Badanie efektów czytania od urodzenia

Page 1

Badanie efektów czytania od urodzenia Nowocześni, świadomi rodzice wspierają rozwój dziecka czytając mu od urodzenia. Czytanie nie jest jedynie edukacyjnym elementem w ciągu dnia, ale przybliża do siebie osoby w nie zaangażowane, tworząc intymną więź. Czytanie nie jest także domeną osób wyjątkowo wykształconych, albo ponadprzeciętnie zasobnych – niezależnie od tych czynników i wbrew trendom mówiącym o coraz rzadszym czytaniu, czytanie dzieciom staje się oznaką jakościowego rodzicielstwa.

Badanie zrealizowane na zlecenie Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom przez Ośrodek Ewaluacji ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): JONATHAN WARNER (CC BY-NC)


Projekt polegał na opracowaniu publikacji - Pierwszej Książki Mojego Dziecka, przystosowanej do sposobu i poziomu postrzegania książki przez małe dziecko. Egzemplarze PKMD były bezpłatnie rozdawane mamom na oddziałach położniczych. Książki miały zachęcić rodziców do czytania począwszy od narodzin dziecka.

Pierwsza Książka Mojego Dziecka została dobrze odebrana przez rodziców, a także – ich zdaniem – przez dzieci. Zawarte w niej wierszyki, ilustracje oraz informacje dla rodziców, oceniane są wysoko. Książka nie traci na atrakcyjności wraz z wiekiem dziecka – po roku od rozpoczęcia akcji ponad połowa uczestników badania nadal do niej sięga, co pozwala sądzić, że jest to atrakcyjny produkt, który nie jest wykorzystywany jednorazowo – mówi kierownik badania. ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): ohkylel @twitter (CC BY-NC-ND)


Na czytanie od urodzenia najczęściej decydowali się rodzice z jednym dzieckiem – model 2+1

dotyczył 67% badanych. Były to rodziny, które korzystały z pomocy dziadków tylko od czasu do czasu, a w podziale obowiązków dążyły do równowagi między zadaniami taty i mamy.

Dodatkowo były to osoby, które nieco później, niż statystyczna średnia dla Polski, zdecydowały się na pierwsze dziecko. To co łączy rodziców biorących udział w badaniu, to przekonanie, że miłość i wychowanie dziecka są najwyższymi wartościami. ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): Pink Sherbet Photography (CC BY)


Rodziny, które czytają dzieciom od urodzenia, są bardziej demokratyczne i nowoczesne, niż tradycyjne (choć odwołują się do tradycyjnych wartości). Podchodzą do rodzicielstwa bardziej świadomie, dbając o to, żeby od początku stymulować swoje pociechy w różnoraki sposób.

Choć w badaniu dzieci miały nie więcej niż rok, większość z nich miała już kontakt z zabawkami rozwijającymi dotyk, słuch, bywały na łące lub w lesie, spotkały się z innymi maluchami, miały kontakt ze zwierzętami. ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): SUZANNE SHAHAR (CC BY-ND)


Większość rodziców czytała swoim dzieciom codziennie do 10 minut. Ze względu na wzory czytania podzieliliśmy naszych badanych na 7 grup czytelników: Świadomych, Gorliwych, Aspirujących,

Regularnych, Zadaniowców, Zajętych i Niezaangażowanych. Bardziej intensywne czytanie dziecku idzie w parze z samodzielnym czytaniem książek – rodzice, którzy sami czytają dużo i często, spędzają czas czytając też maluchowi.

W przypadku rocznych dzieci trudno wskazać wpływ codziennego czytania na rozwój mowy lub funkcji społecznych – prawdopodobnie takie efekty będzie można zaobserwować, gdy dzieci osiągną wiek przedszkolny, tym bardziej jeśli utrzyma się trend czytania zaobserwowany w badaniu.

ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): SAYLUIIIIS (CC BY-SA)


Dla wydawców książek dla dzieci może być ważne, że rodzice częściej czytali dziecku

podczas zabawy, niż – jak to jest przyjęte tradycyjnie – przed spaniem. Zatem kontakt z książką jest formą spędzania czasu.

Pomagają w tym kolorowe obrazki, które rodzice i dzieci chętnie oglądają podczas lektury (robi tak 87% badanych). Opiekunowie podczas czytania bawią się też intonacją głosu (80% odpowiedzi), w czym pomagają utwory wierszowane oraz z podziałem a role.

ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): ERICA FIRMENT (CC BY)

Rodzice czytają dzieciom, bo sprawia im to przyjemność. Atrakcyjne obrazki, które ułatwiają wykonywanie tej czynności, dobry nastrój i zaangażowanie dziecka w historię, wspierają czytanie. Wzmacnianie tych elementów, może skłonić innych rodziców do większego zaangażowania.


Czytanie nade wszystko jest czynnością budującą więź

między rodzicem a dzieckiem. Na początku

warto czytać choćby przez kilka minut, tak, aby można było czerpać z tego jak najwięcej radości. Później wraz z rozwojem dziecka, warto zadbać, żeby książka stale była pod ręką, żeby wyrabiać w sobie i dziecku nawyk czytania. Wyznaczanie stałej godziny czytania, może być pomocne - robią tak częściej osoby z grupy Gorliwych czytelników.

Po roku czytania maluchowi,

83%

rodziców dalej była przekonana, że

warto czytać dziecku od urodzenia, a

95%

osób odpowiedziała, że jeśli

będzie mieć kolejne dziecko, również będzie mu czytać.


Zainteresowanych wynikami, zapraszamy do lektury raportu: http://goo.gl/Dko9HL

Badanie zrealizowane przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Badanie panelowe od kwietnia 2014 do marca 2015 na próbie 2500 osób ZDJĘCIE (MODYFIKOWANE/CROPPED): CARBONNYC (CC BY)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.