Page 1

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Februar 2014

Pripravila: Polona Habič Rus


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 5. februar 2014 – svetovni dan varne rabe interneta

Vsak drugi torek v letu po celem svetu poteka dan varne rabe interneta. Namen dneva je predvsem ozaveščanje mladih in otrok o varni in odgovorni rabi tehnologije. Namenjen pa ni le otrokom, temveč vsem, ki so izpostavljeni grožnjam interneta po vsem. Letošnji slogan varnega dneva interneta je "Skupaj za prijaznejši internet!".

Tema osrednjega dogodka meseca varne rabe interneta – varnega dneva interneta ali "Safer internet day", je predvsem odgovornost, ki jo imajo vsi posamezniki pri tvorjenju spletnega prostora, cilj pa je oblikovati varnejši, prijaznejši ter odgovornejši spletni prostor. Na uradni strani so objavljene aktivnosti dneva po regijah, pri nas pa jih koordinirajo v Centru za varnejši internet SAFE-SI. Na današnji dan bodo predstavili prve dele od 15 epizod priljubljene slovaške risane serije Ovce.sk , ki so sinhronizirane v slovenščino. Glasove karakterjev so sta posnela Tamir Gostiša ter raper Rok Terkaj, tema risank pa so predvsem zasebnost pri uporabi mobilnikov, spletna prijateljstva, spletne pasti, itd... Mesecu varne rabe interneta se bo v februarju pridružilo pri nas več kot 280 šol po celi Sloveniji, dnevu varne rabe interneta, ki poteka že od leta 2004, pa se pridružuje poleg Slovenije še več kot 100 držav po celem svetu. Skoraj na vseh celinah je vsako leto organiziranih na stotine dogodkov v namen dvigovanja ozaveščenosti o varni uporabi spletnih tehnologij.

2


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 6. februar 2014 – 19. tekmovanje iz geografije – šolska raven Letošnja tema 19. tekmovanja iz znanja geografije je imela naslov Voda in njena vloga v pokrajini. 41 učencev in učenk od šestega do devetega razreda je pisalo test iz prebrane strokovne literature, ter se pomerilo v nalogah iz uporabne geografije. Tekmovanje je potekalo v četrtek, 6. 2. 2014 na OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Sedemnajst učencev je prejelo bronasta priznanja. Tadej Strah,7. b, Blaž Omahen, 8. a, Gašper Groznik, 9. a, Ela Vesel, 9. a Lucija Zaletel, 9. b, Anja Kavčič, 8. a Katarina Zvonar, 8. b, Sara Verbič, 9. b, Katja Žinger, 9. a, Melisa Jusić, 8. b, Erika Primc, 9. b, Nikolaj Razinger, 8. a, Lucija Balant, 9. b, David Grabnar, 9. b, Ines Merkun, 8. b, Ela Krnc, 8. b, Martin Ostanek, 8. b. Na regijsko tekmovanje bodo predvidoma odšli trije tekmovalci: Tadej Strah,7. b, Blaž Omahen, 8. a, Gašper Groznik, 9. a. Regijsko tekmovanje bo v sredo, 12. marca 2014 v Osnovni šoli Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana.

7. februar 2014 – proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Ob prazniku kulture se večkrat vprašajmo, kaj smo in kaj še nismo, pa bi morali biti. Potrudimo se, da bi bilo naše življenje in življenje vseh ljudstev takšno, kakor ga je videl v svojem duhu Prešeren, občudovalec ljudske pesmi, ki nam odkriva skrivnosti naših prednikov. Že Trubar je verjel, da s pisano besedo lahko spreminja svet. Zapisana beseda je nema pričevalka časa in okolja, v tujini pa vez z domovino, z znanim, domačim. Jezik je ključ do srca. Ali z besedami doktorja Janeza Dularja: Slovenščina ni samo orodje za sporazumevanje, je izraz samobitnosti slovenskega naroda, je jedro naše identitete. V besedilih v slovenskem jeziku je shranjena tisočletna praktična in umetnostna izkušnja, zato je jezik naroda tudi kulturna vrednota kot dar vpeta v slovensko književnost.

3


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar Narodi se v svetovni skupnosti prepoznavajo predvsem po svoji kulturi. Zato ni treba, da je narod mnogoštevilčen. Tudi če je številčno majhen, je kulturno lahko velik in tudi v podeželskem okolju nastajajo dragoceni kulturni dogodki, ki čustveno spreminjajo in bogatijo vsakdanje življenje. Kulturno razvit človek je veliko bolj sproščen, svoboden, odprt, vitalen, je zrelejši za ustvarjanje plemenitejših medsebojnih razmerij, zato lahko tudi več prispeva in vrača svojemu okolju in narodu. Kultura in umetnost tvorita prostor, kjer človek lahko ohranja dostojanstvo in človečnost. Kultura nas uči spoštovati človeka kot posameznika, zagovarja njegovo svobodo, odkriva resnice, govori o pravici, resnici … Slovenski kulturni praznik nas vabi, da namenimo besedo našim ustvarjalcem. Pogosto prezremo kulturno delovanje v svojem okolju. Bodimo med tistimi, ki vidijo iskre v očeh, ki nosijo toploto v dlaneh. Bodimo med tistimi, ki verjamejo v dobro voljo. ki ljubijo, kar sodi v narodovo prihodnost. Bodimo med tistimi, ki cenijo ustvarjalnost, ki ljubijo in govorijo svoj jezik.

S temi besedami je bil obeležen slovenski kulturni praznik na naši šoli. 7. do 9. februar 2014 – fizikalno-matematični tabor v Kranjski Gori V petek, 7. 2. 2014, je 16 učencev sedmega, osmega in devetega razreda odšlo na dvodnevni matematičnofizikalni tabor v CŠOD Kranjska Gora. Po prihodu so občutili mrzel in svež gorenjski zrak ter se čudili veliki količi zapadlega snega. Sprejela jih je vodja doma in jim ponudila vse, kar so še potrebovali, ter jih opozorila na primerno obnašanje v CŠOD.

4


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar Kljub temu da je Kranjska Gora s smučišči vabila na smučanje, so se udeleženci marljivo lotili zahtevnejših matematičnih in fizikalnih problemov z drugačnimi oblikami dela (delo v dvojicah, podtaknjene naloge, kvizi …). Pri fiziki so se navduševali nad astronomijo, spoznavali uporabo zvezdne karte, reševali naloge iz logike ... Bili so delavni, natančni in navdušeni. Med odmori so se pomerili v namiznem tenisu, se preizkusili v miselnih sestavljankah, igrali štiri v vrsto, iskali in reševali podtaknjene naloge in naskrivaj šteli osvojene "vegovčke". V prostem času so se sprehodili do sankališča, obiskali Ledeni park, postavljen v večji ohlajen montažni šotor, občudovali predstavljene ledene skulpture v velikosti do treh metrov. Vsi so bili presenečeni nad dovršenostjo lednih kipov, ki so jih umetniki izdelali le za kratek čas. Bivanje so zaključili z zabavnim kvizom in s skupno igro Activity. Prizadevni in uspešni udeleženci tabora so prejeli priznanja in nagrade. Nedeljsko jutro nas je presenetilo z močnim sneženjem. Pred nami je bilo še kar nekaj nalog. Dopoldne smo preživeli v učilnicah ob resnem delu in sprostitvenimi dejavnostmi. Tabor smo zaključili s podeljevanjem priznanj in nagrad za najbolj prizadevne.

5


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 10. februar 2014 – kulturni dan za 7. razred V šolskem letu 2013/2014 že sedmič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: – spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja; – promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; – spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic; – motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 10. februarja 1014 so se sedmošolci v splošni Knjižnici Ivančna Gorica seznanili z delom in razvojem splošne ivanške knjižnice ter o prevodih Jurčičeve kozlovske sodbe v Višnji Gori, saj v tem letu obeležujemo 170-letnico rojstva našega rojaka. Ob obisku je vsak sedmošolec prejel izbrano knjigo pisatelja Vinka Möderndorferja Kot v filmu z ilustracijami Damijana Stepančiča.

11. februar 2014 – tekmovanje iz zgodovine V torek, 11. 2. 2014, je na OŠ Polje v Ljubljani, potekalo področno tekmovanje iz znanja zgodovine. Tega tekmovanja so se udeležili štirje učenci naše šole, in sicer Blaž Omahen 8.a, Gašper Hribar 9. b, Katja Žinger 9.a in Lučka Zaletel 9. b. Učenci so pokazali zavidljivo stopnjo znanja, saj so vsi štirje učenci dosegli srebrno priznanje, dve učenki, Katja Žinger in pa Lučka Zaletelj, pa se bosta 15. marca 2014 udeležili še državnega tekmovanja. 11. februar 2014 – strokovno izobraževanje – »tutorstvo«

6


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 11. februar 2014 – govorilne ure

10. februar do 14. februar 2014 – Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2014/2015

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli vsako leto v mesecu februarju poteka vpis v 1. razred za naslednje šolsko leto. V šolskem letu 2014/2015 so šoloobvezni otroci, ki so rojeni v koledarskem letu 2008. Na naši šoli je potekal redni vpis od 10. 2. 2014 do 14. 2. 2014. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo na seznamu 61 otrok. Od teh 61 otrok se na našo šolo zaradi objektivnih razlogov niso vpisali 3 otroci. V rednem in naknadnem roku se je skupaj s starši prišlo vpisati 58 otrok iz seznama Ministrstva, 2 otroka, ki sta imela lansko leto odloženo šolanje, 1 otrok z začasnim bivališčem v našem šolskem okolišu in 1 otrok čigar starši se bodo v prihodnosti preselili v naš šolski okoliš. Po končanem vpisu je na seznamu 61 otrok. Za 6 otrok, ki so se vpisali , so starši že ob vpisu izrazili željo po odložitvi šolanja in v dogovorjenem roku tudi posredovali pisno prošnjo. O odložitvi šolanja bo odločala komisija za sprejem šolskih novincev v mesecu maju. Sedaj je torej število otrok za matično šolo 55 in za Podružnično šolo Temenica 6. 14. februar 2014 – Valentinovo Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen – največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot

7


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. Danes je podobno kot vsi večji prazniki močno skomercializiran. Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov – ljubezenskih pisemc v obliki srca ali krilatega Kupida. Po nekaterih ocenah jih ljudje vsako leto pošljejo milijardo, s čimer se praznik uvršča na drugo mesto; zaostaja le še za božičem. 13. in 14. februar 2014 – informativni dnevi za 9. razrede V petek in soboto, 14.2. in 15.2.2014 so se po celotni Sloveniji odvijali informativni dnevi. Ti so potekali v dveh terminih in sicer: Jutranji: ob 10. uri Popoldanski: ob 15. uri Sobotni: ob 10. uri Pripravili smo nekaj nasvetov: – Kaj vprašati na informativnih dneh? – Kako priti na informativne dni? – Sicer pa so pomembni tudi datumi, ki jih morate poznati, za vpis na srednjo šolo

17. februar 2014 – počitniške dejavnosti v času zimskih počitnic

V ponedeljek, 17. 2. 2014, so v času šolskih počitnic potekale športne aktivnosti za otroke I.triade. Učenci so se pomerili v hokeju, nogometu, iskanju lukenj in v igri med dvema ognjema. Aktivnosti se je udeležilo 21 učencev.

V času počitnic so v šoli potekale naslednje aktivnosti: knjižnica je bila odprta v ponedeljek, 17. 2., in torek, 18. 2., od 10.00 do 12. 00; vaja mladinskega pevskega zbora je bila v ponedeljek, 17. 2., od 9.30 do 12.30; vaja gledališke skupine je bila v torek, 18.2., od 8.30 do 12.30;

8


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 21. februar 2014 – svetovni dan materinščine “Jezik je domovina, ki jo lahko vselej vzamemo s seboj.” Lojze Kovačič, pisatelj

"If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart." Nelson Mandela

Unesco, to je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, je razglasila 21. februar za Mednarodni dan materinščine in na tak način še posebej poudarila izjemen pomen jezikovne in kulturne raznolikosti v družbi. Zamisel se je porodila v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj jezik. Z Mednarodnim dnevom materinščine opozarja Unesco na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti posameznih področij v svetu ne glede na velikost jezikovnih skupin ter poudarja izjemen pomen spoštovanja do lastnega in tudi drugih jezikov. Jeziki so namreč najmočnejše orodje za ohranjanje in razvoj oprijemljive in neoprijemljive, tj. materialne in nematerialne, kulturne dediščine. Zato bodo vsa prizadevanja za vzpodbujanje in širjenje maternega jezika krepila jezikovno raznolikost in možnosti izobraževanja v različnih jezikih, istočasno pa seveda razvijala v ljudeh zavedanje jezikovne in kulturne tradicije lastnega naroda in tudi drugih po vsem svetu, kar naj bo navdih za solidarnost, temelječo na razumevanju, toleranci in dialogu. Skozi vsakoletne dejavnosti Unesca, posvečene materinščini, teče vsakič rdeča nit vsebinskih poudarkov, posvečenih posameznim vidikom uporabe jezika. Tokratni moto Mednarodnega dneva materinščine, ki ga praznujemo od leta 2000, to je Lokalni jeziki za globalno državljanstvo: Osredotočenost na znanost, združuje že dolgo prisoten poudarek na večjezičnem izobraževanju s spoznanjem, kako pomembno je znanje, ki se je v skupnostih kumuliralo skozi stoletja preživetja v odvisnosti od narave. "V nasprotju z razširjenim mnenjem so tudi lokalni jeziki sposobni povsem in v celoti prenašati najsodobnejša znanstvena spoznanja in znanja v matematiki, fiziki, tehniki in drugih panogah. Priznavanje teh jezikov pomeni hkrati odpiranje vrat večini pogosto prezrtih spoznanj tradicionalnega znanja . . . Jezikovna in kulturna raznolikost bi tako lahko izgubili možnosti za prihodnost: V prid ustvarjalnosti,

9


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar inovativnosti in vključevanju je ne smemo zapraviti!" (Iz govora Irine Bokove, Generalne sekretarke Unesca, ob Mednarodnem dnevu materinščine 2014). Po podatkih Statističnega urada Slovenije je na ozemlju Slovenije materni jezik velike večine prebivalstva slovenščina. Število prebivalcev, katerih materni jezik je slovenščina, sicer vztrajno narašča, vendar počasneje kot število vseh prebivalcev Slovenije. Delež prebivalstva, ki opredeljuje slovenščino kot svoj materni jezik, se tako v Sloveniji že od leta 1953 znižuje (leta 1953 je ob popisu prebivalstva slovenščino kot svoj materni jezik navedlo 96,8 odstotkov, leta 2002 pa 87,8 odstotkov). K sooblikovanju materinščine, ki ni slovenščina, v Sloveniji pripomoreta tudi obe uradno priznani narodni manjšini in s tem italijanščina ter madžarščina kot materinščini za številne Slovence. Slovenščina z nekaj več kot dvema milijonoma govorcev v matični domovini in po svetu kljub razširjenemu mnenju ne sodi med "majhne" niti med ogrožene jezike, dokaj uspešno pa v svet prodirajo tudi prevodi nekaterih pomembnejših avtorjev v tuje jezike. Nekaj podatkov o tem je mogoče dobiti v bibliografiji prevodov Index Translationum, ki jo gradi Unesco že od leta 1932, od leta 1979 pa je računalniško vodena. Vključuje prevode iz 150 držav (nekatere podatkov ne posredujejo). Kot vse velike bibliografije tudi ta zamuja in v teku so posodobitve za leto 2009. Za slovenske podatke skrbi NUK, dosljej zajema Index Translationum 2507 prevodov iz slovenščine v druge jezike, med njimi npr. Cankar 72, Prešeren 30, Tomaž Šalamun 43, Svetlana Makarovič 8, Feri Lainšček 14 itd.

Ob 200-letnici rojstva Franceta Prešerna je bila leta 2000 v časniku NeDelo objavljena karikatura Marka Kočevarja, ki spodbuja k zavestni rabi slovenščine brez odvečnih tujk.

10


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar Kaj so o materinščini v preteklosti rekli nekateri naši znameniti možje? Jezik namreč ni nekaj, kar je z nami kar samo po sebi, saj nas izkušnje iz preteklosti učijo, kako hitro nam ga lahko odvzamejo in s tem tudi nit, ki nas povezuje. Materni jezik je treba namreč negovati, se ga učiti, ga spoštovati, uporabljati ter se zavedati njegove vrednosti in edinstvenosti, saj je za slehernega Slovenca najlepša in najnaravnejša oblika sporazumevanja, ki mu je bila položena v zibel. Ivan Cankar, Kurent Materni jezik je nekaj, kar nas določa, bogati in razlikuje od preostalih, zato bi ga morali pravilno vrednotiti, da bi znali ceniti tudi tuje jezike. Le tako bi lahko spodbujali raznolikost človeške družbe, ne da bi vsiljevali svoje navade, kulturo, poreklo drugim. Namesto da bi se zavedali dragocenosti človeške raznolikosti, (nekateri) ljudje to zavračajo in želijo uvesti kar en, skupni jezik. A na svetu je več različnih jezikov z razlogom. Morda tudi zato, ker en sam ne zmore izraziti vsega. »Še vsaka ptica je dobila svoj glas in nikomur ne pride na misel, da bi zahteval od slavca, naj žvižga po kosje. 'Čemu potem to zahtevajo od nas, ki smo ljudje, ustvarjeni po božji podobi?' France Bevk, Kaplan Martin Čedermac Namen naših pesmi in druge literarne dejavnosti ni nič drugega kot kultivirati naš materni jezik. France Prešeren v pismu prijatelju Stanku Vrazu

24. februar 2014 – tehniški dan 9. a; Izumi V ponedeljek, 24. 2. 2014, je bil za učence 9. a razreda tehniški dan na temo Izumi. V četrtek, 27. 2. 2014, pa za učence 9. b razreda. Leonardo da Vinci, James Watt, Nikola Tesla ... so s svojimi izumili v preteklosti spreminjali svet in močno vplivali na sedanjost. Učenci so postali mladi inovator, preučevali preproste da Vincijeve izdelke, jih narisali, oblikovali svojo idejo za preprost izdelek, ki je lahko nadgradnja da Vincijevega izuma. Predvideli in izbrali so potreben material za izdelavo. Inovativne ideje in materiale so prinesi s seboj.

11


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar Tokratni tehniški dan je bil torej načrtovan. Učenci so se naj pripravili. Delo je potekalo v skupinah. Učenci so spoznavali najpomembnejše izume domačih in tujih izumiteljev. Izdelovali so preproste izdelke po skicah da Vincija ali so jih priredili (katapult, kladivo, leteči vijak, padalo). Sestavljali so katapulte iz elementov sestavljanke Fischer technik. Izdelali so igro spomin. Učenci so delali z veseljem.

Mnenje učencev: Bilo je zanimivo. Izdeloval sem kladivo po zamisli da Vincija. Naredili sva preprost fotoaparat, ki je preprosto čudovit in celo deluje. Vsi smo bili zelo ustvarjalni, zato je bilo vse še bolj zanimivo. Bilo je super. Izdelki, ki smo jih naredili so delovali.

12


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 25. februar 2014 – pedagoška konferenca ob 16. 30 uri

26. februar 2014 – naravoslovni dan, 4. razred, Obisk hiše eksperimentov; Ljubljana

PREBRAL SEM IN SEM POZABIL. VIDEL SEM IN SEM SI ZAPOMNIL. NAREDIL SEM IN ZNAM.

Učenci 4. razreda so v sredo, 26. februarja 2014, izvedli pouk malce drugače. Odpravili so se v Hišo eksperimentov, kjer so se poskusili v samostojnem raziskovanju in eksperimentiranju. Na obisk Hiše eksperimentov so se pripravljali že v okviru rednega pouka. Tako je njihovo eksperimentiranje in raziskovanje hitreje steklo. Pridobili so si nova spoznanja, ki jih lahko uporabijo tudi pri igri in opazovanju sveta okrog sebe. Učenci so bili vseskozi aktivni in obisk je neverjetno hitro minil. Posebno doživetje je bila tudi dogodivščina, kjer so učenci spoznavali, zakaj vodni drsalec lahko drsa po vodni gladini in s kakšnimi problemi se sooča komar ob rojstvu. Sledil je še krajši ogled naše prestolnice Ljubljane. Podrobno so si ogledali Prešernov spomenik, Zmajski in Mesarski most, tržnico … Učenci so zaključili dan v želji, da bi bilo še veliko podobnih dni v času šolanja. Prijetno toplo sonce pa je pripomoglo še k boljšemu razpoloženju.

27. februar 2014 – tehniški dan 9. b; Izumi

13


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar 27. februar 2014 – tehniški dan 2. razred; Ločevanje zmesi V četrtek, 27. 2. 2014, so učenci 2. razredov matične šole izvedli 3. tehniški dan. Dan je potekal v znamenju poskusov, ki so temeljili na ločevanju in mešanju snovi. Učenci so bili nad raznovrstnimi aktivnostmi zelo navdušeni. Svoje znanje in veščine so delili s sošolci v njihovi skupini. Uspešno so izvedli vse predvidene aktivnosti z nazorno in obširno evalvacijo. Z njimi je bila tudi učiteljica Sabina Rozina. Pomagala jim je pri pripravi pripomočkov za delo, pokazala delovanje magnetov in še kaj.

27. februar 2014 – Šolski otroški parlament na OŠ Ferda Vesela V četrtek, 27. 2. 2014, je na Osnovni šoli Ferda Vesela potekal šolski otroški parlament. Udeležili so se ga predstavniki šolske skupnosti od 6. razreda dalje ter še nekateri drugi učenci predmetne stopnje. Letošnja debata je potekala na temo Razmere v družbi. Mladi parlamentarci so ugotavljali, kakšna se jim zdi trenutna situacija v naši družbi ter iskali vzroke za to. Razdeljeni v različne skupine, ki so se ukvarjale z razmerami v družini, šoli in družbi nasploh, so izdelali tudi nekaj plakatov. Ob koncu je sledila še razprava, ki se je tako razvnela, da je bilo časa, da bi povedali vse, veliko premalo. Namen šolskega parlamenta je bil tudi izvoliti predstavnika šole, ki nas bo zastopal na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. Letos se ga bosta udeležila kar dva učenca, in sicer Nikolaj Razinger iz 8. a in Lenart Lavrih iz 9. a razreda. Nekaj bistvenih sklepov šolskega otroškega parlamenta: -

Učenci v sodobni družbi vidijo tako pozitivne (prijateljstvo, solidarnost, podpora, sodelovanje …) kot negativne (kriza, grožnje, spori, diskriminacija …) plati.

-

Za trenutne razmere smo po mnenju učencev »krivi« vsi posamezniki, konkretneje odrasli, in pa tudi politiki. Vendar pa izhajajo že iz družine, saj so se spremenile njene

14


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar vrednote. Bolj pomembni so postali uspeh, kariera, poudarek je na individualnosti. Za spremembo v miselnosti je kriv tudi skokovit tehnološki in družbeni razvoj v zadnjih desetletjih. Odnosi in vzgoja v družini v veliki meri vplivajo na odnose otrok do vsega drugega; kako sprejemajo šolo, kakšno je njihovo vedenje do avtoritet, kakšni so njihovi cilji. Učenci so se strinjali, da so se zaradi tega poslabšali tudi odnosi med učitelji in učenci na šolah. -

Mladi parlamentarci so ugotavljali, da imajo današnji učenci prenizke cilje in se ne zavedajo dovolj pomena izobrazbe. V sodobni, bolj sproščeni šoli, si upajo izraziti svoje mnenje in se postaviti zase, pri čemer pa večkrat prekoračijo mejo. Za ta »pogum« so krivi tudi zgledi iz medijev.

-

Trenutne razmere v družbi so po mnenju razpravljalcev slabe ali nekje vmes med slabim in dobrim. Politika je povzročila, da je prišlo do gospodarske krize, ki je sprožila nižanje socialnega statusa ljudi, brezposelnost, izseljevanje v tujino …

-

Moralne vrednote niso več v ospredju. Spremenile so se razmere in miselnost v družinah in na šolah, zato se bodo v prihodnosti še bolj spremenile tudi razmere v družbi nasploh (individualizem, egoizem, potrošništvo …).

-

Kljub vsemu pa po mnenju udeležencev šolskega otroškega parlamenta v današnji družbi vse le ni tako slabo – še vedno obstaja solidarnost (npr. pomoč ob naravni katastrofi pred kratkim), več je možnosti za izobraževanje v tujini in druge priložnosti, mediji imajo tudi pozitivne plati …

27. februar 2014 – sestanek sveta šola 28. februar 2014 – zimski športni dan za učence od 4. do 9. razreda V petek 28. februarja so imeli učenci od četrtega do devetega razreda zimski športni dan. Udeležili so se naslednjih dejavnosti: – drsanja v športni dvorani na Bledu,

15


ŠOLSKA KRONIKA 2013 2013/ 2014 2014

februar – pohoda v Dolino pod Kalom in športnih iger v telovadnici,

– alpskega smučanja v Kranjski Gori – teka na smučeh v Kranjski Gori,

– in pohoda v Tamar, ki so se ga udeležili najbolj zagnani pohodniki naše šole.

Pot so pričeli v Ratečah, naredili prvi postanek v Planici ter nadaljevali pot v Tamar, kjer so imeli čas za zasluženo malico. Zatem so se vrnili na izhodiščno točko, kjer so jih že čakali učenci, ki so se udeležili teka na smučeh. Učenci so se navajali na zdrav način življenja in na kvalitetno ter kakovostno preživljanje prostega časa v naravi. Zelo so bili presenečeni nad količino snega, saj ga letos v okolici šole ni bilo prav veliko.

16

Profile for OŠ Ferda Vesela

Kronika februar 13/14  

OS Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Kronika februar 13/14  

OS Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Advertisement