2009–2010

6.1.5 Logistiikka Perusopinnot op 721703P Materiaalihallinnon perusteet ................5 721704P Business Logistics ...................................5 721752P Transport and Forwarding Operations ..5 sekä vähintään 10 op seuraavista: 721172P Johdon laskentatoimi .............................5 721424P Business to Business Marketing.............5 721007P Muita logistiikan perusopintoja .............5 Aineopinnot: 721720A Seminar in Logistics.............................10 721724A Logistics Systems Analysis......................5 721721A International Procurement & Logistics .5

31

sekä vähintään 15 op seuraavista: 721722A Kuljetusoikeus..........................................5 723022A International Business Operations .........5 721422A Services and Relationship Marketing, ....5 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta .....................5 721007A Muita logistiikan aineopintoja................5 Syventävät opinnot: 721750S Pro gradu -tutkielma/master's thesis .................................................... 30 721675S Supply Chain Management .....................6 721759S Logistics Modelling and Applications .....6 721753S Transport Economics and Policy............6 sekä vähintään 12 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships in International Context.........................6 721464S Strategic Marketing and Management ...6 721754S Special Issues in Logistics ......................6

6. Oppiaineiden rakenteet


32

6.1.6 Markkinointi Perusopinnot: op 721409P Johdatus markkinointiin.........................5 721424P Business to Business Marketing.............5 721419P Kuluttajakäyttäytyminen.........................5 721412P Tuote- ja markkinastrategiat.................5 721413P Yrityksen liikesuhteiden hallinta............5 Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721418A Markkinoinnin seminaari......................10 721417A Markkinointitutkimus..............................5 sekä lisäksi vähintään 20 op seuraavista: 721415A Industrial Sales Management.................5 721416A Integroitu markkinointiviestintä ............5 721421A Marketing of a High Tech Firm ............5 721422A Services and Relationship Marketing.....5 721423A Hintapäätökset........................................5 721427A Brändijohtaminen ...................................5 721721A International Procurement and Logistics ..................................................5

6. Oppiaineiden rakenteet

Opinto-opas 2009–2010

721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen...........5 721671A Tietoverkot strategisissa verkostoissa ....5 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta ......................5 723024A Sales in B-to-B Context..........................5 723021A Negotiations in Cross-Cultural Context..5 721004A Muita markkinoinnin aineopintoja.........5 Syventävät opinnot: 721430S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 721460S Markkinoinnin teoriat.............................6 721462S Verkostojen teoria...................................6 sekä lisäksi vähintään 18 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships in International Context.........................6 721461S International Business Theory................6 721463S Ympäristömarkkinointi............................6 721464S Strategic Marketing and Management ...6 721467S Project Work in International Business...................................................6 721672S Informaatioverkostojen taloustiede ........6 721336S Erikoisaihe...............................................6 723033S Global Growth Strategies .......................6


Opinto-opas 2009–2010

6.1.7 Rahoitus Perusopinnot op 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ........5 721361P Sijoittajan investointiteoria ....................5 721174P Rahoitusriskien hallinta..........................5 721115P Raha- ja pankkiteoria............................5 721902P Arvopaperianalyysi..................................5 Aineopinnot 721921A Empirical Research in Finance ............10 721923A Corporate Analysis..................................5 721198A Derivative Securities...............................5 721199A Equity Markets .......................................5 721922A Theory of Corporate Finance.................5 sekä lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 721170A Financial Analysis and Firm Valuation.................................................5

33

721247A Analysis of Competition..........................5 721226A Ekonometrian perusteet .........................5 721009A Muita rahoituksen aineopintoja .............5 721241A Harjoittelu ...............................................5 Syventävät opinnot 721950S Master’s Thesis Seminar....................... 30 721952S Portfolio Management ............................6 721951S Portfolio Performance Evaluation ..........6 721954S Financial Econometrics...........................6 721383S Empirical Asset Pricing ..........................6 sekä lisäksi vähintään 6 op seuraavista: 721190S Advanced Firm Valuation........................6 721384S Interest and Exchange Rate Markets ....6 721189S Advanced Financial Analysis...................6 721339S Ekonometria............................................6 721310S Makrotaloudellinen analyysi ...................6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi....................6 721955S Erikoisaihe...............................................6

6. Oppiaineiden rakenteet


34

Opinto-opas 2009–2010

6.2 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne Tässä mainitut, taloustieteiden tiedekunnan järjestämät sivuaineopinnot on tarkoitettu sekä taloustieteiden tiedekunnan että muiden tiedekuntien opiskelijoille (ks. jonotussääntö, kohta 6.2.13). Muiden tiedekuntien järjestämien sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opinto-oppaista. Yksittäinen opintojakso saattaa sisältyä useamman eri opintokokonaisuuden opintovaatimuksiin. Tällöin opiskelija valitsee, mihin kokonaisuuteen suoritettu opintojakso luetaan. Yhden opintosuorituksen voi siis lukea suoritukseksi vain yhteen kokonaisuuteen. Huomautus: Muut kuin Taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat; katso sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö kohdasta 6.2.13. 6.2.1 Taloustiede (25 op perusopinnot) Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25 op. op 721210P Kansantaloustieteen perusteet ...............5 (kuvaus kansantaloustieteen opintojen kohdassa) 721172P Johdon laskentatoimi .............................5 (kuvaus laskentatoimen opintojen kohdassa) 721703P Materiaalihallinnon perusteet ................5 (kuvaus logistiikan opintojen kohdassa) 721409P Johdatus markkinointiin .......................5 (kuvaus markkinoinnin opintojen kohdassa) 721511P Johtamisen perusteet ............................5 (kuvaus johtamisen ja organisaation opintojen kohdassa) 723010P Introduction to International Business .5 (kuvaus kansainvälisen liiketoiminnan opintojen kohdalla) 6. Oppiaineiden rakenteet

721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu.........5 (kuvaus rahoituksen opintojen kohdalla) 6.2.2 Johtaminen ja organisaatio (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.1 6.2.3 Kansainvälinen liiketoiminta (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.2 6.2.4 Soveltava kansantaloustiede (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Perusopinnot: op 721210P Kansantaloustieteen perusteet ..............5 Lisäksi seuraavista vähintään 20 op: 721115P Theory of Money, Banking and Monetary Policy ......................................5 721218P Kansainvälisen kaupan perusteet...........5 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria............5 721217P Julkinen talous........................................5 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet ...........5 721237P Kaupunki- ja aluetalous .........................5 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja Aineopinnot: 721230A Kansantaloustieteen seminaari ............ 10 721215A Makrotaloustieteen perusteet .................5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet..................5 Lisäksi seuraavista vähintään 15 op: 721220A Matemaattinen taloustiede .....................5 721226A Ekonometrian perusteet .........................5 721247A Analysis of Competition..........................5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede........5 721245A Taloudellinen kehitys ..............................5 721242A Työn taloustiede......................................5


Opinto-opas 2009–2010

35

721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous...........5 721241A Harjoittelu...............................................5 721002A Muita kansantaloustieteen opintoja ......5

721614A Työoikeus.................................................7 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus......................7 721611A Vero-oikeus..............................................7

6.2.5 Laskentatoimi

Aineopinnot:

(25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.4

Perusopintojen lisäksi vähintään 32 opintopistettä seuraavista (Lapin yliopistosta annettava opetus). Opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2009 tiedekunnan ilmoitustaululle.

6.2.6 Logistiikka (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.5 6.2.7 Markkinointi (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.6 6.2.8 Rahoitus (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.7 6.2.9 Tietoteollinen liiketoiminta (25/26 op perusopinnot) Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25/26 op. .............................................................. op 721426P Tietoverkkoliiketoiminta .........................5 721650P Digitaalituotteet......................................5 811174P Johdatus ohjelmistoliiketoimintaan........5 812304A Organisaatioiden informaatiojärjestelmä...................................................6 721671A Tietoverkot strategisissa verkostoissa....5 721673A Mobiililiiketoiminta .................................5 Lisäksi järjestetään opintojakso 721672S Informaatioverkostojen taloustiede. 6.2.10 Yritysjuridiikka (28 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Perusopinnot: 721420A Markkinointioikeus..................................7

Huom! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi. 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus ....................................................7 721619A Hallinto-oikeus ........................................9 721621A Esineoikeus..............................................9 721622A Siviilioikeus..............................................7 721620A Immateriaalioikeus..................................7 721618A Finanssioikeus..........................................9 6.2.11 Ympäristöalan opinnot Oulun yliopistossa voi suorittaa oppiainekohtaisten opintokokonaisuuksien lisäksi yliopiston ympäristöpainoalan opintoja. Taloustieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavia opintojaksoja: 721236P 721248A 721463S 721334S

Ympäristötaloustieteen perusteet ...........5 Ympäristö- ja luonnonvaratalous ...........5 Ympäristömarkkinointi............................6 Ympäristö- ja luonnonvarataloustiede ........................................................6

Yllä mainitut opintojaksot eivät sellaisenaan vielä muodosta sivuainekokonaisuutta, vaan kokonaisuutta tulee täydentää muilla Oulun yliopiston ympäristöalan opinnoilla siten, että lyhyen sivuaineen minimilaajuus 25 opintopistettä tulee täyteen. Muiden tiedekuntien tarjoamasta ympäristöalan opetuksesta saat tietoja sekä tiedekuntien opinto-oppaista että ympäristöalan opinto-oppaasta. 6. Oppiaineiden rakenteet


36

6.2.12 Muita sivuaineopintokokonaisuuksia Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on mahdollista sisällyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoon myös seuraavia sivuaineopintokokonaisuuksia: – Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) (25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoitteessa http://www.coopstudies.fi/ perusopetus.htm – Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoitteessa http://www.oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/ – KIEKUVI (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) (25 op), koordinoi Kielikeskus, ks. opinto-oppaan luku 7.2.4 – Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä), ks. tarkemmin luku 8.4. 6.2.13 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö Taloustieteiden tiedekunnan järjestämissä opintokokonaisuuksissa ja opintojaksoissa annetaan opetusta tiedekunnan resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintoihin osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. HUOMAUTUS: Rajoitukset tai alla kuvattu ilmoittautumismenettely ei koske Taloustieteen 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta, johon 6. Oppiaineiden rakenteet

Opinto-opas 2009–2010

osallistuminen on toistaiseksi, aiemman käytännön mukaisesti, vapaata Oulun yliopiston opiskelijoille. Oulun yliopiston muut kuin taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden perus- ja aineopintokokonaisuuksiin (muut kuin Taloustiede 25 op) seuraavan jonotussäännön mukaisesti: 1. Opinto-oikeuksia myönnetään vain taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisiin (ks.ed.) oppiainekokonaisuuksiin, ei yksittäisille opintojaksoille. 2. Yksi opiskelija voi yhtenä lukuvuonna ilmoittautua ja saada opinto-oikeuden vain yhteen opintokokonaisuuteen. Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden. 3. Kuhunkin taloustieteiden tiedekunnan järjestämään perusopintokokonaisuuteen voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 40 opiskelijaa. Kuhunkin aineopintokokonaisuuteen voidaan ottaa vastaavasti enintään 10 opiskelijaa, ja lisäksi opiskelijalla tulee olla saman oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä. Syventäviin opintokokonaisuuksiin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain erillisestä hakemuksesta – minimivaatimuksena on saman oppiaineen aineopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä. 4. Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2009–2010 opintoihin alkaa keskiviikkona, 26.8.2009 klo 8.30. Ilmoittautuminen tapahtuu taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistossa Linnanmaalla (TA109). Opiskelijan tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. Mukaan tulee varata henkilöllisyystodistus. 5. HUOMAUTUS: Opiskelijat, joilla jonkin edellä mainitun opintoko-


Opinto-opas 2009–2010

konaisuuden suorittaminen on kesken (ns. vanhat sivuaineopiskelijat), toimivat seuraavasti. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enintään kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan puuttuvat opintojaksot. Ilmoittautumisajankohta ja menettelytapa on muuten sama kuin edellä,

37

mutta opiskelijan tulee kokonaisuuden sijaan ilmoittautua suorittamaan kyseiset, puuttuvat opintojaksot. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enemmän kuin kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan opintokokonaisuutta kohdissa 1.–4. kuvatulla tavalla.

6. Oppiaineiden rakenteet


Opinto-opas 2009–2010

39

7. Opintojaksot

7.1 Opintojen suunnittelu 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu, 1 op Laajuus: 1 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Tavoitteet ja sisältö: Yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehdyttäminen. Opiskelun aloittamiseen liittyvät asiat. Yliopiston, ylioppilaskunnan, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut). Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta, yliopiston hallinto. Tutkinnot ja opiskelu taloustieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne. Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikat. Lisäksi opiskelija perehtyy yliopiston kirjaston palvelujen käyttöön. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Toteutus: 1. Kaikille opiskelijoille yhteiset informaatiotilaisuudet. 2. Pienryhmäohjaus syyslukukaudella. 3. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen esitteleminen hyväksytysti kummiopettajalle. Ryhmiin jako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä. Jakson hyväksytty

suoritus edellyttää osallistumista informaatiotilaisuuksiin (esim. kirjastonkäytön opastukseen osallistuminen), pienryhmäohjaukseen (vähintään viisi kertaa) sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Suoritustapa: 15 h luentoja, esittelyjä, pienryhmäohjausta ja kummiopettajatoimintaa. Vastuuhenkilöt: Opintoasiainpäällikkö, suunnittelija, kummiopettajat, pienryhmäohjaajat, opintoasiaintoimisto ja kirjasto. 721012Y Pienryhmäohjaajana toimiminen Laajuus: 2 op Ajoitus: Syyslukukausi Tavoite: Pienryhmäohjaaja tutustuttaa tiedekunnan uudet opiskelijat yliopistoon ja taloustieteiden tiedekuntaan, niiden tarjoamiin palveluihin sekä yliopisto-opiskeluun vertaisohjauksen avulla (ks. kurssi Y721011 Opiskelu ja sen suunnittelu,1 op). Suoritustapa: Osallistuminen koulutustilaisuuksiin pienryhmäohjausta edeltävänä keväänä, oman ohjaussuunnitelman tekeminen, ohjauksen menestyksekäs toteuttaminen syyslukukaudella, yhteydenpito kummiopettajaan, loppuraportin tekeminen. Vastuuhenkilö: Opintoasiainpäällikkö ja suunnittelija.

7. Opintojaksot


40

7.2 Kieliopinnot Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kielikeskus. Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksojen suorittamisesta on saatavilla kielikeskuksen www-sivuilta ja kielikeskuksen ilmoitustaululta. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä ao. kielen yhteys-opettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Marja Harlin (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Ari Hepo-aho (venäjä). Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät kielikeskuksen kotisivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Aiemmin opitun hyväksilukeminen PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1. Suomen kieli ja viestintä, 5 op 2. Kotimaiset kielet Toinen kotimainen (ruotsi), 4 op Toinen kotimainen (suomi), 4 op Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta. 3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot, 16 op Opiskelija suorittaa yhteensä 16 opintopistettä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja jatkokurssitasolta alkaen. Kielikeskuksen kielivalikoimaan kuuluvat englanti, espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. Yhdessä kielessä tulee suorittaa 4 opintopistettä 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Taloustieteen tiedekunnan opiskelijoille tämä tarkoittaa kauppatieteellisen alan vähintään yhden vieraan kielen suullista ja kirjallista hallintaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään tasolla B2, muissa vieraissa kielissä vähintään tasolla B1/B2 (KT2-kurssit, KT= kauppatieteellinen ala). Kielikeskuksen tarjoamilla kursseilla voi saavuttaa asetuksen vaatiman taidon kauppatieteellisellä alalla seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä.. Valitse • yksi tai kaksi kieltä jatkokurssi tasolta alkaen • yhteensä 16 opintopistettä, yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteelli- sen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla

Alkeiskursseja ei voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, ne voidaan sisällyttää KIEKUVI -opintokokonaisuuteen (ks. luku 7.2.4) Sinulla on seuraavat mahdollisuudet: a) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä tai kahta kieltä (esim. pitkä englanti/ saksa ja/tai lyhyt espanja, italia, japani, ranska, saksa, venäjä), joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito.


Opinto-opas 2009–2010

b) jatkat koulussa aloittamaasi yhtä kieltä ja aloitat yhden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 7.2.4). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. c) Aloitat yhden tai kahden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 7.2.4). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Eurooppalainen viitekehys Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset löytyvät suomeksi kielikeskuksen kotisivuilta kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Tietoa taitotasosta HONORS-ohjelma Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”.

41

Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso", tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja seuraavasti: – 4 op tasolta B2 (second year courses) – 4 op tasolta C1 (third year courses) – 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2009–10 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Espanjan/Italian/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavasti: – 8 op tasolta B1. Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. – 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja tasolta B1/B2 (KT2-kurssit) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

7. Opintojaksot


42

Opinto-opas 2009–2010

7.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) alla kuvatuilla kursseilla. 900055Y Talouselämän viestintä (3 op) Tavoitteet: Opiskelija kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja sekä tutustuu talouselämän ja yritysviestinnän tekstilajeihin ja viestintätilanteisiin. Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan, erittelemään ja arvioimaan oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimimaan erilaisissa työelämän esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa. Sisältö: Talous- ja liike-elämän tekstien kirjoittamista, analysointia ja arviointia, kielen- ja tekstinhuoltoa. Opiskelu- ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen (esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot) harjoittelua. Ajoitus: Opintojakso suoritetaan 1. opintovuotena. Opintojaksoon kuuluu kirjatentti (900055Y-01) ja harjoituksia (900055Y-02). Harjoituksiin osallistuminen edellyttää myös kirjatentin suorittamista samana lukuvuonna. 900055Y-01 Talouselämän viestintä/kirjatentti (1 op) Kirjatentti suoritetaan tenttimällä teos Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka – Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita. Helsinki. Opiskelija voi osallistua Talouselämän viestinnän kirjatenttiin yhteensä kolme kertaa. Ilmoittautuminen: Kirjatentti suoritetaan sille erikseen varattuina tenttipäivinä. Tenttipäivät ovat nähtävissä opinto-oppaassa kielikeskuksen Inter7. Opintojaksot

net-sivuilla. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 7 vrk ennen tenttiä WebOodilla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi) 900055Y-02 Talouselämän viestintä/harjoitukset (2 op) Harjoitusryhmien kokoontumisajat ja -paikat ovat nähtävissä opinto-oppaassa kielikeskuksen Internet-sivuilta. Ilmoittautuminen: Sopivaan harjoitusryhmään ilmoittaudutaan WebOodilla viimeistään syyskuun 2009 alussa. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi). 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) Tavoite: Opiskelija perehtyy tieteelliseen viestintään ja sen käytänteisiin. Opintojaksolla harjaannutaan tieteellisen tekstin analysoimiseen ja tuottamiseen. Sisältö ja opetusmuodot: Tieteellisen viestinnän perusteet (johdantoluento), itsenäinen työskentely (verkkoympäristössä), oman seminaaritekstin kirjoittaminen ja hiominen, toisten tekstien kommentointi ja arviointi sekä palaute ja ohjaus (tekstiklinikalla). Suorittaminen ja ajoitus: Opintojakso suoritetaan 3. lukuvuotena aineseminaarin/kandidaatintutkielman yhteydessä. Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan pitämällä johdantoluennolla. Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen aineseminaarien ohjaajille. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi).


Opinto-opas 2009–2010

43

7.2.2 Kotimaiset kielet Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 901011Y Svenska för ekonomer 4op (2ov) Taitotaso B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: pakollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03). Lähtötasovaatimus: Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä tai vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa tai ennen kurssia. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. 1-3 op) avulla. Jos opiskelija haluaa suorittaa lähtötasotestin ja mahdollisen itseohjatun opiskelun jo ennen varsinaista ruotsin kurssia, tulee asiasta sopia oman tiedekunnan varsinaisen ruotsin kurssin opettajan kanssa. (ks. kohta Vastuuhenkilö) Mikäli opiskelija on suorittanut vain osan lukion B-ruotsin pakollisesta oppimäärästä tai lukion oppimäärä puuttuu kokonaan, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa koulutusohjelmakohtaista kurssia, ks. tarkemmin Lähtötasovaatimus: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ index.php?a=o&s=lahtotasovaatimus.html&v=ruotsi Ajoitus: 2. vuoden syys- tai kevätlukukausi. Tavoite: Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin suo-

ritettuaan opiskelija pystyy toimimaan työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja pystyy kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä tekstejä kuten viestejä ja raportteja. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. Esiintymistaidon harjoittelua. Toteutustavat: Lähiopetus 2 x 90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t/kurssi. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Oppimateriaali: Harlin - Pietilä Åberg-Karvonen: FRASBANKEN för ekonomer. Moniste ostetaan opettajalta. Suoritustavat: Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Opiskelijat voivat osallistua opetukseen joko syys- tai kevätlukukaudella; 4 opetusryhmää syksyisin ja 4 opetusryhmää keväisin. Ks. Lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdasta Opetusajat ja -salit. Vaihtoehtoiset suoritustavat: Aiempien opintojen korvaaminen: http:/ 7. Opintojaksot


44

/webcgi.oulu.fi/kielikeskus/in dex.php?a=o&s=RuotsiTarkea.ht ml&v=ruotsi Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=RuotsiTarkea.html&v=ruotsi Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Arviointikriteerit: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=RuotsiTarkea.html&v=ruotsi Vastuuhenkilöt: Marja Harlin, Liisa Pietilä ja Birgit Åberg-Karvonen Lisätiedot: Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu weboodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee täyttää lisätietokenttään s-postiosoite, suuntautumisvaihtoehto sekä ruotsin yo-arvosana ja / tai lukion päättöarvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Ilmoittautuminen syyslukukauden opetukseen alkaa tiistaina 18.8. klo 8.00 ja päättyy keskiviikkona 2.9.2009 klo 12.00. Opetus alkaa syyslukukaudella ti 8.9. Opetuskieli: Ruotsi 900009Y Toinen kotimainen kieli (suomi) (4 op) Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Opintojakson korvaa valtion kielitutkintolautakunnan apujäsenelle suoritettu suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittava tutkinto, josta esitetään todistus. Opintojaksosta ks. tarkemmin kielikeskuksen opinto-opas. Opettaja ja lisätiedot: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi)


Opinto-opas 2009–2010

45

7.2.3 Vieraat kielet, 16 op Voit valita opintoja 16 opintopisteen laajuisesti yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä, joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Ks. tarkemmin kohta 7.2.3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot. Englannin kielen kurssit English Studies Program for students in the Faculty of Economics and Business Administration Degree Program Requirement for Foreign Languages You must complete 16 op (opintopiste) in one or two foreign languages. You may choose any foreign language(s) to fulfill this requirement. ENGLISH COURSES If you choose to take English as your Foreign Language requirement, (asetuksen vaatima pakollinen yhden vieraan kielen taito), you should choose courses according to your level. See the descriptions of the courses; the levels are specified in the course descriptions. The levels of the English courses range from B1-B2 level, B2 level and C1 level. You can complete the ELC self-assessment checklist on your English skills. This will be given to you at the info session for first year students. If you have determined that your general English level is B1, choose at least two of the first year courses. If you have determined that your level is B2 or higher begin your English courses by choosing a B2 level course. Be aware that your general English skills may be B2 but your business-related/field-related English skills may be lower, at B1. This is the reason why the first year courses are labelled

B1-B2 and you can choose B1-B2 courses in your first year. NORMAL ENGLISH PROGRAM When you have passed 4 op at B2 level, (second OR third year courses) your field-related English ability can be said to be at the level required by your degree program and you can continue studying English or focus on another foreign language to fulfil the 16 op requirement in foreign languages which is stipulated by your degree program. HONORS English To get a Honors English notation on your Master’s Diploma, you must complete the following two requirements: 1. You must complete 12 op, four of which are at a C1 level (third year courses), four of which are at a B2 level (second year courses) and the remaining four op can be at any level (any English course in the Economics course menu). 2. Your grade point average in the 12 required credits/ops must be at least 4. The courses for the normal and honors program follow: ENGLISH COURSES First year courses 1st year students who believe they are at a B1 level should attend TWO of the following courses before going to second year courses: 902123Y Writing Structures and Grammar B1-B2 2 op fall and spring 902077Y Text-based Lexicon B1-B2 2 op fall 902071Y Integrated Text B1-B2 2 op spring 902048Y Business Correspondence B1-B2 2 op fall and spring 7. Opintojaksot


46

902084Y Business Medley B2 2 op fall and spring Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses: 902089A Training in Interpersonal Management Skills B2 2 op spring 902090A Negotiations and Meetings B2 2 op fall 902093A Business Related Current Events B2 2 op fall and spring Third year courses 902092A World Issues and Negotiations B2 2 op fall and spring 902088A Presentations and Academic Writing 1 C1, 2 op, fall 902114A Negotiating Across Cultures C1 2 op fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication C1, 2 op, fall 902087A Research in Intercultural Communication C1 2 op spring 902016A Field-Related Integrated Studies C1 2 op spring 902091A Contract English C1 2 op spring

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Course schedules and information about registering for courses will be on the Language Centre bulletin board (Yläväylä) in August and on the Language Centre website. TRANSFERING FROM THE NORMAL PROGRAM TO THE HONORS PROGRAM: In the case that you have begun your studies and want to transfer to the Honors program, there will be no problem as long as you receive at least a grade point average of 4 in your English courses and meet the required study point (op) minimum at the specified levels (see the rules above). All of the English courses are designed to be as beneficial as possible to students headed towards the business world. All courses are created to promote and advance students in their English skills, their business skills, or academic skills. CREDIT TRANSFERS (hyväksilukeminen) If you have attended the IB Lukio program and have studied Economics you should proceed directly to second year courses (B2). If you have credits from other institutions of higher learning, i.e. universities, polytechnics (ammattikorkeakoulu) etc. you may be eligible for credit transfers (maximum 8 op). Just fill in the credit transfer application form (hyväksilukemishakemus), which you can get from the Language Centre office or print from the Language Centre website, and attach your certificates and course descriptions to your application. Bring them to the Language Centre office by the end of September. The second chance to get a credit transfer in English is at the end of January and end of May. Credit transfers will not be handled at any other time.


Opinto-opas 2009–2010

FIRST YEAR COURSES The first year courses are designed to introduce the business/economics field-related English to students of Economics, Accounting and Finance, Marketing and Management and Entrepreneurship. Students who come to the university with a general language competence of B1 to B2 should begin their English studies with the first year courses. Students who evaluate their own skills as being clearly advanced, well into the B2 level can consider beginning their English studies with the second year courses. Schedule: First year courses are scheduled to be completed in the fall and spring of the first year. If you plan to complete your foreign language degree requirement (16 op) in English, you should divide the required 16 study points/ops over three years. Take 4 op in the first year, six in the second year and six in the third year. Select courses which you are interested in from the following alternatives. You will find the course descriptions below. Evaluation: All courses are graded according to the university grading scale of 1–5. 902123Y WRITING STRUCTURES AND GRAMMAR 2 op Taitotasot (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall or spring 1st year Tavoitteet: By the end of the course the student has practiced the following: can produce clear detailed text on a range of subjects Sisältö: The student will take a diagnostic exam which can reveal the grammar gaps in the students’ own grammatical abilities in English. The structures of the English language will be reviewed and the student can get feedback on own writing skills. By

47

working on writing as a process the student can make progress in writing accuracy. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Suorittaminen ja arviointi: 1–5 Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Hanne.Lahti(at)ou lu. 902077Y TEXT-BASED LEXICON 2 op Taitotasot (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall 1st year Tavoitteet: By the end of the course the student has practiced the following: read factual texts on field-related subjects at a satisfactory level of understanding, scanned longer texts in order to locate desired information and complete specific tasks. The student has also understood in detail texts within the field of his academic interests. Sisältö: The student will focus on texts and vocabulary from the fields of Finance, Economics, Accounting, and Sales. Texts used are chosen from textbooks which are required reading for Economics students in their subject studies. In the course the major focus will be on vocabulary-building in the 7. Opintojaksot


48

student’s own field. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Suorittaminen ja arviointi: 1–5 Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Kirsti.Fiskaali(at) oulu.fi 902071Y INTEGRATED TEXT 2 op Taitotasot (EVK) B1-B2 Ajoitus: spring 1st year Tavoitteet: By the end of the course the student has practiced the following: read factual texts on field-related subjects at a satisfactory level of understanding, scanned longer field-related texts to find information in order to complete specific tasks, understood in some detail field-related texts and written detailed texts for presentation on various field-related topics. Sisältö: This course is integrated with content courses of Economics students in that textbooks which are required reading for Economics courses will be used in this course. The textbook for the course will be chosen in cooperation with the departments of the Faculty of Econ. and Bus. Admin. Students will learn strategies 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

for reading academic texts, for note-taking, for summarizing, and students will gain practice in preparing and presenting several presentations. Students will also practice constructive criticism when playing the role of opponent for peers in the class. Students will work in study groups in addition to attending classroom sessions. The course is also a self-study option. Suorittaminen ja arviointi: vocabulary exam plus course projects/homework 1–5. Ilmoittautuminen: in WebOodi in Dec. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Jaana.Sorvari(at) oulu.fi and Hanne.Lahti(at)oulu.fi. 902084Y BUSINESS MEDLEY 2 op Taitotasot (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall and spring 1 st year Tavoitteet: By the end of the course the student will have practiced the following: read straightforward factual texts in their field at a satisfactory level of understanding, scanned longer texts in the field of study to locate and gather information in order to complete a specific task (B1); written about real or fictional events in a detailed and easily readable way, written clear and detailed texts on various topics related to his or her own field (B2); given a short speech in his or her own field either without notes or using keywords (B2); communicated with reasonable accuracy and corrected mistakes if they have led to misunderstandings (B2).


Opinto-opas 2009–2010

Sisältö: This course is based on a mixture of different business-related topics: Customer Service, Public Relations, Advertising and International Trade. About 5 classroom hours will be devoted to each topic. In the course, (a medley is a mixture of different and interesting things) students will read, discuss, listen, and write about these topics. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Suorittaminen ja arviointi: Students will give a presentation in class as a pair-work. At the end of the course there is also a final project to be compiled in pairs. The course will have a focus on oral skills and the vocabulary of the business-related topics / business idioms. Active participation is mandatory and students must pass a vocabulary exam. Evaluation scale 1–5. Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu. Yhteysopettaja: Hanne.Lahti@oulu.fi 902048Y BUSINESS CORRESPONDENCE 2 op Taitotaso (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall and spring 1ST year Tavoitteet: By the end of the course the students will have practiced writing tasks at the B2 level in a detailed

49

and acceptable format. The writing tasks are for example, orders, letters of application, CVs. In addition, students will have made arrangements and appointments in business letters. Sisältö ja suorittaminen: This is a self-study writing course in which students will meet for one introductory session with the instructor. Following the introductory session students will alone study examples of and write their own business letters: letter of enquiry, letter of response, letter of introduction, quotation, order, order confirmation, delivery invoice, letter of complaint, response to a complaint, letter of application (job), resume or CV. During the course the student will focus on his or her own writing fluency as well as focus on special vocabulary specific to business correspondence. During the course, students will receive assignment packages, do the assignment, meet with the instructor in a tutorial session to get feedback on own writing skills. This process will be repeated four times. Following the tutoring session the students will attend an exam session. In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Arviointi: 1–5 Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: Buy the course material from the University Press. It will be available for purchase by Sept. 10. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ 7. Opintojaksot


50

Yhteysopettaja: ri(at)oulu.fi

Opinto-opas 2009–2010

Jaana.Sorva-

SECOND YEAR COURSES The second year courses are all designed at the advanced end of the B2 level. Passing two of these second year courses should indicate that you can operate at the B2 level required in your degree program. Evaluation: 1–5 Schedule: fall and spring Prerequisites: Two FIRST YEAR COURSES should be completed beforehand. 902089A TRAINING IN INTERPERSONAL MANAGEMENT SKILLS (TIMS) 2 op Proficiency level B2 Timing fall and spring 2nd year Objective By the end of the course the student will have practiced the following: understood in detail field-related texts; easily grasped the significance of articles and topics which are field-related; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; written clear and detailed texts; summarized information from different sources and media; practiced self-reflection. Contents This course is all about focusing on the skills that it takes to be a good manager of other people. Do you know what it takes to get along with other people? Understanding yourself is the key to understanding, tolerating and getting along with others. TIMS is a course in which the focus will be on developing your own interpersonal skills. Some key interpersonal elements include listening, decision-making, resolving conflicts, finding consensus, setting goals, negotiating, providing feedback and delegating. 7. Opintojaksot

Working methods The course will consist of 12 classroom hours and the rest of the course will be autonomous self-study. The course includes researching interpersonal skills and reflecting on one's own development. There is a major focus on discussing, reading and writing in this course. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers Jaana Sorvari and Hanne Lahti 902090A NEGOTIATIONS AND MEETINGS 2 op Proficiency level B2 Timing fall 2nd year Objective By the end of the course the student will have practiced the following: rapidly grasped the content of business-related reports; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; exchanged considerable quantities of detailed, factual information; had sufficient vocabulary to express him or herself in job-related matters; and communicated with reasonable accuracy and self-corrected mistakes. Contents This course is designed to allow the student to learn the language of meetings and negotiations and involves active participation in the activities. The simulations chosen for the course are ones which most likely would reflect actual situations in the business world. They include: choosing locations for future facilities, marketing strategy, moving upmarket or diversifying product range, business


Opinto-opas 2009–2010

and the environment, financial negotiations, and researching new markets, to name just a few. Working methods The course focuses on progressing verbally in business situations and includes pre-reading in preparation for the simulations. There is also a focus on vocabulary building. The course includes a meetings exam and a vocabulary exam. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana Sorvari 902093A BUSINESS-RELATED CURRENT EVENTS 2 op Proficiency level B2 Timing fall and spring of 2nd year Objective By the end of the course the student will have practiced the following: rapidly grasped the content of business-related reports; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; exchanged considerable quantities of detailed, factual information; have sufficient vocabulary to express him or herself in business-related matters; and communicated with reasonable accuracy and self-corrected mistakes. Contents This course will be based on business-related events which are happening in the world at the time that the course is taking place. Students will read articles from newspapers, magazines and internet news sources. Students will watch news presented on television and televised current event shows. Skills used in the course will be reading, summarizing,

51

presenting, discussing, analyzing, listening and writing. Working methods The course will include a vocabulary exam as well as a final project which is a powerpoint presentation. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers Jaana Sorvari and Hanne Lahti THIRD YEAR COURSES Prerequisites: Two SECOND YEAR COURSES should be completed beforehand. The third year courses are all C1 level courses. After attending and passing two of the third year courses, the student can be said to be able to manage at the C1 level. 902092A WORLD ISSUES AND NEGOTIATIONS 2 op/ ECTS credits Proficiency level C1 Timing Fall and spring Objectives Students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks, however, the students need to have a good command of the English grammar. Contents This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the 7. Opintojaksot


52

broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/she would like to get to know more in-depth. Working methods Discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Futhermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. Study materials: These will be provided by the teacher; a photocopying fee will be collected. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used with final course results determined on a 1–5 scale. Other information: 2nd year and older students sign up in Web-oodi starting in August for the fall semester and December for the spring semester. Contact teacher: Patrick Nesbitt 902088A PRESENTATIONS AND ACADEMIC WRITING 1 2 op Proficiency level C1 Timing fall 3rd year Contents By the end of the course the student will have practiced the following: understood and summarized long demanding texts orally; extracted information from highly specialized field-related texts; used the language fluently, accurately and effectively; given clear detailed descriptions of complex subjects; given clearly developed presentations on a field-related subject, departing from 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

the prepared text and spontaneously answering questions; presented complex topics clearly. Contents In this course the student will review examples of powerful writing and examine writing techniques. In addition we will examine and practice empirical research techniques including collecting, analyzing and presenting data and findings in an academic research paper. One major focus is to come to understand how academic papers are compiled and the course is a good prerequisite for the seminar and pro gradu paper. Working methods The course will involve writing parts of an academic paper. Examples are an abstract, introduction, conclusion, etc. In the course the student will also present several presentations including impromptu speeches, mini-presentations and one poster presentation. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Third year and older students sign up in web-oodi starting in August. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana Sorvari 902114A NEGOTIATING ACROSS CULTURES 2 op Proficiency level C1 Timing fall and spring 3rd or 4th year Contents Research has shown that business failures abroad are a result of the inability to understand and adapt to foreign ways of thinking and acting, not technical or professional incompetence. (Tung, Black and Gregersen and Mendenhall) International negotiation comes hand in hand with many challenges which arise from basic cultural differences. Even within one cul-


Opinto-opas 2009–2010

53

ture successful negotiation is dependent on many interconnected variables. In cross-cultural negotiation, this variety of variables broadens and values disperse. In this course we will examine the concept of culture, the culture triangle, 12 variables in the context of seven cultures among other things. We will review the art of negotiation in general and examine prescribed “ways of doing business” and dimensions of business in different cultures. The course will have a short study group segment in which students will search for information about doing business and negotiating within a culture of their choice. The study group results will be presented to the class in a presentation. Working methods participation in the classroom sessions, homework and study group assignments and holding presentations. Assessment Grading scale 1–5 Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana.Sorvari (at)oulu.fi

neously, accurately, and effectively in discussions. Contents The goal of this course is to increase students' understanding and awareness of culture and its influence on communication, with a focus on the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, non-verbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. Working methods The course consists of lectures, short readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Coursework includes two examinations and a course journal. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Karen Niskanen

902086A INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 op Proficiency level C1 Timing Autumn 3rd year Objective Students on the course will practice the following skills: understand & take detailed notes on a lecture; read fairly long demanding texts and summarise them orally; communicate fluently, sponta-

902087A RESEARCH IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 2 op Proficiency level C1 Timing Spring 3rd year Objective Students on this course will practice the following skills: read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; express opinions in conversation clearly and precisely, using logical ar7. Opintojaksot


54

guments to debate convincingly; write about and present to the class a complex topic in a clear and well-structured way, putting together information from various sources and presenting it in a coherent summary. Contents The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Working methods Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of lectures, tutorials, group research work, and a final project. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Students sign up in WebOodi. Introduction to Intercultural Communication must be completed prior to Research in Intercultural Communication. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Karen Niskanen 902016A FIELD-RELATED INTEGRATED STUDIES 2 op Proficiency level C1 Timing spring of 3rd or 4th year Objectives By the end of the course the student will have practiced the following: understood and summarized long demanding texts orally and in written form; extracted information from highly specialized field-related texts; used the language fluently, accurately and effectively; given clear detailed descriptions of complex subjects; given clearly de7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

veloped presentations on a field-related subject, departing from the prepared text and spontaneously answering questions; presented complex topics clearly. Contents This course is integrated with subject lectures in the Faculty of Economics and Business Administration. In the English course the students become comfortable with reading, summarizing and understanding the structure of scientific articles in their own field. Working methods In study groups students read the scientific articles that are required for the subject lecture and learn the article-related vocabulary. Articles are then summarized and presented via powerpoint presentation to the class. This takes place before the subject lecture in which the scientific article is reviewed. In this way the subject studies are integrated with the English lessons. Students will receive feedback about their presentation skills and verbal English skills following their presentations. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Sign up in web-oodi Dec 15-Jan 15. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana Sorvari 902091A CONTRACT ENGLISH 2 op Proficiency level C1 Timing spring 2 nd year Objective By the end of the course the students – have learnt the meaning of specialised terms, concepts and idiomatic expressions used in contract English


Opinto-opas 2009–2010

– understand and are able to analyze the structure of various types of contracts – are able to parse and understand long complex sentences – know the genre-specific conventions of contract English Contents The course provides the students with an opportunity to learn to read various types of English and American business contracts with an understanding of their formal, structural and phraseological features. In addition the course focuses the legal and business vocabulary used in such contracts. Students will also practice translating contract texts from Finnish into English by the models offered in the course materials. Working methods Besides 18 of classroom work, the working method in the course is autonomous pair work Assessment The course requirements include active participation in classroom sessions, completion of home assignments, and an exam. The evaluation scale is 1–5.

55

Other information Students sign up in web-oodi from December 15 to January 15. Study materials can be bought at the university press outlet. Contact teacher Riitta Sallinen Muut kielet kuin englanti Seuraavalla sivulla on taulukko, josta selviävät espanjan, italian, japanin, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien suorittamisjärjestykset. Kurssit on esitelty alla. Tummennetut kurssit voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin. Kun jatkat aikaisemmin lukemaasi kieltä, ota suoraan yhteys kielen vastaavaan opettajaan kielitaitotasosi tarkistamiseksi. Näin varmistat, että pääset suoraan omaa tasoasi vastaavalle kurssille. Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin. KT1 = Kauppatieteelisen alan kielen ensimmäinen kurssi, tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kielen toinen kurssi, tasolla B1/B2.

7. Opintojaksot


56

Opinto-opas 2009–2010

kieli

I opintovuosi syksy

espanja

II opintovuosi kevät

syksy

kevät

III opinto vuosi syksy

kevät

Espanjan alkeis- Espanjan alkeis- Espanjan jatko- KT1: Espanjan KT1(-KT2): KT2: Kaupallisen kurssi I (4 op) kurssi II (4 op) kurssi I (4 op) jatkokurssi II (4 Espanjan jatko- espanjan kurssi (4 taso: A1 taso: A1/A2 taso: A2/B1 op) kurssi III (4 op) op) taso: B1 taso: B1-(B2) taso: B1/B2 Espanjan keskustelukurssi (2 op) taso: B1/B2 Caminando por mundos hispanos (4 op) taso: B1/B2

italia

Italian alkeiskurssi I (4 op) taso: A1

Italian alkeis kurssi II (4 op) taso: A1/A2

japani

Japanin alkeis- Japanin alkeiskurssi I (4 + 2 op) kurssi II (4 + 2 taso: A1 op) taso: A1-A2

Italian jatko KT1. Italian jatko KT1(-KT2): Ita- KT2: Italiano Affari kurssi I (4 op) kurssi II (4 op) lian jat kokurssi (2-4 op) taso: B1/ taso: A2/B1 taso: B1 III (4 op) taso: B2 B1-(B2 Italian keskustelukurssi (2 op) taso: (A2)B1/B2

ranska

Japanin jatkokurssi I (4 + 2 op) taso: A2

Ranskan alkeis- Ranskan alkeis- Ranskan jatkokurssi I (4 op) taso: kurssi II (4 op) kurssi I (4 op) A1 taso: A1/A2 taso: A2

Japanin jatkokurssi II (4 + 2 op) taso: A2-B1

Kirjoittaminen Japanin kielen kes-kurssi 1 (2 op) kustelukurssi (2 Kirjoittaminen op) taso: B1 -kurssi 2 (2 op) taso: B1

Ranskan jatko- KT1: Étudier/Tra- KT2: Étudier/Trakurssi II (4 op) vailler en France vailler en France 2 taso: A2/B1 1 (4 op) taso: B1 (4 op) taso: B1/B2 Pratique de Pratique de l´oral l´oral 1 (2 op) 2 (2 op) taso: B1 taso: B1/B2 Francais prati que et civilisation 1 (2 op) taso: B1

saksa

Francais pratique et civilisation 2 (2 op) taso: B1/B2

Saksan alkeisSaksan alkeis- Saksan jatkoKT1.1 Projekt KT2: Handels KT2: Wirt schafts kurssi I taloustietei- kurssi II talous kurssi taloustie- Firmenpräsenta- partner Deutsch deutsch (4 op) lijöille (4 op) taso: tieteilijöille (4 op) teilijöille (4 op) tion (Profi) (2 op) land (4 op) taso: B1/B2 A1 taso: A1/A2 taso: A2/B1 taso: B1 taso: B1/B2 KT1 2 Geschäftskontakte (2 op) taso: B1 Saksan jatkokurssi III (3-4 op), Saksan jatkokurssi IV (3-4 op), keskustelu I (2 op), keskustelu II (2 op), Interkultu relle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch (2-4op), Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2-3 op). taso: B1/B2

venäjä

Venäjän alkeis- Venäjän alkeiskurssi I (4 op) taso: kurssi II (4 op) A1 taso: A1

Venäjän jatkokurssi I (4 op) taso: A2

Venäjän jatkokurssi II (4 op) taso: A2/B1

KT1: Delovoj russkij jazyk (4 op) taso: B1

KT2: Delovoj part ner Rossija (4 op) taso: B1/B2 Venäjän keskustelu kurssi (4 op) taso: A2/B1 Venäjän tekstin ymmärtäminen (2-4 op) taso: A2/ B1

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

57

Espanjan kielen kurssit 905024Y Espanjan alkeiskurssi I - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Ajoitus: Syyslukukausi. Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. Tavoitteet: Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1–12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kursseille ilmoittaudutaan Weboodin kautta Ryhmäkoko on max. 24 opiskelijaa/ harjoitusryhmä. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 38. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikes kus/ Opettaja: Lili Carrión-Peña

905026Y Espanjan alkeiskurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2. Ajoitus: Kevätlukukausi. Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I Tavoitteet: Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla opiskellaan kappaleet 13–25 kirjasta (pakollinen) Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Ryhmäkoko on max. 24 opiskelijaa/ harjoitusryhmä. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 4. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikes kus/ Opettaja: Lili Carrión-Peña 7. Opintojaksot


58

905028Y Espanjan jatkokurssi I – 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II. Tavoitteet: Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 38. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 25 opiskelijaa. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: Lili Carrión-Peña 905029Y Espanjan jatkokurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Tavoitteet: Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 4. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 25 opiskelijaa. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: Lili Carrión-Peña 905022Y Espanjan jatkokurssi III - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I & II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan


Opinto-opas 2009–2010

ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja tehdään erityyppisiä harjoituksia pari- tai ryhmätöinä (joskus kontaktiopetusta on 2 h viikossa + 2h itseopiskelua) Opetus alkaa viikolla 38. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 20 opiskelijaa. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Opettaja: Lili Carrión-Peña 905030Y Espanjan keskustelukurssi - 2 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III. Voi suorittaa myös jatkokurssi II:n jälkeen, mikäli opiskelija on lähdössä vaihtoon seuraavaana vuonna. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilan-

59

teissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan sekä osaa vertailla Suomen ja espanjankielisten maiden kulttuurieroja. Opetus: Kontaktiopetusta 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa kevätlukukaudella. Kurssin aikana tehdään eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- sekä ryhmätöinä. Opetus alkaa viikolla 4. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Kurssin suorittamisen edellysyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi. Arviointi hyväksytty / hyllätty. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 20 opiskelijaa. 905033Y Verkkokurssi: ”CAMINANDO POR MUNDOS HISPANOS” - 4 op (kl) Taso: B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan kielen opiskelijoille, joiden kielitaito on yleiseurooppalaisella taitotasoasteikolla tasoa B1. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on luoda verkkokurssi edistyneille opiskelijoille. Kurssi on suunnattu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita espanjankielisen maailmaa kulttuureista, historiasta, kaupasta, yhteiskunnasta ja eroista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan espanjan välillä. Opiskelija saavuttaa kielitaitotason B2 ja opiskelijan ymmärrys es7. Opintojaksot


60

panjankielisen maailman kulttuurien moninaisuudesta kasvaa. Suorittaminen ja arviointi: Työskentely tulee olemaan verkkovälitteistä. Kurssilla on 6 moduulia ja kaikki moduulit tulee suorittaa. Moduulien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, tehtävien tekemistä ja palauttamista ajallaan. Kurssin päätteeksi opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen verkossa, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta kurssin eri osa-alueista, toteutuksesta ja omasta oppimisestaan. Aika: Verkko-opetuksessa: kurssi kestää vähintään kahdeksan viikkoa: 18 tuntia per moduuli, yhteensä 108 tuntia. Opetus alkaa viikolla 12.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 10 opiskelijaa. Opetusmateriaali: www.abo.fi/csk/ proj/vkk/caminando Opettaja: Lili Carrión-Peña 903031Y Tandem Espanja-Suomi, 2 - 4 op Jos olet kiinnostunut espanjan kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen espanjankielisen kanssa, ota yhteyttä sähköpostitse espanjan kielen opettajaan. http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/in dex.php?a=o&s=Tandem.html&v=eri koiskurssit


Opinto-opas 2009–2010

61

Italian kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään italian kielestä seuraavat kurssit: Italian jatkokurssi I, 4 op, Italian jatkokurssi II, 4 op, Italian jatkokurssi III, 4 op, Italian kielen keskustelukurssi 2 op sekä Italiano Affari – talouselämän italiaa 2 op tai 4 op. Italia on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kurssikohtaiset infotilaisuudet syyskuussa. Infossa sovitaan kurssien kokoontumisajat. Ks. tarkemmin Kielikeskuksen ilmoitustaululta Yläväylältä ja kielikeskuksen www-sivulta syyskuun alussa, http://webcgi.oulu.fi/kieli keskus/ Yhteysopettaja: Pirkko Kukkohovi, s-posti: Pirkko.Kukkohovi(at)oulu.fi Voit suorittaa italian kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. 905006Y Italian alkeiskurssi I – 4 op (sl) Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. 905007Y Italian alkeiskurssi II – 4 op (kl) Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville. Tavoitteet: Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä. Sisältö: Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja

harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämisja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: Alkeiskurssi I: Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objektipronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys. Alkeiskurssi II: Imperfekti ja passato prossimo ja aikailmaukset, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1–15. 905008Y Italian jatkokurssi I – 4 op (sl) 905009Y Italian jatkokurssi II – 4 op (kl) Edeltävät opinnot: Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa 7. Opintojaksot


62

sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi, jatkokurssi II:lla käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico. Opetus: 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Jatkokurssi I suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905004Y Italian jatkokurssi III –4 op Toteuttamisaikataulu: Suoritetaan syyslukukauden aikana ellei toisin sovita. Edeltävät opinnot: Alkeis- ja jatkokurssit I ja II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Opiskelija selviytyy tavanomaisissa keskustelu- ja puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Italian kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajan7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

kohtaisista tapahtumista ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuunteluiden, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan jo opittuja kielen perusrakenteita, kuten aikamuotojen yhdistämistä. Uutena rakenneasiana Passato remoto. Opetus: Kurssin alussa sovitaan käytännön toteutuksesta, esim. siitä, suoritetaanko kurssi kahdessa osassa syksyn ja kevään aikana, jolloin opetusta 2 h viikossa, vai suoritetaanko koko kurssi syksyn aikana, jolloin 4 h viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn suhde voi vaihdella riippuen projektitöiden laajuudesta. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – 2 op Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III:n jälkeen. Voi suorittaa myös Jatkokurssi I:n jälkeen eli kun 10 op suoritettu jos opiskelijan puhetaidot lähentelevät tasoa B1. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sujuvasti ja saa esiintymisvarmuutta, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan ja syventää italialaisen kulttuurin ja elämän tuntemusta.


Opinto-opas 2009–2010

Sisältö: Eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Aihepiirit joko Italiaan tai opiskelijoiden omaan erikoisalaan tai mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin liittyviä. Pohjana Italian elämästä ja kulttuurista kertovia tekstejä tai muuta materiaalia. Opetus: (kevätlukukaudella) 2 viikkotuntia eli yksi kokoontuminen viikossa, minkä lisäksi valmentavia etätehtäviä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, valmentavien tehtävien suorittaminen, raportointi sovitulla tavalla ja kirjallinen loppuyhteenveto. Arviointi hyväksytty/hylätty. ITALIAN AUTONOMISET ITSEOPISKELUKURSSIT 905012Y Comprensione e comunicazione 1 – 2 op Edeltävät opinnot: Vähintään alkeiskurssi I suoritettu eli 4 op tai vastaavat tiedot 905013Y Comprensione e comunicazione 2 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905012Y suorittaneille 905016Y Comprensione e comunicazione 3 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905013Y suorittaneille ALLA OLEVA KOSKEE KAIKKIA KOLMEA KURSSIA 905012Y, 905013Y ja 905016Y Sisältö ja tavoitteet: Opiskelija tutustuu pari- ja ryhmätyöskentelyssä helpotettujen, omaa tasoaan vastaavien easy readers -tekstien avulla italian kieliseen kirjallisuuteen tai oman eri-

63

tyisalan teksteihin, oppii ymmärtämään oman kielitaidon tasoisia tekstejä, laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee erilaisia käytännön keskustelu- ja puhetilanteita (esim. sketseinä) ja kirjoittaa työskentelystä seurantapäiväkirjaa. Opetus: Kurssi järjestetään syksyllä ja/tai keväällä. Kurssi suoritetaan lähinnä etäopiskeluna parin kanssa tai pienryhmässä. Parit/pienryhmät kokoontuvat noin kerran kaksi viikossa tekemänsä suunnitelman mukaan. Kurssiin kuuluu myös ohjaustunteja ja mahd. koko ryhmän kokoontumisia. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen pari/ryhmäkokoontumisiin, etätyöskentelyyn ja ohjaustunteihin, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija kerää kurssin tuotokset portfolioon, johon sisällytetään myös seurantapäiväkirja sekä loppuarviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Ilmoittautuminen: Sähköpostitse pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi tai viimeistään viikolla 38 infotilaisuudessa, josta tarkemmat tiedot tulevat ilmoitustaululle ja kielikeskuksen www-sivuille syyskuun alussa: http://webcgi.oulu.fi/ kielikeskus/ Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. 905017Y Italian kieliopin kertauskurssi – 2 op tai 4 op Edeltävät opinnot: Vähintään 905009Y Italian jatkokurssi II tai vastaavat tiedot Tavoitteet: Kerrata italian kielen perusrakenteita henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti ja harjoitella niitä yhdessä opiskeluparin kanssa. Sisältö: Kurssin alussa tehdään ns. kuntokartoitus, jonka pohjalta sovitaan opiskelusuunnitelma ja suorittamisaikataulut parin kanssa. Opiskelu7. Opintojaksot


64

suunnitelma esitellään kurssin ohjaajalle, minkä jälkeen parit aloittavat suunnitelman mukaisen harjoittelun, johon kuuluu myös aktivoivia puheharjoituksia. Opetus: Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, ohjauksesta sovitaan kurssin alussa. Oppimateriaali: Enneli Poli: Testaa italian kielen taitosi tai muuta vastaavaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen parityöskentelyyn yhteisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelusta kirjoitetaan seurantapäiväkirjaa ja siitä raportoidaan sovitulla tavalla ohjaajalle. Lopussa kirjoitetaan yhteenveto ja kurssiarviointi. Ilmoittautuminen: Sähköpostitse pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi tai viimeistään viikolla 38 infotilaisuudessa, josta tarkemmat tiedot tulevat ilmoitustaululle syyskuun alussa. 905014Y TANDEM italia – suomi – 2 op Jos olet kiinnostunut italian kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen italialaisen kanssa, ota yhteyttä sähköpostitse italian kielen opettajaan.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

905015Y Italiano Affari – 2 op tai 4 op Taloustieteen alaan ja yrityselämään perehdyttävä itseopiskelukurssi. Edeltävät opinnot: Vähintään Jatkokurssi II:n käyneille tai B1-taitotason omaaville. Jos tarkoitus on saavuttaa taitotaso B2, suositellaan jatkokurssi III:n käyneille. Mahdollista suorittaa kahdessa osassa: B1-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena ja sen jälkeen B2-tasoinen kurssi 2 opintopisteen laajuisena. Sisältö: Yrityselämän kommunikointitilanteisiin valmentava kurssi, jossa pyritään harjoittelemaan tavallisimpia käytännön työelämässä vastaan tulevia tilanteita mahdollisimman monipuolisesti. Kurssiin sisältyy suullista ja kirjallista viestintää sekä kulttuurin tuntemuksen kartuttamista. Oppimateriaali: Itseopiskeluun soveltuvaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Arviointi 1–5. Perustuu sekä kirjalliseen että suulliseen tenttiin. Tenttimuoto sovitaan kurssin alussa. Kurssin alussa tehdään ohjaavan opettajan kanssa opiskelusuunnitelma. Suositellaan suoritettavaksi parin kanssa. Ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse pirkko.kukkohovi(at)ou lu.fi.


Opinto-opas 2009–2010

65

Japanin kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään Japanin kielessä seuraavat kurssit: jatkokurssi I, 4op, japanin jatkokurssi II, 4 op, Japanin kanji-merkkien kurssi II, 2op, Japanin kanji-merkkien kurssi III, 2op, Kirjoittaminen kurssi 1, 2op, Kirjoittaminen kurssi 2, 2op, Keskustelu kurssi, 2 op. Syksyn opetus alkaa viikolla 38. Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kielikeskuksen opinto-oppaassa http: / / webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ elokuun 2009 loppuun mennessä. Yhteysopettaja: Junko Sopo (jun ko.sopo(at)oulu.fi) 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi – 12 op Japanin kielen alkeiskurssi koostuu sekä alkeiskursseista I ja II että japanin tavu- ja kanji-merkkien kursseista. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I (+ tavukirjaimien kurssi) suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II (+ kanji-merkkien kurssi) keväällä. 905042Y Japanin alkeiskurssi I - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija hallitse yksinkertaisia lauserakenteita ja kielioppia. Opiskelija ym-

märtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. Sisältö: Kurssilla opiskelija opettelee japanin kieliopin alkeita ja saa tietoa tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Osanottajat harjoittelevat myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. idiomit, numerot, päivät ja sijainnit. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet "Watashi no Nihongo Kyooshitsu " Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5−1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi 905047Y Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana -kurssi – 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Vasta-al7. Opintojaksot


66

kajille. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet:. Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)- ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia siten, että hän ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia japanin kielen lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija lukee ja kirjoittaa japanin kielen tavukirjaimia (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl) ja harjaantuu niissä pari- ja ryhmätöiden avulla. Lisäksi opiskelijan pitää opetella itse kirjaimia annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 10 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimoniste "Watashi no Nihongo Kyooshitsu - japanin kurssi" ja sen oheismateriaali ”Hiragana, katakana, ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi Y905043 Japanin alkeiskurssi II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintä7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

opintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana –kurssi (2 op) suorittaneille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa asioida japanilaisen kanssa ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Opiskelija hallitsee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuodot. Opiskelija ymmärtää helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Sisältö: Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi


Opinto-opas 2009–2010

05048Y Japanin kanji-merkkien kurssi I – 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin alkeikurssi I (4 op) ja Japanin hiragana- ja katakana -tavumerkkien kurssi (2op). Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskokurssiin II osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-merkkejä sisältävän tekstin. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) tarkemmin ja tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää itse harjoitella japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi

67

905041Y Japanin kielen jatkokurssi – 12 op Japanin kielen jatkokurssi koostuu sekä jatkokursseista I ja II että japanin kanji-merkkien kursseista II ja III. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että jatkokurssi I (+ kanji-merkkien kurssi II) suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II (+ kanji-merkkien kurssi III) keväällä. 905044Y Japanin kielen jatkokurssi I - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (12 op) Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija osaa tuottaa japania suullisesti, jotta hän selviytyy yksinkertaisissa erilaisissa puhetilanteissa. Sisältö: Kurssilla opiskelija kertailee kielen perusrakenteita, laajentaa kielioppitietoa ja sanastoa. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. 7. Opintojaksot


68

Oppimateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet "Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu " Yliopistopainon monistemyymälästä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi 905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi II – 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Lähtötasovaatimus: Japanin alkeiskurssi (12 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija osaa lukea n. 200 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luentopäiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kirjaimia käytyään itseohjautuvia harjoitustehtäviä. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 120 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita paritai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista it7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

seohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 10 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Opiskelija ostaa kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi 905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (2op). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai ly-


Opinto-opas 2009–2010

hyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla. Sisältö: Kurssilla opiskelija opiskelee keskitason kielioppia ja laajempaa sanastoa. Opiskelija harjoitelee puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että hän osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Toteutustavat: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Samat kurssimonisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien ja keskustelun päiväkirjan palautus. Lisäksi kanjikurssin lopputentin tulos vaikuttaa arviointiin. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi 905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi III – 2 op (kl) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2−B1. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Lähtötasovaatimus: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (2op).

69

Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin II osallistujille. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija osaa n. 350 japanin kanji- merkkiä, ja kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä. Opiskelija osaa yhä sujuvammin ja nopeammin kirjoittaa kanji-merkkejä sisältäviä lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 130 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita paritai ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Toteutustavat: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Oppimateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi Japanin kielen syventävä kurssi 2 – 6 op Japanin kielen syventävä kurssi koostuu sekä etäopetuksesta kirjoittamisen kursseista I ja II ja keskustelukurssista. 7. Opintojaksot


70

Japani - kirjoittamisen kurssit 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1 (etäopetus) – 2 op (sl) 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2 (etäopetus) – 2 op (kl) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2. Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssista II arvosanat 4 tai 5 (taso B1) saaneille. Lisäksi vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat hakea tähän kurssiin. Ajoitus: Kurssit järjestetään syys- ja/ tai kevätlukukaudella Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa eri aihepiireistä käyttäen eri kirjoitustyyliä, osaa ilmaista mielipiteitään, käyttää laajempaa sanavarastoaan kirjoituksessa. Sisältö: Opiskelija seuraa opettajan ohjeita, jotka ovat sähköisissä muodoissa (sähköposti tai internetin sivu), ja kirjoittaa eri aiheista pc:lla. Opiskelija lähettää opettajalle sähköpostilla kirjoituksensa, joka korjataan ja lähetetään takaisin kommentteineen lähettäjälle. Opiskelija kirjoittaa palautetun puhtaaksi ja lähettää lopullisen version opettajalle. Toteutustavat: Etäopiskelu. yksi aihe per 2 viikkoa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama mallitekstit ja sanastot Suoritustavat: Kirjoittaminen japaninkielisiä tekstiä kuudesta annetusta aiheesta (yksi aihe: 1-3 sivua) ja lähettäminen puhtaaksi kirjoitetut lopulliset versiot. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

905053Y Japanin kielen keskustelukurssi – 2 op (kl) (ei toteudu) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (- B2 vaihto-opiskelusta palanneiden ryhmä). Asema: Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi II B1-tason suorittaneille (arvosana: 4 tai 5). Lisäksi ensi syksyllä vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat osallistua tähän kurssiin. Vaihto-opiskelusta palanneet mahdollisesti voivat muodostaa oman keskusteluryhmän. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoitteet: Opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan, osaa vertailla japanilaisen ja suomalaisen kulttuurieroja. Sisältö: Opiskelija esittelee omia näkemyksiä tai mielipiteitä eri aiheista, jotka liittyvät mm. Japanin kulttuuriin, matkailuun, omaan mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin. Opiskelija valmistaa keskustelua etukäteen tutustumalla aiheen liittyvään sanastoon ja/ tai tekstiin. Tarvittaessa opiskelija voi harjoitella eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Toteutustavat: Kontaktiopetus 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa. Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilöt: Junko Sopo Lisätiedot: Ilmoittautuminen opettajalle sähköpostitse. Opetuskieli: japani / suomi


Opinto-opas 2009–2010

71

Ranskan kielen kurssit Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään ranskan kielestä seuraavat kurssit: 904026Y Ranskan jatkokurssi I, (Intermédiaire 1), . ................ 4 op, A 2 904027Y Ranskan jatkokurssi II, (Intermédiaire 2), . ... 2-4 op, A 2 / B1 904034Y Français pratique et civilisation 1, ........ .................. 2 op, B1 904035Y Français pratique et civilisation 2, ........ ........ 2 op, B1 / B2 904008Y TRAVAILLER/ETUDIER EN FRANCE 1, ............. .................. 4 op, B1 904009Y TRAVAILLER/ÉTUDIER EN FRANCE 2, ............. ........ 4 op, B1 / B2 904020Y PRATIQUE DE L´ORAL 1, 2 op, A2 / B1 904033Y PRATIQUE DE L´ORAL 2, 2 op, B1 / B2 Ranska on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen järjestämien Ranskan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Ranskan jatkokurssien (intermédiaire 1 ja 2, 8 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi osallistua varsinaisille kaupallisen ranskan kursseille. Näihin alkeisopintoihin tulisi varata aikaa n. 2 vuotta. Voit suorittaa ranskan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän "Ranskan kieli 12 op, honors", tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: – 8 op tasolta B1 – 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1/B2 – Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4. Yleistä kursseista: Kaikilla ranskan kielen kurseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita

painopistealueita ovat kulttuurien välinen viestintä sekä maantuntemus. KURSSIT

Taso

Laajuus

Alkeiskurssi 1 (Débutants 1)

A1

4 op

Alkeiskurssi 2(Débutants 2)

A1 / A2

4 op

Jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1)

A2

4 op

Jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2)

A2 / B1

4 op

Pratique de l´oral 1 (Suullinen ilmaisu 1)

A2 / B1

2 op

Pratique de l´oral 2 (Suullinen ilmaisu 2)

B1 / B2

2 op

Français pratique et civilisation 1

B1

2 op

Français pratique et civilisation 2

B1 / B2

2 op

Travailler/Étudier en France 1

B1

4 op

Travailler/Ètudier en France 2

B1 / B2

4 op

Tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite)

B1

2 op

Tandem Français-Finnois

A2 / C1

2 op

ILMOITTAUTUMINEN Kaikille ranskan kurseille ilmoittaudutaan sähköpostilla suoraan opettajalle: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.ou lu.fi Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet kielikeskuksen kursseille, voivat ilmoittautua suoraan seuraavalle kurssille (esim. suoritettuaan jatkokurssin 1, Intermédiaire 1 opiskelija voi ilmoittautua jatkokurssille 2, Intermédiaire 2. Alkeiskurssi 1:lla on tarjolla 3 rinnakkaisryhmää (A – C), joista voit valita aikatauluusi parhaiten sopivan. Opiskelijat, jotka ovat lukeneet ranskaa (koulu, muut kurssit), voivat jatkaa heille sopivalta tasolta (Tarkista vaadittu taso opinto-oppaasta: ”edeltävät opinnot”) Jos et tiedä tasoasi, ota yhteyttä opettajaan, joka auttaa sinua valitsemaan tasoasi vastaavan sopivan kurssin. Yhteydenotot: cecile[at]cc.oulu.fi 7. Opintojaksot


72

Opetus alkaa viikolla 38. Muista perua osallistumisesi, mikäli et tulekaan kurssille, muuten sinut katsotaan keskeyttäneeksi. 904016Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 Lähtötasovaatimus: Ei vaadita edeltäviä opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE); Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityösken7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

telyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen; cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (loppukoe: viikolla 51). Syksyllä aloittaa 2 ryhmää. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska/suomi/englanti 904017Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1). Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäi-


Opinto-opas 2009–2010

nen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE); Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen; cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska/suomi/englanti 904026Y Ranskan jatkokurssi 1 (Français: Intermédiaire 1) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Lähtotasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullisia ja kirjallisia taitoja. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904017 Ranskan alkeiskurssi 2:lle. Aihepiirejä ovat mm. ehdotuksen hyväksyminen ja siitä kieltäytyminen, neuvojen antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja lomanvietosta kertominen, säästä puhuminen, suunnitelmista kertominen

73

Rakenteista esiin tulevat mm. apuverbit (pouvoir, vouloir, savoir), persoonapronominit, passé-composén ja imperfektin käyttö, lähifutuuri ja ns yksinkertainen futuuri (le futur simple). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (Loppukoe: viikolla 51). Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, (Français: Intermédiaire 2) 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullista ja kirjallista viestintätaitoa. 7. Opintojaksot


74

Sisältö: Aihepiirejä ovat mm.ranskalaiset ja heidän elämäntapansa, terveys, työelämä. Rakenteista esiin tulevat mm. Relatiivipronominit, konditionaalin preseens, komparatiivi, subjunktiivin preesens. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904028Y Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite), - 2 op (itseopiskelukurssi) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa) Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia ranskankielisten tekstien lukemiseen eri lukustrategioita käyttäen ja tutustuttaa lukija tekstien välityksellä ranskalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Sisältö: 10 opettajan valitsemaa tekstiä eri aihepiireistä ja 4 opiskelijan valitsemaa tekstiä opintoihin liittyvistä aihepiireistä. Lisäksi sarja tekstinymmärtämisharjoituksia verkossa. Toteutustavat: itseopiskelua ja loppukoke Oppimateriaali: Materiaali jaetaan lukukauden alussa järjestettävässä kurssikokoontumissessa tai sen saa pyynnöstä kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritustavat: itseopiskelukurssi Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. 904034Y Français pratique et Civilisation I - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire II, 904027Y) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Parannetaan etenkin suullista valmiutta ja opetellaan argumentoimaan arkipäivän tilanteissa. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteitä, kahvilakulttuuri, järjestöissä ja yhdistyksisssä toimiminen, matkustaminen.


Opinto-opas 2009–2010

Rakenteista esille tulevat mm. kerronnassa käytettävät aikamuodot, erilaiset ajanmääreet (il y a, depuis), syy- ja seuraussuhteiden ilmaiseminen, gerundi, pluskvamperfekti. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (Loppukoe: viikolla 51). Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska (englanti / suomi) 904035Y Français pratique et Civilisation 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1/ B2 Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu "Français Pratique et Civilisation I" tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opetellaan kommunikoimaan vaativammissa ja monimutkaisemmissa tilanteissa sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ajatuksia paremmin. Kieliopin ja lauserakenteiden sekä

75

sanaston edelleen syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat esim. tärkeät elämänarvot, erilaiset säännöt ja sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyminen, televisio ja lehdistö Ranskassa. Rakenteista esiin tulevat mm. epäsuora kerronta preesensissä ja menneessä ajassa, ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, menneen ajan futuuri, passiiviset muodot. Toteutustavat luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää suullisen esityksen (15–20 min) valitsemastaan aiheesta. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska, (englanti/suomi) 904020Y Pratique de l´Oral 1 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa) 7. Opintojaksot


76

Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvää sanastoa ja tarpeellisia keskeisiä rakenteita sekä tehdään keskustelutekniikka- ja tilanneharjoituksia. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmija intonaatioharjoituksia ja kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: intensiivikurssi (Toukokuussa); luento-opetus ryhmässa 28 t (4 tuntia päivassa) ja itsenäinentyöskentely Oppimateriali: jaetaan kurssin kuluessa Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe. Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5 Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska (suomi/englanti) 904033Y Pratique de l´Oral 2 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2 Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Sisältö: Tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja keskeisten rakenteiden harjoittelua. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa ja valmistellaan omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia. Kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 28 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen) Oppimateriaali: Jaetaan kurssin kuluessa Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää lyhyen suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5 Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska 904008Y Travailler/Étudier en France 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédaire II, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: Opetellaan perussanastoa sekä harjoitellaan työelämässä ja opiskellussa tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen.


Opinto-opas 2009–2010

Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. Tarvittava sanavarasto ja rakenteet arkipäivään ja harrastuksiin Ranskassa (terveys, asuminen, opiskeleminen), tietojen pyytäminen ja antaminen (hallinnollinen kieli), työn etsiminen. Rakenteista tulevat esille esim. kysymysten muodostus, prepositiot verbien ja adjektiivien yhteydessä, komparatiivi ja superlatiivi, ajan määreet (pendant, depuis, il y a..), partisiipin preesens. Kurssilla saa myös maahan ja ranskalaiseen kulttuurin tietoa. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. 904009A Travailler/Étudier en France 2 - 4 op – Itseopiskelukurssi Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2 Edeltävät opinnot: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu "Travailler/Etudier en France 1" tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa) Ajoitus: Kurssin toteutumisesta ilmoitetaan viimeistään elokuun lopussa kielikeskuksen verkkosivuilla. Tavoite: opiskellaan syventävämmin Ranskassa käytettävää opiskelu- ja työelämän kieltä sekä maahan ja kultuuriin liittyvää asiatietoutta.

77

Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. CV:n laatiminen, työhaastattelu jne, työtehtävistä kertominen, työrytmi, kulttuuri- ja maantuntemus, kohteliaisuus, «savoir-vivre», lyhenteiden merkitys (PME, PMI, PDG, DRH). Rakenteista tulevat esille esim. konditionaalin muodostaminen ja käyttö, subjunktiivi, indefiniittipronominit (tous, toutes..certains, quelques-uns), ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, passiiviset muodot. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Opintojakson voi suorittaa itseopiskeluna ja loppukokeella. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Opiskelija pitää suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta (10–15 min.) Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska 904024 Tandem Français-Finnois – 2 - 4 op Kurssikuvaukset löydät kielikeskuksen opinto-oppaasta: http:// webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Tandem kurssin aloitusajankohta on vapaa. Kurssin voi alloittaa Tandem-parin löydyttyaä oman aikataulun mukaisesti. Lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle, cecile@cc.oulu.fi 7. Opintojaksot


78

Opinto-opas 2009–2010

Saksan kielen kurssit Tutkintovaatimusten mukaan sinun tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op), Projekt Firmenpräsentation (Profi) (2 op), Geschäftskontakte (2 op), Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op) Pakollisiin kieliopintoihin voidaan tietyin ehdoin hyväksyä muitakin saksan kursseja, ks. tarkemmin alla. Yleistä saksan opinnoista Lähtötasovaatimus Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssille on saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksen saksan alkeiskurssit I ja II (yhteensä 8 op). Osallistuminen kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte edellyttää taitotasoa B1, esim. saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai kielikeskuksessa suoritettu Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssi. Handelspartner Deutschland ja Wirtschaftsdeutsch -kursseille pääsyn edellytyksenä on vähintään taitotaso B1, tämä tarkoittaa noin 5 vuotta koulusaksaa tai vastaavia tietoja, esim. hyväksytysti suoritetut kurssit Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Aloitat saksan opinnot alkeista Saksa on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen järjestämien Saksan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Saksan jatkokurssin taloustieteilijöille (4 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään arvosanalla 3 opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua varsinaisille kaupallisen saksan kurs7. Opintojaksot

seille. Näihin opintoihin tulisi varata aikaa n. 1,5 vuotta. Jatkat koulussa aloittamiasi saksan opintoja Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, tasolta B1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta B1/B2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tässä tapauksessa voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit: Saksan kielen tekstinymmärtäminen, Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch - Finnisch, Keskustelu I ja II. Honors-ohjelma Voit suorittaa saksan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän "Saksan kieli 12 op, honors", tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: – 8 op tasolta B1 (Saksan kielen jatkokurssia, taso A2/B1, ei voi sisällyttää honors-ohjelmaan) – 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1 / B2 Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4,00. Yleistä kursseista: Kaikilla saksan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurienvälinen viestintä sekä maantuntemus. 903024 Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-,


Opinto-opas 2009–2010

kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. ylä-asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmä A. Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdysverbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen sanajärjestys.

79

Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 1. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa 903025 Y Saksan kielen alkeiskurssi II, 4 op Taitotaso Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 / A2. Asema Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintohin. Lähtötasovaatimus: Aikaisemmin suoritettu Saksan kielen alkeiskurssi I tai taitotaso A1. Voit osallistua kurssille myös jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu kaksi ryhmää (ryhmät A ja B). Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. 7. Opintojaksot


80

Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat asuminen, kotikaupungista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, puhelinkieli, hotellihuoneen varaaminen, vierailut, lomamatkat sekä saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus. Rakenteet: preesens, perfekti, substantiivien datiivi, omistuspronominit, datiiviprepositiot, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, imperatiivi, konditionaali, järjestysluvut, päivämäärät, ajanmääreitä, konjunktioita, pää- ja sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla kertautuvat alkeiskurssi I:llä harjoitellut rakenteet. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 1. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Kappaleet 8–14. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A 2/B 1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. honors-ohjelmaan). Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan alkeiskurssi II, (4 + 4 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin tavallisimmissa arki- sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta


Opinto-opas 2009–2010

sekä teksteistä. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hänellä on valmiudet selviytyä yleisimmissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Sisältö: Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot. Rakenteet: imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, passiivi, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens, perfekti ja sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 2. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vähintään arvosanalla 3 suoritettu jatkokurssi antaa sinulle hyvät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt

81

Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe Lisätiedot Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa 903045Y Geschäftskontakte, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella järjestetään 2 ryhmää ja kevätlukukaudella 2 ryhmää. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi. Sisältö: Kirjallinen liikeviestintä: yhteydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakenneharjoituksia. Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevie7. Opintojaksot


82

raiden vastaanottamiseen liittyviä harjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista koetta. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: suomi ja saksa. 903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet yritysesittelyn pitämiseen saksan kielellä. Opiskelija perehtyy saksalaiseen liike-elämän kulttuuriin ja kurssin käytyään tuntee keskeiset liike-elämän kulttuurierot Suomen ja Saksan välillä sekä harjaantuu saamaan esiintymistilanteissa viestinsä 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioon ottaen. Sisältö: Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maan- ja kulttuurien tuntemusta sekä Suomi-tietoutta saksaksi. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintohin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. hyväksytysti suorite-


Opinto-opas 2009–2010

tut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin aikana opiskelija vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa laatia hakemuksen ja ansioluettelon saksaksi sekä hallitsee erilaisia keskustelustrategioita. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa ja esitellä ajankohtaisia uutisaiheita saksaksi. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti vaativissakin liike-elämän viestintätilanteissa saksaksi (messuilla käynnit, neuvottelut, työpaikkahaastattelu). Sisältö: Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ot-

83

taa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa 903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea talouselämää käsitteleviä saksankielisiä lehtiartikkeleita niin, että hän tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Opiskelija ymmärtää saksankielisten talousuutisten ja talouselämää käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti talouselämän aiheita käsitteleviin saksankielisiin keskusteluihin ja osaa tuoda esille ja perustella oman näkökantansa eri aihepiireihin sekä esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija osaa pitää esitelmän valitsemastaan talouselämään liittyvästä aiheesta ja laatia haastattelututkimuksen. Lisäksi opiskelija osaa arvioida omaa saksan kielen taitoaan sekä jatko-opintojen tarvetta. Sisältö: Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, tehdään esim. haastattelututkimus, luetaan ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teksteistä. Työskentelytapa on kontrastiivinen, osit7. Opintojaksot


84

tain mukana on syntyperäisiä vaihto-opiskelijoita. Toteutustavat: Opetusta noin 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi kehittyminen.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Arviointi: Opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Sabine Grasz ja Oliver Jarde. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa.


Opinto-opas 2009–2010

85

Venäjän kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään venäjän kurssit Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op Delevoj russkij jazyk, 4 op, Delevoj partner Rossija, 4 op, Venäjän kielen puhuminen, 4 op ja Venäjän kertauskurssi, 5 po. Venäjä on mahdollista aloittaa myös alkeista. Lukuvuonna 2009–2010 järjestettävistä kursseista ilmoitetaan elo/tammikuussa Internetissä http://cc.oulu.fi/ ~ahepoaho/ilmoittautuminen.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc. oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi

904066 Venäjän alkeiskurssi: osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Ei edeltäviä venäjän opistoja Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin. Sisältö: Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

904067 Venäjän alkeiskurssi: Osa II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa. Sisältö: Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suoritta7. Opintojaksot


86

neet voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle. Kohderyhmä: kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen kurssille tammikuun alussa Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepo aho/ilmoittautuminen. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi 904068 Venäjän jatkokurssi: Osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija osaa kertoa omasta taustastaan ja selviytyy vaikeahkoissa asioimistilanteissa. Oppikirjan kappaleet 1–6. Sisältö: Perhe, työ, lomailu, asuminen. Asiointi apteekissa, terveyskeskuksessa, rautatieasemalla, lentokentällä, tullissa, hotellissa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hy7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

väksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän jatkokurssi/ Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc. oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi 904069 Venäjän jatkokurssi: Osa II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Oppikirjan kappaleet 7–12. Sisältö: Opiskelu, harrastukset, ostokset. Venäläiset ja suomalaiset juhlat. Matkustaminen. Televisio. Kulttuuritietoa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho


Opinto-opas 2009–2010

Lisätiedot: Ilmoittautuminen kurssille tammikuun alussa Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen . Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi 904056Y Delovoj russkij jazyk, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatkokurssit). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa asioimistilanteissa venäläisten liikekumppaneiden kanssa ja tutustuu talousalan teksteihin. Osatavoitteita ovat venäjän yleiskielen taidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen ja tavallisimpien viestintätilanteiden sekä yksinkertaisten neuvottelutilanteiden hallitseminen. Sisältö: Puhelut, liikematkat, venäläiset vieraat, yrityskulttuuri, neuvottelut, liikekirjeet. Suomi-tietous. Talousalan tekstit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille.

87

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi 904057Y Delovoj partner Rossija, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on syventää yleiskielen hallintaa ja ammattikielen tuntemusta ja taitoa, niin että opiskelija selviytyy yleisluonteisista ja liike-elämän viestintätilanteista, perehtyy Suomen ja venäjänkielisen alueen kauppasuhteisiin ja tutustuu venäjänkielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin. Sisältö: messut, yritysvierailut, -esittelyt, kauppasopimukset ym. asiakirjat, talousalan eri tekstityypit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc. oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi 7. Opintojaksot


88

904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Kurssi on tarkoitettu venäjää vapaaehtoisena aineena lukeville ja opintojaksoja Y904051 Venäjän kielen puhuminen (HuTK) ja Y904053 Venäjän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito) (LuTK) suorittaville sekä TaTKin pakollisia kieliopintoja suorittaville. Kurssi on tarkoitettu myös Y904054 Tekniikan venäjä 1 (8 op) (TTK) osasuoritukseksi. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja / tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien syyslukukaudella. Tavoite: Aikaisemmin opitun puhutun kielen aktivointi ja syventäminen. Suullisen tuottamisen parantaminen, kuullunymmärtämisen kehittäminen ja sanaston laajentaminen. Sisältö: Tavallisimmille kommunikaatiotilanteille tyypillisen sanaston ja rakenteiden kertausta. Kurssi koostuu erilaisista teemakokonaisuuksista, joita käsitellään teksti-, audio- ja videomateriaalin pohjalta. Kuullunymmärtämis-, keskustelu- ja kielistudioharjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 60 tuntia (58 %), itsenäistä työskentelyä 42 %. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opinto-opas 2009–2010

Oppimateriaali: Opettajan materiaalit. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepo aho/ilmoittautuminen. OpetuskielI: venäjä ja suomi 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Vapaaehtoinen Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja/ tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssia ei järjestetä lukukaudella 2009-2010. Tavoite: tavoitteena on alkeis- ja jatkokursseilla saavutetun kielitaidon aktivointi. Sisältö: Peruskieliopin ja -sanaston kertaus kirjallisten ja suullisten tehtävien ja tekstien avulla. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Kurssia ei järjestetä lukukaudella 2009-2010. Opetuskieli: venäjä ja suomi

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

7.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus Kieli-, kulttuuri- ja viestintäkokonaisuus – 25 op Language, Culture and Communication Studies – 25 ects credits Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen sisältyy kolme osa-aluetta.

Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot muodostuvat valinnaisista kursseista. Sinulla on mahdollisuus koota kielikeskuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. – Voit valita alla olevasta kurssitarjonnasta yhteensä 25 opintopistettä. – KIEKUVI-opintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. – Jos kurssi sisältyy jo suorittamiisi kandidaattitutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, et voi enää sisällyttää sitä kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintokokonaisuuteen.

89

– Suositellaan, että KIEKUVIin sisällytetään enemmän kuin yksi kieli. – Voit aloittaa uuden kielen opiskelun alkeista seuraavissa kielissä: espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. – Hyvän kielitaidon saavuttamiseksi uudessa kielessä suositellaan opintojen aloittamista jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. – Jos suoritat uudessa kielessä alkeiskurssi osa I:n, niin sinun täytyy myös suorittaa alkeiskurssi osa II:n, jotta ne voivat sisältyä 25 op:n kokonaisuuteen. Siis: pelkkää alkeiskurssi osa I ei hyväksytä 25 op:n kokonaisuuteen. – Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin myös kulttuurien tuntemusta syventäviä kursseja, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille (kurssivalikoiman löydät alempana kohdasta Kulttuuri). KIEKUVI-opintokokonaisuuteen voit myös sisällyttää muita yliopistotasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja. Kiekuvin yhteyshenkilönä on kielikeskuksen amanuenssi Sandra Grötsch. Toimisto KK243 (Yläväylä), puhelin 553 3206. (sandra.grotsch(at)oulu.fi). HONORS-ohjelma Sinulla on myös KIEKUVISSA mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”, tämän maininnan voit saavuttaa myös ruotsin kielen opinnoissa. Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op englannin kursseja seuraavasti: 7. Opintojaksot


90

– 4 op tasolta B2 (second year courses) – 4 op tasolta C1 (third year courses) – 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Ruotsin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa KIEKUVIin vähintään 8 op ruotsin kursseja. Kurssien keskiarvon tulee olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2008–09 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Espanjan(Italian/ Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavilta tasoilta: – 8 op tasolta B1 Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. – 4 op tasolta B1/B2 Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. KURSSITARJONTA Ensin esitellään kielten ja viestinnän kurssit aakkosjärjestyksessä, sitten ns. kulttuurikurssit, joilla voi syventää kulttuurien tuntemusta. Kielten ja viestinnän kurssit Kielen ja viestinnän kurssit lukuvuonna 2009-2010 1. Englanti 2. Espanja 3. Italia 4. Japani 5. Ranska 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

6. Ruotsi 7. Saksa 8. Suomea muunkielisille 9. Suomen kieli ja viestintä 10.Venäjä 1. Englannin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 1st year courses 902077Y Text-based Lexicon B1-B2, 2 op, fall 902071Y Integrated Text B1-B2, 2 op, spring 902084Y Business Medley B1-B2, 2 op, fall and spring 902048Y Business Correspondence B1-B2, 2 op, fall and spring Second year courses 902089A Training in Interpersonal Management Skills B2, 2 op, fall and/or spring 902090A Negotiations and Meetings B2, 2 op, fall and spring 902091A Language of Contracts B2, 2 op, spring 902092A World Issues and Negotiations B2, 2 op, fall and spring 902093A Business Related Current Events B2, 2 op, fall and/or spring Third year courses 902086A Introduction to Intercultural Communication C1, 2 op, fall 902087A Research in Intercultural Communication C1, 2 op, spring


Opinto-opas 2009–2010

902088A Presentations and Academic Writing 1 C1, 2 op, fall 902095A Presentations and Academic Writing 2 C1, 2 op, fall 902016A Field-Related Integrated Studies C1, 2-4 op, spring Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Jaana Sorvari (Jaana.Sorvari(at)oulu.fi) 2. Espanjan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905024Y Espanjan alkeiskurssi I, Taso: A1, 4 op 905026Y Espanjan alkeiskurssi II, Taso: A1/A2, 4 op 905028Y Espanjan jatkokurssi I, Taso: A2/B1, 4 op 905029Y Espanjan jatkokurssi II, Taso: B1, 4 op 905022Y Espanjan jatkokurssi III, Taso: B1/B2, 4 op 905030Y Espanjan keskustelukurssi, Taso: B1/B2, 2 op 905033Y Kaupallisen espanjan kurssi Taso: B1/B2, 4 op 905031Y TANDEM espanja -suomi, 2 op 905033Y "Caminando Por Mundos Hispanos" verkkokurssi, 4 op Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Lili Carrion-Pena (lcarrion(at)cc.oulu.fi)

91

3. Italian kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905006Y Italian alkeiskurssi I, 4 op Taso: A1 905007Y Italian alkeiskurssi II, 4 op Taso: A1/A2 905008Y Italian jatkokurssi I, 4 op Taso: A2/B1 905009Y Italian jatkokurssi II, 4 op Taso: B1 905004Y Italian jatkokurssi III, 2 op – 4 op Taso: B1 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – Conversazione, 2 op Taso: (A2) B1/B2 905012Y Teksti- ja puhekurssi 1 Comprensione e comunicazione 1, 2 op Taso: A1 -> 905013Y Teksti- ja puhekurssi 2 Comprensione e comunicazione 2, 2 op Taso: A1 -> 905016Y Teksti- ja puhekurssi 3 Comprensione e comunicazione 3, 2 op Taso: A1 -> 905017Y Kieliopin kertauskurssi 1, 2 op Taso: A2 -> 905018Y Kieliopin kertauskurssi 2, 2 op Taso: A2 -> 905015Y Italiano affari – yrityselämän italiaa, 2 op – 4 op Taso: B1/B2 905014Y TANDEM italia – suomi, 2 op Taso: A1 -> Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. 7. Opintojaksot


92

Yhteysopettaja: Pirkko Kukkohovi, pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi 4. Japanin kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi 12 op, Taso: A1 905041Y Japanin kielen jatkokurssi 12 op, Taso: A2/B1 Japanin kielen syventävä kurssi 2-6 op: 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1, 2 op, Taso: B1 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2, 2 op, Taso: B1 905053Y Japaninkielen keskustelukurssi, 2 op, Taso: B1 905046Y TANDEM japani – suomi, 2 op, Taso: A1 -> Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Junko Sopo (Junko.Sopo(at)oulu.fi) 5. Ranskan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904016Y Ranskan alkeiskurssi 1, Débutants 1, 4 op, Taso: A1 904017Y Ranskan alkeiskurssi 2, Débutants 2, 4 op, Taso: A1/A2 904026Y Ranskan jatkokurssi 1, Intermédiaire 1, 4 op, Taso: A2 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, Intermédiaire 2, 4 op, Taso: A2/B1 904008Y Étudier/Travailler en France 1,4 op, Taso: B1 904009Y Étudier/travailler en France 2,4 op, Taso: B1/B2 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

904034Y Français pratique et Civilisation 1, 2 op, Taso: B1 904035Y Français pratique et Civilisation 2, 2 op, Taso: B1/B2 904028Y Tekstin ymmärtäminen, Compréhension écrite, 2 op, Taso: B1 904020Y Pratique de l’oral 1, 2 op, Taso: B1 904033Y Pratique de l’oral 2, 2 op, Taso: B1/B2 904024Y Tandem, 2 op, Taso: A1 -> Kurssikuvaukset löydät tästä oppaasta kohdasta pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaasta www.oulu.fi/kielikeskus Yhteysopettaja: Cécile Rousselet-Karinen (cecile(at)cc.oulu.fi) 6. Ruotsin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssien koodit ja nimet: 901021 A kulturer möts (2 op), 901022A Välkommen till vårt företag! (2 op), 901023A Allting går att sälja! (2 op), 901024A Kundkontakter (2 op), 901025A Tala med! (2 op), 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) (2–4 op) Asema: Vapaaehtoiset KIEKUVI-opintokokonaisuuteen kuuluvat ruotsin kurssit TaTK:n opiskelijoille. Ajoitus: Opiskelija voi suorittaa vapaaehtoisia kursseja haluamansa määrän haluamassaan järjestyksessä. Tavoitteet ja sisällöt kursseittain: 901021A Kulturer möts 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso.


Opinto-opas 2009–2010

Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin välillä ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetus-

93

tunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: petukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@ oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 901022A Välkommen till vårt företag! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssia ei voida järjestää lukuvuonna 2009-2010. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, toimia vuorovaikutteisesti yritysvierailuilla, analysoida yrityksiä ja keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Sisältö: Yritysesittelyt ja -vierailut. Yrityksen arvot ja strategiat. Tunnusluvut ja vuosikertomukset. Katsaus lii7. Opintojaksot


94

kekulttuureihin. tekstejä.

Opinto-opas 2009–2010

Ajankohtaisia

alan

Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 28 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@ oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 7. Opintojaksot

901023A Allting går att sälja! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssia ei voida järjestää lukuvuonna 2009-2010. Jos opiskelijalta puuttuu KieKuVi-kokonaisuudesta vain tämä opintojakso, hänen kannattaa ottaa yhteyttä vastuuhenkilöön. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida mainoksia, suunnitella mainoskampanjan, järjestää tuote-esittelyjä ruotsalaisille asiakkaille ja keskustella ajankohtaisista asioista, keksinnöistä ja innovaatioista. Sisältö: Mainokset ja mainoskampanjat. Esittelytilanteet. Keksinnöt, innovaatiot ja tuotteet. Omavalintaiset alan aiheet. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetus-


Opinto-opas 2009–2010

tunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3 Opetuskieli: Ruotsi 901024A Kundkontakter 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hoitaa liike-elämän asiakaskontakteja puhelimessa ja sähköpostin välityksellä. Hän osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekirjestandardin välillä ja kirjoittaa keskeiset liikekirjeet. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Liike-elämän asia-

95

kaskontaktit (puhelin, sähköposti, kirjeet). Tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot. Tilannepohjaisia harjoituksia paritöinä tai itsenäisesti opiskellen. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi suoritetaaan parityöskentelynä tai itseohjattuna opiskeluna opettajalta ostettavan materiaalin avulla. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Opetuskieli: Ruotsi 901025A Tala med! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. 7. Opintojaksot


96

Ajoitus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edistänyt ruotsin kielen suullista taitoansa ja osaa toimia erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa mm. työelämässä, Ruotsissa asuessaan tai muissa pohjoismaisissa kontakteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia harjoituksia. Aihepiirit esim. kulttuuri ja kulttuurierot pohjoismaissa, työn hakeminen, kokoustekniikka, argumentointi, alustukset oman alan keskusteluaiheisiin, ’småprat’. Opiskelijat voivat vaikuttaa aihepiireihin. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 28 lähiopetustuntia. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Birgitta Tamminen Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko s-postitse suoraan kurssin 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös tiedekunta, vuosikurssi ja sähköpostiosoite. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina viikolla 2. Opetuskieli: Ruotsi 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) 2-4 op (1.5-3 ov) Taitotaso: B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa vasta pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen ruotsinkielisen raportin valitsemastaan alakohtaisesta aihekokonaisuudesta. Opiskelija osaa kerätä tietoa lähdekirjallisuudesta, hän osaa myös tulkita ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa myös pitää suullisen esityksen kirjoittamansa raportin pohjalta. Sisältö: Ohjauksessa tapahtuva omatoiminen opiskelu yksin tai pareittain. Yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen. Lähdekirjallisuuteen tutustuminen. Omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatiminen. Loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa. Toteutustavat: s. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa vasta pakollisen ruotsin kurssin jälkeen. Jos opiske-


Opinto-opas 2009–2010

lija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Opiskelija hyödyntää erikseen sovittavaa lähdekirjallisuutta kirjoitelmassaan. Suoritustavat: Kurssi sisältää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa ja omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatimisen lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Kirjoitelman laajuus riippuu valitusta opintopistemäärästä. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Opetuskieli: Ruotsi 7. Saksan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot. 903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op, Taso: A1 903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op, Taso: A1/A2 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op, Taso: A2/B1 903044Y Projekt Firmenpräsentation (Profi), 2 op, Taso: B1 903045Y Geschäftskontakte, 2 op, Taso: B1

97

903017A Handelspartner Deutschland, 4 op, Taso: B1/B2 903049A Interkulturelle Kommunikation/Tandem DeutschFinnisch 2 – 4 op Taso: B1 -> 903041Y Wirtschaftsdeutsch, 4 op, Taso: B1/B2 Seuraavien kurssien kurssikuvaukset löydät kielikeskuksen opinto-oppaassa kotisivulta http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ 903021Y Saksan kieli ja kulttuuri tehokurssi, 2 op, Taso: A2 903037Y Keskustelu I, 2 op, Taso: B1 -> 903023Y Keskustelu II, 2 op, Taso: B1 -> 903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2-3 op, Taso: B1/B2 903042Y Saksan jatkokurssi III, 2–4 op, Taso: B1 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2–4 op, Taso: B1/B2 Yhteysopettajat: Kaisu Jarde, Oliver Jarde, Marja Pohjola-Effe, Sabine Grasz. Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi 8. Suomea muunkielisille osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Finnish for Foreigners Alkeistaso/Elementary level: 900017Y Suomen kielen johdantokurssi / Survival Finnish course, 2 op, Taso: A1 900013Y Suomen kielen peruskurssi 1 / Beginners’ Finnish course 1, 2 op, Taso: A1 900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 / Beginners’ Finnish course 2, 4 op, Taso: A1/A2 7. Opintojaksot


98

Opinto-opas 2009–2010

Keskitaso/Intermediate level: 900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1/Intermediate Finnish course 1, 4 op, Taso: A2 900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2 / Intermediate Finnish course 2, 4 op, Taso: A2/B1 Edistyneiden taso / Advanced level: 900020Y Suomen kielen kurssi edistyneille / Finnish for advanced students, 2 op, Taso: B1/B2 900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi / Special course in Finnish: Writing skills, 2 op, Taso: B1/B2 900054Y Suomen kielen keskustelukurssi / Conversation skills in Finnish, 2 op, Taso: B1/B2 KIRJOITUSVIESTINTÄ

900061Y Suomen kielen työpaja / Finnish Language workshop, 2 op, Taso B1/B2 9000234 Suomen kielen rakenteiden kurssi / Structures of the Finnish Language 4op, Taso B1 -> Yhteysopettaja/Contact teacher: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi, 553 3170) Kurssikuvaukset löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Course descriptions can be found in the study guide of the Language Centre http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ 9. Suomen kielen ja viestinnän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kirjallisen ja suullisen viestinnän (suomi) noutopöytä. Huom! Noutopöydän sisältöön voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista tarjonta kielikeskuksen sivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/

INTEGROITU KIRJOITUS- JA PUHEVIESTINTÄ

PUHEVIESTINTÄ

Kirjallisen viestinnän perusteet (23 op)

Tieteellinen viestintä (45 op)

Ryhmäviestintä (23 op)

Kirjoituskurssi (23 op)

Tieteen popularisointi (25 op)

Esiintymistaito (23 op)

Kielen- ja tekstinhuollon kurssi (23 op)

Puheviestintä (23 op)

Lehtikurssi (23 op)

Esiintymisvarmuuden kehittäminen (23 op)

Luova kirjoittaminen (23 op)

Opetusviestintä (23 op)

Apua opinnäytetyöhön (23 op) Verkkokirjoittaminen (23 op)

Huom! Kurssisuorituksen laajuus voi vaihdella tehtävien mukaan. Yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi)

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

10. Venäjän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904058Y Venäjän alkeiskurssi, osat I ja II, 8 op, Taso: A1 904059Y Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op, Taso: A2 904056Y Delevoj russkij jazyk, 4 op, Taso: B1 904057Y Delevoj partner Rossija, 4 op, Taso: B1/B2 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op, Taso: A2/B1 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op, Taso: A2/B1 904052Y Tekstin ymmärtäminen 3, 2–4 op, Taso: A2/B1 Kurssikuvaukset löydät pakollisten kielten kohdalta tai kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi.oulu.fi/ kielikeskus/ Yhteysopettaja: Ari Hepo-aho (ahepoaho(at)cc.oulu.fi) Kulttuuri Suositus: Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin jonkun seuraavista kulttuurien tuntemusta syventävistä kursseista, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille. 902104Y Kulttuuripassi / Culture Passport 1. Miten kulttuuripassi toimii? Nouda passi ja lista tapahtumista koordinaattorilta. Tapahtuman jälkeen ohjaaja antaa merkinnän passiin. Kun passissa on 13 merkintää, ota yhteys koordinaattoriin. 2. Kulttuuripassiin opiskelija voi kerätä merkintöjä eri kulttuuritapahtumista: Cafe Lingua Kielipeli-illat

99

A Crosscut Across Cultures Kerää 13 merkintää, 2 op 3. Kulttuuripassi-koordinaattorit: Yhteysopettajat: Jaana.Sorvari(at)oulu.fi ja Pirkko.Kukkohovi(at)oulu.fi 902086A Introduction to intercultural communication 2 op Taitotaso: (EVK) C1 Ajoitus: Autumn 3rd year Tavoitteet: Students on the course will practice the following skills: understand & take detailed notes on a lecture; read fairly long demanding texts and summarise them orally; communicate fluently, spontaneously, accurately, and effectively in discussions. Sisältö: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, with a focus on the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, non-verbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. Suorittaminen ja arviointi The course consists of lectures, short readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Coursework includes two examinations and a course journal. The evaluation scale is 1–5. Ilmoittautuminen Register in WebOodi starting August 15, 8:00. Following the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. 7. Opintojaksot


100

Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Karen.Niskanen(at) oulu.fi 902087A Research in intercultural communication 2 op Taitotaso: (EVK) C1 Ajoitus: Spring 3rd year Edeltävät opinnot: The 2nd year courses & Introduction to Intercultural Communication must be completed prior to Research in Intercultural Communication. Tavoitteet: Students on this course will practice the following skills: read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; express opinions in conversation clearly and precisely, using logical arguments to debate convincingly; write about and present to the class a complex topic in a clear and well-structured way, putting together information from various sources and presenting it in a coherent summary. Sisältö: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research, Suorittaminen ja arviointi: Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of lectures, tutorials, group research work, and a final project. The evaluation scale is 1–5. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Ilmoittautuminen: Oppimateriaali: Students sign up in WebOodi during December 15 – January 15. Materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Karen.Niskanen(at) oulu.fi 901021A Kulturer möts 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella, jos osallistujia on riittävästi. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä eron suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin välillä ja toimia vuorovaikutteisesti puheenjohtajana ja osanottajana kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa toimia ja keskustella ruotsin kielellä ravintolatilanteissa suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ruokasanaston pohjalta. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen


Opinto-opas 2009–2010

ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: petukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@ oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi

101

903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) Lähtötasovaatimus: Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen. Ajoitus: Voit aloittaa kurssin joko syys- tai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit jakaa kahdelle lukukaudelle. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on enemmän varmuutta autenttisissa puhetilanteissa syntyperäisten kielenpuhujien kanssa ja hänellä on hyvät tiedot saksankielisten maiden kulttuureista. Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä, hän ymmärtää omien ja vieraiden tapojen sekä käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä (mm. arvot, kohteliaisuus, tabuaiheet, viestintä ja vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelutilanteeet). Sisältö: Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä). Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin. 7. Opintojaksot


102

Toteutustavat: 10 tuntia kontaktiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä tapaamisia tandemryhmässä. Kohderyhmä: Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: 2 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 3 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 4 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 30 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Sabine Grasz Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: saksa / suomi Student Exchange, 2 op / ECTS credits (1 ov version available for “old” students) Registration code / Ilmoittautumiskoodi: 902011P-26 Level: CEF Level: C1 (Average - Advanced) 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Course Description / Kurssikuvaus: This module is designed for students who intend to leave on a student exchange within the next couple of years. During the module, students carry out a number of reading, writing, vocabulary and oral tasks in preparation for study abroad and, at the same time, get practice in English and receive feedback on their language production. Assessment will be based on the satisfactory completion of the module tasks. The module is completed mainly through web-based and independent study. N.B. The module has a strict deadline by which date all coursework must be completed. Students who have not completed the module by the specified date will not have an opportunity to complete the module later. Technical requirements: Basic PC and Web-browser skills are required, and students must have easy access to the Internet (email and relatively new versions of Internet Explorer or Netscape are necessary) as the module takes place within a Web-based learning environment. Contact teacher: Suzy McAnsh 902092A World issues and negotiations 2 op Taitotaso: (EVK) B2-C1 Ajoitus: Fall and spring Tavoitteet: During the course students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks, however, the students need to have a good command of the English grammar. Sisältö: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, politi-


Opinto-opas 2009–2010

cal science, economics and mass communications. Each student will be encouraged to establish and maintain contact with an international partner either inside or outside of Finland. Suorittaminen ja arviointi: Much of the course rests on the preparedness of students as they do the required readings prior to the class discussions. Continuous evaluation is used with final course results determined on a 1–5 scale.

103

Ilmoittautuminen: Second-year and older students sign up in WebOodi starting August 15 8:00, following the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the English for Econ. students bulletin board. Oppimateriaali: This will be provided by the teacher and a copy fee will be collected. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Patrick.Nesbitt(at)oulu.fi

7. Opintojaksot


104

7.4 Menetelmäopinnot 800117P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I Laajuus: 7 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa käsitellä erityyppisiä funktioita ja hallitsee erilaisten yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisen, ymmärtää raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet sekä hallitsee raja-arvojen määräämisen, ymmärtää derivaatan merkityksen ja osaa soveltaa derivaattaa käytännössä, hallitsee erityyppisiä optimointitehtäviä ja on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan. Sisältö: Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssi aloitetaan kertaamalla lukiossa käsitellyt asiat kuten yhtälöt, epäyhtälöt, funktiot, funktioiden raja-arvo ja jatkuvuus sekä funktion derivaatta. Samalla tuodaan mukaan em. asioiden taloustieteelliset sovellukset. Kurssin toinen keskeinen asia on erilaisten funktioiden ääriarvojen määrittäminen eli optimointi. Ääriarvojen tarkastelu tapahtuu tutkimalla funktion kulkua derivaatan avulla. Pääpaino on yhden muuttujan funktioiden optimoinnissa. Vaativimpana ääriarvotapauksena otetaan mukaan kahden muuttujan ja muutaman ehdon tapaus, jolloin on löydettävä funktiolle ääriarvot, kun lisäksi muuttujien on toteutettava tietyt yhtälö/epäyhtälöehdot. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Toteutustavat: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h. Oppimateriaali: Weber, Jean: Mathematic Analysis: Business and Economic Applications. 1982; Luentomoniste Suoritustavat: Välikokeilla tai loppukokeella 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II Laajuus: 7 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi. Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja ominaisuudet, osaa hyödyntää matriiseja mm. yhtälöryhmien ratkaisemisessa, optimoinnissa ja erilaisten mallien rakentamisessa, hallitsee lineaarisen optimoinnin perustapaukset, osaa laskea kompleksiluvuilla, hallitsee integraalifunktioiden määräämisen ja osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. erilaisten pinta-alojen laskemisessa, ymmärtää differentiaaliyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä, ymmärtää differenssiyhtälöiden ajatuksen ja osaa ratkaista erityyppisiä yhtälöitä ja on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan. Sisältö: Kurssin ensimmäinen keskeinen asia on matriisialgebra ja matriisien hyödyntäminen matemaattisissa tehtävissä. Matriisien käsittely aloitetaan alkeista ja niiden avulla opitaan ratkaisemaan usean muuttujan lineaarisia yhtälöryhmiä ja suorittamaan vaativia sidottuja ääriarvotehtäviä. Tarkoituksena on ratkaista kurssilla Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I (800117P) esiintyviä ääriarvotehtäviä vaativammat optimointitehtävät matriisien avulla. Matriisien avulla tutustutaan myös regressioanalyysin perusteisiin ja Panos-Tuotos -malliin. Lisäksi tullaan käsittelemään lineaarista optimointia ja sivuamaan jossain määrin ns. vektorimuotoista derivointia. Kurssin toinen keskeinen asia on integraalilaskenta ja sen sovellutukset. Integrointia tarvitaan mm. tutustutta-


Opinto-opas 2009–2010

105

essa differentiaaliyhtälöihin. Tällöin käsitellään yhtälöitä, joissa esiintyy tuntematon funktio derivaattoineen. Kurssin lopussa käsitellään vielä hieman differenssiyhtälöitä. Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelmissa, muille vapaavalintainen. Toteutustavat: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h. Oppimateriaali: Weber, Jean: Mathematic analysis: Business and Economic Applications. 1982; Luentomoniste. Suoritustavat: Välikokeilla tai loppukokeella Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Opetuskieli: suomi

indeksiteorian, jonka puitteissa tutustutaan mm. kuluttajahintaindeksiin sekä indeksilukujen muodostamiseen sekä keskilukumallin että kokonaislukumallin avulla. Lisäksi perehdytään yksittäisistä indeksityypeistä mm. Laspeyresin, Paaschen, Marshall-Edgeworthin ja Fisherin indekseihin. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja organisaation koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 28 h luentoja 24 h harjoituksia. Oppimateriaali: Luentomoniste Suoritustavat: Tentti Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Tero Vedenjuoksu Opetuskieli: suomi

P802107 Talousmatematiikka Laajuus: 3 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi. Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa ratkaista eri tyyppisiä korkolaskuja kuten yksinkertainen- korkoakorolle- ja jatkuvan koron tyyppiset korkolaskut, muodostaa erityyppisiä korkokantoja, ratkaista ja selvittää erilaisia laina- ja investointitehtäviä sekä muodostaa ja soveltaa erilaisia indeksilukuja. Sisältö: Kurssilla käydään läpi taloudellisten ilmiöiden matemaattisten mallien perusteita luentojen ja käytäntöön soveltavien laskuharjoitusten avulla. Sisältö jakautuu kahteen osaan: 1) finanssimatematiikka (erilaiset korkosysteemit), 2) indeksiteoria (hintaja volyymi-indeksit ja niiden soveltaminen). Kurssi aloitetaan finanssimatematiikalla, jonka aikana perehdytään erilaisiin korkolaskuihin. Tämän osion aikana selvitetään yksinkertainen-, korkoakorolle- ja jatkuvakorkolasku sekä perehdytään mm. annuiteettimenetelmään sekä investointien kannattavuuteen. Kurssin toinen osio sisältää

721060A Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät Laajuus: 5 op Ajoitus: A (3.vuoden syyslukukausi) Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastotieteen ja ekonometrian peruskäsitteet. Opintojakso perehdyttää opiskelijat lineaaristen regressiomallien laadintaan, erilaisten hypoteesien testaamiseen ja mallidiagnostiikan peruskäsitteisiin. Opiskelija omaa myös perustiedot E-views ohjelman käytöstä tilastollisessa tutkimuksessa. Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ekonometristen menetelmien tilastolliseen perustaan sekä perehdytään erityisesti lineaaristen regressiomallien käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Pääpaino kurssilla on ekonometrian peruskäsitteiden tarkastelussa ja E-views ohjelmiston käyttöön perehdyttämisessä. Asema: Pakollinen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmissa. 7. Opintojaksot


106

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellyttää Tilastotieteen perusmenetelmät I kurssin suorittamista. Toteutustavat: 24 tuntia luentoja, 21 tuntia harjoituksia (läsnäolopakko harjoituksissa 15 tuntia) ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Hill, R., Griffiths, W., Judge, G.: Undergraduate Econometrics, 2. painos; Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, 4. painos ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Lehtori Jaakko Simonen. Lisätiedot: Opintojaksolle vaihtoehtoinen kurssi on 806308A Lineaariset mallit 5 ov (katso lisätietoja luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta). Opetuskieli: suomi 721061A Laadulliset tutkimusmenetelmät (Qualitative methods) Laajuus: 5 op Ajoitus: B. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmälliset perusvalmiudet taloustieteellisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusoletuksia ja osaa suunnitella ja toteuttaa laadullisen tutkimuksen. Hän myös hallitsee metodologista käsitteistöä ja osaa arvioida erilaisia tutkimuksia menetelmien näkökulmasta. Sisältö: Kurssilla käsitellään laadullisen tutkimuksen perusoletuksia ja laadullisen tutkimuksen laaja-alaisuutta. Kurssilla opiskelijat tutustuvat tutkimusprosessin eri osa-alueisiin. Jaksolla perehdytään erityisesti laadullisiin ongelmanasetteluihin, tutkimusstrategioihin, tapaustutkimukseen, laadullisen 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

aineiston hankintaan ja analyysiin mm. NVivo ohjelmiston kautta, sekä tutkimusraportin laadintaan. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 20 h luentoja, 20 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen T.: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino, 2005. Suoritustavat: Esikirjatentti ja harjoitustyöt. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jaana Tähtinen, harjoitukset N.N. Opetuskieli: suomi 721062A Johtamisen ja organisaation laadulliset tutkimusmenetelmät (Qualitative methods in management and organization) Laajuus: 5 op Ajoitus: B Tavoite: Opiskelija perehtyy erilaisiin kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Hän kykenee soveltamaan oppimiaan menetelmällisiä keinoja tutkimuksen teossa. Sisältö: Opintojaksolla hankitaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmälliset perusvalmiudet tutkimuksen tekoon johtamisen ja organisaation ilmiöalueella. Jaksolla perehdytään yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen raportointiin ja argumentointiin. Toteutustavat: Luennot. Oppimateriaali: Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen, T.: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino, 2005. Suoritustavat: Harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: N.N.


Opinto-opas 2009–2010

Asema: Pakollinen johtamisen ja organisaation koulutusohjelmissa. Opetuskieli: suomi 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät I Laajuus: 9 op Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa havaintoaineiston hankinnan ja kuvailun perusmenetelmät, soveltaa tilastollisen päättelyn menetelmiä muutamissa yksinkertaisissa tilanteissa ja tulkita tilastollisen ohjelmiston tulostusta. Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin havaintoaineiston hankintamenetelmiin (otanta, koesuunnittelu) ja opitaan kuvailemaan saatua aineistoa sopivin tilastollisin menetelmin (taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut). Kurssilla tutustutaan myös tilastollisen päättelyn (estimointi, merkitsevyystestaus) perusteisiin ja esitellään joitakin yleisesti käytettyjä merkitsevyystestejä ja luottamusvälejä. Lisäksi kurssi antaa valmiudet jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön aineistojen analysoinnissa. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Toteutustavat: 52 h luentoja, 43 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Oy Finn Lectura Ab 2003; Helenius H.: Tilastollisten menetelmien perustiedot, Statcon Oy Salo 1989; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilastotiedettä ekologeille, Yliopistopaino 1991; Weiss N.: Elementary Statistics, Addison Wesley 2008; Wild C. J. & Seber G. A. F.: Chance Encounters. A First Course in Data Analysis and Inference, John Wiley & Sons 2000.

107

Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen Opetuskieli: suomi 806110P Tilastotieteen perusmenetelmät II Laajuus: 10 op Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida jatkuvaa ja luokitettua vastemuuttujaa tavallisimmissa tutkimusasetelmissa, arvioida kriittisesti valittua mallia ja käyttää tilastollista ohjelmistoa. Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään valmiuksia tehdä tilastollisia analyysejä tavanomaisten kokeellisten ja epäkokeellisten tutkimusaineistojen havaintoaineistoista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jatkuvan vastemuuttujan analyysin perusmenetelmät kuten kahden ryhmän vertailu, yksi- ja kaksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi, residuaalit ja mallidiagnostiikka; parametrittomat menetelmät; korreloivien ja elinaikaa kuvaavien (sensuroitujen) havaintojen käsittely; sekä kaksiarvoisten, luokiteltujen ja lukumäärämuuttujien analyysin perusmenetelmät. Asema: Vapaavalintainen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Edellyttää Tilastotieteen perusmenetelmät I kurssin suorittamista. Toteutustavat: 56 h luentoja, 42 h harjoituksia, osa mikroluokassa. Oppimateriaali: Luentomoniste; Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S. Statistical Methods in Medical Research, Fourth Edition. Blackwells, Oxford 2001; Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Kuvailu, mallit ja päättely, Oy Finn Lectura Ab 2003; Newbold, P.: Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall 2003; Ranta E., Rita H., Kouki J.: Biometria. Tilasto7. Opintojaksot


108

tiedettä ekologeille, Yliopistopaino 1991. Suoritustavat: Välikokein tai loppukokeella. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen Opetuskieli: suomi Esimerkiksi seuraavat matematiikan opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 031025A Optimoinnin perusteet ..................... 5 op (järjestää TTK Mat. jaos)

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

800120A Analyysi I ................ .........................8 op 802118P Lineaarialgebra I..... .........................5 op 802119P Lineaarialgebra II ... .........................5 op Esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 806308A Lineaariset mallit.. ....................... 10 op 805324A Aikasarja-analyysi.... ....................... 9 op 805308A Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi............... .........................9 op 805310A Tilastollinen päättely I ................. 10 op 805334A Luokitettujen aineistojen analysointi............... .........................9 op


Opinto-opas 2009–2010

7.5 Pääaineiden opinnot 721241A Harjoittelu (Field Project) Laajuus: 5 op Asema: Vaihtoehtoinen aineopintojakso kaikissa pääaineissa. Tavoite ja suoritustapa: Harjoittelun tarkoituksena on perehtyä talouselämään, luoda kontakteja ja tutustua käytännössä esimerkiksi taloudellisten analyysien tekemiseen tai taloudellisen vastuun kantamiseen. Myös sivuaineopiskelijat, jotka opiskelevat vähintään 60 opintopisteen / 35 opintoviikon aineopintokokonaisuuden, voivat suorittaa harjoittelun sivuaineen vaihtoehtoisina aineopintoina. Edellytyksenä on kuitenkin, etteivät he jo ole suorittaneet harjoittelua pääaineessaan. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi seuraavien asioiden parissa: – tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa – kirjoittaa raportteja talousasioista – osallistua tutkimusprojekteihin – perehtyä taloushallinnolliseen tietotekniikkaan

109

– olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta – toimia esimiehenä – tutustua eri maiden talouselämään – palvella taloudellista päätöksentekoa – selvittää jonkin hyödykkeen markkinoita – oppia uusia tekniikoita Puhtaasti suorittavat tehtävät eivät kelpaa harjoitteluksi. Mikäli opiskelija on epävarma tehtävän soveltuvuudesta harjoitteluksi, hänen tulee tiedustella asiasta pääaineensa professorilta tai tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. Harjoittelun hyväksymiseksi tiedekunnan opintotoimistoon toimitetaan: – virallinen todistus työnantajalta – vähintään 3 sivun yksityiskohtainen raportti, josta selviää: – työtehtävien selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus – työskentelymenetelmät – työssä tuotettu kirjallinen materiaali – oma arvio siitä, mitä harjoittelu opetti – mahdolliset täydentävät liitteet. Huomautus: Opiskelija voi sisällyttää aineopintokokonaisuuden minimilaajuuteen (35 ov/60 op) vain joko harjoittelun 3 ov/5 op tai liiketoimintasimulaation 3 ov/5 op.

7. Opintojaksot


110

Opinto-opas 2009–2010

7.5.1 Johtaminen ja organisaatio Johtamisen ja organisaation pääaineessa tutustutaan oppiaineen tieteellisiin keskusteluihin samalla kun kehitetään työelämässä vaadittavia ammatillisia valmiuksia. Oheinen kaavio havainnollistaa opintojen etenemisen logiikan perusopinnoista aina pro gradu -tutkielman tekemiseen saakka. Aineen opintojen painopiste on organisaation,

ihmisten ja osaamisen johtamisessa, mutta yhdistelemällä aineen jaksoja tarjolla oleviin muihin kauppatieteellisiin sivuaineisiin tai yliopistollisiin tieteenaloihin on mahdollista rakentaa henkilökohtaisiin kiinnostusalueisiin ja urasuunnitelmiin sopiva tutkintokokonaisuus.

Sekä perus-, aine- että syventävällä tasolla voidaan hahmottaa erilaisia oppimis- ja osaamistavoitteita. Johtamisen ja organisaation pääaineen perusopinnot suorittanut opiskelija ymmärtää ja kykenee selittämään johtamiseen ja organisaatioon liittyviä ilmiöitä käyttäen hyväkseen oppiaineen peruskäsit-

teistöä ja -teorioita. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tieteellisen työskentelyn ja ajattelun perusperiaatteita. Hän myös harjaantuu erilaisiin oppimis- ja työskentelymenetelmiin, kuten ryhmätyöskentelyyn. Hän kykenee itsenäiseen suulliseen kommunikointiin, argumentointiin ja kirjalliseen raportointiin.

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

Aineopinnoissa tavoitteena on tutkimusvalmiuksien lisääminen ja alueen substanssikysymysten laajempi ymmärrys. Opiskelija kykenee määrittelemään ongelmakeskeisesti oppiaineen ilmiöitä sekä hyväksikäyttämään erilaisia tietokantoja tuottaakseen raportteja. Hän hallitsee tieteelliset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa oppimiaan teorioita ja käsitteitä käytäntöön myös menetelmällisesti. Syventävissä kursseissa tavoitteena on tieteellisten sisältöjen ja oman asiantun-

111

tijuuden syventäminen. Opiskelija osaa arvioida ja käyttää aineen laajaa käsitteellistä välineistöä rakentaen itselleen kokonaisvaltaista ajattelutapaa erilaisista liikkeenjohdollisista ja organisatorisista ilmiöistä ja käytännöistä. Hän kykenee soveltamaan ja tuottamaan tietoa yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin ja hallitsee ryhmätyöskentelyn lisäksi itsenäisen työskentelyn. Lisäksi hän harjaantuu selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun, sekä tutkimukselliseen, kriittiseen ajattelutapaan.

Johtamisen ja organisaation perusopinnot 721511P Johtamisen perusteet (Principles of Management) Laajuus: 5 op Ajoitus: A Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisaation tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet ja asiakokonaisuudet. Hänellä on käsitys siitä, mitä teemoja johtamisen ja organisaation tutkimus ja opiskelu sisältää. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin liikkeenjohdon kehityshistorian sekä kykenee erottamaan toisistaan management- ja leadership -käsitteet. Opiskelijalla on valmiudet jatkaa johtamisen ja organisaation opiskelua tällä kurssilla saatujen pohjatietojen avulla. Sisältö: Kurssi on esittelyjakso johtamisen ja organisaation keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla käsitellään johtamisen tutkimuksen ja liikkeenjohdon kehityshistoriaa sekä johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) erilaisia muotoja ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi kurssilla perehdytään johtamisen ja liikkeenjohdon ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Toteutustavat: Luennot ja itsenäinen opiskelu. Oppimateriaali: Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-Palvelu 2007.

Nurmi, Raimo: Johtaminen ja esimiestyö. Mermerus 2000. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Tentti. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation yliassistentti Opetuskieli: suomi 721513P Human Resource Management Scope: 5 op Timing: D Objectives: The course offers a comprehensive picture of the field of human resource management and from the leadership theories. Contents: HRM function, strategic human resource management, organization behaviour, leadership theories and styles, management development. Working methods: Lectures Study materials: Core text: Torrington, D., Hall, L., Taylor, S.: 'Human Resource Management', Prentice Hall; additional articles and lecture notes will be provided in class. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Literature examination Grading: 1–5 Responsible person: Professor Dirk Bunzel. Language of instruction: English 7. Opintojaksot


112

721518P Johtajuus ja muutos (Leadership and Change) Laajuus: 5 op Ajoitus: A Tavoite: Kurssilla opitaan johtamaan yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden muutosta. Sisältö: Opintojakso perehdyttää johtajuuteen ja sen rooliin organisatorisen muutoksen toteuttamisessa. Kurssi on johdantojakso organisaatiokäyttäytymisen kenttään ja se käy läpi yksilöiden motivaatioon, johtajuusominaisuuksiin ja johtamiskäyttäytymiseen liittyvät näkökulmat. Lisäksi tarkastellaan johtajuuden roolia erilaisissa muutostilanteissa sekä onnistuneen muutoksen edellyttämiä organisatorisia valmiuksia. Toteutustavat: Luennot (20 h) Oppimateriaali: Greenberg, Jerald: Managing Behavior in Organizations. Prentice Hall 2002. Kotter; J. Muutos vaatii johtajuutta. Rastor 1997. Luentomoniste Johtajuus ja muutos. Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Lehtori FM, MBE Jukka Ruopsa. [kirjat OULAssa]

721512P Oppiva organisaatio (Learning Organization) Laajuus: 5 op Ajoitus: D Tavoite: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu oppivan organisaation teoreettisiin perusteisiin, oppivan organisaation näkökulmaan. Keskeistä kurssilla on, että opiskelija ymmärtää oppivan organisaation kehityskulun, keskeiset teoriat, sekä kykenee hahmottamaan oppimista rajoittavia ja edistäviä tekijöitä organisaatiokontekstissa. Opiskelija oppii tuntemaan erilaiset osaamiseen ja oppimiseen liittyvät käsitteet mm. oppimisen tasojen ja prosessien kautta tarkasteltuna. Sisältö: Oppivan organisaation kehittyminen ja teoreettiset perusteet, oppivan organisaation näkökulma osaa7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

miseen ja oppimiseen, oppivan organisaation teoriat, oppiva ympäristö. Toteutustavat: Luennot ja itsenäinen opiskelu. Oppimateriaali: Senge, P.: The Fifth Discipline. Doubleday, 1990; Argyris, C. & Schön, D.: Organizational Learning II. Theory, method and practice. Addisson-Wesley Publishing company, 1996. Luentomoniste Oppiva organisaatio. Luennoilla jaettava lisämateriaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Tentti ja harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä. Opetuskieli: suomi 721519P Strategic Management Scope: 5 op Timing: C Objectives: The main objective of this course is to develop an understanding how and why to develop strategies in contemporary business situations. After the course students recognize the different schools of strategic management, are able to define the central concepts, understand the links between strategy, markets and operations of an organization and are able to develop a simple strategic plan. Contents: The purpose of this course is to introduce the basic concepts, historical developments and schools of strategic management. The course also explores the contemporary developments in strategic thinking. Working methods: The module will be taught in intensive sessions consisting of workshops, lectures and group work. Further detail will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Faulkner, D. & A. Campbell (eds). Oxford Handbook of Strategy: A Strategy Overview and Competitive Strategy.


Opinto-opas 2009–2010

Oxford University Press; Mintzberg, H:, B. Ahlstrand & J. Lampel. Strategy Safari: The Complete Guide through the Wilds of Strategic Management. London: Prentice Hall /Financial Times; Article collection. [kirjat OULAssa]

113

Assessment methods: Assessment will be based on interview analysis, group exam and group assignment Grading: 1–5 Responsible person: Professor Vesa Puhakka Language of instruction: English

7. Opintojaksot


114

Opinto-opas 2009–2010

Johtamisen ja organisaation aineopinnot 721517A Johtamisen ja organisaation seminaari (Seminar/ Bachelor’s Thesis in Management and Organization) Laajuus: 10 op Ajoitus: 3. vuosikurssin syksy ja kevät Tavoite: Kokonaisuuden jälkeen opiskelija kykenee itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön johtamisen ja organisaation tutkimusalueella. Hän tuntee johtamisen ja organisaation tutkimukseen liittyvät keskeiset piirteet ja vaatimukset ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa hankkia tarvittavaa lähdeaineistoa tutkielmatyöskentelyn toteuttamiseksi ja kykenee arvioimaan sitä kriittisesti. Hän kykenee laatimaan selkeän, ja jäsennellyn seminaaritutkielman valitsemastaan aiheesta. Kokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on valmius aloittaa johtamisen ja organisaation pro gradu -työskentely. Sisältö: Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma valitusta rajatusta tutkimusaiheesta. Kandidaatintutkielman on tarkoitus pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Tiedonhankinnan opetuksen lisäksi aineseminaarin yhteydessä suoritetaan myös 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (1 ov/2 op). Toteutustavat: Johdantoluennot ja aihepaperien esitykset syksyllä 2009, loppuraporttien esittely seminaari-istunnoissa keväällä 2010. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Johtamisen ja organisaation perusopinnot oltava suoritettuna ennen seminaarityöskentelyn aloittamista. 7. Opintojaksot

Oppimateriaali: Jaetaan seminaari-istunnoissa Suoritustavat: Koko lukuvuoden kestävä seminaarityöskentely. Syyslukukaudella luennot ja aihepaperin laatiminen ja esittäminen, keväällä oman työn laatiminen ja esitys. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation yliassistentti Lisätiedot 1: Opiskelija, joka suorittaa johtamisen ja organisaation 35 ov/ 60 op aineopintokokonaisuuden KTKtai KTM -tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus aineseminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Opiskelija, joka suorittaa johtamisen ja organisaation 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden muun kuin KTM-tutkinnon sivuaineena, suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin normaalisti.


Opinto-opas 2009–2010

Lisätiedot 2: Opiskelija, jolla on kandidaatin tai maisterin tutkinto muusta kuin kauppatieteellisestä aineesta ja joka suorittaa johtamisen ja organisaation pelkän kaksivuotisen KTM -tutkinnon, suorittaa seminaarin pääasiallisesti normaalisti. Opetuskieli: suomi 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen (Competence and Knowledge Management) Laajuus: 5 op Ajoitus: B Tavoite: Oppija hahmottaa tiedon roolin tuotannontekijänä. Kurssin jälkeen oppija osaa soveltaa opittua organisaation ydinosaamisten rakentamisessa. Sisältö: Opintojakso antaa perustiedot osaamisen ja tiedon johtamisen teorioista ja nykytilasta. Kurssi antaa mahdollisuuden ymmärtää tiedon ja osaamisen merkityksen nykyaikaisen organisaation johtamisessa. Opintojakso mahdollistaa myös strategisen ajattelutavan kehittymisen. Toteutustavat: Luennot ja ryhmätyöt Oppimateriaali: Nonaka & Takeuchi: Knowledge Creating Company. Oxford. 1995. Kirjavainen, Paula & Laakso-Manninen, Ritva: Strategisen osaamisen johtaminen. Edita 2000. Luentomoniste Osaamisen ja tiedon johtaminen. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Tentti (70%) ja ryhmätyöt (30%). Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Lehtori FM, MBE Jukka Ruopsa. Opetuskieli: suomi 721536A Business Ethics Scope: 5 op Timing: A

115

Objectives: The course familiarizes students with business ethics discussion. Upon completion of the course, students know the meaning of business ethics and examples of business ethics theories. In addition, students know examples of different dimensions and forms of corporate social responsibilities (CSR). After the course students can use the tools to recognise ethically problematic situations and they should be able to develop responsible business. Contents: Business Ethics, Corporate Social Responsibility (CSR). Working methods: Lectures and independent studying. Study materials: Crane, A. & Matten, D. (2007) Business Ethics - Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization (second edition). Oxford University Press, 2007 (To the appropriate extent, further information at the lectures). Handout Business Ethics. Assessment methods: Literature examination. Grading: 1–5 Responsible person: Doctoral Student in Management and Organization Antti Vähäkangas Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721534A Moninaisuuden johtaminen (Diversity Management) Laajuus: 5 op Ajoitus: C (3. vuosikurssin kevät) Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää miksi moninaisuuden johtaminen on tärkeää ja mitä osa-alueita siihen kuuluu. Hän tuntee perusteet niin ikäjohtamisesta kuin sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä problematiikastakin. Lisäksi hän ymmärtää mitä seikkoja on huomioitava erilaisten kulttuurien kohdatessa organisaatiokontekstissa. Opiskelija kykenee myös arvioi7. Opintojaksot


116

maan omaa asemaansa osana moninaista organisaatiota ja pohtimaan sekä arvioimaan erilaisia moninaisuuden johtamiseen liittyviä tilanteita organisaatioissa. Sisältö: Jakso tarkastelee organisaation ja sen henkilöstön moninaisuutta eri ominaisuuksien kuten sukupuolen, etnisen ja kulttuurisen taustan tai iän mukaan. Kurssilla käsitellään moninaisuuden taustoja, ilmenemismuotoja työyhteisöissä sekä erilaisia tapoja johtaa moninaistuvia organisaatioita. Lisäksi tarkastellaan laajemmin kansainvälistymisen ja kulttuurierojen vaikutuksia johtamiseen ja organisaatioon. Toteutustavat: Luennot ja itsenäinen opiskelu. Oppimateriaali: Trux, M-L. (2000) (toim.) Aukeavat ovet – kulttuurinen moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Juva: WSOY.; artikkelikokoelma; luentomoniste Moninaisuuden johtaminen. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Essee Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation yliassistentti Opetuskieli: suomi 721533A Projektien johtaminen (ent. Projektityöskentely), (Project Management) Laajuus: 5 op Ajoitus: C Tavoite: Perehtyä projektityöskentelyyn työ- ja organisointimuotona, sekä mm. erilaisten muutos- ja kehittämisprojektien johtamiseen. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan projektityön periaatteita sekä yleisemmin esimiestyöskentelyä. Kurssilla lähestytään projektien ja tiimien johtamista kriittisesti ja pyritään laajentamaan kuvaa projektityöstä ja johtajuudesta huomioon ottaen uusien organisaatiomuotojen tarjoamat ympäristöt. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Toteutustavat: Kurssi toteutetaan oppimisprojektina, joka perustuu työskentelyyn pienryhmissä sekä seminaarityyppisiin luentoihin. Aktiivinen osallistuminen luennoille (max. 1 poissaolo) ja pienryhmätyöhön on välttämätöntä. HUOM! Ennen kurssin alkua pidetään loka-marraskuussa 2009 kirjallisuuskuulustelu, jota varten opiskelijan tulee hallita vaadittava kurssikirjallisuus. Kuulustelun hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssille osallistumiseksi. Oppimateriaali: Boddy, D. 2002. Managing Projects. FT Prentice Hall; muu ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM Riku Oksman, riku.oksman(at)roxman .net. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721515A Organisaation kehittäminen (Organizational Development) Laajuus: 5 op Ajoitus: B Tavoite: Ymmärtää organisaation kehittämisen teoreettisen taustan ja oppii tarkastelemaan organisaatiota kulttuurinäkökulmasta. Sisältö: Opintojakso antaa teoreettisen pohjan organisaation kehittämiseen. Kurssilla käsitellään erilaisia organisaation kehittämisen (OD) perinteisiä näkökulmia. Sen lisäksi käydään läpi organisaatiokulttuurin tarkastelun historiaa ja esitellään erilaisia näkökulmia kulttuurintutkimukseen työyhteisöjen toiminnan ja organisaatioteorian näkökulmasta. Toteutustavat: Luennot, vierailevia luennoitsijoita


Opinto-opas 2009–2010

Oppimateriaali: Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture (e-kirja); French, Bell & Zawacki (2005): Organization Development and Transformation: Managing effective change. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luentopäiväkirja ja harjoitustyö Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: N.N. Opetuskieli: suomi 721005A Muita johtamisen ja organisaation aineopintoja (Additional courses in Management and Organization) Laajuus: Laajuuden mukaan Ajoitus: Vapaa.

117

Tavoite ja sisältö: Opiskelija kykenee kuvaamaan ja analysoimaan johtamisen ja organisaation oppiaineen liikkeenjohdollisia ja organisatorisia ilmiöitä ja käytäntöjä. Toteutustavat: Vapaa Oppimateriaali: Vapaa Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä. Lisätiedot: Vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa. Opetuskieli: Vapaa

7. Opintojaksot


118

Opinto-opas 2009–2010

Johtamisen ja organisaation syventävät opinnot 721550S Johtamisen ja organisaation pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Management and Organization) Laajuus: 30 op Ajoitus: A-D. Tutkielmatyöskentely alkaa keväällä aloitusistunnolla, jossa mahdollisista aihepiireistä keskustellaan alustavasti. Kaksi ryhmää aloittaa syyskuussa. Molemmat kestävät vuoden. Tavoite: Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on oppia tekemään itsenäisesti tutkimustyötä. Tarkoitus on, että opiskelija syventää asiantuntemustaan valitsemallaan alueella ja vahvistaa tulevissa työtehtävissä tai jatko-opiskelussa tarvittavia akateemisia taitoja. Opiskelijan kykenee itsenäiseen ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä analyyttiseen ajatteluun ja tutkimusraportin kirjoittamiseen. Sisältö: Johtamisen ja organisaation oppiaineen liikkeenjohdolliset ja organisatoriset ilmiöt ja käytännöt. Toteutustavat: Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä ja itsenäisestä työskentelystä. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Johtamisen ja organisaation seminaari oltava suoritettuna ennen tutkielmatyöskentelyn aloittamista. Lisäksi suositellaan kurssien Organisaatioteoria ja Current Issues in Management and Organization suorittamista viimeistään tutkielmavaiheessa. Oppimateriaali: Vapaa Suoritustavat: Jokainen opiskelija osallistuu koko lukuvuoden kestävään seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän määrittelee ohjaajan tuella tutkimusongelman, valitsee tai kehittää viitekehyksen, toteuttaa tutkimuksen menetelmällisesti toimivalla tavalla ja raportoi tutkimuksen tulokset. Tut7. Opintojaksot

kielmatyöskentelyyn kuuluu opiskelijan raportointi tutkimustyönsä edistymisestä, osallistuminen seminaari-istuntoihin ja opponointi. Tutkielmatyöskentelyn eri vaiheiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan yksityiskohtaisesti syksyn ensimmäisessä seminaari-istunnossa. Lisätietoja Pro gradu -työskentelystä osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/yksi kot/johtaminen/joht-tutkielmatyos. html. Arviointi: A-L Vastuuhenkilöt: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä ja yrittäjyyden professori Vesa Puhakka. Opetuskieli: Vapaa 721510S Organisaatioteoria (Organization theory) Laajuus: 6 op Ajoitus: B Tavoite: Kehittää opiskelijoiden teoreettista osaamista tutkimalla eri teoreettisia näkökulmia organisaatioon Sisältö: Kurssin tavoitteena on esitellä organisaatioteorian kehitystä ja uusimpia lähestymistapoja. Kurssi pyrkii kehittämään ja syventämään aiemmilla kursseilla rakentuneita näkökulmia organisaatioon, organisoitumiseen ja johtamiseen. Lisäksi esitellään alan viimeisimpiä teoriavirtauksia. Jakso tukee johtamisen ja organisaation tutkielmatyöskentelyä tutustuttamalla aineen käsitteellisiin perinteisiin ja teorian rooliin tutkimusprosessissa. Toteutustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Oppimateriaali: Morgan, G.:Images of organization. New edition. Sage 1997 (Luvut 1-7 + 9) [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Tentti Arviointi: 1–5


Opinto-opas 2009–2010

Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation assistentti. Opetuskieli: suomi 721551S Current issues in management and organization (Doing Management Research) Scope: 6 op Timing: D Objectives: The course will enable students towards developing a project to research a ‘current issue in management and organization’ of their choice. Students will be made familiar with principles and techniques for designing and conducting such a project and will be given guidance in how to approach ‘current issues’ systematically and cogently. Contents: This course gives an overview of a selected area of management theory and practice that is topical for contemporary debates. The content of this course is based on the expertise of the visiting professor lecturing the course. The course focuses on the latest knowledge and uses articles, books and other material from the state-of-the-art discussions on theory and practice of management and organizing in today’s modern economy and globalized society. Working methods: Lectures will be taught in an intensive format. Study materials: Articles and lecture note. Assessment methods: Written practice work Grading: 1–5 Lecturer: Professor Dirk Bunzel. Language of instruction: English 721556S Globalization and International Management Scope: 6 op Timing: C Objectives: The course objective is to discuss what globalization is, to

119

describe how the world economies have changed in recent years and in turn to show what impact these changes have on business and international management practice. Contents: Attention will paid to the many levels at which globalization impacts on contemporary international management, but also more broadly on culture, society and different types of organizations, with a focus on how different globalization trends and factors interrelate. Critical thinking about these issues will be encouraged. Working methods: Lectures (obligatory) Study materials: Parker, B. (2005) Introduction to Globalization and Business: Relationships and Responsibilities. New Delhi: Response; Collection of articles listed by the instructor; Lecture notes. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Term paper (essay) Grading: 1–5 Responsible person: Professor of Management and Organization 721558S Entrepreneurship Theory Scope: 6 op Timing: D Objectives: The main objectives are that students know how to analyze entrepreneurship as practice creating new economical activity and develop these practices that would renew economical landscape. Thus, after the course students should understand what kind of economic behaviour entrepreneurship is in the post-modern economy, understand how entrepreneurs and enterprises could be supported and developed in the turbulent markets and to be able to develop a conceptual framework for the purpose of their thesis. 7. Opintojaksot


120

Contents: Entrepreneurship is creative activity where new business is created without knowing precisely what the goal is or what is the initial situation, but still new activity is created. The core to entrepreneurship is creating new opportunities for business and implementing them irrelevantly to the contexts in which they take place. This course gives students an opportunity to develop an awareness of the role of entrepreneurship in the economy and society. The subject is oriented at the study of new venture creation rather than training the student to start and manage a small firm itself. Working methods: An introductory lecture. An individual research essay assignment. Study materials: Hjorth, D. Rewriting Entrepreneurship for a New Perspective on Organizational Creativity. Copenhagen, CBS Press; Article collection. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Assessment will be based on the individual research paper on the subject. Further details will be provided by the responsible person in the first session Grading: 1–5 Responsible person: Professor Vesa Puhakka Language of instruction: English 721553S Strategic human resource management Scope: 6 op Timing: A-B Objectives: Course gives in-depth knowledge to understand the strategy of human resources within and between organizations. Contents: The purpose of this course is to give an up-to-date picture of the various approaches and theories of strategic human resource manage7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

ment. The module discusses the latest HRM models and their links to the theory of management and strategy, identifies the main HR tools and practices as well as evaluates the ethical and political dimensions of HRM in modern organizations. Theories of HRM and SHRM, new forms of work, changing psychological contract, management development and careers, comparative HRM, the role of HR function, rhetoric and reality of HRM, HRM and ethics. Working methods: Literature examination. Study materials: Storey, J. (ed.): Human resource management: a critical text. 2nd edition. Thomson Learning, 2001; Boxall, P. & Purcell, J. (2003): Strategy and Human Resource Management. Palgrave. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Literature examination. Grading: 1–5 Responsible person: M.A., MBE Jukka Ruopsa. Language of instruction: English/ Finnish 721557S Strategy and Management Scope: 6 op Timing: A Objectives: The main objectives are that students know how to analyze strategy as organizational practice and develop strategizing practices supporting the objectives of an organization. Thus, after the course students understand deeply the process-based approach to strategy, are able to compare the process based against the planning based approach to strategy, are able to analyze what strategic actors do in practice and emphasize the internal micro-practices of organizing the strategy.


Opinto-opas 2009–2010

Contents: The purpose of this course is to introduce the contemporary theory of strategic thinking. The course will explore the dominant social scientific perspectives used in strategy research and the connections between strategy and organizational management as well as strategy, leadership and new venture creation. This social approach regards strategy as a social phenomenon rather than an analytical technique. Working methods: The module will be taught in intensive sessions consisting of workshops, lectures and groupwork. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Whittington, R.: What is Strategy? And does It Matter. Thomson, 2001; Michaud, C. & Theonig, J-C.: Making Strategy and Organization Compatible. Palgrave Macmillan, 2003. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Assessment will be based on interview analysis, group exam and group assignment (including presentation). Grading: 1–5 Responsible person: Professor Vesa Puhakka Language of instruction: English

121

721555S Erikoisaihe Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Tavoite ja sisältö: Opiskelija kykenee analysoimaan ja kehittämään johtamisen ja organisaation oppiaineen liikkeenjohdollisia ja organisatorisia ilmiöitä ja käytäntöjä. Toteutustavat: Vapaa Oppimateriaali: Vapaa Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä. Lisätiedot: Vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa. Opetuskieli: Vapaa

7. Opintojaksot


122

Opinto-opas 2009–2010

7.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) The objective of the studies in International Business is to provide the students with theories, concepts, and tools to understand, describe, and to analyse international business situations, contexts and environments. These theories, concepts and tools are the basis of the skills and competences needed to build up international businesses and organisations as well as to work in, to manage and to lead international and cross-cultural teams and organisations. International Business as a subject consists of basic, intermediate and advanced studies that are organised by the unit or borrowed from other subject fields. At the basic studies level the contents of the courses focus on basic theories, concepts and tools needed for understanding and describing international business. At the intermediate level the course contents broaden to cover issues of both theoretical and managerial relevance and help the students to analytically approach different phenomena within international business and apply the content in different theoretical and managerial settings. Also the first scientific articles are tied to the course requirements.

7. Opintojaksot

At the advanced level the contents deepen to focus on scientific content of the managerial and theoretical issues important in international business. During their studies in International Business, the students learn different working and learning methods, collaboration, as well as analysis, argumentation and reporting. The studies in International Business will combine the scientific thinking and the managerial and practical relevance to help the students to build a coherent picture of International Business as a major subject. The contents of the courses are developed to support the objectives of the studies. The following picture describes the course structure of International Business. The courses to be completed consist of mandatory and optional courses from which the students build their studies needed for the degree.


Opinto-opas 2009–2010

Mandatory

Basic Studies

123

Intermediate studies

Advanced studies

Introduction to international business (A)

Negotiations in cross-cultural contexts (C)

Organising for international business (D)

International entrepreneurship (B)

Cross-cultural business communications (A)

International business operations (B)

Scenarios in international business (C)

International business theory (C)

Leadership in crosscultural contexts (A)

Industries and international business contexts (B) Legal issues in international business (B)

Optional

Select at least one of these Strategic management

Select at least one of these

Select at least two of these

Additional courses in IB

Technology management

Global growth strategies (A)

Project work in IB (D)

Management accounting

Sales in BtoB context (D)

Industrial sales management

Special issues in IB

Globalisation and international management (C)

Business logistics

International management accounting and control

Marketing research

Supply chain managemnt (C)

Thesis

International procurement and logistics

Bachelor’ thesis

Master’s thesis

7. Opintojaksot


124

Opinto-opas 2009–2010

Basic studies in International Business 723010P Introduction to international business Scope: 5 ects Timing: A Objectives: After this introductory course the students will be familiar with the basic approaches, theories, and concepts used within international business. The students will have a general picture of the issues and phenomena important in international business. Contents: Based on the course objectives, the content of the course covers how countries differ from each other, what are the basic elements of global trade and investment theory, what is the global monetary system like and what are the basic strategies and structures in managing and leading international businesses. In addition, the effects of globalisation on societies are discussed. Working methods: 25 hours of Lectures Study materials: Bhagwati, J. (2007), In defence of globalization, Oxford University Press. Hill, C. (2005), International business: Competing in the global marketplace, McGraw – Hill. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Examination. Grading: 1–5 Responsible person: Petri Ahokangas. Language of instruction: English 723011P Cross-cultural business communications Scope: 5 ects Timing: A Objectives: After the course completing the students will have an overview of the theories of cross-cultural communication, an understanding of 7. Opintojaksot

how cultural differences affect communication, an understanding of the effects of multicultural business communities on communication, an overview of international behavioural patterns and practises, and an overview of culturally-bound business practises. Contents: The aim of the course is to introduce students to some of the culturally-bound behavioural patterns they are likely to encounter in dealing with international contacts in their professional life. The course will cover discussions on cultural differences in behaviour patterns and their effect on business practises. Special attention will be paid to corporate communication, such as web pages, flyers and other marketing or company-specific materials. Finally, selected aspects of internal communication within a multi-cultural business will be discussed. Working methods: Lectures Study materials: Selected reading will be given in class. Assessment methods: Examination. Grading: 1–5. Responsible person: Lisa Lena Opas-Hänninen. Language of instruction: English 723012P Industries and international business contexts Scope: 5 ects Timing: B Objectives: After the course completion the students will have an understanding of how international industry environment affect firm’s business strategies, overview of the tools and frameworks for analysing industries, an understanding of competitive advantages in different industry settings, and understanding of the dynamic relationships between competition, bu-


Opinto-opas 2009–2010

siness strategies and firm’s internal structures and resources. Contents: The course is an introduction to international business development. The objective is to provide the students with approaches and tools used in carrying out business development in international business contexts. The content includes theories used in international industry analysis, competitive analysis, product positioning, and strategy assessment. Working methods: 26 hours lectures and rehearsals. Students will adopt the theories, tools and frameworks through the case study method. Case study will be done in groups of four to five students. Study materials: Grant, R. (1998), Contemporary strategy analysis. Additional material will be given during the lectures. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Examination: by a case study writing assignment. Grading: 1–5 Responsible person: Lauri Haapanen. Other information: The number of students is limited. The course requires registration in advance. Language of instruction: English

125

Contents: The course offers an insight into the diversity that exists within systems of law, as well as provides an overview of the basic legal issues in doing business in international settings. During the course some conceptual basis of international business law, different legal systems with the emphasis on private international law, and legal practicalities of international business transactions will be discussed. Management of legal issues and the role of legal function in a firm are taken as a special approach. Areas covered include, e.g., trade (buying, selling and distribution), employment and labour issues, company law, and competition law. Working methods: 26 hours lectures and exercises. Study materials: Ray A. August, Don Mayer, Michael Bixby (2008): International Business Law - Text, cases and readings. 5th edition. Articles and other material given by the lecturer. Assessment methods: A literature examination. Grading: 1–5 Responsible person: Pia Hurmelinna-Laukkanen. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

723013P Legal issues in international business Scope: 5 ects Timing: B Objective: After the course completion the students know the basic concepts related to the international legal environment. Students are expected to develop understanding of the laws applicable to private international transactions and awareness of the risks inherent in doing business in foreign markets. Also skills in finding relevant information and producing reports with tight schedules are improved. 7. Opintojaksot


126

Opinto-opas 2009–2010

Intermediate studies in International Business 723020A Seminar / Bachelor’s thesis in IB Scope: 10 ects Timing: C-D Objectives: After the course completion the students will have an overview of the philosophy of science, understand the scientific research process in international business, understand the research methodology and practises and have ability to practise independent research. Contents: The objective of the course is to make students acquainted with the basics of scientific research from the IB viewpoint and to internationalisation practise independent and goal-oriented research. Further, students will be introduced to the information gathering in the university’s library and will be guided through the various data sources. During the course the students write and present a research paper on a chosen IB topic in order to practise their research, writing and presentation skills. Working methods: Students will analyse earlier research papers in small groups. Student’s individual research will start with a topic analysis paper, followed by the final seminar report. Seminar reports will be presented in small groups, in which students will also be appointed as an opponent. Prerequisites: 1st and 2nd year of studies in IB. This course is primarily designed for students who study IB as the major subject. Study materials: Ghauri. P. & Groenhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Pearson Education. Additional articles will be given during the course. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot

Assessment methods: Lectures and Seminars. Assessment is based on the activity of participation in the seminar and on the presented research paper. When the seminar report is published as Bachelor’s thesis, it must be published in a hard covered format according to the instructions of the Faculty and the student is required to pass a maturity examination. Grading: 1–5 Responsible person: Lauri Haapanen. Language of instruction: English 723021A Negotiations in cross-cultural contexts Scope: 5 ects Timing: C Objectives: After the course completion the students will know how to plan, prepare for, participate and lead cross-cultural business negotiations. The students will also familiarise themselves with latest development of the negotiation technology. Contents: The contents of the course cover issues such as the cross-cultural negotiation process, different cultural traits, characteristics, and features affecting negotiations, negotiation techniques and strategy, and roles in negotiations. Working methods: Lectures, cross-cultural negotiation rehearsal, and a team report based on the rehearsals. Study materials: Ertel, D. & Gordon M. (2007). The point of the deal. How to negotiate when yes is not enough. Harvard business school press. Hendon, D., Hendon, R.; & Herbig, P (1996). Cross-cultural business negotiations. Quorum books. Additional


Opinto-opas 2009–2010

material will be given during the course. [kirjat OULAssa] Assessment methods: 50% of the course assessment is based on an exam and 50% on the rehearsals and team report based on the rehearsal. Grading: 1–5 Responsible person: Petri Ahokangas Language of instruction: English 723022A International business operations Scope: 5 ects Timing: B Objectives: After the course completion the students will have a theoretical understanding of the different international operation modes and a basic understanding of strategic planning for internationalisation. After the course students are able to analyse the features of international business environment and strategic decision making concerning international operation modes. Applying theoretical knowledge to real life cases develops students’ analytical skills. Contents: The course introduces student to the basic features of international business operations and their use. The contents cover contractual, export and investment modes as well as strategic planning for internationalisation and the impact of international business environment. Working methods: 16 hours of lectures and 10 hours of exercises. The theories, tools and frameworks will be introduced in the lectures. In the case study assignment the students will apply the theoretical knowledge to analysing real life cases. Case study will be done in groups of four to five students. Study materials: Welch, L, Benito, G & Petersen, B. (2007). Foreign ope-

127

ration methods. Theory, analysis, strategy. Edward Elgar Publishing ltd. Cheltenham. Daniels, J. & Radebaugh, L. (1995). International business – environments and operations. Addison Wesley. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Examination by written case study assignment and presentation. Grading: 1–5 Responsible person: Anita Juho Language of instruction: English 723023A Organising for international business Scope: 5 ects Timing: D Objectives: After the course completion the students will have an understanding of multinational firms’ and small internationalising firms’ organising strategies, an overview of the strategy based organisations and international structures, and an overview of the theories behind the international role of R&D, production, marketing, finance and HRM functions. Contents: The objective of the course is to familiarise the students with the viewpoints important in designing and developing international organisations. Students will be introduced with the organisational structures of multinational firms as well as with the design of the companies along the internationalisation process. The contents cover issues such as strategy based organisation, organisational architecture, processes, and international organisational structures. Working methods: 26 hours lectures and exercises. Students will adopt the theories, tools and frameworks in a case study. Case study will be done in groups of four to five students. Study materials: Doz, Y. & Kosonen, M. (2008). Fast strategy. Whar7. Opintojaksot


128

ton School Publishing. Bartlett, C., & Ghoshal, S. (1998). Managing across borders. Additional articles will be given during the course. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Examination by a case study writing assignment. Grading: 1–5 Responsible person: Lauri Haapanen. Other information: The number of students is limited. The course requires registration in advance. Language of instruction: English 723024A Sales in B-to-B context Scope: 5 ects Timing: C Objectives: After the course completion the students will have acquired tools and approaches that are needed in cross-cultural and international business-to-business sales work and sales management. Contents: The content of the course includes issues such as sales work, the role of the sales function in the business organisation and as a part of business and value creation processes of the firm. Also, the functioning and relationship of sales manager and salesperson and their roles and responsibilities in the organisation will be covered. Working methods: Lectures, discussions, group assignments, blogging. Study materials: To be announced in the beginning of the course. Assessment methods: Students will be assessed on both individual and team assignments. Grading: 1–5 Responsible person: Sari Salmela. Language of instruction: English 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

723025A Technology management Scope: 5 ects Timing: D Objectives: After the course completion the students are able to explain the role of technology development and product development in an organisation. Students can recognise the role technological development in organisation and recognise the needs for technology development and technology cycles. Furthermore, students can connect technological development into the strategic management of an organisation. Contents: The objective of the course is to make visible the role of technology from the competitiveness point of view and provide the basis for understanding the interconnectedness of innovation, business strategy and technology strategy. Especially, issues such as technology life cycle, technology transfer, and technology development are discussed during the course. Working methods: In total 20 hours lectures and seminar to present lessons learned in assignment. Practical assignment. Study materials: A collection of articles and lecture materials. Assessment methods: Exam will stand for 60 % and assignment for 40 % of the final grade. Grading: 1–5 Responsible person: Harri Haapasalo. Language of instruction: English 723026A Scenarios in International Business Scope: 5 ects Timing: C Objectives: After the course completion the students are able to under-


Opinto-opas 2009–2010

stand the connection between the theories of internationalisation and the practical implementation of internationalisation. In addition, students become familiarised with practical procedures and processes needed in internationalisation and learn a critical insight into business literature. Contents: The content of the course contains lectures of cases of internationalisation. During the lectures the cases are presented, their relevant theory is analysed and the processes, procedures and organisations are recognised. The outcome of the case is evaluated and the reasons are analysed. The students are allocated in the teams of 2-4 persons. Each team writes a report on the assigned case and presents the report in a seminar. Working methods: Lectures, team works, seminars. Study materials: Course material. Literature: Buckley, Ghauri: The Internationalization of the Firm; Hisrich, McDougall, Oviatt: Cases in International Entrepreneurship. Assessment methods: Reports and seminars. Assessment is based on the activity of the participation in seminars and on the presented research report. Grading: 1–5

129

Responsible person: Pertti Paakkolanvaara. Language of instruction: English 723001A Additional Studies in International Business Scope: 5 ects or may vary. Agreed by the Professor of IB. Timing: Not defined. To be agreed with the Professor of IB. Objectives: Free. Contents: This course may consist of equivalent studies completed in other faculties or universities. Working methods: Not defined. Agreed with the Professor of IB. Study materials: Agreed with the Professor of IB. Assessment methods: Not defined. Grading: 1–5 Responsible person: Petri Ahokangas. Language of instruction: English

[kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


130

Opinto-opas 2009–2010

Advanced studies In International Business 723030S Master’s thesis in IB Scope: 30 ects Timing: A-D Objectives: The objective of studies related to the Master’s thesis is to provide the students with skills and competences required in acquiring scientific knowledge independently, planning and formulating research questions and approaches, and applying these skills and competences during the process of creating a master’s thesis. The whole process aims to develop students’ skills in independent, problem-solving oriented, analytical, and scientific thinking and reporting. Contents: The students participate in seminars the objective of which is to report on the advancement of the master’s thesis work and to receive guidance and feedback on the master’s thesis work. Working methods: Seminar sessions. The students are required to present three separate reports: 1) Topic analysis (2-3 pages), 2) Intermediate report (20-30 pages), and 3) Manuscript (60-80 pages). The work starts with a kick-off session and the progress and timing of the sessions is agreed in the kick-off. Prerequisites: Seminar in IB. Study materials: Will be given during the course. Assessment methods: Seminars and individual/group counselling. Grading: 1–5 Responsible persons: Professor of IB, Professor of International marketing. Language of instruction: English 723031S International entrepreneurship Scope: 6 ects Timing: A 7. Opintojaksot

Objectives: After the course completion the students should (1) identify the various aspects and importance of international entrepreneurship, (2) identify sources of information of early internationalisation, (3) be able to describe opportunities available to new ventures in the global environment, (4) identify the important strategic issues in international entrepreneurship, (5) be able to discuss challenges to international entrepreneurship, (6) be able to prepare an international business plan for a new international venture, (7) be able to prepare a country/area analysis, (8) understand the effects of cross-cultural challenges on the execution of an international new venture and (9) engage in one experiential exercise. Contents: International entrepreneurship is one of the major drivers of innovation and economic growth. This course will focus on examining how entrepreneurship comes into the existence in an international business environment and how the dialogue between internationalisation process and new venture creation add new economic value. The course will focus on the following themes: (1) entrepreneurial opportunity creation and utilisation, (2) early internationalisation processes, (3) venture capital and other forms of entrepreneurial finance, (4), strategic management in new international ventures (5) emergent growth processes and (6) global innovation communities. Working methods: The course will be taught in intensive sessions consisting of workshops, lectures and group work. Further details will be provided by the responsible person in the first session. Study materials: Oviatt, B.M., P. Phillips McDougall (eds.) (2007). Inter-


Opinto-opas 2009–2010

national Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing. Article collection Assessment methods: Assessment will be based on data analysis, group exam and group assignment. Grading: 1–5 Responsible person: Vesa Puhakka. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

723032S Leadership in cross-cultural context Scope: 6 ects Timing: A-B Objectives: After the course completion the students have become familiarised with the different theoretical and practical aspects of leadership and leading teams in cross-cultural contexts. Contents: The contents of the course cover issues such as communications, leadership, diversity management and key aspects of leading people and teams from differing cultural backgrounds. Working methods: Lectures and workshops Study materials: Moran, R., Harris, P. & Moran, S. (2007). Managing cultural differences. Additional articles will be given in during the course. Assessment methods: 20 hours of lectures and a leadership game workshop. Assessment through a participation and workshop assignment. Grading: 1–5 Responsible person: Petri Ahokangas Other information: The number of students is limited. The course requires registration in advance. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721461S International business theory Scope: 6 op Timing: C

131

Objectives: After the course completion students know the basic elements of main theoretical approaches and decision making models used to analyze internationalization of a firm. They understand the main concepts and ideas of the theoretical approaches and are able to compare them. Furthermore, students can apply the learned concepts in analysis of a real-life business case and are able to argue for the applicability of the approaches. Contents: The course introduces theoretical approaches related to internationalization of a firm and decision making in international business. Approaches covered include learning models, network approach, international entrepreneurship view, transaction cost analysis, eclectic theory and resource based view in international business research. Case analyses by students are used to create rich picture of the applicability of the theoretical approaches in different contexts and cases. Working methods: There is two alternative ways to take the course. a) Lectured and through team-work examined option includes 12 hours of lectures and max 8 hours case-presentations by student teams. The student teams collect various secondary data on a chosen case-firm and write an analytical report on its internationalization utilizing the course lectures and literature and present their case orally in-class. b) In independent examination option the students complete the analytical written report of a case-firm as an independent individual work according to separate instructions. Study materials: Havila, V., Forsgren, M. & Håkansson, H. (eds) (2002). Critical perspectives on internationalisation. Amsterdam, etc: Pergamon. Article collection. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


132

Assessment methods: Written report 70% and case presentation 30% of the final grade (option a) or written report 100% of the grade (option b). Grading: 1–5 Responsible person: Tuija Mainela Language of instruction: English 723039S Special issues in International Business Scope: 6 ects Timing: To be agreed with the Professor of IB. Objectives: After the course completion the students are able create a deep understanding of a selected topic or issue within international business. Contents: The topic or issue selected for the course shall be agreed with the Professor of IB. Working methods: Specific research and reporting assignment agreed with the Professor of IB Study materials: To be agreed with the Professor of IB. Assessment methods: To be agreed with the Professor of IB. Grading: 1–5 Responsible person: Petri Ahokangas. Language of instruction: English 723033S Global growth strategies Scope: 6 ects Timing: A Objective: After the course completion the students will have a good insight in the different forms and processes behind global growth strategies, and they will be able to analytically approach and analyse the drivers, challenges and limitations affecting businesses attempting to globalise. Contents: The course covers international and global growth strategies, whether organic, cooperative, or ac7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

quisition-based. The contents comprise divergent growth strategies of small, medium-sized or multinational organisations. Growth is discussed from customer and marketing perspective as well as from the viewpoint of different functions of the firm. Working methods: 20 hours lectures and workshops Study materials: Selected reading will be given in class. Assessment methods: Students will be assessed on workshop participation and written report on a chosen topic. Grading: 1–5 Responsible person: Matti Leppäniemi Language of instruction: English 721467S Project Work in International Business Scope: 6 ects Timing: D Objectives: After the course completion the students will have a good insight of the firm’s internationalisation strategies and international operations, an understanding of how different theories, frameworks and tools can be adapted in order to support firm’s internationalisation strategies and an understanding of the managerial relevance of student’s own project work. Contents: Student teams complete large-scale projects with firms. Depending on the nature of the assignment, students may indicate how the country and/or industry context influences firm’s international operations, or develop a business plan for organising some of its international business operations. Students gather, organise, interpret and use information to formulate strategic alternatives for the organisation. In their report students present their understanding


Opinto-opas 2009–2010

of the theories, tools and frameworks and show their ability to adapt them in real life business cases. Students communicate the results of their project by a case report. Working methods: Introduction lecture with instructions. Close cooperation with the case company, discussions, and presentation to the case company. Students start the project work by negotiating the objectives and scope of the work with the company and the instructor. Hereafter the project continues independently until the written report is returned to instructor and results are presented to the company.

133

Study materials: Literature will be agreed on based on the company assignments. Students are required to utilise various databases covering country and/or industry specific information. Assessment methods: Assessment based on a written report and oral presentation evaluated both by the supervisor and the case company. Grading: Passed / Failed Responsible person: Lauri Haapanen. Language of instruction: English

7. Opintojaksot


134

Opinto-opas 2009–2010

7.5.3 Kansantaloustiede Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen peruskäsitteet ja talouden keskeiset riippuvuussuhteet. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa taloustieteen teorian ja menetelmien perusteet sekä kykenee tuottamaan

tieteellistä tekstiä. Syventävien opintojen jälkeen opiskelija kykenee taloustieteellisten ongelmien analyyttiseen tarkasteluun ja tekemään itsenäistä tutkimusta.

Kansantaloustieteen perusopinnot 721210P Kansantaloustieteen perusteet (Principles of Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: A (1. vuoden syksy) Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelutavan perusperiaatteet, mm. periaatteet joiden mukaan taloudelliset resurssit allokoituvat, miksi hinnat ja palkat nousevat tai laskevat, kuinka kuluttajat tekevät kulutuspäätöksensä ja yritykset tuotantopäätöksensä. Lisäksi opiskelija ymmärtää markkinahäiriöiden merkityksen ja valtion roolin niiden korjaamisessa. Opiskelija ymmärtää pääoma- ja työmarkkinoita koskevat perusperiaatteet. Opiskelija kykenee analysoimaan makrotaloudellisia ilmiöitä yksinkertaistettujen teoriakehikoiden avulla. Opintojakso kehittää opiskelijan ongelmaratkaisutaitoja ja yleistä talouden ymmärtämystä. Sisältö: Jaksossa perehdytään markkinamekanismin toimintaan, kuten hinnanmuodostukseen ja hintojen merkitykseen kansantalouden voimavarojen suuntaamisessa, sekä kuluttajien, yritysten ja julkisen vallan rooliin markkinataloudessa. Toteutustavat: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali Begg, David et al.: Economics, 9. ed., London ja muu luennolla ilmoitettava materiaali. 7. Opintojaksot

Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721115P Raha- ja pankkiteoria (Theory of Money, Banking and Monetary Policy) Laajuus: 5 op Ajoitus: D (1. vuosi) Edeltävät opinnot: Kansantaloustieteen perusteet Tavoie: Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät pankkitoimintaa ja markkinoita, joilla pankit toimivat asiakkaiden, muiden pankkien ja keskuspankin kanssa. He tuntevat myös rahapolitiikan tavoitteet, välineet ja mekanismit, ja erityisesti sen vaikutukset rahamarkkinoihin ja reaalitalouteen. Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät myös tiedotusvälineissä esiintyviä käytännön rahapoliittisia lausuntoja ja toimenpidekuvauksia, sekä raha- ja korkomarkkinoiden toimintaa koskevia uutisia, ja kykenevät analysoimaan niitä kurssin teoreettisten tarkastelujen pohjalta. Sisältö: Rahoitusjärjestelmät; raha ja rahoitus käsitteinä; korkojen määräytyminen; rahoituksen välittyminen; rahapoliittiset instituutiot ja rahoituslaitokset; pankit ja pankkitoiminnan periaatteet; keskuspankin toiminta, raha-


Opinto-opas 2009–2010

politiikan välineet, tavoitteet, ja vaikutukset; Euro-alueen rahoitusjärjestelmä; EKP:n ja USA:n keskuspankin rahapolitiikka; rahapolitiikan ja kokonaiskysynnän ja -tarjonnan välinen yhteys. Toteutustavat: 30 tuntia luentoja (tarvittaessa englanniksi), ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja muuhun opetusmateriaaliin. Oppimateriaali: Mishkin, F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th or 8th edition, Pearson-Addison Wesley, 2004 or 2007; Howells, P. & K. Bain; The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 3rd ed, Prentice Hall, 2005, + muu luennoilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu (luennot + kirjat + muu (artikkeli)materiaali) Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: Englanniksi tarvittaessa, muuten suomi. [kirjat OULAssa]

721218P Kansainvälisen kaupan perusteet (ent. Kansainvälisen talouden perusteet) Laajuus: 5 op Ajoitus: C (1. vuoden kevät) Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kansainvälisen kaupan vaikutukset talouteen. Lisäksi opiskelija hallitsee eri kauppapolitiikan keinojen vaikutukset. Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen kaupan teorian peruskäsitteet ja niiden sovelluksia. Kurssilla esitellään kansainvälisen kaupan perinteisiä teoriamalleja ja uudempaan kansainvälisen kaupan kirjallisuuteen liittyviä epätäydellisen kilpailun ja strategisen käyttäytymisen malleja. Myös kauppa-

135

politiikkaan ja globalisaatioon liittyviä aihealueita käsitellään. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ethier, W.J.: Modern International Economics, 3. painos, Krugman, P. and M. Obstfeld: International Economics, Theory and Policy 7. painos; muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Kirjallisuuskuulusteluna lukuvuonna 2009–2010. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tutkija Lauri Vilmi. Opetuskieli: suomi 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria (History of Economic Thought) Laajuus: 5 op Ajoitus: A-B Tavoite: Opiskelija ymmärtää taloustieteen kehityksen pääpiirteet. Sisältö: Opintojakso perehdyttää keskeisten taloustieteen tutkijoiden ajatteluun ja tieteenalan kehitykseen. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Backhouse, R.E.: The Penguin History of Economics, 2002; Koskenkylä - Pekkarinen - Räikkönen - Vartia: Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä, Kansantaloudellinen yhdistys 1884–1984, Vammala 1984. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi 7. Opintojaksot


136

721217P Julkinen talous (Public Sector Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: B (2. vuoden syksy) Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa sanallisesti ja kuvioiden avulla esittää valtion ja kuntien eli julkisen sektorin taloudelliseen toimintaan ja taloustieteelliseen analyysiin liittyvät keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat lähinnä mikroteoreettisesta näkökulmasta. Sisältö: Markkinoiden tehokkuus ja epäonnistuminen, tehokkuus ja oikeudenmukaisuus, julkishyödykkeet, julkisen valinnan teoria, julkisen sektorin tuotanto ja byrokratia, ulkoisvaikutukset, verotuksen kohtaanto, verotus ja taloudellinen tehokkuus, optimaalinen verotus sekä pääoman verotus. Toteutustavat: 30 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Stiglitz, J.: Economics of the Public Sector, 2000, 3rd ed. luvut 3–9 ja 17–21; Tuomala, M.: Julkistalous, 1997 luvut 1–7, 9–10 ja 14. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. Opetuskieli: suomi 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet (Principles of Environmental Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: C (2. vuoden kevät) Tavoite: Opiskelija tuntee ja osaa sanallisesti ja kuvioiden avulla esittää luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskeisimmät teemat. Sisältö: Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen ongelmat, taloudelli7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

sen kasvun ja luonnonvarojen riittävyyden ristiriita, päästöjen vähentämisen ohjauskeinot sekä markkinattomien luonnonvarojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisongelmat. Toteutustavat: 30 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Tietenberg, T.: Environmental Economics and Policy, 4th ed. 2004; Paavola, J.: Ympäristötalouden perusteet, 1996. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. Opetuskieli: suomi 721237P Kaupunki- ja aluetalous (Urban and Regional Economicsand Policy) Laajuus: 5 op Ajoitus: C (1. vuoden kevät) Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ymmärtää ja analysoida mikrotason toimijoiden päätösten vaikutuksia makrotasolla liittyen kaupunkien ja alueiden taloudellisiin ilmiöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sekä uusklassisen että endogeenisen kasvuteorian näkemyksiä alueiden taloudellisen kasvun lähteistä ja kykenee analysoimaan alueellisten kasvuerojen syitä. Opintojakso opettaa opiskelijat tarkastelemaan sekä klassisten että uudempien sijaintiteorioiden avulla yritysten sijoittumispäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös kansallisen ja EU:n aluepolitiikan keskeiset tavoitteet. Sisältö: Kaupunkitaloustiede esittelee klassisten sijaintoteorioiden avulla kaupunkien syntymiseen, kasvuun ja erilaistumiseen johtavia tekijöitä. Alu-


Opinto-opas 2009–2010

eiden taloudellisessa kehityksen analyysissä perehdytään kasvuteorioiden keskeisiin piirteisiin ja uusimpaan teoreettiseen aluetaloustieteen tutkimukseen. Kurssilla tutustutaan myös alueiden synnyttämiin ulkoisvaikutuksiin ja alueellisen kasvun polarisoitumiseen. Teknologian leviäminen yritysten ja alueiden välillä, yritystoiminnan maantieteellinen keskittyminen, yritystoiminnan alueelliset kerrannaisvaikutukset ja alueellisten työmarkkinoiden toiminta ja alueiden välinen muuttoliike ovat niin ikään tarkastelun kohteena. Aluepolitiikan tarkastelussa keskeistä on kansallisten ja EU:n aluepolitiikan sekä muiden alueiden kehitystä edistävien hankkeiden vaikuttavuuden tarkastelu. Toteutustavat: 10 tuntia johdantoluentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen

137

Oppimateriaali: McCann, P.: Urban and Regional Economics. New York: Oxford University Press. 2001. Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell. 2000. (soveltuvin osin). Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Lehtori Jaakko Simonen. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja (Additional Basic Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.

7. Opintojaksot


138

Opinto-opas 2009–2010

Kansantaloustieteen aineopinnot 721230A Kansantaloustieteen seminaari (Seminar in Economics) Laajuus: 10 op Ajoitus: A-D (3. vuoden syksy ja kevät) Tavoite: Opiskelija pystyy tieteelliseen viestintään ja osoittaa ymmärtävänsä tieteellisen ajattelutavan perusperiaatteet. Sisältö: Perehdyttää opiskelijat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen filosofisiin ja metodologisiin perusteisiin erityisesti kansantaloustieteen näkökulmasta. Harjaannuttaa itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön kansantaloustieteen eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään kandidaatintutkielma valitusta rajatusta tutkimusaiheesta. Kandidaatintutkielman on tarkoitus pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Seminaariin kuuluu työn laadinta, esittäminen ja puolustaminen sekä toisten töiden opponointi ja arviointi. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Toteutustavat: Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo syys- ja kevätlukukauden istunnoissa sekä kandidaatin tutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatin tutkielmaan liittyen opiskelijan tulee suorittaa kyp7. Opintojaksot

syysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kansantaloustieteen lehtori. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa kansantaloustieteen 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön). Opetuskieli: suomi 721215A Makrotaloustieteen perusteet (Intermediate Macroeconomics) Laajuus: 5 op Ajoitus: C (2. vuoden kevät) Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat kokonaistaloudelliset käsitteet, muuttujat, ja niiden mittaamisjärjestelmät perusteellisesti. He osaavat rakentaa moderneihin lähestymistapoihin perustuvia yksinkertaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin kokonaistaloudellisia malleja, joita voidaan käyttää talouspolitiikkatoimenpiteiden analysointiin eri markkinoita koskien, sekä suljetuissa että avoimissa talouksissa. Opiskelijat ymmärtävät myös mallien sisältämät puutteet ja vajavaisuudet uusimpien kokonaistaloudellis-


Opinto-opas 2009–2010

ten ilmiöiden selittämisessä, ja osaavat suhtautua rakentavan kriittisesti esim. kokonaistaloudellisten ennustemallien toimivuuteen taloudellisia kriisejä edeltävinä aikoina, niiden aikana, ja kriisien jälkeen. Sisältö: Opintojakso perehdyttää makrotaloustieteen perusteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat kokonaistalouden mittausjärjestelmät, hyödyke-, raha-, ja työmarkkinoiden toiminta, dynaamisten mallien perusteet, raha- ja finanssipolitiikka, kansainvälinen rahatalous, inflaatio ja suhdannevaihtelut. Teoreettisina viitekehyksinä toimivat IS-LM-malli lyhyen aikavälin ja AS-AD-malli keskipitkän aikavälin analyysissa, myös avotalouteen laajennettuina versioina. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti USA:n, euroalueen ja Japanin talouksien taloudelliset tapahtumat ja viimeaikainen kehitys. Toteutustavat: 36 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden kurssin suorittamista ennen tätä kurssia. Oppimateriaali: Blanchard, O.: Macroeconomics, 4 . painos, Pearson/ Prentice Hall, 2006; Burda, M. ja C. Wyplosz: Macroeconomics. A European Text. 4. painos. Oxford University Press 2005. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi 721216A Mikrotaloustieteen perusteet (Microeconomics I) Laajuus: 5 op Ajoitus: B (2. vuoden syksy)

139

Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa modernin mikrotaloustieteen malleja ja ajattelukehikoita. Sisältö: Opintojaksossa esitellään mikrotaloustieteen peruskäsitteet ja perehdytään rationaaliseen taloudelliseen toimintaan erilaisissa markkinaja päätöksentekotilanteissa. Kurssilla käydään läpi sekä kuluttajan teoriaa, eli esitellään ne välineet, joilla voidaan analysoida kuluttajien käyttäytymistä erilaisissa päätöksentekotilanteissa, että yrityksen teoriaa, eli annetaan näkemys yritysten toiminnasta markkinoilla erilaisten kilpailuolosuhteiden vallitessa. Myös riskin ja epävarmuuden huomioimista päätöksenteossa käsitellään. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, uusin painos; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721220A Matemaattinen taloustiede (Mathematical Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: A (2. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kansantaloustieteen aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa tarvittavat matemaattiset menetelmät. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään differentiaali- ja integraalilaskentaa, matemaattista optimointia sekä dynaamista analyysia. Opintojakso edellyttää 7. Opintojaksot


140

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I:n ja II:n oppisisällön hallintaa. Toteutustavat: 30 h luentoja, 20 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 5. painos, 2005. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tutkija Matti Koivuranta. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721226A Ekonometrian perusteet (Basic Econometrics) Laajuus: 5 op Ajoitus: D (3. vuoden kevät) Tavoite: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ekonometristen mallien käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa lineaaristen mallien lisäksi myös perustiedot epälineaaristen todennäköisyysmallien käytöstä taloudellisten mallien yhteydessä. Opintojakso perehdyttää opiskelijat syvällisemmin regressiomallien valintaan ja mallidiagnostiikkaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee niin ikään aikasarjaekonometrian peruskäsitteet ja kykenee analysoimaan aikasarjojen tilastollista käyttäytymistä. Opintojaksoon liittyvät harjoitukset suoritettuaan opiskelija osaa käyttää itsenäisesti E-views ohjelmistoa ekonometrisen tutkimuksen tekemiseen. Sisältö: Ekonometristen mallien tarkastelussa pääpaino on lineaaristen mallien erityistapauksissa. Kurssilla tutustutaan myös luokittelumuuttujien käyttöön ekonometristen mallien yhteydessä. Opintojaksossa tutustutaan niin ikään aikasarja-analyysin peruskäsitteisiin ja eri aikasarja-analyysimenetelmistä erityisesti dynaamisiin malleihin. Luentoon liittyvissä harjoituksissa käytetään E-views ohjelmistoa. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Toteutustavat: 26 h luentoja, 21 h laskuharjoituksia (pakollinen läsnäolo laskuharjoituksissa vähintään 15h) ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät, matematiikan perusteet taloustieteilijöille I ja II. Oppimateriaali: Hill, R., Griffiths, W., Judge, G.: Undergraduate Econometrics, 2. painos; Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, 4. painos ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Lehtori Jaakko Simonen. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721247A Kilpailuanalyysi (Analysis of competition) Laajuus: 5 op Ajoitus: D (2. vuoden kevät) Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka kilpailullisten markkinoiden, oligopolististen markkinoiden ja monopolimarkkinoiden toiminta poikkeaa toisistaan. Opiskelija osaa käyttää peliteorian periaatteita kuvatessaan talouden toimijoiden strategisia valintoja sekä osaa arvoida hinta- ja määräpohjaisen kilpailun vaikutusta markkinoiden tasapainoon ja kokonaishyvinvointiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa pohjatiedot joita tarvitaan kilpailuanalyysin jatkokurssilla. Sisältö: Opintojakso perehdyttää epätäydellisen kilpailun eri malleihin ja analyysimenetelmiin. Aiheina ovat mm. kartellit, hintadiskriminaatio, tuotedifferointi, peliteorian perusteet, strateginen käyttäytyminen sekä tutkimus- ja kehitystyö. Toteutustavat: 24 h luentoja, luennoilla ilmoitettavat kotitehtävät ja itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen.


Opinto-opas 2009–2010

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden suorittamista ennen tätä kurssia. Oppimateriaali: L.M.B. Cabral, Introduction to Industrial Organization. MIT Press. 2000. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen Opetuskieli: englanti / suomi 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede (Economics and Management of Intellectual Property) Laajuus: 5 op Ajoitus: ilmoitetaan myöhemmin Tavoite: Opiskelija hallitsee taloustieteen välineet, joilla voi arvioida immateriaalioikeuksien strategista merkitystä liikkeenjohdolle, niiden vaikutuksia innovaatiotoiminnan kannustimiin ja hyvinvointiin. Sisältö: Aihetta lähestytään lähinnä taloustieteen ja teknologiapolitiikan näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. patentit ja tekijänoikeudet, niiden laajuus ja kesto, innovaatioiden suojausstrategiat sekä immateriaalioikeuksien ja kilpailupolitiikan suhde. Kurssilla käsitellään myös immateriaalioikeuksia digitaalitaloudessa ja verkostotoimialoilla. Toteutustavat: 12 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Scotchmer, S. Innovation and Incentives, MIT Press 2004. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Dosentti Tuomas Takalo. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

141

721245A Taloudellinen kehitys (Development Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: B. (3 vuoden syksy) Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat kansantalouksien taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat (mm. väestörakenteeseen, koulutusjärjestelmiin, ja kokonaistuotantoon sekä taloudelliseen kasvuun liittyvät) tekijät ja ymmärtävät niiden merkityksen eri kansantalouksien eriasteisessa kehittymisessä. Opiskelijat tuntevat taloudellisen kehityksen teoreettiset perusmallit ja niiden avulla saatujen empiiristen tulosten tärkeimmät indikaatiot taloudellista kehitystä koskevien mallien jatkokehittelyllä muuttuvassa globaalissa taloudessa. Sisältö: Opintojakso perehdyttää taloudellisen kehityksen empiiriseen aineistoon ja sen teoriaan. Kiinnostuksen kohteina ovat mm. maailman valtioiden välinen epätasainen tulonjako, köyhyys, väestön kasvu, muuttoliike ja talouspolitiikan vaikutukset taloudelliseen kehitykseen. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Todaro, M.P & S.C. Smith: Economic Development. 10. painos, Addison Wesley, 2008. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721242A Työn taloustiede (Labour Economics) Laajuus: 5 op Ajoitus: B-C. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata työvoiman erityispiirteet tuotannontekijöinä sekä osaa analysoida työmarkkinoiden toimintaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. 7. Opintojaksot


142

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työvoiman erityispiirteisiin tuotannontekijänä. Opintojaksolla käsitellään työvoiman kysynnän ja tarjonnan määräytymistä sekä kilpailevilla että epätäydellisesti kilpailevilla markkinoilla. Erityisenä näkökulmana on tarkastella Suomen työmarkkinoiden toimintaa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Suomalainen työttömyys, toim. Pohjola, M., Taloustieto 1998. Borjas, G.: Labor Economics, McGraw-Hill, 1995. Euroopan rakenteelliset jäykkyydet, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/4. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tutkija Tapani Kovalainen. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721248A Ympäristö- ja luonnonvaratalous (Environmental and Resource Economics) Laajuus: 5 op (3. vuoden syksy) Ajoitus: A. Tavoite: Opiskelija osaa graafisesti ja matemaattisesti esittää saastumisen yhteiskunnallisesti optimaalisen tason ja määritellä saastumisen säätelyn keskeisten ohjauskeinojen tehokkuusehdot. Hän kykenee soveltamaan ympäristöhyötyjen tärkeimpiä rahamääräisiä arvottamismenetelmiä sekä analysoimaan empiirisesti ympäristöhyödykkeiden kysyntää. Lisäksi opiskelija hallitsee (matemaattisesti) luonnonvarojen optimaalista käyttöä kuvaavat mallit ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Sisältö: Ympäristötaloudesta käsitellään yhteiskunnallisesti optimaalista saastetasoa, saastumisen hallinnollista säätelyä, päästöveroja, markkinoitavia päästölupia, ympäristöhyödykkeiden kysyntää, hedonisten hintojen menetelmää, matkakustannusmenetelmää, ehdollisen arvottamisen menetelmää 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

ja valintakoemenetelmää. Luonnonvaratalouden osalta aiheena ovat uusiutumattomien luonnonvarojen tehokas käyttö yli ajan eli Hotellingin sääntö, kalastuksen ”open access” -ongelma, metsien kiertoaikamallit ja metsien suojelun talous. Toteutustavat: 24 h luentoja ja 12 h harjoituksia. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakso edellyttää Kansantaloustieteen perusteet- ja Matemaattinen taloustiede -opintojaksojen sisällön hallintaa. Oppimateriaali: Kolstad, C.D. (2000): Environmental Economics; Hartwick & Olewiler (1998): The Economics of Natural Resources Use (2ed). (Vaadittavat osat kirjoista sekä muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.) [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustehtävien raportointi. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Artti Juutinen ja yliassistentti Erkki Mäntymaa. Muuta tietoa: Harjoituksiin osallistuttava vähintään 75 %:sti. Opetuskieli: suomi 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Economics) Laajuus: Laajuuden mukaan. Ajoitus: Vapaa. Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Lisätiedot: Vapaavalintainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa.


Opinto-opas 2009–2010

143

Kansantaloustieteen syventävät opinnot 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Economics) Laajuus: 30 op Ajoitus: 4.–5. vuosikurssi Tavoite: Opiskelija osaa tieteellisen ajattelutavan, tutkimusmenetelmät, tutkielmansa aihepiirin ja hallitsee tutkimusalueensa kirjallisuuden sekä pystyy tieteelliseen viestintään. Sisältö: Tutkielman suorittaminen edellyttää itse tutkielman tekemisen lisäksi aiheanalyysin, väliraportin, loppuraportin, seminaarityöskentelyn ja kypsyysnäytteen. Seminaarityöskentelyyn kuuluu omien esitysten lisäksi aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnossa käytävään keskusteluun. Valmis työ jätetään arvosteltavaksi kahtena sidottuna kappaleena tiedekunnan kansliaan, jossa se kirjataan saapuneeksi. Kansliaan on samalla jätettävä myös tutkielmasta laadittu erillinen tiivistelmä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun valmis tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Se kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä ilman apuneuvoja tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä (normaali ilmoittautuminen). Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet voivat kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi. Tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta päättää tiedekuntaneuvosto. Toteutustavat: Kaksi esitystä tutkielmaseminaarissa. Oppimateriaali: Thomson, W. (2001) A Guide for the Young Economist. Kirja on tarkoitettu pääasiassa jatko-opiskelijoille, mutta siinä on hyödyllistä materiaalia myös taloustieteen tutkielman tekijälle. Suoritustavat: Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkielman kirjoittaminen ja kypsyysnäyte. Arviointi: A-L

Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. Lisätiedot: Aiheen valinta: Tutkielman aiheesta voi käydä keskustelemassa kansantaloustieteen professoreiden ja muiden tutkijoiden kanssa. Aihe on pääsääntöisesti sovittava jo edellisen kevätlukukauden lopussa. Alkuraportti: Esityksen kesto on n. 20–30 minuuttia. Esityksessä tulee olla selvillä yksiselitteinen tutkimusongelma, aiheen teoreettista pohdiskelua sekä selvyys mahdollisen empiirisen tutkimusosan aineiston keräämisestä ja tutkimusmetodeista. On myös raportoitava käytetty lähdemateriaali mahdollisimman täydellisenä. Samoin on esitettävä alustava lopullinen tutkielman sisällysluettelo. Loppuraportti: Esityksen kesto on n. 30–40 minuuttia. Se sisältää lopulliset tutkimustulokset sekä alkuraportin esityksessä vaaditut korjaukset ja lisäykset. Loppuraportti on esityskelpoinen, kun teoria ja tutkimustulokset muodostavat tutkielman tekijän mielestä yhtenäisen kokonaisuuden. Loppuraportin esityksen jälkeen raportti viimeistellään seminaarissa tulleiden korjausehdotusten mukaan. Kirjallisten raporttien toimittaminen: Alku- ja loppuraporttien esityksiä varten on toimitettava paperikopiot professoreille ja mahdollisille muille ohjaajille. Seminaarin assistentille toimitetaan kopio pdf-tiedostona. Kirjalliset raportit on pääsääntöisesti toimitettava seitsemän päivää ennen tilaisuutta. Opetuskieli: suomi. 721310S Makrotaloudellinen analyysi (Macroeconomic Analysis) Laajuus: 6 op 7. Opintojaksot


144

Ajoitus: A-B. (4. vuoden syksy). Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa vaativiakin moderneja makrotaloustieteen malleja kokonaistaloudellisessa analyysissa. Opiskelija tuntee aineopintotason kurssia huomattavasti formaalimman (eli matemaattisemman) esitystavan myötä lyhyen, keskipitkän ja myös pitkän aikavälin kokonaistaloudellisen analyysiin uusimmat lähestymistavat, ja osaa soveltaa teoreettisia malleja myös empiiriseen analyysiin. Kurssilla opittavat metodit ja ajattelutavat ovat hyödyllisiä myös toisilla taloustieteen osa-alueilla. Modernien mallien kriittiseen evaluointiin perustuvan ajattelutavan oppimisen myötä kurssin suoritettuaan opiskelija omaa hyvät valmiudet teoreettisen/empiirisen opinnäytetyön tekoon makrotaloustieteen osa-alueelta. Sisältö: Lyhyen ja keskipitkän aikavälin makrotaloudelliset mallit (IS-LM ja AS-AD-mallit); kokonaistaloudellinen suhdannevaihtelu, työttömyys ja stabilisaatiopolitiikka, asuntomarkkinoiden toiminta; kasvuteoria Solowin mallin ja sen uusimpien variaatioiden valossa; pitkän aikavälin työttömyys ja rakenteellinen talouspolitiikka. Toteutustavat: 40 h luentoja, 18 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin. Oppimateriaali: Puhakka, M.: Lecture Notes on Two-Period Models in Macroeconomics, Helsingin yliopisto. Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 78:1998 (viimeisin versio saatavissa netistä kurssin aikana); Minford, P. & D. Peel: Advanced Macroeconomics. A Primer. Edward Elgar 2002; Sørensen, P. B & H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw-Hill, 2005, Romer, D.: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, uusin painos + muu 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

kurssin aikana jaettava artikkeli- ym. materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. Opetuskieli: suomi 721320S Mikrotaloudellinen analyysi (Microeconomic analysis) Laajuus: 6 op Ajoitus: C-D. (3. vuoden kevät) Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa modernin mikrotaloustieteen teoriaa mm. tutkielman teossa. Sisältö: Käsitellään mikroteorian keskeisiä tuloksia syventäen aineopintojen mikrotalousteorian perusteita. Yleinen tasapainoteoria käsitellään täsmällisemmin kuin edeltävässä jaksossa. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Toteutustavat: 48 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Cowell, F. (2006): Microeconomics. Principles and Analysis ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. Opetuskieli: suomi 721317S Kansainvälinen talous (International Economics) Laajuus: 6 op Ajoitus: C-D Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouteen sekä raha- ja finanssipolitiikan vaikutukset avoimessa taloudessa.


Opinto-opas 2009–2010

Sisältö: Kurssilla käsitellään kansainvälisen rahatalouden teoriaa. Kurssilla keskitytään maksutaseteoriaan ja rahapolitiikkaan sekä niiden sovelluksiin kansainvälisen talouden ongelmien tarkastelussa. Lisäksi kurssilla perehdytään valuuttakurssimuutosten vaikutuksiin taloudessa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kenen, P.B. (2000): The International Economy, 4. painos, Cambridge University Press, s. 273– 587. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tutkija Lauri Vilmi. 721342S Peliteorian perusteet (Game Theory) Laajuus: 6 op Ajoitus: D (3- 4. vuosi) Tavoite: Opintojakso perehdyttää lähes kaikilla taloustieteen osa-alueilla tärkeän peliteorian perusteisiin. (Sisältö: Opintojakso perehdyttää lähes kaikilla taloustieteen osa-alueilla tärkeän peliteorian perusteisiin. Kurssilla käsitellään peruskäsitteet, strategisen pelin muodot, dominoidut strategiat, Nash tasapaino, sekastrategiat, pelin ekstensiivinen muoto, alipelitäydellisyys, toistetut pelit ja vajaan informaation pelit. Ennen tämän jakson suorittamista opiskelijalle suositellaan mikrotaloudellisen analyysin kurssia. Toteutustavat: Oppimateriaali: M. Osborne. An Introduction to Game Theory. Oxford University Press 2003. Vaatimuksiin eivät kuulu luvut 8, 11 ja 13. Suoritustavat: Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: VTT Marja-Liisa Halko. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

145

721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi (Advanced Analysis of competition) Laajuus: 6 op Ajoitus: A-D (3. tai 4. vuosi) Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida epätäydellisen kilpailun markkinoita hyödyntäen mm. peliteoriaa. Opiskelija ymmärtää epälineaarisen hinnoittelun erityispiirteet ja epäsymmetrisen informaation roolin optimaalisia sopimuksia muodostettaessa. Sisältö: Opintojakson alussa käydään läpi ei-kooperatiivisen peliteorian alkeita, joiden avulla myöhemmin analysoidaan yritysten käyttäytymistä. Opintojaksolla käydään läpi mm. oligopolistista kilpailua, sanatonta yhteistyötä, markkinoille tulon roolia, R&D-kilpailua, tuotteiden laadun yhteensopivuuden ja standardien merkitystä. Lisäksi tarkastellaaan epälineaarista hinnoittelua ja optimaalisia sopimuksia epäsymmetrisen informaation tilanteissa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Shy, Oz: Industrial Organization. Theory and Applications. MIT Press. 1995; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen. Opetuskieli: 721334S Ympäristö- ja luonnonvarataloustiede (Advanced Environmental and Resource Economics) Laajuus: 6 op Ajoitus: C-D (4. vuoden kevät) Tavoite: Opiskelija hallitsee analyyttisesti saastumisen säätelyn teorian, uusiutuvien ja uusiutumattomien luon7. Opintojaksot


146

nonvarojen optimaalisen käytön mallit, ympäristöhyötyjen arvottamisen teorian ja menetelmät sekä kestävän kehityksen ongelmat. Sisältö: Markkinoiden epäonnistuminen, päästöverot, markkinoitavat päästöluvat, luonnonvarojen niukkuus, uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalinen käyttö, ympäristöhyötyjen arvottamisen teoria ja menetelmät sekä kestävän kehityksen talous. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Hanley, N., Shogren, J.F., White, B.: Environmental Economics in Theory and Practice. 1996. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. Opetuskieli: [kirjat OULAssa]

721339S Ekonometria (Econometric Analysis) Laajuus: 6 op Ajoitus: A-B (4. vuoden syksy) Tavoite: Kurssi perehdyttää kuulijat tilastollisten mallien käyttömahdollisuuksiin taloudellisia ilmiöitä koskevien päätelmien tekemisessä. Sisältö: Kurssin tarkoituksena on perehdyttää kuulijat tilastollisten mallien käyttömahdollisuuksiin taloudellisia ilmiöitä koskevien päätelmien tekemisessä. Vaikka päättelytavat noudattavat aivan samoja periaatteita kuin kaikki muukin tilastollinen inferenssi, liittyy taloudellisiin ilmiöihin ja taloustieteelliseen ajattelutapaan eräitä erikoispiirteitä, jotka eroavat muista tilastotieteen sovellusalueista. Esimerkiksi makrotaloudellisia ilmiöitä tutkittaessa on usein oleellista varautua muuttujien välisiin vuorovaikutussuhteisiin (sekä välittömiin että dynaamisiin) ja muuttujiin sisältyviin mittausvirheisiin, sekä kiinnittää erityistä huomiota muuttujien välisiin pitkän tähtäimen tasapainorelaatioihin. Seuraavassa 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

eräitä yksityiskohtia kurssin sisällöstä: Lineaarisiin ja epälineaarisiin regressiomalleihin liittyvä mallidiagnostiikka, instrumenttiestimointi ja yleistetty momenttimenetelmä, moniyhtälömallit, tavllisimmat yleiset testausperiaatteet, vektoriautoregressiiviset mallit, yhteisintegroituvuusteoria sekä virheenkorjausmallit. Lisäksi käsitellään lyhyesti dynaamisten paneelimallien parametrien estimointiin liittyviä ongelmia. Toteutustavat: 36 h luentoja, 27 h harjoituksia. Harjoituksissa analysoidaan empiirisiä havaintoaineistoja PCGIVE-, PCFIML- ja SAS-ohjelmistojen avulla. Oppimateriaali: F. Hayashi: Econometrics, Princeton University Press; C. Gourieroux & A. Monfort: Statistics and Econometric Models, vol. 1 ja 2, Cambridge University Press. C. Hsiao: Analysis of Panel Data (2. painos), Cambridge University Press. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja/tai kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Ekonometrian professori. Opetuskieli: suomi 721336S Erikoisaihe Laajuus: Laajuuden mukaan Ajoitus: Vapaa Suoritustavat: 24 h luentoja ja/tai omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja/tai laaja essee (n. 20 sivua). Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.


Opinto-opas 2009–2010

147

7.5.4 Laskentatoimi Perusopinnot: Laskentatoimen perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeisiin laskentatoimen osa-alueisiin ja käsitteistöihin. Suoritettuaan perusopinnot opiskelija: – tuntee liikekirjanpidon, tuloslaskennan, tilinpäätössuunnittelun ja johdon laskentatoimen keskeiset peruskäsitteet – kykenee laatimaan tilinpäätöksen juoksevan kirjanpidon avulla sekä osaa tulkita yritysten keskeisiä tilinpäätöksen eriä – tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät teoriat ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä päätöksentekotilanteissa – tuntee yritysverotuksen pääkohdat ja osaa soveltaa niitä tilinpäätössuunnittelun osana – ymmärtää IFRS tilinpäätöksen keskeiset osat sekä osaa tulkita IFRS tilinpäätöksiä Aineopinnot: Laskentatoimen aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja sekä valmiuksia toimia erilaisissa ja kehittyvissä laskentatoimen työtehtävissä. Aineopinnot jakaantuvat ulkoiseen (financial accounting) ja sisäiseen laskentatoimeen (management accounting), joita opiskelija voi painottaa opintorakenteen puitteissa. Näin ollen yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Suoritettuaan aineopinnot opiskelija: – tuntee laskentatoimen keskeiset teoriat ja käytänteet sekä osaa soveltaa niitä käytännön päätöksenteossa – osaa laatia tilinpäätösanalyysejä ja muita taloudellisia analyysejä sekä

– –

– –

käyttää niitä taloudellisen päätöksenteon tukena omaa valmiudet tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi tuntee ja osaa soveltaa yrityksen arvonmäärityksen teoreettisia perusteita erilaisissa päätöksentekotilanteissa tuntee tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen peruskäsitteistön sekä tilintarkastusprosessin tuntee konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen systematiikkaa sekä omaa valmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja tulkintaan tuntee talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien perusrakenteen sekä ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksia näihin järjestelmiin osaa soveltaa laskentatoimen työkaluja ohjaus- ja kontrollikeinoina ymmärtää integroidun toiminnanohjausjärjestelmän luoman laskentatoimen ja organisaation ohjauksen kehityspotentiaalin omaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin

Syventävät opinnot: Laskentatoimen syventävien opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia ja osaamista mahdollistaen toimimisen haastavissa laskentatoimen asiantuntija-, johto, ja kehittämistehtävissä sekä yleisjohdollisissa tehtävissä. Kuten aineopinnoissa, syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa opintojaan ulkoiseen (financial accounting) tai sisäiseen laskentatoimeen (management accounting) opintorakenteen puitteissa. Näin ollen yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Lisäksi opiskelija perehtyy syvälli7. Opintojaksot


148

sesti valitsemaansa aihepiiriin pro gradu -tutkielman yhteydessä. Suoritettuaan syventävät opinnot opiskelija: – tuntee laskentatoimen keskeiset tutkimusalueet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä – osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta – osaa soveltaa yrityksen arvonmääräytymisen ja tilinpäätösanalyysin teoreettisia perusteita erilaisissa ja muuttuvissa päätöksentekotilanteissa – tuntee tilintarkastuksen keskeiset teoreettisen ja empiirisen tutkimustulokset sekä osaa soveltaa niitä tilintarkastusprosessiin ja sen kehittämiseen

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

– osaa soveltaa erilaisia arvonmäärityksen teorioita IFRS tilinpäätöksen laatimisessa – omaa valmiudet toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä – hallitsee kustannuslaskennan menetelmät ja kustannuslaskentamenetelmän valinnan teoreettiset perustelut – ymmärtää talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien moninaiset vaikutukset organisaation eri osa-alueisiin ja työntekijöiden käyttäytymiseen – tuntee johdon laskentatoimen keskeiset tutkimusperinteet ja osaa hyödyntää niitä tutkielman tekemisessä – omaa valmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin


Opinto-opas 2009–2010

149

Laskentatoimen perusopinnot 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta (Bookkeeping and Financial Reporting) Laajuus: 5 op Ajoitus: A-B Tavoite: Opiskelija perehtyy liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteisiin. Lisäksi opiskelija kykenee sisällöllisesti ymmärtämään yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta osan sisältöön kuuluu tulojen ja menojen jaksottaminen, poistot, verojaksotukset, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset. Lisäksi käsitellään omaisuus- ja pääomaerien arvostamista sekä tilinpäätöksen eri eriä ja tilinpäätöstaulukon käyttöä. Toteutustavat: 30 h luentoja, 60 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos); Leppiniemi, J. Kykkänen, T. & Toiviainen, K.: Tuloslaskenta, WSOY. (Uusin painos soveltuvin osin). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Opetuskieli: suomi

721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (Financial Statement and Tax Planning) Laajuus: 5 op Ajoitus: C-D Tavoite: Opiskelija perehtyy Suomen yritysverotuksen pääkohtiin ja osaa soveltaa oppimaansa osana tilinpäätössuunnittelua. Lisäksi harjoitustyön suoritettuaan opiskelija kykenee laatimaan pienimuotoisen tilinpäätöksen. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään erilaisia yrityksen tilinpäätöstilanteita, kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittamista, esitetään keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä tarkastellaan tilinpäätössuunnittelua prosessina. Kurssiin sisältyy kirjanpitokäytäntöön ja tilinpäätössuunnitteluun orientoiva harjoitustyö. Toteutustavat: 20 h harjoitustyön ohjausta mikroluokkatyöskentelynä, 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Leppiniemi & Walden: Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Weilin & Göös, (uusin painos). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


150

721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) Laajuus: 5 op Ajoitus: C. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -valmiudet johdon laskentatoimessa. Sisältö: Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat. Toteutustavat: Yht. 40h luentoja ja harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Drury, C.: Management and cost accounting. Thomson Business Press, 5th ed. 2000 tai uudempi painos. Luvut 1–14 (viidennessä painoksessa sivut 1–542); Vehmanen P. & Koskinen K.: Tehokas kustannushallinta. WSOY, Ekonomia -sarja 1997 tai uudempi painos. Luvut 1–2, 4–7, 9. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Johdon laskentatoimen professori. Opetuskieli: suomi. [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

721163P Introduction to International Accounting Scope: 5 op Timing: C. Objectives: After passing the course, the student understands the reasons for the need of internationally comparable accounting information, can interpret financial reports prepared according to International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), and will know the basics of how to analyze the IFRS financial reports. Contents: Development of accounting regulation, IFRS/IAS Framework, elements of the IFRS/IAS financial statements, introduction to important IFRS/IAS standards. Working methods: 30 h lectures, and 6 × 3 h exercises. Prerequisites: P721171 Kirjanpito ja tuloslaskenta and P721164 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Study materials: Epstein, B. J. and E. K. Jermakowicz, 2008 or newer. Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley. Lecture notes. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Petri Sahlström Language of instruction: English


Opinto-opas 2009–2010

151

Laskentatoimen aineopinnot 721156A Laskentatoimen seminaari (Seminar in Accounting) Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Laajuus: 10 op Ajoitus: A-D. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön tekemiseen sekä tutkimustulosten kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Sisältö: Opintojaksolla laaditaan kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Toteutustavat: Oppimateriaali: Luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Hyväksytty kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma, osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Seppo Eriksson. Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa laskentatoimen 35 ov aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena tai on maisteritason erillis-

valinnassa hyväksytty opiskelija, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Opetuskieli: suomi 721170A Financial Analysis and Firm Valuation Scope: 5 op Timing: A Objectives: After this course student can calculate different financial ratios and describe what these ratios tell about financial performance and -situation of the firm, student can prepare a business analysis for the firm, student can calculate free cash flow to the firm, student can apply dividend discount, free cash flow -and abnormal earnings valuation model to determine the value of the firm. Finally, student can calculate different valuation multiples and explain what these multiples mean and how they can be applied in the firm valuation. Contents: Sources of financial information including financial statements, financial ratios, analysts’ earnings forecasts and industry-level information. Different tools for analyzing financial information, problems in analyzing financial information, and the use of financial information in firm valuation. 7. Opintojaksot


152

Working methods: 40 h lectures, and 8 × 2 h exercises. Study materials: Soffer, Leonard and Robin Soffer (2003), Financial Statement Analysis: a Valuation Approach, Prentice Hall, New Jersey (ISBN: 0-13-032834-0). Lecture notes Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5 Supplementary readings for the Finnish students: Kallunki, Juha-Pekka ja Jaakko Niemelä (2004). Uusi yrityksen arvonmääritys. Talentum; Kallunki, Juha-Pekka ja Erkki Kytönen (2002). Uusi tilinpäätösanalyysi. Kauppakaari. Sivut 117–224. Responsible person: Professor Pasi Karjalainen Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721176A Management Control Scope: 5 op Timing: A. Objectives: Upon completion of the course students should be familiar with the basic structure of management control systems and they should be able to apply basic accounting control tools, such as budgets and variance analysis, to simple control problems. Contents: The issues of the course comprise management control system design and development, budgets and standards, profit variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing as well as performance measurement. Working methods: Total 30 h of lectures and exercises, independent studying of the given materials. Study materials: Drury, C.: Management & Cost Accounting (Parts 4 & 5, pp. 543–950), Thompson Business Press, 5th Ed. 2002; Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A.: Management control systems – performance measurement, evaluation and incentives, 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Prentice-Hall 2003; lecture notes and exercises. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Lecture and literature examination. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English. 721187A International Management Accounting and Control Scope: 5 op Timing: D. Objectives: By the end of the course, students should have gained knowledge and understanding of how multinationality affects management accounting and control systems, considering particularly the following themes: Corporate strategy, organisational structure and management control systems Control systems and performance evaluation in multiple social, cultural, national and institutional environments Contents: The course discusses management accounting and control systems in multinational corporations. The specific themes of the course comprise the effects of corporate strategy and organisational structures on accounting and control systems, international capital budgeting decisions, the role of control systems in performance evaluation and the varied influences of cultural and social aspects of management control on people’s behaviour. Working methods: 20 h of lectures (including case discussions), independent studying of the given materials and a written case-based assignment. Study materials: Collection of Articles and other lecture material; Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting


Opinto-opas 2009–2010

(Chapters 4 and 5) Prentice Hall, 3rd edition (2007). [kirjat OULAssa] Assessment methods: Lecture and literature examination, the written assignment. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant Professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English 721186A Tilintarkastus (Auditing) Laajuus: 5 op Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen peruskäsitteistön sekä tilintarkastusprosessin. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan tilintarkastuksen yleistä kulkua, kirjanpidon tarkastusta, tilinpäätöksen tarkastusta, hallinnon tarkastusta raportteineen sekä sisäisen valvonnan pääperiaatteita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään tilintarkastuksen ajankohtaisiin kehitysnäkymiin. Toteutustavat: 24 h luentoja, 16 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2009; KHT-yhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2009; KHT-yhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2009; Raappana: Tilintarkastus. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Opetuskieli: suomi

153

721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt (Group Accounting and Business Combinations) Laajuus: 5 op Ajoitus: A. Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen systematiikkaa sekä omaa valmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja tulkintaan. Sisältö: Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa ja käydään läpi konsernitilinpäätöksen keskeiset laadintaperiaatteet. Lisäksi käsitellään yritysjärjestelyiden ja verotuksen kysymyksiä mm. sulautumisen ja yhtiöittämisen verotusvaikutuksia. Toteutustavat: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ahti, Tikkanen & Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat. 2001; Raappana: Konsernitilinpäätös. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721180A Tilinpäätösanalyysi (Financial Statement Analysis) Laajuus: 5 op Ajoitus: C. Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilinpäätösaineiston avulla tehtävään yrityksen toimintaedellytysten analysointiin sekä analyysitietojen hyväksikäyttöön. Sisältö: Kurssilla opitaan tekemään tilinpäätösanalyysejä ja investointisuunnitelmia sekä laatimaan niiden perus7. Opintojaksot


154

teella raportteja yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Näitä valmiuksia kehitetään harjoitustyön tekemisen avulla. Toteutustavat: 10 h luentoja, 15 h mikroluokkaopetusta, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kallunki, J-P. & Lantto, A-M. & Sahlström, P. (2008). Tilinpäätösanalyysi IFRS- maailmassa. Economica, Helsinki: Talentum. Yritystutkimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus, Helsinki 2005. Muu luennoilla jaettava materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Seppo Eriksson. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721182A Case Problems in Financial and Management Accounting Scope: 5 op Timing: A+B. Prerequisites: Financial Analysis and Firm Valuation, Cost Accounting Objectives: After this course student can classify different costs, can analyze how potential actions selected by management will affect for the firm’s income, student can build up traditional cost system and ABC system and compare product profitability of these alternative systems, student can apply discounted cash flow approach for analyzing the profitability of certain investment project. Finally, student can apply selected valuation model to calculate the value of the firm. Contents: Case problems simulating different decision-making situations. Students apply the methods of financial analysis, capital budgeting, cost accounting etc. covered in various courses preceding this course. Working methods: 12 h class discussions.

Opinto-opas 2009–2010

Study materials: Case material provided by the lecturer Assessment methods: Students form groups in the beginning of the course and analyze the case problems as teamwork. Each group returns a written report that contains the required analyses, and conclusions for each case problem before the class discussions. The groups present their reports in class discussions, and the cases are analysed together with other groups. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Pasi Karjalainen. Language of instruction: English 721184A Accounting Information Technology Scope: 5 op Timing: C. Objectives: The objective of this course is to illustrate how ERP technologies enable management accounting and control systems. The course introduces students to the management accounting information systems, their structure and functioning, and the links between enterprise resource planning, data warehousing, reporting, organizational performance and management accounting profession. Contents: Theoretical and practical issues on management accounting and reporting systems function in a modern ICT environment. Working methods: 24 hours lectures including visitors, case presentation. Study materials: Collection of articles. Supplementary readings for Finnish students: Granlund, M. & Malmi, T. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. WSOY 2004. Assessment methods: Literature examination, case presentations. Grading: 1–5 Responsible person: Professor in management accounting Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

155

Laskentatoimen syventävät opinnot 721130S Laskentatoimen Pro gradu -tutkielma (Master's Thesis in Accounting) Laajuus: 30 op Ajoitus: Pro-gradu ryhmien työskentely alkaa syyslukukaudella ja jatkuu koko lukuvuoden. Tavoite: Pro gradu -työskentelyn suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet oman tieteenalansa alueelle sijoittuvien tutkimusongelmien itsenäiseen muotoiluun ja niiden tieteelliseen ratkaisuun. Sisältö: Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän raportoi tutkimustyönsä edistymisestä ja saa ohjausta jatkotoimenpiteitä varten. Seminaari-istunnot ovat pakollisia. Lisätietoja: www.taloustieteet.oulu.fi/ opiskelu/pro-gradu-info.html Toteutustavat: Seminaari-istunnot ja Pro-gradu -tutkielman laatiminen Oppimateriaali: Suoritustavat: Varsinaisen tutkielmatyöskentelyn aikana opiskelija osallistuu lukukausittain tapahtuvaan seminaarityöskentelyyn loppuraporttinsa hyväksymiseen saakka. Arviointi: Kts. opinto-opas Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professorit. Opetuskieli: suomi tai englanti, erikseen ryhmä FMA opiskelijoille 721191S Financial Accounting Theory Scope: 6 op Timing: D. Objectives: The course introduces students to the main research areas in financial accounting and reporting. The course helps students to choose the topic of their Master´s thesis. The objective of the course is to give the students basic knowledge for under-

standing and solving specific research problems in financial accounting. After attending and passing the course, the student can use SAS program in adjusting research data and completing empirical analysis. Contents: Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value relevance of different type accounting information. Working methods: 18 h lectures and 20 hours exercises Study materials: Scott, W. R. (2002). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Literature examination and term paper. Grading: 1–5 Responsible person: Markku Vieru Language of instruction: English 721192S Approaches in Management Accounting Research (ent. Issues in Management Accounting) Scope: 6 op Timing: B-C. Objectives: The main objective of this course is that students will become familiar with current research issues and main research approaches to management accounting. The course will be particularly helpful for students who are planning to write their Master’s thesis about a management accounting -related topic. Emphasis will be on qualitative research methods, but quantitative management accounting research is also discussed. The theoretical frames of the course are more constant but the manage7. Opintojaksot


156

ment accounting issues are annually renewed. Contents: Research traditions, field and case studies, contingency theory, management accounting journals Working methods: 10 h lectures and 12 h article seminars. One article is discussed at each time. Before sessions students read an article, write an essay and prepare questions about the article. Essays and questions are given to the lecturer at the seminar. Students participate in the discussions and each student prepares one opening speech. Study materials: Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and a selection of articles. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Phase one: Lecture and literature examination. Phase two: Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar sessions. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant professor Janne Järvinen Language of instruction: English 721190S Advanced Firm Valuation Scope: 6 op Timing: D. Objectives: The course aims to enhance the students’ understanding of the issues involved with valuing firms and their strategies. The course also introduces students with empirical evidence on the firm valuation. Contents: The use of valuation models and financial statements in equity valuation and managerial decision ma7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

king. Empirical evidence from the use of valuation models as well as value relevance of different types of financial information. Working methods: 30 h lectures. Study materials: Penman, S. A. (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill. Lecture notes. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5 Responsible person: N.N. Language of instruction: English 721194S Advanced Cost Accounting (ent. Yrityksen kustannushallinta) Scope: 6 op Timing: D. Objectives: The general objective of this course is to see how an understanding of transaction cost theory helps making the cost accounting system design choices and understanding the managerial use of cost information. The course comprises such issues as transaction cost theory based view on cost accounting, special issues in cost accounting, problem centred learning, spreadsheet solutions of cost accounting. Contents: Cost allocation theory and practise, absorption cost systems, activity-based costing Working methods: 12h lectures + case study exercises, 24h excel-based exercises. Study materials: Cooper, R. & Kaplan, R. The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. Prentice-Hall 1999. Zimmerman, J. Accounting for Decision Making and Control, 2nd ed. Irwin. 1997 (4th edition is also applicable). [kirjat OULAssa]


Opinto-opas 2009–2010

Assessment methods: Literature examination and exercises. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant professor in management accounting. Language of instruction: English 721189S Advanced Financial Analysis Scope: 6 op Timing: B. Objectives: The course deepens students´ skills in the use of analysis tools frequently applied in financial accounting. After passing the course, the student is able to assess and produce information needed in a decision making related to financial information. Moreover, the student is able to make their own research in the area of financial analysis literature. Contents: Distributional properties of financial ratios, predictability of the accrual- and cash flow-based financial statement items, and economic interpretation of financial ratios. Working methods: 18 h lectures and 8 h term paper seminars. Study materials: Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Reading package. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Petri Sahlström Language of instruction: English 721195S Advanced Management Control Scope: 6 op Timing: B. Objectives: Upon the completion of the course students should be familiar with various academic research perspectives on management control

157

systems. They should have gained an understanding of the multifaceted influences management accounting and control may have on the organisation and on people’s behaviour. Contents: The focus is on the organisational and people side of accounting and control systems – i.e. the embedded nature of management control systems, and how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance measures are used to influence, motivate and control what people do in organisations. The implications of accounting on public sector management are also discussed. Working methods: 16 h lectures, independent studying of the given materials and an article analysis. Study materials: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice Hall, 3rd edition (2007); A Collection of Articles. Assessment methods: Lecture and literature examination, term paper. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant professor Sinikka Moilanen. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721197S Advanced International Accounting Scope: 6 op Timing: B. Objectives: The purpose of the course is to deepen the understanding of IFRS and financial statements prepared in accordance with IFRS. Thus students will become familiar with the most difficult aspects of IFRS such as lease accounting, measurement of financial instruments and impairment of assets. Contents: The course comprises such issues/standards as Impairment of assets (IAS 36), Property, Plant and 7. Opintojaksot


158

Equipment (IAS 16), Intangible assets (IAS 38), Leases (IAS 17) and financial instruments (IAS 32, IAS 39 & IFRS 7). Working methods: 24 h lectures Prerequisites: Introduction to International Accounting is recommended as previous studies. Study materials: Epstein, Barry J. and Eva K. Jermakowicz (2008). IFRS 2008: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley; KHT-Media (2004). IFRS-standardit 2004 or newer; Lecture notes. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam Grading: 1–5 Responsible person: N.N. Language of instruction: 721193S Advanced Auditing, (ent. Tilintarkastus II) Scope: 7 op Timing: C.

Opinto-opas 2009–2010

Objectives: The course deepens students’ knowledge on empirical and theoretical audit literature. After passing the course, the student is able to apply key theories underlying audit process and research. This understanding helps the student to justify decisions made in audit work and research projects. Contents: Reasons why auditing exists. Concept of audit quality – quality surrogates. Audit sampling theories and applications. Professional responsibilities. Audit pricing. Working methods: 30 h lectures and seminars. Study materials: Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2006 or newer. Reading package. Assessment methods: Exam and term paper. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Petri Sahlström Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

159

7.5.5 Logistiikka Logistiikan koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset valmiudet toimia logistiikan asiantuntija- ja johtotehtävissä yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa. Perusopintojen tasolla opiskelijalle muodostuu kuva logistisista toiminnoista ja logistiikan merkityksestä yrityksessä ja yhteiskunnassa. Aineopintotasolla opiskelija ymmärtää

logististen järjestelmien suunnittelun peruspiirteet ja osaa soveltaa logistisia malleja ja analyysityökaluja ongelmien ratkaisuun. Syventävien opintojen tasolla opiskelija ymmärtää logistiikan roolin strategisena voimavarana sekä pystyy itsenäisesti luomaan käsitteellisiä ja analyyttisiä malleja logististen järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi.

Logistiikan perusopinnot 721703P Materiaalihallinnon perusteet (Introduction to Materials Management) Laajuus: 5 op Ajoitus: A. Tavoite: Opiskelija tuntee materiaalihallinnon ja logistiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa perusluonteisia laskennallisia menetelmiä tuotannonohjauksen ja logistiikan operatiivisessa suunnittelussa. Sisältö: Kurssilla käydään läpi mm. materiaalihallinnon ja logistiikan peruskäsitteet, tuotannon toiminnot ja suunnittelutasot, materiaaliohjauksen käsitteet ja menetelmät sekä laatujohtamisen peruskäsitteet. Toteutustavat: Opintojakso koostuu luennoista (24 h) ja kirjallisuudesta. Luentojen yhteydessä käydään läpi tuotannon ja logistiikan ohjaukseen liittyviä laskuesimerkkejä. Oppimateriaali: Arnold, T.J.R. & Chapman, S.N. (2001), Introduction to materials management, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Jari Juga. Opetuskieli: suomi 721704P Business logistics Scope: 5 op Timing: B.

Objectives: The student understands how logistics contributes to business competitiveness and knows the central planning principles of logistics activities and their mutual relationships. Contents: Course topics include logistics service level, total cost analysis, transport and inventory decisions, logistics performance measurement, just-in-time logistics, ordering and replenishments, and green logistics. The development of the logistics discipline and current logistics issues will also be discussed. Working methods: The course consists of lectures (24 h), a written course assignment (case study) and course literature. Study materials: Ballou, R.H. (2004), Business logistics/ Supply chain management: planning, organizing and controlling the supply chain, Prentice-Hall: Upper-Saddle River. Assessment methods: Exam (lectures, literature) 60%, and course assignment 40%. Assignment and exam to be completed during the same academic year. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Jari Juga. Language of instruction: English [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


160

721752P Transport and forwarding operations Scope: 5 op Timing: C. Objectives: The students have basic knowledge on freight transport and forwarding operations from managerial point of view. Focus is on road freight. The students know the principles and methods of operational transport management and understand logistics service industry’s business models, strategies and performance issues.

Opinto-opas 2009–2010

Contents: The course includes a description of the business environment and freight operations by transport mode, forwarding business, documentation in international trade, the role of IT, etc. Performance of logistics service providers and the supply chain management implications will also be examined. Working methods: Lectures, assignments. Study materials: Course book: Bardi, E.J., Coyle, C.J. & Novack, R.A. (2006), Management of transportation. Mason, Ohio: Thomson/ South-Western, Mason, Ohio. Additional material: Coyle, C.J., Bardi, E.J., & Novack, R.A. (2006), Transportation, 6th. ed. Thomson/South-Western, Mason, Ohio. Other material delivered during the contact hours. Assessment methods: Exam and assignments. Grading: 1–5 Responsible person: Jouni Juntunen. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2009–2010

161

Logistiikan aineopinnot 721720A Seminar in Logistics Scope: 10 op Timing: B Objectives: Upon completion of the course, students are able to write a research paper and give academic presentation. They know academic writing techniques and are able to search literature from their research field. Contents: The research seminar work has as its goal to advance the academic writing and research skills of logistics students. In tutored seminar sessions, the student is expected to write a research paper focusing on selected theoretical theme in logistics. A special emphasis will be given to the search of relevant literature and academic writing techniques. The course is also intended to serve as a basis for master’s thesis work. Working methods: The course consists of an introductory lecture, independent work of a student to write a research paper, seminar presentations, and acting as an opponent. Study materials: Will be announced in the sessions. Assessment methods: Research paper, seminar sessions (compulsory participation). Grading: 1–5 Responsible person: Assistant professor Language of instruction: Finnish/ English 721724A Logistics systems analysis Scope: 5 op Timing: D. Objectives: The objective is to familiarize students with strategic and analytical elements of logistical systems design and management. The students

will be prepared to solve and master practical problems of logistics planners and managers. Contents: Theoretical approach of the course is operation management. Exercise problems include resource allocation, inventory management, and transportation problems. The systems analysis tools that are practiced during the course are linear programming, simulation, and queuing models. Working methods: Lectures and computer class instruction. Study materials: Nahmias, S. (2001), Production and Operations Analysis, McGraw-Hill, Irwin. Hillier, F.S. & Hillier, M.S. (2003), Introduction to Management Science – A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 2nd ed., McGraw Hill, Irwin. Supplementary material will delivered during the contact hours. Assessment methods: Assignments and a class project. Exam. Grading: 1–5 Responsible person: Jouni Juntunen. Language of instruction: English. [kirjat OULAssa]

721721A: International Procurement and Logistics Scope: 5 op Timing: C. Objectives: The student gains a comprehensive understanding of procurement and logistics management in an international business context. The course also increases awareness of challenges in international logistics and business management. Contents: The course presents concepts, principles, and techniques of procurement and logistics management in international business environment. 7. Opintojaksot


162

Emphasis will be placed on developing a basic knowledge within relevant fields of international logistics, e.g. electronic procurement, supplier analysis, coordination and integration, strategic procurement and outsourcing etc. Working methods: Lectures (24 h), active participation to lectures and assignments specified during the course. Study materials: Schary, P. & Skjött-Larsen, T. (2001 or 2007), Managing the Global Supply Chain, Copenhagen Business School Press. Supplementary material provided by lecturer. Assessment methods: Exam (textbook, lectures, articles) 60% and assignments & class participation 40%. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant Professor Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

721722A Kuljetusoikeus (Transport law) Laajuus: 5 op Ajoitus: B. Tavoite: Opiskelija osaa solmia hankintaan ja kuljetuksiin liittyviä sopimuksia. Hänellä on käsitys kuljetussopimuksen asemasta kaupan sopimuskokonaisuuden osana ja yleiskuva eri kuljetusmuotojen lainsäädännöstä. Opiskelija tuntee kuljetusoikeuden normipohjan ja tietää mistä oikeudenalan normit ovat löydettävissä. Sisältö: Kuljetusten järjestäminen, maksutavat ja rahoitus, kansainväliset kilpailusäännöt, riitojen ratkaisumenetelmät ja kansainvälinen kaupallinen yhteistyö. Toteutustavat: Johdantoluento 3 h ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Vain logistiikan opiskelijoille. Oppimateriaali: Sisula-Tulokas, Leena: Kuljetusoikeuden perusteet, 2. uudistettu painos, 2003; Sisula-Tulokas, L: Ulkomaankauppaoikeus.1998; Käsiteltävät säädökset ilmoitetaan luennolla [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi


Opinto-opas 2009–2010

163

Logistiikan syventävät opinnot 721750S Master’s thesis (pro gradu) Scope: 30 op Timing: Autumn - Spring Objectives: Master’s thesis (pro gradu) is a comprehensive treatment of selected subject in logistics, showing the student’s capacity for analytical and critical judgment and scientific communication. Contents: A master’s thesis builds on a well-formulated research problem and the specification of more explicit research questions. Moreover, a thesis contains an overview of theoretical literature which forms the framework for the study. Relevant research methods and profound empirical analysis, combined with well-structured and readable text are seen as important criteria of thesis evaluation. In addition, the evaluation will be based on the theoretical and practical contribution of the study. Working methods: Compulsory participation in pro gradu seminars, written research proposal and two interim reports, final manuscript. Also required is to act as opponent in the sessions. Study materials: Assessment methods: After accepted thesis manuscript, the student is expected to write a maturity test in his/her own native language. Grading: 7 point grading (approbatur … laudatur) Responsible person: Professor Jari Juga. Language of instruction: suomi/ English 721675S Supply chain management Scope: 6 op Timing: C

Objectives: The student gains a comprehensive understanding of strategic issues in logistics and supply chain management as well as their management implications with other business functions and partnering organizations. Contents: The definition and underlying theoretical models of supply chain management are examined, together with contemporary phenomena and supply chain improvement initiatives. Collaborative supply chain practices (ECR, CPFR, SCOR etc.) are discussed. A special emphasis will be given to the question of supply chain dynamics and integration as well as enabling supply chain technologies and standards. Working methods: Lectures (24 h) with compulsory course assignments (class presentations) and literature. Study materials: Harrison, A. & v.Hoek, R. (2002), Logistics Management and Strategy, Prentice-Hall, Upper Saddle River. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & Simchi-Levi, E. (2007), Designing and Managing the Supply Chain. McGraw-Hill/Irwin. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Jari Juga. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721759S Logistics Modeling and Applications Scope: 6 op Timing: A Objectives: Upon completion of the course, students have gained a good understanding of logistics modelling and systems analysis. The student knows how to analyse information and material flows in supply chains and is able to deploy the knowledge in computer-based simulation problems. 7. Opintojaksot


164

Contents: The course extends the students knowledge on logistics modelling and systems analysis and offers insights into application areas such as process modelling, simulation and value stream analysis methods. Emphasis will be given to the art of model formulation, process modelling and analysis of model results. The students are expected to participate actively in classroom training to improve their skills on selected modelling and simulation tools. Working methods: The course includes lectures, class-room exercises and an independent simulation work with computer class instruction. Study materials (Selected parts): Wisner, J.D. & Stanley, L. L. (2008), Process Management: Creating Value along the Supply Chain, Thomson. Harringon, H.J. & Tumay (2000), Simulation Modeling Methods, McGraw-Hill. Supplementary material distributed in the class. Assessment methods: The final exam will be based on lectures, class-room exercises and study materials (50%). The simulation work is graded based on the final report (50%). Grading: 1–5 Responsible person: Assistant Professor. Language of instruction: English/ Finnish. [kirjat OULAssa]

721753S Transport economics and policy Scope: 6 op Timing: D Objectives: The student develops an understanding of the transport sector from the economic point of view, including knowledge of transport policy and EC transport law as well the capabilities of understanding and analyzing transport markets.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Contents: The role of transport in the economy, the demand for and the costs of transport as well as on the organisation of transport supply are examined. The students will get familiar with transportation economics with location issues, network economics and economics of industrial organizations. Additionally, basic facts of EC Transport Law will be learned through independent reading. Working methods: Lectures 12 h and assignments/individual reading. Study materials: Quinet, E. and Vickerman, R. (2004), Principles of Transport Economics, Cheltenham, UK: Edward Elgar. Supplementary readings according to separate instruction during lectures. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam. Grading: 1–5 Responsible person: D.Sc. Saara Pekkarinen. Language of instruction: English 721754S Special issues in logistics Scope: 6 op Timing: Free Objectives: The student learns how to address and solve practical logistics problems with academic tools and how to report the results for business management. Contents: The purpose of the course is to apply the student’s knowledge and skills on some topic area in logistics. The course will be tailored to the student’s individual goals, also including research-oriented company or industry specific development projects. More detailed information on the course contents, literature requirements and working methods will be offered each year twice, in the beginning of autumn and spring terms. The general idea is that the course would contribute to the preliminary plan for the student’s thesis work.


Opinto-opas 2009–2010

Working methods: Mainly individual work based on supervisor’s instructions. Study materials:

165

Assessment methods: Assessment is based on the written report. Grading: 1–5 Responsible person: Jouni Juntunen Language of instruction: Finnish/ English

7. Opintojaksot


166

Opinto-opas 2009–2010

7.5.6 Markkinointi sia tiedekunnan nettisivuilta ’kurssi-infoa’. Huomaa, että seuraavassa kuviossa on markkinoinnin oppiaineen kurssien lisäksi kursseja myös mm. kansainvälisen liiketoiminnan sekä johtaminen ja organisaatio-oppiaineen tarjonnasta.

Markkinoinnin oppiaineessa on suuri määrä vaihtoehtoisia opintoja, joiden avulla voit räätälöidä tutkintosi. Sivuaineita on mahdollista valita sekä tiedekunnan sisältä että muilta tieteenaloilta. Oppiaineen opintoneuvoja ja kummiopettajasi auttavat valinnoissa. Tarkemmat tiedot opintojaksojen työskentelymuodoista löydät ennen kursPakolliset perusopinnot

Johdatus markkinointiin Tuote- ja markkina-strategiat

B-to-B Marketing

Yrityksen liikesuhteiden hallinta

Kuluttajakäyttäytyminen

Aineopinnot Markkinointitutkimus

Pakolliset

Markkinoinnin seminaari / kandidaatintutkielma Markkinoinnin kilpailukeinot Valinnaiset

Hintapäätökset

Valitse väh. neljä (4) Industrial Sales Management

International Relationships

Markkinointi eri konteksteissa

Liiketoiminnan erityiskysymyksiä

International Business OperMarketing of a High-Tech Firm ations International Procurement Services and Relationship Marand Logistics keting

Integroitu markkinointiviestintä

Negotiations in Crosscultural Context

Kaupan ketjuliiketoiminta

Brändijohtaminen

Sales in B-to-B Context

Tietoverkot strategisissa verkostoissa

Muita markkinoinnin aineopintoja Osaamisen ja tiedon johtaminen

Syventävät opinnot Markkinoinnin teoriat

Pakolliset

Verkostojen teoria Valinnaiset Valitse Strategic Marketing and Manväh. kolme agement (3)

Ympäristömarkkinointi

International Business Theory

Purchasing and Supplier Relationships in International Context

Informaatioverkostojen taloustiede

Project Work in International Business

Global Growth Strategies

Special Issue

Markkinoinnin pro gradu -tutkielmaseminaari

Sekä perus-, aine- että syventävällä tasolla on erilaisia oppimistavoitteita sekä teoreettisten sisältöjen että ammattikäytäntöjen suhteen. Käytyään markkinoinnin perusopinnot opiskelija 7. Opintojaksot

kykenee hahmottamaan ja kuvaamaan yrityselämän ilmiöitä käyttäen markkinoinnin peruskäsitteistöä ja –teorioita. Hän on harjaantunut erilaisiin oppimis- ja työskentelymenetelmiin, mm.


Opinto-opas 2009–2010

ryhmätyöskentelyyn. Hän kykenee itsenäiseen argumentointiin sekä kirjalliseen raportointiin em. tavoitteet huomioiden. Aineopinnot käytyään opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan teorioita käytännön liike-elämän ilmiöiden analysointiin. Hän hallitsee myös tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä omaa analyyttisen ja ongelmakeskeisen ajattelutavan niin, että hänellä on valmiudet itsenäiseen gradutyöskentelyyn. Hän pystyy itsenäisesti hankkimaan tietoa sekä myös jossain määrin luomaan uutta. Lisäksi hän on harjaantunut itsenäiseen kirjalliseen ilmaisuun ja esiintymiseen.

167

Markkinoinnin syventävissä kursseissa tavoitteena on tieteellisten sisältöjen ja oman asiantuntijuuden syventäminen. Käytyään syventävät opinnot opiskelija osaa arvioida ja käyttää aineen laajaa käsitteellistä välineistöä rakentaen itselleen kokonaisvaltaista ajattelutapaa liikkeenjohdollisista ilmiöistä ja käytännöistä. Hän kykenee soveltamaan olemassa olevaa tietoa sekä tuottamaan uutta liike-elämän tarpeisiin. Hän hallitsee ryhmätyöskentelyn lisäksi itsenäisen, tavoiteorientoituneen työskentelyn. Lisäksi hän on harjaantunut selkeään, analyyttiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä tutkimukselliseen ajattelutapaan.

Markkinoinnin perusopinnot 721409P Johdatus markkinointiin (Principles of Marketing) Laajuus: 5 op Ajoitus: B Tavoite: Kurssin suoritettuaan osanottajille muodostuu kokonaiskuva akateemisen markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen taustoista, ja he kykenevät ymmärtämään markkinoinnin luonnetta ja sisältöä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa vaihdannan merkityksen ihmiskunnan historiassa, ymmärtää teollistumisen vaikutuksen markkinointiin tieteenä ja käytäntöinä, tunnistaa liiketaloustieteen ja markkinoinnin keskinäiset kytkennät sekä ymmärtää kauppakorkeakoulujen merkityksen liikkeenjohtamisen opetuksen ja tutkimuksen kontekstina. Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa markkinoinnin ydinkäsitteet markkinointitieteen kehityshistorian valossa. Sisältö: Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta seuraavien teemojen kautta: markkinoinnin opiskelu, opetus ja tutkimus yliopistoissa, markkinoinnin määritelmiä ja ilmiöitä,

markkinointi ihmiskunnan historiassa, markkinointi osana liiketaloustiedettä, käsitehistoria, markkinointi tieteenä ja käytäntönä. Toteutustavat: 25 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Gummesson, E.: Suhdemarkkinointi: 4P:stä 30R:ään, 1997. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Kimmo Alajoutsijärvi. Opetuskieli: suomi 721424P Business to Business Marketing Scope: 5 op Timing: D Objectives: After having passed this course, students will have a basic level understanding of the marketing management in industrial and other business-to-business enterprises, and an overall picture of business-to-business 7. Opintojaksot


168

marketing theories and practices. This includes understanding of the differences of business-to-business marketing and consumer marketing, basics of organisational buying behaviour and current logic in business-to-business markets. In addition, students will have an ability to assess relevant issues in the strategy formation and an ability to evaluate different channel possibilities. Contents: 1) Characteristics of Business-to-Business marketing; 2) understanding organisational buying behaviour; 3) current trends in business-to-business markets and collaboration; 4) relationships and networks in industrial markets; 5) assessing marketing opportunities and strategies and 6) distribution in industrial context. Working methods: 24 h lectures, related discussions and group works, mini cases during the lectures, an exam of the literature, course material and group works. Study materials: Anderson, J.C. & Narus J.A.: Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value. 2nd edition, 2004. Exact chapters for the exam will be announced during the lectures. Assessment methods: An exam and group works Grading: 1–5 Responsible person: Senior Lecturer in Marketing Satu Nätti. Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721419P Kuluttajakäyttäytyminen (Consumer Behavior) Laajuus: 5 op Ajoitus: D Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hahmottaa yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymisen vaiheet sekä siihen vaikuttavat sisäiset ja ulkoi7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

set tekijät. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa teorioita käytännön tasoille. Sisältö: Kurssilla käsitellään mm. kuluttajan ostopäätösprosessia, asenneja persoonallisuusteorioita, ympäristövaikutuksia, referenssiryhmiä, kommunikointia sekä kuluttamisen eri muotoja. Lisäksi kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin tieteellisiin julkaisuihin. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Oppimateriaali: Solomon, M.R.: Consumer Behavior. Buying,having, being, 5. painos tai uudempi TAI Assael, H.: Consumer Behavior & Marketing Action, 4. painos 1992 tai uudempi, sekä luennoitsijan jakama materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti Jaakko Sinisalo. Opetuskieli: suomi 721412P Tuote- ja markkinastrategiat (Product and Market Strategies) Laajuus: 5 op Ajoitus: A Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa markkinoinnin peruskäsitteistöä tuote- ja markkinapäätösten näkökulmasta ja kykenee määrittelemään markkinoita, arvontuotantoa, segmentointia, asemointia ja uusien tuotteiden kehittämistä. Lisäksi opiskelijaa tuntee ja osaa soveltaa yleisimpiä markkinoinnin johtamisen strategioita. Sisältö: 1) markkinoiden ympäristötekijät 2) arvo ja arvoketju-ajattelu 3) segmentointi 4) tuote- ja markkinastrategiat 5) tuotekehitys.


Opinto-opas 2009–2010

Toteutustavat: 24 h luentoja, case-harjoitus, ryhmäkeskusteluita ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kotler, P. & Keller, K. (2006) Marketing Management (tai vanhempi), Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage ja muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, caseharjoitukset. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Kai Härkönen Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721413P Yrityksen liikesuhteiden hallinta (Managing Business Relationships), ent. Teollisuuden asiakassuhteet Laajuus: 5 op Ajoitus: B Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, osaa analysoida yritysten välisiä liikesuhteita keskeisillä teoriakäsitteillä sekä tun-

169

nistaa liikesuhteiden hallintaan liittyvät keskeisimmät haasteet. Lisäksi opiskelija tuntee suhdeportfolioihin, arvonluomiseen ja liikesuhteiden kehitykseen liittyvät tekijät ja osaa soveltaa tätä osaamista käytännön liike-elämän tapausten analysoimiseen. Sisältö: 1. Liikesuhdeajattelu markkinoinnin kentässä, 2. Verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, 3. Asiakas- ja hankkijasuhteiden portfoliot, 4. Arvon luominen yritysten välisissä liikesuhteissa, 5. Liikesuhteiden analyysikäsitteet, 6. Liikesuhteiden synty, kehittyminen ja päättyminen. Toteutustavat: 24 h luentoja ja case-harjoituksia sekä omakohtainen perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Oppimateriaali: Donaldson, B. & O’Toole T. (2002) Strategic Market Relationships. From Strategy to Implementation. Muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Hanna Komulainen

Markkinoinnin aineopinnot 721418A Markkinoinnin seminaari (Seminar in Marketing) Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Laajuus: 10 op Ajoitus: C-D Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinoinnin alan tutkimuksenteon perusteet sekä on harjaantunut itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön. Hänellä on valmiudet aloittaa itsenäinen pro gradu-työskentely. Hän on syventänyt asiantuntemustaan valitsemassaan tutkimusteemassa. Hän on myös harjaannuttanut

suullista kommunikointi- ja argumentointitaitoaan johdantoluentojen ryhmätyöskentelyssä sekä seminaariesityksissä. Jakson jälkeen opiskelija hallitsee myös itsenäisen tiedonhankinnan ja osaa mm. käyttää kirjaston tietokantoja tiedonhaussaan. Sisältö: Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Periodin C kuluessa on luento- ja harjoituskurssi ’Miten teen tutkimustyötä’ sekä oman aihepaperin valmistelu ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Tämän jälkeen seuraa opinnäytetyön laadinta, esittäminen ja puolustaminen sekä toisten töi7. Opintojaksot


170

den opponointi ja arviointi (väli- ja loppuraportti-istunnot periodilla D). Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin (kirjaston järjestämä koulutus sisältyy johdantoluentoihin). Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) jossa perehdytään erityisesti kirjallisen ja suullisen viestinnän teemoihin. Toteutustavat: Johdantoluennot joissa mukana ryhmätyöskentelyä, aihepaperin esittäminen ja kommentointi verkko-oppimisympäristössä, seminaarityöskentely (väli-, ja loppuraportit). Yhteydet muihin opintojaksoihin: Seminaariin osallistuakseen opiskelijan tulee olla suorittanut markkinoinnin koulutusohjelman pakolliset pääaineopinnot. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Jos osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, sovelletaan tiedekunnan jonotussääntöä. Oppimateriaali: Luentomoniste, artikkelikokoelma ja Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Pakollinen läsnäolo johdantoluennoilla. Aihepaperin laatiminen ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Pakollinen läsnäolo seminaari-istunnoissa sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arviointi: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori Satu Nätti. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Lisätiedot: Opiskelija, joka suorittaa markkinoinnin 35 ov aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Opetuskieli: suomi 721417A Markkinointitutkimus (Marketing Research) Laajuus: 5 op Ajoitus: C Tavoite: Suoritettuaan kurssin opiskelija ymmärtää markkinointitutkimuksen merkityksen perustutkimuksessa ja soveltavassa tutkimuksessa. Hän myös hallitsee markkinointitutkimuksen käsitteistön. Kurssin jälkeen opiskelija erottaa kvantitatiivisen tutkimustavan erityispiirteet ja osaa soveltaa tietoa tutkimuksen tekemiseksi. Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan markkinointitutkimuksen. Käytyään kurssiin kuuluvat harjoitukset, opiskelija pystyy myös analysoimaan aineistoa SPSS-ohjelman avulla. Sisältö: Kvantitatiivinen tutkimus sekä tieteellisestä että käytännön liike-elämän näkökulmasta. Markkinointitutkimuksen mahdollisuudet ja ongelmat, sekä markkinainformaation käyttäminen yritysjohdon päätöksenteon tukena. Markkinointitutkimusprosessin eri vaiheet; suunnittelu ja tutkimusongelman määrittäminen,


Opinto-opas 2009–2010

otanta ja eri menetelmät, aineiston kerääminen ja analysointi, tutkimustulosten raportointi sekä tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi. SPSS-ohjelmaan tutustuminen tilastotieteellisen analyysin tekemiseksi. Toteutustavat: Luento-opetusta 24h ja harjoitukset, joissa tehdään harjoitustyö pienryhmissä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: McDaniel, C. & Gates, R.: Marketing Research Essentials, 1995. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti Annu Ristola. Opetuskieli: suomi 721415A Industrial Sales Management Scope: 5 op Timing: A Objectives: After the course, students know the principles of international industrial sales management on the basis of a relationship approach and understand the sales force environment. Furthermore, students are able to plan sales and recruit, motivate, evaluate and supervise the sales force. Contents: The selling process, industrial sales management, planning for sales, developing sales force. Working methods: 24 h lectures (and a computer simulation conducted in teams). Study materials: Hite, R.E. & Johnston, W. J.: Managing Salespeople. A Relationship Approach. 1998; Collection of articles and cases. Assessment methods: A computer simulation conducted in teams, and a literature examination Grading: 1–5 [kirjat OULAssa]

171

Responsible person: Professor (Docent) in Industrial Marketing and Sales Wesley Johnston. Language of instruction: English 721416A Integroitu markkinointiviestintä (Integrated Marketing Communications), (ent. Mediaviestintä) Laajuus: 5 op Ajoitus: C Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa markkinointiviestinnän toimintaympäristön, keinot (mm. mainonta, suhdetoiminta ja menekinedistäminen) ja toimijat sekä kuluttaja- että business-to-business -markkinoilla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ja kehittää yritysten markkinointiviestintää sekä laatia yritykselle tai muulle organisaatiolle markkinointiviestintäsuunnitelman. Sisältö: Markkinointiviestintä osana viestinnän kenttää, markkinointiviestinnän keinot, markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus, markkinointiviestinnän toimintaympäristö ja toimijat, lainsäädäntö ja etiikka, brändin merkitys markkinointiviestinnässä. Toteutustavat: Luento- ja keskustelukurssi 16 h, vierailijaluentoja, esimerkkejä ja harjoituksia. Oppimateriaali: Pickton, D & Broderick, A.: Integrated marketing communication, 2001, artikkelikokoelma sekä muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjatentti ja/tai harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Mari Juntunen. Opetuskieli: suomi 721421A Marketing of a High Tech Firm Scope: 5 op Timing: B 7. Opintojaksot


172

Objectives: The general objective of this course is to increase students understanding of typical features of high technology firms, their offerings, markets and internationalization. Students will learn to describe and analyze the current state of these issues in high tech firms. Students will also develop their abilities to analyse and report empirical data and to work in a multicultural team. Contents: Based on the theoretical view provided in the introductory lectures and literature, students will write an analytical report of the current state of chosen issues (e.g. internationalization, product development, partnering) in case firms through the examination of companies, their offerings and the markets in which they operate. Working methods: 6-10 h lectures, company presentations and needed amount of case-sessions and presentations (depending on the number of participating groups). The case firms consist of high tech firms located in the Oulu region. The students are divided into multicultural teams of 4–5 persons and each team is introduced to a specific research topic. The groups make an analytical written report on the case firms and present it to other students in the case-sessions. Study materials: Mohr, J et al., (2005) Marketing of High-Technology Products and Innovations (or older), articles, lecture material and other material named by the lecturer. Assessment methods: Group work (60 % of grade is based on written report, 30 % on presentation and 10 % on activity) Grading: 1–5 Responsible person: Doctoral Student Elina Pernu Other information: The number of students is limited to 50. The course requires registration in advance. The 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

beginning date for registration period will be announced beforehand on faculty’s web page (see course schedule). Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

721422A Services and Relationship Marketing Scope: 5 op Timing: A Objectives: Upon completion of this intensive course, students have acquired knowledge and understanding of the principles of services and relationship marketing in the b-to-c setting. In addition, students are familiarized with the derivative of the services marketing approach, the so-called "relationship marketing paradigm". On the basis of this knowledge, students are able to analyse a specific real-life situation in a chosen case company. Contents: Based on the theoretical view provided in the introductory lectures, articles and literature, students will write an analytical team-work report of the chosen topic in a case company (e.g. services marketing; service co-creation, service quality, service recovery or relationship marketing; relationship marketing tools, consumer’s views to relationship marketing). Working methods: Pre-course examination on the course books, introductory lectures (6-10 h); article analysis and presentations (6-10 h); individual commentary on an article; and a written team-work report. The number of students will be restricted. Please follow the notice boards on the web pages. Study materials: Article collection (from university press before the course starts); Grönroos, C.: Service management and marketing: a customer relationship management approach, 2007; Egan, J.: Relationship Marketing, 2001 or 2004. [kirjat OULAssa]


Opinto-opas 2009–2010

Assessment methods: Group work 75 % (article analysis 30 %, opponent task 10 %, end report 35 %), the individual pre-exam and an article commentary 25 %. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant professor Pauliina Ulkuniemi Language of instruction: English 721423A Hintapäätökset (Pricing strategies) Laajuus: 5 op Ajoitus: D Tavoite: Opiskelijat osaavat hinnoittelun perusperiaatteet, -strategiat ja keskeiset käsitteet, sekä ymmärtävät mikä hinnoittelun rooli on markkinointistrategiassa. Opiskelijat tietävät, mistä voivat löytää tietoa mm. hinnoitteluun liittyvästä sääntelystä, ja osaavat soveltaa löytämäänsä tietoa käytännönongelmiin. Koska yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi oikea hinnoittelu ja tehokas kustannuslaskenta, tarkoituksena on, että opiskelijat hallitsevat myös kustannuslaskennan perusteet ja osaavat soveltaa keskeisiä hinnoittelumenetelmiä. Sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijan hintapäätösten ongelmakenttään ja tarjoaa ratkaisumalleja erityyppisiin hinnoittelutilanteisiin. Hinta markkinointistrategiassa, hinnoittelustrategiat, hinnoittelun käytännön toimenpiteet, hinnoittelun erikoistilanteita. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitukset ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Hanna, N. & Dodge, R. H.: Pricing – Policies and Procedures, 1995. Nagle, T.T. & Holden. R. K.: The Strategy and Tactics of Pricing: a guide to profitable decision making, 2002 ja muu vastuuhenkilöiden ilmoittama materiaali. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Kurssimateriaaliin perustuva tentti

173

Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin yliassistentti N.N. ja laskentatoimen lehtori Seppo Eriksson. Opetuskieli: suomi 721427A Brändijohtaminen Laajuus: 5 op Ajoitus: B-periodi Tavoite: Suoritettuaan tämän intensiivikurssin opiskelija on saanut laaja-alaisen näkemyksen brändin rakentamisen merkityksestä strategisena välineenä. Opiskelija osaa suunnitelmallisesti analysoida ja kehittää brändejä ymmärtäen brändin arvon sekä asiakkaalle että yritykselle. Hän osaa argumentoida ja keskustella brändi-ilmiöstä ja siihen läheisesti liittyvistä käsitteistä (mm. identiteetti, imago, maine). Opiskelija pystyy myös tunnistamaan erilaisia tutkimusmahdollisuuksia brändi-ilmiöön liittyen. Sisältö: Brändejä tarkastellaan arvontuotannon näkökulmasta kuluttaja- ja b-to-b -markkinoilla. Tuote-, palvelu-, yritys/organisaatio- ja matkakohteen brändin rakentaminen, brändin, maan ja yrityksen identiteetti sekä näiden johtaminen, brändin arvo, visuaalinen identiteetti ja imago. Toteutustavat: Esikirjatentti perustuen kolmeen artikkeliin (jotka ilmoitetaan elokuussa), johdanto- ja vierailijaluennot (6-8 h), perehtyminen sovittuihin artikkeleihin ja esitys ryhmätyönä, aktiivinen keskustelu, opintopäiväkirja. Oppimateriaali: Artikkelikokoelma (ilmoitetaan kurssin aluksi), muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Esikirjatentti, ryhmätyö ja esitys, aktiivinen keskustelu, opintopäiväkirja. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Mari Juntunen ja projektipäällikkö Saila Saraniemi. Opetuskieli: suomi 7. Opintojaksot


174

721428A Kaupan ketjuliiketoiminta Laajuus: 5 op Ajoitus: D Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä. Kurssin läpikäytyään opiskelija kykenee hahmottamaan ja ymmärtämään kaupan alan yritysten vaihtoehtoiset liiketoimintamallit ja näiden mallien eroavaisuudet; ketjuliiketoiminnan keskeisen sisällön ja integraation sekä sen osien vertikaalisen ja horisontaalisen logiikan; ketjukonseptin strategista määritystä edeltävät päätökset toimialoista, markkina-alueista ja maista, konseptikartastosta ja verkoston toiminnan rakennevaihtoehdoista; ketjukonseptin strategisen määrittelyn periaatteet ja sen eri osa-alueiden sisällön ja logiikan sekä tuntee arvoketjuun kuuluvien yritysten yhteistoimintasuhteita jäsentävän ECR-toiminnan. Sisältö: Opintojakso perehdyttää kaupan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen. Opintojakson aikana tarkastellaan keskeisimpiä ketjuliiketoiminnan tehtäväja päätösalueita. Toteutustavat: 24 h luentoja, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Finne, S. & Kokkonen, T. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju: Kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä, 2005. Kautto, M. & Lindblom, A. Ketju – Kaupan ketjuliiketoiminta, 2004. McGoldrick, P, Retail Marketing, 2002, luvut 1–6 [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Professori Arto Lindblom, Helsingin kauppakorkeakoulu Opetuskieli: suomi 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

721004A Muita markkinoinnin opintoja Laajuus: Laajuuden mukaan Ajoitus: Vapaa. Tavoite: Suoritettuaan jakson opiskelija on perehtynyt syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin jota ei käsitellä muilla markkinoinnin opintojaksoilla. Hän tuntee ko. osa-alueen kirjallisuuden pääsuunnat ja tietää mitä aiheesta tutkimus on saanut selville ja mitä on vielä tutkittava. Hän kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita sekä analysoimaan niiden avulla yrityselämän ilmiöitä. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti Toteutustavat: Vaihtelevat tapauskohtaisesti Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti Suoritustavat: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Arviointi: 1–5 tai hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professorit. Lisätiedot: Vapaavalintainen markkinoinnin opiskelijoille. Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti


Opinto-opas 2009–2010

175

Markkinoinnin syventävät opinnot 721430S Markkinoinnin Pro gradu -tutkielmaseminaari (Master's Thesis) Laajuus: 30 op Ajoitus: A-D Tavoite: Tehtyään pro gradu –tutkielman, opiskelijalla on valmiudet hankkia itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä sitä soveltaen esittää markkinointiin liittyvä ongelmanratkaisu itsenäisenä tutkielmana. Tutkielman kuluessa opiskelija on syventänyt asiantuntemustaan valitsemassaan aihepiirissä sekä teoriassa että käytännössä. Työskentelyssä kehitetään opiskelijan kykyä itsenäiseen ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä analyyttiseen ajatteluun ja tieteelliseen raportointiin. Tutkielman tehtyään opiskelija on myös harjaantunut suullisessa argumentoinnissaan sekä esiintymisessä. Sisältö: Jokainen opiskelija osallistuu koko lukuvuoden mittaiseen seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän raportoi tutkimustyönsä edistymisestä ja saa ohjausta jatkotoimenpiteitä varten. Seminaari-istunnot ovat pakollisia. Toteutustavat: Tutkielmatyöskentelyn aikana jokainen opiskelija esittää kolme erillistä raporttia: 1) Aiheanalyysi (2–3 sivua) 2) Väliraportti (30–40 sivua) 3) Käsikirjoitus (60–80 sivua) Tutkielmatyöskentely alkaa 3. vuoden keväällä aloitusistunnolla, jossa mahdollisista aihepiireistä keskustellaan alustavasti. Pro gradu -työskentelyn eri vaiheiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan yksityiskohtaisesti syksyn ensimmäisten istuntojen aikana. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.

Oppimateriaali: Ohjeita seminaarija tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Suoritustavat: Kts. toteutustavat Arviointi: Approbatur-laudatur Vastuuhenkilöt: Markkinoinnin professorit Opetuskieli: suomi 721460S Markkinoinnin teoriat (Marketing Theory) Laajuus: 6 op Ajoitus: D, jakso suositellaan opiskeltavaksi Markkinoinnin seminaarin kanssa samana keväänä, ennen pro gradutyön aloittamista. Tavoite: Kurssilla opiskeltuaan opiskelija osaa erottaa erilaisia markkinoinnin teoriasuuntauksia, ymmärtää niiden lähtökohdat sekä osaa käyttää teoreettisia koulukuntia omassa tutkimustyössään (pro gradu) kriittisesti. Sisältö: Markkinoinnin eri olomuodot, markkinoinnin koulukuntajakoja ja yleiskatsaus koulukuntiin, tarkempi katsaus erikseen valittaviin koulukuntiin, koulukuntajaon hyödyt/haitat tutkijalle, teoreettinen kontribuutio, markkinoinnin julkaisufoorumien arviointi. Toteutustavat: n. 24 h luentoja ja parityöskentelyä sekä omakohtainen perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Oppimateriaali: Baker, M.J. (2000) Marketing Theory; a student text sekä Möller, K. & Wilson, D. Eds (1995) Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, josta part IV, Methodological Aspects sekä Panula, J. (2000) Hämärän taakse: marketologian minuutta etsimässä. [kirjat OULAssa] Suoritustavat: Parityönä tehtävä kotitentti Arviointi: 1–5 7. Opintojaksot


176

Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jaana Tähtinen Opetuskieli: suomi 721462S Verkostojen teoria (Network Theory) Laajuus: 6 op Ajoitus: C Tavoite: Opiskeltuaan kurssilla opiskelija on syventänyt teoreettista osaamistaan yritysverkostoista. Hän ymmärtää, miksi verkostot ovat tärkeitä liike-elämässä sekä miten niitä voidaan koordinoida yrityksen strategiset tavoitteet huomioiden. Hän kykenee soveltamaan kriittisesti yritysympäristössä verkosto-ajattelun periaatteita ja käsitteistöä, ymmärtää erilaisten verkostojen toimintalogiikkaa sekä johtamista, yritysten välistä oppimista ja konfliktien lähteitä sekä ratkaisustrategioita. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan verkostoajattelun soveltuvuutta omaan tutkimukseensa (esim. pro gradu) sekä tarvittaessa hyödyntämään sitä omassa tutkimustyössään. Sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä yritysverkostojen teorioista ja toiminnasta. Luennot sisältävät seuraavat teemat: 1) Verkosto-ajattelun periaatteet sekä peruskäsitteistö, 2) verkostot strategisena ajattelutapana, 3) erilaiset strategiset yritysverkot, niiden johtaminen sekä johtamisen kyvykkyydet (alihankintaverkoista kehitys- ja innovaatioverkkoihin), 4) oppiminen ja tieto verkostokontekstissa sekä 5) konfliktit organisaatioiden välisissä suhteissa. Toteutustavat: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee läpäistä esikirjatentti (kirjasta Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995). Tarkempi informaatio ko. esikirjatentistä periodin B aikana tiedekunnan nettisivuilla. Yhteensä 21 tuntia luentoja ja vierailuluento(ja) periodilla C sisältäen myös 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

ryhmissä tehtyjä artikkelianalyyseja sekä case-harjoituksia. Tämän lisäksi omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Oppimateriaali: Parolini, C.: The Value Net – A Tool for Competitive Advantage, 1999; Axelsson, B. & Easton, G.: Industrial Networks: A New View of Reality, eds 1992; Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995 (luennoitsijan ilmoittamin osin). Suoritustavat: Esikirjatentti, luentoja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori Satu Nätti. Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721414S Purchasing and supplier relationships in international context Scope: 6 op Timing: D Objectives: After passing the course, the students are familiar with the area of industrial purchasing and deepened their understanding of business relationships from the buyer’s point of view. They understand the variety of buying related issues that are important in different types of firms and organizations. Moreover, students understand how business relationships can be analyzed from the buyer organization’s perspective. They are able to work in assignments involving co-operation with the suppliers of products or services. Contents: The course introduces students with the importance of industrial purchasing in current business contexts. Different types of contexts where industrial purchasing takes


Opinto-opas 2009–2010

place are considered, e.g. outsourcing in technology industries, global purchasing and buying business services. Topics also include purchasing processes, supplier relationships, understanding supply markets, evaluation of suppliers and intertwinedness of industrial marketing and purchasing. Working methods: 20 h lectures, oral exam, case exercises, exam and independent reading of the textbook and other material named by the Lecturer. Prerequisites: Subject studies in marketing Study materials: Gadde, L-E & Håkansson, Håkan: Supply Network Strategies, 2001, John Wiley and article collection. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Oral exams, exam and case exercises Grading: 1–5 Responsible person: Assistant Professor Pauliina Ulkuniemi Language of instruction: English 721463S Ympäristömarkkinointi (Environmental Marketing) Laajuus: 6 op Ajoitus: A (Kotitentti) Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelijalla on käsitys ympäristömarkkinoinnin keskeisimmistä osa-alueista, ja hän osaa analysoida ja arvioida ympäristömarkkinoinnin teorioita, sekä soveltaa niitä tieteellisen tekstin tuottamisessa. Sisältö: Ympäristömarkkinoinnin keskeiset osa-alueet, kuten ympäristömarkkinoinnin strategiat ja lähestymistavat, ympäristömarkkinoinnin kehitys ja nykytila, sekä moraaliset kysymykset ympäristömarkkinoinnissa. Opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä tehtävänannon mukaisista vaihtoehdoista valitsemaansa osa-alueeseen syvälli-

177

semmin kurssilla suoritettavan kirjallisen työn muodossa. Toteutustavat: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen kirjallinen työskentely. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Oppimateriaali: Charter, M. & Polonsky, J.: Greener Marketing. A Global Perspective on Greening Marketing Practise, 1999. Crane, A.: Marketing, Morality and the Natural Environment, 2000. Muu vastuuhenkilön ilmoittama tai jakama materiaali. Suoritustavat: Optimassa suoritettava kotitentti. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Teea Palo Opetuskieli: suomi [kirjat OULAssa]

721464S Strategic Marketing and Management (Strategisen markkinoinnin teoria) Scope: 6 op Timing: B Objectives: After this course, students are able to discuss and present issues related to strategic marketing and management. They are able to find relevant information from academic articles, and critically evaluate such publications. Based on this, they are able to both utilize academic materials in their master’s theses work, and find managerially relevant issues from the academic writings. Also discussing and giving presentations in English is enhanced. Contents: The course introduces to students the heterogeneous field of strategic marketing and management. Besides traditional strategic thinking, various marketing issues are approached from a strategic marketing perspective. These issues include cus7. Opintojaksot


178

tomer relationships, networks and their strategic management, core competence development, value creation in and between companies, and new product development and innovation paradigm. Working methods: Readings and about 22 h meetings (incl. presentations and discussions), and written reports. There are two alternative ways to finish the course. Prerequisites: Subject studies in marketing Study materials: Article collection. Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994 and other material appointed by the lecturer. Assessment methods: Pre-exam (for all students; passing the pre-exam is required for enrolment), activity during the meetings, written works, presentations and/or exam (depending on the selected alternative) Grading: 1–5 Responsible person: Assistant Professor in Marketing Language of instruction: English [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

721336S Erikoisaihe (Special Issue) Laajuus: Tapauskohtainen Ajoitus: Vapaa Tavoite: Suoritettuaan jakson opiskelija on perehtynyt syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin. Hän kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita sekä analysoimaan niiden avulla yrityselämän ilmiöitä. Sisältö: Vaihtelee tapauskohtaisesti Toteutustavat: Vaihtelee tapauskohtaisesti Oppimateriaali: Vaihtelee tapauskohtaisesti Suoritustavat: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja syventävän tasoisia jaksoja. Arviointi: 1–5 tai hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Opetuskieli: Vaihtelee tapauskohtaisesti


Opinto-opas 2009–2010

179

7.5.7 Rahoitus Rahoituksen perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan keskeisistä kysymyksistä. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijan tulee hallita investointilaskennan ja investointien rahoituksen perusteet, varainhoidon kannalta keskeiset investointiteorian perusmallit sekä johdannaisarvopaperien käyttöperiaatteet rahoitusriskien hallinnassa. Rahoituksen aineopintojen tavoitteena on syventää perusopintojen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja yritysra-

hoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan alueilla. Aineopintojen suorittamisen jälkeen opiskelijoilla tulee olla valmiudet syventää tietojaan alan tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä sekä hahmottaa rahoituksen empiirisiä tutkimuskysymyksiä. Rahoituksen syventävien opintojen tavoitteena on antaa valmiudet soveltaa käytännössä yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan menetelmiä. Lisäksi opiskelijan tulee kyetä rahoituksen alueen empiirisen tutkimustehtävän itsenäiseen suorittamiseen.

Rahoituksen perusopinnot 721178P Investointi ja rahoitussuunnttelu (Fundamentals of Corporate Finance) Scope: 5 ECTS cu Timing: A Objectives: Students will become familiar with capital budgeting and financial planning as well as understand the theoretical foundations of financial decisions of a corporation. Contents: The course introduces students to the basic concepts of corporate finance: financial planning, capital budgeting, capital structure decisions, and dividend policy. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance, Irwin/McGraw-Hill, 4th edition (or later). [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam. Grading: 1–5 Responsible persons: Assistant professor Mirjam Lehenkari.

Language of instruction: Finnish. 721361P Sijoittajan investointiteoria (Investments) Scope: 5 ECTS cu Timing: B Objectives: Students will become familiar with the theoretical foundations of equity pricing and master the basic methods of modern portfolio theory. Contents: The course introduces students to the basic concepts of capital markets and portfolio theory: the choice of optimal portfolio, capital market equilibrium models, and security valuation. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Bodie, Kane & Marcus: Investments, Irwin/McGraw-Hill, 4th edition (or later). Assessment methods: Exam. [kirjat OULAssa] Grading: 1–5 Responsible persons: Assistant professor Mirjam Lehenkari. Language of instruction: Finnish. 7. Opintojaksot


180

721174P Financial Risk Management (Rahoitusriskien hallinta) Scope: 5 ECTS cu Timing: C Objectives: Students will become familiar with the nature of financial risks and understand the basic methods of financial risk management. Contents: The course introduces students to the basic concepts of financial risk management: evaluation and management of market risk, credit risk, and operational risk. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. The course is lectured separately in English (period B) and in Finnish (period C). Study materials: Hull: Risk Management and Financial Institutions, Pearson. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5 Responsible persons: Assistant professor Mika Pirneskoski. Language of instruction: English. [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

721902P Arvopaperianalyysi (Security Analysis) Scope: 5 op Timing: D. Objectives: The students will become familiar with the use of basic technical analysis in the price development of publicly traded stocks. Contents: The course introduces students to the basic methods for analyzing security price behavior: calculation of return and risk, technical analysis, spreadsheet models, basics of SAS programming. Working methods: 28 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. The course is lectured in Finnish. Study materials: Murphy: Technical Analysis of Financial Markets. Other material announced during the lectures. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible persons: Researcher Tuomo Haapalainen and researcher Pekka Tolonen. Language of instruction: Finnish.


Opinto-opas 2009–2010

181

Rahoituksen aineopinnot 721924A Seminar in Finance Scope: 10 ECTS cu Timing: The seminar will be arranged in Fall Semester 2010. Objectives: The students will become familiar with conducting academic research in the field of finance. Contents: The course introduces students to the academic literature as well as reporting and presenting research results in the field of finance. The students will write a seminar paper, which prepares students for writing the Master’s thesis during the final year of their studies. Working methods: Lectures, seminar work. Study materials: Assessment methods: Seminar work. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Jukka Perttunen. Other information: Course is mandatory for all bachelor’s degree students in finance. Language of instruction: Finnish 721921A Empirical Research in Finance Scope: 10 ECTS cu Timing: AObjectives: The students will become familiar with the empirical analysis of financial data and reporting the research results. Contents: The course introduces students to the empirical research methods in finance. Topics covered are the choice of the research method, the research design, the use of financial data bases, the implementation

of empirical analyses, and the reporting of research results. Working methods: 40 hours of lectures and exercises. Study material: Material provided by the lecturer. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Jukka Perttunen. Other information: Course is offered for master’s degree students only (“maisteritason erillisvalinta”). Language of instruction: English. 721923A Corporate Analysis Scope: 5 ECTS cu Timing: Literature examination. Objectives: The students will become familiar with the analysis of corporate-specific information used in investment decisions. Contents: The course introduces students to the analyzing of corporate’s economic performance and risks especially from the investor’s point of view. Working methods: Independent studying of the text book. Study materials: Will be announced later. Assessment methods: Exam. Grading: 1–5 Responsible person: Assistant professor Mika Pirneskoski. Language of instruction: 721198A Derivative Securities Scope: 5 ECTS cu Timing: C Objectives: The students will become familiar with the principles and 7. Opintojaksot


182

basic methods of pricing of derivatives securities as well as be able to apply them in the pricing and hedging of advanced derivatives securities. Contents: The course aims to deepen the understanding of the theory and the pricing mechanism of derivative securities. Topics covered are the risk-neutral valuation principle, analytical and numerical valuation methods, the hedging of derivative securities, and volatility estimation. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Hull: Options, Futures & Other Derivatives, Pearson, 6th edition. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam. Grading: 1–5 Responsible person: Professor Jukka Perttunen. Language of instruction: English. 721199A Equity Markets Scope: 5 ECTS cu Timing: D Objectives: The students will become familiar with the recent empirical research evidence in equity markets, especially those in investor behaviour. Contents: The course aims to deepen the knowledge and the understanding of the behavior of equity markets, especially from the point of view of behavioral finance research. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Thaler: Advances in Behavioral Finance. Vol II; Nofsinger: The Psychology of Investing, Pearson 4th edition. Other material announced during the lectures. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: Researcher Petri Kyröläinen. Language of instruction: English. 721922A Theory of Corporate Finance Scope: 5 ECTS cu Timing: C Objectives: The students will become familiar with the basic models of the theory of corporate finance, especially with the role of asymmetric in the financial theories. Contents: The course aims to deepen the understanding of the theoretical foudations of corporate finance, especially, the role of asymmetric information in financial decision making. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Copeland, Weston & Shastri: Financial Theory and Corporate Policy, Pearson; Amaro de Matos: Theoretical Foundations of Corporate Finance, Princeton University Press. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: Researcher Petri Kyröläinen. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2009–2010

183

Rahoituksen syventävät opinnot 721950S Master’s Thesis Seminar, Finance Scope: 30 ECTS cu Timing: A-D Objectives: The students will become familiar with conducting independent academic research and be able to apply academic research methodology in the field of finance. Contents: The aim of the course is to support students writing their master’s thesis. The students present their research reports at least twice during the academic year. Working methods: Study materials: Assessment methods: Participation in seminars, accepted research reports. Grading: 1–5 Responsible persons: Professor Jukka Perttunen and university lecturer Hannu Kahra. Language of instruction: Finnish/ English. 721952S Portfolio Management Scope: 6 ECTS cu Timing: A Objectives: The students will become familiar with the basic methods of modern portfolio management as well as be able to apply them in practice. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio management techniques. As a part of the course, each student prepares a personal portfolio management policy, which is then applied in managing of an artifical investment portfolio over the academic year.

Working methods: 40 hours of lectures and exercises, teamworks, seminars. Study materials: Material provided by the lecturer. Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: Researcher Juha Joenväärä. Language of instruction: English. 721951S Portfolio Performance Evaluation Scope: 6 ECTS cu Timing: B Objectives: The students will become familiar with the basic methods of modern portfolio performance evaluation as well as apply them in practice. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio performance evaluation techniques. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, teamworks, seminars. Study materials: Aragon & Ferson: Portfolio Performance Evaluation, Boston – Delft. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: University lecturer Hannu Kahra. Language of instruction: English. 721954S Financial Econometrics Scope: 6 ECTS cu Timing: D 7. Opintojaksot


184

Objectives: The students will become familiar with the use of econometric time-series analyses in finance research. Contents: The course introduces the students to the applying of econometric time-series techniques in financial research. The topics covered are linear and non-linear models with their applications, conditional heterosckedasticity in volatility estimation, market microstructure models, and MCMC-methods with their applications. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Tsay: Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2nd edition. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: University lecturer Hannu Kahra. Language of instruction: English.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

721383S Empirical Asset Pricing Scope: 6 ECTS cu Timing: A Objectives: The students will become familiar with the stochastic discount factor used in asset pricing literature as well as in the framework of GMM estimation. Contents: The course aims to deepen the understanding of the asset pricing theory especially in the stochastic discount factor (SDF)/general method of moments (GMM) framework. Working methods: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Study materials: Cochrane: Asset Pricing, Oxford University Press, 2nd edition; Singleton: Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment, Princeton University Press. [kirjat OULAssa] Assessment methods: Exam, assignments. Grading: 1–5 Responsible person: University lecturer Hannu Kahra. Language of instruction: English.


Opinto-opas 2009–2010

185

7.6 Sivuaineiden opinnot 7.6.1 Tietoteollinen liiketoiminta 721426P Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce) Laajuus: 5 op Ajoitus: A Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa digitaalisen markkinoinnin teorioita digitaalisten markkinointikeinojen valintaa. (Tavoite ja) Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva digitalisoitumisen vaikutuksista liiketoimintaan. Kurssilla tarkastellaan mm. tietoverkkoliiketoiminnan vaikutuksia markkinarakenteisiin, kuluttajakäyttäytymiseen ja liiketoimintaprosesseihin sekä esitellään erilaisia tietoverkkoliiketoimintamalleja. Toteutustavat: Luennot ja ryhmätyöt Oppimateriaali: Turban, King, McKay, Marshall, Lee, Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall, luennoitsijan ilmoittamin osin; artikkelikokoelma; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan professori, dosentti HSE, Jari Salo. Opetuskieli: suomi 721650P Digitaalituotteet (ent. Informaatiohyödykkeet/ Information goods) Laajuus: 5 op Ajoitus: C. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija tuntee perusteet digitaalisten- ja informaatiointensiivisten tuotteiden rakenteesta, hallinnoinnista ja hinnoittelusta. Opiskelija oppii myös tuntemaan

digitaalisten tuotteiden ominaispiirteiden vaikutuksen markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen. (Tavoite ja) Sisältö: Kurssilla perehdytään digitaalisiin tuotteisiin, niiden tuottamiseen, jakeluun ja hintarakenteisiin, sekä tutustutaan markkinoinnin näkökulmasta digitaalituotteita tuottavan yrityksen mahdollisiin strategioihin ja markkinoiden dynamiikkaan. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. informaatiohyödykkeiden kustannusrakenne, kuluttajan lukkiutumiskustannukset, arvoperusteinen hinnoittelu ja verkostovaikutukset. Toteutustavat: 20 h luentoja, harjoitustyö ja kirjallisuuskuulustelu. Oppimateriaali: Kittlaus & Glough (2009): Software Product Management and Pricing, Springer Science+Business Media; Shapiro & Varian (1999): Information rules, Harvard Business School Press + luentomateriaali Suoritustavat: Luennot, harjoitustehtävät ja kirjallinen lopputyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan assistentti Miikka Blomster. Opetuskieli: suomi 721671A Tietoverkot strategisissa verkostoissa (E-commerce and Business Networks), (ent. Tietoverkkoliiketoiminta ja yritysverkostot) Laajuus: 5 op Ajoitus: D. Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa yritysten välisten suhteiden ja verkostojen digitalisoitumisen teorioita suhteiden ja verkostojen digitalisoimispäätöksiin. 7. Opintojaksot


186

(Tavoite ja) Sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietoverkkoja hyödyntävään strategiseen verkostoitumiseen. Kurssilla käydään läpi tietoverkkoliiketoiminnan aiheuttamia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan ja liikesuhteisiin sekä tarkastellaan erilaisia yhteistyömuotoja ja liiketoimintamalleja, joita yritykset käyttävät B-to-B -tietoverkkoliiketoiminnassa. Toteutustavat: Oppimateriaali: Turban, King, McKay, Marshall, Lee, Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall, luennoitsijan ilmoittamin osin; artikkelikokoelma; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan professori, dosentti HSE, Jari Salo. Opetuskieli: suomi 721673A Mobiililiiketoiminta (m-commerce) Laajuus: 5 op Ajoitus: B. Tavoite: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee mobiililiiketoiminnan eri osa-alueet, tuntee liiketoiminnan peruslogiikan ja osaa tunnistaa eri liiketoimintamalleja mobiililiiketoiminnan alalta. Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva mobiililiiketoiminnasta. Kurssilla käydään läpi mobiililiiketoiminnan arvoketjut, toimijoiden roolit, perusteknologiat sekä esitellään markkinoilla olevia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Toteutustavat: 20 h luentoja, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja harjoitustyö. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2009–2010

Oppimateriaali: Luentomateriaali ja luennoilla ilmoitettava artikkelikokoelma. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä kirjallinen harjoitustyö. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan assistentti Miikka Blomster. Opetuskieli: suomi 721672S Informaatioverkostojen taloustiede (Economics of network industries) Laajuus: 6 op Ajoitus: D. Tavoite: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä, millä tavoin verkostotyyppisten toimialojen erityispiirteet (tarjooman systeemiluonne, kulutuksen ulkoisvaikutukset, lukkiutuminen ja vaihtamiskustannukset sekä tuotannon kasvavat skaalatuotot) vaikuttavat markkinoiden tasapainoihin ja niiden dynamiikkaan. (Tavoite ja) Sisältö: Kurssilla analysoidaan verkostotyyppisten toimialojen markkinoita peliteorian avulla. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat mm. verkostohyödykkeiden erityispiirteiden vaikutukset toimialojen yritysten strategioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutukset kuluttajien valintoihin. Toteutustavat: luennot/ omakohtainen perehtyminen kurssin oppimateriaaliin Oppimateriaali: Shy (2001): Economics of Network Industries. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Mobiilin tietoliikenteen liiketoimintasovellusten tutkimusprofessori Timo Koivumäki. Opetuskieli: suomi


Opinto-opas 2009–2010

187

7.6.2 Yritysjuridiikka 721420A Markkinointioikeus (Marketing Legislation) Laajuus: 7 op Ajoitus: A Tavoite: Opiskelija tuntee Suomen kuluttajasuojajärjestelmän. Opiskelija tietää markkinoilla toimivan yrityksen velvoitteet markkinointioikeudessa. Opiskelija tuntee pääpiirteissään aineettomien oikeuksien sisällön ja merkityksen. (Tavoite ja) Sisältö: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin. Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslaki. Toteutustavat: 28 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Ämmälä, Tuula: Suomen kuluttajaoikeus (2006); Mäkinen Paloranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet, 2 uud. painos 2006. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi 721614A Työoikeus (Labour Law) Laajuus: 7 op Ajoitus: C Tavoite: Opiskelija tuntee Suomen työoikeuden keskeisimmät periaatteet ja sen perusteella opiskelija tunnistaa työsopimuksen ja työehtosopimusjärjestelmän liitynnän toisiinsa. Opiskelija tietää keskeisimmät työntekijän yksi-

tyisyyttä suojaavat periaatteet. Opiskelija tuntee työaikalain ja vuosilomalain pääpiirteissään. Opiskelija tuntee työturvallisuuslainsäädännön keskeisimmän sisällön. (Tavoite ja) Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta. Toteuttamistavat: 30 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Kari-Pekka Tiitinen; Tarja Kröger: Työsopimusoikeus. Talentum Media Oy (2008). Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus (Corporate Law and Law of Contracts) Laajuus: 7 op Ajoitus: D Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tuntee eräitä keskeisimpiä oikeustoimityyppejä, kuten kaupan eri muodot, velan oikeustoimityypin sekä valtuutuksen. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mah7. Opintojaksot


dollistamat yritysmuodot ja tietää osakeyhtiöoikeuden keskeiset periaatteet. (Tavoite ja) Sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot. Toteutustavat: 55 tuntia luentoja sisältäen oikeustapausharjoitukset sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali: Hoppu, Esko Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet WSOY, 2. painos Painovuosi: 2004. Mähönen - Villa: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä, 2007. Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö, 2. uudistettu painos 2002. Suoritustavat: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Lisätiedot: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Opetuskieli: suomi 721611A Vero-oikeus (Tax Law) Laajuus: 7 op Ajoitus: B. Tavoite: Opiskelija tuntee Suomen verojärjestelmän keskeisimmät lait ja periaatteet. Opiskelija tietää tuloverotuksen eri tulolajit ja tulolähteet. Opiskelija tuntee eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteissään. Opiskelija tietää verotusmenettelyn keskeisimmät normit. (Tavoite ja) Sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa

tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi vero-oikeus osana julkisoikeutta ja sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisiin ongelmiin. Toteutustavat: 40 tuntia luentoja sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaali ja keskeisimmät säädökset: Myrsky & Ossa: Verotuksen perusteet, 2008. Andersson - Linnakangas: Tuloverotus, 7. uud. painos; Linnakangas & Myrsky: Elinkeinotulon verotus, 2006. Suoritustavat: Kuulustelu on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta. Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Opetuskieli: suomi Seuraavien opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2009, seuraa ilmoitustaulua: (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus.............. ................5 721622A Siviilioikeus.............. ................4 721620A Immateriaalioikeus.. ................4 721618A Finanssioikeus ......... ................5 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus .................... ................4 721619A Hallinto-oikeus ........ ................5

ov/9 ov/7 ov/7 ov/9

op op op op

ov/7 op ov/9 op

HUOM! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.


Opinto-opas 2009–2010

189

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja tutkielmat

8.1 Opetuksen ajoitus Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit A ja B on syyslukukaudella, C ja D puolestaan kevätlukukaudella. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson kuvaukseen (luku 7.). Opetuksen tarkka ajoitus tulee kuitenkin aina katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Kielten opetus ja tietyt menetelmäopintojaksot järjestetään opetusperiodeista poiketen; myös niiden tarkka ajoitus tulee katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Opetusperiodit lukuvuonna 2009–2010: A: 31.8–16.10.2009, vk 36–42 B: 26.10–11.12.2009, vk 44–50 C: 4.1–22.2.2010, vk 1–8 D: 8.3–22.5.2010, vk 10–20

8.2 Tentit Opintojaksoista, joihin kuuluu tentti, pyritään järjestämään 1. kuulustelu noin 2–4 viikon kuluttua opetuksen päättymisestä. 2. ja 3. kuulustelu järjestetään noin 1–2 kuukauden välein. Opintojaksoista, joita voi tenttiä kirjatentteinä, järjestetään kuulustelu kolme kertaa lukuvuodessa taloustieteiden tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tenttiohjeet: 1) Tentteihin ilmoittaudutaan ennakolta WebOodin kautta viimeistään

tenttiä edeltävänä maanantaina kello 24.00. 2) Tiedekunnan tenttiaika on yleensä torstaisin klo 8.00–12.00. Tenttiin on saavuttava hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.00. Tenttisaliin ei oteta ketään perustellusta syystäkään myöhästynyttä enää klo 8.15 jälkeen. Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 8.35. 3) Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa. Tentissä saa olla esillä vain kynä, kumi, teroitin, viivain ja ei-ohjelmoitava laskin ellei tentaattori ole toisin ilmoittanut. Mikäli oheismateriaalin käyttö on sallittua tentissä, siitä ilmoitetaan kysymyspaperissa. Eväiden tuominen tenttisaliin on kielletty ellei jokin sairaus sitä vaadi. 4) Valvojat kiertävät salissa tentin aikana järjestyksen ylläpitämiseksi ja mahdollisten vilpintekoyritysten ehkäisemiseksi. Mikäli opiskelijaa epäillään väärinkäytöksestä, asia selvitetään tiedekunnan opintoasiainhallinnossa tenttitilaisuuden jälkeen. 5) Lisää vastauspaperia saa noutaa valvojilta ilman eri pyyntöä. Muissa asioissa viitataan ja odotetaan, että valvoja tulee luokse. 6) Vastauspapereihin tulee kirjoittaa aina opiskelijanumero (löytyy opiskelijakortista) arvosanojen Oodiin kirjaamista varten. 7) Tenttiä palautettaessa vastaajan on aina, ilman eri pyyntöä esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus tentin valvojalle.

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


190

Opinto-opas 2009–2010

8.3 WebOodi: Ilmoittautuminen opintojaksoille ja opetuksen palaute

WebOodin sähköpostitoiminnon kautta. Vastaus voi esimerkiksi sisältää yhteenvedon palautteesta ja palautteen johdosta tehtävät toimenpiteet.

Ilmoittautuminen opintojaksoille Opiskelijoiden tulee ilmoittautua kaikille taloustieteiden tiedekunnan opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa. WebOodi on verkossa osoitteessa https://weboodi.oulu.fi. Opiskelijan on tärkeää myös perua ilmoittautumisensa tarvittaessa, sillä ilmoittautuneiden määrä vaikuttaa esimerkiksi opetusmuodon (massaluennot, ryhmätyöt jne.) valintaan, opetusmateriaalin laadintaan ja salivarauksiin. Opintojaksopalaute Opiskelijat voivat antaa opetukseen liittyvää palautetta opintojakson päätyttyä WebOodissa. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut opintojaksolle voidakseen antaa palautetta. Palautteenanto tapahtuu anonyymisti eli palautteensaaja ei näe palautteenantajan tietoja. Palautetta käsitellään opetuksen vastuuhenkilöiden sekä laitoksen ja tiedekunnan johdon toimesta ja sen avulla kehitetään opintojaksoja. Tiedekunnan koulutustoimikunta voi myös käsitellä numeerisesta palautteesta tehtyjä koosteita. Opintojaksoihin liittyvä informaatio ja materiaali Opintojaksojen vastuuhenkilöt voivat WebOodin kautta lähettää sähköpostia opintojaksoille ilmoittautuneille opiskelijoille. Vastuuhenkilöt voivat esimerkiksi informoida aikataulumuutoksista, ilmoittaa harjoitustöiden (tms. opintojaksojen osasuoritusten) arvosanat tai lähettää luentomateriaalia. Opintojaksoinformaatiota ja -materiaaleja on saatavilla myös tiedekunnan verkkosivuilla. Vastuuhenkilöiden on myös mahdollista kommentoida saamaansa palautetta

8.4 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Seminaaritutkielma ja kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvolauseilla: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pääja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti: keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1) Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi "kiitettävä" tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvolause non sine laude approbatur. Vastaavasti arvosa-

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


Opinto-opas 2009–2010

naan "erinomainen" vaaditaan pro gradusta vähintään arvolause cum laude approbatur. Pro gradu tutkielman ja kandidaatintutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen. Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä. Vanhan arvosteluasteikon (1–3) konvertointi Oulun yliopistossa siirryttiin 1.8.2005 lukien viisiportaisen arvosteluasteikon käyttöön. Tällöin kaikki aikaisemmat arvosanat muutettiin takautuvasti uuden asteikon mukaisiksi seuraavasti. aiempi arvosana arvosana 1.8.2005 lukien 1–, 1 1 1+, 1½, TT 2 2–, 2, HT 3 2+, 2½ 4 3–, 3, ET 5 2. Opintokokonaisuuksista annetut kokonaisarvosanat muutettiin 1.8.2005 takautuvasti seuraavasti. nykyinen arvosana uusi arvosana tyydyttävät tiedot tyydyttävä (2) hyvät tiedot hyvä (3) erinomaiset tiedot erinomainen (5) Huomautus: opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan pääsääntöisesti tutkintotodistusta kirjoitettaessa, joten käytännössä vanhojen kokonaisarvosanojen konvertointitarve on vähäinen. 3. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanat lasketaan 1.8.2005 lukien seuraavasti. keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2)

191

1,00–1,49 välttävä (1)

8.5 Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan joidenkin yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat täsmällisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen sijasta ne voidaan korvata ko. aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee pääsääntöisesti se yksikkö, joka opintojakson järjestää. Taloustieteiden tiedekunnan myöntämään tutkintoon kuuluvia ja tiedekunnan järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kielikeskus. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luon-

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


192

nontieteellisen tiedekunnan maattisten tieteiden laitos.

Opinto-opas 2009–2010

mate-

Tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Keskeneräiseen tradenomin tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Opintojen sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä kirjallinen hakemus edellä mainittujen tahojen opintotoimistoihin. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta www.taloustieteet.oulu.fi. Hakemukseen tulee liittää todistus opinnoista, joiden perusteella sisällyttämistä tai korvaamista haetaan, sekä tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (so. tavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus, eli opinto-oppaan tietoja vastaavat tiedot). Hakemuksessa tulee olla myös niiden opintojaksojen englanninkieliset nimet, joilla hyväksilukemista haetaan. Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005) KTK-tutkinnon yhteiset opinnot (pl. kieliopinnot): • Opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. KTK-tutkinnon pakolliset kieliopinnot: • Vieraiden kielten opintoihin voidaan pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 8 opintopistettä vähintään B1-tasoisia aiemmin suoritettuja vieraiden kielten opintoja. Tämä koskee kieliopintoja, jotka sisältyvät aiemmin suoritettuun toiseen tutkintoon. • Kaikkien KTK- ja KTM-tutkintoja suorittavien tulee kuitenkin saavut-

taa vähintään yhdessä vieraassa kielessä tutkintoasetuksen mukainen taso, ks. oppaan luku 7.2. • Kielikeskuksen yhteysopettajat tarkistavat hyväksiluettavien kieliopintojen tason, sisällön ja laajuuden ja päättävät hyväksilukemisesta tämän pohjalta. Yhteysopettajat ohjaavat opiskelijat tarvittaessa suorittamaan kieliopintoja lisää siten, että vaadittu opintomäärä ja taitotaso saavutetaan. KTK- ja KTM-tutkintojen pääaineen ja sivuaineiden opinnot sekä muut opinnot: • Opiskelijan suorittamaan toiseen tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia (tai vastaavia) voidaan lukea hyväksi yhteensä enintään 25 opintopisteen verran (perusopintokokonaisuus). • Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa (esimerkiksi KTK-tutkinnon sivuaineiden on oltava TaTK:n oppiaineita tai vastaavia) KTM-tutkinnon opinnot (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat): • KTM-tutkintoon ei lueta hyväksi muihin tutkintoihin kuuluvia opintoja. • Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa. Huomioon otetaan opinnot, jotka on suoritettu KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohdan jälkeen. Lisäksi otetaan huomioon opinnot, jotka opiskelija on suorittanut maisteritason erillisvalinnan hakuajan päättymisen ja KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohdan välisenä aikana.

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


Opinto-opas 2009–2010

193

Vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot: • Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan KTK- ja KTM-tutkintoihin. Opiskelijaa kehoitetaan vaihto-opiskelun jälkeen ottamaan yhteyttä hyväksiluvuista vastaavaan opintohallinnon suunnittelijaan hyväksilukumahdollisuuksien selvittämiseksi. • Vaihto-opiskelun aikana suoritettujen kieliopintojen hyväksiluvusta vastaa Kielikeskus. • Opiskelijan vaihto-opiskelun aikana, ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat kauppatieteelliset opinnot on myös mahdollista koostaa sivuaineeksi, mikäli niiden yhteislaajuus on vähintään 25 opintopistettä (ECTS-pisteinä). Tällainen sivuaine on mahdollista sisällyttää KTM-tutkintoon.

– Kaksi kansitettua kappaletta ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta, – tutkielmasta laadittu, yhden sivun pituinen tiivistelmä (huom: tiivistelmä tulee sitoa myös kansitettuihin tutkielmiin, tutkielman sisäkansilehden jälkeen seuraavaksi sivuksi). Tiivistelmälomake on tulostettavissa tiedekunnan internet-sivuilta (http://www.taloustieteet.oulu.fi)

8.6 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte

3a) Tutkielman tarkastajat määrää tiedekunnan dekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta tiedekunnalle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa tiedekunnan opintotoimistoon.

Taloustieteiden tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee tiedekuntaneuvosto tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu. Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti: 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset. 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat:

Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Tiedekuntaneuvoston kokousajat ovat nähtävänä tiedekunnan ilmoitustaululla. Tämän jälkeen opinnäytetyölle voidaan määrätä tarkastajat.

3b) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa sovittu ajankohta tiedekunnan

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


194

opintotoimistoon. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Jos suomen kielen taito on jo osoitettu kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaan liittyvässä kypsyysnäytteessä, opiskelijan ei tarvitse osoittaa sitä enää erikseen pro gradu -tutkielman yhteydessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äidinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen dekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. 4) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa tiedekuntaneuvoston arvosteltavaksi. Tiedekuntaneuvosto arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätöksentekoon saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvolauseilla: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur

Opinto-opas 2009–2010

5) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen opintotoimistosta. Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta. 6) Tiedekunnassa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 7) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistuksia tiedekunnan ilmoitustaululla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät tiedekunnan ilmoitustaululta ja verkkosivuilta (www.ta loustieteet.oulu.fi, kohta Tutkimus).

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


Opinto-opas 2009–2010

8.7 Kandidaatin tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte Opiskelijan tulee kandidaatin tutkielman yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat tehneet pääaineeseensa kandidaatin tutkielman (ent. seminaaritutkielma) ennen 1.8.2009, mutta eivät ole valmistuneet kauppatieteiden kandidaateiksi ennen ko. päivämäärää. Kypsyysnäytettä varten opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tutkielmansa ohjaajaan. 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo sen täyttävän kandidaatin tutkielmalle asetettavat vaatimukset. Kandidaatin tutkielman kansitukseksi riittävät kevyet liimakannet (lisätietoja Yliopistopainosta). 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat: – Kaksi kansitettua kappaletta ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta. Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon. 3) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa, vähintään viikkoa ennen haluttua päivämäärää. Opiskelijan tulee ilmoittaa sovittu ajankohta tiedekunnan opintotoimistoon. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. toisen tutkinnon yhteydessä) tehneiltä opiskelijoilta.

195

Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte hyväksytään ohjaajan ja suomen kielen arvioijan toimesta. 4) Kun opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielman ohjaaja arvostelee tutkielman. Kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. 5) Tiedekunnassa laadittavat kandidaatin tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 6) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Huomautus: Pelkkää KTM-tutkintoa suorittavat (maisteritason erillisvalinta) ja sivuaineopiskelijat tekevät kandidaatin tutkielman sijasta aineseminaarin. Aineseminaariin ei kuulu kypsyysnäytettä. Seminaaritutkielma arvostellaan asteikolla 1–5.

8. Opetuksen ajoitus, tentit, ilmoittautuminen ja palautteenanto, opintojen arvostelu, hyväksilukem-


Opinto-opas 2009–2010

197

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset

Laskentatoimi pääaineena suoritettu korkeakoulututkinto avaa mahdollisuudet muun muassa seuraaviin ammattitutkintoihin: 1. 2. 3. 4.

KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) HTM (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) JHTT (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista) KLT (Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto)

9.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHTja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Uusi asetus (TEM, 262/2008) astui voimaan 1.5.2008. Siirtymäaikana 2008-2012 voidaan soveltaa myös vanhoja vaatimuksia (KTM, 1325/1996), ks. kohdat 9.2 ja 9.3. KHT-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina.

9.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: – tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; – kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; – johdon laskentatoimi; – sisäinen valvonta HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet. 9.1.2 Oikeustieteen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: – eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely;

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


198

– yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely – kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet. 9.1.3 Muut opinnot KHT- ja HTM- tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: – liiketaloustiede ja kansantaloustiede; – yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat; – talousmatematiikka ja tilastotiede – tietotekniikka ja tietojärjestelmät

9.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012. Vanhan asetuksen mukaisesti KHT-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden ohella seuraavia opintosuorituksia: 9.2.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla pääaineeksi laskentatoimi ja

Opinto-opas 2009–2010

kohdentamalla pääaineen valinnaiset opintojaksot tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Lisäksi on suoritettava laskentatoimen syventävinä opintoina Tilintarkastus II 4 ov/7 op (tai laadittava laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma tilintarkastuksen alalta). Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting 3 ov/ 5 op Syventävinä opintoina 4 ov 721193S Advanced Auditing

4 ov/ 7 op

Tilintarkastusta käsittelevä laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma voi täyttää syventäviä opintoja koskevan säädöksen. Asian toteamista koskeva anomus, johon on liitettävä tutkielma, osoitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Tutkielmalla ei voi kuitenkaan korvata tilintarkastuksen aineopintotasoisia opintoja. Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt 721170A Financial Analysis and Firm Valuation

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset

3 ov/ 5 op 3 ov/ 5 op 3 ov/ 5op 3 ov/ 5 op


Opinto-opas 2009–2010

199

Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology 3 ov/ 5 op 721176A Management Control 3 ov/ 5 op Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittajan investointiteoria 3 ov/ 5 op 9.2.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n päätöksen mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikkoa ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov). Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät suorittamalla Oulun yliopistossa yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 8 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus 4 ov/ 7 op 721612A Law and Economics 2 ov/ 4 op (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus 4 ov/ 7 op (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus)

721621A Esineoikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 9.2.3 Muut opinnot KHT-tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

9.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012. HTM-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät laskentatoimen, oikeustieteen ja muut opinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. HTM-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden lisäksi seuraavia opintosuorituksia: 9.3.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla laskentatoimi pääaineeksi ja kohdentamalla laskentatoimen valinnaiset kurssit tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan.

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


200

Opinto-opas 2009–2010

Tilintarkastus

9.3.2 Oikeustieteen opinnot

KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting 3 ov/ 5 op

KTM:n määräyksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 15 opintoviikon laajuiset ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov) Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät Oulun yliopistossa suorittamalla yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 3 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus 4 ov/ 7 op 7211612A Law and Economics 2 ov/ 4 op (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus 4 ov/ 7 op (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus)

Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt 3 ov/ 5 op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation 3 ov/ 5 op Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology 3 ov/ 5 op 721176A Management Control 3 ov/ 5 op Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavasta opintojaksosta: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittaman investointiteoria 3 ov/ 5 op

9.3.3 Muut opinnot HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2009–2010

201

9.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) JHTT-tutkinto (Laki 467/1999, Asetus 468/1999) on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten. JHTT-tutkinnosta, JHTT-lautakunnasta ja tutkintojärjestelmän käytännön organisoinnista ja valvonnasta on säädetty laissa Laki jul-

kishallinnon ja -talouden tilintarkastajista sekä asetuksessa Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista.

9.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y. on perustanut Tili-instituuttisäätiön auktorisoimaan tilitoimistoja ja järjestämään KLT-tutkintoon johtavaa koulutusta laskenta-alan ammattilaisille. Tili-instituuttisäätiön myöntämän auktorisoinnin yksi edellytys on, että auktorisointia hakevan tilitoimiston vastuullisella hoitajalla on KLT-tutkinto.

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2009–2010

203

10. Tieteellinen jatkokoulutus

10.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

10.2 Jatkotutkinnot Taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus.

10.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää taloustieteiden tiedekunnan dekaani jatkotutkinnon pääaineeksi esitetyn oppiaineen

pääedustajan lausunnon perusteella. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään jatkotutkinnon valvoja ja tutkimuksen ohjaaja tai ohjaajat. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle: 1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa, 2. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu oppiaine, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 3. joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, tai 4. joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pää10. Tieteellinen jatkokoulutus


204

sääntöisesti, että ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Kohdassa 2, 3 tai 4 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä seuraavasti: a) Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721320S Mikrotaloudellinen analyysi 6 op 721310S Makrotaloudellinen analyysi 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee edellä mainittujen kansantaloustieteen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721220A Matemaattinen taloustiede 5 op 721226A Ekonometrian perusteet 5 op Muita kansantaloustieteen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 5 op b) Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin laskentatoimi, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721191S Financial Accounting Theory 6 op Muita laskentatoimen syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin laskentatoimi, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

721172P Johdon laskentatoimi 5 op Laskentatoimen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op c) Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakija on suorittanut kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta ei markkinointi pääaineenaan, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721460S Markkinoinnin teoriat 6 op 721462S Verkostojen teoria 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin markkinointi, hänen tulee ennen edellä mainittuja markkinoinnin syventäviä opintoja suorittaa seuraavat perus-, aine- ja syventävät opinnot: 721413P Yrityksen liikesuhteiden hallinta 5 op Muita markkinoinnin aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op 721414S Purchasing and Supplier Relationships In International Context 6 op d) Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin johtaminen ja organisaatio tai yrityshallinto, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721510S Organisaatioteoria (Organization theory) 6 op 721551S Current issues in management and organization 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin johtaminen ja organisaatio, hänen tulee edellä mainittujen johtamisen ja organisaation opintojen lisäksi suorittaa vähintään 15 op seuraavista opinnoista: 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen 5 op 721536A Business Ethics 5 op


Opinto-opas 2009–2010

721534A Moninaisuuden johtaminen 721533A Projektien johtaminen 721515A Organisaation kehittäminen

205

5 op 5 op 5 op

e) Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin rahoitus, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721198A Johdannaissopimukset 6 op 721199A Osakemarkkinat 6 op 721922A Yritysrahoituksen teoria 5 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin rahoitus, hänen tulee edellä mainittujen rahoituksen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721178P 721361P 721174P 721901P

Investointi- ja rahoitussuunnittelu Sijoittajan investointiteoria Rahoitusriskien hallinta Rahoituksen ohjelmointisovelluksia 721115P Raha- ja pankkiteoria

5 op 5 op 5 op 5 op 5 op

f) Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin logistiikka, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: S721675 Supply Chain Management 6 op Muita logistiikan syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin logistiikka, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721704P Business Logistics 721724A Logistics Systems Analysis Muita logistiikan perus- tai aineopintoja vähintään

5 op 5 op 5 op

g) Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB) hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 723031S International entrepreneurship 6 op 721461S International business theory 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB), hänen tulee edellä mainittujen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 723033S Global growth strategies 6 op 723039S Special issues in international business 6 op Muita kansainvälisen liiketoiminnan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op

10.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakuajat päättyvät vuosittain 15.8., 15.1. ja 15.4. Jatkotutkinnon suoritusoikeutta haetaan taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää: • Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta perustutkinnosta sekä muista mahdollisista yliopisto-opinnoista. • Alustava jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat opinnot ja niiden laajuus, sekä opintojen suunniteltu suoritusaikataulu (ks. myös kohdat 5. ja 6.). • Alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa ja mahdollista lisensiaatintutkimusta varten. 10. Tieteellinen jatkokoulutus


206

Tarkempia tietoja hakemisesta saa tarvittaessa tiedekunnan opintotoimistosta ja oppiaineiden professoreilta.

10.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee 1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, koostuen seuraavista: • tutkinnon pääaineen jatko-opinnot, vähintään 30 op, • tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op • sivuaineen opinnot, enintään 12 op • muut tieteelliset jatko-opinnot (tarvittaessa siten, että jatkokoulutuksen opintojen kokonaismääräksi muodostuu vähintään 60; 2. Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. Laatia väitöskirja (180 op) ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yllä kohdassa 1. mainitut ja jatkokoulutuksen opinnot (yhteensä 60 op), sekä laatinut lisensiaatintutkimuksen (90 op), jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

10.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset 10.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena 10.6.1.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia ja oppihistoria (5 op) Kirjallisuus: professorin kanssa sovittavat luvut teoksista: – M. Blaug: Economic Theory in Retrospect (5. painos). Cambridge University Press 1997. – B. Snowdon ja H.R. Vane: Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar 1999. – M. Blaug: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2. Painos. Cambridge University Press 1992; – M. Friedman: The Methodology of Positive Economics, s. 3-43, kirjassa M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press 1953. (artikkeli on saatavissa kuulustelusta vastaavalta professorilta). Opintoja voidaan suorittaa myös kursseilla, joita Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (KAVA) järjestää. Opiskelijan kannattaa lukea myös Thomson, W. (2001) A Gui-


Opinto-opas 2009–2010

207

de for the Young Economist. MIT Press 2001. Kirja johdattaa aloittelevaa tutkijaa tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisissä seminaareissa esiintymiseen. Tutkimusmenetelmät (7 op) Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Ekonometria (7 op) KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna (ks. KAVAn opinto-opas). 10.6.1.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Mikrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Makrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Erikoistumisjaksot, 16 op

vähintään

Suoritettava vähintään kaksi KAVAn erikoiskurssia, joiden kunkin laajuus on yleensä 3 op. Myös opintojakso S721342 Peliteorian perusteet voidaan sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista suoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen kansataloustieteen professorin kanssa. Osa erikoistumisjaksosta voidaan suorittaa myös tenttimällä ohjaajan kanssa sovittava kirjallisuus tai kirjoittamalla ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta tutkimustyötä tukeva työpaperi.

10.6.1.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansantaloustieteen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 10.6.1.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista kansantaloustieteen tutkimustyöseminaariin. Seminaari kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina koko 10. Tieteellinen jatkokoulutus


208

lukuvuoden ajan. Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Seminaarin tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen jatko-opiskelijat tieteellisten tutkimustulosten esittelyyn ja tieteelliseen debattiin. Seminaarissa vierailevat tutkijat ja omat tutkijamme esittävät tutkimuksiaan. Jatko-opiskelijat voivat esitellä seminaarissa myös tutkimussuunnitelmiaan. Seminaarin vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineen professorit. 10.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena 10.6.2.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 5 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin erityisesti laskentatoimen näkökulmasta. Opintojakso koostuu KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) opintojaksoista, Oulun yliopiston tutkimusmetodologisista opintojaksoista ja kirjallisuuskuulusteluista. Opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista/kirjallisuuskuulusteluista haluamansa kokonaisuuden (yhteensä vaaditut 5 opintopistettä): – Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan (1 op) – Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) – Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. ja Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chi-cago Press, 1953 (2 op) 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

– Ryan, B., Scapens, R.W. & Theobald, M. (1992). Research Method and Methodology in Finance and Accounting. Academic Press. (3 op) KATAJAn vuosittain vaihtuvista opintojaksoista suositellaan esim. seuraavia (laajuudet on ilmoitettu KATAJA:n opintojaksokuvaukissa): – Managing the Doctoral Thesis – Laadullinen tutkimus – Effective Qualitative Research Tutkimusmenetelmät, 7 op Opintojakson tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa itsenäisen tutkimustyön. Opintojaksoon hyväksyttäviä tilastotieteen opintojaksoja ovat esimerkiksi: – Aikasarja-analyysi (9 op) – Luokiteltujen aineistojen analysointi (9 op) – Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi (9 op) Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Kyseisen opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 10.6.2.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Laskentatoimen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti laskentatoimen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Accounting, GSA) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Vastaavia opintojaksoja voi suorittaa myös eurooppalaisessa EDEN –tohtorikoulutusohjelmassa, jolloin opintosuoritukseen vaadittava erillinen tentti järjestetään Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella. Pääaineopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm:


Opinto-opas 2009–2010

– Advanced Financial Statement Analysis (6 op) – Research Traditions in Auditing (6 op) – North American Research Traditions in Empirical Management Accounting Research (6 op) – EDEN Doctoral Seminar on Quantitative Empirical Research in Management Accounting (6 op) – EDEN Doctoral Seminar in Case-based Research in Management Accounting (6 op) Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään esittelevän tutkimustyötään joka lukukausi laskentatoimen oppiaineen järjestämissä seminaareissa ja GSA:n järjestämissä valtakunnallisissa seminaareissa. sekä kerran lukuvuodessa kansainvälisissä tutkijatapaamisissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia laskentatoimen professorin kanssa. 10.6.2.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Laskentatoimen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suoritta-

209

miseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 10.6.2.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). 10.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena 10.6.3.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden opiskeltuaan, jatko-opiskelija on perehtynyt oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Hänen menetelmälliset valmiutensa mahdollistavat tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tieteellisen tutkimustyön tekemisen. Opintokokonaisuus suositellaan opiskeltavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: – Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino (3 10. Tieteellinen jatkokoulutus


210

– – – – – – – –

– –

op) Huom! Vain jos kirjaa ei ole tentitty perusopinnoissa. Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) Ghauri & Gronhaug (1995): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) Green, Tull & Albaum (1988): Research for Marketing Decisions. (4 op) Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu. Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op)

Kuulustelun ottaa vastaan markkinoinnin professori. Kuulustelusta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis -tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

10.6.3.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Markkinointitieteen nen kehitys, 7 op

historialli-

KATAJAn kurssi Marketing Research Traditions (7 op) tai vastaava, tai kirjatenttinä: – Hunt (2002) Foundations of Marketing Theory. Toward a General Theory Marketing, (4 op) JA – Baker, M.J. (2000) Marketing Theory: a student text, (3 op) TAI jos Baker tentitty perusopinnoissa: Hunt (2003) Controversy in Marketing Theory: For Reason, Realism, Truth, and Objectivity, (3 op) Kotiesseen ottaa vastaan markkinoinnin professori. Esseestä sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Opintojaksoa ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. Markkinoinnin opinnot, 16 op

erikoistumis-

Opintojaksot S721462 Verkostojen teoria ja S721460 Markkinoinnin teoriat tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut niitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavoista tulee sopia erikseen opintojaksojen vastaavien kanssa. Jos em. opintojaksot on suoritettu perustutkinnossa, tulee niiden sijaan valita KATAJAn erikoiskursseja. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n erikoiskursseille, erikoistumisopinnoista voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä: Kirjallisuus: – Halinen (1997): Relationship Marketing in Professional Services. A study of agency-client dynamics in the Advertising Sector (3 op)


Opinto-opas 2009–2010

211

– Weitz & Wensley (1988): Readings in Strategic Marketing: Analysis, Planning and Implementation (3 op) – Usunier (1993): International Marketing: A Cultural Approach (1 op) – Ghoshal & Westney (1993): Organization Theory and the Multinational Corporation (3 op) – Tentaattorin kokoama artikkelikokoelma tai muu kirjallisuus (1-3 op) – Markkinoinnin erikoistumisopinnoista voi korvata konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla enintään 10 opintopistettä. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15–20 sivua) kolmesta 1990 tai 2000-luvun suomalaisesta liiketaloustieteen väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan markkinoinnin professori. Tentistä ja analyysistä on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Markkinoinnin jakso, 7 op

erikoistumis-

Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti KATAJA:n kurssina. Vaihtoehtoinen tapa on laatia julkaisukelpoinen (n. 20 s.) raportti markkinoinnin ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia markkinoinnin professorin kanssa. Erikoistumisjakson voi suorittaa myös konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksina. 10.6.3.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opin-

tosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Markkinoinnin jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 10.6.3.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa oppiaineen tutkimusseminaarissa tai kansallisessa/kansainvälisessä seminaarissa (esim. Markkinoinnin Tutorial, doctoral colloquium).

10. Tieteellinen jatkokoulutus


212

10.6.4 Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena 10.6.4.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja alan tieteenfilosofisiin perusteisiin. Tavoitteena on laadullisen tutkimuksen perusvalintojen ja pääasiallisten analyysi- ja tulkintatapojen oppiminen oman tutkimustyön tarpeisiin. Opintokokonaisuuden voi suorittaa KATAJAn laadullisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulustelulla. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: – Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino. – Bryman, A. & Bell, E. (2004) Business Research Methods. Sage. – Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008) Qualitative Methods in Business Research. Sage – Silverman, D. (1999) Doing Qualitative Research: A practical handbook. Sage. – Johnson, P. & Duberley, J. (2000) Understanding management research. Sage. – Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Doing Critical Management Research. Sage. – Linstead, S. & Westwood, R. (2001) Language and Organization. Sage. – Clegg, S. & Hardy, C. (eds) (1999) Studying organizations: theory and method. Sage. – Czarniawska. B. (1998) Narrative approach to organization studies. – Alasuutari, P. (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

– Gabriel, Y. (2000) Storytelling in organizations. Oxford. Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavia: – Laadulliset aineistot ja analyysit – Laadullinen tutkimus – Narrative analysis – The successful qualitative PhD 10.6.4.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Johtamisen ja organisaation tutkimuksen tieteellinen tausta, 7 op KATAJAn kurssi Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus ja/tai kirjatenttinä sovitut teokset seuraavista: – Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Gower. (3 op) – Clegg, Hardy & Nord: Handbook of Organization Studies (1996/ 2006) Sage. (4-7 op laajuuden mukaan) – Warwick Organizational Behavior Staff (eds.) (2001) Organizational studies: Critical Perspectives on Business and Management. Vol I-IV. Routledge (Ebrary) (4-7 op laajuuden mukaan). Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Johtamisen ja organisaation erikoistumisopinnot, 16 op Opintojakso 721510S Organisaatioteoria tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut


Opinto-opas 2009–2010

sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Jos edellä mainittu opintojakso on suoritettu perustutkinnossa, tulee sen suorittamisen sijaan valita KATAJAn opintoja ja/tai tentittäviä kirjoja ao. luettelosta, yhteensä vähintään 10 op. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta viimeisen kymmenen vuoden sisällä tehdystä suomalaisesta johtamisen väitöskirjasta (6 op). Suorituksen ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: – Alvesson & Wilmott (1996) Making Sense of Management. Sage – Parker, M. (2000) Organizational Culture and Identity. Sage – Scott, R. (1995/2001) Institutions and organizations. Sage – Weick, K. (2000) Making sense of the organization. Blackwell. – du Gay, P. (2000) In Defence of Bureaucracy. Sage Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavaa: – Organization Theory Course tai muita vastaavia vuosittain tarjottavia johtamisen ja organisaation kursseja. Johtamisen ja organisaation erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan kuulusteluna tutkimuksen ohjaajan kanssa erikseen sovittavasta kirjallisuudesta. Jatko-opiskelija voi suorittaa erikoistu-

213

misjakson esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen (15-20) raportin organisaatiotutkimuksen ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. 10.6.4.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Johtamisen ja organisaation jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. 10.6.4.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistu10. Tieteellinen jatkokoulutus


214

mista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa (esim. Johtamisen Tutorial). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Tutkintovaatimuksista saa tarkempia tietoja tiedekunnan opintotoimistosta. 10.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena 10.6.5.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 2 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin. Opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna seuraavista teoksista: – Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. – Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chicago Press, 1953. Kuulustelun ottaa vastaan kansantaloustieteen professori. Väitöskirja-analyysi, 3 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija väitöstutkimuksen metodologisiin vaatimuksiin. Opiskelijan tulee laatia erikseen osoitettavista väitöskirjoista (1-3 kpl) kirjallinen arvostelu (n. 20-30 s.), jossa otetaan kantaa tutkimusten metodologisiin perusteisiin sekä arvioidaan asetettuja tutkimusongelmia, valittuja tutkimus10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

menetelmiä, tutkimusaineiston soveltuvuutta, tutkimuksen toteutusta ja tutkimusraportin luettavuutta. Opiskelijan on annettava raportissaan rakentavaa kritiikkiä sekä arvioitava tutkimusten tieteellistä kontribuutiota. Suorituksen ottaa vastaan professori Jukka Perttunen. Tutkimusmenetelmät, tään 7 op

vähin-

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Soveltuvia opintojaksoja kokonaisuuden suorittamiseksi ovat esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot: – Aikasarja-analyysi, (9 op) – Luokiteltujen aineistojen analysointi, (9 op) – Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi, (9 op) Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 10.6.5.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Rahoituksen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti rahoituksen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Finance, GSF) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Lähtökohtaisesti pääaineessa suoritetaan seuraavat tutkijakoulun järjestämät opintojaksot: Theoretical Asset Pricing, 6 op Empirical Asset Pricing, 6 op Theoretical Corporate Finance, 6 op


Opinto-opas 2009–2010

Empirical Corporate Finance, 6 op Special Course in Finance, 6 op Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään säännöllisesti esittelevän tutkimustyötään tutkijakoulun järjestämissä seminaareissa. 10.6.5.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Rahoituksen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esimerkiksi suorittamalla kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin ja/tai johtamisen syventäviä opintojaksoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot.

215

10.6.5.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia rahoituksen professorin kanssa. 10.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena 10.6.6.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilososofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kotimaisten ja ulkomaisten tutkijakoulutusohjelmien sekä Oulun yliopiston tutkimusmetodologisilla kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulusteluilla seuraavista teoksista: – Alasuutari, E. (1997), Qualitative Research, Sage, Newbury Park 3p (3 op) – Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund (3 op) – Ghauri & Gronhaug (1995), Research Methods in Business Studies. A Practical Guide (1 op) – Miles, M.B. & Huberman, A M. (1994), Qualitative Data Analysis. (3 op) 10. Tieteellinen jatkokoulutus


216

– Niiniluoto, Ilkka (1984), Johdatus tieteen filosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus (1 op) – Niiniluoto, Ilkka (1983), Tieteellinen päättely ja selittäminen. (1 op) – Smith (1981), A Guide to Business Research: Developing, Conducting and Writing Reserach Projects (1 op) Myös muusta soveltuvasta menetelmiin ja metodologiaan painottuvasta kirjallisuudesta (ml. artikkelit) voi sopia logistiikan professorin kanssa. Kuulustelun vastaanottaa logistiikan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kotimaisista ja kansanvälisistä jatkokoulutuskursseista suositellaan esim. Katajan ja EIASM:in metodologisia kursseja ja työpajoja. Myös logistiikan metodologiaa ja tieteenfilosofiaa käsitteleviä seminaareja järjestetään vuosittain mm. pohjoismaisen NOFOMA-yhteistyön puitteissa. (Lisätietoja www-sivuilta: http:// hkkk.fi/katajaw/ ja www.eiasm.org sekä www.nofoma.org). 10.6.6.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Logistiikan tieteellinen perusta ja kehitys, 7 op Lukemistosta ja suoritustavasta sovitaan logistiikan professorin kanssa. Kirjallisuuden valinnassa pyritään ottamaan huomioon jatko-opiskelijan omat tutkimusintressit. Lukemistoon voidaan sisällyttää kirjoja ja artikkeleita, esim. seuraavista: Kirjat: – Assad, A.A., Wasil, E.A., Lilien, G.L. (1992), Excellence in Management Science Practice. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

– Ayers, J.B. (ed.), Handbook of Supply Chain Management. CRC Press: Boca Raton, 2001. (tai uudempi) – Daganzo, C.F., Logistics Systems Analysis. Springer: Berkeley CA., 2005. – Interorganization Theory, ed. Anant R. Negandhi. Kent State University Press, Urbana, Ill. – Lilienfeld, Robert (1978), The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. – Logistics: The Strategic Issues (1992), ed. Martin Christopher, Chapman & Hall, London. – Poirier, C.C. Using Models to Improve Supply Chain. CRC Press: Boca Raton, 2003. – Sheth, J.N, Gardner, D. N, & Garrett, D.E. (1988), Marketing Theory: Evolution and Evaluation. John Wiley & Sons, New York. Artikkelit: – Beamon, B.M. (1998), Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics, Vol. 55, No 3, 281-294. – Sower, V.E., Motwani, J. & Savoie, M.J. (1997), Classics in production and operations management. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, No 1, 15-28. – Stock J., R. (1997), Applying theories from other disciplines to logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol., 27, No 9, 515-539 – Sheth, Jagdish N. (1996), Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 11, No 3/4, 7-24.


Opinto-opas 2009–2010

Logistiikan not, 16 op

erikoistumisopin-

Pääaineopinnoissa voidaan suorituksina käyttää esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluja, essee-tehtäviä tai artikkelianalyysejä. Professori ottaa vastaan ehdotuksia sekä suorituksen perusteena olevasta materiaalista että suoritustavasta. Tavoitteena on, että suoritukset liittyvät mahdollisimman paljon jatko-opiskelijan tutkimuskohteeseen ja edistävät hänen opintojensa etenemistä kohti väitöskirjaa. Suorituksiin voidaan myös hyväksyä osallistumiset valtakunnallisiin ja kansainvälisiin jatko-opiskelijaseminaareihin ja kursseihin. Esimerkkejä teemoista, joihin erikoistumisopinnoissa voi syventyä, ovat esimerksi logistiikan funktionaaliset osa-alueet (kuljetukset, varastointi, jne), aikaperusteiset johtamismallit, organisatorisen taloustieteen sovellukset logistiikan näkökulmasta, kumppanuudet ja allianssit, prosessinäkökulma logistiikassa, jne. Erkoistumisopintoihin kuuluu myös väitöskirja-analyysi (6 op), jossa jatko-opiskelija tekee kriittisen tarkastelun kolmesta logistiikan väitöskirjasta. Logistiikan erikoistumisjakso, 7 op Logistiikan erikoistumisjaksoon sisältyy perehtyminen oman tutkimusaiheen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen. Jakson voi suorittaa esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen raportin (n. 20 sivua) oman tutkimusalueen historiallisesta kehityksestä ja esittämällä raportin joko jatko-opintoseminaarissa tai alan kansainvälisessä konferenssissa/työpajassa. 10.6.6.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoi-

217

hin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Logistiikan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. 10.6.6.4 Väitöskirja, 180 op/ Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista logistiikan jatko-opintoseminaarityöskentelyyn. Opiskelijalta edellytetään vähintään 3 esityskertaa tiedekunnan, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä jatkokoulutusseminaarissa (Logistiikan tutoriaalit, NORDLOG, tms.). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia logistiikan professorin kanssa. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja (artikkeliväitöskirjan julkaisukriteerit tiede10. Tieteellinen jatkokoulutus


218

kunnan yleisten periaatteiden mukaan). 10.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena 10.6.7.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: – Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino (3 op) – Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) – Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) – Balnaves, M., Caputi, P., Introduction to quantitative research methods: an investigate approach. London, Sage, 2001. (3 op) – Benbasat, I., An analysis of research methodologies, in McFarlan, F.W. (ed.). The Information Systems Research Challenge, HBS, Boston, 1984. (3 op) – Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) – Blaikie, N., Analyzing quantitative data: from description to explanation. London, Sage, 2003. (3 op) – Ghauri & Gronhaug (2007): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) – Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) – Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) – Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) – Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu. Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) – Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op) Kuulustelun ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 10.6.7.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Osana jatko-opintosuunnitelmaa opiskelijan tulee esittää suunnitelma siitä, mitä jaksosuorituksia ja kirjallisuutta pääaineopintoihin sisällytetään. Jaksosuoritusten sisällön tulee tukea väitöskirja- tai lisensiaattityön etenemistä sekä sisällöllisesti että metodologisesti. Jaksosuoritusten tulee sisältää opis-


Opinto-opas 2009–2010

kelijan tutkittavakseen valitseman aihealueen historialliseen kehitykseen, tieteelliseen perustaan, sekä ydinsisältöön perehdyttävää kirjallisuutta, artikkeleita tai väitöskirjoja. Pääaineopintojen opintojaksoja voidaan suorittaa seminaaritöinä, kirjatenttinä tai osallistumalla KATAJAn yleis- tai erikoiskursseille. Seminaarityöt ja kirjallisuuskuulustelut ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kirjallisuutta: – Buckley, P. & Ghauri, P. (1993): The internationalization of the firm. Academic press. London – Daniels, J. & Krug, J. (2007). International business and globalization: Volume III, Effects of globalization on the firm. Sage Publications Ltd. – Hood, N. & Young, S. (2000). The globalization of multinational enterprise activity and economic development. Macmillan, London. – Rugman, A. (ed.) (2002). International business: critical Perspectives on Business and Management. Volumes I-IV. Routledge, London. – Muun kirjallisuuden hyväksyy kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot, 16 op Erikoistumisopintoja voidaan suorittaa osallistumalla KATAJA:n yleis- tai erikoiskursseille tai seminaaritöinä. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n kursseille, opintoja voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä. Osana näitä opintoja jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta opiskelijan jatkotut-

219

kinnon aihealueeseen liittyvästä 1990 tai 2000-luvun väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiin valittavat väitöskirjat tulee hyväksyttää kansainvälisen liiketoiminnan professorilla ennen jaksosuorituksen aloittamista. Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. 10.6.7.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansainvälisen liiketoiminnan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 10. Tieteellinen jatkokoulutus


220

10.6.7.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa osaston, tiedekunnan tai valtakunnallisessa seminaarissa.

10.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (645/1997), yliopistoasetuksessa (115/1998), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Oulun yliopiston tutkinnoista, opiskelijoista ja opetuksesta annetussa johtosäännössä sekä taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopisto ovat lisäksi antaneet väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita. Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston ulkopuolelta. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla virkaan nimitetty professori. Esitarkastajat toimittavat tiedekunnalle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010

Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon pohjalta. Mikäli painatuslupa myönnetään, tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Samalla tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen tiedekunnan edustajaksi kustoksen. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan arvostelua varten arvosanalautakunnan. Arvosanalautakunta kootaan jokaista väitöstä varten erikseen, ja se koostuu vastaväittäjästä, esitarkastajasta sekä tiedekunnan nimitetystä professorista (ei väitöskirjan ohjaaja, toimii myös arvosanalautakunnan puheenjohtajana). Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä väitöskirjan arvosanasta arvosanalautakunnan lausunnon pohjalta. Hyväksyttävän väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon väitöskirjan tieteellinen kontribuutio, tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmät. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen) taulukon 10.7. arviointikriteeristöä soveltaen. Huomautus: Mikäli jatko-opiskelijan väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus on lähetetty tiedekuntaneuvoston päätöksellä esitarkastukseen ennen 20.5.2009, arvostellaan väitöskirja lukuvuoteen 2009-2010 saakka voimassa olleen arvostelukäytännön ja arvosteluasteikon (approbatur-laudatur) mukaan.


Opinto-opas 2009–2010

221

Taulukko 10.7. Väitöskirjan arviointikriteeristö. Tieteellinen kontribuutio

Tutkimusasetelma

Tutkimusmenetelmät

5 4 Tutkimus luo mer- Tutkimus luo uutta kittävää uutta tieteellistä tietoa ja tieteellistä tietoa ja on julkaistavissa hyvätasoisison julkaistavissa sa kansainvälisissä korkeatasoisissa kansainvälisissä tie- tieteellisissä aikateellisissä aikakaus- kauskirjoissa. kirjoissa. Tutkimusasetelma on Tutkimusasetelma on hyvin kuvattu ja erinomaisesti kuvattu ja monipuo- perusteltu. Ongelmalisesti perusteltu. nasettelu ja teoreettinen viitekehys on Käsitteiden hyvin perusteltu ja käyttö on kuvattu. johdonmukaista ja moitteetonta. Tutkimusmenetel- Tutkimusmenetelmiä miä on käytetty on käytetty johdoninnovatiivisesti ja mukaisesti ja moitmoitteettomasti. teettomasti.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään tiedekunnan julkisessa tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia. Tiedekuntaneuvosto nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle kaksi tarkastajaa. Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun.

3 Tutkimus luo uutta tieteellistä tietoa ja on julkaistavissa kohtuullisen hyvätasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa. Tutkimusasetelma on hyvin kuvattu ja perusteltu. Viitekehys on hyvä ja käsittely heijastaa riittävää relevantin kirjallisuuden tuntemusta.

2 Tutkimus luo uutta tieteellistä tietoa, jolla on vaikutusta tieteenalan keskusteluun.

1 Tutkimus luo uutta tieteellistä tietoa.

Tutkimusasetelma on riittävästi kuvattu ja perusteltu.

Teoreettinen viitekehys on väljästi sidoksissa tutkimustehtävään.

Tutkimusmenetelmiä Käytetyt tutkion käytetty asialli- musmenetelsesti. mät mahdollistavat tutkimusongelman ratkaisun.

Käytetyt tutkimusmenetelmät mahdollistavat tutkimusongelman ratkaisun. Menetelmän raportointi on osin puutteellista

Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen) lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. Arvostelussa käytetään asteikkoa 1 (välttävä) – 5 (erinomainen). Tiedekuntaneuvosto päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta. Tarkempia tietoja väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvos10. Tieteellinen jatkokoulutus


222

teluprosessista saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

10.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen Tiedekunnan dekaani myöntää todistukset tiedekunnassa suoritetuista jatkotutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2009–2010


Opinto-opas 2009–2010

223

11. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys

Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1991. Jäseniä on tällä hetkellä noin 1120. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivia suhteita ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ja muiden tilaisuuksien kautta. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija maksamalla ainaisjäsenmaksun (vuonna 2009 40€). Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yleiskokous. Juoksevia asioita hoitaa syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus: puheenjohtaja, taloudenhoitaja, viestintävastaava, bilevastaava, vapaa-ajanvastaava, kaksi projektivastaavaa, yrityssuhdevastaava, sihteeri, kansainvälisistä- sekä NESU-asioista vastaava, koulutuspoliittinen vastaava ja yhdistyksen oman lehden, Egonomin, päätoimittaja. Finanssi ry on Suomen Ekonomiliiton (SEFE) jäsenjärjestö. Kaikki Finanssin jäsenet ovat SEFEn opiskelijajäseniä. SEFE tarjoaa opiskelijoille runsaasti etuuksia, esimerkiksi Kauppalehden kotiin kannettuna ilmaiseksi määrätyn ajan joka lukuvuosi, SEFEn Ekonomi-lehden, vakuutusalennuksia If:stä, oikeusturva- ja palkkaneuvontaa sekä mahdollisuuden liittyä IAET-työttömyysvakuutuskassaan jo opiskeluaikana. SEFE myös valvoo opiskelijoi-

densa etuja. SEFE-yhteisön toimielimissä Finanssilla on vuonna 2009 vahva edustus yhdistyksen puheenjohtaja Iikka Meriläisen toimiessa SEFEn kylteritoimikunnan puheenjohtajana ja SEFEn hallituksen jäsenenä. Finanssin varsinainen edustaja kylteritoimikunnassa vuonna 2009 on poikkeuksellisesti koulutuspoliittinen vastaava Aino Toppi. SEFEllä on Oulun yliopistossa opiskelijoita palvelemassa oma kylteriyhdyshenkilö Antti Raita, johon kaikki opiskelijat pääsevät tutustumaan. Finanssi toimii aktiivisesti opiskelun kehittämisessä tekemällä yhteistyötä Taloustieteiden tiedekunnan kanssa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten pienryhmäohjauksen organisoinnissa ja opetuksen kehittämisessä. Myös työelämää Finanssi pyrkii saamaan lähemmäs opiskelijoita järjestämällä yritysvierailuja kiinnostaviin oululaisiin yrityksiin, sekä pidempien vierailujen myötä kiinnostaviin yrityksiin myös muualla Suomessa. Muihin kauppatieteellisiin opiskelijayhteisöihin ympäri maata Finanssi pitää tiivistä yhteyttä osallistumalla niiden vuosijuhliin ja kansallisiin opiskelijatapahtumiin. Finanssi tekee läheistä yhteistyötä paikallisen ekonomiyhdistyksen, Oulun Ekonomien, kanssa. Finanssin puheenjohtajalla ja kylteriyhdyshenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus Oulun Ekonomien johtokunnan kokouksissa. Finanssi tarjoaa jäsenilleen monenlaista vapaa-ajan toimintaa. Liikuntaa voi harrastaa yhdistyksen tarjoamilla sähly- ja sulkapallovuoroilla sekä vaikkapa osallistumalla golfkerho Duffin

11. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


224

Opinto-opas 2009–2010

toimintaan. Opiskelun vastapainoksi Finanssi järjestää saunailtoja ja muita vapaamuotoisempia juhlia. Tietoa Finanssin tapahtumista ja muusta toiminnasta saat seuraamalla yhdistyksen www-sivuja osoitteessa http://www.finanssi.org. Lisätietoja voit kysyä myös keneltä tahansa hallituksen jäseneltä, joita tavoittaa kiltahuoneelta lähes mihin aikaan tahansa. Yhdistyksen hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: hallitus@finanssi.org Kaikki kiltalaiset tavoitat osoitteesta: finanssilaiset@oulu.fi Jälkimmäiselle listalle pääsy on vain jäsenillä ja viestintävastaavan määrittelemillä henkilöillä. Tiedotusta koske-

vissa asioissa otathan yhteyttä yhdistyksen viestintävastaavaan osoitteeseen: viestintavastaava@finanssi.org Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät Finanssin www-sivuilta. Lisätietoja: Kiltahuone: puh. (08) 5532 921 Hallituksen puheenjohtaja 2009: Iikka Meriläinen puheenjohtaja@finanssi.org puh. 044 2933 282 Koulutuspoliittinen Aino Toppi kopo@finanssi.org puh. 050 3203 659

vastaava

2009:

11. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


Opinto-opas 2009–2010

225

Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004)

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1§ Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 2§ Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. 3§ Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan

vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta. Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä. 4§ Vieraskieliset tutkinnot Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 5§ Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. 6§ Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin LIITE


226

mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 2 luku Alempi korkeakoulututkinto 7§ Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; 4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä LIITE

Opinto-opas 2009–2010

5. riittävä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 8§ Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditta- vien opintojen laajuus Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa. 9§ Alemman korkeakoulututkinnon rakenne Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastetta-


Opinto-opas 2009–2010

van kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti.

227

3 luku Ylempi korkeakoulututkinto 12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön; 3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä 5. hyvä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen LIITE


228

Opinto-opas 2009–2010

laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa. Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa. Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. 14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. YliLIITE

opiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa. 15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuai-


Opinto-opas 2009–2010

neopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä: 1. hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/ 687/ETY; 2. eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/ 1027/ETY;

229

3. tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 85/ 384/ETY; 4. tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ETY; sekä 5. lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY. 4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot Opettajankoulutuksen opintoja ovat: 1. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 2. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden LIITE


230

opettamiseen; 3. erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 4. oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 5. opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6. aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla. Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot. 20 § Opettajankoulutuksen rakenne Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. LIITE

Opinto-opas 2009–2010

Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus. Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta. Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuk-


Opinto-opas 2009–2010

sessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana. 5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus 21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.

231

22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot; 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. LIITE


232

Opinto-opas 2009–2010

Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan. 6 luku Erinäiset säännökset 25 § Opintojen hyväksilukeminen Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon LIITE

kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 26 § Todistukset Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi: 1. tutkintonimike ja koulutusala; 2. tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma; 3. tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala; 4. tutkinnon keskeinen sisältö; sekä 5. opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §. Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1―4 kohdassa säädetään. Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä. Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuus-


Opinto-opas 2009–2010

vaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. 27 § Oppiarvot Yliopisto voi oikeuttaa: 1. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa; 2. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoitajan arvoa; 3. kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/ 1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä 4. aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa. 28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.

233

7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1. eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978); 2. farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (246/1994); 3. filosofian tohtorin tutkinnosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annettu asetus (1279/1991); 4. hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976) 5. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (221/ 1994); 6. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (576/1995); 7. kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (139/1995); 8. Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus (381/1997); 9. liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu asetus (327/1994); 10.lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (762/1975); 11.maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995); 12.oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 LIITE


234

päivänä helmikuuta 1996 annettu asetus (86/1996); 13.psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996); 14.Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (148/1995); 15.taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994); 16.teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (216/ 1995); 17.teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (215/1995); 18.teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (517/1995); 19.terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu asetus (628/1997); sekä 20.yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994). Edellä 2 momentissa kumottavista asetuksista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia lainkohtia: 1. farmasian tutkinnoista annetun asetuksen 5 a § ja 14 a §; 2. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §; 3. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liite; 4. Kuvataideakatemian tutkinnoista annetun asetuksen 3 §; 5. psykologian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §; 6. Sibelius-Akatemian tutkinnoista taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §; 7. teknistieteellisistä tutkinnoista LIITE

Opinto-opas 2009–2010

annetun asetuksen 5 §; 8. terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §; 9. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen koulutusvastuita ja 14 a §. 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla. 31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria. 32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johta-


Opinto-opas 2009–2010

van koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10

235

Neuvoston direktiivi (31978L1027); EYVL 23.12.1978, s. 7 Neuvoston direktiivi (31985L0384); EYVL 21.8.1985, s. 15 Neuvoston direktiivi (31985L0432); EYVL 24.9.1985, s. 34 Neuvoston direktiivi (31993L0016); EYVL 7.7.1993, s. 1

78/1027/ETY N:o L 362, 85/384/ETY N:o L 223, 85/432/ETY N:o L 253, 93/16/ETY N:o L 165,

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Opetusministeri Tuula Haatainen Johtaja Markku Mattila

LIITE


Opinto-opas 2009