Programma ovo 2018

Page 2

Beste inwoners van Opperdoes, Allereerst wil ik me graag voorstellen. Ik ben Erik Kool en sinds 2017 de nieuwe voorzitter van de Oranje Vereniging. Na drie jaar als algemeen bestuurslid heb ik de de eer om Paul Visser op te volgen en het werk als voorzitter voort te zetten. Dit jaar gooit Oranje Vereniging Opperdoes het over een andere boeg. Koningsdag wordt heldhaftig met het thema SUPERHELDEN. De spelletjesmarkt wordt geupgrade tot Supermarkt. Allemaal spelletjes die aansluiten bij het thema van 2018. Maar dit jaar hebben we nog een verandering. De afgelopen jaren zien wij het animo voor de optocht helaas teruglopen en hebben wij als proef een andere invulling bedacht in plaats van de optocht. In 2018 organiseren we een heuse superheldenjacht/vossenjacht. In een deel van het dorp bevinden zich helden. Aan de kinderen de taak deze op te sporen en te rapporteren. Natuurlijk mogen de kinderen tijdens de vossenjacht zich verkleden als superhelden. Alles mag en niets is te gek. De mooist versierde deelnemer wint een prijs. Net als voorgaande jaren hebben wij naast Koningsdag nog diverse andere activiteiten. Zo hebben we de Oranje Bingo en vrijmarkt. Ook dit jaar organiseren we een leuke activiteit voor de oudere jeugd vanaf de middelbare school. We gaan lasergamen in het dorpshuis! Om de activiteiten voor deze dag mogelijk te maken, willen we graag uw steun vragen in de vorm van een vrijwillige bijdrage. Hiervoor komen de vrijwilligers van de Oranje Vereniging komende week aan uw deur. Daarnaast doen ook wij mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Wij vragen uw stem om onze, vrij toegankelijke, evenementen te bekostigen. Uw stem word zeer gewaardeerd! Laten we met z’n allen hopen op mooi weer en hopelijk een mooie opkomst. Wij hebben er in ieder geval super veel zin in! Tot ziens op 27 april! Namens Oranje Vereniging Opperdoes Erik Kool, voorzitter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.