Gracias 7 LH

Page 1


GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNINGEN

I detta utdrag ur Gracias 7, Lärarhandledningen hittar du följande: • Innehållsförteckningen • Kommentarer till ett par kapitel. Det finns omfattande kommentarer med förslag till arbetsgång, läxor och allmänna tips osv. till samtliga kapitel i textboken. Här kan du se exempel på detta • Ett antal kopieringsunderlag i lärarhandledningen och dessutom färdiga prov till vart fjärde kapitel


Innehåll

INNEHÅLL

Tankarna bakom Gracias Detta ingår i läromedlet Gracias Övningarna på hemsidan Hur hjälper Gracias eleverna att nå kursmålen? Mål och planering Läxor Kommentarer till proven Tala spanska! Ord, ordlekar och spel Textboken: Kapitel för kapitel Kopieringsunderlag: Innehållsförteckning och kommentarer Kopieringsunderlag Facit till kopieringsunderlag Prov Facit till prov Facit till övningsboken Manus till hörövningar och hörförståelseprov

¡Bienvenidos!

3

4 5 6 8 9 10 10 11 12 14 54 56 130 137 157 161 178


Textboken: Kapitel för kapitel

Textboken: Kapitel för kapitel INLEDNING Boken inleds med realia men det kan ändå vara roligt att börja direkt med lite spanska. Fråga om eleverna kan några ord på spanska. Skriv på tavlan de ord eller fraser de redan kan. Hjälp gärna till och ge några ord och fraser som finns i kapitel 1. Körläs orden på tavlan med fokusering på de ord som kommer i kapitel 1. Fortsätt sedan med realian i boken. Därefter återkommer ni till den spanska du tidigare skrev på tavlan. När ni sedan börjar med kapitel 1, t.ex. nästa lektion, får eleverna känslan av att de redan kan en del eftersom orden och fraserna är bekanta.

A Spanskan i världen Kapitlets mål

Att lära sig lite om • spanskan i världen • hur olika språk liknar varandra

TEXTBOKEN SID. 6-9 Detta första realiaavsnitt har följande upplägg:

Sid. 6-7 Lite information om spanskans stora roll i världen samt en frågesport. Sid. 8 Olika språk och likheter mellan språken. Sid. 9 Lite om spanska namn, vilka som är populära osv. Språken i världen

Listor över vilka språk som är störst är alltid lite osäkra, men ungefär så här brukar det så ut: 1. Mandarin 935 milj. (en kinesisk dialekt) 2. Spanska 387 milj. 3. Engelska 365 milj. 4. Hindi 295 milj. (största officiella språket i Indien) 5. Arabiska 280 milj. 6. Portugisiska 204 milj. (Brasilien, Mozambique, Angola, m.fl.) 10. Tyska 120 milj. 11. Franska 74 milj. (inkl. gamla franska kolonier) Skriv gärna upp listans nummer 1-11 på tavlan och låt eleverna komma med förslag på vilka språk som ska skrivas in vid de olika numren. Varför tror eleverna att de olika språken är så stora?

14


Textboken: Kapitel för kapitel

Kuriosa

Spanska talas fortfarande i Filippinerna där det var det officiella språket i 300 år. Det talas dock nu endast av en minoritet av invånarna. Namnet Filippinerna kan härledas till Kung Filip II av Spanien. Förnamn

Populära spanska namn kommer ofta från Bibeln. Ett exempel: Dolores är en förkortning av La Virgen María de los Dolores Jungfru Maria av smärtorna. Efternamn

Bruket av två efternamn kom till på 1500-talet. På så sätt kunde folk vara säkra på att en person hade tvättäkta kristna förfäder både på mammans och pappans sida, vilket var mycket viktigt efter det att spanjorerna hade avslutat återerövrandet av hela den iberiska halvön från araberna. Här är de 5 vanligaste spanska efternamnen: García, Gonzalez, Rodriguez, Fernandez och Lopez. Ändelsen -ez som avslutar de flesta efternamnen kommer antagligen från gotiskan och betyder “barn av” (hijo de), dvs. -ez motsvarar den svenska ändelsen -son. En annan teori är att det är en utveckling av en genitivändelse, som engelskans ’s (Fernando’s).

ÖVNINGSBOKEN SID. 5-6 Här finns några övningar om spanskan i världen samt en övning där eleverna jämför internationella ord på spanska, svenska och engelska.

KOPIERINGSUNDERLAG 4 ¿Cómo te llamas?

Ett antal spanska förnamn, där uppgiften är att bestämma vilka som är pojkrespektive flicknamn. Antingen kan man använda bilden som overhead och fråga eleverna i helklass eller också kan eleverna tävla i par med att dela upp namnen i pojk- och flicknamn.

jjjjjjjj

15


Textboken: Kapitel för kapitel

1 Hola, ¿cómo te llamas? Kapitlets mål Att kunna • hälsa och tala om vad man heter • räkna från 1-10

TEXTBOKEN SID. 10-11 Allmänt

Det blir många korta moment så här i början. Lyssna, körläs dialoger och ordlista, högläsning i helklass och i par, körläs räkneorden. Variation: Skriv upp dialogerna på tavlan och körläs. Det är lättare att få högre energi i klassen om eleverna inte tittar ner i sina böcker. Variera ytterligare genom att sudda bort smådelar av dialogerna. På så vis sätter eleverna automatiskt igång med att memorera ord och uttryck. Räkneorden presenteras stegvis i fyra olika kapitel för att ge möjligheter till upprepad variation i arbetet: bingo, minnesövningar/tävlingar osv. Läxförslag

Precis i början kan det vara bra att inte ge eleverna i uppgift att lära sig ord och uttryck utantill. Det blir lätt att några lär in fel uttal. Det är bättre att fokusera på att ge eleverna bra rutiner. De kan ta hem boken och bekanta sig med hemsidan: lyssna på dialogerna, öva uttal och arbeta med webbövningarna.

ÖVNINGSBOKEN SID. 7-10 Allmänt om övningsboken: I varje kapitel finns en hörövning, någon gång två. Varje kapitel innehåller dessutom minst en extraövning för elever som arbetar lite snabbare och vill ha en extra utmaning. Det finns också alltid flera muntliga övningar, oftast parövningar. En återkommande muntlig övningstyp kallas ¡Hablamos más! Den går givetvis utmärkt att använda också skriftligt. Ett rimligt mål för de flesta elever är att, efter läxa och arbete med övningarna, kunna föra en konversation liknande den i Hablamos más. För att ge eleverna självförtroende kan det då vara bra att låta de flesta språkfelen passera utan kommentar och/eller åtgärd. C-delen av övningarna, dvs. att slå igen boken och gör en liknande dialog med en kamrat, tenderar många elever att hoppa över om de inte påminns om att den delen är viktig. Att gå från övning i att översätta, dvs. helt bundet tal, till att fritt prata om ungefär samma saker är ett viktigt mellanled på väg mot ett eget talspråk. Eftersom detta är första kapitlet kan det vara lämpligt att arbeta med övningarna tillsammans i helklass så att eleverna förstår upplägget och känner sig trygga med det och motiverade att fortsätta. Du kan på så sätt också lättare kontrollera att alla

16


Textboken: Kapitel för kapitel

klarar övningarna bra. Extra träning på räkneorden finns som kopieringsunderlag.

MÁS TEXTOS TB sid. 66

Texten Deportes en España består av några få meningar om sport som hela klassen kan lyssna på/läsa samt gissa betydelsen av. ÖB sid. 116

En allmän kommentar: Det finns alltid en sida med övningar i övningsboken till varje kapitel i Más Textos. I kapitel 1 handlar det om att para ihop sporter på spanska och svenska. Håller några elever aktivt på med någon av sporterna eller med andra sporter? Ge gärna fler spanska sportord, t.ex. tenis, hockey sobre hielo, voleibol, natación, kickboxing, baloncesto, esquiar …

HEMSIDAN På www.gracias.nu finns extra övningar som fokuserar på ett 10-tal ord och uttryck från texten. Dessutom kan eleverna öva uttal och göra ett minitest samt övningar även till Más Textos. Eleverna kan arbeta med övningarna hemma eller i skolan, enskilt eller tillsammans.

KOPIERINGSUNDERLAG 5 Memory med räkneorden 1-10

Eleverna spelar i par eller mindre grupper. Kopiera på färgat papper så att texten inte syns på baksidan innan du klipper isär bitarna. Lägg varje memoryspel i ett kuvert.

jjjjjjjjjj

2 Quiero un helado Kapitlets mål

Att kunna • köpa glass och läsk • räkna från 1-15

17

www.gracias.nu


KOPIERINGSUNDERLAG 2

Sätt upp egna mål för dina studier i spanska!

Du kan ha stora allmänna mål: • att det ska gå bättre i spanskan • att du alltid ska göra läxorna • att du inte ska prata med kompisarna på lektionerna om annat än spanska Du kan också sätta upp tydliga delmål: När jag gör läxan och jobbar på hemsidan ska jag • alltid lyssna på texten • repetera övningar jag tycker är svåra • ha alla rätt på minitestet • lyssna på Más Textos • snabbt repetera föregående kapitel Förslag på fler delmål: När jag gör läxan ska jag • lära mig x stycken nya ord och uttryck • alltid jobba med Palabras • inte plugga mer än 20 minuter • inte jämföra mig med andra

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

57


KOPIERINGSUNDERLAG 7

KAPITEL 2

Vem kommer först? Spelregler. 3 - 4 spelare turas om att slå med tärningen. Om man t.ex. slår en femma, får man flytta fem steg, men man måste kunna översätta ordet/orden i varje ruta man passerar med tydlig röst så alla kan höra vad man säger. Om man säger fel i en ruta måste man gå tillbaka till föregående ruta. En medspelare säger rätt översättning av ordet man missade.

8

5

START 7

14 12

3 liten en glass

11 nej

stor god dag

stor

13

jag heter

11 något mer?

MÅL 12

9

mycket bra

tack 15

en läsk

2 hej

hej då

hur är det? 6

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

och du? 62


KAPITEL 3

KOPIERINGSUNDERLAG 9

Korsord A. Lös korsordet med räkneord mellan 1 och 20. 20

18

7 12 16

17 3

4 13

8

11 14

9

10 2

1 5 6

19

B. Skriv räkneorden med siffror på de små raderna. catorce cinco cuatro diecinueve dieciocho dieciséis diecisiete diez doce dos nueve ocho once quince seis siete trece tres uno veinte GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

C. Öva på att läsa räkneorden och översätta dem muntligt till svenska i den ordning de står i tabellen.

D. Fortsätt öva muntligt, men nu från svenska till spanska. Om du vill kan du jobba med en kamrat och tävla om vem som snabbast kan översätta alla räkneorden till spanska.

64


KAPITEL 4

3 ¿Cuántos años tienes? (Lola y Eusebio) L: E: L: E: L: E: L: E: L: E: L:

¡ Hablamos más!

Hej, vad heter du? Jag heter Eusebio. Jag heter Lola. Hur gammal är du? Jag är 13 år. Har du syskon? Ja, jag har två syskon, en bror och en syster. Var bor du? Jag bor i Málaga. Tycker du om Málaga? Ja, jag tycker mycket om den.

4 Más despacio, por favor (John y Ana) J: A: J: A: J: A: J: A: J: A:

Har du syskon? Ja, jag har en syster. Hon är 15 år. Har du djur också? Ja, jag har en hund. Och du? Långsammare, tack. Jag förstår inte. Ja … jag har en hund … Vad betyder “perro”? Det betyder “dog”. Jag förstår. Vad heter din hund? Den heter Rosa. Jag tycker mycket om den.

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

KOPIERINGSUNDERLAG 19

74


GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

66

KOPIERINGSUNDERLAG 11

Långsammare, tack.

Más despacio, por favor.

KAPITEL 4


KAPITEL 5

KOPIERINGSUNDERLAG 24

El colegio internacional Översätt först orden i ordlistan under texten. Sätt sedan in dem i luckorna i texten.

Elena estudia en un ________________internacional en Madrid. En el colegio ______________chicos y chicas de muchos países ______________. Elena no es ________________España, es de Suecia. _________ padre es de Suecia también, pero su madre es de Ecuador. ______________la familia vive en Madrid, la capital de España. La madre de Elena, _____________se llama Gloria, es médica. Gloria _________________en un hospital muy grande en Madrid. Su padre no trabaja, _________________ español en la universidad de Madrid. Elena tiene un hermano también, se llama David. Pero ______________________no vive ___________________la familia en Madrid. Tiene 22 años y vive y trabaja en Suecia. ___________________Elena habla ________________con su padre y español con su madre.

ahora con de diferentes colegio el hermano de Elena en casa estudia hay que su sueco trabaja

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

det finns med Elenas bror från hans, hennes, sin han/hon arbetar han/hon studerar hemma nu olika skola som svenska

79


KAPITEL 5

KOPIERINGSUNDERLAG 25

¿Cómo se llama el hermano de Sebastián? Fråga din kamrat efter de namn du saknar i tabellen.

Julia

Ana

David

Carmen

Mario

Pepe

Antonia

Jesús

Eva

Fernando

Milou

Sebastián Josefa Rafael

✂ ¿Cómo se llama la hermana de Julia? Fråga din kamrat efter de namn du saknar i tabellen.

Julia Sebastián

María

Antonio

Isabel

Juan

Zlatan

Julia

Manuel

Gloria

Daniel

Sol

Josefa Rafael

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

80


KAPITEL 6

KOPIERINGSUNDERLAG 34

Repetera un, una, el och la A. Fyll i artiklarna (småorden) som fattas och översätt mening 2-4 till spanska.

1 Hay

gato y Det finns en katt och en råtta.

___ rata.

2 Katten heter Adita och hunden heter Candi.

3 Det finns en flicka och en pojke här.

4 Flickan heter Nuria och pojken heter Antonio.

B. Fyll i artiklarna som fattas i meningarna.

En el dibujo (teckningen) hay supermercado, restaurante, cafetería y colegio. colegio está a la derecha de cafetería.

librería,

C. Repetera övning 5B på sidan 42 i övningsboken. Arbeta gärna med en kamrat och förhör varandra.

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

89


KAPITEL 6

KOPIERINGSUNDERLAG 30

Leta information ¿Sabes el número de móvil de David? Skriv upp frågan på tavlan. Dela ut var sitt kort till eleverna (som du kopierat och klippt isär innan lektionen). Uppmana eleverna att gå runt och fråga sina kamrater efter de mobilnummer de saknar. När de är färdiga kan de gå och sätta sig.

✂ Números de móvil

Números de móvil

Nuria

Nuria

Celia

Celia

Jaime

Jaime

David

David

Isabel

Isabel

Mario

Mario

Números de móvil

Números de móvil

Nuria

Nuria

Celia

Celia

Jaime

Jaime

David

David

Isabel

Isabel

Mario

Mario

Números de móvil

Números de móvil

Nuria

Nuria

Celia

Celia

Jaime

Jaime

David

David

Isabel

Isabel

Mario

Mario

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

85


KAPITEL 7

KOPIERINGSUNDERLAG 35

Memory ✂

un suéter

una blusa

un zapato

unos pantalones

una camisa

una falda

una camiseta

unas zapatillas

una gorra

una chaqueta

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

90


KAPITEL 7

KOPIERINGSUNDERLAG 36

Escribe palabras Här har du fyra tankekartor som du kan använda för att repetera ord och ordgrupper. Skriv så många ord du kommer på till varje grupp.

padre

Colores

chico

Personas

Ropa

Verbos

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

91


KAPITEL 8

KOPIERINGSUNDERLAG 43

Repetition av kapitel 5-8

Vamos a repetir

A. Berätta om dig själv på spanska med hjälp av följande stödord: 1. (år) 2. (är från) 3. (bor) 4. (syskon) 5. (studerar) 6. (föräldrar) 7. (talar) 8. (gillar) B. Översätt verbformerna jag talar du talar C. Skriv … 1. fem färger 2. fem klädesplagg 3. följande räkneord med siffror veinte cincuenta y dos

han/hon talar

catorce

sesenta y siete

D. Beskriv en person på spanska med följande ord: lång, mörk, svarta byxor, gul skjorta, röd keps, snygg

E. Översätt meningarna från Palabras-avsnittet i textboken. Skriv på baksidan. 1. Hennes pappa är från Sverige. 2. Ballongen är röd. 3. Snabbköpet ligger till vänster. 4. Gillar du den röda skjortan? 5. Det finns många pojkar i klassen.

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

98


KAPITEL 8

KOPIERINGSUNDERLAG 41

Ordsoppa med adjektiv A. Leta reda på adjektiven i ordsoppan. Skriv sedan in dem i rätt mening. Du måste också skriva in es eller son.

1.

T-tröjan är röd.

La camiseta es roja

2.

Flickan är kort.

La chica

3.

Byxorna är små.

Los pantalones

4.

Råttan är rolig.

La rata

5.

Pojken är mörkhårig.

El chico

6.

Skorna är gula.

Los zapatos

7.

Flickan är blond.

La chica

8.

Hunden är söt.

El perro

9.

Kjolarna är fina.

Las faldas

10. Pojkarna är korta.

Los chicos

11. Lärarna är roliga.

Los profesores

12. Pojkarna är blonda.

Los chicos

B. Sätt upp ett mål. Bestäm hur många av meningarna du ska lära dig att översätta från svenska till spanska. Plugga på dem och be sedan en kamrat förhöra dig. Hur gick det? Jag översatte GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

meningar av 96

helt rätt.


KAPITEL 11

KOPIERINGSUNDERLAG 52

¿Desayunas todos los días? A. Markera i tabellen hur ofta du gör de olika aktiviteterna. OBS! Visa inte för någon vad du skriver. B. Arbeta med en kamrat. Fråga och svara som i exemplet. Vem av er kan först gissa hur ofta kamraten gör de olika sakerna? Så länge du gissar rätt får du fortsätta att gissa. När du gissar fel är det kamratens tur att fråga.

– ¿Desayunas todos los días?

– Sí, es correcto. – No, no es correcto.

desayunas comes en el colegio hablas en tu móvil juegas al ordenador estudias en casa escuchas música chateas lees libros comes helado tomas refrescos juegas al fútbol C. Skriv 3-4 meningar om hur ofta du gör ett antal saker.

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

107


KAPITEL 11

KOPIERINGSUNDERLAG 53

Översätt texten till spanska Mi día

Min dag På morgonen äter jag frukost och pratar med mina syskon. Jag går till skolan klockan halv nio, och jag börjar klockan tio i nio. Jag har fem lektioner per dag, tre på förmiddagen

och två på eftermiddagen.

Jag äter i skolan klockan halv 2. Jag slutar klockan 20 över 4. Sedan är jag med mina kompisar. Jag spelar fotboll och jag spelar dator. På kvällen är jag hemma.

Jag lyssnar på musik och spelar piano. Jag tittar på teve och chattar. Ibland gör jag mina läxor också. Jag äter middag

och pratar med min familj.

Jag går till sängs halv 11.

B. Rätta din text och stryk under de ställen du gjorde fel i den svenska texten. Plugga på de ord och uttryck du inte kunde. C. Be en kamrat att förhöra dig muntligt på översättningen av texten. vik pappret här Por la mañana desayuno y hablo con mis hermanos. Voy al colegio a las 8 y media, y empiezo a las 9 menos 10. Tengo cinco clases al día, tres por la mañana y dos por la tarde. Como en el colegio a la 1 y media. Termino a las 4 y 20.

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

Luego estoy con mis amigos. Juego al fútbol y (juego) al ordenador. Por la tarde (noche) estoy en casa. Escucho música y toco el piano. Veo la tele y chateo. A veces hago mis deberes también. Ceno y hablo con mi familia. Voy a la cama a las 10 y media. 108


KAPITEL 12

Más Textos: Capítulo 9-12 A. Översätt meningarna 1. No voy a conciertos porque las entradas son muy caras. 2. La hermana de uno de mis amigos es muy simpática. 3. La educación física es mi asignatura favorita. 4. Como carne y patatas sólo los fines de semana. 5. Después del colegio voy a casa para descansar un poco. 6. A veces vivo unos días en casa de mi mejor amiga.

B. Para ihop orden. Titta på exemplet. 1. horario 2. temprano 3. al año 4. puedes 5. salgo a correr 6. para mí 7. otra vez 8. cosas así 9. postre 10. patatas 11. niño 12. finalmente 13. me levanto 14. por eso 15. gratuito

a. barn b. du kan c. därför d. efterrätt e. för/till mig f. gratis g. igen h. jag går ut och springer i. jag stiger upp j. om året k. potatis l. 1 schema m. såna saker n. tidigt o. till slut

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTEN

114

KOPIERINGSUNDERLAG 59


KAPITEL 5-8

PROV 2

Tala och samtala A. Tala Berätta om dig själv på spanska med hjälp av tankekartan. Lägg gärna till extra saker.

heter

bor

ålder är från

gillar inte

lång/kort ljus/mörk

gillar kläder idag

gillar (inte)

i min klass

ålder Husdjur namn

lärarna

Skola stor/liten studera engelska

spanska

B. Samtala Samtala, fråga och svara om dig själv och din kamrat. Använd de ämnen som finns på tankekartan, men prata gärna om andra saker också. Du kan variera på olika sätt, t.ex genom att fråga hur din kamrats bror/syster är. Det är bra om du visar att du kan använda turistfraser också, du kan t.ex. be din kamrat att upprepa något eller tala långsammare.

146


FACIT TILL ÖVNINGSBOKEN SPANSKAN I VÄRLDEN

2 QUIERO UN HELADO

s. 5-6

s. 11-15

1. Några fakta om Spanien

1. Menyn

Huvudstad: Madrid Några stora städer: Barcelona, Sevilla Gränsar till: Portugal, Frankrike, Andorra

helado pequeño helado grande café refresco grande té refresco pequeño

3. Spanska, svenska och engelska

Yrken: artista, dentista, ingeniero, presidente, veterinario Adjektiv: enérgico, rico, romántico, simpático, terrible Skolans värld: educación física, escuela, estudiar, geografia, prueba Byggnader: biblioteca, hospital, restaurante, teatro, (escuela) Djur: elefante, jirafa, león, serpiente, tigre

2. Korsord

1. HOLA, ¿CÓMO TE LLAMAS? s. 7-10 1. Frågor och svar

1. 2. 3. 4. 5.

¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias.

2. Para ihop räkneorden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez

5. Vad heter de?

1. 2. 3.

Alberto, Verónica Juan, Dolores

A B C D

2, 3, 6, 9 1, 4, 7, 9 5, 8, 3, 10 7, 6, 4, 8

6. ¡Hablamos más!

3. Vi räknar

1. 2. 3. 4. 5. 6.

tres más cuatro son siete ocho más cinco son trece siete más cuatro son once diez más cinco son quince nueve más cinco son catorce dos más seis más uno son nueve

6. Köp en läsk!

A B A B A B

¡Hola! Buenos días. Quiero un refresco. ¿Grande o pequeño? Pequeño, por favor. ¿Cuánto cuesta? Dos euros.

8. Vad har du för nummer?

A Diego Alma Federico Antonia

4, 7, 3 9, 13, 5 5, 10, 6 8, 12, 14

B Álvaro Victoria Martina Jesús

un refresco pequeño un helado grande + un café un helado pequeño + un café un té

Facit finns i övningsboken, sid. 135

161

GRACIAS 7, LÄRARHANDLEDNING © ÖRJAN HANSSON LÄROMEDEL AB • KOPIERING TILLÅTENIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.