Page 1

= Når en først skal velge et tall… 07 Sør | Industrigata 13 | 4732 Kristiansand | Telefon: 38 01 70 80 | www.07.no


Stav, Keno og Osigraf blir 07! 07 Gruppen overtok tidligere i år det Kristiansandsbaserte Infoskonsernet, herunder Stav (offsettrykkeri), Keno (skilt- og dekorleverandør) og Osigraf (digitaltrykkeri). Fra og med 15. august 2011 endrer disse tre selskapene navn til 07.

Nytt navn–samme gode produkttilbud og service Produktspekteret innenfor trykk, skilt og dekor, print og storformat forblir det samme. Og inntil videre får navne- og profil-endringen ingen praktiske konsekvenser når det gjelder fakturering og lignende. De tre eksisterende organisasjons-numrene med tilhørende kontaktinformasjon er fremdeles operative, og vi vil selvsagt holde dere løpende oppdatert på eventuelle endringer som vil skje i forbindelse med navnebyttet.

Markant skandinavisk aktør i ryggen 07 Gruppen er en markant skandinavisk aktør innen rågivning, design, nettbasert publisering, softwareutvikling, sideproduksjon, trykking, ferdiggjøring og distribusjon, og betjener –på ulike kanaler og plattformer –flere av Norges mest kjente merkevarer. 07 Gruppen eier også de resterende selskapene i Infos-konsernet; Gevir kommunikasjon (Reklamebyrå) og Aeston (drift av it-løsninger), samt er deleier i Gevir Tønsberg (webutvikling) og Artell (PR).

Er du først en sjuer, så er du en sjuer Myggen var helten. Fredrik var åtte. Og tallet var sju. Alltid først i bagen med nyvaska drakter. Fort, fort – han visste at det bare var ei lykkeskjorte der nede. Sjueren! Etter hvert ble det like greit å ta den med hjem og få mamma til å vaske den etter hver kamp – for sikkerhets skyld. Til og med oppmannen på Start måtte, på ære og samvittighet, love å passe på nummeret da han dro ut i verden. Fredrik er fus for alltid. Og franskmennene slapp heller ikke unna. Det var godt sjueren var ledig. Ellers kunne det blitt revolusjon, med Fredrik den sjuende i spissen.


Stav, Keno og Osigraf blir 07! 07 Gruppen overtok tidligere i år det Kristiansandsbaserte Infoskonsernet, herunder Stav (offsettrykkeri), Keno (skilt- og dekorleverandør) og Osigraf (digitaltrykkeri). Fra og med 15. august 2011 endrer disse tre selskapene navn til 07.

Nytt navn–samme gode produkttilbud og service Produktspekteret innenfor trykk, skilt og dekor, print og storformat forblir det samme. Og inntil videre får navne- og profil-endringen ingen praktiske konsekvenser når det gjelder fakturering og lignende. De tre eksisterende organisasjons-numrene med tilhørende kontaktinformasjon er fremdeles operative, og vi vil selvsagt holde dere løpende oppdatert på eventuelle endringer som vil skje i forbindelse med navnebyttet.

Markant skandinavisk aktør i ryggen 07 Gruppen er en markant skandinavisk aktør innen rågivning, design, nettbasert publisering, softwareutvikling, sideproduksjon, trykking, ferdiggjøring og distribusjon, og betjener –på ulike kanaler og plattformer –flere av Norges mest kjente merkevarer. 07 Gruppen eier også de resterende selskapene i Infos-konsernet; Gevir kommunikasjon (Reklamebyrå) og Aeston (drift av it-løsninger), samt er deleier i Gevir Tønsberg (webutvikling) og Artell (PR).

Er du først en sjuer, så er du en sjuer Myggen var helten. Fredrik var åtte. Og tallet var sju. Alltid først i bagen med nyvaska drakter. Fort, fort – han visste at det bare var ei lykkeskjorte der nede. Sjueren! Etter hvert ble det like greit å ta den med hjem og få mamma til å vaske den etter hver kamp – for sikkerhets skyld. Til og med oppmannen på Start måtte, på ære og samvittighet, love å passe på nummeret da han dro ut i verden. Fredrik er fus for alltid. Og franskmennene slapp heller ikke unna. Det var godt sjueren var ledig. Ellers kunne det blitt revolusjon, med Fredrik den sjuende i spissen.


= Når en først skal velge et tall… 07 Sør | Industrigata 13 | 4732 Kristiansand | Telefon: 38 01 70 80 | www.07.no

Nytt navn–samme gode produkttilbud og service  

Er du først en sjuer, så er du en sjuer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you