Page 1


Festival Oude Muziek 2013 & Seizoen Oude Muziek 1 Welkom 2

De aanleiding: de Vrede van Utrecht (1713)

4

Vier Europeanen in de kijker

6

Paul Van Nevel: artist in residence

8

Diner 1713

10

Barokdans: de Europese taal bij uitstek

12

Utrecht: Europese hoofdstad van de oude muziek

14

Ontdek de toekomst van de oude muziek

16

Internationale Luitdagen 2013

18

STIMU-Symposium: Negotiating Music

20

Oude Muziek Markt

22

Listen to Art in het Centraal Museum

24

Beiaardfestival Oude Muziek

26 Festivalschema 28

Festivalprogramma 2013

114

Kaartverkoop & praktische informatie

118

Vrienden maken het mogelijk

120 Colofon 126

Locaties Seizoen Oude Muziek 2013/2014

127

Locaties Festival Oude Muziek Utrecht 2013

Beiaard

Luit

Festivaljournaal


Welkom in Utrecht! Zo klonk het in 1713 ook. Diplomaten van over heel Europa werden ontvangen in Utrecht om – niet met wapengekletter, maar met onderhandelen en zelfs met feesten – het Europese politieke evenwicht te herstellen en vrede te stichten. Anno 2013 vieren we de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht. Het Festival Oude Muziek sluit aan met een tiendaags muziekfeest dat op zijn eigen manier reflecteert over het Europese vraagstuk.   Mooi is dat Utrecht zich tijdens het komende Festival meer dan ooit de Europese en zelfs mondiale hoofdstad van de oude muziek mag noemen. De Internationale Luitdagen brengen liefhebbers uit de hele wereld naar de stad. En we zijn gastheer voor twee grote Europese, professionele conferenties. REMA, het Europese netwerk van oudemuziekfestivals en -concertorganisatoren, en AEC, met vertegenwoordigers van de oudemuziekafdelingen van de Europese conservatoria, komen voor het eerst formeel en informeel met elkaar in contact. Het is geen toeval dat die ontmoeting in Utrecht plaatsvindt.   Maar bovenal wil het Festival Oude Muziek als grootste oudemuziekfestival ter wereld zijn eerste verantwoordelijkheid opnemen: artistieke kwaliteit en inhoud delen met een breed en enthousiast publiek. Met het programma dat u in de hand heeft, moet dat lukken. Ciconia, Lassus, Froberger, Muffat en een reeks topmusici met het hart op de goede plaats zeggen nu alvast: Welkom in Utrecht! Xavier Vandamme directeur


4


P ra ese n t ia cul is a rcu n e c a n te m olest ie mkcnckdn Festiva l Oud e Muzi e k U t re ch t 2 0 13 - # Eu ro pa

de aanleiding : de vrede van utrecht

(1713) Precies 300 jaar geleden was Utrecht heel even het centrum van de wereld. In 1713 kwam een einde aan de Spaanse successieoorlog, en daarmee feitelijk aan anderhalve eeuw bloedige (godsdienst)oorlogen. Dat gebeurde uitsluitend via diplomatieke en niet via militaire weg. Het resultaat: een nieuw Europees evenwicht, met landsgrenzen die tot op vandaag herkenbaar blijven. Utrecht speelde de rol van VN-hoofdkwartier avant la lettre. Alle onderhandelingen vonden hier plaats, al kon een Franse diplomaat niet nalaten de Nederlanders er fijntjes op te wijzen dat er werd gepraat ‘chez vous, de vous et… sans vous’. In 2013 viert Utrecht 300 jaar Vrede van Utrecht. Het Festival Oude Muziek 2013 sluit zich hierbij aan, waarbij we het perspectief meteen opentrekken. Niet 1713 is het onderwerp van dit Festival, wel de achterliggende Europese problematiek van eenheid in verscheidenheid. Vier componisten – Ciconia, Lassus, Froberger en Muffat – wijzen ons daarbij de weg, en allen zijn het Europa-reizigers. Maar dit festival is ook een eerbetoon aan de vele andere reislustige muzikanten die een fascinerend web weven van migrerende muziekstijlen en zo de Europese kaart transformeren tot een bonte werveling van bewegende pijltjes.

5


Johannes Ciconia

Orla ndu s La ssus

Vier Europeanen in de kijker Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) is geboren in de omgeving van Luik, en komt – waarschijnlijk via tussenstops in Parijs, Rome en Pavia – in Padua terecht. Zijn tijd kent grote verdeeldheid binnen een kerk, met twee en uiteindelijk zelfs drie pausen tegelijk, wat spanning creëert in heel Europa. Ciconia is een van de toppers van de late middeleeuwse muziek. Hij bouwt bruggen tussen de Franse Ars nova en Ars Subtilior, en de Noord-Italiaanse traditie.  

Renaissance-genie Orlandus Lassus (1532-1594) is een niet te klasseren multi-talent, en rond 1570 zowat de beroemdste componist van Europa. Lassus’ oeuvre is enorm – liefst 79 volumes zijn tijdens zijn leven gedrukt, hij schreef meer dan 2.000 stukken – en het beslaat alle genres van zijn tijd. Toch is het opvallend dat Lassus de verschillende nationale muziektalen die hij beheerst niet vermengt. Duitse liederen, Franse chansons en Italiaanse madrigalen: Lassus houdt het allemaal netjes gescheiden. 6


¤ 00 / ¤ 00 / ¤ 00 bestelnummer 00

Johann Jakob Froberger

Georg Muf f a t

Klavierreus Johann Jakob Froberger (1616-1667) brengt de grote Europese stijlen van de vroege 17de eeuw bij elkaar. De Duitser studeerde bij Frescobaldi in Rome en raakte in Parijs bevriend met de klavecinist Louis Couperin en de Franse luitisten. Froberger brengt de verschillende nationale klavieridiomen van Italië, Frankrijk en Duitsland bij elkaar. De hoogstpersoonlijke toets die hij eraan toevoegt maakt zijn stukken vaak tot onvervalste egodocumenten. Froberger maakt hiermee de weg vrij voor het klavier als solo-instrument van allerindividueelste expressie.

Georg Muffat (1653-1704), geboren in Savoie, komt in Parijs al heel vroeg in aanraking met de gespierde chic van Lully, en brengt die tot synthese met de kleurenrijkdom die hij in Rome hoorde bij Pasquini en Corelli. Het resultaat is een oeuvre met buitengewone orkestmuziek waarin kosmopoliet Muffat een muziektaal ambieert die de nationale stijlen overstijgt en, zoals hij zelf schrijft in zijn Florilegium primum, de voorbode moet zijn van ‘de harmonie tussen de naties, de geliefde Vrede’.

7


8


A r t ist i n resi d e n ce

paul van nevel De Vlaamse renaissancespecialist en dirigent Paul Van Nevel is artist in residence tijdens het komende Festival Oude Muziek Utrecht. Met zijn Huelgas Ensemble schetst hij in drie concerten het portret van een van de meest veelzijdige en getalenteerde componisten van de renaissance: Orlandus Lassus (1532-1594). Lassus is het boegbeeld van de Franco-Vlaamse polyfonie aan het einde van de renaissance. Hij was virtuoos, veelzijdig en had veel voeling voor wat er rond hem gebeurde, zowel muzikaal, politiek als algemeen cultureel. Ik ken geen groter melancholicus dan hij, maar hij combineerde dat met een onvoorstelbaar gevoel voor humor. Hij laat geen kans voorbij gaan om muzikale knipoogjes te geven. Het in 1971 door Paul Van Nevel opgerichte Huelgas Ensemble is één van Europa’s meest gerenommeerde groepen voor de uitvoering van polyfone muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Ze worden geroemd om de heldere, uitgebalanceerde klank en de op uitgebreide kennis gebaseerde interpretatie.

Huelgas Ensemble / Paul Van Nevel ma 26 aug / 17.00 uur: Lassus:

ma 28 aug / 19.30 uur: Lassus voor

de grenzeloze veelzijdigheid

amateurzangers (workshop)

di 27 aug / 22.30 uur: Lassus &

zo 1 sep / 20.00 uur (slotconcert)

Lejeune: motetten, psalmen,

Lassus: I Trionfi

chansons

9


Menu’s 23 tot en met 25 augustus Toert met rapen en paddenstoelen Gebraden lange rugstuk van vetgemeste os met snijbiet en rozijnen. 26 tot en met 29 augustus Venesoen pastei In deeg gelegde kapoen met pruimen, krieken en versjus 30 augustus tot en met 1 september Een vorstelijcke toert met borstvlees van fazant en kwartel Gevulde kalfsborststuk met purÊe de poix en sauce Robbert

10


Din e re n i n d e st i j l va n d e Vre d e va n Ut recht

1713

diner

Geïnspireerd door de Vrede van Utrecht biedt het Festival Oude Muziek Utrecht in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Diner 1713 vindt elke dag plaats in het prachtig gerestaureerde Paushuize, vlakbij het Festivalcentrum in de Pandhof. Diner 1713 – elke festivaldag van 18.00 tot 19.30 uur 18.00-18.30 Paushuize open voor bezichtiging 18.30-19.30 diner met twee gangen Prijs: € 49,50 incl. drankjes en koffie/thee na afloop Paushuize Kromme Nieuwegracht 49 | 3512 HE Utrecht Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. Reserveer via het bestelformulier in deze brochure of via www.oudemuziek.nl.

11


Workshops barokdans

Voorstellingen

ma 26 t/m do 29 aug

ma 26 aug / 15.00 uur

10.00-12.00 uur

Theater Kikker

Utrechts Centrum voor de

Danscompagnie Linda Tomko

Kunsten

Utrecht Festival Baroque

Rachel Farr: workshops

Dance Band

barokdans

1713 in klank en beweging

maandag: menuet dinsdag: bourrée

di 27 aug / 15.00 uur

woensdag: gavotte

Theater Kikker

donderdag: courante

Danscompagnie Les Corps Éloquents

Prijs: € 25 per workshop / € 75

Utrecht Festival Baroque

passe-partout voor vier workshops

Dance Band Oorlog in de balzaal wo 28 aug / 20.00 uur Stadsschouwburg Danscompagnie L’Éventail Les Folies Françoises Voyage en Europe

12


Cursus ba ro kda ns & vo o rstellingen

barokdans : de europese taal bij uitstek De barokdans was een taal die over heel Europa werd gedeeld. De dans was een communicatiemiddel voor hovelingen en diplomaten, en voor musici een structurerend principe. Frankrijk was hierin dominant: Lodewijk XIV had een dansschrift laten ontwikkelen, waardoor de Franse dans gemakkelijk over heel Europa werd verspreid. Wilt u als oudemuziekliefhebber meer weten van barokdans? Wilt u ervaren hoe een praktische barokdanstraining uw luisterervaring verandert? Misschien bent u wel musicus, en wilt u eindelijk eens weten wat het juiste tempo is van die courantes en menuetten? Dit is uw kans: Rachel Farr neemt u mee voor uw eerste stappen op de dansvloer. Vier dagen na elkaar behandelt ze telkens één dans, zodat u er echt iets van opsteekt. Notatie en techniek komen aan bod, en uiteraard wordt er gezamenlijk gedanst. In aanvulling op deze workshops zijn er dansvoorstellingen met zeventiendeen achttiende-eeuwse choreografieën.

13


14


I n te r na t i o na l Ea r l y Musi c Su mmit

utrecht : europese hoofdstad van de oude muziek Het Festival Oude Muziek Utrecht wordt dit jaar, nog meer dan anders, de centrale ontmoetingspek voor oudemuziekprofessionals van over heel Europa. Tijdens het slotweekend is het Festival Oude Muziek samen met het Utrechtse Conservatorium gastheer voor twee belangrijke internationale bijeenkomsten. REMA, het Europese netwerk van oudemuziekfestivals en -concertorganisatoren, en AEC, met vertegenwoordigers van de oudemuziekafdelingen van de Europese conservatoria, komen voor het eerst formeel en informeel met elkaar in contact. Het Festival Oude Muziek is trots om op deze manier de wereld van de opleidingenen die van de afnemers met elkaar in contact te brengen. Het maakt Utrecht tot de onbetwiste Europese hoofdstad van de oude muziek.

15


16


J ong ta le n t i n Fest i va l Ou de Mu ziek

utrecht : ontdek de toekomst van de oude muziek Het Festival Oude Muziek Utrecht is al sinds de allereerste editie in 1982 een springplank voor jong talent. Natuurlijk biedt het hoofdprogramma elk jaar ruim plaats aan nieuwe ensembles. En musici van de jongste generatie kunnen zich nog tijdens hun studie presenteren tijdens de Fringeconcerten van het Festival. Zo’n zeventig ensembles en solisten geven een gratis toegankelijk concert, en niet zelden wordt hier uitzonderlijk talent van morgen ontdekt. De musici krijgen tijdens hun Utrechtse verblijf extra begeleiding onder de vorm van carrièreadvies door professionals – programmeurs, impresario’s, journalisten en inspirerende musici. Twee ensembles kunnen deelnemen aan een masterclass met Skip Sempé. Hij leert hen de kneepjes van het ensemblespel in repertoire uit de late renaissance en barok. De masterclasses zijn toegankelijk voor het publiek, net als de presentatie van de resultaten ervan op 31 augustus om 15.30 uur. Het fringeprogramma wordt gepubliceerd in het derde nummer van Tijdschrift Oude Muziek dat medio augustus verschijnt. Vanaf 1 augustus vindt u het fringeprogramma ook op www.oudemuziek.nl/fringe.

17


18


I n te r na t i o na a l ST IM U -Sym p osiu m 20 13

negotiating music De Vrede van Utrecht creëerde een nieuw Europees evenwicht, niet met wapens maar door onderhandeling. Begin 18de eeuw kwam binnen de muziek ook een nieuwe gemengde Europese smaak tot stand, waarin de nationale stijlen die in de decennia daarvoor waren uitgekristalliseerd werden verenigd. Als symbool van de macht van een staat, of als smeermiddel bij politieke onderhandelingen, was muziek al eeuwenlang een cruciaal element binnen de culturele diplomatie. Dit symposium verkent de verschillende soorten muzikale onderhandeling, van de Dertigjarige Oorlog tot de Vrede van Utrecht, die leidde tot een symbolische eenwording van de muziek. De constante oorlogvoering was voor musici erg beperkend, maar diplomatieke contacten zorgden vaak voor uitwisseling van nieuwe muziek en ideeën. Gastcurator Rebekah Ahrendt (Yale University) stelde een programma samen over de verhouding tussen musici en diplomaten (met Constantijn Huygens als voorbeeld), over Europese vieringen van de Vrede van Utrecht, en over musici als Atto Melani en Agosto Steffani die als diplomaat optraden. Voertaal: Engels Sprekers: Rebekah Ahrendt, David Irving, Fred Jacobs, Scott Edwards, Robert Rawson, Anna Tedesco, Luise Stein, Roger Freitas, Colin Timms, Dorothea Schröder, Peter Leech, Jennifer Thirope, Alison de Simone, Barbara Nestola Het definitieve programma vindt u vanaf 1 juni op: www.oudemuziek.nl/symposium

19


20


Co n ce r te n , le zi nge n e n s y mp osiu m

internationale luitdagen

2013

in utrecht Het Festival Oude Muziek Utrecht is trots dit jaar mede gastheer te zijn van de Internationale Luitdagen 2013, een initiatief van de Nederlandse Luitvereniging. Van 30 augustus tot en met 1 september vinden in Utrecht tal van luitrecitals plaats door bekende luitisten als Paul O’Dette, Anthony Bailes en Fred Jacobs – te horen in het hoofdprogramma van het Festival Oude Muziek. Luitsymposium Ook is er een luitsymposium met aandacht voor de luit in de Gouden Eeuw. In het kader hiervan zal de langverwachte nieuwe facsimile-editie van de complete luitwerken van Nicolaes Vallet worden gepresenteerd. Oude Muziek Markt Uiteraard zijn luitbouwers ook ruim vertegenwoordigd op de Oude Muziek Markt op 30 en 31 augustus in de Nicolaïkerk. Het complete programma van de Internationale Luitdagen vindt u op www.nederlandseluitvereniging.nl.

21


22


30 & 3 1 a ug ustus i n d e N icolaïkerk

oude muziek markt Eén van de pijlers van het Festival Oude Muziek Utrecht is de jaarlijkse Oude Muziek Markt, die plaats biedt aan ruim zeventig muziekinstrumentenbouwers, bladmuziekuitgevers en cd-labels vanuit de hele wereld. Deze specialisten staan voor u klaar met advies of een demonstratie van hun instrumenten. Dé kans voor professionals en amateurs om authentieke strijk-, tokkel-, toets- en blaasinstrumenten zelf uit te proberen en te vergelijken. De Markt is op vrijdag 30 augustus bovendien extra lang open, tot 20.00 uur. ’s Middags kunnen kinderen zelf een hommel maken. Sietze de Vries improviseert om 18.00 en 19.00 uur op het Marcussenorgel in barokstijl. Een compleet overzicht van de meer dan 75 standhouders, dit jaar verzameld in de Nicolaïkerk, vindt u op www.oudemuziek.nl/markt en in het Festivalboek.

23


24


Ee n m uzi ka le m us e umwa ndeling

listen to art In het Centraal Museum kunt u nog tot 22 september de historische tentoonstelling In Vredesnaam over de Vrede van Utrecht bezoeken. Op drie avonden is er tijdens het Festival een speciale muzikale rondleiding in de tentoonstelling. Vier musici zijn daarbij uw gids, en hun muziek illustreert en becommentarieert de tentoongestelde stukken. Op deze manier wordt kijken ook een luisterervaring en omgekeerd. Tijdig reserveren wordt aanbevolen. Listen to Art wo 28, do 29 en vr 30 aug / 20.00 uur Centraal Museum â‚Ź 26 / â‚Ź 21

25


Pra ese n t ia cul is a rcu n e c a n te m olest ie mkcn ckd nv kd nvo k .

lorem ipsum dolor sit amet naam auteur Aarcu nec ante molestie rutrum. Vivamus est arcu, mattis vel aliquet et, facilisis placerat tellus. Nulla accumsan condimentum leo id tincidunt. Aenean blandit nunc mattis justo adipiscing ut venenatis urna scelerisque. Quisque auctor, magna eget ornare rutrum, massa enim posuere lorem, id consectetur orci ligula consequat tortor. Vestibulum vel dolor leo, ac feugiat lectus. Sed imperdiet dictum aliquam. Suspendisse sodales, urna nec mollis gravida, ante massa adipiscing risus, vitae mattis nunc erat sed nisl. Phasellus ullamcorper neque in risus sollicitudin viverra. In tortor elit, interdum in cursus sed, cursus eget nulla. Phasellus nec dolor purus, at posuere dui. Praesent adipiscing massa ac nibh luctus vel ultricies augue aliquam. Donec suscipit, lorem et tincidunt posuere, nunc eros volutpat orci, ut pretium nisl ligula non mi. Nunc risus ligula, pulvinar sit amet luctus vel, tincidunt ut risus. Quisque sed felis sed lectus laoreet tempor.

26


beiaardfestival oude muziek Voor de derde editie van het Beiaardfestival Oude Muziek staat de Dombeiaard opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Elke Festivaldag is er een beiaardconcert, dat thematisch aansluit bij de het Festival Oude Muziek 2013 – #Europa. De Utrechtse stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt hierin een hoofdrol, maar ze nodigt ook enkele vooraanstaande collega’s uit. In de beiaardfringe is aanstormend talent te horen. Voor wie durft: bij de carillonconcerten op 24 en 31 augustus kunnen vijftien nieuwsgierigen mee naar boven om te spieken bij de beiaard, en op 25 augustus is er een kinderrondleiding. Op 31 augustus is er om ca. 22.00 uur VJ op de Dom beats Barok: een grandioos openluchtspektakel op het Domplein. Dit is de bekroning van de festiviteiten rond de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht. Het Domcarillon wordt live bespeeld en gemengd met klanken van vijf andere Europese beiaarden. De Domtoren zelf wordt omgetoverd tot een reusachtig projectiescherm waarop het nieuwe-media-collectief Born Digital zijn creativiteit botviert. Later op de avond mondt het concert uit in een dj-mix met dj Kypski en Francesco Tristano. VJ op de Dom wordt georganiseerd in een bijzondere samenwerking tussen het Festival Oude Muziek Utrecht, de Gaudeamus Muziekweek, De Utrechtse Klokkenspel Vereniging, stadsbeiaardiers Arie Abbenes (emeritus) en Malgosia Fiebig, computerkunstenaars Born Digital en de Vrede van Utrecht.

27


Festivalschema 10.00 uur

vr 23 aug

za 24 aug

zo 25 aug

ma 26 aug

di 27 aug

naam van het concert

naam van het concert

naam van het concert

Danscursus

Danscursus

locatie van het concert

locatie van het concert

locatie van het concert

UCK

UCK

ZS: Peter Van Heyghen

ZS: Pedro Memelsdorff

ZS: Renger de Bruin

ZS: Anne Smith

Senaatszaal

Senaatszaal

VB Leeuwenbergh

VB Leeuwenbergh

Jos van Immerseel

Bob van Asperen

David Van Bouwel

Jean-Marc Aymes

Aula

Aula

Lutherse Kerk

Lutherse Kerk

naam van het concert

Sequentia

Ordo Virtutum

Compagnie Linda Tomko Les Corps éloquents

locatie van het concert

VB Leeuwenbergh

St.-Willibrorduskerk

Theater Kikker

naam van het concert

Le Jardin Secret

Le Parlement de Musique naam van het concert

naam van het concert

locatie van het concert

Lutherse Kerk

VB Leeuwenbergh

locatie van het concert

locatie van het concert

naam van het concert

Egidius Kwartet

Capilla Flamenca

Huelgas Ensemble

Oratori

locatie van het concert

Pieterskerk

Pieterskerk

Domkerk

Pieterskerk

naam van het concert

Les Muffatti

B’Rock

naam van het concert

naam van het concert

locatie van het concert

Geertekerk

St.-Augustinuskerk

locatie van het concert

locatie van het concert

naam van het concert

Diner 1713

Diner 1713

Diner 1713

Diner 1713

locatie van het concert

Paushuize

Paushuize

Paushuize

Paushuize

Openingsconcert

Cantica Symphonia

21.00 Graindelavoix

Ghislieri Choir & Consort Capriccio Stravagante

Domkerk & binnenstad

Domkerk

Domkerk

Jacobikerk

Geertekerk

Le Parnasse français

La Risonanza

naam van het concert

Stile Antico

Jacobikerk

Geertekerk

locatie van het concert

Domkerk

naam van het concert

naam van het concert

naam van het concert

naam van het concert

naam van het concert

locatie van het concert

locatie van het concert

locatie van het concert

locatie van het concert

locatie van het concert

Opening Pandhof

Mala Punica

Daedalus

Cinquecento

Huelgas Ensemble

Jacobikerk

Pieterskerk

Pieterskerk

Pieterskerk

naam van het concert

Bertrand Cuiller

Pierre Hantaï

Kirkby & Lindberg

Eduardo Egüez

locatie van het concert

Aula

Lutherse Kerk

Aula

Aula

11.00 uur

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

18.30 uur

20.00 uur

22.30 uur

24.00 uur

dagritme 11.00 uur: 13.00 uur: 15.00 uur 17.00 uur

Zomerschoollezingen Klavecimbel- en luitrecitals Vroeg en dans Lassus

18.30 uur: 20.00 uur: 22.30 uur: 24.00 uur:

28

Diner 1713 Grote avondconcerten Vocale ensembles Solorecitals

Theater Kikker


vr 30 aug

za 31 aug

Danscursus

Danscursus

Stimu-symposium: De

Stimu-symposium:

Stimu-symposium:

UCK

UCK

luit in de Gouden Eeuw

Negotiating Music

Negotiating Music

ZS: Bob van Asperen

ZS: Jordi Savall

ZS: Rebekah Ahrendt

ZS: Fred Jacobs

ZS: Europa Debat

Lutherse Kerk

Instituto Cervantes

Aula

Aula

Academiegebouw

Bob van Asperen

Laurent Stewart

Kate Clark & Paul O’Dette

Fred Jacobs

Anthony Bailes

Lutherse Kerk

Lutherse Kerk

Lutherse Kerk

Aula

Aula

Les Haulz et les Bas

Tasto Solo

La Morra

Micrologus

St.-Willibrorduskerk

VB Leeuwenbergh

St.-Willibrorduskerk

St.-Catharinakathedraal

naam van het concert

naam van het concert

Ludovice Ensemble

Nicolaes Vallet Luitkwartet

locatie van het concert

locatie van het concert

Geertekerk

Lutherse Kerk

Brabant Ensemble

Le Concert Spirituel

Pieterskerk

Domkerk

naam van het concert

naam van het concert

locatie van het concert

locatie van het concert

Diner 1713 Paushuize

Tetraktys St.-Willibrorduskerk naam van het concert locatie van het concert

zo 1 sep

Lets Radio Koor

Cappella Amsterdam

Domkerk

St.-Augustinuskerk

Pieterskerk

naam van het concert

FLUX

Camerata Trajectina

locatie van het concert

VB Leeuwenbergh

Geertekerk

Diner 1713

Diner 1713

Diner 1713

Diner 1713

Paushuize

Paushuize

Paushuize

Paushuize

Compagnie L’Eventail

Le Concert Spirituel

Hesperion XXI

EUBO

20.15 Huelgas Ensemble

Stadsschouwburg

Domkerk

VB Leidsche Rijn

Domkerk

Domkerk

20.15 Currende

Pratum Integrum

naam van het concert

Vox Luminis

naam van het concert

Domkerk

Geertekerk

locatie van het concert

Jacobikerk

locatie van het concert

Listen to Art

Listen to Art

Listen to Art

naam van het concert

naam van het concert

Centraal Museum

Centraal Museum

Centraal Museum

locatie van het concert

locatie van het concert

Les Cyclopes

Los Músicos de Su Alteza

Odhecaton

22.00 VJ op de Dom

naam van het concert

Pieterskerk

Pieterskerk

Pieterskerk

Domplein

locatie van het concert

Eugène Ferré

naam van het concert

naam van het concert

Aula

locatie van het concert

locatie van het concert

Van Elsacker & Johnsen Hopkinson Smith Aula

Aula

Concerto Italiano

10.00-18.00: Oude Muziek Markt (Nicolaïkerk)

do 29 aug

12.00-20.00: Oude Muziek Markt (Nicolaïkerk)

wo 28 aug

Ciconia & vroeg

Lassus & polyfonie

Froberger

Muffat

Dans

Luit

29


30


vrijdag 23 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof Pandhof

19.30 AVRO Festivaljournaal AVRO/Radio4 20.00 Feestelijke openingsavond

18.30 Diner 1713 Paushuize

22.30 Opening Festivalcentrum

19.00 Malgosia Fiebig

`

Domkerk en binnenstad

Domtoren, Pandhof

Pandhof

31


vriendenconcert vr 23 aug / 20.00 uur Domkerk & binnenstad A € 35 / € 25 / € 10 B € 30 / € 20 / € 10

bestelnummer 02

Ars Antiqua Austria, St. Florianer Sänger-knaben / Gunar Letzbor

een van de grootste voorvechters van het nog grotendeels onontgonnen barokrepertoire uit Oostenrijk. Voor het openingsconcert van het Festival brengt hij naast zijn orkest van strijkers en kopers ook het kinderkoor van St. Florian – waar ooit de jonge Anton Bruckner zong – naar Utrecht.

Tientallen salonconcerten Huiskamers in de binnenstad

In de andere helft van het concert wordt u getrakteerd op kamermuziek, in een intieme huiskamer van de historische binnenstad van Utrecht. Wat het precies wordt? Laat u verrassen!

Muffats enige bewaarde mis In labore requies is een typisch voorbeeld van de groots opgezette vocale en instrumentale meerkorigheid zoals die in Salzburg gangbaar was. Violist Gunar Letzbor is met zijn ensemble Ars Antiqua Austria

Tip: vandaag ook Diner 1713, kijk op p. 8 (bestelnummer 01)

32


D omke r k & h uis ka m e rs i n d e bi n n enstad

openings - concert Het Festival Oude Muziek Utrecht opent met een dubbelconcert: de feestelijke, groots bezette Missa in labore requies van Georg Muffat in de Domkerk, en een intiem kamermuziekconcert op een unieke locatie in de Utrechtse binnenstad. Uw persoonlijke avondprogramma ontvangt u ter plekke. 18.00-19.45 uur 18.45-19.00 uur 19.00 uur 20.00-20.45 uur 20.45-21.30 uur 21.30-22.15 uur 22.30 uur

omwisselen van uw voucher(s) voor toegangskaarten op het Domplein. Op dat moment krijgt u het adres van uw salonconcert 茅n hoort u of uw avond daar of in de Domkerk begint klokgelui (Domtoren) beiaardconcert door Malgosia Fiebig (Domtoren) Domkerk 贸f salonconcert u wisselt van locatie: wandeling van of naar de Domkerk. Malgosia Fiebig bespeelt ondertussen opnieuw het Domcarillon Domkerk 贸f salonconcert openingsborrel in Festivalcentrum Pandhof

Deze openingsavond komt tot stand met steun van het K.F. Hein Fonds.

33


34


zaterdag 24 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof Pandhof

15.00 Le Jardin Secret

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

Lutherse Kerk

11.00 Zomerschool: Peter Van Heyghen

diverse locaties

Academiegebouw,

17.00 Egidius Kwartet

Senaatszaal

Pieterskerk

11.00 Fringe

17.00 Les Muffatti

diverse locaties

Geertekerk

11.00 Malgosia Fiebig

18.30 Diner 1713 Paushuize

Domtoren, Pandhof

12.00 Klokgelui en klokkenwandelingen

20.00 Cantica Symphonia

Domkerk

Kerktorens binnenstad

13.00 Jos van Immerseel

20.00 Le Parnasse français

Academiegebouw, Aula

Jacobikerk

14.00 Fringe

22.30 Mala Punica

diverse locaties

Geertekerk

15.00 Sequentia

24.00 Bertrand Cuiller

Vredenburg Leeuwenbergh

35

Academiegebouw, Aula


za 24 aug / 11.00 uur za 24 aug / 10.00-24.00 uur

Academiegebouw, Senaatszaal

Pandhof â‚Ź 5

bestelnummer 04

Zomerschool: Peter Van Heyghen

Festivalcentrum Pandhof

Muffat: de Europeaan

Voor wie tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht tussen de bedrijven door wil genieten van een drankje en een hapje, van snuffelen in de Festivalcd-winkel of van evalueren met gelijkgestemden is het Festivalcentrum Pandhof de juiste plek. Hier kunt u ook uw concertkaarten kopen of gratis fringekaarten afhalen bij de Festivalkassa. Bovendien zijn er elke dag beiaard- en fringeconcerten te beluisteren. Festivalcentrum Pandhof, gelegen aan het Domplein, is bijna elke dag geopend van 10.00 uur tot laat in de avond. De Festivalkassa en cd-winkel zijn open 10.00-18.00 uur.

Georg Muffat werd geboren in Savoie, bij uitstek een gebied van uitwisseling tussen culturen. Misschien stond hij daarom zo principieel open voor verschillende internationale stijlen en invloeden. Hij werkte in Parijs bij de grote Lully en reisde naar Rome om Corelli’s muziek te leren kennen. Peter van Heyghen is artistiek leider van het Brusselse barokorkest Les Muffatti. Hij plaatst Muffat in zijn internationale context, en kijkt meteen al vooruit naar het concert dat hij later op de dag dirigeert. Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 36


za 24 aug / 12.00 uur Kerktorens binnenstad gratis

Klokgelui & klokkenwandelingen

za 24 aug / 11.00 uur Domtoren, Pandhof gratis

Leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde zullen in de hele binnenstad een klokkenconcert ten gehore brengen, te beginnen met het gelui van de Domtoren dat langzaam aanzwelt tot een imposant ‘vol gelui’ met alle dertien klokken. Daarna sluiten andere klokken uit de stad zich aan, zodat de klokkenmuziek over de stad uitwaaiert. Om 12.15 uur starten er vanaf het Domplein onder leiding van gidsen twee klokkenwandelingen, een westelijke en een zuidelijke route, die de klokkenestafette op de voet volgen.

Malgosia Fiebig Muffat op beiaard

Op het carillon van de Domtoren speelt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig muziek van een van de vier festivalcomponisten: Georg Muffat. Voormalig stadsbeiaardier Arie Abbenes en zijzelf maakten bewerkingen van de Suite in G ‘Laeta Poesis’, de Sonate nr. 5 in G en de vermoedelijk apocriefe Klavecimbelsuite nr. 2.

12.15: klokkenwandelingen o.l.v. gids, westelijke en zuidelijke route. Gratis, maar beperkt plek dus ophalen kaarten noodzakelijk, vanaf 10.00 in de Pandhof.

10.00: spieken bij de beiaard (max 15 staanplaatsen bij de beiaardier tijdens het concert) € 10, bestelnummer 03

37


za 24 aug / 15.00 uur Vredenburg Leeuwenbergh A € 21 / € 19 / € 10

za 24 aug / 13.00 uur

bestelnummer 06

Academiegebouw, Aula A € 18 / € 16 / € 10

Sequentia / Benjamin Bagby

bestelnummer 05

Karel de Grote: Vader van Europa

Jos van Immerseel Froberger & Byrd op klavecimbel

In het jaar 800 werd Karel de Grote keizer van een territorium dat zowat heel West-Europa besloeg; hij hield er de eretitel Vader van Europa aan over. Meer dan 350 jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. Politiek opportunisme was hierbij wellicht de grootste motivatie: keizer Frederik Barbarossa gebruikte zijn historische voorganger om ook zichzelf neer te zetten als sterke figuur en rechtstreekse erfgenaam van de Romeinse keizers. Sequentia creëert een trait d’union tussen beide aspecten van Karel de Grote, met vroege Latijnse liederen van Karels hof naast een 12de-eeuws officie voor de heilige.

Klavecinist Jos van Immerseel concentreert zich op de Italiaans geïnspireerde Froberger met zijn capricci, toccate en canzone. Het is duidelijk waar die invloed vandaan komt: Froberger studeerde in Rome bij die andere grootheid van de 17de-eeuwse klaviermuziek, Girolamo Frescobaldi. Van Immerseel plaatst in dit recital Froberger naast een veel oudere, maar ook roomskatholieke collega: William Byrd. En zo komt de Italiaanse polyfone traditie naast de expressieve muziek van de Engelse virginalisten te staan. 38


za 24 aug / 17.00 uur Pieterskerk

za 24 aug / 15.00 uur Lutherse Kerk

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 08

bestelnummer 07

Le Jardin Secret

Egidius Kwartet / Peter de Groot

Troostmuziek voor een verbannen koning

Lassus in crisistijd

Na de inval van Willem van Oranje verloor de Engelse koning James II van het huis Stuart zijn troon, al wordt wel eens gezegd dat hij daarmee zijn ziel terugwon. Het leven in ballingschap, als gast van de Franse koning Lodewijk XIV, zal zonder twijfel een enorme vernedering zijn geweest. Maar misschien bood de muziek verlichting. Le Jardin Secret laat ons de Italiaanse muziek horen die klonk bij de Stuarts in St.-Germain-enLaye, maar ook het gloednieuwe Franse repertoire. Campra, Visée, Charpentier en Carissimi komen zo naast elkaar te staan.

Ook het zondagskind Lassus moest tussen 1575 en 1580 toezien hoe het imperium van zijn werkgever, hertog Albrecht van Beieren, instortte. Dat liet sporen na in Lassus’ werk. Het effect van de noodzakelijke bezuinigingen is goed af te lezen aan een druk uit 1577. Die bestond uit tweestemmige motetten, in een tijd waarin vijf- en zesstemmigheid gewoonte was. Maar Lassus zou Lassus niet zijn als de kwaliteit van de muziek er minder om werd. Het Egidius Kwartet brengt chansons, Duitse liederen, madrigalen en motetten, alle van rond 1577. 39


za 24 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize

za 24 aug / 17.00 uur

€ 49,50

Geertekerk

Diner 1713

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 10

bestelnummer 09

Dineren in de stijl van de Vrede

Les Muffatti / Peter Van Heyghen

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

Muffat, Pez, Corelli en het concerto grosso

Les Muffatti zijn aan een steile klim bezig: hun opnamen van Pez, Bononcini en Leclair gooiden hoge ogen en vorig jaar nog verrasten ze het Utrechtse festivalpubliek met een onbekende Matthäus Passion van Bachs tijdgenoot Reinhard Keiser. Het barokorkest kon ook dit jaar moeilijk ontbreken nu de componist waarnaar ze zijn vernoemd zo uitgebreid op het programma staat. Rode draad van hun concert vormt het concerto grosso, dat als genre vanuit Rome naar het noorden uitwaaierde. Ook klinkt Corelli’s zelden gehoorde sinfonia in d.

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Toert met rapen en paddenstoelen Gebraden lange rugstuk van vetgemeste os met snijbiet en rozijnen.

40


za 24 aug / 20.00 uur Domkerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 11

Cantica Symphonia / Giuseppe Maletto

misdelen die aan Antoine Busnois worden toegeschreven. Dufay schreef zijn mis wellicht na zijn terugkeer in Cambrai. Hier bracht hij de laatste jaren van zijn leven door, geprezen als een van de meest invloedrijke Europese componisten van dat moment. Halverwege de 15de eeuw wordt het thema van L’homme armé opvallend vaak gebruikt in miszettingen: het kan een verwijzing zijn naar de voor West-Europa erg traumatische val van Constantinopel na de belegering door de Turken.

L’homme armé: oorlog en vrede in de 15de eeuw

Het Italiaanse specialistenensemble Cantica Symphonia heeft al talloze onderscheidingen voor zijn cd-opnames ontvangen. In dit concert presenteren ze Dufay’s vierstemmige Missa L’homme armé, verweven met instrumentale 41


za 24 aug / 20.00 uur Jacobikerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 12

solisten. Typisch Franse muziek? Toch niet. Le Parnasse français schetst hier de verspreiding die het model van Lully meemaakte: van Clérambault in Parijs, via Purcell in Londen (My beloved spake) en Biffi in Venetië, tot Telemann in Hamburg. Een Europese reis dus, aan de hand van een opwindend muzikaal genre vol pracht en praal.

Le Parnasse français / Louis Castelain Het grand motet: een reis door Europa

Le Parnasse français met zijn energieke dirigent Louis Castelain was dé revelatie van het Festival Oude Muziek in 2010. Het ensemble specialiseert zich in het grand motet: groots opgezette geestelijke muziek met koor, orkest en

Solisten o.a.: Eugénie Warnier, sopraan / Jeffrey Thompson, haute-contre / Arnaud Richard, bas

42


za 24 aug / 22.30 uur Geertekerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 13

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

za 24 aug / 24.00 uur Academiegebouw, Aula

Ciconia: motetten

€ 12 / € 10 / € 7

bestelnummer 14

Bertrand Cuiller

Johannes Ciconia begon als koorknaap in Luik, en reisde al snel naar Italië, waar hij de noordelijke stijl met de lokale traditie confronteerde. Of Ciconia echt in het pauselijke Rome heeft gewerkt is onzeker. Wel weten we dat hij rond zijn dertigste in de universiteitsstad Padua aankwam. Op dat moment was hij al een gewaardeerd componist. De acht motetten die we van hem kennen, dateren uit deze periode: de meeste zijn opgedragen aan notabelen van Padova en Venetië. Mala Punica is hier te horen in hun kernrepertoire: de ongehoorde en bijna exotisch aandoende verfijning van de Italiaanse veertiende en vijftiende eeuw.

Froberger & het Blow-manuscript

De jonge Franse klavecinist Bertrand Cuiller bouwt zijn Froberger-hommage op aan de hand van een manuscript dat zich nu in Brussel bevindt, met een compilatie van klavierstukken die de Engelse componist John Blow in de laatste jaren van zijn leven – wellicht voor eigen gebruik – samenstelde. We vinden er toccata’s van Froberger, Fischer en Strungk. Cuiller voegt er muziek van Blow zelf aan toe, voor een origineel en rijkgeschakeerd middernachtrecital. 43


44


zondag 25 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

Pandhof

11.00 Zomerschool: Pedro Memelsdorff

17.00 Capilla Flamenca

diverse locaties

Pieterskerk

Academiegebouw, Senaatszaal

17.00 B’Rock 11.00 Fringe

St.-Augustinuskerk

diverse locaties

18.30 Diner 1713 12.30 Malgosia Fiebig

Paushuize

Domtoren, Pandhof

19.30 Festivaljournaal 13.00 Bob van Asperen

AVRO/Radio4

Academiegebouw, Aula

20.00 La Risonanza 14.00 Fringe

Geertekerk

diverse locaties

21.00 Graindelavoix Domkerk

15.00 Ordo Virtutum St.-Willibrorduskerk

22.30 Daedalus Pieterskerk

15.00 Le Parlement de Musique

24.00 Pierre HantaĂŻ Lutherse Kerk

Vredenburg Leeuwenbergh

45


zo 25 aug / 11.00 uur Academiegebouw, Senaatszaal € 5

bestelnummer 15

Zomerschool: Pedro Memelsdorff

zo 25 aug / 12.30 uur Domtoren

Ciconia: de Europeaan gratis

Net als zovele van zijn collega’s voelde de Luikenaar Ciconia zich aangetrokken tot de Italiaanse zon. Na vermoedelijke tussenstops in Rome en Pavia kwam hij rond 1400 in Padua aan. Ciconia’s muziek vermengt stijlen: hij kende de late noordelijke Ars Nova, maar ook de lokale Italiaanse stijl paste hem als een handschoen. Pedro Memelsdorff, leider van Mala Punica, enkele jaren geleden gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht en recent aangesteld als directeur van de Schola Cantorum in Basel, praat over wat zijn levenswerk is geworden: de studie van Ciconia en zijn tijdgenoten.

Malgosia Fiebig Froberger en Muffat op beiaard

Het klavieroeuvre van Froberger mag dan voor klavecimbel of orgel bestemd zijn, op beiaard komen zijn toccata’s, suites en fantasia’s bijzonder goed tot hun recht. Malgosia Fiebig speelt ook een sonate uit Muffats bundel Armonico Tributo, waarin invloed van zowel de Italiaanse als de Franse stijl duidelijk te horen is. Kinderrondleiding Klokken Spelen 5+ Begeleiding van een volwassene verplicht. i.s.m. Toerisme Utrecht Aanvang: 11.30 uur, duur: 75 minuten Verzamelen: ingang Domtoren, Domplein 21 € 5 pp, bestelnummer 16

Voertaal: Engels. Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen..

46


zo 25 aug / 15.00 uur St.-Willibrorduskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

Ordo Virtutum / Stefan Morent

zo 25 aug / 13.00 uur Academiegebouw, Aula A € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 18

Hermannus Contractur: een genie uit het

bestelnummer 17

muzikale centrum van Europa

Bob van Asperen Het klooster van het eiland Reichenau in het Bodenmeer wordt de wieg van de Europese muziekcultuur genoemd: abt Berno was in de elfde eeuw de grote hervormer van de gregoriaanse muziek, met de indeling in acht modi. Zijn belangrijkste leerling was Hermannus, dit jaar precies 1.000 jaar geleden geboren, een middeleeuwse homo universalis. Van hem horen we antifonen, responsoria en hymnen, uitgevoerd door de negen zangers van het Duitse ensemble Ordo Virtutum onder leiding van de middeleeuwen-autoriteit Stefan Morent.

Froberger op orgel en klavecimbel

Het is duidelijk dat een flink stuk van het klavieroeuvre van Froberger voor orgel is bedoeld. Bob van Asperen speelt daarom enkele Italiaans geïnspireerde toccata’s, een ricercar, een fantasia en een capriccio op orgel, om door te gaan met de suite XV en de prachtige Lamentation over de dood van Frobergers broodheer Ferdinand III: muziek die overduidelijk voor het klavecimbel is bedoeld. Hij rondt het geheel af met een allemande van Henri Dumont. 47


zo 25 aug / 15.00 uur

zo 25 aug / 17.00 uur

Vredenburg Leeuwenbergh A € 21 / € 19 / € 10

Pieterskerk

bestelnummer 19

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 20

Le Parlement de Musique / Martin Gester & Aline Zylberajch

Capilla Flamenca / Dirk Snellings

Kamermuziek rond Froberger

Lassus: Bonjour mon coeur

Le Parlement de Musique – uit Straatsburg afkomstig – belicht met klaveciniste Aline Zylberajch een stuk muzikale traditie uit hun eigen regio. De Elzas vormt van oudsher een transitiezone, op het kruispunt van de routes tussen het Habsburgse Rijk, Duitsland, Frankrijk en Italië. Dat blijkt ook uit de twee Straatsburgse manuscripten die de basis vormen voor dit concert, waarin solo-klaviermuziek van Froberger wordt afgewisseld met de internationale kamermuziek van Krieger, Rosenmüller, Böddecker en Schmelzer.

Lassus was bijzonder veelzijdig binnen het profane chanson-genre. Humor, melancholie, vreugde en verdriet in de liefde: zijn emotionele en muzikale kleurenpalet is onuitputtelijk. Zo slaagt hij er in om Bonjour mon coeur, een verfijnd liefdesgedicht van Ronsard, muzikaal te vertalen in een al even betoverend equivalent. De vier zangers van Capilla Flamenca noemen dit aspect van Lassus’ oeuvre kleinkunst, maar dan van de grootste allure. Bijgestaan door luit, fluit en gamba’s, presenteren ze bovendien instrumentale bewerkingen van de vocale originelen. 48


zo 25 aug / 17.00 uur

zo 25 aug / 18.30-19.30 uur

St.-Augustinuskerk

Paushuize

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

€ 49,50

bestelnummer 22

bestelnummer 21

Diner 1713

B’Rock / David Van Bouwel

Dineren in de stijl van de Vrede

Tears of Melancoly: Muffat, Dowland,

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

Britten, Hindemith

B’Rock en altviolist Dmitry Sinkovsky demonstreren – op barok instrumentarium – hoe 20ste-eeuwse componisten hun inspiratie vonden bij oude meesters. Zo horen we naast het ‘echte werk’ van Muffat en Dowland ook Benjamin Brittens cyclus gebaseerd op Dowlands Lachrimae or Seven Tears van 1604. In de opeenvolgende variaties gebruikt Britten fragmenten van Dowlands melodieën, die hij pas helemaal aan het eind van de cyclus volledig presenteert. De donkere tonen van de altviool staan hier centraal, en dat geldt ook voor de Trauermusik die Paul Hindemith in 1936 schreef bij het overlijden van de Engelse koning George V.

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Toert met rapen en paddenstoelen Gebraden lange rugstuk van vetgemeste os met snijbiet en rozijnen.

49


zo 25 aug / 20.00 uur

zo 25 aug / 21.00 uur

Geertekerk

Domkerk A € 35 / € 32 / € 10

A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 23

bestelnummer 24

La Risonanza / Fabio Bonizzoni

Graindelavoix / Björn Schmelzer

Vivaldi: La Senna festeggiante

Ossuaires: een cinema-concert

Vivaldi’s serenata La Senna festeggiante (De feestende Seine) is een eerbetoon aan de Franse koning Lodewijk XV. Er komen flink wat Franse elementen in voor – al leren we misschien vooral hoe Vivaldi tegen de Franse stijl aankeek. Het rond drie personages opgebouwde libretto is statisch, maar dat mag de pret niet bederven: van elke bladzijde spat de rijke inventiviteit die we van Vivaldi kennen af. Een mooie kluif voor Fabio Bonizzoni’s energieke kamerorkest, hier aangevuld met feestelijke blazers.

Multitalent Björn Schmelzer transformeert de Dom tot filmzaal, waarbij zijn musici live vroege polyfonie laten klinken onder de gewelven. De film, een hedendaagse roadmovie die hij zelf regisseerde en waarin hij choreografe Anne Teresa De Keersmaeker een hoofdrol laat vertolken, is geïnspireerd op het unieke schetsboek dat de 13de-eeuwse architect Villard de Honnecourt aanlegde tijdens een kathedralenreis door het middeleeuwse Europa. Het office van de heilige Elisabeth van Hongarije vormt de soundtrack bij Schmelzers ironische verkenning van het filmgenre.

Solisten: Yetzabel Arias Fernandez, sopraan / Elena Biscuola, alt / Sergio Foresti, bas

50


zo 25 aug / 22.30 uur Pieterskerk

¤zo 0025 / ¤aug 00 //¤ 24.00 00

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

uur

bestelnummer Lutherse Kerk00 bestelnummer 25

€ 12 / € 10 / € 7

Daedalus / Roberto Festa

bestelnummer 26

Pierre Hantaï Froberger en de Duitse lijn op klavecimbel

Lassus: Oracula

Klaviertijger Pierre Hantaï is welbekend onder het Utrechtse publiek, en terecht: deze voormalige Leonhardtleerling blijft een van de meest fascinerende en originele klavecinisten van dit moment. Tijdens dit middernachtrecital plaatst hij Froberger – met onder meer de suites XVIII en XIX – in perspectief, door er Bachs Lautenwerksuite en Handels Sarabande in d naast te plaatsen. Tegelijk maakt hij een uitstapje over het Kanaal, met William Byrds indrukwekkende variatiereeks The Woods so wilde.

De negen zangers van Daedalus pakken een van de meest mysterieuze cycli van Lassus aan: de Prophetiae Sibyllarum. Lassus experimenteert er hier duchtig op los met expressieve tekstzettingen en uitgesproken chromatiek. Het kan muziek voor ingewijden lijken, maar dit krachtige repertoire is zo overtuigend dat de 21ste-eeuwse luisteraar op het puntje van zijn stoel zit. Lassus-kenner Roberto Festa begint het concert met de al even kleurrijke Lectiones Sacrae Novem uit 1582. 51


52


maandag 26 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

17.00 Huelgas Ensemble Domkerk

Pandhof

18.30 Diner 1713 10.00 Workshop barokdans

Paushuize

UCK

11.00 Fringe

19.30 Lassus voor amateurzangers

St.-Willibrorduskerk

diverse locaties

11.30 Wim Van den Broeck

19.30 Festivaljournaal

AVRO/Radio4

Domtoren, Pandhof

11.00 Zomerschool: Renger de Bruin

20.00 Ghislieri Choir & Consort

Jacobikerk

Vredenburg Leeuwenbergh

13.00 David Van Bouwel

22.30 Cinquecento

Pieterskerk

Lutherse Kerk

14.00 Fringe

24.00 Emma Kirkby & Jakob Lindberg

diverse locaties

15.00 Danscompagnie Linda Tomko

Theater Kikker

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

diverse locaties

53

Academiegebouw, Aula


ma 26 aug / 11.00-12.00 uur Vredenburg Leeuwenbergh € 5

Zomerschool: Renger de Bruin

ma 26 aug / 10.00-12.00 uur

1713: De Vrede van Utrecht

Utrechts Centrum voor de Kunsten € 25

bestelnummer 28

bestelnummer 27

De Vrede van Utrecht is vrij onbekend in Nederland, maar op veel buitenlandse scholen is 1713 een van de belangrijkste jaartallen tijdens de geschiedenisles. En niet voor niets: de Vrede van Utrecht maakte een einde aan eeuwenlange godsdiensttwisten en hertekende de kaart van Europa. Maar waar ging het eigenlijk over en wat stond er precies op het spel? Renger de Bruin, historicus en samensteller van de tentoonstelling In Vredesnaam in het Centraal Museum, praat ons bij tijdens een levendige presentatie.

Rachel Farr Workshop barokdans: menuet

U wilde altijd al meer weten over barokdans? Rachel Farr laat deze wereld van muziek en beweging voor u opengaan. U danst uiteraard zelf. Elke dag komt een andere dans aan bod. Vandaag: het menuet. ma 26 aug: menuet / di 27 aug: bourrée wo 28 aug: gavotte / do 29 aug: courante

Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

M.m.v. Scroll Ensemble

54


¤ 00 / ¤ 00 / ¤ 00

ma 26 aug / 13.00 uur

bestelnummer 00

Lutherse Kerk

ma 26 aug / 11.30 uur

A € 18 / € 16 / € 10

Domtoren, Pandhof

B € 16 / € 14 / € 10

gratis

David Van Bouwel

bestelnummer 29

Froberger & Rossi op klavecimbel

Wim Van den Broeck Beiaardfringe

Froberger loodste de Italiaanse innovaties van zijn leermeester Frescobaldi rechtstreeks de Duitse traditie binnen, met typische genres zoals toccata en capriccio. De Vlaamse klavecinist David Van Bouwel focust op deze Italiaans geïnspireerde Froberger en plaatst er de extreem chromatische muziek van Michelangelo Rossi tegenover. Zo horen we twee Frescobaldi-leerlingen naast elkaar, waarbij Rossi zonder twijfel een inspiratiebron is geweest voor Froberger.

Het jonge beiaardtalent Wim Van den Broeck begon vijf jaar geleden met zijn studie beiaard bij Teun Michiels aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen, waar hij dit jaar afstudeert. Van den Broeck is adjunct-stadsbeiaardier in Diest (B). Op het carillon van de Utrechtse Domtoren speelt hij bewerkingen van sonates van Telemann en van de suite Les Fêtes vénitiennes van Campra. 55


ma 26 aug / 17.00 uur Domkerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

ma 26 aug / 15.00 uur

Huelgas Ensemble / Paul Van Nevel

Theater Kikker A € 21 / € 19 / € 10

bestelnummer 31

bestelnummer 30

Lassus: de grenzeloze veelzijdigheid

Danscompagnie Linda Tomko & Utrecht Festival Baroque Dance Band / Jed Wentz

Artist in residence Paul Van Nevel verklaart de ‘patron’ van het 16de-eeuwse muzikale Europa de liefde. In dit eerste deel van het Lassus-drieluik dat het Huelgas ensemble tijdens dit festival brengt, verkent hij de wispelturige en veelzijdige persoonlijkheid van Lassus. Alle aspecten van het renaissance-genie komen aan bod: de melancholicus, de architect, de gelovige, de humorist, de humanist, de minnaar. We horen muzikale zettingen van Italiaanse sonnetten, gedichten van Ronsard en teksten van Vergilius. Hoogtepunt wordt het bijna burleske motet S, U, su, P, E, R, per, super, dat minutenlang blijft hangen in een enkel psalmvers.

1713 in klank en beweging

Een internationale cast met Linda Tomko, Jennifer Thorp, Olsi Gjeci en Ricardo Barros presenteert dansen uit Nouveau recüeil de dance de bal et celle de ballet, een belangrijke collectie die in 1713 gepubliceerd werd. De choreografieën zijn van de fameuze dansmeester Louis-Guillaume Pecour, die dansen creëerde voor de grootste dansers van zijn tijd. 56


ma 26 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize â‚Ź 49,50

bestelnummer 32

Diner 1713

ma 26 aug / 19.30-20.00 uur

Dineren in de stijl van de Vrede

Jacobikerk

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

AVRO Festivaljournaal AVRO/Radio4 zendt van 23 t/m 31 augustus op acht avonden een speciaal Festivaljournaal uit, waarin presentator Mark Brouwers op locatie zijn gasten en hun muziek aan u voorstelt. Dagelijks hoort u live-impressies van het Festival, als inleiding op Avondconcert op Radio4. vr 23 aug 19.30-20.00 uur zo 25 aug 19.30-20.00 uur ma 26 aug 19.30-20.00 uur di 27 aug 19.30-20.00 uur wo 28 aug 19.30-20.00 uur do 29 aug 19.30-20.00 uur vr 30 aug 19.30-20.00 uur za 31 aug 19.00-20.00 uur

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Venesoen pastei In deeg gelegde kapoen met pruimen, krieken en versjus 57


ma 26 aug / 20.00 uur Jacobikerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10 ?

?ma

26 aug / 19.30-22.00 uur

bestelnummer 33

St.-Willibrorduskerk

Ghislieri Choir & Consort / Giulio Prandi

€ 35 incl. koffie/thee

D’Astorga: Stabat Mater; Perez: Mattutino de’Morti

Lassus voor amateurzangers

Davide Perez en Emanuele d’Astorga verlieten hun Napolitaanse thuisland voor een zeer Europees georiënteerde carrière. De jonge dirigent Giulio Prandi kan dankzij de Franse Fondation Royaumont een omvangrijk project realiseren rond de Matuttino de’Morti die Davide Perez in Lissabon publiceerde. Met 50 man op de bühne wordt deze 18de-eeuwse dodendienst een van de meest indrukwekkende ervaringen van dit Festival. De Mattutino wordt geflankeerd door het Stabat Mater van Emanuel Rincon Barone d’Astorga.

Workshop met Paul Van Nevel

Hebt u zin om ook zelf werk van Orlandus Lassus te zingen onder leiding van een oude-muziekspecialist? Artist in residence Paul Van Nevel werkt met u aan enkele composities van deze grootmeester, waarbij hij ingaat op de finesses van het zingen van renaissancemuziek. Er is plaats voor 28 geoefende stemmen – zeven zangers per stemsoort – die worden geselecteerd op basis van hun zang-cv. Opgave via www.oudemuziek.nl/lassus.

Solisten: Roberta Invernizzi, sopraan / Salvo Vitale, bas

58


ma 26 aug / 22.30 uur Pieterskerk

ma 26 aug / 24.00 uur

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

Academiegebouw, Aula

bestelnummer 34

€ 12 / € 10 / € 7

Cinquecento

bestelnummer 35

Lassus & De Monte: ein Leben in der Fremde

Emma Kirkby & Jakob Lindberg

De meeste renaissancecomponisten hadden een turbulent leven vol reizen. Orlandus Lassus en de Philippus de Monte vormen geen uitzondering op de regel. Beide componisten kwamen uit het noorden, ze doorkruisten Europa, en installeerden zich daarna voor lange tijd, de een in München en de ander in Wenen en Praag. Het Oostenrijkse renaissance-collectief Cinquecento maakt zijn Utrechtse debuut met een combinatie van de Monte’s zesstemmige Missa Ultimi miei Sospiri, een parodiemis op een madrigaal van Verdelot, en motetten en Magnificatzettingen van Lassus.

In darkness let me dwell

De grande dame van de oude muziek is eindelijk weer in Utrecht te horen. Emma Kirkby stelde met luitist Jakob Lindberg een middernachtconcert samen als een reis door het Europa van de zestiende en zeventiende eeuw. De duisternis, die staat voor eenzaamheid maar ook voor een behoefte aan stilte en contemplatie, dient als rode draad voor een recital dat ons voert van Moulinié, over D’India, Coprario en Ferbosco, tot Buxtehude en Schimmelpfenninck. 59


60


dinsdag 27 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

Pandhof

10.00 Workshop barokdans UCK

17.00 Oratori

11.00 Zomerschool: Anne Smith

18.30 Diner 1713

diverse locaties

Pieterskerk

Paushuize

Vredenburg Leeuwenbergh

19.30 Festivaljournaal 11.00 Fringe

AVRO/Radio4

diverse locaties

20.00 Stile Antico 11.30 Gijsbert Kok

Domkerk

Domtoren, Pandhof

13.00 Jean-Marc Aymes

20.00 Capriccio Stravagante

Geertekerk

Lutherse Kerk

14.00 Fringe

22.30 Huelgas Ensemble

Pieterskerk

diverse locaties

15.00 Les Corps Éloquents

24.00 Eduardo EgĂźez

Theater Kikker

61

Academiegebouw, Aula


di 27 aug / 11.00 uur Vredenburg Leeuwenbergh € 5

Zomerschool: Anne Smith

di 27 aug / 10.00-12.00 uur

Lassus: de Europeaan

Utrechts Centrum voor de Kunsten € 25

bestelnummer 37

bestelnummer 36

Anne Smith, docent aan de Schola Cantorum in Basel, is een absolute autoriteit op vlak van renaissancemuziek. Ze schreef het standaardwerk The Performance of 16th-Century Music, waarin ze de kloof tussen brontekst en uitvoering probeert te dichten. Smith is ervan overtuigd dat ook muziek van de late renaissance fundamenteel draait om tekstexpressie, waarbij de muzikale kleur en versieringen versterkend werken. In haar lezing zet ze de principes uiteen van het concert dat ze later op de dag presenteert.

Rachel Farr Workshop barokdans: bourrée

U wilde altijd al meer weten over barokdans? Rachel Farr laat deze wereld van muziek en beweging voor u opengaan. U danst uiteraard zelf. Elke dag komt een andere dans aan bod. Vandaag: de bourrée. ma 26 aug: menuet / di 27 aug: bourrée wo 28 aug: gavotte / do 29 aug: courante

Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

M.m.v. Scroll Ensemble

62


di 27 aug / 13.00 uur Lutherse Kerk A € 18 / € 16 / € 10 B € 16 / € 14 / € 10

bestelnummer 38

Jean-Marc Aymes di 27 aug / 11.30 uur

Froberger & Frescobaldi op klavecimbel

Domtoren, Pandhof gratis

Froberger ging in Rome in de leer bij de organist van de Sint-Pieter, Girolamo Frescobaldi. De helderheid en soepelheid van diens klaviertaal sprak hem aan: de typische polyfone structuren, de virtuositeit van de inventie, het zich ongegeneerd laten leiden door een melodisch idee wanneer het zich aandient. Jean-Marc Aymes nam Frescobaldi’s klavierwerk integraal op, en hij benadert Froberger dan ook vanuit zijn leermeester. Hij gaat daarbij op zoek naar expliciete verwijzingen en correspondenties.

Gijsbert Kok Vivaldi, Muffat, Frescobaldi op beiaard

Gijsbert kok is beiaardier van Den Haag, Scheveningen, Voorschoten en Zoetermeer en doceert in Amersfoort en Rotterdam. Hij speelt bewerkingen van concerti, suites en sonates van grote Italianen als Vivaldi en Corelli, en klavierwerken van Frescobaldi en Muffat. 63


di 27 aug / 17.00 uur Pieterskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 40

di 27 aug / 15.00 uur Theater Kikker A € 21 / € 19 / € 10

Oratori / Anne Smith bestelnummer 39

Lassus: Sacrae Cantiones (1562)

Danscompagnie Les Corps Éloquents / Hubert Hazebroucq Utrecht Festival Baroque Dance Band / Jed Wentz

Les Corps Éloquents maakte een programma met teksten en historische dansen die geassocieerd worden met de Spaanse Successieoorlog en de Vrede van Utrecht. De kleurrijkste karakters uit die tijd verschijnen ten tonele.

Muziek moet werken als een goede redevoering: ze moet je raken, anders is er niets aan. Om dat te bereiken moet de muziek goed geconstrueerd zijn, maar bovenal moet de uitvoerder over declamatietechniek beschikken met de nodige elegantie en overtuigingskracht. Anne Smith, docent aan de Schola Cantorum in Basel en specialist in de uitvoerginspraktijk van de 16de eeuw, coacht vijf van haar beste studenten bij de uitvoering van motetten uit Lassus’ bundel Sacrae Cantiones. Jong talent en recent onderzoek ontmoeten elkaar in één concert.

M.m.v. Irène Ginger

Voertaal: Engels

Oorlog in de balzaal

64


di 27 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize â‚Ź 49,50

bestelnummer 41

Diner 1713

di 27 aug / 19.30-20.00 uur

Dineren in de stijl van de Vrede

Pandhof

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

AVRO Festivaljournaal AVRO/Radio4 zendt van 23 t/m 31 augustus op acht avonden een speciaal Festivaljournaal uit, waarin presentator Mark Brouwers op locatie zijn gasten en hun muziek aan u voorstelt. Dagelijks hoort u live-impressies van het Festival, als inleiding op Avondconcert op Radio4. vr 23 aug 19.30-20.00 uur zo 25 aug 19.30-20.00 uur ma 26 aug 19.30-20.00 uur di 27 aug 19.30-20.00 uur wo 28 aug 19.30-20.00 uur do 29 aug 19.30-20.00 uur vr 30 aug 19.30-20.00 uur za 31 aug 19.00-20.00 uur

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Venesoen pastei In deeg gelegde kapoen met pruimen, krieken en versjus 65


di 27 aug / 20.00 uur Geertekerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

di 27 aug / 20.00 uur

bestelnummer 42

Domkerk

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

Campra: L’Europe galante (delen)

bestelnummer 43

Stile Antico Lassus & Gombert: Principes musicorum

Wellicht is de titel van Campra’s L’Europe galante bekender dan de prachtige muziek zelf, maar daar brengen Skip Sempé en de zijnen verandering in. L’Europe galante, dat in 1697 onder leiding van Marin Marais zijn première kende, is de eerste opéra-ballet waarbij de verschillende scènes thematisch op één lijn worden gebracht. Zo krijgen we amoureuze taferelen gepresenteerd uit vier verschillende landen: Frankrijk, Spanje, Italië en Turkije. Het zijn ingrediënten voor een imaginaire Europa-reis, maar dan wel met een Franse slag.

Zoals zoveel van de beste Vlaamse musici uit de 16de eeuw, kreeg Gombert een aanstelling bij de prestigieuze Capilla Flamenca van Keizer Karel. In diens kielzog reisde hij Europa rond. De jongere Lassus kwam in Italië terecht, waar hij een van de weinige Vlamingen was die niet voor Karel of zijn zoon Filips aan de slag ging. Het Britse topensemble Stile Antico verenigt de twee figuren rond het Hooglied, met motetten van Lassus en de Missa Quam Pulchra es van Gombert. Aan het begin en aan het einde klinken twee verschillende zettingen van het Magnificat.

Solisten: Hana Blaziková, sopraan / Judith van Wanroij, sopraan / Reinoud Van Mechelen, haut-contre / Lisandro Abadie, bas-bariton

66


di 27 aug / 22.30 uur Pieterskerk

di 27 aug / 24.00 uur Academiegebouw, Aula

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 44

€ 12 / € 10 / € 7

Huelgas Ensemble / Paul van Nevel

bestelnummer 45

Eduardo Egüez De reizen van Santiago de Murcia

Lassus & Lejeune: motetten, psalmen, chansons

Santiago de Murcia was de gitaarleraar van de Spaanse koningin Maria Luisa. Haar man was de kleinzoon van Lodewijk XIV en werd na de Vrede van Utrecht koning. Lang werd gedacht dat De Murcia in Rome Corelli en Scarlatti heeft ontmoet voor hij naar de Zuidelijke Nederlanden en zelfs naar Zuid-Amerika afreisde. Mogelijk kloppen deze verhalen niet, maar het is duidelijk dat zijn oeuvre invloeden vertoont van zowel Spaanse, Franse als Italiaanse muziek – Corelli, Visée, Corbetta – naast populaire dansen als de tarantella en de fandango. Het maakt zijn werk tot een panorama van de Europese gitaarmuziek.

Voor Paul Van Nevel is het duidelijk: Claude Lejeune was de Franse Lassus. Beiden kenden elkaars werk goed en ze hadden grote waardering voor elkaar. Het grote verschil: Lejeune werkte in de niche van het Europese Hugenotenmilieu, waar hij zou uitgroeien tot het muzikale boegbeeld van de Franse Reformatie. Dat was ook bepalend voor het repertoire dat hij beoefende. Lassus, die van alle markten thuis was, moest Lejeune daarom laten voorgaan in twee genres: het chanson dat Lejeune ongekend fris benaderde en, uiteraard, de psalmzetting. 67


68


woensdag 28 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

17.00 The Brabant Ensemble

Pandhof

Pieterskerk

10.00 Workshop barokdans

18.30 Diner 1713

UCK

Paushuize

11.00 Zomerschool: Bob van Asperen

19.30 Festivaljournaal

AVRO/Radio4

Lutherse Kerk

20.00 Danscompagnie L’Éventail

11.00 Fringe diverse locaties

Stadsschouwburg

11.30 Malgosia Fiebig

20.00 Listen to Art

Domtoren, Pandhof

Centraal Museum

13.00 Bob van Asperen

20.15 Currende

Domkerk

Lutherse Kerk

14.00 Fringe

22.30 Les Cyclopes

Pieterskerk

diverse locaties

15.00 Les Haulz et les Bas

24.00 Jan Van Elsacker & Thor-Harald Johnsen

St.-Willibrorduskerk

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

diverse locaties

69

Academiegebouw, Aula


wo 28 aug / 11.00 uur Lutherse Kerk

wo 28 aug / 10.00-12.00 uur

€ 5

Utrechts Centrum voor de Kunsten € 25

bestelnummer 47

Zomerschool: Bob van Asperen

bestelnummer 46

Rachel Farr

Froberger: de Europeaan

Workshop barokdans: gavotte

Bob van Asperen nam tussen 2000 en 2010 het klavierwerk van Froberger integraal op. De intensieve research die hij hiervoor uitvoerde – een levenswerk bijna – maakt hem tot een absolute autoriteit inzake frobergeriana. Tijdens zijn lezing geeft Bob van Asperen tekst en uitleg bij Frobergers internationale carrière, en licht in één moeite ook het programma toe dat hij enkele uren later in de Lutherse kerk geeft.

Voor wie altijd al eens meer wilde weten over de geheimen van de barokdans, leert barokdansspecialiste Rachel Farr u vanuit het perspectief van de danser en van de musicus meer over dit elegante samengaan van klank en beweging. Uiteraard gaat u ook zelf de dansvloer op. Vandaag: de gavotte. ma 26 aug: menuet / di 27 aug: bourrée wo 28 aug: gavotte / do 29 aug: courante

Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

M.m.v. Scroll Ensemble

70


wo 28 aug / 13.00 uur Lutherse Kerk A € 18 / € 16 / € 10 B € 16 / € 14 / € 10

bestelnummer 48

Bob van Asperen Froberger: een persoonlijke bloemlezing

wo 28 aug / 11.30 uur Domtoren, Pandhof

In dit klavecimbelrecital, zijn tweede tijdens dit Festival, brengt Bob van Asperen enkele van Frobergers meest persoonlijke composities bij elkaar, waarbij melancholie de boventoon voert. We horen de Méditation sur ma mort future die Froberger in Parijs schreef, naast het bekende lamento over de dood van Ferdinand IV en een programmatische muzikale vertelling van Frobergers bijna fatale bootovertocht over een woelige Rijn. Het prachtige tombeau dat hij aan zijn in 1652 overleden vriend en luitcomponist Blancrocher opdroeg, is wellicht Frobergers bekendste compositie.

gratis

Malgosia Fiebig Rosenmüller op beiaard

Johann Rosenmüller was een van die Duitse componisten die hun heil zochten in Italië. Zo werd hij een belangrijke schakel tussen de muzikale stijlen van het noorden en het zuiden. Malgosia Fiebig speelt bewerkingen van zijn sonates en van suites uit de bundel Studentenmusik (1654). 71


wo 28 aug / 17.00 uur Pieterskerk

wo 28 aug / 15.00 uur

A € 21 / € 19 / € 10

St.-Willibrorduskerk

B € 18 / € 16 / € 10

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 50

The Brabant Ensemble / Stephen Rice

bestelnummer 49

Les Haulz et les Bas

Lassus & de Rore: geestelijke muziek

Ciconia: muziek en politiek in de late middeleeuwen

Zowel Lassus als de zeventien jaar oudere Cipriano de Rore werd Il divino genoemd. Vreemd is dat niet: uitgevers hadden er alle belang bij om ‘hun’ componisten de hemel in te prijzen. Maar ook theoretici en kenners waren dezelfde mening toegedaan. Vandaag de dag is De Rore minder bekend, maar ook hij leverde – bijvoorbeeld met de Missa super Doulce mémoire die de Britse zangers van The Brabant Ensemble uitkozen – een cruciale bijdrage aan de nauwere verstrengeling van tekst en muziek, waardoor in de zestiende eeuw al de weg naar de barok werd voorbereid.

Tijdens het Concilie van Konstanz (1414-1418), dat een einde wilde maken aan de verdeeldheid binnen een kerk met maar liefst drie pausen tegelijk, werd gewag gemaakt van meerstemmige blaasmuziek die klonk ‘zoals men gewoon is te zingen’. Muziek en politiek gaan kennelijk goed samen, en met dit gegeven als vertrekpunt stellen de vier alta capella-blazers van Les Haulz et les Bas een programma samen met muziek van Dufay, Ciconia, Busnois en Dunstaple, om te eindigen bij Mille Regretz, het lied van Keizer Karel V. 72


wo 28 aug / 20.00 uur Stadsschouwburg

wo 28 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize € 49,50

A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 51

bestelnummer 52

Danscompagnie L’Éventail / Marie-Geneviève Massé Les Folies Françoises / Patrick Cohën-Akenine

Diner 1713 Dineren in de stijl van de Vrede

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

Voyage en Europe

Met muziek van Campra, Destouches, Lully, Purcell, Rosenmüller en Vivaldi als leidraad, nemen de zeven Franse barokdansers van de L’Éventail ons mee op reis door het Europa van de 18de eeuw. De dans, die ook wel la belle danse werd genoemd vormde een internationale taal die overal werd begrepen. In vier taferelen reizen we van Frankrijk over Engeland naar Duitsland, om af te sluiten met een Venetiaans carnaval. Les Folies Françoises spelen live op de bühne.

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Venesoen pastei In deeg gelegde kapoen met pruimen, krieken en versjus

Zonder pauze.

73


wo 28 aug / 20.15 uur Domkerk A € 35 / € 32 / € 10

wo 28 aug / 20.00 uur

B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 53

Centraal Museum € 26 / € 21 / € 21

Currende / Erik Van Nevel

bestelnummer 54

Lassus, Le Febure, Utendal, Hassler

Listen to Art Een muzikale museumwandeling

Aan het einde van de 16de eeuw wordt een periode van haast 250 jaar polyfone traditie stilaan afgesloten. In Italië is een nieuwe, expressieve stijl in de maak die in de barok toonaangevend zal worden. Met negen zangers en vijf instrumentalisten brengt Currende een hommage aan de laatste generatie polyfonisten in Duitsland en Oostenrijk, met magistrale muziek van Lassus, Le Febure, Utendal en Hassler. Hun werkterrein lag voornamelijk in de pure polyfonie, maar ook zij begaven zich op het nieuwe pad van grotere zeggingskracht en directe emotionele expressie.

Een belevingsexperiment: tijdens drie Festivalavonden is er een speciale muzikale rondleiding in de tentoonstelling In Vredesnaam, over de Vrede van Utrecht. Vier musici zijn daarbij de gids, en hun muziek illustreert en becommentarieert de tentoongestelde stukken. Op deze manier wordt kijken ook een luisterervaring en omgekeerd. I.s.m. Centraal Museum Met steun van Rabobank Utrecht Ook op 29 en 30 augustus.

74


wo 28 aug / 22.30 uur Pieterskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 55

Les Cyclopes / Bibiane Lapointe & Thierry Maeder

wo 28 aug / 24.00 uur Academiegebouw, Aula € 12 / € 10 / € 7

Frobergers motetten in context

bestelnummer 56

Jan Van Elsacker & Thor-Harald Johnsen

In 1649 organiseerde de keurvorst van Dresden een muzikaal duel tussen zijn organist Matthias Weckmann en de keizerlijke gezant Froberger. De twee musici hielden er een levenslange vriendschap aan over. Dit concertprogramma zou geklonken kunnen hebben tijdens een van Weckmanns Abendmusicken in Hamburg, met Venetiaanse en Weense muziek van Rosenmüller en Bertali. Centraal staan de enige twee vocale stukken die van Froberger zijn overgeleverd: Alleluia Absorpta est mors en Apparuerunt apostolis, twee motetten die opvallend dicht tegen de Venetiaanse concertante stijl aanleunen.

De bibliotheek van Constantijn Huygens

Constantijn Huygens speelde als kind mee in een huisconcert met Sweelinck. Veel later ontmoette hij als diplomaat Froberger en in Venetië hoorde hij Claudio Monteverdi musiceren. Tenor Jan Van Elsacker en luitist Thor-Harald Johnsen grasduinen in de muziek die Huygens zeker in zijn eigen collectie gehad moet hebben: Boësset, Lanier, Foscarini, Pesenti en natuurlijk airs van Huygens zelf. Een intieme lieden luitavond in de voetsporen van Nederlands beroemde 17de-eeuwse kosmopoliet.

Solisten: Eugénie Warnier, sopraan / Robert Getchell, tenor / Andreas Wolff, bas

75


76


donderdag 29 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

Pandhof

diverse locaties

10.00 Workshop barokdans

17.00 Le Concert Spirituel

UCK

Domkerk

11.00 Zomerschool: Jordi Savall

18.30 Diner 1713

Paushuize

Instituto Cervantes

19.30 Festivaljournaal 11.00 Fringe

AVRO/Radio4

diverse locaties

20.00 Le Concert Spirituel 11.30 Jasper Stam

Domkerk

Domtoren, Pandhof

20.00 Pratum Integrum 13.00 Laurent Stewart

Geertekerk

Lutherse Kerk

20.00 Listen to Art 13.00 Oude muziek: de handleiding

22.30 Los MĂşsicos de Su Alteza

diverse locaties

14.00 Fringe

Centraal Museum

Pieterskerk

diverse locaties

24.00 Hopkinson Smith 15.00 Tasto Solo

Vredenburg Leeuwenbergh

77

Academiegebouw, Aula


do 29 aug / 11.00 uur Instituto Cervantes € 5

Zomerschool: interview met Jordi Savall

do 29 aug / 10.00-12.00 uur Utrechts Centrum voor de Kunsten € 25

bestelnummer 58

Oorlog en Vrede: naar aanleiding van 300 jaar Vrede van Utrecht

bestelnummer 57

Rachel Farr

Jordi Savall is United Nations Artist for Peace, en in die hoedanigheid krijgt hij deze ochtend het woord. Hij geeft tekst en uitleg bij het concertprogramma dat hij ‘s anderendaags in Vredenburg Leidsche Rijn zal geven rond het thema oorlog en vrede. Kan kunst de wereld redden? Savall vindt het allesbehalve een naïeve vraag, en hij gaat graag in op de humanistische idealen die hem inspireren.

Workshop barokdans: courante

Voor wie altijd al eens meer wilde weten over de geheimen van de barokdans, leert barokdansspecialiste Rachel Farr u vanuit het perspectief van de danser en van de musicus meer over dit elegante samengaan van klank en beweging. Uiteraard gaat u ook zelf de dansvloer op.

Voertaal: Spaans met simultaanvertaling. Tijdig reserveren wordt aangeraden.

ma 26 aug: menuet / di 27 aug: bourrée wo 28 aug: gavotte / do 29 aug: courante

Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en Instituto Cervantes

M.m.v. Scroll Ensemble

78


do 29 aug / 13.00 uur

do 29 aug / 11.30 uur

Lutherse Kerk

Domtoren, Pandhof A € 18 / € 16 / € 10 gratis

B € 16 / € 14 / € 10

Jasper Stam

Laurent Stewart

Couperin, Froberger, Frescobaldi op beiaard

Froberger & Louis Couperin op klavecimbel

De Kampense beiaardier Jasper Stam speelt muziek van drie van de grootste klaviercomponisten uit de barok: Couperin, Frescobaldi en natuurlijk Festivalcomponist Froberger. Zowel Louis Couperin als Froberger schreven een Tombeau naar aanleiding van de dood van Charles Fleury, Sieur de Blancrocher. Hij was een van de grootste luitisten van zijn tijd en stierf plots na een onfortuinlijke val van de trap.

Onder de vingers van de Franse klavecinist Laurent Stewart wordt elke noot poëzie. Zijn geheim is moeilijk te achterhalen, al is het duidelijk dat Stewart een feilloos stijlgevoel combineert met een toucher dat verfijnd en toch stoer is. Het zijn precies de eigenschappen die nodig zijn om het muzikale universum van Froberger en zijn Parijse vriend en zielsverwant Louis Couperin te ontsluiten. 79

bestelnummer 59


do 29 aug / 13.00-22.00 uur diverse locaties € 125

bestelnummer 60

Oude Muziek: de handleiding do 29 aug / 15.00 uur

Met Erik Van Nevel

Vredenburg Leeuwenbergh A € 21 / € 19 / € 10

Met muziekspecialist Erik Van Nevel verkent u op één dag de uitvoeringspraktijk van de middeleeuwen, renaissance en barok. Hij schetst u de muzikale eigenschappen van deze stijlperiodes, waarna u in de concerten van ensemble Tasto Solo (middeleeuwen), Le Concert Spirituel (renaissance) en Pratum Integrum (barok) direct uw kennis kunt toepassen. Tijdens wandelingen naar de concertlocaties en het historische diner in Paushuize is er tijd om uw bevindingen met Van Nevel en elkaar te bespreken.

bestelnummer 61

Tasto Solo / Guillermo Pérez Ciconia: instrumentale arrangementen uit de 15de eeuw

Tasto Solo heeft zich in enkele jaren opgewerkt tot een van de leidende groepen binnen de laatmiddeleeuwse muziek. Hun arsenaal aan gotische instrumenten blijft groeien en hun onderzoek naar speeltechnieken voor organetto, harpen, vedel en een hamer-clavisimbalum (een soort middeleeuwse piano) is ronduit opwindend. Dit volledig instrumentale programma gaat in op Ciconia, Dufay, Binchois en 15de-eeuwse instrumentale arrangementen van hun muziek.

13.00 uur inleiding - Utrechts Centrum voor de Kunsten 15.00 uur concert Tasto Solo - VB Leeuwenbergh 17.00 uur concert Le Concert Spirituel - Domkerk 18.30 uur Diner 1713 - Paushuize 20.00 uur concert Pratum Integrum - Geertekerk maximaal 40 deelnemers inclusief voucher voor een gratis programmaboek t.w.v. € 10 inclusief Diner 1713 t.w.v. € 49,50

80


do 29 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize â‚Ź 49,50

bestelnummer 63

Diner 1713

do 29 aug / 19.30-20.00 uur

Dineren in de stijl van de Vrede

Pandhof

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

AVRO Festivaljournaal AVRO/Radio4 zendt van 23 t/m 31 augustus op acht avonden een speciaal Festivaljournaal uit, waarin presentator Mark Brouwers op locatie zijn gasten en hun muziek aan u voorstelt. Dagelijks hoort u live-impressies van het Festival, als inleiding op Avondconcert op Radio4. vr 23 aug 19.30-20.00 uur zo 25 aug 19.30-20.00 uur ma 26 aug 19.30-20.00 uur di 27 aug 19.30-20.00 uur wo 28 aug 19.30-20.00 uur do 29 aug 19.30-20.00 uur vr 30 aug 19.30-20.00 uur za 31 aug 19.00-20.00 uur

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Venesoen pastei In deeg gelegde kapoen met pruimen, krieken en versjus 81


Str igg io’s Missa s o pra Ecco si b ea to gio rno

veertigstemmig meesterwerk Van oudsher was Florence het culturele centrum van Italië, zelfs zo dominant dat haar grote dichters Dante, Petrarca en Boccaccio het Florentijnse dialect tot landstaal van heel het schiereiland verhieven. Met hun bijna oneindige handelsrijkdom konden de stad en haar Medici-vorsten zich het allerbeste veroorloven op elk artistiek gebied, muziek niet uitgezonderd. Heersers van alle tijden gebruikten cultuur om te benadrukken hoe levensvatbaar hun rijk(je) was. Brunelleschi’s gigantische Duomo-koepel uit 1436 heeft in dat opzicht hetzelfde gewicht als de even imposante meerkorige stukken die eronder klonken. Alessandro Striggio (ca. 1536-1592) droeg vanaf 1559 zijn steentje bij aan de grandeur van Florence. Voor het Medici-hof creëerde hij tal van grootschalige koorwerken. Het topstuk in zijn oeuvre is de veertigstemmige Missa sopra Ecco si beato giorno.

82


do 29 aug / 17.00 uur

do 29 aug / 20.00 uur

Domkerk

Domkerk

A € 35 / € 32 / € 10

A € 35 / € 32 / € 10

B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 62

B € 30 / € 27 / € 10

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

bestelnummer 64

Habsburg, Hertog Albert V van Beieren en Karel IX van Frankrijk. De muziek fungeerde als visitekaartje en kopieën circuleerden in heel Europa. Lassus hoorde het stuk in München en een jaloerse Thomas Tallis schreef zijn eigen veertigstemmige Spem in alium als antwoord. Bijna vijf eeuwen later is een live-uitvoering van de mis van Striggio nog altijd een onvergetelijke belevenis.

Striggio: 40-stemmige mis

De veertigstemmige Missa sopra Ecco si beato giorno die Alessandro Striggio (de vader van de librettist van Monteverdi’s Orfeo) in Florence schreef, is de meest extravagante renaissance-compositie ooit. De mis deed heel Europa aan en klonk aan het hof van Maximiliaan II in

Dit concert duurt 75 minuten geen pauze. Met steun van de Turing Foundation.

83


do 29 aug / 20.00 uur Geertekerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 65

Pratum Integrum / Pavel Serbin

¤ 00 / ¤ 00 / ¤ 00 bestelnummer do 29 aug /00 20.00

uur

Centraal Museum

Muffat, Schwartzkopf, Telemann: de harmonie der stijlen

€ 26 / € 21 / € 21

bestelnummer 66

Listen to Art

Voor zijn eerste concert in Nederland stelt het Russische barokorkest Pratum Integrum de internationale stijl van Muffat centraal. Frans, Italiaans en Duits: in zijn verrukkelijke bundel Armonico Tributo bracht Muffat heel Europa bij elkaar, met een expliciete vredeswens erbovenop. Ook de Duitser Theodor Schwartzkopf, van wie we een kleurrijk concerto met trompet, hobo’s, gamba’s en violen horen, zocht inspiratie in Frankrijk. Iets later zou Telemann de absolute kampioen van de goûts reunis worden.

Een muzikale museumwandeling

Een belevingsexperiment: tijdens drie Festivalavonden is er een speciale muzikale rondleiding in de tentoonstelling In Vredesnaam, over de Vrede van Utrecht. Vier musici zijn daarbij de gids, en hun muziek illustreert en becommentarieert de tentoongestelde stukken. Op deze manier wordt kijken ook een luisterervaring en omgekeerd. I.s.m. Centraal Museum Met steun van Rabobank Utrecht

Met de steun van het Ministerie van Cultuur van de Russische Federatie in het kader van het Nederland-Rusland-jaar 2013

Ook op 28 en 30 augustus.

84


do 29 aug / 22.30 uur Pieterskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 67

do 29 aug / 24.00 uur

Los Músicos de Su Alteza / Luis Antonio González

Academiegebouw, Aula € 12 / € 10 / € 7

Muziek ten tijde van de Successieoorlog en

bestelnummer 68

de Vrede van Utrecht

Hopkinson Smith Dowlands Europa

De Vrede van Utrecht regelde de opvolging van de Spaanse troon en herstelde daarmee het Europese evenwicht. Voor heel wat Spaanse componisten waren het woelige jaren. Sebastián Durón en Francisco Walls bijvoorbeeld hadden liever de Oostenrijkers op de troon gezien, en toen de kleinzoon van Lodewijk XIV definitief aan de macht kwam, kregen ze het lastig. Anderen, zoals José de Torres, Antonio Literes en de veel jongere José de Nebra maakten een succesvolle carrière onder de Bourbons.

Grootmeester Hopkinson Smith wijdt zijn middernachtconcert aan de Britse luitcomponist John Dowland, die hij in zijn internationale context plaatst. Dat doet hij aan de hand van drie luitpublicaties die binnen amper twee jaar tijd verschenen: Varietie of Lute Lessons, de voornaamste geprinte bron van Dowlands muziek (London, 1610), Robert Ballards Premier Livre de Tablature (Paris 1611) en Kapsbergers Libro Primo d’Intavolatura de Lauto (Rome, 1611).

Solisten: Olalla Alemán, sopraan / José Pizarro, tenor

85


86


vrijdag 30 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

17.00 Concerto Italiano Domkerk

Pandhof

18.30 Diner 1713 11.00 Zomerschool: Rebekah Ahrendt

Paushuize

19.30 Festivaljournaal

Academiegebouw, Aula

AVRO/Radio4

11.00 Fringe

diverse locaties

20.00 Cappella Reial de Catalunya, Hespérion XXI, Le Concert des Nations

11.30 Beiaardfringe

Domtoren, Pandhof

12.00 Oude Muziek Markt

Vredenburg Leidsche Rijn

Nicolaïkerk

20.00 Listen to Art

13.00 Kate Clark & Paul O’Dette

22.30 Odhecaton

Lutherse Kerk

Centraal Museum

Pieterskerk

14.00 Fringe

diverse locaties

24.00 Eugène Ferré

15.00 Tetraktys St.-Willibrorduskerk

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

diverse locaties

87

Academiegebouw, Aula


vr 30 aug / 11.00 uur

vr 30 aug / 10.00-20.00 uur

Academiegebouw, Aula

Pandhof

â‚Ź5

gratis

bestelnummer 69

Zomerschool: Rebekah Ahrendt

Festivalcentrum Pandhof

Huismuziek bij Huygens

Voor wie tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht tussen de bedrijven door wil genieten van een drankje en een hapje, van snuffelen in de festival-cd-winkel of van evalueren met gelijkgestemden is het Festivalcentrum Pandhof de juiste plek. Hier kunt u ook uw concertkaarten kopen of gratis fringekaarten afhalen bij de Festivalkassa. Bovendien zijn er elke dag beiaard- en fringeconcerten te beluisteren. Festivalcentrum Pandhof, gelegen aan het Domplein, is bijna elke dag geopend van 10.00 uur tot laat in de avond. De Festivalkassa en cd-winkel zijn open 10.00-18.00 uur.

Rebekah Ahrendt (Yale University) is curator van het STIMU-Symposium Negotiating Music. Als onderzoeker is ze gespecialiseerd in de Nederlandse politiek-culturele relaties in de 17de en 18de eeuw. Ze onderzocht hoe de diplomaat en muziekliefhebber Constantijn Huygens muziek als diplomatiek wapen inzette. Aan de hand van een dagboek met beschrijvingen van zijn huisconcerten reconstrueert Ahrendt zo’n opmerkelijke avond, muzikaal bijgestaan door ensemble Bella Discordia. Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 88


vr 30 aug / 13.00 uur Lutherse Kerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 71

Kate Clark & Paul O’Dette Zestiende-eeuwse improvisaties

vr 30 aug / 11.30 uur Domtoren, Pandhof

Binnen de muzikale cultuur van de renaissance hadden melodie-instrumenten geen eigen plaats: muziek voor solo-instrument bestond niet. Toch was er in de 16de eeuw een ontwikkeling die vooruitwees naar de toekomst: de improvisatie van virtuoze diminuties (versieringen) op de melodielijn van een meerstemmig stuk. Clark (fluit) en O’Dette (luit) onderzoeken deze instrumentale emancipatiebeweging met populaire stukken uit Italië, Frankrijk en Engeland: van Anchor che col partire, via Doulce Memoire tot Dowlands Pavan Lachrimae.

gratis

Wilbert Berendsen Beiaardfringe

Wilbert Berendsen is cantor-organist van de Grote- of Martinikerk in Doesburg. Sinds 2012 studeert hij beiaard aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht bij Frans Haagen. In deze beiaardfringe speelt hij werken van Lasceux, Telemann, Froberger en Vallet. 89


vr 30 aug / 12.00-20.00 uur Nicolaïkerk € 5, gratis voor Vrienden

Oude Muziek Markt

De Oude Muziek markt is op vrijdag extra lang open, tot 20.00 uur.

Dit jaar in de Nicolaïkerk: meer dan 75 muziekinstrumentenbouwers, bladmuziekuitgevers en cd-producenten staan voor u klaar met advies of voor demonstratie van hun instrumenten. Dé kans voor professionals en amateurs om authentieke strijk-, tokkel-, toets- en blaasinstrumenten zelf uit te proberen en te vergelijken. Een compleet overzicht van de standhouders vindt u vanaf 1 augustus op www.oudemuziek.nl/markt en in het Festivalboek.

15.00 -17.00 uur: kinderworkshop hommel maken Maak je eigen tokkelinstrument! De hommel is een oeroud instrument met maar één snaar, waarop je binnen de kortste keren een liedje leert spelen. 6 t/m 12 jaar, € 10. Bestelnummer 70 18.00-18.15 uur & 19.00-19.15 uur: barokimprovisaties op orgel Sietze de Vries improviseert op het Marcussen-orgel in barokstijl.

90


vr 30 aug / 17.00 uur

vr 30 aug / 15.00 uur

Domkerk

St.-Willibrorduskerk

A € 21 / € 19 / € 10

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 72

bestelnummer 73

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Tetraktys / Kees Boeke Drie tijdgenoten van Ciconia

Lassus: Missa Surge propera

De Nederlandse blokfluitspeler en middeleeuwenspecialist Kees Boeke brengt zangers Carlos Mena en Julia von Landsberg naar Utrecht voor een muzikaal overzicht van Johannes Ciconia’s tijd. Hij legt met name de nadruk op de Italiaanse collega’s van Ciconia: Magister Dominus Paulus Abbas de Fiorentia, Magister Frater Bartolinus de Padua en Magister Frater Andreas Organista de Florentia. Een topconcert voor de fijnproevers.

De zesstemmige Missa Surge propera volgt het principe van de parodie of imitatie, waarbij materiaal van andere composities – in dit geval een motet – verder wordt uitgewerkt. Concerto Italiano maakte een blitzcarrière met hun revolutionaire interpretaties van Monteverdi-madrigalen, maar ook in de oude, polyfone stijl blinken ze uit door hun dynamische en tekstgerichte aanpak. 91


vr 30 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize â‚Ź 49,50

bestelnummer 74

Diner 1713 Dineren in de stijl van de Vrede

vr 30 aug / 19.30-20.00 uur Vredenburg Leidsche Rijn

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

AVRO Festivaljournaal AVRO/Radio4 zendt van 23 t/m 31 augustus op acht avonden een speciaal Festivaljournaal uit, waarin presentator Mark Brouwers op locatie zijn gasten en hun muziek aan u voorstelt. Dagelijks hoort u live-impressies van het Festival, als inleiding op Avondconcert op Radio4.

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu

vr 23 aug 19.30-20.00 uur zo 25 aug 19.30-20.00 uur ma 26 aug 19.30-20.00 uur di 27 aug 19.30-20.00 uur wo 28 aug 19.30-20.00 uur do 29 aug 19.30-20.00 uur vr 30 aug 19.30-20.00 uur za 31 aug 19.00-20.00 uur

Vandaag: Een vorstelijcke toert met borstvlees van fazant en kwartel Gevulde kalfsborststuk met purĂŠe de poix en sauce Robbert

92


vr 30 aug / 20.00 uur Vredenburg Leidsche Rijn A € 35 / € 32 / € 10

bestelnummer 75

Cappella Reial de Catalunya, Hespérion XXI, Le Concert des Nations / Jordi Savall

van de Armada, het Edict van Nantes dat tolerantie voorstond tegenover de protestanten, de Dertigjarige Oorlog, het beleg van Breda, de burgeroorlog in Engeland, de kolonisering van Ierland, de onafhankelijkheid van Portugal, het verdrag van Nijmegen en uiteindelijk de Spaanse Successieoorlog en de Vrede van Utrecht.

Oorlog en vrede: van de Unie van Utrecht (1579) tot de Vrede van Utrecht (1713)

Jordi Savall maakt een programma op maat voor het Festival Oude Muziek, naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht. Solisten, koor en orkest staan paraat voor een muzikaal verhaal van oorlog en vrede in het barokke Europa. Honderdvijftig jaar ingrijpende gebeurtenissen op het Europese vasteland en daarbuiten dienen als leidraad: de Unie van Utrecht tegen de Spaanse kroon, over de nederlaag

Met composities van onder meer Gesualdo, de Victoria, Gabrieli, Lawes, Cabanilles, Sweelinck, Charpentier, Lully, Fux, Bach, Händel naast joodse, Ottomaanse, Hongaarse en Poolse muziek wordt dit een indrukwekkende avond, in het teken van de vrede. Jordi Savall is United Nations Artist for Peace. Dit concert is niet te combineren met Odhecaton.

93


vr 30 aug / 22.30 uur Pieterskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

Odhecaton / Paolo Da Col

vr 30 aug / 20.00 uur Centraal Museum € 26 / € 21 / € 21

bestelnummer 77

Lassus: Missa Super Dixit Joseph bestelnummer 76

Veel van Lassus’ zesenzestig missen zijn geïnspireerd op bestaande polyfone composities als motetten, chansons en madrigalen van andere FrancoVlaamse en Italiaanse componisten. Voor zijn Missa super Dixit Joseph (1607) herbruikte hij echter zijn eigen zesstemmige motet Dixit Joseph undecim fratribus suis uit 1564. Retorische stijlmiddelen die zo kenmerkend zijn voor zijn latere werk, komen hier aan bod. Lassus verdeelt de zes stemmen over twee ‘koren’ met een groot contrast in tessituur, die met elkaar in dialoog gaan. Een kolfje naar de hand van Paolo Da Col en zijn Odhecaton.

Listen to Art Een muzikale museumwandeling

Een belevingsexperiment: tijdens drie Festivalavonden is er een speciale muzikale rondleiding in de tentoonstelling In Vredesnaam, over de Vrede van Utrecht. Vier musici zijn daarbij de gids, en hun muziek illustreert en becommentarieert de tentoongestelde stukken. Op deze manier wordt kijken ook een luisterervaring en omgekeerd. I.s.m. Centraal Museum Met steun van Rabobank Utrecht

Dit concert is niet te combineren met Hespérion XXI

Ook op 28 en 29 augustus.

94


vr 30 aug / 24.00 uur Academiegebouw, Aula A € 12 / € 10 / € 7

bestelnummer 78

Eugène Ferré, luit Franse luitmuziek aan het begin van de zeventiende eeuw

Toen de Fransman Nicolas Vallet zich in Amsterdam vestigde, maakte hij al snel kennis met het lokale muziekleven: hij hoorde Sweelinck in de Oude kerk, en muziek van uitgeweken Engelse luitcomponisten. Vallet was erg nieuwsgierig en invloeden van over heel Europa zijn hoorbaar in zijn eigen composities. Maar bovenal maken we via zijn muziek kennis met een uitzonderlijke artistieke persoonlijkheid. Het is die rijkdom de Franse luitspeler Eugène Ferré naar voren wil brengen. 95


96


zaterdag 31 augustus 10.00 Festivalcentrum Pandhof

15.30 Presentatie master- class Skip Sempé

Pandhof

10.00 Masterclass Skip Sempé

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

Lutherse Kerk

Lutherse Kerk

diverse locaties

10.00 Oude Muziek Markt Nicolaïkerk

16.00 Frank Groothof: Ridder Florian

11.00 Zomerschool: Fred Jacobs

Theater Kikker

Academiegebouw, Aula

17.00 Lets Radio Koor 11.00 Fringe

St.-Augustinuskerk

diverse locaties

17.00 FLUX 11.00 Malgosia Fiebig

Vredenburg Leeuwenbergh

Domtoren, Pandhof

18.30 Diner 1713 13.00 Frank Groothof: Ridder Florian

Paushuize

20.00 European Union Baroque Orchestra & Choir of Clare College

Theater Kikker

13.00 Fred Jacobs

Academiegebouw, Aula

Domkerk

14.00 Fringe

20.00 Vox Luminis

diverse locaties

Jacobikerk

15.00 La Morra ca. 21.45 (aansluitend op Domconcert) VJ op de Dom Beats Barok

St.-Willibrorduskerk

15.00 Ludovice Ensemble Geertekerk

Domplein

97


za 31 aug / 10.00-18.00 uur Nicolaïkerk

10-16.15 uur / presentatie 15.30 uur Lutherse Kerk €5

€ 5, gratis voor Vrienden bestelnummer 79

Oude Muziek Markt

Masterclass Skip Sempé Meer dan 75 muziekinstrumentenbouwers, bladmuziekuitgevers en cd-producenten staan klaar met advies of een demonstratie van hun instrumenten. Dé kans voor professionals en amateurs om authentieke strijk-, tokkel-, toets- en blaasinstrumenten zelf uit te proberen en te vergelijken. Een compleet overzicht van de standhouders vindt u op www.oudemuziek.nl/ markt en in het festivalboek.

Tijdens zijn masterclass laat oudemuziekspecialist Skip Sempé twee veelbelovende ensembles alle hoeken van het samenspel zien. In twee uur tijd leert hij deze jonge musici de kneepjes van het instrumentale en vocale ensemblespel. U kunt het hele proces bijwonen of om 15.30 uur naar de afsluitende presentatie van beide ensembles komen luisteren. 98


za 31 aug / 11.00 uur Academiegebouw, Aula €5

bestelnummer 81

Zomerschool: Fred Jacobs

za 31 aug / 11.00 uur

Constantijn Huygens: de Europeaan

Domtoren, Pandhof gratis

De Nederlandse diplomaat, dichter en musicus Constantijn Huygens leerde in 1662 in Parijs ‘l’illustre Monsieur Du Faut’ kennen en hij speelde hem zijn eigen luitcomposities voor. Wellicht heeft hij er ook de beroemde luitisten Germain Pinel en Denis Gaultier ontmoet. We weten ook dat Huygens correspondeerde met Froberger, die op zijn beurt weer bevriend was met de Parijse luit-grootheid Monsieur de Blancrocher. Fred Jacobs blikt vooruit op het recital dat hij om 13.00 geeft en helpt ons een beeld te vormen van Huygens’ muzikale smaak en kennis.

Malgosia Fiebig Lassus, Froberger, Muffat en Huygens op beiaard

Van drie van de vier Festivalcomponisten zullen bij dit concert de beiaardklanken van de Domtoren waaieren: Lassus, Froberger en Muffat. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt daarnaast ook werken van de Nederlander Constantijn Huygens. 10.30 uur: Spieken bij de beiaard (max. 15 staanplaatsen bij de beiaardier tijdens het concert), € 10, bestelnummer 80

Met steun van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 99


za 31 aug / 13.00 & 16.00 uur Theater Kikker € 10

za 31 aug / 13.00 uur Academiegebouw, Aula

bestelnummer 82 & 86

A € 18 / € 16 / € 10

Frank Groothof Kindervoorstelling: Ridder Florian (4+)

bestelnummer 83

Fred Jacobs 17de-eeuwse Franse luitmuziek rond

Ridder Florian is de nieuwe voorstelling van Frank Groothof naar het bekende boek van Marjet Huiberts. Het is een prachtige kans voor kleuters, ouders en opa’s en oma’s om een muziektheateravontuur te beleven. Samen met knipselkunstenares José Vingerling die op het achterdoek in schaduwspel de avonturen van Florian tot leven brengt, worden de kinderen uitgedaagd om hun eigen magische krachten aan te spreken. Het verhaal wordt begeleid door Italiaanse oude muziek gespeeld op viola da gamba, theorbe en barokgitaar. Na afloop is er een meet-andgreet met de spelers.

Constantijn Huygens

Fred Jacobs reconstrueert in zijn luitrecital een uniek stukje luitgeschiedenis. Van Constantijn Huygens is bekend dat hij een buitengewoon bekwaam luitspeler en -componist was. Hij reisde door Europa en leerde de muzikale grootheden van zijn tijd kennen. Huygens was perfect op de hoogte van de actuele muzikale ontwikkelingen en modes. Bij gebrek aan overgeleverde stukken van Huygens klinken in dit programma zijn grote voorbeelden – Du Faut, Pinel, Gaultier. 100


za 31 aug / 15.00 uur

za 31 aug / 15.00 uur

Geertekerk

St.-Willibrorduskerk

A € 21 / € 19 / € 10 A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 85

bestelnummer 84

Ludovice Ensemble / Fernando Miguel Jalôto

La Morra / Corina Marti & Michal Gondko

Bourgeois: Les plaisirs de la Paix (1715)

Ciconia: Musicus famosissimus

De Portugese klavecinist en dirigent Jalôto is ondertussen een habitué van het Festival: de voorbije jaren gooide hij hoge ogen in de (Fabulous) Fringe. Nu groeit hij door naar het hoofdpodium, waar hij een gelegenheidscompositie presenteert die in 1715 naar aanleiding van de Vrede van Utrecht in Parijs is uitgevoerd. De componist ThomasLouis Bourgeois, geboren in België en een tijdlang theaterdirecteur in Den Haag, schreef een opéra-ballet met Franse en Italiaanse elementen in de overgangsstijl tussen Lully en Rameau.

La Morra – drie zangers, fluit, luit, vedel en clavisimbalum – brengt een eerbetoon aan Ciconia, de eerste grote oltremontano of noorderling in Italië. We horen profane muziek op Italiaanse en Franse teksten en instrumentale muziek uit de Codex Faenza. Ook al beheerste Ciconia zowel de sacrale als de wereldlijke genres, het is vooral in het laatste dat zijn bijzondere talent om invloeden op te nemen en te transformeren naar voren komt: probleemloos vermengt hij de Noord-Europese Ars Nova en Ars Subtilior met de puur Italiaanse stijl.

Solisten: Raquel Andueza & Monika Mauch, sopraan / Fernando Guimarães, tenor / Hugo Oliveira, bas 101


za 31 aug / 17.00 uur St.-Augustinuskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 87

za 31 aug / 17.00 uur Vredenburg Leeuwenbergh

Lets Radio Koor / Sigvards Klava

A € 21 / € 19 / € 10

bestelnummer 88

Lassus’ boetepsalmen, Pärt, Schnittke

FLUX / Lidewij van der Voort & David Van Bouwel

Het beste kamerkoor ter wereld, zo wordt het Lets Radio Koor steevast genoemd. Of dat klopt, kunnen we na dit concert zelf beoordelen. Het programma van het Lets Radio Koor draait helemaal rond het thema boetedoening, met Lassus’ boetepsalmen I en VI als vertrekpunt. De zangers vullen hun programma’s steevast aan met hedendaags repertoire dat ze naadloos laten overvloeien om het publiek in een staat van pure verstomming achter te laten. Het concert begint en eindigt met muziek van Arvo Pärt: Memento mori en Kanon Pokajanen.

Muffats vioolsonate in context

Slechts één vioolsonate kennen we van Georg Muffat, maar wat voor een! De affecten volgen elkaar snel op, soms met gewaagde modulaties. Violiste Lidewij van der Voort stelt het nieuwe kamermuziekensemble voor dat ze met David Van Bouwel oprichtte. De 17de eeuw staat centraal – Muffat, Lully, Corelli en Biber – met alles wat daarvoor nodig is: fantasie, emotionele rijkdom en compromisloos musiceren op het hoogste niveau. 102


za 31 aug / 18.30-19.30 uur Paushuize € 49,50

za 31 aug / 20.00 uur

bestelnummer 89

Jacobikerk

Diner 1713

A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

Dineren in de stijl van de Vrede

bestelnummer 91

Vox Luminis / Lionel Meunier

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

Orlando di Lasso en Roland de Lassus

Het zangerscollectief Vox Luminis was de grote revelatie van het Festival 2012. Op uitdrukkelijk verzoek van heel wat festivalbezoekers keren ze dit jaar terug, met een wereldlijk Lassus-programma waarin Franse chansons naast Italiaanse madrigalen komen te staan. Want hoe goed Lassus de verschillende nationale genres ook kende, het kwam bij hem zelden of nooit tot een vermenging ervan. De Franse chansons Bonjour mon coeur en Susanne un jour zijn dan ook muzikaal in een andere taal geschreven dan de zeven- tot tienstemmige Italiaanse madrigalen op tekst van Petrarca.

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 tweegangenmenu Vandaag: Een vorstelijcke toert met borstvlees van fazant en kwartel Gevulde kalfsborststuk met purée de poix en sauce Robbert

103


za 31 aug / 20.00 uur Domkerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 90

European Union Baroque Orchestra & Choir of Clare College / Lars Ulrik Mortensen

en Utrecht Jubilate, natuurlijk verplicht. Deze muziek, die een nieuwe Europese vrede viert, krijgt een extra symbolische lading door de uitvoerders: het European Union Baroque Orchestra is samengesteld uit jonge musici uit heel Europa en bewijst al jaren dat ze vleugels geven aan de barokmusici van morgen. Vaak zijn hun uitvoeringen van een dusdanig niveau dat ze de gevestigde waarden in barokland ver achter zich laten.

Händel: Utrecht Te Deum, Utrecht Jubilate, Birthday Ode for Queen Anne

Met een festival dat is opgehangen aan de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht zijn Händels beide gelegenheidscomposities, het Utrecht Te Deum

Solisten: Alex Potter, countertenor /solisten uit het koor

104


za 31 aug / ca. 21.45 uur * Domplein gratis

VJ op de Dom Beats Barok

Born Digital zijn creativiteit botviert. Later op de avond mondt het concert uit in een dj-mix met dj Kypski en Francesco Tristano. Â VJ op de Dom wordt georganiseerd in een bijzondere samenwerking tussen het Festival Oude Muziek Utrecht, de Gaudeamus Muziekweek, De Utrechtse Klokkenspel Vereniging, stadsbeiaardiers Arie Abbenes (emeritus) en Malgosia Fiebig, computerkunstenaars Born Digital en de Vrede van Utrecht.

Openluchtspektakel met de beiaard in de hoofdrol

VJ op de Dom beats Barok: de bekroning van de festiviteiten rond de 300ste verjaardag van de Vrede van Utrecht. Het Domcarillon wordt live bespeeld en gemengd met klanken van vijf andere Europese beiaarden. De Domtoren zelf wordt omgetoverd tot een reusachtig projectiescherm waarop het nieuwe-mediacollectief

* aansluitend op het concert in de Domkerk

105


106


zondag 1 september 10.00 Festivalcentrum Pandhof

15.00 Micrologus St.-Catharinakathedraal

Pandhof

11.00 Debat: Europa

15.30 Fringe & Fabulous Fringe

Academiegebouw

11.00 Fringe

17.00 Cappella Amsterdam

Pieterskerk

diverse locaties

diverse locaties

12.30 Frans Haagen

17.00 Camerata Trajectina

Geertekerk

Domtoren, Pandhof

13.00 Anthony Bailes

18.30 Diner 1713

Paushuize

Academiegebouw, Aula

14.00 Fringe

20.15 Huelgas Ensemble

Domkerk

diverse locaties

15.00 Nicolaes Vallet Luitkwartet

Lutherse Kerk

107


zo 1 sept / 11.00 uur Academiegebouw €5

bestelnummer 92

Debat: Europa

(o.v.) is ex-premier van België en voorzitter van de Europese liberalen. Joop Daalmeijer is voorzitter van de Raad voor Cultuur en als dusdanig met betrokken bij het Nederlandse internationale cultuurbeleid. Harry Starren is voorzitter van de Federatie Dutch Creative Industries. Wilt u een vraag laten behandelen in het debat?

Voor José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, moet er een emotionele connectie worden gecreëerd tussen Europa en zijn burgers. Cultuur is daarbij niet een middel, maar de basis zelf van waaruit kan worden gebouwd. Drie kenners gaan met elkaar in debat over het (on)belang van cultuur voor het Europese project. Guy Verhofstadt

Stuur uw idee dan vóór 1 augustus naar info@oudemuziek.nl. 108


zo 1 sept / 10.00-24.00 uur Pandhof

Festivalcentrum Pandhof zo 1 sep / 12.30 uur Domtoren, Pandhof

Voor wie tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht tussen de bedrijven door wil genieten van een drankje en een hapje, van snuffelen in de festival-cd-winkel of van evalueren met gelijkgestemden is het Festivalcentrum Pandhof de juiste plek. Hier kunt u ook uw concertkaarten kopen of gratis fringekaarten afhalen bij de Festivalkassa. Bovendien zijn er elke dag beiaard- en fringeconcerten te beluisteren. Festivalcentrum Pandhof, gelegen aan het Domplein, is bijna elke dag geopend van 10.00 uur tot laat in de avond.

gratis

Frans Haagen Vivaldi, Campra, Muffat op beiaard

Frans Haagen speelt bewerkingen van muziek van Vivaldi, Campra en Muffat. Haagen is stadsbeiaardier van Kampen, Doesburg, Almelo en Rijssen en hoofdvakdocent beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. 109


zo 1 sept / 15.00 uur Lutherse kerk

zo 1 sept / 13.00 uur Academiegebouw, Aula

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

A € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 94

bestelnummer 93

Nicolaes Vallet Luitkwartet / Willem Mook

Anthony Bailes Luitmuziek in de Nederlanden

Nicolaes Vallets luit – rechtzinnig

Anthony Bailes breekt een lans voor de Nederlandse luitmuziek. Alles wat de Engelse muziek zo geliefd maakt, vinden we ook in onze eigen 17de-eeuwse muziek terug, vindt hij, met als extraa tje een welkome uitbreiding van het repertoire met traditionele Nederlandse en Vlaamse melodieën. Een deel van de rijkdom van het repertoire wordt verklaard door de toestroom van Franse en Zuid-Nederlandse religieuze vluchtelingen. Het tolerante klimaat van het noorden, de vitale economie en een bloeiend artistiek leven verklaren waarom luitspelers zoals Joachim van den Hove en Nicolas Vallet besloten om zich hier te vestigen.

en lichtzinnig

Nicolas Vallet ontvluchtte Frankrijk, waar Lodewijk XIV protestanten het leven onmogelijk maakte. Vallet kwam naar Amsterdam, stichtte er een dansschool en publiceerde vier luitboeken. Zijn stijl vertoont de subtiliteit van de vroege 17de-eeuwse Franse luitstijl, maar hij maakte ook psalmzettingen en brengt zelfs een hommage aan zijn nieuwe thuisland met variaties op Onder de Linde groene. Met drie zangers en vier luiten brengt Willem Mook een eerbetoon aan Vallet en zijn inspiratiebronnen. 110


zo 1 sept / 17.00 uur Pieterskerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

zo 1 sept / 15.00 uur St.-Catharinakathedraal

Cappella Amsterdam / Daniel Reuss

A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 96

bestelnummer 95

Lassus: Homo Melancholicus

Micrologus / Patrizia Bovi

Daniel Reuss stelt een programma samen met vooral vijf- en zesstemmige zettingen van zijn lievelingscomponist Lassus. In de late motetten die hij uitkoos staan dood en vergankelijkheid centraal. Verwonderlijk is dat niet: in zijn brieven beschrijft Lassus regelmatig zijn labiele toestand en die werd er met de jaren niet beter op. In 1574 schreef hij: ‘Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo melancholisch geweest als nu, en eenzaam, of ik zou mij dag en nacht moeten bezatten.’ Maar Lassus was als geen ander in staat zijn gemoedstoestand te sublimeren tot onvergetelijke muziek.

Ciconia, Landi, Zacara da Teramo

We weten niet met zekerheid of Ciconia in het pauselijke Rome heeft gewoond en gewerkt, maar zo’n verblijf zou wel de wederzijdse beïnvloeding verklaren tussen hem en de Romeinse componist Antonio Zacara da Teramo. Zangeres en onderzoekster Patrizia Bovi gaat in op de verwantschap tussen de twee, en presenteert ook ballades van Landini. Het vocaal-instrumentale ensemble Micrologus staat bekend om zijn aanstekelijke uitvoeringen. 111


zo 1 sept /18.30-19.30 uur Paushuize € 49,50

Diner 1713

zo 1 sept / 17.00 uur

Dineren in de stijl van de Vrede

Geertekerk A € 21 / € 19 / € 10 B € 18 / € 16 / € 10

bestelnummer 98

Het Festival Oude Muziek biedt in samenwerking met een van Utrechts beste keukens, Huize Molenaar, het Diner 1713 aan, gebaseerd op historische recepten. Chef-kok Pepijn Gilsing liet zich inspireren door historische kookboeken als De Nieuwe, Welervarene Utrechtsche Keuken-meid (1771). Dagelijks in het prachtig gerestaureerde Paushuize achter de Dom, vlakbij Festivalcentrum Pandhof. Vanaf vier personen kunt u een eigen tafel reserveren, kleinere gezelschappen worden geplaceerd. (zie p. 8-9)

bestelnummer 97

Camerata Trajectina Van Spaanse Successieoorlog tot de Vrede van Utrecht

Hoe beleefden gewone mensen in Nederland de woelige jaren aan het begin van de 18de eeuw? De liedbundel De Gekroonde Utrechtze Vreede (Amsterdam 1718) geeft ons een inkijkje met liederen over zee- en veldslagen uit de Successieoorlog, marsen voor de internationale veldheren, vreugdezangen over de Vrede en vermakelijke liederen, zoals dat van de Utrechtse hoeren die overwerkt raken door de vele bezoekers die de onderhandelingen in Utrecht bijwoonden.

18.00 bezichtiging Paushuize mogelijk 18.30-19.30 twee Vandaag: Een vorstelijcke toert met borstvlees van fazant en kwartel Gevulde kalfsborststuk met purée de poix en sauce Robbert

112


zo 1 sept / 20.15 uur Domkerk A € 35 / € 32 / € 10 B € 30 / € 27 / € 10

bestelnummer 99

Huelgas ensemble / Paul Van Nevel

tekstfragmenten die zijn inspiratie lieten openbloeien en die tot zijn poëtische verbeelding spraken: vergankelijkheid, droom, afscheid, heimwee naar de jeugd, vreugde en ceremoniële roem.

Lassus: I Trionfi

Petrarca staat in de literatuurgeschiedenis vooral bekend als de auteur van de Canzoniere, de cyclus van 366 gedichten voor de legendarische Laura. Maar tot in de zeventiende eeuw was zijn cyclus I Trionfi veruit zijn meest populaire werk in het Italiaans, even beroemd als Dante’s Divina Commedia. Orlandus Lassus heeft pas op rijpere leeftijd fragmenten van Petrarca’s tekst op muziek gezet. Hij koos, zoals steeds,

Het slotconcert van het Festival Oude Muziek 2013 is – met 12 zangers, blokfluiten, baroktrombone, viool en gamba – zowel een eerbetoon aan Petrarca als aan Lassus. Deze laatste maakt het ons immers mogelijk om, door zijn muzikale uitdrukkingskracht en veelzijdigheid, binnen te treden in de intieme wereld van één van Europa’s grootste humanisten. 113


Kaartverkoop & praktische informatie Kaarten voor het Festival Oude Muziek Utrecht en het Seizoen Oude Muziek koopt u bij de Organisatie Oude Muziek. Soms kunt u ook kaarten kopen en/of reserveren via een plaatselijke organisatie; gegevens vindt u per locatie vermeld. Voor concerten in België kunt u alleen aan kaarten komen via de locaties zelf. Online bestellen Vanaf 1 juni 2013 (voor Vrienden die € 80 of meer doneren: 15 mei; voor overige Vrienden: 22 mei) kunt u kaarten kopen via www.oudemuziek.nl. Gebruik uw inlognaam en -code, of maak, als u die nog niet heeft, op de website een persoonlijke account aan. NB: tot 1 juni kunnen Vrienden uitsluitend inloggen met hun bestaande gebruikersnaam.  

114


Per kaart betaalt u € 1,50 transactiekosten, met een maximum van € 7,50 per bestelling. Na betaling via machtiging of iDEAL worden de kaarten u binnen enkele weken toegestuurd. Indien het concert binnen vijf dagen na bestellen plaatsvindt worden de kaarten niet meer verstuurd. Tijdens het Festival liggen de kaarten dan klaar bij het betreffende concert, bij seizoensconcerten geldt een afdruk van de e-mailbevestiging van uw bestelling als entreebewijs. Schriftelijk bestellen U kunt ook kaarten bestellen via de bijgevoegde bestelformulieren. Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld (vanaf 15 mei 2013: Vrienden die € 80 of meer doneren; vanaf 22 mei: overige Vrienden; vanaf 1 juni: andere bestellers). U betaalt per eenmalige machtiging; per bestelling betaalt u € 5 transactiekosten. Na verzending van de kaarten wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeschreven.   Festivalkassa en -reserveringslijn De festivalkassa is gevestigd in de Pandhof aan het Domplein, geopend vanaf vrijdag 23 augustus, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.   Festivalreserveringslijn: 030 232 9010, van maandag 19 t/m donderdag 22 augustus van 10.00 tot 17.00 uur; vanaf vrijdag 23 augustus dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.   Let op: als u telefonisch reserveert kunt u uw kaarten tot twee uur voor het begin van het concert afhalen bij de Festivalkassa. Daarna kunt u uitsluitend terecht op de concertlocatie, die een half uur voor aanvang open gaat. Vanaf een kwartier voor aanvang kunnen nietafgehaalde kaarten worden verkocht.   Telefonisch bestellen seizoensconcerten Vanaf maandag 30 september 2013 kunt u kaarten voor seizoensconcerten bestellen via telefoon 030 232 9010, op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Tot twee weken voor het concert krijgt u de kaarten thuisgestuurd en betaalt u per eenmalige machtiging; per kaart betaalt u € 1,50 transactiekosten, met een maximum van € 7,50 per bestelling. Binnen twee weken voor het concert geldt uw bestelling als reservering en betaalt u (contant) aan de zaal. Vanaf een kwartier voor aanvang kunnen niet-afgehaalde kaarten worden verkocht.  

115


Reductie De korting voor Vrienden geldt voor maximaal twee personen per concert. CJP’ers en studenten betalen een extra laag tarief, dat bij concerten in Utrecht ook geldt voor U-pashouders. Seizoensabonnementen en korting bij het bestellen van vier seizoensconcerten Voor veel locaties kunt u ook abonnementen bestellen, waarvoor de prijzen zijn gebaseerd op 15% korting. Deze korting geldt ook als u kaarten bestelt voor minstens vier concerten (voor elke persoon die vier of meer concerten bezoekt, met uitzeondering van het passepartout voor de BachDag). Bestelt u online, dan wordt de korting automatisch berekend.   Rangen en placering In een aantal locaties zijn de plaatsen ingedeeld in rangen. Rang A biedt plaatsen met het beste zicht op de musici, rang B biedt de wat minder gunstige plaatsen. Bij veel festivalconcerten worden de plaatsen op vak, rij en stoel verkocht; bij de meeste seizoensconcerten, lezingen en een aantal festivalconcerten is er vrije plaatskeuze. Dit staat uiteraard altijd vermeld op uw toegangskaart.   Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers Niet alle locaties zijn even toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geeft u rolstoelgebruik a.u.b. aan op het bestelformulier; bij online bestellingen kunt u de rolstoelplaatsen zelf selecteren.   Duur van de concerten De meeste festivalconcerten duren een uur en hebben geen pauze; de concerten van 20.00 uur eindigen doorgaans vóór 22.00 uur. Afwijkende eindtijden staan vermeld bij het betreffende concert. De seizoensconcerten duren maximaal twee uur, inclusief een pauze, tenzij anders vermeld.   Uitverkochte concerten Op de website en bij de festivalkassa worden de uitverkochte concerten vermeld. Als u schriftelijk heeft besteld voor een reeds uitverkocht concert, dan wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.  

116


Vervoer naar Vredenburg Bezoekers van concerten in Vredenburg Leidsche Rijn en Vredenburg Leeuwenbergh kunnen gratis gebruik maken van het GVU-busvervoer. Op vertoon van uw toegangsbewijs (met GVU-logo) kunt u op de dag van het concert met de bussen 19, 28 en 39 naar VB Leidsche Rijn (halte VB Leidsche Rijn) en met lijn 2 naar VB Leeuwenbergh (halte Catharijneconvent). Het ticket geldt vanaf drie uur voor aanvang van het concert, tot en met de laatste dienst van die dag (bij avondconcerten) of tot vier uur na aanvang van het concert (bij middagconcerten). Ook met de auto komt u van buiten de stad eenvoudig bij Vredenburg Leidsche Rijn, en parkeren is er gratis (vanaf een uur voor het concert).   Voorwaarden Bewaar de kaarten zorgvuldig. Neem direct contact op als er kaarten zijn zoekgeraakt of als u ze niet tijdig heeft ontvangen. Eenmaal uitgegeven kaarten worden niet teruggenomen.   Blijf op de hoogte Wilt u onze maandelijkse digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan aan op www.oudemuziek.nl. U krijgt de nieuwsbrief ook wanneer u online bestelt en het vakje aankruist, of op het bestelformulier uw e-mailadres invult.   Stuur uw volledig ingevulde en ondertekende bestelformulieren naar: Organisatie Oude Muziek Postbus 19267 3501 DG Utrecht  

www.oudemuziek.nl

117


vrienden maken het mogelijk Jaarlijks bezoeken ruim 60.000 liefhebbers onze meer dan 250 concerten in het Festival Oude Muziek Utrecht en Seizoen Oude Muziek. Houdt u van oude muziek en vindt u het belangrijk om talent te steunen? Wilt u graag met korting naar onze concerten? Word dan nu Vriend van de Oude Muziek en krijg vier keer per jaar het Tijdschrift Oude Muziek en korting op alle toegangsprijzen. Vanaf € 40 per jaar bent u al Vriend, maar er zijn meer mogelijkheden om ons te steunen. Alle voordelen hebben wij hiernaast voor u op een rijtje gezet. Meer geven kost minder Dankzij de nieuwe Geefwet zijn giften aan culturele instellingen sinds 1 jan 2012 ook nog eens voor 125% aftrekbaar van de belasting. U kunt dus meer geven voor hetzelfde geld! Op onze website vindt u uitgebreide informatie: www.oudemuziek.nl/geefwet

1/2012 In memorIam: Gustav Leonhardt / montserrat FIGueras / hans van den homberGh / masaakI suzukI artIst In resIdence Fom 2012 / PsaLLentes zInGt GreGorIaans uIt Late bron / caLvIjn en de muzIek / krIs verheLst / ton kooPman / nIcoLas achten / veronIka skuPLIk en meer…

2/2012 Festival Oude Muziek utrecht 2012: sweelinck > Bach sweelincks schilderende BrOer / de triOMFerende Min / Orgeldag in leiden / rené JacOBs / hOlland BarOque sOciety speelt Buns / liOnel Meunier / vavlav luks / eric sleichiM / Friederike heuMann / erik BOsgraaF / stephan MacleOd en Meer…

3/2012

4/2012

Festival Oude Muziek utrecht 2012: sweelinck > Bach stiMu-syMpOsiuM ‘leOnhardt and his early Music’ / Mechanische Bach in MuseuM speelklOk peter kOOij / david plantier / daniel reuss / MalgOsia FieBig / patrick denecker peter van heyghen / laMBert cOlsOn / per-sOnat / MiklOs spanyi en Meer…

118

Seizoen oude Muziek: Ton koopMan / Leonardo’S organeTTo / kerST in Leiden / CLaire LefiLLiâTre: oude Muziek iS kLeur / foToverSLag feSTivaL oude Muziek / MuzikaLe MoTieven in gravureS van BruegeL / BaCh door de BriL van reger / BeiaardierS in de 17de en 18de eeuw en nog veeL Meer…


Uw voordelen op een rij Voor € 40 per jaar bent u al Vriend • korting op alle concerten in Festival en Seizoen (geldig voor 2 pers.) • korting op cd’s, dvd’s en muziekreizen • 4 keer per jaar het Tijdschrift Oude Muziek • ruim 1 week voorsprong bij bestellen van kaarten (in 2013: vanaf 22 mei in plaats van 1 juni) • extra grote korting op het Vriendenconcert (in 2013: de Festival-opening op 23 augustus om 20.00 uur in de Utrechtse binnenstad). U betaalt als Vriend € 25 in plaats van € 35 • gratis toegang tot de Oude Muziek Markt tijdens het Festival (normaal tarief € 5) • uitnodiging voor de Vriendenavond in mei, waar het festivalprogramma wordt gepresenteerd (in 2013: 13 mei) Vriend Extra: voor € 80 per jaar heeft u voorrang • alle basisvoordelen van Vriend • ruim 2 weken voorsprong bij kaarten bestellen (in 2013: vanaf 15 mei in plaats van 1 juni) • 2 voor de prijs van 1 bij één Seizoensconcert Vriend VIP: vanaf € 160 per jaar heeft u écht een streepje voor Wilt u ons financieel extra op weg helpen? Met uw steun kunnen we bijzondere concerten programmeren in Seizoen en Festival Oude Muziek die anders niet kunnen worden gefinancierd. En met een notariële schenkingsakte is uw gift nog fiscaal aftrekbaar ook. • alle voordelen van Vriend Extra • gratis toegang tot het Vriendenconcert (2 pers.) • gratis notariële akte voor fiscale aftrek volgens de gebruikelijke voorwaarden Gildelid: vanaf € 1000 per jaar bijzondere steun voor oude muziek Als Gildelid doneert u een bedrag van €1000 of meer, vastgelegd per notariële schenkingsakte. Uiteraard geldt hier ook de fiscale aftrek: uw bijdrage kost u bij een belastingtarief van 52% dan netto niet meer dan € 480. Voor dat bedrag levert u een wel heel bijzondere individuele bijdrage aan de kwaliteit van onze activiteiten. Misschien iets voor u?

www.oudemuziek.nl/vrienden 119


Colofon Brochure Festival Oude Muziek Utrecht 2013 & Seizoen Oude Muziek 13/14 © 2013 Utrecht redactie: Susanne Vermeulen (eindredactie), Xavier Vandamme, Tamar Brüggemann, Albert Edelman concept ontwerp: Kea Dunant lay-out: Esther de Bruijn druk: Drukkerij Practicum, Soest foto cover en overige festivalbeelden: Merlijn Doomernik cover design: Hilde Wolters-Stolk foto’s binnenwerk: Mattia Prandini, Stefan Schweiger, Marco Borggreve, Phil Sayer, Marieke Wijntjes, Remke Spijkers, Emmanuel Mathez, Aleksandra Ola Renska, Raquel Andueza, Chris Owyoung, Arthur Forjonel, Bert Kaufmann, Erik van Gurp, Koen Broos, Jane023, Martie Ressing, Robert de Greef, Henry Mühlpfordt, Georg Thum, Susanne Canisius, Johan Jacobs, Jan Gates, Lieven Dirckx, Merlijn Doomernik, Johan Buelens, Nathaniel Baruch, Víctor Sokolowicz, Ph. Stirnweiss, Miel Pieters, Jens Mollenvanger, Philippe Matsas, Jan Termont, Henry Lim, Luk van Eeckhout, Ghislierimusica, Rayfield Allied, Anne Smith, Wouter Jansen, Cristine Fronterota, Guy Vivien, Vico Chamla, Florent Lagasse, Michal Novak, Naoya Ikegami, David Ignaszewski, Marco Caselli, Susanna Drescher, Gatis Rozenfelds, Ola Renska, Nick Rutter, Anna van Kooij, Roel Siebrand, Pepijntje, R. Frankfort, Centraal Museum, Rien Zilvold, Michiel Hendryckx en Herb van Drongelen. Publicatiedatum: 15 mei 2013, wijzigingen voorbehouden Het 32ste Festival Oude Muziek Utrecht is een productie van Organisatie Oude Muziek en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van: Fonds Podiumkunsten, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht (Culturele Zaken), SNS REAAL Fonds, VSB Fonds, Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Turing Foundation, K.F. Heinfonds, Institut français, Maison Descartes, BNG Cultuurfonds en Rabobank Utrecht. In coproductie met: Vredenburg Utrecht, Stichting Vrede van Utrecht, Gaudeamus Muziekweek, AVRO, Radio4, Universiteit Utrecht, HKU Utrechts Conservatorium, Centraal Museum, MAfestival, Stichting Vrienden Oude Muziek, Stichting Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk, De Nederlandse Luitvereniging, Paushuize, Omroep MAX, Concertzender, Instituto Cervantes en Utrechts Klokkenluiders Gilde. Met dank aan: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Toerisme Utrecht, Utrechtse Klokkenspel Vereniging, Catering Oud London, Huize Molenaar, Kerken Kijken Utrecht, Stichting Cultuurparticipatie Utrecht, Frank Rijnders, Yvonne Postma, Erik Van Nevel, Paul Van Nevel, Skip Sempé, Malgosia Fiebig, Arie Abbenes, Rebekah Ahrendt, REMA & Peter Pontvik en Helena de Winter, AEC & Jeremy Fox en Sara Primiterra, James Murray, Seeing & Hearing, De Bietjes, Gerdien Tanja, Fundatie van Renswoude, familie Toret, Henk Klop klavecimbels & orgels, Jan Kalsbeek klavecimbels, BravaNL, beheerders, kosters en medewerkers van de genoemde instellingen en van de festivallocaties, en alle festivalvrijwilligers. Mediapartner: AVRO/Radio4 Seizoen Oude Muziek 12/14 is een productie van de Organisatie Oude Muziek en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Fonds Podiumkunsten, Gemeentes Utrecht, Delft, Deventer, Haarlem, Tynaarlo, Zaanstad en Zeist, Stad Antwerpen en Stad Brugge, de Provincies Utrecht, Limburg, West-Vlaanderen, Antwerpen, Zuid-Holland, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Dioraphte, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, Jenny Vrieling Fonds en Stichting Vrienden Oude Muziek. In samenwerking met: Stichting Kasteel Amerongen, Kasteel Ammersoyen, Stichting Oude Muziek Amsterdam, Stichting Noorderkerkconcerten, Muziekgebouw aan ’t IJ, AMUZ – Augustinus Muziekcentrum, Vrienden Dorpskerk Bloemendaal, Concertgebouw Brugge, BOZAR, Stichting voor Authentieke Muziek (Schuilkerkconcerten), Stichting Musora Deventer, Deventer Schouwburg, Muziekgebouw Eindhoven, Cultuurcentrum Hasselt, Stichting Huis Bergh, Muziekcentrum De Toonzaal, Thüringer Bachwochen, Stichting Appassionata, Stadsschouwburg De Harmonie, Stichting Oude Muziek Limburg, Stadsschouwburg Sittard-Geleen, Theater aan het Vrijthof, Stichting Rijksmuseum Muiderslot, Laurenskerk Rotterdam, Concertgebouw De Doelen, Muziekpodium Zeeland, Vredenburg Utrecht, Stichting Kerkconcerten Vries, Stichting Oude Hollandse Kerken, Theater Figi, Odeon De Spiegel, AVRO, Omroep MAX, Radio4. Met dank aan: plaatselijke organisatoren, kosters en beheerders en alle seizoensvrijwilligers.

120


TOON VV

Z

L

marketing & publiciteit: Susanne Vermeulen DTP: Hilde Wolters-Stolk financiĂŤn: Anita van der Kroft kaartverkoop: Wilmer de Jong assistentie kaartverkoop: Krista de Jong en Andrea Liebrand assistentie bureau: Judith Heeres en Ellen Vogelenzang festivalstemmers: Eduard Bos en Edwin Beunk transport: Matthijs Kappers

Organisatie Oude Muziek bezoekadres Plompetorengracht 4 3512 CC Utrecht correspondentieadres Postbus 19267 3501 DG Utrecht T 030 232 9000 F 030 232 9001 info@oudemuziek.nl bankrekeningnummer 39.44.77.170

bestuur Organisatie Oude Muziek voorzitter: mevr. P.C. Lodders-Elfferich penningmeester: J.H. van der Tol RA leden: mevr. P.L. Meurs en R. van der Giessen

directeur: Xavier Vandamme artistiek adviseur: Jed Wentz conceptontwikkeling & planning: Tamar BrĂźggemann productie: Cato Ootes productie en bureau: Marijse Poutsma assistentie productie: Lieven Cooiman, Brigitte Nuchelmans

bestuur Vrienden Oude Muziek voorzitter: D. Hoek penningmeester: J.H. van der Tol RA lid: J.H.A. Tromp

Voor actuele informatie: www.oudemuziek.nl Volg ons ook via: 121


122


Oude Meesters in de Grote Zaal Onsterfelijke noten

H채ndels opera Rinaldo

do 28 nov 19.30 uur

door de Lautten Compagney uit Berlijn en een droomcast van solisten

zo 15 dec 20.15 uur

Vioolconcerten van J.S. Bach

do 10 apr 19.30 uur

J.S. Bach - Matth채us-Passion

Janine Jansen & Friends

Academy of Ancient Music Richard Egarr leiding/klavecimbel

Bestel op concertgebouw.nl

Musica Amphion

Gesualdo Consort Amsterdam

do 19 september 20.00 u, Waalse Kerk, Amsterdam vr 20 september 20.00 u, Grote Kerk, Maassluis za 21 september 20.00 u, Martinikerk, Groningen

Bachs mooiste cantates, motetten en orgelwerken, uitgevoerd in hun muzikaal-liturgische context Concertkaarten en CD-boek: www.bachcontextueel.nl

123


verrijkjewereld.nu

Geniet van cultuur bij de AVRO! Ontvang 4 x het Kunst & Cultuur Magazine!

De AVRO is mediapartner van het Festival Oude Muziek Utrecht • 8 avondconcerten live op Radio 4 • Ieder concert voorafgegaan door een Festivaljournaal • Vanaf 19.30 uur op Radio 4 met gerenommeerde gasten uit binnen- en buitenland

Magazine

Kuns t&C ultuur voor

leden

van AVR

O Cult

uur |

april

2013

| num

mer 2

Het gro otste cultuu rblad van

Neder land

Am erda Obsst ervatoms rium jaar weer ster

Na 125

Den Bosc h

ren kijk

en

Nieuw mus

eumkwa rtier Directe het nieuur Wim we beg Pijbes ove r in voo r ‘zijn ’

De Fun

dati

Jeugdwe na de renovatie erk va Jeroen n Krabbé

Rijksm useu m

De terugmeester k naar omt huis Herope

ning

Van

Gogh

Museum

Geniet van exclusiviteit en profiteer van de voordelen:

Profitee

• Exclusieve kortingen • Unieke lezingen • Bijzondere aanbiedingen • Indrukwekkende exposities • Speciale rondleidingen • Kijkje achter de schermen

r

nu!

Vul de bon in of ga direct naar verrijkjewereld.nu of bel 0900 - 777 9996.

Ja, ik word Cultuurlid van .de AVRO en ontvang 4x per jaar het Kunst & Cultuur Magazine

Ik machtig de AVRO om jaarlijks € 10,- van mijn rekening af te schrijven* naam:

voorletters:

straat/huisnummer: postcode/plaats: e-mailadres: geb.datum:

tel.nr.: rek.nr.:

handtekening: TT0719

*Lidmaatschap geldt tot wederopzegging. 124

m/v


Klassiek hoor je hier radio4.nl

125


Seizoen Oude Muziek 2013/2014 ruim 100 concerten in heel Nederland en Vlaanderen zie voor alle route- en locatiebeschrijvingen www.oudemuziek.nl/locaties 1 Amerongen

16 Limbricht

23 Westzaan

2 Ammerzoden

17 Maastricht

24 Zeist

3 Amsterdam

18 Muiden

25 Zwolle

4

19 Rotterdam

Antwerpen (B)

5 Bloemendaal

20 Utrecht

6

Brugge (B)

21 Vlissingen

7

Brussel (B)

22 Vries

Niet op de kaart: Jena (D)

8 Delft 9 Deventer 10 Eindhoven

15

11 Haarlem

22

12 Hasselt (B) 13 ’s-Hertogenbosch 14 ’s-Heerenbergh 15 Leeuwarden

5 11

25

23 3 18

19 8

9

24

1 14

19 2 13

21

6

10

4

16 12 17

7

126


Locaties Festival Oude Muziek Utrecht 2013 .

str

len

tr. iss Kr u

Mu lde rst r.

Drift

Munts

Gr ac ht

str. nb urg

Pieterstr.

ntso spla

Vinke

ymu

we

m

ieu

en

27

Do

.N

Kr

mp lein

p

m ka

G we eu ra t

ch

La e ng Nie uw .

str

te Tols egz ijde

gw

rin eg

m

S ge

22 at

tra

s C-

AB

.

tr ns

w

te jut

u Vro

13 tr.

ns

ge

Eli

17

.

tr es

t

er

.

str

ne

oe

Gr

.

str

Ge

tr.

as

len

da

ag

M

.

str

ee

Sm

n

La

tr.

ns

le ui

Z

rte Ko

ee

7

20

ha

Sc

15

r.

st

ijk

lkw

burg

e

itt

ig

Br

we eu Ni

Ni

tr.

t ns

n-

erk bolw aas Serv

ws

r.

Sp

25

p

ieu

tr.

ers

urg

ele

r.

8

t ers

v

Ha

Ha

Lep

m ka

t

N rte Ko

ch gra

g

GVU CENTRAAL STATION

18

mb

P

at

tra

ns

re

He

de Ou

de

Ou

s

n Tra

e gw

M

de

1

rin Sp

ats

pla

r.

lst

de

Za

aria

ron

nweg

Stee

Hie

r.

.

er

st

Do

g ur nb

re la

th

l

iet

14

be

11

St.P

19

No

rsstr

Ou

STADHUIS

P HOOG CATHARIJNE

of

rkh

dke

23

ter

rC

e ht

Ac

be

16

24 21

m

Jansda

.

rstr

ede

bro

Ach

e

isa

of

ter Ach

ng La

El

.

dwa

Minre

zijde

10

str

Nobelstr.

erkh

Neude

rd Wee

L

ars

tr.

cht

Jansk

eV ang

P

Boothstr.

rst r.

P

Gra

P

dw

Janskerkhof

12

. iestr

26

eld

Vo o

w Pau

Oude

rkt

ma

ens

Vark

Jansv

str.

3

erk

6 tr.

rs Wate

uis

P

olw as B

.

tr ers

Kr

Wittevrouwenstr.

Luc

of

rkh nke ere dikh Pre

Van Asch van Wij

Mo

Plompetorengracht

ka

cks

t Wa

tr. Wijdebegijnes

de

P

r.

st

en

et

ni

Ag

5

4

2

9

eg nw

ole

lm Pe

15 Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 16 St. Willibrorduskerk, Minrebroederstraat 21 17 Universiteitsmuseum, Lange Nieuwstraat 106 18 Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 19 Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4 20 Vredenburg Leeuwenbergh, S­ ervaasbolwerk 1a 21 Winkel van Sinkel, Oudegracht 158 22 Zuylenspiegel, Zuilenstraat 5 23 Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2 24 Theater Kikker, Ganzenmarkt 14 25 Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 26 Huis aan de Werf, Boorstraat 107 27 Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49

1 Festivalcentrum Pandhof, Domplein Festivalkassa Aula, Academiegebouw Domkerk Domtoren Senaatszaal, Academiegebouw 2 Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10 3 St.-Augustinuskerk, Oudegracht 69 4 Fundatie van Renswoude, Agnietenstraat 5 5 Geertekerk, Geertekerkhof 23 6 Jacobikerk, St.-Jacobsstraat 171 7 St.-Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 8 Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 9 Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 10 Oudaen, Oudegracht 99 11 Pieterskerk, Pieterskerkhof 3 12 Rasa, Pauwstraat 13a 13 Sonnenborgh, Zonnenburg 2 14 Instituto Cervantes, Domplein 3

127

GVU-bussen 19, 28, 39 naar Vredenburg Leidsche Rijn, J.C. ­Verthorenpad 100


FESTIVALBOEK 2013

Inleidende artikelen, programma’s en toelichtingen met gratis Festival-cd Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel

€ 10, voorverkoop € 8 128 (bestellen via het formulier in deze Festivalbrochure of www.oudemuziek.nl)

Utrecht Early Music Festival Brochure 2013  

The complete programme of the 2013 Utrecht Early Music Festival! We are celebrating 300 years Treaty of Utrecht with music from Middleages t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you