__MAIN_TEXT__

Page 1

N r. 8

S

EPTEMBER 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

SANGEN SOM SAMMENHÆNGSSKABENDE KRAFT SIDE 12

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 8, september 2015  

Nyhed om organistvikarers kørselsgodtgørelse, reportage fra foredrag på stævnet ved Værkstedet GudstjenesteLÍV, baggrund om ny organiststill...

Organist.org nr. 8, september 2015  

Nyhed om organistvikarers kørselsgodtgørelse, reportage fra foredrag på stævnet ved Værkstedet GudstjenesteLÍV, baggrund om ny organiststill...