Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. marts 2010 · Nr. 130

Forrygende fastelavnsfest

I d e t t e n u mmer

Rosengården: Fra tørreloft til taglejlighed Naboskab: Når din næste er nede Fastelavn: Børnene slog til katten Nyt køkken og bad: Fordelagtige aftaler med Tvis og HTH Boligselskabets historie: Rosengården – en karré i kvalitetsmaterialer Invitation: Syng karaoke i Trivselshuset

Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · Marts 2010

I dette nummer: Hvad kan DU gøre, hvis din nabo er psykisk syg: side 4-5 Mange almene beboere var mødt op, da netværket Beboeraktive på Tværs holdt fyraftensmøde på Café Perlen i Gellerup. Aftenens tema var psykisk sygdom og naboskab, og tilhørerne fik hudløse fortællinger om livet med psykisk sygdom og misbrug med hjem − foruden gode råd til, hvordan man kan hjælpe en syg nabo.

Et indblik i Rosengårdens udsigt: side 6-7 FællesBladet har været på besøg hos en beboer i en af de nyligt opførte taglejligheder i Rosengården. Skæve vinkler, kroge og fritlagte bjælker er blot nogle af de detaljer, Helle Ravn Sørensen elsker ved sin taglejlighed.

Historien om Boligselskabet Præstehaven: side 8-9 I fjerde kapitel af historien om Boligselskabet Præstehaven kan du læse om Afdeling 5’s tilblivelse og udvikling. Rosengården er en ældre dame, men var allerede i 1933 et moderne byggeri med både centralvarme og tørreloft.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. marts 2010.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: nadia@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen og Alexia Frahm Clausen

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · Marts 2010

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.


Leder

En varm opmærksomhed i den kolde tid Kære læser – velkommen i marts-nummeret af dit beboerblad

I en kold tid, hvor man mest har lyst til at skynde sig inden døre og putte sig under et tæppe med en kop the, kan det være svært at vide, hvordan naboen går og har det. Men måske man ind imellem burde krydse dørmåtten og ringe på hos ham ved siden af, der egentlig virker lidt ensom og uligevægtig? Det kan være, han har lyst til en kop kaffe og en snak. Det varmer alt sammen. For Klaus Seeberg var opmærksomme naboer og inddragelse i fællesskabet af stor betydning, da han kæmpede med at komme ud af en hverdag præget af psykisk sygdom, kriminalitet og misbrug. Læs mere på side 4-5, og lad dette være en opfordring til at holde lidt øje med hinanden – på den gode måde.

I en kold tid, hvor man mest har lyst til at skynde sig inden døre og putte sig under et tæppe med en kop the, kan det være svært at vide, hvordan naboen går og har det. Men måske man ind imellem burde krydse dørmåtten og ringe på hos ham ved siden af, der egentlig virker lidt ensom og uligevægtig?

Kalenderen siger marts. Selvom dette officielt er den første forårsmåned, ser det nu ikke ud til, at Kong Vinter har tænkt sig helt at slippe taget i Dannevang. Snerydningsmaskiner er på konstant overarbejde på vejene landet over, og også i Boligselskabet Præstehavens afdelinger har varmemestrene travlt med at rydde stianlæg og tilkørselsveje for sne.

I dette nummer af FællesBladet får Rosengården endnu en gang en del opmærksomhed. Historien om boligselskabet tager os tilbage til år 1933, hvor karreen på Silkeborgvej bygges efter den nye standard, hvor boligkomfort er i centrum, og hvor baggården erstattes af åbne, grønne friarealer. Endelig lægger vi vejen forbi en af de nye lejligheder på toppen af Rosengården og besøger en beboer, som er svært tilfreds med både indretning og udsigt. Læs om Rosengården på s. 6-9. Skulle du få lyst til at give dit køkken eller bad en forårsfrisk modernisering, er der godt nyt. Boligselskabet Præstehaven har indgået aftale med Tvis Køkkener og HTH Køkkener. Aftalen er med til at sikre en højere og mere ensartet standard ved moderniseringer af boligforeningens boliger. Samtidig får du som beboer gode rabatter, når du har brug for håndværkerhjælp til at modernisere dit køkken eller bad. Læs mere s. 10. Go’ læselyst! På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

FællesBladet FællesBladet· August · Marts 2009 2010

Side 3


FællesBladet · Marts 2010

Hvad kan DU gøre,

hvis din nabo er psykisk syg? A f K a t j a L u n d h , bo r g e r j o u r nalis t aa r h u s v e s t. d k o g B e n e d ik t e E r ly kk e , D e t B oli g so c ial e F æ ll e ss e k r e t a r ia t

Godt 50 almene beboere var mødt op til Beboeraktive på Tværs’ fyraftensmøde for at få gode råd til, hvordan man kan hjælpe en syg nabo. Mens regnen trommede på ruden uden for Café Perlen i Gellerup, fortalte Klaus Seeberg hudløst ærligt om, hvordan det er at være maniodepressiv og samtidig have et alkohol- og kokainmisbrug. Det var en lavmælt fortælling om de voldsomme konsekvenser af psykisk sygdom og misbrug. Klaus fortalte om et liv i overhalingsbanen, når han var manisk. Et liv med ødelagt familieliv, gældsætning, og kriminalitet for at finansiere sit misbrug. Han for-

Side 4

FællesBladet · Marts 2010

talte om afvænninger og tilbagefald.   I dag er Klaus Seeberg ude af sit misbrug og sin omflakkende tilværelse. Han bor sammen med sin kæreste, er førtidspensionist og har arbejde som pedel.

Mødt med ligeværd og respekt Under sygdomsforløbet boede Klaus i en almen bolig, og han fortalte om, hvor meget det betød for ham, at en nabo ringede på og spurgte om, han havde brug for at snakke. Efterfølgende blev Klaus inviteret på kaffe og kom også med i afdelingens herreklub og i afdelingsbestyrelsen. Flere gange fremhævede


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Klaus, hvor meget det havde hjulpet ham at blive mødt med ligeværd og respekt af sine naboer – han blev lukket ind i fællesskabet.

Beboerne skal have det godt med hinanden Teit Klitgaard er varmemester i Højbjerg Andels Boligforening. Han vil gerne have, at ALLE beboere trives i deres lejlighed og med deres naboer, og det gør han sit til at bidrage til. Teit kom med flere beskrivelser af, hvordan hjemmet kan se ud hos mennesker, der har mistet taget i virkeligheden og har for lidt overskud til at få hverdagen til at hænge sammen.   “Hvis man kan se, at folk har det skidt, skal man ikke lade stå til, men prøve at se, hvordan man kan hjælpe evt. ved at tilkalde professionel hjælp”, sagde Teit.

Vær dig selv! Som nabo kan man også selv gøre noget, Teit foreslog, at man taler sammen, drikker kaffe sammen og ikke mindst at man rummer, at vi ikke alle er ens, og at vi har forskellige ting, vi gør. “Vær dig selv, hvis du står over for en nabo, som du tror, har en psykisk lidelse. Lad være med at hoppe med på nogen historier, som at der fx kommer miltbrand ud af stikkontakterne”, sagde Teit og opfordrede videre til “hvis du er bekymret for din nabo, så henvend dig til din varmemester og lad ham gå videre med sagen. Vi har tavshedspligt!”   Efterfølgende var der debat, hvor et af emnerne var, hvor meget det kan forventes, at man som nabo kan og skal gribe ind, hvis der er en beboer med en psykisk lidelse.

Brochure med enkle råd Læs mere i folderen ”Psykisk Syge i dit boligområde” ved at kontakte Det Boligsociale Fællessekretariat på tlf. 8734 0002.   Du kan desuden komme i kontakt med Beboeraktive på Tværs på: www.bydele.dk/projekter/ beboeraktive-paa-tvaers

FællesBladet · Marts 2010

Side 5


FællesBladet · Marts 2010

Et indblik i Rosengårdens udsigt I april 2009 flyttede Helle Ravn-Sørensen ind i en af Rosengårdens nyopførte taglejligheder. Lejligheden er på 95 kvadratmeter og rummer hele fire værelser – her er der god plads til Helle, hendes to børn og ikke mindst hunden Ludwig. FællesBladet har besøgt Helle Ravn-Sørensen til en snak om livet i den udsigtsrige lejlighed.   A f A l e x ia F r ah m Cla u s e n

Det er en flot februardag, da FællesBladets udsendte besøger Helle Ravn-Sørensen. Solen skinner med et frostklart lys og sneen knitrer under fødderne – vinteren har for alvor gjort sit indtog i år. Derfor vækker det stor glæde, da Helle åbner døren og byder på varm the. Mens theen trækker, viser Helle stolt lejligheden frem, og knap er rundvisningen endt, før snakken falder på livet og sammenholdet i Rosengården.

En tilfreds (l)ejer – Jeg elsker at bo her. Det er skønt at flytte ind i så ny en bolig, hvor min familie og jeg er de første til at sætte vores præg på lejligheden, fortæller Helle Ravn-Sørensen.   Og Helle har med sikker hånd sat sit præg på lejligheden, der emmer af bøger, kunst og diverse stensamlinger, som Helle i forbindelse med arbejdet som geolog har samlet gennem årene.   Helle nyder at være lejer – især i Rosengården: ­  – Jeg er ikke praktisk anlagt, så det passer mig storartet at være lejer – det giver en anden frihed. Der er ingen tvivl om, at lejligheden her er som skabt for mig. Den rummer så mange skæve vinkler, kroge og fritlagte bjælker, som virkelig er inspirerende, beretter Helle, og viser de indgraverede

Side 6

FællesBladet · Marts 2010

romertal på bjælkerne. Tegnene har fungeret som håndværkernes pejlingsmærker, da tagkonstruktionen i sin tid blev opført. For Helle skaber de nummererede bjælker en stemning. En stemning, som har fået indflydelse på indretningen:   – Jeg har sat et billede op på to af bjælkerne. For det første elsker jeg kunst, og det kan være svært at finde plads til det hele. For det andet tænkte jeg, at hvis jeg placerede et billede der, så ville folk rette blikket derop og få øje på de historiske bjælker, beretter Helle.

Helle elsker kunst, men kunsten er at finde plads til alle billederne. Derfor har hun taget bjælkerne i brug – i håb om, at folk retter blikket mod de gamle romertal Det er endnu for koldt at sidde på altanen, men udsigten fejler bestemt ikke noget.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Eftermiddagssolens sidste stråler falder på Rosengårdens tage og altaner. Om sommeren nyder Helle godt af solskinstimerne, der rammer altanen det meste af dagen.

To fluer med et smæk Sidste år havde Rosengården 75-års jubilæum, og samme år stod de nye taglejligheder færdige. Det skal fejres med pomp og pragt, og bestyrelsen kan nu meddele, at festivitassen finder sted 14. maj 2010. Nærmere information følger, når dagen er planlagt.

Tørskoet i regn og slud I forbindelse med snakken om de flotte fritlagte bjælker fortæller Helle Ravn-Sørensen om loftets historie – en historie, som hun fik fortalt af en tidligere postomdeler:   – Før taglejlighedernes tid var loftet et tørloft. Her kunne børnene spæne omkring, og postmanden kunne gå tørskoet over fra opgang til opgang. På den måde var man fri for at skulle ud i regn og slud og kunne i stedet putte sig lidt i varmen, fortæller Helle.

Et held uden lige Helle kendte allerede til boligselskabet Præstehaven, før hun flyttede ind på toppen af Rosengården. Hun har tidligere boet i Ryhaven, men det var dog ved et tilfælde, at hun opdagede Rosengårdens nye taglejligheder:   – Jeg troede aldrig, jeg skulle være så heldig at få tilbudt lejligheden. Jeg stod som nummer 16 på ventelisten, så jeg var indstillet på, at flytningen ikke stod lige for døren. Men pludselig bød muligheden sig – langt tidligere end jeg havde turde håbe på – og så var det jo bare med at takke ja, fortæller Helle Ravn-Sørensen.   Og Helle er ikke ét sekund i tvivl om, at beslutningen om at flytte ind i Rosengården var den rigtige:

– Der er blevet taget så godt imod mig og mine børn – og vores hund. Da det gik op for os, at vi måtte holde husdyr, var lykken gjort. Min datter har altid ønsket sig en hund, så vi købte mopsen Ludwig, og han har givet anledning til snak. Han bliver kaldt Rosengårdens perle, og det er da ikke nogen dårlig titel at kunne bryste sig med, fortæller Helle med en smittende latter.   Hoveddøren går op og ind træder Maria, Helles 19 årige datter, som er lige så glad for at bo i lejligheden som sin mor. Maria fortæller om de gode sociale forhold i Rosengården, hvor der altid er rare folk at snakke med. Helle nikker og fortsætter:   – Vi føler os hjemme her. Jeg tror også, at bygningens facade har en del at sige – den har en psykologisk og omsluttende

effekt som gør, at man føler sig favnet og tryg, siger Helle. Forholdene er fantastiske her. Både ude og inde. Fra lejligheden har vi en fantastisk udsigt og ikke mindst en altan, hvorfra man kan se byens tage. Og hvis det er naturoplevelser, der trækker, så ligger Botanisk Have og åen lige om hjørnet – det er da luksus, slutter Helle RavnSørensen.

FællesBladet · Marts 2010

Side 7


FællesBladet · Marts 2010

Historien om Boligselskabet Præstehaven 1939-2009

Delikatesser og trikotage bag teglet Kapitel 4: Rosengården er allerede ved sin opførelse tilbage i 1933 et moderne og funktionelt byggeri. Da Boligselskabet Præstehaven overtager ejendommen i 1994, er en renovering dog tiltrængt – godt ti år efter fremstår afdelingen igen flot og tidssvarende.   A f Gi t t e F inn e r u p A n d r e s e n

Afdeling 5 – Rosengården er en ældre dame, men ny i klassen hos Boligselskabet Præstehaven, der køber den allerede eksisterende og velfungerende ejendom i 1994. Afdelingen forgrener sig fra Silkeborgvej og bliver til en lille oase i hjertet af Århus.   Rosengårdens historie går tilbage til 1933. Teglværksejer A. Vilhelm Pedersen, der ejer Kragelund Teglværk i Højbjerg, bygger ejendommen af blandt andet overskudssten og tegl fra Kragelund Teglværket, der senere overtages af De Forenede Teglværker. I 1934 står ejendommen klar til indflytning. En af de første beboere er købmanden, som åbner forretning i nr. 32.   Derudover følger en gartner, et bageri,

en delikatesse samt en lingeri- og trikotagebutik. Så der er stort set alt, hvad beboerne behøver af dagligdags fornødenheder i 1930’ernes Århus.   I 1994 køber Boligselskabet Præstehaven Rosengården af tømrermester Svend Andresen, der har overtaget ejendommen i 1987. Boligselskabet vil med købet kunne tilbyde andre typer af boliger end hidtil – ikke mindst boliger med en mere central beliggenhed, end de fleste af boligselskabets andre afdelinger på dette tidspunkt.   Med boligselskabets overtagelse får beboerne i ejendommen mulighed for på demokratisk vis at være med til at træffe beslutninger for Rosengårdens fremtid.

Det medfører efter en overgangsfase flere gode tiltag for afdelingen, der blandt andet får plantet roser, så afdelingen kan leve op til sit navn.

Ny standard med højt til loftet 1930’ernes Rosengården var moderne efter datidens standarder. Der var både centralvarme og forretninger lige ved døren samt tørreloft og strygestue på tagetagen, så man ikke skulle ud i kulden. Da Boligselskabet Præstehaven i 1994 overtager ejendommen, trænger den gamle gård efterhånden til en renovering. Taget er ved at være slidt, ligesom rør og el-installationer trænger til en snarlig udskiftning.

Læs mere I næste måned kan du læse om Ryhaven. Afdeling 3 ser dagens lys i 1964 og er Boligselskabet Præstehavens første rækkehusbyggeri.

Side 8

FællesBladet · Marts 2010


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Om Rosengården Afdeling 5:

Rosengården

Arkitekt:

A. Mogensen

Opførelsesår:  1933 (opkøbt af Boligselskabet Præstehaven i 1994) Antal boliger: 91 Boligtyper:

Lejligheder

Adresse: Silkeborgvej 32-54

8000 Århus C

Der går imidlertid godt ti år, før en større renovering er en realitet. I marts 2006 bliver renoveringen vedtaget på et ekstraordinært møde. To år – og timers støjen og støv – senere kan Rosengårdens beboere glæde sig over en afdeling, der har fået nyt tag, nye vand- og afløbsinstallationer, nyetablerede cykelskure og affaldsplads, et større vaskeri og nymalede opgange og vinduer. Men det største af det hele er, at Rosengårdens tagetage er forvandlet til tolv taglejligheder med gårdens vel nok bedste udsigt.   De nye taglejligheder er med til at finansiere det nye tag, som i lang tid har været tiltrængt i Rosengården. De nye lejligheder kan dog ikke finansiere hele renoveringsarbejdet i Rosengården, og gårdens beboere må finde sig i en mindre huslejestigning. Til gengæld kan beboerne glæde sig over at bo i en mere tidssvarende afdeling end tidligere. Og de, der bor øverst, kan glæde sig over en tilværelse på toppen i store moderne lejligheder på henholdsvis 70 og 103 kvadratmeter.

“Rosengården har været vores hjem i 50 år, for vi føler os så godt tilpas her. Her er ingen problemer, og gårdhaven er så dejlig. Vi er begge to handicappede,så vi kan ikke gå ud. Folk synes, det er besværligt for os at bo på 2. sal og opfordrer os til at flytte. Men det bliver der ikke noget af”. Alice Jensen, 86 år, 2005.

Arkitekturen i 30’erne – og i Rosengården Boligbyggeriet i 1930’ernes Danmark er præget af funktionalismen og ønsket om at skabe gode boliger til almindelige mennesker. Den klassiske karré “åbner” sig gradvist og bliver til enkeltliggende bygninger. Rosengården er et fint eksempel på kvalitetsbyggeri fra 30’erne.   Bygningen er opført som en karré, men åbnet op mod omverdenen og bygget i kvalitetsmaterialer. Hensigten er, at der skal mere lys og luft ind i boligerne på denne tid, samtidig med at gaden og baggården erstattes af grønne friarealer.   Man går nu mere op i, at lejlighedernes indretning er i orden, end den ydre “pynt” på facaden i form af gesimser og friser. Centralvarme og bad/toilet bliver allemandseje. Det gør en stor forskel i sygdomsbekæmpelse og den generelle trivsel.

FællesBladet · Marts 2010

Side 9


FællesBladet · Marts 2010

nyt fra boligselskabet

Ny ordning

med kontante fordele Fra den 1. april 2010 træder en ny ordning om valg af køkkenfirma i kraft. Boligselskabet Præstehaven indgår fra ovennævnte dato i et samarbejde med to firmaer fra lokalområdet – og det kommer beboerne til gavn.   A f A l e x ia F r ah m Cla u s e n

Når beboerne i Boligselskabet Præstenhaven fremover ønsker håndværkerhjælp til modernisering af køkken og bad, er det Tvis Køkkener ved Jan Sloth Jørgensen og HTH Køkkener i Tilst, der står for udbedringerne. Før i tiden, og frem til april 2010, har beboerne selv haft mulighed for at vælge, hvilket firma de ville have til at renovere deres bolig, men af flere årsager ønsker Boligselskabet at ændre denne regel. Kristian Jensen, driftschef i Boligselskabet Præstehaven, fortæller om den nye aftale:   – Grunden til, at vi har lavet en ny samarbejdshandel, er de mange problemer, der har været i forbindelse med fraflytning af

boliger. Vi har ikke tidligere opstillet regler for, hvilke firmaer der skulle stå for moderniseringen, og der er nogle steder blevet benyttet firmaer, som ikke har leveret den rette standard, eller som ikke længere eksisterer, hvilket har gjort det svært at skaffe reservedele til de mange forskellige køkkener. Det er et problem, fortæller Kristian Jensen og tilføjer:   – Derfor har vi valgt at indgå i aftalen med Tvis og HTH Køkkener. De er begge store firmaer og er kendt for at udbyde en høj kvalitet og service. Tvis har efterhånden lavet en del arbejde for os, hvorimod HTH er ny samarbejdspartner. Men de har erfa-

ringer fra samarbejde med andre boligforeninger og er udelukkende blevet omtalt positivt, siger Kristian Jensen.

En win-win situation Det nye samarbejde er dog ikke kun indgået for at sikre en høj standard i forhold til modernisering af boligerne. Aftalen kommer også beboerne til gode. Ved at koncentrere samarbejdet om to solide firmaer er det nemlig muligt at opnå en bedre rabatordning.   Se mere om finansieringsordningen på Boligselskabet Præstehavens hjemmeside www.praestehaven.dk

Finansieringsordningen kan anvendes: Ved modernisering af køkken:

Ved modernisering af badeværelse og toilet:

•  Udskiftning af køkkenskabe/-låger

•  Udskiftning af toilet og badekar

•  Udskiftning af bordplader

•  Udskiftning af blandingsbatteri og vask

•  Opsætning af fliser på vægge

•  Opsætning af fliser på vægge

•  Udskiftning af vask og blandingsbatteri

•  Fjernelse af badekar og montering af brusehjørne

•  Maling og tapet i forbindelse med renovering

•  Maling i forbindelse med renovering

Side 10

FællesBladet · Marts 2010


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

fotoreportage

Tørre tøndeslag i Trivselshuset

Søndag den 14. februar 2010 slog Trivselshuset dørene op for et festligt fastelavnsarrangement. Traditionen tro mødte udklædte børn op for at slå katten af tønden, mens forældrene glædeligt så med fra sidelinjen. Ud over tøndeslagning var der mulighed for at tumle på hoppepuden, prøve lykken i fiskedammen og kreere fastelavnsris samt masker.   A f A l e x ia F r ah m Cla u s e n

Mens børnene ventede spændt på tøndeslagningen, blev hoppepuden taget flittigt i brug.

Der blev tegnet og klippet til den store guld-medalje, og fastelavnsrisene blev pyntet med farvet karton.

Spændingen og koncentrationen var høj, da der blev slået katten af tønden.

Også det lille Tigerdyr fra Peter Plys fandt vej til Trivselshuset.

Den stolte kattedronning krones med manér.

FællesBladet · Marts 2010

Side 11


FællesBladet · Marts August2010 2009

Opslagstavlen Onsdagsklubben i Rønnehegnet Da vi ikke har fået nye forslag, har vi dette på programmet: Uge 6

Uge 22

10/2: Slår vi Katten af Tønden kl. 14.00 - 16.00

2/6: Banko kl. 14.00 - 16.00

Uge 8

Uge 25

24/2: Banko kl. 14.00 - 16.00

23/6: Frokost Afslutning af foråret kl. 12.00

Uge 12

Tilmelding og betaling den 16 /6 i huset

24/3: Påskefrokost kl. 12.00:

eller i nr. 80. Pris: 50 kr.

Tilmelding og betaling den 17/3 i huset eller i nr. 80. Pris: 50 kr.

Vi tager forbehold for ændringer. Kom gerne med forslag − der er plads i kalenderen.

Uge 14 7/4: Banko kl. 14.00 - 16.00

Venlig hilsen Poul, Preben, Lone & Alice

Uge 18 5/5: Løvspringstur kl. 11.00 Tilmelding og betaling den 28/4 i huset eller i nr. 80. Pris: 100 kr.

ÅBEN HVER ONSDAG Ulige uger: Kl. 10:00 - 12:00: Kaffe og rundstykker Lige uger: Kl. 14:00 - 16:00: Kaffe & brød, hyggesnak og andet.

Side 12

FællesBladet · Marts 2010


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Opslagstavlen NØDRÅB!

Ny parkeringsordning i afd. 6 og 17

Fra BLOK A7, Hasle Centervej Klimatopmøde, REN BY, og meget mere… Mange fine ord − men hvad hjælper det, når så lille et tiltag, som at kunne komme af med glas og flasker, ikke kan lade sig gøre?

Efter ønske fra afdelingsbestyrelsen træder en ny parkeringsaftale i kraft 1. marts 2010. Det medfører, at alle, der ikke parkerer i de markerede båse, skal betale en parkeringsafgift.

VORES container blev fjernet i efteråret 2009, og vi har endnu ikke fået en erstatning for samme.

  Du kan se de nye regler på skiltene ved alle indgange til parkeringspladserne og læse nærmere om den nyeparkeringsaftale i det brev, der bliver uddelt til samtlige lejemål.

Håber at dette indlæg kan hjælpe os. Om ikke andet, så må det være oplæg til DEBAT. På vegne af mange beboere i blok A7, Lulu Andersen

Åbent hus

Mød en sundhedsplejerske fra området i

TRIVSELSHUSET

Du kan få råd og vejledning om opdragelse,

Hasle Centervej 159, 8210 Århus V

kost, børns udvikling og leg m.m.

 Torsdag kl. 10-12

Hilsen Sundhedsplejerskerne

(ikke i skolernes ferie eller på helligdage).

Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind

Joan Ø. Lund

samvær med andre kvinder og børn  

FællesBladet · Marts 2010

Side 13


FællesBladet · Februar 2010

F Æ L L E S S P I S N I N G I TR I V S E L S H U S ET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

marts 2010 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00

Dato

Frokost ( fra kl. 11:30 )

Aftensmad

MA

08-03

Pitabrød med tre slags fyld

Bøf i folie med kartoffelbåde og salat

TI

09-03

Smørrebrød 2 stk.

Farserede porrer med kartofler og sovs

ONS

10-03

Skinkestang med salat

Fiskefrikadeller med kartofler og persillesovs

TO

11-03

Wokgryde med oksekød

Hakkebøf med bløde løg, sovs og kartofler

MA

15-03

Paprikakylling med ris

Flanksteak med bagekartofler, salat og brød

TI

16-03

Pastasalat med brød

Grydekylling med kartofler og sovs

ONS

17-03

Bøf med spejlæg og rugbrød

Koteletter i fad med ris

TO

18-03

Frikadeller og kartoffelsalat

Bøf stroganoff med kartoffelmos

MA

22-03

Grov sandwich med fyld

Kalkunbryst med hasselback kart. og salat

TI

23-03

Byg-selv burger

Mørbradgryde

ONS

24-03

Pandekager med fyld

Forloren hare med kartofler og sovs

TO

25-03

Kylling med tomatsalat

Frikadeller og kartoffelsalat

MA

29-03

Pålægsbuffet

Kylling med karrysovs og ris

TI

30-03

Kalkungryde med ris

Torskegratin med kartofler og dildsauce

ONS

31-03

Hotdogs

Fyldte lammeruller med salat.

TI

06-04

Kalkunbryst med pestokartofler

Gammeldags oksesteg med kartofler og sovs

ONS

07-04

Rodfrugtsuppe med kylling

Hønsefrikassé med kartofler

TO

08-04

Ovnbagte kartofler og grydesteg

Biksemad med spejlæg

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen)

•  1 frokost •  1 middag • Ud af huset • Ekstra kød

Side 14

kr. 20,kr. 20,kr. 25,kr. 7,-

FællesBladet · Marts 2010

• Emballage kr. 5,•  Levering kr. 5,•  10 klip kr. 180,• 10 klip ud af huset kr. 280,-  (incl. emballage og udbringning)

Banko første m hver an i måned dag en kl. 18:00 - husk ma den hertil skal best illes sene st ugen før.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA K T O P LY S N I N GER Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af gæsteværelser sker ved henvendelse til varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 telefon: 86 15 57 52 – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03. Kontakt venligst på hverdage mellem kl. 15-18. Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Morten Bruus Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 mb@praestehaven.dk Udlejning sker ved henvendelse til varmemester Morten Bruus på varme­mesters kontor hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86257313 eller mb@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 torsdage mellem kl. 17.00 og 18.30 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk

A d m inis t r at ion

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere.

Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V

Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Torben Skovsgaard Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 ts@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej. Træffetid man-ons kl. 16-19: Tlf. 21 39 76 48 (gerne sms) eller på mail: ryhavevej14@gmail.com

Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Ons: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Tors: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00 9.30-18.00

Fre:

9.30-11.00 9.30-11.00

Pers. henv. Tlf. henv.

Inspektører: Jesper Tjørnild: Tlf. 87 44 75 92 (afd. 1,2,6,16) Rasmus Christensen: Tlf. 87 44 75 99 (afd. 3,5,9,10,11,12,13,14,15) Hverdage Torsdage tillige

8.30-9.00 15.00-17.00

B oli g s e lskab e t s b e s t y r e ls e Else Christensen (form.) Viborgvej 117, st. 2 Tlf.: 86 15 13 11

Gitte Bülow Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 20 22 61 46

Ole N. Madsen Ryhaven 93 Tlf.: 8619 87 56

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. Tlf.: 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, st. tv. Tlf.: 21 62 84 93

Per Kjærgaard Ryhaven 46 Tlf.: 86 75 55 77

Klaus Dahlerup Djernes Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

A n d r e n y t t i g e a d r e ss e r FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Nadia Bjørnson-Langen, e-mail: nadia@protekst.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · Marts 2010

Side 15


FællesBladet · August 2009

Xxxxxxxxx XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Udsigten fra lejligheden i Hasle er et panoramakort over Århus by og omegn. Jeg kan se Prismet, Bruuns Galleri, Rådhustårnet, højhusene på Langenæs, og som en ramme om byen ligger Mols, Samsø, Marselisborg Skov og Holme Bjerge. Ulla fortæller, at hun kan se det hejste flag, når Dronningen besøger Marselisborg Slot. - Der er altid noget at se på, siger hun. Ulla udpeger de hvide IC3toge der venter på at køre ind på Hovedbanegården omkring 4 kilometer syd for os. Hun så de første røde lyntoge komme ind på Århus Station i 1935 fra sine bedsteforældres første sal på Østrevej i Hasle. Den gang var der nemlig endnu ikke bygget noget neden for, så der var frit udsyn til jernbanestrækningen. Ulla Rasmussens bedsteforældre flyttede til Hasle i 1900, da hendes far var 2 år, så hun har sine rødder i kvarteret . - Jeg har sådan set boet i Hasle i al min tid, siger Ulla. Dåb, konfirmation og ægteskab er blevet klaret i Hasle Kirke, hendes far var skolebetjent på Hasle Skole, hvor Ulla også var ansat i 25 år som sekretær, og hun mødte sin nu afdøde mand, da han som murer var med til at lave en tilbygning til skolen i 1950.

Plads og mangel på samme Ulla blev gift med sin mand i 1951, hvor de blev skrevet op til en lejlighed. Syv år senere gav det gevinst, og de flyttede ind i den hyggelige to-værelses lejlighed fra 1939 i PræsteSide 16

FællesBladet · August 2009

havens afdeling 2 på Viborgvej. Da der kom en søn til den lille familie, blev det lidt trangt, men om livet på få kvadratmeter siger Ulla: - Det ku’ man den gang. I dag flytter børnefamilierne til større lejligheder eller i hus, så det er småt med legende børn på plænen neden for huset nu. Ulla forstår dem nu godt, hun kunne også godt bruge et ekstra værelse oven i de 65 kvadratmeter, selvom sønnen for længst er flyttet hjemmefra. I forbindelse med det sidste halve års renovation har hun godt nok fået dybere vindueskarme til sine mange blomster, men vindueskarme giver ikke ligefrem ekstra plads til at bevæge sig på.

Hasle - før og nu I det hele taget var der en del mere liv i kvarteret førhen. Ulla fortæller, at der på et tidspunkt lå hele syv butikker lige omkring hendes blok, der var blandt andet en gartner, et mejeri, cigarhandler, og skomager. - Skomageren bor her endnu, og han var her nok fra begyndelsen , siger Ulla og smiler. Der er sket en del udbygning i Hasle i den tid, Ulla har boet der. Flere bygninger og en del flere beboere er kommet til, og gennem de seneste år, har der været en del udskiftning blandt naboerne. - Før i tiden, da jeg var barn og da også som voksen, da kendte vi jo alle, mindes Ulla. Hun har dog stadig et godt overblik over området, ikke mindst fordi hun arbejder i Hasle Lokal-arkiv, hvor de indsamler informationer om Hasle fra aviser, har gamle kort over tidligere gårde i området, og en ret stor samling af billeder taget af kvarteret og dets beboere gennem det sidste århundrede. Hvert år på lokalarkivets fødselsdag d. 1. oktober laver de en udstilling, og i forbindelse med Hasle Skoles 250

års jubilæumsfest i 1993 havde de en stor udstilling med fotos af skolen og dens elever gennem fotografiets tidsalder. Mange elever kunne her se billeder af både deres forældre og bedsteforældre på skolebænken.

En historie i sig selv Når man ser sig omkring i Ulla Rasmussens lejlighed, virker det egentlig indlysende, at hun er så engageret i lokalhistorien. Væggene og hylderne i lejligheden vidner om hendes egen historie. Bag døren hænger fotos af familien. Der er sort-hvid fotos af hendes egne bedsteforældre i stiveste puds side om side med billeder fra familiefester med hendes søskende, børn og børnebørn på slap line og i strålende farver. Ulla har mange malerier og billeder på væggene, som hun har købt som soMotiverne, der fortrinsvist er stor-slåede landskaber, både dokumenterer et liv rigt på oplevelser og matcher udsigten fra vinduet. Hvor væggene ikke har billeder, er der i stedet reoler med bøger. Der er fortrinsvist bøger om kunst og rejser, men lige i øjeblikket er det dog kriminalromaner der ligger fremme, fortæller Ulla og ler. Hun læser en del og mener det ligger i blodet, da hun kommer fra en familie, hvor så godt som alle ofte ses med en bog i hånden. Ulla har for nyligt katalogiseret sin samling af bøger og cd’er i forbindelse med, at hun ville at lære at bruge en computer, og det har været noget af et omfangsrigt projekt at dømme ud fra hylderne i stuen og soveværelset, men Ulla har mod på at lære mere og at få flere oplevelser både i Hasle og på rejser i udlandet. Som det næste mulige rejsemål nævner Ulla Tyrki. har billeder, er der i stedet reoler med bøger. Der er fortrinsvist bøger om kunst og rejser, men lige i øjeblikket er det dog kriminalro

130_Marts2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you