Page 1

- akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

VENTILPROGRAM

10129 - 06.12.2010

REVIDERT DESEMBER 2010

VENTILPROGRAM FOR BLANDET TAPPEVANN


Ventilprogram

Innhold

Ventileksempler................................................................... 2 Blandeventilen..................................................................... 3 Løsningsforslag..................................................................... 4 Dimensjonering.................................................................... 5 Prinsippskisser....................................................................... 6 Dusjeksempler...................................................................... 8 Teknisk.................................................................................. 9 Problemløsning.................................................................. 11 Notater................................................................................ 12


Ventilprogram

Ventileksempel Blandeventil JRGUMAT® / bronse

• Leveres med kuplinger og isolasjonskappe • DN 15 - DN 80 • Nøyaktighet +/- 1°C ved riktig dimensjonering • Kan leveres med kuplinger til andre typer rør og fittings • Den mest driftssikre ventilen på markedet 3400 5266

Skråseteventil JRG Legiostop® / bronse • 5221 uten tilbakeslagsventil, 5266 med tilbakeslagsventil • Syrefast spindel • Ingen vannlommer • Gjenge i spindel sitter utenfor vått område, den vil derfor ikke sette seg fast • DN 15 - DN 50 • Leveres med utvendig gjenge, innvendig gjenge, MT kupling. Andre kuplingstyper på forespørsel

5221

Klaffventil JRGUSTOP® / bronse • Tilbakeslagsventil (klaff) med lavt trykkfall • Klaff med NBR tetting • DN 15 - DN 50 • Leveres med innvendig gjenge

1682

Tilbakeslagsventil JRGUSTOP® / bronse • Fjærbelastet ventil med EPDM-tetting • DN 15 - DN 50 • Leveres med innvendig gjenge

1610

Termisk ventil JRGUTHERM® / bronse • Brukes til å styre sirkulasjonen (dynamisk løsning) • Sørger for riktig sirkulasjonstemperatur • DN 15 - DN 20 • Innstilles ca 5º over blandeventilens temperatur

6320

Reguleringsventil, JRG / bronse

• Nåleventil for styring av vannmengden i sirkulasjonsledningen (statisk løsning) • DN 15 - DN 20 • Erstatter ventil 6320, dersom man ikke ønsker tempera- turstyring på sirkulasjonsledningen

6310

Reduksjonsventil JRGURED® / bronse • Kan brukes for å redusere vanntrykket i alle installasjoner • type 1300 for vann inntil 30ºC • type 1310 for vann fra 30 til 70ºC

1300 2

1310


Ventilprogram

Blandeventilen JRGUMAT® blandeventiler leveres i støpt bronse og bør monteres i alle anlegg der det kreves jevn temperatur og høyeste krav til funksjon og levetid.

3

1

6

2 B

A

C

5

4

1

2

Økonomisk

Miljøvennlig

Høy kvalitet

Lang levetid

A Termostat B Ventilskive bronse C Spindel syrefast stål 1 2 3 4 5 6

Ventilhus bronse Reguleringssylinder Justeringsskrue messing Kaldtvannssete syrefast stål Varmtvannssete bronse Sirkulasjonshylse kunststoff, tilkobles med kupling kat.nr. 8201

JRGUMAT® har forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikken. Innstilt temperatur står på justeringsskiven på toppen av ventilen (1). Nedenstående tabell viser temperaturendringer ved én omdreining av justeringsskruen.

Forhåndsinnstilt Mulig temperatur- Temperaturendring temperatur ºC innstilling °C ved én omdreining GN ½-1 GN 1¼-2 DN 15-25 DN 32-50 DN 65-80 25 20-30 40 30-45 48 36-53 ca.6K (°C) ca.4K (°C) ca.2K (°C) 55 45-65

1

2

3


Ventilprogram

Løsningsforslag

Er trykkforskjellen (Δp) mellom KV og VV større enn 0,5 bar ved blandeventilen, skal det brukes reduksjonsventil. Bruk kun JRG tilbakeslagsventiler for å sikre korrekt kapasitet (se skisser på side 6 -8). JRGUMAT® 3400 skal alltid monteres minimum én meter fra bereder!

4


Ventilprogram

Dimensjonering

Avvikstoleranse

Trykktap

Avvikstoleranse +/- 1

Tabell for JRGUMAT® 3400 (½" - 2") og 3410 (DN65 - DN80)

Vannmengde

Anbefalt vannmengde for JRGUMAT® 3400 og 3410

ved 4-5 bars trykk på varmt og kaldt vann NB! Er trykkforskjellen mellom KV og VV større enn 0,5 bar ved blandeventilen, må det brukes reduksjonsventil.

½” blandeventil ¾” blandeventil 1” blandeventil 1¼” blandeventil 1½” blandeventil 2” blandeventil 2½” blandeventil 3” blandeventil

5 - 30 JRGUMAT® DN15 8 - 55 JRGUMAT® DN20 ® 15 - 90 JRGUMAT DN25 ® JRGUMAT DN32 35 - 180 JRGUMAT® DN40 50 - 250 JRGUMAT® DN50 70 - 320 JRGUMAT® DN65 110 - 600 JRGUMAT® DN80 160 - 850

liter/min. liter/min. liter/min. liter/min. liter/min. liter/min. liter/min. liter/min.

Beregning av tappemengde og dimensjon Eksempel dusjanlegg - - - -

40 stk dusjer forbruker 8 liter/dusj/minutt (forblandet vann deles inn i soner) 10 dusjer i hver sone, for å få stabilt temperert vann 10 stk dusjer x 8 liter/min = 80 l/min 80 l/min på beregningstabell viser 1¼" JRGUMAT® ventil

NB! Montér blandeventilen så nær dusjsonen som mulig for å redusere ventetiden.

5


Ventilprogram

Prinsippskisser

Viktige generelle punkter:

• Ved trykkforskjell mellom KV og VV større enn 0,5 bar ved blandeventilen, skal det brukes reduksjonsventil. • JRGUMAT® blandeventil skal alltid monteres minimum én meter fra varmtvanskilde.

Hettvann

JRG5221

JRG5266

Blandet vann

JRG3400

Varmtvannskilde

Viktig!

Er trykkforskjell (Δр) mellom KV og VV over 0,5 bar må det brukes reduksjonsventil! __________________ JRG tilbakeslagsventil skal benyttes for å sikre korrekt kapasitet. __________________ JRGUMAT3400 skal alltid monteres minimum en meter fra bereder!

JRG5266

Ekspansjonskar og sikkerhetsventil feks. JRG 2100 Kaldt vann

JRG1610

JRG5221

ill. 1

Viktige punkter i anlegg med sirkulasjon:

• Stabil temperatur på hele strekket gir kort responstid • Ventiler justeres slik at 20% av sirkulasjonen er via varmtvannskilde, energiøkonomisk. • JRG 6320 reguleringsventil sikrer korrekt temperatur på sirkulasjonsledningen. Blandet vann sirkulasjon Hettvann

Blandet vann ← Mekanisk Termisk → (Statisk) (Dynamisk)

JRG5221

JRG5221

JRG1682

JRG6310

JRG6310

JRG3400 JRG6310

JRG6320

JRG5221

JRG5221 JRG1682* Sirkulasjon

JRG5221

Varmtvannskilde

JRG1682

JRG5221

JRG1682

Viktig!

Er trykkforskjell (Δр) mellom KV og VV over 0,5 bar må det brukes reduksjonsventil! __________________ JRG tilbakeslagsventil skal benyttes for å sikre korrekt kapasitet. __________________ JRGUMAT3400 skal alltid monteres minimum en meter fra bereder!

6

JRG1610

JRG5221 Ekspansjonskar og sikkerhetsventil feks. JRG 2100 Kaldt vann JRG1610

JRG5221

* Utgår dersom hettvannsuttak ikke finnes!

ill. 2


Ventilprogram

Prinsippskisser

Bypass for desinfeksjon Termisk desinfeksjon:

• For å kjøre hettvann gjennom JRGUMAT®, stenges ventil nr.1 og ventil nr. 2 åpnes (ventil nr. 3 åpnes om den finnes). Da tvinges hettvann inn på kald side av blande- ventilen, slik at både ventiler og rørstrekk desinfiseres. • Etter fullført desinfeksjon (oppnådd 70ºC i 5 min. ved tappested), stenges ventil nr. 2 og ventil nr. 1 åpnes (ventil nr. 3 stenges om den finnes).

Sirkulasjon Hettvann

Blandet vann

JRG5221

JRG5221

JRG1682

JRG6310

JRG6310 JRG5221

nr.3

JRG3400 JRG6320

JRG6310 JRG1682*

JRG5221

nr.2 JRG5221

Sirkulasjon

JRG5221

Varmtvannskilde

JRG1682

JRG5221

JRG1682

By-pass med JRG5221 avstengningsventil, moneres dersom JRG6310 erstattes med termisk ventil JRG6320

Viktig!

Er trykkforskjell (Δр) mellom KV og VV over 0,5 bar må det brukes reduksjonsventil! __________________ JRG tilbakeslagsventil skal benyttes for å sikre korrekt kapasitet. __________________ JRGUMAT3400 skal alltid monteres minimum en meter fra bereder!

JRG1610

nr.1

JRG5221

Ekspansjonskar og sikkerhetsventil feks. JRG 2100 Kaldt vann JRG1610

JRG5221

* Utgår dersom hettvansuttak ikke finnes.

ill. 3

7


Ventilprogram

Dusjeksempel

Anlegg med forblandet/temperert vann hvor det også skal benyttes dusjer uten blandebatteri (kretsen på venstre side).

JRG5221

JRG5221

Delabie

JRG6310

JRG6310

JRG1682

JRG1682 JRG6310

JRG6320

JRG5221

JRG5221

JRG5221

Delabie 714700 NRFnr 4451521

JRGUMAT Blandeventil

Delabie 790300

JRG1682

JRG5221 JRG1682

JRG5221

Varmtvannskilde

JRGUMAT Blandeventil

JRG5221

JRG5266

Viktig!

JRG5266

Er trykkforskjell (Δр) mellom KV og VV over 0,5 bar må det brukes reduksjonsventil! _____________ JRG tilbakeslagsventil skal benyttes for å sikre korrekt kapasitet. _______________ JRGUMAT3400 skal alltid monteres minimum en meter fra bereder!

Ekspansjonskar og Sikkerhetsventil eks. JRG2100

JRG5266

ill. 4

For termisk desinfeksjon, se ventilløsning foregående side. Løsninger med ekstra ventiler må velges for begge kretser.

8


Ventilprogram

Teknisk Blandeventil 3400 NRF 445 11 03 445 11 06 445 11 09 445 11 13 445 11 16 445 11 19 445 11 23 445 11 26 445 11 29 445 11 33 445 11 36 445 11 39 445 11 43 445 11 46 445 11 49

Kat.nr. 3400.920 3400.922 3400.926 3400.930 3400.932 3400.936 3400.940 3400.942 3400.946 3400.950 3400.952 3400.956 3400.960 3400.960 3400.960

GN ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1¼ 1¼ 1¼ 1½ 1½ 1½ 2 2 2

DN 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50

d2 G 1 ¼ G 1 ¼ G 1 ¼ G 1 ½ G1½ G 1 ½ G2 G2 G2 G 2 ¼ G 2 ¼ G 2 ¼ G 2¾ G 2¾ G 2¾

d3 G½ G½ G½ G¾ G¾ G¾ G¾ G¾ G¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

h1 32 32 32 36 36 36 41 41 41 50 50 50 60 60 60

h2 49 49 49 51 51 51 75 75 75 77 77 77 85 85 85

h3 40 40 40 43 43 43 52 52 52 58 58 58 70 70 70

l 100 100 100 110 110 110 78 78 78 150 150 150 180 180 180

l1 40 40 40 43 43 43 8 8 8 58 58 58 70 70 70

l2 60 60 60 67 67 67 78 78 78 92 92 92 110 110 110

ºC 25 40 55 25 40 55 25 40 55 25 40 55 25 40 55

Skråseteventil m/tilbakeslagsventil 5266 NRF 554 51 28 554 51 29 554 51 31 554 51 32 554 51 33 554 51 34

Kat.nr. 5266.240 5266.320 5266.400 5266.480 5266.560 5266.640

GN ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

DN 15 20 25 32 40 50

d1 Rp½ Rp¾ Rp1 Rp1¼ Rp1½ Rp2

d2 G ½ G¾ G1 G1¼ G1½ G2

d3 Rp¼ Rp ¼ Rp ¼ Rp ¼ Rp ¼ Rp ¼

d4 53 53 60 70 90 90

h L1 86,5 65 104.5 75 116.5 90 130 110 147.5 120 169 150

L2 45,5 56 59 58.5 67 67

Z 37 45 54 70 80 100

Z1 Z2 10 27 12 33 14,5 39,5 18.5 51,5 19.5 60,5 23 77

l2 45.5 56 59 58,5 67 67

Z1 10 12 14,5 18,5 19,5 23

Skråseteventil 5221 NRF 554 51 01 554 51 02 554 51 03 554 51 04 554 51 05 554 51 06

Kat.nr. GN 5221.240 ½ 5221.320 ¾ 5221.400 1 5221.480 1¼ 5221.560 1½ 5221.640 2

DN 15 20 25 32 40 50

d1 d2 d3 Rp½ G½ Rp¼ Rp¾ G¾ Rp¼ Rp1 G1 Rp¼ Rp1¼ G1¼ Rp¼ Rp1½ G1½ Rp¼ Rp2 G2 Rp¼

d4 53 53 60 70 90 90

h l1 86.5 65 104,5 75 116,5 90 130 110 147,5 120 169 150

Z2 27 33 39,5 51,5 60,5 77

Tilbakeslagsventil 1610 NRF 554 49 59 554 49 53 554 49 66 554 49 69 554 49 73 554 49 76

Kat.nr. 1610.240 1610.320 1610.400 1610.480 1610.560 1610.640 1610.720

GN ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½

DN 15 20 25 32 40 50 65

d1 Rp½ Rp¾ Rp1 Rp1¼ Rp1½ Rp2 Rp2½

d2 G½ G¾ G1 G1¼ G1½ G2 G2½

d3 Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼

DN 15 20 25 32 40 50

d1 Rp½ Rp¾ Rp1 Rp1¼ Rp1½ Rp2

d2 Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼ Rp¼

d3 Rp3/8 Rp3/8 Rp3/8 Rp3/8 Rp3/8 Rp3/8

h 42 50.5 60.5 80 90.5 107 113

l 65 75 90 110 120 150 180

z1 z2 10 27 12 33 14.5 39.5 18.5 51.5 19.5 60.5 23 77 22 98

Klaffventil 1682 NRF 554 50 09 554 50 13 554 50 16 554 50 19 554 50 23 554 50 26

Kat.nr. 1682.240 1682.320 1682.400 1682.480 168.560 168.640

GN ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

h1 l z 40 65 19.5 47 75 23 50 90 28 58 105 33.5 65 120 41 78 140 46

9


Ventilprogram

Teknisk Termisk ventil 6320 NRF Kat.nr. GN 445 12 53 6320.914 ½ 445 12 54 6320.924 ¾

DN d1 15 G ¾ 20 G1

h 64 64

l 60 60

d2 32 36

h 50 61

Reguleringsventil 6310 NRF Kat.nr. GN 554 50 42 6310.240 ½ 6310.320 ¾

DN d1 15 Rp ½ 20 Rp¾

l 54 64

z 14 8 17 12

Reduksjonsventil 1300/1310 NRF 563 22 04 563 22 06 563 22 08 563 22 11 563 22 13 563 22 15

Kat.nr. t max °C 1300.240 30 1300.320 30 1300.400 30 1300.480 30 1300.560 30 1300.640 30 1310.240 70 1310.320 70 1310.400 70 1310.480 70 1310.560 70 1310.640 70

DN 15 20 25 32 40 50 15 20 25 32 40 50

d1 R ½ R ¾ R 1 R 1¼ R 1½ R 2 R 2½ R ¾ R 1 R 1¼ R 1½ R 2

d2 G ¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 1¾ G2 ⅜ G¾ G 1 G 1¼ G 1½ G 1¾ G2 ⅜

d3 d4 Rp ⅛ 52 Rp ⅛ 58 Rp ¼ 70 Rp ¼ 77 Rp ¼ 93,5 Rp ¼ 103 Rp ⅛ 52 Rp ⅛ 58 Rp ¼ 70 Rp ¼ 77 Rp ¼ 93,5 Rp ¼ 103

l1 148 159 184 212 241 289 148 159 184 212 241 289

l2 34 37 42 46 48 57 34 37 42 46 48 57

z 40 42,5 50 60 72,5 87,5 40 42,5 50 60 72,5 87,5

h1 33,5 42 51,5 64 80 98 28,5 35,5 51,5 64 80 98

h2 78,5 85,5 110 120,5 157 172 78,5 85,5 110 120,5 157 172

Blandeventil 3410 NRF 445 11 53 445 11 56 445 11 59 445 11 63

Kat.nr. GN 3410.605 3410.608 3410.805 3410.808

DN 65 65 80 80

d1 65 65 80 80

d2 G 1 ½ G 1 ½ G2 G2

d3 185 185 200 200

h1 82 82 92 92

h2 121 121 127 127

h3 145 145 155 155

l 290 290 310 310

l1 l2 112 4 112 4 124 8 124 8

ºC 40 55 40 55

Tilbakeslagsventil 1650 NRF 554 49 84 554 49 86

Kat.nr. GN DN 1650.065 65 1650.080 80

l 240 260

d1 185 200

Kupling NRF Kat.nr. GN DN d1 d2 445 12 63 8201.240 R 1/2" G 3/4"

l1 25

Kuplingspakning

10

NRF 445 12 03 445 12 06 445 12 09 445 12 13 445 12 16

Kat.nr. GN DN d1 09 294 04 38 09 294 05 44 09 294 09 56 09 294 07 62,5 09 294 10 78

d2 27 35 42 50 65

h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

l2 6

d2 G1/2 G1/2

d3

O


Ventilprogram

Problemløsing Feilanalyse JRGUMAT®

11


Et ventilhus med mulighet for tre ventiltyper: (1) Tilbakeslagsventil, (2) Skrüseteventil og (3) Skrüseteventil med tilbakeslagssikring. En installert ventil kan gjøres om til en av de andre typene.

NOTAT

12

(2) (1)

(3)


Før installasjon av desinfeksjons løsning Stadig økende forekomster av legionella infisert tappevann, har satt søkelyset på metoder for fjerning av bakterien. Det er imidlertid en del data som må være på plass før metode velges. Metoder Et infisert anlegg må desinfiseres og det kan gjøres på flere måter. Fysisk gjennom: • Termisk desinfeksjon • Membranfiltrering • UV-desinfeksjon m.m. Kjemisk desinfeksjon: • Klorin • Ozon • Diapharagmalyse etc. Før valg av metode er det mye data som må kartlegges. Ikke bare kvaliteten på vannet, men type installasjon, materiale i rørledninger, kuplinger, og type/tykkelse på eventuell isolasjon. I tillegg må det tas hensyn til i hvilket miljø anlegget brukes, for eksempel sykehjem, barnehage, bolig eller idrettshall. Felles for alle desinfeksjonsmetoder er: • Alle koster penger • Ingen metode kan garantere 100% bakteriefritt anlegg • Medfører ekstra belastning på anlegget. Punkter som bør kartlegges: • Anleggets layout (finnes f.eks. blindrør?) • Sirkulasjonssystem • Rørdimensjoner • Rørmateriale • Koblinger/kuplinger • Type isolasjonsmateriale/tykkelse • Varmtvannskilde og kapasitet • Vannkvalitet (kloret?) • Bruksmønster Sjekk også • Temperatur varmt og kaldt vann • Plassering og tilstand på varmtvannskilde • Tilstand/vedlikehold av ventiler, koblinger og filtere • Kapasitet og justeringsmuligheter på sirkulasjonspumpe

Forebyggende tiltak • Tilpasse varmtvannskilde • Fjerning av blindrør • Justere rørdimensjoner • Tilpasse isolasjonstykkelsen på varmt/kaldtvanns rørene • Vurdere separate varmekilder for "fjerntliggende" tappesteder Vurdere metode Termisk desinfeksjon Det må først tas stilling til om desinfeksjon må gjøres kontinuerlig eller i henhold til 3-liter regelen. Uansett må rørene gjennomspyles godt med varmt vann under prosessen. Om det fremdeles finnes blindrør, eller det er fjerntliggende tappesteder, er muligheten for ny infisering stor! Andre ting som må tas i betraktning Installasjonsmateriale: • Galvaniserte rør max 60°C (rustfare) • Tilstand og kapasitet på pakninger og annet tetningsmateriale • Ventiler og kuplingers kapasitet Anleggets layout • Ingen rør med stillestående vann • Rørledninger må ha ekspansjonsmulighet • Mulighet for kabel gjennomføringer i vegg • Varmt og kaldtvannsledninger skal være isolert Sirkulasjon • Valg av rett kapasitet på sirkulasjonspumpe • Kontinuerlig drift av sirkulasjonspumpe Varmtvannskilde • Rett type og kapasitet av kjent merke • Kapasitetsvalg må dekke behov ved kjøring av desinfeksjon Temperaturer ved normal bruk • Temperatur ut fra varmtvannskilde >60°C • Til sirkulasjonstank >50° • Sirkulasjonstemperatur ut/inn for mindre anlegg 1 - 3K, større anlegg 3 - 5K • Varmtvannskilden skal kunne dekke 1times tapping med temperatur >60°C pr dag. Temperatur ved termisk desinfeksjon • Hele anlegget, tank, rørledninger og sirkulasjonsledninger >70°C • Alle tappepunkt må være åpne i minimum 3 minutter ved >70°C • OBS! Stor skoldingsfare ved desinfeksjon av anlegg


Armaturjonsson har vært på markedet siden 1970 og har de siste 15 årene etablert seg som en av de ledende innen rørsystemer for tappevann og varme innendørs. I tillegg har vi et bredt program av proffarmatur som servant- dusjog toalettarmatur til offentlige bygg. Vår tredje produktgruppe, installasjonsmateriell, består av nødvendige detaljer for å gjøre enhver montasje på en rask og effektiv måte. Bedriften er sertifisert i henhold til ISO9001 og miljøstandarden ISO14001. Armaturjonsson har alltid lagt betydelig vekt på kvalitet og utvikling. Det er et klart mål for oss å holde en lederposisjon i markedet. Armaturjonsson skal ikke bare være en stor leverandør, men også en støttespiller for norsk rørleggerbransje. Det betyr at vi både skal tilby det beste av komponenter og systemer, og de beste rådgivere som bransjen kan oppdrive!

Armaturjonsson AS Postboks 39 Økern - 0508 OSLO Ulvenveien 87 - 0581 OSLO Telefon 22 63 17 00 - firmapost@armaturjonsson.no - www.armaturjonsson.no

Armaturjonsson - Ventilprogram  
Armaturjonsson - Ventilprogram  

Akkurat sånne proffe rørleggere vil ha det. Ventilprogram for blandet tappevann