Page 1

A ESCOLA DOS NOSOS AVÓS E AVOA

​Iván Gómez Couto Mario Curbeira Arias Aitor López Morais


ÍNDICE 1. Introducción……………..……………….....………..2 2. A escola dos nosos avós e avoa...………...………….2 3. Conclusión………………………………….........…..3 4. Bibliografía……………………………..……………4

1


1. ​INTRODUCIÓN Este traballo fixémolo porque pareceunos unha idea moi interesante, para comparar as escolas dos nosos avós, dos anos 40 e 50, coas nosas. Con este traballo aprendemos a buscar información a facer unha entrevista, para o que propuxemos unhas preguntas, despois de telas xa elaboradas as organizamos por temas, e despois lle fixemos a entrevista aos nosos avós. Con esta entrevista​, aparte de aprender a facer entrevistas ​tamén aprendemos a buscar información por medio ​dunha entrevista

e non nunha enciclopedia ​a través de , internet

etc…

2.A ESCOLA DOS NOSOS AVÓS E AVOA Os colexios dos nosos avós estaban en Queixeiro, outro en Piñeiro e outro estaba en Insua y Rosado. Os tres colexios eran moi sinxelos ( eran pisos). Todos tiñan un recreo onde xogaban todos xuntos. As tres aulas eran grandes, pero algunhas tiñan as mesas xuntas e outras separadas, pero 2


non todos tiñan o mesmo material, por exemplo algúns tiñan dicionarios e outros non, algunhas tiñan calefacción e outros non etc… Todos os avós entraban ​á​s 9:00 pero non compartían a hora de saída. Os tres tiñan as materias que hai agora máis ou menos, para escribir utilizaban ou plumas ou lapis. Os profesores eran bos se ti te comportabas ben, pero no caso de comportarse mal castigábanche. Todos os nosos avós deron sacado a titulación necesaria e básica.

3. CONCLUSIÓN Con esta entrevista os tres chegamos a unha realidade e es​t​a é que o colexio dos nosos avós era moito m​á​is duro ca os de agora. A​n​tes no colexio non tiñan tantas cousas, nós quedamos alucinados porque para ter tan pouco material aprenderon moito, o m​á​is importante d​i​sto ​é que aínda que antes fora moi duro os nosos avós sacaron a titulación básica e necesaria.

3


4.BIBLIOGRAFÍA Curbeira Arias, Mario.” O material da miña avoa” (2018) Gómez Couto, Iván” O meu avó Pepe” (2018) López Morais, Aitor “O meu avó” (2018) “Nuestros abuelos” (2018) http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/los-abuelos-de-ana-y-aurora​ [31/05/2018]

4

Iván, Aitor, Mario "A escola dos nosos avós e avoas"  

1ºESO - Proxecto 3º Trimestre na Materia INEIN

Iván, Aitor, Mario "A escola dos nosos avós e avoas"  

1ºESO - Proxecto 3º Trimestre na Materia INEIN

Advertisement