Page 1

YTTERDĂ˜RER

NYHET! Standard med FG-godkjent lĂĽs, to-funksjonssylinder og bortesikring.

Prisene er gyldige frem til 01.10.2011. Veiledende priser inkl. mva.


Førsteinntrykket Hovedinngangsdøren hører til de elementer i huset der utformingen gjerne blir viet størst oppmerksomhet. Moderne utforming med spesiell design, gjerne med bly - eller messinginnfatning i glasset, gjør at dørene fremstår som et møbel. En investering som skal vare i årtier.

André

2


Lista

FĂŚrder

Maud

AndrĂŠ

Egen design Richard


Kvalitet i alle detaljer NYHET! Standard med FG-godkjent lås, to-funksjonssylinder og bortesikring. 1 12 1

Karm i furu

2

Terskel i aluminium

3

Kompaktlaminat

4

0,5mm heldekkende aluminiumsplate

5

Ramtre

6

Justerbart sikkerhetssluttstykke og FG-godkjent låskasse med to-funksjonssylinder og bortesikring.

7

Tetningslist på dørbladet

8

0,5mm heldekkende aluminiumsplate

9

Kompaktlaminat

3

4

5 12

11

Om ytterdørfabrikken

6

10

Glassfelt

12

Tappebærende og justerbare hengsler sidesvis

10

8

12

Glasskassett i komposittmateriale

11

Ytterdørene blir produsert ved vår fabrikk Giljedoor as på Moi i Rogaland. Tilsammen produserer vi ca. 20.000 ytterdører i året. Dette gjør oss til den største produsenten av ytterdører i Norge.

7

9

2

PS 1199

Markedets mest fleksible leverandør! Dørene er konstruert med isolasjon og aluminiumsplater med kompaktlaminat eller finer som ytterste skikt. I den nye standarden bruker vi kompaktlaminat som ytterste skikt i dørbladet på malte dører. Dette gjør Gilje Ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestandig. Våre malte ytterdører tåler vann; garantert. Design og farge velger du selv fra vår dørkolleksjon, eller egen design. Med eller uten glass. Utadslående eller innadslående slagretning. Alle dørene leveres nå med FG-godkjent lås, to-funksjonssylinder og bortesikring som standard. Gilje Ytterdøren tilfredsstiller isolasjonskravene i de nye byggeforskriftene TEK 2007 og 2010 med god margin. Alle våre standard dører er røyktette i klasse S (SINTEF Byggforsk 2009). Vi leverer sikkerhetsdører, lyddører og branndører. NB! Dørene kan om ønskelig leveres sammenkoblet med sidefelt og/eller overlys fra fabrikk. Sammenkoblet felt kan i tillegg også leveres utforet som en karm. Vi har Norges største lager av ytterdører, og fullt utbygd serviceapparat. Du finner nærmere orientering om våre kjøps- og reklamasjonsbestemmelser, veiledning om montering og vedlikehold av dører på våre internettsider: www.gilje.no

PS 1185

Detaljer som teller:

Hengsler

Sluttstykke

Sylinder

To-funksjonssylinder med bortesikring

Forbehold om produktendringer og trykkfeil.

4


Kvalitet i alle ledd Gilje Produksjonssystem (GPS) er først og fremst en kulturendring hvor målet er å skape en felles kultur som hele tiden er på jakt etter å gjøre mer med mindre. Det er det vi kaller kontinuerlige forbedringer. Vi ønsker en kultur hvor alle bidrar til å forandre Gilje. Tradisjonelt har vi alltid valgt å ligge langt fremme hva teknisk utstyr angår. Investeringene i topp moderne maskinpark og utviklingen av denne er formidabel. Derfor kan vi sannsynligvis også pårope oss å ha noen av de mest moderne produksjonsbedriftene i vår bransje. Nå har vi også valgt å legge ekstra stor vekt på å utvikle arbeidsmetoder som vil berike oss med en tilsvarende fremgang i de menneskelige resurssene. Erfaringsmessig vet vi at god planlegging og god driv i ulike arbeidsprosesser og produksjonslinjer i fabrikkene, har innfridd ulike kvalitetskrav som ISO- og andre sertifiseringnormer tilsier. Vår organisasjon er en prosess hvor kundens produkt (i vårt tilfelle vinduer eller dører) foredles i ulike trinn. Alle trinn i denne organisasjonen er like viktige. Vårt felles mål er foruten å klare de daglige leveransene, å forbedre og å forenkle produksjonen. Derfor har vi i dag oppdelt team som har som formål å øke og forbedre sin del av den totale produksjonen. Hele poenget med team er kontinuerlig forbedring, - kort sagt: å bli bedre. Målet er å få disse kontinuerlige forbedringene til å skyte fart, slik at de skjer oftere. Når en får fokus på forbedringer, vil de ansatte bli inspirert til å ville forbedre sin egen arbeidsplass. Metoden heter “LEAN-production” hvor målet er å fjerne mest mulig unødvendige operasjoner, altså slanke produksjonen for arbeidsprosesser som i kundens øyne ikke tilfører produktet økt verdi. Under navnet GPS vil de ulike teamene finne løsninger som både gir økt effektivitet i produksjonen og bedre kvalitet på produktet i tillegg til triveligere arbeidsforhold. Allerede nå kan vi med tilfredshet se at prosjektet er i ferd med å innfri oppsatte målsetninger. Tiltak som iverksettes må prøves og feiles før alle ser nytteverdien og gleden i en bedre metode og derved bedre flyt i produksjonen. Nå tyder alle solemerker på at GPS er en meget vellykket prosess.

I korthet kan vi oppsummere at GPS har som målsetting å bygge gode relasjoner internt i bedriftene og styre alle gode krefter mot et felles mål hvor alle involverte parter har full innsikt i produksjon og fremdrift, - og forstår sin spesielle rolle her og hvorfor dette er avgjørende for det endelige resultatet.

10X

REGELEN Hvorfor fikse problemene raskt? Feil funnet

Egen prosess

Kostnader

kr 10

kr 100

kr 1.000

Betydning

Liten

Neste prosess, din kunde

Mindre forsinkelse

Må planlegge på nytt

Monteringslinjer

Klar til levering

kr 10.000 Forsinket levering til kunde

Hos sluttkunde

kr 100.000 Garanti, rykte og markedsandel

Intern kampanjeplakat i forbindelse med GPS.

5


Amfitride hvit

André Sort

Amfitride malt hvit m/ 3 klare glass.

André sort m/glass.

Designdører på lager Kort leveringstid! NB! De oppgitte prisene på lagerdørene gjelder i angitt størrelse. Dører som bestilles utenom standard lagerdører vil ha en annen pris.

Gilje ytterdører tillfredsstiller de nye byggeforskriftene TEK 2007 og 2010 med god margin!

MERK!

Standard med FG-godkjent lås, to-funksjonssylinder og bortesikring.

Str. 990x2090 14.663,Hvit NCS S 0502Y.

Str. 990x2090 14.513,Sort NCS S 9000.

Hades sort

Hades hvit

Standard hvit

Hades malt sort m/ klart glass. Str. 990x2090

Hades malt hvit m/ klart glass.

Standard hvit u/glass.

Str. 990x2090

Str. 990x2090

12.482,-

11.544,-

8.894,-

Sort NCS S 9000.

Hvit NCS S 0502Y.

Hvit NCS S 0502Y.

6

Forbehold om fargeavvik ved trykking.


... andre dører på lager! Halden

André

Kristian 2x3

Halden malt hvit m/glass. Andre malt hvit m/glass. Str. 890x1990 / 890x2090 / Str. 890x1990 / 890x2090 / 990x2090 990x2090 990x2090 990x2090

Lista

Kristian 2x3 malt hvit m/ glass.Str. 890x1990 / 890x2090 / 990x2090

Lista malt hvit m/glass. Str. 990x2090

11.544,-

12.700,-

11.638,-

11.138,-

Lund

Lund

Brann

Brann/lyd

Lund malt hvit. Str. 890x1990 / 890x2090 / 990x2090

Lund malt hvit m/glass. Str. 890x1990 / 890x2090 / 990x2090

Branndør B30 Brann malt hvit. Str. 990x2090

Brann-/lyddør B30 / 35 db malt hvit. Str. 990x2090

8.894,-

10.900,-

10.963,-

14.494,-

Alle dørene leveres i fargen standard hvit NCS S 0502Y. Forbehold om fargeavvik ved trykking. NB: De oppgitte prisene på lagerdørene i angitt størrelse. Dører som bestilles Hvit NCS gjelder S 0502Y. utenom standard lagerdører vil ha en annen pris. 7

Her vist i farge blå NCS 3020 B10G.


Designdører! Alle våre malte dører er bygget opp med kompaktlaminat. I praksis betyr dette at de tåler vann! Det vil si at dørene er ekstremt værbestandige.

Richard

Continental

Zeus

Richard malt grå m/klart glass.

Continental malt grå m/ klart glass.

Zeus malt m/3 klare glass.

Helios malt blå m/ 3 klare glass.

24.769,-

19.100,-

15.288,-

18.825,-

Grå NCS S 7500N

Grå NCS S 3500N

NCS S 8505Y 20R

8

Helios

Blå NCS S 6020B

Forbehold om fargeavvik ved trykking.


Richard malt hvit.

9


Farger og dekor Du har muligheten til å bestille dører i eget design og farger etter ønske. Du har utallige muligheter. Hele NCS-skalaen står til disposisjon. Frest profil eller utenpåliggende dekor på innsiden av døren etter ønske! (Standarden er uten dekor på innsiden). NB! Vi gjør oppmerksom på at farger i denne brosjyren kan avvike i forhold til oppgitte fargekoder og fargen på dørene.

Standard lasurfarger

2910 Kirsebær

6920 Hassel

2930 Kastanje

2920 Mahogny

Vi tar spesielt forbehold om at fargeavvik ved lasurbehandling kan forekomme ved leveranse av karm og sidefelt.

10


Glasskvaliteter

Nyantikk rosa

Nyantikk

Nyantikk klar

Nyantikk grønn

sterk gul

Nyantikk blå

Nyantikk sot

Valgfrie glasskvaliteter

Nyantikk

Nyantikk

lys brun

lys gul

Nyantikk

Katedral

Katedral

Katedral

mørkbrun

brun

klar

sot

Katedral

Katedral

Katedral

Katedral

Altdeuch

Altdeuch

gul

grønn

blå

rosa

bronse

klar

Blomst i natura uten glass.

Blomst bak klart glass. Isblomst

Signal rød

Signal grønn

Signal gul

Signal blå

Belgisk råglass

Sandblåst

Glassfarger - Artista: Blomst bak Belgisk råglass.

Lys lilla

Mørk lilla

Lys blå

Flaske-grønn

Sot

Mellombrun

Blå

Lys gul

Turkis

Lys grønn

Gul

Blomst bak Cotzwold-glass.

NB! Vi tar forbehold om fargeavvik.

11


Gilje sikkerhetsdør Gilje Sikkerhetsdører leveres etter følgende kriterier: U

To-funksjonssylinder med bortesikring

U

Tre-punkts lås

U

Forsterkede sluttstykker

U

Sikkerhetsglass

U

Kraftigere hengsler

U

Kraftigere konstruksjon

U

Standard ENV 1627-1630-godkjent

Gilje branndør B30

Lyddør 38db

Døren som er godkjent ved SINTEF BYGGFORSK har produktsertifikat for lydklasse 38 dB med sertifikat nr. 1185, og produktsertifikat for Brannklasse B30 med sertifikat nr. 1186. Dørene leveres skiltet som Branndør, Lyddør eller Brann / Lyddør. Dørene kan leveres med eller uten glass med følgende begrensninger: Dør med maksimal B x H er 1090 x 2190, og glass med maksimal B x H 800 x 1660. Alle våre standard ytterdører er røyktette i klasse S

PS 1199

(SINTEF Byggforsk, 2009).

Sikkerhetsdørdetaljer:

Kraftigere herngsler

Forsterket sluttstykke

To-funksjonssylinder med bortesikring

De fleste Giljedører kan leveres som sikkerhetsdør og branndør/lyddør. Vi har branndører og lyddører på lager! 12

PS 1185


Gilje sikkerhetsdør montert i Engelsvoll barnehage.

13


Ekstrautstyr Hengsler, låskasse, vridere og annet beslag – alt må være riktig. Normalt leveres Gilje dører uten vridere og pyntebeslag fordi de aller fleste ønsker å bestemme dette selv. Her viser vi et utvalgt tilbehør som passer i design og funksjon. Montert dørkikkert (Kjekt å ha!). kr 509,-

Vridere i rustfritt stål:

Randi Line 1030 U Kr 2.250,-

Randi Line 1031 L Kr 2.250,-

Hoppe Amsterdam Kr. 1.932,-

Glutz 5051 Kr 2.980,-

Vridere i messing og forkrommet messing:

Primo 4/007 kr 675,-

Assa Epok1956 Kr 969,-

Hoppe Verona MS

Hoppe Rodos MS Kr 1.588,-

Kr 1.907,-

Assa 6638 Kr 1.888,-

Hoppe Vitoria MS Kr 1.019,-

Vridere i aluminium (rustrfri look):

Hoppe Paris Alu Kr 769,-

Hoppe Stockholm Alu Kr 594,-

Hoppe Marseille Alu Kr 594,-

14

Hoppe Verona Kr 1.907,-

Hoppe Paris Kr 1.825,-


Sidefelt I vår dørkolleksjon inngår en rekke ulike sidefelt for montering sammen med døren. Da som enkle eller doble felt. Alle sidefelt kan leveres ferdig overflatebehandlet i samsvar med dørene eller separat slik du ønsker. Etter nærmere avtale produserer vi ellers sidefelt eller andre løsninger etter ønske. Gjerne med spesialglass eller i egen design. Din lokale Giljeforhandler eller byggmester hjelper deg å montere dører og sidefelt. Til fast avtalt pris når du ber om det!

Richard malt hvit. Utadslående med sidefelt.

NB! Dørene kan om ønskelig leveres sammenkoblet med sidefelt og/eller overlys fra fabrikk. Sammenkoblet felt kan i tillegg også leveres utforet som en karm.

M01malt sidefelt med glass.

Standard malt sidefelt m/glass.

M90 malt sidefelt m/glass og klips-sprosser.

15

Dirdal tofløyet tett. Utadslående med overlys


Eksempler fra vår

Dørkolleksjon

Tina

Linda

Richard

Iguan

Tina malt m/blyglass. Innadslående dør.

Linda malt grå m/3 fusingglass.

Richard eik m/klart glass, sparkeplate og eik karm.

Iguan malt m/glassfelt.

Linda hvit med ett glass kr 16.894,-

24.007,-

26.044,-

Her vist i farge NCS S 9000.

Her vist i farge NCS S 3500N

18.658,-

16.500,-

Richard eik leveres ubehandlet og må straks oljes når den er montert. Bør benyttes som entrédør under tak.

Her vist i farge NCS S 2050 G30Y.

Fusingglass:

Sommer

16

Vinter

Forbehold om fargeavvik ved trykking.

Høst


Dirdal

FĂŚrder

Lista

17


Gilje Standard sort (ekstra bredde).

18


Eksempler fra vĂĽr

Dørkolleksjon

Ole

Dole

Maud

Martha

Ole malt m/hĂĽndmalt glass og blysprosser.

Dole lasurbehandlet m/fassettslipt glass og blysprosser.

Maud malt hvit m/isroseglass, Artistaglass og blysprosser.

Martha malt m/flerfarget antikkglass og blyspr.

34.026,-

36.925,-

19.488,-

27.482,-

Dole lasurbehandlet m/sotfarget Ole malt m/sotfarget antikkglass og blysprosser. kr 20.313,-. antikkglass og blysprosser. kr 25.325,-. Her vist i farge NCS S 4050 R80B.

Her vist i Lasurfarge 2920 Mahogny.

Forbehold om fargeavvik ved trykking.

19


Eksempler fra vår

Dørkolleksjon

Eugenia

André

Sailor

Lista

Eugenia malt m/klart glass og sandblåst tatovering.

André malt m/glass.

Sailor malt hvit m/sandblåst seilskutemotiv i glasset.

Lista malt m/glass.

19.751,-

14.513,-

17.857,-

14.360,-

Pris med vanlig glass kr 14.513,-.

Enkel dekor innvendig. André malt hvit er lagervare i utvalgte størrelser. Se side 7.

Sailor malt hvit med vanlig glass kr 13.875,-.

Lista malt hvit er lagervare i 990x2090 Se side 7.

Forbehold om fargeavvik ved trykking.

20


AndrĂŠ malt sort med glass.

21


Nyhet! Hebe

Hebe vist innvendig.

Hebe malt m/spesialglass. 38.284

22

Forbehold om fargeavvik ved trykking.


Nyheter! Pan Profil

Eksempler på nyheter fra vår

Dørkolleksjon Pan Profil malt m/spesialglass.

18.015 Her vist i farge NCS S 2050 G50Y.

Afrodite

Selene Profil

Selene

Afrodite malt m/klart glass.

Selene Profil malt m/spesialglass.

Tofløyet Selene Profil malt m/spesialglass.

17.694

25.838

40.328-

Her vist farge NCS S 4050 G10Y.

Her vist i farge NCS S 0502Y.

Her vist i farge NCS S 1002 Y50R.

23


Eksempler fra vår

Dørkolleksjon Dirdal

Halden

Dirdal malt m/ glass.

Dirdal profil lasurbehandlet m/glass.

Halden malt m/sotfarget antikkglass og blysprosser.

15.438

21.889

Her vist i lasurfarge 2910 Kirsebær. Ved leveranser av sidefelt lasurbehandlet vil fargeavvik forekomme. Bør benyttes som entredør under tak.

Halden malt med vanlig glass og tresprosser. kr 16.707,-. Her vist i farge NCS S 4050 B10G. Halden leveres som standard med Belgisk råglass og sprosser, samt dekorspor på begge sider! Halden malt hvit er lagervare i utvalgte størrelser. Se side 6.

Forbehold om fargeavvik ved trykking.

24

Lista malt m/glass og sparkeplate.


Eksempler på

tofløyet/doble dører

Dirdal tofløyet u/glass.

Dirdal tofløyet malt m/glass.

Berrefjord tofløyet m/glass. Utadslående.

Færder tofløyet malt m/glass.

34.669

28.738

Her vist i farge NCS S 6020 B70G.

Her vist i farge NCS S 5040 Y80R.

Giljedører kan leveres tofløyet i mål: 1790 / 1890 / 1990 x 1990 / 2090. Prisen er enkeltdør x 2.

Forbehold om fargeavvik ved trykking.

25


Vi produserer også vinduer, skyvedører og balkongdører..

Detaljer som teller: Gilje Tre as ble etablert i 1948. I dag er Gilje en av landets største vindusfabrikker. Vi produserer 120.000 vinduer i året. Vindusfabrikken og ytterdørfabrikken har mer enn 280 ansatte og er utstyrt med en moderne maskinpark. Ytterdørene og vinduene selges via et omfattende forhandlernett over hele landet. Individuell tilpasning og punktlig levering er vår styrke.

Vindusfabrikken, Gilja, Dirdal.

26


Vürt komplette dørprogram

M/1 GLASS

ATHENE

Sidefelt: NB! I brosjyren tar vi forbehold om trykkfeil, fargeavvik og produktendringer. Alle priser er veiledende inkl. mva.

27


LÆRDAL Februar 2011

-Våre dører tåler vann!

DØRFABRIKKEN 4460 Moi tlf 51 61 14 00 faks 51 40 93 01 VINDUSFABRIKKEN 4335 Dirdal tlf 51 61 14 00 faks 51 61 64 64 www.gilje.no firmapost@gilje.no

Gilje ytterdører  
Gilje ytterdører  

Gilje, dører