Gracias 7 Textboken

Page 1

7 7

Gracias

Gracias

7

Örjan Hansson  David Llanos Saavedra

Gracias är ett komplett läromedelspaket för skolår 7–9. Gracias 7 kan användas både av elever som är nybörjare och elever som har läst spanska i år 6. Gracias 7 består av • Textbok • Övningsbok • Lärarhandledning med facit till övningsboken för kopiering • Lärar-cd • www.gracias.nu Avgiftsfri hemsida med övningar samt textbokens texter för avlyssning och nedladdning

O

TEXTBOK Örjan Hansson  David Llanos Saavedra

s a i c Gra

rjan Hansson Läromedel AB

Kod?

O

Örjan Hansson Läromedel AB


O

rjan Hansson LÄROMEDEL AB

Hemsida www.gracias.nu E-post info@gracias.nu Gracias 7, Textboken ISBN 978-91-86451-00-4 © 2009 Örjan Hansson och Örjan Hansson Läromedel AB Redaktör: Kerstin Rydén Formgivning: Anna Hild Design Tecknare: Christina Alvner, Leif Högström och Thomas Fehrm Bildredaktör: Marie Olsson Vi vill tacka Åsa Stålberg på Norrhammarskolan i Skellefteå för granskning och värdefulla synpunkter. Teckningar: Alvner, Christina: sid. 10-15, 24-25, 36, 38-45, 50-51, 58-64 Fehrm, Thomas: sid 26-27 Högström, Leif: kartorna på omslagets insidor, sid 3 (samt övriga möss i boken), 6, 8-9, 17, 19, 20 (kartan), 28-29, 31, 37, 52-53, 65, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 81, 84-85, 108 Fotografier: se sidan 107 Första upplagan Fjärde tryckningen Tryck: Elanders Sverige AB 2014

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Gå gärna in på deras hemsida och läs om hur den fungerar: www.svanen.nu

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.


Välkommen till Gracias! I Gracias kommer du att få lära dig massor av vardagsspanska. Just sådant som är bra att kunna när du åker till Spanien, som att köpa glass, småprata och att tala om för folk att de ska tala långsammare. Du kommer också att få lära dig mycket både om Spanien och om de olika spansktalande länderna i Latinamerika. Med Gracias kan du själv välja vilken takt du vill jobba i. Du kan välja att koncentrera dig på de 16 baskapitlen i boken. Där hittar du allt du behöver. Men om du vill lära dig ännu mer och gå framåt snabbare, kan du läsa fördjupningstexterna Más Textos och göra extra övningar till varje kapitel. När du gör dina läxor hemma kan du logga in på www.gracias.nu och lyssna på texterna och göra övningar på nätet. Till slut: ett bra tips på hur du lär dig språk ännu bättre. Titta på bokens framsida! Chansa ibland, och hoppa! Många gånger klarar du mer än du tror. Vi hoppas att du kommer trivas med Gracias. ¡Buena suerte! Lycka till! Författarna

3


S I DA

KA P IT E L

IN N EH Å L L

6

A SPANSKAN I VÄRLDEN

Världskarta med frågesport Spanskan och spanska namn

10

1 Hola, ¿cómo te llamas?

Hälsningsfraser, tala om vad man heter

Räkneord 1–10 me llamo, te llamas

12

2  Quiero un helado

Köpa glass och läsk

Räkneord 11–15

14

3  ¿Cuántos años tienes?

Heter/ålder/bor/syskon/gillar Realia: Latinamerika

un, una Räkneord 16–20

18

4  Más despacio, por favor

Husdjur, klassrumfraser

Verbet tener i sing.

20

B ESPAÑA

Frågesport om Spanien Realia: Tjurfäktning, dubbade filmer, Visste du att?

24

5  El colegio internacional

Berätta om sig och sin familj

ar-verb i sing. Genitiv

26

6  Colores y casas

Färger, vänster/höger/ i mitten

el, la Räkneord 1–99

28

7 Ropa

Kläder

Adjektiv i sing.

30

8  Las personas en la clase

Beskriva personer: utseende och kläder

los, las Adjektiv i pl.

32

C ANDALUCÍA

Realia: Andalusien på spanska och svenska Visste du att?

36

9  ¿A qué hora comes?

Berätta om en dag

Klockan Veckodagarna

38

10  El abuelo está de visita

Tala om sin fritid

er-verb i sing. Verbet ir i sing.

4

GRA MMATIK


S I DA

KA P IT E L

IN N EH Å L L

GRA MMATIK

40

11    ¿Tocas algún instrumento?

Fritidsord, frekvensord: ofta, ibland osv.

Presens av ar- och er-verb

42

12   Yo tengo

Samtala om vad man har och måste göra

Presens av tener och tener que

44

Extratext: El perrito y    la carne

En tecknad fabel

46

D AMÉRICA LATINA

Realia: Latinamerika på spanska och svenska Visste du att?

50

13  Una chica bonita

Tala med kompisar

52

14  Qué tiempo hace en…?

Väder, årstider, månader, födelsedag

54

15    ¿De dónde eres?

Realia om Latinamerika, släktord

Presens av ser

56

16  Este fin de semana

Tala om framtiden

Futurum

58

Teatro: Una visita en             Barcelona

En teaterpjäs för repetition och dramatisering

65

La Navidad en España

Realia: Julen i Spanien

66

Más textos

Extratexter till samtliga kapitel

85

¿Tienes buena memoria?

Minnesträning

86

Palabras

Vanliga ord i exempelmeningar

91

El tiempo libre

Vanliga ord på temat fritid

92

Minigrammatik

En kort översikt

102

Ordlista

Presens av ir

Spansk-svensk ordlista

5


2

12  doce

Quiero un helado


El vendedor

Hola, Daniel. ¿Qué tal?

Daniel

Muy bien, gracias. Quiero un helado grande. ¿Cuánto cuesta?

El vendedor

3 euros.

menú meny helado glass grande stor pequeño liten refresco läsk café kaffe té te vendedor försäljare quiero jag vill ha un en, ett ¿cuánto cuesta? hur mycket kostar det? buenos días god dag o eller por favor tack (som engelskans please) ¿algo más? något mer? no nej

---Elena

Buenos días.

El vendedor

Hola, buenos días.

Elena

Quiero un refresco.

El vendedor

¿Grande o pequeño?

Elena

Pequeño, por favor.

El vendedor

¿Algo más?

Elena

No, gracias. ¿Cuánto cuesta?

El vendedor

2 euros.

¿Cuánto cuesta? melodi

Buenos días

My darling Clementine

¿Cuánto cuesta un helado? ¿Cuánto cuesta un café? ¿Cuánto cuesta un refresco, muy, muy grande? ¿Y un té?

11

once

Buenas tardes

12 13 14

doce

trece

catorce

15

quince

Buenas noches

buenas tardes buenas noches

god eftermiddag godnatt

M Á S T E X T O S 67

trece

13


5

El colegio internacional Elena estudia en un colegio internacional en Madrid. En el

el colegio skolan colegio hay chicos y chicas de muchos países diferentes. internacional internationell Elena no es de España, es de Suecia. Su padre es de Suecia estudia hon studerar también, pero su madre es de Ecuador. el chico pojken la chica flickan 5 Ahora la familia vive en Madrid, la capital de España. La muchos många madre de Elena, que se llama Gloria, es médica. Gloria trabaja diferentes olika en un hospital muy grande en Madrid. Su padre no trabaja, no es de hon är inte ifrån Suecia Sverige estudia español en la universidad de Madrid. Elena tiene un su hennes, sin hermano también, se llama David. Pero el hermano de Elena el padre pappan 10 no vive con la familia en Madrid. Tiene 22 años y vive y la madre mamman ahora nu trabaja en Suecia. la familia familjen En casa Elena habla sueco con su padre y español con su vive han/hon bor madre. que som la médica läkaren trabaja hon arbetar El padre de La madre de el hospital sjukhuset la universidad universitetet Elena se Elena se llama con med llama Anton. Gloria. en casa hemma el sueco svenskan el español spanskan

El hermano de Elena se llama David.

24  veinticuatro


Elena está con su amiga Alicia en el Parque del Retiro, Madrid

Alicia

Elena, ¿qué lenguas hablas?

Elena

Hablo español, inglés y sueco.

Alicia

Hablas muy bien español.

Elena

Bueno, hablo español con mis amigos en el colegio y la lengua språket hablas talar du con mi madre en casa.

Alicia

Pero, ¿no hablas sueco en casa?

Elena

Sí, hablo sueco con mi padre. Mi padre no habla español. Estudia español, pero no habla mucho.

5

¿qué? vilka?

hablo jag talar el inglés engelskan bueno tja mucho mis mina el amigo vännen

M Á S T E X T O S 71

veinticinco

25


D

diferente olika en casi todos i nästan alla estos de här son de är más grandes que större än el más grande den största veces gånger la gente folket, människorna unos ungefär hispanohablante spansktalande sólo bara los Estados Unidos USA este det här va a tener kommer att ha según enligt el pronóstico prognosen

46  cuarenta y seis

AMÉRICA LATINA  5

10

En América Latina hay muchos países diferentes y en casi todos hablan español. Muchos de estos países son muy grandes: Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Chile son todos más grandes que España. ¡El más grande, Argentina, es seis veces más grande! Mira el mapa en la página 17. También hay mucha gente allí. América Latina tiene unos 400 millones de hispanohablantes. En España hay “sólo” unos 45 millones. Hay muchos hispanohablantes en los Estados Unidos también. Ahora (en 2010) hay unos 50 millones, pero en el año 2050 este país va a tener unos 100 millones de hispanohablantes, según los pronósticos.

Santiago, la capital de Chile.


¡Música! La música de América Latina es muy popular. Hay varios tipos diferentes, por ejemplo la salsa, el tango y la música del Altiplano.

Celia Cruz, la Reina de la Salsa

del Altiplano la reina

från Anderna drottningen

cuarenta y siete

47


Machu Picchu, inkaindianernas stad i Peru.

Visste du att …? e Kristoffer Kolumbus lämnade Europa och seglade västerut i hopp om att hitta en genväg till Indien. När han ”upptäckte” Amerika 1492 trodde han att han hade kommit till Indien. Därför kallas öarna där än idag för Västindien. e Den spanska erövringen av Amerika gick väldigt fort. Redan 1520 vajade den spanska flaggan från Chile i söder till långt upp i nuvarande USA.

48  cuarenta y ocho


e Enorma rikedomar fraktades hem till Spanien. När spanjorerna tillfångatog inkarikets härskare i Peru krävde de ett stort rum fyllt med guld som lösensumma. De fick sitt guld – och dödade sedan inkahövdingen. e Latinamerika kämpade både politiskt och med vapen i hand för sin frigörelse från Spanien under åren 1811– 1825. Många latinamerikaner, till exempel den berömde frihetshjälten Simón Bolívar, drömde om att upprätta ett enda stort latinamerikanskt land. Så blev det inte. e I Latinamerika finns nu över 20 länder med spanska som officiellt språk.

El secreto

En pojke från Peru

Hemligheten

Så småningom lyckades chefen för can-

En god vän berättade en hemlighet för

Han gick med på att komma, men ställde

mig i mitten av 1970-talet. Hon var chef

som villkor att det inte skulle vara någon

för cancerkliniken på det stora sjukhuset

publicitet, inga fotografer. Han kom och

”12 oktober” i Madrid. Hemligheten rör-

satt länge och pratade med pojken. Han

de den legendariske chilenske fotbolls-

kom på nytt och hade med sig presenter

spelaren Ivan Zamorano som var stor

och han kom alltid ensam. Han fortsatte

skyttekung i Real Madrid vid den tiden.

att komma så länge pojken levde. Det

På sjukhuset hade de en liten pojke med

stod inte ett ord om saken i tidningen,

usel prognos. Man frågade honom vad

ingen på avdelningen berättade något

han allra helst ville ha, han fick välja vil-

och jag stod under tysthetslöfte. Ett löfte

ken leksak han ville. Han ville bara en

som jag nu efter många år har lösts från.

sak: träffa sin store idol, Zamorano. Det

Det hjälps inte, goda gärningar blir

var lättare sagt än gjort. Real Madrids

på något sätt ännu godare när de utförs

stjärnor lever helt avskärmade från alla

bortanför strålkastarljusen.

cerkliniken få kontakt med Zamorano.

de mer eller mindre vettiga personer som vill komma dem inpå livet.

Nathan Shachar DN–korrespondent

M Á S T E X T O S 80

cuarenta y nueve

49


Teatro

Una visita en Barcelona

La recepcionista (2)

Taxista 1 (3)

Julia, una chica de Suecia (16)

58  cincuenta y ocho

Una policía (3)

Taxista 2 (10)

Bjørn, un chico de Noruega (11)

la recepcionista el dueño

Siffrorna inom parentes anger antal repliker som varje person har.

Una señora (2)

El dueño del hotel (7)

Tilde, una chica de Dinamarca (10)

receptionisten ägaren

Timo, un chico de Finlandia (12)


1 Un avión de Copenhague llega al aeropuerto de Barcelona. Entre los pasajeros hay cuatro jóvenes. Están de vacaciones y ahora van a ir a su hotel.

Timo  5

Buenas tardes, señora. ¿Dónde está la parada de taxis, por favor?

Una señora Está allí, a la izquierda.

10

Timo

Gracias.

La señora

De nada.

Taxista 1

Hola, jóvenes. ¿Adónde vais?

Bjørn

Vamos al centro. ¿Cuánto cuesta?

Taxista 1

Cuesta 5 euros…

Bjørn

Está bien.

Taxista 1

… por persona.

Bjørn

Copenhague Köpenhamn ¿Por persona? Es muy caro. Vamos a preguntar llega (det) ankommer a otro taxista.

15

Tilde Taxista 2 20

Tilde

el avión

flyget

el aeropuerto flygplatsen entre bland, mellan Señor, ¿cuánto cuesta un taxi al centro de el pasajero passageraren Barcelona para cuatro personas? los jóvenes ungdomarna de vacaciones på semester No importa cuántas personas son, cuesta unos ahora nu 12 euros. van a ir de ska åka la parada de taxis taxistationen Muy bien. Vamos al hotel Bilbao. de nada det var inget Está en el centro. adónde vais? vart ska ni? vamos a vi ska till por per caro dyrt vamos a preguntar vi ska fråga otro annan no importa det spelar ingen roll son (de) är unos cirka

cincuenta y nueve

59


M Á S T E X T O S 11 ¿Tocas algún instrumento?

Rafael habla de su interés en la música Escucho música por gusta el silencio,

habla de el interés en por lo menos al día a mí no me gusta el silencio quiero tener salgo a correr

han talar om intresset för åtminstone om dagen jag gillar inte tystnaden jag vill ha jag (går ut och) joggar

5

10

−La música es muy importante para mí. lo menos 6 ó 7 horas al día. A mí no me siempre quiero tener música, cuando estudio, cuando salgo a todo el tiempo hela tiden correr, en la cama, todo el tiempo. Escucho música de varios varios tipos olika typer compro jag köper tipos diferentes. Compro muchos cd:s, pero también bajo bajo jag laddar ner música de Internet. A veces voy a conciertos, pero si los el concierto konserten artistas son famosos, las entradas son muy caras. La hermana si om la entrada (inträdes-)biljetten de uno de mis amigos trabaja con conciertos y dos o tres veces caro/-a dyr al año nos da entradas gratuitas para grupos muy buenos. uno de mis en av mina ¡Qué chica más simpática!, ¿no? veces gånger Puedes escuchar a los favoritos de Rafael en Internet.

78  setenta y ocho

al año om året nos da hon ger oss gratuito/-a gratis el grupo gruppen ¡qué chica más vilken jysst tjej! simpática! ¿no? eller hur? puedes du kan


12 Yo tengo  M Á S T E X T O S

¿Qué día te gusta más? El lunes por la mañana tengo inglés.

Me gusta mucho la educación física.

No me gusta el jueves. Siempre tenemos muchos deberes.

HORA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8.55 a 9.50

Inglés

Lengua

Educación física

Lengua

Matemáticas

9.50 a 10.45

Matemáticas

Química/Física

Dibujo

Matemáticas

Geografía

10.45 a 11:20

Lengua

Ciencias sociales

Geografía

Ciencias sociales

Música

11.20 a 11.50

R

E

CR

E

O

11.50 a 12:45

Religión

Matemáticas

Tutoría

Historia

Inglés

12.45 a 13.35

Educación física

Taller

Inglés

Biología

Ciencias sociales

13.35 a 14.40

Historia

Taller

Química/Física

Biología

Titta på schemat och försök klura ut vad de olika ämnena heter på svenska. Använd den spansk-svenska ordlistan om du behöver.

Anita

La física es muy interesante.

Javier, ¿te gusta tu horario?

Javier Sí, es bastante bueno. Anita

¿Y qué día te gusta más?

Javier El miércoles.  5

Anita

¿Por qué?

Javier Porque tengo educación física y mi favorita, el dibujo. ¡Y porque termino temprano!

¿te gusta más? tycker du bäst om? el horario schemat ¿por qué? varför? (där-)för att asignatura porque la educación física idrotten el dibujo bilden temprano tidigt

setenta y nueve

79


PA L A B R A S

Palabras Viktiga meningar och ord Här är en lista med meningar med vanliga ord och uttryck från bokens kapitel. Du kan jobba med dem på olika sätt: A . Ö V E R S Ä T T M E N I N G A R N A F R Å N S PA N S K A T I L L S V E N S K A .

e Lägg ett papper över de svenska meningarna. e Läs den första spanska meningen. Översätt den muntligt. e Flytta ner papperet, så att du ser den svenska meningen. Rätta. e Fortsätt med nästa spanska mening, översätt och rätta. e Du kan också översätta med en kamrat. Du läser en mening i taget. Din kamrat översätter, utan att titta i boken. Byt roller. B . Ö V E R S Ä T T O R D E N M E D F E T S T I L F R Å N S V E N S K A T I L L S PA N S K A .

e Lägg ett papper över de spanska meningarna. e Översätt orden med fet stil muntligt. e Flytta ner papperet så du ser ordet på spanska. Rätta. e Fortsätt med resten av orden, översätt och kontrollera att det blev rätt. C . Ö V E R S Ä T T M E N I N G A R N A F R Å N S V E N S K A T I L L S PA N S K A .

e Arbeta på samma sätt som när du översatte från spanska till svenska.

86  ochenta y seis


PA L A B R A S

1  Hola, ¿cómo te llamas? 1 2 3 4

Vad heter du? ¿Cómo te llamas? Jag heter Pedro. Me llamo Pedro. Hur är läget? ¿Qué tal? Och du? ¿Y tú?

2  Quiero un helado 5 6 7 8 9

Jag vill ha en glass. God dag. En liten läsk. Något mer? Hur mycket kostar en glass?

Quiero un helado. Buenos días. Un refresco pequeño. ¿Algo más? ¿Cuánto cuesta un helado?

3  ¿Cuántos años tienes? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hur många år är du? ¿Cuántos años tienes? Jag är 14 år. Tengo 14 años. Hur många syskon har du? ¿Cuántos hermanos tienes? Har du syskon? ¿Tienes hermanos? Jag har en syster. Tengo una hermana. Jag bor i Madrid. Vivo en Madrid. Var bor du? ¿Dónde vives? Gillar du Madrid? ¿Te gusta Madrid? Jag gillar Spanien. Me gusta España. Var ligger Valencia? ¿Dónde está Valencia? Jag är från Spanien. Soy de España.

4  Más despacio, por favor 21 22 23 24 25 26

Jag förstår inte. No comprendo. Långsammare, tack (”please”). Más despacio, por favor. Vad betyder “rata”? ¿Qué significa “rata”? Hur säger man “do you like it?” på spanska? ¿Cómo se dice “do you like it?” en español? Jag vet inte vad han heter. No sé cómo se llama. Kan du hjälpa mig? ¿Me ayudas, por favor?

ochenta y siete

87


M I N I G R A M M AT I K

Minigrammatik 1 Artiklar (un, una, el, la, los, las)

s. 92

2 Substantiv (chico, casa)

s. 93

3 Genitiv (la casa de Eva)

s. 94

4 Adjektiv (grande, pequeño)

s. 94

5 Verb (hablo, estudias)

s. 95

6 Pronomen (yo, tú, él, ella etc.)

s. 98

7 Frågeord (¿Qué? ¿Cómo?)

s. 99

8 Räkneord (uno, dos, tres…)

s. 100

9 Klockan (¿Qué hora es? Son las…)

s. 101

1 Artiklar OBESTÄMD ARTIKEL

un un helado en glass un gato en katt

una una casa una playa

ett hus en strand

Ett och en heter på spanska un och una. Un står framför maskulina ord (som ofta slutar på -o). Una står framför feminina ord (som ofta slutar på -a). Tengo un helado.

92  noventa y dos

Jag har en glass.

Artiklar är småord framför substantiv. Artiklarna kan vara obestämda: en, ett, eller bestämda: den, det


M I N I G R A M M AT I K     BESTÄMD ARTIKEL Singular (ental)

el la el helado glassen la casa el gato katten la playa

huset stranden

Plural (flertal)

los las los helados glassarna las casas los gatos katterna las playas

husen stränderna

El och los står framför maskulina ord (som ofta slutar på -o i singular, -os i plural). La och las står framför feminina ord (som ofta slutar på -a i singular, -as i plural).

2 Substantiv Singular Plural

helado helados (glass glassar) chica chicas (flicka flickor) madre madres (mamma mammor) Substantiv som slutar på vokal får -s i plural.

capital capitales (huvudstad huvudstäder) suéter suéteres (tröja tröjor)

Substantiv är namn på saker: boll, hund, flod

Vokaler är bokstäver som t.ex. a, e, i, o

Konsonanter är bokstäver som t.ex. b, c, d, f, g, h

Substantiv som slutar på konsonant får -es i plural.

noventa y tres

93


7 7

Gracias 7 består av • Textbok • Övningsbok • Lärarhandledning med facit till övningsboken för kopiering • Lärar-cd • www.gracias.nu Avgiftsfri hemsida med övningar samt textbokens texter för avlyssning

O

Örjan Hansson  David Llanos Saavedra

Gracias är ett komplett läromedelspaket för skolår 6-9, framtaget för Lgr 11. Gracias 7 kan användas både av elever som är nybörjare och elever som har läst spanska i år 6.

Gracias

Gracias

7

TEXTBOK Örjan Hansson  David Llanos Saavedra

s a i c Gra

rjan Hansson LÄROMEDEL AB

O

Örjan Hansson Läromedel AB


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.