Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

KRONIKA Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 2014/15 Pripravila: Polona Habič Rus


OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

SEPTEMBER 2014/15 Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september

Vsak začetek šolskega leta se začne pisati nova zgodba. Vanjo stopate vi, učenci in starši, s svojimi pričakovanji, željami, načrti in novimi izkušnjami. Vanjo stopamo mi, delavci šole, ki bomo s svojim strokovnim znanjem skrbeli, da se bo tudi v šolskem letu 2014/15 spisala zgodba, ki bo ostala v prijetnem spominu vsem nam. Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, upanjem in načrti. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. V neprijaznih in nepredvidljivih časih, v katerih se je znašla naša družba in vsi mi kot posamezniki, se je potrebno zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri s pozitivnim in prijaznim odnosom odpiramo svoja vrata. Tako so naša vrata odprta vsem, ne glede na položaj, v katerem se je kdo znašel. Pogumno potrkajte, povejte in prisluhnili bomo in pomagali.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Poslanica ministra dr. Pikala ob začetku šolskega leta 2014/15 Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovane učiteljice in učitelji, strokovne delavke in delavci, ravnateljice in ravnatelji, kot vedno, vsako leto je tako, je tokratno poletje prehitro minilo. Verjamem, da so se počitniški dnevi prilegli in upam, da ste si nabrali energije za novo šolsko leto, ki je pred vrati. Posebno dobrodošlico danes izrekam eni največjih generacij v zadnjih letih. Posebej me veseli, da bo letos prag šolskega prostora prestopilo več kot 20 tisoč prvošolcev. To je za nas in za celo Slovenijo izjemen dogodek. Otroci in mladostniki ste po naravi zelo vedoželjni. Prepričan sem, da boste s pomočjo učiteljic in učiteljev to vedoželjnost potešili, znanje v šoli dobro okrepili in ga nato v srednji šoli in seveda višje, za tiste bolj ambiciozne, še poglobili. Vsako leto znova vam tudi polagamo na srce, kako je v življenju pomembno znanje. To je namreč ena od tistih zelo redkih dobrin, ki vam je nihče nikoli ne more vzeti. Pa čeprav se takrat, ko se je treba truditi, ko se je treba učiti in delati, zdi, da je šola nadležna, ampak ima svoj globok pomen in verjamem, da bo marsikdo od vas to spoznal šele v starejših letih. Mi, ki smo nekoliko starejši vemo, da v odraslosti vendarle šteje predvsem znanje. Učiteljice in učitelji imajo izjemno pomembno vlogo pri tem. Ste pravzaprav zavezniki, torej učiteljice in učitelji ter mladi, kajti dnevno sodelujete, drug drugega upam da spoštujete in delate v dobro obojih. V šoli se mnogokrat spletajo prijateljstva. Zato vsem želim, da jih sklenete čim več. Vsekakor pa ne bi rad, da pozabite, da pomagate drug drugemu, da ste solidarni, strpni, da spoštujte drug drugega in drugače misleče, ter predvsem, in to je ena od komponent šole, da ste socialno občutljivi in da vam je mar drug za drugega. Vsako leto znova vam tudi rečemo, da pazite na poti v šolo. Čeprav je druženje s prijatelji nekaj najlepšega, prosim, ne pozabite na pasti, ki jih na poti v šolo postavlja promet. Previdno torej, ko greste čez cesto, ali se celo v šolo vozite s kolesi. Spoštovane učiteljice in učitelji, strokovne delavke in delavci, ravnateljice in ravnatelji, na ministrstvu se zavedamo vašega izjemnega pomena dela za družbo v celoti in si z vsemi močmi prizadevamo ustvariti čim boljše pogoje za vaše delo. Zavedam se, da novo šolsko leto tudi pred vas postavlja kup vprašanj, neznank in izzivov. Verjamem, da so lahko z dobrim vodenjem, obilo dobre volje in medsebojnega spoštovanja rešljivi in jih tudi bomo rešili. Zato vam vsem želim uspešno šolsko leto, s čim manj pretresi, z veliko vedoželjne mladine in s čim več zadovoljstva pri vašem delu. Vsem želim dobro delo in predvsem, srečno. Dr. Jernej Pikalo Minister za izobraževanje, znanost in šport

4


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Nagovor g. ravnatelja ob začetku šolskega leta 2014/15 Spoštovani starši!

Stopimo z nasmehom v novo šolsko leto… Spet se je začelo živahno dogajanje in šola se je s pričetkom pouka ponovno prebudila iz počitniškega sna. Ko stopam po šolskih prostorih, srečujem znane obraze učencev, tudi nekaj novih, ki so letos prvič med nami. Večina je nasmejanih in iz oči jim sije mladostna razigranost, sreča, navdih, želja po druženju. Izmenjujejo si vtise počitniških doživetjih in kujejo prihodnje načrte …. Tu pa tam, pa vendar redko, srečam tudi zaskrbljen in otožen obraz učenca. Podobni so vtisi s srečanj z učitelji – velika večina je nasmejanih, polnih idej in želje po ustvarjanju. Tu pa tam srečam tudi resen, zaskrbljen obraz. Seveda je podobna slika tudi pri starših – jutranje srečanje s pozdravom, ki kar žari, ti napolni srce s pozitivno energijo. Nekaj pa je tudi posameznikov, ki le s težka izustijo vljudnostni pozdrav ali pa tudi tega ne. Kaj storiti ? Kako pomagati učencu pri reševanju njegovih težav, da bo njegov čas preživet v šolskih prostorih izpolnjen s prijetnimi, lepimi doživetji? Kako spodbujati učitelje? Tudi oni imajo slabe dneve, pa vendar velika večina z veseljem, veliko energije, idej in želje po delu stopi pred učence, sodelavce in pred starše. In kaj storiti, da bodo tudi tisti starši, ki jim gre jutranji pozdrav težko iz jezika, v naših prostorih in med nami začutili nekaj več pozitivne energije? Morda včasih nekoliko pozabljamo, da naše šolsko delo narekuje pozitivni odnos do vseh sodelujočih do šole in šolskega dela ter ne nazadnje tudi do znanja, ki ga učitelji želimo dati učencem in si ga tudi starši želite vsak za svojega otroka. Ves pozitivni pristop, energija, ki se odraža v medsebojnih odnosih in razumevanju težav drugega ter nenehna pripravljenost pomagati pa so bistveni pogoj za celotno pozitivno sliko šole in družbe, v kateri živimo. Za vsako ceno uveljavljati svoj prav mimo upoštevanja strokovnih podlag, videti samo sebe in iskati pravice na račun tretjega, vztrajati pri svojem ne glede, da se s tem podira celotni sistem šolskega dela, je vse prevečkrat izjemno moteč element za kakovosten napredek šole. Zato si želim, da srečujem, se pogovarjam in tudi pomagam nasmejanim učencem, srečujem sodelavce, ki z veseljem in z nasmehom stopijo pred učence, pred sodelavce in ne nazadnje tudi pred ravnatelja; starše, ki so zjutraj nasmejani, zgovorni … Zatorej stopimo v novo šolsko leto z mislijo Martinka v Desetem bratu , ki je dejal: »Jaz sem tam doma, kjer so doma srečni in zadovoljni ljudje …«.

Janez Peterlin, ravnatelj

5


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september ŠOLA, BLAGOR ZA MLADEŽ IN NAROD (Iz šolske kronike, 1910) Začetki šolstva v Šentvidu pri Stični segajo v leto 1795. Takratno dvorazredno ljudsko šolo v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. Njihov učitelj je bil g. Anton Antončič. 1858 leta je beneficiat Tomaž Greznik podaril šoli svojo hišo, 1877 je postala šola trirazredna, tri leta kasneje pa že štirirazredna. Prva svetovna vojna je preprečila načrte krajevnega šolskega urada za gradnjo nove šole. Leta 1920 so se odločili za popravilo in razširitev stare šole, ki je postala šestrazrednica s kvalitetnimi praktičnimi programi za dečke in deklice. Na šolskem vrtu je potekal kmetijski pouk, dekleta pa so se izpopolnjevala v ročnih delih. Telovadili so na travniku, kjer danes stoji trgovina. Po letu 1945 so potrebe po novi šoli postajale vedno večje in tako je bila 25. oktobra 1966 na zdajšnjem mestu postavljena nova sodobna šola, ki je v letu 1994 pridobila še prepotrebno športno dvorano. Vse večje število učencev in pa uvajanje novosti v šolski prostor je terjalo temeljito prenovo ter dograditev dodatnih prostorov. Da se je 1. septembra 2007 zgradil sodobno opremljen objekt, gre zahvala Občini Ivančna Gorica ter seveda njenemu županu in tudi nekdanjemu ravnatelju šole Jerneju Lampretu. Ob lepo urejeni šoli so spominska obeležja pomembnejših mož, ki so delovali in ustvarjali v kraju dr. Jože Kastelic, Petar Šoštarič in Petar Jovanovič.

6


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september

PREDSTAVITEV ŠOLE …»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja. »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«. Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Organiziranost učno-vzgojnega dela Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. Šolo obiskuje 396 učencev, 379 na matični šoli, 17 na Podružnični šoli Temenica. Podružnično osnovno šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok bo po oceni obiskalo 270 učencev (podlaga za oceno je poročilo iz šolskega leta 2013/2014). Pouk poteka v dopoldanskem času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 17 oddelkih, petih oddelkih podaljšanega bivanja in eno skupino jutranjega varstva ter varstva vozačev. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, skupina jutranjega varstva ter oddelek podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v štirih oddelkih oziroma skupinah. Skupaj brez podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev imamo 22 oddelkov.

7


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Naša delovna vizija pravi, da mora šola postati blagor za mladež in narod, kar so zapisali v šolsko kroniko že davnega leta 1910. Da pa bo »blagor« dosežen, moramo biti vsi, ki smo vpeti v šolski prostor, strokovni, inovativni, dosledni, vztrajni in pravični do vseh v pedagoškem procesu. Kajti le tako se bomo lahko poistovetili z Jurčičevim desetim bratom, ki je dejal: »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad …« Da bi dosegli vse zastavljene cilje, želimo biti šola: • ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije, • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi, • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo, • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene in samostojne osebnosti, • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela in ne nazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru, • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja, • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja, • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

8


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september ORGANIZACIJA POUKA Strokovni delavci šole Razredništvo določi ravnatelj na osnovi predloga strokovnih aktivov in šolske svetovalne službe.

Razredništvo na matični šoli in PŠ Temenica Razred

Razrednik

1./2.

Lidija Oštir

1. a

Anja Praznik

1. b 2. r

Jana Grabljevec Jana Šetina Tomažič

3. a

Tina Orač Gornik

3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a

Matea Curkova Vida Bregar Tomažič Polona Lampret Polona Habič Rus Zlatka Kastelic Martina Zajc Todorović Mateja Lesjak Robert Bregar

7. b

Anica Volkar

8. a

Karla Oven

8. b

Jelka Rojec

9. a

Marta Orel

9. b

Marija Zajc

I. nadomestni/a razrednik/a Alenka Ivanjko Martina Ratajec Jana Grabljevec Martina Ratajec Anja Praznik Bojana Iljaž Matea Curkova, Marcel Talt Lah Tina Orač Gornik Marcel Talt Lah Nejka Omahen Šikonja Polona Lampret Nejka Omahen Šikonja Vida Bregar Tomažič, Zlatka Kastelic, Mojca Kravcar Glavič Polona Habič Rus, Mojca Kravcar Glavič Mateja Lesjak Sonja Škof Martina Jurkovič Martina Zajc Todorović Anica Volkar Jana Zupanc Robert Bregar Anica Vozel Jelka Rojec Polona Janežič Karla Oven Nevenka Rugelj Marija Zajc Simona Zvonar Marta Orel Sabina Rozina

Podpora svetovalne službe Vesna Pačnik Irena Novak Irena Novak Vesna Pačnik Vesna Pačnik Vesna Pačnik Nina Pavlin Nina Pavlin Mojca Bohinec Mojca Bohinec Mojca Bohinc Mojca Bohinc Nina Pavlin Nina Pavlin

Učilnica POŠ Temenica 407 406 309 401 402 211 116 117 154 218 216 220 206

Irena Novak

205

Irena Novak

151

Anton Linec

207

Anton Linec

146

9


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Razredništvo v PŠ CZBO Razred 1.–5. 6.–7. 8. 9.

Razrednik Dragica Gračner Izidor Gabrijel Izidor Gabrijel Izidor Gabrijel

Nadomestni razrednik Irena Novak Sonja Škof Sonja Škof Sonja Škof

Učilnica CZBO CZBO CZBO CZBO

Vodja POŠ CZBO je Irena Novak. Vodstvo šole Ravnatelj: Janez Peterlin Pomočnik ravnatelja: Anton Linec Zaposleni na matični šoli, OPB in PŠ Temenica – razredna stopnja Ime in priimek Lidija Oštir Alenka Ivanjko Jana Grabljevec Anja Praznik Martina Ratajec Jana Šetina Tomažič Tina Orač Gornik Matea Curkova Vida Bregar Tomažič Polonca Lampret Polona Habič Rus Zlatka Kastelic Marcel Talt Lah Sonja Škof Simona Zvonar Mojca Kravcar Glavič Martina Zajc Todorović Karla Oven Robert Bregar Nejka Omahen Šikonja Bojana Iljaž Lea Kastelic Danilo Drobnič

Predmet poučevanja razredni pouk JV, OPB, druga učiteljica razredni pouk razredni pouk druga učiteljica razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk TJA GOS OPZ OPB OPB ŠPO, ZŽS OPB OPB OPB OPB spremljevalec učencu

Razrednik 1. in 2. 1. b 1. a 1. a, 1. b 2. a 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b

Matični prostor POŠ Temenica POŠ Temenica 406 407 406, 407 309 401 402 211 116 117 154 217 217 115

10


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Zaposleni na matični šoli – predmetna stopnja Ime in priimek Mateja Lesjak Martina Zajc Todorović Robert Bregar Anica Volkar Karla Oven Jelka Rojec Marta Orel Marija Zajc Sabina Rozina Martina Jurkovič Anica Vozel Polonca Janežič Nejka Omahen Šikonja Katja Šuštar Simona Zvonar Sonja Škof Jana Zupanc Nevenka Rugelj Izidor Gabrijel Vesna Pačnik Mojca Bohinec Nina Pavlin Irena Novak Anton Linec Zaposleni v PŠ CZBO Ime in priimek

Predmet poučevanja MAT ŠPO ŠPO SLJ ŠPO, ZŽS GEO, LUM SLJ KEM, TIT BIO, KEM, NAR MAT MAT, FIZ ZGO, TJA DKE KNJIŽNIČARKA, SLJ GUM, SLJ BIO, GOS TJA, TJN TJA, TJN RAČ DSP, defektologinja DSP, defektologinja DSP, socialna pedagoginja DSP, pedagoginja DSP, psiholog, pomočnik

Razrednik 6. b 6. a 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Predmet in razred poučevanja

Dragica Gračner

razredni pouk, LUM

Anica Volkar Simona Zvonar Marta Orel Sonja Škof Sabina Rozina Marcel Talt Lah Jana Zupanc Nevenka Rugelj Katja Šuštar Izidor Gabrijel Nejka Omahen Šikonja Irena Novak

SLJ, ZGO GUM SLJ BIO, NAR KEM TJA TJA TJA KNJ MAT, FIZ, TIT DKE, GEO DSP

Matični prostor 216 218 220 206 205 151 207 146 215 303 120 205 109 204 115 217 217 217 202 222 221 222 405 105 Razrednik 1.–5. razred

6.–9. razred

11


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Tehnični delavci Ime in priimek Špela Kamnikar Joži Sadar Liljana Turk Stanislava Adamlje Jožica Barle Silva Mandelj Angelca Grčman Silvo Kastelic Stojan Dremelj Renata Godnjavec Tatjana Blatnik Andreja Ostanek Jožefa Anžlovar Olga Prosen

Naloge poslovna sekretarka računovodkinja adm-rač. delavka gospodinja kuharica kuharica kuharica kuhar hišnik čistilka čistilka čistilka čistilka čistilka

Učenci po razredih in oddelkih 2014/2015 Matična šola Razred 1. a 1. b 2. a 3. a 3. b 1.―3. r 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 4.―6. r 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b 7.―9. r 1.―9. r

Učenke 13 12 16 8 7 56 11 9 13 13 13 10 69 12 13 9 9 10 11 64

Učenci 13 13 12 11 13 62 8 10 13 14 7 9 62 9 11 11 11 11 13 66

Skupaj 26 25 28 19 20 118 19 19 26 27 20 19 130 21 24 20 20 22 24 131

189

190

379

12


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica Razred 1. T 2. T 1. in 2.

Učenke 0 7 7

Učenci 5 5 10

Št. učencev 5 12 17

Število učencev v PŠ CZBO 2013/2014 Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. drugo* SKUPAJ

Št. učencev

Večkrat sprejeti učenci 2 10 16 18 27 55 36 64 39 3 270

Št. učenk 0 3 4 3 7 16 9 18 14 0 74

2 7 8 10 9 26 15 21 19 0 117

Drugo* – 3 učenci iz OŠPP (dva učenca iz 1. razreda in en učenec iz 4. razreda) Število učencev in število šol, iz katerih prihajajo učenci v POŠ CZBO Leto

Št. učencev

Št. šol

2008/2009

196

122

2009/2010

213

173

2010/2011

226

144

2011/2012

282

125

2012/2013

301

167

2013/2014

270

156

V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 156 šol. V bolnišnično šolo je bilo vključenih 270 učencev. Učenci so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2014/2015.

13


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Skupno število učencev (brez učencev v POŠ CZBO) Šola Matična šola POŠ Temenica Skupaj

Učenke 189 7 196

Učenci 190 10 200

Skupaj 379 17 396

Izbirni predmeti: PREDMET Nemščina I Nemščina II Nemščina III Poskusi v kemiji Izbrani šport – gimnastika Ples Organizmi v naravnem in umetnem okolju Izbrani šport – nogomet

Razred Št. uč. 7 24 8 11 9 9

Št. sk.

Št. delitev

1

0

Učitelj Nevenka Rugelj

1 1

0

Jana Zupanc

0

Št. ur 2 2 2

8

7

1

0

Jana Zupanc Marija Zajc

789

11

1

0

Martina Zajc Todorović

1

9

28

1

1

Martina Zajc Todorović

2

789

8

1

Sabina Rozina

1

1

0 789

26

1

1

Robert Bregar

2

Računalništvo – multimedija

8

6

1

0

Izidor Gabrijel

1

Računalništvo – omrežja I

9

9

1

0

Izidor Gabrijel

1

Obdelava gradiv – kovine

9

10

1

0

Marija Zajc

1

Šport za sprostitev

9

28

1 1

1 1 1

Obdelava gradiv – les

7

6

1

0

Robert Bregar Martina Zajc Todorovič Marija Zajc

Šport za zdravje

8

11

1

0

Robert Bregar

1

Sodobna priprava hrane

7

12

1

0

Sonja Škof

1

Likovno snovanje II

8

8

1

0

Jelka Rojec

1

7,8,9

17

1

0

Karla Oven

1

232

17

3

Šahovske osnove SKUPAJ:

23

14


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Ponedeljek, 1. september 2014 in jutranja ura 7. 30 sta naznanila začetek novega šolskega leta 2014/2015. Šolski prag OŠ Ferda Vesela je tega dne na matični šoli prestopilo 396 učencev, 379 na matični šoli in 17 na Podružnični šoli Temenica, (190 učencev in 189 učenk) in 17 učencev na Podružnični šoli Temenica (10 učencev in 7 učenk). Ob začetku pouka so se učenci in učitelji zbrali v šolski avli, kjer jih je v uvodnem nagovoru pozdravil gospod ravnatelj Janez Peterlin. Učencem je zaželel veliko uspehov v šolskem letu 2014/2015. Nato so učenci s svojimi razredniki odšli v matične učilnice. Prvi šolski dan je bil namenjen zbiranju in urejanju podatkov (prehrana, varstvo vozačev, učbeniški sklad …), predstavitvi organizacije pouka in seznanjanju učencev s pomembnimi informacijami, hišnim redom, vzgojnim načrtom in šolskimi pravili. Vsak oddelek je izvolil tudi svoje oddelčne predstavnike. Z delom je razredna stopnja zaključila po peti, predmetna pa po šesti šolski uri. V ponedeljek, 1. septembra 2014, je šolski prag prvič prestopilo 51 prvošolcev matične šole. Skupaj s starši so se zbrali v šolski avli, kjer so je nagovorili gospod ravnatelj, župan občine Ivančna Gorica in policist, ki jih je opozoril na varnost in previdnost otrok na poti v šolo. Šolska pedagoginja Irena Novak je predstavila razredničarki z vzgojiteljico ter učiteljici podaljšanega bivanja. Otroci so prihajali na oder, hkrati pa prejeli rutice in podelili odsevne jopiče. Po fotografiranju so učiteljice pospremile prvošolce v njihov razred, kjer je sledil skok čez kolebnico. Po uspešnem skoku so prejeli diplomo in razredne priponke »metuljčke«. S pomočjo imen, ki so jih pobarvali na 1. srečanju, so poiskali svoje sedežno mesto, kjer so jih čakala različna presenečanja. Učiteljici in vzgojiteljica so klicale posameznike, da so pritrdili svoj vagonček na razredno lokomotivo. Nato so ga s kolono naredili tudi sami. Z učiteljico podaljšanega bivanja in vzgojiteljico so se odpravili na ogled garderob, stranišča in telovadnice, kjer so izvedli nekaj socialnih iger. Sledilo je kosilo v jedilnici. Medtem sta razredničarki staršem podali podrobne informacije. Po sestanku sta jih povabili v jedilnico na pogostitev, kjer so tudi prevzeli svoje otroke in se poslovili od učiteljic v upanju na prijetno in uspešno šolsko leto.

15


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Dan varnosti v prometu »Dan varnosti v prometu« v sodelovanju s Policijo in Območnim združenjem rdečega križa Grosuplje (Ivančna Gorica) Dogodek je zasnovan kot prijetno druženje, kjer bodo otroci na zabaven način spoznavali pravila obnašanja v prometu. Namenjen je otrokom nižjih razredov. Pripravili bomo mini kolesarski poligon, ustvarjalne delavnice na temo prometa, predstavila se bo Policija z nasveti in s svojo opremo, OZRK pa bo predstavil postopke nudenja prve pomoči.

16


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september 11. september 2014 – naravoslovni dan 8. razred; Fizikalna merjenja Dan je potekal v šoli v fizikalni in kemijski učilnici. Učenci so se urili v merjenju, računanju, zapisovanju, urejanju in branju podatkov ter timskemu delu. Določali so prostornino in maso zelo majhnih nepravilnih teles. Ugotavljali so koliko kapljic vode je v 100 litrski kadi, merili debelino enega lista v knjigi, ter debelino zelo tanke žice, določali ploščino dlani, ter s pomočjo meritev izračunali gostoto bakra, železa, aluminija, stekla in lesa. Rezultate so primerjali s podatki v tabelah. Učenci so zelo vestno delali, ter na koncu ugotovili, da pri izvajanju poskusov niso bili najbolj natančni. Pogovorili smo se tudi o vrstah napak, ki jih naredimo pri merjenju. Pridobljeno znanje bodo učenci uporabili pri rednih urah fizike.

16. september 2014 – predtekmovanje Male sive celice V torek, 16. 9. 2014, je na Osnovni šoli Antona Martina Slomška potekalo prvo regijsko predtekmovanje za Male sive celice za vse šole iz okolice Ljubljane. Udeležili sta se ga tudi dve ekipi iz 7. razreda z Osnovne šole Ferda Vesela, v sestavi Nejc Rus, Hana Omahen in Maja Gorišek ter Breda Kastelic, Neža Vocovnik in Ian Nino Jerlah. Časa za priprave je bilo zelo malo, zato so se tekmovalci zanesli predvsem na svojo razgledanost in predznanje. Najprej so vse ekipe pisale pisni test, kjer sta ekipi z OŠ Ferda Vesela zasedli solidni 25. in 33. mesto. Osem najboljših se je uvrstilo v ustni del predtekmovanja, kjer so se pomerile v parih. Zmagovalne ekipe vsakega para, ki bodo nadaljevale s tekmovanjem v Ljubljani v televizijskih oddajah, so postale ekipe osnovnih šol iz Kamnika, Trzina, Vrhnike in Grosuplja.

17


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september 17. september 2014 – dan zlate knjige

»Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive.« France Bevk 17. SEPTEMBER "BEVKOV DAN", "DAN ZLATE KNJIGE" in "ZAČETEK BRALNE ZNAČKE" 17. septembra je DAN ZLATE KNJIGE. Na ta dan je obletnica rojstva in smrti našega mladinskega pisatelja Franceta Bevka, ki je dejal, da je »dobra knjiga zlata knjiga«. Prav tako pa se s tem dnem začne tekmovanje za BRALNO ZNAČKO po vsej Sloveniji. Potovanje po brezmejni pokrajini branja, kjer živijo navihana Pika Nogavička, Harry Potter, Anica in mnogo drugih knjižnih junakov in junakinj, se je začelo! Tudi učenci naše šole so ponovno posegli po knjigah, ki imajo svoj čar v večni mladosti, saj nikoli ne zastarijo. Šolska knjižnica ima vsak dan na stežaj odprta svoja vrata. Naj bodo ta dan in vse dni v tem šolskem letu knjige žive, naj dihajo, burijo naše misli in občutke. Naj ostane še naprej dobra knjiga tudi zlata knjiga.

17. september 2014 – 1. športni dan; Jesenski pohod za učence 1. triletja V sredo, 17. 9. 2014, so imeli učenci prvega triletja 1. športni dan. Učenci 1. razreda in podružnične šole Temenica so se podali na okoliški hrib Gradišče. Zaradi neugodnih razmer v gozdu, so šli tja in nazaj po daljši poti, mimo Petrušnje vasi. Pot je bila razgibana, naredili so tudi več krajših postankov.

18


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Na cilju so se okrepčali, peli in se pozabavali s športnimi igrami. Učenci 2. in 3. razreda pa so prehodili pot mimo Malih in Velikih Češnjic, Bukovice, Čagošč, do podružnične šole v Temenici. Naredili so dva postanka, prvega ob cerkvi v Bukovici, kjer so se okrepčali, drugega pa pri učenki 3. razreda. Njena družina je učence predhodno povabila na ogled mlina. Na cilju v Temenici so se poigrali z igrami, kiparili pa so tudi na peščenem igrišču. V matično šolo jih je odpeljal šolski avtobus. Dan je bil pester in zanimiv, ob povratku pa je vse pozdravilo tudi nekaj sončnih žarkov.

17. september 2014 – 1. športni dan za učence od 4. do 9. razreda – planinski pohod Planinskega pohoda se je udeležilo 260 učencev. Učenci so imeli prvotno na izbiro pet smeri pohoda: 1. Vršič (1611 m) – Slemenova Špica (1911 m) – Vršič (1611 m) 2. Rateče (865 m) – Peč – Tromeja (1508 m) – Rateče (865 m) 3. Dom v Planici (834 m) – Dom v Tamarju (1108 m) 4. Šentvid pri Stični – Cvinger nad Virom pri Stični (Keltska naselbina) – Stična – 5. Gradišče – Šentvid pri Stični 6. Šentvid pri Stični – Hrastov dol (športne igre na šolskem igrišču) – Šentvid pri Stični (Prve tri smeri pohoda so bile plačljive (avtobus),zadnji dve brezplačni.) Zaradi vremenskih razmer (velike količine dežja v predhodnih dneh) sta bila dva pohoda preusmerjena: • Namesto na Slemenovo špico so se odpravili v Krnico • in namesto v Hrastov dol na Pristavo.

19


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Pohod v vse smeri je potekal brez posebnosti. Izbrane smeri so prijetne in primerne starosti otrok. Tako so bili med hojo zelo sproščeni in lahko so se družili med seboj. Ob dosegu cilja je sledil krajši postanek, kjer so imeli dovolj časa za sprostitev in igro.

22. do 26. september 2014 – zbiralna akcija starega papirja Od 22. 09. do 26. 09. 2014 je na šoli potekala prva zbiralna akcija starega papirja. Učenci so zbrali 7210 kg starega papirja, kar znaša 544,02 eur. Pridobljena denarna sredstva so namenjena učencem 9. razredov (90%), 10% pa bo šlo v šolski sklad.

23. september 2014 – ekipno atletsko tekmovanje za OŠ v Ljubljani (ŽAK) Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu ŽAK. Udeležilo se ga je 6 šol področnega centra Grosuplje. Učenci in učenke so tekmovali v: • teku na 60 m, 300 m in 1000 m, • skoku v daljino, • skoku v višino, • metu vortexa, • suvanju krogle in • štafeti 4 x 100 m. Naši učenci so dosegli 5. mesto, učenke pa 4. mesto. Najuspešnejši tekmovalci so bili: • Job Primc v skoku v višino –1,65 m (1. mesto)

20


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september • •

Ambrož Bregar v teku na 60 m 8,38 s (4. mesto) Melita Sinjur v teku na 60 m 9,16 s (3. mesto)

23. september 2014 – prvi skupni roditeljski sestanek v šolskem letu 2014/15 V torek, 23. septembra 2014, ob 17.00 uri je bil v osrednji avli OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični prvi roditeljski sestanek v tem šolskem letu. Potekal je po naslednjem dnevnem redu: Ob 17. uri: • Kratko poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/14, • predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2014/15, • predstavitev šolske prehrane in izsledke ankete ob 18. uri – oddelčni roditeljski sestanki: o predstavitev oddelčnega LDN o izvolitev predstavnika staršev v Svet staršev o oddelčna problematika – vprašanja staršev Prvi del sestanka, točke 1., 2., 3. je bil skupen, v osrednji avli šole za vse starše. Predstavljeno je bilo delo šole v preteklem šolskem letu, načrt našega dela za tekoče šolsko leto, predstavitev in izsledki ankete šolske prehrane. Drugi del srečanja je bil namenjen sestanku oddelčnih skupnosti in je potekal v matičnih učilnicah. Starši so tu pridobili informacije o elementih letnega delovnega načrta oddelka in izvolili predstavnika, ki bo oddelek zastopal v svetu staršev.

21


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september 25. september 2014 – šolsko tekmovanje iz logike V četrtek, 25. septembra 2014, je potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Na tekmovanju je sodelovalo 15 učencev od šestega do devetega razreda. Dobitniki bronastega priznanja so:  Neža Zvonar, Martina Glavič, Tomaž Razinger in Špela Hribar (6. razred)  Hana Omahen, Breda Kastelic in Neža Vocovnik (7. razred)  Katarina Zvonar, Blaž Omahen in Melisa Jusić (9. razred) Na državno tekmovanja iz logike, ki bo potekalo na OŠ Stična, v soboto 18. oktobra 2014, so se glede na doseženo število točk uvrstili: o Hana Omahen, Breda Kastelic in Neža Vocovnik iz 7. razreda o Tadej Strah iz 8. razreda o Katarina Zvonar in Blaž Omahen iz 9. razreda 26. september 2014 – evropski dan jezikov Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine. Letos so učenci obeležili 26. september kot evropski dan jezikov bolj nenavadno kot sicer. Posvetili so se onomatopoiji oz. različnim zvokom, ki jih tvorijo ljudje, ko oponašajo živali. V avli so si lahko ogledali kratke predstavitvene filme in prezentacije, plakate. Velik plakat so obesili tudi na podružnični šoli v Temenici. Nekaj besed so dnevu jezikov namenili tudi v zbornici in učiteljem predstavili spletno aplikacijo memrise.com, kjer se lahko učimo različnih jezikov na zanimiv način. V podaljšanem bivanju so ustvarjali že tradicionalne več jezikovne oznake za kabinete, pisarne in učilnice. Z njimi so opremili vrata in za dva tedna postali internacionalni.

22


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september 27. september 2014 – svetovni dan turizma Letošnja tema Svetovnega dneva turizma, ki ga obeležujemo vsako leto 27. 9., je »Turizem in razvoj skupnosti«. Turizem se izpostavlja kot vezni člen med različnimi skupnostmi oziroma poudarja vlogo različnih skupnosti pri udejanjanju trajnostnega razvoja turizma. Uradni dogodek ob Svetovnem dnevu turizma je letos gostilo mesto Guadalajara v Mehiki. V OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični so v petek 26. 9. 2014, pripravili manjšo razstavo, ki je opominjala na pomembno gospodarsko dejavnost, ki temelji na povezovanju človeških virov različnih ljudstev in narodov. Učenci so izdelali plakat z napisi in roke, ki simbolizirajo sodelovanje in povezovanje.

26. do 28. september 2014 – naravoslovni in likovni tabor v Seči pri Portorožu Zadnji vikend v septembru je bil za devetindvajset učencev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični zelo intenziven in poučen. Prijavili so se na naravoslovni in likovni tabor, ki ga šola že tradicionalno izpeljuje ob slovenski obali. Letos je bil tabor v CŠOD Burja v Seči pri Portorožu, od 26. do 28. 9. 2014. Tema letošnjega tabora so bile ladje in jadrnice. Naš ustvarjalni in raziskovalni tabor se je pričel z obiskom vrhunskega navtičnega arhitekta Andreja Justina, ki je znan oblikovalec tekmovalnih plovil. Predstavil je svoj poklic, pri katerem se prepletajo izsledki fizike, sodobni materiali, zmogljiva računalniška oprema in želje naročnikov. Predstavitev je ogrela nekatere mlade poslušalce in komaj so čakali naslednjega dne, ko so se odpravili na jadranje.

23


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september Skupina profesionalnih jadralcev je učence prevzela na glavni portoroški plaži, kjer so jih seznanili z osnovami jadranja. Vkrcali so se v dve manjši jadrnici, eno večjo in na raft. Morje je bilo sprva spokojno, kasneje pa prijetno vzvalovano. Užitki na vseh izbranih plovilih so bili izjemni. Ko so se vrnili na kopno, so se s štiricikli odpeljali do razstavišča Monfort, bivšega skladišča soli, kjer so si ogledali razstavo slik, ladij in jader. Seznanjanje z lajami so dopolnili z obiskom edinega še delujočega škvera na severnem Jadranu, ki se po zaslugi Društva Bracera ponosno bori za obstoj ob izteku kanala sv. Jerneja v Seči. Škver je manjša obrtna delavnica za izdelavo, obnavljanje in vzdrževanje manjših lesenih plovil, na tradicionalen, ročni način. Slikovitost tehnične dediščine v območju škvera s solinarsko panoramo, je pritegnila vse obiskovalce. Naravoslovci so v času tabora z velikim zanimanjem raziskovali življenje pomembnega znanstvenika Darwina in njegovo pot okoli sveta z ladjo Beagle. Pripravljali so se na različna tekmovanja, izvajali kemijske poskuse in raziskovali živali in rastline, ki so jih našli na obali in v morju. Likovniki so se seznanjali z likovnimi deli odraslih umetnikov, sami pa so v kratkem času izdelali veliko lepih izdelkov. Vsi so se preizkusili v tehniki strings art, izdelali koloristične ladje na karton, risali, lepili. Izdelali so tudi velika jadra, jih poslikali in razstavili ob morju. Naravoslovci in likovniki so s telesi na portoroški plaži ustvarili pravi likovni performans, saj so v stilu taborske teme oblikovali veliko ferdovsko ladjo. Povezovanje, druženje in izobraževanje v naravi, s skrbnim načrtovanjem in izvedbo je prineslo udeležencem tabora dragocene izkušnje in nepozabne spomine.

24


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september

25


ŠOLSKA KRONIKA 2014/ 2014/ 2015 2015

september 30. september 2014 – naravoslovni dan 2. razred; ogled Etnološkega muzeja na Muljavi Učenci 2. razreda in učenci POŠ Temenica so imeli 30. 9. 2014 prvi naravoslovni dan. Ogledali so si Etnološki muzej na Muljavi. Zbrali so se na matični šoli. Tam so se ob slikah in različnih nalogah seznanili s temo naravoslovnega dne in ponovili že osvojeno znanje iz prvega razreda. Po malici so se z avtobusom odpeljali proti Muljavi. Tam so spoznali zakonca Anico in Štefana Nose, ki sta lastnika tega muzeja. Učenci so se naučili ličkanja, poizkusili so zabeljene koruzne žgance in si ogledali celotno zbirko predmetov v muzeju. Spoznali so, da je bilo življenje nekoč drugačno, pestro, in zanimivo. Temo so zaključili s ključno ugotovitvijo, da je pomembno ohranjati našo dediščino in jo spoštovati.

POROČILO OB ZAČETKU IZVAJANJA INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014/15 V petek, 5. septembra 2014 so bili učenci in njihovi starši seznanjeni z razpisanimi interesnimi dejavnostmi v šolskem letu 2014/15. Učitelji so ponudili 1340 ur interesnih dejavnosti, projekt Zdrav življenjski slog 630 ur s področja športa ter zunanji izvajalci 835 ur. Izvajal se bo tudi Gledališki klub in Teakwondo. Večina interesnih dejavnosti se je začela izvajati v drugem tednu septembra. V letošnjem šolskem letu se je povečalo število predstavitev interesnih dejavnosti. Bile so zelo dobro sprejete pri učencih. Najprej so predstavitev izvedli člani Košarkarskega kluba Ivančna Gorica, nato se je predstavila Mala šola športa, sledile pa so še predstavitve Plesne šole Guapa, Sankukai karateja, Ritmične gimnastike in borilne veščine Taekwondo.

26

Kronika september 14/15  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika september 14/15  

OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement