Page 1

O rosházi

Éle

XV. évfolyam 17. szám

t

2010. április 23., péntek

INGYENES VÁROSI HETILAP

Hét-hét milliót ad a város az egyházaknak

Az egyházak képviselõi mindannyian köszönetüket fejezték ki Orosháza városának a pénzügyi segítségért, példaadónak nevezve a támogatás ezen formáját. Majd felsorolták, hogy az összegbõl milyen munkálatokat kívánnak elvégeztetni. Kovács Árpád legfontosabbnak a református templom beázásának megszüntetését tartotta. – Ez a munka sokba kerül,

így az egyházkerület támogatását is reméljük hozzá. Ha ezt megkapjuk, belekezdünk a tetõcserébe, melyhez az önerõ lesz a városi pénz. 1 millió forinttal támogatjuk a Forrás óvodát, ahol a rossz tetõt kell lecserélni. A gyülekezeti házban szintén a beázás okoz gondot, de kicserélnénk a régi lemezkaput és a lelkészi hivatal is megújulhat – mondta. A katolikus felekezet ne-

vében Fazakas Attila a templomon megkezdett munka folytatását nevezte az elsõdleges célnak: – A templom megújításának harmadik fázisa következik, a belsõ terek átalakítása nagy válto-

zást és megújulást hoz majd. Emellett elkészül idén nyáron a templom festése és burkolása, a padok és a bejárati ajtók megújítása, valamint a külsõ ablakok védelme – hangsúlyozta.

A történelmi egyházak képviselõi példaértékûnek nevezték a város által nyújtott anyagi támogatást, amelyet kizárólag városképi jelentõségû ingatlanok felújítására használhatnak

A dolgok a gépek mellett dõlnek el A Doherty Hungary Kft. egy dinamikusan fejlõdõ cég Orosházán. A háztartásigépgyártásban, az autóiparban és az elektromos kéziszerszámiparban használatos tengelyek és forgóeszközök gyártására specializálódott társaságot 1934-ben alapította meg Angliában Bert (William Herbert) Doherty egyik barátjával. A legmodernebb technológiát alkalmazó cég 1998-ban költözött Orosházára és megalapította a Doherty Hungary Kft.-t. A váltás oka az volt, hogy Angliában haldoklott a sorozatgyártás, ezért nyitniuk kellett Kelet-Közép-Európa felé. A végsõ lökést a legnagyobb

I. Honismereti Hét Orosházi mesék, helyi büszkeségek mutatkoztak meg az I. Orosházi Honismereti Hét elsõ napján a Darvas emlékházban. Szerdán a múzeumban fotókon, írásokban bõvült a felvillantott helyi kincsek sora. A Bárdos Zsuzsa tanár, muzeológus nevéhez fûzõdõ esemény az általános iskola minden tanulóját és pedagógusát megszólította, közös alkotásra buzdította. – Célunk, hogy a város általános iskolásai kicsit kapcsolódjanak be abba a hagyományõrzõ, honismereti tevékenységbe, amelyet eddig a különbözõ intézmények karoltak fel, illetve néhány olyan ember,

aki helytörténettel mélyebben is foglalkozott – tudtuk meg Bárdos Zsuzsától. Az orosházi gyökereket ápoló hét különlegessége, hogy a lelkesedés hívta életre. Nulla költségvetéssel dolgoztak a pedagógusok és segítõk, akik szívügyüknek tekintették ezt a hetet. Hétfõ délután a Darvas József Irodalmi Emlékházban a diákok Evvót az én mesém címmel orosházi történeteket dolgoztak fel – fõként Hajdú Mihály gyûjtése alapján. A meséket bábokkal adták elõ (Erõs János története) vagy dramatizálták és a tájházban eljátszották. (Folytatás a 3. oldalon)

Az evangélikusokat Deák László képviselte az ünnepi aláíráson: – Eddig is olyan beruházásokat valósítottunk meg, melyek a városképet javítják. (Folytatás az 5. oldalon)

FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

Ünnepélyes keretek között írták alá kedden a történelmi egyházak és az orosházi önkormányzat között azt az éves megállapodást, melyben a város – szigorú feltételekkel – 7-7 millió forintot nyújt az egyházak részére. A sajtónyilvános aláíráson jelen volt Deák László igazgató lelkész az evangélikus egyházközségtõl, Kovács Árpád lelkész a református gyülekezettõl és Fazakas Attila plébániai kormányzó a katolikus egyháztól, valamint Németh Béla polgármester, aki kiemelte: – Szerencsére a város olyan helyzetben van, hogy az egyházak tevékenységét és meglévõ javaik védelmét 7-7 millió forinttal tudja segíteni támogatási szerzõdés formájában. Ezek az összegek nem fordíthatók mûködésre, kizárólag a városképi jelentõségû egyházi ingatlanok felújítására költhetik – mondta a városvezetõ.

vevõjük, a Siemens cég Szlovákiába történõ áttelepülése adta. Orosházi cégalapításukban nagy segítségükre volt az itteni kanadai gyártóüzem (Linamar Hungary Nyrt.), akiknél elõnyben részesített szállítói státuszuk volt. A cég történetérõl, eredményességérõl a cégvezetõ, Jim Doherty és Varga Mihály pénzügyi igazgató kedden tájékoztatta Németh Béla polgármestert és a sajtó képviselõit. A találkozón egy ékesség is szerepet kapott, egy 1937-es évjáratú Rudge típusú motor, melynek bizonyos alkatrészeit egykoron a nagypapa által megalapított cég gyártotta. (Folytatás a 2. oldalon)

Városalapítási események A városalapítás 266. évfordulója alkalmából díszünnepséget tartanak április 24-én 17 órakor, a Petõfi Mûvelõdési Központ koncerttermében. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola egykori és jelenlegi tanulói adnak gálamûsort „Diákok a városért” címmel. Ünnepi beszédet mond: Németh Béla, Orosháza polgármestere. Az ünnepség keretében kerül sor az „Orosháza Díszpolgára”, „Orosháza Városért”, „Thék Endre Díj Orosháza Gazdaságáért”, „Dr. László Elek Díj Orosháza Egészségügyéért”, „Orosháza Város Sportjáért”, „Fehér J. István és Flór László Örökös Vándordíj” kitüntetések, valamint a Rotary Club elismeréseinek átadására. Az orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat a városalapítás tiszteletére április 23-án 10.30-kor a Harruckern-emléktáblánál (Szántó Kovács János Területi Múzeum) koszorúzást tart. (Kapcsolódó rendezvények lapunk 7. oldalán)

5

A dzsungel könyve

2

Késnek a vetések

3

Indul a strandszezon

4

A zene megtartó ereje

5

Választás Táncsics módra

8

Junior Európa-bajnok

Visszahozni a reményt! A városalapítás 266. évfordulóját ünnepli a hét végén Orosháza. Ez alkalomból Németh Béla polgármestert az ünnep jelentõségérõl, illetve a város jövõjérõl kérdeztük. – Milyen gondolatokkal várja a város születésnapját? – A város születésnapja mindig valamiféle számadásra késztet bennünket. Orosháza ünnepi zászlódíszbe öltözik, testvértelepülési küldöttségeket fogad, és városalapító õseink elõtt tisztelegve díjakkal, elismerésekkel köszöntjük legkiválóbbjainkat. Persze, nem felejtkezhetünk el ilyenkor sem a nehéz helyzetbe került embertársainkról. Hiszen Orosháza bölcsõjénél õseink három, szikár-erõs és konok akarata kapaszkodott össze: a hit, a tanulás és a kemény munka akarása. Amit elértek, azért egy emberként, hajlíthatatlan kitartással küzdöttek. 1744. április 24. nemcsak születésnap számunkra, hanem az alkotó ember, az értékteremtõ közösség legyõzhetetlenségét is ünnepeljük. – A szentegyházi gyerekek a régi õsök alakját, az ezeréves magyarokat idézték meg koncertjük egyik számában. Ön szerint mivel büszkélkedhet Orosháza az õsök elõtt állva? – A szentegyháziak fantasztikus élményt nyújtottak. Elõadásuk beragyogta azt a képzeletbeli ösvényt, ami szû-

kebb közösségünk ünnepétõl az egyetemes magyarság értékeihez vezet. Orosháza viszontagságokkal teli 266 éve arra int bennünket, hogy összefogás, az egymás iránti szolidaritás nélkül nem lehetünk sikeresek. A mai orosháziakban ugyanúgy megvan a kitartás, a küzdeni akarás képessége, amely a legnehezebb helyzetekben is segítségére volt városalapító õseinknek. Úgy vélem, múltunk legfontosabb öröksége a saját jövõnk alakítása iránt érzett felelõsségünk. Az orosháziak képesek eszerint cselekedni, élni és dolgozni, az elõdök egészen biztosan büszkék lehetnek rájuk. – Milyen jelent ad a város a jövõ generációinak, miben ad támaszt a felnövekvõknek, hogy biztosítsa a jövendõt? – Pontosítanék, hiszen gyermekeink jövõje az ország jövõje, ez nemzeti ügy is kell legyen a városi mellett. Csak együttes erõvel lehet megoldani. (Folytatás a 3. oldalon)


ÖNKORMÁNYZAT/AKTUÁLIS

Fogadóórák

A dolgok a gépek mellett...

Németh Béla polgármester: minden hónap elsõ hetének keddjén 13–16 óráig. Dr. Dancsó József alpolgármester: minden hónap második hetének keddjén 13–16 óráig. Molnár Béla alpolgármester: minden hónap harmadik hetének keddjén 13–16 óráig. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ: minden hónap negyedik hetének keddjén 13–16 óráig.

(Folytatás az 1. oldalról) – Édesapámat bíztam meg azzal, hogy kutasson fel egy olyan motort, melynek alkatrészei a 30-as években családi vállalkozásként indított cégtõl származnak. Az orosházi gyárban kiállított motorral azt szeretnénk megerõsíteni: nagyon jól döntöttünk akkor, amikor Orosházára jöttünk – mondta Jim Doherty (képünkön balra). A Doherty Hungary jelenleg egy 25 ezer négyzetméteres, újonnan épített gyárban üzemel. Közel 100 alkalmaKözérdekû zottja van, akik három mûszakban dolgoznak. A társaság telefonszámok tavaly a gazdasági válság elleMentõk: 104 nére is 8 százalékos növekeTûzoltóság: 105 dést produkált, az idei elsõ neRendõrség: 107 gyedévben pedig a tavalyi haSegélyhívó: 112 sonló idõszakhoz képest 36 Központi orvosi ügyelet: százalékkal több árbevételt érOrosháza, Könd utca 59. tek el. A fõ profiljukat adó Tel.: 06 (68) 411-200 tengelyekbõl havonta 1 milliót gyártanak. EredményességüHétköznapokon: ket annak köszönhetik, hogy 16 órától reggel 8 óráig. nemcsak a legmodernebb Hétvégén, illetve munkaszü- technológiával dolgoznak, haneti napokon: egész nap. nem jól képzett, nagy munkabírású, precíz dolgozókkal. A

Testületi ülés. Rendhagyó idõpontban, péntek helyett szerdán, április 28-án tartja soros testületi ülését Orosháza képviselõ-testülete. A nagytanácskozóban reggel 9 órakor kezdõdõ ülésen többek közt a MÁV közmunkaprogramhoz való csatlakozásról, Mátrai Sándor-emlékszobor készítésének támogatásáról lesz szó. Emellett a Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlása és a GYIÖK pályázataihoz önerõ biztosítása is napirenden lesz. Zárt ülésen döntenek az Év tûzoltója címrõl. Élõ közvetítés: OVTV, OrosCafé.hu Ételosztás õszinte szívvel.

Április 24-én, szombaton az idei húszezredik adag ételt osztják a Jusztika büfénél, május 2-án, vasárnap anyák napja alkalmából, a Táncsics utca 23. szám alatt található Református Gyülekezeti Háznál várják egy tál meleg étellel az orosháziakat. Mindkét alkalommal 13 órától. A szervezõ: Illyés Gábor és csapata.

Anyakönyvi hírek Megérkezett Pleskonics János és Korcsok Tünde fia: Máté

Házasságot kötöttek Takács Bálint és Szabó Szimonetta; Mészáros Róbert és Zalai Erika

Traffipax Április 23-án el 6 órá23-án regg reggel órától este 10 10 óráig, óráig, 27-tõl 27-tõl 3030ig regg el 6 órától másnap reggel reggel eggel 6 óráig mérnek Orosházán Orosházán..

A polgármester örül, hogy a cég itt találta meg számításait cégvezetõ úgy fogalmazott, ez a legfontosabb, hisz a dolgok a gépek mellett dõlnek el. A társaság idõben lépett a válság idején, hisz mérnökeik a gépgyártókkal folyamatos fejlesztéseken dolgoznak. A vevõk igényeihez így rugalmasan képesek alkalmazkodni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a tervek szerint a legmárkásabb autókat gyártó BMW, legújabb csúcsmodelljéhez (X6-os) az orosházi cégnél gyártják majd a tengelyeket. Németh Béla a találkozó során hangsúlyozta: egy sikeres családi vállalkozás történetét ismerhette meg, és gratu-

Késnek a vetések

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Az elmúlt idõszak változékony, csapadékos idõjárása komoly gondot okozott a gazdáknak. A sok esõ miatt a föld felázott, így nem tudtak rámenni a munkagépekkel. Bár a hétvégére napsütéses idõt jósolnak a meteorológusok, az elmúlt idõszak bõven hozott csapadékos napokat. Áprilisban 55 milliméter esõ esett Orosházán és térségében, az õszi mezõgazdasági munkák befejezése óta pedig mintegy 400 milliméter csapadék hullott, amire a szakemberek szerint nem volt példa mostanában. A sok esõ miatt késésben vannak a tavaszi mezõgazdasági munkálatok – tudtuk meg az Orosházi Gazdakör elnökétõl. Horváth József lapunknak elmondta, hogy a napraforgó 40 százaléka van még

csak földben, a kukorica vetését pedig csupán egy-egy gazda tudta elkezdeni. A kukorica esetében még nem jelentõs a csúszás, de máskor ilyenkor javában tartott a munka, a napraforgónak pedig már a földben kellene lennie. Csúsznak a növényvédelmi munkák is, a talaj ugyanis sáros, emiatt nehéz jó minõségû munkát végezni. A hétvégére jó idõt ígérnek az idõjósok, ebben bíznak a gazdák is. A napsütéses idõjárás mellett a támogatások kifizetésére is várnak a gazdálkodók. Az Orosházi Gazdakör elnöke elmondta, hogy a termelõknek nagy szükségük lenne az agrár-környezetgazdálkodási és a tavalyi területalapú támogatások fennmaradó részére is. A vetõmag-, mûtrágyavásárlások és a tavaszi munkák a földeken ugyanis jelentõs összeget emésztenek fel. vk

lált a gyár eddigi nagyszerû eredményeihez. Örömét fejezte ki, hogy a cég városunkban találta meg számításait. A gyár bejárása során a legmodernebb számítógép-vezérelt gépeket láthattunk, de a csarnokban az egykori gépek is helyet kaptak. A múlt meghatározó a cég jövõje szempontjából, jól tükrözi azt a dinamikus fejlõdést, amit a közel 80 év alatt elértek. A többmilliós géppark és a megrendelések is azt bizonyítják, a társaság biztos lábakon áll, meghatározó szereplõje a város gazdasági életének. Somodi Gyöngyi

2010. április 23., péntek

Középpontban a megelõzés! Orosháza is csatlakozott az idei Euro Melanoma Naphoz. Május 3-án országszerte ingyenes anyajegyszûrést és tanácsadást szerveznek, városunkban a bõrgyógyászati szakrendelésen kerül sor a programra. A szakemberek célja, hogy minél többen megvizsgáltassák magukat, hiszen egyre több a bõrrákos megbetegedés. Mindössze néhány perces vizsgálatról van szó. Nagyon fontos az önvizsgálat is. Ha változik az anyajegy színe, formája, körvonala, azonnal szakemberhez kell fordulni. A fény-

védelem fontosságára is felhívja figyelmünket dr. Nemes Edina bõrgyógyász doktornõ, hiszen a bõr nem felejt. Jó tudni, hogy a melanoma az egyik legkönynyebben felfedezhetõ és kiszûrhetõ daganat, korai felismerés esetén pedig jól gyógyítható. Az Euro Melanoma Nap egy európai kampány, hazánk 2007-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A május 3-i szûrésre jelentkezni korlátozott számban a plakátokon és az interneten megjelölt telefonszámon lehet. gvk

FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

2

Brüsszeli út A Veszprémi Nagycsaládosok Egyesülete által nyert pályázatnak köszönhetõen tíz egyesületi vezetõ a közelmúltban Brüsszelbe utazhatott. A négynapos tanulmányúton a Nagycsaládosok Egyesületének orosházi vezetõje, Szilágyiné Bella Margit is részt vett. A szakmai programot az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) székházában tartották. Jelen voltak a „Szervezett párbeszéd az állampolgárbarát Európai Unióért” címet viselõ nemzetközi konferencián, majd több kint dolgozó magyar szakemberrel találkoztak. Az Európai Családügyi Szervezetek Szövetsége (Coface) képviselõivel is eszmét cserélhettek, tájékozódhattak az Európai Parlamentben folyó munkáról, a magyar képviselõk tevékenységérõl. Betekinthettek a tanácskozóterembe is, ahol a plenáris üléseket tartják. Beszélgettek Herczog Edit (MSZP) és Járóka Lívia (FIDESZ) képviselõkkel, majd a Social Platform elnöke, Conny Reuter fogadta a magyar delegációt. A szoros program mellett a magyar küldöttség tagjai Brüsszel nevezetességeit is megtekintették.

Természettudományi sikerek. Az elmúlt hétvégeken rendezték meg az általános is-

kolások országos versenyeinek megyei döntõit Békéscsabán. A természettudományok terén az orosházi diákok kiemelkedõ eredményeket értek el. Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei döntõje: 7–8. évfolyam: 1. Farkas Réka, Vörösmarty Tagintézmény, felkészítõ: Horváth Antal, 2. Agud Angelika, Székhelyint., felkészítõ: dr. Kincses Istvánné. Teleki Pál Országos Földrajz – Földtan Verseny megyei döntõje: 8. évf.: 2. Zsigovics Petra, Vörösmarty Tagint., felkészítõ: Horváth Antal, 4. Dimák Péter, Székhelyint., felkészítõ: Tóthné Násztor Edit. 7. évf.: 3. Csanki Barnabás, Eötvös Tagint., felkészítõ: Kiss János, 5. Verasztó Ádám, Székhelyint., felkészítõ: Karkus Istvánné. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntõje: 6. évf.: 1. Kari Zsófia, Vörösmarty Tagint., felkészítõ: Horváth Antal. 5. évf.: 2. Farkas Eszter, Eötvös Tagint., felkészítõ: Kocka Istvánné. Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei döntõje: 7. évf.: 1. Bereczki Zoltán, Székhelyint., felkészítõ: Benkõ Zoltánné. 8. évf.: 1. Agud Angelika, Székhelyint., felkészítõ: Benkõ Zoltánné, 4. Petrilla Annamária, Vörösmarty Tagint., felkészítõ: Szeriné Magda Erzsébet. -kávé-

A mozgásé és a kikapcsolódásé volt a fõszerep va-

sárnap az Árpád-kertben. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat harmadik alkalommal szervezte meg a „Nyolckeréken” Görkoris Napot. Izgalmas nap volt, szerveztek felvonulást, akadályversenyt, kipróbálhattuk a Budapesti Álom Vidámpark játékait, és fellépett két orosházi banda, a Black Band és a Relax. Magonyné Urbán Zsuzsanna ifjúsági referenstõl megtudtuk, hogy sikeres napot zártak, egész nap ingyenes programokkal várták az érdeklõdõket. Több százan vettek részt a hétvégi görkoris napon. Képek és video: www.oroscafe.hu

Kaszaperi kátyúper A kaszaperiek feljelentik az Orosháza–Mezõkovácsháza állami útszakasz tulajdonosát, vagyonkezelõjét és üzemeltetõjét a rendõrségen, a balesetveszélyes kátyúk miatt, a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény jogcímén – adta hírül az országos sajtó. Csürhés István, Kaszaper polgármestere már sok mindennel próbálkozott, hogy felhívja a figyelmet az útszakasz járhatatlanságára. Az illetékeseket évek óta „bombázza” a probléma megoldásáért, eddig eredménytelenül. A település önkormányzata most a Büntetõ Törvénykönyv 184. paragrafusa alapján a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény miatt feljelenti az út tulajdonosát, a magyar államot, a Vagyonkezelõ Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központot, illetve az üzemeltetõ Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. – A törvény szerint, aki a bûncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel sújtható. Szeretnénk, ha az út állapotáért felelõsök büntetésbõl itt kátyúznának a falu ha-

tárában! – szögezte le a polgármester a Beolnak adott interjújában. Varga Zoltán, a még hivatalban lévõ önkormányzati miniszter azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy kormánydöntés született a 4427-es (Orosháza–Tótkomlós) és a 4428-as, vagyis az Orosháza– Kaszaper közötti út felújítására, melyek 2011-ben készülnek el. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl (NFÜ) kapott információ szerint már ki is írhatnák az uniós forrásból megvalósuló útfelújításokra a pályázatot. Ennek azonban akadálya van. A törvény szerint az inkasszó- és fedezetkezelõ számlára „megelõlegezésképpen” fel kellene tölteni a projekt költségét. Mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csupán megrendelõ és nem kifizetõ, ezt nem tudja megoldani, mert nem áll rendelkezésére az összeg. Nem hivatalos információ szerint az volna a megoldás, ha a rendelkezést eltörölnék. Az említett akadályok rendezéséig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem tudja elindítani a közbeszerzési eljárást az útfelújítás kivitelezõjének kiválasztására. sgy

Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 15.000 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Poór Csaba. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin Tördelõszerkesztõ: Irimiás László. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 413-022/190-es mellék, fax: (68) 411-545, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: Garmond Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841


KÖZÉLET/VÉLEMÉNY

2010. április 23., péntek

I. Honismereti Hét FOTÓ: MELEGA KRISZTIÁN

Indul a strandszezon

Május elsejével megnyitja kapuit Gyopárosfürdõn a parkfürdõ és az uszoda. Jelenleg is lázas munka folyik a strand területén, ahol néhány újítással várják a szezonnyitás kezdetére a vendégeket. A részletekrõl Benkõ Ferencet, az OrosházaGyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük. – Milyen újdonságokkal várják a vendégeket? – Teljesen megújul a csónakkikötõ, új móló épül, új csónakokat, vízibicikliket szerzünk be. A régi nagy hinta helyén lévõ homokos területen plázst alakítunk ki napernyõvel, szélfogóval, nyugágyakkal. A fürdõ elõtt és bent a parkfürdõ területén folyamatosan dolgoznak a kertészek, tereprendezés folyik, és hamarosan az egynyári virágokat is elültetik. Van tehát tennivaló bõven, az utóbbi idõszak csapadékos idõjárása nehezítette a munkánkat, de május elsejére minden elkészül. Beszereztünk egy négyszemélyes infraszaunát is. Több helyen új térburkolatot helyeztünk el, ugyanis sok helyen a „a tél vasfoga” tönkretette. Felújítottuk az egyik vendéglátó egységünket is, új nádfedelet kapott. Több millió forintos beruházást hajtunk végre a szezon kezdetére. – Várható áremelés? – Igen. Jelenleg a 2008-as árakkal üzemel a fürdõ, ezért az idei évben minimális és differenciált áremelést kell végrehajtanunk. Ennek alapján az élményfürdõ belépõ esetében 5 százalékos, míg a parkfürdõ belépõnél 10 százalékos jegyáremeléssel kell számolni. – Milyen évet zárt tavaly a fürdõ, milyen szezonra számítanak az idén? – Sajnos tavaly kedvezõtlen

volt az idõjárás, hiszen a hétvégeken általában esett az esõ. Nagyon bízom abban, hogy idén az idõjárás kegyeibe fogad bennünket, és úgy érzem, a válság hatása is kezd lecsengeni, így remélhetõleg a vendégforgalom is növekedni fog. Tény, hogy tavaly az élményfürdõ forgalmában csökkenés volt tapasztalható, viszont ezt kompenzálta a parkfürdõ, hiszen ott nõtt a látogatottság. – Milyen programokra számíthatnak a vendégek? – Programok sokasága várja idén is vendégeinket, köztük nagyon sok sportesemény lesz, hiszen az elkészült strandkézilabda–pályán két szervezet is benyújtotta a rendezvényigényét. A tavaly augusztus 20-i eseményen a Rippel fivérek fellépése olyan jól sikerült, hogy a testvérek megkerestek bennünket, mert itt fogják tartani az elsõ Gyopárosfürdõi Rippel Akadémiát. Ez azt jelenti, hogy egy héten keresztül nálunk készülnek fel a tanítványok, s ez végül egy fergeteges Rippel show-val zárul. – Milyen rendezvény várja a vendégeket május elsején? – Egy nemzetközi megmérettetésnek ad otthont Gyopárosfürdõ, méghozzá a 27. Alföld-kupa Nemzetközi Hajómodellezõ Versenynek, melynek tréningjei április 30án, pénteken kezdõdnek, a versenyeket május 1-jén és 2án bonyolítják le. – Hamarosan indul a gyopárosi beruházás. Ez mennyire zavarja majd a vendégek pihenését? – A vendégek nyugalmát nem zavarja majd a fejlesztés, az uszoda mûködése a szezon végéig zavartalan lesz. S. Gy.

Kass János

budapesti temetésén, április 16-án Orosháza is képviseltette magát. A Munkácsy- és Kossuth-díjas magyar grafikus, szobrász, bélyegtervezõ, kiváló mûvész a Városi Képtárnak 2006-ban adományozta a Hamlet, Az ember tragédiája sorozatát és a Biblia sorozatának néhány darabját. Emellett a gyermekkönyvtárba került Kodály: Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgvárig (1982) címû remek illusztrációja. A Városi Képtárban 2005 szeptemberében volt közös tárlata lányával, Kass Eszter textilmûvésszel, 2008-ban nyílt állandó kiállítása máig is látható a képtárban. Kass János megszámlálhatatlan könyv illusztrációját készítette el, a mai középkorúak az általa illusztrált gyermek- és ifjúsági könyveken nõttek fel.

(Folytatás az 1. oldalról) A program zárásaként a régi formulákból építkezõ, rövid, humoros történetet keltettek életre, amit Bárdos Zsuzsa írt. Kedden Sinka István verseit szavalták a gyerekek, szerdán a Szántó Kovács János Területi Múzeumban a város képe fotósok látásmódjában tükrözõdött, és tollforgatók keze nyomán vált láthatóvá. Díjakat nem osztottak a több kategóri-

ában kiírt pályázatokon, a jutalom maga a megjelenés volt. A képi munkákat a városi televízió bemutatja, az írások az intézmény kiadványsorozatában nyomtatásban is megjelennek. Csütörtökön a népdalok hangjaival gazdagodott a sor, péntek délután a József Attila iskolában Büszkeségünk, Orosháza címmel a tagintézmények bemutatója zárja a hagyományteremtõ eseményt. bij-mkk

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Zárva lesz a könyvtár szombaton. Április 24–25-én a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lesznek könyvtárosaink – a Veszíts el egy könyvet! játékot mutatják be. A Könyv és a Szerzõi Jog Világnapjához (április 23-a) kötõdõ nagyszabású rendezvény helyszíne a Millenáris Park lesz. Ha Budapesten jár a hétvégén, az orosháziakat és vendégeiket szombaton 12.30 és 13.30 óra között a Szabó Magda Teremben találhatja meg. A program címe: Van veszíteni valód? Veszíts el egy könyvet! – írók a játék mögött. Vasárnap 11 és 12 óra között a Márai Sándor Teremben Gyopárka tündér és társai, Veszíts el egy könyvet Te is! – könyvelhagyó játék gyerekeknek címmel beszélgetnek.

Böjte Csaba árvái A Böjte Csaba által létrehozott Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai otthonának lakói városunkban jártak, hogy megköszönjék azt a sok-sok adományt, amit az Orosházi Keresztény Ifjúsági Klub jóvoltából kaptak. Az OKIK tagjai látták vendégül az otthon lakóit klubházukban április 16án azzal a céllal, hogy végre megismerhessék egymást az adományt adó és kapó emberek. – A nagyszalontaiakkal úgy kerültünk kapcsolatba, hogy dolgozott ott két klubtag, a két nagy unokám és nagyon elszomorodtak, mikor meglátták, milyen körülmények között élnek a gyerekek – meséli Marika néni. – Mikor hazajöttek, és beszámoltak a

tapasztalataikról, mi, klubosok megfogadtuk: minden ünnepre gyûjtünk és viszünk nekik élelmiszert. Megtudtuk, hogy a klub fõ parancsa a szeretet és az elfogadás. – Nagyon sokan kapcsolódtak még a felhívások során ezekhez a gyûjtésekhez. Most is vannak számomra ismeretlen emberek, akik élelmet hoztak – tudtuk meg Bánkiné dr. Borbély Máriától. A gyerekek muzsikálással, valamint szeretetrõl, megértésrõl és elfogadásról szóló tanítások szavalásával köszönték meg az emberek segítõkészségét. Pál Mária, az otthon nevelõje elmondta, nagyon hálásak az orosháziaknak az önzetlen segítségnyújtásért. Sz.A.

Rendõrségi Hét sérült egy balesetben.

Személyautó és kisbusz ütközött Csorvás határában hétfõ délután. A gépkocsi Csorvás irányába haladt, amikor az esõben az elõtte lévõ autó hirtelen fékezett. A sofõr nem tudott megállni, elrántotta a kormányt, így frontálisan ütközött a szembejövõ kisbuszszal, és mindkét jármû az út menti árokba csúszott. A két sofõr könnyebb sérülést szenvedett, viszont a buszban utazók közül négyen súlyosan megsérültek. Kettejüket tûzoltók szabadítottak ki. Egy súlyos sérültet az orosházi kórházba szállítottak, a többieket Békéscsabára vitte a mentõ.

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Szlovákiában járt

a Vörösmarty tagintézmény diákja és pedagógusa, Kovács Martin és Szalók József március végén. Senecben, az ACES pályázat záró találkozóján 15 közép-európai ország több mint száz iskolájának képviselõje számolt be arról, milyen eredményeket értek el a pályázatok megvalósításának hét hónapja alatt. Az orosháziak elõadásokon és csapatépítõ programokon vettek részt, találkoztak az egyes országok oktatási minisztériumainak képviselõivel. A záró esten átvehették Simonyi András volt washingtoni nagykövettõl a pályázat emlékplakettjét. Az utolsó nap pozsonyi városnézéssel telt. A Vörösmarty iskola második projekttalálkozója május végén lesz Orosházán, ahol nyolc diák és osztályfõnökük képviseli ausztriai városukat, Leobent.

3

Önvizsgálat Móricz Zsigmond 83 évvel ezelõtt vetette papírra nevezetességeinket: a föld az ország legjobb földje, a búza, ami a legfinomabb, legértékesebb lisztet adja és az ember, az orosházi nép. Jeles évfordulókon illõ meghányni-vetni, hol is tartunk éppen. Tehetjük ezt most is, városunk születésnapján. Közben rákényszerülhetünk szomorú igazságokra, remélve a kimondás tisztító erejét. Emlegethetjük õszinteségünk jogát, melyet fájdalmas hûséggel, kénytelen ide tartozással vettünk meg. De akkor talán a helyi krónikák azt írják a XXI. század elsõ évtizedének végérõl, hogy a lehangoltság és veszteségérzés nehezítette a kilábalást. Mikor is nemcsak értékes földjeink egy részét engedtük mûveletlennek, keseregtünk a silányodás, a széthúzás felett. Én azonban remélek a majdani számadásokban egy fél mondatocskát arról, miként adtak az orosházi gyerekek lendületet 2010 tavaszán a holnapnak. Amikor nem csak szónokolták: Büszkeségünk, Orosháza. Válságos korunk hullámverései közepette igyekeztek meglelni a közös múltunkra építhetõ biztos pontokat. Az I. Orosházi Honismereti Héten sok száz rajzzal, több tucat diasorral, számtalan nagyszerû írással és fotóval bizonyították: helyi értékeink ismerõi. A maguk lendületességével, õszinteségével emlékeztették a felnõtteket arra is: van, amit szájukra vesznek a népek egy ideig, aztán feledéssel büntetik. Évtizedek, évszázadok múltán azonban csak azt becsülik, ami értékké nemesedett. Tizenéveseink a Balassa Pál, Veres József, Nagy Gyula által megörökítettekkel erõsítették most saját fundamentumukat. S a méltóságra kötelezõ örökséget említve kérdezik az ötödikes Murvai Ágikával: „Hol érhet újra össze a kezünk, Hol lesz a hely, hol újra együtt leszünk… a hûvös áprilisi szélben, A régi hitben s az új reményben.” Figyelmeztetnek: nap mint nap meg kell tennünk a tõlünk telhetõt: értük és magunkért. Most az oly sokszor jogosan kritizált, de mindenkor általunk formált kamaszok adták fel nekünk az önvizsgálat leckéjét. Kényszerítve arra: lépjünk ki egy kicsit mai dolgaink összeviszszaságából. Tisztelve csendes szavú, de akarnok elõdeinket. Akik révén – s ugye, talán a mi révünkön is – (az ötödikes Varga Alexandra szavaival) egyszer mégis miénk lesz ész és szeretet, hogy tudjunk élni a lehetõséggel és a ránk mért idõvel, hogy élhetõ, kedves, békés várost, világot építsünk magunknak és gyermekeinknek. Bárdos Zsuzsa

Visszahozni a reményt! (Folytatás az 1. oldalról) Lehetõségeink szerint igyekszünk egy élhetõbb várost teremteni, de pusztán a városi akarat erre nem elég. Orosháza lélekszáma, ahogyan az országé is, fogyóban van, ma már a lélektani határt jelentõ 30 ezerhez közelít. Alapvetõ változásokat várunk a családtámogatásban, a foglalkoztatás- és gazdaságpolitikában. Ennek a válságnak nem a

pénzügyi vagy a gazdasági elemei a legveszélyesebbek, hanem az erkölcsi és a morális környezet. Vissza kell hozni az emberek lelkébe a reményt, a hitet, biztosítanunk kell a becsületes munka adta boldogulás lehetõségét. Mindazt, aminek zombai elõdeink is birtokában voltak, amikor erre a földre léptek, hogy otthont, jövõt, szabadságot teremtsenekmaguknak. IJ

JÓbálAT

koztassák a vendégeket. Így több táncos produkció, hangszeres zene, prózai betétek is sorjáztak a programban, amely után a Bibuczi zenekar húzta a talpalávalót. A jótékonykodó fellépõknek, a sok gyereknek és szülõnek hálás köszönetét fejezte ki az intézmény vezetõsége. Újdonsággal is elõrukkoltak: a bálozókról készült fotókkal, amolyan hangulatjelentéssel megjelent a báli újság is, mint olyan hagyományos tartozéka egy táncos mulatságnak, ahol a szervezõk komolyan veszik magukat és jótékonykodó vendégeiket. Víghné Pintér Lilla igazgató sikeresnek értékelte az eseményt, és reményét fejezte ki, hogy egy év múlva újabb számot ér meg a Báli Újság. bij

Második alkalommal tartottak jótékonysági bált a József Attila iskola tehetséges tanulóinak támogatására. A JÓbálAT a mûvelõdési ház koncerttermében a köszöntések sora indította, és sok-sok fellépõ gyerek mûsora folytatta. Németh Béla polgármester az esemény kapcsán annak jelentõségét hangsúlyozta, hogy a szülõk és az iskola kapcsolattartásában fontos a kötetlen, oldott hangulatú beszélgetés. Az est mûsorának szervezését a szülõi munkaközösség vezetõje vállalta fel. Kunosné Csikós Edit elmondása szerint az volt a cél, hogy színes mûsorral szóra-


MINDENNAPJAINK

4

2010. április 23., péntek

Családnevek enciklopédiája

A zene megtartó ereje Páratlan esemény – sok résztvevõ értékelt így utólag a Szentegyházi Gyermekfilharmónia április 18-i koncertjével kapcsolatban. Az evangélikus templom falai talán sosem láttak ilyet: a mûsor végén állva tapsoló közönséget, közel ezer embert ennyire egy hullámhosszon, ennyire megtisztulva, fellelkesülve a zene és az õszinte gyermeki tekintetek erejétõl. Mindennek irányítása pedig egy ember kezében összpontosult, a karnagyéban, aki végtelen szeretettel, természetes közvetlenséggel és hitben gyökerezõ erõvel fogta össze a gyermekek hangját, a hangszerek rezdülését – és ezzel a jelenlévõk érzéseit is. – A városalapítási ünnepségsorozat ennél méltóbb módon nem kezdõdhetett volna – elõlegezte meg a sikert a polgármester. Németh Béla köszöntõjében annak a reményének adott hangot, hogy az ilyen események megerõsítik a város lakóit hitükben, amely nélkül ma nem állhatna Orosháza. Ribár János esperes is szólt az egybegyûltekhez, valamint Mák Imre, az Orosházi Rotary Club elnöke, aki a szervezés oroszlánrészét is vállalta. A Rotary volt az a szervezet, amely az evangélikus egyházzal, a mûvelõdési központtal – Pusztai Lajos vezetésével –, valamint az önkormányzat támogatása mellett megvalósította ezt a nagyszerû tervet. Sok orosházi család is szerepet kapott a közös ünneplésben azzal, hogy vendégül látta a fellépõ 140 gyermeket és 10 kísérõt, talán hosszabb távra is megalapozva a határon túli kapcsolatát. Néhányukat ez a talál-

kozás ösztönözheti arra, hogy eljusson majd a Hargitára és a legmagasabban fekvõ magyar kisvárosába. Mint Ribár János is említette: egy spiritus rector (szellemi vezetõ) nélkül ez nem mûködne. Haáz Sándor zenetanár valóban az. Elhangzott, hogy Szentegyházán nincs zeneiskola, amatõr zenészek és énekelni szeretõ gyerekek alkotják a híres együttest, amely bejárta a világot. Tagjainak száma 1983as alakulása óta állandó, összetétele annyiban változott csupán, hogy mára az édesanyák küldik énekelni, muzsikálni csemetéiket. Ha a „szénacsináláskor” felsérti a favilla a kis tenyereket, akkor is gyakorolnak, és mire ezek a sorok megjelennek, õk újra iskolapadban ülnek, mert az éjszakai utazás és a hajnali érkezés után – amint a honlapon olvasom – kedden kötelezõ 8 órára iskolába menni a Fili tagjainak. (Hétfõn pedig Temesváron, a Bánsági Napok keretében

Hiányt pótol Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája címû, a napokban megjelent könyve

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

A híres szentegyházi kórust amatõr zenészek és énekelni szeretõ gyerekek alkotják léptek fel a gyerekek.) A filharmónia szó elsõre talán túl komolynak tûnik, mögötte mégis annyi játékosság, derû és vidámság volt, ami egy percre sem engedte feledtetni, hogy GYERMEKEKrõl van szó. Még akkor is, ha a csapatot jellemzõ fegyelem felnõttes dolog. Mintha ezek a gyerekek megtalálták volna a rend értelmét, mint olyan szükségszerûséget, ami eredményre vezet. Nem akármilyen eredményre! Olyan élményekhez juttatja õket, amiben másnak nem lehet része: a zenélés örömét adja nekik, a sok utazást és a siker nyomán a szûnni nem akaró taps okozta ujjongást. Ha ezt összeadjuk, nem csoda, hogy a karmesteri pálca, mint varázsbot mûködik és fölülír minden egyéni érde-

ket. Az õsi, megtartó erõ jelenléte lengte be az egész estét, annak a bizonyosságnak az érzése, hogy van jövõ. A koncert utáni vacsora közös asztali imával zárult, majd elõkerültek a hangszerek és táncházzal búcsúztatták a napot, mint a néprajzi könyvekben olvassuk. Aki élvezõje volt az estnek, döntse el, mi volt a kedvence! Jómagam nehezen választanék, nem szívesen emelnék ki egy mûsorszámot sem a többi közül. Természetesen nem tartozik a választhatók közé a Szózat és a Székely Himnusz, ami sokak szemét bepárásította. Abban a reményben köszönjük az élményt a szervezõknek, hogy nem utoljára láttuk a kórust az evangélikus templom falai között. BIJ

Hajdú Mihály, Orosháza díszpolgára két évvel ezelõtt megkapta a Magyar Tudományos Akadémia nagydíját az onomatológia (névtudomány) magyarországi megteremtése és elterjesztése elismeréseként. Elõtte jelent meg az Általános és magyar névtan címû, majdnem ezerlapos könyve, amely elsõ része a három kötetre tervezett, készülõ sorozatnak. Most közbevetõen napvilágot látott új könyve, a Családnevek enciklopédiája, amely hiányt pótol a hazai szakirodalomban. Mindeddig magyar nyelven nem jelent meg olyan munka, amelybõl tájékozódni lehetett a családnevek eredetérõl, jelentésérõl, kialakulásuk történetérõl. Ez a félezer lapnál terjedelmesebb könyv ezt a hiányt pótolja. A könyvbe 1230 különbözõ családnév került be, kilencmilliónál is több magyar ember találja meg nevének encik-

lopédikus magyarázatát. A magyarázat egyik lényeges eleme az eredetre vonatkozik, de névváltozatokat is megad. Fontos és a szerzõ orosházi származásával magyarázható, hogy amikor csak teheti, Orosházára, a névnek Orosházán való gyakoriságára is utal (Bánki, Csepregi, Gombkötõ, Jankó, Mórocz). A bevezetés leírja a magyar családnevek kialakulásának kezdeteit. Fölsorolja a középkori oklevelekben szereplõ megkülönböztetéseket, amelyek alapján a XIV. századtól kezdõdõen kialakultak a maradandóbb családnevek. A kötetet gazdag bibliográfia is zárja, s csak abból tudjuk igazán megállapítani, hogy milyen nagy elmaradásban van a magyar családnévkutatás. Aligha lehet bizakodni abban, hogy mind a 150 ezer névrõl kapjunk ilyen összefoglalást, de jó lenne, ha minél hamarabb, minél több családnévnek elkészülne a könyvben található földolgozása, s minél több ember megismerhetné saját nevének eredetét. E.H.

Magyarországon a családnevek legnagyobb csoportja az apa neve, amely azután az unokára is öröklõdött. Ugyanakkor nagyon sok a népnévi jelentésû (Tóth, Oláh, Németh), valamint a helynévi eredetû (Alföldi, Zalai, Tolnai vagy Gyõri, Csepregi, Kabódi) családnév. Nagyon sok a foglalkozásnévi (Kovács, Szabó, Varga), a tisztségekbõl eredõ (Bíró) és a tulajdonságok alapján létrejött családnév.

Utazás a Föld körül Programok sokasága várta az elmúlt héten a rákóczitelepi diákokat, ugyanis Természettudományos Hetet tartottak, majd ennek zárásaként április 17-én a Föld napját. A hét a „Kontinensek napjai” elnevezést kapta: minden nap egy földrészrõl szólt, a programok is e köré csoportosultak. Pirer Katalin tanárnõtõl megtudtuk, a reggelek egy-egy világrésszel kapcsolatos kiállítással kezdõdtek, melynek anyagát a tanulók és a nevelõk közösen gyûjtötték össze. A tárlatot az adott kontinensre jellemzõ képsorozat vetítése és zenei aláfestés színesítette. A délutánok során a tanulók különbözõ foglalkozásokon vehettek részt. Az Amerika-napon indiánfonatot készíthettek, és a gyakorlatban is megismerkedhettek az afrikai motívumokkal díszített nyakláncok készítésének titkaival. Személyes élményeken alapuló elõadást hallgathattak meg Szilasi László tanár tolmácsolásában az ázsiai önvédelmi sportokról. Ennek során, ha csak virtuálisan is, de ledolgozhatták a délelõtt folyamán elfogyasztott indiai gyümölcsfánk kalóriáit. Ausztrália napján kipróbálhatták a dárda- és bumeránghajítást. A rendezvény szombaton a Föld napjával zárult. A gyerekek tesztet írtak a héten elsajátított ismeretekbõl, a tornaterem falára pedig felkerült a tanulók által készített kontinenstérképekbõl egy világtérkép. Az aszfalt-

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Üvöltõ farkasokat utánoztak a gyerekek az akadályverseny egyik állomásán rajzversenyen már Magyarországról alkottak a diákok, közelítve ezzel e hét témájához, amikor is az elsõ Orosházi Városismereti Hét programjain vesznek részt. *** Országosan is egyedülálló, 3D-s barlangfotókkal kápráztatták el az Eötvös iskolásokat április 17-én, a Föld napja alkalmából. A szombati események egy egész hetes sorozat, a Természettudományos Hét záró mozzanatai voltak, amelynek keretében játékos módon ismerkedtek a diákok a természettel. Kísérletek, kirándulások, vetélkedõk, elõadások színesítették a programot, és a dinoszauruszok is górcsõ alá kerültek. A gyerekek bemutathatták saját készítésû filmjeiket társaiknak, amelyeket Orosházáról és Gyopárosfürdõrõl készítettek. Kis János tanár szerint a helyi

környezet felfedezésében is jelentõs volt ezek vetítése, többen rácsodálkoztak a közelben lévõ érdekességekre. Az alsósok farmlátogatáson vettek részt, filmet néztek a szelektív hulladékgyûjtésrõl, elõadást hallhattak ásványokról, kõzetekrõl. Nagyon nagy élvezettel vettek részt a szerdai akadályversenyen is – emelte ki Érdiné Molnár Márta. Hat tanulócsoportban vezettek be év elejétõl egy pályázat (TÁMOP 3.1.4./08/2) révén új oktatásszervezési módokat – tudtuk meg Gombkötõ Valéria igazgatóhelyettestõl –, ezek ún. projektek keretében csoportosítják az ismereteket, ill. témaheteket is kijelölnek, amelyek során koncentráltan ismerhetnek meg bizonyos dolgokat a diákok. A témahetet így a Természettudományos Héten bonyolították le. Somodi Gy.–IJ


OKTATÁS, KULTÚRA

In memoriam Fekete János festõmûvész (1942–2000) Fekete János orosházi festõmûvész immár kerek tíz esztendeje az idõtlenség csöndjébõl néz vissza ránk. 58 évet élt közöttünk a mélyre úszó napsugarak fénye alatt úgy, ahogy azt õsei megálmodták Neki, amikor eldöntötték, legyen küldetése a szépre és a szeretetre. 2000. április utolsó napjaiban miatta gyászolt az orosházi kulturális élet. Váratlanul ment el közülünk Fekete János, az Orosházi Festõk Csoportjának egyik alapítója, akinek élete ezer szállal kötõdött a csoporthoz, s nemcsak alkotott, de a helyi mûvészeti képzésben is szerepet vállalt. Éveken át haláláig vezette a felnõtt és gyermek képzõmûvészeti szakköröket. Fekete János a festést, a rajzolást az ember természetes tevékenységének érezte. Ami keze alól került papírra vagy vászonra, abban az alkotót mindig jelenlévõnek kellett éreznünk. Sallangmentes ábrázolásmódban született festményeivel számos csoportos és egyéni tárlaton vett részt itthon és külföldön. Alkotásait és szerény személyiségét az orosházi közönség is szívébe zárta. Mûvészi hitvallásához tartozott, hogy a világ és minden benne azért van, hogy az lefesthetõ legyen, ez soha nem volt elõtte kétséges. Kedves János barátom! Családtagjaid, barátaid, tisztelõid e szomorú kerek évfordulón hozzád, a távolba azt üzenik: Képeidrõl – ha gyönyörködünk bennük – ma is árad a fény, melegítenek a színek, s muzsikáló csöndedbõl dal születik. Verasztó Antal

Hét-hét milliót... (Folytatás az 1. oldalról) Régi adósságunk azonban, hogy a Meszes kisközt méltó módon felújítsuk. Az épületegyüttes mûemléki védelem alatt áll, így minden felújítás feltételekhez van kötve. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szigorú, így van egy kis csúszás a munkákban. Az ajtók, ablakok cseréje és az épület eredeti, 1900-as évek eleji egységes arculatának visszaállítását tervezzük. Ez komoly anyagi beruházás, sok dolgot külön kell legyártatni, hogy mindenben megfeleljen az elõírásoknak – mondta az evangélikus lelkész. Az aláírások után Németh

Béla azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a nyertes fõtérpályázat okán a város is felújítja az önkormányzati tulajdonú üzleteket a Meszes kisközben. – A megújuló fõtér mellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a belvárosban lévõ egyházi épületek is megszépüljenek, ezzel is egy szép, egységes képet mutatva az orosháziaknak és az ide érkezõ vendégeknek. Kérem az egyházak képviselõit, hogy amennyiben lehetõségük van rá, a beruházásokat helyi vállalkozóknak adják ki, ezzel is segítsék az itt élõk helyzetét – zárta az ünnepélyes aláírást Németh Béla. Melega

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

A dzsungel könyve. Elsõ alkalommal mutattak be musi-

calt a Tavaszi Mûvészeti fesztivál keretében. A dzsungel könyve közel félszáz gyereket mozgatott meg, az ének, modern tánc és társastánc tanszakok növendékeit. A mûvelõdési ház színháztermében megtartott négy elõadás során a város kisiskolásai és óvodásai, valamint a szülõk gyönyörködhettek a kreatív, lendületes koreográfiákban, amelyeket Keresztesné Deák Andrea és Horváthné Kriczki Zita álmodott meg. Az énekeseket Nagy Krisztina énekmûvész készítette fel a feladatra, és õ látta el a rendezõi teendõket is. A látványos és igényes díszlet Felföldiné Tóth Erika és Pribék Endre keze munkáját dicsérte.

Földünk védelme mindannyiunk feladata, melyet már gyermekkorban tudatosítanunk kell. Az Elõd ovi „Napsugár” a Jövõ Gyerekeiért Alapítványának is az volt a célja, hogy az április 17-i Föld napi rendezvényükön az apróságok szüleikkel együtt és különbözõ tevékenységeken keresztül szerezzenek élményeket bolygónk sokszínûségérõl. A szervezõk szándéka, hogy elõsegítsék a gyermekek környezettudatos magatartásának és egészséges életvitelének kialakulását. Az Elõd ovi gyermektánccsoportjának bemutatója és a Gyopárka bábcsoport elõadása után számos feladat várta a gyerekeket. A programok összeállításánál különös figyelmet fordítottak az óvodások gondolkodásmódjának fejlesztésére, arra, hogy érzékennyé váljanak környezetük és egészségi állapotuk iránt. Képesek legyenek a természet és az ember alkotta értékek felismerésére és megõrzésére. Memóriajátékok, hangtérkép készítése, mûanyag kupakokból történõ képalkotás, kirakó, különbözõ versenyjátékok várták az apróságokat. Egy igazi különlegességgel lepték meg a kicsiket: szelektíven gyûjtött hulladékokból „szemétvárat”építhettek. Lufihajtogatás, arcfestés és ugrálóvár színesítette a rendezvényt. A programot hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg. sgy

Választás Táncsics módra A hagyományokhoz híven az idén is megrendezték a Táncsics Napokat. A pártok fergeteges programkavalkáddal készültek április 17-én. Pénteken a mûvelõdési központban a 11. osztályosok pártvideóit és produkcióit mutatták be gálamûsor keretében. Szombaton az All in, Bloody wood, GeneráCzió, Dclass, Showmen-E-k, F-émösz, Last/5, SuPer 8 pártok küzdöttek a diákok szavazataiért. Blahó János igazgató elmondta, a Táncsics Napok lényege, hogy tanár, diák, szülõ együtt szórakozzon. A több hónapos elõkészítõ munkában felnõttek és diákok egyaránt részt vettek. Tánc- és sportbemutatók, tûzzsonglõrök, kõ- papírolló bajnokság, lovas-kocsikázás, zsíroskenyérevõ verseny, koncertek, crossmotor kiállítás, vadbemutató, karaoke, extrém sportbemutató, light scrabblers (fénygraffiti) – csak néhány a programok közül. A rendezvény különlegessége Bereczné Lázár Nóra hódmezõvásárhelyi hímestojás-festõ, népi iparmûvész kiállítása volt. Jantó Adrienn a Last/5 párt egyik lelkes tagja elárulta: õk

Mese – szavak nélkül A Micimackó-bérlet legutóbbi elõadását április 16án tekinthették meg a gyerekek a mûvelõdési házban. A VSG Kamarabalett a Piroska és a farkas címû darabot mutatta be szavak nélkül, pusztán zene, tánc és humor segítségével. Vass Sándor, az együttes vezetõje az elõadás különlegességérõl beszélt: – Tánccal interpretáltunk egy mesét, a Grimm-féle Piroska és a farkas történetet. Teljesen eredetiben dolgoztuk fel, nem tettünk bele semmiféle kortárs ötletet. Klasszikus darabok, Sztravinszkij, Beethoven, Rimszkij-Korszakov és Wagner zenéi segítettek a feldolgozásban. Utánanéztünk, hogy mik azok a történetek, amelyek az emberek tudatában igazán mélyen gyökereznek. Ezek kö-

5

zül két olyan, több mint 2000 éves mese van, amit a Grimm testvérek a késõbbiekben feldolgoztak. Ezek a Piroska és a farkas, valamint a Jancsi és Juliska, amelyek mindenhol ugyanazt szimbolizálják. A Piroska és farkas sztorija például a nõi nem sötéttõl és erõszaktól való félelmét testesíti meg. Következõ elõadásunk a Jancsi és Juliska lesz. A dramaturgia elkészítése során ki akartuk venni azt a részt, amikor Juliska belelöki a boszorkányt a tûzbe. A pszichiáter azonban azt mondta, fontos, hogy ez a jelenet benne maradjon, mert a gyerekek így jönnek rá, hogy az agresszió feldolgozható és a gonosz legyõzhetõ – tudtuk meg Vass Sándortól. Ansz

Táncgála. A Liszt Ferenc mûvészeti iskola a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál részeként április 17-én tizedik alkalommal rendezte meg a Táncgálát. A mûvelõdési ház színháztermében adott mûsorban az intézmény társas- és moderntánc tanszakának diákjai mutatkoztak be. Gulyás Miklós, Horváthné Kriczki Zita és Keresztesné Deák Andrea közel 150 növendéke szerepelt az est folyamán. A hat éves apróságoktól a huszonkét éves felnõttekig minden korosztálynak lehetõsége volt a fellépésre a zsúfolásig telt teremben. A hip-hop és funky produkciók mellett standard-, latin- és formációs táncokat adtak elõ a növendékek. Vendégként a gyerekek mellett Zsoldos Ildikó – az elsõ orosházi táncklub elindítója, Hering Magda lánya – és Bánfi Antal is táncbemutatót tartott. Rajtuk kívül az est folyamán felléptek még az Aradi Azucar társastánc csoport tagjai is. Ansz

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

2010. április 23., péntek

pásztortarhonyával és érdekes programokkal, például kutyabemutatóval, barátságkarkötõk osztogatásával várták diáktársaikat. A SuPer 8-ak standja igen népszerû volt. Nagyházi Renáta, a párt egyik tagja elmondta, ez egyrészt a nagyon finom vaddisznópörköltjüknek, másrészt érdekes programjaiknak köszönhetõ. A rendezvényen jelen volt az orosházi hagyományos ízek õrzõjeként elhíresült gazdakör lelkes csapata is, akik mintegy 50 kilogramm marhahúsból készítettek pörköltet. Pörgésbõl nem volt hiány, minden párt megtette a tõle telhetõt, hogy minél több szavazatot szerezzen. Aztán elérkezett az eredményhirdetés ideje. Elõször a címek átadásá-

ra került sor. Az év diáklánya: Bereczki Bianka (11. B), Az év diákja: Vidákovics Máté (11. F), Miss Táncsics: Skultéti Lilla (11. B), Mister Táncsics: Vidákovics Máté (11. F), Az év párja: Molnár Barbara (11. B) – Õze Tibor (12/8.). Az év taA legjobb pártprodukció és a legjobb pártvideó díját egyaránt a 11. B, Bloody wood pártja nyerte, akárcsak a pártszavazást, így a diákigazgató András Xavér lett. nárnõje: Gyõri Anita, Az év tanára: Varga László, Az év legcsinosabb tanárnõje: Kaczkóné Korim Olga, Az év legsármosabb tanára: Marton Richárd. Somodi Gyöngyi

Civil szervezetek MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítõ Egyesület A kiemelkedõen közhasznú szervezetként mûködõ egyesület 2000-ben alakult, 2008 januárjától van kirendeltségük Orosházán is. Elsõsorban Békés megyében nyújtanak alacsonyküszöbû, illetve ártalomcsökkentõ szolgáltatást. Az alacsonyküszöbû kifejezés arra utal, hogy nem támasztanak magas elvárásokat a hozzájuk segítségért fordulóknak. A szolgáltatásuk ingyenes, és anonimitást biztosítanak. Fontos feladatuk az ártalomcsökkentés, azaz a droghasználattal járó estleges egészségügyi és társadalmi kockázatok csökkentése, mely a szenvedélybetegek és környezetük, tágabb értelemben a társadalom érdekeit szolgálja. Prevenciós feladatokat látnak el, komplex egészséges életre nevelõ programokat valósítanak meg iskolákban, kollégiumokban, munkahelyeken. Feladataik közé tartozik a kortárssegítõk képzése, koordinációja, mentálhigiénéjük ápolása. Székhely: 5900 Orosháza, Október 6. u. 33–35. Telefon: 06/68-410-001 Mobil: +36-70/4156-607 Weboldal: www.mi-ertunk.hu E-mail: oroshaza@mi-ertunk.hu


HIRDETÉSEK

6

Orosháza városalapítási évfordulója alkalmával a városi televízió április 24én este 8-tól bemutatja Károlyi-Fülöp Béla – B. Imre Julianna: Az Orosháza dícséretire szóljál...! címû dramatikus színpadi játékot, amelyet 2009-ben ugyanezen a napon adtak elõ orosházi színjátszók. Férfi kézilabdásaink rangadót játszanak szombat este Miskolcon. A bajnokság jelenlegi elsõ két helyezettje csap össze. Stábunk felvételét 25-én 17 órától láthatják. Élõben közvetítjük a testületi ülést április 28-án 9 órától.

Aprók Az Arany Jánoos utccában családi ház eladó. +36 (30)) 563-22105 Házalaphooz beetoontörmeelékeet keereeseek. + 36 (30)) 269-88530 Eladó lakás! Szeegeed, Sároosi u. (Diófánál)), 60 nm, 1+2 szooba, X. emeeleet, hideeg-m meleeg vízórás, hõmeennyiségmérõs, feelújítás szükségees, tiszta lépccsõház. Irányár: 6,5 MFt. Érdeeklõdni leeheet: +36 (20)) 461-99019

Kutyaszorító Az utóbbi idõben több fiatal foxterrier kan kutya került be menhelyünkre, régi tulajdonosuk nem jelentkezett értük. Olyan gazdák jelentkezését várjuk, akik ismerik ezt a túlfûtött, mozgékony fajtát és megfelelõ teret tudnak biztosítani további életükhöz. Gazdát keresünk négyéves, németjuhász kannak is. www.oroshaziallatvedok.hu

Dr. Hegyesi József háziorvos április 30-ával megszünteti tevékenységét. Orosháza Város Önkormányzata ezúton köszöni meg a lakosság zökkenõmentes ellátása érdekében évtizedeken keresztül kifejtett segítõkész munkáját. Helyettesítését május 1-jétõl dr. Papdi Norbert látja el az Orosháza, Lorántffy u. 50. sz. alatti rendelõben. Rendelési idõ hétfõ: 12:30–15:30, kedd: 8–11 óráig, szerda: 12:15– 15:15, csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 12:15–15:15 óráig. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a városi honlapon megtalálható a háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelési ideje. Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Szociális osztály

2010. április 23., péntek


AKTUÁLIS

2010. április 23., péntek

deztük rd r é k g e M Mészáros Anikó – Én pitvarosi születésû vagyok, de évek óta Orosházán élek. Már gyerekkoromban is sokat jártunk át, fõként Gyopárosfürdõre. Késõbb pedig itt mentem férjhez. Most már a barátaim is ide húznak, rengeteg ismerõsöm van. Reményeim szerint itt is fogom leélni az életemet, persze ez akkor lehetséges, ha a körülmények engedik. Amellett, hogy itt lakom, az

Oros-haza Baráti Kör oszlopos tagjaként is próbálok tenni a városért. Greksza Péter – Szeretem Oro s h á zát. Nagyon kedvelem a lovakat és itt jó lóversenyek szoktak lenni. Meg azért is szeretek itt lakni, mert nem olyan forgalmas, mint mondjuk Budapest. Én nem hiányolok semmit Orosházából.

FOTÓ:MELEGA KRISZTIÁN

órakor Ferencsik Dóra néprajzos nyitja meg. A tárlat a XX. századi polgári és paraszti világ hétköznapjaiba enged betekintést. A fotók és tárgyak segítségével megismerhetik a házassági és családi egységet, a XX. század gyermekeinek világát, valamint a tanyai és a polgári élet egy-egy szeletét, illetve bepillantást nyerhetnek a kor közlekedésébe is. A tárlat június 11-ig tekinthetõ meg. – Alföld Kupa Nemzetközi Hajómodell Versenyt szerveznek április 30-tól május 2-ig a gyopárosi tavakon. A rendezvény a minihajók nemzetközi minõsítõ versenye. A sokféle modell változatos formájával és lenyûgözõ technikájával szórakoztató, vonzó látványosságot jelent a gyermekeknek és a felnõtteknek egyaránt.

Boldogító igen – szirénaszóra. Szirénaszó verte fel a

várost április 17-én délután. A tûzoltók ezúttal nem tûzhöz vagy balesethez siettek, hanem egyik társukat kísérték a házasságkötõ terembe. Takács Bálint és Szabó Szimonetta a család és a kollégák elõtt fogadtak egymásnak örök hûséget, majd a tetõtõl talpig feldíszített tûzoltóautóval szirénáztak végig a városon, jelezve az orosháziaknak, hogy éljen az ifjú pár! Képek és videó: www.oroscafe.hu Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma:

(80) 931-001

Városalapítás

Mennyire kötõdik Ön Orosházához?

Pro gramajánló – Április 23-án déltõl a GYIÖK szervezésében a Föld Napja alkalmából a PMK színháztermében a „Ne légy hülye” címû filmet vetítik. A belépés ingyenes. – Felnõtt tánciskolások 19. bálja lesz április 24-én 19 órától az evangélikus iskolában. – Újra Mélyen Szántó Esték lesz április 28-án 17 órakor a Táncsics gimnáziumban. A sorozat következõ elõadásának címe: „Az örökkévalóság kõolajtól bûzlik...” Az olajbányászat és a tradicionális életforma Nyugat-Szibériában. A témáról dr. Nagy Zoltán, a pécsi egyetem néprajz – kulturális antropológia tanszékének tanszékvezetõ tanára beszél. – A Szántó Kovács János múzeumban április 29-én Volt egyszer egy világ címen kiállítás nyílik. A kiállítást 17

7

Tudta-ee Ön? Egy friss kutatás azt az eredményt hozta, hogy azok a fiatalok, akik egy csomag vagy ennél is több cigarettát füstölnek el naponta, átlagosan 7,5 ponttal kisebb intelligenciahányadossal rendelkeztek nem dohányzó társaiknál.

Szente Lajos – Itt születtem, és a mai napig itt élek. Mindig kedveltem Orosházát. Bár sokat fejlõdött az évek során, de azért még több is ráférne. Van néhány probléma, például, hogy a városközpontban nincs szálloda, ami létfontosságú lenne, és a járdák, meg az utak állapota kriminális. Ezeken kellene javítani. De ami miatt szeretem ezt a várost, hogy szép a környezet és tiszta a levegõ. Emel-

Kapcsolódó rendezvények:

lett itt élnek a rokonaim, az ismerõseim és a barátaim is. Hencz Márton Pál – Kötõdöm Orosh á z á ho z , hiszen itt születtem. Szeretem ezt a várost azért is, mert sok érdekes, színvonalas program van. Nincs nagy forgalom és így nyugodtan lehet sétálni. Egy dolog viszont nekem eléggé hiányzik: a mozi. Régebben volt, és sajnálom, hogy megszûnt.

A kutyákért

FOTÓ: KECSKEMÉTI KRISZTINA

Május 8-án délután adhatunk és kaphatunk is. Az otthontalan kutyusok várják az állatbarátokat. Ismét segítõnapot szervez az Orosházi Állat- és Természetvédõ Közhasznú Egyesület az orosházi kutyamenhelyen. A Dózsa György út végén található állatotthonban több mint száz kutya vár jelenleg is szeretõ gazdira. Vagy ha ez nem is adatik meg mindegyiknek, legalább egy kis sétáltatásra, simogatásra. Május 8-án, szombaton délután 1-tõl 4-ig lesz a segítõnap. Most is csak azt lehet mondani: segítõ kézbõl soha-

sem elég. Sétáltatás, játék, esetleg tereprendezés – a feladatok adottak, de várnak állateledelt, kutyaházat, otthon már feleslegessé vált tálakat, edényeket is. Ezek mind-mind jól jönnek a kutyamenhelyen. Szívszorító érzés nézni õket, segítenünk kell. Meghálálják, önzetlen szeretetet adnak egy kis dögönyözésért vagy jó szóért cserébe. Május 8-án délután tehát irány a menhely. Várnak mindenkit az egyesület önkéntesei és természetesen a kutyusok: Kapitány, Dalmika, Jojó, Milli, Dorka, Tappancs és a többiek. -taka-

A Szikhát Kutyamenhely hívható telefonszámai: örökbefogadás: 06 (70) 619-2307, állatkínzás bejelentése: 06 (70) 619-2305, általános információ: 06 (70) 619-2308. E-mail: oroshaziallatvedok@freemail.hu web: www.oroshaziallatvedok.hu

Csáki-Maronyák József festõmûvész életmû-kiállítása születésének 100. évfordulója alkalmából április 23-án 16.30-kor a Városi Képtárban. A kiállítást megnyitja: Kratochwill Mimi mûvészettörténész, köszöntõt mond: Németh Béla polgármester. Fellépnek: Furák Péter (zongora), Laluska Zoltán (hegedû), Pusztai Anikó fuvola. A kiállítás megtekinthetõ: 2010. június 15-ig. Városalapítási hangverseny április 23-án 18 órától az evangélikus templomban. Közremûködik: az Orosházi Fúvószenekar, vezényel: K. Tóth László. Fellép a Szokolay Bálint Madrigál Kórus, karnagy: Mosolygó Miklós. A koncerten Erkel Ferencre, a magyar nemzeti opera megteremtõjére emlékeznek, születésének 200. évfordulója alkalmából. Április 25-én délelõtti istentisztelet után, az evangélikus egyháztörténeti emlékparkban a városalapítás 266. évfordulója alkalmával sorrendben a 31. és 32. követ helyezik el. Ezúttal Fürst Ervin (1900–1987) egykori jeles lelkésznek és a nemzedékeket oktató, nevelõ Sass Ferenc (1867–1948) tanítónak állítanak emléket. Megemlékezést tart Koszorús Oszkár egyházmegyei felügyelõ, helytörténész. IV. Városismereti vetélkedõ és lokálpatrióta mûhely a város iskolásait, fiataljait mozgatja meg április 24-én az Oros-haza Baráti Kör Egyesület és az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat szervezésében, a város különbözõ pontjain. Szent György-nap a múzeumban A Szent György-napi hagyományok felelevenítése április 24-én 10–16 óráig. Népi játszóház, játékos vetélkedõk, népi ételek készítése, földbe rejtett kincsek keresése, boszorkánydobás, karikásostor kipróbálása várja az érdeklõdõket. Helyszín: Szántó Kovács János Területi Múzeum és a Darvas Irodalmi Emlékház. Szent György-napi vigasságok április 24-én délután az Árpádkertben. A programban szerepet kap a helyi értékek bemutatása mellett a népzene, a néptánc, a képzõmûvészet is. Továbbá kirakodóvásár, népi játékok, népi kézmûves játszóház, állatsimogató várja a családokat. Benne: 15.30-kor Játsszunk természetes anyagokkal! (Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza vezetésével), 16 órakor népzenei mûsor (énekesek, citerások, néptáncosok), 17 órakor Hegyek, völgyek, csillagok közt (Gulyás László vándormuzsikus interaktív gyermekmûsora). 18.30-kor Transylmánia-koncert (Erdély) KÓTA 15. országos népzenei minõsítõ verseny április 24-én 9 órától a Petõfi Mûvelõdési Központban.

Munkakutyaverseny Az európai munkakutyasport színe-java képviselteti magát azon a versenyen, melyet április 23-a és 25-e között rendez meg az Orosházi Munkakutya Egyesület és a MEOE Boxer Club Orosházán, a Gyopár Club Sportcentríumban. Az Atibox IPO világbajnokságon a hazai élvonal mellett holland, belga, finn, német, cseh, svájci, spanyol, lengyel kutyások is jelen lesznek. Három fõ elembõl áll a verseny: a nyomkövetés, ahol egy közel 600 m-es nyomon, egy óra hûlés után a kutyának meg kell találnia három tárgyat. Az engedelmességpróba során a kutya a vezetõ utasítására ül, áll, fekszik, ott ma-

rad, illetve apportírozik. Az õrzõ-védõ feladatok végrehajtása során pedig az ebnek meg kell találnia az elbújt segédet, majd jeleznie kell, illetve megakadályozni annak szökését. Napjainkban az õrzõ-védõ sportban fõleg a belga, illetve a német juhászkutyák jeleskednek, de részt vesznek a boxerek, schnauzerek, dobermannok, ill. rottweilerek is. Az ATIBOX világbajnokság elsõsorban a boxerekrõl szól. Bõvebb infó: dr. Sin Zoltán – rendezvényvezetõ, telefon: +36 (30) 938-2414, E-mail: org.leader@atiboxipowm2010.hu, web: http://atibox-ipowm2010.hu

Az Atibox IPO programja: Április 23-án 8-tól 14

óráig hivatalos csapattréning a sportpályán, 15.30-tól „A”, „B”, ill. „C” ágazat próbakutyái, 16.30-tól megnyitó ünnepség a stadionban, majd 18 órától sorsolás. Április 24én és 25-én 8 órától a verseny kezdete a stadionban, ill. a nyomterületen. 25-én 16 órától eredményhirdetés, záróünnepség.


SPORT

8

Junior Európa-bajnok

Spartacus-érmek Ismét sikeres hétvégét zártak az orosházi birkózók. Kaposváron Kadett Kötöttfogású Rangsorversenyt rendeztek. Az orosháziak mérlege két elsõ és egy második hely: 58 kg: Kránitz Adrián 1., 76 kg: Szél Dávid 1., 85 kg: Mátyási Tamás 2. A klubtól megtudtuk, hogy ez a verseny Kránitz Adriánnak volt nagyon fontos, mivel gyõzelmével az ifi korcsoportban kivívta magának az elsõ számú válogatottságot 58 kg-ban, és így nagy eséllyel õ lehet az utazó az Európa-bajnokságra. A másik két versenyzõnek szabadfogásban áll fenn ez a lehetõség.

Baján rendezték meg a Popori Ottó Szabadfogású Emlékversenyt. 14 csapat 134 indulója mérte össze edzettségét. Az orosháziak eredményei: Gyermek korcsoport: 29 kg: Csanda Dorián 2., Diák II. kcs.: 41 kg: Csányi Zoltán 4., Berkó József 5. 50 kg: Kókai Krisztián 2., Bak Norbert 3. +68 kg: Borák Péter 1., Zétényi Bence 2. Diák I. kcs.: 35 kg: Szilágyi Martin 2., Wilim István 4., Szilasi János 5. 46 kg: Sonkolyos László 2. 61 kg: Hie Dániel 1. Serdülõ kcs.: 59 kg: Daszkel Szabolcs 1. A versenyen csapatban az Orosházi Spartacus a 2. helyet szerezte meg. -vágta-

2010. április 23., péntek

Ifj. Zsiga Zsolt Európa-bajnoki címet szerzett a szentesi Junior Eb-n. Az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidõ Kör Egyesület versenyzõi további értékes helyezéseket is begyûjtöttek az Ifjúsági és Junior Kyokushin Karate Európa-bajnokságon: Vida Bernadett 3. lett, míg Tobak Bence 4., Tóth Géza 7. helyet szerzett. A szentesi megmérettetésrõl ifj. Zsiga Zsoltot kérdeztük, aki elnyerte a legtechnikásabb versenyzõnek járó elismerést is. – Nagy létszámot vonultatott fel a verseny, mintegy 120an vettek részt a megmérettetésen, a magyarok mellett többek közt grúzok, lengyelek, németek. Tényleg kemény volt a paletta. -65 kg-ban in-

dultam junior kategóriában. 16-os tábla volt, eredményeim alapján besoroltak a legjobb nyolcba. Egy grúz gyerekkel kezdtem és gyõztem, majd egy magyar versenyzõ jött a legjobb négyben. Ezt is sikerült

hoznom, ami után következett az Európa-bajnoki döntõ. Ekkor úgymond már „szárnyaltam”, két fejrúgással meg tudtam verni ellenfelemet, és junior Európa-bajnok lettem 2010-ben. – Milyen érzés Európa-bajnoknak lenni? – Nagyon jó, fõleg hogy én vagyok az elsõ junior Európabajnok itt Orosházán. 5 hónapot készültünk a versenyre, fizikálisan és mentálisan is. Kemény, hosszú edzésmunka van az eredmény mögött. – Egy ilyen cím elnyerése után van pihenõ? – Igen, jó két hét, utána indulnak az edzések. Nyár középétõl pedig készülünk a WTKA világbajnokságra. vk

A diákolimpián is sikeresen szerepeltek az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidõ Kör Egyesület versenyzõi. Sensei Zsiga Zsolttól megtudtuk, hogy Szentesen rendezték meg a diákolimpiát és a felnõtt magyar bajnokságot. A megmérettetéseken mintegy 20 versenyzõjük indult, és kiváló eredményeket értek el. Két diákolimpiai aranyat szereztek: Berei Béla gyermek kategóriában könnyûsúlyban és Bokrát Viktória szintén könnyûsúlyban. Harmadik lett Juhász Botond és Szabó Gábor középsúlyban, a többiek a négy közé jutásért estek ki. A felnõttek közt a nyolc közé jutásért estek ki versenyzõik. Aerobikos sikerek. Budapesten rendezték meg a hétvé-

gén a tavaszi versenysorozat 1. fordulóját. Szép eredményekkel zártak az orosháziak – tudtuk meg Zsigáné Mezei Beátától. Egy elsõ, egy második és két harmadik helyezést szereztek, mind a három step kategóriában, csapatversenyben. A megmérettetésen 32 csapat vett részt, magas színvonalú verseny volt. Az Orosházi Kyokushin Szabadidõ Kör Aerobic Szakosztályának vezetõjétõl megtudtuk, új koreográfiákkal készültek a tavaszi fordulóra, sok munka van az eredmények mögött.

Sikeres bemutatkozás Bordás Dániel négy évvel ezelõtt került Orosházáról Újpestre. 19 évesen ez idáig az NB III-as bajnokságban szereplõ tartalékcsapat kapuját védte. Az elmúlt hétvégén valóra vált a célja, amiért kitartóan dolgozott. A tehetséges kapus bemutatkozott az NB I-ben. – Jelenleg harmadik számú kapus vagyok Újpesten. Balajcza Szabolcs sérülése miatt Horváth Tamás védte Nyíregyházán a csapat kapuját. A 41. percben kapusunkat kiállították, így léphettem pályára. Nem vagyok egy ideges típus, de nagyon bosszantott, hogy még az elsõ labdaérintésem elõtt Bosnjak bombagólt lõtt szabadrúgásból a kapumba. Nem volt idõm keseregni, mert a nyírségiek továbbra is „foglalkoztattak”. – De még hogy. Elõbb

Miskolczi bombáját hárította, majd Momma ziccerét védte óriási bravúrral. – Visszanézve a meccset, talán elégedett is lehetek azzal, ahogy teljesítettem. A csapattársaim és edzõm is biztatott. A sikeres bemutatkozás ellenére tisztában vagyok vele, hogy továbbra is a harmadik számú kapusa vagyok az Újpest csapatának. Balajcza Szabolccsal óriási megtiszteltetés együtt dolgozni. Ha egészséges, kirobbanthatatlan a kapuból. – Szombaton Újpest–Paks meccs... – Értem a kérdést. Ez Szabolcs egészségi állapotától függ, Pálinkás András kapusedzõ és Mészöly Géza vezetõedzõ a mérkõzés elõtt hozza meg a csapat számára a legjobb döntést. Rajtam nem fog múlni. Betkó Tamás

Arany aranya. Kecskeméten a Hírös Kupa úszóver-

seny II. fordulóján 7 orosházi fiatal képviselte városunkat. A megmérettetésen 5 korosztályban hirdettek bajnokokat. (A: 2002–2003-ban születettek, B: 2000–2001-ben, C: 1998–1999ben, D: 1994-1995-ben születettek) A 18 város egyesületeinek közel 300 versenyzõje között az orosházi egyesület 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, egy negyedik és két hatodik helyezést hozott haza. Schmidt Jenõ és Selmeczi Edit tanítványainak eredményei az elsõ 10 helyig: 50 m leány hátúszás „B” 4. Kiss Annamária, „A” 9. Drahota Adrienn, „D” 6. Arany Viktória, 8. Madarász Gréta. 100 m fiú gyorsúszás „A” 9. Krámli Kristóf. 100 m leány gyorsúszás „B” 7. Benkõ Zsófia, 8. Kiss A., „A” 10. Drahota A., „D” 2. Arany V., 9. Madarász G. 200 m leány mellúszás „B” 3. Kiss A., 7. Muntyán Luca, „D” 6. Madarász G. 400 m leány vegyes úszás „D” 1. Arany Viktória. -se-

Kimaradtak a helyzetek Orosháza FC – Vasas II. 0 – 0

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Orosháza, Mátraistadion. 250 nézõ. Vezette: Orosz K. (Hegyesi G., Csillik A. ) Orosháza: Molnár – Szûcs, Futaki, Balogh, Szabó N. – Mike, Retek, Kerepeczki – Baranyai, Buza (Szabó T. 78.p), Lovas. Edzõ: Kvasznovszky József Egyperces gyászszünet elõzte meg a mérkõzést. Lech Kaczynski lengyel államfõre és Cziráki Józsefre, az OMTK volt labdarúgójára emlékeztek. Az Orosháza úgy kezdte a játékot, mint ahogy az a listavezetõtõl elvárható: helyzetek futószalagon. A 8. percben Baranyai beadását Buza három lépésrõl vágta fölé. A 27. percben Kelemen lábáról felpörgõ labdát védte saját kapusa, Tulipán. A 34. percben újabb formás orosházi támadás végén

Mike keresztlabdáját Szûcs D. vágta kapásból mellé. A 38. percben kavarodás végén a kapufa mentette meg az angyalföldieket a góltól. A második játékrészben folytatódott a kiszorítós játék. A 76. percben Szabó N. keresztbe fejelt labdáját Baranyai rúgta a kapufára, így maradt a gól nélküli eredmény. Az Orosháza FC nagy nyomás alatt tartotta a több NB I-es játékossal felálló Vasast, de a betömörülõ védelem ellen nem tudott mit kezdeni. Ennek ellenére több esetben csak a szerencse és a kapufa mentette meg a fõvárosiakat a góltól. A döntetlennel csapatunk újabb nagy lehetõséget szalasztott el a bajnoki címért folytatott harcban. Kvasznovszky József: – A csapat óriási akarással és jól játszott, de sajnos a helyzetek értékesítésével hadilábon álltunk. betkó

OKSC:

döntetlen és gyõzelem. OrosházaGyopárosfürdõ KSC – Bõcs KSC 24–24 (13–12) NB I/B-s nõi kézilabda-mérkõzés, Orosháza. Az OKSC ifjúsági együttese nyert, 32–26-ra gyõzték le a bõcsieket. A felnõtt találkozóról beszámoló és képgaléria: www.oroscafe.hu

Erõemelõ siker Budapesten rendezték meg az erõemelõk számára a diákolimpia fekvenyomó országos döntõjét. A versenyen 3 korcsoportban 193 lány és 460 fiú emelõ szerepelt. A megmérettetésen részt vett az Orosházi Toldi SE 3 kiválósága is. A legfényesebb érmet a most még a békéscsabai Petõfi Sándor Általános Iskola tanulója (õsztõl táncsicsos) Cseh Zita szerezte. A Toldi fiatal kitûnõsége mindössze egyetlen gyakorlatot mutatott be a versenyen. Ezzel 75 kg-ot teljesített, és miután ellenfelei ezt a súlyt meg sem tudták közelíte-

ni, többre nem is volt szükség az aranyhoz. A békéscsabai Andrássy Gimnázium tanulójának, a szintén toldis Imre Daniellának már nem volt ilyen egyszerû a küzdelem. 47,5 kg-os teljesítménye végül a bronzéremhez volt elegendõ. Aranyat várt a vezetõség a Táncsics Gimnázium ifjúsági világbajnokától, Tarsoly Gyulától. Bár 102,5 kg-mal saját, nyomóruha nélküli legjobbját teljesítette (diákolimpián a versenyzõk nem használhatnak ún. nyomóruhát), ez most „csak” az ezüsthöz volt elég. -csj-

OKC-érmek. Az elmúlt hétvégén Szentesen rendezte meg a Magyar Karate Szövetség az idei Knock-Down felnõtt magyar bajnokságát és a gyermek-, serdülõkorúak diákolimpiai döntõjét. Az Orosházi Küzdõsport Centrum hat fõvel képviseltette magát. A diákolimpián gyermek III. korcsoportban -25 kg-ban Zsurka Martin a nyolc közé jutott, gyerek I. -45 kg-ban Misik Ádám 3., serdülõ lány -45 kg-ban Tóth Nikolett ugyancsak 3. helyezett lett. A felnõtteknél nõi +65 kg-ban Arany Gabriella harmadikként zárt, -55 kg-ban Varga Mónika a négy közé jutásért kapott ki. Férfi -80 kg-ban a sérülése ellenére elinduló Koltai Gábor a 2. mérkõzésén intést kapott, ezért a szabályok értelmében nem nyerhetett, így nem jutott a négy közé. Úszás.

A Tótkomlósi Úszó Egyesület színeiben versenyzõ orosházi gyerekek ismét értékes helyezéseket szereztek, ezúttal a csabai Nyuszi Kupán. A 2004-ben született Stoeng Björn (edzõje: Herczeg András) 50 m fiú hátúszásban az 5., míg 50 m fiú mellúszásban a 17. helyen zárt. A 2002-ben született Vajer Blanka (edzõje: Juhász Tamás) hosszú, három hónapos szünet után 50 m hátúszásban 8., 50 m mellúszásban 9. helyen ért célba. A 2003-ban született Kiss Milán (edzõje: Juhász Tamás) 50 m mellúszásban bronzéremmel zárt, 50 m hátúszásban 7., 50 m fiú gyorsúszásban 17. lett. Az 1999-ben született Somogyi Bianka (edzõje: Juhász Tamás) négy hét kényszerpihenõt követõen 50 m mellúszásban 7. helyezést, 50 m pillangóúszásban ezüstérmet szerzett, 50 m gyorsúszásban 5. helyen végzett. Somogyi Bianka az országos ranglistán is eredményesen zárt. Az 1999-ben született lányok között 200 m pillangóúszásban a 2009-ben elért eredmények alapján az elsõ helyen szerepel. -taka-

Sporthírek Sakk: az Orosházi SE az NB I/B sakk csapatbajnokságban vereséget szenvedett a bajnokságot vezetõ Nyíregyháza együttesétõl: Orosházi SE – Nyíregyházi SI SE 3,5 – 8,5. Még egy sakkhír:

Békéscsabán az Óvodások Megyei Sakkbajnokságán Orosházát Irimiás Márk képviselte, és 2. helyezést ért el.

Bravúros gyõzelem:

Frühwald-Jamina – Rákóczi Vasas 1 – 2 (0 – 1). Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés. Részletek: www.oroscafe.hu

Orosházi díjugrató siker. A tavalyi érmes helyezések és a megyei bajnoki cím után ismét kiváló eredményt ért el Hegedûs Titanilla. A 12 éves orosházi fiatal a Mezõhegyesi Ménes SE díjugrató szakágának versenyzõje, és legutóbb Mezõhegyesen mutatta meg tudását, eredményesen. Az április 17-i megmérettetésen ifjúsági B2-es kategóriában az elsõ helyet szerezte meg Corina nevû társával.

Utánpótlás Labdarúgás: Mezõhegyes

(U14)–Rákóczi Vasas SE (U14) 4:3. Gól: Kukovecz D. (2) és Szemenyei I. (1). OMTK 1913 ULE (U13)– Makó UFC (U13) 16:0. Gól: Szemenyei I. (9), Simon B. és Simon R. (2-2), Darida Á., Czene D. és Lustyik L. (1-1). OMTK 1913 ULE (U15)–Makó UFC (U15) 1:5. Góllövõ: Gáspár M. (1). Békéscsaba Jamina SE (U19)– Oh. Rákóczi Vasas SE (U19) 3:1. Gól: Melis G. (1). Monor SE (U16)–OMTK 1913 ULE (U16) 1:1. Gól: Szivák L. (1). Monor SE (U19)–OMTK 1913 ULE (U19) 1:1. Gól: Vidákovics M. (1).

Kézilabda: (OSB leány) Orosháza-Gyopárosfürdõ KSC–Bp. Szent István Egyetem KSC 22:23. Ld.: Juhász D. és Dancsó D. (6-6), Gregus F. (5). Az OKSC csapata a 4. helyen végzett az országos serdülõ régiós kupa rájátszásában.

Idõpontváltozás! Korábban játszik az OFKSE. A következõ hazai, Dabas elleni meccs új idõpontja: ápr. 29., csütörtök, ifi 16, felnõtt 18 óra, Eötvös-csarnok.

Sportmûsor Labdarúgás: Megyei I. osz-

tályú mérkõzés: Rákóczi Vasas SE – Békés FC. Rákóczitelep, április 24., 15 és 17 ó.

Sakk: IV. György-napi sakkkupa. Orosháza, Elõd u. 1., április 24–25., 9 óra. Tömegsport: A kispályás

labdarúgó-bajnokság mérkõzései a város kispályáin hétköznap 17 és 21 óra között.

2010/17. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you