Page 1

PROFFARMATURER


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 1 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Innholdsfortegnelse

Proffarmatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Servantarmatur med sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servantarmatur mekanisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servant- og veggtuter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dusjer - trykknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dusjer - elektroniske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektronisk dusjer med mulighet for termisk desinfeksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dusjtilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urinalspyling -elektronisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urinalspyling - mekanisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WC spyler mekanisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blandeventiler type Delabie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesialarmaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storkjøkkenarmatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

     3 14 15 16 17 18 19 20
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 62 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Servantarmatur med sensor

Tempomatic armatur u/blander

NRF-nr.

Servantkran El. u/bl. 6v Servantkran El. u/bl. 12v, Legionella

Tempomatic mix armatur m/blander

NRF-nr.

Servantkran El. m/bl. 230/12v Servantkran El. m/bl. 230/12v, Legionella

Benkebatteri El. m/bl. 6v

NRF-nr.

Benkebatteri El. m/bl. 6v

X

Forpakning

445006 445000RP

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

495000 495000RP

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

495256

Tempomatic 2 armatur u/blander

NRF-nr.

Servantkran El. u/bl. 230/12v Servantkran El. u/bl. 6v, Legionella Servantkran El. u/bl. 230/12v, Legionella

Tempomatic mix 2 armatur m/blander

NRF-nr.

Servantkran El. m/bl. 230/12v Servantkran El. m/bl. 6v Servantkran El. m/bl. 230/12v, Legionella

Tempomatic 3 armatur u/blander

NRF-nr.

Servantkran El. u/bl. 6v, Legionella

Tempomatic mix 3 armatur m/blander

NRF-nr.

Servantkran El. m/bl. 6v

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

444000 444006 444000RP

X X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

494000 494006 494000RP

X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

442106

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

492006

Tempomatic for vegg blandet vann

NRF-nr.

Servantkran El. u/bl. for innfellingKatalognr.

2

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

441157

X

Eske komplett

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 63 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Servantarmatur med sensor

Tempomatic for vegg blandet vann

NRF-nr.

Tappetut for vegg El. 230/12v Tappetut for vegg El. 6v

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

3

Katalognr.

X

Forpakning

447922 447926

X X

1 stk 1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 64 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Servantarmatur mekanisk

Tempo Soft vegg

NRF-nr.

Veggventil soft forbl. 1/2", 15 sek.

X

741000

TempoSoft u/blander

NRF-nr.

Tempo Soft m/blander

Forpakning

740000

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

742100

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

795100

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

700101 700111 700100

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

700500

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

745440

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 23

745100 745107 745101AB

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Servantkran soft, m/blander , 15 sek.

NRF-nr.

Servantkran m/blander, 20 sek.

Tempomix 2

NRF-nr.

Servantkran m/blander, 15 sek. Servantkran m/blander, 15 sek. m/pex Servantkran m/blander, 15 sek. AB

Tempomix 2 med spak

NRF-nr.

Servantkran m/blander og spak, 15 sek.

Tempostop med spak

NRF-nr.

Servantkran m/spak u/blander, 15 sek.

Tempostop Servantkran u/blander, 15 sek. Servantkran u/blander, 7 sek. Servantkran u/blander, 12 sek. AB

4

1 stk

X

NRF-nr.

Tempomix for servantmontasje

Forpakning

Katalognr.

Servantkran soft, u/blander , 15 sek.Katalognr.

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 65 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Servantarmatur mekanisk

Tempostop vegg

NRF-nr.

Veggventil forbl. 1/2", 15 sek. Veggventil forbl. 1/2", 15 sek. AB

Katalognr.

X

Forpakning

746000 746001

X X

1 stk 1 stk

X

Forpakning

Tempostop kne for åpen rørføring

NRF-nr.

Katalognr.

Veggventil knebetj. rett m/spak, mek.

445 18 18

735400

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 17 45 445 17 43

739102 739100

X X

1 stk 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 17 41

736101 736102

X X

1 stk 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

738000

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

Mixfot Mixfot fotbetj. f.vegg m.blander Mixfot fotbetj. f.gulv m.blander

Monofot Monofot, gulvmont. 1/2" Monofot, veggmont. 1/2"

Fotventil Fotventil

Veggflens Ø80

NRF-nr.

Veggflens Ø80

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

824800

5

1 stk

1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 66 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Servant- og veggtuter

Fast servanttut Servantut fast L 140mm

Svingbar servanttut Servanttut svingbar (L150-H120) Servanttut svingbar (L200-H250)

Veggtut Veggtut L. 120mm Veggtut L. 200mm6

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 85

981142

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 83

967152 967202

X

1 stk 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 81 445 18 82

941120 941202

1 stk

1 stk 1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 67 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjer - trykknapp

Tempomix dusjpanel

NRF-nr.

Dusjpanel veggm. hvit m/såpes. 30 sek Dusjpanel veggm. rf stål m/såpes. 30 sek Dusjpanel veggm. u/såpes. hvit 30 sek Dusjpanel veggm. rf stål u/såpes. 30 sek Dusjpanel, veggm. skjult forb. hvit u/såpes. Dusjpanel, veggm. skjult forb. rf stål. u/såpes. Dusjpanel, veggm. skjult forb.

Tempostop dusjpanel

Katalognr.

X

Forpakning

790201 790200 790101 790100 790111 790110 791201

X X X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

749201 749200 749101 749100

X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790501 791501 791500

X X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

791300

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 15 23

792300 792360 792310

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790300 790360 790310

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790360

X

1 stk

445 15 22

NRF-nr.

Dusjpanel veggm. toppf. hvit m/såpes. Dusjpanel veggm. toppf. rf stål m/såpes. Dusjpanel veggm. toppf. hvit u/såpes. Dusjpanel veggm. toppf. rf stål u/såpes.

Panel med glidestang

NRF-nr.

Dusjpanel m/hånddusj, hvit 30 sek Dusjpanel m/hånddusj.ettgreps, hvit Dusjpanel m/hånddusj.ettgreps, rf.stål

Dusjpanel, veggmont, toppf. ettgreps

NRF-nr.

Dusjpanel, veggmont, toppf. ettgreps

Sportsdusj med blandeventil og trykknapp separat Dusjpanel toppforb., alum. 25 sek Dusjpanel toppf. m/hånddusj. alum. 25 sek Dusjpanel skjult forb., alum. 25 sek

Sportsdusj med blandeventil og integret trykknapp

NRF-nr.

Dusjpanel toppforb. alum. 30 sek Dusjpanel toppforb. m/hånddusj alum. 30 sek Dusjpanel skjult forb., alum. 30 sek

Sportsdusj med blandeventil og høyderegulering Dusjpanel toppforb. m/hånddusj alum. 30 sek

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

7

NRF-nr.
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 68 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjer - trykknapp

Sportsdusj uten blandeventil Dusjpanel sport, alum. Dusjpanel sport, hvit Filterballofix MN 1/2" m/oml (dusj)

Tempomix åpen montasje

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 15 21

X

560 88 28

714700 714701 43629002

1 stk 1 stk 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

Dusjarmatur veggm. u/alb., åpen

790001

Tempomix skjult montasje

NRF-nr.

Dusjarmatur veggm., skjult 30 sek Dusjarmatur veggm., skjult

Tempomix med skjult tilførsel

NRF-nr.

Dusjbatteri innfelt i boks 220x160, 30 sek Dusjhode rund 1/2", vandals., skjult

Sportsdusj veggmonterte

NRF-nr.

Dusjarmatur sport, åpen Dusjarmatur sport, skjult Dusjarmatur sport, f. plate

Tempomix, tilkobling i topp

NRF-nr.

Dusjpanel hjørne, hvit m/såpes. 30 sek Dusjpanel hjørne, rf stål m/såpes. 30 sek Dusjpanel hjørne, hvit u/såpes. 30 sek Dusjpanel hjørne, rf stål u/såpes. 30 sek Dusjpanel hjørne m/toppf. m/såps. 30 sek

Tempomix,skjult tilkobling

NRF-nr.

Dusjpanel hjørne m/skjult .f. m/såps. 30 sek8

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790712 790912

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790220 709000

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

714000 714002 714010

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790271 790270 790171 790170 791271

X X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790261

X

1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 69 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjer - trykknapp

Tempostop

NRF-nr.

Dusjpanel hjørne m/såpes. 30 sek Dusjpanel hjørne u/såpes. 30 sek

Hjørnepanel med glidestang

NRF-nr.

Dusjpanel hjørne m/såpes.og hånddusj 30 sek Dusjpanel hjørne m/såpes. 30 sek

Dusjtårn for innendørs/utendørs bruk

NRF-nr.

Dusjtårn m.1 dusjhode Dusjtårn m.1 dusjhode og kran Dusjtårn m.2 dusjhoder Dusjtårn m.2 dusjhoder og kran Dusjtårn m.3 dusjhoder og kran Dusjtårn m.4 dusjhoder

Tempomix veggbatteri

NRF-nr.

Veggbatteri m/albuer 30 sek.

Tempomix innfelt i vegg

NRF-nr.

Dusjbatteri innfelt 1/2" 160x160, 30 sek Dusjbatteri innfelt i boks 220x160, 30 sek

Tempomix for skjult tilførsel

NRF-nr.

Dusjbatteri innfelt i boks 220x160, 30 sek

Dusjventil skjult m/veggpl.

NRF-nr.

Dusjventil skjult m/veggpl. 160x160 30 sek

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

9

Katalognr.

X

Forpakning

749271 749171

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790571 791571

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

717101 717111 717201 717121 717131 717401

X X X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790874

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790425 790220

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

790220

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

749628

1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 70 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjer - trykknapp

Tempostop selvlukkende dusjventil

NRF-nr.

Dusjventil 3/4" utv gj 30 sek Dusjventil 1/2" inv gj 30 sek Dusjventil 1/2" utv gj 30 sek Ø 15 Dusjventil 3/4" FM 1/2" 30 sek Dusjventil 3/4" ikke justerb. 30 sek

Tempostop 1/2"

NRF-nr.

Dusjventil 1/2" rett 15 sek Dusjventil 1/2" rett, antiblokk 15 sek Dusjventil 1/2" vinkel m/skjult innt. 15 sek Dusjventil 1/2" vinkel, antiblokk 15 sek

Tonic jet dusjhode

NRF-nr.

Dusjhode 1/2", f. skjult tilf. Dusjhode 1/2", f. vekktykkelse 1-10 Dusjhode 1/2", kompl. m/dusjrør

Tonic jet-rund dusjhode

NRF-nr.

Dusjhode rund 1/2", vandals., skjult Dusjhode rund 1/2", vandals. f.vegg 1-10mm

Gym dusjhode

NRF-nr.

Dusjhode gym 1/2", vandalsikker

Dusjbend

NRF-nr.

Dusjbend L 170 Dusjbend L 95

Gym comfort dusjhode

NRF-nr.

Dusjhode gym comfort 1/2" Ø68 Dusjhode gym comfort 1/2" Ø4610

Katalognr.

X

Forpakning

749700 749715 749725 749010 749000

X X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

747000 747001 748000 748001

X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

712000 712010 712020

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

709000 709010

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

716000

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

710002 710000

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

711002 711000

X X

1 stk 1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 71 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjer - trykknapp

Albue med to løpemutter 3/4"

NRF-nr.

Albue 3/4 m.2 muttere

Albue 1/2 m/utv.gjenge

NRF-nr.

Albue 1/2" m/utv.gjenge

Albue inn/utv.gjenge

NRF-nr.

Albue inn/utv. gj.

Albue krom M3/4XN3/4

NRF-nr.

Albue krom M3/4XN3/4

Forsterket veggflens

NRF-nr.

Veggflens Ø80

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

Katalognr.

X

Forpakning

874220.2P

X

Par

Katalognr.

X

Forpakning

873021

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

873015

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

873220

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

824800

11

1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 72 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjer - elektroniske

Tempomatic reflex - dusjsett

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

449620 449150 449412

X X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

452150 452565 452365

X X X

1 stk 1 stk 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 15 24

792400 792410

X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

Dusj elektronisk m/skjult detektor Dusj elektronisk m/innfelt detektor Dusj elektronisk m/detektor og el.boks

Tempomatic enkeltstående

NRF-nr.

Dusj enkeltstående m/detektor Dusj enkeltstående m/skjult detektor Dusj enkeltstående m/skjult detektor og boks

Dusjpanel med automatisk gjennomspyling Dusjp. mix El. m/leg.spyl. toppforb. Dusjp.mix El. m/leg.spyl. skjult

Parco El Trykknapp

NRF-nr.

Trykknapp Micro Ø 80 Trykknapp Micro Ø 60

75608025 75608026

Dusjhode Tonic Jet

NRF-nr.

Dusjhode 1/2", f. skjult tilf. Dusjhode rund 1/2", vandals., skjult Dusjhode rund 1/2", vandals. f.vegg 1-10mm

Parco El dusj boks 6

NRF-nr.

Box 6, kompl. Parco El

X

Forpakning

712000 709000 709010

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

75608020

Parco El magnetventil

NRF-nr.

Magnetventil 1/2" 12v Parco El Magnetventil 1/2" 12v i BoksKatalognr.

1 stk 1 stk

Katalognr. 75375082 75375083

12

1 stk

X

Forpakning 1 stk 1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 73 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Elektronisk dusjer med mulighet for termisk desinfeksjon

Parco El Trykknapp

NRF-nr.

Trykknapp Micro Ă˜ 80 Trykknapp Micro Ă˜ 60

X

75608025 75608026

Dusjhode Tonic Jet

NRF-nr.

Dusjhode 1/2", f. skjult tilf. Dusjhode rund 1/2", vandals., skjult Dusjhode rund 1/2", vandals. f.vegg 1-10mm

Parco El dusj boks 6

NRF-nr.

Box 6, kompl. Parco El

NRF-nr.

Magnetventil 1/2" 12v Parco El Magnetventil 1/2" 12v i Boks

Katalognr.

X

Forpakning

712000 709000 709010

X X

1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

Katalognr.

1 stk

X

75375082 75375083

Styreenhet

NRF-nr.

Legionellaspyler f. 10 kurser Legionellaspyler f. 12 kurser Legionellaspyler f. 14 kurser Legionellaspyler f. 16 kurser

13

Forpakning 1 stk 1 stk

75608020

Parco El magnetventil

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

Katalognr.

Forpakning 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

75360010 75360012 75360014 75360016

X X X X

Forpakning
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 74 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Dusjtilbehør

Såpeholder veggmontert

NRF-nr.

Såpeholder, matt utførelse Såpeholder, blank utførelse14

Katalognr.

X

Forpakning

710500 710501

X

1 stk 1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 75 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Urinalspyling -elektronisk

Innfelt i vegg, rund ramme

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

428150

X

1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

477000 478000 477006

X X X

1 stk 1 stk 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 17 81

487620

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

Tempomatic Urinal 12V

Tempomatic 책pen veggmontering

NRF-nr.

Urinalspyler f. vegg, 책pen 1/2", 230v Urinalspyler f. vegg, skjult 1/2", el. Urinalspyler f. vegg 책pen, 6v

Tempomatic fellesurinaler Urinalspyler f. vegg, skjult 1/2", el. renne

Urinalspyler Parco EL (detektor) Urinal Styring Parco EL Trafo F.1 Magnetventil 12V 16 VA Parco El Magnetventil 1/2" 12v Parco El Magnetventil 1/2" 12v i Boks

Transformator

75308012 75892005 75375082 75375083

NRF-nr.

Trafo F.1 Magnetventil 12V 16 VA Parco El Trafo F.3 Magnetventil 12V 40 VA Trafo F.6 Magnetventil 12V

Parco El magnetventil

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

Katalognr. 75375083 75375082

15

X

75892005 75608217 75608216

NRF-nr.

Magnetventil 1/2" 12v i Boks Magnetventil 1/2" 12v Parco El

Katalognr.

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Forpakning 1 stk 1 stk 1 stk

X

Forpakning 1 stk 1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 76 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Urinalspyling - mekanisk

Urinalspyler f. vegg skjult 1/2", mek. Urinalspyler f. vegg skjult 1/2", mek.

Tempostop 1/2" Urinalspyler f. vegg 책pen 1/2", mek.

Tempostop 3/4" Urinalventil 3/4" 7 sek16

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 53

778000

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 51

777000

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 18 57

779000

X

1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 77 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

WC spyler mekanisk

Tempolux WC spylingsventil 3/4"

NRF-nr.

Tempolux WC Tempolux WC

Tempo wc autom.avstening

NRF-nr.

Klosettspyler m/avst. Tempo WC 1 1/4", 7 sek.

Stenge og reguleringsventil

NRF-nr.

Stenge- og reg.vent., rett f.WC WC Vinkelalbue 1" x 1 1/4"

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

17

Katalognr.

X

Forpakning

761000 761025

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

760000 760410

X X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

764000 765000

X X

1 stk 1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 78 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Blandeventiler type Delabie

Blandeventil for servanter og vaskerenner

NRF-nr.

Blandeventil 3/4", m/tilbakesl.ventil, Premix Blandeventil 1/2", m/tilbakesl.ventil, Premix

Blandeventil Delabie type 55,90,140 og 190

NRF-nr.

Blandeventil 3/4" 40gr Blandeventil 1" 40gr Blandeventil 5/4" 40gr Blandeventil 1 1/2" 40gr

Vinkelventiler

NRF-nr.

Vinkelventil 3/4" f. bl.ventil Vinkelventil 1" f. bl.ventil Vinkelventil 5/4" f. bl.ventil

Blandeventil 1/2 Silfra

NRF-nr.

Blandeventil 1/2 SilfraKatalognr.

X

Forpakning

733020 733015

X

1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

730002 730003 730004 730005

X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Katalognr.

X

Forpakning

730802.2P 730803.2P 730804.2P

X X

Par Par Par

Katalognr.

X

Forpakning

AC95051

18

1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil


0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 79 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Spesialarmaturer

Drikkefontener

NRF-nr.

Tappeventil til nylonrør 4X6, m.høy tut Tappeventil til nylonrør 6X8, m.høy tut Varmtvann sikkert rør 4x6 Tappeventil 3/8", m.høy tut Tappeventil 3/8" m.drikkespiss

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

19

Katalognr.

X

Forpakning

311TR1 311T81 322TR2 311QU1 312QU1

X X X X

1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk
0000 290055 SK Prod#A09F2B.book Page 80 Friday, February 13, 2009 3:59 PM

PRODUKTOVERSIKT

Storkjøkkenarmatur

Ettgrepsblander med tut

NRF-nr.

Storkjøkkenarmatur m/sv.tut 1-greps

X

G6692

Ettgrepsblander uten tut

NRF-nr.

Storkjøkkenarmatur m/slange 1-greps

Katalognr.

Storkjøkkenarmatur m/sv.tut 1-hulls

Togreps veggmontert med tut Storkjøkkenarmatur m/sv.tut 2-hulls vegg

Hånddusj 70 gr.Trigger Storkjøkken hånddusj 70 gr.Trigger Sort

20

Forpakning 1 stk

X

G6693

Togrepsblander med tutKatalognr.

Forpakning 1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 13 32

G6632

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 13 12

G6432

X

1 stk

NRF-nr.

Katalognr.

X

Forpakning

445 13 61

433002

1 stk

X: ikke lagervare | B: butikkforpakning | forbehold om trykkfeil

Produktoversikt - Proffarmaturer 2009  

Produktoversikt - Proffarmaturer 2009