Page 1

Proffarmaturer Armaturer for offentlige bygg og institusjoner

Leveringsprogrammet omfatter dusj- og servantarmaturer for offentlige bygg. ­Armaturene kan gi en vannbesparelse inntil 60% uten at det reduserer brukerens komfort. Det robuste designet er tilpasset den bruksfrekvens og røff behandling som må påregnes på offentlige plasser.  Armaturene kan betjenes av fot, kne, albue, elektronisk på batteri eller med nettspenning. Dette av hygieniske årsaker på offentlige steder samt innen all type næringsmiddelindustri og helsesektor.

Til dusjanlegg i f.eks. garderober er det ­nødvendig med forblandet vann. Vi har varianter av blandeventiler avhengig av om de skal monteres på fremside eller bakside av vegg. Se neste kapittel for slike ventiler. • Vannbesparende med opp til 60% • Selvlukkende • Berøringsfritt • Driftssikkert • Enkelt vedlikehold • Skoldingsvern


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 81 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Dusjer - trykknapp Veggflens Ø80

NRF-nr.

Veggflens Ø80

Såpeholder veggmontert

Dusjpanel sport, alum. Filterballofix MN 1/2" m/oml (dusj)

Dusjpanel rustfri med såpekopp Dusjpanel veggm. rf stål m/såpes. 30 sek

Dusjpanel m/termostat og trykknapp separat (leveres også med håndusj) Dusjpanel Dusjpanel Dusjpanel Dusjpanel

toppforb., alum. 25 sek toppf. m/hånddusj. alum. 25 sek skjult forb., alum. 25 sek toppforb., HC m/slange, alum. 25 sek

Dusjpanel m/blandeventil og integret trykknapp

NRF-nr.

Dusjpanel, veggmont, toppf. ettgreps

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil

Katalognr. 710500 710501

NRF-nr.

Katalognr.

445 15 21 560 88 28

714700 43629002

NRF-nr.

Katalognr.

445 15 22

790200

NRF-nr.

Katalognr.

445 15 23

792300 792360 792310 792390

NRF-nr.

Dusjpanel toppforb. alum. 30 sek Dusjpanel toppforb. m/hånddusj alum. 30 sek Dusjpanel skjult forb., alum. 30 sek

Dusjpanel m/toppforbinding ettgreps

X Forpakning

824800

Såpeholder, matt utførelse Såpeholder, blank utførelse

Sportsdusj uten blandeventil

Katalognr.

Katalognr. 790300 790360 790310

NRF-nr.

Katalognr. 791300

1 stk

X Forpakning X

1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk

X Forpakning

X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

X Forpakning X X

1 stk 1 stk 1 stk

X Forpakning X

1 stk

81


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 82 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Dusjer - trykknapp Tempomix veggbatteri

NRF-nr.

Veggbatteri m/albuer 30 sek.

Tempostop selvlukkende dusjventil Dusjventil Dusjventil Dusjventil Dusjventil Dusjventil Dusjventil

1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"

790874

NRF-nr.

rett m/veggf. 15 sek inv gj 30 sek utv gj 30 sek Ø 15 FM 1/2" 30 sek ikke justerb. 30 sek utv gj 30 sek

Tempostop 1/2"

NRF-nr.

NRF-nr.

Dusjhode gym comfort 1/2" Ø68 Dusjhode gym comfort 1/2" Ø46

82

Katalognr. 712000 712010 712020

NRF-nr.

Dusjhode rund 1/2", vandals., skjult Dusjhode rund 1/2", vandals. f.vegg 1-10mm

Gym comfort dusjhode

Katalognr. 748000 748001

Dusjhode 1/2", f. skjult tilf. Dusjhode 1/2", f. vekktykkelse 1-10 Dusjhode 1/2", kompl. m/dusjrør

Tonic jet-rund dusjhode

Katalognr. 747000 749715 749725 749010 749000 749700

Dusjventil 1/2" vinkel m/skjult innt. 15 sek Dusjventil 1/2" vinkel, antiblokk 15 sek

Tonic jet dusjhode

Katalognr.

Katalognr. 709000 709010

NRF-nr.

Katalognr. 711002 711000

X Forpakning X

1 stk

X Forpakning X X X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

X Forpakning X X

1 stk 1 stk

X Forpakning X X

1 stk 1 stk 1 stk

X Forpakning X X

1 stk 1 stk

X Forpakning X X

1 stk 1 stk

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 83 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Elektronisk styrte dusjer Dusjpanel m/automatisk gjennomspyling Dusjpanel El. m/ toppforbinding Dusjpanel El. m/skjult forbinding

Tempomatic enkeltstående

NRF-nr.

Katalognr.

445 15 24

792400 792410

NRF-nr.

Dusj enkeltstående m/detektor Dusj enkeltstående m/skjult detektor Dusj enkeltstående m/skjult detektor og boks

Tonic Jet dusjhode rund

452150 452565 452365

NRF-nr.

Dusjhode rund 1/2", vandals., skjult

Tonic jet dusjhode

NRF-nr.

NRF-nr.

Magnetventil 1/2" 12v Parco El Magnetventil 1/2" 12v i boks

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil

Katalognr. 75608025 75608026

NRF-nr.

Box 6, kompl. Parco El

Parco el. magnetventil

Katalognr. 712010 712020

Trykknapp Micro Ø 80 Trykknapp Micro Ø 60

Parco el. dusj boks 6

Katalognr. 709000

Dusjhode 1/2", f. vekktykkelse 1-10 Dusjhode 1/2", kompl. m/dusjrør

Parco el. trykknapp

Katalognr.

Katalognr. 75608020

NRF-nr.

Katalognr. 75375082 75375083

X Forpakning X

1 stk 1 stk

X Forpakning X X X

1 stk 1 stk 1 stk

X Forpakning X

1 stk

X Forpakning X X

1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk

X Forpakning 1 stk 1 stk

83


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 84 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Servantarmatur Drikkefontener

NRF-nr.

Tappeventil 3/8", m.høy tut Tappeventil 3/8", m.drikkespiss

Tempomatic rett, for vegg, blandet vann

311QU1 312QU1

NRF-nr.

Servantkran El. u/bl. for innfelling

Veggtut Veggtut L. 120mm Veggtut L. 200mm

Fast servanttut Servantut fast L 140mm

Svingbar servanttut Servanttut svingbar (L150-H120)

Tempomix 2

Servantbatteri m/blander, 20 sek u/avst. Servantbatteri m/blander, 20 sek m/avst.

Tempostop Servantkran u/blander, 15 sek.

84

Katalognr. 441157

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 81 445 18 82

941120 941202

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 85

981142

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 83

967152

NRF-nr.

Katalognr.

Servantkran m/blander, 15 sek.m flexisl. AB

Tempomix

Katalognr.

X Forpakning X

X Forpakning X

Katalognr.

445 18 03

795100 795000

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 23

745100

1 stk

X Forpakning 1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk

X Forpakning 1 stk

X Forpakning

700101

NRF-nr.

1 stk 1 stk

1 stk

X Forpakning X X

1 stk

X Forpakning 1 stk

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 85 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Servantarmatur Veggventil knebetjent rett m/spak, mekanisk Veggventil knebetjent rett m/spak. mek.

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 18

735400

X Forpakning 1 stk

85


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 86 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Urinalspyling Urinalspyler 1/2" Urinalspyler for vegg 책pen 1/2", mek.

Urinalspyler for vegg skjult Urinalspyler for vegg skjult 1/2", mek.

Urinalspyler 3/4", 7 sek. Urinalspyler 3/4"

86

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 51

777000

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 53

778000

NRF-nr.

Katalognr.

445 18 57

779000

X Forpakning X

1 stk

X Forpakning X

1 stk

X Forpakning X

1 stk

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil


0000 101871 Produkt#8443FF.book Page 87 Monday, January 2, 2012 3:18 PM

Elektronisk styrt urinalspyling Urinalspyler Parco EL

NRF-nr.

Urinalstyring Parco EL Magnetventil 1/2" 12v Parco El Magnetventil 1/2" 12v i boks Avstandsring for urinal

Transformator

75308012 75375082 75375083 751041325

NRF-nr.

Trafo for 1 magnetventil 12V 16 VA Parco El Trafo for 3 magnetventiler 12V 40 VA

Parco el. magnetventil Magnetventil 1/2" 12v Parco El Magnetventil 1/2" 12v i boks

X: ikke lagervare | forbehold om trykkfeil

Katalognr.

Katalognr. 75892005 75608217

NRF-nr.

Katalognr. 75375082 75375083

X Forpakning 1 stk 1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk 1 stk

X Forpakning 1 stk 1 stk

87

Proffarmaturer  

Armaturer for offentlige bygg og institusjoner