Page 1

KRITIKUS A BELVÍZHELYZET TOVÁBB NŐTT AZ ELÖNTÖTT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK NAGYSÁGA OROSHÁZA HATÁRÁBAN IS. A KÁRT MÉG NEM LEHET FELMÉRNI, DE CSÚSZHATNAK A TAVASZI MUNKÁK

EGÉSZSÉGÜGY: 2010 TÚLÉLVE ALULFINANSZÍROZOTT AZ OROSHÁZI KÓRHÁZ IS, BÁR LÁTHATÓ NÉMI JAVULÁS. AZ EGYNAPOS SEBÉSZETTŐL PLUSZPÉNZT VÁRNAK. NEM LESZ KÖNNYŰ AZ IDEI ÉV

2. oldal

3. oldal

OrosháziÉlet XVI. évfolyam 2. szám

Népesség

KÖZÉLETI HETILAP

2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

A 10 legnagyobb cég egy asztalnál

A Központi Statisztikai Hivatal 2011ben népszámlálás végrehajtását tervezi. A gyűjtött adatok aktuális adatokat biztosítanak a központi és a helyi közigazgatás, a társadalmi folyamatok iránt érdeklődő, azokat kutató és elemző intézmények, szervezetek, szakemberek számára. Az adatok az ország, a régiók, a megyék, a települések társadalmának és a népesség lakáshelyzetének részletes elemzését teszik lehetővé. Magyarországon mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tízévenként. Így a 2011. évi a 15. lesz a magyar népszámlálások sorában. Az adatfelvétel a teljes magyarországi lakásállományra és a népesség egészére kiterjed. Az Országgyűlés 2009 októberében, a kormánypárti és szabad demokrata képviselők 192 igen, 1 nem szavazata, valamint 155 ellenzéki képviselő tartózkodása mellett döntött a népszámlálást elrendelő törvényjavaslat elfogadásáról. A teljes körű megkérdezésen alapuló népszámlálást 2011 őszén tartják, az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. november 30. között kell végrehajtani. A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek bizonyos adatköreinek összeírására terjed ki. sgy Az okmányiroda vezetőjétől, Kovács Győzőtől megtudtuk, 2010. január elsejei adatok alapján Orosháza lakossága 30 ezer 455 volt, míg az azt megelőző évben 30 ezer 816. Zsarnai Anita, az igazgatási osztály csoportvezetője elmondta, tavaly városunkban 470 gyermek született, 97-en kötöttek házasságot és 862-en hunytak el. Bejegyzett élettársi kapcsolatot nem létesítettek. Arra vonatkozó adattal azonban az osztály nem rendelkezik, hogy az előbb felsorolt számokból mennyi az orosházi lakos.

A város legnagyobb adófizető cégeinek vezetőit hívta meg ebédre hétfőn dr. Dancsó József polgármester. A városvezető – az eddigi gyakorlattól eltérően – azokat a cégvezetőket ültette egy asztalhoz a Hotel Corvus Aqua különtermében, akik a város iparűzésiadó-bevételének nagy részét termelik. Ott volt az AGRO-M, a Merian, az AKG, a Linamar, a Hungarolift, a Doherty, a Guardian, az OrosHázaGlas és az O-I Manufacturing (öblösüveggyár) vezetője. (A TOP 10-be tartozik az OVM Karsai is, melynek vezetője a jelzett

időpontban üzleti úton volt.) – A kerekasztal azt is szimbolizálja, hogy a város legnagyobb cégeinek és az orosháziaknak, a városvezetésnek közösek az elképzeléseik abban, hogy a településnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen – mondta köszöntőjében a polgármester. Hangsúlyozta: a sok kisvállalkozás mellett a jövőben kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a város legnagyobb cégeire. – Az iparűzési adó összegében és a foglalkoztatottak számában ez a 10 cég hordozza vállán a várost. Ha Önöknek jól megy,

akkor abból Orosháza profitál minden téren. Mindehhez azonban kell egy korrekt párbeszéd, melyre a város nyitott, hisz egymásra vagyunk utalva – mondta. Elhangzott: Orosháza 2011-es költségvetése azt üzeni majd, hogy ide érdemes befektetni, munkahelyeket bővíteni. A város első embere külön felhívta a figyelmet az új közfoglalkoztatási rendszerre, mely lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára is, hogy akár 70 százalékos támogatás mellett tudjanak dolgozókat felvenni. – A legnehezebb éveken

talán már túl vagyunk. Bízunk benne, hogy az Önök hathatós segítségével Orosháza tovább fejlődhet – zárta beszédét dr. Dancsó József, majd a cégvezetők közösen beszélték meg a gazdasági élet napi dolgait. Az ebéd előtt a megjelent cégvezetők mindegyike nyilatkozott lapunknak, így az elkövetkezendő időszakban beszámolunk a legnagyobb cégek eredményeiről, terveiről. (Három cégről lapunk 2. oldalán olvashatnak.) Melega Krisztián Fotó: Kecskeméti Krisztina

Költségvetés, közmunka, kormányablak Segítő kéz az időseknek A 2011-es tervekről és lehetőségekről, a főtérről, a kórházról, a költségvetésről, a munkahelyekről, a sportról és a közigazgatásról kérdeztük dr. Dancsó József polgármestert. – A megválasztása utáni első interjúban arról faggattuk, mennyire kényelmes a polgármesteri fotel. Volt már kényelmetlen az elmúlt 3 hónapban? – Gyopárosfürdő fejlesztése kapcsán ha nem is kényelmetlen,inkább nehéz döntést kellett hoznunk. Orosháziként amellett vagyok, hogy a fürdőt fejleszteni kell, így nehéz volt úgy határozni, hogy most álljunk meg és keressünk ésszerűbb, hatékonyabb megoldásokat. S talán még egy ilyen eset fordult elő, mikor a csatornázás kapcsán rövid idő alatt kellett a forrásokat megtalálni – de ezt is sikerült megoldani. – Az Alföld szálló bontása látványos

szakaszba érkezett. A sokat emlegetett Főtér mikorra épülhet meg? – Ha minden rendben megy, akkor 2012. november 30-án vághatjuk át a szalagot. Persze tudjuk, hogy ebben a teljes pályázati és építési rendszerben sok szervezet vesz részt, melyek időnként szeretnek bürokratikus akadályokat állítani. Remélem, tudjuk tartani a terveket, és hosszú évtizedek után végre szép és méltó főtere lesz a városnak. – Térjünk át a közeljövő legfontosabb témájára, a költségvetésre. Tudja már a városi büdzsé sarokszámait? – Még nem, hiszen a parlament 2010. december 23-án fogadta el az országos költségvetést. Január 5-ig minden városi intézmény leadta a költségterveit. Ezeket a pénzügyi osztály összegzi, és már dolgozunk azon alpolgármester kollégáimmal és a városházi szakembe-

rekkel, hogy az első változat elkészüljön. Január közepére el kell készülnünk a keretével, ezután jöhet a szöveges rész és a „finom hangolás”, hogy a február 4-i testületi ülésen a képviselők elfogadhassák a város idei költségvetését. – Az ellenzék valamilyen szinten részt vesz a költségvetés előkészítésében? – Ez nem az ő feladatuk. Azért kapta meg a Fidesz Orosházán a többség bizalmát, hogy olyan költségvetést készítsen, mely a városlakók érdekeivel találkozik. Ha az ellenzék a bizottsági munkában, illetve az ülésen jobbító szándékú javaslatokkal él, mérlegeljük a javaslataikat. – Egyik legfontosabb intézményünk a kórház. A jövőben tud-e több pénzt fordítani a város az egészségügyre? (Folytatás: 3. o.)

Sok idős embernek nehézséget okoz a mindennapok során a gyógyszerek felíratása, kiváltása, a bevásárlás, a fűtés megoldása. Otthonaikhoz ragaszkodnak, bentlakásos intézménybe nem akarnak költözni. Rajtuk segítenek a gondozónők, a házi segítségnyújtás keretében. A szolgáltatásról Olasz Mónikával, az Egységes Szociális Központ nappali ellátás egységvezetőjével beszélgettünk. – Mennyien végzik a házi segítségnyújtást Orosházán? – 13 gondozónő látja el ezt a feladatot, akik a jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális gondozó ápoló OKJ végzettséggel rendelkeznek. Mindemellett társadalmi gondozónőket is alkalmazunk ebédhordásra, azoknak, akik étkeztetést igényelnek. Ők lehetnek házi gondozottak, de lehetőség van

csak étkeztetést igényelni szociális rászorultság alapján is, melynek feltételeit önkormányzati rendelet határozza meg, a szociális törvény rendelkezései alapján. – Mennyien veszik igénybe a házi segítségnyújtást, és melyek a leggyakrabban kért szolgáltatások? – Jelenleg 113 idős ember kéri a házi segítségnyújtást. Leggyakrabban igényelt szolgáltatások: takarítás, bevásárlás, gyógyszerfelíratás,-kiváltás, háztartási teendőkben segítségnyújtás, mentális gondozás, szükség szerint alapápolási feladatok ellátása: pl. sebkötözés, fürdetés. Egy prémiuméves dolgozó heti 6 órában gondozza mentálisan az ellátást igénylő házi gondozottat. Jelenleg mintegy 25 idős, rászoruló embert látogat. (Folytatás: 3. o.)


2

2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Cégvezetők évértékelése Kritikus a belvízhelyzet A polgármesteri fogadáson megjelent 9 cégvezetőt kértük rövid értékelésre. Elsőként a Guardian Orosháza Kft., a Linamar Hungary Nyrt. és az OROSháza GLAS Kft. vezetője értékel. Finta Ferenc, a Guardian Orosháza Kft ügyvezetője – Mit jelentett a 2010-es év a cég életében? – Ez az év már szerencsésebben alakult, hisz az autóipar kezdett magára találni, így jelentős árbevétel-növekedést értünk el. Ez nagyjából 8-10%-al volt magasabb 2009-hez képest. Körülbelül 72 millió euró (20,1 milliárd forint) volt az árbevétel, mely mintegy 6 millió euróval (1,7 milliárd forint) jobb, mint egy évvel korábban. 2010-re pedig beértek azok az erőfeszítések és fejlesztések is, melyeket korábban elkezdtünk.

Archív fotó

– A foglalkoztatás tekintetében volt-e változás? – A cégnél 2010-ben néhány fős bővülés volt, de igazából sem a válság, sem a mostani időszak nem jelentett nagy mozgást. A termékek egy részére időnként kisebb volt a kereslet, ezért azokat csökkentett mennyiségben gyártottuk, azokat a termékeket pedig, melyekre megnőtt az igény, nagyobb kapacitással állítottuk elő. Ezt a helyzetet munkaszervezési lépésekkel hatékonyan tudtuk kezelni. Ha lehetőségünk volt magasan képzett szakemberek felvételére, akkor megkerestük az együttműködés lehetőségét. – Mit vár 2011-től? – Azt, hogy végre beinduljon az építőipar, mely növelné a keresletet környezetkímélő termékeink iránt. Talán ebben a kormány is tudna segíteni azzal, hogy nem a gáz árát, hanem a lakások hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét támogatná, hisz ily módon csökkenne a gázfogyasztás is. Ezzel több legyet lehetne ütni egy csapásra, az ott lakók már maguk is tudnák fedezni az energiafogyasztást, nem kellene hozzá állami ártámogatás. Ha pedig beindulna a házak korszerűsítése, ez munkahelyeket teremthetne, s az építőipart is meglódítaná. Ráadásul kevesebb lenne a szén-dioxid-kibocsátás és az ország energiafüggősége is csökkenhetne. Ez mindannyiunk érdekét szolgálhatná. Ivanics János, a Linamar Hungary Nyrt. Vezérigazgatója: – Milyen év volt a 2010-es a Linamarnál? – Nagyon nehéz évet zártunk, a válság hatásait kellett feldolgoznunk. Ez az autóiparban viszonylag gyorsan ment, hirtelen változások voltak jellemzők, sok új munkát kaptunk. A mezőgazdasági gépgyártásban azonban lassabban állt helyre az egyensúly. – Számszerűen hogyan alakult az üzleti év?

2010-ben 25 milliárd forint körüli árbevétellel zártunk, összességében eredményes volt az év. 2011-ben készülünk az új kihívásokra, jelentős árbevétel-növekedést várunk, de ez nagyon sok mindentől függ természetesen.

Archív fotó

– Mennyien dolgoznak a cégnél, és milyen fejlesztéseket terveznek? – Jelenleg 1900 saját dolgozónk van, akikhez egy pályázati fejlesztés után még 250 főt kívánunk felvenni. Ez a 7,5 milliárd forintos fejlesztés az autóipari területen már 2010-ben elindult, az épületek kivitelezése az év második felében valósul meg Orosházán és Békéscsabán. Nagyjából 10 ezer m2-es irodaegyüttes és 2 ezer m2-es szociális épület készül majd el. Emellett pedig természetesen a termelő egységekben a géppark bővítését hajtjuk végre. Pálfai Tamás, az OROSházaGLAS Kft. ügyvezető igazgatója – Az üvegipari feldolgozó ágazatban milyen volt a 2010-es

esztendő? – Nagyon küzdelmes, nehéz évet zártunk. Ez 2009-hez képest még jobban érezhető, hiszen az építőipari visszaesés bennünket sem került el. De a lehetőségekhez képest elégedett vagyok. – Mindez számokban megfogalmazva mit takar? – A 2,7 milliárd forintos árbevétellel hoztuk a tervet, eredményben kicsit elmaradtunk a 60-70 millió forint körüli eredménnyel. Inkább 2011-re te-

Archív fotó

kintve vannak aggodalmaink,mert az építőiparban jelentős visszaesés van, s ez a feldolgozott üveg értékesítésének csökkenését is jelenti. – Hány fővel dolgoznak jelenleg? – Most 186 főt foglalkoztatunk, ez a szám évek óta ezen a szinten mozog. Dolgozót a válság miatt eddig nem kellett elküldeni, azonban elképzelhető, hogy 2011-ben ez is előfordulhat. Ez attól függ, hogyan alakul a megrendelésállomány. Bízom benne egyébként, hogy erre nem lesz szükség, hisz kiválóan képzett dolgozóink vannak, és nagyon nehéz jól képzett munkaerőt találni a mi szakterületünkön. Hosszú idő, míg valakit betanítunk. BIJ–MeK Fotók: Kecskeméti Krisztina

nőtt az elöntött termőföldek nagysága. Horváth József úgy fogalmazott, a kármentés most a legfontosabb, ahol mód és lehetőség van rá, igyekeznek levezetni a vizet, de a talaj szinte mindenhol telítődött már. A jelenlegi helyzet komoly gondokat vetít elő a tavaszi mezőgazdasági munkálatok tekintetében is. A műtrágyázási, majd a növényvédelmi munkák csúszhatnak az átázott földeken, az elöntött területek termésátlagát pedig megjósolni sem lehet. A gazdakör elnöke elmondta, hogy a sok csapadék miatt jóval kevesebb búzát vetettek térségünkben is, ráadásul folyamatosan nőnek a járulékos költségek. Drágulnak a növényvédő szerek, a vetőmagok, a műtrágyák. Horváth József kiemelte, nagy szükség lenne a vízgazdálkodási társulatok munkájának rendezésére, és a kárenyhítési alap rendbetételére. Országszerte többszázezer hektár van belvíz alatt. A kárfelmérés folyamatos, a MAGOSZ adatai szerint mintegy 200 milliárdra tehető az időjárás okozta kár a mezőgazdaságban. vk Fotó: Kecskeméti Krisztina Képgaléria: oroscafé

Tovább nőtt az elöntött mezőgazdasági területek nagysága Orosháza határában is. A gazdák szerint egyelőre még a károkat sem lehet pontosan felmérni, és csúszhatnak a tavaszi munkálatok is. – 2000 óta gazdálkodom, de ilyen kritikus még nem volt a helyzet – nyilatkozta lapunknak Gál László családi gazdálkodó. 120 hektáros területéből mintegy 30-35 hektár van víz alatt, azt mondja, a többire sem tudja, mikor

lehet majd rámenni. Hangsúlyozta, ahol van csatorna, ott próbálják leengedni a vizet, a többi területen nem tudnak mit tenni, várják a szép időt. Orosháza határában jelentős területeken továbbra is a víz az úr. Az olvadás után újabb csapadék is érkezett, melynek következtében kritikus helyzet alakult ki a határ egy részén. Az Orosházi Gazdakör elnöke elmondta, hogy az elmúlt napokban újabb területeken jelent meg a belvíz, tovább

Közmunka. Idei első ülését

Belvíz – védekezni kell

tartotta január 10-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Simondán Gusztáv elnök elmondta, decemberben sikeresen lezajlott a kisebbségek napi rendezvényük. Elismerték azok munkáját, akik sokat tettek a romákért. Elhangzott, hogy január 18-ától újraindul a közmunkaprogram, melynek keretében 42 ember foglalkoztatására van lehetőség. A létszám nem teljes, így még lehet jelentkezni a CKÖ-nél. Az ülésen az idei költségvetésről is tárgyaltak. A CKÖ munkaprogramjában megfogalmazottak teljesítéséhez – mint például a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete, a roma identitást megőrző programok szervezése, a roma gyermekek felzárkóztatását segítő program folytatása – az állami források igénylése mellett a települési önkormányzattól 2 millió 200 ezer forint támogatást kérnek. esgyé

A belvíz továbbra is súlyos gondokat okoz országszerte. Tovább emelkedett az udvarokon bentlévő víz több orosházi ingatlannál. A napokban például a Dobó, szerdán a Vásárhelyi utcán kellett ismételten szivattyúzni. Az ingatlanok is veszélyben lehetnek. – Minden olyan ház, ami nincs megfelelően alátalpalva, illetve karbantartva, veszélybe kerülhet a talajvíz ingadozása miatt. Az önkormányzat hatósági osztálya foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Érdemes figyelni az ingatlant – tudtuk meg az önkormányzat illetékes munkatársától. Bencsik János főtanácsos elmondta, ilyen jellegű bejelentés eddig csak a Gyulai utcáról érkezett. Még vizsgálják, hogy van-e baj, és ha igen, mekkora. Az önkormányzat felkészült arra, hogy a belvíz miatt házak mehetnek tönkre.

Önkormányzati lakásokat biztosít azoknak, akiknek veszélybe kerül a háza a víz miatt. Az önkormányzat eddig 1 millió forint fölötti összeget költött a belvíz elleni védekezésre. Bencsik János szerint a megelőzés is fontos, főként azokon a területeken, ahol tavasszal nagyobb problémák várhatók. Ez főleg Szentetornyát és Gyökerest érinti. Bencsik János kiemelte, minden lakó figyelje maga előtt a csatornát, tartsa tisztán az átereszeket, hiszen ezzel önmaga tulajdonát és utcáját is védi. Orosházán jelenleg nincs belvízvédelmi készültség, szükség esetén azonban azonnal elrendelhető. Nagyszénáson 30 lakóházat veszélyeztet a víz, Székkutason 15 lakóház és 8 tanya van közvetlen veszélyben, Csorváson egy családot kellett kitelepíteni. melich

Tilalom alatt a koporsós temetés A belvíz és a talajvíz újabb gondot okoz, ugyanis – a törvényi határértéket meghaladva – 2 méter fölé emelkedett. A napokban elvégzett kutatóásás során már 1,5 méteren állt a víz az árokban az alvégi temetőben. – Kormányrendelet szabályozza a temetkezési szolgáltatás végzését. Az ebben meghatározott határértéket a belvíz és a talajvíz lényegesen meghaladja, ezért elrendeltem az alvégi és a felvégi temetőben a koporsós temetés tilalmát, mely azonban a város külső temetőire nem vonatkozik – mondta múlt hét pénteken Hegedűsné dr. Hegedűs Mária, Orosháza címzetes főjegyzője. Azt, hogy a tilalom meddig él, nem tudni, ugyanis az olvadás tovább emelte a talajvíz szintjét. Az orosházi temetők üzemeltetőjét, Lászlóffy Róbertet a megoldásokról kérdeztük. – A megoldás az urnás temetés, urnafalba vagy földbe. Illetve van még egy alternatív lehetőség, ez a kriptás temetés. Az evangélikus egyházközség jelezte, hogy a helyzetre való tekintettel csökkentette a kripták árát. Ez a megoldás kettes síremléket jelentene a földfelszín alatt, jelenleg ez az egyetlen lehetőség az érintett temetőkben a koporsós temetésre – mondta Lászlóffy, aki hozzátette: amennyiben a kriptás temetésre igény mutatkozik, új sírboltparcellát nyitnak. – Megoldható az elhunytak hűtése is, azonban

ez csak 15 napig és külön ÁNTSZ-engedéllyel lehetséges. A határidő lejárta után viszont mindenképpen el kell temetni az elhunytat – mondta. Az evangélikus egyházközség részéről Deák László igazgató-lelkész közölt részleteket. – Az evangélikus egyház a jelenlegi kriptaáraknál 50 százalékos engedményt ad, vagyis a tilalom fennállásáig a koporsós temetések esetében feléért fogjuk adni a sírmegváltást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyes sírhely árát kell fizetni a kettes helyett. Mivel azonban ez kriptás temetésnek minősül, így ezt a sírhelyet 60 évre meg kell váltani.

Ettől eltérni nem tudunk, mert kripta esetén a temetkezési törvény 60 évre írja elő a megváltást kötelező jelleggel. Keressük azonban a megoldást. Ebben az esetben sokkal olcsóbb lesz egy kripta megváltásának az ára, de drágább, mint egy sima egyes vagy kettes sírhelyé. A kripta viszont nem 25, hanem 60 esztendőre lesz megváltva – mondta Deák László, aki kiemelte: a másik lehetőség – evangélikus részről – a most elkészült új urnafal az alvégi temetőben, ahol csak 10 évre kell megváltani a sírhelyet, viszont ide csak urna kerülhet. Kép, szöveg: Melega Krisztián


2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

3

KÖZÉLETI HETILAP

Költségvetés, közmunka, kormányablak Egészségügy: 2010 túlélve (Folytatás az 1. oldalról) – A kórház speciális üzem, hiszen rajtunk csak keresztülfolynak az országos pénzek, melyeket az intézmény kap. A város az elmúlt időszakban közvetlenül 70 millió forintos kölcsönt adott a nehézségek áthidalására. Emellett sokat tettünk azért, hogy Orosházára csábítsunk orvosokat. Nagyon fontos számunkra a kórház, hisz több mint 800 ember munkahelye és 130 ezer ember ellátásáért felel. Év végén az országos kasszából 180 millió pluszt kapott a kórház. Mivel idén már több pénz várható a központi költségvetésből, így jó gazdálkodással év végére egyensúlyba kerülhetnek, s ez nagy terhet venne le a város válláról. Emellett a sürgősségi betegellátó új szárnyának építését is szeretnénk elkezdeni még ebben az évben. – Továbbra is lesz pénz a sportra? – Remélem, hogy igen, hiszen az egyik legfontosabb területnek tartom. Az utóbbi években nagyon színessé és látványossá vált a város sportkínálata, mely egyben nagyon komoly anyagi terhet is jelent. Elképzelhető, hogy lesz egy-két dolog, melyben némileg hátrébb kell lépni, de ezt is úgy próbáljuk megoldani, hogy ne legyen érezhető hatása. A sport szellemileg, testileg és lelkileg is egyfajta missziót tölt be azért, hogy egészséges gyerekeink legyenek. Némely sportklubnál vita van, mely nem szerencsés. Összefogással jobb eredményeket lehetne elérni. – A SZEFO már üzemel, de korábban bejelentette a rendőrség készenléti egységének érkezését és a Linamar fejlesztését is. Ezeken kívül a következő 1 évben várható még újonnan létesülő munkahely a városban? – Jelenleg három olyan tárgyalást folytatok, mely eredménnyel kecsegtethet, ám még nem tartunk olyan fázisban, hogy erről részletes információt adjak. A 2011-es közcélú foglalkoztatásban is

részt veszünk, 258 fő foglalkoztatására már benyújtottuk a pályázatot. 2010ben 600 feletti közfoglalkoztatott volt, én bizakodom, hogy idén elérjük az ezres létszámot. Rendeletet készülünk

hozni, hogy aki nem tartja rendbe saját portáját, parlagfű, gaz, rendetlenség van a háza előtt és az átereszeket nem takarítja, az ebbe a rendszerbe ne is kerülhessen be. Ez a minimum elvárás, melyet a hivatal és a közterület-felügyelők dolga lesz ellenőrizni. – A helyi kis- és közepes méretű vállalkozókat segíti-e a város adókedvezményekkel vagy pályázatokkal? – Jelenleg a 2,5 millió forintos adóalapot el nem érő kisvállalkozásoknak nem kell iparűzési adót fizetni. Az, hogy az autóbusz-közlekedés és a szemétszállítás díja nem emelkedett az idén, és megszűnt a vállalkozók kommunális adója is, terheket vett le a helyi vállalkozók válláról. Mivel a személyi jövedelemadó-változás miatt több pénz marad az embereknél, ez azt is eredményezheti, hogy a kis üzletek és szolgáltatók esetében nőhet a kereslet, mely segíthet nekik talpon maradni. – Az időseket hogyan tudja segíteni a város? A szocialisták vetették fel az előző ülések egyikén, hogy a 65 évesnél idősebbeknek engedjék el a szemétdíjat. – A testületi ülésen is elmondtam, nem tartom szerencsésnek, ha generációkat

Segítő kéz az időseknek (Folytatás az 1. oldalról) Ő a házi gondozónőket elkísérve mérte fel, ki gondolja úgy, hogy szívesen beszélgetne mindennapos dolgokról vagy problémáiról. Felolvasás, illetve egyegy téma megbeszélése is ide tartozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a házi gondozónők nem beszélgetnének a kliensekkel, ez egy többletszolgáltatás. – Egy-egy gondozóhoz mennyi idős ember tartozik, és általában milyen időközönként látogatja gondozottját? – Jogszabályi előírásnak megfelelően maximum 9 ellátott juthat 1 gondozónőre. Átlagban 6 idős embert lát el egy gondozónő. A gondozási szükségletnek megfelelően látogatják a gondozottakat, illetve a gondozott eldöntheti, heti hány alkalommal kívánja igénybe venni a szolgáltatást. A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma az elmúlt évekhez képest növekvő tendenciát mutat. – Ezek az idős emberek egyedül élnek vagy van családjuk? – Változó, hogy családos-e vagy magányos az ellátott. Sok esetben van családja, de ők nem tudják megoldani a gondozást, hiszen ők is dolgoznak, vagy éppen másik városban élnek. Olyan is előfordul, hogy nem akarnak hozzátartozójukkal foglalkozni, ezért kérik ezt a szolgáltatást. De sok család nélkül maradt idős is van, akik csak így tudnak megbirkózni a mindennapi nehézségekkel. Általánosságban elmondható, az idősek zöme egyedül élő, akik elvesztették házastársukat. – Az elmúlt időszakban többször lehetett hallani az országos híradásokban,

hogy sok idős ember kihűlt az otthonában. Fokozottan figyelnek a munkatársak arra, hogy ne történhessen meg ilyen városunkban? Esetleg volt már ezen a télen olyan eset, amikor intézkedni kellett a gondozónak, mert nem volt pl. fűtés a lakásban? – A veszélyeztető helyzetek elhárítása szintén a feladatok közé tartozik. Kötelessége a gondozónőnek jelezni, ha bármi olyan problémát észlel, ami veszélyezteti a gondozott életét, testi épségét, s ez nemcsak a lakás hőmérsékletét jelenti, hanem egyéb körülményeket is: éhezik, nem megfelelő körülmények között él, bántalmazzák, nincs pénze stb. Sajnos, előfordult olyan eset, hogy nem volt a lakásban fűtés. Ilyenkor tűzifát próbálunk szerezni, indokolt esetben pedig elintézni idősek otthoni elhelyezését. Legutóbb életveszélyessé vált egy gondozottunk háza és még fűtés sem volt. Gondoskodtunk az ideiglenes elhelyezéséről, majd beleegyezésével elindítottuk a bentlakásos elhelyezési kérelmet. – Kik kérhetik a szolgáltatást, van e feltétele, mennyit kell fizetni érte? – Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Ezt követően megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. Amennyiben ez meghaladja a napi 4

szembeállítunk egymással. Sokszor azt tapasztalom, hogy a 30-50 közötti korosztály nehezebb helyzetben van, mint a nyugdíjasok, akiknek legalább van egy fix jövedelmük. Az, hogy a szemétszállítás díja nem emelkedett, mindenkinek jó. Ha valaki mégis rászorul, akkor neki adott esetben ingyenes a szemétszállítás. – Január 1-jén megnyílt Békéscsabán a kormányablak, mely alapvető változást indított el a közigazgatásban. Polgármesterként érzi már a változásokat? – Az emberektől nagyon távol került regionális rendszerek, például az ÁNTSZ vagy a munkaügyi kirendeltségek visszakerültek a megyékhez. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatta, hogy a régiós rendszerek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A kormányhivatalokhoz 14 állami feladatellátásban részt vevő szervezet kapcsolódik. 2012-ben pedig várhatóan felállnak a járási hivatalok, melyek kistérségi szintet érintenek majd és így várhatóan többek között az ÁNTSZ, a földhivatal és a munkaügyi központ egy szervezeti egységgé válik. Ekkor majd kiderül, milyen feladatok maradnak a települési önkormányzatoknál és melyek kerülnek át a járási szintre. – A helyi hivatali struktúra átalakításáról tud már tényeket mondani? – Tudnék, de azt hiszem, hogy meg kellene ezzel várni a február 4-i testületi ülést, ahol a polgármesteri hivatal struktúrájának átalakítása is téma lesz. Lényeges, de nem alapjaiban megrengető változások várhatók. Egyszerűbb, átláthatóbb, világosabb szerkezetet igyekeztünk az elmúlt hetekben megtervezni. Bízom benne, hogy a testület igent mond ezekre az elképzelésekre. Melega Krisztián (Az interjú teljes szövege az Oroscafén olvasható.) Fotó: Kecskeméti Krisztina órát, az igénylő számára bentlakásos intézményi elhelyezést ajánlunk fel. A szolgáltatás jelenleg térítésmentes. – Ha valaki igénybe venné a házi segítségnyújtást, mit kell tennie? – Kérelmet kell benyújtani a lakóhely szerinti Idősek Klubjának vezetőjéhez(Reménység Klub: Rákóczitelep, Őszirózsa Klub: Szentetornya, Gyöngyvirág Klub: Székács József utca, Öregtölgy Klub: Iglói utca). A kérelemhez csatolni kell az igénylő egészségi állapotára vonatkozó igazolást, melyet a háziorvossal kell kitöltetni, valamint jövedelemnyilatkozatot. Ezután megtörténik a gondozási szükséglet vizsgálata, s a végén megállapodás születik arra vonat-

kozóan, hogy milyen időtartamban biztosítjuk a házi segítségnyújtást. Somodi Archív fotó

Negyvenhétmilliárd forint volt a kórházak tavaly októberi lejárt adósságállománya. A gyógyászati intézmények tartozása az év végén kapott 27,5 milliárd forintnak köszönhetően valamennyire csökkent, azonban az intézmények nem tudták nullszaldóval kezdeni 2011-et – így az orosházi kórház sem. A 27,5 milliárdos mentőcsomagból az orosházi kórháznak 180 millió forint jutott. Ezt a 90 napon túli adósságaik rendezésére fordították, azonban még így is maradt tartozásuk. Dr. Kalmár Mihályt, az orosházi kórház igazgatóját a 2011es év kilátásairól kérdeztük. – 2010 legnagyobb erénye, hogy túléltük. Alulfinanszírozottak a kórházak, ez alól nem volt kivétel az orosházi sem. Egy havi pénzösszeg hiányzott a rendszerből, és hiányzik most is. Nehézséget okozott a szűkös keret és a beszállítókkal való egyezkedés. A minisztérium karácsony előtt fogadta el az egészségügyi törvényt, amelyben rögzítették a megváltozott finanszírozást. Ennek lényege, hogy 6 százalékkal emelkedett a teljesítménylehetőségünk, ennyivel több pácienst láthatunk el. Új elem az egynapos sebészet, ami terveink szerint februárban indul és pluszpénzt hoz

majd a kórházba. Némileg emelkedik a finanszírozás mértéke is, eddig 146 ezer forint volt az egy esetre kapott gyógyítási alapdíj, ezt most 150 ezer forintra emelték. Valamennyire tehát emelkedik a bevétel és igyekszünk csökkenteni a kiadásokat, de nem lesz könnyű az idei év. Az államtitkárság megalkotta a Semmelweis-tervet. Az Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország vitairatban az egészségügyi rendszer újjáépítésének lehetőségeit vizsgálják. A pályázatok kapcsán a kórházigazgató elmondta, nagy fejlesztések várhatók. Műszerbeszerzésről a napokban egyeztetnek, 267 millió forintból újítják fel az orosházi kórház sürgősségi osztályát, és egy pályázatnak köszönhetően 1,5 milliárd forintból hajtja végre a kórház a struktúraváltoztatást. Ennek lényege, hogy hatékonyabban, gazdaságosabban működjön az intézmény, egyben kialakítanak egy központi betegirányító egységet is. E fejlesztések az igazgató szerint garantálják az orosházi kórház fennmaradását. Kalmár kitért az orvoshiányra is, erről bővebben az OrosCafe.hu oldalunkon olvashatnak. Melich Fotó: Rajki Judit

Az idén először A 2011-es évben először volt jótékonysági ételosztás, melyet január 8án tartott Illyés Gábor és csapata. Volt, aki már délelőtt fél tízkor megjelent a Budapest Bank orosházi fiókja előtti téren. Akadt, aki Csanádapácáról érkezett. Rengetegen voltak a szombati ételosztáson, melyet a bank támogatott jelentős összeggel. Amíg főtt a gulyáságyúban a 800 adag húsos káposzta és babgulyás, addig a bank dolgozói meleg teával és rántott húsos szendviccsel kínálták a megjelenteket. Délben már kígyózó sorban vártak az emberek az ételre. – Megdöbbentő, hogy mennyien vannak. Amióta ételt osztok, azóta soha nem láttam ilyen sok embert – összegzett Illyés Gábor. A megjelenteket Fekécs Levente, a Budapest Bank orosházi fiókjának veze-

tője is köszöntötte, aki reményét fejezte ki, hogy versenytársaik közül mások is e kezdeményezés mellé állnak és támogatják az ételosztást. S.Gy. Ételosztás őszinte szívvel. Január 16án, vasárnap 13 órától a PET-BAU Bt. támogatásával a Csorvási út 24. alatt található PET-CLUB-nál várják meleg étellel és forró teával az orosháziakat. A szervező: Illyés Gábor és csapata.

A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL Hogy áll a szennyvízberuházás? Korábban többször is hírt adtunk az induló szennyvízberuházásról. Burka Lászlót, a Víziközmű Társulás elnökét kérdeztük, jelenleg hol tart a projekt. – A nettó 6,67 milliárdos összköltségű csatornázási projekt előkészítése még 2006-ban kezdődött el. A harmincéves szennyvíztisztító telep bővítése és technológiai korszerűsítése mellett Rákóczitelepen, Szentetornyán, a Szőlő városrészben és a korábbi beruházásból kimaradt szórványutcákban csatornáznak majd. A pályázat jelenleg a második fordulóban várja a pozitív elbírálást. Tavaly június 22-én, 3700 fővel megalakult a Víziközmű Társulás, melynek tagjai négyféle fizetési konstrukció közül választhattak. Idén január elején az érintettek hat havi csekket kaptak meg előre, melyekből természetesen mindig az adott havit kell fizetni. Ezúton is arra kérünk mindenkit, tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Az elmaradt fizetés köztartozásnak minősül, így az adók módjára a város jegyzője által behajtható. Azok, akik nem vállalták a beruházáshoz szükséges feltételeket, ún. kényszertaggá váltak. Rájuk is vonatkoznak a fizetési szabályok, melyet vannak, akik nem igazán akarnak tudomásul venni. Például úgy, hogy nem veszik át a számukra kiküldött ajánlott levelet, mely minden fontos információt tartalmaz a csatornázással kapcsolatban. Összességében elmondható: a fizetési morál jó, a tagok túlnyomó része a részletfizetést, azaz a Lakás-takarékpénztári megoldást választotta, de sokan az egyösszegű befizetés mellett döntöttek. A társulás elnöke elmondta, a beruházás fejleményeiről folyamatosan tájékoztatják az érintetteket.


4

2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

KÖZÉLETI HETILAP

Változások a Harruckernben

Média – biztos háttérrel

Zámbó András helyét korábbi helyettese, Mikulán Róbert veszi át a gyulai székhelyű Harruckern János Közoktatási Intézmény élén. Az elmúlt időszakban komoly fejlesztések történtek az orosházi iskolában, mind az oktatás tárgyi feltételeit, mind a színvonalát illetően. A régi és az új igazgató értékel. Zámbó András: – A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény működtetését 2009. július 1jével vette át a Harruckern János Közoktatási Intézmény. Azóta látványosan átalakítottuk az iskolát. Munkatársainkat próbáltuk mentálisan átformálni, hogy növekedjen a szakképzés iránti elkötelezettségük. A nappali képzésben a tanulólétszámot egy év alatt 700-ról 1000-re növeltük, beindítottuk a felnőttképzést, amelyben immár 200-an vesznek részt. Komoly fejlesztéseket hajtottunk végre. Az ingatlant a tulajdonos megyei önkormányzat a 21. század elvárásainak megfelelően felújította: szebbé tettük a környezetet, tantermeket varázsoltunk újjá, kicseréltük a nyílászárókat, eszközöket hoztunk, tanműhelyeket, tankonyhát létesítettünk, kollégiumot üzemeltünk be. – Milyen új szakokat indítottak?

Új vezetője van január 1-jétől az Orosházi Média Kft.-nek. Irimiás Lászlónak a képviselő-testület négy évre szavazott bizalmat legutóbbi ülésén, ügyvezető-főszerkesztői tisztség betöltésére. Az önkormányzati tulajdonban lévő cég működteti az Orosházi Életet, az OrosCafé internetes hírportált és a városi televíziót. – A döntés értelmében hosszú távon tudunk tervezni – mondja az informatikus végzettségű Irimiás László, aki 1996 óta az Orosházi Élet egyik szerkesztője. – A korábban meghatározott irányok mentén a széles körű és korrekt tájékoztatás a célunk. A három médium egységben való kezelése az egyik fontos feladat: a helyi hírek, információk eljuttatása a lakossághoz a felületeink sajátosságának megfelelően. Az újítás igénye jellemzi a stábot, ez a jövőben is megmutatkozik, amikor a technikai adottságaink bővülése révén új lehetőségekkel élünk. Az élő közvetítések gyakoriságát növeljük, ami az események jelen idejűségét viszi a háztartásokba az OrosCafé és a tévé jóvoltából. A televíziót bizo-

– Orosházának komoly ipari hagyományai vannak, az üzemek a bizonyos szakmákban képzetteket tárt karokkal várják. Az ipari képzések terén beindítottuk a géplakatos, a hegesztő szakokat. Együttműködünk a helyi üzemekkel, tanulóink ma már duális képzésben kint vannak a vállalkozásoknál, ösztöndíjat kapnak, végzés után pedig kész szakemberként ott maradhatnak. Mikulán Róbert: – A szolgáltatások területén szeretnénk folytatni a fejlesztést. A szakképzésből az egészségügyi szakmákat emelem ki, melyekkel meg tudjuk teremteni az orosházi kórház humán infrastrukturális hátterét. Részben ez már a jelen, hiszen a felnőttképzés területén évek óta együttműködünk. Több szakembert képeztünk már számukra, de szeretnénk ezt felmenő rendszerben biztosítani, nappali képzésben. – Milyen szolgáltatásokról van szó? – Bár nem kötelező feladatunk az alapfokú művészetoktatás, mind a négy művészeti ágban kiváló minősítést kaptunk, és ennek része Orosháza is. E terület kiszélesítését tervezzük és szolgáltatásként továbbadnánk. A hátrányos helyzetűeknek – a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási zavarral küzdőknek is – egyfajta szolgáltatást nyújtva biztosítani kívánjuk a felzárkóztatást. A közületek, a lakosság felé olyan szolgáltatásokra gondolok, amire a tanulóink képesek: az építőipar, a faipar, de az élelmiszeripar területén is, hisz a megyében

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)

Pályázatot hirdet a Kistérségi Gyermekjóléti Központ (5900 Orosháza, Hajnal u. 1.) vezetői álláshelyének betöltésére. Az intézmény tevékenységi köre: Gyermekjóléti alapellátás A vezető által ellátandó feladatok: Az Orosházi Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén belül gyakorolja a Kistérségi Gyermekjóléti Központ közalkalmazottai feletti munkáltatói jogokat, irányítja az intézmény szakmai munkáját, figyeli az éves költségvetés teljesítését, teljesíti az intézményre vonatkozó beszámolási kötelezettségeket Pályázati feltételek: a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában előírt képesítés, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, büntetlen előélet A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okiratok másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15.§- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)21/A.§(4) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kitöltésével. A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év. A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2011.február 14. Bérezés: a Kjt. szerint A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31. A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának címezve kell benyújtani (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) illetve a 06-68/413-022/317-es mellékű telefonszámon

OROSHÁZA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztályára vízügyi ügyintéző munkakör betöltésére Feltételek: – egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnöki végzettség (vízellátás és csatornázás, területi vízgazdálkodás), – magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása A jelentkezéshez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, személyes és szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Feladatai közé tartozik: – közreműködik a városi ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás, a csapadékvíz-elvezetés biztosításában. Intézi az ár- és belvízvédelmi; felszín- és talajvíz-elvezetési ügyeket. Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal. A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. január 26-ig. Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4–6. Pf. 121. Az álláshely elbírálásának határideje: 2011. január 28. Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a címzetes főjegyzőnél. Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. február 1-jétől elfoglalható. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat alapján.

egyedülálló élelmiszeripari tanműhelyünk van. – Hogy tudják a fiatalokat ezekre a pályákra csábítani? – A munkaerőpiac átalakult. A szülők, a diákok látják, hogy érvényesülni ma már nem elsősorban diplomával lehet. Szükség van a munkás kézre, az olyan szakemberekre, akik nyelvet beszélnek, műveltek, nyitottak a világra. Ehhez kínálunk lehetőséget a fiatalok számára és mondhatom, van kereslet. Jelentős motivációt jelent a bevezetett ösztöndíjrendszer is (nettó 10–30 ezer forint havonta a hiányszakmát tanulók esetében). BIJ Hiányszakmák 2010–2011-ben: agrárgazdasági gépszerelő, ápolási asszisztens, burkoló, bútorasztalos, elektronikai műszerész, épületgépészeti csőhálózat-szerelő, festő-mázoló-tapétázó, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, ács-állványozó, géplakatos, húsipari termékgyártó, hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karosszérialakatos, kőműves, lótartó és -tenyésztő, mezőgazdasági gépkarbantartó, szabó, szakács, szerszámkészítő, szociális gondozó, villanyszerelő, szerkezetlakatos

Elismerés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság a Révai Miklós-emlékérmet adományozta dr. Hajdú Mihály nyelvészprofesszornak, Orosháza díszpolgárának. Erről a társaság elnöke, Kiss Jenő akadémikus levelet írt a város polgármesterének. A Révai Miklós-emlékérem és -díj jelenleg a társaság által adható legmagasabb rangú kitüntetés. Kimagasló nyelvtudományi munkásságért ítélhető oda. A Révai-emlékérmet 1968-ban adták át először, 1979-től díj is járul hozzá.

Biológiaverseny. Január 7-én rendezte meg a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola biológia munkaközössége a hagyományos Kistérségi Biológia Versenyét a város és a környék általános iskolásai számára. Az idei versenyre 29 hetedik évfolyamos és 29 nyolcadik évfolyamos diák jelentkezett. A 7. évfolyam első hat helyezettje: 1. Kari Zsófia, Vörösmarty Tagint. (felkészítő tanár: Horváth Antal), 2. Kovács Tibor, Vörösmarty Tagint. (felkészítő: Horváth Antal), 3. Veres Bence, Székács iskola (felkészítő: Feketéné Erhardt Ildikó), 4. Zanócz Anett, Vörösmarty Tagint. (felkészítő: Horváth Antal), 5. Varga Nándor, Czabán Samu Ált. Iskola (felkészítő: Rozgonyi Ildikó), 6. Székely Sándor, TMGSZ (felkészítő: Petrusné Süle Márta). A 8. évfolyam első 6 helyezettje: 1. Zanócz Gréta, Vörösmarty Tagint. (felkészítő tanár: Horváth Antal), 2. Fendrik István, Vörösmarty Tagint. (felkészítő: Horváth Antal), 2. Hegedűs Nándor, Vörösmarty Tagint. (felkészítő: Horváth Antal), 2. Kelemen Gergő, Csorvás (felkészítő: Verebesiné Miklya Hajnalka), 5. Zsedényi Eszter, Vörösmarty Tagint. (felkészítő: Horváth Antal), 6. Orosz Anna Boglárka, Vörösmarty Tagint. (felkészítő: Horváth Antal).

nyos technikai problémákkal vettem át, erre minél hamarabb megoldást találunk a szolgáltatókkal együtt, hogy a hanghibákat megszüntessük. – Mennyiben változtak januártól a működés feltételei? – A szerkesztőség létszámát csökkenteni kellett a tavalyi alacsonyabb reklámbevétel miatt, ezzel együtt a kollégák elkötelezettsége garancia arra, hogy tartsuk a korábbi kiváló színvonalat. Hiszem, hogy kellő felkészültséggel és elhivatottsággal rendelkező emberek nélkül ez a rendszer nem működne, és nem lehetne Orosházának olyan helyi médiája, amivel bármelyik város büszkélkedhetne az országban. Ehhez az önkormányzat biztos hátteret adott, és a jövőben is ígéretünk van erre. -na-

OROSHÁZA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztályára közlekedési és útügyi ügyintézői munkakör betöltésére Feltételek: – egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnöki, építőmérnöki végzettség (közlekedési létesítmények: városi úthálózat, gyalogos közlekedés), – magyar állampolgárság, – cselekvőképesség, büntetlen előélet, – vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása A jelentkezéshez csatolni kell: – az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát, – személyes és szakmai önéletrajzot, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Feladatai közé tartozik: – a közlekedési (közúti és gyalogos) hálózat üzemeltetése és felújítása, karbantartása; út- és járdaépítés; közutak kezelése; az útkezelői hozzájárulások kiadása. Gondoskodik a forgalomtechnikai fejlesztésekről, a helyi tömegközlekedésre vonatkozó javaslatok és pályázatok előkészítéséről. Kapcsolattartás a szolgáltatókkal. A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. január 26-ig. Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4–6. Pf. 121. Az álláshely elbírálásának határideje: 2011. január 28. Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a címzetes főjegyzőnél. Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. február 1-jétől elfoglalható. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat alapján.


2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

5

KÖZÉLETI HETILAP

Várják a véradókat

AJÁNLÓ A Magyar Kultúra Napja városi ünnepsége január 22-én 16 órától lesz a Petőfi Művelődési Központ koncerttermé-

Januártól hétfői napokon a véradásokra a délutáni órákban is lehetőség van. A munkavállalókra gondolva hosszabbították a fogadási időt. Tavaly a Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete Orosháza és kistérségében 107 alkalommal szervezett véradást, ahol 3234 donor, köztük 156 új véradó jelent meg. – A jó tervezésnek, a véradásszervezők lelkiismeretes munkájának, valamint a donorok elkötelezettségének és segítségnyújtásának köszönhetően egyenletesen tudtuk biztosítani az orosházi kórház vérellátását - vonta meg a tavalyi év mérlegét Tóth Zoltánné, a szervezet vezetője. Hiszen azt mondja a WHO, hogy amennyiben lakosságarányosan 5% megjelenik véradásokon, akkor van vérbiztonság. Az általunk szervezett akciók során évek óta 5,-5,5 százalékban jelennek meg véradók. – Mik a tervek 2011-re? – Ebben az évben hasonló számokat céloztunk meg, mindig többet kell tennünk, folyamatosan tudatosítani kell a véradókban, hogy mennyire fontos, amit tesznek. Nem tudom eléggé hangsúlyozni köszönetünket ezeknek az embereknek. Mert a véradás nemes volta éppen az önkéntes jellegében van, amiért elismeréssel tartozunk. – Mi a véleménye az ausztriai vérturizmus kérdéséről? – Sajnálatosnak tartom, hogy már a vér is árucikké vált. Egyrészt, mert azt gondolom, nem lehet olyan mértékű a szegénység, hogy emberek ehhez a megoldáshoz folyamodjanak. Másrészt azzal, hogy pénz kerül a folyamatba, éppen a segíteni akarás nemes voltát szüntetik meg. A felajánlott összegért olyanok is egészségesnek vallják magukat, akik tudják, hogy valamilyen betegségben szenvednek. Véleményem szerint ezáltal nagy rizikót vállal

ben. Köszöntőt mond dr. Dancsó József, Orosháza polgármestere. Az ünnepi műsor közreműködői: Sass Magdolna hegedűművész, valamint a Kodály Zoltán Gyermekkórus (vezényel Makó Ildikó). Az ünnepségen elismerések átadására is sor kerül. A rendezvénysorozat keretében nyílik „Itt vagyunk…” címmel a Nicolás Muller Fotóművészeti Műhely tagjainak közös kiállítása a Városházi Galériában január 14-én, pénteken 16 órakor. Kiállító fotográfusok: dr. Kürthy Csaba, Juhász Márta, Líbor Roland, Monostoriné Hrabovszky Éva, Nagy Blanka, Palcsek István, Szendi Rózsa, Török Zsolt. Megnyitja Koszorús Oszkár helytörténeti kutató, Orosháza Város Díszpolgára. Köszöntőt mond Horváth József festőművész, az Orosházi Festők Csoportjának alapító tagja és Kelen Ferenc, aradi fotóművész. A házigazda Gonda Géza, a Kulturális Kapcsolatok Egyesületének elnöke lesz. A műsorban közreműködik: Ondrik Zsuzsa gordonkatanár, valamint tanítványai: Varga Bence és Vidákovics Máté (Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). A kiállítás megtekinthető: február 18-ig.

az is, aki begyűjti a plazmát ezektől az emberektől. Itthon az OVSZ (Országos Vérellátó Szolgálat) által adott 500 Ft-os vásárlási utalvány, és a csokoládé, amit a véradók a helyszínen kapnak, a kalória pótlását szolgálja (nem a vér árát fizetik meg). Azért önkéntes és térítésmentes a véradás, hogy a fent említettek ne fordulhassanak elő. Az alábbi időpontokban és helyeken lesznek véradások január hónapban: 17-én (H) 8–16 óra Orosháza intézeti véradás 19-én (Sz) 8–12 óra Orosháza intézeti véradás egészségügyi dolgozók számára 21-én (P) 9–13 óra Tótkomlós Természet Háza (Kisbirtokos) 24-én (H) 8–16 óra Orosháza intézeti véradás 28-án (P) 9–12 óra Csanádapáca Idősek Klubja 31-én (H) 8–16 óra Orosháza intézeti véradás A kiemelt hétfői napokon előzetes telefonos egyeztetést (direkt szám: 68/414-211 v. kórházi központon keresztül: 68/411-166/195 mellék) követően kérjük a kedves donorokat, hogy 15:45-ig szíveskedjenek megjelenni a véradó állomás adminisztrációs részlegén!

OROSHÁZA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára gyámhivatali ügyintéző munkakör betöltésére Feltételek: – jogász szakképzettség vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, vagy egyetemi, vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi, vagy gyermekvédelmi gyakorlat, vagy egyetemi, vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség, – magyar állampolgárság, – cselekvőképesség, büntetlen előélet, – vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A jelentkezéshez csatolni kell: – az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát, – személyes és szakmai önéletrajzot, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Feladatai közé tartozik: – gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésével, átmeneti, tartós nevelésbe vétellel, gyámrendeléssel, utógondozással kapcsolatos feladatok; gyermek családi jogállásának rendezése; örökbefogadással összefüggő feladatok; perindítás a gyermek elhelyezésével, szülői felügyeleti joggal, örökbefogadással, cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezéssel, számadási kötelezettséggel stb. együtt járó feladatok; kapcsolattartási ügyek; gyermek családba fogadása; gyermek házasságkötésének engedélyezése, gyám- és gondnokrendelés, gyámok és gondnokok jogszabályban meghatározott jognyilatkozatainak jóváhagyása, számadással és végszámadással kapcsolatos feladatok stb. A jelentkezéseket Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani 2011. január 26-ig. Cím: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4–6. Pf. 121. Az álláshely elbírálásának határideje: 2011. január 28. Az álláshely betöltéséről érdeklődni a megadott címen és a 68/413-022 telefonszámon lehet a címzetes főjegyzőnél. Az álláshely – személyes megbeszélést követően – várhatóan 2011. február 1-jétől elfoglalható. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és a hivatali közszolgálati szabályzat alapján.

„Utam hosszát én már megmértem” Bárdos Zsuzsa előadása Csizmadia Imre önéletíróról. Helyszín: Szántó Kovács János Területi Múzeum. Időpont: 19. (szerda) 17 óra Kölcsey versmondó- és népdaléneklési verseny, valamint rajzpályázat eredményhirdetése lesz a Székács József evangélikus iskolában 21-én 10 órától. A Békéstáji Művészeti Társaság és a PMK kiállítása nyílik 21-én 17 órakor a Városi Képtárban. Megnyitja: Mészáros Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház művészeti vezetője. Kiállító alkotók: Csuta György, E. Szabó Zoltán, Ezüst György, Fazekas Attila, Gnandt János, dr. Grin Igor, Kalcsó József, Kállai Júlia, Lonovics László, Lóránt János Demeter, Oroján István, Papp Zoltán, Pataj Pál, Sallai Lajos, Szeredney Ilona, Széri-Varga Géza, Szeverényi Mihály, Tóth Ernő. Megtekinthető: március 8-ig. Gellértegyháza, Magyar Kultúra Napja, jan. 22. 17 óra. A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány szeretettel vár mindenkit batyusbál jellegű rendezvényére, ahol 18 órától a Folkográfia együttes szórakoztatja a megjelenteket, majd a Tekergők zenekar húzza a talpalávalót a táncház résztvevőinek. Téli tárlat címmel látható a művelődési központban Ökvös András festőművész kiállítása január 22. és február 20. között. A kiállítást 22-én, szombaton 15 órakor Kovács Árpád kulturális tanácsnok nyitja meg. Álmok, jégvirágok címmel rendhagyó kiállítás nyílik Pirer Katalin fotóival a múzeum tárgyai között 26-án, szerdán 17 órakor a múzeumban, a régi könyvtár épületében. Közreműködnek a rákóczitelepi iskolások. „Keskeny úton” – Sass Ervin verseskötetének bemutatója lesz 27-én 16.30-kor a könyvtárban. A szerzővel dr. Barta Kálmán, a kötet kiadója beszélget. Közreműködik Birki Erika.

MOZI. 15-én 17 órától a Petőfi Művelődési Központban a Gru c. színes, szinkronizált, amerikai animációs filmet vetítik MOZI. 22-én 19 órától az Ízek, imák, szerelmek c. színes, feliratos, amerikai filmet vetítik MOZI. 29-én 19 órától az Ilyen az élet c. színes, szinkronizált, amerikai filmet vetítik Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész kiállítása a Városi Képtárban január 20-ig tekinthető meg. Info: 68/472-350 Sváb bál január 15. 19 óra, Táncsics gimnázium, tornacsarnok. Zenél a Krawanka együttes (Mohács), műsort adnak: a Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete (magyarországi német népi táncok), kísér a Haraszti Dorfmusik Fúvószenekar (ők az idén a Fúvószenekarok 10. Európa-bajnokságán a II. helyezést érték el (27 zenekar közül). Elérhetőség: Dr. Formann I. 70/33-21-316; Dr. Abonyi L. 70/33-21-315

Bál és Tirol Minden készen áll a január 15-ei, tizedik sváb batyusbál megrendezéséhez, már csak néhány részletről egyeztettek a Német Kisebbségi Önkormányzat január 6-i ülésén. Mindemellett megkezdődtek az áprilisban tartandó német kultúra hetének előkészületei. A rendezvény – ami időközben országos szintűvé nőtte ki magát – jubileumához érkezett, hiszen idén tizedik alkalommal rendezik meg. Ezért hasonlóan, mint első alkalommal – amikor Ausztria hetet tartottak –, a programok középpontjában egy osztrák tartomány lesz: Tirol. Az ülésen az NKÖ idei költségvetéséről is értekeztek. Elhangzott, hogy az állami támogatás valószínűleg csökken, mert a tavalyi keretösszeget osztják szét, ám a kisebbségi önkormányzatok száma az elmúlt évhez képest mintegy 13 százalékkal nőtt. – Amennyiben a települési önkormányzat a kért 1 millió 200 ezer forintot rendelkezésünkre bocsátja, akkor terveink szerint biztosítani tudjuk ugyanazt a színvonalas rendezvénysorozatot, amit talán már évről évre el is várnak az NKÖ-től – összegzett dr. Abonyi Lajos első elnök. Hangsúlyozta, hogy továbbra is segítik azokat a diákokat, akik szeretnének nemzetközi nyelvdiplomát szerezni német nyelvből. Ennek részeként január 7-én 20 tanuló kezdte meg a Táncsics gimnáziumban a nyelvvizsga szóbeli részét. sgy


6

KÖZÉLETI HETILAP

2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

Ökumenikus imahét lesz jövő héten. A keresztények egységéért tartott imahét Orosházán január 20án kezdődik. Jövő hét csütörtökön 17 órától a református gyülekezeti teremben várnak mindenkit. (A további időpontokat keresse jövő heti lapszámunkban.) A vasárnapi záróeseményen Kiss-Rigó László római katolikus, Bölcskei Gusztáv református és Gáncs Péter evangélikus püspökök is részt vesznek. Az orosházi önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma: (8 ( 8 00)) 93 11-- 00 0 01

Kanada volt az első ország, ahol 2001-ben figyelmeztető feliratokkal látták el a cigarettásdobozokat. További érdekességek: www.zoldpont.blog.hu

Lelki segély A békéscsabai S. O. S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 24 órában várja a segélyhívásokat: a (66) 441-300-as telefonszámon (a 66-os és a 68-as körzetbõl hívók számára ingyenes), a www.sos505.hu honlapcímrõl elérhetõ internetes telefonon, és az innen elérhetõ e-mail címen.

DR. PERJÉSI LÁSZLÓ FŐORVOS ÚR EMLÉKÉRE Az élet egy igazi kincset ajándékozott nekünk. Tőled tanulhattunk, Veled dolgozhattunk, együtt sírtunk és nevettünk. Nyugdíjas éveidben is voltál nekünk. Méltósággal távoztál – mindhiába – mi továbbra is szeretünk. Őszinte búcsúra tisztelegni Nálad képtelenség, hisz szívünkben örökké élsz! A neurológiai osztály dolgozói

APRÓHIRDETÉSEK LOVÁRI NYELVTANFOLYAM középfokú "C" komplex nyelvvizsgára kedvező áron. Vizsga március–április. +36 (20) 451-1135 Ház eladó Orosháza, Szabolcs u. 9. szám alatt. Bővebb információ: +36 (30) 457-0471 Felújított, 59 m2-es, egyedis, klímás, negyedik emeleti lakás eladó Orosházán, a Rákóczi utcán. +36 (30) 238-0007 Lehel u. 60. szám alatti, két család részére is alkalmas, kertes ház eladó! +36 (30) 422-8984 Az Arany János utcában családi ház eladó. +36 (30) 563-2105 Renault Thalia 1,4-es benzines, 2004-es évjáratú autó, friss műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni lehet a 06 (30)724-5737-es telefonszámon.

HI RD E S S E N LAP UNK BAN!


2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

7

KÖZÉLETI HETILAP

Stílus – tavaszi helyzetkép Spartacus: elindult a felkészülés Az „edzőkeringő” lezárulta után kialakult helyzetről az Orosházi Stílus SZK elnökével, Károlyfalvi Elemérrel beszélgettünk. – Az őszhöz képest több komoly változás jellemzi a jelen állapotot. Átalakult a kézilabda-szakosztály vezetése: a szakosztály élére Barna Károly, edzői képesítéssel is rendelkező szakember került, a technikai vezetői posztot pedig Demartsik Ferenc tölti be. Mint az köztudott, Mikus István edzőnek lejárt a szerződése, és ezt a klub nem újította meg. A tavaszi szezonra Farkas Józsefet kértük fel a vezetőedzői teendők ellátására. Farkas Józsefet – Cingát – a kézilabdaélet ismerőinek nem kell bemutatni. Több komoly NB-s csapatnál letette már a névjegyét. Az új edzővel kötött megállapodás szerint heti három alkalommal jön át Szegedről, és tart edzést a csapatnak, és természetesen a mérkőzéseken is ő irányítja a lányokat Barna Károllyal együtt. A heti további edzéseket is a szakosztályvezető vezényli. A játékosok közül hárman távoztak. Domokos Kinga Kiskunhalasra, Draxler Orsi és Draxler Dorottya Szegedre igazolt.

Ezzel lövőerőben jelentősen gyengült az NB I/B-s csapat. Az átigazolási időszak végéig a helyükre mindenképp szeretnénk erősítést hozni. Jelenleg is zajlanak tárgyalások, de az újabb „keringő” elkerülése érdekében neveket csak akkor szeretnék mondani, amikor a szerződéseket aláírtuk. Az ificsapatot illetőleg komolyabb változásról nem tudok beszámolni. A serdülőknél Varsandán József edző munkájával elégedettek vagyunk, és a továbbiakban is számítunk rá. Kicsit kevesebb terhelésnek lesznek kitéve a serdülőcsapat játékosai. A megyei bajnokságban való részvételt az anyagi források kímélése, illetve jobb felhasználása érdekében a klub nem folytatja. Ezzel több százezer forintot takarítunk meg. Az Országos Serdülő Bajnokságban továbbra is megmérettethetik magukat a lányok, illetve a jobbak esetlegesen az ifik közt is bizonyíthatnak. Most kemény edzések és három-négy edzőmérkőzés vár a csapatokra még a bajnoki rajt előtt, a bajnokságban pedig nagyon remélem, hogy sok örömet tudunk majd okozni szurkolóinknak. Csányi József

Az OFC is elkezdte

Január 29-én kezdődik a versenyszezon az orosházi birkózóknak. Az idei tervekről kérdeztük az Orosházi Spartacus Birkózó Klub elnökét, Szél Attilát. – Január 3-án már megkezdődött az idei alapozás rengeteg futással, lépcsőzéssel, egyéni és társas erősítéssel. A versenyszezon január 29-én indul a serdülő csapatbajnoksággal, majd jönnek minden hétvégén a különböző korosztályoknak az országos és területi versenyek. – Milyen tervek vannak 2011-re? – A tavalyi év nagyon sikeres volt. 100 igazolt sportolónk a 35 hetes versenyszezon alatt 61 megmérettetésen vett részt. 104 arany-, 97 ezüst- és 120 bronzérmet szereztünk. Kránitz Adrián 6. lett a szingapúri Ifjúsági Olimpián, van 3 diákolimpiai bajnokunk és 15 magyar bajnokunk, Kiss Gergő olimpiai kerettag, Németh Éva, Antal Dániel, Kránitz Adrián, Szél Dávid a Heraklész Bajnokprogram tagjai. A 120 birkózóegyesületből a 3. helyen végeztünk az országos egyesületi rangsorban. Keményen dolgoztak versenyzők és edzők egyaránt. A tavalyi évben az edzéseken 17.622 kg-ot fogytak birkózóink, ami átlagosan 155 kg/fő, tehát a 30 kg-os versenyzőnk például egy év alatt ötször fogyott el.

A 2010-es év eddigi legsikeresebb évünk volt. A tényeket viszont látni kell. Mi egy utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk, ami azzal jár, hogy sportolóink korosztályt váltanak, és súlycsoportot is általában évről évre. Ezzel persze nem akarom előrevetíteni az idei évi gyengébb szereplést, mert mindent megteszünk, mint ahogy eddig is, annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Ami a fő célunk, hogy hosszú távon országosan is meghatározó birkózóbázist hozzunk létre, az egyesület az első tíz hely valamelyikét foglalja majd el.

OFKSE: győzelem Linzben

A sérüléséből felépülő Szabó Tamás góljaiban bízik a csapat Január 10-én Kvasznovszky József Az edzéseket három helyszínre tervezedző irányításával elkezdte a felkészü- tem, a Mátrai-stadion és az Eötvös téri lést az NB II-es Orosháza FC labdarúműfüves pálya mellett hetente egy algócsapata. A keret tagjait Restály kalommal tornateremben edzünk, KaGyörgy ügyvezető köszöntötte, majd szaperen. Január 22-én a Gyopáros kifejtette, hogy csak a kemény munka Kupa teremtornán előkerül a labda is. hozhatja meg a sikert. A télen távozó Ezután a megterhelő napi edzések hat labdarúgó helyett még nincs új já- mellett szerda-szombat ritmusban feltékos a keretben, ezért ifjúsági játéko- készülési mérkőzések szerepelnek a sokkal feltöltött keret kezdte meg a programban. A kemény munkában hifelkészülést. szek, ezt elmondtam a játékosoknak is, – A csapat heti öt edzéssel kezdte el a amennyiben a csapat elhiszi, hogy munkát. Az átigazolási időszakban csak ez vezet eredményre, biztos vaszeretnénk egy támadó középpályást gyok benne, hogy elérjük céljainkat – és egy csatárt igazolni. A közelgő nanyilatkozta kérdésünkre az első edzés pokban több próbajátékos fog megután Kvasznovszky József edző. bt Archív fotó: Kecskeméti Krisztina fordulni a csapat háza táján.

Edzésben a vívók Javában készülnek a 2011-es versenyekre a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület tagjai. A tervekről Nagy Nándor vívóedzővel beszélgettünk. – Milyen évet zárt az egyesület? – A vívás egy keresztféléves sportág, így a 2010–2011-es évről tudok beszámolni. Szakosztályunk augusztusban kezdte meg a munkáját egy edzőtáborral, az edzések továbbra is Pusztai Lajos szakmai irányítása és vezetése mellett zajlanak. A tábor Debrecen és Orosháza közös rendezésében volt, és vendégül láttuk Decsi Tamás világbajnokot is, aki edzést tartott a fiataloknak. Ezzel kezdtük meg a felkészülést a versenyidőszakra. A versenyek szeptemberben indultak két kategóriában. A kisebbek, a 12-15 évesek az úgynevezett Reménység körversenyben vesznek részt, melynek állomásaira az ország különböző területein kerül sor, egyelőre vegyes eredményekkel. Reméljük, a későbbiekben a befektetett energia és edzésmunka

meghozza gyümölcsét. A másik korcsoport a 15-18 évesek, ők többnyire válogatóversenyeken, illetve korosztályos versenyeken indulnak. Sajnos elég kevés ilyen megmérettetés van Magyarországon. A legnagyobb sikerünket Szolnokon értük el, a 2010/2011. évi három fegyvernemes felnőtt vidékbajnokságon a férfikardcsapat számban a 4. helyen zártunk. – Mikor indult az idei munka? – Január első hetében mi is elkezdtük az évet edzésekkel, és készülünk a további versenyekre. Heti 3 edzésünk van két korcsoportban. A körversenynek még 3 állomása van májusig, a nagyobbakkal pedig maradunk a korosztályos versenyeknél. Szeptembertől volt egy fontos változás egyesületünknél. Megszüntettük a női tőrvívást, így most már a fiúk és lányok egyaránt kardot tanulnak. Elsősorban gazdasági okai voltak a lépésnek, reméljük, ezáltal több versenyre tudunk majd eljutni. –taka–

Linzben rendezték meg 8 csapat részvételével azt a nemzetközi kézilabdatornát, melyre címvédőként utazott ki az orosházi csapat. Az OFKSE ’94-es fiataljai mellett többek közt a Magdeburg gárdája, két osztrák tartományi válogatott, illetve olasz, cseh és szlovén együttesek léptek pályára. Füzesi Ferenc edzőtől megtudtuk, az első nap három meccset nyertek a fiúk. A második nap a döntőbe kerülésért is szép

játékot mutattak be, a fináléban pedig nagy szívvel játszottak, és megérdemelten nyerték a tornát. A legjobb kapus díját az orosházi Kelemen Tamás kapta. Kopornyik Zsolt, a csapat másik edzője hozzátette, mérkőzésről mérkőzésre épült az együttes játéka, a döntő megnyeréséhez pedig szükség volt a csapat egységére és a hatalmas akarásra is. Az OFKSE linzi eredmény-vágtalistája: www.oroscafe.hu

Az egyiknek sikerül… A kézilabda diákolimpia döntőjébe jutás volt a tét a táncsicsos lányok és fiúk számára is. Január 6-án a lányok Debrecenben léptek pályára. Ellenfeleink a debreceni Irinyi János Gimnázium, a mezőkövesdi Szent László Gimnázium és a salgótarjániak voltak. Jól kezdtek az orosháziak. Magabiztos, könnyed játékkal kiütötték a mezőkövesdieket, a csoportdöntőn aztán sajnos nem bírtak az NB I-es bajnokságban edződő hazaiakkal. A debreceni elődöntőből tehát a vendéglátók jutottak az országos fináléba, az orosházi lányok a második helyen végeztek – tudtuk meg Marton Richárd edzőtől. Január 7-én a táncsicsos fiúk ugyancsak a döntőbe jutást

célozták meg Kiskunhalason, a helyi Bibó Gimnázium, a fővárosi Kerék utcai Gimnázium és a szegedi Gábor Dénes Szakközépiskola ellenében. A szakemberek által a legkomolyabbnak tartott elődöntő csoportjában kőkemény meccseket vívtak a csapatok. A mieink a halasiak ellen kezdtek és nyertek, majd jött az országos döntőbe jutásért az Orosháza – Szeged csata, ahol az utolsó 3 percben dőlt el a győzelem a mieink javára. A végén jogos volt az orosházi öröm, hisz az elmúlt években nemigen fordult elő, hogy a Pick Szeged utánpótláscsapata ne jutott volna döntőbe, az pedig, hogy az orosháziak akadályozzák ezt meg, még soha. csj Részletek: www.oroscafe.hu

Felhívás „Orosháza Város Sportjáért" kitüntetési javaslatra Orosháza város képviselő-testülete az Orosházán élő vagy Orosháza testnevelésének és sportjának fejlesztésében, a város hírnevének öregbítésében kifejtett kiemelkedő eredményt elérő sportolók, sportvezetők vagy kollektívák tevékenységének elismerése érdekében „Orosháza város Sportjáért" kitüntető díjat alapított 13/1995. /IV.20/ Ö. r. számú rendeletével. E kitüntetésben azok a személyek vagy kollektívák részesíthetők, akik nemzetközi vagy hazai versenyeken kiemelkedő eredményt értek el, testneveléshez és sporthoz kapcsolódó tudományos területeken kiemelkedőt alkottak, kiemelkedő sportszervezői tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb négy kitüntető díj adományozható. A kitüntető díjak adományozására évente egy alkalommal, a városalapítási évfordulón, ünnepélyes keretek között kerül sor. A kitüntető díjak odaítélésére javaslatot tehetnek: az Orosházán állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, az orosházi székhelyű gazdálkodó szervezetek, sportegyesületek, oktatási intézmények, civil szervezetek. A jelölést Orosháza Város Önkormányzata képviselő-testületének címezve, részletes írásbeli indoklással együtt legkésőbb 2011. február 11-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályára. A kitüntetésre vonatkozó rendelet a város honlapján (www.oroshaza.hu kezdőlap- önkormányzat-rendeletek) olvasható.

– A Mr. Tus iskola is komoly bázist képvisel. – Igen, a Mr. Tus birkózóiskolán keresztül szeretnénk biztosítani nagyon sok vidéki gyermek válogatottba kerülését. Azt kell, hogy mondjam, az iskolákban nehéz a helyzet, mert a gyermekek egyre kisebb százalékban akarnak mozogni, és sajnos sokszor a felnőttek is tehetnek erről. A sportnak a tanulással párhuzamosan kellene működnie. Ezen is változtatni kell tehát, és miért ne mi kezdjük el itt, Orosházán. vk Fotó: Kecskeméti Krisztina

SPORTHÍREK Orosháziak a dobogón Január 8-án Békésen rendezték meg a Vektor Kupa elnevezésű férfi és női megyei TOP 12 felnőtt asztaliteniszversenyt. Az ASE Orosháza hét versenyzővel képviseltette magát. Az indulókat két hatos csoportba sorsolták, ahol körmérkőzés után kialakult sorrend alapján az 1-2. helyezettek keresztbe játszással jutottak a döntőbe. Az „A” csoportban Tóth Kata valamennyi ellenfelét legyőzve csoportelsőként került az elődöntőbe, míg Andrási Kinga egyenletes teljesítménnyel a csoport második helyét szerezte meg a „B” csoportban. A két orosházi versenyző egymással játszott a döntőbe jutásért. Színvonalas mérkőzésen Tóth Kata 3-1 arányban nyerte kettőjük összecsapását. A döntőben Tóth Kata a Békési SE versenyzőjét, Póth Esztert győzte le 3-1 arányban, és megvédte előző évi elsőségét. A harmadik helyért lejátszott mérkőzésen Andrási Kinga magabiztos játékkal nyert a békési Sipos Renáta ellen 3-1 arányban, így két orosházi lány állhatott fel a dobogóra. bt Teremlabdarúgás Téli Kupa teremlabdarúgó torna 20 csapat részvételével. A csoportok állása két játéknap után. A csoport: 1. Makk 7 10 pont, 2. ULE (U19) 9 pont, 3. Zsiványok 7 pont, 4. Éden Büfé 6 pont, 5. Amstel FC 3 pont, 6. AKG Zrt. 0 pont, 7. OVTK United 0 pont. B csoport: 1. Telepi Ászok 6 pont, 2. Hungária 4 pont, 3. Sportivó 4 pont, 4. Retro Oilers SC 1 pont, 5. ULE RV (U19) 1 pont, 6. Orosházi Spartacus BC 0 pont. C csoport: 1. OVM Karsai SC 7 pont, 2. Liget Büfé 6 pont, 3. Ászok 6 pont, 4. Bavária 6 pont, 5. ULE (U17) 4 pont, 6. Barátság Orosfarm SC 3 pont, 7. Volán Nimród 0 pont.

SPORTMŰSOR Teremlabdarúgás. Téli Kupa teremlabdarúgó torna, Orosháza, Eötvös sportcsarnok, január 15–16., 9 óra. Asztalitenisz. ASE Orosháza-BSE Női Extraliga-mérkőzés, Gyopár Sportklub, január 15., 11 óra.


8

KÖZÉLETI HETILAP

HÍREK

Fogy az Alföld szálló

Nyilatkozniuk kell a munkavállalóknak a családi adókedvezmény igénybevételéről. Amennyiben a munkáltató nem biztosítja a formanyomtatványt, úgy az letölthető az adóhatóság weboldaláról is. Az adókedvezményre vonatkozó nyilatkozatokat a bérszámfejtést megelőzően, legkésőbb január 20-ig kell leadni, ügyelve arra, hogy a nyilatkozatot mindkét szülő munkáltatójának ki kell töltenie. Elismerés. Az AKG Zrt. 2010. december 2-án PEGAZUS DÍJ-at nyert, Magyarország legdinamikusabban fejlődő kis- és középvállalkozásai rangos elismerésben részesült, a Kelet-Magyarországi Régió Piacvezető Kategóriájában II. helyezést ért el. Jön a MAGOSZ elnöke. Az Orosházi Gazdakör gazdafórumot szervez január 21én, pénteken 15 órától a Pacsirta utcai Pártok házában. Vendég: Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, országgyűlési képviselő. Téma: Hogyan tovább? A mezőgazdaság helyzete 2011. januárban.

Az elmúlt egy hétben rendszeresen átsétáltunk a szerkesztőségből a térre és rögzítettük, hogyan haladnak a bon-

tási munkák. Hét nap alatt teljesen eltűnt a szálló éttermi része, a bár terasza, a konyha és a söröző. A gépek nem kegyelmeznek a vasbeton szerkezetnek, szabályosan szétharapják azt. A főépület felét is lebontották ezen idő alatt, és lapzártakor a markoló már építette azt a törmelékhalmot, melyre felmászva hamarosan nekikezd a szálló még megmaradt másik szárnyának bontásához is. Még lehet fotókat és videókat küldeni a néhai, működő Alföld szállóról. Ha van ilyen emléke, küldje be nekünk az info@oroscafe.hu e-mail címre, vagy hozza be szerkesztőségünkbe. A szálló bontásáról videók és fotók megtekinthetők a www.oroscafe.hu oldalon. Melega Fotók: Kecskeméti Krisztina

2011. JANUÁR 14., PÉNTEK

Fehértó, hóolvadás után Kirándulóknak kedvező, ragyogó napsütéses idő volt vasárnap. Kezembe vettem hát a fényképezőgépemet, hogy meglessem, milyen lehet hóolvadás után és jégolvadás közben a Körös–Maros Nemzeti Park kardoskúti területe. Fehértóra érve mintha egy más világba csöppentem volna, a látvány és a hangulat leírhatatlan. Egyszerre volt ijesztő a vízzel borított táj és felemelő a hely sajátos nyugalma. A hirtelen elolvadt hó után ébredni látszik a természet. Fotó: Rajki Judit

ANYAKÖNYV Házasságot kötött Németh József és Pótári Andrea Megérkeztek Csáki Róbert Sándor és Vass Ildikó leánya: Abigél; Berke Dániel és Madarász Éva leánya: Diána; Mezei Szabolcs és Fehér Judit fia: Mór Benedek; Czédula István és Lengyel Judit Renáta fia: Zénó; Nagy Zoltán László és Tóth Adrienn leánya: Zsófia

Élet a Cafén. Mától megújult formában olvashatja lapunkat az interneten,

Már az El Camino is üzlet?

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Pénteken eleinte marad a borongós idő, majd napközben délnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen bújik elő a nap. Délután 3 és 10 fok között lesz. Szombaton és vasárnap nyugaton változóan felhős lesz az ég többórás napsütéssel, míg keleten erősen felhős, párás, néhol ködös időre van kilátás, elszórtan gyenge esőkkel. Ez a kettősség a hőmérsékletben is megmutatkozhat. Hétfőn és kedden még maradhat a tavaszias hőmérsékletű január, majd várhatóan szerdától északkelet felől egyre hidegebb levegő szivároghat a Kárpát-medence térségébe.

KUTYASZORÍTÓ

„Leugrom a Caminóra…” – avagy hogyan tesszük tönkre a Világörökség egy részét? – ez volt a címe annak a nemrég tartott előadásnak, ami megnyitotta a Világjárók klubja első félévét. Török Zsolt találó címe sokakban felkeltette az érdeklődést, így az előadás kezdetére teljesen megtelt a Táncsics gimnázium földrajzi előadója. A tönkretétel valójában az élmény, a lényeg elvesztését jelentette, nem pedig a fizikai pusztítást. – Az El Camino, vagyis Szent Jakab útja zarándokút, 1993-tól pedig a Világörökség része. Noha ez egy szent út, sokan nem vallási célból mennek végig rajta, hanem kihívásnak tekintik – mondta Török

Zsolt, aki 2007 óta minden évben végigment már a 800 km-es úton, és tervei szerint ez még sokáig így lesz. Voltak, akik a túra közben néha buszra szálltak, majd pár kilométert gyalogoltak, aztán ismét a könnyített megoldás következett. A csomag – mint megtudtuk – körülbelül a testsúlyunk 10 százaléka lehet, hiszen a napi 25 kilométer nagyobb pakkal igen nehezen teljesíthető. Zsolt egy méretes (átlagosnak számító) hátizsákkal tette meg az utat, ami azért se súlyra, se nagyságra nem volt túl „barátságos”. Így meglepődve látta, hogy mások csupán egy kisméretű retiküllel sétálgatnak. Az általa „gyalog galoppok”nak nevezett utazók a csomagjaikat taxival vagy erre szakosodott futárszolgálatokkal vitették egyik állomásról a másikra. A fő gond az – mondta Zsolt –, hogy így elüzletiesedik ez az út, ahol már a vizet és az útbaigazítást is pénzért adják. Csakhogy ez egy olyan út, aminek az a célja, hogy formálja az ember lelkét. Itt mindenki csak magára számíthat. Arra, ami belefért a hátizsákjába és arra, ami a fejében van. Enélkül nem El Camino az út, amit végigjár az ember, hanem csupán 800 km valahol. Nesz

VILLOGÓ

Gazdára vár Kefír, a komondor jellegű kan kutya. Kefír szófogadó, nagy mozgásigényű kutyus, kertes házba ideális házőrző lehetne. Sürgősen gazdára vár a múlt heti számunkban bemutatott fajtatiszta, tigriscsíkos, staffordshire kan kutya is, ő szilveszter óta a menhely lakója. www.oroshaziallatvedok.hu

Nem figyelt a tolató autós. A Könd utcában történt személyi sérülés nélküli baleset január 6-án. Egy személygépkocsi tolatott ki egy parkolóból, miközben a vezetője a figyelmetlensége miatt nekiment egy másik, forgalmi okból álló autónak. Ittasság gyanúja nem merült fel – tájékoztatott a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese. A sínekre sodródott az ütközéstől. Két autó ütközött össze a város belterületén, a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében szerda délután. Az ütközés erejétől az egyik kocsi az út melletti vasúti sínekre sodródott. A balesetnek egy sérültje van, állapota nem súlyos, sérülése 8 napon belül gyógyuló.

ugyanis az OrosCafé.hu oldalain teljes egészében megnézhető és elolvasható az Orosházi Élet. A legújabb internetes megoldásokat alkalmaztuk a nyomtatott lap megjelenítésénél, így ha nincs Orosházán, ám érdekli a város hetilapja, kattintson a www.oroscafe.hu/oroshazi-elet oldalra, és máris forgathatja – virtuálisan – kedvenc lapját.

MEGKÉRDEZTÜK

Elégedett-e Orosháza fejlődésével? Szabó Gyuláné – Húsz éve lakunk Orosházán, véleményem szerint nagyon sokat fejlődött a város. Több építkezés is volt az elmúlt időszakban és épült kerékpárút is. Az Alföld szállót most bontják, szükség is volt rá, hisz nagyon rosszul nézett ki. Gyopáros is kiépült, szép lett. Elégedett vagyok. Hegedűs József – Lehet, hogy nem fejlődött látványosan annyit, mint 2006 előtt, de mindenképpen fejlődött. Én elégedett vagyok. Az anyagiak behatárolják a fejlesztéseket. Az Alföld szállóval kapcsolatban először azt gondoltam, jobb lett volna meghagyni szállodának, de a hozzáértők, akik megnézték, jobbnak látták lebontani. Viszont nem lett volna szabad hagyni magánkézbe adni és engedni azt, hogy ennyire tönkremenjen. Hogy főteret csinálnak a helyére? Lehet, hogy nem árt, hisz nincs főtere a városnak. Héjja Zsolt – Sokat fejlődött és változott Orosháza. Hiányosságok mindenütt vannak, miért pont itt ne lennének, de összességében elégedett vagyok a város fejlődésével. Munkahely kellene még sok embernek. Rákóczitelepen lakom, ami ott leginkább gondot okoz, a buszközlekedés. Mivel már nem csuklós busz jár, hanem hagyományos, így nagy a zsúfoltság. Jó lenne egy gyógyszertár is. Szerintem az Alföld szálló épületét a lebontás helyett jobb lett volna, ha felújítják. Kissné Sonkolyos Piroska – Jól fejlődik a város, de szerintem van még, ami kívánni valót hagy maga után. Nekem például nem tetszik, hogy lebontják az Alföldet. Jobb lett volna, ha valamit kezdenek az épülettel. Gyopáros nagyon szépen fejlődik, azt sajnálom, hogy nincs fedett medence. Általánosságban elmondható, hogy sokat fejlődött a város. Szeretek itt lakni.

Traffipax: Január 14-én, valamint 17-étől 20-áig mérnek Orosházán. Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén 14.550 példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Irimiás László. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., tel.: (68) 413-022/190-es mellék, fax: (68) 411-545, e-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja az Orosházi Média Kft. Terjesztés: Bacsúr Imréné (20) 217-2339. Nyomda: BENTOS-PRINT Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1416-4841

2011/2. szám Orosházi Élet  
2011/2. szám Orosházi Élet  

Orosházi Élet

Advertisement