Page 1


Puur genieten in de Echte Ardennen en Waalse cultuursteden

Wallonië Ardennen

VELOT E DE STA ABBAY 1

1 gratis ang toeg

aalde

M USEU M T JK M MUSEU NGLI IEMON GLIJK nbod RIEMONT KONIN KONI MAR ne g. Aa IN 1 IN MA wasse ingan max. od 1 r vol gratis assene re ng de voor ng. Aanb toega g voo voor volw ande gratis af aan ang gan de inga . metang toeg toegIN hem 15. Geldig af aan ig voor max re alde M aar de toe beta geef 20 erb bij 1 ule Geld r met ande geef hem betaal É MUSEU bij 1VE uit en 31/12/2015. uit en 31/12/ HERG IN-LA-NEU de bon bon 01 tot niet cum uleerbaa tot 1 . IN cum Knip de 01/0 n, 01/ ies M VA 1 Knip van per bo of act geldig van per bon, niet s. ne grat of actie IK USisEU VELOU onen ties geldigrsonen gmo van 4 pers promoties N LU É Mtoegang-NEU ang voor volwasse pro 4 pe od geldi lopende toeg niet g. Aanbende van HERG AIN-1LA ST VA lopper bon, g dig aan de ingan nen betaalde K idin d gel ,af DIEN niet max. 4 perso of acties. LOUV volbijwassene VAN LUI nbo hem rondle T geef Aa HE bon . en NS de voor r uit DIE SC aal promoties bon Eldig Geld.ig g voo en. per ingang g /2015 od gehet SCH ISTI Knip de ies lopende de 1 k bij 1 betERISTInb rondleidin person act re toegan tot 31/12 in 1 TO TOER aan1 4 ofande met m af02/0max. aarties

atis

Lui tis gra van

. Aa end

ang

aar 1 betaalde

r leerbmo luit ig f he voo bet gr Luik bij l’Abbaye cumu uleerb trum de ing g, uits gee od geld bij 1 e pro cumvan rum Cour de ELOT 8.78 SEUM ische cen ng. Aanb in het uit en 15. Geldiglopend af aan dleidine cent niet de inga uitsluitend - TON MU hem r 1histo ere 4970 STAV ron risch n, de bon 12/20 0)80.88.0 lot.be rbaar af aan histor M NG g, het n per bo . R geef invoo stave Knip tot 31/ met and Tel.: +32( yede EULLI iesen geef hem 1 rondleidin niet cumulee be LOOin het ne actuit ELOT WE GAUTHIE n 2015 uit en 2015 /01 erbaar abba voor AVayed Stede02 estavelot. ver: Virgile etc@ bon bon 31/10/ 4 persoties per bon, WATER 1 is N MUS /2015 ule de of ST.abb Waalse onen uitge ELOT tot igr max. Knip E acties. ip de od mo nen en cum geld 4 tot 31/10 4 pers gratTO KnAanb assene TR bert ordelijke - 4970 STAV Echte Arden ng LOO voor volwge 01/04 en YE DEwww voobij de provan 01/0 ig voor max. PÊ oties of toega ldig ingang.van LING Saint-Lam Verantwol’Abbaye 1 gooien. Ref.: ldig lopen /2015 nde prom de ATER Place Ge toegang FR. Geld reCH 21/06 ABBA aanbij lopeAM WEL Wbeta nbodaf . ere alde FR. max NIE LIÈGE 50.93.70 Cour de openbare weg ne 15 en van 17 tot voor ande . Aahem L RE 1 UT and sse 4000 theer. de t LO bij met geef /20 EI lve op INA ang 0)4.2 ig wa en me re Niet e 06 beha AL e1 HA enAMPÊT 1 de gas 21/15, r vol de bondeuiting tot Tel.: +32( o@idpw.b CH DU bay max. 2015. Geld 5 UET met ande ACCUEN W aan EIL eliege.be AU 201 NIE arheid g vooKnip af 17 9/20 aantot 30/0 st CU gratis gen in R n MAQ voor rbaar re ang g van de l’Ab infoarche eoforumd LLO kba erin LOTn 2015 Stede AC van onst eVE 8.78 e HIE en aankom 15 is m 01/03 urWaals IES D’E toeg chiEN WA Steden ldigellin ver: Julie E toegan ef he 1 cumulee ande vetento 1 UT 8.0 20 van VO Co ing t lse t en erv Ge bes ot.b L tis STA niet uitge de hal 12/ www.arch is GA bij s 0.8 LIÈG gastheer. me Waa r- g belijke2015. per af ASB grat gra Ardennen4970 gen de res op 31/n emt (lijst (0)8 destavel ot.be Virgile rnacht ordelijke E tijde ove aarbon,of acties. aan de id en en ge 15, betaal - 4000 overT ennen enier 50 htin in ing +32 ove lne aank f hem bert vel r: arhe tste tinge nie omst 15, vol van laa bij 1 nac n uit /09/20 ng Verantwo t-Lam ÈG gooien. Ref.: Echte personen lde deeaf bij geenacht uleerb oties Tel.: bbaye desta VELOte Ard 4en eve l 20 op basis ten ond Cord lx) overnach Sain LI eding. ns beschikbavering van is de bo 30 STA :Raym uitg elli actiehem are weg alde Roeu nde prom betaa uit en r hee 2n,beta t cum Ech Place DE RES dat en reser 31/12/2015 etc@aUT volge degeef lope bbaye elijke - 4970 Rue Aanbiact, ies T Knip 01/03 tot toonst n, nie INA de openb Ref. THIEU (Le .059 age kamer bij 2 de bon dig voo stdbij uit van de ES aan re.be). ies. op 1 NQUIÈ ien. (lijst Niet of ord AUt.be heel 2015 bon RUopM dat pet DU HA www.a goo 7070 van ke ten per bo s of act ten de two baye ties n, op basis ten laatste deelneemt 0)78.059 IN Knip d gelaankom gasKnip g voormo ent geldi UIÈR VAN RO niet u@hainau.be D’EAU tie Tel.: +32( _thieHA Veran de l’Ab nbare weg sem od omstdagenkamer dataan de actie ÉOFO tijdelij nen SSART Aanbo ijke f in een blisAanb ieding e pro VLAK eilcham aank inaut n 2015 perso promo VOIES RONQ alie BRA ccuelijke U DU info.strepy Courop de ope – e). Aanb s. mogelverblij een eta w.a 4 e Stede 1 N ND lopend een gaste ent dat LLE mog de ARCH esdeau.ha ASBL ne EA//voi ver: Nath HEVA ampetre.boties of actie ereverblijf in etablissem eilch en Waals een landigin ar op wwt and D’http: Niet TIER ier 50 gratis lopen een volwasse prom een lijke uitge MONS ng AK Ardennen bert geld kba BO IES me gepland in ar op www.accu toega ond Cord lx) gep od lopende ang voor le tarief) VL ldig Lam ntwoorde s 31 – 7000 n. Ref.: Echte re aar SA chi Raym Aanb toeg 5 VO Roeu ge ne ntfesD Vera ande - ng. idue Rue (Le aldesse gooie het uleerb 201 Clerc od de fes Sai met inga nsbes DU beschikbaEaar EN bij 1 beta NE 3.70 nbaan THIEU .059 wa het are weg .059 – ) indiv . Aaaf het Rue des leerb ASBL Cordier 50 en tijde percum Steden Place LIÈGE .250.9 7070 ut.be openb bon, r vols van QUET hainaalse TE-AN e cumuRG x) 0)78 n, 4 1 HELL op de OTIER hemtijdens op ang ENNE tarief voobasile MA bo05/0 Wa de g(op geef 4000+32(0)4 pw.be liege.bTel.: +32( 5 X-SAIN Roeul Niet ien ucentre@ monnd2015 AW SSART per ies4. personen of acties. de ing/04 en gan ividue bon uit en aan SAB (behalve gratis en en .be AUBE @id umde (Le .059 ang Ray IEU max. r: Jul anald GEstDU enn inaut t.be alie BRA LAVAUSteden 201 oties SART /2015 nen Tel.: de af aan toeg GE esde voor de toe t indKnip Ardau.ha eve info.c Rue e Stede BERkom of actnde prom archeoeofor LIÈ//voi TH op 05 persoigties lse m tot 25/10 1 tis ver: NathS BRASDE 8.059 hainau e gens n NE en Waals info Echte betaal van he Waa lieAU rch 01/04halve uièrex.s).4 Geld http: T 1chtisingen AU ke uitg- 4000 bij aan volAWEN ee ef he 7070 +32(0)7 hieu@ inaut.b CHÂTE mo re lope r- g lijke uitgeAU Ardennen van MON Ref.: gra bij 1 ge en en ove sis (be Ronqr ma met van t proande Natha hem el 2015 .: 7000 n. Ref.: Echte rna www.a grat y_t ordelij bert gooien. ntwoorde s 31 – IN en e htin van r: .ha ba 15 enn de 8 ig voo Tel aar overep atie n nie nac ove NE tival ldig leerb end two Lam Vera Ard . eve ingnd eau NS eau (op r he erv n uit /10/20 HA gooie Clerc are nachtrha lde iesaank omst aan lop cumu du Chât NE voo n nach Echte AINTE-AN res tingeing actbij Veran Saint- nbare weg – info.str esd elijke uitg70Rue ). Ge de bo 25 niet ere 00 MO Rue des DU weg ens Ref.: UX-S of betaa ee Aanbiedigs hem en ovegeldig Uopenb BERT http://voi op de alde over Knip 01/04 totnquières t and ien. LAVA .38.83.62 E-AN Placeop de ope NietEA 2015 volg 31 – goo een 5580 er.overhand 2 beta me ES bij 2 bon uit ied motie NT sis van am bijing 0)84 vaux NT LAM VERY Verantwoord e van van van Ro erbaar AI.com Niet voor heel S D’ de Clercs nb re weg Tel.: +32( au-la-S nsk ES IDENC uit endegpro op ba bon l reservati g niet geldig nba VAL SAIAL DISCO des en SSAINT Knip tie. Aa heid, tiva cumule ersoo lopiedin iedin s. NE RÉS n 2015 VOIE van een Knip de Rue op de ope info@chate DENC VAUXlavaux.comver: Fanny TOU Aanb basis kamer. Aanb oties of actie E-ANNEWaalse Stede ere recep ikbaar n tweepand CRIST niet ARSIDEN LA .chateauNiet eid, op ASBL Cordier 50 receptie. uitge www UX-SAINT nen en dat te verblijf dat x) €- 50NNE RÉ itef in ee met hikbaarh tweepersoons besch L nde prom U DE ntwoordelijke8 - 5580 LAVA lijf Val blijfs we Echte Arden aar besc in een re lope ENNE vanbsieen op de webs ÉA mond(Le Roeul9 2015 ver n. Ref.: verblijuleerb ande nade du DE van een verb een rvatie Ray ÂTEA 8 Vera-AN - ekt de prometOR Châteauare weg gooie SART Espla verblijf rbaar FL aut.be RD gebo op deepro Steden ING AS ARde duNE ie. prijsf Rue THIEU 8.059.05 ain alle rese van van CH cum -A ekt Rue onlin SERA 6.20 E s alse ept via au de ulee BR openb ring voor is, TE op @h e bo 30.3 via e- nisch igatie geand van invoe Wa 4100 cum MM EN âte AINNiet op de lie ie7070 +32(0)7 centre inaut.b 0)4.3 gepl ingen metisch e’ nbi y.be verblij g geld Lde rec alve 2 2015 . en en ine of telefo . Aanb s. €- 50 du Ch AUX-S 3.6 HOTTE Nathaldiscover reserv /2015 iescode Tel.: r:+32( CHEeen iedin den onlnces .comtelefonocod st aan eid, behvan DE m e. Aaof act Tel.: naldu eau.ha EGNEE 8.8 alle31/12 invoer SAINT Ardenn Rue LAV of actie FLORÉA 2015 ry.be eve crista NS tecove van Aanb ENNE NE lse Ste arhRDatie INE cod lijkr op .ca nd is, diezelfde eside e GRIV methet veld e’ of ‘Prom 1 tis info@ voo 80 n (0)84.3 aux.co m Ech uiter e Stede MAUS aankom vanties nner Waa fdegmo info voiesd LA ROchtingen prijs promoties . Aan erv N-A ke uitg 00 MO in cod zel DO chikba gepla ny TO TE-AN ver:–Pierr Ref.:aldis .arde .crist m en15mo en Waals55 .: +32 eau-lav aux.co r- g E-E gra en en geldig bij uwCH uitge www 1 rna die eldin ien. de res zondagies. pro lopende verm ove op de ING s.coWBT s bes http:// 2015nce ordelij – 70www e RTSERA r: Fan X-SAIN enn Ardennen Tel htin is tie. code andere van met hemRO d ‘Pro 21 gmet eding 31/12/motie ove nac two rcs 31 weg goo ntwoordelijke grat gLA AU te Ard st op of act @chat eau-lav uitgeve vel1.00. volgenbasisnvan ide het - 4100 Yn. Ref.: Echte de recep overaar lopend MBE op info ingrhandi 2015, res hat Vera Aanbi 58 LAVRef.: Ech Verandes Cle nbare leerb gooie du Val optinge meldin taalde nacht ke Tour ere in )86.2 LA 80 +32(0 omst aan d, behalve aankommoties l rlijk w.c nne weg ER t cumu – ove be nade ver elij T en, nach ope E – 55 D are e aank and OV T15 t 3 - goo ien. niet hee over uite w.arde WB dingme t me E r alde Me EsplaIN RE bij HEY Ru t op de 0.11 e pro RE ww twoord au 8 6941 bij uw beschikbaarhei vatie van uit en beta sfeest er end nie.b SAop de openb EM e DISC ww ode 1.00.21erbaar me 0)86.21.3 TT weg ns Niet Nie wallo reser 3 voodejaar onskam andig lop hem VENTU CÈDRUX CÈD bijdig de bon gel Verandu Châtenbare Tel.: +32( @tourisme ere 2015, volge basis van de op zondag. Aan6.2 ule VAL ISTAL wallonie.b rsoen toverh motiec UY AD HO DU VIE Knip bieding n en einbon and uit (0)8 EUX omst Ruet op de ope acties. me voor heel feesten, op 2015 VIGE detweepe DE e.tourisme Myriam RENARD DURB +32 niet cum hottemmetemm CR BER Aan stdageKnip met–aankpromoties of Steden geldig eeniedin jaars gaar AUDU Nie NEDINGEN //hot ding Waalse 1 is http: de AINE l uleerb n en eindepersoonskamerIX uitgever: op fee blijf in Aanb nen en re lopen T RGE EDINGE n cum PO grat 1 du Va eptie. k- receptie. een verg nietop ande feestdage DOMVerantwoordelijke overBE Echte Arden D een twee aarLmet ER 2015 rec Rome ing DE 0 ade in chi Ref.: de HEY ijf de n. hiknacht tinge de s bes din AU rlan ING UB Rue e gooie - 6941 nach BUY 8.15 GNEE Steden een verblniet cumuleerb omst aan epe ns besc bie Esp SERA .330.36.2 over st aan are weg gen aank IVE e en 1 tis ry.b DUR .21.2GR Tour 58 openb.be twe , volge tweeperaldeing LE VA AINT-H Waalse 2015 hem bij e e E2015 een bieding 5, vol 4100 +32(0)4 iscove6940 . op de – r- g r 58 mber aankom gra iesg. bij 2 beta -S andig en en . ijf in 201 ry.b+32(0)86 f in een ove den 1.30.11ewalloniellonie.b deceblij Pierreventure.benn verbl R st aanIX Tou HEYD 6.2Niet RD LA ROCH act rnacht en overhbij IX e s. PO tot htin dag r: ber uyad Ste Tel.: ristald iscoveTel.: eve een ri RLIE erof vrijda NA s vervan actie Ard ure.b kom gen nac ove uit g hem wa em een lse PO en janua g of L DE res t @c RE DE of vrijerda vent (0)8 ph CHA 69n412015 vatie info@durb RAING oties of lde de bon geldi dec ERT 1 tis ndi gi van Echte moties info e Stede vol UBde tourismurisme +32 ristald reserder dag LE VA riam nie tot uw aan15, T-H GRÈS en en Waa ke uitg .durb devan ver: JoseE 0 SE uyad op dond Ref.: e prolopende prom betaaKnip iedin en Waals r- g vanatie Tel.: mme@ e.to gra uar erv ovegrha chting hem bij l AIN r: My omst end 20 basis van eding enn www.c ove - 410 ien. don basis jan ordelij www lijke uitgeDURBUY Aanb aank mm UR bij 2 Ardennen htin eve 1 ove nbi lop andere 1119 IX-S uit eneid, res itend te Ard vanopde two du Val weg goo r hee op nac hotte hotte st op aar is rna ndig PO 10 eremet NE ntwoorde voo 31/07, er. Aa . grat .: Ech 1 - 6940 ke uitg pré 28 er, uitslukom leerb lde VENTn. Ref.: Echte Veran ade nbareVera geldig de bonbaarh over- overha skam http:// N-ARDEN Rome AD aancumu t and is vang niet Rom ien. Ref tot n kam of actiesomst aan weg gooie lan geldig 25tinge ordelijHEYD betaa nachting Knip edingsoon RE IRE en basiedin end aar me Rue dede openb goo Espt op de ope ROCHE-E .39 two 41Rue nach rsoons ties uw aank, volgens UY are rLA bij 2 CHE n uit nbiedingover Aanb Aanbirheid, op M ‘‘ CLAI uitsluit uleerb mo bij ve vantweepeigpro 6980 Nie re weg 0)84.41.12 hem Niet op LA CLA de rese eVeran58 - 69 nba alde E de boie.2Aa LARIE hande voor heel 2015 basis van r la Roch DARIU baa nskamer,niet cum DURB niet behal een LA RO bij beta CHRO roche.be CHE ie. Knip ept Tou op de ope Tel.: +32( delaDE , op ieding RIELLE RO l, Ville de DENNE LMUN STE f inen over heid, geldig lopend soo bieding bon blijuit HO aarde roche.be Niet info@gresÈS ere ieding van 25 tot 31/07 kamer. Aanbs. Communa HE-EN-AR e Steden 2015 LA – LA de receptalvereceptie.de rec ver ELLENTA LE ‘‘ MA 1 is Knipeen Aan Aanb – INE and 1 oons Collège .gresdela schikb actie LA ROC behde ptie. Waals wwwGR me met id, behalve tweepers grat st aanomst uitgever: eid,aanop d, behalvebe ie van oties of HOST FO de rece 1 – 6980 Ardennen en over9 2015 au lieu de AINEtingen aankom ing R de Ro UY rdelijke erbaar en,arheier, op vat ulebesc hikbaarheverblijf in eenlopende prom ENNE Marché le Echte uw aank kbaarhhikba Châtelet nach be soit 7€ Steden Rue DURB 6.21.28.15du heARLIE uw bij re en, over Verantwoo 1 tis nacht alde Place du gooien. Ref.: FONT besc sfeestonskam ingenandig alsete, ée. Offre valab e -RD bij hem N-A beschi nsaar Place nture. be g amer, cum vatie van een met ande ré 28 rdenn ueWaadul svolge MEDY ep la Roc NE pour weg h CH jaarsfeest 6940+32(0)8 dve E-E le r- gbij 2 beta rnachtoverh 5 , din are MAL mp dej gra hériq hem en de 6.68 rso re. l’entr aar gen en-A N EN onsk einde à g e en ove CH 201 2015 ein bie Ro openb de epe Aan uya 4960 ntu 0)80r:.79.9 Jostrée.be LAI + télépennenttez-le re. Valabd’autres g htin Vill N-ARDMB heel den de en twe op de.39 bon uit rhagndi Tel.: 15, vol endag) cumuleerb Rue LA RONiet nac tweeperso voor de ove reme 20en rium te Ard eve unal, DE d’en 4.41.12 .be d’ouvertu een @durb uyadve . Aanbiedin E-E CO zater in een Knip Tel.: +32( lse Ste geldir heelag sdag. ag. ag) unda taalde ijf indin bon et le prix RBUYle: Ech dates Scumulable avec info engove urb 6980+32(0)8 laroche .be iedin CommTES malm suruitg acties acties. ke ROCH en Waa enofdinsd DU 2 beAanbuit n 2015 rium.be selon MAU eVER blijfverbl endag een upez Ref. zaterd voo (vrijd info@ .: end LA de non en van Stede 40 bij unda of ver ag che llèg /2015 e en Déco 0 bon www.d ien. Jean dig ties Tel maan week ordelij1 -8€. res g vatie 69 goo au 31/12 Co OU te Ardenn and ‘‘s. Y nen en Waals de het ag, laro eenzond gel (vri mopromoties @g reser s par bon, two www.malm MED uitgever: DÉC dejda , ma lopen prode ever: é 1 – 698 van op Knip biein 01/02 ding van info UM resde LES Arden re weg courEchte nd aank personne omst Verande Romenbadu rch Ref.: Ech re e orde4lijke enMAL N basis e uitg 4960 -DA ekeitend nsRI zondag ervatieop 9 ande ntwo Aan we mum lopend www.g ordelijk du Ma n. Ref.: actio 1 ien. maxi ou Rue op de ope Vera nc st aar metere BLAI uitslu Châtselet de reskom goo UN -PONT weg gooie duotion wo - Place Lebla leerb in het van de t and DES cumu Place Niet e prom aan Elieu COM re weg BLAIN-AU Verant ennPlace ALMare de e basis niet nba aar me Mopenb end ablES DE Niet op URtISM 69.26.44 S ope COM 4170 7€ au NN en-Ard uitsluitcumuleerb re vale pour LE ‘‘ ÇO soi Off op de Tel.: +32(0)4.3 uvertes.b TE e DU TO lte, Niet e. deco ERe ABAN abl utres 9 ISON Se BR niet GOYEN T n 2015 UVtes.b tourisme@ âtelet MA NEqu aduà l’entrérture. Val Julien c d’a e Stede -PON COuver .deco phéri ez-le 8 DEN 2015 uitgever: BLAIN-AU nen en Waals du Ch EDY AR uve ble ave DÉ www COM Arden ordelijke–NT Place MALM 0.79.96.6 e télé1 remettdates d’o ula Steden LES ée +lles m.b alse 13 4170 n. Ref.: Echte US ntr Nive c 1 nc-PO 60 Verantwo n et n cum

RUM DE

ÉOFO

ARCH

LIÈGE

de on n MA 49 +32(0)8 ariule RE lan LeblaAU 4 weg gooie no boe en Wa Rue x d’e 2015 und Leb pri z m.b2015 sel are Place LAINJea bon,EDY ennen peWAV Tel.:sur lealm r:3.23 ariu N MB de openb 23.0 9.26.4 .be Place CO Steden LMrs. te Ard cou @m 1300 eve s par cou und+32( 0)10. 31/12/ Niet op .36 vertes GOYE-PONT Waalse info8€. Dé alm uitg nne 60enMA Ech S (0)4 Tel.: 4170 MPT kerso ien .be s mRef.: 02 au pe elij - 495.co en en www.m tte CHA ien. 4mtab 9 E DE ES Waalse Steden 2015 Tel.: +32 e@decourtes.be ever: Jul LAIN-AU ord action du 01/ goo let umâte ver: Jose Ardenn twoinfo@ ou re181 en ISM Arden s.wav Ch nba RE re weg lijke uitge WAV tourism ecouve ke uitg 0 COMB .: Echte www maxim Veran du ÇONNnen motion TOUR ope ntwoorde 1 – 1300 www.d ANEchte ordelij13 – 417gooien. Ref n. Ref.: pro Place gooie two op deVera c AB Nivelles wegBR NareDU Niet Veran Leblan nbare weg Rue dede openb op AISO ES NietM Place de ope NN

DE

Bestel de gratis gids en ontdek de rijkdommen van de Echte Ardennen en de Waalse steden. U vindt er ook kortingsbonnen voor 83 attracties en verblijven in Wallonië. www.belgie-toerisme.be www.belgie-toerisme.nl

AR s 1 elle 2015 3 de Niv E PT Steden Rue WAVR 0.23.03.2 CHAM Waalse ette 1300 +32(0)1 en en r: Jos E Tel.: tab.be com Ardenn @m e1815. uitgeveWAVR : Echte info avr 0 Ref. elijke www.wtwoord s 1 – 130gooien. weg elle Verande Niv nbare Ruet op de ope

108

Nie

© WBT - J.L. FLEMAL

108

111 109

op Niet


Inhoud

Upignac

24 fietstochten in Wallonië Provincie Waals-Brabant 1. Jodoigne. Een ander Haspengouw 2. Nivelles. Van Nivelles naar Seneffe

Provincie Henegouwen 3. la louvière. Het Centrumkanaal 4. Lobbes. Op het tempo van de rivierschippers 5. froidchapelle. De tocht van de meren 6. aubechies. De mooie geschiedenis 7. ELLEZELLES. In het ‘Pays des Collines’

Provincie Luik 8. malmedy. Het prachtige landschap 9. raeren. De doortocht van de Venen 10. Botrange. Het pad van de Venen 11. sankt-vith. De vallei van de Our 12. herve. De smakelijke Herve in Aubel 13. sart-lez-spa. Tocht aan de voet van de Venen

Provincie Luxemburg 14. CHASSEPIERRE. Langs de Semois 15. Nassogne. In het woud van Nassogne 16. Daverdisse. In het land van de ‘Nutons’ 17. Bomal. Tussen de Condroz en de Ardennen 18. Wéris. De vreemde tocht 19. La Roche. In de vallei van de Ourthe

Provincie Namen 20. Havelange. De romantische Condroz 21. Bouvignes. Naar de vallei van de Molignée 22. Rochefort. Langs de oever van de Lesse 23. Vresse. Langs de Semois 24. Olloy-sur-Viroin. Een RAVeL in het bos

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

1


ANTWERPEN AMSTERDAM

Brussel Bruxelles

VLAANDEREN KORTRIJK

BRUGGE

1

GENT

7

Mouscron Tournai

Jodoigne

Waterloo Wavre Nivelles Villersla-Ville

RANKRIJK LILLE (RIJSEL)

VL

LEUVEN

2

6

3

Mons

La Louvière

PARIS

Namur

C

Charleroi 21

4 Thuin

Dinant

FRANKRIJK

R 5

Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

Jodoigne Nivelles la louvière Lobbes froidchapelle aubechies ELLEZELLES malmedy raeren Botrange sankt-vith herve sart-lez-spa CHASSEPIERRE Nassogne Daverdisse Bomal Wéris La Roche-en-ardenne Havelange Bouvignes Rochefort Vresse Olloy-sur-Viroin

Couvin

24

Chimay REIMS

24 fietstochten in Wallonië

23

Vr su

SEDAN

F


NEDERLAND

LAANDEREN

KEULEN AKEN

MAASTRICHT

HASSELT

Liège

Herve

Amay

Ciney

DUITSLAND

9

12

Verviers

Upignac

13

Huy 20

De kaart

Spa

10

8

Malmedy

17

Durbuy

18

t

Vielsalm Marche-en Famenne La Roche-en19 Ardenne

Rochefort 22

11

Legende van het Praktisch zakboekje

15

Saint-Hubert

Bouillon

FRANKRIJK

Gemakkelijk Kinderen vanaf 8 jaar

In functie van de afstand en de heuvels langs het parcours, worden de tochten beoordeeld van 1 tot 5. Deze fietstochten zijn toegankelijk voor kinderen. GROOTHERTOGDOM Ze worden beoordeeld volgens hun moeilijkheidsLUXEMBURG graad. Van ‘gemakkelijk’ (kinderen vanaf 8 jaar) tot ‘moeilijk’ (jongeren vanaf 14 jaar).

resseur-Semois 16

14

Niveau 1/5

Bastogne

Florenville

Arlon

20 m 50 m

Virton km

16

belgie-toerisme.be

Deze grafische voorstelling toont het positieve hoogteverschil dat u moet beklimmen. Deze grafische voorstelling toont de maximale hoogte van de tocht. Afstand van de tocht

1u30 Geraamde tijd

belgie-toerisme.nl

3


Tocht 1

Jodoigne .

In Brabants Haspengouw Info

Maison du Tourisme de la Hesbaye brabançonne Hôtel des libertés - Grand Place, 1 1370 Jodoigne T. +32 (10) 22 91 15 www.hesbayebrabanconne.be

Te ontdekken… Upignac en La Table d'Upignac Upignac sublimeert tafels met eenden- en ganzenlever met verfijnde smaken. Enkel de beste producten worden geselecteerd om met vakkennis en passie verwerkt te worden in het atelier van Upigny.

Route de la Bruyère 100 - 5310 Upigny www.upignac.com

De provincie Waals-Brabant kan er zeer groen uitzien wanneer men ze doorkruist langs geplaveide wegen en paden waar de geur van de graanvelden hangt. Die sfeer vindt u terug wanneer u de RAVeL volgt in Jodoigne. Deze landbouwstreek is niet beperkt tot eindeloze velden. Mooie kleine valleien en gehuchten wisselen af langs dit parcours dat ideaal is voor gezinnen met kinderen. Deze tocht bevat heel wat verborgen schatten, zoals de romaanse kapel van Hédenge. De weg daalt zachtjes af naar de streek van Namen. Onderweg kruisen we de rechtlijnige Romeinse weg, die millennia lang gebruikt werd door reizigers. Op het einde van de heenreis, in Eghezée, keren we terug langs dezelfde route. Bij zonnig weer waant men zich op een groene weg in het zuiden...

Mélin http://www.beauxvillages.be/

4

Provincie Waals-Brabant


No ord

Jodoigne

N 29 N 240

Eghezée RAVeL

RAVeL

Jodoigne

RAVeL

Gérompont

!

N 91

P

Ste Marie-Geest

Upignac

Huppaye

Vertrek

Petit-Rosière

Grande Gette

Jodoigne Souveraine RAVeL N 29

Mélin N 240

Praktisch zakboekje

Niveau 1/5

50 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 8 jaar

Bewegwijzering: geen bewegwijzering. Volg de aanwijzingen van de RAVeL, richting Eghezée. Parking: ter hoogte van de parking van de TEC..

Vertrek: de parking bevindt zich rechtover de RAVeL. Om er heen te gaan: opletten op het kruispunt met de rijksweg.

belgie-toerisme.be

20 m

km

32

3u

Soort weg: geasfalteerde RAVeL. Moeilijkheidsgraad: 32 kilometer heen/terug. Een sympathieke tocht, zonder moeilijkheden. Fiets op uw eigen tempo op de RAVeL in de richting van Eghezée. Aan het kruispunt met een andere RAVeL, trekt u verder naar Eghezée. In het stadje is er gelegenheid om een hapje te eten. Soort fiets: alle fietsen.

belgie-toerisme.nl

5


Tocht 2

Nivelles .

Van Nivelles naar Seneffe Info

Maison du Tourisme du Roman Païs Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles T. +32 (67) 22 04 44 www.tourisme-roman-pais.be

Te ontdekken… Domein van het Kasteel van Seneffe Het Museum van de Edelsmeedkunst. Rue Lucien Plasman 7-9 7180 Seneffe www.chateaudeseneffe.be

Collegiale kerk Ste-Gertrude

6

Grand'Place 1400 Nivelles www.tourisme-nivelles.be

Wij verlaten snel de stadssfeer van Nivelles. Even trappen en we komen terecht in een heel andere omgeving, met velden en bosjes, en met een plattelandsomgeving die toont dat deze Brabantse stad resoluut groen mag genoemd worden. Na 7 kilometer bereiken we Arquennes en het kanaal Brussel-Charleroi. Een bevaarbare waterweg die werd aangelegd in het begin van de 19e eeuw, toen Brussel en Charleroi in volle demografische en industriële ontwikkeling waren. Het was een titanenwerk, want er moesten meer dan 50 sluizen gebouwd worden tussen de 2 steden. Vandaag is het jaagpad, waar ooit paarden de aken voortsleepten, een RAVeL geworden die we volgen tot Seneffe. De terugkeer gebeurt langs de oude lijn 141 die door de omliggende bossen loopt.

Provincie Waals-Brabant


Nivelles Nivelles

Noord

Vertrek

RAVeL Hellend Vlak van Ronquières

P

RAVeL

Upignac RAVeL

Arquennes

Oude Kanaal Charleroi-Brussel

RAVeL Kanaal Charleroi-Brussel

N 27

RAVeL

!

Seneffe Kasteel

Praktisch zakboekje

Niveau 1/5

40 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 8 jaar

Bewegwijzering: geen bewegwijzering. Volg de aanwijzingen RAVeL 141 tot Arquennes. In het dorp volgt u de RAVeL 2 langs het kanaal Brussel-Charleroi tot Seneffe. De pre-RAVeL 141 die terugkeert naar Arquennes, begint bij het ‘Centre de l'Eau’ in Seneffe (rue Rouge Croix). Parking: ter hoogte van het station van Nivelles, Rue de Namur, nr. 185 (Saint-Roch wijk)..

20 m

km

20

2u

Soort weg: geasfalteerde RAVeL. Moeilijkheidsgraad: 20 km heen/ terug. Een parcours zonder moeilijkheden. Opletten bij het oversteken van de rijksweg N27, tussen Seneffe en Arquennes. Soort fiets: alle fietsen. Soort fiets: alle fietsen..

Vertrek: de RAVeL (lijn 141) loopt langs de parking van het station.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

7


Tocht 3

La Louvière .

Het Centrumkanaal Info

Maison du Tourisme Val de Sambre et Thudinie Place Albert 1er 2, 6530 Thuin T. +32 (71) 59 69 19 www.visitthudinie.be

Te ontdekken… Het Historisch Centrumkanaal Het Historisch Centrumkanaal en zijn hydraulische scheepsliften zijn door Unesco opgenomen als Werelderfgoed.

De scheepslift van Strépy-Thieu Een reusachtige scheepslift, 150 meter hoog en uniek in de wereld.

http://voiesdeauhainaut.be

8

Op deze zachte lentemorgen heerst in La Louvière een aangename sfeer. Wij zijn ver van de stereotypes van het ‘zwarte land’: de RAVeL zal ons meenemen voor een mooie reis door de tijd. Wij fietsen langs het Centrumkanaal waar we vier stalen monsters uit de 19e eeuw bewonderen: deze hydraulische scheepsliften zijn de enige in de wereld die nog werken. Langs het hele parcours volgen de kunstwerken elkaar op, zoals draaiende bruggen, ophaalbruggen... Het is echt aangenaam om dit kanaal te volgen met de fiets. Wij rijden op het rustige platteland terwijl de drukke stad zo dichtbij is. In Houdeng-Aimeries arriveren we bij de mijnsite van Le Bois-du-Luc (Unesco Werelderfgoed). De afstand is niet zo groot, nauwelijks twee kilometer vanaf het kanaal, maar het bezoek loont de moeite. Van het Historisch kanaal komen we bij het nieuwe Centrumkanaal en passeren daarbij de immense lift van Strepy-Thieu.

Provincie Henegouwen


La Louvière Noord

RAVeL Het Centrumkanaal

Houdeng-Goegnies Houdeng-Aimeries RAVeL RAVeL

Het Historisch Centrumkanaal

!

Het Historisch Centrumkanaal RAVeL

P

N 535

Het Centrumkanaal

Strépy-Thieu

RAVeL

Vertrek

La Louvière

Variant

Strépy-Bracquegnies Bois-du-Luc Station

Praktisch zakboekje

Niveau 2/5

Difficulté

130 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: geen bewegwijzering, het volstaat om de aanwijzingen van de RAVeL te volgen langs het Historisch kanaal en het Centrumkanaal (RAVeL 1 en 1 bis).

45 m

km

30

3u

Soort weg: geasfalteerde RAVeL.

Vertrek: de Cantine des Italiens, Rue

Moeilijkheidsgraad: niets bijzonders te melden. Voor de variante (in het blauw op de kaart), volgt u een verkeersluwe weg naar Le Bois-du-Luc vanaf de draaibrug van HoudengAimeries. Bereikbaar via de rue Liébin, de rue de l'Hospice en de rue du Quinconce (traject van 700 m).

Tout-y-Faut, 90 in 7110 Houdeng-Goegnies, langs het Historisch Centrumkanaal.

Soort fiets: alle fietsen.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

Parking: ter hoogte van de ‘Cantine des Italiens’ (bewegwijzerd vanaf La Louvière).

9


Tocht 4

Lobbes .

Op het tempo van de rivierschippers Info

Maison du Tourisme du Val de Sambre et Thudinie Place Albert 1er 2 6530 Thuin T. +32 (71) 59 69 19 www.visitthudinie.be

Te ontdekken… Le Thudo Getuigenismuseum (Eco-Musée) van de riviervaart Dit museum nodigt u uit voor een ontdekking van de riviervaart in Thuin, en toont ook maquettes en documenten over de oorlogsevenementen.

Quai de Sambre 6530 Thuin www.thuin.be

10

Henegouwen is zonder twijfel het land van de groene wegen. Wij volgen twee van deze RAVeL om de Samber en de riviervaart te ontdekken. Nadat de rivier in 1829 gekanaliseerd werd, verrezen zowat overal scheepswerven. De aken die in Thuin gebouwd werden, kan men op de Samber zien varen. Ze zijn herkenbaar aan hun ‘fabrieksmerk’: twee leliebladeren die samenkomen aan de boeg. Na een kilometer verlaten we de Samber om via de RAVeL binnen te dringen in het grote bos. De sfeer is er heel anders: gedempt en stil. Na het kruispunt van de groene wegen keren we terug naar de Samber, in Erquelinnes. Hier varen de boten langs de meanders, dankzij de vele sluizen langs de rivier. Deze stalen poorten compenseren de hoogteverschillen langs het parcours. Nostalgie overvalt ons wanneer we het oude droogdok passeren waar men aken bouwde en herstelde: prachtige realisaties die de tand des tijds doorstaan hebben.

Provincie Henegouwen


Lobbes Noord

Bienne-lez- Happart

RAVeL

!

N 86

RAVeL

! Vertrek

Merbes-Sainte-Marie Strépy-Thieu Peissant

N 562 Gare

P

Lobbes N 55

! RAVeL

Merbes-le-Château De Samber

Erquelinnes

Labuissière

Fontaine-Valmont

RAVeL

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

130 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: volg de aanwijzingen van de RAVeL. In Erquelinnes, eindigt de RAVeL. Volg tot de Samber (RAVeL 2) de bewegwijzerde verbindingsweg (blauwe borden). Parking: gemeenteplein van Lobbes. Parking: place de Lobbes. Vertrek: van het gemeenteplein daalt u af naar de Samber en volgt u de RAVeL, beneden aan de brug. Fiets naar het hospitaal. Op de RAVeL langs de Samber volgt u, voor de oude

belgie-toerisme.be

45 m

km

42

4u30

spoorwegbrug, de verbinding (richting Moulin du Bois) die u na 1 km naar de RAVeL van Binche leidt (lijn 108). Na 14 km, aan een splitsing, volgt u de RAVeL in de richting van Maubeuge, Peissant.

Soort weg:

geasfalteerde RAVeL.

Moeilijkheidsgraad: opgelet bij het oversteken van de rijkswegen. De lengte van het parcours (42 km) reserveert deze tocht voor iets meer getrainde fietsers. Soort fiets: alle fietsen. belgie-toerisme.nl

11


Tocht 5

Froidchapelle .

De tocht van de meren Info

Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut Rue de Noailles 6 - 6460 Chimay T. +32 (60) 21 98 84 www.botteduhainaut.eu

Te ontdekken… Amfibiebus ‘Crocodile Rouge’ De Crocodile Rouge, overgebracht uit Canada, kan zowel op de weg rijden als varen op de meren van de Eau d'Heure, het grootste merencomplex van België.

Route de la Plate Taille 99 6440 Boussu-lez-Walcourt www.lecrocodilerouge.be www.lacsdeleaudheure.be

12

We hebben amper het dorp verlaten, of de route dompelt ons onder in het platteland: Froidchapelle is omringd door een heggenlandschap en eindeloze weiden. Kort nadat we de schitterende RAVeL naar Chimay hebben genomen, volgen we de ‘VéloRoute des lacs’: vergeet uw badpakken niet mee te nemen! Het intense groen van de weiden steekt scherp af bij de rode bakstenen van de geïsoleerde boerderijen waar we langs rijden. Te midden van natuurlijke doorgangen volgt de merentocht geheime en zeer aangename wegen. De route lijkt weinig fysieke inspanning te vragen, maar de vlakke stukken zijn zeldzaam. Men klimt en daalt onophoudelijk om ten slotte het meer van la Plate Taille te bereiken. U kunt ook rond dat meer rijden langs de RAVeL. Bij de terugkeer nemen we de tijd om even te stoppen in een cafeetje in het centrum van Froidchapelle en te proeven van de charmes van deze aantrekkelijke streek.

Provincie Henegouwen


Froidchapelle Noord

RAVeL

RAVeL

Het Centrumkanaal

Amphibus

RAVeL Houdeng-Goegnies

!

RAVeL

Houdeng-Aimeries

Het Centrumkanaal

Meer van la Plate Taille RAVeL

Fourbechies Vertrek

P

N 535

Het Historisch Centrumkanaal RAVeL ! RAVeL

Sivry-Rance Strépy-Thieu

!

Het Historisch Centrumkanaal RAVeL

Variant

Strépy-Bracquegnies

Meer van Val Joly

La Louvière Froidchapelle

P

Vertrek Bois-du-Luc

N 53

Gare

RAVeL

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

270 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: volg de aanwijzingen van de RAVeL en de blauwe borden van de ‘VéloRoute des Deux Lacs’. Parking: bij het oude station van Froidchapelle, rue de la Station, 6440 Froidchapelle.

Vertrek: volg de RAVeL in de richting van Chimay. Na 500 meter begint de VéloRoute in de richting van de meren van de Eau d'Heure.

60 m

km

62

6u00

Moeilijkheidsgraad: een verbindingsweg van 62 km heen/terug tussen de meren van la Plate Taille en le Val Joly. Aangezien het vertrek zich tussen de twee meren bevindt, kan men de tocht inkorten. U kunt hetzij naar het meer van le Val Joly fietsen (46 km heen/terug), hetzij naar het meer van la Plate Taille (18 km heen/terug). Wanneer u rond het meer van la Plate Taille wilt fietsen, dient u 15 km RAVeL toe te voegen.

Soort weg: geasfalteerde RAVeL en plattelandswegen.

Soort fiets: alle fietsen.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

13


Tocht 6

Beloeil.

Van Aubechies naar Beloeil Info

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde Placette aux Oignons 20 7500 Tournai T. +32 (69) 55 35 13 www.visitwapi.be

Te ontdekken…

Museum van Archéosite® en museum van Aubechies

Rue de l'Abbaye 1Y 7972 Aubechies www.archeosite.be

Domein van het Kasteel van Beloeil Rue du Château 11 7970 Beloeil www.chateaudebeloeil.com

14

Laat ons terugkeren in de tijd langs de wegen van Picardisch Wallonië: van de Romeinse periode op de Archeosite van Aubechies tot de renaissance op het kasteel van Beloeil. Wij doorkruisen het centrum van Aubechies, één van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Het aantrekkelijke dorp is representatief voor de architectuur van Henegouwen uit de vorige eeuw, en verrast u met zijn romaanse kerk en zijn taverne Saint-Géry. Het knooppuntennetwerk vermijdt de grote verkeersassen en dat is goed. Via kleine plattelandswegen komen we bij de Franse (geometrische) tuinen van het Kasteel van Beloeil, die samen met het kasteel één der mooiste ensembles van België vormen. Het domein ligt bij het kanaal van Blaton-Ath dat we volgen tot Huissignies. Daar kunnen we even stoppen voor een bezoek aan het Museum van het Plattelandsleven.

Provincie Henegouwen


Beloeil Noord

34

RAVeL

Blicquy

Het Centrumkanaal

!

35

Houdeng-Goegnies

64

Houdeng-Aimeries

Archéosite® P

37

Aubechies

RAVeL

Het Centrumkanaal

RAVeL

Vertrek

P

N 535

N 527

Vertrek

RAVeL

Ladeuze

Het Historisch Centrumkanaal 75

Strépy-Thieu 42

!

Het Historisch Centrumkanaal

40

Ellignies-SainteAnne

La Louvière

VariantHuissignies

41

86

RAVeL

Strépy-Bracquegnies Bois-du-Luc

44

!

RAVeL

!

81

N 526

Kanaal Blaton-Ath Gare

N 527 Kasteel

82 89

Beloeil

28 29

27

Praktisch zakboekje

Niveau 2/5

80 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: bij de Archeosite® volgt u de knooppunten 42, 41, 40, 44, 27, 28, 29, 89, 82, 81, 86, 75, 64, 34, 35 en 37. Parking: bij de Archeosite® van Aubechies, Rue de l'Abbaye 1Y in 7972 Aubechies.

Vertrek: vanaf de Archeosite© van Aubechies fietst u door het dorp (prachtige kerk en een taverne er rechtover) en trekt u naar knooppunt 42 in Ellignies-Sainte-Anne.

belgie-toerisme.be

20 m

km

20

2u00

Soort weg: plattelandswegen en RAVeL op het jaagpad.

Moeilijkheidsgraad: een parcours op plattelandswegen van 20 km, zonder grote moeilijkheden. Let op met de kinderen bij het oversteken van de rijkswegen. De bewegwijzering is uitstekend. Soort fiets: alle fietsen.

belgie-toerisme.nl

15


Tocht 7

Ellezelles.

In het ‘Pays des Collines’ Info

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde Placette aux Oignons 20 7500 Tournai T.+32 (69) 55 35 13 www.visitwapi.be

Te ontdekken… La Maison du Parc Naturel

Op een steenworp van Doornik ligt het Natuurpark van het ‘Pays des Collines’ (waarvan de heksen van Ellezelles de ambassadrices zijn), dat u zijn harmonie, smaken en folklore aanbiedt..

Ruelle des Ecoles, 1 7890 Ellezelles www.paysdescollines.be

16

Zacht golvende heuvels omringen het dorp Ellezelles. Dit is vooral een landelijke streek waar men het ‘zachte leven’ ontdekt in de gehuchten die we per fiets zullen doorkruisen. Deze mooie tocht begint met de RAVeL. De voormalige spoorlijn 87 verbond Braine-le-Comte met Doornik en kruiste lijn 82, die de naam ‘Mijnwerkerspad’ had gekregen. Kort na knooppunt 80 brengt de tocht ons langs de uitgestrekte akkers van deze landbouwstreek, waar ook suikerbieten worden geteeld. Bij het naderen van Saint-Sauveur doorkruisen we een mooi bos waar kleine paadjes doorheen lopen. Wij beklimmen meerdere keren kleine heuvels, gevolgd door evenveel afdalingen. Fietsen is een echt plezier in het ‘Pays des Collines’, dankzij het knooppuntennetwerk dat de streek zo goed valoriseert.

Provincie Henegouwen


Ellezelles Noord

79

RAVeL

RAVeL

82

RAVeL Maison du Parc HetVertrek Centrumkanaal Naturel P 83

90

Ellezelles

80

85

N 57

! 81 Houdeng-Aimeries RAVeL

20

Het Centrumkanaal RAVeL 16

Strépy-Thieu

25

Saint-Sauveur

Houdeng-Goegnies ! 86

RAVeL

88

Vertrek

P

N 535

Het Historisch Centrumkanaal

!

Het Historisch Centrumkanaal RAVeL

21

RAVeL

La Louvière

Variant

22

Strépy-Bracquegnies Bois-du-Luc 29

31

Gare

Frasnes-lez-Anvaing

Praktisch zakboekje

Niveau 4/5

85 m

Moeilijk Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: vanaf het Maison du Pays des Collines, neemt u volgende knooppunten: 85, 83, 82, 79, 90, 80, 81, 16, 22, 29, 31, 25, 20, 21, 88, 86 en 85. Parking: het dorpsplein van Ellezelles of het Maison du Pays des Collines, ruelle des Ecoles.

Vertrek: vanaf het Maison du Pays des

110 m

Soort weg:

km

22

2u30

plattelandsweg en RAVeL.

Moeilijkheidsgraad: een parcours van 22 km dat zich ontrolt in het hart van het Pays des Collines. Kleine heuvels wisselen af met afdalingen. De wegen zijn prachtig. Soort fiets: alle fietsen.

Collines, gaat u naar knooppunt 83. Ga de weg op naar de RAVeL.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

17


Tocht 8

Malmédy .

De groene lus van Malmedy Info

Het Toeristisch Agentschap Oost-België Place Albert I 29a 4960 Malmedy T. +32 (0) 80 33 02 50 www.eastbelgium.com

Te ontdekken... De Brouwerij van Bellevaux Bellevaux 5 - 4960 Malmedy T. + 32 (80) 88 15 40 www.brasseriedebellevaux.be

Het Malmundarium Place du Châtelet, 9 4960 Malmedy T. + 32 (80) 79 96 68 www.malmundarium.be

18

Het plezier stopt niet. Dankzij deze groene weg vanuit Malmedy trekt u naar een aantrekkelijke streek en voor wie er de moed toe heeft, naar één van de charmantste brouwerijen van het land. De RAVeL loopt aanvankelijk langs de Warchenne en klimt meteen. Een lange klim die de 4% helling niet overschrijdt, een percentage dat de stoomtreinen destijds aankonden. Deze lijn 48 was een belangrijke economische vector in de 19e eeuw, die de ontwikkeling toeliet van de leerlooierijen en papierfabrieken van Malmedy. De route biedt een zeer mooi parcours in het bos om nadien Waimes te bereiken. Het vervolg is schitterend voor wie het durft aanpakken. Langs de heuvelkammenroute bereikt u Thirimont en zijn mooi bos. In Lamonriville wordt een kleine omweg naar de Brouwerij van Bellevaux uw beloning...

Provincie Luik


Malmedy Noord

125

Malmedy P

Station

La Warchenne RAVeL

RAVeL

RAVeL

Waimes Vertrek

Station 126

N 632

HĂŠdomont

Variant

123

Lamonriville

Thirimont 127

Bellevaux Brouwerij

Bellevaux

132

Ligneuville

167

L'Amblève

!

Kruisppunt

Praktisch zakboekje

Niveau 4/5

500 m

Moeilijk Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: vanuit Malmedy volgt u de RAVeL naar Waimes tot het kruispunt met de rijksweg N632. Op deze plaats volgt u de knooppunten 126, 123, 127, 132, 167 en 125. Parking: avenue de la Gare. Ter hoogte van het oude station van Malmedy.

Vertrek: vanaf het oude station volgt u de

440 m

km

42

4u30

Soort weg: geasfalteerde RAVeL. Weg met steenslagverharding in het bos van Thirimont.

Moeilijkheidsgraad: een tocht van 42 km voor de hele lus. Sterke stijging van Ligneuville naar Lamonriville. Soort fiets: trekkingfiets (weg met steenslagverharding).

RAVeL naar Waimes.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

19


Tocht 9

Raeren .

De doortocht van de Venen Info

Het Toeristisch Agentschap Oost-BelgiĂŤ Place Albert I 29a 4960 Malmedy T. +32 (0) 80 33 02 50 www.eastbelgium.com

Te ontdekken... Kasteel van Raeren en Pottenbakkerijmueum

Het kasteel uit de 14e eeuw, omringd door water, herbergt een unieke verzameling met meer dan 2.000 stukken, die 500 jaar geschiedenis belicht van de Rijnkeramiek en de hedendaagse keramiek.

20

BurgstraĂ&#x;e 103 - 4730 Raeren T. + 32 (87) 85 09 32 www.toepfereimuseum.org

Aan het Kasteel van Raeren nemen we een zeer mooie groene weg: de Vennbahn. Deze voormalige spoorlijn leidt ons naar het Osthertogenwald en het veenplateau. Na 8 km fietsen we een klein stukje in Duitsland. Naarmate we onze weg voortzetten langs deze route die voortdurend stijgt, wordt het bos schraler. Bij het naderen van Konzen, zien we rondom ons hoge grassen en de tapijten met veenmos liegen er niet om: we bevinden ons op de venen! Wij verlaten de Vennbahn en nemen het Velo Tour netwerk. Langs deze wegen waar elk verkeer verboden is, defileren de landschappen tijdens de afdaling snel voorbij. De sfeervolle zichten zijn prachtig. Aan de oever van het meer van Eupen, krijgen we het gevoel in het Hoge Noorden te zijn aanbeland. Een tocht die we een aanrader durven noemen.

Provincie Luik


Raeren P

Noord

48

Kasteel

Vertrek Raeren

Roetgen

47

Lammersdorf

Meer van Eupen

46

Hautes-Fagnes

55

51

! Konzen

De Getzbach 54

Afdaling

Maison Ternell

53

h

52

Praktisch zakboekje

Niveau 5/5

630 m

Moeilijk Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: aan het Kasteel van Raeren, volgt u de richting van knooppunt 48. Langs de Vennbahn doorkruist u Roetgen in Duitsland. U vindt de knooppunten opnieuw in Simmerath: 51, 52, 53, 54, 55, 46 en 48. De bewegwijzering is zeer goed. Parking: rechtover het Kasteel van Raeren. Vertrek: aan het kasteel (BurgstraĂ&#x;e 103,

480 m

km

55 42

4u30 5u

Soort weg: geasfalteerde RAVeL. Prachtige wegen op de venen voor de terugkeer.

Moeilijkheidsgraad: een lange tocht van 55 km voor de hele lus: sterke stijging bij het verlaten van het meer van Eupen. Soort fiets: trekkingfiets (weg met steenslagverharding).

4730 Raeren) volgt u knooppunt 48 en dan 47 die u naar de Vennbahn leidt.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

21


Tocht 10

Botrange.

Het pad van de venen Info

Het Toeristisch Agentschap Oost-België Place Albert I 29a 4960 Malmedy T. +32 (0) 80 33 02 50 www.eastbelgium.com

Te ontdekken... La Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel Route de Botrange 131 4950 Waimes T. + 32 (80) 44 03 00 www.botrange.be

Herba Sana

22

De plateaus bieden een fabelachtig gebied om te wandelen, maar lenen zich ook voor fietstochten, dankzij een netwerk van verkeersvrije wegen die u toelaten één van de meest ongerepte gebieden van België te betreden. Bepaald een heel andere omgeving dan u gewoon bent. Vertrek aan het Maison du Parc waar we het domein van de Hoge Venen ontdekken, het grootste natuurreservaat van het land. Wij volgen de weg van de venen. Met onze kinderen ontdekken we silhouetten van dieren die langs het parcours leven. Zij bevinden zich in de bomen, op een tak, in een dode stam of verbergen zich in de grassen. De tocht wordt ludiek. Naarmate de kilometers passeren, ontmoeten we halteplaatsen waar we het verrassende milieu van de Hoge Venen ontdekken.

Hinter der Heck 46 4750 Elsenborn www.herba-sana.be

Provincie Luik


Botrange Noord

84

P

Gare

125

85

Malmedy

La Warchenne RAVeL

RAVeL

RAVeL

Waimes Vertrek

Gare

Hoge Venen

63

N 86

126

Afdaling

Hédomont

123 Kalterherberg

La Helle 71 86

N 676

Variant

Lamonriville

Thirimont

83

!

Vertrek

127

h P Maison du Bellevaux Parc Naturel

132 80

Ligneuville Sourbrodt

167

L'Amblève

!

Carrefour Herba Sana

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

650 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: volg de bewegwijzering van de ‘Sentier des Tourbières’ of de knooppunten van de Vélo Tour 80, 83, 84, 85, 63, 71, 86, 83 en 80. Het is praktisch en zeer gemakkelijk! Parking: aan het Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel, route de Botrange 131 4950 Waimes.

Vertrek: aan het Maison du Parc Naturel steekt u de rijksweg N676 over en volgt u de bewegwijzering.

belgie-toerisme.be

250 m

km km

27 42

4u30 3u

Soort weg: geasfalteerde weg en berijdbare weg.

Moeilijkheidsgraad: een mooie tocht die u meeneemt door de Hoge Venen. De heuvel na het wed van de Helle vraagt iets meer inspanning. De afbeelding van een jong hert tijdens de klim zal de kinderen aanmoedigen. Soort fiets: trekkingfiets (weg met steenslagverharding) of MTB.

belgie-toerisme.nl

23


Tocht 11

Saint-Vith .

In de vallei van de Our Info

Het Toeristisch Agentschap Oost-België Place Albert I 29a 4960 Malmedy T. +32 (0) 80 33 02 50 www.eastbelgium.com

Te ontdekken... De Leisteengroeve van Recht U krijgt de gelegenheid om de gigantische zalen te bekijken waar de leisteen van Recht werd ontgonnen. Daarvoor werd een speciale panoramische observatiebrug ontworpen.

Zum Schieferstollen 9a 4780 Recht (Saint-Vith) www.schieferstollen-recht.be

24

De RAVeL biedt vanaf Sankt-Vith een zeer mooi parcours langs de Our: u zult verbaasd staan! Even voorbij Neidigem, loopt de Vennbahn over een meer geaccidenteerd reliëf: tunnels en bruggen zorgen voor een sympathiek parcours dat de kinderen zeker zullen waarderen. Terwijl men fietst langs deze rustige weg, kan men zich moeilijk het treinverkeer voorstellen uit het begin van vorige eeuw in Maspelt, een oud spoorwegknooppunt. Elke dag passeerden er meer dan honderd treinen. Wij zetten onze tocht verder langs de rivier. Wij ontdekken een geïsoleerde vallei die een grote ecologische rijkdom behield. Heel wat dieren waarderen de vochtige weiden waar we langs rijden, net voorbij Neumühle. Het tracé wordt iets moeilijker en brengt ons in Burg-Reuland, dat gedomineerd wordt door zijn trots kasteel. Bij de terugkeer laat de variante ons klimmen naar de heuvelkammenlijn waar zich een prachtig panorama ontvouwt.

Provincie Luik


Saint-Vith Noord

125

Malmedy P

RAVeL

Gare

Vertrek

RAVeL De Our

RAVeL Steffeshausen

Waimes

Hemmeres

Gare N 86

154

147

Auel

155 La Warchenne

126175

Bracht

Neidingen Hédomont

123 174

Burg-Reuland P

Variant

Vertrek Sankt-Vith Variant

172

173

Lamonriville 153

Variant

Helling

Thirimont

158

N 693

127

Leisteengroeve N 62

Bellevaux

132

Ligneuville

167

L'Amblève

!

Carrefour

Praktisch zakboekje

Niveau 2/5

495 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: volg de knooppunten van het netwerk Vélo Tour 147, 154, 155, 175, en 172 of de aanwijzingen RAVeL, Vennbahn. De variante laat u een lus maken maar opgelet : u zult moeten klimmen! Volg de knooppunten 172, 174, 173, 158, 153, 147 en 132 . Parking: cultureel complex Triangel, Vennbahnstraße 2 in Sankt-Vith.

85 m

km km

29 42

3u30 4u30

Vertrek: op de RAVeL rechtover het cultureel complex, richting knooppunt 147

Soort weg: geasfalteerde weg en RAVeL (weg met sintels tussen Auel en Burg-Reuland).

Moeilijkheidsgraad: een tocht zonder moeilijkheden naar Burg-Reuland (12,5 km). De variante voor de terugkeer is iets sportiever. Soort fiets: trekkingfiets.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

25


Tocht 12

Herve .

De smakelijke Herve in Aubel Info

Maison du Tourisme du Pays de Herve Place de la Gare 1-3, 4650 Herve T. + 32 (87) 69 31 70 www.paysdeherve.be

Te ontdekken... L'Espace des saveurs et découvertes

Smaken en tradities in het Land van Herve, mateloos te proeven!

Zelfde adres als het Maison du Tourisme.

De Abdij van Val-Dieu Val Dieu is een bestemming waar men graag naartoe gaat om het bier van Val Dieu te proeven!

26

Val Dieu 227, 4880 Aubel T. + 32 (87) 69 28 28 www.abbaye-du-val-dieu.be

In de lente zorgen de fruitbomen voor heerlijke kleuren in het Land van Herve. Het is een gedroomde periode om deze lijn 38 (RAVel) te volgen, een groene weg die in de 19e eeuw een spoorlijn was. Langs de lijn vervoerde men kolen van Fléron naar Duitsland en metalen van Plombières naar het Maasbekken. Momenteel is de route gehuld in rust en de natuur heeft zijn rechten weer opgeëist. Tussen de hagen met meidoorn ontdekt men heggenlandschappen en weiden. Na een leuke 14 km signaleert een oud dieselstel ons de ingang van Aubel. Wij raden u aan om vanuit het centrum naar de site van Val-Dieu te fietsen. In de afdaling zien we de klokkentoren van de cisterciënzerabdij die in 1216 gebouwd werd door de monniken van de orde van Cîteaux. Een oase van rust die menig wandelaar kan verleiden.

Provincie Luik


Herve Noord

Saint-Jean-Sart Malmedy P

RAVeL

Gare

125

Variant La Warchenne RAVeL

AubelRAVeL Waimes

Abdij van Val-Dieu

Vertrek Wadeleux

De Berwinne

N 86

Gare

RAVeL

126

Hédomont

123

N 648

Charneux

P Variant

RAVeL

Lamonriville

Thirimont 127

N 627

Battice

Bellevaux

Thimister

N 648

132

Vertrek

LigneuvilleN 3

P

167

NL'Amblève 3

RAVeL

!

Carrefour

Herve

Praktisch zakboekje

Niveau 1/5

300 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 8 jaar

Bewegwijzering: aan het Maison du Tourisme volgt u de RAVeL (lijn 38) tot Aubel. Mogelijkheid om een hapje te eten in de CasseCroûte, een sympathieke ‘Bistrot de terroir’. Parking: grote parking bij het Maison du Tourisme van het Land van Herve.

Vertrek: de RAVeL ligt achter het Maison du Tourisme, Place de la Gare, 1-3 in 4650 Herve.

belgie-toerisme.be

40 m

km km

28 42

3u00 4u30

Soort weg: RAVeL met sintels Moeilijkheidsgraad: 28 km heen/terug voor deze tocht zonder moeilijkheden. 14 km tot Aubel. Deze RAVeL is zeer aangenaam. De variante die we voorstellen om naar Val-Dieu te gaan is 3,5 km lang. Vanuit het centrum van Aubel volgt u de richting Val-Dieu. Langs de weg werd een fietspad aangelegd. Soort fiets: trekkingfiets.

belgie-toerisme.nl

27


Tocht 13

Sart-lez-Spa .

Tocht aan de voet van de Venen Info

Maison du Tourisme du Pays des Sources Rue du Marché 1a - 4900 Spa T. + 32 (87) 79 53 53 www.pays-des-sources.be

Te ontdekken... Thermen van Spa Een uitzonderlijke plaats gewijd aan contact met de natuur, met wellness, sereniteit, vrede met zichzelf en zijn lichaam… In de Thermen van Spa kunt u zich ontspannen, maar ook laten verzorgen (balneotherapie, esthetische behandelingen, verschillende massages).

Colline d'Annette et Lubin - 4900 Spa www.thermesdespa.com

28

Vanuit het mooie Sart-lez-Spa, dat uitpakt met zijn Perron en zijn bijzondere kerk, brengt de route ons naar de RAVeL. Vroeger verbond de spoorlijn Spa met Stavelot: een bergtracé waar men de treinen rook en roet zag spuwen. Vandaag is het tracé groen en kijkt neer op de vallei van de Hoëgne die we bereiken via de Pont du Centenaire. Vanaf het Maison Fagne brengt een mooie weg ons vlakbij de Venen. Het decor is bergachtig. Hoe meer de weg stijgt naar het plateau, hoe schraler de plantengroei wordt. Men waant zich op weg naar het hooggebergte. De mooie loofbossen worden opgevolgd door naaldbomen. De afdaling brengt ons in Solwaster dat een authentiek karakter behield met zijn talloze boerderijtjes uit de 18e en 19e eeuw. De lage huizen met hun smalle vensters getuigen van het ruwe klimaat op het plateau…

Provincie Luik


Sart-lez-Spa Hohes-Venn

125

Noord

Malmedy DeGare Statte

P

La Warchenne De Hoëgne RAVeL

RAVeL

RAVeL

Waimes

Helling

Cabane des Nutons

Vertrek

E-42

Pont du Centenaire N 86

Hockai

Afdaling

!

74

RAVeL

Hédomont

72

73

123

de Hoëgne 70

P

Solwaster Lamonriville

Variant

Gare

126

RAVeL RAVeL

Ster

10

N 640

71

Thirimont

Helling 9

Vertrek

Bellevaux

Sart-Station

N 640 132

Thermen van Spa P

127

E-42

Ligneuville

167

L'Amblève

!

Carrefour

Sart-lez-Spa

Praktisch zakboekje

Niveau 4/5

590 m

Moeilijk Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: in Sart-lez-Spa neemt u volgende knooppunten: 71, 74, 73, 72 en 70.

350 m

km km

22 42

2u30 4u30

Soort weg: RAVeL met sintels, weg met steenslagverharding en verkeersluwe wegen.

Parking: op het dorpsplein van Sart-lez-Spa, Moeilijkheidsgraad: een tocht zonder naast het Perron.

Vertrek: volg de Grand'Rue die u naar het kruispunt met de N640 brengt. Fiets rechtdoor in de rue Alexandre Beaupain, knooppunt 71, richting Wayai, Francorchamps.

belgie-toerisme.be

moeilijkheden tot Hockai met de RAVeL. Vanaf de Pont du Centenaire wordt het parcours moeilijker en volgt de veenwegen. Lange helling tot aan de Cabane des Nutons. Opgelet tijdens de afdaling naar Solwaster (weg met steenslagverharding).

Soort fiets: trekkingfiets of MTB.

belgie-toerisme.nl

29


Tocht 14

Chassepierre .

Langs de Semois Info

Maison du Tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume Esplanade du Panorama, 1 6820 Florenville T. +32 (61) 31 12 29 www.semois-tourisme.be

Te ontdekken... De Abdij van Orval Orval 1, 6823 Villers-devant-Orval T. +32 (61) 31 10 60 www.orval.be

Le chocolatier Edouard Place Albert 1er 36, 6820 Florenville T. +32 (61) 50 29 72 www.leschocolatsdedouard.com

30

Stel u een dorpje voor langs een rustig kabbelende rivier. Welkom in Chassepierre, een aantrekkelijk en typisch Waals dorp. In het begin van het parcours volgt u de landelijke weg naar Sainte-CĂŠcile. In de Gaume is het klimaat zachter dan elders. De variante op de kaart laat u de RAVeL nemen naar Muno, een dorp aan de grens met Frankrijk. De groene weg kringelt door de bossen en is zeer aangenaam. Tijdens de terugkeer, doorkruist de route Sainte-CĂŠcile en komt bij de Semois, die in de laagte vloeit. Zonder moeilijkheden komen we terug bij Chassepierre. In het dorp loopt de route over een mooie brug over de rivier. Het lijkt alsof de tijd is blijven stilstaan. Aarzel niet om even te stoppen bij de vele picknickbanken langs het parcours van de tocht.

Provincie Luxemburg


Chassepierre Noord

La Roche à l'Appel RAVeL

Sainte-Cécile

Naar Muno

Variant

La Semois

N 83

!

Chassepierre P

Vertrek

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

270 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: volg de speciale fietsbewegwijzering (blauwe borden). Noteer dat het ook mogelijk is via dezelfde bewegwijzering naar Florenville en Jamoigne te fietsen. Voor de variante rond Chassepierre volgt u de bewegwijzering voor wandelaars, de gele ruit. (zie daarvoor op de kaart).

150 m

km

29

3u

weg die speciaal voor fietsers werd aangelegd (blauw bord, richting Muno).

Soort weg: geasfalteerde RAVeL. Weg met steenslagverharding boven Sainte-Cécile.

Parking : diverse plaatsen in het dorp.

Moeilijkheidsgraad: 22 km heen/terug met de RAVeL naar Muno. Het parcours rond Chassepierre is 7 km lang.

Vertrek: volg de weg langs de Semois naar

Soort fiets: trekkingfiets.

Sainte-Cécile. Na 300 meter neemt u de nieuwe

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

31


Tocht 15

Nassogne .

In het woud van Nassogne Info

Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne Place de l'Etang 15 6900 Marche-en-Famenne T.+32 (0) 84 34 53 27 www.tourisme-marche-nassogne.be

Te ontdekken... Ambachtelijke brouwerij ‘La Saint-Monon’ De brouwerij is gevestigd in een boerderij in activiteit. Sinds 1996 brouwt de familie Jacob er drie types van SaintMonon: een amberkleurig bier, een bruin bier en een bier met honing.

Rue principale 41 6953 Ambly (Nassogne)

32

Een herfstdag. De droge lucht van augustus werd verjaagd door de vochtige lucht die de winter aankondigt. Dit is het meest geschikte moment om het grote woud van Nassogne te verkennen. In deze mythische streek zijn de grote bewoners verdwenen. Stel u voor: 1000 jaar geleden leefden hier nog beren en bizons die in kuddes door de bossen zwierven. En de lange winters zagen horden wolven het massief doorkruisen. Vanaf het Château du Bois (een voormalig jachtpaviljoen van een neef van Napoleon III...), kort na knooppunt 131, begint de route te stijgen. De helling is lang maar op de top ontdekken we een schitterend en majestueus beukenwoud. We fietsen verder door het bos. De afdaling brengt ons bij de mooie beek de Wassole die ons naar de rand van het bos brengt. Hier zien we een heel ander landschap met een immens panorama van het woud dat we net verlieten.

Provincie Luxemburg


Nassogne Noord

Brouwerij ‘La Saint-Monon’

128

La Wassoie P

Nassogne

Laid Trou

131

132

129

Vertrek Les Huttes Fays des Hérins

! N 891

130

Praktisch zakboekje

Niveau 4/5

540 m

Moeilijk Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: neem volgende knooppunten: 131, 130, 129, 128 en 132. Parking : rechtover het gemeentehuis. Vertrek: aan het gemeentehuis, op het gemeenteplein, volgt u de hoofdstraat, richting Champlon. Na 2 km komt u aan knooppunt 131. Na 200 m gaat u het bos in, richting Château du Bois.

belgie-toerisme.be

250 m

km

15

2u45

Soort weg: hoofdweg en stenige weg. Moeilijkheidsgraad: 15 km voor deze korte lus maar het hoogteverschil is aanzienlijk. Kort voorbij Les Huttes (zie kaart), wordt de weg stenig. Wees voorzichtig tijdens de afdaling naar knooppunt 129. Soort fiets: trekkingfiets met goede banden of MTB.

belgie-toerisme.nl

33


Tocht 16

Daverdisse .

In het land van de ‘Nutons’ Info

Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse Place de l'Esro 60, 6890 Redu T. +32 (61) 65 66 99 www.haute-lesse-tourisme.be

Te ontdekken... Eurospace Center

Ontdekkings- en recreatiepark over de Ruimte.

Devant les Hêtres 1 6890 Transinne (Libin) www.eurospacecenter.be

Redu, Village du Livre Dertig boekhandels voor nieuwsgierige mensen, liefhebbers of echte bibliofielen.

Zich wagen aan de Haute-Lesse, dat is door de vallei trekken zonder te willen terugkeren. Zo bedwelmend is deze rivier. Deze tocht zal u beslist charmeren. In Redu, het boekendorp, ontdekt de Lesse ongetwijfeld één van haar mooiste zichten. Wij verlaten de lommerrijke terrassen en de verleidelijke geuren van de kroegen van dit mooie dorp en volgen de richting van het gehucht Séchery. In de verte weerklinkt het gemurmel van de rivier. De Lesse tracht ons te verleiden en het lukt haar. De steile rotsen langs de oevers en de rotsblokken bedekt met mos werken op de verbeelding: het is daar dat de ‘Nutons’ hun schuilplaats zouden hebben. De rivier is de bron van veel legendes… De RAVeL langs de Almache is prachtig. Tijdens de hele tocht zijn we onder de indruk.

www.redu-villagedulivre.be

34

Provincie Luxemburg


Daverdisse Maissin

La Lesse

Noord

Vertrek P

Redu Lesse

SĂŠchery Variant RAVeL

De Our De Lesse

Vertrek Naar Muno

Variant

De Semois

Our

P

. Moulin de Daverdisse Daverdisse N 855 Daverdiss e

RAVeL

Porcheresse L' Almache

Chassepierre

RAVeL

Gembes

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

430 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 10 jaar

226 m

km

15

3u

Bewegwijzering: volg de aanwijzingen van de RAVeL en het netwerk PIC Verts tot Porcheresse. Terugkeer naar Daverdisse vanuit het dorp.

het vertrek van de variante in Redu, volgt u de richting SĂŠchery. Aan de ingang van Daverdisse, neemt u de richting van de Molen van Daverdisse waar u het vertrekpunt van de RAVeL ontdekt.

Parking : langs de N855, ter hoogte van de Molen van Daverdisse. De variante vertrekt in Redu (parking aan de ingang van het dorp, rue de St-Hubert).

Soort weg: RAVeL met sintels en plattelandswegen.

Vertrek: fiets over de rivier Almache en volg

Moeilijkheidsgraad: 15 km voor de hele lus. In Porcheresse stijgt het parcours naar het bos. Reken op 6 km extra voor het vertrek in Redu.

gedurende 20 meter de N855 naar Lomprez, waar u al de toegang tot de RAVeL ziet. Voor

Soort fiets: trekkingfiets.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

35


Tocht 17

Bomal .

Tussen de Condroz en de Ardennen Info

Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe et Aisne Grand'Rue 16, 6940 Durbuy T. +32 (86) 21 35 00 www.ourthe-et-aisne.be

Te ontdekken... Parc des Topiaires

Een ‘vormsnoeipark’ van 1 hectare waar u 250 planten ontdekt met speciale vormen.

Rue Haie Himbe 1 6940 Durbuy T: 32 (86) 21 90 75 www.topiaires.durbuy.be

Durbuy Adventure Rue de Rome 1, 6940 Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy) www.durbuyadventure.be

36

Vanuit Bomal volgen we met plezier de RAVeL langs de Ourthe, die lui vloeit op zijn bed van kalksteen, de Calestienne. In het begin van de route toont de groene weg het mooie landschap van deze bufferstreek tussen de Condroz en de Ardennen. In het westen strekken zich de weiden uit met een zacht reliëf, terwijl in het oosten beboste heuvels verrijzen. Zonder moeilijkheden fietsen we langs de rivier. In de zomer heerst daar een echte vakantiesfeer. Na 9 km arriveren we in het charmante Durbuy, dat zich het kleinste stadje ter wereld noemt. U hebt er ruim de mogelijkheid om iets te drinken vooraleer uw weg verder te zetten. Nabij Fronville komen we terug bij de Ourthe en zijn ongerepte oevers. Beschermd door het nabijgelegen massief van de Ardennen, geniet de vallei van een zeer aangenaam microklimaat. Overigens is de hele tocht aangenaam en goed bewegwijzerd tot Hotton.

Provincie Luxemburg


Bomal

P

5

Vertrek Bomal RAVeL 6

Barvaux RAVeL

De Ourthe

Biron

N 86

Bohon

Sainte-CĂŠcile

RAVeL

Naar Muno

N 983 Variant

RAVeL

86 DeNSemois

Durbuy

7

Hotton

8

16

RAVeL

Melreux

Petit-Han De Ourthe

17

9

Fronville

11

! 10

14

Noo

rd

12 Chassepierre

Praktisch zakboekje

Niveau 2/5

220 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 8 jaar

Bewegwijzering: volg de speciale bewegwijzering voor fietsers (blauwe borden) en de volgende knooppunten van Bomal naar Hotton: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 en 17. Parking: aan het station van Bomal. Vertrek: aan het station van Bomal neemt u onmiddellijk de RAVeL, net voorbij de overweg. U kunt uiteraard ook vertrekken in Barvaux of Durbuy en kiezen voor een korter deel van het parcours.

belgie-toerisme.be

50 m

km

50

3u

Soort weg: geasfalteerde RAVeL en kleine wegen.

Moeilijkheidsgraad: 50 km heen/terug van Bomal naar Hotton. De terugkeer kan per trein vanuit het station van Melreux. Uren van de treinen: www.belgianrail.be Korter parcours met vertrek in Barvaux (42 km heen/terug) of Durbuy (30 km heen/terug). Soort fiets: trekkingfiets.

belgie-toerisme.nl

37


Tocht 18

Wéris .

De vreemde tocht Info

Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe et Aisne Grand'Rue 16, 6940 Durbuy T. +32 (86) 21 35 00 www.ourthe-et-aisne.be

Te ontdekken... Rivéo

Neem een duik in het mysterieuze universum van de rivier in het centrum Riveo.

Rue Haute 4, 6990 Hotton T. +32 (84) 41 35 71 www.riveo.be

Museum van de Megalieten Place Arsène Soreil 7, 6940 Wéris T. +32 (86) 21 02 19 www.weris-info.be

38

De mysterieuze lus van Wéris! Nadat we de heuvels van de Ourthe hebben beklommen, laat een dolmen, als een dorpspoort, ons binnentreden in de wereld van legendes en de prehistorie. Wij zijn hier niet in Bretagne, maar in de Belgische Ardennen, in één van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Het megalietenveld van Wéris (belangrijk erfgoed van Wallonië) omvat bijna dertig menhirs en twee dolmens. De site is de grootste en best bewaarde van het land. Rond de uitlijning van dolmens en menhirs in de wereld, zijn al heel wat theorieën ontstaan. Er blijven nog steeds vraagtekens over de betekenis van deze ‘rechtopstaande’ stenen. Er bestaan heel wat hypotheses: zijn het grafmonumenten of aanwijzingen voor reizigers? Wijzelf zetten onze reis verder naar Soy en Hotton. De gloednieuwe RAVeL brengt ons naar Ny en daarna naar de heuvelkamroute die bewegwijzerd is door deze vreemde stenen.

Provincie Luxemburg


Wéris Noord

Vertrek 65

P

N 841

Wéris

!

Museum van de Megalieten

N 86

La Roche à l'Appel RAVeL

Sainte-Cécile Biron

Naar Muno

Oppagne

68

Variant

!

67

69

De Semois

De Ourthe

N 807 N 86

73

Ny

Soy

RAVeL Chassepierre

Hotton

Rivéo 70

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

350 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: neem volgende knooppunten: 67, 73, 70, 69, 68, 65 en 67. Parking: achter de kerk van Wéris, plaatsen in de rue du Broux.

Vertrek: in Wéris, ter hoogte van de vertrekpunten van de tochten waar de borden met kaarten staan, rue du Broux.

Soort weg: geasfalteerde RAVeL en kleine

80 m

km

22

3u

Moeilijkheidsgraad: een circuit van 22 km met enkele hellingen, in Biron en le Pas-Bayard. Opgelet, bij aankomst, ter hoogte van de dolmen van Wéris, aan knooppunt 65, volg de 66 die eigenlijk 67 moet zijn. Op de weg, 300 meter verder, vindt u overigens het correcte nummer 67 dat u terugbrengt naar het centrum van Wéris. Soort fiets: trekkingfiets.

wegen.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

39


Tocht 19

La Roche .

In de vallei van de Ourthe Info

Maison du Tourisme Houffalize - La Roche-en-Ardenne Place du Marché 15, 6980 La Roche-en-Ardenne T. +32 (84) 36 77 36 www.coeurdelardenne.be

Te ontdekken... Burchtruïne van La Roche Deze site was achtereenvolgens een neolithische schuilplaats, een Romeins oppidum en een verblijf van de Frankische koningen. De ruïnes kijken neer op de stad en de Ourthe en nestelen zich in een mooie natuur.

40

Rue du Vieux Château 4 6980 La Roche-en-Ardenne www.chateaudelaroche.be

Wij nodigen u uit voor een mooie tocht in de vallei van de Ourthe. Wij verlaten La Roche en zijn burchtruïnes en volgen de PIC Verts (Plan d'Itinéraires Communaux Verts). Aanvankelijk zijn er geen moeilijkheden en we houden een mooi tempo aan. Maar verderop moeten we een steile helling op om het dorp Cielle te bereiken. Op de top daalt het parcours weer af naar een kleine verloren vallei. De mooie en sobere Ardennen waar we doorheen fietsen sinds het begin van het parcours, verandert in Jupille in een brede en heldere vallei. We komen hier zachtjes de Calestienne binnen. De PIC Verts route is een echt plezier. We fietsen langs de Ourthe en steken de rivier over langs bruggetjes die enkel voor fietsers toegankelijk zijn. In Marcourt kunt u gebruik maken van de picknicksite.

Provincie Luxemburg


La Roche-en-Ardenne Hotton

Noord

! De Ourthe

Hampteau

Variant

N 833

Rendeux-Bas La Roche à l'Appel RAVeL

!

De Ourthe

Sainte-Cécile ! Rendeux-Haut

Naar Muno

Variant

Camping De Semois RAVeL

Marcourt N 86

RAVeL

Jupille

La Boverie Camping

N 833

Chassepierre

Vertrek Cielle

Helling

P

La Roche

N 888

Kasteel

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

340 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: volg de blauwe fietsborden van de PIC Verts, in de richting van Cielle, La Boverie en daarna Rendeux. Parking: ter hoogte van het sportcomplex van La Roche, rue du Stade.

Vertrek: vanop de parking neemt u de rue des Echavées en fietst u langs de campings. Kort nadien, ter hoogte van het waterzuiveringsstation, volgt u de blauwe borden.

belgie-toerisme.be

120 m

km

26

3u30

Soort weg: geasfalteerde RAVeL, kleine wegen en stenige wegen.

Moeilijkheidsgraad: 26 km heen/terug, zonder de variante. Opgelet voor de heuvelhelling naar Cielle. U zult een weg moeten nemen waar u moet afstappen van uw fiets. Reken op 1 km voor deze beklimming. De variante naar Hotton volgt de rijksweg over 1,5 km en arriveert aan de fietsroute bij het verlaten van Rendeux-Bas. Soort fiets: trekkingfiets of MTB. belgie-toerisme.nl

41


Tocht 20

Havelange .

De romantische Condroz Info

Maison du Tourisme Condroz-Famenne Rue de l'Eglise 4, 5377 Heure T. +32 (86) 40 19 22 www.valleesdessaveurs.be

Te ontdekken... Museum Monopoli de Barsy Dit museum is het werk van Renato Monopoli, zijn eigenaar, een verzamelaar die gepassioneerd is door automaten en voertuigen die worden voortgetrokken door paarden..

Rue du musée, 9 - 5370 Flostoy (Barsy) www.musee-monopoli.be

Chardeneux

De route langs de RAVeL is mooi en gemakkelijk. De monotonie wordt doorbroken bij het voormalige station van Les Avins. Daar begint ons parcours naar Durbuy dat een prachtige zijweg volgt. Gedaan met de RAVeL en zijn nauwelijks voelbare hellingen! Voortaan moet u rekening houden met meer reliëf, maar u wordt beloond met mooie dorpen langs het parcours. Bois-et-Borsu, Palenge, het zijn namen uit de Condroz, een weinig bekende streek die nochtans fraaie en romantische landschappen telt. Van Borsu loopt de smalle weg naar Vervoz waar het kasteel en de vijvers in harmonie zijn met het landschap. Voorbij Chardeneux, één van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’, kringelt onze route door de weiden. Kleine wegen brengen ons terug naar Durbuy, het kleinste stadje ter wereld.

Eén van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’.

42

www.beauxvillages.be

Provincie Namen


Havelange RAVeL

Noord 56

Les Avins N 63

Petit-Avins

Vervoz

Havelange RAVeL

Bois-et-Borsu

P

Bonsin Vertrek

Le Hoyoux 55

Chardeneux !

52

Palenge

53 50

54

7

Septon Durbuy

N 63

Praktisch zakboekje

Niveau 5/5

310 m

Moeilijk Kinderen vanaf 15 jaar

Bewegwijzering: deze verbindingsroute is goed bewegwijzerd met blauwe borden. In Les Avins volgt u de richting ‘Clavier village’. In Bois-et-Borsu deze van ‘ Vervoz ‘ en ‘Durbuy’. Of u neemt volgende knooppunten: 56, 55, 54, 53, 52, 50 en 7. Parking: in het dorp Havelange, rue de la Station, naast de RAVeL. Vertrek: volg de RAVeL in Havelange, naar Huy. Na 5 km arriveert u bij het voormalige station van Les Avins, daar begint de verbindingsroute. belgie-toerisme.be

210 m

km

50

6u

Soort weg: geasfalteerde RAVeL, verkeersluwe wegen en de weg boven Chardeneux.

Moeilijkheidsgraad: 50 km voor deze tocht heen/terug. De verbinding tussen Les Avins en Durbuy is 20 km lang. De heenrit is gemakkelijker dan de terugkeer, houd er rekening mee. Tijdens de terugkeer is de heuvel van Palenge, bij het verlaten van Durbuy, een kuitenbijter. Soort fiets: trekkingfiets aanbevolen.

belgie-toerisme.nl

43


Tocht 21

Bouvignes .

Naar de vallei van de Molignée Info

Maison du Tourisme de la Haute Meuse dinantaise Avenue Cadoux 8, 5500 Dinant T. +32 (82) 22 28 70 www.dinant-tourisme.com

Te ontdekken...

De railbikes van de Molignée Fiets op uw eigen tempo op het spoor in de schilderachtige vallei van de Molignée.

Rue de la Gare 82 5522 Falaën (Onhaye) T. +32 (0) 82 69 90 79 www.draisine.be

Abdij van Maredsous

44

Rue de Maredsous 11, 5537 Denée T. +32 (82) 69 82 11 www.maredsous.be

Hier, in Bouvignes, voelt men nog de middeleeuwen. Men hoort nog de hoeven van de paarden op de plaveien van de nauwe straten die van de Porte Chevalier naar het centrum leiden. Die indruk wordt nog versterkt door de burcht van Crèvecoeur die zijn schaduw werpt op het ‘Maison du Patrimoine Médiéval mosan’, genesteld op het plein van het stadje. Op de andere oever van de Maas ontwaart men de ruïnes van de burcht van Poilvache, die beschouwd werd als een ‘staatsvesting’. Net voorbij Anhée, ruilen we onze fiets in voor een ‘fietslorrie’(railbike) waarmee men rijdt op de oude spoorlijn van de vallei van de Molignée. Langs de route bieden de ruïnes van Montaigle een prachtig beeld van een middeleeuwse burcht. De tocht stopt in Maredsous, onze eindbestemming.

Provincie Namen


Bouvignes RAVeL

Noord 56

RAVeL

N 63

Maredret

Petit-Avins

Vervoz Anhée Haut-le-Wastia

Havelange

Abdij Maredsous Variant Abdij Maredret

!

RAVeL Draisine de la Molignée

N 96

Bonsin Le Hoyoux 55

Falaën

Chardeneux

52

Palenge

53

RAVeL

Sommière 54

50

Septon

7

Bouvignes VertrekDurbuy P

Praktisch zakboekje

Niveau 2/5

270 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: volg de aanwijzingen van de RAVeL. Langs de Maas, kort voorbij de brug-dam, neemt u de RAVeL van de Molignée.

30 m

km

45

4u30

Soort weg: geasfalteerde RAVeL, met eigen bedding. Het wegdek is uitstekend langs de Molignée.

Parking: Place du Bailliage in Bouvignes, ter Moeilijkheidsgraad: 45 km heen/terug hoogte van het Maison du Patrimoine Mosan.

Vertrek: steek de rijksweg over en passeer onder de spoorweg waar u de RAVeL 1 aantreft.

(22 km naar Maredret en daarna Bouvignes). Geen moeilijkheden. De variante voert u langs de twee abdijen (route net voorbij het oude station van Maredsous, dat verbouwd is tot Bistrot de Terroir). U moet wel een helling nemen.

Soort fiets: trekkingfiets. belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

45


Tocht 22

Rochefort .

Langs de Lesse Info

Maison du Tourisme du Val de Lesse Rue de Behogne 5, 5580 Rochefort T. +32 (84) 34 51 72 www.valdelesse.be

Te ontdekken... Het Domein van de Grotten van Han De Grot van Han, uitzonderlijk vanwege de schoonheid van haar kalkafzettingen en de immensiteit van haar zalen, bevindt zich in een park met 250 hectare puur natuur, waar u ook een Wildpark ontdekt.

46

Rue Joseph Lamotte 2 5580 Han-sur-Lesse www.grotte-de-han.be

Wat een mooie manier om de vallei van de Lesse met de fiets te ontdekken! Deze tocht laat u toe te fietsen langs één van de mooiste RAVeL routes van de streek, zowel wat de aanleg betreft als de doorkruiste landschappen. Met vertrek in Rochefort, voert de groene weg ons naar de zachte golvingen van de heuvels rond de Lesse. Rechtover ons, op de hoogtes, verrijst het koninklijk kasteel van Ciergnon. Op deze plaats kunt u de prachtige RAVeL verder nemen naar Houyet (9,5 km meer) waar tunnels en bruggen op u wachten, of verder fietsen langs de Lesse. Via de knooppunten bereiken we Villers-sur-Lesse en zijn ‘geel kasteel’. De bucolische route volgt verder de Lesse en laat ons de mooie dorpen Lessive en Eprave ontdekken, waarna we opnieuw de RAVeL nemen.

Provincie Namen


Rochefort RAVeL

Noord 56

Les Avins N 63

Petit-Avins

Vervoz

Ciergnon Havelange

N 911

RAVeL 39

! Variant RAVeL naar Houyet : 9,5 km Le Hoyoux

160

Bonsin RAVeL 37

55

La Lesse

Chardeneux

52

38

RAVeL

Villers-sur-Lesse

De Lesse 170

N 918

53

N 86

54

Eprave 171

36

35

Rochefort

P

Palenge Vertrek 50

7

N 803

Septon

Durbuy

Lessive De Ourthe

Han-sur-Lesse

Het Domein van de Grotten van Han

Praktisch zakboekje

Niveau 1/5

180 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 8 jaar

Bewegwijzering: volg de RAVeL tot knooppunt 39 (kruispunt en vertrekpunt voor tochten). Verlaat de RAVeL en neem volgende knooppunten: 39, 171, 170 en 38. Terugkeer naar Rochefort via de RAVeL.

40 m

km

20

2u30

Soort weg: geasfalteerde RAVeL en verkeersluwe weg.

mende van Jemelle, juist voor de tunnel.

Moeilijkheidsgraad: een gezinstocht van 20 km zonder moeilijkheden. Wie iets meer uitdagend wil, volgt de RAVeL van knooppunt 39 tot Houyet. Reken op een bijkomende 9,5 km naar het dorp.

Vertrek: steek de tunnel onder het stadje

Soort fiets: trekkingfiets.

Parking: aan de ingang van Rochefort, ko-

over. De RAVeL begint er rechtover.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

47


Tocht 23

Vresse-sur-Semois .

Langs de Semois Info

Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise Rue Albert Raty, 83 5550 Vresse-sur-Semois T. +32 (61) 29 28 27 www.ardenne-namuroise.be

Te ontdekken... Récréalle, recreatiecentrum Een ideale plaats voor een leuk moment met het gezin!

Rue Léon Henrard, 16 5550 Alle-sur-Semois www.recrealle.com

Laforêt Eén van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’.

Vresse-sur-Semois, dat zich koestert aan de oever van de Semois en omringd is door bossen, heeft heel wat landschapsschilders geïnspireerd. Het is ook het decor voor deze mooie tocht langs de oevers van de rivier. Vresse is een dorp op mensenmat, net zoals het emblematische stenen brugje van Saint-Lambert. De route brengt ons tot Alle. We keren terug langs de andere oever van de rivier, al even charmant. Naast de weg, in de zomer, wordt een loopbrug in gevlochten hout over de Semois geplaatst. Het is een erfenis van de tabaksplanters die op die manier, zonder omweg, hun vruchtbare akkers konden bereiken langs de rivier. Nog een kleine inspanning en we zijn in Laforêt (één van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’) waar u zult genieten van een zeer aantrekkelijke omgeving, misschien met een hapje in de ‘épicerie-café du Serpolet’…

www.beauxvillages.be

48

Provincie Namen


Vresse-sur-Semois Noord

RAVeL 56

Les Avins N 63

Petit-Avins

!

N 945

Vervoz

Alle

Havelange

Récréalle

RAVeL

Mouzaive Bonsin Le Hoyoux

Chardeneux

55

Chairière

N 945 N 914

52

Palenge

53 50

54

7

Septon

Pre-RAVeL

Durbuy La Semois De Ourthe

Vertrek

Pre-RAVeL

P

Vresse-sur-Semois Laforêt

N 914

Praktisch zakboekje

Niveau 2/5

230 m

Gemakkelijk Kinderen vanaf 10 jaar

Bewegwijzering: volg de MTB

55 m

km

15

2u30

Soort weg: Pre-RAVel en berijdbare

bewegwijzering

wegen.

Parking : aan de ingang van Vresse-surSemois, ter hoogte van het Maison du Tourisme, rue Albert Raty.

Moeilijkheidsgraad: een gezinstocht zonder moeilijkheden van 15 km. Een kleine helling naar het dorp Laforêt.

Vertrek: ga naar de Semois en steek de

Soort fiets: trekkingfiets of MTB..

kleine Saint-Lambertbrug over. Fiets verder langs de Semois.

belgie-toerisme.be

belgie-toerisme.nl

49


Tocht 24

Olloy-sur-Viroin.

Tocht in het bos, van Olloy naar Oignies Info

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives Route de la Plate-Taille, 99 6440 Boussu-lez-Walcourt Tél. +32 (0)71 23 95 97 www.valleesdeseauxvives.be

Te ontdekken... De Espace Arthur Masson Kent u Trignolles en Toine Culot? Het zijn Treignes en zijn burgemeester, die onsterfelijk werden gemaakt door Arthur Masson, die men de Waalse Pagnol noemt. Het spektakel-parcours nodigt u uit in de originele sfeer van dit Ardens dorp.

50

Olloy-sur-Viroin is nog omgeven door ochtendnevel wanneer we geluidloos fietsen naar het grote woud van Nismes. De stenige weg doorkruist het heldere eikenbos, de loofbomen laten veel licht door. De route eindigt op een weg die nergens lijkt heen te leiden. De bochten nemen ons mee naar één van de mooiste gehuchten die u ooit gezien hebt: Regniessart, aan de rand van het bos. In Oignies duikt een ander landschap en zelfs een ander land op: de Thiérache en Frankrijk. De terugkeer naar de vallei van de la Viroin verloopt langs de bos-RAVeL. Wat is het aangenaam om op deze groene weg te fietsen die voortdurend afdaalt! Wij arriveren precies op tijd om op het mooie dorpsplein van Oignies te genieten van een natje en een droogje.

Rue Eugène Defraire 29 5670 Treignes www.espacemasson.be

Provincie Namen


Olloy-sur-Viroin Espace Arthur Masson

RAVeL

56 Vierves-sur-Viroin Les Avins

N 63

Oignies-en-ThiĂŠrache

Petit-Avins

Vervoz

Havelange N 99 RAVeL

Vertrek

Olloy-sur-Viroin P Le Hoyoux

N 990 55

Bonsin Chardeneux

52

RAVeL

RAVeL

Palenge

53 50

54 RAVeL

7

Septon Durbuy Regniessart De Ourthe De Viroin

N 99

Noord

!

Praktisch zakboekje

Niveau 3/5

342 m

Gemiddeld Kinderen vanaf 12 jaar

Bewegwijzering: volg de MTB bewegwijzering in het begin van het parcours tot aan de bosweg. Na Regniessart terugkeer via de RAVeL. Parking: kerkplein en rue Saint-Eloi. Vertrek: in het centrum van Olloy-sur-Viroin steekt u de overweg over en neemt u onmiddellijk de rue de la Champagne, rechts: sterke helling! Fiets langs de camping: u komt in het bos langs een brede weg.

belgie-toerisme.be

180 m

km

21

2u30

Soort weg: gewone weg voor het eerste deel, geasfalteerde weg en RAVeL voor het tweede deel.

Moeilijkheidsgraad: een tocht van 21 km door de bossen. Sterke helling bij het verlaten van Olloy-sur-Viroin. Nadien is het parcours gemakkelijker. De bosweg is zeer aangenaam, zonder verkeer. Soort fiets: trekkingfiets of MTB.

belgie-toerisme.nl

51


Praktische informatie

Fietsknooppunten – Velo Tour in de Oostkantons

Fietskaarten: Fietskaarten zijn beschikbaar bij de Maisons du Tourisme (tip info) van de verschillen destreken. Wij adviseren een bijgewerktewandelkaart van de streek mee te nemen, naast deze brochure. Toeristisch Agentschap Oost-België www.eastbelgium.com Toeristische Federatie van de Provincie Luik www.liegetourisme.be Toeristische Federatie van Belgisch Luxemburg www.luxembourg-tourisme.be Toeristische Federatie

De RAVeL, Réseau Autonome de Voies Lentes, is een autonoom netwerk van wandel- en fietspaden, gemotoriseerd verkeer is er niet toegestaan. Een uitgave van Wallonië-Brussel Toerisme (WBT) Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Gedelegeerd bestuurder Coördinatie: S. Vijvermans, M. Terwagne, A. Neuville Druk : Massoz – 03/2015 Cover: 20something.be Foto cover: ©WBT-D. SAMYN- ©WBT–B. D’ALIMONTE Conceptie, lay-out, teksten en beelden: Pierre Pauquay - ©SPRL Cernix

Verantwoordelijke uitgever Nederlandstalige versie: M. Vankeerberghen Gedelegeerd Bestuurder www.paysdesvallees.be Wallonië-Brussel Toerisme, Sint-Bernardusstraat 30, 1060 Brussel Toeristische Federatie Nadruk – ook gedeeltelijk – uitsluitend na goedkeuring door de uitgever en met vermelding van bronnen toegelaten. Aansprakelijkheidsclausule inzake fietstips: van de Provincie Henegouwen WBT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het verloop van de Une édition de WBT. routes, de markering en de bewegwijzering, openingstijden en telefoonnummers www.hainauttourisme.be Editeur responsable : Pierre Coenegrachts etc... na ons bezoek ter plaatse of na de openbaarmaking. Als de wegverkenning Toeristische Federatie of deTerwagne. openbaarmaking meer dan 12 maanden geleden plaatsvond, dan dient u voor Coordination: Sonia Vijvermans, Michael de zekerheid bij de betreffende toeristische dienst naar eventuele tussentijdse van de Provincie Waals-Brabant Impression : Massoz veranderingen te vragen. Conception, mise en page, phtos et textes : www.brabantwallon.be Wij waarderen het als u ons feedback geeft over afwijkingen en veranderingen. van de Provincie Namen

52

Pierre Pauquay - © SPRL Cernix.


26 wandeltochten in de Ardennen Ontdek onze wandelingen, inclusief routes, in de speciale gids. Bestel of download uw gratis gids op www.wallonie-toerisme.be en www.belgie-toerisme.nl rubriek brochures.

WalloniĂŤ Ardennen


Fietsen in de Ardennen  

24 fietstochten in Wallonië

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you