Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

1. september 2008 · Nr. 115

Bispehaven

 i mediernes søgelys

I d e t t e n u mmer

Leder: Fup eller fakta? Bispehaven: Nu gik det lige så godt … Præstehaven 2: En ildsjæl fylder 60 år Rønnehegnet: Motionsrum får pulsen til at stige Bymosevej: Ungetilbuddet – et tilbud til unge sindslidende Invitation: Få gratis billetter til AGF’s hjemmekampe

Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · September 2008

I dette nummer: Kedsomhed skyld i kriminalitet: side 4-6 Smadrede ruder, vold på gaden, trusler og konstant frygt har i løbet af sommeren været hverdag for beboerne i Bispehaven. Nu siger flere af beboerne stop. De vil ikke længere finde sig i chikanerierne og utrygheden. De vil have deres bydel tilbage.

Byrådspolitiker tager ordet: side 7 Byrådsmedlem Kristian Würtz (A) tager ordet i kølvandet på den seneste tids negative omtale af Bispehaven i medierne. Ifølge ham har Boligselskabet Præstehaven ikke pyntet på effekten af renoveringen af Bispehaven, men i stedet skabt en efterlevelsesværdig succes. Læs indlægget i dets fulde længde.

Sidste stop inden virkeligheden: side 10-11 For seks år siden flyttede unge sindslidende og personale fra psykiatrien i Århus ind på Bymosevej for at danne ”Ungetilbuddet”. Et tilbud til unge sindslidende om integration i et miljø med andre unge. Initiativet er en succeshistorie, som kæmper med fordomme og manglende eksponering, men står det til de ansatte og brugerne, er billedet ved at blive ændret.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. september 2008.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: gitte@protekst.dk Postadresse: Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Gitte Finnerup Andresen, Christina Faaborg Jensen og Peter Hoffmann.

Oplag: 2.220 eksemplarer Repro og tryk: Trykkestedet ApS

Layout: INEO Designlab Århus a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · September 2008

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Boligselskabet Præstehavens officielle standpunkt.


Leder

Fup eller fakta? Kære læser – velkommen i september-nummeret af dit beboerblad

En gennemgribende renovering har ellers de seneste år gjort Bispehaven til et mere attraktivt sted at bo. Stigende ventelister er blevet forstærket af, at antallet af fraflyttere har været stærkt nedadgående, samtidig med at andelen af beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet har været stigende siden renoveringen. Det burde være bevis nok for, at området har fået det løft, det trængte til, og at renoveringen har været en succes – vel at mærke med behov for fortsatte justeringer undervejs.

Det er ærgerligt, når virkeligheden fordrejes, og et ellers godt image får unødige ridser i lakken.

Nu gik det lige så godt! Bispehaven, der de seneste år har undergået en markant udvikling og opbygget et positivt image, kom i august pludselig i mediernes søgelys. Årsag: Kedsomheden fik overtaget hos en lille gruppe af områdets børn og unge hen over sommeren. Og Bispehavens beboere måtte se en hverdag i øjnene med chikanerier og utryghed.

Alligevel vælger JP Århus i tiden efter urolighederne at fokusere mere ensidigt på resultaterne af renoveringen. På avisens forside kan man 9. august 2008 læse om ”Taltrylleri i Bispehaven” og et boligselskab, der angiveligt skulle have tegnet et skønmaleri af beboersammensætningen. Det er ærgerligt, når virkeligheden fordrejes, og et ellers godt image får unødige ridser i lakken. Sagen er nemlig den, at skribenten tilsyneladende ikke har gjort sit forarbejde godt nok. Læs mere på side 4-7, hvor også forretningsfører Allan Søstrøm og byrådsmedlem Kristian Würtz (A) kommenterer udlægningen af sagen. Hvis det virkelig stod i boligselskabets magt at trylle, ville det være et kærkomment redskab nu, hvor de ordinære afdelingsmøder igen står for døren. Traditionen tro er der stort fremmøde i nogle afdelinger, mens andre tager et lidt længere tilløb. Det er imidlertid kun dig som beboer, der vælger, om du ønsker at få indflydelse på stort og småt i din afdeling.

Go’ læselyst – og på gensyn på afdelingsmødet!

På redaktionens vegne Gitte Finnerup Andresen

FællesBladet · September 2008

Side 3


FællesBladet · September 2008

Den seneste tids uro i Bispehaven fik i august Boligselskabet Præstehavens største afdeling i mediernes søgelys. Flere tiltag er i mellemtiden sat i værk, påstande er blevet fremsat – og afvist igen – ikke blot af forretningsfører Allan Søstrøm, men ligeledes af byrådsmedlem Kristian Würtz (A). FællesBladet sætter her fokus på den seneste tids uroligheder og uoverensstemmelser.

Kedsomhed skyld i kriminalitet Smadrede ruder, vold på

Bristede drømme

gaden, trusler og konstant

Eva Christensen havde en vision, da hun i sin tid flyttede til Bispehaven og efterfølgende blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen i september 2006. Hun ville forvandle Bispehaven til et bedre sted at bo, for både børn og voksne. Det ønske er blevet sat på prøve efter sommerens uroligheder. Og det er en tydeligt berørt Eva Christensen, der tager telefonen i ugen, hvor urolighederne i Bispe-

frygt har i løbet af sommeren været hverdag for beboerne i Bispehaven. Nu siger flere af beboerne stop. De vil ikke længere finde sig i chikanerierne og utrygheden. De vil have deres bydel tilbage.

men også fra andre områder af Århus. De unge foretager sig alt fra smadrede ruder og chikane til tyveri og overfald. – Jeg kan godt forstå det. Det er jo ikke nok at renovere et område. Der skal også oprettes aktiviteter for de børn og unge, der bor i området. Men legepladser var ikke en del af renoveringsarbejdet, siger Eva Christensen med tydelig ærgrelse i stemmen.

  A f C h r i s t i na F aabo r g J e ns e n

Der var ellers ved at herske fred og idyl i Bispehaven. Afdelingen er blevet gennemgribende renoveret, og for blot få måneder siden blev der gjort rent i krogene, og alle håbede, at det var en opfordring til også at holde rent bord med hensyn til kriminalitet og utilpassede unge. Men hen over sommeren blev hærværk og vold igen en del af hverdagen, og mange beboere er utrygge ved at forlade deres eget hjem. - Af frygt for hævnakter tør mange beboere ikke angive de unge til politiet, i stedet går de helst en stor bue udenom, hvis de ser andre blive forulempet på gaden, siger Eva Christensen, der er beboer i Bispehaven. Kriminaliteten blev for meget for hende, og hun greb ind, da hun var vidne til et overfald på en ældre beboer.

Side 4

FællesBladet ·September 2008

haven er kulmineret. I første omgang er hun i tvivl, om hun overhovedet ønsker at tale mere om begivenhederne: – Det er rigtigt hårdt for mig og min familie og også hårdt for andre beboere, siger hun. Ifølge Eva Christensen er kernen i problemerne, at en flok børn og unge føler sig svigtede og keder sig. Derfor mødes de med andre unge, ikke kun fra Bispehaven,

Overvejer at flytte Eva Christensen har klart kunnet mærke en forskel, siden Socialcenter Vest har skærpet indsatsen i Bispehaven. – Det er rigtigt dejligt igen at se børnene komme løbende på vej til en aktivitet med deres tasker på ryggen og smil på læben. Jeg håber bare, at kommunen vil blive ved med at tage sit ansvar alvorligt, siger Eva Christensen.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

– Den skærpede indsats, kommunen lige nu gør, er kun en lappeløsning. Man er nødt til at se på, hvad de unge har brug for. En ny boldbane, en multibane eller eventuelt deres eget sted på området ved vandtårnet. Det fortjener de. Eva Christensens håb er, at Allan Søstrøms aftale med Socialcenter Vest kommer til at love en lysere fremtid for Bispehaven. – Allan plejer heldigvis at være en mand, der holder, hvad han lover, siger Eva Christensen. Forretningsfører Allan Søstrøm er ærgerlig over hændelserne i Bispehaven. Han tror dog på, at problemet løser sig med kommunens hjælp, og at Bispehaven i løbet af en måneds tid har genoprettet sit gode image.

Hun har blandt andet været ude for at blive tilsvinet på gaden, mens hun var ude at gå med sin seksårige søn. – Det er simpelthen dybt provokerende. Jeg er jo på de unges side og synes også, at det er for dårligt, at der ikke sker noget med hensyn til aktiviteter for dem. Kriminaliteten er deres råb om hjælp. På spørgsmålet, om den seneste tids chikanerier kan få hendes familie til at flytte fra Bispehaven, siger hun: – Ja, jeg ved jeg ikke, om vi i overhovedet har lyst at blive boende efter alt dette. Et hjem er et sted, hvor man skal kunne lade op, men det er vores ikke længere. Eva Christensen ville ønske, at flere tør stå frem, da det trods alt har hjulpet, siden hun gjorde det. Men hun kan godt forstå, hvis beboerne er bange. Problemet går helt tilbage til før nytår, mener Eva Christensen. De såkaldte urbanmidler slap op før jul, hvilket gjorde, at der ikke var penge til nye legepladser eller at opretholde aktiviteter for de unge i foråret. Der er blevet bevilget flere penge, men først fra januar 2009. – Et år, ja ikke engang et år, er nok til, at det kan gå galt, fastslår Eva Christensen og fortsætter:

Mangel på opdragelse Forretningsfører Allan Søstrøm fortæller, at problemet drejer sig om to grupper. Den ene er meget unge børn, der render rundt om aftenen. Den anden gruppe er lidt ældre, utilpassede unge, der er blevet smidt ud af ungdomsklubben. – For at sige det på godt jysk, synes jeg, det er træls. Det er smadderirriterende, at en lille gruppe af forvirrede unge kan gøre så meget skade. Det er for tyndt!, siger Allan Søstrøm, der ikke vil tillade sommerens hændelser at ødelægge Bispehavens gode image. – Det er det samme, som da ungdomshuset blev ryddet i København. De unge tænker ikke på konsekvensen af deres handlinger eller på økonomien i det hele. Al den hærværk gavner ikke de unges sag. Allan Søstrøm mener, kriminaliteten skyldes, at de unge ikke har lært at opføre sig ordentligt. – De har dannet en udendørsklub uden styremekanisme eller opsyn ved Den integrerede institution på Bispehavevej. De keder sig, én smadrer en rude, og det synes de andre er sjovt.

Kan få konsekvenser Allan Søstrøm ærgrer sig over, at sagen har fået lov til at udvikle sig, som den har, før boligselskabets råb om hjælp blev hørt af kommunen. – Problemet har eksisteret siden nytår, hvor pengene slap op, hvilket betyder, at

der ikke er ressourcer nok til ekstra mandskab. Sammenlignet med sidste år har der på grund af pengemangel ikke været nogen sommeraktiviteter for børn og unge i år. Lokaliteterne er der, men der skal nye indsatser til, for at de igen bliver brugt, siger Allan Søstrøm og fortsætter: – Vi har fået bevilget flere penge, men kommunen skal godkende budgettet, før de bliver frigivet. Der skal dog lyde en stor ros til kommunen for den indsats, de har gjort i dagene efter episoderne. Vi har fundet en rigtig god samarbejdsform, og kommunen formår at løse problemet. Spørgsmålet er, om kriminaliteten kan få konsekvenser for de involverede børns familier: – Det skal der slet ikke være tvivl om, kommer det uden tøven fra Allan Søstrøm, der fortsætter: – Hvis det bliver bevist, at nogle unge fra vores afdeling har forulempet andre beboere, er de ikke egnede til at bo i vores boliger. Det er kort sagt uacceptabelt. Allan Søstrøm vurderer, at Bispehaven i løbet af en måneds tid har genoprettet sit gode image: – Man kan kalde det orkanen Katarina, ordenen bliver genoprettet igen bagefter. Men det er vigtigt for os at vise, at vi er færdige med alt dette postyr ved ikke at være en del af mediebilledet længere.

F a k ta o m u r ban m i dl e r : Urbanmidlerne er bevilget fra EU. De skal bruges til ”at fremme økonomisk og social byfornyelse af kriseramte byer og bydele for at sikre en bæredygtig byudvikling”. Boligselskabet Præste­ havens midler slap op omkring nytår 2007. Der er nye midler på vej, sandsynligvis til januar 2009.

FællesBladet · September 2008

Side 5


FællesBladet · September 2008

FællesBladet bringer her indlæg af henholdsvis forretningsfører Allan Søstrøm og byrådsmedlem Kristian Würtz – i kølvandet på JP Århus‘ omgang med fakta i forbindelse med urolighederne i Bispehaven.

Leder-trylleri i JP Århus   A f A llan S ø s t r ø m , fo r r e t n i ngsf ø r e r i B ol i gs e ls k ab e t P r æ s t e h a v e n

forskellige befolkningsgrupper. Og det fordeler sig i dag sådan, at antallet af lejligheder udlejet til etniske danskere er 52,5 procent imod 47,5 procent til flygtninge og indvandrere. Det sagde vi dengang, og det siger vi nu. Det er for mig ikke interessant, hvor mange danskere samt flygtninge og indvandrere der bor i Bispehaven. Derimod er det interessant, at vi har forbedret et område ved at leje en større andel af lejlighederne ud til ressourcestærke beboere.

Kæden hopper af i leder

JP Århus har set på befolkningssammensætningen i Bispehaven efter det gennemgribende områdeløft, som blev færdig sidste år. De skriver, at der stadig er 70 procent flygtninge og indvandrere, selv om vi i Boligselskabet Præstehaven angiveligt skulle have givet offentligheden og politikerne det indtryk, at andelen af danskere efter renoveringen udgjorde halvdelen af beboerne. Måske har JP Århus selv bidraget til at give dette indtryk. Det er i hvert fald ikke, hvad vi oplyste. Vi koncentrerede os – og gør stadig – nemlig udelukkende om, hvor stor en andel af lejlighederne, der er udlejet til de

Side 6

FællesBladet ·September 2008

Derimod er det interessant, at vi har forbedret et område ved at leje en større andel af lejlighederne ud til ressourcestærke beboere.

Under overskriften ”Taltrylleri i Bispehaven” bragte JP Århus lørdag d. 9. august 2008 en forsideartikel samt en stort opsat artikel på side 6 og 7 om Bispehaven.

Alt dette fremgår tydeligt inde i avisen i et udmærket opslag, som kommer bredt omkring Bispehaven. Kæden hopper til gengæld af i JP Århus søndag d. 10. august 2008, hvor en fortravlet lederskribent anklager os for at have opgivet forkerte tal for at ”udstille et skønmaleri”. Hvis denne lederskribent havde haft tid og lyst til at læse sin egen avis dagen før,

ville han have set, at JP Århus skriver om antallet af beboere, mens vores tal beskriver antallet af lejligheder lejet af de forskellige befolkningsgrupper. Det er som sagt mere interessant for os, at vi rent faktisk har været i stand til at leje flere lejligheder ud

til ressourcestærke beboere end tidligere som følge af den omfattende renovering. Vi kan kun påvirke sammensætningen af lejere. Vi kan ikke påvirke kulturelt betingede familiemønstre, der betyder, at flygtninge og indvandrere typisk bor flere sammen i en lejlighed, mens danskerne i Bispehaven som regel er enlige eller par uden børn.

Sløset omgang med fakta Det er fint, at JP Århus interesserer sig for udviklingen i et boligområde, og avisen skal have ros for dens grundige dækning af Bispehaven. Det er derimod ikke fint, at en lederskribent i samme avis på grund af dovenskab eller mangel på tid, eller hvad der må være dennes begrundelse for sløset omgang med fakta, ødelægger det positive image, som Bispehaven igennem de seneste års forandringer har bygget op. Sandheden er, at Boligselskabet Præstehaven dengang oplyste, at over halvdelen af lejlighederne i Bispehaven nu var lejet ud til etniske danskere. Der blev ikke herfra nævnt noget om fordelingen af de faktiske beboere. Det må stå for JP Århus’ egen regning. Når det er sagt, så er jeg egentlig også ligeglad med, hvor mange sorte og hvide der bor i Bispehaven. Det, der interesserer mig, er, om vi kan tiltrække ressourcestærke beboere uanset deres kulør. Og det kan vi, viser tallene. Tallene viser også, at ventelisten på lejligheder er steget markant inden for de seneste to år, så der nu står op til 900 i kø til nogle af lejlighederne.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Fremgang i Bispehaven A f K r i s t i an W ü r t z B y r å ds m e dl e m ( A ) ,   m e dl e m af Ø k ono m i - sa m t T e k n i k og m i l j ø u d v alg e t i Århus.

JP Århus vendte tilbage fra sommerferien med en ”afsløring” af, at renoveringen af Bispehaven ikke har hjulpet. Boligforeningen blev skoset for, at have ført århusianerne bag lyset med ”taltrylleri”, samt at have lokket intetanende borgere og politikere i den vildfarelse, at renoveringen havde været til gavn. Jeg har tidligere udtrykt min begejstring for renoveringen, så hvis JP Århus har ret er jeg jo blevet snydt! Sådan føler jeg det nu langt fra. Enhver kan se ved selvsyn, at Bispehaven har fået et enormt løft med renoveringen. Området fremstår langt flottere end før, og effekten

Er du ung? Har du psykiske problemer? Bor du i Århus Vest?

har da også været tydelig: Fraflytningen er lavere, ventelisterne længere, og samtidig har en større andel af beboerne tilknytning til arbejdsmarkedet end tilfældet var før renoveringen. Det kan man da kun kalde en succes? Åbenbart kan JP Århus ikke. Avisen fokuserer alene på, at der er blevet flere flygtninge og indvandrere blandt lejerne siden 2001. I sin iver efter at skabe en historie overser avisen imidlertid, at der rent faktisk har været en stigende andel af danskere siden 2004. Som socialdemokrat ønsker jeg et helt Århus, der ikke er opdelt i rige og fattige kvarterer, og derfor glæder jeg mig over, at der er fremgang i beskæftigelsen i Bispehaven, ligesom i resten af byen. Jeg ønsker mig også en by, hvor alle kvarterer er præget af byens kulturelle mangfoldighed, frem for at være opdelt efter beboernes

Kristian Würtz

etniske baggrund. Derfor glæder jeg mig over den positive udvikling i Bispehaven. Men man skal ikke glemme, at vi alle sammen er århusianere, og at alle århusianere har et medansvar for at skabe en sammenhængende by. Derfor er jeg for eksempel glad for, at der skal være 25 % almene boliger i den nye havnebydel. Jeg syntes, at beboerne og hele boligforeningen kan være stolte af renoveringen af Bispehaven – og gid der havde været penge nok i Landsbyggefonden til, at endnu flere renoveringstrængende, århusianske boligafdelinger kunne få et løft på det ambitionsniveau, som Bispehaven har sat.

Ung i Fokus Projektet holder til: På Bispehavevej 51 8210 Århus V Mandag kl. 14 – 17 Onsdag kl. 13 – 17 Torsdag kl. 14 – 17 - Åbent til kl. 21 sidste

F o r y d e r l i g e r e i nfo r m a t i on k on t a k t : Lokalpsykiatri Vest Projektmedarbejder Mette Holmgaard Tlf.: 51 57 66 22 eller favest@fa.aarhus.dk

onsdag hver måned På Jettesvej 11 8220 Brabrand Tirsdag kl. 13 – 21


FællesBladet · September 2008

Sådan sætter du dagsordenen Endnu engang er det blevet september og tid til Boligselskabet Præstehavens årlige afdelingsmøder. Det er nu, du som beboer har mulighed for at få indflydelse på de store og små beslutninger, der skal træffes for det kommende år. Derfor er det vigtigt at du møder op.   A f C h r i s t i na F aabo r g J e ns e n

Fremtidens beslutninger Det er på afdelingsmøderne, at du kan være med til at debattere om stort og småt, der har vækket din og andre beboeres interesse og kritik. Det er ligeledes her, du er med til at vælge, hvem der skal sidde i afdelingens bestyrelse og dermed varetage beboernes fælles interesser. På sidste års møde var et gennemgående tema renoveringer og oprydning i vaskekældre og på skraldearealer. Det er endnu uvist, hvad årets møder byder på, men én ting er sikkert: Det drejer sig om din afdelings fremtid og din hverdag.

Vigtigt at møde op Kun kaffemærket og kagen vælges uden en demokratisk afstemning. Og det gælder ikke om at have boet i boligselskabet længst tid eller råbe højest. Det eneste du som beboer behøver at gøre, er at møde op til afdelingsmødet, hvis du ønsker at tage del i beslutningerne vedrørende din afdeling i Boligselskabet Præstehaven.

Der er heldigvis en lang række af beboere, der har valgt at investere tid i beboerdemokratiet. Dog var det det gennemsnitlige fremmøde sidste år på kun 15,1 procent. For at kunne repræsentere afdelingens interesser er det nødvendigt, at bestyrelsesmedlemmerne også kender beboernes interesser. Derfor er det vigtigt, at du møder op

Sidste års afdelingsmøder var kendetegnet ved stort engagement fra de fremmødte. Én afdeling skrev sig dog ind i historiebøgerne, da ingen beboere på Tuestensvej havde valgt at møde op. Forhåbentlig bliver det ikke tilfældet på dettes års møde.

og tilkendegiver din mening, selvom du ikke ønsker at blive bestyrelsesmedlem. På den måde har du mulighed for at præge din afdeling.

Husk For at kunne udnytte din stemmeret er det vigtigt, at du medbringer den tilsendte dagsorden, som ombyttes til en stemmeseddel ved afdelingsmødet.

H e r fo r e g å r d e t : Afd. 1: Præstehaven 1: Mandag d. 1. september kl. 19.00 i selskabslokalet Præstevangsvej 10 A

Afd. 10: Neptunvej: Onsdag d. 17. september kl. 19.00 i fælleslokalet på Neptunvej

Afd. 2: Præstehaven 2: Mandag d. 8. september kl. 19.00 i selskabslokalet Præstevangsvej 10 A

Afd. 11: Holbergsgade: Onsdag d. 17. september kl. 19.00 i fælles­ lokalet, Frederiks Allé 110 B

Afd. 3: Ryhaven: Tirsdag d. 9. september kl. 19.00 i fælleshuset i Ry­haven, Ryhaven 65

Afd. 12: Bymosevej: Onsdag d. 17. september kl. 19.00 i fælleshuset, Bymosevej 194

Afd. 5: Rosengården: Onsdag d. 10. september kl. 19.00 i selskabslokalet, Præstevangsvej 10 A (der arrangeres bus til og fra mødet. Tilmelding hos Birte Pedersen, Silkeborgvej 18, 1. th. eller til Heidi Kahr på tlf. 86 15 66 88 / mail: hk@praestehaven.dk senest 3. september)

Afd. 14: Tuestensvej: Mandag d. 15. september kl. 19.00 i fælles­ huset, Havkærvænget 100

Afd. 6: Bispehaven: Tirsdag d. 2. september kl. 17.00 i Trivselshuset Afd. 9: Rønnehegnet: Tirsdag d. 16. september kl. 19.00 i Rønnehegnets fælleshus, Havkærvænget 100

Side 8

FællesBladet · September 2008

Afd. 15: Stavnsvej: Torsdag d. 11. september kl. 19.00 i fælleshuset, Stavnsvej Afd. 16: Rytoften og Ryhavevej: Torsdag d. 18. september kl. 19.00 i fælleslokalet, Ryhavevej


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

En ildsjæl fylder 60 31. august fyldte formanden for Boligselskabet Præstehaven, Else Christensen, 60 år. Allan Søstrøm og Jytte Secher, der er henholdvis forretningsfører og næstformand i Boligselskabet Præstehaven, har i mange år arbejdet tæt sammen med Else Christensen. De giver hende her et par ord med på vejen:  

Jytte Secher: – Jeg har siddet ved samme bord som Else Christensen i mange år, og vi har altid haft et godt samarbejde. Hun har styr på sagerne, og jeg opfatter hende som en utrolig pligtopfyldende og punktlig formand for boligselskabet. Else er en meget videbegærlig person, og hun deler gerne ud af sin viden og svarer på spørgsmål fra beboerne. Hun udviser et ualmindeligt stort frivilligt engagement. Det er en stor kvalitet og sjældent set nu til dags.

A f P e t e r Hoff m ann

Allan Søstrøm: - Else Christensen går ufattelig meget op i andre menneskers ve og vel, hun sætter altid andre foran sig selv. Som formand er hendes mantra, at ”vi arbejder for beboernes skyld”. At bo i en almen bolig skal ikke være, fordi man ikke har mulighed for andet – det skal være et attraktivt alternativ, mener hun. Else har sine meninger, men er altid meget objektiv i sine beslutninger. Som formand har hun stået i spidsen for alle de nye projekter, vi har påbegyndt i Boligselskabet Præstehaven de senere år, herunder renoveringen af Bispehaven og Rosengården samt etableringen af afdelingerne Bymosevej og Tuestensvej. Hun har været med til at finde en kurs for Præstehaven nu og i fremtiden – og hun holder os på den.

F a k ta Els e C h r i s t e ns e ns b e s t y r e ls e s p os t e r : Når man siger beboerdemokrati og Boligselskabet Præstehaven, må man nødvendigvis også sige Else Christensen. Formanden er simpelthen ikke til at komme uden om, når det gælder politisk arbejde på det almene boligområde i Østjylland. Else Christensen tog sine første skridt på beboerdemokratiets politiske scene helt tilbage i 1988, da hun blev medlem af afdelingsbestyrelsen for Ryhaven. Siden da er det gået stærkt: Fra 1999 har hun været bestyrelsesformand i Boligselskabet Præstehaven og ud over hendes poster i Præstehaven, er hun desuden medlem i eller formand for tre andre almennyttige boligbestyrelser. I Boligselskabet Præstehaven - Medlem af Ryhaven, afd. 3, 19881993 - Medlem af Præstehaven, afd. 2 siden 1994, formand siden 1995. - Medlem af Boligselskabets Hovedbestyrelse siden 1995, formand siden 1999 Andre poster - Repræsentantskabsmedlem i Boligselskabernes Landsforening kreds 5 og medlem af kredsbestyrelsen siden 1999 - Medlem af bestyrelsen for Århusbolig siden dets opstart i 2002

FællesBladet ønsker Else Christensen et stort tillykke med de 60 år.

- Bestyrelsesformand for i Østjysk Boligadministration siden stiftelsen i 2006

FællesBladet · September 2008

Side 9


FællesBladet · September 2008

Sidste stop inden virkeligheden For seks år siden flyttede unge sindslidende og personale fra psykiatrien i Århus ind på Bymosevej for at danne ”Ungetilbuddet”. Et tilbud til unge sindslidende om integration i et miljø med andre unge. Initiativet er en succeshistorie, som kæmper med både fordomme og manglende eksponering. Men står det til de ansatte og brugerne, er det et billede, der er på vej til at blive ændret.  

A f P e t e r Hoff m ann

– At være depressiv er faktisk også en psykisk sygdom, man har jo symptomer på en sindslidelse. Men har man en depression, siger man jo ikke, at man er psykisk syg. Det klinger ligesom forkert. Katrine holder inde og kigger over på Sofie og Thorsten, der nikker samstemmende. Reklameværdien i betegnelsen ”psykisk sygdom” er bestemt til at overse. Fordommene hersker, og mange ved ikke, hvordan de skal tackle mødet med en, der har erklæret sig selv ”sindslidende”. Den problematik vender vi tilbage til. En helt normal boligafdeling – næsten 109 ungdomslejligheder i det vestlige Århus udgør Boligselskabet Præstehavens afdeling 12, Bymosevej. Rækkehusene minder på mange måder om enhver anden boligafdeling for unge under uddannelse med en lille forskel: 15 af boligerne er forbeholdt unge med sindslidelser. Hensigten er, at de unge sindslidende kan prøve sig selv af i et miljø med andre unge, inden de udsluses til et liv den ”virSide 10

FællesBladet September 2008

kelige” verden. De tolv beboere modtager boligstøtte fra Århus Kommune, ligesom de kan støtte sig til det personale fra psykiatrien i Århus, som har deres daglige gang i boligafdelingens fælleshus. – Folk er ofte parate til at gøre en masse på egen hånd for at få det bedre. Ungetilbuddet er ment som sidste stop for dem, der gerne vil flytte ud i virkeligheden, men måske mangler lidt støtte og vejledning for at kunne selv, siger Thorsten Larsen. Han er uddannet pædagog og er en af fire fuldtidsansatte medarbejdere på stedet.

Ikke en institution Sammen med de to beboere Katrine og Sofie, der begge er med i Ungetilbuddet, er det Thorsten som tager imod FællesBladets udsendte en våd og grå mandag formiddag. Inde i huset breder duften fra en bryggende kaffemaskine sig langsomt i huset, hvor bløde sofaer, billard og bordfodbold indbyder til afslapning og hygge. Her er rart, og det er netop meningen med fælleshuset, fortæller Sofie. – Ofte er det meget ”institutionsagtigt”, hvis du er psykisk syg, og det miljø er ikke noget der hjælper én i den rigtige retning. Du føler dig underlig indeni, og så er det pludselig dobbelt mystisk, fordi du er et mærkeligt sted med nogle andre mennesker, der virker endnu mere underlige, siger hun. Men sådan er det ikke på Bymosevej.

Jeg har stor respekt for den bevægelse der sker i et menneske, når vedkommende siger at han eller hun ”vil”. Noget af det sværeste er at finde viljen til at tage magten tilbage i eget liv når man ligger ned, siger Thorsten Larsen, nyansat pædagog i Ungetilbuddet på Bymosevej.

Et værktøj til en bedre tilværelse Sofie og Katrine er solstrålehistorier i Ungetilbuddet. Intet afslører, at de begge har haft det svært tidligere, og de er dermed levende eksempler på, at Ungetilbuddet gør en forskel. Ikke mindst for de, der er indstillet på det: – Der er rigtig mange, som får det meget bedre herude, fortæller Thorsten og fortsætter: – Men lysten til forandring skal komme fra de unge selv. Det skal ske på deres egne præmisser. Ungetilbuddet er kun et værktøj, men for mange er det et vigtigt værktøj til at få en bedre tilværelse. For at blive en del af Ungetilbuddet og blive tildelt en bolig på særlige vilkår skal man visiteres af Århus Kommune. Det er et krav, at man engagerer sig i en eller anden form for uddannelse eller beskæftigelse. Det tilknyttede personale i fælleshuset står dog altid parat til at hjælpe de unge i gang. Målsætningen er at give dem indhold i tilværelsen og et nyt fodfæste til at komme videre på.


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Berøringsangst Da projektet begyndte for seks år siden, stillede mange sig skeptiske over for at have sindslidende unge boende på området. Parcelhusejerne på resten af Bymosevej er med tiden blevet venligere stemt, men nye tilflyttere i afdeling 12 er sjældent klar over, at en lille del af deres nye naboer er sindslidende. Nogle flytter hurtigt igen og endnu flere holder sig for sig selv og benytter sig ikke af hverken bordfodbold eller billiard, selvom de har lige så meget ret til at være i fælleshuset som de unge fra Ungetilbuddet. Den oprindelige tanke med at skabe et fællesmiljø beboerne imellem – og som især Ungetilbuddets beboere skulle have glæde af – lider dermed et knæk. Og så er vi tilbage ved de føromtalte fordomme. De

færreste forbinder nemlig depressioner eller angstanfald ordret med det at være sindslidende, men det er ikke desto mindre to sider af samme sag. – Psykisk sygdom er mange ting, men de fleste har berøringsangst og vil helst ikke indlade sig på noget, de ikke forstår til bunds, mener Katrine. – Ungetilbuddet kunne netop være med til at afmystificere, hvad det vil sige at være sindslidende, supplerer Sofie.

Ikke anderledes end resten af befolkningen Sofie, Katrine og Thorsten erkender, at Ungetilbuddet ikke har været synligt nok som initiativ. Det er Århus Kommune, der har til opgave at promovere Ungetilbuddet,

men det eneste materiale, der er lavet om tiltaget i dets levetid, er en lille folder som har levet en hengemt tilværelse på en undselig hylde i fælleshuset. Og klikker man sig ind på” Bymosevej” på boligselskabets hjemmeside, står der heller ikke et ord om Ungetilbuddet. – Det er så vigtigt at få formuleret, hvad Ungetilbuddet er, og hvad det står for. Det er det første skidt, hvis vi skal nedbryde fordommene. For selvom de unge mennesker her har nogle problemer, er de jo i bund og grund ikke anderledes end resten af den danske befolkning. De har selvironi, humor og er i bund og grund nogle søde mennesker. Fælleshuset er åbent for alle, og kan vi finde ud af at formidle det budskab, så er vi allerede nået langt, siger Thorsten. Katrine og Sofie ønsker kun at fremstå med fornavn. Deres fulde navne er redaktionen bekendt.

F a k ta o m afd . 1 2 • Afdeling 12 består af i alt 102 boliger. Århus Kommune råder over 15 af de i alt 102 boliger, og man skal visiteres af kommunen for at få lov til bo på særlige vilkår i Ungetilbuddet. De resterende 87 boliger kan søges på lige vilkår med andre boliger i Boligselskabet Præstehaven. • Fælleshuset er åbent hver dag fra kl. 07.00-24.00. Der er fri adgang for alle beboere på Bymosevej. • Vil du vide mere? Ring til fælleshuset på telefon 87 44 10 80 og Terrassen foran fælleshuset på Bymosevej en solskinsdag i juni.

hør nærmere.

FællesBladet · September 2008

Side 11


FællesBladet · September 2008

Opslagstavlen

Sommerfest i Rønnehegnet Lørdag den 5. juli 2008 gentog Rønnehegnets beboere succesen fra tidligere år og holdt sommerfest i afdelingen. I modsætning til sidste år var vejrguderne med beboerne, og dagen blev både vellykket og solrig. Her bringer vi udvalgte stemningsbilleder fra dagen.

thi hi

ad Tid til skumb

l leg i t g a d t k Perfe

Sjov i hoppeborg en

og skumba g

..og så et hvil


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

Opslagstavlen Lækkert & populært

KONDIRUM i Havkærvænget

For dem der ikke ved det, har vi på Havkærvænget et dejligt lokale, der er indrettet til kondirum. Kondirummet bliver flittigt benyttet af stadig flere og flere beboere, og vi har efterhånden fået anskaffet nogle virkelig gode træningsredskaber, både til styrketræning og til almindelig kondi. Vores seneste investering er en lækker romaskine, som virkelig er blandt favoritterne i træningslokalet. Vi er nogle ”tabere”, som vi kalder os, der skal have smidt nogle kilo, og vi træner et par gange om ugen. Derudover er der også nogle af de unge beboere, der styrketræner hver dag. Det er en god måde at komme i gang med at træne, især hvis man er nogle stykker, der går sammen. Så spørg din nabo om han/hun vil dyrke lidt motion med dig. Det koster KUN 400,- kr. årligt at benytte kondirummet og et depositum for nøgle på 200,- kr. Så det er virkelig billigt at træne, når man tænker på, hvad det koster i et fitnesscenter.

Hyggebanko i Trivselshuset Torsdag d. 18. september kl. 18 • 20 spil med fine sponsorpræmier og gavekort • Fuld gevinst på rækker.

• Plader 10 kr. pr. stk.

• Pausebanke 30 kr.

• Puljebanko 20 kr.

• Salg af lotterier

Er du interesseret i at benytte kondirummet/købe en nøgle, eller høre mere om vores dejlige kondirum - kan du henvende dig den 1. tirsdag i måneden i Fælleshuset mellem kl. 18.30-19.00, hvor bestyrelsen er samlet. Tilsammen har de 4 ”tabere” indtil videre tabt sig 1 meter og 29 cm. (i perioden februar - august 08) - FLOT ikke. - SÅ KOM OG TRÆN. Tannie Sørensen

Åbent hus

TRIVSELSHUSET Hasle Centervej 159, 8210 Århus V   Torsdag kl. 10-12 (ikke i skolernes ferie eller på helligdage). Mød en sundhedsplejerske fra området i samvær med andre kvinder og børn  

Du kan få råd og vejledning om opdragelse, kost, børns udvikling og leg m.m.  

Salg af kaffe, sodavand og kage

Hilsen Sundhedsplejerskerne

Alle er velkomne!

Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind og Joan Ø. Lund

HUSK at …

Det sker i din afdeling…

Afd. 6 – Bispehaven

Har din afdeling nogen spændende arrangementer i

Afdelingsbestyrelsen træffes i Trivselshuset den første tirsdag i hver måned fra kl. 19.00-19.30.

ærmet? Så benyt FællesBladet til at gøre dine naboer og genboer opmærksomme på det. Send blot en e-mail til gitte@protekst.dk eller ring på 86 19 72 15.

FællesBladet · September 2008

Side 13


FællesBladet ·September 2008

F Æ L L E S S PI S N I N G I TRIV S E L S HU S ET September 2008 Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00 – 18.00

D AT O

VI  S ERVERER

MA

01-09

Karbonader med kartofler, stuvede gulerødder og ærter

TI

02-09

Medister med stuvet hvidkål

ON

03-09

Gullasch med kartoffelmos og asier

TO

04-09

Milionbøf med kartoffelmos

MA

08-09

Boller i karry med ris/kartofler

TI

09-09

Koteletter med kartofler og sovs

ON

10-09

Stegeben med kartofler og sovs

TO

11-09

Dansk bøf med kartofler, bløde løg og sovs

MA

15-09

Skinke , kartofler, grønsager og sovs

TI

16-09

Lasagne med salat og flutes

ON

17-09

Kylling med kartoffelbåde og salat

TO

18-09

Kartoffelsuppe m. flutes

MA

22-09

Kufta (kartofler og oksekød) med ris og salat

TI

23-09

Pasta med kødsovs og flutes

ON

24-09

Flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål

TO

25-09

Frikadeller med kartofler, brun sovs og rødkål

MA

29-09

Kebab med ris og salat

TI

30-09

Biksemad, rugbrød, rødbeder og spejlæg

Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (ved mad ud af huset skal der bestilles i forvejen ) •  1 middag

kr. 20,-

• Ud af huset

kr. 25,-

• Ekstra kød

kr. 7,-

• Emballage

kr. 5,-

•  Levering

kr. 5,-

•  10 klip

kr. 180,-

•  10 klip ud af huset kr. 280,- (incl. emballage og udbringning)

Trivselshuset – Hasle Center vej 159 – 8210 Århus V – Tlf.: 86159197

Frivilligt Socialt Arbejde

Frivilligcenteraarhus.dk

Vil du vide, hvad det er?

Fribørsen

Har du lyst til at være FRIVILLIG? Ku’ du tænke dig at give en HJÆLPENDE HÅND? Kender du nogen, som har brug for hjælp?

Mobile kontor i Vestbyen. Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde med Folkeinformation.

Kontakt FRIBØRSEN Foreningskonsulent Jabbar Yazdani jy@frivilligcenteraarhus.dk 50 51 86 19

HVER ONSDAG KL.: 10.30 - 14.30


Beboerbladet for Boligselskabet Præstehaven

K O N TA KT O P LY S N I N G ER Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf: 86 15 57 52 pjh@praestehaven.dk – Udlejning af gæsteværelser sker ved henvendelse til varmemester Peter Juhl Hansen Præstevangsvej 16 telefon: 86 15 57 52 – Udlejning af Selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03. Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Morten Bruus Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 25 73 13 mb@praestehaven.dk Udlejning sker ved henvendelse til varmemester Morten Bruus på varme­mesters kontor hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86257313 eller mb@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Lokalinspektør Henning G. Beyer er fratrådt sin stilling. Driftschef Kristian Jensen og varmemestrene varetager hans opgave, indtil en ny lokalinspektør er fundet. Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon 42 70 59 50 tirsdage mellem kl. 17.30 og 19.00 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@ hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.3019.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@weebspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere.

A d m i n i s t r at i on Hasle Centervej 215 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00 Ons: Pers. henv. 9.30-11.00 + 12.00-14.00 Tlf. henv. 9.30-14.00

Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk

Tors: Pers. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 + 14.00-18.00

Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Torben Skovsgaard Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 15 27 39 ts@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester.

Hverdage

8.00-8.30

Torsdage tillige

15.00-17.00

Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 og 17 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Rino Jensen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk

Fre: Pers. henv. 9.30-11.00 Tlf. henv. 9.30-11.00 Driftschef Kristian Jensen: Tlf. 87 44 75 99

B ol i gs e ls k ab e t s b e s t y r e ls e Else Christensen (form.) Viborgvej 117, st. 2 86 15 13 11

Morten Andersen Havkærvænget 55 20 62 56 30

Mie Olesen Viborgvej 113, st. 4 26 46 47 48

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, 2. tv. 86 13 99 45

Per Kjærgaard Ryhaven 46 86 75 55 77

Jytte Secher Præstevangsvej 20 st.th. 86 15 12 13

A nd r e n y t t i g e ad r e ss e r FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Protekst ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Redaktør: Gitte Finnerup Andresen, E-mail: gitte@protekst.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Tast-selv-vagttelefonen 87 44 75 95

FællesBladet · September 2008 Side 15


Præstehaven inviterer – AGF præsterer Drillende driblinger og skarpe scoringer. Sejrssaltomortale og ellevild ekstase. Alt det oplevede publikum til AGF’s seneste hjemmekamp mod Brøndby den 17. august i år. Nu kan du også tage del i spændingen. Frem til sommeren 2009 uddeler Boligselskabet Præstehaven nemlig 30 gratis billetter til hver af AGF’s hjemmekampe. Uanset hvilken afdeling du bor i, kan du bestille billetter ved at kontakte Trivselshuset i Bispe­haven en uge før kampen. Du kan enten møde op eller ringe på telefon 86 15 91 97. Der er maks to billetter til hver husstand, og hvis der er rift

AGF’s hjemmekampe i efteråret 2008:

om dem, giver Trivselshuset billetterne til de interesserede,

Søndag d. 21. september

som ikke oplevede sidste kamp. Du kan afhente dine billet-

kl. 14 mod SønderjyskE

ter i Trivselshuset to dage før kampen.

Søndag d. 26. oktober

Så skynd dig at kontakte Trivselshuset, hvis du vil opleve Peter Graulund, Nando Rafael og de andre blå-hvide helte jonglere med bolden på et tætpakket stadion.

kl. 15 mod Vejle Søndag d. 2. november kl. 15 mod FC Midtjylland Søndag d. 16. november kl. 15 mod SønderjyskE Søndag d. 30. november kl. 15 mod OB

Nye skribenter I den kommende tid vil du støde på to nye navne i Fællesbladet, nemlig Christina Faaborg Jensen og Mia Madsen. Begge skal være praktikanter hos Protekst i en kortere eller længere periode, hvor de skal indgå i Fællesbladets redaktion og være med til at dække Præstehavens store og små historier.

på FællesBladet. Det var i sin tid den store interesse for bøger og gode historier, der førte Christina til litteraturhistorie, hvor hun efter endt praktik kun mangler specialet for at kunne kalde sig cand.mag i litteraturhistorie. Christina glæder sig til den kommende tid, hvor hun blandt andet skal

Christina Faaborg Jensen skifter frem til februar 2009 studielivet på litteraturhistorie ud med et halvt års praktik i Protekst, hvormed hun også bliver en del af redaktionen Christina Faaborg Jensen FællesBladet · September 2008

Mia Madsen

være med til at skrive de gode historier fra Boligselskabet Præstehavens hverdag. Mia Madsen har siden marts kunnet kalde sig cand.mag. i sprogvidenskab. Hendes studietid har også ført hende omkring tillægsuddannelsen på Journalisthøjskolen, og hun har hele tiden være drevet frem af en forkærlighed for sprog og god formidling. Som del af et aktiveringsforløb er hun praktikant hos Protekst i august, hvor hun blandt andet indgår i FællesBladets redaktion. Når hun her har fået proppet en masse spændende erfaringer i rygsækken, vandrer hun videre ud i erhvervslivet, hvor der venter en fast stilling hos Vestas.

115_September2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you