Page 1

Opinto-opas 2008–2009

Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta


Toimittajat: Merja Inget ja Heidi Moisanen Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN 1457-8506 OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2008


Opinto-opas 2008–2009

3

Hyvä lukija

Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan taloustieteiden tiedekuntaan ja tuomaan oman panoksesi tiedekuntamme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas. Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla tiedekuntamme pääaineisiin sekä monipuoliseen sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden viiden tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston yleisoppaaseen. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, opiskelijapalveluiden, ohjaus- ja työelämäpalveluiden, kansainvälisten asioiden yksikön ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta. Yleisoppaasta löydät tietoa myös opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja taloustieteiden tiedekunnan (www.taloustieteet.oulu.fi) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opintomateriaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, tiedekunnan kummiopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, opintoasiainpäällikkö, suunnittelijat ja tiedekunnan muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, toukokuun 31. päivänä 2008 Merja Inget Opintoasiainpäällikkö Heidi Moisanen Suunnittelija


Opinto-opas 2008–2009

5

Sisällys Hyvä lukija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tutkinnot ja pääaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Tiedekunnan hallinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Tiedekunnan henkilökunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Opintoneuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) . . . . . . . . . 5.1.1 Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) . . . . . . . . . . . . . 5.2. KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Oppiaineiden rakenteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Pääaineiden opintokokonaisuuksien rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Johtaminen ja organisaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3 Kansantaloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.4 Laskentatoimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.5 Logistiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.6 Markkinointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.7 Rahoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1 Taloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Johtaminen ja organisaatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Kansainvälinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.4 Kansantaloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.5 Laskentatoimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.6 Logistiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.7 Markkinointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.8 Rahoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.9 Tietoteollinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.10 Yritysjuridiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.11 Ympäristöalan opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.12 Muut sivuaineopintokokonaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.13 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö . . . . . . . . . . . . . . 7. Opintojaksot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Opintojen suunnittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Kieliopinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Suomen kieli ja viestintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Kotimaiset kielet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 Vieraat kielet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Menetelmäopinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 7 9 13 13 13 17 21 23 23 23 26 29 29 29 30 31 32 33 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 39 39 40 42 43 45 87 103


6

Opinto-opas 2008–2009

7.5. Pääaineiden opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1 Johtaminen ja organisaatio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.3 Kansantaloustiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.4 Laskentatoimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.5 Logistiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.6 Markkinointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.7 Rahoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Sivuaineiden opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.1 Tietoteollinen liiketoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.2 Yritysjuridiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Opetuksen ajoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Tentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Opintojen hyväksilukeminen KTM-tutkintoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1 Muut opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Laskentatoimen opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Oikeustieteen opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.3 Muut opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Laskentatoimen opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.2 Oikeustieteen opinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3.3 Muut opinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Tieteellinen jatkokoulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Jatkokoulutuksen tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Jatkotutkinnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3. Jatkotutkinnon suoritusoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5. Yleiset jatkotutkintovaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6. Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.4 Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7. Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8. Tutkintotodistuksen myöntäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

106 107 116 122 133 141 146 157 161 161 163 165 165 165 166 167 168 171

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

171 172 172 172 173 173 173 173 174 174 175 175 177 177 177 177 179 180 180 180 182 183 186 188 189 192 194 195 197 199


Opinto-opas 2008–2009

7

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958. Ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa 1959. Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee 17 000 opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna maamme toiseksi suurimmaksi. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kuudessa tiedekunnassa (humanistinen, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, taloustieteiden ja teknillinen) voi suorittaa tutkintoja yli kolmessakymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Taloustieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myö-

1. Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta

hemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä on voinut opiskella pääaineena. Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen taloustieteiden tiedekunta on perustettu vuoden 2000 alussa. Tiedekunnassa opiskelee noin 1200 opiskelijaa. Pääaineiden lukumäärä on kasvanut seitsemään. Tiedekunnan nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla.


Opinto-opas 2008–2009

9

2. Tutkinnot ja pääaineet

Taloustieteiden tiedekunnassa on mahdollista suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta), ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnon pohjalta kaksi vuotta), sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa pääainevaihtoehtoja ovat: – – – – – –

johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi ja rahoitus.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa pääainevaihtoehtona on edellisten lisäksi logistiikka. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään samalla ekonomin arvonimi. Tiedekunnassa opetusta annetaan myös kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa: – Master’s Programme in Financial and Management Accounting (FMA), – Master’s Programme in Finance and Economics (FE) ja – Master’s Programme in International Business (IB).

Lisäksi tiedekunta tarjoaa Master of Business Administration (MBA) koulutusohjelman. 2. Tutkinnot ja pääaineet

PÄÄAINEET Johtaminen ja organisaatio Johtaminen ja organisaatio on liiketaloustieteen alue, joka tutkii työn ja liiketoiminnan organisoimista ja siihen liittyvää johtamistyötä. Aineen opetuksen painopisteen muodostavat organisaation johtamisen keskeiset kysymykset, joita ovat muun muassa organisaation oppiminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtajuus. Opinnoissa käsitellään myös muita organisointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja kuten moninaisuuden johtamista, tietämyksen hallintaa ja tiimien dynamiikkaa. Lisäksi pääaineopintoja voi syventää oman kiinnostuksensa mukaisesti liiketoiminnan etiikan tai naisjohtajuuden kaltaisten yhteiskunnallisten aiheiden suuntaan. Johtamisen ja organisaation opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa erilaisiin henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Aine lähestyy liikkeenjohtamista kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin ja tarjoaa laadukasta akateemista osaamista myös yleisjohdon tehtäviin tähtäävälle. Aineen opetuksessa ja tutkimuksessa painopisteenä on organisaatiokäyttäytyminen ja organisaatioteoria. Ammatillisen osaamisen ohella johtamisen ja organisaation koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tutkimuksellisen otteen käyttämi9


10

seen johtamisen kehittämisessä ja muuttamisessa.

Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Oppiaineena kansainvälinen liiketoiminta luo valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisinä painopistealueita ovat kansainväliset liiketoimintastrategiat ja liiketoimintaprosessit, liiketoimintojen johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kansainvälisen organisaation kehittäminen. Opinnoissa keskitytään tulevaisuuden toimialojen, kuten ympäristö-, bio-, peli- ja ict-teknologioihin liittyvien liiketoimintojen erityispiirteisiin. Opetuksen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kansantaloustiede Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista. Mikrotalousteorias2. Tutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2008–2009

sa tutkitaan kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa. Makrotalousteoriassa kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation ja vaihtotaseen välillä. Oppihistoriassa ja metodologiassa tutkitaan taloustieteessä käytettäviä eri lähestymistapoja, koulukuntia ja niiden historiallista kehitystä. Ekonometriassa selitetään ja ennustetaan taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin. Kansantaloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet toimia monenlaisissa käytännön tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön.

Laskentatoimi Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä. Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Laskentatoimen aineopinnot antavat hyvän perustan laskentatoimen eri osa-alueiden hallinnalle. Syventävissä opinnoissa Oulussa erikoistutaan


Opinto-opas 2008–2009

usein yrityksen tuloslaskentaan, kustannuslaskentaan ja tilintarkastukseen. Laskentatoimen laitoksen pro gradu -tutkielmat tehdään usein yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Laskentatoimen oppiaineen toiminta-ajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laitoksen vahvuuksia on tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla.

Logistiikka Logistiikassa tutkitaan yrityksen materiaalivirtojen sekä niihin liittyvien tieto- ja pääomavirtojen hallintaa raaka-ainelähteeltä loppuasiakkaalle. Erityisesti tarkastellaan logististen toimintojen kuten kuljetusten, varastoinnin ja tilaustenkäsittelyn sekä logistisen palvelutason ja kustannusten välisiä keskinäisiä riippuvuuksia. Nykyaikaisen logistiikan johtamisessa korostuvat kokonaisvaltainen toimitusketjujen ja verkostojen hallinta sekä logististen palvelujen tehokas tuottaminen. Tieteenalana logistiikka on perinteisesti rakentunut operaatiotutkimuksen ja optimoinnin menetelmien pohjalle. Nykyisin logistiikassa tehdään kuitenkin hyvin monitieteistä ja laaja-alaisesti eri menetelmiä hyödyntävää tutkimusta. Logistiikkaan voidaan liittää myös laajempi yhteiskunnallinen näkökulma esimerkiksi liikennetaloudellisten ja infrastruktuurin kehitykseen liittyvien kysymysten osalta. Logistiikan opetuksen ammatillisena tavoitteena on luoda riittävät valmiu2. Tutkinnot ja pääaineet

11

det yritysten ja julkishallinnollisten organisaatioiden logististen, materiaalihallinnollisten, ostotoimintojen ja toimitusketjujen hallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Logistiikan opinnot luovat pohjan myös tieteellisen tutkimuksen ja alan jatko-opintojen suorittamiseksi.

Markkinointi Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakassuhteiden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinointiin ja business-to-business -markkinointiin, tai vaihtoehtoisesti tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien markkinointiin. Strategista näkemystä korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrityksen yleisjohdollisiin tehtäviin. Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden hallinnan osaajia. Markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat teollisten yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yrityksen markkinoinnin johtamisessa ja asiakas- ja verkostosuhteiden hallinnassa.

Rahoitus Rahoituksen opinnoissa keskitytään rahoitusmarkkinoiden sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnittelun erityiskysymyksiin. Opetuksen ja


12

tutkimuksen keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit ja sijoittajien käyttäytymismallit. Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi.

2. Tutkinnot ja pääaineet

Opinto-opas 2008–2009

Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Riskien analysoinnin ja hallinnan kysymykset ovat keskeinen osa rahoitusekonomin ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella.


Opinto-opas 2008–2009

13

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

3.1 Tiedekunnan hallinto Tiedekunnan hallinnosta vastaavat tiedekuntaneuvosto sekä dekaani ja varadekaani. Tiedekuntaneuvoston jäsenistä kuusi professoria ja neljä muuta henkilökunnan edustajaa valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat neljä opiskelijaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajien valinnoista huolehtii Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Nykyinen tiedekuntaneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alusta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on opintoasioissa muun muassa kehittää opetus- ja tutkimustoimintaa, hyväksyä opetussuunnitelmat, päättää opiskelijavalintaperusteista ja arvostella opintoihin liittyvät tutkielmat. Tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kolmen vuoden toimikaudeksi dekaanin ja varadekaanin. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua, jakaa tiedekunnalle osoitetut määrärahat tiedekuntaneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti, hyväksyä uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. Opintoasioiden esittelijänä tiedekuntaneuvostossa toimii opintoasiainpäällikkö.

3.2 Tiedekunnan henkilökunta Dekaani: ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT Varadekaani: KALLUNKI, Juha-Pekka, prof., KTT Hallintopäällikkö: MAAMÄKI, Jukka, YTM Opintoasiainpäällikkö: SOHLO, Sauli, KM Suunnittelija: INGET, Merja, KTM KARJALAINEN, Heidi, KTM MOISANEN, Heidi, KTM ATK-suunnittelijat: HURSKAINEN, Seija, LuK ILAMA, Jari Opintoasiainsihteerit: HANNULA, Katja HOLMBERG, Marketta HORSMA, Sirkku Henkilöstösihteeri: RAUNIO, Mika Osastosihteeri: NYLUND, Päivi Professorit: AHOKANGAS, Petri, KTT, kv-liiketoiminta ALAJOUTSIJÄRVI, Kimmo, KTT, markkinointi 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


14

JUGA, Jari, KTT, logistiikka JUNTTILA, Juha, KTT, kansantaloustiede JÄRVINEN, Janne, KTT, johdon laskentatoimi KARJALAINEN, Pasi, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi SALO, Jari, KTT, tietoteollinen liiketoiminta MAINELA, Tuija, KTT, kv-markkinointi LÄMSÄ, Tuija, KTT, johtaminen ja organisaatio PERTTUNEN, Jukka, FT, yrityksen rahoitus PUHAKKA, Mikko, Ph.D., kansantaloustiede PUHAKKA, Vesa, KTT, pk-yritysten johtaminen ja yrittäjyys SAHLSTRÖM, Petri, KTT, laskentatoimi SVENTO, Rauli, FT, kansantaloustiede TÄHTINEN, Jaana, KTT, markkinointi Suomen Akatemian varttunut tutkija: KALLUNKI, Juha-Pekka, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi Yliopistolehtorit: ERIKSSON, Seppo, KTT, taloustiede NÄTTI, Satu, KTT, markkinointi Lehtorit: BUNZEL, Dirk, Dr., johtaminen ja organisaatio RUOPSA, Jukka, FM, johtaminen ja organisaatio KAHRA, Hannu, FT, rahoitus 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Opinto-opas 2008–2009

Yliopisto-opettaja: HAAPANEN, Lauri, YTM, kv-liiketoiminta HUIKARI, Juha, YTM, laskentatoimi PULKKINEN, Markku, OTK, yritysjuridiikka Yliassistentit: MOILANEN, Sinikka, KTM, laskentatoimi KOPSAKANGAS-SAVOLAINEN, Maria, KTT, kansantaloustiede PIRNESKOSKI, Mika, KTM, rahoitus LEHENKARI, Mirjam, KTM, rahoitus MÄNTYMAA, Erkki, KTT, ympäristötaloustiede SANDHU, Maqsood, KTT, logistiikka HEIKKINEN, Maarit, KTM, johtaminen ja yrittäjyys HURMELINNA-LAUKKANEN, Pia, KTT, markkinointi ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, markkinointi ZERNI, Mikko, KTM, laskentatoimi Tutkijatohtori: JUUTINEN, Artti, KTT, kansantaloustiede PEKKARINEN, Saara, KTT, logistiikka Assistentit ja tohtorikoulutettavat: BLOMSTER, Miikka, KTM, tietoteollinen liiketoiminta HÄRKÖNEN, Kai, KTM, markkinointi JARVA, Henry, KTM, laskentatoimi JUHO, Anita, KTM, kv-markkinointi JUNTUNEN, Jouni, KTM, logistiikka KANTOLA, Hannele, KTM, laskentatoimi


Opinto-opas 2008–2009

KETTUNEN, Kerttu, KTK, markkinointi KOSKELA, Kaisa, KTM, markkinointi LEHTIMÄKI, Tuula, DI, KTM, tietoverkkoliiketoiminta LÄMPSÄ, Elina, KTM, laskentatoimi MANNILA, Marjukka, KTM, laskentatoimi N.N., kansantaloustiede N.N., laskentatoimi PALO, Teea, KTM, markkinointi

15

Dosentit: HILMOLA, Olli-Pekka, KTT, logistiikka, erityisesti logistiikan kavantitatiivinen mallinnus JOHNSTON, Wesley J., Ph.D., teollinen markkinointi ja myyntitoiminta KELEMEN, Mihaela, Ph.D., johtaminen ja organisaatio, erityisesti laatu ja organisaatio KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, terveystaloustiede

PERNU, Elina, KTM, kv-liiketoiminta

KOSKELA, Erkki, VTT, kansantaloustiede

PORALI, Tiina, YTM, johtaminen

KOSKI, Heli, KTT, kansantaloustiede

RISTOLA, Annu, KTM, markkinointi

LILJEBLOM, Eva, KTT, rahoitus

SHATALOVA, Ganna, BSc., laskentatoimi

LUOMA, Esko, FT, yrittäjyysk.

SILVOLA, Hanna, KTM, laskentatoimi SINISALO, Jaakko, KTM, markkinointi TOLONEN, Pekka, KTM, rahoitus VÄHÄKANGAS, Antti, KTM, johtaminen ja organisaatio Tohtorikoulutettavat (Graduate School):

MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede, erityisesti yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi NENONEN, Tuomo, FT, kansantaloustiede OHINMAA, Arto, KTT, terveystaloustiede

AHONEN, Mari, KTM, markkinointi

PANULA, Juha, KTT, markkinointi, opetusalana erityisesti viestintä ja sen tutkimus

BAGAEVA, Alexandra, KTM, laskentatoimi

SAVOLAINEN, Taina, KTT, laatujohtaminen

HAAPALAINEN, Tuomo, KTM, rahoitus

TAALAS, Saara, KTT, johtaminen ja organisaatio, erityisesti luovan liiketoiminnan johtaminen ja kulttuurinen yrittäjyys

JOENVÄÄRÄ, Juha, KTM, rahoitus KOMULAINEN, Hanna, KTM, markkinointi LANTTO Anna-Maija, KTM, laskentatoimi ORJASNIEMI, Seppo, FM, KTM, kansantaloustiede VILMI, Lauri, KTM, kansantaloustiede

TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede, erityisesti resurssi- ja ympäristötaloustiede TAKALO, Tuomas, VTT, kansantaloustiede, erityisesti toimialan taloustiede VIERU, Markku, KTT, laskentatoimi, erityisesti rahoituksen laskentatoimi 3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta


16

Projektihenkilöstö: KALLIOPUSKA, Raimo, projektipäällikkö, PROeNET PAJARI, Sauli, ekon., projektipäällikkö, yrittäjyys PALONIEMI, Kaarlo, KM, yrittäjyys Projektitutkijat: PELTONIEMI, Janne, KTT, rahoitus SARANIEMI, Saila, KTM, markkinointi

3. Tiedekunnan hallinto ja henkilökunta

Opinto-opas 2008–2009


Opinto-opas 2008–2009

17

4. Opintoneuvonta

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana taloustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden Internet-sivuilta (ks. www.oulu.fi). Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa 28.8.2008 ja 29.8.2008 sekä "Opiskelu ja sen suunnittelu" -opintojaksolla annetaan tietoja kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n. 10 opiskelijaa /ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat tiedekunnan ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: – opintojen alkuvaiheen ohjaaminen – käytäntöihin tutustuttaminen – paikkoihin tutustuttaminen – palveluihin tutustuttaminen – ainejärjestön ja muuhun vapaa-ajan toimintaan tutustuttaminen Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanottoja informaatiotilaisuuden yhteydessä (28.8.2008). Kummiopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset kummiopettajat. Kummiopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen tiedekunnan henkilökunnan keskuudessa. Kummiopettajan tehtäviin kuuluu:

– henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen – opintojen ohjaaminen (esimerkiksi sivuaineiden ja kieliopintojen valinta) erityisesti opintojen alkuvaiheessa Oppiainekohtaiset opintoneuvojat Oppiainekohtaiset opintoneuvojat ohjaavat kaikkien pääaineiden opiskelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu: – edustamansa oppiaineen sisältöihin ja rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä ohjaaminen – sivuainevalinnoissa ohjaaminen Maarit Heikkinen (johtaminen ja organisaatio) Lauri Haapanen (kansainvälinen liiketoiminta) Emma Pakkanen (kansantaloustiede) Mikko Zerni (laskentatoimi) Jouni Juntunen (logistiikka) Jari Salo (markkinointi) Juha Joenväärä (rahoitus) Oppiainekohtaista opintoneuvontaa saa myös eri aineiden opettajilta heidän vastaanottoaikoinaan (ajat ilmoitustaululla ja työhuoneiden ovissa) sekä opetustilaisuuksien jälkeen. Muu ohjaus tiedekunnassa – opintotoimisto(opintosuoritusrekistereihin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat) – suunnittelija (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja kummiopettajatoimintaan liittyvät 4. Opintoneuvonta


18

asiat, harjoittelu, mentorointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) – opintoasiainpäällikkö (opetussuunnitelmaan, tutkintojen rakenteisiin, hyväksilukemiseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat) Muu ohjaus yliopistolla – yliopiston opiskelijapalvelut (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta)

Opinto-opas 2008–2009

– kansainvälisten asioiden yksikkö (opiskeluvaihtoon liittyvät asiat) – YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) – ohjaus- ja työelämäpalvelut (aiemmin työllistymispalvelut) (uraohjaus, opintojen suunnittelu, sivuainevalinnat ja työllistymiseen liittyvät asiat)

Syksyllä 2008 opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäohjaajat ja kummiopettajat pääaineittain: Johtaminen ja organisaatio: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Santtu-Matti Korkalo santtuma(at)mail.student.oulu.fi

Maarit Heikkinen maarit.heikkinen(at)oulu.fi

Salla Hekkala sallahek(at)mail.student.oulu.fi

Antti Vähäkangas antti.vahakangas(at)oulu.fi

Hannu Stewart hannuste(at)mail.student.oulu.fi

Tiina Porali tiina.polari(at)oulu.fi

Kansainvälinen liiketoiminta: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Manu Hietala manhieta(at)mail.student.oulu.fi

Lauri Haapanen lauri.haapanen(at)oulu.fi

Maiju Ranta maijuran(at)mail.student.oulu.fi

Lauri Haapanen lauri.haapanen(at)oulu.fi

Kansantaloustiede: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Olavi Kurola olkurola(at)mail.student.oulu.fi

Seppo Orjasniemi seppo.orjasniemi(at)oulu.fi

Mikko Merilä mikkomer(at)mail.student.oulu.fi

Erkki Mäntymaa erkki.mantymaa(at)oulu.fi

Tuuli Lehtosalo tuulileh(at)mail.student.oulu.fi

Lauri Vilmi lauri.vilmi(at)oulu.fi

Veli-Pekka Puolakanaho puolakan(at)mail.student.oulu.fi

Maria Kopsakangas-Savolainen maria.kopsakangas(at)oulu.fi

4. Opintoneuvonta


Opinto-opas 2008–2009

19

Laskentatoimi: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Saija Palosaari saijapal(at)mail.student.oulu.fi

Henry Jarva henry.jarva(at)oulu.fi

Veera Oikarinen veeraoik(a)mail.student.oulu.fi

Marjukka.Mannila marjukka.mannila(at)oulu.fi

Tuomas Lamminheimo lammintu(at)mail.student.oulu.fi

Sinikka Moilanen sinikka.moilanen(at)oulu.fi

Reetta Mattila reettama(at)mail.student.oulu.fi

Hannele Kantola hannele.kantola(at)oulu.fi

Laura Pekuri laurapek(at)mail.student.oulu.fi

Elina Lämpsä elina.lampsa(at)oulu.fi

Markkinointi: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Riikka Räisänen raisanri (at)mail.student.oulu.fi

Jaakko Sinisalo jaakko.sinisalo(at)oulu.fi

Aino Toppi toppi(at)mail.student.oulu.fi

Kaisa Koskela kaisa.koskela(at)oulu.fi

Heta Kangasniemi hetakang(at)mail.student.oulu.fi

Kai Härkönen kai.harkonen(at)oulu.fi

Lotta Vehkala lottaveh(at)mail.student.oulu.fi

Teea Palo teea.palo(at)oulu.fi

Aleksi Lehtola lehtolal(at)mail.student.oulu.fi

Satu Nätti satu.natti(at)oulu.fi

Rahoitus: Pienryhmäohjaaja

Kummiopettaja

Jukka-Matti Roth jukkamat(at)mail.student.oulu.fi

Pekka Tolonen pekka.tolonen(at)oulu.fi

Antti Nikkanen anttinik(at)mail.student.oulu.fi

Pekka Tolonen pekka.tolonen(at)oulu.fi

4. Opintoneuvonta


20

Opinto-opas 2008–2009

Maisteritason erillisvalinnassa valittujen, syksyllä 2008 opintonsa aloittavien opiskelijoiden kummiopettajat: Johtaminen ja organisaatio

Tuija Lämsä

tuija.lamsa(at)oulu.fi

Kansantaloustiede

Seppo Orjasniemi

seppo.orjasniemi(at)oulu.fi

Laskentatoimi

Juha-Pekka Kallunki

juha-pekka.kallunki(at)oulu.fi

Logistiikka

Jouni Juntunen

jouni.t.juntunen(at)oulu.fi

Markkinointi

Annu Ristola

annu.ristola(at)oulu.fi

Rahoitus

Juha Joenväärä

juha.joenvaara(at)oulu.fi

Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinaattorit: Finance and Economics

Mika Pirneskoski

mika.pirneskoski(at)oulu.fi

Financial and Management Accounting

Ganna Shatalova

ganna.shatalova(at)oulu.fi

International Business

Elina Pernu

elina.pernu(at)oulu.fi

4. Opintoneuvonta


Opinto-opas 2008–2009

21

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

Tutkintoasetus sekä tutkintojen ja oppiaineiden rakenne

lisuus, tai käytettävissä olevat vaihtoehdot).

Yliopistojen tutkinnoista annettu uusi asetus (794/2005) on tullut voimaan 1.8.2005. Edellinen, kauppatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (139/ 1995) oli voimassa vuosina 1995– 2005. Tutkintoasetuksen muutoksen ja taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaan tehtyjen muutosten vuoksi opiskelijan tulee ottaa omien opintojensa suunnittelussa huomioon erityisesti seuraavat seikat: – Vanhan tutkintoasetuksen mukaan ei voi enää suorittaa opintojaan – Minkä kokonaisrakenteen (tutkinnon kokonaisrakenteiden vaihtoehdot on kuvattu alla) mukaan opiskelija suorittaa opintojaan. – Yksittäisten oppiaineiden rakenteissa tapahtuneet muutokset (perus-, aine- ja syventävien opintojen opintojaksovalikoima, pakolliset ja vaihtoehtoiset jaksot) Tutkinnon kokonaisrakenteen osalta opiskelijalla on käytettävissään erilaisia vaihtoehtoja, riippuen aiemmasta koulutuksesta. Oppiaineiden rakenteen osalta peruslähtökohta on, että kaikki opiskelijat jatkavat aina opintojaan uusimman rakenteen (so. kyseisen lukuvuoden opinto-oppaassa kuvattu rakenne) mukaisesti. Aiemmin suoritetut opintojaksot ovat voimassa, ja opintokokonaisuudesta mahdollisesti puuttuvat opintojaksot valitaan kyseisen oppiaineen uusimman rakenteen pohjalta. Tiedekunnan opinto-ohjaajat avustavat tarvittaessa opintojaksojen valinnassa (esimerkiksi jonkin jakson pakol-

Opintopiste määritellään siten, että 60 opintopistettä vastaa 1600 tunnin työmäärää, joka on yhden lukuvuoden kokopäiväisen opiskelun työmäärä. Opintojen suorittaminen; opiskelijan vaihtoehdot 1. Opintonsa vuonna 2005 tai myöhemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) suorittavat tutkintonsa uuden asetuksen mukaisesti. Opintonsa vuonna 2004 tai sitä aikaisemmin aloittaneet opiskelijat (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) siirtyvät 1.8.2008 automaattisesti uuden tutkintoasetuksen piiriin. Tutkintoa ei voi enää suorittaa loppuun vanhan asetuksen eikä vanhojen opetussuunnitelmien mukaisesti. Uuteen asetukseen automaattisesti siirrettyjä opiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä tiedekunnan opintotoimistoon henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivitystä varten. Ohjeita opintojen suunnitteluun löytyy myös tiedekunnan nettisivuilta. Uuden asetuksen mukaisten tutkintojen rakenne on kuvattu kohdassa 5.1. 2. Ne tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai tradenomin tutkinnon, voivat halutessaan siirtyä suorittamaan pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Tiedekunnan verkko5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


22

sivuilla ja opintotoimistossa on erilliset ohjeet siirtymisestä. 3. Maisteritason erillisvalinnassa 2004 tai myöhemmin valitut opiskelijat (pohjakoulutuksena vähintään alempi korkeakoulututkinto tai tradenomin tutkinto) suorittavat pelkän uuden asetuksen mukaisen KTM-tutkinnon. Tiedekunnan verkkosivuilla ja opintotoimistossa on erilliset ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

Opinto-opas 2008–2009


Opinto-opas 2008–2009

23

5.1 KTK- ja KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) 1.8.2008 alkaen kaikki taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon (KTK, 180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot, sekä sivuaineiden opinnot. Opinnot on kuvattu tarkemmin alla. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu pääaineen opinnot, sekä sivuaine- ja muita opintoja. Lisäksi on tarvittaessa suoritettava täydentäviä opintoja. Opintojen tarkempi sisältö riippuu opiskelijan suorittaman kandidaatin tutkinnon sisällöstä. Opinnot on kuvattu tarkemmin alla. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa.

5.1.1 Opintojen sisältö KTK-tutkinnossa a) Yhteiset opinnot, 61/57 op Opiskelu ja sen suunnittelu 1 Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät* 5 Laadulliset tutkimusmenetelmät** 5 Johtamisen ja organisaation laadulliset tutkimusmenetelmät*** 5 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 7 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II* 7 Talousmatematiikka** 3 Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 Ruotsin kieli 4 Yhden tai kahden vieraan kielen opintoja yht. 16

Yhteensä

61/57 op

* Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen pääaineiden opiskelijoille. ** Pakollinen markkinoinnin sekä kansainvälisen liiketoiminnan pääaineiden opiskelijoille *** Pakollinen johtamisen ja organisaation pääaineopiskelijoille. b) Pääaineen opinnot, 60 op (johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi, rahoitus) c) Sivuaineopinnot, 50-60 op – kaksi perusopintokokonaisuutta, tai – yksi aineopintokokonaisuus Sivuaineiden tulee olla taloustieteiden tiedekunnassa opetettavia tai muita kauppatieteellisen alan oppiaineita. d) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTK-tutkinnon laajuudeksi tulee 180 opintopistettä.

5.1.2 Opintojen sisältö KTM-tutkinnossa (pohjakoulutus KTK-tutkinto) a) Pääaineen opinnot, 60-120 op (johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, rahoitus) Pääaineesta suoritetaan syventävät opinnot (60 op, sis. pro gradu -tutkielman). Lisäksi suoritetaan pääaineen perus- ja/tai aineopinnot, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin (esimerkiksi 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


24

tapauksessa, jossa KTM-tutkinnon pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa). b) Sivuaineopinnot Suoritettaessa KTM-tutkinto KTK-tutkinnon pohjalta sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Mikäli opiskelijan pääaine on sama kuin KTK-tutkinnossa, suoritetaan sivuaineopintoja 50-60 op seuraavasti: – kaksi perusopintokokonaisuutta, tai – yksi aineopintokokonaisuus – HUOMAUTUS: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: – pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä) – 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot – sellaisen oppiaineen aineopinnot, jonka perusopintokokonaisuus on suoritettu KTK-tutkinnon sivuaineena (esim. opiskelija on suorittanut markkinoinnin perusopintokokonaisuuden 25 op KTK-tutkinnossaan ja suorittaa KTM-tutkinnossaan lisäksi markkinoinnin aineopintoja 35 op) Mikäli opiskelijan pääaine on eri kuin KTK-tutkinnossa*, suoritetaan sivuaineopintoja seuraavasti: – Ennen sivuaineopintojen valintaa tulee KTM-tutkinnon pääaineen perus ja/tai aineopintoja täydentää tarvittaessa siten, että aineopintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot tulevat suoritetuksi (yhteensä 60 opintopisteen kokonaisuus). 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

Opinto-opas 2008–2009

– Pääaineen opintojen em. täydennyksen sekä pääaineen syventävien opintojen (sis. pro gradu -tutkielma) jälkeen loput tutkintoon kuuluvat opinnot valitaan seuraavista: – jonkin oppiaineen yksi (mikäli pääaineen perus- ja/tai aineopintoja täydennettävä KTM-tutkinnossa) tai kaksi perusopintokokonaisuutta, tai – jonkin oppiaineen aineopintokokonaisuus – HUOMAUTUS: perusopintokokonaisuuden sijaan opiskelija voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös: – pääaineen aine- ja/tai syventäviä opintoja 25 opintopistettä yli vähimmäislaajuuden (ns. superpääaine; tällöin perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi KTK- ja KTM-tutkinnoissa muodostuu yhteensä vähintään 145 opintopistettä), tai – 25 opintopisteen laajuiset KIEKUVI -kieli- ja viestintäopinnot *Pääaineen vaihtamisen kriteereistä, menettelytavoista ja aikataulusta tiedotetaan erikseen tiedekunnan verkkosivuilla ja opintotoimiston ilmoitustaululla. c) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä. Opintojen suositeltava ajoitus: 1. vuosikurssin syksyllä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: op 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu 1 800117P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I 7 721210P Kansantaloustieteen perusteet 5 720703P Materiaalihallinnon perusteet 5


Opinto-opas 2008–2009

721409P Markkinoinnin perusteet 5 721511P Johtamisen perusteet 5 Näiden lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30-35 1. vuosikurssin keväällä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II 7 tai 802107P Talousmatematiikka 3 900055Y Talouselämän viestintä 3 721172P Johdon laskentatoimi 5 Näiden lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30-35 1. vuosikurssilla yhteensä noin 60-70 opintopistettä. 2. vuosikurssin syksyllä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 901011Y Svenska för ekonomer (tai keväällä) 4 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät I 9 Näiden lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). Yhteensä: n. 30-35 2. vuosikurssin keväällä suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus 7 Lisäksi oman valinnan mukaan pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta).

25

Yhteensä: n. 30-35 2. vuosikurssilla yhteensä noin 60-70 opintopistettä. 3. vuosikurssilla suoritettavaksi suositellut opintojaksot: 721xxxA Pääaineen seminaari 10 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 721060ATaloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät 5 tai 721061A Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 tai 721062A Johtamisen ja organisaation laadulliset tutkimusmenetelmät Lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). 3. vuosikurssilla yhteensä noin 60-70 opintopistettä. KTK-tutkinto (3 vuotta) yhteensä 180 opintopistettä. 4. ja 5. vuosikurssilla suoritettavat opintojaksot: 721xxxS Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 Lisäksi oman opintosuunnitelman mukaisesti pääaineen, sivuaineiden ja kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoja (ks. lukujärjestys tiedekunnan verkkosivuilta). 4. ja 5. vuosikurssilla yhteensä: KTM-tutkinto (2 vuotta) yhteensä 120 opintopistettä. 5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


26

Opinto-opas 2008–2009

5.2 KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut) Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Huomio: Jokainen koulutukseen valittu suorittaa koulutuksen aikana kaikki tutkintoon vaadittavat 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden päätoimista opiskelua), sekä lisäksi enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy taloustieteiden tiedekunta. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). a) Pääaine: b) perusopinnot (25 opintopistettä) – aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää pääaineesta riippuen joko kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10 opintopistettä) – syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30 opintopistettä)

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne

c) Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 30 opintopistettä. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen opiskelijan tulee suorittaa mikäli: – opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai – opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja tai – opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia tietoja ja taitoja. Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella (”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu > Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake täytettynä HOPSiinsa. Tarkemmat HOPS-ohjeet osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelijavalinta/+2-hops-2008.doc


Opinto-opas 2008–2009

27

Täydentävien opintojen vaatimukset pääaineittain 2008-2009 Opintojakso

Johtaminen ja Kansanta- LaskentaRahoitus organisaatio Markkinointi Logistiikka loustiede toimi X X X X X X X X¹ X X X X X¹ X X X X X X X X² X X X X X² X X X X (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Tilastotieteen perusmenetelmät 1 Taloustieteen tilastolliset perusmenetelmät Laadulliset tutkimusmenetelmät Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1 Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 Talousmatematiikka Ekonometrian perusteet Kirjanpito ja tuloslaskenta Sopimus- ja yhteisöoikeus Kielitaito Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito X X X X X X Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso X X X X X X X = vaaditaan, (X) = suositellaan, Xa = vaihtoehtoisesti jompikumpi riippuen opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta ja/tai pro gradu-tutkielman aihealueesta.

5. KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne


Opinto-opas 2008–2009

29

6. Oppiaineiden rakenteet

6.1 Pääaineiden opintokokonaisuuksien rakenne Pääaineen opinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. 6.1.1 Johtaminen ja organisaatio Perusopinnot: 721511P 721513P 721518P 721512P 721519P

op Johtamisen perusteet .............................5 Human Resource Management ..............5 Johtajuus ja muutos...............................5 Oppiva organisaatio ...............................5 Strateginen johtaminen..........................5

Aineopinnot: (Huomautus: Johtamisen ja organisaation aineopintojaksoille voivat osallistua pääsääntöisesti vain KTKja KTM-tutkintoja suorittavat opiskelijat) Perusopintojen lisäksi: 721517A Johtamisen ja organisaation seminaari ..............................................10 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen...........5 721536A Business Ethics .......................................5 721534A Moninaisuuden johtaminen ....................5 Sekä vähintään 10 op seuraavista: 721533A Projektien johtaminen............................5 721515A Organisaation kehittäminen...................5

723023A 723021A 721421A 721614A 721241A 721005A

Organising for International Business ...5 Negotiations in Cross-cultural Contexts.5 Marketing of a High Tech Firm.............5 Työoikeus.................................................7 Harjoittelu ...............................................5 Muita johtamisen ja organisaation aineopintoja ............................................5

Syventävät opinnot: 721550S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 721510S Organisaatioteoria...................................6 721551S Current Issues in Management and Organization............................................6 Lisäksi 18 op seuraavista: 721556S Globalization and International Management............................................6 721558S Entrepreneurship Theory........................6 721553S Strategic Human Resource Management............................................6 721552S Technology, work and organization.......6 721557S Strategy and Management .....................6 723032S Leadership in Cross-cultural Contexts....6 723031S International Entrepreneurship.............6 721555S Erikoisaihe...............................................6

6. Oppiaineiden rakenteet


30

6.1.2 Kansainvälinen liiketoiminta Perusopinnot: op 723010P Introduction to International Business .5 723011P Cross-cultural Business Communication.5 723012P Industries and International Business Contexts ..................................................5 723013P Legal Issues in International Business..5 Lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 721519P Strategic Management............................5 721172P Management Accounting ........................5 721704P Business Logistics ......................................5 Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 723020A Seminar in international business.......10 723021A Negotiations in Cross-Cultural Contexts 5 723023A Organising for International Business...5 723024A Sales in B-to-B Context .........................5 723022A International Business Operations.........5

6. Oppiaineiden rakenteet

Opinto-opas 2008–2009

Lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 723001A Additional Studies in International Business...................................................5 723025A Technology Management.........................5 721415A Industrial Sales Management .................5 721187A International Management Accounting and Control.............................................5 721721A International Procurement and Logistics...................................................5 Syventävät opinnot: 723030S Pro Gradu -tutkielma/Master’s thesis. 30 723031S International Entrepreneurship ..............6 723032S Leadership in Cross-cultural Contexts....6 721461S International Business Theory................6 Lisäksi vähintään 12 op seuraavista: 723039S Special Issues in International Business...................................................6 723033S Global Growth Strategies .......................6 721467S Project Work in International Business...................................................6 721556S Globalization and International Management............................................6 721675S Supply Chain Management .....................6


Opinto-opas 2008–2009

31

6.1.3 Kansantaloustiede Perusopinnot: 721210P Kansantaloustieteen perusteet ............. 721115P Theory of Money, Banking and Monetary Policy.................................... 721218P Kansainvälisen kaupan perusteet......... 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria ......... 721217P Julkinen talous .....................................

op 5 5 5 5 5

Soveltava kansantaloustiede, perusopinnot (suoritettavissa vain sivuaineena): 721210P Kansantaloustieteen perusteet ...............5 lisäksi seuraavista yhteensä vähintään 20 op: 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet...........5 721237P Kaupunki- ja aluetalous.........................5 721650P Informaatiohyödykkeet...........................5 721115P Theory of Money, Banking and Monetary Policy......................................5 721218P Kansainvälisen kaupan perusteet...........5 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria ...........5 721217P Julkinen talous .......................................5 721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi 35op: 721230A Kansantaloustieteen seminaari.............10 721215A Makrotaloustieteen perusteet.................5 721216A Mikrotaloustieteen perusteet..................5 721220A Matemaattinen taloustiede.....................5 721226A Ekonometrian perusteet.........................5

Lisäksi seuraavista soveltavan kansantaloustieteen opintojaksoista yhteensä vähintään 5 op. Soveltavan kansantaloustieteen aineopintotarjonta: 721247A Anaysis of Competition...........................5 721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede........5 721245A Taloudellinen kehitys ..............................5 721242A Työn taloustiede......................................5 721248A Ympäristötalous.......................................5 721249A Luonnonvaratalous..................................5 721240A Ympäristöjohtaminen ..............................5 721241A Harjoittelu ...............................................5 721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja ............................................5 Syventävät opinnot: 721330S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 721310S Makrotaloudellinen analyysi ...................6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi....................6 sekä vähintään 18 op soveltavan kansantaloustieteen syventäviä opintoja (ks. alla): 721317S Kansainvälinen talous .............................6 721341S Politiikka ja talous.................................6 721342S Peliteorian perusteet ..............................6 721384S Interest and Exchange Rate Markets ....6 721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi ..................6 721334S Ympäristö- ja luonnonvara-taloustiede..6 721339S Ekonometria*..........................................6 721672S Informaatioverkostojen taloustiede ........6 721336S Erikoisaihe...............................................6 * Suositellaan jatko-opiskelijoiksi hakeville

6. Oppiaineiden rakenteet


32

Opinto-opas 2008–2009

6.1.4 Laskentatoimi Perusopinnot: 721171P 721164P 721178P 721172P 721163P

op Kirjanpito ja tuloslaskenta.....................5 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu.......... 3/5 Investointi- ja rahoitussuunnittelu .... 3/5 Johdon laskentatoimi .............................5 Introduction to International Accounting ..............................................5

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721156A Laskentatoimen seminaari ...................10 721170A Financial Analysis and Firm Valuation..5 721176A Management Control ..............................5 sekä vähintään 15 op seuraavista: 721187A International Management Accounting and Control ............................................5 721186A Tilintarkastus ..........................................5 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt ......5 721174P Financial Risk Management ...................5 721922A Theory of Corporate Finance.................5 721180A Tilinpäätösanalyysi..................................5 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting ........................5 721184A Accounting Information Technology.......5 721226A Ekonometrian perusteet.........................5 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja .......5

6. Oppiaineiden rakenteet

Syventävät opinnot: 721130S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 Lisäksi valitaan seuraavista vähintään 12 op: 721191S Financial Accounting Theory ..................6 721192S Approaches in Management Accounting Research...............................6 721190S Advanced Firm Valuation........................6 721194S Advanced Cost Accounting......................6 Lisäksi valitaan seuraavista opintoja siten, että koossa on yhteensä vähintään 24 op: 721189S Advanced Financial Analysis...................6 721195S Advanced Management Control..............6 721197S Advanced International Accounting .......6 Kun em. opinnoista on koossa 24 op, valitaan seuraavista, tai edellä mainituista syventävistä opintojaksoista vähintään yksi: 721193S Advanced Auditing ..................................7 721339S Ekonometria............................................6 721336S Erikoisaihe...............................................6


Opinto-opas 2008–2009

6.1.5 Logistiikka Perusopinnot op 721703P Materiaalihallinnon perusteet ................5 721704P Business Logistics ...................................5 721752P Transport and Forwarding Operations .... sekä vähintään 10 op seuraavista: 721172P Johdon laskentatoimi .............................5 721424P Business to Business Marketing.............5 721007P Muita logistiikan perusopintoja .............5 Aineopinnot: 721720A Seminar in logistics..............................10 721724A Logistics Systems Analysis......................5 721721A International Procurement & Logistics .5 721755A Freight and Transport Market Analysis.5

33

sekä vähintään 10 op seuraavista: 721722A Kuljetusoikeus..........................................5 723022A International Business Operations .........5 721007A Muita logistiikan aineopintoja................5 Syventävät opinnot: 721750S Pro gradu -tutkielma/master's thesis .................................................... 30 721675S Supply Chain Management .....................6 721759S Logistics Modelling and Applications .....6 721753S Transport Economics and Policy............6 sekä vähintään 12 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships in International Context.........................6 721464S Strategic Marketing and Management ...6 721754S Special Issues in Logistics ......................6

6. Oppiaineiden rakenteet


34

Opinto-opas 2008–2009

6.1.6 Markkinointi Perusopinnot: 721409P 721424P 721419P 721412P 721413P

op Markkinoinnin perusteet ........................5 Business to Business Marketing.............5 Kuluttajakäyttäytyminen.........................5 Tuote- ja markkinastrategiat.................5 Yrityksen liikesuhteiden hallinta............5

Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi: 721418A Markkinoinnin seminaari......................10 721417A Markkinointitutkimus ja informaatiojärjestelmät...........................5 sekä lisäksi vähintään 20 op seuraavista: 721415A Industrial Sales Management.................5 721416A Integroitu markkinointiviestintä ............5 721421A Marketing of a High Tech Firm ............5 721422A Services and Relationship Marketing.....5 721423A Hintapäätökset........................................5 721427A Brändijohtaminen ...................................5 721425A International Logistics and Distribution.............................................5 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen...........5

6. Oppiaineiden rakenteet

721671A Tietoverkot strategisissa verkostoissa ....5 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta ......................5 723024A Sales in B-to-B Context ............................5 721721A International Producement and 723021A

Logistics..........................................................5 Negotiations in Cross-Cultural Context.........5

721004A Muita markkinoinnin aineopintoja.........5 Syventävät opinnot: 721430S Pro gradu -tutkielma .......................... 30 721460S Markkinoinnin teoriat.............................6 721462S Verkostojen teoria...................................6 sekä lisäksi vähintään 18 op seuraavista: 721414S Purchasing and Supplier Relationships in International Context.........................6 721461S International Business Theory................6 721463S Ympäristömarkkinointi............................6 721464S Strategic Marketing and Management ...6 721467S Project Work in International Business 6 721672S Informaatioverkostojen taloustiede ........6 721336S Erikoisaihe...............................................6 723033S Global Growth Strategies .......................5


Opinto-opas 2008–2009

6.1.7 Rahoitus Perusopinnot 721178P 721361P 721174P 721115P 721902P

op Investointi- ja rahoitussuunnittelu ........5 Sijoittajan investointiteoria ....................5 Rahoitusriskien hallinta..........................5 Raha- ja pankkiteoria............................5 Arvopaperianalyysi..................................5

Rahoituksen aineopinnot 721921A Empirical research in finance..............10 721923A Corporate analysis..................................5 721198A Derivative securities ...............................5 721199A Equity markets.......................................5 721922A Advanced corporate finance ..................5

35

sekä lisäksi vähintään 5 op seuraavista: 721170A Financial analysis and firm valuation ...5 721247A Analysis of competition..........................5 721226A Ekonometrian perusteet .........................5 721009A Muita rahoituksen aineopintoja .............5 721241A Harjoittelu ...............................................5 Syventävät opinnot 721950S Master thesis seminar.......................... 30 721952S Portfolio management ............................6 721951S Portfolio performance evaluation ..........6 721954S Financial econometrics ...........................6 721383S Empirical asset pricing...........................6 sekä lisäksi vähintään 6 op seuraavista: 721190S Advanced firm valuation ........................6 721384S Interest and exchange rate markets.....6 721189S Advanced financial analysis....................6 721339S Ekonometria............................................6 721310S Makrotaloudellinen analyysi ...................6 721320S Mikrotaloudellinen analyysi....................6 721955S Erikoisaihe...............................................6

6. Oppiaineiden rakenteet


36

Opinto-opas 2008–2009

6.2 Sivuaineopintokokonaisuuksien rakenne Tässä mainitut, taloustieteiden tiedekunnan järjestämät sivuaineopinnot on tarkoitettu sekä taloustieteiden tiedekunnan että muiden tiedekuntien opiskelijoille (ks. jonotussääntö, kohta 6.2.13). Muiden tiedekuntien järjestämien sivuaineopintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kyseisten tiedekuntien opinto-oppaista.

6.2.2 Johtaminen ja organisaatio

Yksittäinen opintojakso saattaa sisältyä useamman eri opintokokonaisuuden opintovaatimuksiin. Tällöin opiskelija valitsee, mihin kokonaisuuteen suoritettu opintojakso luetaan. Yhden opintosuorituksen voi siis lukea suoritukseksi vain yhteen kokonaisuuteen.

(25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.2

Huomautus: Muut kuin Taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat; katso sivuaineopiskelijoiden jonotussääntö kohdasta 6.2.13.

6.2.5 Laskentatoimi

6.2.1 Taloustiede

6.2.6 Logistiikka

(25 op perusopinnot)

(25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.5

Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25 op.

6.2.7 Markkinointi

op 721210P Kansantaloustieteen perusteet ...............5 (kuvaus kansantaloustieteen opintojen kohdassa) 721172P Johdon laskentatoimi .............................5 (kuvaus laskentatoimen opintojen kohdassa) 721703P Materiaalihallinnon perusteet ................5 (kuvaus logistiikan opintojen kohdassa) 721409P Markkinoinnin perusteet ........................5 (kuvaus markkinoinnin opintojen kohdassa) 721511P Johtamisen perusteet ............................5 (kuvaus johtamisen ja organisaation opintojen kohdassa) 723010P Introduction to International Business .5 (kuvaus kansainvälisen liiketoiminnan opintojen kohdalla) 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu ........5 (kuvaus rahoituksen opintojen kohdalla) 6. Oppiaineiden rakenteet

(25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.1 6.2.3 Kansainvälinen liiketoiminta

6.2.4 Kansantaloustiede (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.3

(25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.4

(25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.6 6.2.8 Rahoitus (25 op ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Katso kohta 6.1.7 6.2.9 Tietoteollinen liiketoiminta (25/26 op perusopinnot) Seuraavista opintojaksoista valitaan viisi, joista muodostuu yhteensä 25/26 op. op 721426P Tietoverkkoliiketoiminta..........................5 721650P Informaatiohyödykkeet ...........................5 811174P Johdatus ohjelmistoliiketoimintaan ........5


Opinto-opas 2008–2009

812304A. Organisaatioiden informaatiojärjestelmä6 721671A Tietoverkot strategisissa verkostoissa....5 721673A Mobiililiiketoiminta .................................5 Lisäksi järjestetään opintojakso 721672S Informaatioverkostojen taloustiede. 6.2.10 Yritysjuridiikka (16 ov ja 60 op, perus- ja aineopinnot) Perusopinnot: .............................................................. op 721420A Markkinointioikeus..................................7 721614A Työoikeus ................................................7 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus .....................7 721611A Vero-oikeus .............................................7 Aineopinnot: Perusopintojen lisäksi vähintään 32 opintopistettä seuraavista (Lapin yliopistosta annettava opetus). Opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2008 tiedekunnan ilmoitustaululle. Huom! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi. 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus....................................................7 721619A Hallinto-oikeus........................................9 721621A Esineoikeus .............................................9 721622A Siviilioikeus .............................................7 721620A Immateriaalioikeus .................................7 721618A Finanssioikeus .........................................9 6.2.11 Ympäristöalan opinnot Oulun yliopistossa voi suorittaa oppiainekohtaisten opintokokonaisuuksien lisäksi yliopiston ympäristöpainoalan opintoja. Taloustieteiden tiedekunnassa on tarjolla seuraavia opintojaksoja: op 721236P Ympäristötaloustieteen perusteet...........5 721248A Ympäristötalous ......................................5 721249A Luonnonvaratalous..................................5 721240A Ympäristöjohtaminen..............................5 721463S Ympäristömarkkinointi ...........................6

37

721334S

Ympäristö- ja luonnonvarataloustiede ........................................................6

Muiden tiedekuntien tarjoamasta ympäristöalan opetuksesta saat tietoja sekä tiedekuntien opinto-oppaista että ympäristöalan opinto-oppaasta. 6.2.12 Muut sivuaineopintokokonaisuudet Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneiden on mahdollista sisällyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoon myös seuraavia sivuaineopintokokonaisuuksia: – Co-op Studies (osuustoiminta ja yhteisötalous) (25 op), koordinoi Ruralia-instituutti. Lisätietoja osoitteessa http://www.coopstudies.fi/ perusopetus.htm – Matkailun perusopinnot (25 op), koordinoi Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Lisätietoja osoitteessa http://www.oulu.fi/geography/opetus/suuntautumisvaihtoehdot/matkailu/ – KIEKUVI (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) (25 op), koordinoi Kielikeskus, ks. opinto-oppaan luku 7.2.4 6.2.13 Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö Taloustieteiden tiedekunnan järjestämissä opintokokonaisuuksissa ja opintojaksoissa annetaan opetusta tiedekunnan resurssien sallimissa puitteissa. Tämän vuoksi opintoihin osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. HUOMAUTUS: Rajoitukset tai alla kuvattu ilmoittautumismenettely ei koske Taloustieteen 25 opintopisteen perusopintokokonaisuutta, johon osallistuminen on toistaiseksi, aiem6. Oppiaineiden rakenteet


man käytännön mukaisesti, vapaata Oulun yliopiston opiskelijoille. Oulun yliopiston muut kuin taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden perus- ja aineopintokokonaisuuksiin (muut kuin taloustiede 25 op) seuraavan jonotussäännön mukaisesti: 1. Opinto-oikeuksia myönnetään vain taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisiin (ks.ed.) oppiainekokonaisuuksiin, ei yksittäisille opintojaksoille. 2. Yksi opiskelija voi yhtenä lukuvuonna ilmoittautua ja saada opinto-oikeuden vain yhteen opintokokonaisuuteen. Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden. 3. Kuhunkin taloustieteiden tiedekunnan järjestämään perusopintokokonaisuuteen voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 40 opiskelijaa. Kuhunkin aineopintokokonaisuuteen voidaan ottaa vastaavasti enintään 10 opiskelijaa, ja lisäksi opiskelijalla tulee olla saman oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä. Syventäviin opintokokonaisuuksiin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain erillisestä hakemuksesta – minimivaatimuksena on saman oppiaineen aineopinto-

kokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä. 4. Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2008-2009 opintoihin alkaa keskiviikkona, 27.8.2008 klo 8.30. Ilmoittautuminen tapahtuu taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistossa Linnanmaalla (TA109). Opiskelijan tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti. Mukaan tulee varata henkilöllisyystodistus. 5. HUOMAUTUS: Opiskelijat, joilla jonkin edellä mainitun opintokokonaisuuden suorittaminen on kesken (ns. vanhat sivuaineopiskelijat), toimivat seuraavasti. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enintään kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan puuttuvat opintojaksot. Ilmoittautumisajankohta ja menettelytapa on muuten sama kuin edellä, mutta opiskelijan tulee kokonaisuuden sijaan ilmoittautua suorittamaan kyseiset, puuttuvat opintojaksot. Mikäli opiskelijalla on opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista suorittamatta enemmän kuin kaksi, hänen tulee ilmoittautua suorittamaan opintokokonaisuutta kohdissa 1.-4. kuvatulla tavalla.


Opinto-opas 2008–2009

39

7. Opintojaksot

7.1 Opintojen suunnittelu 721011Y Opiskelu ja sen suunnittelu, 1 op Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Asema: Opintojakso on pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Tavoitteet ja sisältö: Yliopistoon ja yliopisto-opiskeluun perehdyttäminen. Opiskelun aloittamiseen liittyvät asiat. Yliopiston, ylioppilaskunnan, opiskelijajärjestöjen ja yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut (mm. opintotuki, liikunta- ja terveydenhoitopalvelut). Oulun yliopisto ja taloustieteiden tiedekunta, yliopiston hallinto. Tutkinnot ja opiskelu taloustieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmista valmistuminen, ammattikuva ja työtilanne. Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikat. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Toteutus: 1. Kaikille opiskelijoille yhteiset informaatiotilaisuudet. 2. Pienryhmäohjaus syyslukukaudella. 3. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja sen esitteleminen hyväksytysti kummiopettajalle. Ryhmiin jako tapahtuu informaatiopäivien yhteydessä. Jakson hyväksytty

suoritus edellyttää osallistumista informaatiotilaisuuksiin, pienryhmäohjaukseen (vähintään viisi kertaa) sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Suoritustapa: 15 h luentoja, esittelyjä, pienryhmäohjausta ja kummiopettajatoimintaa. Vastuuhenkilöt: Opintoasiainpäällikkö, suunnittelija, kummiopettajat, pienryhmäohjaajat, opintoasiaintoimisto ja kirjasto. 721012Y Pienryhmäohjaajana toimiminen, 2 op Ajoitus: Syyslukukausi Tavoite: Pienryhmäohjaaja tutustuttaa tiedekunnan uudet opiskelijat yliopistoon ja taloustieteiden tiedekuntaan, niiden tarjoamiin palveluihin sekä yliopisto-opiskeluun vertaisohjauksen avulla (ks. kurssi Y721011 Opiskelu ja sen suunnittelu, 1 ov/1 op). Suoritustapa: Osallistuminen koulutustilaisuuksiin pienryhmäohjausta edeltävänä keväänä, oman ohjaussuunnitelman tekeminen, ohjauksen menestyksekäs toteuttaminen syyslukukaudella, yhteydenpito kummiopettajaan, loppuraportin tekeminen. Vastuuhenkilö: Opintoasiainpäällikkö ja suunnittelija.

7. Opintojaksot


40

7.2 Kieliopinnot Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kielikeskus. Yksityiskohtaisemmat tiedot opintojaksojen suorittamisesta on saatavilla kielikeskuksen www-sivuilta ja kielikeskuksen ilmoitustaululta. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä ao. kielen yhteys-opettajiin: Jaana Sorvari (englanti), Cécile Rousselet-Karinen (ranska), Marja Harlin (ruotsi), Marja Pohjola-Effe (saksa), Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Ari Hepo-aho (venäjä). Hyväksilukemisia koskevat säännöt löytyvät kielikeskuksen kotisivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Aiemmin opitun hyväksilukeminen PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 1. Suomen kieli ja viestintä, 5 op 2. Kotimaiset kielet Toinen kotimainen (ruotsi), 4 op Toinen kotimainen (suomi), 4 op Opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta. 3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot, 16 op Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympä7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

ristössä toimimisen. Taloustieteen tiedekunnan opiskelijoille tämä tarkoittaa kauppatieteellisen alan yhden vieraan kielen suullista ja kirjallista hallintaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla seuraavasti: englannin kielessä vähintään tasolla B2, muissa vieraissa kielissä vähintään tasolla B1/B2 (KT2-kurssit, KT= kauppatieteellinen ala). Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaukset löytyvät suomeksi kielikeskuksen kotisivuilta kohdasta: Opinto-opas, Tietoa kieliopinnoista, Tietoa taitotasosta. Valitse • yksi tai kaksi kieltä jatkokurssi tasolta alkaen • yhteensä 16 opintopistettä • yhdessä kielessä vähintään 4 opintopistettä kauppatieteelli sen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla taitotasolla

Alkeiskursseja ei voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, ne voidaan sisällyttää KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. luku 7.2.4) Kielikeskuksen tarjoamilla kursseilla voit saavuttaa asetuksen vaatiman taidon seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Sinulla on seuraavat mahdollisuudet: a) Jatkat koulussa aloittamaasi yhtä tai kahta kieltä (esim. pitkä englanti/ saksa ja/tai lyhyt espanja, italia, japani, ranska, saksa, venäjä), joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. b) jatkat koulussa aloittamaasi yhtä kieltä ja aloitat yhden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 7.2.4).


Opinto-opas 2008–2009

Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. c) Aloitat yhden tai kahden uuden kielen opinnot, jolloin alkeiskurssit sisällytetään muihin opintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (ks. KIEKUVI-opinnot luku 7.2.4). Toisessa näistä kielistä sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. HONORS-ohjelma Sinulla on mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”. Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso", tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kauppatieteellisen alan englannin kursseja seuraavasti:

41

– 4 op tasolta B2 (second year courses) – 4 op tasolta C1 (third year courses) – 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2008–09 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän “Espanjan/Italian/Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavasti: – 8 op tasolta B1. Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. – 4 op kauppatieteellisen alan kielikursseja tasolta B1/B2 (KT2-kurssit) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4.

7. Opintojaksot


42

Opinto-opas 2008–2009

7.2.1 Suomen kieli ja viestintä (5 op) Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat tutkintovaatimuksiin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op) alla kuvatuilla kursseilla. 900055Y Talouselämän viestintä (3 op) Tavoitteet: Opiskelija kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja sekä tutustuu talouselämän ja yritysviestinnän tekstilajeihin ja viestintätilanteisiin. Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan, erittelemään ja arvioimaan oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimimaan erilaisissa työelämän esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa. Sisältö: Talous- ja liike-elämän tekstien kirjoittamista, analysointia ja arviointia, kielen- ja tekstinhuoltoa. Opiskelu- ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen (esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot) harjoittelua. Ajoitus: Opintojakso suoritetaan 1. opintovuotena. Opintojaksoon kuuluu kirjatentti (900055Y-01) ja harjoituksia (900055Y-02). Harjoituksiin osallistuminen edellyttää myös kirjatentin suorittamista samana lukuvuonna. 900055Y-01 Talouselämän viestintä/kirjatentti (1 op) Kirjatentti suoritetaan tenttimällä teos Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka – Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita. Helsinki. Opiskelija voi osallistua Talouselämän viestinnän kirjatenttiin yhteensä kolme kertaa. Ilmoittautuminen: Kirjatentti suoritetaan sille erikseen varattuina tenttipäivinä. Tenttipäivät ovat nähtävissä 7. Opintojaksot

opinto-oppaassa kielikeskuksen Internet-sivuilla. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 7 vrk ennen tenttiä WebOodilla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi) 900055Y-02 Talouselämän viestintä/harjoitukset (2 op) Harjoitusryhmien kokoontumisajat ja -paikat ovat nähtävissä opinto-oppaassa kielikeskuksen Internet-sivuilta. Ilmoittautuminen: Sopivaan harjoitusryhmään ilmoittaudutaan WebOodilla viimeistään syyskuun 2009alussa. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi). 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op) Tavoite: Opiskelija perehtyy tieteelliseen viestintään ja sen käytänteisiin. Opintojaksolla harjaannutaan tieteellisen tekstin analysoimiseen ja tuottamiseen. Sisältö ja opetusmuodot: Tieteellisen viestinnän perusteet (johdantoluento), itsenäinen työskentely (verkkoympäristössä), oman seminaaritekstin kirjoittaminen ja hiominen, toisten tekstien kommentointi ja arviointi sekä palaute ja ohjaus (tekstiklinikalla). Suorittaminen ja ajoitus: Opintojakso suoritetaan 3. lukuvuotena aineseminaarin/kandidaatintutkielman yhteydessä. Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan pitämällä johdantoluennolla. Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen aineseminaarien ohjaajille. Vastuu- ja yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi).


Opinto-opas 2008–2009

43

7.2.2 Kotimaiset kielet Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 901011Y Svenska för ekonomer 4op (2ov) Taitotaso B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: akollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03). Lähtötasovaatimus: Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä tai vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa tai ennen kurssia. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. 1-3 op) avulla. Jos opiskelija haluaa suorittaa lähtötasotestin ja mahdollisen itseohjatun opiskelun jo ennen varsinaista ruotsin kurssia, tulee asiasta sopia oman tiedekunnan varsinaisen ruotsin kurssin opettajan kanssa. (ks. kohta Vastuuhenkilö) Mikäli opiskelija on suorittanut vain osan lukion B-ruotsin pakollisesta oppimäärästä tai lukion oppimäärä puuttuu kokonaan, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa koulutusohjelmakohtaista kurssia, ks. tarkemmin Lähtötasovaatimus: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ index.php?a=o&s=lahtotasovaatimus.html&v=ruotsi Ajoitus: 2. vuoden syys- tai kevätlukukausi. Tavoite: Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan

oman alan työtehtävissä. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja pystyy kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä tekstejä kuten viestejä ja raportteja. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. Esiintymistaidon harjoittelua. Toteutustavat: Lähiopetus 2 x 90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t/kurssi. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Oppimateriaali: Harlin - Pietilä Åberg-Karvonen: FRASBANKEN för ekonomer. Moniste ostetaan opettajalta. Suoritustavat: Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Opiskelijat voivat osallistua opetukseen joko syys- tai kevätlukukaudella; 3 opetusryhmää syksyisin ja 4 opetusryhmää keväisin. Ks. Lähemmin Kielikeskuksen verkkosivuilta kohdasta Opetusajat ja -salit. 7. Opintojaksot


44

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Aiempien opintojen korvaaminen: http:/ /webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=RuotsiTarkea.html&v=ruotsi Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=RuotsiTarkea.html&v=ruotsi Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Arviointikriteerit: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=RuotsiTarkea.html&v=ruotsi Vastuuhenkilöt: Marja Harlin, Liisa Pietilä ja Birgit Åberg-Karvonen Lisätiedot: Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu weboodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee täyt-

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

tää lisätietokenttään s-postiosoite, suuntautumisvaihtoehto sekä ruotsin yo-arvosana ja / tai lukion päättöarvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen syyslukukauden opetukseen alkaa tiistaina 19.8. klo 8.00 ja päättyy tiistaina 2.9.2008 klo 12.00. Opetus alkaa syyslukukaudella ti 8.9. Opetuskieli: Ruotsi 900009Y Toinen kotimainen kieli (suomi) (4 op) Asema: Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Opintojakson korvaa valtion kielitutkintolautakunnan apujäsenelle suoritettu suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittava tutkinto, josta esitetään todistus. Opintojaksosta ks. tarkemmin kielikeskuksen opinto-opas. Opettaja ja lisätiedot: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi)


Opinto-opas 2008–2009

45

7.2.3 Vieraat kielet, 16 op Voit valita opintoja 16 opintopisteen laajuisesti yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä, joista toisessa sinun tulee osoittaa saavuttaneesi asetuksen vaatima taito. Ks. tarkemmin kohta 7.2.3. Yhden tai kahden vieraan kielen opinnot. Englannin kurssit English Studies Program for students in the Faculty of Economics and Business Administration Degree Program Requirement for Foreign Languages You must complete 16 op (opintopiste) in one or two foreign languages. You may choose any foreign language(s) to fulfill this requirement. ENGLISH COURSES If you choose to take English as your Foreign Language requirement, (asetuksen vaatima pakollinen yhden vieraan kielen taito), you should choose courses according to your level. See the descriptions of the courses; the levels are specified in the course descriptions. Then complete the ELC self-assessment checklist on your English skills. This will be given to you at the info session for first year students. If you have determined that your general English level is B1, choose at least two of the first year courses. If you have determined that your level is B2 or higher, you may take a short screening test on the first day of your B2 second year course. If you pass the screening test you will remain in the B2 second year course and if you fail the screening test you will be re-directed back to a first year course. Be aware that your general English skills may be B2 but your business-related/field-related English skills may be lower, at B1.

This is the reason why the first year courses are labelled B1-B2 and you should choose B1-B2 courses in your first year. NORMAL ENGLISH PROGRAM When you have passed 4 op at B2 level, (second OR third year courses) your field-related English ability can be said to be at the level required by your degree program and you can continue studying English or focus on another foreign language to fulfil the 16 op requirement in foreign languages which is stipulated by your degree program. HONORS English To get a Honors English notation on your Master’s Diploma, you must complete the following two requirements: 1. You must complete 12 op, four of which are at a C1 level (third year courses), four of which are at a B2 level (second year courses) and the remaining four op can be at any level (any English course in the Economics course menu). 2. Your grade point average in the 12 required ops must be at least 4. The courses for the normal and honors program follow: ENGLISH COURSES First year courses 1st year students attend TWO of the following courses before going to second year courses: (unless you are already clearly a B2 business field-related learner) 902077Y Text-based Lexicon B1-B2, 2 op, fall 902071Y Integrated Text B1-B2, 2 op, spring 902084Y Business Medley B1-B2, 2 op, fall and spring 7. Opintojaksot


46

902048Y Business Correspondence B1-B2, 2 op, fall and spring Second year courses 2nd year students attend at least two of the following before moving on to third year courses: 902089A Training in Interpersonal Management Skills B2, 2 op, fall and/or spring 902090A Negotiations and Meetings B2, 2 op, fall and spring 902093A Business Related Current Events B2, 2 op, fall and/or spring Third year courses 902091A Contract English B2, 2 op, spring 902092A World Issues and Negotiations B2, 2 op, fall and spring 902088A Presentations and Academic Writing 1 C1, 2 op, fall 902114A Negotiating Across Cultures C1, 2 op fall and spring 902086A Introduction to Intercultural Communication C1, 2 op, fall 902087A Research in Intercultural Communication C1, 2 op, spring 902016A Field-Related Integrated Studies C1, 2-4 op, spring Course schedules and information about registering for courses will be on the Language Centre bulletin board (Yläväylä) in August and on the Language Centre website. TRANSFERING FROM THE NORMAL PROGRAM TO THE HONORS PROGRAM: In the case that you have begun your studies and want to transfer to the Honors program, there will be no problem as long as you receive at least a grade point average of 4 in your English courses and meet the required 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

study point (op) minimum at the specified levels. All of the English courses are designed to be as beneficial as possible to students headed towards the business world. All courses are created to promote and advance students in their English skills, their business skills, or academic skills. CREDIT TRANSFERS (hyväksilukeminen) If you have attended the IB Lukio program and have studied Economics you should proceed directly to second year courses (B2). If you have credits from other institutions of higher learning, i.e. universities, polytechnics (ammattikorkeakoulu) etc. you may be eligible for credit transfers (maximum 8 op). Just fill in the credit transfer application form (hyväksilukemishakemus), which you can get from the Language Centre office or print from the Language Centre website, and attach your certificates and course descriptions to your application. Bring them to the Language Centre office by the end of September. The second chance to get a credit transfer in English is at the end of January and end of May. Credit transfers will not be handled at any other time. FIRST YEAR COURSES The first year courses are designed to introduce the business/economics field-related English to students of Economics, Accounting and Finance, Marketing and Management and Entrepreneurship. Students who come to the university with a general language competence of B1 to B2 should begin their English studies with the first year courses. Students who evaluate their own skills as being clearly advanced, well into the B2 level can consider beginning their English studies with the second year courses.


Opinto-opas 2008–2009

47

Schedule: First year courses are scheduled to be completed in the fall and spring of the first year. If you plan to complete your foreign language degree requirement (16 op) in English, you should divide the required 16 study points/ops over three years. Take 4 op in the first year, six in the second year and six in the third year. Select courses which you are interested in from the following alternatives. You will find the course descriptions below. Evaluation: All courses are graded according to the university grading scale of 1–5.

ces will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Kirsti.Fiskaali(at)oulu.fi

902077Y TEXT-BASED LEXICON 2 op

Ajoitus: spring 1st year Tavoitteet: By the end of the course the student has practiced the following: read factual texts on field-related subjects at a satisfactory level of understanding, scanned longer field-related texts to find information in order to complete specific tasks, understood in some detail field-related texts and written detailed texts for presentation on various field-related topics. Sisältö: This course is integrated with content courses of Economics students in that textbooks which are required reading for Economics courses will be used in this course. The textbook for the course will be chosen in cooperation with the departments of the Faculty of Econ. and Bus. Admin. Students will learn strategies for reading academic texts, for note-taking, for summarizing, and students will gain practice in preparing and presenting presentations. Students will also practice constructive criticism when playing the role of opponent for peers in the class. Students will work in study groups in addition to attending classroom sessions. The course is also a self-study option.

Taitotasot (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall 1st year Tavoitteet: By the end of the course the student has practiced the following: read factual texts on field-related subjects at a satisfactory level of understanding, scanned longer texts in order to locate desired information and complete specific tasks. The student has also understood in detail texts within the field of his academic interests. Sisältö: The student will focus on texts and vocabulary from the fields of Finance, Economics, Accounting, and Sales. Texts used are chosen from textbooks which are required reading for Economics students in their subject studies. In the course the major focus will be on vocabulary-building in the student’s own field. Suorittaminen ja arviointi: 1-5 Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant pla-

902071Y INTEGRATED TEXT 2 op Taitotaso (EVK) B1-B2

7. Opintojaksot


48

Suorittaminen ja arviointi: vocabulary exam plus course projects/homework 1–5. Ilmoittautuminen: in WebOodi in Dec. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Jaana.Sorvari (at)oulu.fi and Hanne.Lahti(at)oulu.fi. 902084Y BUSINESS MEDLEY 2 op Taitotaso (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall and spring 1ST year Tavoitteet: By the end of the course the student will have practiced the following: read straightforward factual texts in their field at a satisfactory level of understanding, scanned longer texts in the field of study to locate and gather information in order to complete a specific task (B1); written about real or fictional events in a detailed and easily readable way, written clear and detailed texts on various topics related to his or her own field (B2); given a short speech in his or her own field either without notes or using keywords (B2); communicated with reasonable accuracy and corrected mistakes if they have led to misunderstandings (B2). Sisältö: This course is based on a mixture of different business-related topics: Customer Service, Public Relations, Advertising and International Trade. About 5 classroom hours will be devoted to each topic. In the course, (a medley is a mixture of different and interesting things) students will read, discuss, listen, and write about these topics. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Suorittaminen ja arviointi: Students will complete a case study, which will be presented to the class as a group presentation. At the end of the course there is a final project to be compiled in groups. The course will also have a focus on oral skills and the vocabulary of the business-related topics / business idioms. Active participation is mandatory and students must pass a vocabulary exam. Evaluation scale 1–5. Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Hanne.Lahti(at)oulu.fi. 902048Y BUSINESS CORRESPONDENCE 2 op Taitotaso (EVK) B1-B2 Ajoitus: fall and spring 1ST year Tavoitteet: By the end of the course the students will have practiced writing tasks at the B2 level in a detailed and acceptable format. The writing tasks are for example, orders, letters of application, CVs. In addition, students will have made arrangements and appointments in business letters. Sisältö ja suorittaminen: This is a self-study writing course in which students will meet for one introductory session with the instructor. Following the introductory session students will alone study examples of and write their own business letters: letter


Opinto-opas 2008–2009

of enquiry, letter of response, letter of introduction, quotation, order, order confirmation, delivery invoice, letter of complaint, response to a complaint, letter of application (job), resume or CV. During the course the student will focus on his or her own writing fluency as well as focus on special vocabulary specific to business correspondence. During the course, students will receive assignment packages, do the assignment, meet with the instructor in a tutorial session to get feedback on own writing skills. This process will be repeated four times. Following the tutoring session the students will attend an exam session. Arviointi: 1–5 Ilmoittautuminen: First year students sign up for courses following the info session. Following that date the sign up lists which still have vacant places will be in the blue folder on the table in front of the Eng. for Econ students bulletin board. Oppimateriaali: Buy the course material from the University Press. It will be available for purchase by Sept. 10. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Jaana.Sorvari(at)oulu.fi SECOND YEAR COURSES The second year courses are all designed at the advanced end of the B2 level. Passing two of these second year courses should indicate that you can operate at the B2 level required in your degree program. Evaluation: 1–5 Schedule: fall and spring Prerequisites: Two FIRST YEAR COURSES should be completed beforehand.

49

902089A Training in Interpersonal Management Skills (TIMS) 2 op Proficiency level B2 Timing fall and spring 2nd year Objective By the end of the course the student will have practiced the following: understood in detail field-related texts; easily grasped the significance of articles and topics which are field-related; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; written clear and detailed texts; summarized information from different sources and media; practiced self-reflection. Contents This course is all about focusing on the skills that it takes to be a good manager of other people. Do you know what it takes to get along with other people? Understanding yourself is the key to understanding, tolerating and getting along with others. TIMS is a course in which the focus will be on developing your own interpersonal skills. Some key interpersonal elements include listening, decision-making, resolving conflicts, finding consensus, setting goals, negotiating, providing feedback and delegating. Working methods The course will consist of 12 classroom hours and the rest of the course will be autonomous self-study. The course includes researching interpersonal skills and reflecting on one's own development. There is a major focus on discussing, reading and writing in this course. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August for the fall term and December for the spring term. 7. Opintojaksot


50

Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers Jaana Sorvari and Hanne Lahti 902090A NEGOTIATIONS AND MEETINGS 2 op Proficiency level B2 Timing fall 2nd year Objective By the end of the course the student will have practiced the following: rapidly grasped the content of business-related reports; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; exchanged considerable quantities of detailed, factual information; had sufficient vocabulary to express him or herself in job-related matters; and communicated with reasonable accuracy and self-corrected mistakes. Contents This course is designed to allow the student to learn the language of meetings and negotiations and involves active participation in the activities. The simulations chosen for the course are ones which most likely would reflect actual situations in the business world. They include: choosing locations for future facilities, marketing strategy, moving upmarket or diversifying product range, business and the environment, financial negotiations, and researching new markets, to name just a few. Working methods The course focuses on progressing verbally in business situations and includes pre-reading in preparation for the simulations. There is also a focus on vocabulary building. The course includes a meetings exam and a vocabulary exam. Assessment The evaluation scale is 1–5. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana Sorvari 902093A BUSINESS-RELATED CURRENT EVENTS 2 op Proficiency level B2 Timing fall and spring of 2nd year Objective By the end of the course the student will have practiced the following: rapidly grasped the content of business-related reports; initiated, maintained and ended discourse with effective turn-taking; exchanged considerable quantities of detailed, factual information; have sufficient vocabulary to express him or herself in business-related matters; and communicated with reasonable accuracy and self-corrected mistakes. Contents This course will be based on business-related events which are happening in the world at the time that the course is taking place. Students will read articles from newspapers, magazines and internet news sources. Students will watch news presented on television and televised current event shows. Skills used in the course will be reading, summarizing, presenting, discussing, analyzing, listening and writing. Working methods The course will include a vocabulary exam as well as a final project which is a powerpoint presentation. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August for the fall term and December for the spring term.


Opinto-opas 2008–2009

Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teachers Jaana Sorvari and Hanne Lahti THIRD YEAR COURSES Prerequisites: Two SECOND YEAR COURSES should be completed beforehand. The third year courses are all C1 level courses. After attending and passing two of the third year courses, the student can be said to be able to manage at the C1 level. 902091A Contract English - 2 op Proficiency level C1 Timing spring 2 nd year Objective By the end of the course the student will have practised the skills of – understanding the meaning of specialised terms, concepts and idiomatic expressions used in contract English – reading, understanding, and analyzing the structure of various types of contracts – recognizing the genre- and culture-specific conventions of contract English Contents The course will provide the students with an opportunity to learn to read various types of English and American business contracts with an understanding of their formal, structural and phraseological features. In addition the course focuses the legal and business vocabulary used in such contracts. Students will also practice translating contract texts from Finnish into English by the models offered in the course materials.

51

Working methods The course will consist of 18 classroom hours and the rest of the course will be autonomous pair work Assessment The course requirements include active participation in classroom sessions, completion of home assignments, and an exam. The evaluation scale is 1–5. Other information Students sign up in web-oodi from December 15 to January 15. Study materials can be bought at the university press outlet. Contact teacher Riitta Sallinen 902092A World Issues and Negotiations 2 op/ECTS credits Proficiency level C1 Timing Fall and spring Objectives Students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks, however, the students need to have a good command of the English grammar. Contents This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics, and mass communications. At the start of the course each student is asked to choose a region of the world he/she would like to get to know more in-depth. Working methods Discussion lies at the core of this course and is fuelled by the many assigned readings. It is therefore crucial that each student read and interact with any given text before each lesson. Futhermore, students should be prepared to give occasional, brief presentations. 7. Opintojaksot


52

Study materials: These will be provided by the teacher; a photocopying fee will be collected. Assessment: Most of the course rests on both the preparedness of students, as they do the required readings prior to the class discussions, and their actual performance in these discussions. Continuous evaluation is used with final course results determined on a 1–5 scale. Other information: 2nd year and older students sign up in Web-oodi starting in August for the fall semester and December for the spring semester. Contact teacher: Patrick Nesbitt 902088A PRESENTATIONS AND ACADEMIC WRITING 1 2 op Proficiency level C1 Timing fall 3rd year Contents By the end of the course the student will have practiced the following: understood and summarized long demanding texts orally; extracted information from highly specialized field-related texts; used the language fluently, accurately and effectively; given clear detailed descriptions of complex subjects; given clearly developed presentations on a field-related subject, departing from the prepared text and spontaneously answering questions; presented complex topics clearly. Contents In this course the student will review examples of powerful writing and examine writing techniques. In addition we will examine and practice empirical research techniques including collecting, analyzing and presenting data and findings in an academic research paper. One major focus is to come to understand how academic papers are compiled and the cour7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

se is a good prerequisite for the semi-

nar and pro gradu paper.

Working methods The course will involve writing parts of an academic paper. Examples are an abstract, introduction, conclusion, etc. In the course the student will also present several presentations including impromptu speeches, mini-presentations and one poster presentation. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Third year and older students sign up in web-oodi starting in August. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana Sorvari 902114A Negotiating Across Cultures C1 2 op fall and spring Proficiency level C1 Timing fall and spring 3rd or 4th year Contents Research has shown that business failures abroad are a result of the inability to understand and adapt to foreign ways of thinking and acting, not technical or professional incompetence. (Tung, Black and Gregersen and Mendenhall) International negotiation comes hand in hand with many challenges which arise from basic cultural differences. Even within one culture successful negotiation is dependent on many interconnected variables. In cross-cultural negotiation, this variety of variables broadens and values disperse. In this course we will examine the concept of culture, the culture triangle, 12 variables in the context of seven cultures among other things. We will review the art of negotiation in general and examine prescribed “ways of doing business” and dimensions of business in different cultures.


Opinto-opas 2008–2009

In this course students will examine and begin compiling a personal European Language Portfolio. This Portfolio consists of a Language Passport, Language Biography, and the Dossier. The course will have a short study group segment in which students will search for information about doing business and negotiating within a culture of their choice. The study group results will be presented to the class in a presentation. Working methods participation in the classroom sessions, homework and study group assignments and holding presentations. Assessment Grading scale 1–5 Other information Second year and older students sign up in web-oodi starting in August for the fall term and December for the spring term. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana.Sorvari(at)oulu.fi 902086A Introduction to Intercultural Communication - 2 op Proficiency level C1 Timing Autumn 3rd year Objective Students on the course will practice the following skills: understand & take detailed notes on a lecture; read fairly long demanding texts and summarise them orally; communicate fluently, spontaneously, accurately, and effectively in discussions. Contents The goal of this course is to increase students' understanding and awareness of culture and its influence on communication, with a focus on the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & cul-

53

ture, theories of intercultural communication, culture shock, non-verbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. Working methods The course consists of lectures, short readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Coursework includes two examinations and a course journal. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Register in WebOodi. After the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Karen Niskanen 902087A Research in Intercultural Communication - 2 op Proficiency level C1 Timing Spring 3rd year Objective Students on this course will practice the following skills: read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; express opinions in conversation clearly and precisely, using logical arguments to debate convincingly; write about and present to the class a complex topic in a clear and well-structured way, putting together information from various sources and presenting it in a coherent summary. Contents The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures 7. Opintojaksot


54

and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research. Working methods Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of lectures, tutorials, group research work, and a final project. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Students sign up in WebOodi. Introduction to Intercultural Communication must be completed prior to Research in Intercultural Communication. Study materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Karen Niskanen 902016A FIELD-RELATED INTEGRATED STUDIES 2 op Proficiency level C1 Timing spring of 3rd or 4th year Objectives By the end of the course the student will have practiced the following: understood and summarized long demanding texts orally and in written form; extracted information from highly specialized field-related texts; used the language fluently, accurately and effectively; given clear detailed descriptions of complex subjects; given clearly developed presentations on a field-related subject, departing from the prepared text and spontaneously answering questions; presented complex topics clearly. Contents This course is integrated with subject lectures in the Faculty of Economics and Business Administration. In the English course the students become comfortable with reading, summarizing and understanding the 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

structure of scientific articles in their own field. Working methods In study groups students read the scientific articles that are required for the subject lecture and learn the article-related vocabulary. Articles are then summarized and presented via powerpoint presentation to the class. This takes place before the subject lecture in which the scientific article is reviewed. In this way the subject studies are integrated with the English lessons. Students will receive feedback about their presentation skills and verbal English skills following their presentations. Assessment The evaluation scale is 1–5. Other information Sign up in web-oodi Dec 15-Jan 15. Study material will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Contact teacher Jaana Sorvari Muut kielet kuin englanti Seuraavalla sivulla on taulukko, josta selviävät espanjan, italian, japanin, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien suorittamisjärjestykset. Kurssit on esitelty alla. Tummennetut kurssit voit sijoittaa pakollisiin kieliopintoihin. Kun jatkat aikaisemmin lukemaasi kieltä, ota suoraan yhteys kielen vastaavaan opettajaan kielitaitotasosi tarkistamiseksi. Näin varmistat, että pääset suoraan omaa tasoasi vastaavalle kurssille. Tasomääritykset (A1–B2) viittaavat Eurooppalaiseen viitekehyksen taitotasoasteikkoihin. KT1 = Kauppatieteelisen alan kielen ensimmäinen kurssi, tasolla B1, KT2 = Kauppatieteellisen alan kielen toinen kurssi, tasolla B1/B2.


Opinto-opas 2008–2009 kieli

espanja

55

I opintovuosi

II opintovuosi

III opinto vuosi

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

Espanjan alkeiskurssi I (4 op) taso: A1

Espanjan alkeiskurssi II (4 op) taso: A1/A2

Espanjan jatkokurssi I (4 op) taso: A2/B1

Espanjan jatkokurssi II (4 op) taso: B1

KT1: Espanjan jatkokurssi III (4 op) taso: B1/B2

KT2:Kaupallisen espanjan kurssi (4 op) taso: B1/B2

Espanjan keskustelukurssi (2 op) taso: B1/B2 Caminando por mundos hispanos (4 op) taso: B1/B2 Italian jatkokurssi I (4 op) taso: A2/B1

Italian jatkokurssi II (4 op) taso: B1

KT1: Italian jatkokurssi III (4 op) taso: B1/B2

KT2: Italiano Affari (2-4 op) taso: B1/ B2

italia

Italian alkeiskurssi I Italian alkeis(4 op) taso: A1 kurssi II (4 op) taso: A1/A2

japani

Japanin alkeiskurssi I (4 + 2 op) taso: A1

Japanin jatkoJapanin alkeis- Japanin jatkokurssi II (4 + 2 kurssi I (4 + 2 kurssi II (4 + 2 op) op) taso: A1-A2 op) taso: A2 taso: A2-B1

Kirjoittaminen -kurssi 1 (2 op) Kirjoittaminen -kurssi 2 (2 op) taso: B1

ranska

Ranskan alkeiskurssi I (4 op) taso: A1

Ranskan alkeiskurssi II (4 op) taso: A1/A2

Ranskan jatkokurssi II (4 op) taso: A2/B1

KT1: Étudier/Tra- KT2: Étudier/Travailler en France vailler en France 2 1 (4 op) taso: (4 op) taso: B1/B2 B1

Pratique de l´oral 1 (2 op) taso: B1

Pratique de l´oral 2 (2 op) taso: B1/B2

Italian keskustelukurssi (2 op) taso: (A2)B1/B2

saksa

Saksan alkeiskurssi Saksan alkeisI taloustieteilijöille kurssi II talous(4 op) taso: A1 tieteilijöille (4 op) taso: A1/A2

Ranskan jatkokurssi I (4 op) taso: A2

Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op) taso: A2/B1

KT1.1 Projekt Firmenpräsentation (Profi) (2 op) taso: B1

Japanin kielen keskustelukurssi (2 op) taso: B1

Francais pratique et civilisation 1 (2 op) taso: B1

Francais pratique et civilisation 2 (2 op) taso: B1/B2

KT2: Handels partner Deutsch land (4 op) taso: B1/B2

KT2: Wirt schafts deutsch (4 op) taso: B1/B2

KT1 2 Geschäftskontakte (2 op) taso: B1 Saksan jatkokurssi III (3-4 op), Saksan jatkokurssi IV (3-4 op), keskustelu I (2 op), keskustelu II (2 op), Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch (2-4op), Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2-3 op). taso: B1/B2 venäjä

Venäjän alkeiskurssi I (4 op) taso: A1

Venäjän alkeiskurssi II (4 op) taso: A1

Venäjän jatkokurssi I (4 op) taso: A2

Venäjän jatkokurssi II (4 op) taso: A2/B1

KT1: Delovoj russkij jazyk (4 op) taso: B1

KT2: Delovoj partner Rossija (4 op) taso: B1/B2 Venäjän keskustelukurssi (4 op) taso: A2/B1 Venäjän tekstin ymmärtäminen (2-4 op) taso: A2/B1

7. Opintojaksot


56

Espanjan kielen kurssit Pakollisiin opintoihin hyväksytään Espanjan jatkokurssi I ja II, 8 op, Espanjan jatkokurssi III, 4 op, ja Espanjan kielen keskustelukurssi, 2 op. Espanja on mahdollista aloittaa myös alkeista. Syksyn opetus alkaa viikolla 37. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös kurssit: – Kaupallisen espanjan kurssi, 4 op. Yhteysopettaja: Lili Carrion-Pena (lcarrion(at)cc.oulu.fi) 905024Y Espanjan alkeiskurssi I - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Ajoitus: Syyslukukausi. Tavoitteet: Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2005. Kappaleet 1–12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kursseille ilmoittaudutaan Weboodin kautta Ryhmäkoko on max. 26 opiskelijaa/ ryhmä. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etä7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

opetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 37. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Opettaja: Lili Carrión-Peña 905026Y Espanjan alkeiskurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2. Ajoitus: Kevätlukukausi. Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I Tavoitteet: Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä. Sisältö ja opetusmateriaali: Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla opiskellaan kappaleet 13–25 kirjasta (pakollinen) Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2005. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1–5. Ilmoittautuminen: Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Ryhmäkoko on max. 26 opiskelijaa/ ryhmä. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktitehtäviä. Opetus alkaa viikolla 3.


Opinto-opas 2008–2009

Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Opettaja: Lili Carrión-Peña 905028Y Espanjan jatkokurssi I – 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II. Tavoitteet: Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 37. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 26 opiskelijaa. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: Lili Carrión-Peña

57

905029Y Espanjan jatkokurssi II - 4 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I Tavoitteet: Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetus alkaa viikolla 3. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylältä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 26 opiskelijaa. Opetusmateriaali: Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille. Opettaja: Lili Carrión-Peña 905022Y Espanjan jatkokurssi III - 4 op (sl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 Ajoitus: Syyslukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I 7. Opintojaksot


58

& II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita. Suorittaminen ja arviointi: Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja tehdään erityyppisiä harjoituksia pari- tai ryhmätöinä (joskus kontaktiopetusta on 2 h viikossa + 2h itseopiskelua) Opetus alkaa viikolla 37. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 26 opiskelijaa. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Opettaja: Lili Carrión-Peña 905030Y Espanjan keskustelukurssi - 2 op (kl) Taso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III. Voi suorittaa myös jatkokurssi II:n jälkeen, mikäli opiskelija on lähdössä vaihtoon seuraavaana vuonna. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan sekä osaa vertailla Suomen ja espanjankielisten maiden kulttuurieroja. Opetus: Kontaktiopetusta 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa kevätlukukaudella. Kurssin aikana tehdään eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- sekä ryhmätöinä. Opetus alkaa viikolla 3. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Kurssin suorittamisen edellysyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi. Arviointi hyväksytty / hyllätty. Aika ja sali: Ilmoitetaan myöhemmin kielikeskuksen ilmoitustaululla Yläväylällä sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 26 opiskelijaa. 905033Y Verkkokurssi: ”CAMINANDO POR MUNDOS HISPANOS” - 4 op (kl) Taso: B1-B2 Ajoitus: Kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Espanjan kielen opiskelijoille, joiden kielitaito on yleiseurooppalaisella taitotasoasteikolla tasoa B1. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on luoda verkkokurssi edistyneille opis-


Opinto-opas 2008–2009

kelijoille. Kurssi on suunnattu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita espanjankielisen maailmaa kulttuureista, historiasta, kaupasta, yhteiskunnasta ja eroista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan espanjan välillä. Opiskelija saavuttaa kielitaitotason B2 ja opiskelijan ymmärrys espanjankielisen maailman kulttuurien moninaisuudesta kasvaa. Suorittaminen ja arviointi: Työskentely tulee olemaan verkkovälitteistä. Kurssilla on 6 moduulia ja kaikki moduulit tulee suorittaa. Moduulien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, tehtävien tekemistä ja palauttamista ajallaan. Kurssin päätteeksi opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen verkossa, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta kurssin eri osa-alueista, toteutuksesta ja omasta oppimisestaan.

59

Aika: Verkko-opetuksessa: kurssi kestää vähintään kuusi viikkoa: 18 tuntia per moduuli, yhteensä 108 tuntia. Opetus alkaa viikolla 11. Ilmoittautuminen: Weboodin kautta. Ryhmäkoko on max. 10 opiskelijaa. Opetusmateriaali: www.abo.fi/csk/ proj/vkk/caminando Opettaja: Lili Carrión-Peña 903031Y Tandem Espanja-Suomi, 2 - 4 op Jos olet kiinnostunut espanjan kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen espanjankielisen kanssa, ota yhteyttä sähköpostitse espanjan kielen opettajaan. http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=Tandem.html&v=erikoiskurssit

7. Opintojaksot


60

Opinto-opas 2008–2009

Italian kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään italian kielestä seuraavat kurssit: Italian jatkokurssi I, 4 op, Italian jatkokurssi II, 4 op, Italian jatkokurssi III, 4 op, Italian kielen keskustelukurssi 2 op sekä Italiano Affari 4 op. Italia on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kurssikohtaiset infotilaisuudet syyskuussa. Infossa sovitaan kurssien kokoontumisajat. Ks. tarkemmin Kielikeskuksen ilmoitustaululta Yläväylältä ja kielikeskuksen www-sivulta syyskuun alussa, http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Syksyn opetus alkaa viikolla 39. Yhteysopettaja: Pirkko Kukkohovi, s-posti: Pirkko.Kukkohovi(at)oulu.fi Voit suorittaa italian kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. 905006Y Italian alkeiskurssi I – 4 op (sl) Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja. 905007Y Italian alkeiskurssi II – 4 op (kl) Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville. Tavoitteet: Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä. Sisältö: Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja 7. Opintojaksot

perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämisja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: Alkeiskurssi I: Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objektipronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys. Alkeiskurssi II: Imperfekti ja passato prossimo ja aikailmaukset, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetusmateriaali: Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1 – 5. 905008Y Italian jatkokurssi I – 4 op (sl) 905009Y Italian jatkokurssi II – 4 op (kl) Edeltävät opinnot: Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleis-


Opinto-opas 2008–2009

kielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi, jatkokurssi II:lla käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico. Opetus: 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Jatkokurssi I suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II keväällä. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1 – 5. 905004Y Italian jatkokurssi III –4 op Toteuttamisaikataulu: Suoritetaan syyslukukauden aikana ellei toisin sovita. Edeltävät opinnot: Alkeis- ja jatkokurssit I ja II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot. Tavoitteet: Opiskelija selviytyy tavanomaisissa keskustelu- ja puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa

61

kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Italian kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Sisältö: Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuunteluiden, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan jo opittuja kielen perusrakenteita, kuten aikamuotojen yhdistämistä. Uutena rakenneasiana Passato remoto. Opetus: Kurssin alussa sovitaan käytännön toteutuksesta, esim. siitä, suoritetaanko kurssi kahdessa osassa syksyn ja kevään aikana, jolloin opetusta 2 h viikossa, vai suoritetaanko koko kurssi syksyn aikana, jolloin 4 h viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn suhde voi vaihdella riippuen projektitöiden laajuudesta. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti. Arviointi 1 – 5. 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – 2 op Edeltävät opinnot: Jatkokurssi III:n jälkeen. Voi suorittaa myös Jatkokurssi I:n jälkeen eli kun 10 op suoritettu jos opiskelijan puhetaidot lähentelevät tasoa B1. Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilan7. Opintojaksot


62

Opinto-opas 2008–2009

teissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sujuvasti ja saa esiintymisvarmuutta, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan ja syventää italialaisen kulttuurin ja elämän tuntemusta.

905016Y Comprensione scritta e situazioni comunicative 3 – 2 op

Sisältö: Eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Aihepiirit joko Italiaan tai opiskelijoiden omaan erikoisalaan tai mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin liittyviä. Pohjana Italian elämästä ja kulttuurista kertovia tekstejä tai muuta materiaalia.

ALLA OLEVA KOSKEE KAIKKIA KOLMEA KURSSIA

Opetus: (kevätlukukaudella) 2 viikkotuntia eli yksi kokoontuminen viikossa, minkä lisäksi valmentavia etätehtäviä. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, valmentavien tehtävien suorittaminen, raportointi sovitulla tavalla ja kirjallinen loppuyhteenveto. Arviointi hyväksytty/hylätty. ITALIAN AUTONOMISET ITSEOPISKELUKURSSIT 905012Y Comprensione scritta e situazioni comunicative 1 – 2 op Edeltävät opinnot: Vähintään alkeiskurssi I suoritettu eli 4 op tai vastaavat tiedot 905013Y Comprensione scritta e situazioni comunicative 2 – 2 op Edeltävät opinnot: Kurssin 905012Y suorittaneille

7. Opintojaksot

Edeltävät opinnot: 905013Y suorittaneille

Kurssin

905012Y, 905013Y ja 905016Y Sisältö ja tavoitteet: Opiskelija tutustuu pari- ja ryhmätyöskentelyssä helpotettujen, omaa tasoaan vastaavien easy readers -tekstien avulla italian kieliseen kirjallisuuteen tai oman erityisalan teksteihin, oppii ymmärtämään oman kielitaidon tasoisia tekstejä, laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee erilaisia käytännön keskustelu- ja puhetilanteita (esim. sketseinä) ja kirjoittaa työskentelystä seurantapäiväkirjaa. Opetus: Kurssi järjestetään syksyllä ja/tai keväällä. Kurssi suoritetaan lähinnä etäopiskeluna parin kanssa tai pienryhmässä. Parit/pienryhmät kokoontuvat noin kerran kaksi viikossa tekemänsä suunnitelman mukaan. Kurssiin kuuluu myös ohjaustunteja ja mahd. koko ryhmän kokoontumisia. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen pari/ryhmäkokoontumisiin, etätyöskentelyyn ja ohjaustunteihin, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelija kerää kurssin tuotokset portfolioon, johon sisällytetään myös seurantapäiväkirja sekä loppuarviointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Ilmoittautuminen: Sähköpostitse pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi tai viimeistään viikolla 38 infotilaisuudessa, josta tarkemmat tiedot tulevat ilmoitustaululle ja kielikeskuksen www-sivuille


Opinto-opas 2008–2009

syyskuun alussa: http://webcgi.oulu.fi/ kielikeskus/ Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. 905017Y Italian kieliopin kertauskurssi – 2 op tai 4 op Edeltävät opinnot: Vähintään 905009Y Italian jatkokurssi II tai vastaavat tiedot Tavoitteet: Kerrata italian kielen perusrakenteita henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti ja harjoitella niitä yhdessä opiskeluparin kanssa. Sisältö: Kurssin alussa tehdään ns. kuntokartoitus, jonka pohjalta sovitaan opiskelusuunnitelma ja suorittamisaikataulut parin kanssa. Opiskelusuunnitelma esitellään kurssin ohjaajalle, minkä jälkeen parit aloittavat suunnitelman mukaisen harjoittelun, johon kuuluu myös aktivoivia puheharjoituksia. Opetus: Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, ohjauksesta sovitaan kurssin alussa. Opiskelumateriaali: Enneli Poli: Testaa italian kielen taitosi tai muuta vastaavaa materiaalia. Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen parityöskentelyyn yhteisen opiskelusuunnitelman

63

mukaisesti. Opiskelusta kirjoitetaan seurantapäiväkirjaa ja siitä raportoidaan sovitulla tavalla ohjaajalle. Lopussa kirjoitetaan yhteenveto ja kurssiarviointi. Ilmoittautuminen: Sähköpostitse pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi tai viimeistään viikolla 38 infotilaisuudessa, josta tarkemmat tiedot tulevat ilmoitustaululle syyskuun alussa. 905014Y TANDEM italia – suomi – 2 op Jos olet kiinnostunut italian kielen ja kulttuurin opiskelusta syntyperäisen italialaisen kanssa, ota yhteyttä sähköpostitse italian kielen opettajaan. 905015Y Italiano Affari – 2 op tai 4 op Tarkoitettu lähinnä taloustieteen opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Vähintään Jatkokurssi II:n käyneille. Jos tarkoitus on saavuttaa taitotaso B2, suositellaan jatkokurssi III:n käyneille. Arviointi 1 – 5. Itseopiskelukurssi. Kurssin alussa tehdään ohjaavan opettajan kanssa opiskelusuunnitelma. Suositellaan suoritettavaksi parin kanssa. Ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi.

7. Opintojaksot


64

Opinto-opas 2008–2009

Japanin kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään Japanin kielessä seuraavat kurssit: jatkokurssi I, 4op, japanin jatkokurssi II, 4 op, Japanin kanji-merkkien kurssi II, 2op, Japanin kanji-merkkien kurssi III, 2op, Kirjoittaminen kurssi 1, 2op, Kirjoittaminen kurssi 2, 2op, Keskustelu kurssi, 2 op. Syksyn opetus alkaa viikolla 38. Tarkemmat tiedot opetuksen alkamisesta, ryhmistä ja opetusajoista kielikeskuksen opinto-oppaassa http:// webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ elokuun 2008 loppuun mennessä. Yhteysopettaja: Junko Sopo (junko.sopo(at)oulu.fi) 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi – 12 op Japanin kielen alkeiskurssi koostuu sekä alkeiskursseista I ja II että japanin tavu- ja kanji-merkkien kursseista. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I (+ tavukirjaimien kurssi) suoritetaan syksyllä ja alkeiskurssi II (+ kanji-merkkien kurssi) keväällä. 905042Y Japanin alkeiskurssi I - 4 op (sl) Taso: A1 Ajoitus: Alkaa syksyllä 2008. Edeltävät opinnot: Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa päivän ja viikon tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja. Sisältö: Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä pareissa ja ryhmissä. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. 7. Opintojaksot

Opetusmateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet "Watashi no Nihongo Kyooshitsu " Yliopistopainon monistemyymälästä. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1-5. 905047Y Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana -kurssi – 2 op (sl) Edeltävät opinnot: Vasta-alkajille. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssi I osallistujille. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)- ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia siten, että hän ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia japanin kielen lauseita. Sisältö: Kontaktiopetuksella tutustutaan japanin kielen tavukirjaimiin (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl) ja harjoitellaan niitä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää opetella itse kirjaimia annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Opetus: Kontaktiopetusta on yhteensä 10 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetusmateriaali: Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimoniste "Watashi no Nihongo Kyooshitsu - japanin kurssi" ja sen oheismateriaali ”Hiragana, katakana, ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi hyväksytty/hylätty Opiskelija, joka on opiskellut japania muissa oppilaitoksessa, voi osallistua suoraan hiragana-välikokeeseen ja al-


Opinto-opas 2008–2009

keiskurssin I loppukuulusteluun, johon kuuluu tavukirjaimien lopputentti. Kokeista tiedostellaan vastavalta opettajalta. Y905043 Japanin alkeiskurssi II - 4 op (kl) Taso: A1-A2 Ajoitus: Keväällä 2009. Edeltävät opinnot: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana –kurssi (2 op) suorittaneille. Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäiväisiin aiheisiin. Sisältö: Kurssilla edelleen käsitellään japanin kieliopin alkeet ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Opetusmateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1-5. 05048Y Japanin kanji-merkkien kurssi I – 2 op (kl) Ajoitus: Keväällä 2009. Edeltävät opinnot: Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavukirjaimet – hirgana ja katakana -kurssin (2 op) suorittaneille. Tavoitteet : Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-merkkejä sisältävän tekstin.

65

Sisältö: Kontaktiopetuksella tutustutaan japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) tarkemmin ja harjoitellaan niitä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää harjoitella itse japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Opetus: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetusmateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi hyväksytty/hylätty 905041Y Japanin kielen jatkokurssi – 12 op Japanin kielen jatkokurssi koostuu sekä jatkokursseista I ja II että japanin kanji-merkkien kursseista II ja III. Kurssin pituus kaksi lukukautta siten, että jatkokurssi I (+ kanji-merkkien kurssi II) suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II (+ kanji-merkkien kurssi III) keväällä. 905044Y Japanin kielen jatkokurssi I - 4 op (sl) Taso: A2 Ajoitus: Alkaa syksyllä 2008. Edeltävät opinnot: Japanin alkeiskurssi (12 op) Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija osaa tuottaa japania suullisesti, jotta hän selviytyy yksinkertaisissa erilaisissa puhetilanteissa. Sisältö: Kurssilla kerrataan kielen perusrakenteita, syvennetään kielioppia 7. Opintojaksot


66

ja laajennetaan sanastoa. Lisäksi harjoitellaan ääntämistä ja japanin tekstin lukemista hyödyntäen cd-materiaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Opetus: Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Opetusmateriaali: Opiskelija ostaa kurssimonisteet opettajalta kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Arviointi 1–5. 905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi II – 2 op (sl) Ajoitus: Alkaa syksyllä 2008. Edeltävät opinnot: Japanin alkeiskurssi (12 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssi I osallistujille. Tavoitteet: Kontaktiopetuksella opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea n. 200 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luentopäiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa kirjaimia käytyään itseohjautuvia harjoitustehtäviä. Sisältö: Kontaktiopetuksella esitetään ja selitetään n. 120 kanji-merkkiä. Opiskelija kääntää niitä sisältäviä lauseita. Opiskelija harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Opetus: Kontaktiopetusta on yhteensä 10 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Opetusmateriaali: Opiskelija ostaa kurssimonisteet opettajalta kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi hyväksytty/hylätty 905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op (kl) Taso: A2 – B1 Ajoitus: Keväällä 2009. Edeltävät opinnot: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (2op) Tavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai lyhyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla. Sisältö: Kurssilla käsitellään japanin keskitason kielioppi ja laajempi sanasto. Harjoitellaan puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että opiskelija osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Opiskelija opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä kielistudiossa ja pienessä keskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti ja nopeammin kanji-merkkejä sisältävää tekstiä furiganan turvin. Opetus: Opetusta on 3–4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Opetusmateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävi-


Opinto-opas 2008–2009

en palautus sekä lopputentti. Arviointi 1–5. 905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi III – 2 op (kl) Ajoitus: Keväällä 2009. Edeltävät opinnot: Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (2op). Tavoitteet: Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että opiskelija osaa n. 350 japanin kanjimerkkiä, ja kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä. Sisältö: Kontaktiopetuksella esitetään ja selitetään n. 130 kanji-merkkiä. Opiskelija kääntää niitä sisältäviä lauseita. Opiskelija harjoittelee lukemista ja kirjoittamista itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla. Opetus: Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opetusmateriaali: Samat monisteet kuin syksyllä. Suorittaminen ja arviointi: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti. Arviointi hyväksytty/hylätty Japanin kielen syventävä kurssi 2 – 6 op Japanin kielen syventävä kurssi koostuu sekä etäopetuksesta kirjoittamisen kursseista I ja II ja keskustelukurssista.

67

Japani - kirjoittamisen kurssit 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1 (etäopetus) – 2 op (sl) 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2 (etäopetus) – 2 op (kl) Taso: B1 Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi Edeltävät opinnot: Jatkokurssi II. Lisäksi vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssin opiskelijat voivat osallistua tähän kurssiin. Tavoitteet: Opiskelija osaa kirjoittaa eri aihepiireistä käyttäen eri kirjoitustyyliä, osaa ilmaista mielipiteitään, käyttää laajempaa sanavarastoaan kirjoituksessa. Sisältö: Opiskelija seuraa opettajan ohjeita, jotka ovat sähköisissä muodoissa (sähköposti tai internetin sivu), ja kirjoittaa eri aiheista pc:lla. Opiskelija lähettää opettajalle sähköpostilla kirjoituksensa, joka korjataan ja lähetetään takaisin kommentteineen lähettäjälle. Opiskelija kirjoittaa palautetun puhtaaksi ja lähettää lopullisen version opettajalle. Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Etäopetus. Ilmoittautuminen sähköpostilla Junko Sopolle vk:lla 37. Opetusmateriaali: Internetin japaninkielisiä sivuja. Annetaan ohjeita kurssin alussa. Suorittaminen ja arviointi: Kirjoittaminen japaninkielisiä tekstiä kuudesta annetusta aiheesta (yksi aihe: 1-3 sivua) ja lähettäminen puhtaaksi kirjoitetut lopulliset versiot. Arviointi: Hyväksytty/ hylätty. Opetusajat: Etäopiskelu: yksi aihe/2 viikkoa. Yhteysopettaja: Japanin kielen opettaja Junko Sopo. 7. Opintojaksot


68

905053Y Japanin kielen keskustelukurssi – 2 op (kl) Taso: B1 (- B2 vaihto-opiskelusta palanneiden ryhmä) Edeltävät opinnot: Jatkokurssi II B1-tason suorittaneille (arvosana: 4 tai 5). Lisäksi ensi syksyllä vaihto-opiskeluun lähtevät jatkokurssi II opiskelijat voivat osallistua tähän kurssiin. Lisäksi vaihto-opiskelusta palanneet voivat muodostaa oman keskusteluryhmän. Tavoitteet: Opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan, osaa vertailla japanilaisen ja suomalaisen kulttuurieroja.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Sisältö: Esitellään ja käsitellään eri aiheet, jotka liittyvät mm. Japanin kulttuuriin, matkailuun, omaan mielenkiinnon kohteisiin ja kokemuksiin. Opiskelija valmistaa keskustelua etukäteen tutustumalla aiheen liittyvään sanastoon ja/tai tekstiin. Tarvittaessa pidetään eri tyyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- ja ryhmätöinä. Opetus: Kontaktiopetus 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa. Opetusmateriaali: Sovitaan kurssin alussa. Suorittaminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi. Arviointi hyväksytty/hylätty.


Opinto-opas 2008–2009

69

Ranska Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään ranskan kielestä seuraavat kurssit: 904026Y Ranskan jatkokurssi I, (Intermédiaire 1), . ................ 4 op, A 2 904027Y Ranskan jatkokurssi II, (Intermédiaire 2), . ... 2-4 op, A 2 / B1 904034Y Français pratique et civilisation 1, ........ .................. 2 op, B1 904035Y Français pratique et civilisation 2, ........ ........ 2 op, B1 / B2 904008Y TRAVAILLER/ETUDIER EN FRANCE 1, ............. .................. 4 op, B1 904009Y TRAVAILLER/ÉTUDIER EN FRANCE 2, ............. ........ 4 op, B1 / B2 904020Y PRATIQUE DE L´ORAL 1, 2 op, A2 / B1 904033Y PRATIQUE DE L´ORAL 2, 2 op, B1 / B2 Ranska on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen järjestämien Ranskan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Ranskan jatkokurssien (intermédiaire 1 ja 2, 8 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi osallistua varsinaisille kaupallisen ranskan kursseille. Näihin alkeisopintoihin tulisi varata aikaa n. 2 vuotta. Voit suorittaa ranskan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän "Ranskan kieli 12 op, honors", tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: – 8 op tasolta B1 – 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1/B2 – Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4. Yleistä kursseista: Kaikilla ranskan kielen kurseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurien välinen viestintä sekä maantuntemus.

KURSSIT Alkeiskurssi 1 (Débutants 1) Alkeiskurssi 2 (Débutants 2) Jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) Jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) Pratique de l´oral 1 (Suullinen ilmaisu 1) Pratique de l´oral 2 (Suullinen ilmaisu 2) Français pratique et civilisation 1 Français pratique et civilisation 2 Travailler/Étudier en France 1 Travailler/Ètudier en France 2 Tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite) Tandem Français-Finnois

Taso A1 A1 / A2 A2 A2 / B1 A2 / B1

Laajuus 4 op 4 op 4 op 4 op 2 op

B1 / B2

2 op

B1 B1 / B2 B1 B1 / B2 B1

2 2 4 4 2

A2 / C1

2 op

op op op op op

ILMOITTAUTUMINEN Kaikille ranskan kurseille ilmoittaudutaan sähköpostilla suoraan opettajalle. Opiskelijat, jotka ovat osallistuneet kielikeskuksen kursseille, voivat ilmoittautua suoraan seuraavalle kurssille (esim. suoritettuaan jatkokurssin 1, Intermédiaire 1 opiskelija voi ilmoittautua jatkokurssille 2, Intermédiaire 2. Alkeiskurssi 1:lla on tarjolla 3 rinnakkaisryhmää (A – C), joista voit valita aikatauluusi parhaiten sopivan. Opiskelijat, jotka ovat lukeneet ranskaa (koulu, muut kurssit), voivat jatkaa heille sopivalta tasolta (Tarkista vaadittu taso opinto-oppaasta: ”edeltävät opinnot”) Jos et tiedä tasoasi, ota yhteyttä opettajaan, joka auttaa sinua valitsemaan tasoasi vastaavan sopivan kurssin. Yhteydenotot: helena.paitsola[at]oulu.fi cecile[at]cc.oulu.fi Opetus alkaa viikolla 38. Muista perua osallistumisesi, mikäli et tulekaan kurssille, muuten sinut katsotaan keskeyttäneeksi. 7. Opintojaksot


70

904016Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 Lähtötasovaatimus: Ei vaadita edeltäviä opintoja. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 54 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE); Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Vastuuhenkilö: Helena Paitsola, Helena.Paitsola@oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (loppukoe: viikolla 51). Syksyllä aloittaa 3 ryhmää. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: suomi/ranska 904017Y - Ranskan alkeiskurssi, osa 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksinkertaista niin puhuttua kuin kirjoitettua ranskaa ja että hän pystyy myös sitä itse kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1). Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 54 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE);


Opinto-opas 2008–2009

Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Helena Paitsola, Helena.Paitsola@oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: suomi/ranska 904026Y Ranskan jatkokurssi 1 (Français: Intermédiaire 1) - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Lähtotasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullisia ja kirjallisia taitoja. Sisältö: Kurssi on jatkoa Y904017 Ranskan alkeiskurssi 2:lle. Aihepiirejä ovat mm. ehdotuksen hyväksyminen ja siitä kieltäytyminen, neuvojen antaminen, mielipiteen ilmaiseminen, omasta elämäntilanteesta, vapaa-ajasta ja lomanvietosta kertominen, säästä puhuminen, suunnitelmista kertominen Rakenteista esiin tulevat mm. apuverbit (pouvoir, vouloir, savoir), persoonapronominit, passé-composén ja imperfektin käyttö, lähifutuuri ja ns yksinkertainen futuuri (le futur simple). Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 54 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäi-

71

nen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 1”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: C. Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (Loppukoe: viikolla 51). Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, (Français: Intermédiaire 2) 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 1 (Intermédiaire 1) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Tavoite: Kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita ja sanastoa sekä parannetaan suullista ja kirjallista viestintätaitoa. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm.ranskalaiset ja heidän elämäntapansa, terveys, työelämä. Rakenteista esiin tulevat mm. Relatiivipronominit, konditionaalin preseens, komparatiivi, subjunktiivin preesens. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 54 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäi7. Opintojaksot


72

nen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (Loppukoe: viikolla 51). Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904028Y Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen (Compréhension écrite), - 2 op (itseopiskelukurssi) Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2, (Intermédiaire 2, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. 3–5 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia ranskankielisten tekstien lukemiseen eri lukustrategioita käyttäen ja tutustuttaa lukija tekstien välityksellä ranskalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Sisältö: 10 opettajan valitsemaa tekstiä eri aihepiireistä ja 4 opiskelijan valitsemaa tekstiä opintoihin liittyvistä 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

aihepiireistä. Lisäksi sarja tekstinymmärtämisharjoituksia verkossa. Toteutustavat: itseopiskelua ja loppukoke Oppimateriaali: Materiaali jaetaan lukukauden alussa järjestettävässä kurssikokoontumissessa tai sen saa pyynnöstä kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritustavat: itseopiskelukurssi Arviointi: 1–5 Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen,cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. 904034Y Français pratique et Civilisation I - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire II, 904027Y) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella. Tavoite: Parannetaan etenkin suullista valmiutta ja opetellaan argumentoimaan arkipäivän tilanteissa. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. ranskalaisen koulutusjärjestelmän erityispiirteitä, kahvilakulttuuri, järjestöissä ja yhdistyksisssä toimiminen, matkustaminen. Rakenteista esille tulevat mm. kerronnassa käytettävät aikamuodot, erilaiset ajanmääreet (il y a, depuis), syy- ja seuraussuhteiden ilmaiseminen, gerundi, pluskvamperfekti. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).


Opinto-opas 2008–2009

Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38 (Loppukoe: viikolla 51). Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Opetuskieli: ranska / englanti / suomi 904035Y Français pratique et Civilisation 2 - 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1/ B2 Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu "Français Pratique et Civilisation I" tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opetellaan kommunikoimaan vaativammissa ja monimutkaisemmissa tilanteissa sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ajatuksia paremmin. Kieliopin ja lauserakenteiden sekä sanaston edelleen syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat esim. tärkeät elämänarvot, erilaiset säännöt ja sosiaalisissa tilanteissa käyttäytyminen, televisio ja lehdistö Ranskassa Rakenteista esiin tulevat mm. epäsuora kerronta preesensissä ja menneessä ajassa, ehdotuksista kieltäytyminen ja

73

niihin myöntyminen, menneen ajan futuuri, passiiviset muodot. Toteutustavat luento-opetus ryhmissä 26 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: Oppikirja ja tehtäväkirja (Méthode et cahier d´exercice) ”Taxi 2”, G. Capelle, R. Menand; Hachette (FLE) Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää suullisen esityksen (15-20 min) valitsemastaan aiheesta. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska/englantia/suomi 904020Y Pratique de l´Oral 1 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2 / B1 Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 2 (Débutants 2) tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 3 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvää sanastoa ja tarpeellisia keskeisiä rakenteita sekä tehdään keskustelutekniikka- ja tilanneharjoituksia. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi7. Opintojaksot


74

ja intonaatioharjoituksia ja kuunteluharjoituksia. Toteutustavat: intensiivikurssi; luento-opetus ryhmässa 28 t (4 tuntia päivassa) ja itsenäinentyöskentely Oppimateriali: jaetaan kurssin kuluessa Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Kurssin päätteeksi järjestetään kuuntelukoe. Tarvittaessa järjestetään myös suullinen koe. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5 Vastuuhenkilö: Helena Paitsola, Helena.Paitsola@oulu.fi; Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: järjestetään toukokuussa. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska/suomi/englantia 904033Y Pratique de l´Oral 2 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2 Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédiaire 2) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Suullisen kielitaidon valmiuksien parantaminen. Sisältö: Tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja keskeisten rakenteiden harjoittelua. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa ja valmistellaan omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä. Sen lisäksi ääntämisharjoituksia, rytmi- ja intonaatioharjoituksia. Kuunteluharjoituksia. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 28 t (2 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen) Oppimateriaali: Jaetaan kurssin kuluessa Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja opettajan antamien tehtävien tekemistä. Opiskelija pitää lyhyen suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta. Arviointi: kurssi arvostellaan asteikolla 1–5 Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Syyslukukaudella opetus alkaa viikolla 38. Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: ranska 904008Y Travailler/Étudier en France 1 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 Lähtövaatimus: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu ranskan jatkokurssi 2 (Intermédaire II, Y904027) tai vastaavat tiedot (esim. vähintään 5 vuotta koulussa). Ajoitus: Kurssi järjestetetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opetellaan perussanastoa sekä harjoitellaan työelämässä ja opiskellussa tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kieliopin sekä lauserakenteiden ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. Tarvittava sanavarasto ja rakenteet arkipäivään ja harrastuksiin Ranskassa (terveys, asuminen, opiskeleminen), tietojen pyytäminen ja antaminen (hallinnollinen kieli), työn etsiminen.


Opinto-opas 2008–2009

Rakenteista tulevat esille esim. kysymysten muodostus, prepositiot verbien ja adjektiivien yhteydessä, komparatiivi ja superlatiivi, ajan määreet (pendant, depuis, il y a..), partisiipin preesens. Kurssilla saa myös maahan ja ranskalaiseen kulttuurin tietoa. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 54 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Suoritustavat: Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Arviointi: Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Kevätlukukauden ajat ilmoitetaan joulukuussa. Ilmoittautuminen: sähköpostilla suoraan opettajalle. 904009A Travailler/Étudier en France 2 - 4 op – Itseopiskelukurssi Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1 / B2 Edeltävät opinnot: Kielikeskuksessa hyvin suoritettu "Travailler/Etudier en France 1" tai vastaavat tiedot (esim. yli 5 vuotta koulussa) Ajoitus: Järjestetään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella.

75

Tavoite: opiskellaan syventävämmin Ranskassa käytettävää opiskelu- ja työelämän kieltä sekä maahan ja kultuuriin liittyvää asiatietoutta. Sisältö: Aihepiirejä ovat mm. CV:n laatiminen, työhaastattelu jne, työtehtävistä kertominen, työrytmi, kulttuuri- ja maantuntemus, kohteliaisuus, «savoir-vivre», lyhenteiden merkitys (PME, PMI, PDG, DRH). Rakenteista tulevat esille esim. konditionaalin muodostaminen ja käyttö, subjunktiivi, indefiniittipronominit (tous, toutes..certains, quelques-uns), ehdotuksista kieltäytyminen ja niihin myöntyminen, passiiviset muodot. Toteutustavat: luento-opetus ryhmissä 54 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Oppimateriaali: jaetaan kurssin kuluessa. Suoritustavat: Opintojakson voi suorittaa itseopiskeluna ja loppukokeella. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskellija suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti. Opiskelija pitää suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta (10–15 min.) Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Cécile Rousselet-Karinen, cecile@cc.oulu.fi Lisätiedot: Opetus ja siihen ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla suoraan opettajalle. Opetuskieli: Ranska

7. Opintojaksot


76

Opinto-opas 2008–2009

Saksan kielen kurssit Tutkintovaatimusten mukaan sinun tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op), Projekt Firmenpräsentation (Profi) (2 op), Geschäftskontakte (2 op), Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op) Pakollisiin kieliopintoihin voidaan tietyin ehdoin hyväksyä muitakin saksan kursseja, ks. tarkemmin alla. Yleistä saksan opinnoista Lähtötasovaatimus Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssille on saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksen saksan alkeiskurssit I ja II (yhteensä 8 op). Osallistuminen kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte edellyttää taitotasoa B1, esim. saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai kielikeskuksessa suoritettu Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille -kurssi. Handelspartner Deutschland ja Wirtschaftsdeutsch -kursseille pääsyn edellytyksenä on vähintään taitotaso B1, tämä tarkoittaa noin 5 vuotta koulusaksaa tai vastaavia tietoja, esim. hyväksytysti suoritetut kurssit Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Aloitat saksan opinnot alkeista Saksa on mahdollista aloittaa myös alkeista. Kielikeskuksen järjestämien Saksan kielen alkeiskurssien I ja II (4 op + 4 op) sekä Saksan jatkokurssin taloustieteilijöille (4 op) sisällöt on suunniteltu siten, että suoritettuaan nämä kurssit vähintään arvosanalla 3 opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua varsinaisille kaupallisen saksan kurs7. Opintojaksot

seille. Näihin opintoihin tulisi varata aikaa n. 1,5 vuotta. Jatkat koulussa aloittamiasi saksan opintoja Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, tasolta B1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta B1/B2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tässä tapauksessa voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit: Saksan kielen tekstinymmärtäminen, Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch - Finnisch, Keskustelu I ja II. Honors-ohjelma Voit suorittaa saksan kielen opinnot myös ns. vaativan ohjelman (honors) mukaisesti. Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän "Saksan kieli 12 op, honors", tulee sinun suorittaa vähintään 12 op kursseja seuraavilta tasoilta: – 8 op tasolta B1 (Saksan kielen jatkokurssia, taso A2/B1, ei voi sisällyttää honors-ohjelmaan) – 4 op kauppatieteellisen alan kursseja tasolta B1 / B2 Kurssien keskiarvosanan pitää olla vähintään 4,00. Yleistä kursseista: Kaikilla saksan kielen kursseilla painotetaan suullista viestintää sekä arkipäivän että liike-elämän tilanteissa. Muita painopistealueita ovat kulttuurienvälinen viestintä sekä maantuntemus. 903024 Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-,


Opinto-opas 2008–2009

kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. ylä-asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu kaksi ryhmää (ryhmät A ja B). Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintolaja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdysverbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen sanajärjestys.

77

Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 1. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Suomi ja saksa 903025 Y Saksan kielen alkeiskurssi II, 4 op Taitotaso Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 / A2. Asema Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai muihin opintohin. Lähtötasovaatimus: Aikaisemmin suoritettu Saksan kielen alkeiskurssi I tai taitotaso A1. Voit osallistua kurssille myös jos saksan opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Taloustieteen opiskelijoille on varattu kaksi ryhmää (ryhmät A ja 7. Opintojaksot


78

B). Muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista. Sisältö: Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat asuminen, kotikaupungista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, puhelinkieli, hotellihuoneen varaaminen, vierailut, lomamatkat sekä saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus. Rakenteet: preesens, perfekti, substantiivien datiivi, omistuspronominit, datiiviprepositiot, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, imperatiivi, konditionaali, järjestysluvut, päivämäärät, ajanmääreitä, konjunktioita, pää- ja sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla kertautuvat alkeiskurssi I:llä harjoitellut rakenteet. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 1. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Kappaleet 8–14. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, so7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

vittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Suomi ja saksa 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A 2/B 1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. honors-ohjelmaan). Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan alkeiskurssi II, (4 + 4 op). Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin tavallisimmissa arki- sekä työelämään liittyvissä tilanteissa. Osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen


Opinto-opas 2008–2009

ajan tapahtumista. Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta sekä teksteistä. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hänellä on valmiudet selviytyä yleisimmissä arkipäivän ja työelämän tilanteissa kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Sisältö: Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot. Rakenteet: imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, passiivi, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens, perfekti ja sanajärjestys. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Kauppi-Simon: Fahrplan 2. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia. Suoritustavat: Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vähintään arvosanalla 3 suoritettu jatkokurssi antaa sinulle hy-

79

vät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte. Vastuuhenkilöt: Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe Lisätiedot Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Suomi ja saksa 903045Y Geschäftskontakte, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella järjestetään 2 ryhmää ja kevätlukukaudella 2 ryhmää. Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi. Sisältö: Kirjallinen liikeviestintä: yhteydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakennehar7. Opintojaksot


80

joituksia. Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevieraiden vastaanottamiseen liittyviä harjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla. Suoritustavat: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista koetta. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Vastuuhenkilö: Marja Pohjola-Effe. Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Suomi ja saksa. 903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Lähtötasovaatimus: Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1. Ajoitus: Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa hyvät valmiudet yritysesittelyn pitämiseen saksan kielellä. Kurssilla perehdyt saksalaiseen liike-elämän kulttuuriin ja 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

liike-elämän kulttuurieroihin Suomen ja Saksan välillä. Harjaannut saamaan esiintymistilanteissa viestisi perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioon ottaen. Sisältö: Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maan- ja kulttuurien tuntemusta sekä Suomi-tietoutta saksaksi. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Saksa 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintohin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija


Opinto-opas 2008–2009

osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. hyväksytysti suoritetut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Edelleen on tavoitteena saavuttaa sellainen saksan kielen suullinen ja kirjallinen taito, että selviydyt hyvin vaativissakin liike-elämän viestintätilanteissa. Sisältö: Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Toteutustavat: Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa. Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Arviointi: Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Vastuuhenkilö: Oliver Jarde Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse.

81

Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Saksa 903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI- opintokokonaisuuteen tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä. Lähtötasovaatimus: Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa). Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Tavoite: Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Edelleen on tavoitteena saavuttaa sellainen saksan kielen suullinen ja kirjallinen taito, että selviydyt hyvin vaativissakin liike-elämän viestintätilanteissa. Sisältö: Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, tehdään esim. haastattelututkimus, luetaan ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teksteistä. Työskentelytapa on kontrastiivinen, osittain mukana on syntyperäisiä vaihto-opiskelijoita. Toteutustavat: Opetusta noin 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimateriaali: Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. 7. Opintojaksot


82

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi kehittyminen. Arviointi: Opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5. Vastuuhenkilöt: Sabine Grasz ja Oliver Jarde

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Saksa


Opinto-opas 2008–2009

Venäjän kielen kurssit Pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään venäjän kurssit Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op Delevoj russkij jazyk, 4 op, Delevoj partner Rossija, 4 op, Venäjän kielen puhuminen, 4 op ja Venäjän kertauskurssi, 5 po. Venäjä on mahdollista aloittaa myös alkeista. Lukuvuonna 2008–2009 järjestetään seuraavat kurssit: 904066 Venäjän alkeiskurssi, osa I – 4 op 904067 Venäjän alkeiskurssi: Osa II – 4 op 904068 Venäjän jatkokurssi: Osa I – 4 op 904069 Venäjän jatkokurssi: Osa II – 4 op 904066 Venäjän alkeiskurssi: osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Ei edeltäviä venäjän opistoja Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin. Oppikirjan kappaleet 1 – 6. Sisältö: Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevät-

83

lukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Alikov: Saljut! Venäjän alkeiskurssi 1. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi 904067 Venäjän alkeiskurssi: Osa II – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa. Oppikirjan kappaleet 7-12. Sisältö: Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen 7. Opintojaksot


84

edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle. Kohderyhmä: aikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Alikov: Saljut! Venäjän alkeiskurssi 1. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen kurssille tammikuun alussa Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi 904068 Venäjän jatkokurssi: Osa I – 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Kielikeskuksessa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Opiskelija osaa kertoa omasta taustastaan ja selviytyy vaikeahkoissa asioimistilanteissa. Oppikirjan kappaleet 1–6. Sisältö: Perhe, työ, lomailu, asuminen. Asiointi apteekissa, terveyskeskuksessa, rautatieasemalla, lentokentällä, tullissa, hotellissa. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän jatkokurssi/ Osa II:lle. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Patrikainen, Saljut 2. Otava. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen . Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi 904069 Venäjän jatkokurssi: Osa II - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2. Asema: Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Lähtötasovaatimus: Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Oppikirjan kappaleet 7–12. Sisältö: Opiskelu, harrastukset, ostokset. Venäläiset ja suomalaiset juhlat. Matkustaminen. Televisio. Kulttuuritietoa. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.


Opinto-opas 2008–2009

85

Oppimateriaali: Nikiforow, Keränen, Alikov: Saljut! Venäjän alkeiskurssi 1. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen kurssille tammikuun alussa Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen . Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, ja kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan KK:n ilmoitustaululla sekä henkilökohtaisesti sähköpostilla. Opetuskieli: venäjä ja suomi

Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään myös kurssit:

904056Y Delovoj russkij jazyk, 4 op

904057Y Delovoj partner Rossija, 4 op

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatkokurssit). Ajoitus: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa asioimistilanteissa venäläisten liikekumppaneiden kanssa ja tutustuu talousalan teksteihin. Osatavoitteita ovat venäjän yleiskielen taidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden omaksuminen ja tavallisimpien viestintätilanteiden sekä yksinkertaisten neuvottelutilanteiden hallitseminen. Sisältö: Puhelut, liikematkat, venäläiset vieraat, yrityskulttuuri, neuvottelut, liikekirjeet. Suomi-tietous. Talousalan tekstit.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2. Asema: Vapaaehtoinen / pakollinen. Lähtötasovaatimus: Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk. Ajoitus: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella. Tavoite: Tavoitteena on syventää yleiskielen hallintaa ja ammattikielen tuntemusta ja taitoa, niin että opiskelija selviytyy yleisluonteisista ja liike-elämän viestintätilanteista, perehtyy Suomen ja venäjänkielisen alueen kauppasuhteisiin ja tutustuu venäjänkielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin. Sisältö: messut, yritysvierailut, -esittelyt, kauppasopimukset ym. asiakirjat, talousalan eri tekstityypit. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. 7. Opintojaksot


86

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Kurssi on tarkoitettu venäjää vapaaehtoisena aineena lukeville ja opintojaksoja Y904051 Venäjän kielen puhuminen (HuTK) ja Y904053 Venäjän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito) (LuTK) suorittaville sekä TaTKin pakollisia kieliopintoja suorittaville. Kurssi on tarkoitettu myös Y904054 Tekniikan venäjä 1 (8 op) (TTK) osasuoritukseksi. Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja / tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Tavoite: Aikaisemmin opitun puhutun kielen aktivointi ja syventäminen. Suullisen tuottamisen parantaminen, kuullunymmärtämisen kehittäminen ja sanaston laajentaminen. Sisältö: Tavallisimmille kommunikaatiotilanteille tyypillisen sanaston ja rakenteiden kertausta. Kurssi koostuu erilaisista teemakokonaisuuksista, joita käsitellään teksti-, audio- ja videomateriaalin pohjalta. Kuullunymmärtämis-, keskustelu- ja kielistudioharjoituksia. Toteutustavat: Kontaktiopetusta 60 tuntia (58 %), itsenäistä työskentelyä 42 %. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin Oppimateriaali: Opettajan materiaalit. Arviointi: Hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Kurssille ilmoittaudutaan Internetin kautta osoitteessa http:// cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen. OpetuskielI: venäjä ja suomi 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1. Asema: Vapaaehtoinen Lähtötasovaatimus: Jatkokurssi 2 ja/ tai tekstin ymmärtämisen kurssi tai vastaavat tiedot. Ajoitus: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tavoite: tavoitteena on alkeis- ja jatkokursseilla saavutetun kielitaidon aktivointi. Sisältö: Peruskieliopin ja -sanaston kertaus kirjallisten ja suullisten tehtävien ja tekstien avulla. Toteutustavat: Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmä: Kaikkien tiedekuntien opiskelijat Oppimateriaali: Opettajan materiaali. Arviointi: 5–1 / hylätty Vastuuhenkilö: Ari Hepo-aho Lisätiedot: Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Ilmoittautuminen Internetin kautta osoitteessa http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/ilmoittautuminen Opetuskieli: venäjä ja suomi


Opinto-opas 2008–2009

87

7.3 Taloustieteiden tiedekunnan KIEKUVI-opintokokonaisuus Kieli-, kulttuuri- ja viestintäkokonaisuus – 25 op Language, Culture and Communication Studies – 25 ects credits Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen sisältyy kolme osa-aluetta.

Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot muodostuvat valinnaisista kursseista. Sinulla on mahdollisuus koota kielikeskuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. – Voit valita alla olevasta kurssitarjonnasta yhteensä 25 opintopistettä. – KIEKUVI-opintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. – Jos kurssi sisältyy jo suorittamiisi kandidaattitutkinnon pakollisiin kieliopintoihin, et voi enää sisällyttää sitä kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintokokonaisuuteen.

– Suositellaan, että KIEKUVIin sisällytetään enemmän kuin yksi kieli. – Voit aloittaa uuden kielen opiskelun alkeista seuraavissa kielissä: espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. – Hyvän kielitaidon saavuttamiseksi uudessa kielessä suositellaan opintojen aloittamista jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. – Jos suoritat uudessa kielessä alkeiskurssi osa I:n, niin sinun täytyy myös suorittaa alkeiskurssi osa II:n, jotta ne voivat sisältyä 25 op:n kokonaisuuteen. Siis: pelkkää alkeiskurssi osa I ei hyväksytä 25 op:n kokonaisuuteen. – Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin myös kulttuurien tuntemusta syventäviä kursseja, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille (kurssivalikoiman löydät alempana kohdasta Kulttuuri). KIEKUVI-opintokokonaisuuteen voit myös sisällyttää muita yliopistotasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja. Kiekuvin yhteyshenkilönä on kielikeskuksen amanuenssi Sandra Grötsch. Toimisto KK243 (Yläväylä), puhelin 553 3206. (sandra.grotsch(at)oulu.fi). HONORS-ohjelma Sinulla on myös KIEKUVISSA mahdollisuus tehdä yhden tai kahden vieraan kielen opinnot ns. vaativan ohjelman mukaisesti. Tällöin voit saada tutkintotodistukseen maininnan ”vaativa taso”, tämän maininnan voit saavuttaa myös ruotsin kielen opinnoissa. 7. Opintojaksot


88

Englannin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Englannin kieli, 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op englannin kursseja seuraavasti: – 4 op tasolta B2 (second year courses) – 4 op tasolta C1 (third year courses) – 4 op miltä tahansa tasolta (B1–C2) Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. Ruotsin kieli Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”, tulee sinun suorittaa KIEKUVIin vähintään 8 op ruotsin kursseja. Kurssien keskiarvon tulee olla vähintään 4. Muut kielet (lukuvuonna 2008–09 espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä) Mikäli haluat saada tutkintotodistukseesi kielitaidostasi merkinnän ”Espanjan(Italian/ Ranskan/Saksan/Venäjän kieli 12 op, vaativa taso” tulee sinun suorittaa vähintään 12 op ao. kielen kursseja seuraavilta tasoilta: – 8 op tasolta B1 Huom! Kursseja taitotasolla A2/B1 ei lasketa Honorsiin kuuluviksi. – 4 op tasolta B1/B2 Kurssien keskiarvosana pitää olla vähintään 4. KURSSITARJONTA Ensin esitellään kielten ja viestinnän kurssit aakkosjärjestyksessä, sitten ns. kulttuurikurssit, joilla voi syventää kulttuurien tuntemusta. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Kielten ja viestinnän kurssit Kielen ja viestinnän kurssit lukuvuonna 2008-09 1. Englanti 2. Espanja 3. Italia 4. Japani 5. Ranska 6. Ruotsi 7. Saksa 8. Suomea muunkielisille 9. Suomen kieli ja viestintä 10.Venäjä 1. Englannin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 1st year courses 902077Y Text-based Lexicon B1-B2, 2 op, fall 902071Y Integrated Text B1-B2, 2 op, spring 902084Y Business Medley B1-B2, 2 op, fall and spring 902048Y Business Correspondence B1-B2, 2 op, fall and spring Second year courses 902089A Training in Interpersonal Management Skills B2, 2 op, fall and/or spring 902090A Negotiations and Meetings B2, 2 op, fall and spring 902091A Language of Contracts B2, 2 op, spring 902092A World Issues and Negotiations B2, 2 op, fall and spring


Opinto-opas 2008–2009

902093A Business Related Current Events B2, 2 op, fall and/or spring Third year courses 902086A Introduction to Intercultural Communication C1, 2 op, fall 902087A Research in Intercultural Communication C1, 2 op, spring 902088A Presentations and Academic Writing 1 C1, 2 op, fall 902095A Presentations and Academic Writing 2 C1, 2 op, fall 902016A Field-Related Integrated Studies C1, 2-4 op, spring Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Jaana Sorvari (Jaana.Sorvari(at)oulu.fi) 2. Espanjan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905024Y Espanjan alkeiskurssi I, Taso: A1, 4 op 905026Y Espanjan alkeiskurssi II, Taso: A1/A2, 4 op 905028Y Espanjan jatkokurssi I, Taso: A2/B1, 4 op 905029Y Espanjan jatkokurssi II, Taso: B1, 4 op 905022Y Espanjan jatkokurssi III, Taso: B1/B2, 4 op 905030Y Espanjan keskustelukurssi, Taso: B1/B2, 2 op 905033Y Kaupallisen espanjan kurssi Taso: B1/B2, 4 op

89

905031Y TANDEM espanja -suomi, 2 op 905033Y "Caminando Por Mundos Hispanos" verkkokurssi, 4 op Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Lili Carrion-Pena (lcarrion(at)cc.oulu.fi) 3. Italian kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905006Y Italian alkeiskurssi I, 4 op Taso: A1 905007Y Italian alkeiskurssi II, 4 op Taso: A1/A2 905008Y Italian jatkokurssi I, 4 op Taso: A2/B1 905009Y Italian jatkokurssi II, 4 op Taso: B1 905004Y Italian jatkokurssi III, 2 op – 4 op Taso: B1 905005Y Italian kielen keskustelukurssi – Conversazione, 2 op Taso: (A2) B1/B2 905012Y Teksti- ja puhekurssi 1 Comprensione e comunicazione 1, 2 op Taso: A1 -> 905013Y Teksti- ja puhekurssi 2 Comprensione e comunicazione 2, 2 op Taso: A1 -> 905016Y Teksti- ja puhekurssi 3 Comprensione e comunicazione 3, 2 op Taso: A1 -> 905017Y Kieliopin kertauskurssi 1, 2 op Taso: A2 -> 905018Y Kieliopin kertauskurssi 2, 2 op Taso: A2 -> 7. Opintojaksot


90

905015Y Italiano affari – yrityselämän italiaa, 2 op – 4 op Taso: B1/B2 905014Y TANDEM italia – suomi, 2 op Taso: A1 -> Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Pirkko Kukkohovi, pirkko.kukkohovi(at)oulu.fi 4. Japanin kielen kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 905040Y Japanin kielen alkeiskurssi 12 op, Taso: A1 905041Y Japanin kielen jatkokurssi 12 op, Taso: A2/B1 Japanin kielen syventävä kurssi 2-6 op: 905051Y Kirjoittaminen-kurssi 1, 2 op, Taso: B1 905052Y Kirjoittaminen-kurssi 2, 2 op, Taso: B1 905053Y Japaninkielen keskustelukurssi, 2 op, Taso: B1 905046Y TANDEM japani – suomi, 2 op, Taso: A1 -> Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaassa www.oulu.fi/kielikeskus. Yhteysopettaja: Junko Sopo (Junko.Sopo(at)oulu.fi) 5. Ranskan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904016Y Ranskan alkeiskurssi 1, Débutants 1, 4 op, Taso: A1 904017Y Ranskan alkeiskurssi 2, Débutants 2, 4 op, Taso: A1/A2 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

904026Y Ranskan jatkokurssi 1, Intermédiaire 1, 4 op, Taso: A2 904027Y Ranskan jatkokurssi 2, Intermédiaire 2, 4 op, Taso: A2/B1 904008Y Étudier/Travailler en France 1,4 op, Taso: B1 904009Y Étudier/travailler en France 2,4 op, Taso: B1/B2 904034Y Français pratique et Civilisation 1, 2 op, Taso: B1 904035Y Français pratique et Civilisation 2, 2 op, Taso: B1/B2 904028Y Tekstin ymmärtäminen, Compréhension écrite, 2 op, Taso: B1 904020Y Pratique de l’oral 1, 2 op, Taso: B1 904033Y Pratique de l’oral 2, 2 op, Taso: B1/B2 904024Y Tandem, 2 op, Taso: A1 -> Kurssikuvaukset löydät tästä oppaasta kohdasta pakolliset kieliopinnot sekä kielikeskuksen opinto-oppaasta www.oulu.fi/kielikeskus Yhteysopettaja: Cécile Rousselet-Karinen (cecile(at)cc.oulu.fi) 6. Ruotsin kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssien koodit ja nimet: 901021 A kulturer möts (2 op), 901022A Välkommen till vårt företag! (2 op), 901023A Allting går att sälja! (2 op), 901024A Kundkontakter (2 op), 901025A Tala med! (2 op), 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) (2–4 op) Asema: Vapaaehtoiset KIEKUVI-opintokokonaisuuteen kuuluvat ruotsin kurssit TaTK:n opiskelijoille. Ajoitus: Opiskelija voi suorittaa vapaaehtoisia kursseja haluamansa määrän haluamassaan järjestyksessä.


Opinto-opas 2008–2009

Tavoitteet ja sisällöt kursseittain: 901021A Kulturer möts 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija syventää ruotsin kielen taitoa, kulttuuritaitoja ja tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Hän perehtyy suomalaiseen ja ruotsalaiseen liikekulttuuriin sekä muihin asioihin, jotka suomalaisen liike-elämän ammattilaisen on hyvä tietää suomalais-ruotsalaisessa yhteistyössä. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut.

91

Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: petukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 901022A Välkommen till vårt företag! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi pyritään järjestämään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija syventää sellaista ruotsin kielen taitoa, jota tarvitaan suomalais-ruotsalaisissa yrityskontakteissa. 7. Opintojaksot


92

Sisältö: Yritysesittelyt ja -vierailut. Yrityksen arvot ja strategiat. Tunnusluvut ja vuosikertomukset. Katsaus liikekulttuureihin. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 28 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

901023A Allting går att sälja! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija syventää sellaista ruotsin kielen taitoa, jota tarvitaan mainonnan ja markkinoinnin viestintätilanteissa. Sisältö: Mainokset ja mainoskampanjat. Esittelytilanteet. Keksinnöt, innovaatiot ja tuotteet. Omavalintaiset alan aiheet. Ajankohtaisia alan tekstejä. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukai-


Opinto-opas 2008–2009

sesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 901024A Kundkontakter 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä. Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija syventää sellaista ruotsin kielen taitoa, jota tarvitaan liike-elämän asiakaskontakteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Liike-elämän asiakaskontaktit (puhelin, sähköposti, kirjeet). Tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot. Tilannepohjaisia yksilö- ja pariharjoituksia sekä itseohjattua opiskelua.

93

Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia ja lisäksi itseohjattua opiskelua. Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös s-postiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 7. Opintojaksot


94

901025A Tala med! 2 op (1.5 ov) Taitotaso: B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen. Ajoitus: Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija syventää sellaista ruotsin kielen suullista taitoa, jota tarvitaan ruotsinkielisillä alueilla Suomessa sekä muissa pohjoismaissa asuessa, työelämässä ja erilaisissa ruotsinkielisissä kontakteissa. Sisältö: Viestinnällisiä suullisia harjoituksia, aihepiirit esim. (työ)kulttuuri ja kulttuurierot pohjoismaissa, työn hakeminen ja työhaastattelun simulointi, kokoustekniikka, argumentointi, alustukset keskusteluaiheisiin, ’småprat’. Opiskelijat voivat vaikuttaa aihepiireihin. Toteutustavat: ks. kohta Suoritustavat Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli,12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 1x90 min. lähiopetusta viikossa, kokonaismäärä 28 t. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin valmistautumista ja osallistumista sekä kaik7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

kien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Arviointi: 5–1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Hanna-Leena Ainonen ja Birgitta Tamminen Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittautumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 901026A Lär dig på egen hand (HOPS) 2-4 op (1.5-3 ov) Taitotaso: B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen opintojakso. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa vasta pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen. Ajoitus: Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tavoite: Opiskelija perehtyy hyvin suurempaan yksilöllisesti räätälöityyn omaan alaan liittyvään aihekokonaisuuteen ruotsin kielellä. Sisältö: Ohjauksessa tapahtuva omatoiminen opiskelu yksin tai pareittain. Yksilöllisen opintosuunnitelman laatiminen. Lähdekirjallisuuteen tutustuminen. Omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatiminen. Loppukeskustelu ohjaavan opettajan kanssa. Toteutustavat: s. kohta Suoritustavat


Opinto-opas 2008–2009

Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa vasta pakollisen ruotsin kurssin jälkeen. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan "Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso". Oppimateriaali: Opiskelija hyödyntää erikseen sovittavaa lähdekirjallisuutta kirjoitelmassaan. Suoritustavat: Kurssi sisältää tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa ja omaan alaan liittyvän kirjoitelman laatimisen lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Kirjoitelman laajuus riippuu valitusta opintopistemäärästä. Arviointi: 5 – 1 / hylätty. Ks. myös yllä kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Marja Harlin Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan s-postitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi), kevätlukukauden osalta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Opetuskieli: Ruotsi 7. Saksan kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kurssikuvaukset on esitelty tässä oppaassa, kohdassa pakolliset kieliopinnot. 903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op, Taso: A1 903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op, Taso: A1/A2 903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op, Taso: A2/B1

95

903044Y Projekt Firmenpräsentation (Profi), 2 op, Taso: B1 903045Y Geschäftskontakte, 2 op, Taso: B1 903017A Handelspartner Deutschland, 4 op, Taso: B1/B2 903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op, Taso: B1/B2 Seuraavien kurssien kurssikuvaukset löydät kielikeskuksen opinto-oppaassa kotisivulta http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ 903021Y Saksan kieli ja kulttuuri tehokurssi, 2 op, Taso: A2 903037Y Keskustelu I, 2 op, Taso: B1 -> 903023Y Keskustelu II, 2 op, Taso: B1 -> 903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2-3 op, Taso: B1/B2 903042Y Saksan jatkokurssi III, 2–4 op, Taso: B1 903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2–4 op, Taso: B1/B2 Yhteysopettajat: Kaisu Jarde, Oliver Jarde, Marja Pohjola-Effe, Sabine Grasz . Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi 9. Suomea muunkielisille osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Finnish for Foreigners Alkeistaso/Elementary level: 900017Y Suomen kielen johdantokurssi / Survival Finnish course, 2 op, Taso: A1 900013Y Suomen kielen peruskurssi 1 / Beginners’ Finnish course 1, 2 op, Taso: A1 900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 / Beginners’ Finnish course 2, 4 op, Taso: A1/A2 7. Opintojaksot


96

Keskitaso/Intermediate level: 900015Y Suomen kielen jatkokurssi 1/Intermediate Finnish course 1, 4 op, Taso: A2 900016Y Suomen kielen jatkokurssi 2 / Intermediate Finnish course 2, 4 op, Taso: A2/B1 Edistyneiden taso / Advanced level: 900020Y Suomen kielen kurssi edistyneille / Finnish for advanced students, 2 op, Taso: B1/B2 900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi / Special course in Finnish: Writing skills, 2 op, Taso: B1/B2

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

900054Y Suomen kielen keskustelukurssi / Conversation skills in Finnish, 2 op, Taso: B1/B2 900061Y Suomen kielen työpaja / Finnish Language workshop, 2 op, Taso B1/B2 9000234 Suomen kielen rakenteiden kurssi / Structures of the Finnish Language 4op, Taso B1 -> Yhteysopettaja/Contact teacher: Anne Koskela (anne.koskela(at)oulu.fi, 553 3170) Kurssikuvaukset löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Course descriptions can be found in the study guide of the Language Centre http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/


Opinto-opas 2008–2009

97

9. Suomen kielen ja viestinnän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta Kirjallisen ja suullisen viestinnän (suomi) noutopöytä. Huom! Noutopöydän sisältöön voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Tarkista tarjonta kielikeskuksen sivuilta: http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ KIRJOITUSVIESTINTÄ

INTEGROITU KIRJOITUS- JA PUHEVIESTINTÄ

PUHEVIESTINTÄ

Kirjallisen viestinnän perusteet (2–3 op)

Tieteellinen viestintä (4–5 op)

Ryhmäviestintä (2–3 op)

Kirjoituskurssi (2–3 op)

Tieteen popularisointi (2–5 op)

Esiintymistaito (2–3 op)

Kielen- ja tekstinhuollon kurssi (2–3 op)

Puheviestintä (2–3 op)

Lehtikurssi (2–3 op)

Esiintymisvarmuuden kehittäminen (2–3 op)

Luova kirjoittaminen (2–3 op)

Opetusviestintä (2–3 op)

Apua opinnäytetyöhön (2–3 op) Verkkokirjoittaminen (2–3 op)

Huom! Kurssisuorituksen laajuus voi vaihdella tehtävien mukaan. Yhteysopettaja: Outi Mikkola (outi.mikkola(at)oulu.fi)

7. Opintojaksot


98

10. Venäjän kurssit osana KIEKUVI-opintokokonaisuutta 904058Y Venäjän alkeiskurssi, osat I ja II, 8 op, Taso: A1 904059Y Venäjän jatkokurssi, osat I ja II, 8 op, Taso: A2 904056Y Delevoj russkij jazyk, 4 op, Taso: B1 904057Y Delevoj partner Rossija, 4 op, Taso: B1/B2 904061Y Venäjän kielen puhuminen, 4 op, Taso: A2/B1 904070Y Venäjän kertauskurssi, 5 op, Taso: A2/B1 904052Y Tekstin ymmärtäminen 3, 2–4 op, Taso: A2/B1 Kurssikuvaukset löydät pakollisten kielten kohdalta tai kielikeskuksen opinto-oppaasta http://webcgi.oulu.fi/ kielikeskus/ Yhteysopettaja: Ari Hepo-aho (ahepoaho(at)cc.oulu.fi) Kulttuuri Suositus: Suositellaan, että sisällytät KIEKUVIin jonkun seuraavista kulttuurien tuntemusta syventävistä kursseista, mikäli et ole jo aikaisemmissa kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnoissasi osallistunut vastaaville kursseille. 902104Y Kulttuuripassi / Culture Passport 1. Miten kulttuuripassi toimii? Nouda passi ja lista tapahtumista koordinaattorilta. Tapahtuman jälkeen ohjaaja antaa merkinnän passiin. Kun passissa on 13 merkintää, ota yhteys koordinaattoriin. 2. Kulttuuripassiin opiskelija voi kerätä merkintöjä eri kulttuuritapahtumista: Cafe Lingua Kielipeli-illat 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

A Crosscut Across Cultures Kerää 13 merkintää, 2 op 3. Kulttuuripassi-koordinaattorit: Yhteysopettajat: Jaana.Sorvari(at)oulu.fi ja Pirkko.Kukkohovi(at)oulu.fi 902086A Introduction to intercultural communication 2 op Taitotaso: (EVK) C1 Ajoitus: Autumn 3rd year Tavoitteet: Students on the course will practice the following skills: understand & take detailed notes on a lecture; read fairly long demanding texts and summarise them orally; communicate fluently, spontaneously, accurately, and effectively in discussions. Sisältö: The goal of this course is to increase students’ understanding and awareness of culture and its influence on communication, with a focus on the intercultural communication strategies relevant to the business world. Topics to be covered are: intercultural awareness, perception & culture, theories of intercultural communication, culture shock, non-verbal communication, cultural identity, and ethics & negotiation in intercultural business contexts. Suorittaminen ja arviointi The course consists of lectures, short readings about cross-cultural communication, and small group discussions. Coursework includes two examinations and a course journal. The evaluation scale is 1-5. Ilmoittautuminen Register in WebOodi starting August 15, 8:00. Following the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant places will be posted in the blue folder at the Eng. for Econ students bulletin board near the LC office.


Opinto-opas 2008–2009

Oppimateriaali: will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Karen.Niskanen(at)oulu.fi 902087A Research in intercultural communication 2 op Taitotaso: (EVK) C1 Ajoitus: Spring 3rd year Edeltävät opinnot: The 2nd year courses & Introduction to Intercultural Communication must be completed prior to Research in Intercultural Communication. Tavoitteet: Students on this course will practice the following skills: read complex reports, analyses, and commentaries where opinions, viewpoints, and implications are discussed; express opinions in conversation clearly and precisely, using logical arguments to debate convincingly; write about and present to the class a complex topic in a clear and well-structured way, putting together information from various sources and presenting it in a coherent summary. Sisältö: The aim of the course is to allow students to practice and develop intercultural communication and research writing skills through a small group research project. The lectures and readings provide instruction in the methodology, tools, and research design used in intercultural communication research, Suorittaminen ja arviointi: Students will work in small groups examining intercultural business communication issues. The course consists of lectures, tutorials, group research work, and a final project. The evaluation scale is 1–5.

99

Ilmoittautuminen: Oppimateriaali: Students sign up in WebOodi during December 15 – January 15. Materials will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts. Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Karen.Niskanen(at)oulu.fi 901021A Kulturer möts (2 op) Taitotaso B2 (Eurooppalainen viitekehys) Asema: Vapaaehtoinen kurssi. Lähtötasovaatimus: Opintojakson voi suorittaa pakollisen opintojakson 901011Y Svenska för ekonomer jälkeen tai ennen sitä Ajoitus: Kurssi järjestetään sekä syysettä kevätlukukaudella. Tavoite: Opiskelija syventää ruotsin kielen taitoa, kulttuuritaitoja ja tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Hän perehtyy suomalaiseen ja ruotsalainen liikekulttuuriin sekä muihin asioihin, jotka suomalaisen liike-elämän ammattilaisen on hyvä tietää suomalais-ruotsalaisessa yhteistyössä. Sisältö: Perehtyminen suomalaisen ja ruotsalaisen liikekulttuurin eroihin, ruotsalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja omavalintaisiin kulttuuriaiheisiin. Aiheisiin liittyviä ohjelmia (video, dvd, internet) ja tekstejä. Kokouksia ja neuvotteluja. Ravintolatilanteita, ruokakulttuuria. Toteutustavat: Ks. kohta Suoritustavat. Kohderyhmä: Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi voidaan suorittaa pakollisen ruotsin kurssin (901011Y Svenska för ekonomer) jälkeen tai ennen sitä. Jos opiskelija suorittaa pakollisen ruotsin 7. Opintojaksot


100

lisäksi vapaaehtoisista ruotsin kursseista 8 op:n laajuisen ruotsin KieKuVi-kokonaisuuden (keskiarvo vähintään 4.00), hän saa tutkintotodistukseen maininnan “Ruotsin kieli, 12 op, vaativa taso”. Oppimateriaali: Kurssilla jaettavasta materiaalista peritään kopioimiskulut. Suoritustavat: Kurssi sisältää 8 lähiopetustuntia. Lisäksi itseohjattua opiskelua (yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia). Kurssin ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan aikataulusta. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetustunteihin sekä pari- ja ryhmätapaamisiin valmistautumista ja osallistumista sekä kaikkien harjoitustehtävien suorittamista sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssiin kuuluu kielitaidon testaus. Arviointi: 5–1/hylätty. Ks. myös kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin. Vastuuhenkilö: Liisa Pietilä Lisätiedot: Opetukseen ilmoittaudutaan joko sähköpostitse suoraan kurssin opettajalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) tai kirjoittamalla nimi sinisen mapin ilmoittatutumislistaan Yläväylällä. Ilmoittautumisen yhteydessä on aina ilmoitettava myös sähköpostiosoite, tiedekunta ja vuosikurssi. Kurssin alkaminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen syksyn kurssille viimeistään torstaina viikolla 38 ja kevään kurssille viimeistään torstaina viikolla 3. Opetuskieli: Ruotsi 903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1. Asema: Voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Lähtötasovaatimus: Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen. Ajoitus: Voit aloittaa kurssin joko syys- tai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit jakaa kahdelle lukukaudelle. Tavoite: Antaa mahdollisuus tutustua saksankielisien maiden kulttuuriin ja elämään syntyperäisen kielenpuhujan johdolla ja samalla kehittää kommunikointitaitoja saksan kielessä. Lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä. Sisältö: Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä). Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin. Toteutustavat: 10 tuntia kontaktiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä tapaamisia tandemryhmässä. Kohderyhmä: Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Oppimateriaali: Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla. Suoritustavat: 2 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista.


Opinto-opas 2008–2009

3 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. 4 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 30 itsenäistä tandemtapaamista + raportti tapaamisista. Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Sabine Grasz Lisätiedot: Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi Opetuskieli: Saksa / Suomi Student Exchange, 2 op / ECTS credits (1 ov version available for “old” students) Registration code / Ilmoittautumiskoodi: 902011P-26 Level: CEF Level: C1 (Average - Advanced) Course Description / Kurssikuvaus: This module is designed for students who intend to leave on a student exchange within the next couple of years. During the module, students carry out a number of reading, writing, vocabulary and oral tasks in preparation for study abroad and, at the same time, get practice in English and receive feedback on their language production. Assessment will be based on the satisfactory completion of the module tasks. The module is completed mainly through web-based and independent study. N.B. The module has a strict deadline by which date all coursework must be completed. Students who have not

101

completed the module by the specified date will not have an opportunity to complete the module later. Technical requirements: Basic PC and Web-browser skills are required, and students must have easy access to the Internet (email and relatively new versions of Internet Explorer or Netscape are necessary) as the module takes place within a Web-based learning environment. Contact teacher: Suzy McAnsh 902092A World issues and negotiations 2 op Taitotaso: (EVK) B2-C1 Ajoitus: Fall and spring Tavoitteet: During the course students will be expected to handle readings on economic and political issues. They will need to be able to contribute their ideas and opinions in various discussion settings. There are relatively few writing tasks, however, the students need to have a good command of the English grammar. Sisältö: This course serves as a map on the world and brings together many related fields of study under the broad categories of geography, political science, economics and mass communications. Each student will be encouraged to establish and maintain contact with an international partner either inside or outside of Finland. Suorittaminen ja arviointi: Much of the course rests on the preparedness of students as they do the required readings prior to the class discussions. Continuous evaluation is used with final course results determined on a 1-5 scale. Ilmoittautuminen: Second-year and older students sign up in WebOodi starting August 15 8:00, following the closing of WebOodi sign-up, the sign-up lists which still have vacant pla7. Opintojaksot


102

ces will be in the blue folder on the table in front of the English for Econ. students bulletin board. Oppimateriaali: This will be provided by the teacher and a copy fee will be collected.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Opetusajat: See the course menu http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/ Yhteysopettaja: Patrick.Nesbitt (at)oulu.fi


Opinto-opas 2008–2009

103

7.4 Menetelmäopinnot

P802107 Talousmatematiikka, 3 op

800117P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I, 7 op

Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi. Suoritustapa: 28 h luentoja 24 h harjoituksia. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä johtamisen ja organisaation koulutusohjelmissa. Sisältö: Kurssilla käydään läpi taloudellisten ilmiöiden matemaattisten mallien perusteita luentojen ja käytäntöön soveltavien laskuharjoitusten avulla. Sisältö jakautuu kahteen osaan: 1) finanssimatematiikka (erilaiset korkosysteemit), 2) indeksiteoria (hintaja volyymi-indeksit ja niiden soveltaminen). Kirjallisuus: Luentomoniste Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä

Ajoitus: 1. vuoden syyslukukausi. Suoritustapa: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Sisältö: Joukot, yhtälöt ja epäyhtälöt, funktiot, raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta, usean muuttujan funktiot, funktion tutkiminen derivaatan avulla sisältäen ääriarvotarkastelut. Lisäksi tarkastellaan teorian sovellutuksia taloustieteeseen. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä Kirjallisuus: Weber, Jean: Mathematic Analysis: Business and Economic Applications. 1982; Luentomoniste 800118P Matematiikan perusteet taloustieteilijöille II, 7 op Ajoitus: 1. vuoden kevätlukukausi. Suoritustapa: Luentoja 56 h ja harjoituksia 39 h. Asema: Pakollinen kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen koulutusohjelmissa, muille vapaavalintainen. Sisältö: Integraalilaskentaa ja matriisilaskentaa taloustieteellisin sovellutuksin. Differentiaali- ja differenssiyhtälöiden perusteita. Lineaarinen optimointi. Kirjallisuus: Weber, Jean: Mathematic analysis: Business and Economic Applications. 1982; Luentomoniste. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Kari Myllylä

721060A Taloustieteiden tilastolliset perusmenetelmät, 5 op Ajoitus: 3. vuoden syyslukukausi. Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ekonometristen menetelmien tilastolliseen perustaan sekä perehdytään erityisesti lineaarisen regressiomallin käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Pääpaino kurssilla on ekonometrian peruskäsitteiden tarkastelussa ja E-Views ohjelmiston käyttöön perehtymisessä. Asema: Pakollinen kansantaloustieteen ja laskentatoimen koulutusohjelmissa. Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusmenetelmät I Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja, 20 h laskuharjoituksia ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Hill, R., Griffiths, W., Judge, G.: Undergraduate Econometrics, 2. painos; Reiman, Mark A., Hill, 7. Opintojaksot


104

R.: Using E-Views for Undergraduate Econometrics, 2. painos ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Vastuuhenkilö: Lehtori Jaakko Simonen Huom! Opintojaksolle vaihtoehtoinen on 806308A Lineaariset mallit 5 ov (katso lisätietoja luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta). 721061A Laadulliset tutkimusmenetelmät (Qualitative methods), 5 op Periodi: A ja B. Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla hankitaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmälliset perusvalmiudet taloustieteellisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi. Jaksolla perehdytään erityisesti laadullisiin ongelmanasetteluihin, tutkimusstrategioihin, tapaustutkimukseen, laadullisen aineiston hankintaan ja analyysiin mm. NVivo ohjelmiston kautta, sekä tutkimusraportin laadintaan. Asema: Pakollinen markkinoinnin sekä kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmissa. Opetus- ja työmuodot: 20 h luentoja, 20 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja harjoitustyö. Suoritustapa: Esikirjatentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen T.: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino, 2005. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin yliassistentti. 721062A Johtamisen ja organisaation laadulliset tutkimusmenetelmät (Qualitative methods in management and organization), 5 op Periodi: B 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla hankitaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmälliset perusvalmiudet tutkimuksen tekoon johtamisen ja organisaation ilmiöalueella. jaksolla perehdytään yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen raportointiin ja argumentointiin. Asema: Pakollinen johtamisen ja organisaation koulutusohjelmissa. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja. Suoritustapa: Harjoitustyö Kirjallisuus: Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen, T.: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino, 2005. Vastuuhenkilö: Professori Ilpo Koskinen (ilpo.koskinen@uiah.fi). 806109P Tilastotieteen perusmenetelmät I, 9 op Ajoitus: 2. vuoden syyslukukausi. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin havaintoaineiston hankintamenetelmiin (otanta, koesuunnittelu) ja opitaan kuvailemaan saatua aineistoa sopivin tilastollisin menetelmin (taulukot, graafiset esitykset, tunnusluvut). Kurssilla tutustutaan myös tilastollisen päättelyn (estimointi, merkitsevyystestaus) perusteisiin ja esitellään joitakin yleisesti käytettyjä merkitsevyystestejä ja luottamusvälejä. Lisäksi kurssi antaa valmiudet jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön aineistojen analysoinnissa. Opetus- ja työmuodot: 52 h luentoja ja 43 h harjoituksia, joista osa mikroluokassa. Suoritustapa: Välikokein (2) tai loppukokeella. Välikokein suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin. Kirjallisuus: Luentomoniste. Aczel A. D.: Complete Business Statistics,


Opinto-opas 2008–2009

McGraw-Hill 1999. Heikkilä T.: Tilastollinen tutkimus, Edita 1998. Helenius H.: Tilastollisten menetelmien perustiedot, Statcon Oy Salo 1989. Wild C. J. & Seber G. A. F.: Chance Encounters. A First Course in Data Analysis and Inference, John Wiley & Sons 2000. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen. 806110P Tilastotieteen perusmenetelmät II, 0 op Ajoitus: 2. vuoden kevätlukukausi Asema: Vapaavalintainen. Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja syvennetään valmiuksia tehdä tilastollisia analyysejä tavanomaisten kokeellisten ja epäkokeellisten tutkimusasetelmien havaintoaineistoista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jatkuvan vastemuuttujan analyysin perusmenetelmät, kuten kahden ryhmän vertailu, yksi- ja kaksisuuntainen varianssianalyysi sekä regressioanalyysi; parametrittomat menetelmät; korreloivien ja elinaikaa kuvaavien (sensuroitujen) havaintojen käsittely sekä kaksiarvoisten, luokiteltujen ja lukumäärämuuttujien analyysin perusmenetelmät. Opetus- ja työmuodot: 56 h luentoja, 42 h harjoituksia, joista osa mikroluokassa.

105

Suoritustapa: Välikokein (2) tai loppukokeella. Välikokein suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin. Edeltävät opinnot: Tilastotieteen perusmenetelmät I. Kirjallisuutta: Luentomoniste. Aczel A. D.: Complete Business Statistics, McGraw-Hill 1999. Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S. Statistical Methods in Medical Research, 4th Edition, Blackwells, Oxford 2001, Grönroos M.: Johdatus tilastotieteeseen, Kuvailu, mallit ja päättely, Oy Finn Lectura Ab 2003. Vastuuhenkilö: LuTK/Matemaattisten tieteiden laitos, Marjatta Mankinen. Esimerkiksi seuraavat matematiikan opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 031025A Optimoinnin perusteet......................5 op (järjestää TTK Mat. jaos) 800120A Analyysi I ................ .........................8 op 802118P Lineaarialgebra I..... .........................5 op 802119P Lineaarialgebra II ... .........................5 op Esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot soveltuvat vapaavalintaisiksi lisäkursseiksi: 806308A Lineaariset mallit.... ..................... 10 op 805324A Aikasarja-analyysi.... ....................... 9 op 805308A Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi............... .........................9 op 805310A Tilastollinen päättely I ................. 10 op 805334A Luokitettujen aineistojen analysointi9 op

7. Opintojaksot


106

7.5 Pääaineiden opinnot 721241A Harjoittelu (Field Project), 5 op Asema: Vaihtoehtoinen aineopintojakso kaikissa pääaineissa. Tavoite ja suoritustapa: Harjoittelun tarkoituksena on perehtyä talouselämään, luoda kontakteja ja tutustua käytännössä esimerkiksi taloudellisten analyysien tekemiseen tai taloudellisen vastuun kantamiseen. Myös sivuaineopiskelijat, jotka opiskelevat vähintään 60 opintopisteen / 35 opintoviikon aineopintokokonaisuuden, voivat suorittaa harjoittelun sivuaineen vaihtoehtoisina aineopintoina. Edellytyksenä on kuitenkin, etteivät he jo ole suorittaneet harjoittelua pääaineessaan. Hyvässä harjoittelupaikassa on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi seuraavien asioiden parissa: – tuottaa, analysoida tai tulkita taloudellista dataa – kirjoittaa raportteja talousasioista – osallistua tutkimusprojekteihin

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

– perehtyä taloushallinnolliseen tietotekniikkaan – olla taloudellisessa vastuussa jostakin toiminnosta – toimia esimiehenä – tutustua eri maiden talouselämään – palvella taloudellista päätöksentekoa – selvittää jonkin hyödykkeen markkinoita – oppia uusia tekniikoita Puhtaasti suorittavat tehtävät eivät kelpaa harjoitteluksi. Mikäli opiskelija on epävarma tehtävän soveltuvuudesta harjoitteluksi, hänen tulee tiedustella asiasta pääaineensa professorilta tai tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. Harjoittelun hyväksymiseksi tiedekunnan opintotoimistoon toimitetaan: – virallinen todistus työnantajalta – vähintään 3 sivun yksityiskohtainen raportti, josta selviää: – työtehtävien selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus – työskentelymenetelmät – työssä tuotettu kirjallinen materiaali – oma arvio siitä, mitä harjoittelu opetti – mahdolliset täydentävät liitteet.


Opinto-opas 2008–2009

107

7.5.1 Johtaminen ja organisaatio Johtamisen ja organisaation pääaineessa tutustutaan oppiaineen tieteellisiin keskusteluihin samalla kun kehitetään työelämässä vaadittavia ammatillisia valmiuksia. Oheinen kaavio havainnollistaa opintojen etenemisen logiikan perusopinnoista aina pro gradu -tutkielman tekemiseen saakka. Aineen opintojen painopiste on organisaation,

ihmisten ja osaamisen johtamisessa, mutta yhdistelemällä aineen jaksoja tarjolla oleviin muihin kauppatieteellisiin sivuaineisiin tai yliopistollisiin tieteenaloihin on mahdollista rakentaa henkilökohtaisiin kiinnostusalueisiin ja urasuunnitelmiin sopiva tutkintokokonaisuus.

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO Tieteellinen ydin

Ammattikäytännöt

Perusopinnot

Johdatus organisaatiotieteeseen • Oppihistoriallinen katsaus peruskeskusteluihin • Teoreettisten näkemysten vaikutus johtamisoppeihin • Uudet organisaatiomuodot • Etiikka ja yhteiskuntavastuu

Temaattiset esittelyt • Peruskäsitteet ja -työkalut • Organisaation oppiminen ja organisaation kehittäminen • Henkilöstön johtaminen • Johtajuus ja organisaatio-käyttäytyminen

Aineopinnot

Tutkimusvalmiudet • Tutkimusongelman määritys • Lähdekirjallisuuden käyttö • Raportin laatiminen • Tekniset tutkimusvalmiudet

Ammatilliset keskustelut • Kulttuuri ja työyhteisöt • Tietämys ja osaaminen • Projektijohtaminen, tiimit • Moninaisuus

Syventävät opinnot

Organisaatioteoria • Teoreettisten keskustelujen syventäminen • Näkökulmien soveltaminen substantiaalisiin teemoihin Current Issues • Laadullisen tutkimuksen tekeminen ja kenttätyö • Erilaiset traditiot ja niiden taustat

Aineseminaari/Kandidaatintutkielma

Pro gradu • Itsenäinen tutkimus • Oman asianuntijuuden syventäminen

Erityiskysymykset • Globalisaatio ja kulttuuri • Uudet teknologiat työssä • HRM-ajattelu • Strategia ja johtaminen

7. Opintojaksot


108

Opinto-opas 2008–2009

Johtamisen ja organisaation perusopinnot 721511P Johtamisen perusteet (Principles of Management), 5op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Kurssi on esittelyjakso johtamisen ja organisaation keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla käsitellään johtamisen tutkimuksen ja liikkeenjohdon kehityshistoriaa sekä johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) erilaisia muotoja ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi kurssilla perehdytään johtamisen ja liikkeenjohdon ajankohtaisiin erityiskysymyksiin. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-Palvelu 2007. Nurmi, Raimo: Johtaminen ja esimiestyö. Mermerus 2000. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation yliassistentti Maarit Heikkinen. 721512P Oppiva organisaatio (Learning Organization), 5 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija oppivan organisaation teoreettisiin perusteisiin, oppivan organisaation näkökulmaan. Keskeisiä osa-alueita ovat oppivan organisaation kehittyminen, oppivan organisaation teoriat, oppiva ympäristö, sekä oppimista rajoittavat ja edistävät tekijät. Kurssilla annetaan yleiskuva oppivan organisaation näkökulmasta osaamiseen ja oppimiseen; mm. oppimisen tasojen ja prosessien kautta tarkasteltuna. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. 7. Opintojaksot

Kirjallisuus: Senge, P.: The Fifth Discipline. Doubleday, 1990; Argyris, C. & Schön, D.: Organizational Learning II. Theory, method and practice. Addisson-Wesley Publishing company, 1996. Luentomoniste Oppiva organisaatio. Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä. [kirjat OULAssa]

721513P Human Resource Management, 5 op Period: D Goal: The course offers a comprehensive picture of the field of human resource management and from the leadership theories. Contents: HRM function, strategic human resource management, organization behaviour, leadership theories and styles, management development. Teaching methods: Lectures Assessment: Literature examination Textbooks: Core text: Torrington, D., Hall, L., Taylor, S.: 'Human Resource Management', Prentice Hall; additional articles and lecture notes will be provided in class. [kirjat OULAssa] Lecturer: Dr. Dirk Bunzel 721518P Johtajuus ja muutos (Leadership and Change), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää johtajuuteen ja sen rooliin organisatorisen muutoksen toteuttamisessa. Kurssi on johdantojakso organisaatiokäyttäytymisen kenttään ja se käy läpi yksilöiden motivaatioon, johtajuusominaisuuksiin ja johtamiskäyttäytymiseen liittyvät näkökulmat. Lisäksi tarkastellaan johtajuuden roolia erilaisissa muutostilanteissa sekä onnistuneen muutoksen edellyttämiä organisatorisia valmiuksia.


Opinto-opas 2008–2009

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Greenberg, Jerald: Managing Behavior in Organizations. Prentice Hall 2002. Kotter; J. Muutos vaatii johtajuutta. Rastor 1997. Luentomoniste Johtajuus ja muutos. Vastuuhenkilö: Lehtori FM, MBE Jukka Ruopsa [kirjat OULAssa]

721519P Strateginen johtaminen (Strategic Management), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Tavoite kurssilla on oppia hahmottamaan liiketoiminnan johtamisen keskeiset viitekehykset strategisesta näkökulmasta. Kurssin keskeinen sisältö on seuraava:

109

(1) strategian juuret, määritelmät ja strategia-ajattelun kehitys, (2) strategian ulottuvuudet ja tasot, (3) strategia-ajattelun suuntauksia, (4) strategian suunnittelu ja toteutus, (5) strategian kytkeytyminen operatiiviseen johtamiseen ja tulosten mittaamiseen, (6) strategian kytkeytyminen ihmisten, epävarmuuden, innovaatioiden ja resurssien johtamiseen. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja työpajat yllä olevan sisällön mukaan. Asiantuntijoiden vierailuluentoja. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Faulkner, D. & A. Campbell (eds). Oxford Handbook of Strategy: A Strategy Overview and Competitive Strategy. Oxford University Press; Artikkelikooste [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Professori Vesa Puhakka

7. Opintojaksot


110

Opinto-opas 2008–2009

Johtamisen ja organisaation aineopinnot 721517A Johtamisen ja organisaation seminaari (Seminar/ Bachelor’s Thesis in Management and Organization), 10 op Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Periodi: A-D. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelijat kykenevät itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön johtamisen ja organisaation eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma valitusta rajatusta tutkimusaiheesta. Kandidaatintutkielman on tarkoitus pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Tiedonhankinnan opetuksen lisäksi aineseminaarin yhteydessä suoritetaan myös 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (1 ov / 2 op). Suoritustapa: Koko lukuvuoden kestävä seminaarityöskentely. Syyslukukaudella luennot ja aihepaperin laatiminen ja esittäminen, keväällä oman työn laatiminen ja esitys. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arvostelu: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Huomautus 1: Opiskelija, joka suorittaa johtamisen ja organisaation 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM -tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan 7. Opintojaksot

seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus aineseminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Opiskelija, joka suorittaa johtamisen ja organisaation 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden muun kuin KTM-tutkinnon sivuaineena, suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin normaalisti. Huomautus 2: Opiskelija, jolla on kandidaatin tai maisterin tutkinto muusta kuin kauppatieteellisestä aineesta ja joka suorittaa johtamisen ja organisaation pelkän kaksivuotisen KTM -tutkinnon, suorittaa seminaarin pääasiallisesti normaalisti. Edellyttää: Johtamisen ja organisaation perusopinnot oltava suoritettuna ennen seminaarityöskentelyn aloittamista. Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation yliassistentti Maarit Heikkinen. 721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen (Competence and Knowledge Management), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Opintojakso antaa perustiedot osaamisen ja tiedon johtamisen teorioista ja nykytilasta.


Opinto-opas 2008–2009

Kurssi antaa mahdollisuuden ymmärtää tiedon ja osaamisen merkityksen nykyaikaisen organisaation johtamisessa. Opintojakso helpottaa myös strategisen ajattelutavan omaksumista. Opetus- ja työmuodot: Luennot. Suoritustapa: Tentti ja ryhmätyöt. Kirjallisuus: Nonaka & Takeuchi: Knowledge Creating Company. Oxford. 1995. Kirjavainen, Paula & Laakso-Manninen, Ritva: Strategisen osaamisen johtaminen. Edita 2000. Luentomoniste Osaamisen ja tiedon johtaminen. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Lehtori FM, MBE Jukka Ruopsa 721515A Organisaation kehittäminen (ent. Työyhteisön kehittäminen ja organisaatiokulttuuri) (Organizational Development), 5op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Opintojakso antaa teoreettisen pohjan organisaation kehittämiseen. Kurssilla käsitellään erilaisia organisaation kehittämisen (OD) perinteisiä näkökulmia. Sen lisäksi käydään läpi organisaatiokulttuurin tarkastelun historiaa ja esitellään erilaisia näkökulmia kulttuurintutkimukseen työyhteisöjen toiminnan ja organisaatioteorian näkökulmasta. Opetus- ja työmuodot: Suoritustapa: Kirjatentti Kirjallisuus: Alvesson, M. (2002): Understanding Organizational Culture (e-kirja); French. Bell & Zawacki (2005): Organization Development and transformation: Managing effective change. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: N.N.

111

721533A Projektien johtaminen (ent. Projektityöskentely) (Project Management), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää projektityöskentelyyn työja organisointimuotona sekä mm. erilaisten muutos- ja kehittämisprojektien johtamiseen. Opintojaksolla tarkastellaan projektityön periaatteita sekä yleisemmin esimiestyöskentelyä ja johtajuuden eri teorioita. Kurssilla lähestytään projektien ja tiimien johtamista kriittisesti ja pyritään laajentamaan kuvaa projektityöstä ja johtajuudesta huomioon ottaen uusien organisaatiomuotojen tarjoamat ympäristöt. Opetus- ja työmuodot: Kurssi toteutetaan oppimisprojektina, joka perustuu työskentelyyn pienryhmissä sekä seminaarityyppisiin luentoihin. Aktiivinen osallistuminen luennoille (max. 1 poissaolo) ja pienryhmätyöhön on välttämätöntä. HUOM! Ennen kurssin alkua pidetään kirjallisuuskuulustelu, jota varten opiskelijan tulee hallita vaadittava kurssikirjallisuus. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja. Kirjallisuus: Boddy, D. 2002. Managing Projects. FT Prentice Hall; muu ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM Riku Oksman, riku.oksman(at)roxman.net. 721534A Moninaisuuden johtaminen (Diversity Management), 5op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Jakso tarkastelee organisaation ja sen henkilöstön moninaisuutta eri ominaisuuksien kuten sukupuolen, etnisen ja kulttuurisen taustan tai iän mukaan. Kurssilla käsitellään moninaisuuden taustoja, ilmenemis7. Opintojaksot


112

muotoja työyhteisöissä sekä erilaisia tapoja johtaa moninaistuvia organisaatioita. Lisäksi tarkastellaan laajemmin kansainvälistymisen ja kulttuurierojen vaikutuksia johtamiseen ja organisaatioon. Opetus- ja työmuodot: Luennot ja itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Essee Kirjallisuus: Trux, M-L. (2000) (toim.) Aukeavat ovet – kulttuurinen moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Juva: WSOY.; artikkelikokoelma; luentomoniste Moninaisuuden johtaminen. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation yliassistentti Maarit Heikkinen. 721536A Business Ethics 3ov/ 5op Period: A Objective and contents: The course will familiarize students with business ethics discussion. Organizations are considered as part of society. After this course student knows the meaning of business ethics and what kinds of business ethics theories there are. In addition different dimensions and forms of corporate social responsibilities (CSR) will be discussed. The purpose of the course is to offer tools to recog-

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

nise ethically problematic situations and develop responsible business. Teaching methods: Lectures, group discussions and independent studying. Assessment: Written practice work. Further information at the lectures. Literature: Crane, A. & Matten, D. (2007) Business Ethics - Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization (second edition). Oxford University Press, 2007. Handout Business Ethics. Lecturer: Antti Vähäkangas [kirjat OULAssa]

721005A Muita johtamisen ja organisaation aineopintoja (Additional courses in Management and Organization) Opintopistemäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Asema: Vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa. Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä.


Opinto-opas 2008–2009

113

Johtamisen ja organisaation syventävät opinnot 721510S Organisaatioteoria (Organization theory), 6 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on esitellä organisaatioteorian kehitystä ja uusimpia lähestymistapoja. Kurssi pyrkii kehittämään ja syventämään aiemmilla kursseilla rakentuneita näkökulmia organisaatioon, organisoitumiseen ja johtamiseen. Lisäksi esitellään alan viimeisimpiä teoriavirtauksia. Jakso tukee johtamisen ja organisaation tutkielmatyöskentelyä tutustuttamalla aineen käsitteellisiin perinteisiin ja teorian rooliin tutkimusprosessissa. Opetus- ja työmuodot: Kirjallisuuskuulustelu Suoritustapa: Tentti Kirjallisuus: Morgan, G.:Images of organization. New edition. Sage 1997 (Luvut 1-7 + 9) [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Assistentti Tiina Porali. 721551S Current issues in management and organization (Doing Management Research), 6 op Period: D. Objective and contents: This course gives an overview of a selected area of management theory and practice that is topical for contemporary debates. The content of this course is based on the expertise of the visiting professor lecturing the course. The course focusses on the latest knowledge and uses articles, books and other material from the state-of-the-art discussions on theory and practice of management and organizing in today’s modern economy and globalized society.

Contact Hours and Assessment: Lectures will be taught in an intensive format. Literature: Articles and lecture note. Lecturer: Dr. Dirk Bunzel 721552S Technology, work and organization, 6 op Period: Not organized in 2008-2009. Objective and Contents: The aim of the course is to deepen the student’s understanding of the dynamics between new technologies and organization of work. The module will introduce to the debates of social scientific studies of technology and their applications in management and organization. The course highlights also the various ways to manage knowledge in organization. Emphasis is on the communities of practice and the social dimensions of knowledge creation and organizational learning. Examination: Literature examination. Literature: McLoughlin, I.: Creative Technological Change. Configuring Technology and Organisation. Routledge, 2000; Wenger, E, McDermott, R. & Snyder, W.: Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. HBS Press, 2002. Lecturer: Professor in Management and Organization Tuija Lämsä. [kirjat OULAssa]

721553S Strategic human resource management, 6 op Period: A-B. Objective and Contents: The purpose of this course is to give an up-to-date picture of the various approaches and theories of strategic human resource management. The module discusses the latest HRM models 7. Opintojaksot


114

and their links to the theory of management and strategy, identifies the main HR tools and practices as well as evaluates the ethical and political dimensions of HRM in modern organizations. Theories of HRM and SHRM, new forms of work, changing psychological contract, management development and careers, comparative HRM, the role of HR function, rhetoric and reality of HRM, HRM and ethics. Examination: Literature examination. Literature: Storey, J. (ed.): Human resource management: a critical text. 2nd edition. Thomson Learning, 2001. Boxall, P. & Purcell, J. (2003): Strategy and Human Resource Management. Palgrave. [kirjat OULAssa] Lecturer: M.A., MBE Jukka Ruopsa. 721556S Globalization and International Management, 6 op Period: C. Objective and Contents: The course objective is to discuss what globalization is, to describe how the world economies have changed in recent years and in turn to show what impact these changes have on business and international management practice. Attention will paid to the many levels at which globalization impacts on contemporary international management, but also more broadly on culture, society and different types of organizations, with a focus on how different globalization trends and factors interrelate. Critical thinking about these issues will be encouraged. Teaching method: Lectures (obligatory) Examination: Term paper (essay) Literature: Parker, B. (2005) Introduction to Globalization and Business: 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Relationships and Responsibilities. New Delhi: Response; Collection of articles listed by the instructor; Lecture notes. [kirjat OULAssa] Lecturer: Professor Tuomo Peltonen 721557S Strategy and Management, 6 op Period: See the exam dates. Aim: The purpose of this course is to introduce to the contemporary theory of strategic management. The module will explore the dominant social scientific perspectives used in strategy research and the connections between strategy and organizational management as well as strategy and leadership. Examination: Literature examination. Material: Whittington, R.: What is Strategy? And does It Matter. Thomson, 2001; Michaud, C. & Theonig, J-C.: Making Strategy and Organization Compatible. Palgrave Macmillan, 2003. [kirjat OULAssa] Lecturer: Professori Vesa Puhakka. 721558S Entrepreneurship Theory, 6 op Period: Objectives and Contents: Entrepreneurship and the small business sector are increasingly being recognised as important cornerstones of the economic well-being of many nations. This module gives students an opportunity to develop an awareness of the role of entrepreneurship and small enterprise in the economy and society, and the key factors involved in their management. The subject is oriented at the study of enterprise rather than training the student to start and manage a small firm itself.


Opinto-opas 2008–2009

Contact Hours and Assessment: The module will be taught in intensive sessions consisting of lectures and groupwork. Assessment will be based on a group assignment (including presentation) and an individual research essay assignment. Further details will be provided by the lecturer in the first session. Literature: The module requires individual research and study of academic literature, especially scholarly journals. Advice will be provided in class. Lecture notes will be provided as a guideline and the following book is recommended as a reference and basis for further study: Hjorth, D. (2003): Rewriting enterpreneurship for a new perspective on organisational creativity. Copenhagen, CBS Press. Lecturer: Professori Vesa Puhakka. [kirjat OULAssa]

721555S Erikoisaihe Opintopistemäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Asema: Vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa. Vastuuhenkilö: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä. 721550S Johtamisen ja organisaation pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Management and Organization), 30 op Periodi: A-D. Tavoite: Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on oppia tekemään itsenäi-

115

sesti tutkimustyötä. Tarkoitus on, että opiskelija syventää asiantuntemustaan valitsemallaan alueella ja vahvistaa tulevissa työtehtävissä tai jatko-opiskelussa tarvittavia akateemisia taitoja. Työskentelyssä kehitetään opiskelijan kykyä itsenäiseen ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä analyyttiseen ajatteluun ja tutkimusraportin kirjoittamiseen. Suoritustapa: Jokainen opiskelija osallistuu koko lukuvuoden kestävään seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän määrittelee ohjaajan tuella tutkimusongelman, valitsee tai kehittää viitekehyksen, toteuttaa tutkimuksen menetelmällisesti toimivalla tavalla ja raportoi tutkimuksen tulokset. Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu opiskelijan raportointi tutkimustyönsä edistymisestä, osallistuminen seminaari-istuntoihin ja opponointi. Tutkielmatyöskentelyn eri vaiheiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan yksityiskohtaisesti syksyn ensimmäisessä seminaari-istunnossa. Lisätietoja Pro gradu -työskentelystä osoitteessa: http://www.taloustieteet.oulu.fi/yksikot/johtaminen/joht-tutkielmatyos.html. Ajoitus: Tutkielmatyöskentely alkaa keväällä aloitusistunnolla, jossa mahdollisista aihepiireistä keskustellaan alustavasti. Kaksi ryhmää aloittaa syyskuussa. Molemmat kestävät vuoden. Edellyttää: Johtamisen ja organisaation seminaari oltava suoritettuna ennen tutkielmatyöskentelyn aloittamista. Lisäksi suositellaan kurssien Organisaatioteoria ja Current Issues in Management and Organization suorittamista viimeistään tutkielmavaiheessa. Vastuuhenkilöt: Johtamisen ja organisaation professori Tuija Lämsä ja yrittäjyyden professori Vesa Puhakka.

7. Opintojaksot


116

Opinto-opas 2008–2009

7.5.2 Kansainvälinen liiketoiminta (International Business) International business as a subject consists of basic, intermediate and advanced studies that are organized by the unit or borrowed from other subject fields. The contents of the courses in IB are developed to support the objectives of the studies. The studies include three focus areas: business context, strategy and leadership, and building international organizations. The following picture describes the course structure of International business. The whole set of courses to be completed consists of mandatory and optional courses from which the students can build their studies needed for the degree.

mandatory

Basic studies

Intermediate studies

Advanced studies

Introduction to international business

Negotiations in crosscultural contexts

Organising for international business

International entrepreneurship

Cross-cultural business communications

International business operations

Sales in BtoB context

International business theory

Leadership in cross-cultural contexts

Industries and international business contexts

Select at least one of these:

Select at least one of these:

Strategic management

Additional courses in IB

Industrial sales management

Global growth strategies

Project work in IB

Cost accounting

International management accounting and control

Technology management

Special issues in IB

Globalisation and international management

Business logistics

International logistics and distribution

Supply chain management

Bachelor’s thesis

Master’s thesis

thesis

optional

Legal issues in international business Select at least two of these:

The objectives of studies in IB are two-fold: the students are to learn at least one business context/industry in practice and to learn to practice evidence-based management and leadership within a selected context. There-

7. Opintojaksot

fore, running international business (strategy and leadership) and developing the international organizations are central themes within IB. Basic studies in International Business


Opinto-opas 2008–2009

723010P Introduction to international business, 5 op Period: A. Objective and Contents: The course is an introduction to IB. The objective is to familiarize the students with the background and basic approaches to understanding international business. The content of the course covers how countries differ from each other, what are the basic elements of global trade and investment theory, what is the global monetary system like and what are the basic strategies and structure for international business. In addition, the effects of globalisation on societies are discussed. Contact Hours and Assessment: 26 hours of lecturers and case studies. A literature examination. Literature: Bhagwati, J. (2007), In defense of globalization, Oxford University Press. Hill, C. (2005), International business: competing in the global marketplace, McGraw – Hill. Lecturer: Petri Ahokangas [kirjat OULAssa]

723011P Cross-cultural business communications, 5 op Period: A. Objective and Contents: The objective of the course is to provide students with an overview of the effect of cultural differences on various aspects of communication in an international business setting. The course will cover discussions on cultural differences in behavior patterns and their effect on business practices. Special attention will be paid to corporate communication, such as web pages, flyers and other marketing or company-specific materials. Finally, selected aspects of internal communication within a multi-cultural business will be discussed. Contact Hours and Assessment: The course consists of lectures, dis-

117

cussions and group work. Students will be assessed on assignments and an examination. Literature: Selected reading will be given in class. Lecturer: Lisa Lena Opas-Hänninen. 723012P Industries and international business contexts, 5 op Period: B. Objective and Contents: The course is an introduction to international business development. The objective is to provide the students with approaches and tools used in carrying out business development in international business contexts. During the course the students select the industry or business context that they want to focus during their studies. The content includes theories used in international industry analysis, competitive analysis, product positioning, and strategy assessment. Contact Hours and Assessment: 20 hours of lectures and 6 hours exercises. Examination: by a case study writing assignment. Literature: Grant, R. (1998), Contemporary strategy analysis. Additional material will be given during the lectures. [kirjat OULAssa] Lecturer: Lauri Haapanen. 723013P Legal issues in international business, 5op Period: B. Objective and Contents: The aim of this course is to offer an insight into the diversity that exists within systems of law, as well as provide an overview of the basic legal issues in doing business in international settings. Students are expected to develop an understanding of the laws applicable to private international transactions and an 7. Opintojaksot


118

awareness of the risks inherent in doing business in other countries. During the course some conceptual basis of international business law, different legal systems with the emphasis on private international law, and legal practicalities of international business transactions will be discussed. Management of legal issues and the role of legal function in a firm are taken as a special approach. Specific areas covered include trade (e.g., buying, selling and distribution), taxation, employment and labor issues, company law, and competition law. Contact Hours and Assessment: 26 hours lectures and exercises, and a literature examination. Literature: Ray A. August, Don Mayer, Michael Bixby (2008): International Business Law - Text, cases and readings. 5th edition. Articles and other material shall be given by the lecturer. [kirjat OULAssa] Lecturer: Pia Hurmelinna-Laukkanen. Intermediate studies in International Business 723020A Seminar / Bachelor’s thesis in IB, 10 op Period: C-D. Prerequisites: 1st and 2nd year of studies in IB. This course is primarily designed for students who study IB as the major subject. Objective and Contents: The objective of the course is to make students acquainted with the basics of scientific research from the IB viewpoint and to practice independent and goal-oriented research. During the course the students write and present a research paper on a chosen IB topic 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

in order to practice research, writing and presentation skills. Contact Hours and Assessment: Lectures and Seminars. Assessment is based on the activity of participation in the seminar and on the presented research paper. When the seminar report is published as Bachelor’s thesis, it must be published in a hard covered format according to the instructions of the Faculty and the student is required to pass a maturity examination. Literature: Ghauri. P. & Groenhaug, K. (2005). Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Pearson Education. Additional articles will be given during the course. Lecturer: Lauri Haapanen. [kirjat OULAssa]

723021A Negotiations in cross-cultural contexts, 5 op Period: C. Objective and Contents: The course objective is to provide students with techniques and skills needed in taking part in and running cross-cultural negotiations successfully. Contents cover issues such as different cultural traits and features affecting negotiations, negotiation techniques, differing roles in negotiations. Contact Hours and Assessment: 26 hours of lecturers, case studies and rehearsals. Assessment through participation and an exam. Literature: Ertel, D. & Gordon M. (2007). The point of the deal. How to negotiate when yes is not enough. Harvard business school press. Hendon, D., Hendon, R.; & Herbig, P (1996). Cross-cultural business negotiations. Quorum books. Additional material will be given during the course. [kirjat OULAssa] Lecturer: Petri Ahokangas.


Opinto-opas 2008–2009

723022A International business operations, 5 op Period: C. Objective and Contents: The objective of the course is to provide the students with the basic features of international operations and their use. The contents cover sourcing, internet, export, cooperative and subsidiary operations. Contact Hours and Assessment: 20 hours of lectures and 6 hours exercises. Examination: writing assignment and literature examination. Literature: Welch, L, Benito, G & Petersen, B. (2007). Foreign operation methods. Theory, analysis, strategy. Edward Elgar Publishing ltd. Cheltenham. Daniels, J. & Radebaugh, L. (1995). International business – environments and operations. Addison Wesley. [kirjat OULAssa] Lecturer: Anita Juho. 723023A Organizing for international business, 5 op Period: D. Objective and Contents: The objective of the course is to familiarize the students with the viewpoints important in designing and developing international organizations. The contents cover issues such as strategy based organization, organizational architecture, processes, and international organizational structures. Contact Hours and Assessment: 20 hours of lectures and 6 hours exercises. Assessment through a case study writing assignment. Literature: Doz, Y. & Kosonen, M. (2008). Fast strategy. Wharton School Publishing. Bartlett, C., & Ghoshal, S. (1998). Managing across borders. Additional articles will be given during the course. [kirjat OULAssa]

119

Lecturer: Lauri Haapanen. 723024A Sales in B-to-B context, 5 op Period: C. Objective and Contents: The objective of the course is to provide tools and approaches for sales work and sales management within BtoB context. The content of the course includes issues such as sales work, the role of the sales function in the business organization and as a part of business and value creation processes of the firm as well as the relationship of sales manager and salesperson and their roles and responsibilities in the organization. Contact Hours and Assessment: The course will consist of lectures, discussions and group work. Students will be assessed on both individual and team assignments. Literature: To be announced in the beginning of the course. Lecturer: Sari Salmela. 723001A Additional courses in International Business, 5 op Period: Not defined. Objective and Contents: This course may consist of equivalent studies completed in other faculties or universities. Contact Hours and Assessment: Not defined. Literature: Agreed with the Professor of IB. Responsible: Petri Ahokangas. 723025A Technology management, 5 op Period: D. Objective and Contents: The objective of the course is to make visible 7. Opintojaksot


120

the role of technology from the competitiveness point of view and provide the basis for understanding the interconnectedness of innovation, business strategy and technology strategy. Especially, issues such as technology life cycle, technology transfer, and technology development are discussed during the course. Contact Hours and Assessment: 20 hours of lectures and rehearsals. Assessment through an exam and written report. Literature: A collection of articles. Lecturer: Harri Haapasalo. Advanced studies In International Business 723030S Master’s thesis in IB, 30 op Period: All. Prerequisites: Seminar in IB. Objective and Contents: The objective of the course is to produce the Master’s thesis. Contact Hours and Assessment: Seminars and individual/group counseling. Literature: Will be given during the course. Lecturers: Professor of IB, Professor of International marketing. 723031S International entrepreneurship, 6 op Period: A. Objective and Contents: International entrepreneurship is one of the major drivers of innovation and economic growth. This course will focus on examining how entrepreneurship comes into the existence in an international business environment and how the dialogue between internatio7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

nalization process and new venture creation add new economic value. The course will focus on the following themes: (1) entrepreneurial opportunity creation and utilization, (2) early internationalization processes, (3) venture capital and other forms of entrepreneurial finance, (4), strategic management in new international ventures (5) emergent growth processes and (6) glocal innovation communities. Contact Hours and Assessment: 20 hours lectures and workshops. Assessment through assignment. Literature: Oviatt, B.M., P. Phillips McDougall (eds.) (2007). International Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing. A collection of articles. Lecturer: Vesa Puhakka. Note: Course will be lectured in Fall 2009. [kirjat OULAssa]

723032S Leadership in cross-cultural context, 6 op Period: A. Objective and Contents: The objective of the course is to familiarize the students with the different aspects of leadership in cross-cultural contexts. The contents of the course cover issues such as communications, leadership, diversity management and key aspects of leading people from differing cultural backgrounds. Contact Hours and Assessment: 20 hours of lectures and a leadership game workshop. Assessment through a participation and workshop assignment. Literature: Moran, R., Harris, P. & Moran, S. (2007). Managing cultural differences. Additional articles will be given in during the course. Lecturer: Petri Ahokangas Note: Course will be lectured in Fall 2009. [kirjat OULAssa]


Opinto-opas 2008–2009

723039S Special issues in International Business, 6 op Period: To be agreed with the Professor of IB. Objective and Contents: To be agreed with the Professor of IB.

121

Contact Hours and Assessment: To be agreed with the Professor of IB. Literature: To be agreed with the Professor of IB. Responsible: Petri Ahokangas.

7. Opintojaksot


122

Opinto-opas 2008–2009

7.5.3 Kansantaloustiede Kansantaloustieteen perusopinnot 721210P Kansantaloustieteen perusteet (Principles of Economics), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tarkoituksena on esitellä kansantaloustieteen peruskäsitteitä ja niiden käyttöä taloudellisten ilmiöiden selittämisessä. Jaksossa perehdytään markkinamekanismin toimintaan, kuten hinnanmuodostukseen ja hintojen merkitykseen kansantalouden voimavarojen suuntaamisessa, sekä kuluttajien, yritysten ja julkisen vallan rooliin markkinataloudessa. Opetus- ja työmuodot: 32h luentoja, 15h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Begg, David et al.: Economics, 9. ed., London ja muu luennolla ilmoitettava materiaali. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen. [kirjat OULAssa]

721115P Theory of Money, Banking and Monetary Policy, 5 op Periodi: B. Lecturer: Professor Juha Junttila. Prequisites: None Content: Financial systems, the concepts of money and finance, determination of interest rates, monetary and financial institutions, supervision of banking, central banks, tools, aims and mechanisms of monetar polity, financial systems of euro zone and the monetary policy of Federal Reserve and 7. Opintojaksot

ECB, the connection between monetary policy and aggregate demand and supply. Teaching methods: 24 hours lectutes (only in english), and independet reading of the textbooks. Assessment: Final exam (lectures + books) Textbooks: Mishkin, F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th or 8th edition, Pearson-Addison Wesley, 2004 or 2007; Howells, P. & K. Bain; The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 3rd ed, Prentice Hall, 2005, other material possibly announced during the lectures. Language of exam: Finnish and English. [kirjat OULAssa]

721218P Kansainvälisen kaupan perusteet (Principles of International Economics), (ent. Kansainvälisen talouden perusteet), 5 op Periodi: C Tavoite ja sisältö: Opiskelija hallitsee kansainvälisen kaupan teorian peruskäsitteet ja niiden sovelluksia. Kurssilla esitellään kansainvälisen kaupan perinteisiä teoriamalleja ja uudempaan kansainvälisen kaupan kirjallisuuteen liittyviä epätäydellisen kilpailun ja strategisen käyttäytymisen malleja. Myös kauppapolitiikkaan ja globalisaatioon liittyviä aihealueita käsitellään. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, 12 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Ethier, W.J.: Modern International Economics, 3. painos, Krugman, P. and M. Obstfeld: Interna-


Opinto-opas 2008–2009

tional Economics, Theory and Policy 7. painos; muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Tutkija Lauri Vilmi 721313P Kansantaloustieteen oppihistoria (History of Economic Thought), 5 op Periodi: A-B. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää keskeisten taloustieteen tutkijoiden ajatteluun ja tieteenalan kehitykseen. Kirjallisuus: Backhouse, R.E.: The Penguin History of Economics, 2002; Koskenkylä - Pekkarinen - Räikkönen Vartia: Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä, Kansantaloudellinen yhdistys 1884–1984, Vammala 1984. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. 721237P Kaupunki- ja aluetalous (Urban and Regional Economicsand Policy), 5 op Periodi: B-C. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat ymmärtämään ja analysoimaan mikrotason toimijoiden päätösten vaikutuksia makrotasolla liittyen kaupunkien ja alueiden taloudellisiin ilmiöihin. Kaupunkitaloustiede esittelee klassisten sijaintiteorioiden avulla kaupunkien syntymiseen, kasvuun ja erilaistumiseen johtavia tekijöitä. Kaupunkien synnyttämät ulkoisvaikutukset ja alueellisen kasvun polarisoituminen ovat niin ikään tarkastelun kohteena. Alueiden taloudellisen kehityksen analyysissä perehdytään mm. kasvuteorioiden keskeisiin piir-

123

teisiin ja uusimpaan teoreettiseen ’New Economic Geography’ tutkimukseen. Aluepolitiikan tarkastelussa keskeistä on kansallisten aluekeskusohjelmien, EU:n aluepolitiikan sekä muiden alueiden kehitystä edistävien hankkeiden vaikuttavuuden tarkastelu. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: McCann, P.: Urban and Regional Economics. New York: Oxford University Press. 2001. Armstrong, H. & Taylor, J.: Regional Economics and Policy, 3rd ed. Oxford: Blackwell. 2000. (soveltuvin osin). Vastuuhenkilö: Lehtori Jaakko Simonen [kirjat OULAssa]

721236P Ympäristötaloustieteen perusteet (Principles of Environmental Economics), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Perehdyttää luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskeisiin teemoihin, joita ovat sekä uusiutuvien että uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen hyödyntämisen ongelmat, taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen riittävyyden ristiriita, päästöjen vähentämisen ohjauskeinot sekä markkinattomien luonnonvarojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisongelmat. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Tietenberg, T.: Environmental Economics and Policy, 4th ed. 2004; Paavola, J.: Ympäristötalouden perusteet, 1996. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. 7. Opintojaksot


124

721217P Julkinen talous (Public Sector Economics), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Kurssilla perehdytään valtion ja kuntien (julkisen sektorin) taloudelliseen toimintaan ja taloustieteelliseen analyysiin lähinnä mikroteoreettisesta näkökulmasta. Sillä tarkastellaan markkinoiden tehokkuutta ja epäonnistumista, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta, julkishyödykkeitä, julkisen valinnan teoriaa, julkisen sektorin tuotantoa ja byrokratiaa, ulkoisvaikutuksia, verotuksen kohtaantoa, verotusta ja taloudellista tehokkuutta, optimaalista verotusta sekä pääoman verotusta. Opetus- ja työmuodot: Kurssi suoritetaan lukuvuonna 2008–2009 kirjallisuuskuulusteluna. Seuraavan kerran kurssi luennoidaan syyslukukaudella 2009, jolloin työmuotona on 30 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Stiglitz, J.: Economics of the Public Sector, 2000, 3rd ed. luvut 3–9 ja 17–21; Tuomala, M.: Julkistalous, 1997 luvut 1–7, 9–10 ja 14. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. [kirjat OULAssa]

721208P Muita kansantaloustieteen perusopintoja (Additional Basic Level Courses in Economics) Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Asema: Vapaavalintainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Vastuuhenkilö: teen professorit.

Kansantaloustie-

Kansantaloustieteen aineopinnot 721230A Kansantaloustieteen seminaari (Seminar in Economics), 5 ov/10 op Periodi: A-D. Tavoite ja sisältö: Perehdyttää opiskelijat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen filosofisiin ja metodologisiin perusteisiin erityisesti kansantaloustieteen näkökulmasta. Harjaannuttaa itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön kansantaloustieteen eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään kandidaatintutkielma valitusta rajatusta tutkimusaiheesta. Kandidaatintutkielman on tarkoitus pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Seminaariin kuuluu työn laadinta, esittäminen ja puolustaminen sekä toisten töiden opponointi ja arviointi. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo syys- ja kevätlukukauden istunnoissa sekä kandidaatin tutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kandidaatin tutkielmaan liittyen opiskelijan on mahdollista suorittaa kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan.


Opinto-opas 2008–2009

Arvostelu: Seminaarissa laadittavat kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Huomautus: Opiskelija, joka suorittaa kansantaloustieteen 35 ov/60 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan on otettava yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. Vastuuhenkilöt: Kansantaloustieteen lehtori. 721215A Makrotaloustieteen perusteet (Intermediate Macroeconomics), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää makrotaloustieteen perusteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat kokonaistalouden mittausjärjestelmät, taloudellinen kasvu, työmarkkinoiden toiminta, dynaamisten mallien perusteet, raha- ja finanssipolitiikka, kansainvälinen rahatalous, inflaatio ja suhdannevaihtelut. Teoreettisina viitekehyksinä toimivat IS-LM-malli lyhyen aikavälin, AS-AD-malli keskipitkän, sekä kasvuteoria pitkän aikavälin analyysissa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti USA:n, euroalueen ja Japanin talouksien taloudelliset tapahtumat ja

125

viimeaikainen kehitys. Suositellaan mikrotaloustieteen perusteiden kurssin suorittamista ennen tätä kurssia. Opetus- ja työmuodot: 40 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Blanchard, O.: Macroeconomics, 4 . painos, Pearson/Prentice Hall, 2006; Burda, M. ja C. Wyplosz: Macroeconomics. A European Text. 4. painos. Oxford University Press 2005. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. [kirjat OULAssa]

721216A Mikrotaloustieteen perusteet (Microeconomics I), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa esitellään mikrotaloustieteen peruskäsitteet ja perehdytään rationaaliseen taloudelliseen toimintaan erilaisissa markkina- ja päätöksentekotilanteissa. Kurssilla käydään läpi sekä kuluttajan teoriaa, eli esitellään ne välineet, joilla voidaan analysoida kuluttajien käyttäytymistä erilaisissa päätöksentekotilanteissa, että yrityksen teoriaa, eli annetaan näkemys yritysten toiminnasta markkinoilla erilaisten kilpailuolosuhteiden vallitessa. Myös riskin ja epävarmuuden huomioimista päätöksenteossa käsitellään. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Varian, H.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, uusin painos; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


126

Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. 721220A Matemaattinen taloustiede (Mathematical Economics), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisten metodien käyttöön talousteoreettisten ongelmien ratkaisussa. Opintojaksolla käsitellään differentiaali- ja integraalilaskentaa, matemaattista optimointia sekä dynaamista analyysia. Sisällöllisesti opintojakso edellyttää Matematiikan perusteet taloustieteilijöille I:n ja II:n oppisisällön hallintaa. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, 20 h laskuharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Chiang A.C: Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4. pianos, 2005. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Tutkija Seppo Orjasniemi. 721226A Ekonometrian perusteet (Basic Econometrics), 5 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ekonometristen mallien käyttöön taloudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Pääpaino opintojaksossa on lineaaristen mallien erityistapauksissa. Opintojaksossa tutustutaan myös aikasarja-analyysimenetelmistä erityisesti dynaamisiin malleihin. Luentoihin liittyvissä harjoituksissa käytetään E-Views ohjelmistoa. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, 24 h laskuharjoituksia ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Hill, R., Griffiths, W., Judge, G.: Undergraduate Econometrics, 2. painos; Gujarati, D.N.: Basic Econometrics, 4. painos ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Vastuuhenkilö: Lehtori Jaakko Simonen [kirjat OULAssa]

721247A Analysis of Competition (Kilpailuanalyysi), 5 op Periodi: D. Lecturer: Assistant professor Maria Kopsakangas-Savolainen Prerequisites: Microeconomics I Goal: The aim of this course is to familiarize students with the models and analysis methods of imperfect competition. Contents: Functioning of imperfect competition, monopoly, oligopoly (Cournot and Bertrand), cartel, price discrimination, product differentiation, principles of game theory, strategic behavior, innovations and research and development. Teaching methods: Lectures and independent reading of the texbooks. Assessment: Lectures and literature examination Textbooks: L.M.B. Cabral, Introduction to Industrial Organization. MIT Press. 2000. [kirjat OULAssa] Language of instruction: English 721245A Taloudellinen kehitys (Development Economics), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää taloudellisen kehityksen empiiriseen aineistoon ja sen teoriaan. Kiinnostuksen kohteina ovat mm. maailman valtioiden välinen epätasai-


Opinto-opas 2008–2009

nen tulonjako, köyhyys, väestön kasvu, muuttoliike ja talouspolitiikan vaikutukset taloudelliseen kehitykseen. Opetus- ja työmuodot: Toteutetaan kirjallisuuskuulusteluna. Kirjallisuus: Todaro, M.P & S.C. Smith: Economic Development. 10. painos, Addison Wesley, 2008. Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila. [kirjat OULAssa]

721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Economics) Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Asema: Vapaavalintainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. 721242A Työn taloustiede (Labour Economics), 5 op Periodi: B-C. Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla perehdytään työvoiman erityispiirteisiin tuotannontekijänä. Opintojaksolla käsitellään työvoiman kysynnän ja tarjonnan määräytymistä sekä kilpailevilla että epätäydellisesti kilpailevilla markkinoilla. Erityisenä näkökulmana on tarkastella Suomen työmarkkinoiden toimintaa. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Suomalainen työttömyys, toim. Pohjola, M., Taloustieto

127

1998. Borjas, G.: Labor Economics, McGraw-Hill, 1995. Euroopan rakenteelliset jäykkyydet, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/4. Vastuuhenkilö: Tutkija Tapani Kovalainen. [kirjat OULAssa]

721248A Ympäristötalous (Environmental Economics), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Perehdyttää opiskelijat ympäristötaloustieteen keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla käsitellään erityisesti ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen ja ympäristöhyötyjen arvottamisen taloudellisia ongelmia. Opintojakso edellyttää Kansantaloustieteen perusteet – ja Matemaattinen taloustiede -opintojaksojen sisällön hallintaa. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen sekä kirjallisuustiivistelmän kirjoittaminen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä kirjallisuustiivistelmän kirjoittaminen. Kirjallisuus: Kolstad, C.D.: Environmental Economics, 2000. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. [kirjat OULAssa]

721240A Ympäristöjohtaminen (Environmental Management), 5 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijat mahdollisuuksiin kehittää yritysten liiketoimintaa ympäristönäkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia ympäristöosaamiseen eri työtehtävissä ja tutustuu tapaustarkastelujen kautta suomalaisissa yrityksissä vallitseviin käytöntöihin. Aiheita ovat mm. ympäristöjohtamisen perusteet, ympäristöstrategiat, ympäristöasioiden 7. Opintojaksot


128

hallintajärjestelmät, ympäristöraportointi ja ympäristölaskenta Opetus- ja työmuodot: Kurssi suoritetaan lukuvuonna 2008–2009 kirjallisuuskuulusteluna sekä kirjoittamalla essee sovitun aiheen pohjalta. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Welford, R. (toim.) (1998): Corporate Environmental Management I: Systems and Strategies (2ed). Luvut 1–10. Tiedustele muu vaadittu kirjallisuus vastuuhenkilöltä. Vastuuhenkilö: Tohtoritutkija Artti Juutinen. [kirjat OULAssa]

721249A Luonnonvaratalous (Resource Economics), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Perehdyttää opiskelijat luonnonvaratalouden keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla käsitellään erityisesti uusiutuvien (metsä- ja kalatalous) ja uusiutumattomien (kaivannaistoiminta) luonnonvarojen käytön sekä kierrätyksen taloudellisia ongelmia. Opintojakso edellyttää Kansantaloustieteen perusteet ja Matemaattinen taloustiede -opintojaksojen sisällön hallintaa. Opetus- ja työmuodot: Kurssi suoritetaan lukuvuonna 2008–2009 kirjallisuuskuulusteluna sekä kirjoittamalla essee sovitun aiheen pohjalta. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Hartwick & Olewiler (1998): The Economics of Natural Resources Use (2ed). Luvut 1–10. Vastuuhenkilö: Tohtoritutkija Artti Juutinen. [kirjat OULAssa]

721343A Immateriaalioikeuksien taloustiede (Economics and Management of Intellectual Property), 5 op Periodi: Ei luennoida lukuvuonna 2008-2009. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Tavoite ja sisältö: Opiskelija hallitsee taloustieteen välineet, joilla voi arvioida immateriaalioikeuksien strategista merkitystä liikkeenjohdolle, niiden vaikutuksia innovaatiotoiminnan kannustimiin ja hyvinvointiin. Aihetta lähestytään lähinnä taloustieteen ja teknologiapolitiikan näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. patentit ja tekijänoikeudet, niiden laajuus ja kesto, innovaatioiden suojausstrategiat sekä immateriaalioikeuksien ja kilpailupolitiikan suhde. Kurssilla käsitellään myös immateriaalioikeuksia digitaalitaloudessa ja verkostotoimialoilla. Opetus ja työmuodot: 12 tuntia luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Scotchmer, S. Innovation and Incentives, MIT Press 2004. Vastuuhenkilö: Dosentti Tuomas Takalo [kirjat OULAssa]

721002A Muita kansantaloustieteen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Economics) Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Asema: Vapaavalintainen kansantaloustieteen koulutusohjelmassa. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.


Opinto-opas 2008–2009

Kansantaloustieteen syventävät opinnot 721310S Makrotaloudellinen analyysi (Macroeconomic Analysis), 6 op Periodi: A-B. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää erityisesti dynaamisen makrotaloustieteen perusteisiin. Kurssilla syvennytään aineopintotason kurssia huomattavasti formaalimman (eli matemaattisemman) esitystavan myötä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kokonaistaloudelliseen analyysiin, myös empiiristen esimerkkien kautta. Kurssilla opittavat metodit ja ajattelutavat ovat hyödyllisiä myös toisilla taloustieteen osa-alueilla. Opetus- ja työmuodot: 40 h luentoja, 20 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Puhakka, M.: Lecture Notes on Two-Period Models in Macroeconomics, Helsingin yliopisto. Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 78:1998 (viimeisin versio saatavissa netistä kurssin aikana); Minford, P. & D. Peel: Advanced Macroeconomics. A Primer. Edward Elgar 2002; Sørensen, P. B & H. J. Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw-Hill, 2005, Romer, D.: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, uusin painos + muu kurssin aikana jaettava artikkeli- ym. materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Professori Juha Junttila.

129

721320S Mikrotaloudellinen analyysi (Microeconomic analysis), 6 op Periodi: C-D. Tavoite ja sisältö: Käsitellään mikroteorian keskeisiä tuloksia syventäen aineopintojen mikrotalousteorian perusteita. Muina kohteina tulevat mukaan yleinen tasapainoteoria, hyvinvoinnin talousteoria ja epävarmuuden käsittely. Kurssiin liittyy laskuharjoituksia. Opetus- ja työmuodot: 48 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Gravelle, H & Rees, R.(2004): Microeconomics. 3. painos. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. [kirjat OULAssa]

721339S Ekonometria (Econometric Analysis), 6 op Periodi: A-B Tavoite ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on perehdyttää kuulijat tilastollisten mallien käyttömahdollisuuksiin taloudellisia ilmiöitä koskevien päätelmien tekemisessä. Vaikka päättelytavat noudattavat aivan samoja periaatteita kuin kaikki muukin tilastollinen inferenssi, liittyy taloudellisiin ilmiöihin ja taloustieteelliseen ajattelutapaan eräitä erikoispiirteitä, jotka eroavat muista tilastotieteen sovellusalueista. Esimerkiksi makrotaloudellisia ilmiöitä tutkittaessa on usein oleellista varautua muuttujien välisiin vuorovaikutussuhteisiin (sekä välittömiin että dynaamisiin) ja muuttujiin sisältyviin mittausvirheisiin, sekä kiinnittää erityistä huomiota muuttujien välisiin pitkän tähtäimen tasapainorelaatioihin. Seuraavassa eräitä yksityiskohtia kurssin sisällöstä: Lineaarisiin ja epälineaarisiin reg7. Opintojaksot


130

ressiomalleihin liittyvä mallidiagnostiikka, instrumenttiestimointi ja yleistetty momenttimenetelmä, moniyhtälömallit, tavllisimmat yleiset testausperiaatteet, vektoriautoregressiiviset mallit, yhteisintegroituvuusteoria sekä virheenkorjausmallit. Lisäksi käsitellään lyhyesti dynaamisten paneelimallien parametrien estimointiin liittyviä ongelmia. Opetus- ja työmuodot: 36 h luentoja, 27 h harjoituksia. Harjoituksissa analysoidaan empiirisiä havaintoaineistoja PCGIVE-, PCFIML- ja SAS-ohjelmistojen avulla. Suoritustapa: Luento- ja/tai kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: F. Hayashi: Econometrics, Princeton University Press; C. Gourieroux & A. Monfort: Statistics and Econometric Models, vol. 1 ja 2, Cambridge University Press. C. Hsiao: Analysis of Panel Data (2. painos), Cambridge University Press. Vastuuhenkilö: Ekonometrian professori Markku Rahiala [kirjat OULAssa]

721317S Kansainvälinen talous (International Economics), 6 op Periodi: C-D Tavoite ja sisältö: Opiskelija hallitsee kansainvälisen rahatalouden teorian. Kurssilla keskitytään maksutaseteoriaan ja rahapolitiikkaan sekä niiden sovelluksiin kansainvälisen talouden ongelmien tarkastelussa. Lisäksi kurssilla perehdytään valuuttakurssimuutosten vaikutuksiin taloudessa. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Kenen, P.B. (2000): The International Economy, 4. painos, Cambridge University Press, s. 273–587. Vastuuhenkilö: Tutkija Lauri Vilmi. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

721341S Politiikka ja talous (Political Economics), 6 op Periodi: ks. tenttilista. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää politiikan ja talouden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Talouspolitiikan analyysissä otetaan huomioon poliittiset puolueet ja hallituksen värin mahdollinen muutos vaaleissa. Poliittiset suhdannevaihtelut ovat analyysissä tärkeässä osassa. Myös kysymystä keskuspankin itsenäisyydestä käsitellään. Opetus- ja työmuodot: Toteutetaan kirjallisuuskuulusteluna. Kirjallisuus: Alesina, A., Roubini, N. & Cohen, G.D.: Political Cycles and the Macroeconomy. MIT Press. 1997. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Puhakka. [kirjat OULAssa]

721333S Kilpailuanalyysin jatkokurssi (Industrial Organization), (ent. Toimialan taloustiede), 6 op Periodi: A-D. Tavoite ja sisältö: Opintojakson alussa käydään läpi ei-kooperatiivisen peliteorian alkeita, joiden avulla myöhemmin analysoidaan yritysten käyttäytymistä. Opintojaksolla käydään läpi mm. oligopolistista kilpailua, sanatonta yhteistyötä, markkinoille tulon roolia, R&D-kilpailua, tuotteiden laadun yhteensopivuuden ja standardien merkitystä. Lisäksi tarkastellaaan epälineaarista hinnoittelua ja optimaalisia sopimuksia epäsymmetrisen informaation tilanteissa. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Shy, Oz: Industrial Organization. Theory and Applications. MIT Press. 1995; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. [kirjat OULAssa]


Opinto-opas 2008–2009

Vastuuhenkilö: Yliassistentti Maria Kopsakangas-Savolainen. 721334S Ympäristö- ja luonnonvarataloustiede (Environmental and Resource Economics), 6 op Periodi: C-D. Tavoite ja sisältö: Opintojaksossa perehdytään taloustieteellisestä näkökulmasta uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalisen käytön teoriaan, saastumisen säätelyyn, ympäristöhyötyjen arvottamisen teoriaan ja metodeihin sekä kestävän kehityksen ongelmiin. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Hanley, N., Shogren, J.F., White, B.: Environmental Economics in Theory and Practice. 1996. Vastuuhenkilö: Yliassistentti Erkki Mäntymaa. [kirjat OULAssa]

721384S Interest and Exchange Rate Markets (Korko- ja valuuttamarkkinat), 6 op Period: D. Lecturer: Professori Juha Junttila Prerequisite: Intermediate studies in Economics Coal: The aim of this course is to give a deepened view of pricing models of interest and exchange rat markets. Both theoretical and empirical approach. to the functioning of interest and echange rate markets will be sed. Contents: Calculating the earnings of interest rate markets, discrete models fo the term structure of interest rates. Calculating the earnings of currency markets, connections between currency and interest rate markets, time series econometric applications.

131

Teaching methods: 24 hours lectures (only in Englis) + independent reading ot the textbooks. Assessment: Final exam (lectures + exercises + books and other material). Textbooks: Cuthbertson, K. & Nitzsche, D. (2005); Quantitative Financial Economics; Stocks, Bonds & Foreign Exchange, 2nd ed. John Wiley & Sons; Hull, J. C.; Options, Futures & Other Derivatives, 5th ed. or more recent, Prentice - Hall. [kirjat OULAssa] Language of exam: Finnish and English. 721342S Peliteorian perusteet (Game Theory), 6 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää lähes kaikilla taloustieteen osa-alueilla tärkeän peliteorian perusteisiin. Kurssilla käsitellään peruskäsitteet, strategisen pelin muodot, dominoidut strategiat, Nash tasapaino, sekastrategiat, pelin ekstensiivinen muoto, alipelitäydellisyys, toistetut pelit ja vajaan informaation pelit. Ennen tämän jakson suorittamista opiskelijalle suositellaan mikrotaloudellisen analyysin kurssia. Opetus- ja työmuodot: Kirjallisuus: M. Osborne. An Introduction to Game Theory. Oxford University Press 2003. Vaatimuksiin eivät kuulu luvut 8, 11 ja 13. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: VTT Marja-Liisa Halko. 721336S Erikoisaihe (Special Issue) Periodi: Vapaa. Suoritustapa: 24 h luentoja ja/tai omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja/tai laaja essee (n. 20 sivua). Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös 7. Opintojaksot


132

muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit. 721330S Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma (Master’s Thesis in Economics), 30 op Periodi: Kaikki. Suoritustapa: Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkielman kirjoittaminen ja kypsyysnäyte. Tavoite: Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimustyön sekä syventää ja soveltaa tietojaan ja taitojaan tutkijana. Seminaari tukee pro gradu -tutkielman tekemistä. Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös painettu artikkeli. Sisältö: Tutkielman suorittaminen edellyttää itse tutkielman tekemisen lisäksi aiheanalyysin, väliraportin, loppuraportin, seminaarityöskentelyn ja kypsyysnäytteen. Seminaarityöskentely sisältää aktiivisen osallistumisen seminaari-istunnossa käytävään keskusteluun (omien esitysten lisäksi). Valmis työ jätetään arvosteltavaksi kahtena sidottuna kappaleena tiedekunnan kansliaan, jossa se kirjataan saapuneeksi. Kansliaan on samalla jätettävä myös tutkielmasta laadittu erillinen tiivistelmä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun valmis tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Se kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä ilman apuneuvoja tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä (normaali ilmoittautuminen). Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet voi-

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

vat kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi. Tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta päättää tiedekuntaneuvosto. Aiheen valinta: Tutkielman aiheesta voi käydä keskustelemassa kansantaloustieteen professoreiden ja muiden tutkijoiden kanssa. Aihe on pääsääntöisesti sovittava jo edellisen kevätlukukauden lopussa. Alkuraportti: Esityksen kesto on n. 20–30 minuuttia. Esityksessä tulee olla selvillä yksiselitteinen tutkimusongelma, aiheen teoreettista pohdiskelua sekä selvyys mahdollisen empiirisen tutkimusosan aineiston keräämisestä ja tutkimusmetodeista. On myös raportoitava käytetty lähdemateriaali mahdollisimman täydellisenä. Samoin on esitettävä alustava lopullinen tutkielman sisällysluettelo. Loppuraportti: Esityksen kesto on n. 30–40 minuuttia. Se sisältää lopulliset tutkimustulokset sekä alkuraportin esityksessä vaaditut korjaukset ja lisäykset. Loppuraportti on esityskelpoinen, kun teoria ja tutkimustulokset muodostavat tutkielman tekijän mielestä yhtenäisen kokonaisuuden. Loppuraportin esityksen jälkeen viimeistellään raportti seminaarissa tulleiden korjausehdotusten mukaan, joten tässä vaiheessa raportin ei tule välttämättä olla vielä lopullisessa muodossaan. Kirjallisten raporttien toimittaminen: Alku- ja loppuraporttien esityksiä varten on toimitettava paperikopiot professoreille ja mahdollisille muille ohjaajille. Seminaarin assistentille toimitetaan kopio pdf-tiedostona. Kirjalliset raportit on pääsääntöisesti toimitettava seitsemän päivää ennen tilaisuutta. Vastuuhenkilö: Kansantaloustieteen professorit.


Opinto-opas 2008–2009

133

7.5.4 Laskentatoimi Laskentatoimen perusopinnot 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta (Bookkeeping and Financial Reporting), 5 op Periodi: A-B. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteisiin. Opetus ja työmuodot: 30 h luentoja, 60 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Ihantola & Leppänen: Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos); Leppiniemi, J. Kykkänen, T. & Toiviainen, K.: Tuloslaskenta, WSOY. (Uusin painos soveltuvin osin). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Laskentatoimen lehtori Juha Huikari. 721172P Johdon laskentatoimi (Cost Accounting), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -valmiudet johdon laskentatoimessa. Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat.

Opetus- ja työmuodot: Yht. 40h luentoja ja harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Drury, C.: Management and cost accounting. Thomson Business Press, 5th ed. 2000 tai uudempi painos. Luvut 1–14 (viidennessä painoksessa sivut 1–542); Vehmanen P. & Koskinen K.: Tehokas kustannushallinta. WSOY, Ekonomia -sarja 1997 tai uudempi painos. Luvut 1–2, 4–7, 9. Vastuuhenkilö: Johdon laskentatoimen professori [kirjat OULAssa]

721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (Financial Statement and Tax Planning), 5 op Periodi: B-C. Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla käsitellään erilaisia yrityksen tilinpäätöstilanteita, kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittamista, esitetään keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä tarkastellaan tilinpäätössuunnittelua prosessina. Kurssiin sisältyy kirjanpitokäytäntöön ja tilinpäätössuunnitteluun orientoiva harjoitustyö. Opetus- ja työmuodot: 20 h harjoitustyön ohjausta mikroluokkatyöskentelynä, 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Leppiniemi: Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Weilin & Göös, (uusin painos); Leppiniemi, K, Kykkänen, T. & Toiviainen, K.: Tuloslaskenta, WSOY (uusin painos). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


134

Vastuuhenkilö: Laskentatoimen lehtori Juha Huikari. 721163P Introduction to International Accounting, 5 op Period: C. Object: The course introduces students to the financial accounting and to the IFRS/IAS accounting standards. Content: Development of accounting regulation, IFRS/IAS Framework, elements of the IFRS/IAS financial statements, introduction to important IFRS/IAS standards. Contact hours: 30 h lectures, and 6 × 3 h exercises. Assessment: Exam and term paper. Literature: Epstein, B. J. and A. A. Mirza, 2005 or newer. Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards. Wiley. Lecture notes. Prerequisites: P721171 Kirjanpito ja tuloslaskenta and P721164 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. Lecturer: Professor Petri Sahlström [kirjat OULAssa]

Laskentatoimen aineopinnot 721156A Laskentatoimen seminaari (Seminar in Accounting), 10 op Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Periodi: A-D. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiuksia tieteelliseen tutkimustyön suorittamiseen ja tutkimustulosten kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Opintojaksolla laaditaan kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma. Työskentelyn yhteydessä perehdytään tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op. Suoritustapa: Hyväksytty kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma, osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan. Arvostelu: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Huomautus: Opiskelija, joka suorittaa laskentatoimen 35 ov aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintoviikkomäärää vastaava määrä). Kirjallisuus: Luennoilla jaettava materiaali. Vastuuhenkilö: Seppo Eriksson.

Yliopistonlehtori


Opinto-opas 2008–2009

721170A Financial Analysis and Firm Valuation, 5 op Period: A. Object:The course introduces students to the analysis and use of financial statements and other related information in decisions making with special emphasis on firm valuation. Content: Sources of financial information including financial statements, financial ratios, analysts’ earnings forecasts and industry-level information. Different tools for analyzing financial information, problems in analyzing financial information, and the use of financial information in firm valuation. Contact hours: 30 h lectures, and 7 × 3 h exercises. Assessment: Exam and term paper. Literature: Soffer, Leonard and Robin Soffer (2003), Financial Statement Analysis: a Valuation Approach, Prentice Hall, New Jersey (ISBN: 0-13-032834-0). Lecture notes Supplementary readings for the Finnish students: Kallunki, Juha-Pekka ja Jaakko Niemelä (2004). Uusi yrityksen arvonmääritys. Talentum; Kallunki, Juha-Pekka ja Erkki Kytönen (2002). Uusi tilinpäätösanalyysi. Kauppakaari. Sivut 117–224. Lecturer: N.N. [kirjat OULAssa]

721176A Management Control, 5 op Period: A. Objective and content: To introduce students to control concepts, the use of budgets and performance measurement systems in management control, and some approaches to management accounting system development. The issues of the course comprise budgets and standards, profit variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing, perfor-

135

mance measurement, management control system design and development. Contact hours: Total 30 h of lectures and exercises Assessment: Lecture and literature examination. Literature: Drury, C.: Management & Cost Accounting (Parts 4 & 5, pp. 543–950), Thompson Business Press, 5th Ed. 2002; Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A.: Management control systems – performance measurement, evaluation and incentives, Prentice-Hall 2003. [kirjat OULAssa] Lecturer: Researcher Sinikka Moilanen. 721186A Tilintarkastus (Auditing), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilintarkastukseen ja yrityksen sisäiseen valvontaan. Opintojaksolla tarkastellaan tilintarkastuksen yleistä kulkua, kirjanpidon tarkastusta, tilinpäätöksen tarkastusta, hallinnon tarkastusta raportteineen sekä sisäisen valvonnan pääperiaatteita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään tilintarkastuksen ajankohtaisiin kehitysnäkymiin. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja, 16 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli. 2003; KHT-yhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2003; KHT-yhdistys: Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2003; Suomela, Palvi & Karhu: Tilintarkastuslaki. Weilin & Göös. 1995; Raappana: Tilintarkastus. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


136

Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt, ent. Tilinpäätössuunnittelu ja -käytäntö (Group Accounting and Business Combinations), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa, ja antaa perusvalmiudet konsernitilinpäätöksen laadintaan. Opintojaksolla käsitellään konsernitilinpäätöksen keskeiset laadintaperiaatteet sekä yritysjärjestelyiden ja verotuksen kysymyksiä mm. sulautumisen ja yhtiöittämisen verotusvaikutuksia. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Ahti, Tikkanen & Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat. 1991; Raappana: Konsernitilinpäätös. Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Vastuuhenkilö: Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana. [kirjat OULAssa]

721180A Tilinpäätösanalyysi (Financial Statement Analysis), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilinpäätösaineiston avulla tehtävään yrityksen toimintaedellytysten analysointiin sekä analyysitietojen hyväksikäyttöön. Kurssilla opitaan tekemään tilinpäätösanalyysejä ja investointisuunnitelmia sekä laatimaan niiden perusteella raportteja yritysjohdon päätök7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

senteon tueksi. Näitä valmiuksia kehitetään harjoitustyön tekemisen avulla. Opetus- ja työmuodot: 10 h luentoja, 15 h ATK-opetusta, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö. Kirjallisuus: Kallunki & Kytönen: Uusi tilinpäätösanalyysi, kappaleet 1–4. Kauppakaari, Helsinki 2002, tai uudempi painos. Yritystutkimus-neuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus, Helsinki 2005. Muu luennoilla jaettava materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Seppo Eriksson. 721182A Case Problems in Financial and Management Accounting (ent. Laskentatoimen erityiskysymyksiä), 5 op Period: A+B. Objective: The course increases students´ capability to apply the tools and methods of financial and management accounting in practical decision-making. Special focus is on the tools frequently used in financial analysis, cost accounting and corporate finance. Content: Case problems simulating different decision-making situations. Students apply the methods of financial analysis, capital budgeting, cost accounting etc. covered in various courses preceding this course. Contact hours: 20 h class discussions. Assessment: Students form groups in the beginning of the course and analyze the case problems as teamwork. Each group returns a written report that contains the required analyses, and conclusions for each case problem before the class discussions. The


Opinto-opas 2008–2009

groups present their reports in class discussions, and the cases are analysed together with other groups. Literature: Case material distributed by the lecturer. Lecturer: Yliassistentti, KTT Pasi Karjalainen. 721184A Accounting Information Technology, 5 op Period: C. Objective and content: The intent of the course is to introduce students to the management accounting information systems. The structure and functioning of accounting information systems and their links to enterprise resource planning, data warehousing, reporting, organizational performance and accountants profession. Learning methods: 24 hours lectures including visitors, case presentation. Assessment: Literature examination, case presentations. Literature: Collection of articles. Supplementary readings for Finnish students: Granlund, M. & Malmi, T. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. WSOY 2004. [kirjat OULAssa] Lecturer: Professor Hanna Silvola 721187A International Manage-

ment Accounting and Control, 5 op Period: D.

137

Objective and content: To introduce students to management accounting and control issues in multinational corporations. The specific themes of the course comprise the effects of corporate strategy and organizational structures on accounting and control systems, international capital budgeting decisions, the role of control systems in performance evaluation, the considerations of international transfer pricing, inflation and currency changes, as well as cultural and social aspects of management control. Contact hours: 20 h of lectures Assessment: Lecture and literature examination, term paper. Literature: Collection of Articles Lecturer: Professor Hanna Silvola and Researcher Sinikka Moilanen 721003A Muita laskentatoimen aineopintoja (Additional Intermediate Level Courses in Accounting) Opintoviikkomäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Vastuuhenkilö: professorit.

Laskentatoimen

7. Opintojaksot


138

Opinto-opas 2008–2009

Laskentatoimen syventävät opinnot 721191S Financial Accounting Theory (Ent. Laskentatoimen teoria), 6 op Period: D. Objective: The course introduces students to the main research areas in financial accounting and reporting. The course helps students to choose the topic of their Master´s thesis. Content: Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value relevance of different type accounting information. Contact hours: 18 h lectures. Assessment: Literature examination and term paper. Literature: Scott, W. R. (2002). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes. Lecturer: Assistant professor Markku Vieru. [kirjat OULAssa]

721192S Approaches in Management Accounting Research (ent. Issues in Management Accounting), 6 op Period: B-C. Objective and content: The main objective of this course is that students will become familiar with current research issues and main research approaches to management accounting. Pragmatic learning motive is to enrich the possibilities of the student to better grasp the often so complex ways management accounting is used in organizations. Also the most recent and promising management accounting techniques and prac7. Opintojaksot

tices are discussed during the course. The theoretical frames of the course are more constant but the management accounting issues are annually renewed. Learning methods: 10 h lectures and 12 h article seminars. One article is discussed at each time. Before sessions students read an article, write an essay and prepare questions about the article. Essays and questions are given to the lecturer at the seminar. Students participate in the discussions and each student prepares one opening speech. Assessment: Phase one: Lecture and literature examination. Phase two: Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar sessions. Literature: Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and a selection of articles. [kirjat OULAssa] Lecturer: Assistant professor Janne Järvinen. 721190S Advanced Firm Valuation, 6 op Period: D. Objective: The course enhances students´ knowledge on the current research trends and practical applications of the valuation-related issues in financial accounting. Content: The background of the frequently cited firm valuation models including the free cash-flow model and the residual income model. Evidence on the validity of the valuation models


Opinto-opas 2008–2009

and the value relevance of different type of information including earnings, cash-flows, R&D-figures and the qualitative non-financial variables. Applications of the valuation models in managerial decision-making. Contact hours: 18 h lectures. Assessment: Exam. Literature: Penman, S. A. (2001). Financial Statement Analysis and Security Valuation, McRaw-Hill. Lecture notes. [kirjat OULAssa] Lecturer: N.N. 721194S Advanced Cost Accounting (ent. Yrityksen kustannushallinta), 6 op Period: D. Objective and content: The general objective of this course is to see how an understanding of transaction cost theory helps making the cost accounting system design choices and understanding the managerial use of cost information. The course comprises such issues as transaction cost theory based view on cost accounting, special issues in cost accounting, problem centred learning, spreadsheet solutions of cost accounting. Learning methods: 12h lectures + case study exercises, 24h excel-based exercises. Assessment: Literature examination and exercises. Literature: Cooper, R. & Kaplan, R. The Design of Cost Management Systems, 2nd ed. Prentice-Hall 1999. Zimmerman, J. Accounting for Decision Making and Control, 2nd ed. Irwin. 1997 (4th edition is also applicable). Lecturer: Assistant professor in management accounting [kirjat OULAssa]

139

721189S Advanced Financial Analysis, 6 op Period: B. Objective: The course deepens students´ skills in the use of analysis tools frequently applied in financial accounting. A special focus is on the applications of financial statement analysis. Content: Predictability of the accrual- and cash flow-based financial statement items, distributional properties of financial ratios and economic interpretation of financial ratios. Contact hours: 18 h lectures. Assessment: Exam and term paper. Literature: Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Lecture notes. Lecturer: Professor Petri Sahlström [kirjat OULAssa]

721195S Advanced Management Control, 6 op Period: B. Objective and content: The purpose of the course is to deepen the understanding of the design and working of management accounting and control systems. The focus is on the organizational and people side of accounting and control systems – how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance measures are used to influence, motivate and control what people do in organizations. The implications of accounting on public sector management are also discussed. Contact hours: 16 h lectures. Assessment: Term paper, Lecture and literature examination. Literature: Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (to the appropriate extent defined by the lecturer), Prentice Hall, 3rd edition (2007), A Collection of Articles. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


140

Lecturer: Researcher Sinikka Moilanen. 721197S Advanced International Accounting, 6 op Period: B. Object: The course deepens students’ skills in the special issues of IAS (IFRS) accounting standards. Content: Fair value-principle and its applications to the asset valuation, accounting treatment of executive stock options, and differences between IAS and US GAAP. Contact hours: 18 h lectures Assessment: Exam Literature: Epstein, Barry J. and Abbas Ali Mirza (2005). IFRS 2005: Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, Wiley. ISBN: 0-471-66837-0; KHT-Media (2004). IFRS-standardit 2004. ISBN: 952-5392-50-3; Lecture notes. Previous studies: Introduction to International Accounting is recommended as previous studies. Lecturer: N.N. [kirjat OULAssa]

721193S Advanced Auditing, (ent. Tilintarkastus II) 4 ov/7 op Period: C. Objective: The course enhances students’ knowledge on empirical and theoretical audit literature. Content: Audit pricing models, audit quality, auditor’s independency, audit realignments and international auditing. Contact hours: 30 h lectures and seminars. Assessment: Exam and term paper. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

Literature: Reading package defined by the lecturer. Lecturer: Professor Petri Sahlström 721336S Erikoisaihe (Special Issue) Opintopistemäärä: laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professorit. 721130S Laskentatoimen Pro gradu -tutkielma (Master's Thesis in Accounting), 16 ov/30 op Periodi: Kaikki. Tavoite ja sisältö: Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia oman tieteenalansa alueelle sijoittuvan ongelman itsenäiseen muotoiluun ja tieteellistä ajattelua vaativaan ratkaisemiseen. Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän raportoi tutkimustyönsä edistymisestä ja saa ohjausta jatkotoimenpiteitä varten. Seminaari-istunnot ovat pakollisia. Suoritustapa: Varsinaisen tutkielmatyöskentelyn aikana opiskelija osallistuu lukukausittain tapahtuvaan seminaarityöskentelyyn loppuraporttinsa hyväksymiseen saakka. Tutkielmatyöskentely alkaa 3.vuoden keväällä aloitusistunnolla, jossa mahdollisista aihepiireistä keskustellaan alustavasti. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen professorit.


Opinto-opas 2008–2009

141

7.5.5 Logistiikka Logistiikan pääaine koostuu perus-, aineja syventävien opintojen kokonaisuuksista sekä pro gradu -tutkielmasta. Kullakin tasolla opintoihin sisältyy pakollisten logistiikan opintojaksojen lisäksi valinnaisia opintojaksoja myös muiden oppiaineiden tarjonnasta. Valinnaisista opintojaksoista voi mielellään keskustella logistiikan opinto-ohjaajan kanssa. 721703P Materiaalihallinnon perusteet (Introduction to Materials Management), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija materiaalihallinnon ja logistiikan peruskäsitteisiin sekä tuotannon- ja materiaaliohjauksen yksinkertaisiin laskennallisiin menetelmiin. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. tuotannon suunnittelu, materiaalitarvelaskenta, varastonohjaus sekä kapasiteetinhallinta ja valvonta. Suoritustapa: Luennot ja harjoitustehtävät. Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Arnold, T.J.R. & Chapman, S.N. (2001), Introduction to materials management, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River. Meredith, J.R. & Shafer, S.M. (2002), Operations management for MBAs, John Wiley & Sons Inc. Vastuuhenkilö: Professori Jari Juga [kirjat OULAssa]

721704P Business logistics, 5 op Period: B. Objective and content: The course gives an overview of the company’s logistics activities and its role as a company’s competitive factor. Topics include logistics service level, total cost analysis, transport and inventory decisions, logistics performance measurement, just-in-time logistics, ordering and replenishments, and green logis-

tics. The development of the logistics discipline and current logistics issues will also be discussed. Grading is based on case assignment (40%) and exam (60%). Contact hours and assessment: Lectures 30 h and written case-assignment. Exam. Literature: Ballou, R.H. (2004), Business logistics/ Supply chain management: planning, organizing and controlling the supply chain, Prentice-Hall: Upper-Saddle River. [kirjat OULAssa] Lecturer: Professor Jari Juga. 721752P Transport and forwarding operations, 5 op Period: C. Objective and content: The main target of the course is to give the students basic knowledge on freight transport and forwarding operations from the managerial point of view. The focus is in roadfreight. After the course the students know the principles and methods of operational management and understand logistics service industry’s business models, strategies and performance issues. The course includes a description of the business environment and freight operations by transport mode, forwarding business, documentation in international trade, the role of IT, etc. Performance of logistics service providers and the supply chain management implications will also be examined. Contact hours and assessment: Lectures 24 h, assignments. Exam. Literature: Coyle, J.C., Bardi, E.J., and Novack, R.A. (2006) Transportation, 6th. edition. South-Western, part of the Thomson Corporation, Mason, Ohio. Other material delivered during the contact hours. [kirjat OULAssa] Lecturer: Jouni Juntunen 7. Opintojaksot


142

Opinto-opas 2008–2009

Logistiikan aineopinnot 721720A Logistics research seminar, 5 ov/10 op Period: A. Objective and content: The research seminar work has as its goal to advance the student’s academic writing and research skills. In tutored seminar sessions, the student is expected to write a research paper focusing on selected theoretical theme in logistics. A special emphasis will be given to the search of relevant literature and academic writing techniques. The course is intended to serve as a basis for master’s thesis work. The research seminar sessions are scheduled to be Period A but the introduction session will be held in the end of Period D each year. Contact hours and assessment: Seminar sessions (compulsory participation), seminar paper. Literature: Will be announced in the sessions. Lecturer: N.N. 721724A Logistics systems analysis, 5 op Period: D. Objective and content: The objective of this course is to familiarize students with strategic and analytical elements of logistical systems design and management. The goal is to prepare students to solve practical problems of logistics planners and managers. These problems include resource allocation, inventory management, and transportation problems. The systems analysis tools that are practiced during the course are linear programming, simulation, and queuing models. Contact Hours and Assessment: Lectures and computer class instructi7. Opintojaksot

on. Assignments and a class project. Exam. Literature: Nahmias, S. (2001), Production and Operations Analysis, McGraw-Hill, Irwin. Hillier, F.S. & Hillier, M.S.(2003), Introduction to Management Science – a modeling and case studies approach with spreadsheets, 2nd ed., McGraw Hill, Irwin. Supplementary material to be delivered during the contact hours. Lecturer: Jouni Juntunen. [kirjat OULAssa]

721721A: International Procurement and Logistics, 5 op Period: B Objectives and content: This course presents the concepts, principles, and techniques of procurement and logistical management in international business environment. Emphasis will be placed on students developing a basic knowledge set while centering them in the real themes while discussing electronic procurement, suppliers’ analysis, coordination and integration, strategic procurement outsourcing etc. A special emphasis will be given to the analysis of international logistics environment along with the question of coordination and responsiveness requirements in international production. Contact hours and assessment: The course consists of lectures 24 h and assignments. The final exam will be based on lectures, article collection and books (60%). The assignment and class participation account for 40% of the grade. Accurately completed exercise will give a good base for passing the final exam. Class participation includes in-class discussion, students’ contributions and preparation for the exercises.


Opinto-opas 2008–2009

Literature: Schary, P. & Skjött-Larsen, T. (2001 or 2007), Managing the Global Supply Chain, Copenhagen Business School Press. Supplementary material provided by lecturer. Lecturer: Assistant Professor Maqsood Sandhu [kirjat OULAssa]

721755A Freight and Transport Market Analysis, 5 op Period: C. Objective and content: Students will be introduced to the economics of transportation in both freight and passenger markets. The topics include transport supply and demand, market structures and competition, pricing, and productivity with cost analysis is-sues. The description of and the chan-ges in the business environment of the transportation industry at the macro and micro level are also discussed. Contact hours and Assessment: lectures 20 h and class room group work 4 h (participation required). Literature exam and group work report with assessment weights 60% and 40%, respectively. Literature: McCarthy, Patrick (2001): Transportation economics: theory and practice: a case approach. Malden, MA: Blackwell Publ. Leinbach, T.R. & Capineri, C. (2007) Globalized Freight Transport. Intermodality, E-Commerce, Logistics and Sustaina-

143

bility. Edward Elgar. And supplementary readings according to separate instructions. [kirjat OULAssa] Lecturer: D. Sc. Saara Pekkarinen 721722A Kuljetusoikeus (Transport law), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa solmia hankintaan ja kuljetuksiin liittyviä sopimuksia. Hänellä on käsitys kuljetussopimuksen asemasta kaupan sopimuskokonaisuuden osana ja yleiskuva eri kuljetusmuotojen lainsäädännöstä. Kuljetusten järjestäminen, maksutavat ja rahoitus, kansainväliset kilpailusäännöt, riitojen ratkaisumenetelmät ja kansainvälinen kaupallinen yhteistyö. Opiskelija tuntee kuljetusoikeuden normipohjan ja tietää mistä oikeudenalan normit ovat löydettävissä. Opetus- ja työmuodot: Johdantoluento 3 h ja omakohtainen tutustuminen kirjallisuuteen. Vain logistiikan opiskelijoille. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Sisula-Tulokas, Leena: Kuljetusoikeuden perusteet, 2. uudistettu painos, 2003; Sisula-Tulokas, L: Ulkomaankauppaoikeus.1998; Käsiteltävät säädökset ilmoitetaan luennolla. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


144

Opinto-opas 2008–2009

Logistiikan syventävät opinnot 721675S Supply chain management, 6 op Period: C. Objective and content: The course deepens the student’s knowledge on strategic logistics and supply chain management, the underlying theoretical models combined with contemporary phenomena and improvement initiatives. The topics include partnerships and alliances, collaborative supply chain practices, lean management, outsourcing strategies and supply chain performance indicators. A special emphasis will be given to the question of supply chain dynamics and integration and enabling supply chain technologies. Contact hours and assessment: Lectures 24 h and assignment. Exam. Literature: Harrison, A. & v.Hoek, R. (2002), Logistics Management and Strategy, Prentice-Hall, Upper Saddle River. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. & Simchi-Levi, E. (2007), Designing and Managing the Supply Chain. McGraw-Hill/Irwin. [kirjat OULAssa] Lecturer: Professor Jari Juga. 721753S Transport economics and policy, 6 op Period: D. Objective and content: The main target of the course is to review the concepts and models for explaining and forecasting the impacts of transport policy. Good knowledge of transport policy and fundamentals influencing business environment is essential element of transport management skills, combined with the capabilities for analysis and economic modeling of transport markets. The course will include: transport as economic activity with location issue, the demand for and costs of transport, organizati7. Opintojaksot

on of supply with public intervention and service provision. Special attention will be drawn to the infrastructure charging and transport pricing as well as to the methods of valuing intangible impacts of transport. Contact hours and assessment: Lectures 24 h and team work in groups. Exam and students’ group presentations with weights 60% and 40%, respectively. Literature: Quinet, E. and Vickerman, R. (2004) Principles of Transport Economics, Cheltenham, UK: Edward Elgar, Supplementary readings on transport costs and pricing according to separate instructions. [kirjat OULAssa] Lecturer: D. Sc. Saara Pekkarinen 721759S Logistics Modeling and Applications, 6 op Period A. Objectives and content: The course extends the students knowledge on logistics modeling and offers insights into application areas such as process modeling and simulation. Emphasis will be given to the art of model formulation, process modeling and analysis of model results. The students are expected to participate actively in classroom training and discussion to improve their skills on selected modeling and simulation tools. Contact hours and assessment: lectures and computer class instruction. Assignment and exam Literature (Selected parts): Wisner, J.D. & Stanley, L. L. (2008), Process Management: Creating Value along the Supply Chain, Thomson. Harringon, H.J. & Tumay (2000), Simulation Modeling Methods, McGraw-Hill. Supplementary material distributed in the class. [kirjat OULAssa]


Opinto-opas 2008–2009

Lecturer: Assistant Maqsood Sandhu

145

Professor

721754S Special issues in logistics, 6 op Period: Free. Objective and content: The purpose of the course is to apply the student’s knowledge and skills on some topic area in logistics. The course will be tailored to the student’s individual goals, also including research-oriented company or industry specific development projects. More detailed information on the course contents, literature requirements and working methods will be offered each year twice, in the beginning of autumn and spring terms. The general idea is that the course would contribute to the preliminary plan for the student’s thesis work. Contact hours and assessment: Introduction lecture 3h will be given in the beginning of each term. Please, follow the course information on www-pages of the faculty. Assessment will be based on the student’s written report that has to follow the guidelines for seminar paper. Lecturer: Jouni Juntunen

721750S Master’s thesis (pro gradu), 30 op Period: autumn 2007–spring 2008. Objective and content: Master’s thesis (pro gradu) is a comprehensive treatment of selected subject in logistics, showing the student’s capacity for analytical and critical judgment and scientific communication. A master’s thesis builds on a well-formulated research problem and the specification of more explicit research questions. Moreover, a thesis contains an overview of theoretical literature which forms the framework for the study. Relevant research methods and profound empirical analysis, combined with well-structured and readable text are seen as important criteria of thesis evaluation. In addition, the evaluation will be based on the theoretical and practical contribution of the study. Contact hours and assessment: Compulsory participation in pro gradu seminars, written research proposal and two interim reports, final manuscript. Also required is to act as opponent in the sessions. After accepted manuscript, the student is also expected to write a maturity test in his/her own native language. Lecturers: Professor Jari Juga

7. Opintojaksot


146

Opinto-opas 2008–2009

7.5.6 Markkinointi Markkinoinnin oppiaineessa on suuri määrä vaihtoehtoisia opintoja, joiden avulla voit räätälöidä tutkintosi. Huomaa myös, että sivuaineita on mahdollista valita sekä tiedekunnan sisältä että muilta tieteenaloilta. Oppiaineen opintoneuvoja ja kummiopettajasi auttavat valinnoissa. Tarkemmat tiedot opintojaksojen työskentelymuodoista löydät ennen kurssia tiedekunnan nettisivuilta ’kurssi-infoa’. Perusopinnot Markkinoinnin perusteet Tuote- ja markkinastrategiat

B-to-B Marketing

Yrityksen liikesuhteiden hallinta

Kuluttajakäyttäytyminen

Aineopinnot Markkinointitutkimus ja informaatiojärjestelmät

Pakolliset

Markkinoinnin seminaari / kandidaatintutkielma Markkinoinnin kilpailukeinot

International Relationships

Markkinointi eri konteksteissa

Liiketoiminnan erityiskysymyksiä

Valinnaiset

Hintapäätökset

International Business Operations

Marketing of a High-Tech Firm

Liiketoimintasimulaatio

Valitse väh. neljä (4)

Industrial Sales Management

International Logistics and Distribution

Services and Relationship Marketing

Muita markkinoinnin aineopintoja

Integroitu markkinointiviestintä

Negotiations in Cross-cultural Context

Kaupan ketjuliiketoiminta

Osaamisen ja tiedon johtaminen

Brändijohtaminen

Sales in B-to-B Context

Tietoverkot strategisissa verkostoissa

Syventävät opinnot Markkinoinnin teoriat

Pakolliset

Verkostojen teoria Valinnaiset

Strategic Marketing and Management

International Business Theory

Purchasing and Supplier Relationships in International Context

Informaatioverkostojen taloustiede

Valitse väh. kolme (3)

Ympäristömarkkinointi

Project Work in International Business

Global Growth Strategies

Special Issue

Markkinoinnin pro gradu -tutkielmaseminaari

7. Opintojaksot


Opinto-opas 2008–2009

147

Markkinoinnin perusopinnot 721409P Markkinoinnin perusteet (Principles of Marketing), 5 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Kurssin pohjalta osanottajille muodostuu kokonaiskuva markkinoinnista. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: markkinointi tieteenalana ja käytäntönä, markkinointi ja liikkeenjohtaminen, markkinoinnin rooli ja tehtävät yritystoiminnassa, kuluttaja- ja yritysmarkkinointi sekä asiakkuusajattelu. Opetus- ja työmuodot: 25 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Gummesson, E.: Suhdemarkkinointi: 4P:stä 30R:ään, 1997. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Kimmo Alajoutsijärvi. [kirjat OULAssa]

721424P Business to Business Marketing, 3ov/5 op Period: D. Objective: The objective of the course is to create understanding on the marketing management in industrial enterprises. After having passed this course, students will have an overall picture of business-to-business marketing theories and practices. Contents: Characteristics of Business-to-Business marketing. Understanding organisational buying behaviour. Current trends in business-to-business markets and collaboration. Relationships and networks in industrial markets. Assessing marke-

ting opportunities and strategies. Distribution in industrial context. Contact Hours and Assessment: 24 h lectures and group work. An Exam of the literature, course material and group works. Literature: Anderson, J.C. & Narus J.A.: Business Market Management. Understanding, Creating, and Delivering Value. 2nd edition, 2004. Exact chapters for the exam will be announced during the lectures. [kirjat OULAssa] Course Director: Senior Lecturer in Marketing Satu Nätti. 721419P Kuluttajakäyttäytyminen (Consumer Behavior), 5 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksittäisen kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät sekä pystyy sovittamaan niitä yhteen sekä teorian että käytännön tasoilla. Kurssilla käsitellään mm. kuluttajan ostopäätösprosessia, asenne- ja persoonallisuusteorioita, ympäristövaikutuksia, referenssiryhmiä, kommunikointia sekä kuluttamisen eri muotoja. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Kirjallisuus: Solomon, M.R.: Consumer Behavior. Buying,having, being, 5. painos tai uudempi TAI Assael, H.: Consumer Behavior & Marketing Action, 4. painos 1992 tai uudempi, sekä luennoitsijan jakama materiaali. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti Jaakko Sinisalo. [kirjat OULAssa] 7. Opintojaksot


148

721412P Tuote- ja markkinastrategiat (Product and Market Strategies), 5 op Periodi: A Tavoite ja sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijan markkinoinnin peruskäsitteisiin ja tarjoaa katsauksen markkinoinnin johtamisen ongelmakenttään tuote- ja markkinapäätösten näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelija perehtyy markkinoinnin johtamisen prosessiin kokonaisuutena sekä yrityksen olemassaolon keskeisiin kysymyksiin: asiakkaan kokemaan arvon, tuotestrategioiden, markkinoiden segmentoinnin, tuotteiden asemoinnin sekä uusien tuotteiden kehittämisen näkökulmasta. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja, caseharjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, caseharjoitukset. Kirjallisuus: Kotler, P. & Keller, K. (2006) Marketing Management (tai vanhempi), Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage ja muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Kai Härkönen [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

721413P Yrityksen liikesuhteiden hallinta (Managing Business Relationships), ent. Teollisuuden asiakassuhteet, 5 op Periodi: B Tavoite ja sisältö: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yritysten välisten liikesuhteiden analyysikäsitteet ja kykenee hahmottamaan liikesuhteiden käytännön hallinnan keskeisimmät haasteet. Kurssin teemoja ovat liikesuhdeajattelu markkinoinnin kentässä, verkostot liikesuhteiden hallinnan kontekstina, asiakas- ja hankkijasuhteiden portfoliot, liikesuhteiden analyysikäsitteet sekä liikesuhteiden synty, kehittyminen ja päättyminen. Kurssin sisällössä painotetaan teorian ja käytännön yhdistämistä. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja/harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu Kirjallisuus: Donaldson, B. & O’Toole T.: Strategic Market Relationships. From Strategy to Implementation, 2002; muu luennoitsijan ilmoittama tai jakama materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Hanna Komulainen.


Opinto-opas 2008–2009

149

Markkinoinnin aineopinnot 721418A Markkinoinnin seminaari (Seminar in Marketing), 10 op Opiskelija voi laatia joko kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman. Periodi: C-D Tavoite ja sisältö: Perehdyttää opiskelijat tutkimuksenteon perusteisiin markkinoinnin näkökulmasta sekä harjaannuttaa itsenäiseen, ongelmakeskeiseen ja tavoitteelliseen tutkimus- ja raportointityöhön markkinoinnin eri alueilla. Opintojakson aikana laaditaan ja esitetään opinnäytetyö valitusta tutkimusaiheesta. Kandidaatintutkielma pohjustaa 4. opintovuoden pro gradu -työskentelyä. Periodin C kuluessa on luento- ja harjoituskurssi ’Miten teen tutkimustyötä’ sekä oman aihepaperin valmistelu ja esittäminen verkko-oppimisympäristössä. Tämän jälkeen seuraa opinnäytetyön laadinta, esittäminen ja puolustaminen sekä toisten töiden opponointi ja arviointi (väli- ja loppuraportti-istunnot periodilla D). Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin tietokantoihin. Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen tutkimusviestintä (2 op). Suoritustapa: Pakollinen läsnäolo luento- ja harjoituskurssilla. Aihepaperin laatiminen ja esittäminen. Pakollinen läsnäolo seminaari-istunnoissa sekä kandidaatintutkielman tai seminaaritutkielman laatiminen, esittäminen ja opponenttina toimiminen. Kun tutkielmasta tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma kansitetaan.

Arvostelu: Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5. Huomautus: Opiskelija, joka suorittaa markkinoinnin 35 ov aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön), 2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista (opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön) tai 3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). Edellyttää: Markkinoinnin koulutusohjelman 1. ja 2. vuoden pakollisten pääaineopintojen hyväksyttyä suorittamista ennen opintojakson aloittamista. Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Jos osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, sovelletaan tiedekunnan jonotussääntöä. Kirjallisuus: Luentomoniste, artikkelikokoelma ja Ohjeita seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn opintomoniste. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori Satu Nätti. 721417A Markkinointitutkimus ja informaatiojärjestelmät (Marketing Research and Information Systems), 5 op Periodi: C 7. Opintojaksot


150

Tavoite ja sisältö: Perehdyttää opiskelija markkinointitutkimuksen teon perusteisiin ja erityisesti kyselytutkimuksen toteutuksen periaatteisiin markkinoinnin tutkimuksessa. Kehittää opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja hyödyntää sekundääristä markkinainformaatiota markkinoinnin päätöksenteossa. Markkinointitutkimuksen rooli yritysjohdon päätöksenteossa. Laadullinen- ja kyselytutkimus. Mitta-asteikot ja otanta. Aineiston hankinta ja analysointi. Tilastollinen testaus. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja/harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: McDaniel, C. & Gates, R.: Marketing Research Essentials, 1995. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Markkinoinnin assistentti Annu Ristola. 721415A Industrial Sales Management, 5 op Period: A. Objective and Contents: To introduce the principles of international industrial sales management on the basis of a relationship approach. Industrial sales management. Understanding the sales force environment. Planning for sales. Recruiting, training and developing the sales force. Motivating, supervising and evaluating the sales force. The selling process. Contact Hours and Assessment: 24 h lectures, a computer simulation conducted in teams, and a literature examination. Literature: Hite, R.E. & Johnston, W. J.: Managing Salespeople. A Relationship Approach. 1998; Collection of articles and cases. [kirjat OULAssa] Lecturer: Docent in Industrial Marketing and Sales Wesley Johnston. 7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

721416A Integroitu markkinointiviestintä (Integrated Marketing Communications), 5 op (ent. Mediaviestintä) Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on markkinointiviestinnän toimintaympäristön, keinojen (mm. mainonta, suhdetoiminta ja suoramarkkinointi) ja toimijoiden hahmottaminen kuluttaja- ja business-to-business -markkinoilla. Kurssin muita keskeisiä teemoja ovat mm. markkinointiviestinnän suunnittelu ja median erityispiirteet. Opetus- ja työmuodot: Luento- ja keskustelukurssi 20 h, vierailijaluentoja, esimerkkejä ja harjoituksia. Suoritustapa: Luento- ja kirjatentti ja/tai harjoitustyö. Kirjallisuus: Pickton, D & Broderick, A.: Integrated marketing communication, 2001, artikkelikokoelma sekä muu luennoitsijan ilmoittama materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Mari Ahonen. 721421A Marketing of a High Tech Firm, 5 op Period: B. Objective and contents: The general objective of this course is to increase students’ understanding of typical features of high technology firms, their offerings and markets. Based on the theoretical view provided in the lectures and literature, students will analyze the current state of these issues in case firms through the examination of companies, their offerings and the markets in which they operate. In addition, the course develops the abilities of the students to collect, analyze and report empirical data. Contact hours and assessment: 6-10 h lectures, company presenta-


Opinto-opas 2008–2009

tions and needed amount of case-sessions and presentations (depending on the number of participating groups). The case firms consist of high tech firms located in Oulu region. The students are divided into multicultural teams of 3–5 persons and each team is introduced to a specific research topic. The groups make an analytical written report on the case firms and present it to other students in the case-sessions. Literature: Mohr, J et al., (2005) Marketing of High-Technology Products and Innovations (or older), articles, lecture material and other material named by the lecturer. Note: The number of students is limited. The course requires registration in advance. Lecturer: Doctoral Student Elina Pernu

[kirjat OULAssa]

721422A Services and Relationship Marketing, 5 op Period: A. Objective: To introduce the principles of services and relationship marketing in the b-to-c setting. To familiarize the students with the derivative of the services marketing approach, the so-called "relationship marketing paradigm". Contents: Services marketing; service co-creation, service quality, service recovery. Relationship marketing; its disciplinary roots, future directions of the "relationship marketing paradigm", relationship marketing tools, consumer’s views to relationship marketing. Contact Hours and Assessment: Pre-course examination on the course books, 20 h lectures and exercises, written team-work report. The number of students will be restricted. Please follow the notice boards.

151

Literature: Article collection: "Services and Relationship Marketing"; Grönroos, C.: Service management and marketing: a customer relationship management approach, 2000; Egan, J.: Relationship Marketing, 2001 or 2004. [kirjat OULAssa] Lecturer: YTM Saila Saraniemi 721423A Hintapäätökset (Pricing strategies), 5 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Kurssi perehdyttää opiskelijan hintapäätösten ongelmakenttään ja tarjoaa ratkaisumalleja erityyppisiin hinnoittelutilanteisiin. Hinta markkinointistrategiassa, hintastrategiat, hinnoitteluperusteet, hinnoittelu kuluttajamarkkinoilla ja hinnoittelu teollisuudessa. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja, laskuharjoitukset ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, sekä laskuharjoituksia. Kirjallisuus: Hanna, N. & Dodge, R. H.: Pricing – Policies and Procedures, 1995. Nagle, T.T. & Holden. R. K.: The Strategy and Tactics of Pricing: a guide to profitable decision making, 2002 ja/ tai muu vastuuhenkilöiden ilmoittama materiaali. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Markkinoinnin yliassistentti N.N. ja laskentatoimen lehtori Seppo Eriksson. 721427A Brändijohtaminen 5 op Periodi: Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran lv. 2009–2010 Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tarkastella brändin rakentamista ja siihen läheisesti liittyviä käsitteitä (mm. identiteetti, imago, maine) monipuolisesti ja antaa näin opiskelijalle laaja-alainen näkemys brändin rakentami7. Opintojaksot


152

sen merkityksestä strategisena välineenä. Brändejä tarkastellaan arvontuotannon näkökulmasta kuluttaja- ja b-to-b -markkinoilla. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitelmallisesti analysoida ja kehittää brändejä ymmärtäen brändin arvon sekä asiakkaalle että yritykselle. Sisältö: Tuote-, palvelu-, yritys/organisaatio- ja matkakohteen brändin rakentaminen, brändin, maan ja yrityksen identiteetti sekä näiden johtaminen, brändin arvo. Opintojaksolla perehdytään myös visuaaliseen identiteettiin ja imagoon. Suoritustapa: Teoria- ja vierailijaluennot, aktiivinen keskustelu, ryhmätyö, opintopäiväkirja sekä muut luennoitsijoiden ilmoittamat suoritukset. Kirjallisuus: Artikkelikokoelma, muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tohtorikoulutettava Mari Ahonen ja YTM Saila Saraniemi. 721428A Kaupan ketjuliiketoiminta, 5 op Periodi: D Tavoite ja sisältö: Opintojakso perehdyttää kaupan alan yritysten liiketoimintamalleihin, asiakaslähtöiseen arvontuotantoon ja konseptien määritykseen. Opintojakson aikana tarkastellaan keskeisimpiä ketjuliiketoiminnan tehtävä- ja päätösalueita. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ketjuliiketoiminnan sisältöä, logiikkaa ja johtamismenetelmiä. Kurssin läpikäytyään opiskelija kykenee hahmottamaan ja ymmärtämään kaupan alan yritysten vaihtoehtoiset liiketoimintamallit ja näiden mallien eroavaisuudet; ketjuliike-

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

toiminnan keskeisen sisällön ja integraation sekä sen osien vertikaalisen ja horisontaalisen logiikan; ketjukonseptin strategista määritystä edeltävät päätökset toimialoista, markkina-alueista ja maista, konseptikartastosta ja verkoston toiminnan rakennevaihtoehdoista; ketjukonseptin strategisen määrittelyn periaatteet ja sen eri osa-alueiden sisällön ja logiikan sekä tuntee arvoketjuun kuuluvien yritysten yhteistoimintasuhteita jäsentävän ECR-toiminnan. Opetus- ja työmuodot: 24 h luentoja, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu, harjoitustyö. Kirjallisuus: Finne, S. & Kokkonen, T. Asiakaslähtöinen kaupan arvoketju: Kilpailukykyä ECR-yhteistyöllä, 2005. Kautto, M. & Lindblom, A. Ketju – Kaupan ketjuliiketoiminta, 2004. McGoldrick, P, Retail Marketing, 2002, luvut 1-6 Vastuuhenkilö: Professori (ma) Arto Lindblom, Helsingin kauppakorkeakoulu [kirjat OULAssa]

721004A Muita markkinoinnin opintoja Opintopistemäärä: Laajuuden mukaan Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Asema: Vapaavalintainen markkinoinnin opiskelijoille. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professorit.


Opinto-opas 2008–2009

153

Markkinoinnin syventävät opinnot 721460S Markkinoinnin teoriat (Marketing Theory), 6 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on syventää opiskelijoiden näkemystä erilaisista markkinoinnin teoriasuuntauksista. Tavoitteena on myös saada opiskelija ymmärtämään perinteisten markkinoinnin teorioiden lähtökohdat sekä orientoitumaan teorian käyttöön omassa tutkimustyössään (pro gradu). Opetus- ja työmuodot: n. 24 h luentoja ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kotitentti tai luentoja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Baker, M.J. Marketing Theory; a student text, 2000; Möller, K. & Wilson, D. (eds): Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, 1995, part IV: Methodological Aspects; Panula, J.: Hämärän taakse: marketologian minuutta etsimässä, 2000. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori Jaana Tähtinen 721462S Verkostojen teoria (Network Theory), 6 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on syventää näkemystä yritysverkostojen teorioista ja toiminnasta. Sisältää seuraavat teemat: 1) Verkosto-ajattelun periaatteet sekä peruskäsitteistö, 2) verkostot strategisena ajattelutapana, 3) eri tyyppiset yritysverkot, niiden johtaminen sekä johtamisen kyvykkyydet (alihankintaverkoista kehitys- ja innovaatioverkkoihin), 4) oppiminen verkostokontekstissa sekä 5) konfliktit organisaatioiden välisissä suhteissa. Opetus- ja työmuodot: Kurssille päästäkseen opiskelijan tulee läpäistä

esikirjatentti (kirjasta Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995). Tarkempi informaatio ko. esikirjatentistä periodin B aikana tiedekunnan nettisivuilla. Yhteensä 21 tuntia luentoja (periodilla C) sisältäen myös ryhmissä tehtyjä artikkelianalyyseja sekä case-harjoituksia. Tämän lisäksi omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Esikirjatentti, luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Kirjallisuus: Parolini, C.: The Value Net – A Tool for Competitive Advantage, 1999; Axelsson, B. & Easton, G.: Industrial Networks: A New View of Reality, eds 1992; Håkansson, H. & Snehota, I eds: Developing Relationships in Business Networks, 1995 (luennoitsijan ilmoittamin osin). Vastuuhenkilö: Markkinoinnin lehtori Satu Nätti. [kirjat OULAssa]

721461S International Business Theory, 3ov/6op Period: C. Objectives and contents: The course objective is to acquaint students with theoretical approaches to the internationalisation of a firm, and with the possibilities and constraints that the other actors and the environmental characteristics pose to the internationalisation of a firm. The course introduces various conceptual frames and decision making models used to analyze internationalization and makes students practice their utilization in the analysis of a case firm’s international operations. Contact hours and assessment: 20 hours lectures and exercises, writ7. Opintojaksot


154

ten team-work report and its oral presentation OR individual independent examination of the literature according to separate instructions. Literature: Havila, V., M. Forsgren & H. Håkansson (2002). Critical Perspectives on Internationalization. Amsterdam, etc.: Pergamon; Marchan-Piekkari, R. & C. Welch (2005). Handbook of Qualitative Research Methods for International Business. Cheltenham, UK: Edward Elgar (to the appropriate extent as informed by the lecturer). Article collection. Lecturer: Professor in international marketing Tuija Mainela. [kirjat OULAssa]

721463S Ympäristömarkkinointi (Environmental Marketing), 6 op Periodi: A Kirjallisuuskuulustelu (ks. tenttilista) Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys teollisuuden ympäristömarkkinoinnin keskeisimmistä osa-alueista. Opetus- ja työmuodot: Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot. Kirjallisuus: Charter, M. & Polonsky, J.: Greener Marketing. A Global Perspective on Greening Marketing Practise, 1999. Crane, A.: Marketing, Morality and the Natural Environment, 2000. [kirjat OULAssa] Vastuuhenkilö: Ilmoitetaan myöhemmin

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

721464S Strategic Marketing and Management (Strategisen markkinoinnin teoria), 6 op Period: B. Objective and Contents: The aim of the course is to introduce students to the heterogeneous field of strategic marketing and management. The course facilitates and attempts to arouse critical perspectives on strategic marketing and management. Besides traditional strategic thinking, various marketing issues are approached from a strategic marketing perspective. These issues include customer relationships, networks and their strategic management, core competence development, value creation in and between companies, and new product development and innovation paradigm. Learning methods: About 22 h lectures, group presentations, written report and simulation Prerequisite: Subject studies in marketing Literature: Article collection. Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994; Alvesson, M. & Willmott, H.: Making Sense of Management, A Critical Introduction, 1996 and other material named by the lecturer. Lecturer: Assistant Professor in Marketing [kirjat OULAssa]

721414S Purchasing and supplier relationships in international context, 6 op Period: D Objective and contents: The importance of industrial purchasing has increased heavily, e.g. due to companies increasing outsourcing and focus on core competencies. The aim of this course is to introduce the students with the area of industrial purchasing


Opinto-opas 2008–2009

and to deepen the students’ understanding of business relationships from the buyer’s point of view. Different types of contexts where industrial purchasing takes place are considered, e.g. global purchasing and buying business services. Learning methods: 20 h lectures, oral exams, case exercises and exam. Literature: Gadde, L-E & Håkansson, H.: Supply Network Strategies, 2001; Article collection and other material named by the lecturer Lecturer: Assistant Professor in Marketing [kirjat OULAssa]

721467S Project Work in International Business, 3ov/6op Period: D. Objectives and contents: Student teams complete large-scale projects with firms in Oulu region. Depending on the nature of the assignment, students may: analyze the strengths and weaknesses of the firm and threats and opportunities for its business in global markets, indicate how the country and/or industry context influences its international operations, and develop a business plan for organizing some of its international business operations. Students work as a team to gather, organize, interpret and use information to formulate strategic alternatives for the organization. Students communicate the results of their project both orally and in writing. Contact hours and assessment: 10 hours lectures and instructions, several client company visits, team-based discussions and presentation to the client. Assessment based on written report and oral presentation evaluated both by the supervisor and the client.

155

Literature: Literature will be agreed on based on the company assignments. Students are required to utilize various databases covering country and/or industry specific information. Note: The number of students is limited. The course requires registration in advance. Lecturers: Professor in International Marketing Tuija Mainela. 721336S Erikoisaihe (Special Issue) Periodi: Vapaa. Suoritustapa: Esim. 24 h luentoja + kirjallisuus tai laaja essee tai harjoitustyö. Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin professori 721430S Markkinoinnin Pro gradu -tutkielmaseminaari (Master's Thesis), 30 op Periodi: Kaikki. Tavoite: Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia hankkia itsenäisesti tieteellistä tietoa ja sitä soveltaen esittää markkinointiin liittyvä ongelmanratkaisu itsenäisenä tutkielmana. Työskentelyssä kehitetään opiskelijan kykyä itsenäiseen ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä analyyttiseen ajatteluun ja tieteelliseen raportointiin. Sisältö: Jokainen opiskelija osallistuu koko lukuvuoden mittaiseen seminaarityöskentelyyn, jonka aikana hän raportoi tutkimustyönsä edistymisestä ja saa ohjausta jatkotoimenpiteitä varten. Seminaari-istunnot ovat pakollisia. 7. Opintojaksot


156

Suoritustapa: Tutkielmatyöskentelyn aikana jokainen opiskelija esittää kolme erillistä raporttia: 1)Aiheanalyysi (2–3sivua) 2)Väliraportti (30–40sivua) 3) Käsikirjoitus (60–80 sivua) Tutkielmatyöskentely alkaa 3. vuoden keväällä aloitusistunnolla, jossa mahdollisista aihepiireistä keskustellaan

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

alustavasti. Pro gradu -työskentelyn eri vaiheiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan yksityiskohtaisesti syksyn ensimmäisten istuntojen aikana. Vastuuhenkilöt: Professorit Edellyttää: Ennen kurssia on suoritettava pääaineen pakolliset aineopinnot.


Opinto-opas 2008–2009

157

7.5.7 Rahoitus Rahoituksen perusopinnot 721178P Fundamentals of Corporate Finance, 5 op

721174P Financial Risk Management, 5 op

Period: A. Contents: The course introduces students to the basic concepts of corporate finance: financial planning, capital budgeting, capital structure decisions, and dividend policy. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. The course is lectured separately in English and in Finnish. Assessment: Exam. Literature: Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance, Irwin/McGraw-Hill, 4th edition (or later). [kirjat OULAssa] Lecturer: Assistant professor Mika Pirneskoski (classes in English) and assistant professor Mirjam Lehenkari (classes in Finnish).

Period: B/C. Contents: The course introduces students to the basic concepts of financial risk management: evaluation and management of market risk, credit risk, and operational risk. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. The course is lectured separately in English (period B) and in Finnish (period C). Assessment: Exam. Literature: Hull: Risk Management and Financial Institutions, Pearson. Lecturer: Assistant professor Mika Pirneskoski (classes in English) and assistant professor Mirjam Lehenkari (classes in Finnish).

721361P Investments, 5 op Period: B. Contents: The course introduces students to the basic concepts of capital markets and portfolio theory: the choice of optimal portfolio, capital market equilibrium models, and security valuation. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. The course is lectured separately in English and in Finnish. Assessment: Exam. Literature: Bodie, Kane & Marcus: Investments, Irwin/McGraw-Hill, 4th edition (or later). [kirjat OULAssa] Lecturer: Assistant professor Mika Pirneskoski (classes in English) and assistant professor Mirjam Lehenkari (classes in Finnish).

[kirjat OULAssa]

721902P Security Analysis, 5 op Period: D. Contents: The course introduces students to the basic methods for analyzing security price behavior: calculation of return and risk, technical analysis, spreadsheet models, basics of SAS programming. Teaching method: 28 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. The course is lectured in Finnish. Assessment: Exam, assignments. Literature: Murphy: Technical Analysis of Financial Markets. Other material announced during the lectures. Lecturer: Researcher Tuomo Haapalainen and assistant Pekka Tolonen. [kirjat OULAssa]

7. Opintojaksot


158

Opinto-opas 2008–2009

Rahoituksen aineopinnot 721921A Empirical Research in Finance, 10 op Period: A and B. Contents: The course introduces students to the empirical research methods in finance. Topics covered are the choice of the research method, the research design, the use of financial data bases, the implementation of empirical analyses, and the reporting of research results. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises. Assessment: Exam, assignments. Literature: Material provided by the lecturer. Lecturer: Professor Jukka Perttunen 721922A Theory of Corporate Finance, 5 op Period: C. Contents: The course aims to deepen the understanding of the theoretical foudations of corporate finance, especially, the role of asymmetric information in financial decision making. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Assessment: Exam. Literature: Copeland, Weston & Shastri: Financial Theory and Corporate Policy, Pearson; Amaro de Matos: Theoretical Foundations of Corporate Finance, Princeton University Press. Lecturer: University lecturer Hannu Kahra. [kirjat OULAssa]

721199A Equity Markets, 5 op Period: D. Contents: The course aims to deepen the knowledge and the understanding of the behavior of equity markets, especially from the point of view of behavioral finance research. 7. Opintojaksot

Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Assessment: Exam, assignments. Literature: Thaler: Advances in Behavioral Finance. Vol II; Nofsinger: The Psychology of Investing, Pearson 4th edition. Other material announced during the lectures. [kirjat OULAssa] Lecturer: Assistant professor Mika Pirneskoski. 721198A Derivative Securities, 5 op Period: C. Contents: The course aims to deepen the understanding of the theory and the pricing mechanism of derivative securities. Topics covered are the risk-neutral valuation principle, analytical and numerical valuation methods, the hedging of derivative securities, and volatility estimation. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Assessment: Exam. Literature: Hull: Options, Futures & Other Derivatives, Pearson, 6th edition. Lecturer: Professor Jukka Perttunen. [kirjat OULAssa]

721923A Corporate Analysis, 5 op Period: The course will be arranged in fall semester 2009. Contents: The course introduces students to the analyzing of corporate’s economic performance and risks especially from the investor’s point of view. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises. Assessment: Exam, assignments. Literature: Material provided by the lecturer. Lecturer: -


Opinto-opas 2008–2009

159

Rahoituksen syventävät opinnot 721952S Portfolio Management, 6 op

721383S Empirical Asset Pricing, 6 op

Period: A. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio management techniques. As a part of the course, each student prepares a personal portfolio management policy, which is then applied in managing of an artifical investment portfolio over the academic year. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, teamworks, seminars. Assessment: Exam, assignments. Literature: Material provided by the lecturer. Lecturer: Researcher Juha Joenväärä.

Period: A. Contents: The course aims to deepen the understanding of the asset pricing theory especially in the stochastic discount factor (SDF)/general method of moments (GMM) framework. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Assessment: Exam, assignments. Literature: Cochrane: Asset Pricing, Oxford University Press, 2nd edition; Singleton: Empirical Dynamic Asset Pricing: Model Specification and Econometric Assessment, Princeton University Press. [kirjat OULAssa] Lecturer: University lecturer Hannu Kahra.

729151S Portfolio Performance Evaluation, 6 op Period: B. Contents: The course introduces the students to the applying of advanced portfolio performance evaluation techniques. As a part of the course, the students evaluate the performance of the artifical investment portfolios created in the Portfolio Management course. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, teamworks, seminars. Assessment: Exam, assignments. Literature: Aragon & Ferson: Portfolio Performance Evaluation, Boston – Delft. [kirjat OULAssa] Lecturer: University lecturer Hannu Kahra.

721954S Financial Econometrics, 6 op Period: D. Contents: The course introduces the students to the applying of econometric time-series techniques in financial research. The topics covered are linear and non-linear models with their applications, conditional heterosckedasticity in volatility estimation, market microstructure models, and MCMC-methods with their applications. Teaching method: 40 hours of lectures and exercises, independent studying of text books. Assessment: Exam, assignments. Literature: Tsay: Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2nd edition. [kirjat OULAssa] Lecturer: University lecturer Hannu Kahra. 7. Opintojaksot


160

721950S Master’s Thesis Seminar, Finance, 10 op Periodi: A to D Contents: The aim of the course is to support students writing their master’s thesis. The students present their

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

research reports at least twice during the academic year. Assessment: Participation in seminars, accepted research reports. Lecturer: Professor Jukka Perttunen and university lecturer Hannu Kahra.


Opinto-opas 2008–2009

161

7.6 Sivuaineiden opinnot 7.6.1 Tietoteollinen liiketoiminta 721426P Tietoverkkoliiketoiminta (Electronic Commerce), 5 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva digitalisoitumisen vaikutuksista liiketoimintaan. Kurssilla tarkastellaan mm. tietoverkkoliiketoiminnan vaikutuksia markkinarakenteisiin, kuluttajakäyttäytymiseen ja liiketoimintaprosesseihin sekä esitellään erilaisia tietoverkkoliiketoimintamalleja. Suoritustapa: Luennot, kirjallinen harjoitustyö ja luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Turban, King, McKay, Marshall, Lee, Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall, luennoitsijan ilmoittamin osin; artikkelikokoelma; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan professori Jari Salo. 721650P Informaatiohyödykkeet (Information goods), 5 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Kurssilla perehdytään taloustieteen näkökulmasta informaatiohyödykkeiden erityisominaisuuksiin sekä tarkastellaan näiden ominaisuuksien vaikutuksia informaatiohyödykkeitä tuottavien yritysten strategiaan sekä markkinoiden dynamiikkaan. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. informaatiohyödykkeiden kustannusrakenne, kuluttajan lukkiutumiskustannukset, arvoperusteinen hinnoittelu ja verkostovaikutukset.

Suoritustapa: Luennot, harjoitustehtävät ja kirjallinen lopputyö. Kirjallisuus: Shapiro & Varian (1999): Information rules, Harvard Business School Press; Shy (2001): Economics of Network Industries (luku 7); artikkelikokoelma. Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan assistentti 721671A Tietoverkot strategisissa verkostoissa (E-commerce and Business Networks), (ent. Tietoverkkoliiketoiminta ja yritysverkostot) 5 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietoverkkoja hyödyntävään strategiseen verkostoitumiseen. Kurssilla käydään läpi tietoverkkoliiketoiminnan aiheuttamia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan ja liikesuhteisiin sekä tarkastellaan erilaisia yhteistyömuotoja ja liiketoimintamalleja, joita yritykset käyttävät B-to-B -tietoverkkoliiketoiminnassa. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Turban, King, McKay, Marshall, Lee, Viehland (2008) Electronic Commerce – A Managerial Perspective, Prentice Hall, luennoitsijan ilmoittamin osin; artikkelikokoelma; muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Vastuuhenkilö: Tietoteollisen liiketoiminnan professori Jari Salo. 721673A Mobiililiiketoiminta (m-commerce), 5 op Periodi: B. 7. Opintojaksot


162

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva mobiililiiketoiminnasta. Kurssilla käydään läpi mobiililiiketoiminnan arvoketjut, toimijoiden roolit, perusteknologiat sekä esitellään markkinoilla olevia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Luentomateriaali ja luennoilla ilmoitettava artikkelikokoelma. Vastuuhenkilö: Markkinoinnin tutkijakoulutettava Miikka Blomster.

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

721672S Informaatioverkostojen taloustiede (Economics of network industries), 6 op Periodi: D. Tavoite ja sisältö: Kurssilla analysoidaan verkostotyyppisten toimialojen markkinoita peliteorian avulla. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat mm. verkostohyödykkeiden erityispiirteiden vaikutukset toimialojen yritysten strategioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutukset kuluttajien valintoihin. Suoritustapa: Luennot ja luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Shy (2001): Economics of Network Industries. Vastuuhenkilö: Mobiilin tietoliikenteen liiketoimintasovellusten tutkimusprofessori Timo Koivumäki


Opinto-opas 2008–2009

163

7.6.2 Yritysjuridiikka 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus (Corporate Law and Law of Contracts), 7op Periodi: D. Asema: Pakollinen kaikissa koulutusohjelmissa. Tavoite ja sisältö: Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perusteelliset tiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot. Opetus- ja työmuodot: 55 tuntia luentoja sisältäen oikeustapausharjoitukset sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet WSOY, 2. painos Painovuosi: 2004. Mähönen - Villa: Osakeyhtiölaki pienyhtiössä, 2007. Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö, 2. uudistettu painos 2002. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. 721611A Vero-oikeus (Tax Law), 7 op Periodi: B. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudellisista keinoista sekä antaa tiedot eri verotusmuodoista sekä tärkeimpien verotusmuotojen verotusmenettelystä. Opintojaksolla käydään läpi vero-oikeus osana julkisoikeutta ja

sen yhteydet yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Lisäksi tehdään ero vero-oikeuden ja verosuunnittelun välillä painottumalla verotuksen oikeudellisiin ongelmiin. Opetus- ja työmuodot: 40 tuntia luentoja sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Kuulustelu on ns. lakikirjatentti, eli tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa. Lakikirjoissa saa olla säädöksiin liittyviä merkintöjä, mutta ei viittauksia ja jäljennöksiä muista tenttivaatimuksista tai muusta vero-oikeudellisesta kirjallisuudesta. Kirjallisuus ja keskeisimmät säädökset: Myrsky & Ossa: Verotuksen perusteet, 2008. Andersson - Linnakangas: Tuloverotus, 7. uud. painos; Linnakangas & Myrsky: Elinkeinotulon verotus, 2006. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. 721420A Markkinointioikeus (Marketing Legislation), 7 op Periodi: A. Tavoite ja sisältö: Tutustuttaa opiskelija markkinointiin liittyvään lainsäädäntöön niin kotimarkkinoilla kuin EU:ssakin. Kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten säätelystä, tuotevastuulaki ja -direktiivi, ympäristövastuulaki ja tuoteturvallisuuslaki. Opetus- ja työmuodot: 28 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapauksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Ämmälä, Tuula: Suomen kuluttajaoikeus (2006); Mäkinen - Pa7. Opintojaksot


164

loranta - Pokela - Vuori: Markkinaoikeuden perusteet, 2 uud. painos 2006. Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. 721614A Työoikeus (Labour Law), 7 op Periodi: C. Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa kuva työelämän oikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija saa tiedot työsopimukseen liittyvistä oikeussäännöistä sekä työsopimuslaista. Lisäksi opintojaksossa annetaan tiedot työelämän yksittäisten ja kollektiivisten ristiriitojen ratkaisusäännöksistä ja -menetelmistä sekä kansainvälisestä työoikeudesta, erityisesti Euroopan Yhteisön työoikeudesta. Opetus- ja työmuodot: 30 h luentoja, joihin sisältyvät alan oikeustapa-

7. Opintojaksot

Opinto-opas 2008–2009

uksiin tutustuminen sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Kirjallisuus: Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen 2001 Vastuuhenkilö: Yritysjuridiikan lehtori Markku Pulkkinen. Seuraavien opintojaksojen tiedot tarkentuvat syksyllä 2008, seuraa ilmoitustaulua: (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus.............. ................5 ov/9 op 721622A Siviilioikeus.............. ................4 ov/7 op 721620A Immateriaalioikeus.. ................4 ov/7 op 721618A Finanssioikeus ......... ................5 ov/9 op 721613A Arvonlisäverotus ja kulutusverotus .................... ................4 ov/7 op 721619A Hallinto-oikeus ........ ................5 ov/9 op HUOM! Kaikkia LaY:n vastuulla olevia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.


Opinto-opas 2008–2009

165

8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu

8.1 Opetuksen ajoitus Opetus on jaettu neljään opetusperiodiin lukuvuoden aikana; opetusperiodit A ja B kattavat syyslukukauden, C ja D puolestaan kevätlukukauden. Kunkin opintojakson opetusperiodi(t) on merkitty opintojakson kuvaukseen (luku 7.). Opetuksen tarkka ajoitus tulee kuitenkin aina katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Kielten opetus ja tietyt menetelmäopintojaksot järjestetään opetusperiodeista poiketen; myös niiden tarkka ajoitus tulee katsoa tiedekunnan verkkosivuilta. Opetusperiodit lukuvuonna 2008–2009: A: 1.9–17.10.2008, B: 27.10–12.12.2008, C: 5.1–27.2.2009, D: 9.3–15.5.2009,

vk 36–42 vk 44–50 vk 2–9 vk 11–20

8.2 Tentit Opintojaksoista, joihin kuuluu tentti, pyritään järjestämään 1. kuulustelu noin 2–4 viikon kuluttua opetuksen päättymisestä. 2. ja 3. kuulustelu järjestetään noin 1–2 kuukauden välein. Opintojaksoista, joita voi tenttiä kirjatentteinä, järjestetään kuulustelu kolme kertaa lukuvuodessa taloustieteiden tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tenttiohjeet: 1) Tentteihin ilmoittaudutaan ennakolta WebOodin kautta viimeistään

tenttiä edeltävänä maanantaina kello 24.00. 2) Tiedekunnan tenttiaika on yleensä torstaisin klo 8.00–12.00. Tenttiin on saavuttava hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.00. Tenttisaliin ei oteta ketään perustellusta syystäkään myöhästynyttä enää klo 8.15 jälkeen. Tentistä saa poistua aikaisintaan klo 8.35. 3) Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa. Tentissä saa olla esillä vain kynä, kumi, teroitin, viivain ja ei-ohjelmoitava laskin ellei tentaattori ole toisin ilmoittanut. Mikäli oheismateriaalin käyttö on sallittua tentissä, siitä ilmoitetaan kysymyspaperissa. Eväiden tuominen tenttisaliin on kielletty ellei jokin sairaus sitä vaadi. 4) Valvojat kiertävät salissa tentin aikana järjestyksen ylläpitämiseksi ja mahdollisten vilpintekoyritysten ehkäisemiseksi. Mikäli opiskelijaa epäillään väärinkäytöksestä, asia selvitetään tiedekunnan opintoasiainhallinnossa tenttitilaisuuden jälkeen. 5) Lisää vastauspaperia saa noutaa valvojilta ilman eri pyyntöä. Muissa asioissa viitataan ja odotetaan, että valvoja tulee luokse. 6) Vastauspapereihin tulee kirjoittaa aina opiskelijanumero (löytyy opiskelijakortista) arvosanojen Oodiin kirjaamista varten. 7) Tenttiä palautettaessa vastaajan on aina, ilman eri pyyntöä esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus tentin valvojalle.

8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu


166

8.3 Opintojen arvostelu ja arvosanat KTK- ja KTM-tutkintotodistuksessa Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Kustakin opintojaksosta annettu arvosana kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Seminaaritutkielma ja kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvolauseilla: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur Tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon oppiainekokonaisuuksien (pääja sivuaineet) opintopistemäärä sekä kokonaisarvosana (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä tai erinomainen). Arvosana määräytyy kokonaisuuteen kuuluvien opintosuoritusten arvosanojen (poislukien pro gradu-tutkielman arvosana) opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Kokonaisarvosana määräytyy seuraavasti: keskiarvo kokonaisarvosana 4,50–5,00 erinomainen (5) 3,50–4,49 kiitettävä (4) 2,50–3,49 hyvä (3) 1,50–2,49 tyydyttävä(2) 1,00–1,49 välttävä (1) Lisäksi edellytetään, että saadakseen pääaineen arvosanaksi "kiitettävä" tulee opiskelijan saada opinnäytetyöstään vähintään arvolause non sine laude approbatur. Vastaavasti arvosanaan "erinomainen" vaaditaan pro gradusta vähintään arvolause cum laude approbatur.

Opinto-opas 2008–2009

Pro gradu tutkielman ja kandidaatintutkielman arvosana merkitään tutkintotodistukseen erikseen. Lisäksi tutkintotodistukseen merkitään kielten opintojen opintopistemäärät ja arvosanat kielittäin eriteltynä. Vanhan arvosteluasteikon (1–3) konvertointi Oulun yliopistossa siirryttiin 1.8.2005 lukien viisiportaisen arvosteluasteikon käyttöön. Tällöin kaikki aikaisemmat arvosanat muutettiin takautuvasti uuden asteikon mukaisiksi seuraavasti. aiempi arvosana arvosana 1.8.2005 lukien 1–, 1 1 1+, 1½, TT 2 2–, 2, HT 3 2+, 2½ 4 3–, 3, ET 5 2. Opintokokonaisuuksista annetut kokonaisarvosanat muutettiin 1.8.2005 takautuvasti seuraavasti. nykyinen arvosana tyydyttävät tiedot hyvät tiedot erinomaiset tiedot

uusi arvosana tyydyttävä (2) hyvä (3) erinomainen (5)

Huomautus: opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan pääsääntöisesti tutkintotodistusta kirjoitettaessa, joten käytännössä vanhojen kokonaisarvosanojen konvertointitarve on vähäinen. 3. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanat lasketaan 1.8.2005 lukien seuraavasti. keskiarvo 4,50–5,00 3,50–4,49 2,50–3,49 1,50–2,49 1,00–1,49

kokonaisarvosana erinomainen (5) kiitettävä (4) hyvä (3) tyydyttävä(2) välttävä (1)

8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu


Opinto-opas 2008–2009

8.4 Opintojen hyväksilukeminen KTM-tutkintoon Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan joidenkin yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat täsmällisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen sijasta ne voidaan korvata ko. aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee pääsääntöisesti se yksikkö, joka opintojakson järjestää. Taloustieteiden tiedekunnan myöntämään tutkintoon kuuluvia ja tiedekunnan järjestämiä opintojaksoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee taloustieteiden tiedekunta. Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee kielikeskus. Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos. Tutkintoon voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja, sekä aiemmin suoritettuun tradenomin

167

tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Keskeneräiseen tradenomin tutkintoon kuuluvia opintoja ei lueta hyväksi. Opintojen sisällyttämisestä tai korvaamisesta tulee tehdä kirjallinen hakemus edellä mainittujen tahojen opintotoimistoihin. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta www.taloustieteet.oulu.fi. Hakemukseen tulee liittää todistus opinnoista, joiden perusteella sisällyttämistä tai korvaamista haetaan, sekä tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (so. tavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus, eli opinto-oppaan tietoja vastaavat tiedot). Hakemuksessa tulee olla myös niiden opintojaksojen englanninkieliset nimet, joilla hyväksilukemista haetaan. Hyväksilukeminen uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkintoihin (kokonaisrakenne 2005) KTK-tutkinnon yhteiset opinnot: • Opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. • Vieraiden kielten opintoihin voidaan pääsääntöisesti lukea hyväksi enintään 8 opintopistettä vähintään B1-tasoisia aiemmin suoritettuja vieraiden kielten opintoja. KTK-tutkinnon pääaineen ja sivuaineiden opinnot: • Opiskelijan suorittamaan toiseen tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia (tai vastaavia) voidaan lukea hyväksi yhteensä enintään 25 opintopisteen verran (perusopintokokonaisuus). • Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa (esimerkiksi KTK-tutkin-

8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu


168

Opinto-opas 2008–2009

non sivuaineiden on oltava TaTK:n oppiaineita tai vastaavia) KTM-tutkinnon opinnot: • KTM-tutkintoon ei lueta hyväksi muihin tutkintoihin kuuluvia opintoja. • Toiseen tutkintoon kuulumattomia opintoja voidaan lukea hyväksi kokonaisrakenteen reunaehtojen puitteissa. Huomioon otetaan opinnot, jotka on suoritettu KTM-tutkinnon suoritusoikeuden alkamisajankohdan jälkeen.

Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tyypillisesti noin kuukautta ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa työnsä arvosteltavan). Tästä määräajasta voidaan poiketa vain tutkielman ohjaajan suostumuksella. Tiedekuntaneuvoston kokousajat ovat nähtävänä tiedekunnan ilmoitustaululla. Tämän jälkeen opinnäytetyölle voidaan määrätä tarkastajat.

8.5 Pro gradu -tutkielman arvostelu ja kypsyysnäyte

3a) Tutkielman tarkastajat määrää tiedekunnan dekaani. Toinen tutkielman tarkastajista on tavallisesti tutkielman ohjaaja. Työn tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta tiedekunnalle kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Tarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa tiedekunnan opintotoimistoon.

Taloustieteiden tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat arvostelee tiedekuntaneuvosto tutkielman tarkastajien antaman kirjallisen lausunnon perusteella. Tutkielman arvosteluun liittyy läheisesti myös kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu. Tutkielman tarkastuksen ja arvostelun sekä kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun muodostama prosessi etenee seuraavasti: 1) Tutkielman ohjaaja myöntää työlle kansitusluvan, kun hän katsoo tutkielman täyttävän pro gradu -tutkielmalle asetettavat vaatimukset. 2) Kansitusluvan saatuaan opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon seuraavat asiakirjat: – Kaksi kansitettua kappaletta ja yksi irtolehtikappale tutkielmasta, – tutkielmasta laadittu, yhden sivun pituinen tiivistelmä (huom: tiivistelmä tulee sitoa myös kansitettuihin tutkielmiin, tutkielman sisäkansilehden jälkeen seuraavaksi sivuksi). Tiivistelmälomake on tulostettavissa tiedekunnan internet-sivuilta (http://www.taloustieteet.oulu.fi)

3b) Kansitusluvan saatuaan opiskelija voi ilmoittautua kirjoittamaan kypsyysnäytettä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä ja se tulee kirjoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelija haluaa tutkielmansa arvosteltavan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ajankohdasta tulee sopia tarkemmin tutkielman ohjaajan kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa sovittu ajankohta tiedekunnan opintotoimistoon. Kypsyysnäyte vaaditaan myös sen aiemmin (esim. kandidaattitutkinnon yhteydessä tai toisessa tiedekunnassa) tehneiltä opiskelijoilta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa sekä äidinkielen käyttämisen taitoa että perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäytteen tarkastavat kielen osalta äi-

8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu


Opinto-opas 2008–2009

dinkielen asiantuntija ja sisällön osalta toinen dekaanin määräämistä tutkielman tarkastajista. Tarkastajien tulee arvostella kypsyysnäyte kolmen viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. 4) Kun tutkielman tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja opiskelijan kirjoittama kypsyysnäyte on arvosteltu hyväksytysti, tutkielma voidaan ottaa tiedekuntaneuvoston arvosteltavaksi. Tiedekuntaneuvosto arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätöksentekoon saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Pro gradu -tutkielma arvostellaan arvolauseilla: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur 5) Tutkielmansa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen on ollut mahdollista saada tietoonsa arvostelun tulos. Arvostelun tulosta voi tiedustella tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen opintotoimistosta.

169

Halutessaan opiskelija voi saada kopion tarkastajien lausunnosta. 6) Tiedekunnassa laadittavat pro gradu -tutkielmat ovat arvostelun jälkeen julkisia. Mikäli pro gradu –tutkielman laadinnassa käsitellään tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuuden piiriin tai ovat muuten ei-julkisia, niitä ei saa sisällyttää arvosteltavaan opinnäytteeseen, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. 7) Kuten edellä todetusta ilmenee, tutkielman tarkastus ja arvostelu sekä tutkielman laatimiseen liittyvä kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja sen arvostelu ovat aikaa vievä prosessi. On hyvä huomata, että esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen opiskelijalle on mahdollista aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun pro gradu -tutkielma on arvosteltu tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistuksia tiedekunnan ilmoitustaululla ilmoitettavina ajankohtina. Ottaen huomioon tutkielman tarkastajille varattavan ajan, kypsyysnäytteen kirjoittamisen ja arvostelun sekä mahdollisiin oikaisupyyntöihin varattavan ajan voidaan yleistäen todeta, että tutkielman kansitusluvan myöntämisestä tutkintotodistuksen myöntämiseen kuluu aikaa tyypillisesti puolestatoista kahteen kuukauteen. Tarkemmat tiedot pro gradu -tutkielman arvostelusta, kypsyysnäytteestä ja muista tutkielman laadintaan liittyvistä seikoista löytyvät tiedekunnan ilmoitustaululta ja verkkosivuilta (www.taloustieteet.oulu.fi, kohta Tutkimus).

8. Opetuksen ajoitus, tentit, opintojen arvostelu, hyväksilukeminen ja pro gradu


Opinto-opas 2008–2009

171

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset

Laskentatoimi pääaineena suoritettu korkeakoulututkinto avaa mahdollisuudet muun muassa seuraaviin ammattitutkintoihin: 1. KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 2. HTM (Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) 3. JHTT (Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista) 4. KLT (Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto)

9.1 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus Tilintarkastajan ammattitutkintoja ovat Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM). KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHTja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Uusi asetus (TEM, 262/2008) astui voimaan 1.5.2008. Siirtymäaikana 2008-2012 voidaan soveltaa myös vanhoja vaatimuksia (KTM, 1325/1996), ks. kohdat 9.2 ja 9.3. KHT-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina.

9.1.1 Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 60 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: – tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa; – kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi; – johdon laskentatoimi; – sisäinen valvonta HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet. 9.1.2

Oikeustieteen opinnot

KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet: – eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely; – yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


172

– kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot käsittäen edellä kuvatut aihealueet. 9.1.3 Muut opinnot KHT- ja HTM- tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot, jotka käsittävät ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: – liiketaloustiede ja kansantaloustiede; – yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat; – talousmatematiikka ja tilastotiede – tietotekniikka ja tietojärjestelmät

9.2 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012. KHT-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden ohella seuraavia opintosuorituksia: 9.2.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösten mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla pääaineeksi laskentatoimi ja kohdentamalla pääaineen valinnaiset

Opinto-opas 2008–2009

opintojaksot tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Lisäksi on suoritettava laskentatoimen syventävinä opintoina Tilintarkastus II 4 ov/7 op (tai laadittava laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma tilintarkastuksen alalta). Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting 3 ov/ 5 op Syventävinä opintoina 4 ov 721193S Advanced Auditing

4 ov/ 7 op

Tilintarkastusta käsittelevä laskentatoimen Pro Gradu -tutkielma voi täyttää syventäviä opintoja koskevan säädöksen. Asian toteamista koskeva anomus, johon on liitettävä tutkielma, osoitetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Tutkielmalla ei voi kuitenkaan korvata tilintarkastuksen aineopintotasoisia opintoja. Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta 3 ov/ 5 op 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 3 ov/ 5 op 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt 3 ov/ 5op 721170A Financial Analysis and Firm Valuation 3 ov/ 5 op

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2008–2009

173

Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology 3 ov/ 5 op 721176A Management Control 3 ov/ 5 op Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittajan investointiteoria 3 ov/ 5 op 9.2.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n päätöksen mukaiset KHT-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 20 opintoviikon laajuiset ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov). Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät Oulun yliopistossa suorittamalla yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 8 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus 4 ov/ 7 op 721612A Law and Economics 2 ov/ 4 op (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus 4 ov/ 7 op (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus)

721621A Esineoikeus (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus (LaY:sta annettava opetus)

5 ov/ 9 op 5 ov/ 9 op

9.2.3 Muut opinnot KHT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

9.3 Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), vanha asetus Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (KTM, 1325/1996) on voimassa siirtymäaikana 2008-2012. HTM-tilintarkastajatutkintoon hakijalla tulee olla riittävät laskentatoimen, oikeustieteen ja muut opinnot, joko ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvänä tai muuten hankittuina. HTM-tutkintoon vaadittavien opintojen suorittaminen Oulun yliopistossa edellyttää laskentatoimen aineopintokokonaisuuden lisäksi seuraavia opintosuorituksia: 9.3.1 Laskentatoimen opinnot Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät laskentatoimen opinnot voidaan suorittaa Oulun yliopistossa valitsemalla laskentatoimi pääaineeksi ja kohdentamalla laskentatoimen valin-

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


174

Opinto-opas 2008–2009

naiset kurssit tilintarkastukseen, kirjanpitoon ja tuloslaskentaan. Tilintarkastus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset tilintarkastuksen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Laskentatoimen aineopintoina 9 ov: 721186A Tilintarkastus 3 ov/ 5 op 721163P Introduction to International Accounting 3 ov/ 5 op 721197A Advanced International Accounting 3 ov/ 5 op Kirjanpito ja tuloslaskenta KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 12 opintoviikon laajuiset kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721171P Kirjanpito- ja tuloslaskenta 721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt 721170A Financial Analysis and Firm Valuation

3 ov/ 5 op 3 ov/ 5 op 3 ov/ 5 op 3 ov/ 5 op

Johdon laskentatoimi KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 8 opintoviikon laajuiset johdon laskentatointa koskevat opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: 721172P Cost Accounting 3 ov/ 5 op 721184A Accounting Information Technology 3 ov/ 5 op 721176A Management Control 3 ov/ 5 op Rahoitus KTM:n päätöksen mukaiset vähintään 4 opintoviikon laajuiset rahoitusta koskevat opinnot koostuvat seuraavasta opintojaksosta:

721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 3 ov/ 5 op 721361A Sijoittaman investointiteoria 3 ov/ 5 op 9.3.2 Oikeustieteen opinnot KTM:n määräyksen mukaiset HTM-tutkintoon edellytettävät oikeustieteen opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 15 opintoviikon laajuiset ja sisältävät seuraavat kokonaisuudet: yritystoimintaa koskevat opinnot (vähintään 4 ov), vero-oikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov), siviilioikeutta ja työoikeutta koskevat opinnot (vähintään 4 ov) Yllä mainitut vaatimukset täyttyvät Oulun yliopistossa suorittamalla yritysjuridiikan opinnoista seuraavat opintojaksot: Pakolliset opintojaksot: 721610A Sopimus- ja yhteisöoikeus 4 ov/ 7 op 721611A Vero-oikeus 4 ov/ 7 op 721614A Työoikeus 4 ov/ 7 op Lisäksi valittava 3 ov seuraavista: 721420A Markkinointioikeus 4 ov/ 7 op 7211612A Law and Economics 2 ov/ 4 op (LaY:sta annettava opetus) 721613A Kulutusverotus 4 ov/ 7 op (LaY:sta annettava opetus) 721619A Hallinto-oikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 721621A Esineoikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 721618A Finanssioikeus 5 ov/ 9 op (LaY:sta annettava opetus) 9.3.3 Muut opinnot HTM-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset vähintään 15 opintoviikon laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Vaadittaviin yleisopintoihin on sisällyttävä opintoja seuraavista viidestä aineesta siten, että

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2008–2009

175

kutakin ainetta on suoritettu vähintään yksi opintoviikko: liiketalous, kansantalous, talousmatematiikka, tilastotiede ja tietojärjestelmätiede.

9.4 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (JHTT) JHTT-tutkinto (Laki 467/1999, Asetus 468/1999) on valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten. JHTT-tutkinnosta,

JHTT-lautakunnasta ja tutkintojärjestelmän käytännön organisoinnista ja valvonnasta on säädetty laissa Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista sekä asetuksessa Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista.

9.5 Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y. on perustanut Tili-instituuttisäätiön auktorisoimaan tilitoimistoja ja järjestämään KLT-tutkintoon johtavaa koulutusta laskenta-alan ammattilaisille. Tili-instituuttisäätiön myöntämän auktorisoinnin yksi edellytys on, että auktorisointia hakevan tilitoimiston vastuullisella hoitajalla on KLT-tutkinto.

9. Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset


Opinto-opas 2008–2009

177

10. Tieteellinen jatkokoulutus

10.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet Tieteellisellä jatkokoulutuksella tarkoitetaan tieteelliseen jatkotutkintoon tähtäävää tutkijankoulutusta. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

10.2 Jatkotutkinnot Taloustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona kauppatieteiden tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon. Jatkotutkinnon pääaineena voi olla johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus.

10.3 Jatkotutkinnon suoritusoikeus Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisestä päättää taloustietei-

den tiedekunnan dekaani jatkotutkinnon pääaineeksi esitetyn oppiaineen pääedustajan lausunnon perusteella. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen yhteydessä opiskelijalle määrätään jatkotutkinnon valvoja ja tutkimuksen ohjaaja tai ohjaajat. Jatkotutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle: 1. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, kansantaloustiede, laskentatoimi, logistiikka, markkinointi, tai rahoitus ja joka hakee jatkotutkinnon suoritusoikeutta samaan pääaineeseen kuin perustutkinnossa, 2. joka on suorittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan jokin muu kuin edellä mainittu oppiaine, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, 3. joka on suorittanut Suomessa muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kauppatieteiden maisterin tutkinnon, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen, tai 4. joka on suorittanut ulkomailla kauppatieteiden maisterin tutkintoa sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavat opinnot, ja jolla muuten on riittävät tiedot ja valmiudet kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. 10. Tieteellinen jatkokoulutus


178

Jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineen opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin, ja että tutkintoon kuuluva pro gradu -tutkielma on hyväksytty vähintään arvosanalla cum laude approbatur. Kohdassa 2, 3 tai 4 mainitun hakijan tulee ennen jatkotutkinnon suoritusoikeuden myöntämistä täydentää kauppatieteellisen alan tietämystä seuraavasti: a) Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721320S Mikrotaloudellinen analyysi 6 op 721310S Makrotaloudellinen analyysi 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansantaloustiede, hänen tulee edellä mainittujen kansantaloustieteen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721220A Matemaattinen taloustiede 5 op 721226A Ekonometrian perusteet 5 op Muita kansantaloustieteen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 5 op b) Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin laskentatoimi, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721191S Financial Accounting Theory 6 op Muita laskentatoimen syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin laskentatoimi, hänen tulee 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721172P Johdon laskentatoimi 5 op Laskentatoimen aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op c) Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin markkinointi, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721460S Markkinoinnin teoriat 6 op 721462S Verkostojen teoria 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin markkinointi, hänen tulee edellä mainittujen markkinoinnin opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721413P Yrityksen liikesuhteiden hallinta 5 op 721414S Purchasing and Supplier Relationships In International Context 6 op Muita markkinoinnin aineopintojaksoja yhteensä vähintään 10 op d) Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin johtaminen ja organisaatio tai yrityshallinto, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721510S Organisaatioteoria (Organization theory) 6 op 721551S Current issues in management and organization 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin johtaminen ja organisaatio, hänen tulee edellä mainittujen johtamisen ja organisaation opintojen lisäksi suorittaa vähintään 15 op seuraavista opinnoista:


Opinto-opas 2008–2009

721535A Osaamisen ja tiedon johtaminen 5 op 721515A Työyhteisön kehittäminen ja organisaatiokulttuuri 5 op 721533A Projektityöskentely 5 op 721534A Moninaisuuden johtaminen 5 op e) Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin rahoitus, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 721198A Johdannaissopimukset 6 op 721199A Osakemarkkinat 6 op 721922A Yritysrahoituksen teoria 5 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin rahoitus, hänen tulee edellä mainittujen rahoituksen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 5 op 721361P Sijoittajan investointiteoria 5 op 721174P Rahoitusriskien hallinta 5 op 721901P Rahoituksen ohjelmointisovelluksia 5 op 721115P Raha- ja pankkiteoria 5 op f) Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin logistiikka, hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: S721675 Supply Chain Management 6 op Muita logistiikan syventäviä opintoja vähintään 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin logistiikka, hänen tulee edellä mainittujen laskentatoimen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 721704P Business Logistics 5 op 721724A Logistics Systems Analysis 5 op

179

Muita logistiikan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op g) Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena Mikäli hakijan suorittaman ylemmän korkeakoulututkinnon pääaine on muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB) hänen tulee suorittaa seuraavat opinnot: 723031S International entrepreneurship 6 op 721461S International business theory 6 op Mikäli hakija on suorittanut muun kuin kauppatieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pääaine on ollut muu kuin kansainvälinen liiketoiminta (IB), hänen tulee edellä mainittujen opintojen lisäksi suorittaa seuraavat opinnot: 723033S Global growth strategies 6 op 723039S Special issues in international business 6 op Muita kansainvälisen liiketoiminnan perus- tai aineopintoja vähintään 5 op

10.4 Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakuajat päättyvät vuosittain 15.8., 15.1. ja 15.4. Jatkotutkinnon suoritusoikeutta haetaan taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää: • Oikeaksi todistettu jäljennös suoritetusta perustutkinnosta sekä muista mahdollisista yliopisto-opinnoista. • Alustava jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi jatkotutkintoa varten vaadittavat opinnot ja niiden laajuus, sekä opintojen suunniteltu suoritusaikataulu (ks. myös kohdat 5. ja 6.). 10. Tieteellinen jatkokoulutus


180

• Alustava tutkimussuunnitelma väitöskirjaa ja mahdollista lisensiaatintutkimusta varten. Tarkempia tietoja hakemisesta saa tarvittaessa tiedekunnan opintotoimistosta ja oppiaineiden professoreilta.

10.5 Yleiset jatkotutkintovaatimukset Kauppatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee 1. Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot, koostuen seuraavista: • tutkinnon pääaineen jatko-opinnot, vähintään 30 op, • tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op • sivuaineen opinnot, enintään 12 op • muut tieteelliset jatko-opinnot (tarvittaessa siten, että jatkokoulutuksen opintojen kokonaismääräksi muodostuu vähintään 60; 2. Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. Laatia väitöskirja (180 op) ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yllä kohdassa 1. mainitut ja jatkokoulutuksen opinnot (yhteensä 60 op), sekä laatinut lisensiaatintutkimuksen (90 op), jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muut vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

10.6 Pääaineittain tarkennetut jatkotutkintovaatimukset 10.6.1 Kansantaloustiede jatkotutkinnon pääaineena 10.6.1.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia ja oppihistoria (5 op) Kirjallisuus: professorin kanssa sovittavat luvut teoksista: – M. Blaug: Economic Theory in Retrospect (5. painos). Cambridge University Press 1997. – B. Snowdon ja H.R. Vane: Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar 1999. – M. Blaug: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2. Painos. Cambridge University Press 1992; – M. Friedman: The Methodology of Positive Economics, s. 3-43, kirjassa M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press 1953. (artikkeli on saatavissa kuulustelusta vastaavalta professorilta). Opintoja voidaan suorittaa myös kursseilla, joita Kansantaloustieteen valta-


Opinto-opas 2008–2009

181

kunnallinen jatkokoulutusohjelma (KAVA) järjestää.

10.6.1.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op

Tutkimusmenetelmät (7 op)

Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansantaloustieteen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 10.6.1.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Ekonometria (7 op) KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna (ks. KAVAn opinto-opas). 10.6.1.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Mikrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Makrotalousteoria, 7 op KAVAn opintovaatimusten mukaisesti suoritettuna. Katso KAVAn opinto-opas. Erikoistumisjaksot, 16 op

vähintään

Suoritettava vähintään kaksi KAVAn erikoiskurssia, joiden kunkin laajuus on yleensä 3 op. Myös opintojakso S721342 Peliteorian perusteet voidaan sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista suoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen kansataloustieteen professorin kanssa. Osa erikoistumisjaksosta voidaan suorittaa myös tenttimällä ohjaajan kanssa sovittava kirjallisuus tai kirjoittamalla ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta tutkimustyötä tukeva työpaperi.

Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista kansantaloustieteen tutkimustyöseminaariin. Seminaari kokoontuu erikseen ilmoitettavina aikoina koko 10. Tieteellinen jatkokoulutus


182

lukuvuoden ajan. Tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Seminaarin tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen jatko-opiskelijat tieteellisten tutkimustulosten esittelyyn ja tieteelliseen debattiin. Seminaarissa vierailevat tutkijat ja omat tutkijamme esittävät tutkimuksiaan. Jatko-opiskelijat voivat esitellä seminaarissa myös tutkimussuunnitelmiaan. Seminaarin vastuuhenkilöinä toimivat oppiaineen professorit. 10.6.2 Laskentatoimi jatkotutkinnon pääaineena 10.6.2.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 5 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin erityisesti laskentatoimen näkökulmasta. Opintojakso koostuu KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) opintojaksoista, Oulun yliopiston tutkimusmetodologisista opintojaksoista ja kirjallisuuskuulusteluista. Opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista/kirjallisuuskuulusteluista haluamansa kokonaisuuden (yhteensä vaaditut 5 opintopistettä): – Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan, 1 op – Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen, 1op – Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. ja Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chi-cago Press, 1953, 2 op – Ryan, B., Scapens, R.W. & Theobald, M. (1992). Research Method 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

and Methodology in Finance and Accounting. Academic Press., 3 op KATAJAn vuosittain vaihtuvista opintojaksoista suositellaan esim. seuraavia (laajuudet on ilmoitettu KATAJA:n opintojaksokuvaukissa): – Managing the Doctoral Thesis – Laadullinen tutkimus – Effective Qualitative Research Tutkimusmenetelmät, 7 op Opintojakson tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa itsenäisen tutkimustyön. Opintojaksoon hyväksyttäviä tilastotieteen opintojaksoja ovat esimerkiksi: – Aikasarja-analyysi, 9 op – Luokiteltujen aineistojen analysointi, 9 op – Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi, 9 op Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Kyseisen opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 10.6.2.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Laskentatoimen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti laskentatoimen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Accounting, GSA) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Vastaavia opintojaksoja voi suorittaa myös eurooppalaisessa EDEN –tohtorikoulutusohjelmassa, jolloin opintosuoritukseen vaadittava erillinen tentti järjestetään Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella. Pääaineopintoihin hyväksyttäviä opintojaksoja ovat mm: – Advanced Financial Statement Analysis, 6 op


Opinto-opas 2008–2009

– Research Traditions in Auditing, 6 op – North American Research Traditions in Empirical Management Accounting Research, 6 op – EDEN Doctoral Seminar on Quantitative Empirical Research in Management Accounting, 6 op – EDEN Doctoral Seminar in Case-based Research in Management Accounting, 6 op Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään esittelevän tutkimustyötään joka lukukausi laskentatoimen oppiaineen järjestämissä seminaareissa ja GSA:n järjestämissä valtakunnallisissa seminaareissa. 10.6.2.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Laskentatoimen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojak-

183

soja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 10.6.2.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia laskentatoimen professorin kanssa. 10.6.3 Markkinointi jatkotutkinnon pääaineena 10.6.3.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: – Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetel10. Tieteellinen jatkokoulutus


184

– – –

– – – – –

– –

mät kauppatieteissä. Vastapaino (3 op) Huom! Vain jos kirjaa ei ole tentitty perusopinnoissa. Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) Ghauri & Gronhaug (1995): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) Green, Tull & Albaum (1988): Research for Marketing Decisions. (4 op) Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu. Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op)

Kuulustelun ottaa vastaan markkinoinnin professori. Kuulustelusta on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis -tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

10.6.3.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Markkinointitieteen nen kehitys, 7 op

historialli-

KATAJAn kurssi Marketing Research Traditions, 7 op tai vastaava, tai kirjatenttinä: – Hunt (2002) Foundations of Marketing Theory. Toward a General Theory Marketing, 4 op JA – Baker, M.J. (2000) Marketing Theory: a student text, 3 op TAI jos em. tentitty perusopinnoissa: Hunt (2003) Controversy in Marketing Theory: For Reason, Realism, Truth, and Objectivity, 3 op Kotiesseen ottaa vastaan markkinoinnin professori. Esseestä sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Opintojaksoa ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. Markkinoinnin opinnot, 16 op

erikoistumis-

Opintojaksot S721462 Verkostojen teoria ja S721460 Markkinoinnin teoriat tulee sisällyttää jatkotutkintoon, jos opiskelija ei ole suorittanut niitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavoista tulee sopia erikseen opintojaksojen vastaavien kanssa. Jos em. opintojaksot on suoritettu perustutkinnossa, tulee niiden sijaan valita KATAJAn erikoiskursseja. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n erikoiskursseille, erikoistumisopinnoista voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä: Kirjallisuus: – Halinen (1997): Relationship Marketing in Professional Services. A study of agency-client dynamics in the Advertising Sector (3 op)


Opinto-opas 2008–2009

– Weitz & Wensley (1988): Readings in Strategic Marketing: Analysis, Planning and Implementation (3 op) – Usunier (1993): International Marketing: A Cultural Approach (1 op) – Ghoshal & Westney (1993): Organization Theory and the Multinational Corporation (3 op) – Tentaattorin kokoama artikkelikokoelma (1-3 op) – Markkinoinnin erikoistumisopinnoista voi korvata konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla enintään 10 opintopistettä. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta 1990 tai 2000-luvun suomalaisesta liiketaloustieteen väitöskirjasta (6 op). Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan markkinoinnin professori. Tentistä ja analyysistä on sovittava tentaattorin kanssa etukäteen. Markkinoinnin erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti KATAJA:n kurssina tai kuulusteluna tutkimuksen ohjaajan kanssa erikseen sovittavasta kirjallisuudesta esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen (15-20) raportin markkinoinnin ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia markkinoinnin professorin kanssa. Erikoistumisjakson voi suorittaa myös konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksina. 10.6.3.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tut-

185

kimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Markkinoinnin jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso. 10.6.3.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa oppiaineen tutkimusseminaarissa tai kansallisessa/kansainvälisessä seminaarissa (esim. Markkinoinnin Tutorial, doctoral colloquium).

10. Tieteellinen jatkokoulutus


186

10.6.4 Johtaminen ja organisaatio jatkotutkinnon pääaineena 10.6.4.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja alan tieteenfilosofisiin perusteisiin. Tavoitteena on laadullisen tutkimuksen perusvalintojen ja pääasiallisten analyysi- ja tulkintatapojen oppiminen oman tutkimustyön tarpeisiin. Opintokokonaisuuden voi suorittaa KATAJAn laadullisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulustelulla. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: – Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino. – Bryman, A. & Bell, E. (2004) Business Research Methods. Sage. – Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008) Qualitative Methods in Business Research. Sage – Silverman, D. (1999) Doing Qualitative Research: A practical handbook. Sage. – Johnson, P. & Duberley, J. (2000) Understanding management research. Sage. – Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Doing Critical Management Research. Sage. – Linstead, S. & Westwood, R. (2001) Language and Organization. Sage. – Clegg, S. & Hardy, C. (eds) (1999) Studying organizations: theory and method. Sage. – Czarniawska. B. (1998) Narrative approach to organization studies. – Alasuutari, P. (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

– Gabriel, Y. (2000) Storytelling in organizations. Oxford. Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavia: – Laadulliset aineistot ja analyysit – Laadullinen tutkimus – Narrative analysis – The successful qualitative PhD 10.6.4.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Johtamisen ja organisaation tutkimuksen tieteellinen tausta, 7 op KATAJAn kurssi Liikkeenjohdollinen ajattelu ja organisaatiotutkimus ja/tai kirjatenttinä sovitut teokset seuraavista: – Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Gower. (3 op) – Clegg, Hardy & Nord: Handbook of Organization Studies (1996/ 2006) Sage. (4-7 op laajuuden mukaan) – Warwick Organizational Behavior Staff (eds.) (2001) Organizational studies: Critical Perspectives on Business and Management. Vol I-IV. Routledge (Ebrary) (4-7 op laajuuden mukaan). Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Johtamisen ja organisaation erikoistumisopinnot, 16 op Opintojakso 721510S Organisaatioteoria tulee sisällyttää jatkotutkin-


Opinto-opas 2008–2009

toon, jos opiskelija ei ole suorittanut sitä perustutkinnossaan. Jatko-opiskelijalta edellytetään jatko-opintotasoista opintosuoritusta. Suoritustavasta tulee sopia erikseen johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Jos edellä mainittu opintojakso on suoritettu perustutkinnossa, tulee sen suorittamisen sijaan valita KATAJAn opintoja ja/tai tentittäviä kirjoja ao. luettelosta, yhteensä vähintään 10 op. Lisäksi jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta viimeisen kymmenen vuoden sisällä tehdystä suomalaisesta johtamisen väitöskirjasta (6 op). Suorituksen ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kirjallisuus; lukemistoon sisällytetään sovitut teokset seuraavista: – Alvesson & Wilmott (1996) Making Sense of Management. Sage – Parker, M. (2000) Organizational Culture and Identity. Sage – Scott, R. (1995/2001) Institutions and organizations. Sage – Weick, K. (2000) Making sense of the organization. Blackwell. – du Gay, P. (2000) In Defence of Bureaucracy. Sage Kuulustelun ottaa vastaan johtamisen ja organisaation professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan seuraavaa: – Organization Theory Course tai muita vastaavia vuosittain tarjottavia johtamisen ja organisaation kursseja. Johtamisen ja organisaation erikoistumisjakso, 7 op Opintojakso suoritetaan kuulusteluna tutkimuksen ohjaajan kanssa erikseen sovittavasta kirjallisuudesta. Jat-

187

ko-opiskelija voi suorittaa erikoistumisjakson esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen (15-20) raportin organisaatiotutkimuksen ajattelutapojen historiallisesta kehityksestä tutkimusalueensa näkökulmasta. Raportissa esitellään alueen keskeinen kirjallisuus, käsitteet ja kontribuutiot. Opintojakson suoritustavasta tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. 10.6.4.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Johtamisen ja organisaation jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. 10.6.4.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistu10. Tieteellinen jatkokoulutus


188

mista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa (esim. Johtamisen Tutorial). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia johtamisen ja organisaation professorin kanssa. Tutkintovaatimuksista saa tarkempia tietoja tiedekunnan opintotoimistosta. 10.6.5 Rahoitus jatkotutkinnon pääaineena 10.6.5.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Metodologia, 2 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija taloustieteellisen tutkimuksen metodologisiin lähtökohtiin. Opintojakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna seuraavista teoksista: – Blaug, M.: The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain. 2nd ed.. Cambridge University Press, 1992. – Friedman, M.: The Methodology of Positive Economics, ss. 3-43. teoksessa Friedman, M.: Essays in Positive Economics. University of Chicago Press, 1953. Kuulustelun ottaa vastaan kansantaloustieteen professori. Väitöskirja-analyysi, 3 op Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija väitöstutkimuksen metodologisiin vaatimuksiin. Opiskelijan tulee laatia erikseen osoitettavista väitöskirjoista (1-3 kpl) kirjallinen arvostelu (n. 20-30 s.), jossa otetaan kantaa tutkimusten metodologisiin perusteisiin sekä arvioidaan asetettuja tutkimusongelmia, valittuja tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineiston soveltuvuutta, tutkimuksen toteutusta ja 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

tutkimusraportin luettavuutta. Opiskelijan on annettava raportissaan rakentavaa kritiikkiä sekä arvioitava tutkimusten tieteellistä kontribuutiota. Suorituksen ottaa vastaan professori Jukka Perttunen. Tutkimusmenetelmät, tään 7 op

vähin-

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saattaa opiskelijan menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Soveltuvia opintojaksoja kokonaisuuden suorittamiseksi ovat esimerkiksi seuraavat tilastotieteen opintojaksot: – Aikasarja-analyysi, 9 op – Luokiteltujen aineistojen analysointi, 9 op – Pitkittäis- ja paneeliaineistojen analysointi, 9 op Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi opintojakson 721339S Ekonometria (6 op) suorittamista, mikäli se ei sisälly perustutkintoon. Opintojakson opintopisteet voidaan tällöin sisällyttää jatkotutkinnon sivuaineen opintoihin. 10.6.5.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Rahoituksen pääaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti rahoituksen valtakunnallisen tutkijakoulun (Graduate School of Finance, GSF) järjestämien opintojaksojen puitteissa. Lähtökohtaisesti pääaineessa suoritetaan seuraavat tutkijakoulun järjestämät opintojaksot: Theoretical Asset Pricing, 6 op Empirical Asset Pricing, 6 op Theoretical Corporate Finance, 6 op Empirical Corporate Finance, 6 op Special Course in Finance, 6 op


Opinto-opas 2008–2009

Lisäksi jatko-opiskelijan edellytetään säännöllisesti esittelevän tutkimustyötään tutkijakoulun järjestämissä seminaareissa. 10.6.5.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Rahoituksen jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esimerkiksi suorittamalla kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin ja/tai johtamisen syventäviä opintojaksoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Esimerkkinä voidaan mainita matematiikan ja tilastotieteen aineopintotasoiset opintojaksot. 10.6.5.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus).

189

Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tiedekunnan tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa tiedekunnan- tai valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman puitteissa järjestettävissä seminaareissa. Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia rahoituksen professorin kanssa. 10.6.6 Logistiikka jatkotutkinnon pääaineena 10.6.6.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilososofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen sekä tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kotimaisten ja ulkomaisten tutkijakoulutusohjelmien sekä Oulun yliopiston tutkimusmetodologisilla kursseilla ja/tai kirjallisuuskuulusteluilla seuraavista teoksista: – Alasuutari, E. (1997), Qualitative Research, Sage, Newbury Park 3p (3 op) – Arbnor & Bjerke (1994), Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund (3 op) – Ghauri & Gronhaug (1995), Research Methods in Business Studies. A Practical Guide (1 op) – Miles, M.B. & Huberman, A M. (1994), Qualitative Data Analysis. (3 op) – Niiniluoto, Ilkka (1984), Johdatus tieteen filosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus (1 op) – Niiniluoto, Ilkka (1983), Tieteellinen päättely ja selittäminen. (1 op) – Smith (1981), A Guide to Business Research: Developing, Conducting 10. Tieteellinen jatkokoulutus


190

and Writing Reserach Projects (1 op) Myös muusta soveltuvasta menetelmiin ja metodologiaan painottuvasta kirjallisuudesta (ml. artikkelit) voi sopia logistiikan professorin kanssa. Kuulustelun vastaanottaa logistiikan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kotimaisista ja kansanvälisistä jatkokoulutuskursseista suositellaan esim. Katajan ja EIASM:in metodologisia kursseja ja työpajoja. Myös logistiikan metodologiaa ja tieteenfilosofiaa käsitteleviä seminaareja järjestetään vuosittain mm. pohjoismaisen NOFOMA-yhteistyön puitteissa. (Lisätietoja www-sivuilta: http:// hkkk.fi/katajaw/ ja www.eiasm.org sekä www.nofoma.org). 10.6.6.2 Pääaineopinnot, vähintään 30 op Logistiikan tieteellinen perusta ja kehitys, 7 op Lukemistosta ja suoritustavasta sovitaan logistiikan professorin kanssa. Kirjallisuuden valinnassa pyritään ottamaan huomioon jatko-opiskelijan omat tutkimusintressit. Lukemistoon voidaan sisällyttää kirjoja ja artikkeleita, esim. seuraavista: Kirjat: – Assad, A.A., Wasil, E.A., Lilien, G.L. (1992), Excellence in Management Science Practice. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs. – Ayers, J.B. (ed.), Handbook of Supply Chain Management. CRC Press: Boca Raton, 2001. (tai uudempi) – Daganzo, C.F., Logistics Systems Analysis. Springer: Berkeley CA., 2005. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

– Interorganization Theory, ed. Anant R. Negandhi. Kent State University Press, Urbana, Ill. – Lilienfeld, Robert (1978), The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. – Logistics: The Strategic Issues (1992), ed. Martin Christopher, Chapman & Hall, London. – Poirier, C.C. Using Models to Improve Supply Chain. CRC Press: Boca Raton, 2003. – Sheth, J.N, Gardner, D. N, & Garrett, D.E. (1988), Marketing Theory: Evolution and Evaluation. John Wiley & Sons, New York. Artikkelit: – Beamon, B.M. (1998), Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods. International Journal of Production Economics, Vol. 55, No 3, 281-294. – Sower, V.E., Motwani, J. & Savoie, M.J. (1997), Classics in production and operations management. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, No 1, 15-28. – Stock J., R. (1997), Applying theories from other disciplines to logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol., 27, No 9, 515-539 – Sheth, Jagdish N. (1996), Organizational Buying Behavior: Past Performance and Future Expectations. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 11, No 3/4, 7-24. Logistiikan not, 16 op

erikoistumisopin-

Pääaineopinnoissa voidaan suorituksina käyttää esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluja, essee-tehtäviä tai artikkelianalyysejä. Professori ottaa vastaan ehdotuksia sekä suorituksen perusteena olevasta materiaalista että suori-


Opinto-opas 2008–2009

tustavasta. Tavoitteena on, että suoritukset liittyvät mahdollisimman paljon jatko-opiskelijan tutkimuskohteeseen ja edistävät hänen opintojensa etenemistä kohti väitöskirjaa. Suorituksiin voidaan myös hyväksyä osallistumiset valtakunnallisiin ja kansainvälisiin jatko-opiskelijaseminaareihin ja kursseihin. Esimerkkejä teemoista, joihin erikoistumisopinnoissa voi syventyä, ovat esimerksi logistiikan funktionaaliset osa-alueet (kuljetukset, varastointi, jne), aikaperusteiset johtamismallit, organisatorisen taloustieteen sovellukset logistiikan näkökulmasta, kumppanuudet ja allianssit, prosessinäkökulma logistiikassa, jne. Erkoistumisopintoihin kuuluu myös väitöskirja-analyysi (6 op), jossa jatko-opiskelija tekee kriittisen tarkastelun kolmesta logistiikan väitöskirjasta. Logistiikan erikoistumisjakso, 7 op Logistiikan erikoistumisjaksoon sisältyy perehtyminen oman tutkimusaiheen kannalta keskeiseen kirjallisuuteen. Jakson voi suorittaa esimerkiksi laatimalla julkaisukelpoisen raportin (n. 20 sivua) oman tutkimusalueen historiallisesta kehityksestä ja esittämällä raportin joko jatko-opintoseminaarissa tai alan kansainvälisessä konferenssissa/työpajassa. 10.6.6.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintoihin sisällytettävien opintojaksojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyön suorittamista. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä

191

sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Logistiikan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistettava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. 10.6.6.4 Väitöskirja, 180 op/ Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista logistiikan jatko-opintoseminaarityöskentelyyn. Opiskelijalta edellytetään vähintään 3 esityskertaa tiedekunnan, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä jatkokoulutusseminaarissa (Logistiikan tutoriaalit, NORDLOG, tms.). Mahdollisista korvaavista suorituksista tulee sopia logistiikan professorin kanssa. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja (artikkeliväitöskirjan julkaisukriteerit tiedekunnan yleisten periaatteiden mukaan).

10. Tieteellinen jatkokoulutus


192

10.6.7 Kansainvälinen liiketoiminta (IB) jatkotutkinnon pääaineena 10.6.7.1 Tutkimusmetodologiset opinnot, vähintään 12 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman tieteenalansa tutkimusmetodologiaan sekä tieteenfilosofisiin perusteisiin. Lisäksi tavoitteena on saattaa menetelmälliset valmiudet tasolle, joka mahdollistaa tutkimusalan tieteellisten julkaisujen ymmärtämisen ja tutkimustyön suorittamisen. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavaksi KATAJA:n (kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma) ja Oulun yliopiston tutkimusmetodologisia opintoja suorittamalla. Kurssien lisäksi metodologisia opintoja voi suorittaa kirjallisuuskuulusteluilla. Kirjallisuus: – Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Vastapaino (3 op) – Arbnor & Bjerke (1994): Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. (3 op) – Alvesson & Sköldberg (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (1 op) – Balnaves, M., Caputi, P., Introduction to quantitative research methods: an investigate approach. London, Sage, 2001. (3 op) – Benbasat, I., An analysis of research methodologies, in McFarlan, F.W. (ed.). The Information Systems Research Challenge, HBS, Boston, 1984. (3 op) – Berger & Luckmann (1994): Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (3 op) 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

– Blaikie, N., Analyzing quantitative data: from description to explanation. London, Sage, 2003. (3 op) – Ghauri & Gronhaug (2007): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. (1 op) – Niiniluoto (1984): Johdatus tieteenfilosofiaan. (1 op) – Niiniluoto (1983): Tieteellinen päättely ja selittäminen (1op) – Smith (1981): A Guide to Business Research. Developing, Conducting and Writing Research Projects. (1op) – Töttö, Pertti (2000): Pirullisen positivismin paluu. Vastapaino, Jyväskylä. (3 op) – Weick (1995): Sensemaking in Organizations. Sage, Newbury Park. (3 op) Kuulustelun ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistoon. KATAJAn kursseista suositellaan myös Managing the Doctoral Thesis tyyppisiä, koko väitöskirjaprosessia valottavia kursseja. Huom! Kurssit vaihtuvat vuosittain, seuraa KATAJAn nettisivuja. Tutkimusmetodologisia opintoja ei voi korvata tutoriaali-, konferenssi- tai journaljulkaisusuorituksilla. 10.6.7.2Pääaineopinnot, vähintään 30 op Osana jatko-opintosuunnitelmaa opiskelijan tulee esittää suunnitelma siitä, mitä jaksosuorituksia ja kirjallisuutta pääaineopintoihin sisällytetään. Jaksosuoritusten sisällön tulee tukea väitöskirja- tai lisensiaattityön etenemistä sekä sisällöllisesti että metodologisesti. Jaksosuoritusten tulee sisältää opiskelijan tutkittavakseen valitseman aihealueen historialliseen kehitykseen,


Opinto-opas 2008–2009

tieteelliseen perustaan, sekä ydinsisältöön perehdyttävää kirjallisuutta, artikkeleita tai väitöskirjoja. Pääaineopintojen opintojaksoja voidaan suorittaa seminaaritöinä, kirjatenttinä tai osallistumalla KATAJAn yleis- tai erikoiskursseille. Seminaarityöt ja kirjallisuuskuulustelut ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää tiedekunnan opintotoimistoon. Kirjallisuutta: – Buckley, P. & Ghauri, P. (1993): The internationalization of the firm. Academic press. London – Daniels, J. & Krug, J. (2007). International business and globalization: Volume III, Effects of globalization on the firm. Sage Publications Ltd. – Hood, N. & Young, S. (2000). The globalization of multinational enterprise activity and economic development. Macmillan, London. – Rugman, A. (ed.) (2002). International business: critical Perspectives on Business and Management. Volumes I-IV. Routledge, London. – Muun kirjallisuuden hyväksyy kansainvälisen liiketoiminnan professori. Kansainvälisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot, 16 op Erikoistumisopintoja voidaan suorittaa osallistumalla KATAJA:n yleis- tai erikoiskursseille tai seminaaritöinä. Mikäli opiskelija ei tule valituksi KATAJA:n kursseille, opintoja voi suorittaa enintään 10 op kirjallisuutta tenttimällä. Osana näitä opintoja jatko-opiskelijan tulee laatia kriittinen analyysi (15-20 sivua) kolmesta opiskelijan jatkotutkinnon aihealueeseen liittyvästä 1990 tai 2000-luvun väitöskirjasta (6 op).

193

Väitöskirja-analyysiin valittavat väitöskirjat tulee hyväksyttää kansainvälisen liiketoiminnan professorilla ennen jaksosuorituksen aloittamista. Väitöskirja-analyysiä ei voi korvata muulla suorituksella. Suoritukset ottaa vastaan kansainvälisen liiketoiminnan professori. 10.6.7.3 Sivuaineopinnot, 6-12 op Sivuaineopinnot koostuvat pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisista opintosuorituksista. Sivuaineopintojen tulee tukea pääaineen opiskelua ja tutkimustyötä. Sivuaineopinnoiksi ei lasketa perustutkintoon sisältyviä opintosuorituksia (pl. tutkintoasetusta 794/2004 vanhempien tutkintoasetusten mukaan suoritetut tutkinnot, jolloin opintoja voidaan hyväksyä sivuaineopinnoiksi tutkinnon minimilaajuuden ylittävältä osin). Kansainvälisen liiketoiminnan jatko-opiskelija voi suorittaa sivuaineopintonsa esim. suorittamalla taloustieteiden tiedekunnan muiden oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin ei muodollisesti edellytetä kyseisen oppiaineen aineopintojen suorittamista. Opiskelijan on kuitenkin itse varmistuttava hallitsevansa riittävät pohjatiedot opintojen suorittamiseksi. Sivuaineopintoihin voidaan sisällyttää myös muiden kuin kauppatieteellisten oppiaineiden syventäviä opintoja. Tällöin opiskelijan tulee itse varmentaa oikeutensa suorittaa kyseisen oppiaineen syventäviä opintojaksoja, mikäli hän ei ole suorittanut oppiaineen aineopintoja. Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös aineopintotasoisten opintojaksojen sisällyttämistä sivuaineopintoihin. Sivuaineopinnoiksi hyväksytään myös yksi yliopistotasoinen korkeakoulupedagoginen opintojakso.

10. Tieteellinen jatkokoulutus


194

10.6.7.4 Väitöskirja, 180 op / Lisensiaatintutkimus, 90 op Opiskelijan tulee laatia väitöskirja (kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa suoritettaessa lisensiaatintutkimus). Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista osaston tutkimusseminaarityöskentelyyn. Jatko-opiskelijalta edellytetään vähintään kolmea esityskertaa osaston, tiedekunnan tai valtakunnallisessa seminaarissa.

10.7 Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu Jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvostelusta säädetään yliopistolaissa (645/1997), yliopistoasetuksessa (115/1998), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Oulun yliopiston tutkinnoista, opiskelijoista ja opetuksesta annetussa johtosäännössä sekä taloustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto sekä Oulun yliopisto ovat lisäksi antaneet väittelyä sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua koskevia suosituksia ja ohjeita. Väitöskirjan tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajat valitaan Oulun yliopiston ulkopuolelta. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla virkaan nimitetty professori. Esitarkastajat toimittavat tiedekunnalle (yhdessä tai erikseen) lausunnon, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, esitarkastajien tulee kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. 10. Tieteellinen jatkokoulutus

Opinto-opas 2008–2009

Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon pohjalta. Mikäli painatuslupa myönnetään, tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Samalla tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen tiedekunnan edustajaksi kustoksen. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan arvostelua varten arvosanalautakunnan. Arvosanalautakunta kootaan jokaista väitöstä varten erikseen, ja se koostuu vastaväittäjästä, tiedekunnan nimitetystä professorista (mieluiten laitoksen, mutta ei-ohjaajasta), sekä esitarkastajasta. Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä väitöskirjan arvosanasta arvosanalautakunnan lausunnon pohjalta. Väitöskirjan arvostelussa käytetään asteikkoa hylätty – tyydyttävä – hyvä –kiitettävä. Mikäli jatko-opiskelijan väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus on lähetetty tiedekuntaneuvoston päätöksellä esitarkastukseen viimeistään 31.7.2008, arvostellaan väitöskirja vanhan arvostelukäytännön ja arvosteluasteikon (approbatur-laudatur) mukaan. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti: – Lisensiaatintutkimukseksi tarkoitettu tutkimus esitetään tiedekunnan julkisessa tutkimusseminaarissa. Tutkimuksen ohjaaja nimeää tilaisuuteen kaksi opponenttia. – Tiedekuntaneuvosto nimeää lisensiaatintutkimukseksi tarkoitetulle tutkimukselle kaksi tarkastajaa. Yksi tarkastaja voi olla Oulun yliopistosta. Toisen (muiden) tarkastajan tulee olla Oulun yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tutkimus koostuu osajulkaisuista, tarkastajien tulee


Opinto-opas 2008–2009

195

kiinnittää huomiota erikseen kunkin osajulkaisun laatuun. – Tarkastajat toimittavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tai sen hylkäämistä. Ehdottaessaan tutkimuksen hyväksymistä lisensiaatintutkimukseksi, tarkastajat ehdottavat (yhdessä tai erikseen) lisensiaatintutkimukselle arvosanaa. – Tiedekuntaneuvosto päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä lisensiaatintutkimuksen arvosanasta tarkastajien lausuntojen pohjalta. – Lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään asteikkoa approbatur – laudatur. Tarkempia tietoja väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus- ja arvosteluprosessista saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

10.8 Tutkintotodistuksen myöntäminen Tiedekunnan dekaani myöntää todistukset tiedekunnassa suoritetuista jatkotutkinnoista. Lisätietoja tutkintotodistushakemuksen tekemisestä ja tutkintotodistuksen myöntämisestä saa tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.

10. Tieteellinen jatkokoulutus


Opinto-opas 2008–2009

197

11. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys

Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1991. Jäseniä on tällä hetkellä noin 1050. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä, lisätä kauppatieteiden tuntemusta sekä valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on luoda toimivia suhteita ympäröivään elinkeinoelämään yritysvierailujen ja muiden tilaisuuksien kautta. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava opiskelija maksamalla ainaisjäsenmaksun (vuonna 2008 40 €). Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yleiskokous. Juoksevia asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus: puheenjohtaja, taloudenhoitaja, tiedotusvastaava, emäntä, isäntä, kaksi projektivastaavaa, yrityssuhdevastaava, sihteeri, tietohallintovastaava, koulutuspoliittinen vastaava ja Egonomin päätoimittaja. Finanssi ry on Suomen Ekonomiliiton (SEFE) jäsenjärjestö. Kaikki Finanssin jäsenet ovat SEFEn opiskelijajäseniä. SEFE tarjoaa opiskelijoille runsaasti etuuksia, esimerkiksi Kauppalehden kotiinkannettuna ilmaiseksi määrätyn ajan joka lukuvuosi, SEFEn Ekonomi-lehden, vakuutusalennuksia If:stä, oikeusturva- ja palkkaneuvontaa sekä mahdollisuuden liittyä IAET-työttömyysvakuutuskassaan jo opiskeluaikana. SEFE myös valvoo opiskelijoidensa etuja ja Finanssia edustaa SEFEn kylteritoimikunnassa puheenjohtaja.

SEFEllä on Oulun yliopistossa opiskelijoita palvelemassa oma kylteriyhdyshenkilö, johon kaikki opiskelijat pääsevät tutustumaan. Finanssi toimii aktiivisesti opiskelun kehittämisessä tekemällä yhteistyötä Taloustieteiden tiedekunnan kanssa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten pienryhmäohjauksen organisoinnissa ja opetuksen kehittämisessä. Myös työelämää Finanssi pyrkii saamaan lähemmäs opiskelijoita järjestämällä yritysvierailuja kiinnostaviin oululaisiin yrityksiin, sekä pidempien vierailujen myötä kiinnostaviin yrityksiin myös muualla Suomessa. Muihin kauppatieteellisiin yksiköihin ympäri maata Finanssi pitää tiivistä yhteyttä osallistumalla niiden vuosijuhliin, yhteisiin opiskelijatapaamisiin sekä järjestämällä vierailuja ja yhteisiä illanviettoja excursio-matkojen yhteydessä. Finanssi tekee läheistä yhteistyötä paikallisen ekonomiyhdistyksen, Oulun Ekonomien, kanssa. Finanssin puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Oulun Ekonomien johtokunnan kokouksissa. Finanssi tarjoaa jäsenilleen monenlaista vapaa-ajan toimintaa. Liikuntaa voi harrastaa vaikkapa yhdistyksen sähly- ja sulkapallovuoroilla sekä pelaamalla Finanssin kaukalo-, pesä- tai jalkapallojoukkueessa. Kulttuurinnälkäisille on tarjolla teatteri-, elokuva- ja konsertti-iltoja. Opiskelun vastapainoksi Finanssi järjestää saunailtoja ja muita vapaamuotoisempia juhlia. Tietoa Finanssin tapahtumista ja muusta toiminnasta saat seuraamalla

1. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


198

Opinto-opas 2008–2009

yhdistyksen www-sivuja osoitteessa http://www.finanssi.org. Aimo annos tietoa on myös kiltahuoneella, josta löytyy vertaistukea ja tietämystä sekä hyvää seuraa etenkin luentotaukojen aikana. Yhdistyksen hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: hallitus@finanssi.org Kaikki kiltalaiset tavoitat osoitteesta: finanssilaiset@oulu.fi Jälkimmäiselle listalle pääsy on vain jäsenillä ja tiedotusvastaavan määrittelemillä henkilöillä. Tiedotusta koskevissa asioissa otathan yhteyttä yhdistyksen tiedotusvastaavaan osoitteeseen:

tiedotusvastaava@finanssi.org Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät Finanssin www-sivuilta. Finanssilaisten oma lehti Egonomi ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisätietoja: Kiltahuone: puh. (08) 5532 921 Hallituksen puheenjohtaja 2008: Iikka Meriläinen puheenjohtaja@finanssi.org puh. 044 2933 282 Koulutuspoliittinen Satu Salo

vastaava

2008:

kopo@finanssi.org puh. 040 5369 978

1. FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys


Opinto-opas 2008–2009

199

Liite 1: UUSI ASETUS (794/2004)

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004: 1 luku Yleisiä säännöksiä 1§ Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 2§ Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. 3§ Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan

vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta. Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä. 4§ Vieraskieliset tutkinnot Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 5§ Opintojen mitoitus Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. 6§ Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin LIITE


200

mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 2 luku Alempi korkeakoulututkinto 7§ Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; 4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä LIITE

Opinto-opas 2008–2009

5. riittävä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 8§ Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditta- vien opintojen laajuus Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa. 9§ Alemman korkeakoulututkinnon rakenne Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastetta-


Opinto-opas 2008–2009

van kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti.

201

3 luku Ylempi korkeakoulututkinto 12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön; 3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä 5. hyvä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen LIITE


202

Opinto-opas 2008–2009

laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa. Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa. Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. 14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. YliLIITE

opiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa. 15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua: 1. perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; 2. kieli- ja viestintäopintoja; 3. monitieteisiä opintokokonaisuuksia; 4. muita opintoja; sekä 5. asiantuntijuutta syventävää harjoittelua. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu. Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. 16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuai-


Opinto-opas 2008–2009

neopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen. 17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä: 1. hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/ 687/ETY; 2. eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/ 1027/ETY;

203

3. tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 85/ 384/ETY; 4. tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ETY; sekä 5. lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY. 4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot Opettajankoulutuksen opintoja ovat: 1. varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 2. perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden LIITE


204

opettamiseen; 3. erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 4. oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; 5. opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6. aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla. Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot. 20 § Opettajankoulutuksen rakenne Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. LIITE

Opinto-opas 2008–2009

Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus. Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta. Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuk-


Opinto-opas 2008–2009

sessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana. 5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus 21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: 1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; 2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä 3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.

205

22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee: 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot; 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. LIITE


206

Opinto-opas 2008–2009

Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. 24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan. 6 luku Erinäiset säännökset 25 § Opintojen hyväksilukeminen Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon LIITE

kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 26 § Todistukset Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi: 1. tutkintonimike ja koulutusala; 2. tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma; 3. tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala; 4. tutkinnon keskeinen sisältö; sekä 5. opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §. Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1―4 kohdassa säädetään. Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä. Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuus-


Opinto-opas 2008–2009

vaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. 27 § Oppiarvot Yliopisto voi oikeuttaa: 1. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa; 2. maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoitajan arvoa; 3. kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/ 1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä 4. aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa. 28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.

207

7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1. eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978); 2. farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (246/1994); 3. filosofian tohtorin tutkinnosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annettu asetus (1279/1991); 4. hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976) 5. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (221/ 1994); 6. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (576/1995); 7. kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (139/1995); 8. Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus (381/1997); 9. liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu asetus (327/1994); 10.lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (762/1975); 11.maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995); 12.oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 LIITE


208

päivänä helmikuuta 1996 annettu asetus (86/1996); 13.psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996); 14.Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (148/1995); 15.taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994); 16.teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (216/ 1995); 17.teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (215/1995); 18.teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (517/1995); 19.terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu asetus (628/1997); sekä 20.yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994). Edellä 2 momentissa kumottavista asetuksista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia lainkohtia: 1. farmasian tutkinnoista annetun asetuksen 5 a § ja 14 a §; 2. humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §; 3. kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liite; 4. Kuvataideakatemian tutkinnoista annetun asetuksen 3 §; 5. psykologian tutkinnoista annetun asetuksen 14 §; 6. Sibelius-Akatemian tutkinnoista taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §; 7. teknistieteellisistä tutkinnoista LIITE

Opinto-opas 2008–2009

annetun asetuksen 5 §; 8. terveystieteiden tutkinnoista annetun asetuksen 10 §; 9. yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen koulutusvastuita ja 14 a §. 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla. 31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria. 32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johta-


Opinto-opas 2008–2009

van koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa. Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10

209

Neuvoston direktiivi (31978L1027); EYVL 23.12.1978, s. 7 Neuvoston direktiivi (31985L0384); EYVL 21.8.1985, s. 15 Neuvoston direktiivi (31985L0432); EYVL 24.9.1985, s. 34 Neuvoston direktiivi (31993L0016); EYVL 7.7.1993, s. 1

78/1027/ETY N:o L 362, 85/384/ETY N:o L 223, 85/432/ETY N:o L 253, 93/16/ETY N:o L 165,

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Opetusministeri Tuula Haatainen Johtaja Markku Mattila

LIITE


Opinto-opas 2008–2009

211

LIITE


212

LIITE

Opinto-opas 2008–2009


Opinto-opas 2008–2009

213

LIITE


214

LIITE

Opinto-opas 2008–2009


Opinto-opas 2008–2009

215

LIITE


216

LIITE

Opinto-opas 2008–2009


Opinto-opas 2008