Kwartaal Magazine Marumer Belang editie Mei 2023

Page 1

Marumer Belang Magazine

IN DEZE UITGAVE O.A.: EEN UNIEKE WINKEL. IN MARUM. MIB - MARUM. IN BEWEGING. KINDCENTRUM. MARELINT. DIERENAMBULANCE. MARUM.
Uitgave april 2023

2 Sisters Storteboom

Provincialeweg 70

9864 PG Kornhorn

T +31 (0)88 – 753 0 753

www.2sistersstorteboom.nl

Voorwoord

De voorzitter vroeg mij deze keer de plek op pagina één te vullen om mezelf voor te stellen. Geen probleem! Mijn naam is Julia Boekema - Tomasoa, ik ben 29 jaar en woon samen met mijn man Jeroen (29) en dochter Sara (0) in Marum. Ik ben opgegroeid in Marum en nu, na een afwezigheid van bijna tien jaar, ben ik al bijna weer een jaar terug.

Betrokken zijn bij een dorpsbelang zie ik als een mooie kans om het dorp te herontdekken en contacten op te doen. Daarnaast denk ik graag mee bij zaken die betrekking hebben op het dorp. Vanuit mijn werk houd ik me bezig met kunsten, cultuur en bibliotheken en die kennis zet ik graag in om mee te denken bij projecten waarbij Marumer Belang betrokken is. Ik kan me ook vastbijten in maatschappelijke projecten.

Een voorbeeld waar ik me zijdelings mee bezig heb gehouden is de Maatschappelijke Plint. Het is een fantastisch vooruitzicht dat het sociaal werk en de bibliotheek straks worden ondergebracht in één gebouw in het centrum. Een mooie nieuwe voorziening maakt het dorp aantrekkelijker en heeft veel voordelen voor ons als inwoners. Ik kijk nu al uit naar de opening! Vanuit Marumer Belang dringen wij er wel op aan bij de gemeente dat er een integrale visie op het gebruik van de Maatschappelijke Plint moet komen. Samen maakt immers sterker!

Heb je vragen voor ons of wil je een keer iets bespreken met Marumer Belang. Spreek ons gerust eens aan of stuur een mailtje naar info@marumerbelang.nl.

Marumer Belang 3

EEN UNIEKE WINKEL IN MARUM!

Geachte lezer, wist u dat we in Marum een winkel hebben met meer dan twee miljoen artikelen op voorraad? Wij wisten het niet totdat we al wandelend door Marum in de Molenstraat de etalage zagen van de LEGO-winkel van Mennard Huizinga. Daar moesten we meer van weten! Een afspraak was snel gemaakt.

Op zoek naar een geschikt huis om ruimte te hebben voor gezinsuitbreiding kwamen Mennard en zijn vrouw Dieke eigenlijk bij toeval vanuit Groningen in Marum terecht. Ze vielen voor de winkels op loopafstand en de aankoopprijs van het huis. De aanwezigheid van een ruime schuur gaf de doorslag. Dat zit zo…

Mennard is al vanaf jongs af aan met LEGO bezig. Als kind bouwde hij met de steentjes van alles en nog wat, maar al vroeg zag hij de economische waarde van het spul. Hij begon vanuit zijn zolderkamertje een handeltje via Marktplaats en breidde dat later tijdens zijn studie bedrijfseconomie in Groningen uit, één kamer voor de handel en één

om in te wonen. De studie eenmaal afgerond werd de woonruimte in Stad te klein, zeker omdat Dieke ondertussen op het toneel was verschenen, maar ook omdat Mennard de ambitie had om zijn hobby professioneel aan te pakken en er zijn inkomen middels een webshop mee te verdienen. Vandaar de zoektocht die uiteindelijk naar Marum leidde. “De eerste tijd hebben we vanuit onze schuur gewerkt”, vertelt Mennard, “En dat ging heel goed. We dachten altijd

Marumer Belang 4

dat je een webshop overal kunt hebben, maar we ontdekten al snel dat Marum er een uitstekende plek voor is. De ligging aan de A7 maakt dat mensen gemakkelijk hun bestelde LEGO indien gewenst zelf kunnen ophalen, en anders zijn de servicepunten voor Post.nl , DHL en DPD dichtbij”.

Op weg naar de kinderopvang, want ook op dat vlak was er groei, zag Mennard op een gegeven moment dat een deel van de voormalige winkel van Henk Wieringa (later Boonstra, nu motorzaak van Houten) leeg stond. Uitermate geschikt voor de fysieke winkel die hij voor ogen had! Nu, een paar jaar later, werken Mennard en zijn vrouw met twee medewerkers de hele dag om de al maar toenemende belangstelling voor LEGOonderdeeltjes het hoofd te bieden. En een wisselend aantal jongeren verdienen hun zakgeld door 's avonds als echte 'orderpickers' de bestellingen bij elkaar te zoeken!

“We verkopen alleen nieuw materiaal. Ik koop vooral via internet in, de dozen komen van overal in de wereld naar ons toe”, zegt Mennard. “Elk onderdeeltje wordt geregistreerd, we hebben daar een speciaal programma voor. Het zijn vooral volwassenen die bij ons bestellen, voor zichzelf of voor hun kinderen. Je moet dan denken aan mensen die bezig zijn iets te bouwen en er achter komen dat ze het een en ander missen. Ongeveer de helft gaat naar het buitenland, vooral naar Amerika”.

“We steken veel tijd in het ontwikkelen en bijhouden van onze website. We hebben nu ook aanbiedingen voor zakelijke

klanten die bijvoorbeeld een relatiegeschenk willen laten samenstellen. Dan heb ik ook een excuus om nog eens even lekker te bouwen”, lacht Mennard.

“Ik ben de laatste tijd meer en meer 'directeur', want marketing en zo kost steeds meer tijd. En dat zal ook wel zo blijven, want we willen blijven groeien!”

Zo langzamerhand zijn Mennard en Dieke met (ondertussen) twee kinderen redelijk gesetteld in ons dorp. “We hebben hier alles bij de hand wat we nodig hebben. Wij gaan hier eerst niet weg!”

Wie weet waar dat toe kan leiden, denken we, als we het pand verlaten. Misschien hebben we wel een echte aanjager voor de plaatselijke economie in huis! Wordt vast vervolgd!

Neem vooral een kijkje op steentjeswereld.nl!

Marumer Belang 5
Wendtsteinweg 55 9363 AM Marum0594 644 610 SPECIALIST IN AUTOPOETSEN Energieweg 2 B • 9363 ER Marum • Telefoon +31852080670 gevaraautopoetsbedrijf@gmail.com www.gevaraautopoetsbedrijf.nl

HOE ZIT HET NU MET DE GEMEENTELIJKE WOONVISIE?

Toen de Woonvisie van de gemeente Westerkwartier in 2021 werd vastgesteld, werd Marumer Belang nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. De visie reikt tot en met 2025. Een veelomvattend document waar de uitvoering gecommuniceerd zou worden met de dorpsorganisaties. Dat staat althans in de visie. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Dat zien we bijvoorbeeld bij de woonplannen die Westerkwartier gaat opstellen. Tien kernen werden in 2022 aangewezen en twee zouden op basis van de enquête daarbij worden toegevoegd. Hoewel wij ons hebben gemeld om bij die twee te horen, blijft de informatie op de website in 2023 onveranderd en moeten die twee kernen kennelijk nog steeds worden aangewezen.

In ons (regelmatig) overleg met de dorpswethouder hebben we diverse keren meegegeven dat we mee willen denken. En dan niet meedenken als alles al is beslist, nee, meedenken op het moment dat een visie vorm wordt gegeven. Waarom meedenken? Omdat we juist op dit gebied actief willen zijn: we hebben in thema-avonden de mening van onze burgers gevraagd. Die

hebben we opgeschreven in onze dorpsvisie. Daar willen we dan ook mee aan de slag. Als mensen bij ons aangeven dat we echt wat moeten doen met starters (en we krijgen dat ook regelmatig terug van jonge mensen), dan willen we opkomen voor dat belang. Zij zijn belangrijk voor de toekomst van ons dorp.

Als er twaalf locaties zijn die onze bijzondere aandacht hebben omdat ze beeldbepalend zijn voor ons dorp dan willen we meedenken. Denk aan gemeentehuis, Hoorn, Marelint, Plint, Bron, Marheem, Kruisweg, Sinwood, Bibliotheek, Groene Kruis, Alberdaheerd II en Springplank.

Wat we merken is dat de gemeente hier erg mee worstelt. Natuurlijk vindt men het goed als Marumer Belang met anderen praat en een eigen visie ontwikkelt

Marumer Belang 7

LOSSE LEGO® ONDERDELEN, MINIFIGUREN EN SETS

MOLENSTRAAT 6, MARUM

Stukadoorswerk

Sierpleister

Vloeren

Spakwerk

Renovlies

Schilder- en sauswerk

Poortweg 29

(Ingang aan de Factorij) 9363 TJ Marum 06 53 70 75 74 info@stucadoorsbedrijfroffel.nl www.stucadoorsbedrijfroffel.nl

Klachten bij bewegen?

Martijn Klasens Fysio- en Manuele therapie

Adres: Dal 1, 9356 ES, Tolbert

I: www.martijnklasensfysio-enmanueletherapie.nl

E: info@martijnklasensfysio-enmanueletherapie.nl

T: 06-83652026

op basis van thema-avonden vanuit het dorp, zolang het maar op afstand blijft, want anders wordt het lastig. Dat begrijpen we heel goed. Als de gemeente in prijsonderhandelingen zit, zijn wij geen partij. Wij zijn ook geen gemeenteraad, die de besluiten neemt. Dus ook voor de gemeente is het dan moeilijk om een belangenorganisatie als de onze de gewenste plek te geven. We proeven bij de gemeente dat ze dat best wel zouden willen. Niet voor niets trekken ze voor het zogenaamde DNA veel geld uit en niet voor niets willen ze met inwonerparticipatie echt wel wat doen. Helaas lijkt het er op dat ze verstrikt raken in de uitvoering van hun eigen ambitie!

Er is wel ruimte om elkaar beter te vinden. Marum doet met Aduard en Grijpskerk een pilot om de vernieuwende wijze van belangenbehartiging die we voeren verder te ontwikkelen. Samen met de gemeente begint dat nu een beetje vorm te krijgen. De kansen liggen bij wat het college van plan is in de komende raadsperiode. Dit wordt het college uitvoeringsprogramma genoemd, het zogenaamde CUP. En in die CUP staan meer concrete zaken. Ambities worden daar nader onder woorden gebracht. Zo heet ambitie 2: Duurzamer wonen en betere bereikbaarheid. Onderdeel één daarvan heet: een passend woningaanbod, betaalbaar en duurzaam. Het gaat over maar liefst 1.600 woningen voor het tijdvak 20232026.

Wat zou het mooi zijn als gemeente en dorp op dat gebied nader tot elkaar zouden kunnen komen. Voor een gemeente waardevol omdat ze niet blijven hangen in eigen aannames, voor Marumer Belang waardevol omdat ze dan ook echt wat kunnen betekenen voor het dorp. Als we het hier over eens kunnen worden dan gaan we enthousiast thema-avonden organiseren waarin we de mening van Marum weer gaan ophalen. Met een deskundig ambtenaar erbij zodat die ons kan voeden met goede informatie en zelf ook op kan halen wat er speelt. Dan wordt een woonvisie ook iets van ons!

Marumer Belang 9

BUURTBAKKIE IN DE BIBLIOTHEEK

In navolging van onder andere Grootegast hebben we vanaf 8 november 2022 ons eigen Buurtbakkie. Sociaal werk De Schans organiseert samen met Biblionet, Humanitas, Wold en Waard en het WMO-loket van de gemeente op dinsdagmiddag een ongedwongen samenzijn in de bibliotheek. Van 2 tot 4 uur is iedereen welkom om een kop koffie of thee te komen drinken en bij te kletsen met wie dan ook maar aanschuift. Er is geen specifieke doelgroep, en de bedoeling is dat er regelmatig iemand iets komt vertellen over wat er zoal speelt in het dorp. Denk dan bijvoorbeeld aan een medewerker van Wold en Waard die komt vertellen over nieuwbouw in de Molenstraat of de wijkagent die zich komt voorstellen.

Een mooi aantal Marumers vindt elke week de weg naar de bibliotheek . Wie weet wat hier nog uit gaat groeien! Je kunt je voorstellen dat op koude winterdagen de bibliotheek een warme plek is voor mensen die de kilte van hun huis even willen ontvluchten. En welke kansen liggen er als straks De Schans met Biblionet gaat samenwonen in wat nu nog De Plint heet! Er ligt namelijk een initiatief om er een volwaardige huiskamer in te passen. Er zijn gesprekken met de gemeente gaande, en in de komende maanden moet blijken of het een haalbare kaart is! Er is nog tijd, want de ingebruikname van het nieuwe onderkomen van Biblionet en De Schans is enigszins vertraagd en uitgesteld naar juni 2023.

Marumer Belang 11

MARUM IN BEWEGING (MIB)

Het recentelijk door wethouder Stomphorst geopende Outdoor Beweegpark op het sportcomplex De Holten heeft ruim aandacht gehad in de lokale kranten. Verschillende media waren aanwezig om samen met een aantal belangstellenden en een enthousiaste wethouder de eerste oefening op een beweegtoestel te zien verrichten en daarvan verslag te doen.

Het park is een initiatief van de werkgroep 'Marum in Beweging' van de Stichting Marumer

Belang. De bedoeling is om Marumers van alle leeftijden te stimuleren om meer te gaan bewegen. Het is toegankelijk en geschikt voor gebruik voor mensen met een beperking. Het beweegpark is ook het startpunt voor twee in afstand verschillende wandelannex trimroutes.

De eerste informatiebijeenkomsten met uitleg van het programma, de beweegtoestellen en een gezamenlijk trainingsrondje voor trainers en bewoners/ omwonenden op 3 en 5 april zijn geweest. De bijeenkomst op 3 april, bedoeld voor trainers van diverse sportclubs en de scholen, was geen succes.

Op 5 april was een groep belangstellenden aanwezig die kennis hebben gemaakt met de beweegtoestellen. Ook John Knol (trainer) kwam nog langs om kennis te maken en mensen toe te voegen in de deelnemersgroep.

Fysieke begeleiding:

John Knol gaat de begeleiding vanaf mei beginnen op de vrijdagen. Er is al een mooie groep mensen die wil gaan starten. Wil je gratis deelnemen en op een laagdrempelig en leuke manier in beweging komen onder begeleiding?

Informatiebijeenkomst:

Er zal nog een laatste informatiebijeenkomst komen voor alle geïnteresseerden, bewoners en omwonenden. “Tijdens deze bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met de beweegtoestellen om er op een leuke manier achter komen wat voor spiergroepen je traint en welke (trainings-)vormen er mogelijk zijn.” Hou hiervoor de lokale en sociale media in de gaten, je kan gratis deelnemen!

Marumer Belang 13

KINDCENTRUM MARELINT

Vijf vragen aan Leonie (Het Zonnetje), Tjitske (De Bron) en Titia (De Springplank), sinds dit schooljaar gebruikers van het nieuwe Kindcentrum aan De Holten.

Gaan jullie elke morgen met plezier naar jullie nieuwe werkplek?

Jazeker, het gebouw is voor ons een fantastische inspiratiebron met

grote mogelijkheden. Het is een heerlijk licht, fris en een mooi nieuw gebouw. Het onderzoeken, bedenken, organiseren en uitproberen van alle mogelijkheden maakt dat we met veel plezier hiernaar toegaan.

Als jullie weer een Kindcentrum mochten ontwerpen, wat zou er dan anders zijn dan dit gebouw?

Het belangrijkste motief is dat de leefwerkomgeving voor onze kinderen een

Marumer Belang 14

inspiratiebron is waar zij zich goed kunnen ontwikkelen en zich fijn voelen. Wat ons betreft gaat het daarom niet om grote veranderingen, maar meer om details. Daarbij komt dat we nog in een opstartfase zijn en de omgeving, zoals het groene plein, nog tot bloei moet komen.

Heel misschien .. zouden we het gebouw dan op de hoek van het plein zetten en de speelruimte allemaal aan een kant van het gebouw plaatsen.

Voor welke uitdagingen staan

jullie nog en hoe zien jullie dit in de samenwerking met elkaar?

Als school en opvang moeten we rekening houden met de veranderingen in de omgeving. Daar Marum een jonge groeikern heeft, is het handig dat we binnen ons gebouw de ruimte hebben om hierop te anticiperen. Als drie unieke organisaties hebben we gezocht naar een gezamenlijke pedagogische visie voor alle kinderen in ons gebouw. We zoeken bewust de samenwerking waar deze passend is en behouden onze eigenheid waar we dit belangrijk vinden.

Onze huidige uitdaging is nog de te natte wadi en de ontbrekende bestrating richting de parkeerplaats.

Het project voor naschoolse activiteiten loopt, kunnen jullie daar iets meer over vertellen?

We zijn begin april gestart met een pilot voor naschools aanbod 'Het Marelint PLUS programma', waarin diverse uitdagende en leuke activiteiten worden

aangeboden. We gunnen al onze kinderen een kennismaking met Kunst en Cultuur, Sport en Theater tijdens de basisschoolleeftijd.

Het Marelint PLUS programma komt voort uit het programma Tijd voor Toekomst. Het is een programma dat een verrijkte schooldag voor kinderen organiseert. Het heeft als doel kinderen kennis te laten maken met nieuwe talenten en zo een kansrijke generatie Groningers op te laten groeien. Met extra, nieuwe en inspirerende activiteiten op school kunnen kinderen in contact komen met talenten die ze misschien nog niet gebruiken. In en rond schooltijden zijn er daarom meer activiteiten voor bijvoorbeeld bewegen, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, welzijn en de toekomstige arbeidsmarkt. Na deze pilot wordt het programma volgend jaar verder uitgebreid.

Wat is jullie favoriete plek binnen en rondom het Kindcentrum en waarom?

Daar waar we de kinderen ontmoeten en we deelgenoot zijn van hun plezier bij hun zoektocht naar ontwikkel- en groeimogelijkheden. Dit kan dus wisselend zijn: het ene moment in de klas en later weer op het (leer) plein of tijdens de voorstellingen op onze tribunetrap. De tribune trap is wel echt een heel mooie aanwinst in dit gebouw. We hopen dat naast de kinderen ook onze ouders zich heel welkom voelen in Marelint! Graag tot ziens allemaal.

Marumer Belang 15

DIERENAMBULANCE WESTERKWARTIER

We zien zo nu en dan een auto van de Dierenambulance Westerkwartier in Marum rijden. Yvette Niemeijer is werkzaam als chauffeur en centralist bij deze dienst. Ze woont in Marum en we zijn benieuwd naar haar ervaringen.

Wat zijn de werkzaamheden en hoeveel tijd kost het je? Geeft het je voldoening?

Naast dat ik op de dierenambulance rij en dat is een 24 uurs dienst van 19:00 's avonds tot 19:00 uur 's ochtends de volgende dag, ben ik ook 1 van de 3 centralisten. Dat betekent dat ik alle telefoontjes aanneem die binnenkomen bij Dierenambulance Westerkwartier. Meestal laat ik de telefoon doorschakelen naar mijn privé 06 nummer zodat ik maar 1 telefoon bij me hoef te houden. En als ik dus de centrale heb ben ik 24/7 bereikbaar voor mensen die bellen met een hulpvraag of een verloren of gevonden dier. Ik kan gewoon mijn eigen ding doen om en rond huis en zelfs kan ik gewoon ergens anders naartoe zolang ik maar bereikbaar ben. Even een bioscoopje pakken of gaan zwemmen zit er niet in als ik de centrale heb. We hebben als centralisten niet een vast rooster en in overleg is gelukkig heel veel mogelijk. Meestal heb ik als ik de centrale heb een week soms twee weken dienst. Het hangt er ook van af hoe het me gaat en hoe druk we het hebben aan de telefoon. In het voorjaar met alle jonge dieren hebben we het natuurlijk veel drukker dan in de winter. Daarnaast hou ik samen met 1 andere collega ook onze Facebook pagina bij en geef ik ook af en toe voorlichting op scholen over onze werkzaamheden.

Hoe is de dienst georganiseerd?

De Stichting Dierenambulance Westerkwartier heeft een bestuur. Dat vertegenwoordigt en bestuurt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Ter ondersteuning van de taken van de penningmeester wordt jaarlijks door een externe financieel deskundige - geheel belangeloos de jaarrekening en de balans opgemaakt.

Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente?

Als gemeente ben je verplicht om het dierenwelzijnswerk binnen de gemeente aan te besteden maar wat daar precies de procedure in is daar heb ik geen idee van (Zie het beleidsplan op www.dierenambulancewesterkwartier.nl, red.). Wij rijden eigenlijk als dierenambulance in opdracht van de gemeente. Dat is overal in Nederland. De gemeente bepaalt ook waar je op rijdt. Zo kan het voorkomen dat op je vakantieadres in bijvoorbeeld Friesland de dierenambulance niet rijdt op een gewonde wilde vogel terwijl wij als dierenambulance bij jouw huisadres in het Westerkwartier dat wel doen. Elke gemeente heeft zo zijn eigen afspraken daar over gemaakt.

De jaarlijkse kosten van onze stichting bedragen ongeveer € 65.000. De kosten voor de opvang van huisdieren zijn begroot

Marumer Belang 16

op € 20.000. De dieren verblijven in een asiel totdat de eigenaar gevonden is of totdat het dier herplaatst is. De kosten van medische zorg van gevonden dieren is eveneens begroot op ongeveer € 15.000. De kosten van de dierenambulances (brandstof, onderhoud, verzekeringen) zijn ruim € 10.000 per jaar. De resterende uitgaven hebben betrekking op zaken als telefoon, bijeenkomsten, drukwerk, kleding en onvoorzien. De kosten worden voor het overgrote deel gedekt door de gemeente Westerkwartier, die via een vast bedrag per inwoner de door ons te maken kosten van het vervoer, de medische kosten en de kosten van opvang van huisdieren en alle daarmee samenhangende kosten vergoedt. Per jaar krijgen we gemiddeld € 2.000 aan giften en donaties. In dit bedrag zijn ook inbegrepen de inkomsten van DierenLot voor de door ons ingezamelde gebruikte kleding en inktcartridges (op drie plaatsen in ons werkgebied kan dit worden ingeleverd). Veelal worden de giften en donaties gebruikt om speciale aanschaffingen te doen. Een deel van de giften wordt ontvangen van “dankbare klanten” nadat een vermist dier weer teruggebracht is bij de eigenaar.

Specifiek over Marum. Kun je ongeveer aangeven hoe de inzet in Marum is? Hoe reageren mensen als je een dier komt helpen?

Onze inzetten in Marum zijn hetzelfde als in de rest van het Westerkwartier. Als chauffeur weet je nooit van tevoren of je een hele

drukke dag of rustige dag krijgt en bij wie en waar je terecht komt. Het kan een brand zijn waar huisdieren bij betrokken zijn tot een kerkuil die door de kachelpijp in de houtkachel terecht is gekomen, van zwaan die verstrikt in het draad van een weiland hangt tot een egel die vast zit in het net wat vogels weg moet houden bij vruchten of aardbeien. Van een verweesd dier aannemen en voor verdere opvoeding en verzorging naar de wildopvang brengen tot samenwerken met de brandweer om een hert uit een ijzeren hekwerk te bevrijden. Maar ook horen daar de werkzaamheden bij waarbij een huisdier aangereden is en helaas overleden is. Soms niet de fijnste klusjes maar als ik het dan toch samen met de chauffeur voor elkaar kan krijgen dat de eigenaren op een gepaste manier afscheid kunnen nemen van hun huisdier dan doet me dat goed. De mensen zijn altijd blij als we komen want dan wordt het dier geholpen waar ze over gebeld hebben. De werkzaamheden zijn ontzettend leuk en afwisselend in een leuk en gezellig team.

Wij zijn als dierenambulance 24/7 te bereiken via 0627616762. Gebruik ook alleen dit telefoonnummer. Via Facebook en email kan het enkele dagen duren voordat we dat gelezen hebben. Kijk ook eens op www.dierenambulancewesterkwartier.nl .

Marumer Belang 17

DORPSBUDGET: STAND VAN ZAKEN EN TWEEDE RONDE!

Na een lange voorbereiding om het Dorpsbudget uit te kunnen rollen was het begin dit jaar dan zover om echt van start te gaan en Marum te vragen naar hun initiatieven. We waren heel blij met de gedane aanvragen. Stuk voor stuk dienen ze de leefbaarheid van ons mooie Marum. De volgende initiatieven zijn gehonoreerd:

■ € 700 voor de uitvoering van schoonmaken en opknappen oude graven historisch kerkhof Marum;

■ € 1.000 voor de uitvoering van hanging baskets in het centrum van Marum in 2023;

■ € 1.500 voor de uitvoering van Najaarsmarkt Marum op 30 september 2023;

■ € 1.500 voor de uitvoering van Kerstmarkt Marum op 8 december 2022;

■ € 1.500 voor de renovatie van de speeltuin aan de Alberdaweg.

■ In 2023 hebben we ook het budget van 2022 tot onze beschikking. Daarom kunnen we zowel de ronde van februari als de ronde van september uitgaan van een budget van € 6.000. Vanaf 2024 wordt dat teruggebracht tot € 3.000 per ronde.

Als het initiatief is gerealiseerd zal dit ook te zien zijn op onze website. Daar zal dan ook het fotoverslag van het initiatief worden opgenomen. Met de mooie ervaringen die nu zijn opgedaan kijken we reikhalzend uit naar de aanvragen voor de ronde van september. Heeft u ook zo'n initiatief waar de leefbaarheid van het dorp mee is gediend, schroom dan niet u financieel te laten ondersteunen en dien daartoe een aanvraag in bij ons.

Dat kan door het formulier in te vullen die op deze pagina kunt vinden: www.marumerbelang/dorpsbudget. Als u voor 1 september invult, krijgt u na de beoordeling en vóór 1 november bericht.

Marumer Belang 18
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.