Katalog Arbetskläder

Page 1

ArbetskläderElis 2022/2023 Här är plaggen du inte vill äga. Hyr nu. Äg morgondagen.

Elis är del av den internationella börsnoterade koncernen Elis SA. I Sverige är vi 1600 medarbetare, har 25 anläggningar från norr till söder och huvudkontor i Malmö.

Hyr nu. Äg morgondagen.

Genom att hyra istället för att äga bidrar du aktivt i omställningen till ett cirkulärt samhälle. I vårt textila kretslopp förlänger vi livet på hundratusentals produkter varje dag. Det minskar behovet av nyproduktion – och hjälper oss att möta klimatutmaningarna. Samtidigt frigörs tid och energi som du istället kan ägna åt din verksamhet.

HYRLÖSNINGInnehåll–SÅFUNKAR DET 6 Cirkulär affärsmodell 8 Ansvar för morgondagen – Elis hållbarhetsarbete VÅRT SORTIMENT 12 Vad betyder märkningarna? 16 Industri, service och verkstad 17 Service 28 Stretch 34 Hantverk 36 Övrigt 38 Trikå 44 Ytterkläder 50 ESD 52 Tillbehör 54 Livsmedel 62 Skydd & säkerhet 68 Varsel 88 Flam 114 Flam/varsel 132 Skyddsskor SÅ HÄR BESTÄLLER DU 142 Rådgivning och expertis 144 Storlekar och mått 145 Expressleverans 146 Övriga affärsområden 3

Jackor som hjälper dig att ta ansvar

DU SLIPPER KÖPA in plagg, lagerhålla, hantera tvätt och logistik och köpa nya storlekar när ny personal börjar. Istället kan du fokusera på det viktigaste: din verksamhet.

Samtidigt tar du ett viktigt steg mot en bättre framtid i stort. När vi hyr ut, hämtar, tvättar och lagar – om och om igen – förlänger vi livet på varje plagg och textilie så att de kan användas mer, av fler, och behovet av nyproduktion minimeras. Det ger dig som kund ett försprång i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

4

Att hyra arbetskläder är bekvämt. Och lönsamt. Elis erbjuder en smidig helhetslösning inom textilservice, där vi tar ansvar för hela textilkedjan: rådgivning, inköp, administration, materialval, kvalitetskontroll, lagning, tvätt och leverans.

Med Elis som partner får du:

bekymmersfri målcertifieradenrådgivningkostnadseffektivhelhetslösningtextilserviceochexpertisleverantörsomärmotFN:sglobalaförhållbarutveckling

Lagning och underhåll

Tvätt på rätt sätt

Laga det som slitits. Byt ut det som gått sönder. Vår riktlinje för reparation och underhåll viker vi inte en tum ifrån. Lagningsmetoder för personlig skyddsutrustning godkänns av och säkerställs via FIOH, Finnish Institute of Occupational Health. Vi kvalitetskontrollerar efter varje tvätt och lagar effektivt så att varje plagg kan användas om och om igen.

Logistik och leverans

Med 75 000 leveransadresser är logistik en viktig del av vårt erbjudande. Vi optimerar alla rutter, samkör och kan anpassa upphämtning och leve rans efter dina behov.

Industrikläder och skyddsplagg smutsas hårt. Att tvätta både rent och rätt är en del av vår expertis. I säkra, energisnåla tvättprocesser gör vi plaggen rena gång på gång, samtidigt som viktiga skydds funktioner som reflexer, flamskydd och elektrosta tiskt skydd bibehålls. Våra anläggningar som tvättar hårt smutsade textilier har egna reningsverk som renar avsloppsvattnet från tungmetaller och andra skadliga ämnen som dina arbetskläder kan ha varit i kontakt med.

5

6

I vår cirkulära affärsmodell blir livet längre för varje plagg och textilie. Vi kvalitetskontrollerar efter varje tvätt, lagar eller byter ut om något skadats. När plaggen inte längre uppfyller kvalitetskraven ger vi dem nytt liv genom att låta dem återbrukas, skänkas till välgörenhet och utvecklingsprojekt, materialåtervinnas eller som sista alternativ gå till energiutvinning.

7

Framåt i cirklar

För att världens resurser ska räcka till behöver vi ha ett samhälle där det cirkulära står i centrum. Där återbruk och återvinning är det normala, och nyproduktion enbart sker när det är nödvändigt. Det är ett tankesätt som vi arbetat efter i över 70 år. I vår hyrlösning förlänger vi livet på hundratusentals produkter varje dag. Du som hyr blir en del i omställningen.

Höjda ambitioner, sänkt klimatpåverkan

RUNT OM I VÄRLDEN är vi 44 000 medarbetare. Att arbetsmiljön ska vara trygg, lönerna skäliga och livsvillkoren goda är en självklarhet oavsett om man jobbar på tvätteriet i Ockelbo, på mattfabriken i Riga eller på kontoret i Malmö. Alla våra leverantörer har undertecknat vår uppförandekod som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och vi gör regelbunden tillsyn. Tack vare vår storlek kan vi indirekt påverka livsvillkoren för väldigt många människor.

8

Över 90 miljoner ton textilier slängs varje år. En helt igenom orimlig siffra. Samtidigt fortsätter produktionen av ny textil öka, och textilindustrin står för mer än tio procent av världens utsläpp av växthusgaser. Cirkulära affärsmodeller – som vår – är avgörande för att världen ska ha en chans att stävja klimatkrisen.

SOM EUROPAS LEDANDE leverantör av textil- och hygienlösningar har vi ett enormt ansvar – och en unik möjlighet att leda utvecklingen. Därför har vi satt offensiva hållbarhetsmål och har en hållbarhets strategi djupt integrerad i vår affärsstrategi. Systematiskt arbetar vi med att hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Så bra att vi 2020 blev först i Sverige att certifieras för vårt arbete mot de globala målen.

Våra hållbarhetsmål till 2030:

Redan idag körs över hälften av våra transporter på el eller fossilfritt bränsle som HVO, biobränsle och etanol. Vi har landets första eldrivna tunga lastbilar och till 2030 ska alla våra fordon vara fossilfria.

På väg mot en fossilfri fordonsflotta

100% hållbara* textilier 100% av uttjänta textilier ska återbrukas eller återvinnas Klimatneutrala i egen verksamhet. Nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2035. 100% fossilfria fordon och tvätterier

9

10

HÅLL UTKIK GRÖNMARKERAT!EFTER

I beskrivningarna av varje plagg har vi grönmarkerat vilka delar av plagget som gör just dessa plagg till ett bättre val ur ett hållbarhetsperspektiv.

På nästa uppslag hittar du förklaringar till många av de ord, begrepp och märkningar som finns till hjälp för att göra så hållbara textilval som möjligt.

– Svanen, Nordic Ecolabelling of Textile, hides/skins and leather Version 4

– Regenererad fiber (lyocell, tencel)

SAMTIDIGT SOM nyproduktionen av textil ökar, används den producerade textilen allt mindre. Elis vill bidra till det omvända. Att göra mer hållbara materialval, förlänga livslängden på varje plagg och omvandla textilavfall till nya resurser är därför i skarpt fokus hos oss. Vi ser hela tiden över marknaden och ställer krav på våra textilleverantörer att hitta alternativ som kan ersätta de textilier som ännu inte är hållbara. Ibland tvingas vi vänta, som för våffelfiltar, då en hel del textilier ännu inte finns att tillgå i hållbart material som klarar industriell tvätt.

Hållbar textil – finns det?

Till miljömärkt räknar vi även Fristads miljödeklarerade artiklar EPD

Till exempel:

Läs gärna vår hållbarhets rapport med detaljerad information om våra material och vårt hållbar hetsarbete. Du hittar den på elis.com

– Återvunnen fiber

** Hållbara fibrer baserade på Bra Miljöval Textilkriterier 2012, kategori fiber och beredning.

– EU Ecolabel 2014/350/EU

– GOTS

– Bra Miljöval Textilkriterier 2012 (kategori fiber och beredning)

* Miljömärkt dvs tredjepartscertifierad enligt ISO 14024 och där tredjepartscertifie ringen av hela värdekedjan från råvara till färdig produkt ingår i certifieringen. Till exempel:

I VÅRA TEXTILVAL tar vi hänsyn till både fiberval och tillverkning. Sedan 2021 arbetar vi efter nedan kriterier, som ska vägleda oss mot en alltmer hållbar textilportfölj:

– BCI-bomull, Cotton Made in Africa

– Biosyntetisk/förnybar fiber (biobaserad PE)

MED HÅLLBAR TEXTIL MENAR VI TEXTIL SOM: är miljömärkt*, och/eller innehåller minst 50% hållbara fibrer**

11

Frågan vad som är en hållbar textil har inget självklart svar. Det kan gå åt omkring 10 000 liter vatten för att producera ett enda kilo bomull. Världens vanligaste textilmaterial polyester tillverkas fortfarande mestadels av råolja. Både bomull och polyester har fantastiska egenskaper som är svåra att ersätta, men båda har också sina problem ur hållbarhetssynpunkt.

– Ekologisk bomull; Organic cotton och Organic Fairtrade cotton

Vad ochmärkningarnabetyderorden?

Svanen

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och ställer krav genom hela värdekedjan, från tillverkning till färdig textilvara. Exempel är avloppsrening och sociala och etiska krav.

GOTS – Global Organic Textile Standard

EU:s motsvarighet till Svanen är en av världens främsta miljömärkningar. Den har ett helhetsgrepp och ställer krav i alla delar av den textila värdekedjan. Liksom Svanen-märk ningen får det inte finnas några rester av miljö- eller hälsofarliga kemikalier i textilierna.

12

Fairtrade Cotton

EU-Ecolabel

Svanen är en nordisk miljömärkning med helhetsperspektiv från råvara till avfall. Svanen märkta textilier kräver att växtfiber, till exempel bomull, måste vara ekologiskt framställd och att inga skadliga ämnen får finnas kvar i det färdiga plagget. Svanen inkluderar också god arbetsmiljö och begränsad användning av skadliga kemikalier i produktionsledet.

Majoriteten av våra plagg är Oeko-Tex-certifierade. Oeko-Tex är ett oberoende test- och certifieringssystem som garanterar att plagget inte innehåller några ämnen i halter som är hälsoskadliga för bäraren. Alla komponenter i det färdiga plagget testas, vilket även inkluderar tråd och knappar. På plaggsidorna i denna katalog finns Oeko-Tex-logotypen med där antingen plagget och/eller tyget är certifierat.

Allt fler av våra plagg certifieras med etablerade miljömärkningar som ser till tygets hela livscykel. Oberoende tredjepartsmärkningar garanterar att såväl textilier som produktionskedja granskas och uppfyller de högt ställda kraven.

Oeko-Tex Standard 100

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade lägger fokus på människ orna som odlar bomullen, främst småskalig odling där odlarna får en premie per sålt kilo bomull för att stimulera investeringar i lokalsamhället.

Bra Miljöval

En internationell ekologisk märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS-certifiering kan fås för enbart bomullsfibern, men också för det färdiga plagget. Då certifieras hela kedjan och den färdiga produkten måste innehålla minst 70% ekologiska fibrer för att bli GOTS-certifierad.

Återvunnen bomull Återvunnen bomull betyder precis det – att bomullen är återvunnen, på mekanisk eller kemisk väg. Idag är nästan all återvunnen bomull mekaniskt återvunnen, och bomullen kan komma från spill i produktionen, eller från gamla plagg från konsument.

EDP

Rakare modeller med längre ärmar och ben.

EPD, Environmental Product Declaration, ger detaljerad och transparent information om produkters miljöpåverkan genom livscykelanalys (LCA). De gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöpåverkan på detaljnivå.

BCI (Better Cotton Initiative) och Cotton Made in Africa är medlemsorganisationer som utbildar bönder i hållbar odling, med bland annat mindre mängd vatten och bekämp ningsmedel samt övergång från konstgjorda till naturliga gödningsmedel. BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull. BCI syftar till att förändra bomullsindustrin globalt i stor skala och inkluderar även sociala aspekter som arbetsvillkor och barnarbete.

Ekologisk bomull (organic cotton)

Återvunnen polyester (rPet)

Vadå dammodell?

Återvunnen polyester innebär bland annat minskade växthusgasutsläpp, jämfört med att använda ny, jungfrulig polyester.

BCI-bomull

Branschen för arbetskläder är till stor del traditionell, där storlekar och passform utgår från en rak manskropp. Kroppar kommer som bekant i de flesta former och storlekar och vi har därför ett brett utbud av design och modeller. För att enkelt guida dig använder vi följande

vidd, kortare ärmar och ben.

13

För att få kallas ekologisk måste bomullen vara certifierad. Den ska odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Marken där bomullen odlas måste ha varit fri från kemikalier i minst tre år, och odlingen ska varieras med andra grödor. Det finns flera offi ciella certifieringar för ekologisk bomull, bland annat GOTS.

Kortaremärkningar:liv,större

Byxor, jackor och skyddskor du slipper äga

Trygga medarbetare som trivs på jobbet förutsätter säkra och funktionella arbetskläder. Synbarhet, flamskydd och hygienkrav är lika viktigt som bekvämlighet och passform. I vårt sortiment hittar du ett brett utbud av kläder och skor i olika design – men i samma smarta hyrlösning.

14

Standard för personlig skyddsutrustning uppdateras regelbundet. Vi följer varje bransch noga och produktutvecklar kontinuerligt så att kläderna du hyr alltid möter de senaste kraven och certifieringarna. Alla våra egna kollektioner tas fram i nära samarbete med våra kunder, och alla tester genomförs i verkliga miljöer.

15

Kläder som branschkravenmöter

verkstadserviceIndustri,&

16

Sköna att bära, lätta att röra sig i och med genomtänkta, praktiska detaljer som underlättar arbetet i vardagen. Sådana är våra arbetskläder för dig som jobbar inom service, verkstad och industri.

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 245 g/m². *100% bomull. Öko-Tex standard 100.

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². *100% bomull. Öko-Tex standard 100.

Bak- och sidofickor. Två benfickor, en med mobilficka och en med pennficka. Stängs med plastknapp i midjan. Alla knappar och blixtlås är av plast.

Motion

Byxa

Byxa

Stängs med dolt blixtlås. Ståkrage. Sidofickor. Mobilficka i höger sidoficka. Bröstfickor med lock, D-ring i vänster bröstficka. Penn ficka på vänster ärm. Elastisk bak i midjan. Stretch-infällningar i ärmöppningar. Alla knappar och blixtlås är av plast.

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². *100% bomull. Öko-Tex standard 100.

118449 mgrå. 118450 marin. 118451 svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 65% polyester /35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

111147 svart/mgrå 111154* svart/mgrå. 114934 mgrå/svart. 111133 marin/röd.

111149 svart/mgrå 111156* svart/mgrå. 114935 mgrå/svart. 111135 marin/röd. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124.

Stängs med dolt blixtlås. Ståkrage. Sidofickor som stängs med knäppning. Bröstfickor som stängs med blixtlås, mobilficka på höger sida, D-ring på vänster sida. Penn ficka på vänster ärm. Reglerbar midja med band. Alla knappar och blixtlås är av plast.

Byxa knäfickor

Byxa hängfickor

Bak- och sidofickor. Benficka med mobil ficka. Hängfickor för verktyg. Tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Förforma de knä med knäfickor. Förstärkt material på knän och i nederkant. Stängs med dubbla plastknappar i midjan. Alla knappar och blixtlås är av plast.

111150 svart 111157* svart/mgrå. 111164 mgrå. 111136 marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 245 g/m². *100% bomull. Öko-Tex standard 100.

En bekväm kollektion i klassisk design som ger dig stor rörelsefrihet. Utmärkt för montering, lager, service, fordonsindustri och distribution. För att undvika repmärken i till exempel fordonsindustrin är blixtlås och knappar av plast.

111151 svart 111158* svart. 111165 mgrå. 111137 marin. STORLEK 34–54. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². *100% bomull. Öko-Tex standard 100.

17 INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > SERVICE

Bak- och sidofickor. Två benfickor, en med mobilficka och en med pennficka. Stängs med plastknapp i midjan. Alla knappar och blixtlås är av plast.

Jacka

Bak- och sidofickor. Benficka med mobilficka. Dubbel tumstocksficka med pennficka. Förformade knä med knäfickor. Förstärkt material på knän och i nederkant. Stängs med plastknapp i midjan. Alla knappar och blixtlås är av plast.

111148 svart/mgrå 111155* svart/mgrå. 114933 mgrå/svart. 111134 marin/röd. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124.

Jacka

Bak- och sidofickor, ficka med mobilfack på vänster ben, tumstocksficka på höger ben, normal midja med plastknapp och blixtlåsgylf.

Byxa

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

111475 svart/mgrå.

Väst

18

3/4 Byxa

107193 marin. 111200 svart.

Bak- och sidofickor. Benficka med mobilficka. Dubbel tumstocksficka med pennficka. Förformade knä med knäfickor. Förstärkt material på knän och i nederkant. Stängs med plastknapp i midjan. Alla knappar och blixtlås är av plast.

Bröstfickor med pennfack samt knivhållare, höger ficka med lock, verktygsfickor, front med dragkedja.

111066 marin. 111064 svart. STORLEK 44–60, C148–C154, D96–D112. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

STORLEK XS–4XL.

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

Overall

STORLEK 44–64.

Hängslebyxa med bröstficka och inner ficka. D-ring och nyckelhållare i höger sidoficka. Bakfickor med lock, benficka med mobilficka och tumstocksficka med pennficka. Förstärkt material i knän och benslut, förböjda knän och elastiska band bak för ökad komfort.

Rock

Lång rock med sido- och bröstfickor. Tryckknappar och justerbar midja.

111153 svart/mgrå 111160* svart/mgrå. 111139 marin/röd. STORLEK 44–68, C144–C160, D96–D124. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 245 g/m². *100% bomull. Öko-Tex standard 100.

111246 marin. 111251 mgrå. 111249 svart. STORLEK 2XS–4XL.

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

111152 svart/mgrå 111159* svart/mgrå. 111138 marin/röd. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m².*100% bomull. Öko-Tex standard 100.

Hängslebyxa

Justerbar semielastisk midja. Sidofickor och genomgående öppningar. Bröstoch bakfickor. Ögla för ID-kort i höger sidoficka. Benficka med mobilficka. Dubbel tumstocksficka med pennficka. Förformade knän med knäfickor. Förstärkt material på knän och i nederkant. Stängs med plast knappar (111159 stängs med dragkedja och plastknappar).

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > SERVICE 19

Jacka

Piké med plastknappar och lång eller kort ärm. Den långärmade har muddar i ärm sluten. Ribbad krage. Gula kontrastpartier.

120351 marin/gul. 117413 mgrå/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

20

Piké

Stängs med blixtlås och metalltryckknap par fram. Reglerbar ärmvidd med metall tryckknappar. Längre bak. Justerbar med band i sidorna. Förstärkta sidofickor som stängs med dold metalltryckknapp.

Work

Behöver du synas i en arbetsmiljö som inte kräver varselkläder? Då är Work kollektionen för dig, där funktion och sportig design förenas med synbarhet genom kontrastfärg i fluoroscerande material.

114457 marin/gul l ärm. 117417 mgrå/ gul l ärm. 114363 marin/gul k ärm. 117416 mgrå/gul k ärm. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 50% polyester/50% bomull, 240 g/m². Öko-Tex standard 100.

T-shirt

Ribbad halsringning. Gula kontrastpartier. 117614 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 50% polyester/ 50% bomull, 240 g/m². Öko-Tex standard 100.

120352 marin/gul. 117409 mgrå/gul. 114942 marin/gul dam. 117408 mgrå/gul dam.

Overall

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

117612 marin/gul. 117415 mgrå/gul.

Zip Sweatshirt

Sweatshirt

Elastisk del i hängslen bak. Sidofickor. Ytter- och innerbröstfickor, ytterfickan med lock. Bakfickor med lock, grepp för enkel åtkomst. Kombine rad tumstocks- och måttbandsficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben. Ytterficka för mobil och pennhållare. Bälg för maximal rymlighet. Förstärkt knädel med inner fickor i två nivåer.

MED HÄNGFICKOR: 120353 marin/gul. 117584 mgrå/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. 32-54 dam. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

Hängslebyxa

120355 marin/gul. 117414 mgrå/gul.

Stängs med tvåvägsblixtlås. Ribbade ärmslut och ribbad nederkant. Förstärkta ärmlappar. Hankar på ut- och insidan bak i nacken. Två kängurufickor i sidorna. En bröstficka som stängs med blixtlås. Gula kontrastpartier.

Stängs med dolda metalltryckknappar. Reglerbar ärmvidd med metalltryckknap par. Längre bak för maximalt skydd.Hank bak i nacken. ”Button-down”-krage. Två bröstfickor, den vänstra med lock och penndel. Båda med sidobälg för maximal volym. Gula kontrastpartier.

117613 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% polyester/40% bomull, 320 g/m². Öko-Tex standard 100.

STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124.

Ribbad halsringning och gula kontrast partier.

Skjorta

117419 mgrå/gul. 120354 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% bom ull/40% polyester, 195 g/m². Öko-Tex standard 100.

Stängs med blixtlås och metalltryckknappar. Reglerbar ärmvidd. Sidofickor. Ytter- och inner bröstfickor, ytterfickan med lock. Bakfickor med lock och grepp. Kombinerad tumstocks- och måttbandsficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben. Ytterficka för mobil och pennhållare. Bälg för maximal rymlighet. Förstärkt knädel med innerfickor i två nivåer.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > SERVICE 21

120359 marin/gul. 117410 mgrå/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

Byxa

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 50% poly ester/50% bomull, 250 g/m². Öko-Tex standard 100.

Stängs med jeansknapp och blixtlås. Sidofickor. Bakfickor med lock, grepp för enkel åtkomst. Kombinerad tumstocks- och måttbandsficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben. Ytterficka för mobil och pennhållare. Bälg för maximal rymlighet. Förstärkt knädel med innerfickor i två nivåer.

22

130767 svart/hivis gul 130771 marin/hivis gul. STORLEK 2XS-6XL.

23

130769 svart/hivis gul 130774 marin/hivis gul. STORLEK 2XS-6XL.

MATERIAL Svart: 70% BCI bomull/ 30% återvunnen polyester, 290 gram. Hivis gul: 70% polyester/30% bomull, 290 gram. Öko-Tex standard 100.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > SERVICE

Piké med kontrastfärg i fluorescerande material och ribbstickad krage.

Sweatshirt med kontrastfärg i fluorescerande material samt ribbstickad halskant och muddar.

T-shirt med kontrastfärg i fluorescerande material och ribbstickad halskant.

NYHET

Läs mer om BCI-bomull och återvunna fibrer på sid 13.

T-shirt med långa ärmar, kontrastfärg i fluorescerande material samt ribbstickad halskant och muddar.

T-shirt lång ärm

Piké

130768 svart/hivis gul 130772 marin/hivis gul. STORLEK 2XS-6XL.

MATERIAL Svart: 50% BCI bomull/ 50% återvunnen polyester 175 gram. Hivis gul: 70% polyester/30% bomull, 180-190 gram. Öko-Tex standard 100.

130766 svart/gul 130770 marin/hivis gul. STORLEK 2XS-6XL.

MATERIAL Svart: 50% BCI bomull/ 50% återvunnen polyester, 215 gram. Hivis gul: 52% polyester/48% bomull, 215 gram. Öko-Tex standard 100.

Sweatshirt

MATERIAL Svart: 50% BCI bomull/ 50% återvunnen polyester, 175 gram. Hivis gul: 70% polyester/30% bomull, 180-190 gram. Öko-Tex standard 100.

T-shirt

NYHETNYHETNYHET

En del av vårt ständigt pågående utvecklingsarbete är att erbjuda allt fler textilier med hållbarhets märkningar. Ett exempel är vår mjuka, sköna trikåkollektion, som är tillverkad i BCI-bomull och återvunnen polyester.

Återvunnenpolyester

Plaggen i Fristads Green är tillverkade av återvunnen polyester, har ren design utan onödiga detaljer och är specialkonstruerade med en avancerad vikteknik som minskar antalet mönsterdelar och sömmar.

En EPD, Environmental Pro duct Declaration, har gjorts på alla plagg i kollektionen. I en EPD mäts ett plaggs totala miljöpåverkan, med såväl direkt som indirekt påverkan.

24

Green

E.DYE® Zero waste EPD

FristadsFoto:

Kollektionen är framtagen för att lämna minsta möjliga avtryck på miljön. Effektiv

användning av material, få detaljer och smarta lösningar sparar resurser och energi vid produktionen. Färgningen av tygerna är gjord med E.DYE®, en miljömässigt skonsammare process för färgning av tyger som minskar vattenförbrukningen med 75%. Spillmaterial tas tillvara och återanvänds till andra artiklar.

Foto: Fristads.

130082 svart. 130083 marin. STORLEK 34-50.

Byxa Green

Byxa med dubbel förstärkt grensöm. Många funktionella fickor och COR DURA®-förstärkning i benslut.

130080 svart. 130081 marin. STORLEK 44-66, 146-160, D84-120.

Byxa med dubbel förstärkt grensöm. Många funktionella fickor och COR DURA®-förstärkning i benslut.

STORLEK XS–4XL.

130076 svart. 130077 marin.

MATERIAL 100% återvunnen polyester, 180 g/m². e.dye®. Öko-Tex standard Foto:100.Fristads. HÅLL UTKIK GRÖNMARKERAT!EFTER Grönfärgat markerar vilka delar av plagget som gör det till ett bättre val ur ett hållbar hetsperspektiv. Läs mer om hållbar textil på sid 11. 25

130084 svart. 130085 grå/svart. STORLEK XS–4XL.

MATERIAL 65% återvunnen polyester/ §35% lyocell, 260 g/m². Öko-Tex stan dard 100. Miljödeklarerad (EPD).

MATERIAL 65% återvunnen polyester/ 35% lyocell, 260 g/m². Öko-Tex stan dard 100. Miljödeklarerad (EPD).

MATERIAL 65% återvunnen polyester/ 35% lyocell, 260 g/m². Öko-Tex stan dard 100. Miljödeklarerad (EPD).

Foto: Fristads.

Jacka Green

Foto: Fristads.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > SERVICE

Byxa Green

Jacka med ståkrage och dragkedja fram med dolda tryckknappar. Många funktio nella fickor, reglerbar i midja och ärmslut samt förlängd rygg.

Jacka med ståkrage och dragkedja fram med dolda tryckknappar. Många funktio nella fickor, reglerbar i midja och ärmslut samt förlängd rygg.

130078 svart. 130079 marin. STORLEK XS–3XL.

MATERIAL 65% återvunnen polyester/ 35% lyocell, 260 g/m². Öko-Tex standard 100. Miljödeklarad (EPD).

Funktions t-shirt Green

En funktions t-shirt av 100% återvunnen polyester som transporterar fukt och torkar snabbt. Dekorband på axlarna.

Jacka Green

Foto: Fristads.

T-shirt

26

Långärmad t-shirt från Fristads i stretchma terial. Transporterar fukt, är snabbtorkande och har UV-skydd. Kontrastfärg på axlar och i sidorna samt ribbstickad halskant och muddar.

Piké från Fristads som transporterar fukt och är snabbtorkande. Stretchmaterial med bomull på insidan. Kontrastfärg på axlar och i sidor. Ribbstickad krage, raglanärmar och sidsprund.

Piké

119199 svart/gul. 119221 marin/gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 55% bomull, 45% polyester, 190 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

STORLEK XS–3XL. MATERIAL 55% polyester, 45% bomull, 195 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

130105 svart/gul. 130106 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 75% polyester, 25% bomull, 305 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

Sweatshirt från Fristads med infällningar i kontrastfärg. Stretchmaterial med bomull på insidan. Transporterar fukt, torkar snabbt och har UV-skydd.

118618 svart/gul. 130107 marin/gul.

Sweatshirt

STORLEK XS–3XL. MATERIAL 75% polyester, 25% bomull, 305 g/m². EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

Sweatshirt från Fristads som transporterar fukt, är snabbtorkande och har UV-skydd. Stretchmaterial med bomull på insidan. Kontrastfärg på axlar och i sidorna samt ribbstickad halskant och muddar.

Sweatshirt

118776 svart/gul. 130104 marin/gul.

T-shirt från Fristads som transporterar fukt och är snabbtorkande. Stretchmaterial med bomull på insidan. Kontrastfärg på axlar och i sidor. Raglanärmar.

T-shirt

118886 svart/gul. 119330 marin/gul. STORLEK XS–3XL MATERIAL 55% bomull, 45% polyester, 190 g/m². EN 13758-2 UPF 40+ UVskydd. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

FristadsFoto: INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > SERVICE 27

FristadsFoto: 28

mekaniskHantverksbyxastretch

Byxa i mekanisk stretch från Fristads. Mörkgrå reflexdetaljer och många fickor. CORDURA®-förstärkning i benslut.

119015 marin/grå. 119016 svart/grå. 119017 svart/gul. 119018 marin/grå dam. 119019 svart/grå dam. 119020 svart/gul dam. STORLEK XS-4XL. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 260 g/m² . Foto: Fristads.

119009 marin/grå. 119010 svart/grå. 119011 svart/gul. STORLEK C146-C156, C44-C62, D84-D120. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 260 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

Byxa i mekanisk stretch från Fristads. Mörkgrå reflexdetaljer och många fickor. CORDURA®-förstärkta knäfickor med öpp ning utifrån. Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras.

119024 svart/grå. 119025 svart/gul. STORLEK C44-D120. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 260 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

Foto: Fristads.

Hantverksbyxa i mekanisk stretch från Fristads. Mörkgrå reflexdetaljer och 2 löst hängande spikfickor. Många fickor och CORDURA®-förstärkta knäfickor med öpp ning utifrån. Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras.

Byxa i semi-stretch från Fristads. Partier i 4-vägs stretch vid midja, sidor, bakre ok, gren och knän. Många funktionella fickor.

Stretch

Jacka mekanisk stretch

Med stretch i arbetskläderna ger du dina medarbetare en oslagbar komfort. Välj mellan plagg med mekanisk stretch som ökar rörelsefriheten, byxor med 4-vägsstretch på strategiskt utvalda ställen eller produkter där hela byxan är tillverkad i 4-vägs stretch.

Jacka i mekanisk stretch från Fristads. Mörkgrå reflexdetaljer, ståkrage och lång dragkedja fram med dolda tryckknappar. Förböjda ärmar. CORDURA®-förstärkning på armbågar och undersida ärm samt förlängd rygg.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > STRETCH 29

Byxa stretchmekanisk

Byxa semi-stretch

119012 marin/grå. 119013 svart/grå. 119014 svart/gul. STORLEK 34-50. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 260 g/m². ÖkoTex standard 100. Foto: Fristads.

119042 svart. 119343 svart dam. STORLEK C42-C66, D84-D120. 32-50 dam. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 220 g/m². Stretch 91% polyamid/9% elastan, 250 g/m². Öko-Tex standard 100.

Byxa stretchmekanisk

Byxa från Fristads i lättvikts 4-vägs stretchmaterial. Slitstarkt ripstop-material med 4-vägs stretch fram och bak. 2 löst hängande förstärkta spikfickor. Benficka med tryckknapp, ficka med dragkedja samt telefonficka, id-kortsficka och D-ring under lock. Knäfickor i ripstop stretch med öppning utifrån, uppifrån. Knäskydden i knäfickorna kan höjdjusteras. Ripstop-för stärkta benslut och reflexdetaljer.

30

Softshelljacka

Shorts från Fristads med partier i 4-vägs stretch vid midja, sidor, bakre ok, gren och knän. D-ring vid linningen. 2 framfickor och 2 bakfickor med vattentät dragkedja. 2 benfickor med tumstocksficka och ficka med vattentät dragkedja. Den ena med telefonficka och pennfickor och den andra med pennfickor.

130492 svart. 130493 marin.

MATERIAL 100% polyester, 240 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

Foto: Fristads.

Servicebyxa

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 220 g/m². Stretchmaterial 91% polyamid och 9% elastan, 250 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

130490 svart/gul. 130491 marin/gul.

STORLEK C146-C156, C42-C62, D84-D120 Marin/gul finns inte i D-storlek.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan. Ripstop stretchmaterial 87% polyamid, 13% elastan.

VIKT: 205 g/m². Öko-Tex standard 100.

119224 marin. 119255 svart. STORLEK 42–66.

Shorts

MATERIAL 100% polyester, 240 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads.

Foto: Fristads.

130091 svart. 130092 marin. STORLEK XS-4XL.

130093 marin. 130094 svart. STORLEK XS-4XL.

Hantverksbyxa

STORLEK C146-C156, C42-C66, D84-D120

Lätt softshelljacka från Fristads. Vindtätt och vattenavvisande stretchmaterial med andasfunktion. Fickor med dragkedja och mörkgrå reflexdetaljer för ökad synbarhet.

Lätt softshelljacka från Fristads. Vindtätt och vattenavvisande stretchmaterial med andasfunktion. Fickor med dragkedja och mörkgrå reflexdetaljer för ökad synbarhet.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan. Ripstop stretchmaterial 87% polyamid, 13% elastan. VIKT: 205 g/m². Öko-Tex standard 100.

Byxa från Fristads i lättvikts 4-vägs stretch material. Slitstarkt ripstop-material med 4-vägs stretch fram och bak. Benficka med tryckknapp och invändig hälla som håller en tumstock på plats, ficka med dragkedja, pennficka och 2 verktygsfickor. Knäfickor i ripstop-stretch med öppning utifrån, uppifrån.

Softshelljacka

FristadsFoto: INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > STRETCH 31

119297 marin/svart. 119298 svart.

Byxa med stretchpaneler bak och på knän.

130074 svart. STORLEK 42-68, 46L-62L, 46K-56K. MATERIAL 65% polyester/35% bom ull, 270 g/m². Stretch 88% polyester/12% elastolefin, 275 g/m². Öko-Tex standard 100.

4-vägsHantverksbyxastretch

Byxa 4-vägs stretch

Stretchbyxa

Byxa semi-stretch

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 270 g/m². Stretch 88% polyester/12% elastole fin, 275 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

Byxa i semi-stretch från Mascot med inlägg av elastiskt material. CORDURA®-förstärkta knäfickor.

119046 svart. 119047 marin. STORLEK 42-68, 46L-62L, 46K-56K.

MATERIAL 93% nylon/7% elastan, 250 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

Foto: Mascot

STORLEK : 34-54, 34S-54S (short), 34L-54L (long). KVALITET: Pol/Bom 65/35%, 195 g/m2 Öko-Tex standard 100.

Stretchbyxa

Justerbar linning med knapphålsresår på insidan samt hällor. Många fickor med dold bälg; två sidfickor och två benfickor. Den högra benfickan stängs med blixtlås, och har en ögla för ID-kort eller nycklar. Penn band på utsidan. Vänster ficka har ficklock, som stängs med dold tryckknapp.

semi-stretchHantverksbyxa

119048 svart. 119049 marin. STORLEK 42-68, 46L-62L, 46K-56K.

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 270 g/m². Stretch 88% polyester/12% elastole fin, 275 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

Hantverksbyxa med 4-vägs stretch i låg vikt från Mascot. Har en vattenavvisande yta och hög slitstyrka. CORDURA®-förstärk ta knä- och hängfickor samt avtagbara hängfickor.

Justerbar linning med knapphålsresår på insidan samt hällor. Många fickor med dold bälg; två sidfickor och två benfickor. Den högra benfickan stängs med blixtlås, och har en ögla för ID-kort eller nycklar. Penn band på utsidan. Vänster ficka har ficklock, som stängs med dold tryckknapp.

32

Byxa i 4-vägs stretch från Mascot med låg vikt och hög slitstyrka. Tumstocksficka i CORDURA® med extra fickor. Reflexeffekter. Vattenavvisande.

Byxa i semi-stretch från Mascot med inlägg av elastiskt material. CORDURA®-förstärkta knä- och hängfickor.

130055 svart. 130056 marin/svart.

STORLEK: 44-68, 144-160, 96-124.

KVALITET: Pol/Bom 65/35%, 195 g/m2 Öko-Tex standard 100.

Byxa med stretchpaneler bak och på knän.

119052 svart. 119053 marin. STORLEK 42-68, 46L-62L, 46K-56K.

119054 svart dam. 119055 marin dam. 119056 svart. 119057 marin. STORLEK 42-68, 46L-62L, 46K-56K (herr). 34-56, 34K-56K (dam). MATERIAL 92% polyester/8% elastolefin, 260 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

Byxa 4-vägs stretch

Jacka

Vattenavvisande jacka från Mascot. Stängning med blixtlås och invändigt vindfång. Fyrvägs-stretchtyg med låg vikt och bra slitstyrka. Bröstficka med blixtlås och avtagbar ID-kortshål lare. Framfickor med blixtlås. Tryckknappsjustering vid handle den och i nederkanten. Reflexeffekter.

UNISEX: 119272 marin. 119273 svart. STORLEK XS–4XL. DAM: 119275 marin. 119276 svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 88% polyester/12% elastolefin, 275 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > STRETCH 33

Byxa med 4-vägs stretch i låg vikt från Mascot. Har en vattenavvisande yta och hög slitstyrka. CORDURA®-förstärkta knäfickor.

Bröst- och framfickor, både invändiga och utanpåliggande. Mobilficka och nyckelhål lare i höger framficka. Justerbara ärmslut, ribbstickad krage, dragkedja.

113774 svart/grå/gul. 114379 marin/grå/ gul. STORLEK 44–60, C148–C154, D96–D112. MATERIAL 100% bomull, 370 g/m². Öko-Tex Standard 100.

114380 svart/gul. 114381 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% bomull, 370 g/m². Öko-Tex standard 100.

Shorts från Fristads med 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta undanstoppningsba ra spikfickor med extra ficka, 3 mindre fickor och verktygshällor. Id-kortsficka bakom spikficka. 2 fram- och bakfickor. Tumstocks ficka. Telefonficka. Pennficka. Verktygsficka. Hammarhank. Knapp och hälla för kniv. D-ring.

102541 marin. 107039 svart. STORLEK C44–C62. MATERIAL 100% bomull, 375 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

118773 svart. STORLEK C44–C62. MATERIAL 60% bomull, 40% polyester, 250 g/ m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Jacka IR77

Sido- och bakfickor, förstärkta verktygsoch knäfickor samt i benslut, ficka med mobilfack och blixtlås på vänster ben, tumstocksficka med knivhållare på höger sida, hammarhank på bägge sidor, normal midja och knäppning med jeansknapp och blixtlåsgylf, reflexband och benslut i gult varseltyg.

Varselgula paneler samt reflexer och reflexpiping för ökad synbarhet. Bröst- och framfickor, både invändiga och utanpå liggande. Mobilficka och nyckelhållare i höger framficka. Justerbara ärmslut, ribbstickad krage, dragkedja.

Byxa hängfickor IR77

Shorts

Jacka IR77

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% bomull, 370 g/m². Öko-Tex standard 100.

Hantverk

Sido- och bakfickor, förstärkt verktygs- och knäficka samt i benslut, vänster benficka med mobilfack och blixtlås, tumstocksficka med knivhållare på höger ben, hammar hank på bägge sidor, normal midja med jeansknapp och blixtlåsgylf.

113902 svart. 113901 marin.

111727 svart/grå. 111834 grå/svart. 111835 marin/grå. STORLEK 44–60, C148–C154, D96–D112. MATERIAL 100% bomull, 370 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Byxa hängfickor IR77

Shorts

Shorts från Fristads med 4-vägs stretchpa neler fram, bak och på benen. 2 löst häng ande CORDURA®-förstärkta spikfickor med extra ficka, 3 mindre fickor och verktygshäl lor. 2 fram- och bakfickor. Tumstocksficka. Telefonficka. Pennficka och idkortsficka. Verktygsficka och hammarhank. Knapp och hälla för kniv.

Praktiskt är ledordet när det gäller kläder för hantverkare. Fickor i rätt storlek på rätt plats, smarta detaljer och hög komfort garanterar en bekvämare arbetsdag.

34

Byxa från Fristads med stretchpartier fram, bak och på benen. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor. 2 rymliga framfickor. 2 sidfickor, den ena med drag kedja. D-ring. Knappgylf. Benficka med tryckknapp, vattentät ficka med dragkedja, telefonficka och ID-kortsficka. Tumstocks ficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Förböjda knän. Reflexpasspoal bak.

Byxa hängfickor

Smuts-, olje- och vattenavvisande byxa från Fristads. 2 löst hängande undanstopp ningsbara spikfickor – den ena med extra ficka, den andra med 3 mindre fickor och verktygshällor. 2 fram- och bakfickor med extra tygvidd, tumstocksficka, pennficka och verktygsficka. Telefonficka med lock, kardborrelås och ID-kortsficka. Benficka med lock och 2 hammarhankar, varav en justerbar. Knapp och hälla för kniv, knäfick or av CORDURA® med öppning utifrån och reglerbar höjd av knäskydden.

Byxa hängfickor

102350 marin. 108237 svart. STORLEK C146–C156, C44–C60, D92–D132. MATERIAL 100% bomull, 375 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

118873 marin. 118874 mgrå. 118353 svart. STORLEK C146–C156, C44–C62, D84–D120. MATERIAL 60% bomull, 40% polyester, 330 g/ m². Foto: Fristads

Byxa

118875 svart. STORLEK 34–50. MATERIAL 60% bomull, 40% polyester, 330 g/m². Foto: Fristads

103081 svart. STORLEK C146–C156, C44–C60, D92–D116. MATERIAL 100% polyester, 240 g/m² borstad insida. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa från Fristads med stretchpartier fram, bak och på benen. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor. 2 rymliga framfickor. 2 sidfickor, den ena med drag kedja. D-ring. Knappgylf. Benficka med tryckknapp, vattentät ficka med dragkedja, telefonficka och ID-kortsficka. Tumstocks ficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Förböjda knän. Reflexpasspoal bak.

STORLEK 34–50. MATERIAL 100% bomull, 375 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Hängslebyxa från Fristads med dragkedja fram. 2 löst hängande bröstfickor som kan knäppas fast. Knappar och hällor för kniv. 2 löst hängande undanstoppningsbara spikfickor. Spikfickorna är förstärkta med CORDURA®. 2 fram- och bakfickor med extra tygvidd. Tumstocksficka. Benficka med verktygsficka. Telefonficka. Knäfickor av CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden.

Byxa hängfickor

Byxa från Fristads med 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta undanstoppnings bara spikfickor – den ena med extra ficka, den andra med 3 mindre fickor och verktygshällor. 2 fram- och bakfickor med extra tygvidd. Dold ID-korts-ficka. Tumstocks ficka. Pennficka. Telefonficka. Verktygsficka. Benficka med lock. 2 hammarhankar, varav en justerbar. Knapp och hälla för kniv. Knä fickor av CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden.

116405 marin. 116341 svart.

Hängslebyxa

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > HANTVERK 35

Shorts

Övrigt

Chinos

Sido- och bakfickor. Benficka med mobilficka på vänster sida och tumstocksficka på höger sida. Normal midja med plast knapp och blixtlåsgylf.

36

Chinos med sido- och bakfickor, normal midja med blixtlås och knapp.

111255 mgrå. 111253 marin. 111254 svart. STORLEK 44–68. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

116706 svart. 116707 svart 2 benfickor. 116708 svart dam. 116709 svart dam 2 benfickor. STORLEK 44–68, C144–C162, D96–D124, dam 34–54. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 220 g/m². Öko-Tex standard 100.

Gravidbyxa med bak- och sidofickor samt elastisk magparti. Plast knappar vid magparti och tryckknapp på benficka.

113736 svart. 116807 svart dam. 116945 mgrå. 116946 mgrå dam. STORLEK 44–68, C144–C160, D96–D124, dam 34–54. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

Cargobyxa med sido- och bakfickor, benficka med lock på höger sida och förformade knän.

109420 vit. 109421 marin. 109812 svart. 109810 ljusgrå. STORLEK 34–54. MATERIAL 65% polyester/ 35% bomull, 195 g/m². Öko-Tex standard 100.

Cargobyxa

Gravidbyxa

Skjorta med bröstfickor som stängs med lock och tryckknappar. Pennfack på vänster ficka. Metalltryckknappar och buttondown krage.

Skjorta

Skjorta

Skjorta bröstfickorutan

106395 blå. 106397 röd. 106398 marin. 106399 svart. 106400 mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 195 g/m². Öko-Tex Standard 100.

106640 röd. 106642 marin. 106643 svart. 106644 mgrå.

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 195 gm². Öko-Tex Standard 100.

Skjorta med metalltryckknappar och button-down krage.

Kortärmad skjorta med bröstfickor som stängs med lock och tryckknappar. Pennfack på vänster ficka. Metalltryckknappar och button-down krage.

110623 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 195 g/m². Öko-Tex Standard 100.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > ÖVRIGT 37

DIN 10524. Foto: ID

Rundringad T-shirt från ID med smal ribb stickning och slits i sidan. Lätt figursydd. 115977 svart. STORLEK S–6XL.

T-shirt från ID med rund halsringning, smal ribbstickning vid halsen och ärmarna. 119121 vit. 119122 grå. 119124 marin. 119125 svart. STORLEK XS-6XL MATERIAL 60% BCI Bomull/40% återvunnen Polyester, 210 g/m2 EU Ecolabel. HACCP. DIN 10524. Foto: ID

117460 röd/svart. 117558 marin/blå. 117560 grå/svart. 117559 svart/grå. STORLEK XS–6XL.

från ID med rund halsringning, smal ribbstickning vid halsen och ärmarna. 119126 vit. 119127 grå. 119129 marin. 119130 svart. STORLEK XS-6XL Material 60% BCI Bomull/40% återvunnen Polyester, 210 g/m2 EU Ecolabel.

T-shirt från ID med skuren v-ringning, smal ribbstickning vid halsen och ärmarna. 119131 vit. 119132 grå. 119134 marin. 119135 svart. STORLEK XS-6XL Material 60% BCI Bomull/40% återvunnen Polyester, 210 g/m2 EU Ecolabel.

MATERIAL

Foto:

T-shirt rund hals

ID 38

HACCP.

MATERIAL 100% bomull, 175 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID

T-shirt v-ringad

Mjukstickade t-shirtar och tröjor med hög elasticitet gör trikåplaggen populära bära närmast kroppen.

T-shirt

T-shirt från ID med skuren v-ringning, smal ribbstickning vid halsen och ärmarna. 119136 vit. 119137 grå. 119139 marin. 119140 svart. STORLEK XS-6XL MATERIAL 60% BCI Bomull/40% återvunnen Polyester, 210 g/m2 EU Ecolabel. HACCP. DIN 10524. Foto: ID

T-shirt v-ringad

T-shirt rund hals

DIN 10524. Foto: ID

T-shirt

T-shirt

Extra slitstark tvåfärgad T-shirt från ID. Fyrdubbel ribbstickning samt nack- och axelband.

HACCP.

60% BCI bomull/40% polyester, 210g/m². Öko-Tex Standard 100.

Trikå

att

STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% polyester, 130 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > TRIKÅ

Foto:

Slitstark T-shirt från ID med långa ärmar, rund hals och ribbmudd på ärmarna. 113306 gråmelerad. 111970 marin. 113305 vit. 118959 grå. 111828 svart. 118958 röd. STORLEK XS–6XL. MATERIAL 60% BCI bomull/40% polyester, 210–220 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID

T-shirt svart.

Slitstark T-shirt från ID med fyrdubbel ribbstickning. Nack- och axelband samt halvmåne i nacken.

T-shirt

MATERIAL 60% BCI bomull/40% polyester, 210–220 g/m². Öko-Tex Standard 100. ID

Slitstark T-shirt från ID med fyrdubbel ribbstick ning. Nack- och axelband samt halvmåne i nacken. Slits i sidan och lätt figursydd.

113311 ljusblå. 113312 mörk marin. 113310 lime. 113307 vit. 113309 röd. 118785 gråmele rad. 118784 blå. 118783 blåmelerad. 113268 svart. STORLEK XS–6XL.

Foto: ID 39

Funktions t-shirt med v-ringning. Svettransporterande och snabbtorkande kvalitet som andas. 130547

113302 mörk marin. 100596 marin. 100590 svart. 113303 mgrå. 113639 gråmelerad. 113301 ljusblå. 100595 blå. 100605 vit. 116933 lime. 113640 gul. 113641 orange. 100600 röd. 113298 vinröd. 100593 mgrå. 118352 azurblå. 118780 blåmelerad. 109479 mgrön. 118782 silvergrå. STORLEK XS–6XL.

210–220

MATERIAL 60% BCI bomull/40% polyester, g/m². Öko-Tex Standard 100.

T-shirt

T-shirt lång ärm

119092 gråmelerad. 117625 marin. 117626 vit. 119093 silvergrå. 119094 röd. 119095 ljusblå. 119096 blå. 119120 svart. STORLEK XS–6XL.

40

Extra slitstark T-shirt från ID i lättare tyg. Fyr dubbel ribbstickning, nack-och axelband samt halvmåne i nacken.

T-shirt

Foto: ID

Piké

113329 mörkt marin. 116994 marin. 113327 ljusbå. 113322 vit. 113635 gråmelerad. 113330 mgrå. 113323 svart. 113324 vinröd. 113325 röd. 113742 orange. 117124 lime. 118791 silvergrå. 118790 azurblå. 118789 blåmelerad. 113328 blå. STORLEK XS–4XL.

Extra slitstark piké från ID med bröstficka.

MATERIAL 50% BCI bomull/ 50% polyester, 210–220 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Piké

MATERIAL 50% BCI bomull/ 50% polyester, 210–220 g/ m². Öko-Tex Standard 100.

MATERIAL 50% polyester/50% BCI bomull, 175 g/m². Öko-Tex standard 100.

Extra slitstark piké från ID. Lätt figursydd.

Foto: ID

113645 orange. 111676 röd. 111651 vinröd. 113638 mgrön. 111675 mörkt marin. 116993 marin. 110629 blå. 111677 ljusblå. 117125 lime. 110628 vit. 113622 gråmelerad. 113321 mgrå. 111787 svart. 117647 sil vergrå. 118788 azurblå. 118787 blåmelerad. STORLEK XS–6XL.

Foto: ID

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > TRIKÅ Piké Extra slitstark tvåfärgad piké från ID. Fyra-lagers ribbstickning, nack- och axelband. 117463 grå/svart. 117570 svart/grå. 117461 röd/svart. 117571 marin/blå. STORLEK XS–6XL. MATERIAL 50% BCI bomull/50% polyester, 210g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID Piké lång ärm Slitstark piké från ID med långa ärmar och bröstficka. Nack- och axelband och halvmåne i nacken. 117698 marin. 114177 svart. STORLEK XS–6XL. MATERIAL 50% BCI bomull/50% polyester, 210–220 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID 41

Cardigan

118345 svart. 118342 vit. 118343 marin. 118912 grå.

IDFoto:

118913 grå. 118341 vit. 118339 svart. 118340 marin.

Cardigan

STORLEK XS-6XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 290 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: ID

STORLEK XS–6XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 290 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto: ID

Cardigan från ID i extra slitstark kvalitet. Stickning i cata linakrage samt i ärmar och nederkant. Halvmåne i nacken och halsrem. Extra Twill-förstärkning vid axlarna. YKK-blixtlås framtill och i sidofickorna. Borstad insida.

Cardigan från ID i extra slitstark kvalitet. Stickning i catalinakrage samt i ärmar och nederkant. Halvmåne i nacken och halsrem. Extra Twill-förstärkning vid axlarna. YKK-blixtlås framtill och i sidofickorna. Borstad insida.

42

STORLEK XS–6XL. MATERIAL 60% bomull/ 40% polyester, 290 g/m². Öko-Tex standard 100. Foto:

100641 grå. 100662 röd. 100647 blå. 100671 marin. 100665 svart.

Sweatshirt med rund hals och ribbstickade muddar.

Extra slitstark sweatshirt från ID. Dubbla stickningar och ribb vid hals, ärmar och nederkant. Borstad insida. Sweatshirten har genomgått en förkrympningsprocess vid mycket höga temperaturer, både före och efter infärgningen, för extra stabilitet och lång livstid.

Sweatshirt

IDINDUSTRI,

Sweatshirt med kort dragkedja och ribbstickade muddar.

SERVICE & VERKSTAD > TRIKÅ

Munkjacka

118746 svart. STORLEK S–6XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 300 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID

43

Sweatshirt

Foto: ID

Sweatshirt

Sweatshirt

117563 svart/grå. 117562 grå/svart. 117465 grön/svart. STORLEK XS–6XL. MATERIAL 60% bomull/40% polyester, 290g/m². Öko-Tex Standard 100.

Extra slitstark tvåfärgad sweatshirt från ID med rund hals. Ribb vid hals, ärmar och nederkant. Borstad insida.

STORLEK XS-4XL MATERIAL 50% polyester/ 50% bomull, 250 g/m². Öko-Tex standard 100.

Munkjacka med känguruficka. High-cut krage och genomgående blixtlås. Snöre i huvan och stickningar vid ärmar och nederkant. Kraftig kvalitet. Borstad insida.

Sweatshirt från Fristads med kort dragkedja, framfickor med dragkedja och ribbstickade muddar.

100668 vit. 100670 blå. 100634 svart. 100640 mgrå. 100667 marin. 100655 röd. STORLEK XS-6XL MATERIAL 50% poly ester/50% bomull, 250 g/m². Öko-Tex standard 100.

Sweatshirt

118862 marin. 118863 svart. 118864 grå. STORLEK S–4XL. MATERIAL 65% polyester, 35% bomull, 300 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

117546 marin. 117545 vit. 117245 grå. 111712 svart. 117566 mgrå.

Zipsweater

Softshelljacka

Fleecejacka

114179 mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 89% polyester / 7% thermoplas tisk polyurethan / 4% elastan, 320 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Ytterkläder

119050 marin/svart. 119051 mgrå/svart. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 94% polyes ter/6% elastan, 260g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Mascot

Softshelljacka med sidofickor och bröstficka med blixtlås. Tre invändiga fickor, ståkrage och blixtlås framtill. Reflexpiping i sömmar fram och bak.

Tvåfärgad fleecejacka från Mascot. Hög krage, fickor med blixtlås och resår vid handleden och i nederkanten.

114180 mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% polyester / 40% bomull, 320 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Zipsweater med sidofickor och bröstficka med blixtlås. Tre invändiga fickor och ståkrage. Stängs med blixtlås.

44

Fleecejacka från ID. Slitstarkt Vislon® blixtlås båda fram och i sidofickor. Rundad skärning i sidan och på ärmarna samt extra längd baktill.

117914 marin. 117918 svart. 117912 blå. 117920 vinröd. 117916 röd. STORLEK S–3XL. MATERIAL 100% Polyester, 260–280 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID

117568 svart. 117639 vit. 117569 grå. 117567 marin. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 100% Polyester, 260–280 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID

Fleecejacka från ID. Slitstarkt Vislon® blixtlås båda fram och i sidofickor. Rundad skärning i sidan och på ärmarna samt extra längd baktill.

Fleecejacka

Fleecejacka från ID tillverkad av polyesterfibrer. Antipillingbe handlad på både ut- och insida. Extra invändig twillförstärkning på axlarna och elastisk nederkant. YKK- blixtlås framtill och i sidofickor.

117642 grå. 117645 svart. 117641 vit. 117644 marin. STORLEK S–3XL. MATERIAL 100% Polyester, 260–280 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto:

INDUSTRI,ID

SERVICE & VERKSTAD > YTTERKLÄDER 45

Fleecejacka

117915 marin. 117919 svart. 117913 blå. 117921 vinröd. 117917 röd. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% Polyester, 260–280 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: ID

Fleecejacka

Fleecejacka från ID tillverkad av polyesterfibrer. Antipilling behandlad på både ut- och insida. Extra invändig twillför stärkning på axlarna och elastisk nederkant. YKK- blixtlås framtill och i sidofickor.

Fleecejacka

Vatten- och vindtät byxa från Fristads med andasfunktion. Quiltfodrad. Tejpade söm mar. Avtagbara, reglerbara elastiska häng slen. Förhöjd rygg. 2 fleecefodrade fram fickor. Bakficka med lock. 2 rymliga lårfickor med lock. Tumstocksficka med verktygs ficka. Förböjda ben med knäförstärkning av CORDURA®. Reflexpasspoal i knäveck. Reglerbart benslut med dragkedja upp till knä. Invändigt snölås med ventilation.

Smuts-, olje- och vattenavvisande jacka från Fristads med quiltfodrad. Förstärkning ar av pansarnylon på axelparti och ärmar. Dragkedja upp i kragen. 2 bröstfickor med blixtlås. 2 framfickor med blixtlås. Ärmficka med blixtlås och pennficka. Ärmficka med kardborrelås. 2 innerfickor. Telefonficka och hälla för öronsnäcka. Ribbmudd i ärm och midja. Pälsfiberfodrad krage. Reflexpasspo al fram och bak.

117618 marin. 117619 svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% polyester, 255 g/m². EN 342. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

Fodrad byxa med sido- och bakfickor, förböjda knän, blixtlås i bensluten, elastisk och justerbar midja. Knäpps med jeansk napp och blixtlås.

Vinterjacka

MATERIAL 70% polyester / 30% cotton, 240 g/m². Öko-Tex Standard 100.

111366 marin. 113553 svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% polyester, 255 g/m². EN 342. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

115300 svart. STORLEK XS–4XL.

Smuts-, olje- och vattenavvisande jacka från Fristads med pälsfiber. Dragkedja ända upp i kragen under frontslå. 2 bröstfickor med lock , den ena med pennfickor och invändig D-ring. Kartficka med dragkedja och invändig telefonficka, som nås även när plagget är stängt. Innerficka. 2 framfickor med knapp. Ärmficka med dragkedja. Invändig ribbmudd i ärmslut. Reglerbar nederkant. Förlängd rygg.

103058 marin. 106840 svart. STORLEK C146–C156, C44–C62. MATERIAL 100% polyester, 255 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

46

117670 svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% polyester, 150 g/m². EN 342 och EN 343 klass 3/1. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

Vinterjacka

Vinterbyxa

114999 svart. STORLEK XS–4XL.

Vinterbyxa

Fodrad jacka med framfickor och fleecefo der på insidan av kragen. Fickor med drag kedja både in- och utvändigt. Invändiga ribbmuddar, justerbar nertill och knäpps med dragkedja och tryckknappar.

Vinterbyxa från Fristads. Smuts-, olje- och vattenavvisande. Quiltfodrad. 2 framfickor. 2 bakfickor med lock med kardborrelås. Ben ficka med tum-stocksficka och pennficka. Benficka med telefonficka och pennfickor. Förböjda ben med knäförstärkning av pan sarnylon. Knäfickor med öppning inifrån, reglerbar höjd av knäskydden. Dragkedja med bälg från benslut till knä. Reglerbart benslut.

Vinterbyxa

MATERIAL 70% polyester / 30% cotton, 240 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Vinterjacka

Byxa

Vatten- och vindtät byxa från Fristads med andasfunktion. Tejpade sömmar. Avtagba ra reglerbara elastiska hängslen. Förhöjd rygg. 2 rymliga benfickor med lock och tryckknapp. Tumstocksficka med verk tygsficka. Knäfickor av CORDURA® Långa 2-vägs dragkedjor längs utsidan av benen med slå och snölås. Reflex-detaljer fram och bak. Vattenpelare 10.000 mm.

Byxa

110720 marin. 118292 svart. STORLEK 2XS–5XL. MATERIAL PU-belagd 65% polyes ter, 35% poly-uretan, stretch. 200 g/m². EN 343 klass 3/1. Foto: Fristads

Regnjacka från Fristads i stretchmaterial. Avtagbar reglerbar huva. Tvåvägs drag kedja under tryckknappslå. Ventilation i ok fram och bak. Dold id-korts-ficka. Innerficka med telefonficka. 2 framfickor. Reglerbart ärmslut. Dragsko i nederkant.

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med andasfunktion. Tejpade sömmar. Regler bar huva med dragsko. Dragkedja upp i kragen. Svarta reflexdetaljer på axlarna. Invändig elastisk mudd i ärmslut. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Vattenpelare > 20.000 mm.

Regnjacka

MATERIAL 100% polyester, 150 g/m². EN 343 klass 3/3. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

Regnbyxa från Fristads i stretchmaterial. Avtagbara, reglerbara hängslen. Resår i mid jan. Hällor för bälte. Gylf med tryckknappar. Tumstocksficka. Reglerbart benslut.

130196 svart. STORLEK XS–3XL.

Skaljacka

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > YTTERKLÄDER 47

130195 svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% polyester, 2-lagers GORE-TEX-laminat, 150 g/m2. EN 343 klass 4/4. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

118291 svart. 110719 marin. STORLEK 2XS-5XL (svart), 2XS–3XL (marin).

MATERIAL PU-belagd 65% polyester, 35% polyuretan, stretch. 200 g/m². EN 343. Foto: Fristads

Vinteroverall

Pälsfiberfodrad väst från Fristads. Dragked ja under frontslå med dold tryckknapp. 2 bröst-fickor med lock, den ena med invän dig D-ring, den andra med 2 pennfickor. Kartficka med dragkedja och invändig telefonficka, som nås även när plagget är stängt. Innerficka. 2 framfickor med lock och 2 värmefickor. Reglerbar nederkant. Förlängd rygg.

108304 marin. 110701 svart. STORLEK S–3XL. MATERIAL 100% polyester, 255 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

Vinterjacka

MATERIAL 100% polyester, 190 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Mascot

Vatten- och vindtät overall från Fristads med andasfunktion. Quiltfodrad. Utsatta delar förstärkta med pansarnylon. Drag kedja upp i kragen. Avtagbar fodrad huva. Fleecefodrad krage. 2 framfickor. 2 bröst fickor och 2 värmefickor. Kartficka under slå. 2 bakfickor. Innerficka. Ärmficka med telefonficka och pennficka. Tumstocksficka. Verktygsficka. Benficka. Reglerbar dragsko i midjan. Infälld midjeresår bak. Regler bart ärmslut. Innermudd i ärm. Tvåvägs dragkedjor längs utsidan på hela benen. Byxbenens nederkant reglerbar. Snölås i ben. Tejpade sömmar.

119388 marin. STORLEK S–4XL.

Parkas

Jacka från Mascot med foder av quiltad fleece. Ryggen är förlängd. Stängning med blixtlås, vindskydd och dolda tryckknappar. Blixtlåsficka under vindskydd. Bröstfickor med lock och dolda tryckknappar. D-ring. Fickor på framstycket. Tryckknappsjustering vid handleden. Linning med tryckknappar. Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för an vändning vid tryck/broderi. Reflexeffekter.

Fodrad väst

117617 svart. STORLEK S–4XL.

118569 svart. 118869 marin. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 100% polyester, 150 g/ m². EN 342, EN 343 klass 3/1. Foto: Fristads

48

MATERIAL 100% polyester, PU-laminerad, 205 g/m². EN 343: 4.2. Foto: Tranemo

Vinterjacka

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med andasfunktion. Quiltfodrad. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. Fleecefodrad krage. Bröstficka med dragkedja. Kartficka med dragkedja, som nås även när plag get är stängt. Innerficka. Invändig telefon ficka. Hälla för hörsnäcka. 2 fleecefodrade framfickor med dold dragkedja. Ärmficka med dragkedja. Förböjda ärmar. Reg lerbart ärmslut. Invändig ribbmudd med tumgrepp i ärmslut. Ventilerande meshfo der i ärmhåla och vid ärmslut. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Reflexpasspoal på ärm, i sidorna och bak.

105926 svart/grå. STORLEK S–2XL. MATERIAL 100% mikropolyester, 160 g/m². EN 343 klass 3/3 och EN 342. Foto: Fristads

Parkas från Tranemo med tvåvägs blixtlås och dubbel vindslå med tryckknappar. Bröstficka med blixtlås. D-ring. Värmefickor med blixtlås. Framfickor med ficklock. Stor säkerhetsficka under vindslå. Ventilation i rygg. Ställbar ärmvidd med invändig mudd. Dragsko i midja och nertill. Re flexdetaljer på axel, rygg, ärm och huva. Löstagbar och justerbar huva. Löstagbart fleecefoder med innerficka och quilt i ärm.

Vi vet vad som krävs för att du ska kunna arbeta under utmanande förhållanden.

Välj kläder som andas och kombinera med underställ som håller dig varm och torr under.

FristadsFoto:

Dina arbetskläder måsta vara funktionella och bekväma, speciellt vid bitande kyla, isande vind och kraftigt regn.

Fleecefodrad krage ärm,ReflexpasspoalframfickorFleecefodradeVentilerandemeshfoderiärmhålaochvidärmslutpåisidornaochbak INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > YTTERKLÄDER FristadsFoto:49

Underställ hittar du på sid 53.

Rock från Fristads med dolda tryckknappar samt bröstficka med lock och pennficka. 2 framfickor med lock, slits bak och reglerbart ärmslut med tryckknapp.

Rock

117344 svart. 117342 vit. 117343 marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 67% polyester, 31% bomull, 2% konduktiva fibrer, 192 g/m². IEC 61340. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

För känsliga miljöer finns ESD-kläder med konduktiva fibrer som leder bort statisk laddning. Plaggen är certifierade enligt normen IEC 61340 och uppfyller kraven för användning i skyddade områden – Electrostatic Protected Area (EPA).

ESD 50

FristadsFoto:

Cardigan

117350 svart. 117349 marin.

STORLEK XS–5XL. MATERIAL 48% bomull, 48% polyester, 4% konduktiva fibrer, 190 g/ m². IEC 61340. Foto: Fristads

Byxa från Fristads med 2 framfickor, 2 bakfickor och D-ring vid linningen. Rymlig benficka med lock, telefonficka med lock och pennficka samt reglerbar benlängd.

T-shirt

5XL. MATERIAL 48% bomull, 48% polyester, 4% konduktiva fibrer, 190 g/m². IEC 61340.

118446 svart. 118887 marin. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 48% bomull, 48% polyester, 4% konduktiva fibrer, 300 g/m². IEC 61340. Öko-Tex Standard 100.

Piké från Fristads med ribbstickad krage och kort knappslå.

INDUSTRI,FristadsSERVICE

Foto: Fristads

Sweatshirt

117346 svart. 117345 marin. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 48% bomull, 48% polyester, 4% konduktiva fibrer, 300 g/ m². IEC 61340. Foto: Fristads

T-shirt från Fristads med ribbstickad hals kant.

Piké

117338 marin. 117339 svart. STORLEK C44–C62. MATERIAL 67% polyester, 31% bomull, 2% konduktiva fibrer, 192 g/m². IEC 61340. Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

117348 svart. 117347 marin. STORLEK XS–

T-shirt långärmad

117341 svart. 117340 marin. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 48% bomull, 48% polyester, 4% konduktiva fibrer, 210 g/ m². IEC 61340. Foto:

Långärmad t-shirt från Fristads med ribb stickad halskant och ärmmudd.

Cardigan från Fristads med framfickor, ribbmudd i ärmslut och nederkant.

Byxa

& VERKSTAD > ESD 51

Sweatshirt från Fristads med rund hals, ribbmudd i ärmslut och nederkant.

Foto: Fristads

Knäskydd

Knäskydd från Mascot.

117475 grå. STORLEK one size. EN 14404 typ 2. Foto: Tranemo

Mössa

Knäskydd

Knäskydd

STORLEK 290x160 mm.

105669 grå.

MATERIAL 100% polyethylene. EN 14404 typ 2.

MATERIAL 100% LDPE (framsida), 100% etylenvinylacetat (baksi da). EN 14404, typ 2, nivå 1.

Bälte

Kort knäskydd.

Knäskydd

STORLEK 290x160 mm.

Bälte

Knäskydd från Fristads i flexibelt, lätt material.

Bälte

105670 blå.

Foto: Fristads

Elastiskt bälte från Tranemo, med kardborreknäppning.

STORLEK 245x160 mm. MATERIAL 100% etylenvinylacetat. EN14404 typ 2, nivå 0.

STORLEK S–2XL.

KLASS 1: knäskydd lämpliga för användning på plana eller icke-plana golvytor och skyddar mot inträngning vid en kraft på minst 100 ±5 N.

Tillbehör

119313 grå.

130075 grå.

KLASS 0: knäskydd lämpliga endast för användning på plana golv och ger inget skydd mot inträngning.

MATERIAL 100% akryl. Foto: ID

111957 grå.

Stickad mössa från ID.

STORLEK One size.

Knäskydd

110868 svart.

STORLEK 135 cm. Foto: Bandindustri

117353 svart.

Knäskydd

För att certifiering EN14404 ska gälla – kontrollera alltid CE-märkningen i byxan vid kombination med knäskydd.

110992 svart.

KLASS 2: knäskydd lämpliga för användning på plana eller icke-plana golvytor i svåra förhållanden och skyddar mot inträngning vid en kraft av minst 250 ± 10 N.

Vävt bälte med plastspänne.

STORLEK 195x145 mm.

Knäskydd från Tranemo.

Foto: Tranemo

130103 svart.

118568 svart.

Källa: Fristads

Foto: Fristads

STORLEK längd 120 cm/ bredd 40 mm. MATERIAL 100% polyester. Foto: Fristad

Knäskydd

STORLEK 245x145x18 mm.

Knäskydd från Fristads i flexibelt, lätt material.

Format knäskydd för ökad flexibilitet.

MATERIAL klass(EVAZOTE®).EtylenvinylacetatEN14404,typ2,1.Foto:Mascot

Canvasbälte från Fristads med nickelfritt metallspänne.

Långt knäskydd.

52

Underställströja och byxa

114972 vit/blå/röd randig. STORLEK 50x90 cm.

MATERIAL 100% bomull, 175 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

Underställströja och byxa av snabbtorkande material som transporterar fukt och har hög andasfunktion.

MATERIAL 78% bambu, 19% polyamid, 3% spandex. Foto: Wiges

MATERIAL 78% bambu, 19% polyamid, 3% spandex. Foto: Wiges

MATERIAL 100% bomull, 430 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

blå. STORLEK 70x150 cm. 105945 blå. STORLEK 50x100 cm. MATERIAL 100% bomull, 380 g/m2 EU Ecolabel.

blå rutig.

119091Grovhandduk

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Foto: Wiges

118002 svart.

STORLEK 35/39-40/45.

114887 blå/vit/röd rutig. STORLEK 50x90 cm.

Strumpor

105954 vit. STORLEK 100x145 cm.

53

Foto: Fristads

Kökshandduk som används till kontorskök eller serveringshandduk.som

MATERIAL 100% polyester. Öko-Tex Standard 100.

svart.

105944Frottéhandduk

Strumpor

STORLEK 37/39-46/48.

MATERIAL 100% bomull, 175 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

vit. STORLEK 50x70 cm.

Kökshandduk

130720Tennisstrumpor

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > TILLBEHÖR

105939Frottéhandduk

MATERIAL 100% bomull, 235 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

STORLEK 43X93 cm.

Kökshandduk till industrikök.

118026 svart.

Kökshandduk

Strumpor från Wiges.

108879 svart tröja. 108878 svart byxa. STORLEK XS–3XL.

Strumpor med Elis-logga.

STORLEK 37/39–46/48.

God hygien är A och O vid hantering av känsliga livsmedel, och arbetskläderna ska skydda både råvaror och medarbetare. För att välja rätt plagg till rätt arbetssituation är våra skyddsplagg uppdelade i tre olika riskkategorier; maximum, hög och låg risk.

Livsmedel

DIN 10524 är en standard som omfattar alla relevanta riktlinjer för arbetskläder i livsmedelsindustrin, som IFS, Tesco, HACCP, BRC och ISO2200. Standarden anger även krav på plaggdesign i relation till de tre kategorierna, och garanterar att plaggen är lämpliga att använda i dessa miljöer.

54

DIN 10524 standarden– som även designinkluderar

Rock med dold knäppning och metallknappar. Justerbar ärmvidd. Längd i storlek M: 101 cm *Dam.

Byxa

Byxa med elastisk midja och dragsko. Ribbmuddar vid benslut.

Byxa

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > LIVSMEDEL 55

Byxa med elastisk midja och dragsko. Justerbar benvidd.

115909 vit. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN10524. Öko-Tex standard 100.

130144 vit. 118139 vit* dam. STORLEK XS–5XL.*34–54 (118139). MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Jacka

115908 vit. 118138 vit* dam. STORLEK XS–4XL (118138), XS-5XL (115908). MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Byxa med halvelastisk midja och juste ringsremmar på sidorna. Tillslutning med jeansknapp och dragkedja. Justerbar benvidd. *Dam

115910 vit. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

För hantering av oförpackade livsmedel avsedda för omedelbar konsumtion, där högsta möjliga hygien måste garanteras för att inte mikroorganismer och virus ska kunna föröka sig. Exempel: serveringsklara sallader, pålägg och andra oförpackade livsmedel.

Rock

Jacka med dold knäppning och metallknappar. Justerbar ärmvidd. Längd i storlek M: 81 cm.

116891 vit. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

116909 vit. STORLEK XS–6XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex standard 100.

LIVSMEDEL – Maximum risk

Jacka

Byxa

Jacka med dold knäppning och metallknappar. Justerbar ärmvidd. Längd i storlek M: 81 cm. Ribbmuddar på ärmar.

Jacka med dolda metallknappar. Justerbar ärmvidd, färgade partier för zonidentifiering. Längd i storlek M: 81 cm.

56

115911 vit/röd. 115912 vit/grön. 115913 vit/blå. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65% polyester/35% bom ull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Rock med dolda metallknappar. Justerbar ärmvidd, färgade partier för zonidentifie ring. Längd i storlek M: 101 cm.

Maximum risk, forts.

Jacka

Rock

115914 vit/röd. 115915 vit/grön. 115916 vit/blå. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Byxa

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65 % polyes ter/35 % bomull, 245 g/m². *65 % poly ester/35 % bomull, 210 g/m². ** 65 % polyester/35 % bomull, 210 g/m². DIN10524. Öko-Tex standard 100.

Jacka med dold knäppning och metallknappar. Justerbar ärmvidd. Två invändiga fickor med metallknapp. Längd i storlek M: 81 cm.

Byxa

LIVSMEDEL – Hög risk

Byxa

Rock med dold knäppning och metallknappar. Justerbar ärmvidd. Två invändiga fickor med metallknapp. Längd i storlek M: 101 cm *Dammodell, figursydd för bättre passform. Längd i storlek M: 96 cm.

130133 vit. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65 % polyester/35 % bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > LIVSMEDEL 57

För hantering av oförpackade känsliga livsmedel och/eller livsmedel som bearbetats på ett industrimässigt sätt. Exempel: rått kött.

Byxa med halvelastisk midja och juste ringsremmar på sidorna. Tillslutning med jeansknapp och dragkedja. Sidofickor med dold metallknapp. Justerbar benvidd. * Dammodell, figursydd för bättre passform.

115918 vit. 118141* vit dam. 118131** vit.

118137 vit. 130134* vit dam. STORLEK 44-68, 96-124, 144-168. *XS–5XL. MATERIAL 65 % polyester/35 % bomull, 210 g/m². *65 % polyester/35 % bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Elastisk midja med dragsko. Sidofickor med dold metallknapp för tillslutning. Justerbar benvidd.

**Dold knäppning med metallknappar. Korta ärmar. Två invändiga fickor med metallknapp.

Rock

115917 vit. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Byxa med halvelastisk midja och justerings remmar på sidorna. Tillslutning med knapp och dragkedja. Sidofickor med metallk napp för tillslutning. Justerbar benvidd.

Jacka

STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 245 g/m² ** 65% poly ester/35% bomull, 210 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

115919 vit. 118132* vit. 118133** vit.

Öppning med metalltryckknappardoldaErgonomiska

Rock

Byxa

Jacka med dold knäppning och metallk nappar. Justerbar ärmvidd. Två utvändiga sidofickor och en invändig bröstficka, alla med lock och metallknapp. Längd i storlek M: 81 cm.

106199 vit. STORLEK XS–6XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex Standard 100.

130130 vit. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

130131 vit. 118140* vit dam. STORLEK XS–5XL. *XS-4XL. MATERIAL 65% polyes ter/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. ÖkoTex standard 100.

130132 vit. STORLEK XS-5XL. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

Byxa

Byxa med halvelastisk midja med juste ringsremmar på sidorna. Tillslutning med metalltryckknappar och dragkedja. Stäng da sidofickor. Benficka på vänster sida och tumstocksficka på höger sida. Justerbar benvidd.

Hög krage för att täcka halsen

Byxa med halvelastisk midja med juste ringsremmar på sidorna. Tillslutning med jeansknapp och dragkedja. Sidofickor med dold metallknapp för tillslutning. Benficka med metallknappar för tillslutning på vän ster sida. Justerbar benvidd.

utvändiga fickor med lock Justerbarametalltryckknapparochärmslut

För hantering av mindre känsliga livsmedel, där förpackningen redan ger ett adekvat skydd och/eller produkter som ska bearbetas av tillverkare/konsument i ett senare skede. Typexempel: chips, kaffe

58

Låg risk

Rock med dold knäppning och metallk nappar. Justerbar ärmvidd. Två utvändiga fickor med lock och metallknapp. Längd i storlek M: 110 cm, *106 cm. *Dammodell, figursydd för bättre passform.

Jacka

116816 marin. 116992 röd. 117689 vit. STORLEK XS–6XL.

För vissa produktionsområden är vita plagg inte lämpliga. Till exempel vid hantering av potatis, fisk och liknande. För dessa ”smutsiga” områden har vi kläder i andra färger, med samma design som de vita och samma höga livsmedelssäkerhetsnivå.

Piké lång ärm Food

Färg för smutsiga områden

MATERIAL 50% BCI bomull/50% polyester, 210 g/m2. Öko-Tex Standard 100.

130136 grön. 130135 röd. 130137 blå. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65% polyester/ 35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Rock

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > LIVSMEDEL

130141 röd. 130142 grön. 130143 blå. STORLEK XS-5XL. MATERIAL 65% poly ester/35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Rock med dold knäppning och metall knappar. Två invändiga fickor med lock och metalltryckknapp. Justerbar ärmvidd. Längd i storlek M: 101 cm.

Byxa med halvelastisk midja och juste ringsremmar på sidorna. Tillslutning med jeansknapp och dragkedja. Sidofickor med dold metallknapp för tillslutning. Justerbar benvidd.

118844 silvergrå. 117688 röd. 113331 vit. 116817 marin. STORLEK XS–6XL.

Slitstark piké från ID med tryckknappar i sprundet. Nack- och axelband samt halvmåne i nacken. Pikén har genomgått en förkrympningsprocess vid mycket höga temperaturer för extra stabilitet och lång livstid.

Slitstark piké från ID med långa ärmar och tryckknappar i sprundet. Nack- och axelband samt halvmåne i nacken. Pikén har genom gått en förkrympningsprocess vid mycket höga temperaturer för extra stabilitet och lång livstid.

Byxa

Foto: ID

59

Jacka

Jacka med dold knäppning med metallknappar. En invändig bröstficka med lock och metalltryckknapp. Justerbar ärmvidd. Längd i storlek M: 81 cm.

Foto: ID

Piké Food

MATERIAL 50% BCI bomull/ 50% polyester, 210 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

130138 röd. 130139 grön. 130140 blå. STORLEK XS–5XL. MATERIAL 65% polyester/ 35% bomull, 245 g/m². Öko-Tex Standard 100.

MATERIAL 65 % polyester/35 % bomull, 245 g/m². DIN 10524. Öko-Tex standard 100.

102968 vit. STORLEK XS–4XL.

Bagarskjorta med lång eller kort ärm och metalltryckknappar. Justerbar ärmvidd med metalltryckknappar på den långär made.

Quiltad jacka med invändig bröstficka på vänster sida. Tillslutning fram med dragked ja. Ribbade muddar.

MATERIAL 100 % polyester, 370 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Mascot

102931 vit. STORLEK XS–4XL.

Overall med dold knäppning och metall knappar. Två sidofickor med metalltryck knappar. Invändig bröstficka på vänster sida och justerbar ärm- och benvidd med metallknappar. Elastisk midja.

MATERIAL 100 % polyester, 370 g/m². Öko-Tex Standard 100. Foto: Mascot

MATERIAL 65% polyester/35 % bomull, 245 g/m². *65% polyester/35% bomull, 210 g/ m². Öko-Tex Standard 100. DIN 10524.

Flamskydd?

Jacka

60

130148 vit. STORLEK XS–5XL.

Overall

På sid 96 hittar du flamskyddade plagg anpassade för livsmedelsindustrin.

Väst

Jacka med 2 invändiga fickor som stängs med metalltryckknappar. Jackan har ståkrage, justerbart midjemått och stängs med dold dragkedja.

Jacka

MATERIAL 65% polyester/35 % bomull, 245 g/m². Öko-Tex Standard 100.

Quiltad väst med dragkedja.

117288 marin/röd. STORLEK XS–4XL.

Bagarskjorta

130146 vit. 130147* vit kort ärm. STORLEK XS–5XL.

Lång rock med metalltryckknappar och fyra fickor. Justerbar midja.

INDUSTRI, SERVICE & VERKSTAD > LIVSMEDEL 61

Rock

100104 vit. STORLEK 32–54. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 210 g/m2 Öko-Tex standard 100.

Rock med metalltryckknappar och tre fickor. Justerbar midja.

Mössa med nät på ovandel och hårnät. Reglerbar med tryckknappar bak.

Rock

STORLEK En storlek. MATERIAL 65% poly ester/35 % bomull, 215 g/m². DIN 10524. Öko-Tex Standard 100. Foto: Kentaur

Rock

Rock

Lång rock med metalltryckknappar och fyra fickor.

102080 vit. STORLEK 44-64. MATERIAL 100% bomull, 240 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

102085 vit. STORLEK 34–54. MATERIAL 100% bomull, 240 g/m2 Öko-Tex Standard 100.

Mössa

Mössa med nät på ovandel och hårnät. Reglerbart kardborreband.

110724 vit. STORLEK En storlek. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 210 g/m². Foto: Fristads

117041 vit/blå. 117165 vit.

Mössa

100098 vit. STORLEK 40–64. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 210 g/m2 Öko-Tex standard 100.

Lång rock med metalltryckknappar och tre fickor. Justerbar midja.

62

Certifierade skyddskläder är ett smart sätt att se till att du har säkra lösningar i alla situationer och miljöer. Vi erbjuder ett stort utbud av slitstarka arbetskläder för alla industrier, i samma bekväma helhetslösning.

Skydd säkerhetoch

Säkerhet är en av de viktigaste frågorna inom industrin. Speciellt inom metall-, maskin och fordonsindustrin. Riskerna är stora och det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla den skyddsutrustning som verksamheten kräver. Vi hjälper dig att förbättra skyddet för dina medarbetare.

Vi följer utvecklingen noga och ser till att våra plagg uppfyller de senaste branschkraven.

63

– Identifiera fara och riskfaktorer som kan orsaka skada – Analysera och utvärdera risker i samband med fara

– Testmetoder och krav

EN ISO 14116

Skyddskläder och material som uppfyller EN ISO 14116 ger användaren ett begränsat skydd vid kontakt med hetta och flammor. Plaggen ska användas tillsammans med plagg som uppfyller EN ISO 11612. Exempel på plagg är underställ, accessoarer, regn kläder och varselvästar.

EN ISO 11612:2015

(Har ersatt EN ISO 11612:2008)

Alla arbetsgivare är skyldiga att utföra en riskanalys i enlighet med föreskrifterna från arbetsmiljöverket (AFS 2001:3). Dvs:

Skyddskläder med begränsat flamskydd

Elektrostatiskaskyddseffekt

– Krav på material och utförande IEC 61482-2:2009

64

egenskaper Skydd mot ljusbåge

Denna standard specificerar kraven på varselkläder som visuellt signalerar använ darens närvaro i dagsljusförhållanden och i strålkastarljus i mörker. Varselplaggen kan godkännas i skyddsklasser från 1 till 3, av vilka 3 är den högsta. En högre skyddsklass kan uppnås genom att kombinera plagg. Klasserna är baserade på minsta synliga yta i m² för fluorescerande tyg och reflex band. Plaggets märkning anger plaggets skyddsklass och förväntade livslängd. Plaggens skyddande effekt minskar om de är smutsiga. Regelbundet byte av skydds kläder förhindrar att smutsen tränger in i materialen och ökar livslängden.

– Fastställa lämpliga åtgärder för att eliminera risken eller anpassa skyddet när faran inte kan elimineras.

Riskbedömningen är den övergripande processen vid identifiering av fara, riskanalys och riskbedömning. PPE (Personal Protective Equipment – Personlig Skyddsutrustning) ska användas när risken inte kan undvikas eller elimineras.

EN 1149-5 specificerar material- och designkrav för elektrostatiskt avledande skyddskläder som används som en del av ett totaljordat system och motstånd lägre än 108 Ω. Skyddsplagget är avsett att bäras i zoner 1, 2, 20, 21 och 22 (enligt EN 6007910-1. Elektrostatiskt avledande plagg skall inte användas i syrgasberikade atmosfärer eller i Zon 0 (enligt EN 60079-10-2) utan tidigare godkännande av ansvarig säker hetsingenjör. Dess syfte är att förhindra oav siktliga urladdningar i potentiellt explosiva atmosfärer. Plagg som är certifierade enligt EN 1149-5 måste permanent täcka alla icke-överensstämmande material/plagg vid normal användning, även vid rörelse, för att inte avbryta jordningssystemet.

Denna standard specificerar kraven och testmetoderna tillämpliga för både tyger och plagg som används för att skydda personer mot farorna i samband med en elektrisk ljusbåge. Prestandan utvärderas baserat på de allmänna egenskaperna, den viktigaste är motståndet mot termisk hetta från en ljusbåge. Ett certifierat plagg har testats både som bruksklart plagg och alla tyger separat. Graden av skydd be räknas baserat på att bäraren av plagget antas få andra gradens brännskador efter oavsiktlig exponering till en elektrisk ljusbå ge. Denna standard omfattar inte skydd för huvud, händer och fötter.

Skyddskläder för svetsning och liknande processer

Varselkläder

EN 1149-5:2008

Riskbedömning

Skydd mot hetta och flamma – krav på minsta

EN ISO 20471:2013

Denna standard gäller för skyddsklä der som begränsar flamspridning där användaren kan exponeras för strålande, konvektiv eller kontaktvärme och stänk av smält metall. För fullständigt skydd krävs komplettering med skydd för huvud, händer och fötter. I vissa arbetsmiljöer kan det vara lämpligt med andningsskydd. Standarden anger minimum prestandakrav kategoriserade i fyra funktionsnivåer (1-4), där 1 anger exponering till låg risk och 4 anger exponering till extrem risk. Märk ningen indikerar graden av skydd genom kodbokstäver och siffror. Graden av skydd som krävs ska fastställas genom att utföra en riskbedömning.

EN ISO 11611:2015 (Har ersatt EN ISO 11611:2007)

ISO 11611-certifierade skyddskläder skyd dar användaren mot gnistor, kort kontakt med eld och minskar risken för elektrisk stöt vid kortvarig kontakt med elektriska ledare (upp till cirka 100V d.c. under normala svetsförhållanden). Skyddskläder ska helt täcka övre och nedre bålen, hals, armar ned till händerna och benen ned till vristen. Detta görs med jacka och motsvarande byxor eller en heldräkt. För fullständigt skydd krävs komplettering med lämplig skyddsutrustning för huvud, ansikte, händer och fötter. Utvändiga veck på plagget ska undvikas eftersom de kan samla upp smält metall och gnistor från svetsningsaktiviteter. Se till att alltid använda rätt storlek.

Skydd mot regn

EN 13034:2005+A1:2009

Knäskydd för arbete i knästående ställning

Knäskydd rekommenderas för allt arbete som utförs i knästående ställning. Knäskyd den fördelar vikten jämnt och förhindrar att små och hårda föremål på marken orsakar skador. Inget skydd kan erbjuda fullständigt skydd mot skador i alla omständigheter. När knäskydden avlägsnas har plagget inte längre något skydd. Föroreningar eller modifiering av ett knäskydd kan försämra dess skyddande egenskaper. Om knäskyd det har perforeringar, sprickor eller försäm rad elasticitet måste det ersättas med ett nytt. När så inte är fallet bör du välja en annan storlek eller överväga individuella storlekar. Plagget är certifierat och konstrue rat i kombination med knäskyddet ”GEX 240” (storlek 245 x 145 mm²) från Eurotex. Certifiering uppnås endast genom en kom bination av dessa specifika knäskydd och ELIS byxor. Klassificering; Typ 2 (skumplast inlägg som passar byxornas knäfickor) och Nivå 1 (knäskydd lämpliga för användning på plana eller ojämna underlag och ger skydd mot penetration med en kraft på minst (100+-5) N). Säkerställ att knäskydden alltid sätts i korrekt. Se instruktion för korrekt position: Den släta sidan ska vara vänd utåt och den perforerade sidan inåt mot knäet.

EN 61482-2:2020 /

EN 342:2017

Skyddskläderna ger ett begränsat skydd mot små kemikaliestänk. Typ 6 är avsedd att skydda mot potentiell exponering till små mängder spray, aerosoler eller mindre stänk. Förorening från sprayer efter direkt kontakt från stora stänk eller genom att pressa skyddsutrustningen mot kemikalier i vätskeform omfattas inte av standarden. Skyddsdräkten ska användas i kombination med lämpliga skorr och/eller ytterligare skyddsutrustning. Funktionerna är avsedda att förhindra att kemikalier tränger igenom och säkerställer en ”avspolande” funktion vid kontakt med kemikalier i vätskeform. Plagg med [PB] partiellt skydd ”Typ 6” kan användas separat eller i kombination med andra plagg. För bäst skydd ska kläder som täcker hela kroppen användas; an tingen heldräkt eller tvådelad skyddsdräkt som är certifierad enligt EN 13034. Plagg av Typ [PB] 6 har inte provats som komplett dräkt. En riskbedömning kan göras för att fastställa lämplig skyddsutrustning.

Funktionskrav för kemisk skyddsdräkt med begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform

IEC 61482-2:2018

Denna standard ger ett skydd mot effekten av kalla miljöer lika med eller kallare än -5 °C. Värmeisolering är huvudegenskapen, och den testas för att verifiera effekten av lager, passform, drapering, täckning och form. Klädkonstruktionen ska vara opti merad hellre än att ge maximal isolering. Kontinuerlig absorbering av svett/fukt från insidan ger försämrade isoleringsegenska per. Bästa valet är flexibla och justerbara plagg som kan tas av och/eller med möj ligheter att balansera värmekomforten. Skydd mot kyla

EN 343-certifierade produkter skyddar mot regn och väder. Vattentätheten tillsammans med vattenångmotstånd är grundläg gande egenskaper som testas på tyg och delar med sömmar. Värdena från testerna omräknas till en skyddsklass (1-3) där klass 3 är den högsta. CE-etiketten i plagget indikerar vattentäthetsklassen (X) och för mågan att avleda fukt från kroppen (Y). X – Motstånd mot genomträngning av vatten, Y – Motstånd mot vattenånga. Skyddskläder mot regn är typiskt ett yttre skalskydd i plagget. Användning i kombina tion med andra plagglager som lagrar fukt bör undvikas.

SKYDD & SÄKERHET > MÄRKNINGAR 65

EN 343:2003+A1:2007

Skyddskläder som skyddar mot termisk hetta vid ljusbåge

Standarden specificerar skyddskläder som används vid arbete med elektricitet i en öppen elektrisk utrustning eller när ett elek triskt system måste öppnas och det finns en risk för ljusbåge. Ljusbågeplagg är alltid kategori III-plagg enligt PPEförordningen. Tygets egenskaper och plaggets design är viktiga parametrar vid certifiering av ljus bågeplagg. Arbete med elektricitet medför risk att skadas av en ljusbåge. Genom att bära skyddskläder som är testade och certifierade för att klara av energin från en eventuell ljusbåge, skyddar du dig mot den risken. Det är mycket viktigt att använda skyddskläder på hela kroppen, för att uppnå ett komplett skydd. För att certifiera ett ljusbågeplagg enligt EN 61482-2 / IEC 61482-2 ska skyddskläderna genomgå minst en av de två olika testmetoderna: Open Arc IEC 61482-1-1 och Box test EN 61482-1-2.

EN 14404:2004 + A1:2010

flam/skyddKombinationsval

66

3 22 33 333333 323333 333333 33333 U T A N P Å I N S T O P P A D23 U T A N P Å I N S T O P P A D23 Skaljacka114998Klass3Damjacka116911Klass2116910JackaKlass2So XS-SKlass117302shelljacka2Klass3FrånMKlassZiptröja1173032Klass 3 XS-S Från M Klass116645Piké2Klass 3 XS-S Från M Från116912ByxaKlass1storlek: 42 Från117030ByxaKlass2storlek: 44 Från117029ByxaKlass2storlek: 36 Från117026ByxaKlass2storlek: 44 FrånHängslebyxa110952Klass2storlek:42 Observera: Kombinationerna uppfyller EN ISO 20471 och är godkända av FIOH - Finnish Institute of Occupational Health. Révision

Genom att kombinera plagg med olika funktion anpassar du hyrlösningen exakt efter dina behov. Våra egenproducerade kollektioner Revision (sid 69–71) och Sparkle (sid 114-115) är certifierade i kombination, och i schemat nedan ser du vilken skyddsklass varje kombination uppfyller.

2 333 32 33 33 118497JackaKlass3 Från118493ByxaKlass1storlek: 40 Från118492ByxaKlass2storlek: 42 ByxaFrån118494hängfickorKlass2storlek:42 ByxaFrån118495hängfickorKlass1storlek:40HängslebyxaKlass2Frånstorlek:42 118496JackaKlass2 Sparkle SKYDD & SÄKERHET > KOMBINATIONSVAL 67

Att synas ordentligt på arbetsplatsen är livsviktigt. Varselplagg, som visuellt signalerar starkt i både dagsljus och i strålkastarljus i mörker, finns godkända i tre olika skyddsklasser.

68

Varsel

116910 gul/marin. 117024 orange/marin. 117023 gul/mgrå STORLEKAR XS–5XL. MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 2. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1030 cm2

Revision 2.0

Varselkläder med hög säkerhet och komfort – när det är viktigt att synas på arbetsplatsen.

Jacka

Jacka

Stängs med blixtlås och dolda metalltryckknappar. Förfor made ärmar, längre bak. Reglerbar ärmvidd med dolda metalltryckknappar. Grå kontrastsömmar. Sidofickor med lock, stängs med dold metalltryckknapp. Två ergonomiska napoleon-bröstfickor med blixtlås som öppnas uppåt. Inner ficka för mobil med lock på höger sida, stängs med dold metalltryckknapp.

116911 gul/marin. 118549 gul/mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 2. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1040 cm2

Stängs med blixtlås och dolda metalltryckknappar. Förfor made ärmar och längre bak. Reglerbar ärmvidd med dol da metalltryckknappar. Grå kontrastsömmar. Sidofickor med lock, stängs med dold metalltryckknapp. Två bröstfickor med lock, stängs med dold metalltryckknapp. Ytterficka och pennhållare på vänster sida. Innerficka för mobil med lock på höger sida, stängs med dold metalltryckknapp. 117035 gul/marin. 117037 orange/marin. 117036 gul/mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (HiVis). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20471, klass 3. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 330 cm2

Jacka

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 69

Stängs med blixtlås och dolda metalltryckknappar. Förfor made ärmar och längre bak. Reglerbar ärmvidd med dol da metalltryckknappar. Grå kontrastsömmar. Sidofickor med lock, stängs med dold metalltryckknapp. Två bröstfickor med lock, stängs med dold metalltryckknapp. Ytterficka och pennhållare på vänster sida. Innerficka för mobil med lock på höger sida, stängs med dold metalltryckknapp.

KLASS 2: 117026 gul/marin 117028 orange/ marin. 117027 gul/mgrå. KLASS 1: 117131 marin/gul. 117168 mgrå/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kon trast). EN ISO 20741, klass 1 eller 2. Öko-Tex standard 100. Godkänd enligt EN14404 tillsammans med knäskydd 119313. Max logotyp area enligt EN 20471: 30 cm2

117030 gul/marin. 117032 orange/marin. 117031 gul/mgrå. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 2. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 170 cm2. Godkänd enligt EN14404 tillsammans med knäskydd 119313.

Stängs med jeansknapp och blixtlås. Förformade ben. Grå kontrastsömmar. Sidofickor. Bakfickor med lock, grepp av ripsband. Dubbel tumstocksficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, med ytterficka för mobil och penn hållare. Bälgfickor. Förstärkta knäfickor i två nivåer. Förstärk ning nedtill på benen.

Byxa

Stängs med jeansknapp och blixtlås. För formade ben. Två förstärkta verktygsfickor fram. Två bakfickor med lock och grepp. Hällor för hammare under locken. Dubbel tumstocksficka med verktygshällor och knivknapp bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, med ytterficka för mobil och pennhållare. Förstärkta knäfickor i två nivåer. Förstärkning nedtill på benen.

Byxa hängfickor

116912 marin/gul 117034 marin/orange. 117033 mgrå/gul STORLEK 44–68, 144–160, D96-D124. MATERIAL 85% polyester /15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 1. Öko-Tex standard 100. Godkänd enligt EN14404 tillsammans med knäskydd 119313.

Stängs med jeansknapp och blixtlås. Förformade ben. Grå kontrastsömmar. Sidofickor. Bakfickor med lock och grepp av ripsband. Dubbel tumstocksficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, med ytterficka för mobil och pennhållare. Bälgfickor. Förstärkta knäfickor i två nivåer. Förstärkning nedtill på benen.

70

Byxa

Byxa

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 71

Stängs med jeansknapp och blixtlås. För formade ben och elastiska sidor i midjan. Grå kontrastsömmar. Sidofickor. Bakficka med lock och grepp av ripsband. Dubbel tumstocksficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil, pennhållare. Bälgfickor. Förstärkta knäfickor i två nivåer. Förstärkning nedtill på benen.

110944 gul/marin. 110943 orange/marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 3. Godkänd enligt EN14404 tillsammans med knäskydd 119313. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 4040 cm2

Hängslebyxa

Elastisk del i hängslen bak. Förformade ben. Sidofickor. Ytter- och innerbröstfickor, ytterfickan med lock och innerfickan med blixtlås. Bakfickor med lock och grepp. Dubbel tumstocksficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, med ytterficka för mobil och pennhållare. Bälgfickor. Förstärkta knäfickor i två nivåer. Förstärkning nedtill på benen.

Overall

110952 gul/marin. 110951 orange/marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124.

Stängs med blixtlås och dold metalltryck knapp. Reglerbar ärmvidd. Förformade ärmar och ben. Bröstfickor med lock. Ytterficka och pennhållare på vänster sida. Två sidofickor. Bakfickor med lock. Dubbel tumstocksficka bak på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mo bil och pennhållare. Bälgfickor. Förstärkta knäfickor i två nivåer. Förstärkning nedtill på benen.

117029 gul/marin. 117418 gul/mgrå. STORLEK 36–54. MATERIAL 85% polyes ter/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 2. Godkänd enligt EN14404 tillsammans med knäskydd 119313. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 600 cm2

MATERIAL 85% polyester/15% bomull, 315 g/m² (varsel). 65% polyester/35% bomull, 300 g/m² (kontrast). EN ISO 20741, klass 2. Godkänd enligt EN14404 tillsammans med knäskydd 119313. Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2240 cm2

NYHET

70% återvunnen polyester/30% ekologisk bomull, 240 g/m. EPD reg.nr 3878 på environdec.com. Öko-Tex standard 100.

Byxa

130189 gul/marin dam. STORLEK 44-66, 146-156, 92-120, 34-52 (dam) MATERIAL 80% polyester och 20% bomull, 300 gr/m2 Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1500 cm2. EN ISO 20471, klass 2. Foto: Fristads

Varselbyxa från Fristads i hantverkarmodell av smuts-, olje- och vattenavvisande material med hög slitstyrka och mjuk bomull sinsida. Slitstarkt material med CORDURA®-förstärkningar och designad med mörk färg på partier som ofta utsätts för smuts. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta invikbara spikfickor. Förstärkning på lår. Förböjda ben. Knäfickor i CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden.

EN ISO 20471 klass 2, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Foto: Fristads

Jacka

Miljödeklarerade och slitstarka varselbyxor i hantverkarmodell. Fullt utrustade med funktionella fickor och stretchpaneler i midjan. Dold knapp fram och 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor – den ena med 3 mindre fickor och verktygshällor och den andra med extra ficka. 2 framfickor, 2 bakfickor och dubbel förstärkt grensöm. Hammarhank, CORDURA®-förstärkt tumstocks ficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryckknapp, ficka med lock och kardborrelås samt D-ring. Justerbara knäfickor i CORDURA®.

EN

MATERIAL

GPLU

NYHET

ISO 20471 klass 2 för S och klass 3 för M-5XL, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Foto: Fristads

Varselkollektionerna GPLU och GSTP från Fristads Green serie är gjorda för att skydda dig som behöver extra synbarhet på jobbet. De möter samma höga kvalitetskrav som konventionellt producerade varselkollektio ner men har producerats med ett betydligt mindre miljöavtryck. De har analyserats noggrant ur ett livscykelperspektiv. I varje steg i värdekedjan – från materialval och design till produktionsprocesser och leveransmetoder –har hela tiden det miljömässigt mest hållbara alternativet valts.

72

Byxa

Funktionell och miljödeklarerad varseljacka med praktiska fickor för förvaring. Dragkedja ända upp i kragen under frontslå med tryck-knappar. Bröstficka med dragkedja och invändig id-korts hållare. Bröstficka med vertikal dragkedja. 2 framfickor med drag kedja. Reglerbart ärmslut med tryckknapp. Reglerbar midja med knappar och förlängd rygg. samt EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. 130816 orange/marin. 130815 gul/svart. 130817 gul/marin. STORLEK C146-C160, C44-C70, D84-D136

Som gjord för att skydda dig som behöver extra synbarhet på jobbet. Tillverkad av ekologisk bomull och polyester från återvunna PET-flaskor och förstärkt på ställen där det behövs som mest, är den här kollektionen varselarbetskläder både hållbar och slitstark.

130818 gul/svart. 130819 gul/marin. 130820 orange/marin. STORLEK C146-C160, C44-C70, D84-D136

MATERIAL 70% återvunnen polyester/30% ekologisk bomull, 240 g/m. EPD reg.nr 3882 på environ-dec.com. Öko-Tex standard 100.

Byxa

NYHETNYHET

Miljödeklarerade varselbyxor med ribbstickade stretchpaneler i midjan som ger extra komfort och flexibilitet. Dold knapp fram. 2 framfickor. 2 bakfickor. Dubbel förstärkt grensöm. Hammar hank. Tumstocksficka i CORDURA® med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryckknapp, ficka med lock och kardborrelås samt D-ring. Justerbara knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån.

Foto: Fristads

NYHET

130193 gul/svart. 130191 gul/marin. STORLEK 34-52.

73

Byxa

Byxa

Miljödeklarerade varselbyxor med ribbstickade stretchpaneler i midjan som ger extra komfort och flexibilitet. Dold knapp fram. 2 framfickor. 2 bakfickor. Dubbel förstärkt grensöm. Hammarhank. Tumstocksficka i CORDURA® med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryckknapp, ficka med lock och kardborrelås samt D-ring. Justerbara knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån. 130809 svart/gul. 130810 marin/gul. STORLEK 44-66, 146-156, 84-120

Miljödeklarerade och lättviktiga varselbyxor i hantverkarmodell. Fullt utrustade med funktionella fickor och stretchpaneler i midjan för extra komfort. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor. CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryckknapp, ficka med lock och kardborrelås. Justerbara knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån. CORDURA®-förstärkning i benslut.

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL

Foto: Fristads

MATERIAL 70% återvunnen polyester/30% ekologisk bomull, 240 g/m². EPD reg.nr 3881 på environdec.com. Öko-Tex standard 100. EN ISO 20471 klass 1, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd.

130811 svart/gul. 130812 marin/gul. STORLEK 34-50

MATERIAL 80% polyester/20% bomull, 300 gr/m2. EN ISO 20471, klass 1. Max logotyp area enligt EN 20471: 700 cm2 Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

130813 svart/gul. 130814 marin/gul. STORLEK 44-66, 146-156, 84-120.

Varselbyxa med 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta invikbara spikfickor – den vänstra med extra ficka, den högra med 3 fickor och verktygshällor. Benficka med lock, telefonficka med lock och D-ring. CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka samt 2 knappar och hällor för kniv. Förböjda ben. Knäfickor i CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®förstärkta benslut.

MATERIAL 70% återvunnen polyester/30% ekologisk bomull, 240 g/m². EPD reg.nr 3881 på environdec.com. Öko-Tex standard 100. EN ISO 20471 klass 1, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Foto: Fristads

MATERIAL 70% återvunnen polyester/30% ekologisk bomull, 240 g/m². EPD reg.nr 3881 på environdec.com. Öko-Tex standard 100.

EN ISO 20471 klass 1, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd.

Byxa

GSTP

NYHET

EN

NYHET 74

Foto:

Jacka

Miljödeklarerad varseljacka i full 4-vägsstretch för stor flexibilitet och rörelsefrihet, samt förstärkt i utsatta partier. Slitstarkt ripstop-material med 4-vägs stretch i ärmslut och nederkant bak. Dragkedja ända upp i kragen under frontslå. Bröstficka med vertikal drag kedja och invändig id-kortshållare. 2 framfickor med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Förlängd rygg. 130824 gul/svart 130823 gul/marin STORLEK XS-4XL

MATERIAL Stretchmaterial 44% PTT (delvis biobaserat material), 44% polyester, 12% återvunnen polyester. Ripstop stretchmaterial 87% polyamid, 13% elastan. 260 g/m². EPD reg.nr 3886 på environdec.com. Öko-Tex standard 100. ISO 20471 klass 3, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Fristads

Byxa

Justerbara knäfickor i CORDURA® med

Dold kängkrok. 130825 gul/marin 130826 gul/svart 130827 svart/gul dam STORLEK 44-66, 146-156, 84-120. MATERIAL Stretchmaterial 44% PTT (delvis biobaserat material), 44% polyester, 12% återvunnen polyester. Ripstop stretch material 87% polyamid, 13% elastan. 260 g/m². EPD reg.nr 4489 på environdec.com. Öko-Tex standard 100. EN ISO 20471 klass 2, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Foto: Fristads

Fristads GSTP-kollektion har full stretchkomfort och passar perfekt för dig som jobbar inom väg, bygg & anläggning, transport och logistik. Tillverkad i biobaserade och återvunna material som ger ett lägre miljöavtryck än vanliga varselarbetskläder. Miljödeklarerad (EPD).

Miljödeklarerade varselbyxor i hantverkarmo dell. Förstärkta i utsatta partier för extra slitstyr ka. 4-vägs stretchmaterial. Ribbstickade stretch partier i midjan. Slitstarkt ripstop-material med 4-vägsstretch på stuss och baksida lår. Dold knapp fram. 2 löst hängande CORDURA®-för stärkta spikfickor – den ena med ficka med dragkedja, 3 mindre fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka. D-ring under spik fickan. 2 framfickor. 2 bakfickor med lös botten, varav en med dragkedja. Dubbel förstärkt grensöm. Hammarhank. CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryckknapp, ficka med dragkedja och D-ring. öppning inifrån. CORDURA®-förstärkt benslut.

EN ISO 20471 klass 2, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Foto: Fristads SKYDD & SÄKERHET > VARSEL NYHET NYHET NYHET 75

Byxa

Byxa

130828 marin/gul 130829 svart/gul 130830 svart/gul dam STORLEK 44-66, 146-156, 84-120, 34-50 dam.

Miljödeklarerade varselbyxor i stretch med hög komfort. 4-vägs stretchmaterial. Ribbstickade stretchpartier i midjan. Slitstarkt ripstop-material med 4-vägsstretch på stuss och baksida lår. Dold knapp fram. D-ring. 2 framfickor / 2 bakfickor med lös bot ten, varav en med dragkedja / Dubbel förstärkt grensöm / Stor och rymlig benficka med tryckknapp och ficka med dragkedja / Benficka med tryckknapp, ficka med dragkedja och Dring / Justerbara knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån. COR DURA®-förstärkt benslut / Dold kängkrok.

Byxa

Foto: Fristads

EN

MATERIAL Stretchmaterial 44% PTT (delvis biobaserat material), 44% polyester, 12% återvunnen polyester. Ripstop stretchmaterial 87% polyamid, 13% elastan. Vikt: 260 g/m². EPD reg.nr 3887 på environdec.com. Öko-Tex standard 100. ISO 20471 klass 1, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UVskydd.

130834 marin/gul 130835 svart/gul 130811 svart/gul dam 130812 marin/gul STORLEK C44-66, C146-156, D84-120, 34-50 dam. MATERIAL Stretchmaterial 44% PTT (delvis biobaserat material), 44% polyester, 12% återvunnen polyester. Ripstop stretchmaterial 87% polyamid, 13% elastan. 260 g/m². EPD reg.nr 3888 på environdec.com. Öko-Tex standard 100. EN ISO 20471 klass 1, EN 14404, EN 13758-2 UPF 40+ UV-skydd. Foto: Fristads

Miljödeklarerade varselbyxor i stretch med hantverkarfunktioner och bekväma stretchpaneler i midjan för hög komfort. 4-vägs stretchmaterial. Ribbstickade stretchpartier i midjan. Slitstarkt ripstopmaterial med 4-vägsstretch på stuss och baksida lår. Dold knapp fram. D-ring. 2 framfickor. 2 bakfickor med lös botten, varav en med dragkedja. Dubbel förstärkt grensöm. Hammarhank. CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryck-knapp, ficka med dragkedja och D-ring. Justerbara knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån. CORDURA®-förstärkt benslut. Dold kängkrok.

130831 gul/marin 130832 gul/svart 130833 gul/svart dam STORLEK C44-66, C146-156, D84-120, 34-50 dam.

MATERIAL Stretchmaterial 44% PTT (delvis biobaserat material), 44% polyester, 12% återvunnen polyester. Ripstop stretchmaterial 87% polyamid, 13% elastan. 260 g/m². EPD reg.nr 3888 på environdec.com. Öko-Tex standard 100.

Miljödeklarerade varselbyxor i hantverkarmodell. Förstärkta i utsatta partier för extra slitstyrka. 4-vägs stretchmaterial. Ribb stickade stretchpartier i midjan. Slitstarkt ripstop-material med 4-vägsstretch på stuss och baksida lår. Dold knapp fram. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor – den ena med ficka med dragkedja, 3 mindre fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka. D-ring under spikfickan. 2 framfickor. 2 bakfickor med lös botten, varav en med dragkedja. Dubbel förstärkt gren söm. Hammarhank. CORDURA®-förstärkt tum-stocksficka med verktygsficka, pennficka samt knapp och hälla för kniv. Benficka med tryckknapp, ficka med dragkedja och D-ring. Justerbara knäfickor i CORDURA® med öppning inifrån. CORDURA®-förstärkt benslut. Dold kängkrok .

Accelerate safe

UTAN HÄNGFICKOR: 130438 svart/gul. 130498 marin/gul. 130497 svart/gul dam. 130499 marin/gul dam. MED HÄNGFICKOR: 130511 gul/svart. 130513 gul/marin. 130512 gul/svart dam. 130514 gul/marin dam. STORLEK 44-68, 46L-62L, 46K-58K (herr), 34-56, 34L-56L (dam). MATERIAL 88% polyester/12% elastolefin, 275 g/m². EN ISO 20471 klass 1. Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

Byxa från Mascot med och utan hängfickor. Fluorescerande kontrastfärg, reflexer och vattenavvisande yta. Tvåfärgat. Ultimate stretchtyg med låg vikt och bra slitstyrka. Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Låg midja. Knäppningen är dold. Byxbenen är ergonomiskt formade. Bältesstroppar. Gylf med blixtlås. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar.

Säg hej till ett stretchtyg så lätt och flexibelt att det nästan inte märks mot huden! Ultimate Stretch är elastiskt åt alla håll och ger dig full rörelsefrihet. Trots sin lätthet får du en hög slitstyrka som skyddar dig hela arbetsdagen.

Stretchbyxa

76

MascotFoto:

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 77

Jacka från Mascot med fluorescerande sneda tvärgående reflexer. Har en vattenavvisande yta. Ultimate stretchtyg med låg vikt och bra slitstyrka. Hög krage. Tvåfärgat. Stängning med blixtlås och invändigt vindfång. Förberedd för montering av ID-kort. Framfickor med blixtlås. Innerfickor. Resår i sidorna och nederkanten. Resår vid handleden. Ventilation under ärmarna. Med tryckeffekter.

Jacka från Mascot med Fluorescerande sneda tvärgående reflexer. Har en vattenavvisande yta. Ultimate stretchtyg med låg vikt och bra slitstyrka. Hög krage. Tvåfärgat. Stängning med blixt lås och invändigt vindfång. Förberedd för montering av ID-kort. Bröstficka med blixtlås. Framfickor med blixtlås. Innerfickor. Resår i sidorna och nederkanten. Resår vid handleden. Ventilation under ärmarna. Med tryckeffekter.

Fluorescerande byxa från Mascot med och utan hängfickor. Har en vattenavvisande yta och reflexer. Tvåfärgat. Ultimate stretchtyg med låg vikt och bra slitstyrka. Tvånålsstickningar på benen och i grenen. Låg midja. Knäppningen är dold. Byxbenen är ergonomiskt formade. Bältesstroppar. Gylf med blixtlås. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar. Dold hammarögla i höger sida.

Stretchjacka

130522 svart/gul. 130523 marin/gul. STORLEK S-5XL MATERIAL 88% polyester/12% elastolefin, 275 g/m². EN ISO 20471 klass 2. Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

UTAN HÄNGFICKOR: 130501 gul/svart. 130504 gul/marin. 130502 gul/svart dam. 130505 gul/marin dam. MED HÄNGFICKOR: 130515 gul/svart. 130517 gul/marin. 130516 gul/svart dam. 130518 gul/marin dam. STORLEK 44-68,46L-62L,46K-58K (herr), 34-56, 34K-56K (dam). MATERIAL 88% polyester/12% elastolefin, 275 g/m². EN ISO 20471 klass 2. Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

Stretchbyxa

Stretchjacka

130524 svart/gul. 130525 marin/gul. STORLEK XS-5XL MATERIAL 88% polyester/12% elastolefin, 275 g/m². EN ISO 20471 klass 2. Öko-Tex standard 100. Foto: Mascot

STORLEK S–4XL. MATERIAL 100% polyester, 230 g/m². EN ISO 20471 klass 3. Öko-Tex Stan dard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1470 cm2 (670 cm2 S).

Piké från Fristads med påsydda reflex er. Transporterar fukt. Snabbtorkande / stretch-material. Ribbstickad krage. Kort knappslå. Infällningar i sidorna och ärmar na utan reflex, för bättre rörelsefrihet.

116645 gul. 114410 orange. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% Polyester, 230 g/m2 ISO 20471 klass 3 (XS-S=klass 2). Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2240 cm2

106347 orange. 114889 gul.

Piké

T-shirt från Fristads med påsydda reflexer. Transporterar fukt. Snabbtorkande. Stretch material. Ribbstickad halskant.

78

T-shirt

130495 gul/marin. STORLEK 2XS–4XL. MATERIAL 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m². EN ISO 20471 klass 1 (XXS-S), klass 2 (M-4XL). Foto: Tranemo

STORLEK XS-4XL. MATERIAL 55% bomull, 45% polyester. 195 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS-M, klass 3 för L-3XL. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1500 cm2 (400 cm2 XS-M). Foto: Fristads

Piké lång ärm

T-shirt

Långärmad pikè med metalltryckknappar, ribbade muddar i svart och reflexer.

107140 orange. 114898 gul. STORLEK XS–5XL (gul), XS-4XL (orange). MATERIAL 55% bomull, 45% polyester. 190 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS-M, klass 3 för L-3XL. Öko-Tex Standard 100. Max lo gotyp area enligt EN 20471: 1500 cm2 (400 cm2 XS-M). Foto: Fristads

117300 gul/mgrå. 118121 orange.

T-shirt med ribbstickad halskant och reflexer.

Piké

Piké med stretchreflexer, krage och tryckknappar i metall.

T-shirt

Varselt-shirt i trikå med bomullsinsida. Påpressade reflexer.

117445 gul. 117446 orange. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% Polyester, 230 g/m2. ISO 20471 klass 2. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1350 cm2

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 79

T-shirt

118122 orange. 118166 gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m². EN ISO 20471 klass 3. EN 13758-2: A1. Foto: Tranemo

T-shirt från Tranemo med lång ärm. Trikå med bomullsinsida. V-ringad hals. Lång ärm med mudd i ärmslut. Påpressade reflexer.

T-shirt i trikå med bomullsinsida. V-ringad hals och påpressade reflexer.

T-shirt

107530 gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 55% polyester / 45% bomull, 200 g/m², EN ISO 20471 klass 2 (XS-M), klass 3 (L-4XL). Foto: Tranemo

118868 orange. 118867 gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 75% polyester, 25% bom ull. 305 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS–S och klass 3 för M–4XL. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 900 cm2 (1100 cm2 XS-S). Foto: Fristads

Sweatshirt

Sweatshirt från Fristads som transporterar fukt. Snabbtorkande. Bomull på insidan. Stretchmaterial. Dragkedja ända upp i kra gen med dragkedjeskydd. Bröstficka med vertikal dragkedja. 2 framfickor med drag kedja. Ribbmudd i ärmslut och nederkant.

Sweatshirt

Sweatshirt

Sweatshirt från Fristads, som transporterar fukt. Snabbtorkande. Bomull på insidan. Stretchmaterial. Dragkedja upp i kragen med ”dragkedjeskydd”. Telefonficka med dragkedja och öppning och hälla för öronsnäcka. Ribbmudd i ärmslut och nederkant.

Sweatshirt

117303 gul/mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% polyester/40% bomull, 320 g/m². EN ISO 20471 klass 3 (M-4XL). EN ISO 20471 klass 2 (XS-S). Öko-Tex Standard 100.

80

107050 orange/marin. 110299 gul/marin. 119347 gul/svart. STORLEK XS–4XL.

Sweatshirt från Fristads som transporterar fukt. Snabbtorkande. Bomull på insidan. Lång dragkedja fram med invändig slå. Bröstficka med vertikal dragkedja. 2 fram fickor med dragkedja. Ribbmudd i ärmslut och nederkant.

118866 orange/marin. 118865 marin/gul. 130194 gul/svart. STORLEK XS–4XL.

Sweatshirt

Sweatshirt med blixtlås, reflexer och ribbad mudd nertill och i ärmarna. Nackhälla in- och utvändigt samt 2 sidofickor och en bröstficka med blixtlås.

Sweatshirt

117301 gul/mgrå. STORLEK S–4XL.

MATERIAL 60% polyester/40% bomull, 320 g/m². EN ISO 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 840 cm2 (110 cm2 S).

Max logotyp area enligt EN 20471: 800 cm2 (1700 cm2 XS-S). Foto: Fristads

Sweatshirt från Fristads, som transporterar fukt. Snabbtorkande. Bomull på insidan. Stretchmaterial. Rund hals. Ribbstickade muddar och 5 cm kil i sidorna.

MATERIAL 75% polyester, 25% bomull. 305 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS-S och klass 3 för M-4XL. Öko-Tex Standard 100. Max lo gotyp area enligt EN 20471: 2500 cm2 (200 cm2 XS-S). Foto: Fristads

MATERIAL 75% polyester, 25% bomull. 305 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS–S och klass 3 för M–4XL. Öko-Tex Standard 100.

115932 gul. 117352 orange. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 75% polyester, 25% bom ull. 305 g/m². EN ISO 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 300 cm2. Foto: Fristads

Max logotyp area enligt EN 20471: 1520 cm2 (2970 cm2 XS-S).

Sweatshirt med ribbade muddar, ergonomiskt tumgrepp och reflexer.

Fleecejacka

118039 gul. 118038 orange.

Vindavvisande fleecejacka med sido fickor, bröstficka, muddar, dragkedja och ståkrage.

110948 gul. 110949 orange.

EN ISO 20471 klass 3 (M-4XL). EN ISO 20471, klass 2 (XS–S). Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 188 cm2 (1928 cm2 XS-S).

Fleecejacka

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% polyes ter, 360 g/m². EN 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 960 cm2

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 81

118989 gul/svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100 % polyester. EN 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Passar till 118990, fleecejackan kan fästas inuti skaljackan.

Skaljacka med dragkedja, tryckknappar och justerbara ärmslut.

Softshelljacka

STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100 % poly ester, 360 g/m². EN 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1170 cm2 (380 cm2 XS).

118990 gul/svart. STORLEK XS–3XL.

Softshelljacka med blixtlås och ståkrage med utvändig flik. Förformade ärmar och bröstficka med blixtlås. 2 sidofickor med lock och blixtlås.

Fleecejacka med sidofickor, dragkedja, ståkrage och reflexer.

114998 gul/marin. STORLEK S–4XL. MATERIAL 100 % polyester, 192 g/m2 EN 20471 klass 3. EN 343 klass 3. Max logo typ area enligt EN 20471: 240 cm2

Fleecejacka

Skaljacka med dragkedja, tryckknappar och justerbara ärmslut. Huvan kan gömmas i kragen.

Skaljacka

Skaljacka

Vindavvisande fleecejacka med muddar, dragkedja och ståkrage.

117302 gul/mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 89% polyester/7% termoplastisk polyuretan/4% elastan, 320 g/m².

MATERIAL 100 % polyester. EN 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Passar till 118989, fleecejackan kan fästas inuti skaljackan.

118882 gul/marin. 119187 gul/svart. STORLEK XS–4XL. MATERIAL Airtech®, 100% polyester, vatten- och vindtätt material med andasfunktion Foder: 100% polyester. Yttertyg 150 g/m², foder 65 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS–S, klass 3 för M–4XL. EN 343 klass 3/3. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 600 cm2 (2300 cm2 XS-S). Foto: Fristads

118878 gul/marin. 130096 gul/svart. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% polyester, yttertyg 150 g/m², foder 65 g/m². EN 20471 klass 2. EN 343 klass 3/3. Öko-Tex Standard 100 Max logotyp area enligt EN 20471: 800 cm2. Foto: Fristads

82

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med med andasfunktion. Avtagbar reglerbar huva. Fleecefodrad krage. Reflexdetaljer på axlar. Dragkedja upp i kragen under frontslå med kardborreknäppning. 2 bröst fickor med dragkedja. Id-kortsficka. 2 inner fickor med dragkedja. Nätfoder. Dragkedja i foder för transfer eller brodyr. Invändig elastisk mudd med tumgrepp. Reglerbara ärmslut. Förlängd rygg. Vattenpelare 10.000 mm. Tejpade sömmar.

Vatten- och vindtät byxa från Fristads med andasfunktion. Avtagbara hängslen med fleecefodrat ryggdel. 2 framfickor med dold dragkedja. 2 rymliga bakfick or med lock och sömmar.benslut.dragkedjadenknäfickorochverktygsficka,CORDURA®-förstärktkardborreknäppning.tumstocksfickamedpennfickasamtknapphällaförkniv.CORDURA®-förstärktamedöppninginifrån.Knäskydiknäfickornakanhöjdjusteras.Doldupptillknä.Snölås.ReglerbaraVattenpelare10.000mm.Tejpade

Skalbyxa

Skaljacka

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med andasfunktion. Avtagbar reglerbar huva. Fleecefodrad krage. Tvåvägs dragkedja upp i kragen under frontslå med kardbor reknäppning. 2 bröstfickor med dragked ja. Id-kortsficka. Kartficka med invändig telefonficka, som nås även när plagget är stängt. 2 fleecefodrade framfickor med dragkedja. Förlängd rygg. Dragkedja i foder för transfer eller brodyr. Nätfoder. Vat tenpelare 10.000 mm. Tejpade sömmar.

FristadsFoto:

Skaljacka

118880 gul/marin. 130095 gul/svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL Airtech®, 100% polyester, vatten- och vindtätt material med andasfunktion Foder: 100% polyester. Ytter tyg 150 g/m², foder 65 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS–S, klass 3 för M–3XL. EN 343 klass 3/3. Öko-Tex Standard 100. Max lo gotyp area enligt EN 20471: 600 cm2 (2300 cm2 XS-S). Foto: Fristads

110953 gul. 110954 orange.

STORLEK 44–68. MATERIAL 85% polyes ter/15% bomull, 315 g/m² (HiVis), EN 20471 klass 2. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 180 cm2

Väst

107635 orange. 110695 gul.

113482 gul. STORLEK S/M klass 1, L/XL,2XL klass 2. MATERIAL 100% Polyester. EN 20471. Foto: ID

Väst

Väst från Fristads. Knäppning fram med justerbar vidd. 2 löst hängande bröstfick or fästa med tryckknappar, en med lock och tryckknapp, en med tryckknapp och pennficka. Knappar och hällor för kniv. D-ring under ficklock. CORDURA®-förstärkta, löst hängande fickor, en med 3 extra fickor och verktygshällor, en med verktygsficka. COR DURA®-förstärkta, löst hängande bakfickor, en med extra verktygsficka. 2 hammarhan kar. Bälteshällor. Reflexer på axlarna.

Mössa

Fluorescerande arbetsväst från ID med kardborrlås på framsidan.

STORLEK One size. MATERIAL 100% Akryl. Foto: ID

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 83

118253 gul. STORLEK XS–2XL. MATERIAL 80% polyester, 20% bomull. 300 g/m². EN ISO 20471 klass 2. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 800 cm2 (300 cm2 XS).

Väst

Stickad mössa från ID.

Foto: Fristads

Väst från Fristads med dragkedja fram. Tele fonficka med kardborrelås och pennficka.

Varselväst med kardborre och reflexer. 130735 orange. STORLEK L-XL.

MATERIAL 100% Polyester. EN 20471 klass 2. Foto: Procurator

STORLEK S/M-2XL/3XL. MATERIAL 100% polyester. 130 g/m². EN ISO 20471 klass 3. Max logotyp area enligt EN 20471: 300 cm2 Foto: Fristads

Shorts

116839 orange. 116838 gul.

Shorts med dragkedja, jeansknapp och kontrast-sömmar. 2 sidofickor med för stärkning och 2 bakfickor. Dubbelt fodrad tumstocksficka på höger ben. Benficka med lock på vänster sida och invändig mobilficka.

Väst

STORLEK 2XS–3XL. MATERIAL PU-belagd 100% polyester jersey, stretch. 170 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för 2XS, klass 3 för XS-3XL. EN 343 klass 3/1. Max logotyp area enligt EN 20471: 2100 cm2 i storlek 2XS. Övriga storlekar kan logotyp endast placeras på kontrastfärg. Foto: Fristads

FristadsFoto:

84

Foto: Fristads

117434 orange/marin. 117111 gul/marin. STORLEK 2XS–3XL. MATERIAL PU-belagd 100% polyester jersey, stretch. 170 g/m². EN ISO 20471 klass 2. EN 343 klass 3/1. Max logotyp area enligt EN 20471: 800 cm2

117110 gul/marin. STORLEK 2XS–3XL. MATERIAL PU-belagd 100% polyester jersey, stretch. 170 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för 2XS, klass 3 för XS-3XL. EN 343 klass 3/2. Max logotyp area enligt EN 20471: 100 cm2 (2200 cm2 2XS). Foto: Fristads

117433 orange/marin. 117432 gul/marin.

Byxa från Fristads i stretchmaterial. Avtagbara hängslen, resår i midjan bak och öppning för löst hängande spikfickor. Tumstocksficka och reglerbart benslut.

Byxa

Regnrock

Regnrock från Fristads i stretchmaterial. Avtagbar, reglerbar huva. Tvåvägs dragkedja under tryckknappslå. Ventilation i ok fram och bak. Dold D-ring för id-kortshållare. 2 dolda framfickor, den ena med invändig telefonficka. Reglerbart ärmslut.

Regnjacka

Regnjacka från Fristads i stretchmaterial. Av tagbar, reglerbar huva. Tvåvägs dragkedja under tryckknappslå. Ventilation i ok fram och bak. Dold D-ring för id-kortshållare. 2 dolda framfickor, den ena med invändig telefonficka. Reglerbart ärmslut.

Fodrad jacka med både invändiga och utvändiga fickor. Fleece på insidan av kragen och muddar i ärmsluten. Justerbar nertill och i ärmarna. Dragkedja och tryck knappar. Passar ihop med avtagbar huva 114358, som beställs separat.

Jacka

Jacka

118877 orange/marin. 118299 gul/marin. 130098 gul/svart. STORLEK XS–3XL.

Jacka

Jacka

Fodrad jacka med in- och utvändiga fickor, dragkedja och fleece i framfickor och på insidan av kragen. Muddar i ärmslut och justerbara ärmslut. Elastiskt snöre i nederkanten. Knäpps med dragkedja och tryckknappar. Passar ihop med avtagbar huva 114358, som beställs separat.

MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 240 g/ m². EN 20471 klass 2. Öko-tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1400 cm2

Parka

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med andasfunktion. Löstagbart quiltfoder – kan även användas som skaljacka. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. Tvåvägsdragkedja upp i kragen under frontslå. 2 bröstfickor och 2 framfickor med lock. 2 fleecefodrade värmefickor. 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Invändig elastisk mudd med tumgrepp. Tejpade sömmar.

118885 orange/marin. 117593 marin/gul. 130097 gul/svart. STORLEK XS–3XL.

Jacka

Smuts-, olje- och vattenavvisande jacka från Fristads. Quiltfodrad. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. Bröstficka med lock och dragkedja. 2 fleecefodrade framfickor med dragkedja och 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Invändig ribbmudd i ärmslut. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg.

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med andasfunktion. Avtagbar fodrad huva med reglerbar slejf och dragsko. 2 bröstfick or och 2 fleecefodrade framfickor med dragkedja. 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbara ärmslut. Invändig elastisk mudd med tumgrepp. Reglerbar nederkant med dragsko. Förlängd rygg.

MATERIAL 65% polyester / 35% bomull, 240 g/m2. ISO 20471 klass 3. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 350 cm2

MATERIAL 100% polyester. Yttertyg 150 g/ m², foder 260 g/m². EN ISO 20471 klass 3. EN 343 klass 3/3, EN 342. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1200 cm2 (300 cm2 XS). Foto:

SÄKERHET > VARSEL 85

117588 orange/marin. 117589 gul/marin. 117674 gul/svart. STORLEK XS–3XL, 117589 finns i XS-4XL. MATERIAL Polydex, 100% polyester. Yttertyg 255 g/m². Foder 190 g/ m². EN ISO 20471 klass 3. EN 342. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 300 cm2. Foto: Fristads

114357 gul/marin. STORLEK XS–4XL.

SKYDDFristads&

114795 gul/ marin. STORLEK XS–4XL.

Vatten- och vindtät jacka från Fristads med andasfunktion. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. 2 bröstfickor med dragkedja. 2 fleecefodrade framfickor med dragkedja. 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Invändig elastisk mudd med tumgrepp i ärmslut. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg.

118872 orange/marin. 117592 gul/marin. 130099 gul/svart. STORLEK XS–3XL.

MATERIAL Airtech®, 100% polyester. Yttertyg 150 g/m², foder 190 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS, klass 3 för S-4XL. EN 342, EN 343 klass 3/1. Öko-Tex Standard 100. Max lo gotyp area enligt EN 20471: 600 cm2 (2900 cm2 XS). Foto: Fristads

MATERIAL Airtech®, 100% polyester. Yttertyg 150 g/m², foder 190 g/m². EN ISO 20471 klass 2 för XS-S, klass 3 för M-3XL EN 343 klass 3/1, EN 342. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1200 cm2 (3000 cm2 S, 600 cm2 M). Foto: Fristads

Fodrad varselbyxa med sido- och bakfick or. Justerbar midja och dragkedja nertill på benen.

MATERIAL 70% polyester/30% polyester, 240 g/m². EN 20471 klass 1. Öko-tex standard 100.

86

Fodrad byxa med sido- och bakfickor. Justerbar midja och dragkedja nertill på benen.

114360 marin/gul. STORLEK XS–4XL.

MATERIAL 100% polyester. Yttertyg 255 g/ m², foder 130 g/m². EN ISO 20471 klass 2, EN 342. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2000 cm2. Foto: Fristads

Byxa

114598 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 67% polyester/33% bomull, 240 g/m² EN ISO 20471:2013+A1:2016, klass 2. Öko-tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1390 cm2 (780 cm2 S, 250 cm2 XS).

Byxa

MATERIAL 70% polyester / 30% bomull, 240 g/m2. EN 20471 klass 1. Öko-tex standard 100.

106365 orange/marin. 108436 gul/marin. 130100 gul/svart. STORLEK XS–3XL.

Hängslebyxa

118884 orange/marin. 117109 gul/marin. 130101 gul/svart. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% polyester. Yttertyg 150 g/ m², foder 110 g/m². EN ISO 20471 klass 2. EN 342, EN 343 klass 3/1 . Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1300 cm2. Foto: Fristads

Fodrad hängslebyxa med sido- och bakfickor, en ficka med dragkedja på övre vänstra sidan. Förböjda knän och dragked ja i Elastiskabenslut.band i ryggen, justerbar midja och dragkedja fram.

Byxa

Smuts-, olje-, vind- och vattenavvisande byxa från Fristads. 2 bakfickor med lock. Reglerbar midja. D-ring. Förhöjd rygg. Benficka med lock, telefonficka med lock, D-ring och id-kortshållare i plast. Tumstocks ficka med pennficka och knappar/hällor för kniv. Dubbel förstärkt grensöm. COR DURA®-förstärkning på lår. Förböjda ben. Knäfickor i CORDURA®, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Reglerbara benslut med dragkedja och kardborre band. CORDURA®-förstärkta benslut.

Byxa

Vatten- och vindtät byxa från Fristads med andasfunktion. Quiltfodrad. Avtagbara hängslen. 2 framfickor med dold drag kedja. 2 bakfickor med lock. Reglerbar midja. Bälteshällor. D-ring. Förhöjd rygg. Tumstocksficka med extra ficka. Benficka med lock, telefonficka med lock, D-ring och id-kortshållare i plast. Förstärkning på lår. Förböjda knän. Knäfickor med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Reglerbara benslut med dragkedja och kardborreband. Tejpade sömmar.

118993 marin/gul. STORLEK XS–4XL.

Fodrad overall med sido- och bakfickor. Bröstfickor med drag kedja. Innerfickor, muddar i ärmarna och fleece på insidan av kragen. Justerbar midja och dragkedja nertill på benen. Stängs med dragkedja och tryckknappar. Passar ihop med avtagbar huva 114358.

Overall

118871 marin/orange. 117399 marin/gul. 130102 gul/svart. STORLEK S–3XL. MATERIAL 100% polyester. Yttertyg 150 g/m², foder 190 g/m². EN ISO 20471 klass 3, EN342, EN 343 klass 3/1. Öko-Tex Standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2200 cm2. Foto: Fristads

Avtagbar huva som passar till 114357, 114608 och 114795.

114358 gul. STORLEK M-L. MATERIAL 65% polyester/35% bomull, 240 g/m2. Öko-tex standard 100.

SKYDD & SÄKERHET > VARSEL 87

Overall

114608 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 70% polyes ter/30% bomull, 240 g/m2. EN 20471 klass 3. Öko-tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 5600 cm2

Vatten- och vindtät overall från Fristads med andasfunktion. Quilt-fodrad. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. Fleecefod rad krage. Tvåvägs dragkedja ända upp i kragen under frontslå. 2 bröstfickor med dragkedja. Id-kortsficka. Kartficka med invändig telefonficka, som nås även när plagget är stängt. 2 innerfickor med dragkedja. Reglerbar dragsko i midjan. Reglerbart ärmslut. Invändig elastisk mudd med tumgrepp i ärmslut. 2 framfickor med dold dragkedja. 2 bakfickor med lock. 2 rymliga benfickor med lock. Tumstocksficka med extra ficka. Förböjda ben. Knäfickor med öppning inifrån och regler bar höjd av knäskydden. Reglerbara benslut med dragkedja upp till knä. Snölås och tejpade sömmar.

Huva

88

Hög värme, svåra stänk och eventuell explosionsrisk är vardagsmat för de flesta inom tung industri. Våra flamskyddade plagg finns i olika skyddsklasser och garanterar dig en säker och bekväm arbetsdag.

Flam

STORLEK XXS–5XL. MATERIAL 100% bomull, 235 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1. Öko-Tex standard 100.

Tyget: Electric Arc ATPV 15,1 cal/cm2 (Open arc), Electric Arc class 1; 4kA (Box test). Öko-Tex standard 100.

Jacka

118484 marin/röd. 118485 svart/grå. STORLEK XS–4XL.

Flamskyddad skjorta som stängs med dol da metalltryckknappar. Reglerbar ärmvidd med metalltryckknappar. Längre bak för maximalt skydd. Hank bak i nacken.

114829 marin/röd. 114831 svart/grå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% FR bomull /39% polyester/1% antistat, 360 g/m2 EN ISO 11612: A1/A2, B1, C1, F1. EN 1149-5.

Skjorta

En bred flamkollektion med bra skydd för svets, kapning, slipning och smält metall.

Flamskyddad jacka som stängs med knappar och blixtlås. Hög kra ge för maximalt skydd. Sidofickor med lock. Innerficka på vänster sida. Bröstfickor med ok som lock. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fick orna. Ögla för id-korthållare i vänster bröstficka. Multifunktionsögla för gasdetektor till höger på bröstet.

STORLEK XS–3XL. MATERIAL 100% bomull, 235 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1. Öko-Tex standard 100.

118431 marin. 118430 röd.

Skjorta

Jacka

Flamskyddad väst med dolda metalltryck knappar, bröstfickor med lock och vänster ficka med plats för penna. Utrustad med 4 hängfickor.

STORLEK XS–3XL. MATERIAL 60% bomull / 39% polyester / 1% antistatisk fiber, 360 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1. ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

Flamskyddad skjorta som stängs med dolda metalltryckknappar. Reglerbar ärm vidd med metalltryckknappar. Längre bak för maximalt skydd. Hank bak i nacken. Bröstfickor med ok som lock, stängs med dolda metalltryckknappar. Vänstra fickan är delad för penna.

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 89

MATERIAL 60% bomull / 39% polyester / 1% antistatisk fiber, 360 g/ m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1. ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

FlamePro

Väst

Flamskyddad jacka som stängs med dolda metalltryckknappar. Hög krage för maximalt skydd. Sidofickor med lock. Innerficka på vänster sida. Bröstfickor med ok som lock. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Ögla för ID-korthållare i vänster bröstficka. Multifunktionsögla för gasdetektor till höger på bröstet.

118426 marin/röd. 118427 svart/grå.

114823 marin. 114824 röd.

Flamskyddad byxa som stängs med dolda knappar, metallblixt lås i gylfen. Sidofickor. Bakfickor med ok som lock. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vän ster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer.

Byxa

MATERIAL 60% bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/ m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm², Öko-Tex standard 100.

STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124.

Flamskyddad byxa som stängs med dolda knappar, metallblixt lås i gylfen. Sidofickor. Bakfickor med ok som lock. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vän ster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer.

118428 marin/röd. 118429 svart/grå.

STORLEK 34–54. MATERIAL 60% bomull/39% polyester/1% antis tatisk fiber, 360 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm², Öko-Tex standard 100.

90

Byxa

118479 marin/röd. 118480 svart/grå.

118477 marin/röd. 118478 svart/grå. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1. ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². ÖkoTex standard 100.

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 91

118486 marin/röd. 118487 svart/grå. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1. ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

Byxa hängfickor

Flamskyddad hängslebyxa med elastisk del i hängslen bak. Sido fickor. Öppningar i sidan för reglerbar midja. Bröstficka med ok som lock. Bakfickor med ok som lock. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygs hällor på höger ben. Benficka med lock, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer.

Hängslebyxa

Flamskyddad overall med justerbar semielastisk midja. Sidofick or och genomgående öppningar. Bröst- och bakfickor med ok som lock. Ögla för id-kort i vänster bröstficka. Dubbel tumstocks ficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer. Multifunk tionsögla för gasdetektor till höger på bröstet. Stängs framtill med dolda metalltryckknappar.

Overall

Flamskyddad byxa som stängs med dolda knappar, metall blixtlås i gylfen. Sidofickor. Hängfickor fram. Bakfickor med ok som lock. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Hälla för hammare under locket. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer. 118481 marin/röd. 118482 svart/grå. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm², Öko-Tex standard 100.

92

Plagg med kontrastfärg i fluorescerande tyg för dig som jobbar i varierande arbetsområden. Ger bra skydd för svets, kapning, slipning och smält metall.

118255 marin/gul. 117406 mgrå/gul. STORLEK XS–4XL.

Stängs med dolda metalltryckknappar. Hög krage för maximalt skydd. Sidofickor med lock. Innerficka på vänster sida. Bröstfickor med ok som lock. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Lockdesig nen gör det enkelt att komma åt fickorna. Ögla för idkort-hållare i vänster bröstficka. Multifunktionsögla för gasdetektor till höger på bröstet. Gula infällningar och reflekterande band ger bättre synlighet.

Flamskyddad skjorta som stängs med dolda metalltryckknappar. Reglerbar ärmvidd med metalltryckknappar. Längre bak för maximalt skydd. Hank bak i nacken. Ventilation i ryggen. Bröstfickor med ok som lock, stängs med dolda metallknappar. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Gula infäll ningar och reflekterande passpoaler.

FlamePro Enhanced

Stängs med dolda knappar, metallblixtlås i gylfen. Sidofickor. Bakfickor med ok som lock. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer. Gula infällningar och reflekterande band ger bättre synlighet.

130852 marin/gul. 117400 mgrå/gul. 117402 mgrå/gul hängfickor. 117425 mgrå/gul dam. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% bomull / 39% polyester / 1% antistatisk fiber, 360 g/m². 130852: EN 61482-1-2 BOX TEST, ISO 11611 KLASS 1, EN 1149-5 ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E3, F1, EN 17353. 117400/117425: ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, class 1, EN 1149-5, IEC 61482-2, class 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. 117402: ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2, class 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard

Skjorta

130851 marin/gul. 117404 mgrå/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% bomull / 39% polyester / 1% antistatisk fiber, 360 g/m². 130851: EN 61482-1-2 BOX TEST, ISO 11611 KLASS 1, EN 1149-5, ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E3, F1, EN ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E3, EN 17353. 117404: ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, class 1, EN 1149-5, IEC 61482-2 klass 1 (4Ka) ATPV 15,1 cal/cm2 Ökotex standard 100.

Jacka

Byxa

SKYDD100. & SÄKERHET > FLAM 93

MATERIAL 84% bomull/15% polyamid/1% antistatisk fiber, 265 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, class 1, EN 1149-5. IEC 61482-2:2018 APC 1. Öko-Tex standard 100.

94

FlamePro Cotton

Flamkläder i 100% bomull med bra isolerande förmåga, motstånd och skydd vid svetsning, kapning, slipning och smält metall.

117512 marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124 MATERIAL 100% bomull, 385 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1. ISO 11611: 2015, klass 1. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 14 cal/cm². Öko-Tex Standard 100.

117513 marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 100% bomull, 385 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1 ISO 11611: 2015, klass 1. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 14 cal/cm². Öko-Tex Standard 100.

Flamskyddad byxa som stängs framtill med dolda knappar, metall-blixtlås i gylfen. Sidofickor. Bakfickor med ok som lock. Lock designen gör det enkelt att komma åt fickorna. Dubbel tumstocks ficka med lock på höger ben. Benficka med lock på vänster ben. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivåer.

Hängslebyxa

Jacka

117511 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 100% bomull, 385 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 14 cal/cm². Öko-Tex Standard 100.

Flamskyddad hängslebyxa med elastisk del i hängslen bak. Öppningar i sidan för reglerbar midja. Sidofickor. Bröst- och bak ficka med ok som lock. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Dubbel tumstocksficka med lock på höger ben. Benficka med lock på vänster ben. Knäfickor i två nivåer.

Flamskyddad overall med justerbar semielastisk midja. Sidofickor och genomgående öppningar. Bröst- och bakfickor med ok som lock. Ögla för id-kort i vänster bröstficka. Dubbel tumstocksficka med lock på höger ben. Benficka med lock på vänster ben. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Knäfickor i två nivå er. Stängs framtill med dolda metalltryckknappar.

117510 marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 100% bomull, 385 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1. IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 14 cal/cm². Öko-Tex Standard 100.

Flamskyddad jacka som stängs framtill med dolda metalltryck knappar. Hög krage för maximalt skydd. Sidofickor med lock. Bröstfickor med ok som lock. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Alla ficklock stängs med dolda metalltryck knappar. Ögla för id-korthållare i vänster bröstficka.

Overall

Byxa

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 95

Skjorta

Fler plagg livsmedelsindustrinför hittar du på sid 54-61

FlamePro Food

114174 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 84% bomull/15% polyamid/1% antistatisk fiber, 265 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1. EN 1149-5.

118483 marin/röd. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1. EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

Flamskyddad skjorta anpassad till livsmedelsindustrin med en dast metallknappar och inga fickor. Stängs framtill med dolda metalltryckknappar. Reglerbar ärmvidd med metalltryckknap par. Längre bak för maximalt skydd.

TYGET: Electric Arc, klass 1; 4kA (Box test). Electric Arc, ATPV 8,7 cal/cm² (Open Arc test). IEC 61482-1-2. IEC 61482-2:2018 APC 1. Öko-Tex standard 100.

Flamskyddad jacka anpassad till livsmedelsindustrin med endast metallknappar och inga ytterfickor. Stängs framtill med dolt blixtlås och dolda metalltryckknappar. Hög krage för max imalt skydd. Två innerbröstfickor med lock, stängs med dolda metalltryckknappar.

Flamskyddade kläder som är anpassade för att klara särskilda hygienrestriktioner i livsmedelsindustrin – inga ytterfickor.

96

Jacka

3 SKYDDSLAGER SÄKERHETSSKÖLD LUFTLUFTLUFT 2 ISOLERANDE LAGER TEMPERATURKONTROLL 1 BASLAGER SKYDDAR HUDEN HUD SKYDD & SÄKERHET > FLAM 97

Lager på lager

Flera lager för ökat skydd

Flera lager kläder ovanpå varandra ger ett bättre skydd. Det beror på att luften mellan varje tyglager fungerar som isolering.

T-shirt lång ärm

Inherent flamskyddad långärmad under tröja från Tranemo i trikå. Rund hals och lång ärm.

118489 marin/gul. STORLEK XS–4XL.

130229 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 54% modakryl/44% bomull/2% antistat, 170 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1. IEC 61482-2 CL.1. EN 1149-5. Foto: Tranemo

Piké lång ärm

Piké med förhöjd synbarhet och dolda, flamskyddade tryckknappar i plast fram. Ribbade muddar i ärmsluten. Gula infäll ningar för bättre synlighet.

T-shirt lång ärm

98

MATERIAL 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 235 g/m². EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2: CL. EN 1149-5, TRANEMO SKINSAFE. ARC RATING: 7,0 cal/cm². Foto: Tranemo

MATERIAL 54% MA Protex / 44% bomull / 2% antistatisk fiber, 190 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5: 2018, EN 61482-2: 2020, APC 1, Öko-Tex standard 100.

Piké med dolda flamskyddade tryckknap par i plast.

T-shirt lång ärm

Inherent flamskyddad t-shirt från Fristads. Reflexdekor på axlarna, påsydd med 2-nålssöm. Ribbstickad halskant och ribb mudd i ärmslut.

Inherent flamskyddad långärmad t-shirt från Tranemo i singeljersey. Rund hals. Mudd i ärm.

MATERIAL Marin: 54% MA Protex/ 44% bom ull/ 2% antistatisk fiber, 270 g/m². Gult: 54% PPAN-FR/45% cellulosic fiber/1% antistatisk fiber, 300 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5: 2018, EN 61482-2: 2020, APC 1, Öko-Tex standard 100.

114574 marin. STORLEK XS-6XL

T-shirt med rund hals och långa ärmar.

108798 marin. STORLEK XXS–3XL, 5XL, 7XL.

MATERIAL 54% MA Protex/44% bomull / 2% antistatisk fiber, 190 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5: 2018, EN 61482-2: 2020, APC 1, Öko-Tex standard 100.

115332 marin/gul. 130199 marin/gul dam. STORLEK XS–3XL, S–3XL (dam). MATERIAL 60% modakryl, 37% bomull, 3% antistatisk fiber med inherent flamskydd, 230 g/m². EN 61482-1-2 klass 1. EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/ cm² HAF: 78,9%. EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 . Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Piké lång ärm

114447 marin. STORLEK XXS–5XL.

T-shirt lång ärm

MATERIAL 54% MA Protex / 44% bomull/ 2% antistatisk fiber, 190 g/m². EN ISO 14116: index 3 EN 1149-5.

MATERIAL 55% modacryl / 45% bomull, 170 g/m². EN ISO 14116: index 3, EN 1149-5. Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad t-shirt från Tranemo i singeljersey. Rund hals.

115333 marin/gul. STORLEK XS–4XL, S-3XL. MATERIAL 60% modakryl, 37% bomull, 3% antistatisk fiber med inherent flamskydd, 230 g/m². EN ISO 14116 index 3. EN 1149-5. Öko-Tex standard 100. Foto:

Inherent flamskyddad t-shirt från Fristads. Reflexdekor på axlarna, påsydd med 2-nålssöm. Ribbstickad halskant. Bärs tillsammans med plagg som är godkända enligt EN ISO 11612.

108794 marin. STORLEK XXS–3XL, 5XL, 7XL.

SKYDDFristads&SÄKERHET

T-shirt

119973 marin. STORLEK XS–4XL.

T-shirt

130599 marin. STORLEK XS-4XL

T-shirt med rund hals.

T-shirt

T-shirt

> FLAM 99

Inherent flamskyddad undertröja från Tranemo i trikå. Rund hals och kort ärm.

MATERIAL 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 235 g/m². EN ISO 14116: index 3, EN 1149-5. Foto: Tranemo

Sweatshirt

Sweatshirt från Fristads med inherent flamskydd. Mudd i hals, ärm och nederkant samt bröstficka.

Fleecejacka

Långkalsong

Flamskyddad långkalsong.

Inherent flamskyddad långkalsong från Tranemo i fleecetyg. Resår i midjan.

Metallfri, inherent flamskyddad sweatshirt från Tranemo med rund hals och bröstficka med ficklock på vänster bröst. Band för pennor på vänster ärm. Mudd i hals, ärm och nertill.

111975 marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyes ter / 2% antistat, 330 g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C2 F2. Foto: Tranemo

Flamskyddad sweatshirt med flamskyddat blixtlås av plast. Längre muddar med tum grepp och hög krage för bättre skydd.

100

113958 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATE RIAL 60% modakryl, 38% bomull, 2% antis tatisk fiber med inherent flamskydd. 390 g/ m². EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 12 cal/cm² EBT: 13 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C2, EN 1149-5, Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Långkalsong

Zip sweatshirt

Metallfri och inherent flamskyddad fle ecejacka från Tranemo med blixtlås framtill.

113481 marin. STORLEK XS–3XL.

114575 marin. STORLEK XS–4XL.

MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C2 F2. Foto: Tranemo

MATERIAL 54% MA Protex/44% bomull/2% antistatisk fiber, 405 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5: 2018, EN 614822: 2020, APC 1. Öko-Tex standard 100.

MATERIAL 54% MA Protex/44% bomull/ 2% antistatisk fiber, 225 g/m². ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5: 2018, EN 61482-2: 2020, APC 1 Öko-Tex standard 100.

110264 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 290 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2 EN 61482-2 APC 1 ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm². EN 1149-5. Öko-Tex standard 100. Foto: Tranemo

Sweatshirt

114866 marin/röd. STORLEK XS–4XL.

111711 marin. STORLEK S–2XL. MATERIAL 57% modakryl/36% bomull/5% elastan/2% antistat, 240 g/m². EN ISO 14116 index 3, EN 1149-5. Foto: Tranemo

Mjuk, metallfri och inherent flamskyddad sport-bh med 20% återvunnen bomull. Breda axelband för maximalt stöd. Resår i nederkant.

130387 marin. STORLEK XS-4XL

Foto: Tranemo

Kalsong

Metallfri och inherent flamskyddade box ertrosor i mjuk trikå med 20% återvunnen bomull. Resår i midjan. Medelhög midja och normal benlängd. Fodrad gren.

Trosa

Strumpor

119043 marin. STORLEK S(75A-B), M(80A-B), L(85C-D), XL(90C-D), XXL(95C-D), 4XL(105C-D) MATERIAL 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

Trosa

Flamskyddade strumpor från Tranemo.

Inherent flamskyddad långkalsong från Tranemo i trikå. Resår i midjan.

MATERIAL 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Foto:

Långkalsong

108797 marin. STORLEK XXS–3XL, 5XL, 7XL. MATERIAL 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 235 g/m². EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2: CL.1, EN 1149-5, TRANE MO SKINSAFE, ARC RATING: 7,0 cal/cm².

Foto: Tranemo

Flamskyddad trosa från Tranemo med resår i midjan.

Flamskyddad kalsong från Tranemo med korta ben.

Kalsong

Metallfri och inherent flamskyddade box ershorts, tillverkade i mjuk trikå med 20% återvunnen bomull. Resår i midjan. Medel hög midja och normal benlängd.

Foto: Tranemo

109199 marin. STORLEK 37–39, 40–42, 43–45, 46–48 MATERIAL 42% modakryl/28% bom ull/22% polyamid/6% lycra/ 2% antistat. EN ISO 14116: index 3, EN 1149-5.

108795 marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 59% modakryl/39% bomull/2% antistat, 235 g/m². EN ISO 14116: index 3, EN 1149-5. Foto: Tranemo

BH

MATERIAL 924: Cantex JL, 210 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1, ELIM: 4,3 cal/cm², EBT: 4,5 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Foto: Tranemo

130325 marin. STORLEK S-XXL

TranemoSKYDD

& SÄKERHET > FLAM 101

118894 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MA TERIAL 60% modakryl, 37% bomull, 3% antis tatisk fiber, 230 g/m². EN 61482-1-2 klass 1. EN 61482-1-1 EBT: 5,9 cal/cm² HAF: 78,9 %. EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5. EN 20471 klass 2 för XS-S och klass 3 för M-3XL. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

T-shirt

Skjorta

117685 gul. STORLEK XXS–4XL.

Metallfri och inherent flamskyddad var selskjorta från Tranemo. Dolda plasttryck knappar framtill. Bröstfickor med ficklock. Påpressade reflexer för ökad komfort. Rygg med ventilationsöppning. Justerbara manschetter.

Sweatshirt

115936 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 60% modakryl, 37% bomull, 3% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 400 g/m². EN 61482-1-2 klass 1. EN 61482-1-1 EBT: 18,9 cal/cm² HAF: 90,4%. EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 2 i XS-S och klass 3 i M-3XL. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Sweatshirt från Fristads med inherent flamskydd. Ribbmudd i hals, midja och ärmslut. Förstärkning på armbågar, 5 cm kil i sidorna och påsydda reflexer.

Inherent flamskyddad t-shirt från Fristads. Ribbstickad halskant och ärmmudd.

T-shirt

MATERIAL 59% modakryl / 39% bomull / 2% antistat, 190 g/m². EN ISO 14116 index 3, EN 1149-5, EN ISO 20471 CL.2 (XXS-M) CL.3 (L-4XL). Foto: Tranemo

102

115302 gul. STORLEK XXS–4XL.

Inherent flamskyddad t-shirt från Fristads. Ribbstickad v-ringad halskant och ärm mudd. Raglanärm.

Inherent flamskyddad långärmad t-shirt från Tranemo i singeljersey. Rund hals. Mudd i ärm. Påpressade reflexer för ökad komfort.

T-shirt

FristadsFoto:

T-shirt

MATERIAL 60% modakryl / 38% bomull / 2% antistat, 180 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 20471 CL.3. Öko-Tex standard 100.

Inherent flamskyddad t-shirt från Tranemo i singeljersey. Rund hals. Påpressade reflexer för ökad komfort.

130494 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistatisk fiber, 270 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9,5 cal/cm² EBT: 11,5 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 och EN ISO 20471 klass 1. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

130496 gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 45% modakryl/35% bomull/18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m². EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1 ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm² , EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.2, ELIM: 5,0 cal/cm², EBT: 5,8 cal/cm². Foto: Tranemo

113863 marin/gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistatisk fiber, 240 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm² HAF: 78,0%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 klass 1, EN 1149-5 och EN 13034 typ PB [6]. Öko-Tex standard 100.

Foto: Fristads

Metallfri och inherent flamskyddad skjorta från Tranemo i ett mycket behagligt tyg med högsta skydd mot smält aluminium. Tyget har även goda egenskaper mot andra smälta metaller.

118987 gul/marin. STORLEK XS–4XL.

MATERIAL 70% viskos/20% ull/10% polya mid, 310 g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1. EN ISO 11611 klass 1 A1+A2. EN 61482-2 APC 1 ELIM: 6,0 cal/cm² ATPV: 7,4 cal/cm². Foto: Tranemo

Flamskyddad skjorta som stängs framtill med dolda metalltryckknappar. Reglerbar ärmvidd med metalltryckknappar. Längre bak för maximalt skydd och maximal kom fort. Hank bak i nacken. Ventilation i ryggen för maximal komfort. Bröstfickor med ok som lock, stängs med dolda metalltryck knappar. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna.

EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1.

Metallfri och inherent flamskyddad skjorta från Fristads. Smuts-, olje- och vattenavvi sande. Dolda tryckknappar under frontslå. 2 bröstfickor med lock och dolda tryck knappar, varav en med pennhällor. Regler bart ärmslut med dolda tryckknappar och förlängd rygg. Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm.

Dubbel knappslå och dolda tryckknappar. Bröstfickor med ficklock. Ventilationsöpp ningar på rygg. Justerbar ärmvidd med tryckknappar.

Skjorta synbarhetförhöjd

Metallfri och inherent flamskyddad varsel skjorta med två bröstfickor. Dold knäpp ning med plasttryckknappar. Bröstfickor med ficklock. Ställbara manschetter med plasttryckknappar. Sidveck i ryggok. Påpressade reflexer.

111490 marin/gul. 117505 grå/gul. 114975 marin/gul (dam). STORLEK XS–4XL, 34-46 (dam). MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m². EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1. IEC 61482-2: klass 1. EN 1149-5. Arc rating: 5,2 cal/cm². Foto: Tranemo

114899 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 65% viskos / 22% aramid / 12% polyamid / 1% antistat, 250g/m².

130853 gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m². EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 20471 CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL). Foto: Tranemo

Skjorta synbarhetförhöjd

Skjorta

Skjorta

111596 marin. 113474 mgrå. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 84% bomull / 15% polyamid / 1% antistatisk fiber, 250 g/m² (113474), 87% bomull / 12% polyamid/ 1% antistatisk fiber, 237 g/m² (111596), ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1. ISO 11611: 2015, klass 1. EN 1149-5. IEC 61482-2:2018 APC 1 TYGET: Electric Arc, klass 1; 4kA (Box test). IEC 61482. Electric Arc, ATPV 8,7 cal/cm² (Open Arc test). Öko-Tex standard 100.

Skjorta

Metallfri och inherent flamskyddad skjorta från Tranemo med förhöjd synbarhet. Dolda tryckknappar framtill. Bröstfickor med ficklock.

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 103

Metallfri och inherent flamskyddad skjorta från Tranemo med förhöjd synbarhet. Dolda plasttryckknappar framtill. Bröstfickor med ficklock.

IEC 61482-2: klass 1, EN 1149-5.

EN ISO 11611: klass 1 A1+A2, EN 13034: type PB[6]. Arc rating: 10,5 cal/cm².

Skjorta synbarhetförhöjd

Foto: Tranemo

MATERIAL 93 % meta-aramid/5% para-aramid/2% antistat, 220 g/m2 ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1. EN 1149-5: 2008.

Jacka

Sido- och bröstfickor. Dolda tryckknappar i metall fram. Tryckknappar i ärmslut för justering av ärmvidden. Sömmar i rött.

EN 13034: 2005+A1: 2009 type 6 [PB]. IEC 61482-2: 2009, class 1 (4 kA). Electric Arc (Open Arc test) ATPV 8,8 (cal/cm2). Öko-Tex standard 100.

2 sidofickor, bakficka och benficka. Förböjda knän med knäfickor på insidan. Dolda metalltryckknappar. Sömmar i rött. 2 bröstfickor.

Endurance

118966 marin. STORLEK 44–68, 144–160, 96–124. MATERIAL 93 % meta-aramid/5% para-aramid/2% antistat, 220 g/m2. ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1. EN 1149-5: 2008. EN 13034: 2005+A1: 2009 type 6 [PB]. IEC 61482-2: 2009, class 1 (4 kA). Electric Arc (Open Arc test) ATPV 8,8 (cal/cm2). Öko-Tex standard 100.

Overall

118965 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 93% metaaramid/5% para-aramid/2% antistat, 220 g/m2 ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1. EN 1149-5: 2008. EN 13034: 2005+A1: 2009 type 6 [PB]. IEC 61482-2: 2009, class 1 (4 kA). Electric Arc (Open Arc test) ATPV 8,8 (cal/cm2). Öko-Tex standard 100. Byxa

Endurance är en flamskyddskollektion som dessutom skyddar mot stänk av kemikalier samt hög värme. Kläderna är tillverkade i ett kemikaliesäkert material och har mycket få sömmar, vilket minimerar genomträngningen av kemikalier.

104

118954 marin. STORLEK 44–68, 144–160, 96–124.

2 sidofickor, bakficka och benficka. Förböjda knän med knäfickor på insidan. Dold metallblixtlås. Sömmar i rött.

113615 marin/gul med hängfickor. 113616 marin/gul utan häng fickor. STORLEK C44-C62, C146-C156, D92-D116. MATERIAL 75% flamskyddsbehandlad bomull, 24% polyester, 1% antistatisk fiber, 365 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 (113615), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 (113616), EN 1149-5. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxor från Fristads, varav den ena har 2 förstärkta löst hängande spikfickor. 2 framfickor. 2 förstärkta bakfickor. Hammarhank. Benficka med lock och dolda tryckknappar, telefonficka med lock och kardborreband samt hälla för ID-kortsficka. Förstärkt tumstocksficka. Förböjda ben. Knäfickor med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden.

Jacka från Fristads med dragkedja ända upp i kragen under frontslå med dolda tryckknappar. 2 bröstfickor med lock och dolda tryckknappar. Innerficka med telefonficka med hälla för hörsnäcka. 2 framfickor med lock och dold tryckknapp. Regler bart ärmslut med kardborreband. Reglerbar i nederkant med knappar. Förlängd rygg.

117458 marin/gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1. EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6]. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 105

Rock från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. Dold knäppning med tryckknappar. Bröstficka med lock och dolda tryckknappar, pennficka och pennhållare. 2 framfickor med lock och dolda tryckknappar. Reglerbart ärmslut med dolda tryckknappar. Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm.

113618 marin/gul. STORLEK XS–2XL. MATERIAL 75% flamskyddsbe handlad bomull, 24% polyester, 1% antistatisk fiber, 365 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5. Öko-Tex standard

Jacka

Rock lång

Jacka

100. Foto: Fristads

Jacka från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, oljeoch vattenavvisande. Dragkedja upp i kragen, under frontslå med dolda tryckknappar. Rymlig bröstficka med invändig D-ring, pennhälla och dolda tryckknappar. Hälla för hörsnäcka. 2 fram fickor med dold tryckknapp. Innerficka med knapp. Invändig te lefonficka med kardborrelås och hälla för hörsnäcka. Reglerbart ärmslut med tryckknapp. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm. 117430 marin/gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6). Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

106

Overall

130349 marin/gul. STORLEK C44-64, C146-156, D84-120. MATERIAL 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 350 g/m² samt 48% modakryl / 35% bomull / 12% poly amid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 350 g/m² (stretch). EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1. EN 61482-2 APC 1. EN 1149-5. ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm². Foto: Tranemo

Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad midjebyxa från Tranemo med förhöjd synbarhet. Framsida i Cantex Weld och baksida i Cantex Stretch. Dubbla hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Bakfickor. Hammarhankar. Vänster benficka med ficklock, tele fonficka, pennficka och dold D-ring. Höger benficka med extra verktygsficka, tumstocksficka med hälla och dold knivknapp. Knäskyddsfickor med två olika placeringsnivåer. Justerbar fotvidd med tryckknappar och förstärkt bakfåll i HTFR Dobby. Kontrastsömmar.

TranemoFoto:

130801 marin/gul. STORLEK XS-4XL, M-3XL Tall. MATERIAL Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 365 g/m². Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034: type PB[6].

Byxa

PFAS-fri och inherent flamskyddad overall från Tranemo med förhöjd synbarhet, ärmar och framsida i Cantex Weld samt baksida i Cantex Stretch. Dold blixtlåsknäppning. Justerbar ärmvidd med tryckknappar. Resår i rygg. Kontrastsömmar.

Cantex Weld stretch

Cantex WS uppfyller klass E3, den högsta skyddsnivån mot stänk av smält metall, och är ett självklart val för dig som jobbar på stålverk eller andra tunga industrianläggningar. Det unika materialet gör att metallen kan rinna av tyget så det inte bränns sönder och alla plagg i kollektionen är extra förstärkta på framsidan. Plaggens baksida har följsam stretch för ökad rörelsefrihet. Kollektionen är fluorkarbonfri och har inherent flamskydd med skydd mot kemikalier.

PFAS-fri och inherent flamskyddad jacka med förhöjd synbarhet, ärmar och framsida i Cantex Weld samt baksida i Cantex Stretch. Dold knäppning med blixtlås och tryckknappar. Förlängd rygg. Justerbar ärmvidd med tryckknappar. Dragsko i midjan. Inner ficka. Kontrastsömmar.

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 107

PFAS-fri och inherent flamskyddad jacka från Tranemo med förhöjd synbarhet, ärmar och framsida i Cantex Weld samt baksida i Cantex Stretch. Dold knäppning med blixtlås och tryckknappar. Justerbar ärmvidd med tryckknappar. Innerficka. Kontrastsömmar.

130344 marin/gul. STORLEK XS-4XL. MATERIAL Cantex Stretch48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 365 g/m². Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034. Foto: Tranemo

130800 marin/gul. STORLEK 34-48.

PFAS-fri och inherent flamskyddad midjebyxa från Tranemo med förhöjd synbarhet, framsida i Cantex Weld och baksida i Cantex Stretch. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock, telefonficka och dold D-ring. Tumstocksficka med ficklock och förstärkt botten. Knäskyddsfickor med två olika placeringsnivåer. Justerbar fotvidd med tryckknappar. Förstärkt bakfåll. Kontrast sömmar.

Byxa

130799 marin/gul. STORLEK C44-64, C146-156, D80-120. MATERIAL Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 365 g/m². Cantex Weld - 50% moda kryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm². EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034 type PB[6]. Foto: Tranemo

Byxa

130798 marin/gul. STORLEK S-XXL. MATERIAL Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 365 g/m². Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034 type PB[6]. Foto: Tranemo

Jacka

PFAS-fri och inherent flamskyddad byxa från Tranemo med förhöjd synbarhet, framsida i Cantex Weld och baksida i Cantex Stretch. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock, telefonficka och dold D-ring. Tumstocksficka med ficklock och förstärkt botten. Knäskyddsfickor med två olika höjdplaceringar. Justerbar fotvidd med tryckknappar. Förstärkt bakfåll. Kontrast sömmar.

MATERIAL Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 365 g/m². Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antis tat, 365 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-2 APC 1, ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034 type PB[6]. Foto: Tranemo

Jacka

Outback

Sköna plagg för tung svets med en helt ny mix av inherenta fibrer, i design som sitter skönt och ser till att plaggen andas. Kontrastfärg i fluorescerande material ger ytterligare skydd.

108

TranemoFoto:

EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: CL.2. EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.2 A1+A2. EN 13034: type PB[6], ARC RATING: 12,3 cal/ m². Foto: Tranemo

Byxa

Overall

Svetsoverall från Tranemo i andningsbar design i ett material med skydd mot strålningsvärme och metallstänk. Förböjda ärmar för att undvika veckbildning där svetsloppor kan fastna. Dolt tvåvägs blixtlås och tryckknappar framtill. För extra skydd vid halsen är kragen hög med reglerbar vidd. Bröstfickor med ficklock. Ärmficka med ficklock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Formade knän med invändigt ställ bara knäskyddsfickor. Reglerbar manschett. Fluorescerande material runt ben och passpoaler på bröst och rygg. Förstärk ningsmaterial på benslut bak.

Jacka

Svetsbyxa från Tranemo med förhöjd synbarhet i ett material med skydd mot strålningsvärme och metallstänk. Sidfickor. Benficka med ficklock. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. Fluorescerande material runt ben. Förstärk ningsmaterial på benslut bak.

117532 mgrå/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 74% viskos / 15% aramid / 10% poly-amid / 1% antistat, 425 g/m².

ochFramtidenklimatet?

EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: CL.2, EN 1149-5, *EN ISO 11611: CL.2 A1+A2, *EN 13034: type PB[6] *För att uppnå kraven för EN ISO 11611 och EN 13034 skall hängfickornas öppningar täckas av jacka 117532 under svetsarbete. ARC RATING: 12,3 cal/m². Foto: Tranemo

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 109

117533 mgrå/gul. STORLEK C44–64, C146–156, D96–120. MATERIAL 74% viskos/15% aramid/10% poly-amid/1% antistat, 425 g/ m², 100% para-aramid, 545 g/m², 39,5% modakryl/28% polyamid/17% bomull 15% aramid/ 0,5% antistat, 270 g/m².

117534 mgrå/gul. STORLEK XS–4XL.

Svetsjacka från Tranemo i andningsbar design i ett material med skydd mot strålningsvärme och metallstänk. Förböjda ärmar för att undvika veckbildning där svetsloppor kan fastna. Förlängd rygg med ventilationsöppningar och reflex. Reglerbar midjevidd och manschett med plasttryckknappar. Innerficka. Fluoresce rande passpoaler på rygg och bröst.

Byxa

Läs mer om hållbarhetsarbetevårt på sid 8.

Svetsworkerbyxa från Tranemo med häng fickor och förhöjd synbarhet i ett material med skydd mot strålningsvärme och metallstänk. Dubbla hängfickor med verk tygsfack. Fluorescerande material runt ben. Förstärkningsmaterial på benslut bak. 117904 mgrå/gul. STORLEK C44–64, C146–156, D96–120. MATERIAL 74% viskos/15% aramid/10% poly-amid/1% antistat, 425 g/ m², 100% para-aramid, 545 g/m², 39,5% modakryl/28% polyamid/17% bomull 15% aramid/ 0,5% antistat, 270 g/m².

EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: CL.2 EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.2 A1+A2 EN 13034: type PB[6], ARC RATING: 12,3 cal/ cm². Foto: Tranemo

MATERIAL 74% viskos / 15% aramid / 10% poly-amid / 1% antistat, 425 g/m². 100% pa ra-aramid, 545 g/m². 39,5% modakryl / 28% poly-amid / 17% bomull / 15% aramid / 0,5% antistat, 270 g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: CL.2, EN 1149-5. EN ISO 11611: CL.2 A1+A2, EN 13034: type PB[6], ARC RATING: 12,3 cal/cm². Foto: Tranemo

Förkläde med låg vikt, som ger extra skydd. Flamskyddade tryckknappar av plast vid halsen och midjeband för snabb avtag ning. Förstärkt med aramid.

114547 mgrå. STORLEK M (bredd 72 cm), XL (bredd 102 cm). MATERIAL 100% aramid, flamskyddad silikonbeläggning, 545 g/m². ISO 11612; 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611; 2015, class 1.

Ärmskydd

Inherent flamskyddad fleecemössa från Tranemo som passar bra under en hjälm. Justerbar vidd.

Flamskyddat förkläde från Tranemo med krage i ett material med bra skydd vid svetsarbeten. Justerbar krage för att skydda halsen och förhindra att svetsloppor träng er in innanför förklädet. Knytband i midjan. Längd från halsringning fram: 74 cm.

MATERIAL 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskos / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m². Kol / aramid, 300 g/m². EN ISO 11611: CL.1 A1. Foto: Tranemo

EN ISO 11611: CL.1 A1. Foto: Tranemo

Mössa

MATERIAL 42% modakrylbomull / 58% polyester, EN ISO 14116: index 3. Foto: Tranemo Balaklava

Flamskyddad balaklava från Tranemo i vävt tyg för användning under svetshjälm. Extra skydd över axlarna. Dragsko för justering av vidd runt ansiktet.

118899 mgrå. STORLEK One size. MATERIAL kol / aramid, 300 g/m².

Metallfritt och inherent flamskyddat bälte från Tranemo med plastspänne. Bredd 35 mm. Längd: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Enkelt att förkorta. Avsett för plagg certi fierade enligt EN ISO 11612/11611/14116.

118901 grå. STORLEK One size.

110

114586 grå. STORLEK En storlek (säljes i par). MATERIAL 100% aramid, FR silikon beläggning, 545 g/m². EN ISO 11611: 2009 Class 1, EN ISO 11612; 2008 A1, B1, C1, E2, F1.

Bälte

Ärmskydd som ger extra skydd. Justerbar elastisk övre kant. Förstärkt med aramid. Ska användas som extra skydd tillsammans med certifierade kläder vid t ex svetsning, där ärmarna är extra utsatta.

111976 marin/gul. STORLEK One size. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m². EN ISO 14116: index 3, EN 1149-5. Foto: Tranemo

Bröstförkläde

113357 svart. STORLEK S, L, XXL.

Bröstförkläde

Inherent flamskyddat halsskydd från Tranemo som ger ett mycket bra skydd vid exponering av en ljusbåge. Halskyddet förhindrar smält metall från att tränga in under krage. När halsskyddet dras upp över huvudet fungerar den som en hjälm huva och ger då även skydd för öron och annan blottad hud/hår mellan hjälm och kragen. Om halsskyddet dras upp framtill erhålls ett skydd för stora delar av ansiktet. Halskyddet fungerar som en halsduk, även bra mot kyla.

Halsskydd

111

Knäskydd, både korta och långa, hittar du på sid 52.

114443 marin. STORLEK One size.

MATERIAL 58% modakryl / 36% bomull / 4% elastan / 2% antistat, 300 g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, EN 1149-5. Öko-Tex standard 100. Foto: Tranemo Böja, knästående?stretcha,

Flamskyddad skjorta med bröstfickor och ventilation bak. Nederdelarna på ärmarna är förstärkta med tjockare tyg. Reflexpiping på ärmarna och sprund i sidorna.

Jacka förstärkningarmed

Flamskyddade kläder med extra skydd på utsatta ställen. För dig som svetsar mycket eller arbetar inom metallindustrin och i liknande miljöer.

Flamskyddad byxa med sido- och bakfick or samt knäfickor med förstärkt material. Tumstocksficka på vänster sida och ben ficka på höger sida. Reflexpiping baktill, stängs med dragkedja och knapp.

Byxa förstärkningarmed

113733 marin. STORLEK XS–4XL.

Flamskyddad jacka med dolda tryckknap par och ståkrage, 2 invändiga bröstfickor; höger ficka stängs med tryckknapp och vänster ficka stängs med dragkedja. 2 sidofickor med lock och förlängd rygg för överlappning. Justerbara ärmslut och förstärkningsmaterial nedre framsida och ärmslut. Reflexpiping.

Förstärkt Flam

113735 marin/mgrå. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% FR bom ull/39% polyester/1% antistat, 360 g/m2 100% aramid, flamskyddad silikonbelägg ning, 545 g/m² (förstärkningar). ISO 11612; 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611; 2015, class 1. Tyget: Electric Arc class 1; 4kA (Box test).

118817 marin/röd. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% FR bomull/ 39% polyester/ 1% antistatisk fiber, 360 g/m², 100% aramid, flamskyddad silikonbeläggning, 545 g/m² (förstärkningar). ISO 11612; 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611; 2015, class 1, A1/A2. Öko-Tex standard 100.

Skjorta från Fristads med svetsförstärkning av aramid framtill och på ärmar. Kardbor reförslutning i nacken. Knytband bak. Resår i ärmslut.

FristadsFoto: 112

Skjorta förstärkningarmed

Skjorta förstärkningarmed

118897 marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk fiber, 365 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5 (Ska bäras tillsammans med plagg som har samma certifieringar). Öko-Tex Standard 100. Foto: Fristads

MATERIAL 87% bomull/12% HT nylon/1% antistat, 237 g/m². 100% bomull, 470 g/m² (nertill på ärmen). ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1 ISO 11611, class 1. Öko-Tex standard 100.

Byxa förstärkningarmed

SKYDD & SÄKERHET > FLAM 113

MATERIAL 75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk fiber, 365 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 1. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa från Fristads med 2 framfickor. CORDURA®-förstärkta bakfickor med lock och dold tryckknapp. CORDURA®-för stärkt tumstocksficka med lock och dold tryckknapp. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock, D-ring och ID-kortsficka. CORDURA®-förstärkta knä fickor med öppning inifrån. Reglerbar höjd av knäskydden . Lårförstärkning av aramid. CORDURA®-förstärkning i benslut.

Byxa från Fristads med 2 framfickor. COR DURA®-förstärkta bakfickor med lock och dold tryckknapp. CORDURA®-förstärkt tum stocksficka med lock och dold tryckknapp. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock, D-ring och ID-korts ficka. CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Lårförstärkning av aramid. CORDURA®-förstärkning i benslut.

Byxa förstärkningarmed

118896 marin/gul. STORLEK 34–50.

Byxa från Fristads med 2 framfickor. CORDURA®-förstärkta bakfickor med lock och dold tryckknapp. CORDURA®-för stärkt tumstocksficka med lock och dold tryckknapp. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock, D-ring och ID-kortsficka. Knäfickor med öppning inifrån. Reglerbar höjd av knäskydden. Lårförstärkning av aramid. CORDURA®-för stärkning i benslut.

118895 marin/gul. STORLEK C146–C158, C44–C64, D84–D120. MATERIAL 75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk fiber, 365 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 1, EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa förstärkningarmed

118626 gul/marin. STORLEK C44–D120. MATERIAL 75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk fiber, 365 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 2 och EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Stängs med dolda knappar, metallblixtlås i gylfen. Sidofickor. Bakfickor med ok som lock. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dold metalltryckknapp. Förformade knän med knäfickor.

MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/ 1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471, klass 1, ISO 11612: 2015, A1/ A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5 IEC 61482-2, class 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

118493 marin/gul. 117403 mgrå/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124.

118491 gul/marin. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/ 1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471, klass 2. ISO 11612: 2015, A1/ A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2520 cm2

118498 marin/gul. 117407 mgrå/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/ 1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471, klass 2, ISO 11612: 2015, A1/ A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2, klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2230 cm2

Sparkle

Sparkle är premiumkollektionen med flamsäkra varselkläder för dig som exponeras för hög värme och behöver synas. Kanske är du svetsare eller arbetar i högspänningsområden med explosionsrisk?

114

Stängs med knappar och blixtlås. Justerbar semielastisk midja. Sidofickor och genom gående öppningar. Bröst- och bakfickor med ok som lock. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor. Benficka med lock, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dold metalltryck knapp. Förformade knän med knäfickor. Multifunktionsögla för gasdetektor till höger på bröstet.

Hängslebyxa

Elastisk del i hängslen bak. Sidofickor. Öpp ningar i sidan för reglerbar midja. Bröstficka med ok som lock. Bakfickor med ok som lock. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dold metalltryckknapp. Förformade knän med knäfickor.

Byxa

Overall

Stängs med dolda knappar, metallblixtlås i gylfen. Sidofickor. Verktygsfickor fram. Bak fickor med ok som lock. Hälla för hammare under locket. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Ben ficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dold metalltryckknapp. Förformade knän med knäfickor.

118495 marin/gul. 117401 mgrå/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471: 2013, klass 1, ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, F1, EN 1149-5: 2008, IEC 61482-2: 2009, klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100.

118496 marin/gul. 118424 marin/gul dam. 117405 mgrå/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/1% antis tatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471: 2013+A1: 2016, klass 2, ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009, klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1155 cm2 (696 cm2 XS).

118492 gul/marin. 118425 gul/marin dam. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124, 34–54 (dam). MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471, klass 2, ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1010 cm2 (450 cm2 44-46).

Byxa

118497 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60% FR bomull/39% polyester/1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471, klass 3, ISO 11612: 2015, A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611: 2015, klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 2010 cm2

Stängs med knappar och blixtlås. Hög krage för maximalt skydd. Sidofickor med lock. Innerfickor, en stängs med blixtlås och den andra har pennhållare. Bröstfickor med ok som lock. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Ögla för id-korthållare i vänster bröstficka. Multifunktionsögla för gasdetektor.

118494 marin/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 60% FR bomull / 39% polyester / 1% antistatisk fiber, 360 g/m². EN ISO 20471, klass 2, ISO 11612: 2015, A1, B1, C1, F1. EN 1149-5, IEC 61482-2: 2009 klass 1 (4kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 840 cm2 (320 cm2 48-68).

Byxa

Jacka

Stängs med dolda metalltryckknappar. Hög krage för maximalt skydd. Sidofickor med lock. Innerfickor, en stängs med blixtlås och den andra har pennhållare. Bröstfickor med ok som lock. Alla ficklock stängs med dolda metalltryckknappar. Lockdesignen gör det enkelt att komma åt fickorna. Ögla för id-korthållare i vänster bröstficka. Multifunktionsögla för gasdetektor.

Stängs med dolda knappar, metallblixtlås i gylfen. Sidofickor. Verktygsfickor fram. Bak fickor med ok som lock. Hälla för hammare under locket. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Ben ficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dold metalltryckknapp. Förformade knän med knäfickor.

Byxa

Stängs med dolda knappar, metallblixtlås i gylfen. Sidofickor. Bakfickor med ok som lock. Dubbel tumstocksficka med lock och verktygshällor på höger ben. Benficka med lock på vänster ben, ytterficka för mobil och pennhållare. Alla ficklock stängs med dold metalltryckknapp. Förformade knän med knäfickor.

Jacka

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 115

Jacka

Ofodrad jacka med sido- och bröstfickor, 2 invändiga fickor varav en stängs med plast dragkedja. Justerbar midja och ärmslut. Knäpps med tryckknappar fram.

118964 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 54% PPAN-FR / 45% lyocell/ 1% anti-statisk fiber, 300 g/m². ISO 20471 klass 2. EN 343, EN ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E2, F1. EN 1149-5, EN 13034 / type [PB] 6. EN 61482-1-2 klass 1, ATPV 12 cal/m2 (jack an). Max logotyp area enligt EN 20471: 2100 cm2

En säker och komfortabel kollektion som skyddar mot flera riskfaktorer; flammor, dålig sikt och kemikalier.

Overall

116

Overall med sido-, bak- och knäfickor, benficka med lock på höger sida och tumstocksficka med lock på vänster sida, justerbara ärmar och midja. Knäpps med tryckknappar i flamskyddad plast.

MultiSplash

Jacka

118960 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 54% PPAN-FR / 45% lyocell/1% antistatisk fiber, 300 g/m². ISO 20471 klass 2. EN ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 klass 1. EN 1149-5, EN 13034 / typ [PB] 6. EN IEC 61482-1-2, klass 1, ATPV 12 cal/m2 Max logotyp area enligt EN 20471: 303 cm2

Fodrad jacka med fram- och bröstfickor, dold ficka med dragkedja bakom framficka, Fickor stängs med flamskyddat kardborrband. Justerbara ärmslut och fåll. Stängs med flamskyddad dragkedja och kardborrband. Behandlad med fluorkarbon som gör den vattenavvisande. Huva kan beställas separat (114871).

Byxa

Byxor med sido-, bak- och knäfickor, benficka med lock på vänster sida och tumstocksficka med lock på höger sida. Knäpps med tryckknappar och dragkedja i plast.

118961 marin/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 54% PPAN-FR / 45% lyocell/1% anti-statisk fiber, 300 g/m². ISO 20471 klass 1. EN ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611, klass 1. EN 1149-5. ATPV 12 cal/m2. EN 13034 / typ [PB] 6. EN 61482-1-2, klass 1.

118963 marin/gul. STORLEK 44–68, 144–160, D96–D124. MATERIAL 54% PPAN-FR / 45% lyocell/1% antistatisk fiber, 300 g/m². ISO 20471 klass 2. EN ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611, klass 1. EN 1149-5. EN 13034 / typ [PB] 6. EN 61482-2, klass 1. ATPV 12 cal/m2. Max logotyp area enligt EN 20471: 560 cm2

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 117

118

TranemoFoto:

Lätt och starkt inherent flamskydd med låg vikt och hög slitstyrka, speciellt utvecklat för järnväg och kraftindustrin.

Tera TX

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 119

Metallfri och inherent flamskyddad midjebyxa från Tranemo. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock, telefon ficka, dold D-ring och verktyg/pennfack. Tumstocksficka. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor.

Metallfri och inherent flamskyddad byxa från Tranemo. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock, telefon ficka, dold D-ring och verktyg/pennfack. Tumstocksficka. Forma de knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. 118267 marin. STORLEK 36–48. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.1 A1+A2, EN 13034: type PB[6], ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/ cm². Foto: Tranemo

Metallfri och inherent flamskyddad jacka från Tranemo med för höjd synbarhet. Dold knäppning med blixtlås och tryckknappar. Förlängd rygg. Bröstfickor med ficklock. Ärmficka med ficklock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Sidfickor med ficklock. Två innerfickor med ficklock. Invändig telefonficka. Dragsko i neder kant. Justerbar vidd i ärmslut. Reflexer på ärmar och över axlar.

Foto: Tranemo

Windbreaker

Byxa

Byxa

118266 marin. STORLEK C44–64, C146–156, D84–120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.1 A1+A2, EN 13034: type PB[6], ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

117690 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/ cm², EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471 CL.2 (S-M) CL.3 (L-XXL). Foto: Tranemo

Jacka

Inherent flamskyddad varseljacka från Tranemo, fodrad med ett vindtätt jerseyfoder. Jackan har en hög Arc Rating och är ergo nomiskt utformad. Blixtlås och vindslå med tryckknappar framtill. Vertikala bröstfickor med blixtlås. Sidfickor. Vänster ärmficka med lock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Höger ärmficka med blixt lås. Justerbar ärmvidd. Innerficka med blixtlås. Dragsko nertill.

118330 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.1 A1+A2, EN 13034: type PB[6], ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm².

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tranemo med hängfickor och vidare passform. HTFR Dobby-förstärkta hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Höger benficka med ficklock, telefonficka, pennfack och dold knivknapp med hälla samt tumstocksficka. Formade knän med invändigt ställbara knäskydds fickor. Verktygsfästen i midjan för extra tillbehör. Kontrastsömmar.

Jacka

117684 gul/marin. STORLEK S–XXL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.2* (S-M) CL.3 (L-XXL). ELIM: 8,1 cal/cm2. EBT: 8,7 cal/cm2. Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad varseljacka från Tra nemo med vertikala bröstfickor. Blixtlås och vindslå med tryckknappar framtill. Vertikala bröstfickor med blixtlås. Sidfickor. Ärmficka med ficklock och dold D-ring. Invändig telefonficka. Innerfickor/dokumentfickor. Ställbar midjevidd och manschett. Kontrast sömmar.

Byxa

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tranemo med vidare passform. HTFR Dob by-förstärkta hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Formade knän med invändigt ställbara knäskydds fickor. Verktygsfästen i midjan för extra tillbehör. Kontrastsömmar. 118583 gul/marin. STORLEK 36–48. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

118707 gul/marin. STORLEK C44–64, C146–156, D84–120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad varseljacka från Tra nemo med vertikala bröstfickor. Blixtlås och vindslå med tryckknappar framtill. Vertikala bröstfickor med blixtlås. Sidfickor. Ärmficka med ficklock och dold D-ring. Invändig telefonficka. Innerfickor/dokumentfickor. Ställbar midjevidd och manschett. Kontrast sömmar.

119008 gul/marin. STORLEK C44-64, C146156, D84-120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

Byxa

Jacka

120

Byxa

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tra nemo med vidare passform. Sidfickor. Bak fickor med ficklock. Höger benficka med ficklock, telefonficka, pennfack och dold knivknapp med hälla samt tumstocksficka. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. Kontrastsömmar.

118708 gul/marin. STORLEK 36–48. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/ cm². Foto: Tranemo

115981 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm², EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.3. Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tra nemo med vidare passform. Sidfickor. Bak fickor med ficklock. Höger benficka med ficklock, telefonficka, pennfack och dold knivknapp med hälla samt tumstocksficka. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. Kontrastsömmar. *För att uppnå kraven i EN 13034 skall öppna fickor täckas av en Tera TX jacka.

Byxa

Symbolmärkningen på våra plagg är till för att guida dig. På sid 13 förklarar vi hur.

115979 marin/gul. STORLEK C44–64, C146–156, D84–120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². IEC 61482-2: APC 1 ELIM: 8,1 cal/ cm² EBT: 8,7 cal/cm². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.1. Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tranemo. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock och dold D-ring samt första förbandsficka. Tumstocksficka samt dold knivknapp med hälla. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. *För att uppnå kraven i EN 13034 skall öpp na fickor täckas av en Tera TX jacka.

Byxa

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tranemo med hängfickor. HTFR Dobby-för stärkta hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Formade knän med invändigt ställbara knäskydds fickor. Verktygsfästen i midjan för extra tillbehör.

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tranemo. Sidfickor. Bakfickor med ficklock. Benficka med ficklock och dold D-ring samt första förbandsficka. Tumstocksficka samt dold knivknapp med hälla. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. *För att uppnå kraven i EN 13034 skall öpp na fickor täckas av en Tera TX jacka. 115978 marin/gul. STORLEK 36–48. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm², EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm².

Men byxornadam-då?

Inherent flamskyddad varselbyxa från Tranemo med hängfickor. HTFR Dobbyförstärkta hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Bak-fickor med ficklock. Formade knän med invändigt ställbara knäskydds fickor. Verktygsfästen i midjan för extra tillbehör. Kontrastsömmar.

117983 marin/gul. STORLEK C44–64, C146–156, D96–120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.2, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

Byxa

Foto: Tranemo

Byxa

115980 gul/marin. STORLEK C44–64, C146–156, D84–120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². IEC 61482-2: APC 1 ELIM: 8,1 cal/ cm² EBT: 8,7 cal/cm². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.1. Foto: Tranemo

Inherent flamskyddad varselhängselbyxa från Tranemo med blixtlås. Justerbara hängslen med dolda fixlockspännen och resår i rygg. Blixtlås framtill. Bröstfickor, varav höger med ficklock. Formade knän med invändigt ställbara knäskyddsfickor. Bakfickor med ficklock. Kontrastsömmar. Långa och korta storlekar – produceras efter order med ca 5 dagars extra leveranstid.

Hängslebyxa

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 121

Byxa

118956 marin/gul. STORLEK 36–48. MATE RIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.1, ELIM: 8,1 cal/ cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

TranemoFoto: 122

Metallfri och inherent flamskyddad byxa från Tranemo med stretchzoner. Sidfickor. Benficka med stretchzon och ficklock med dold D-ring, telefonficka med ficklock. Formade knän med knäskyddsfickor i HTFR Dobby och stretchzoner. Ok bak i stretch. Bakfickor med ficklock. Justerbar fotvidd med tryckknappar.

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 123

Byxa

Metallfri och inherent flamskyddad byxa från Tranemo, med hängfickor och stretch zoner. Hängfickor med verktygsband. Sid fickor. Benficka med stretchzon och ficklock. Formade knän med knäskyddsfickor i HTFR Dobby och stretchzoner. Ok bak i stretch. Bakfickor med ficklock. Bakfåll i HTFR Dob by. Justerbar fotvidd med tryckknappar. 118909 marin/gul. STORLEK 36–48. MATERIAL 45% modakryl/35% bomull/18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.1, ELIM: 8,1 cal/ cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

118957 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastisk fiber / 1% antis tat, PU-laminerad, 340 g/m². EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 2, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.2 A1, EN 13034: type PB[6], ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm². Foto: Tranemo

Byxa

Metallfri och inherent flamskyddad byxa från Tranemo med stretchzoner. Sidfickor. Benficka med stretchzon och ficklock med dold D-ring, telefonficka med ficklock. Formade knän med knäskyddsfickor i HTFR Dobby och stretchzoner. Ok bak i stretch. Bakfickor med ficklock. Bakfåll i HTFR Dob by. Justerbar fotvidd med tryckknappar.

Byxa

Jacka

Jacka

118705 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 54% modakryl / 42% bomull / 2% polyamid / 1% elastisk fiber / 1% antistat, PU-laminerad, 340 g/m². EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 2, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.2 A1, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.2* (XS-S) CL.3 (M-4XL), ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm².

118908 marin/gul. STORLEK C44–64, C146–156, D84–120. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

118907 marin/gul. STORLEK 36–48. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm². Foto: Tranemo

Metallfri och inherent flamskyddad byxa från Tranemo med hängfickor och stretchzo ner. Hängfickor med verktygsband. Sidfickor. Benficka med stretchzon och ficklock, tele fonficka med ficklock. Formade knän med knäskyddsfickor i HTFR Dobby och stretchzo ner. Ok bak i stretch. Bakfickor med ficklock. Justerbar fotvidd med tryckknappar.

Metallfri, vind- och vattenavvisande inherent flamskyddad softshelljacka från Tranemo med påpressade reflexer. Dolt blixtlås och dubbel vindslå med tryckknap par framtill. Vänster bröstficka med lock. Höger bröstficka med blixtlås och möjlighet till sladdgenomföring. Hälla i kragen för hörsnäcka. Sidfickor med blixtlås. Invändig mudd i ärmslut. Dragsko nertill.

Byxa

Foto: Tranemo

118906 marin/gul. STORLEK C44–64, C146–156, D84–120. MATERIAL 45% moda kryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 1, EN 1149-5, EN ISO 20471: CL.1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/ cm². Foto: Tranemo

Metallfri, vind- och vattenavvisande inhe rent flamskyddad varselsoftshelljacka från Tranemo med påpressade reflexer. Dolt blixtlås och dubbel vindslå med tryckknap par framtill. Vänster bröstficka med lock. Höger bröstficka med blixtlås och möjlighet till sladdgenomföring. Hälla för hörsnäcka i kragen. Sidfickor med blixtlås. Invändig mudd i ärmslut. Dragsko nertill.

Fristads Flamestat Multinorm-kollektion är certifierad enligt europeiska normer för att skydda en bred målgrupp i många olika yrken med varierande säkerhetskrav. Kläderna har inherent flamskydd, som ger ett permanent flamskydd.

Hängslebyxa från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vatten-avvisande. Tvåvägs dragkedja under frontslå med dolda tryckknappar. 2 bröstfickor med dolda tryckknappar. Elastiska hängslen. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor som kan vikas in i framfickorna – den ena med 3 fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka. 2 framfickor. 2 CORDURA®-förstärkta bakfickor, varav en med lock. Hammarhank. Förböjda ben. COR DURA®-förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

Overall

ATHS

Hängslebyxa

124

Overall från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, oljeoch vattenavvisande. Dragkedja upp i kragen under frontslå med dolda tryckknappar. 2 rymliga bröstfickor med lock och dolda tryckknappar, varav en med D-ring och pennhållare. En bröstficka med dragkedja. Reglerbart ärmslut. Reglerbar midja. 2 framfickor. 2 rymliga bakfickor med lock. Tumstocksficka med lock och dold tryckknapp samt knapp och hälla för kniv. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock och ID-kortshållare. CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden.

115319 marin/gul. STORLEK Regular: C44–C62. MATERIAL 45% mo dakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. Förstärkningar av CORDURA® 79%flamskyddad bomull, 20% polyamid, 1% antistatisk fiber. 300 g/m² EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 klass 2, EN 13034 (endast tyget). EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

118659 marin/gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber. Förstärkningar av CORDURA® 79% flamskyddad bomull, 20% polyamid, 1% antistatisk fiber. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 %. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5. EN 13034 typ PB [6], EN ISO 20471 klass 3. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Jacka från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, oljeoch vattenavvisande. Dragkedja upp i kragen, under frontslå med dolda tryckknappar. Rymlig bröstficka med invändig D-ring, pennhälla och dolda tryckknappar. Hälla för hörsnäcka. 2 framfickor med dolda tryckknappar. Reglerbart ärmslut med tryckknapp. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm.

Jacka

118273 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5. EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 klass 1 för XS-S, klass 2 för M-3XL . Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Skjorta från Fristads. Inherent flamskydd. Metallfri. Frontslå med dolda tryckknappar. 2 bröstfickor med lock och dolda tryck knappar, en med pennhållare. Ärmslut med dolda tryckknappar. Förlängd rygg. Reflexer påsydda med 2-nålssöm. Sidsprund.

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 125

Jacka

Jacka

Jacka från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, oljeoch vattenavvisande. Dragkedja upp i kragen, under frontslå med dolda tryckknappar. Innerficka med knapp. Invändig tele fonficka med kardborrelås och hälla för hörsnäcka. 2 framfickor med dolda tryckknappar. Reglerbart ärmslut med tryckknapp. Dragsko i nederkant. Förlängd rygg. Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm.

118888 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 klass 2 för XSM, klass 3 för L-3XL . Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Jacka från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. Dragkedja upp i kragen, under frontslå med dol da tryckknappar. 2 rymliga bröstfickor med lock och dolda tryck knappar, den ena med invändig D-ring och pennhälla, den andra med öppning för antenn. Reglerbart ärmslut med tryckknapp. Förlängd rygg. Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm.

Skjorta

116932 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 klass 2 för XS och klass 3 för S-3XL . Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

118892 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistatisk fiber. 240 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm² HAF: 78,0%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1. EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6], EN ISO 20471 klass 3. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvisan de. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor. 2 framfickor. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrelås, CORDURA®-förstärk ta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flam skydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. 2 framfickor. 2 CORDURA®-förstärkta bakfick or, varav en med lock. CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka samt knapp och hälla för kniv. Förböjda ben. CORDURA®-förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

118890 marin/gul. STORLEK 34–50. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1. EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5. EN 13034 typ PB [6], EN ISO 20471 klass 1. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 11495, EN ISO 20471 klass 2, EN 13034 (endast tyget). EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa

Byxa

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flam skydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spik fickor som kan vikas in i framfickorna – den ena med 3 fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka. 2 framfickor. 2 COR DURA®-förstärkta bakfickor, varav en med lock. Förstärkning på lår. Förböjda ben. CORDURA®-förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Påsydda reflexer.

Byxa

118891 marin/gul. STORLEK 34–50. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber. 300 g/m², förstärkning 280 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 1, EN 13034. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

118889 gul/marin. STORLEK 34–50.

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Metallfri. Smuts-, olje- och vattenavvisande. 2 CORDURA®-förstärkta löst hängande spikfickor, den ena med 3 fickor och verktygshällor och den andra med extra ficka. 2 framfickor. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock, CORDURA®-förstärkta knäfickor med öppning inifrån. Reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkning i benslut. Påsydda reflexer.

115316 marin/gul. STORLEK C146–C156, C44–C62, D84–D116. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 1, EN 13034. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa

Stretchbyxa

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flam skydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. 2 framfickor. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrelås. CORDURA®-förstärkta knäfick or, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flam skydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. 2 löst hängande CORDURA®-förstärkta spik fickor som kan vikas in i framfickorna – den ena med 3 fickor och verktygshällor, den andra med extra ficka. 2 framfickor. 2 COR DURA®-förstärkta bakfickor, varav en med lock. Förstärkning på lår. Förböjda ben. CORDURA®-förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Påsydda reflexer.

130087 marin/gul. 130088 marin/gul häng fickor. STORLEK C146–C156, C44–C62, D84–D116. MATERIAL 45% modakryl, 34% bomull, 17% polyamid, 2% elastan, antistatisk fiber. 265 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,3 cal/cm² HAF: 80%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1. EN 1149-5. EN ISO 11611 A1 klass 1. EN ISO 20471 klass 1. EN 13034 (gäller endast 130087). EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

126

115318 gul/marin. STORLEK C146–C156, C44–C62, D84–D116. MATERIAL 45% moda kryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antista tisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 2, EN 13034 (endast tyget). EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa

118893 marin/gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistatisk fiber. 240 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm² HAF: 78,0%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5. EN 13034 typ PB [6], EN ISO 20471 klass 1. ÖkoTex standard 100. Foto: Fristads

Stretchbyxa

Stretchbyxa från Fristads Multinorm. Inhe rent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvi sande. 2 framfickor. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrelås. CORDURA®-förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

FristadsFoto:

118240 marin/gul. STORLEK C44-62, D84116. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber med inherent flamskydd. 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% , EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6], EN ISO 20471 klass 1 och EN 14404, Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

130090 marin/gul. STORLEK 34-50. MATERIAL 45% modakryl, 34% bomull, 17% polyamid, 2% elastan, 2% antistatisk fiber. 265 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,3 cal/cm² HAF: 80%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1. EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 1. EN 13034. EN 14404. Öko-Tex standard 100.

Stretchbyxa

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 127

130086 marin/gul. 130089 marin/gul hängfickor. STORLEK C146–C156, C44–C62, D84–D116. MATERIAL 45% modakryl, 34% bomull, 17% polyamid, 2% elastan, 2% antistatisk fiber. 265 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1 EBT: 10,3 cal/cm² HAF: 80%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1. EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 2. EN 13034. EN 14404. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Byxa från Fristads Multinorm. Inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvi sande. 2 framfickor. 2 förstärkta bakfickor, varav en med lock. CORDURA®-förstärkt tumstocksficka med verktygsficka samt knapp och hälla för kniv. Förböjda ben. CORDURA®-förstärkta knäfickor, öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

Inherent flamskydd. Metallfri. Frontslå med dolda tryckknappar. 2 bröstfickor med lock och dolda tryckknappar, en med pennhållare. Ärmslut med dolda tryckknap par. Förlängd rygg. Reflexer påsydda med 2-nålssöm. Sidsprund.

Stretchbyxa från Fristads Multinorm. Inhe rent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvi sande. 2 framfickor. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrelås. CORDURA®-förstärkta hängfickor och knäfickor med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. CORDURA®-förstärkta benslut. Påsydda reflexer.

Foto: Fristads

Skjorta

Byxa

MATERIAL 60 % FR bomull/39 % polyester/1 % antistatisk fiber, 360 g/m2. EN ISO 20471, klass 2, ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1. ISO 11611, klass 1, EN 1149-5. IEC 61482-2: 2009 klass 2 (8kA), ATPV 15,1 cal/cm². Öko-Tex standard 100. Max logotyp area enligt EN 20471: 1840 cm2

Byxa

Jacka

116695 gul/marin. 117412 gul/mgrå. STORLEK XS–4XL.

Fodrad jacka med dolt blixtlås och dolda metallknappar. Framfickor med lock. Bröstfickor. Dold ficka fram, stängs med blixtlås. Ribbade muddar i ärmsluten. Reglerbara ärmslut med kardborrband. Dragsko i midjan.

128

Fodrad byxa med dold midjeknäppning, dragkedja i gylfen. Sidofickor. En bakficka. Förformad knädel. Benficka med mo bilficka på vänster sida. Tumstocksficka på höger sida. Blixtlås i sidan, från knäet och ner.

116694 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 60 % FR bom ull/39 % polyester/1 % antistatisk fiber, 360 g/m2. EN ISO 20471 klass 2, ISO 11612 A1/A2, B1, C1, E2, F1, ISO 11611 klass 1, EN 1149-5, IEC 61482-2 klass 2 (7 kA), 15,1 (cal/cm2).

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 129

Jacka från Fristads med inherent flamskydd. Vatten- och vindtät med andasfunktion. Fleecefodrad med silkigt quiltfoder i ärmarna. Dragkedja ända upp till kragen under frontslå med dolda tryckknappar. Fleecefodrad krage. Fodrad huva som är avtagbar och reglerbar. 2 fleecefodrade bröstfickor med lock och dold knapp. In nerficka med knapp. Invändig telefonficka med kardborrelås och hälla för hörsnäcka. Invändig ribbmudd i ärmslut. Dragsko i mid ja. Reflexdetalj på axlar. Påsydda reflexer.

Jacka från Fristads med inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. Fle ecefodrad med silkigt quiltfoder i ärmarna. Fleecefodrad krage. Rymlig bröstficka med invändig D-ring, pennhälla och dolda tryckknappar. Bröstficka med dragkedja. 2 fleecefodrade framfickor med dolda tryckknappar. Innerficka med knapp och invändig telefonficka med kardborrelås. In vändig ribbmudd i ärmslut. Förlängd rygg. Dragsko i nederkant. Påsydda reflexer. 117671 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% anti-statisk fiber med inherent flamskydd, 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1, EBT: 26,4 cal/cm² HAF: 93,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 342. EN ISO 20471 klass 2 för XS, klass 3 för S-3XL. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Inherent flamskyddad varselvinterjacka från Tranemo, med vertikala bröstfickor. Fodrad med pile i bål och quilt i ärmar. Fleece på insidan av kragen. Vertikala bröstfickor med blixtlås. Sidfickor med fleecefoder. Vänster ärmficka med lock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Höger ärmficka med blixtlås. Två innerfickor med blixtlås, varav en för dokument/läsplatta. Invändig mudd i ärm. Ställbar ärmvidd. Dragsko nertill.

118706 gul/marin. STORLEK Dam S–XXL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2: APC 2, EN 1149-5, EN 13034: type PB[6], EN ISO 20471: CL.3. ELIM: 15,0 cal/cm² ARC RATING: 18,0 cal/cm². Foto: Tranemo

113959 gul/marin. STORLEK 2XS–3XL. MATERIAL 50% modakryl, 41% bomull, 7% PU, 2% antistatisk fiber, 260 g/m². EN 614821-2 klass 2, EN 61482-1-1, ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5. EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 klass 3. EN 342, EN 343 klass 3/1. Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Jacka

Jacka

Inherent flamskyddad vinterjacka från Tranemo, med vertikala bröstfickor, fodrad med pile i bål och quilt i ärmar. Fleece på insidan av kragen. Vindslå med dolt blixtlås och tryckknappar framtill. Vertikala bröst fickor med blixtlås. Sidfickor med fleecefo der. Vänster ärmficka med lock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Två innerfickor med blixtlås, varav en för dokument/läsplatta. Invändig mudd i ärm. Ställbar ärmvidd. Dragsko nertill.

115982 gul/marin. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm², EN 1149-5, EN 13034 type PB[6], EN ISO 20471 CL.3, EN 342. Foto: Tranemo

Byxa

Jacka

Byxa från Fristads med inherent flamskydd. Smuts-, olje- och vattenavvisande. Fodrad med silkigt quiltfoder och avtagbara resår hängslen. 2 framfickor med dold dragkedja. Benficka med lock och dold tryckknapp, telefonficka med lock och kardborrrelås. Förböjda knän. CORDURA®-förstärkta knä fickor med öppning inifrån och reglerbar höjd av knäskydden. Dold dragkedja från knä till benslut. Invändigt snölås. Reglerba ra, CORDURA®-förstärkta benslut.

117057 gul/marin. STORLEK XS–3XL. MATERIAL 45% modakryl, 35% bomull, 18% polyamid, 2% antistatisk fiber, 300 g/m². EN 61482-1-2 klass 1, EN 61482-1-1, EBT: 26,4 cal/cm² HAF: 93,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 klass 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 klass 2, EN 342, Öko-Tex standard 100. Foto: Fristads

Jacka

En fluorkarbonfri kollektion med inherent flamskydd, med robusta plagg som är mycket beständiga mot syror och baser. Cantex WS uppfyller klass E3, den högsta skyddsnivån mot stänk av smält metall. Det unika materialet gör att metallen kan rinna av tyget, så det inte bränns sönder. Plaggen i Cantex WS-kollektionen är extra förstärkta på framsidan och blir det självklara valet för dig som arbetar på stålverk och andra tunga industrianläggningar, där stänk eller gnistor från het metall är vanligt.

Inherent flamskyddad, quiltfodrad jacka från Tranemo, med förhöjd synbarhet. Lätt figursydd. Bra skydd mot ett flertal smälta metaller och högsta möjliga skydd mot smält järn. Dolt blixtlås och tryckknappar framtill. Två hällor för kommunikationsutrustning. Bröstfickor med blixtlås, höger med invändig D-ring. Dolda knivk nappar på vänster ficka. Sidfickor med ficklock. Dragsko i midjan. Handskficka med ficklock baktill. Justerbar ärmvidd och invändig mudd. Quiltfodrad. Fleece i kragen. Innerficka med blixtlås. Blixtlås i foder för ryggtryck.

130716 marin/gul. STORLEK XS–4XL. MATERIAL 50% moda kryl/36% bomull/12% polyamid/2% antistat, 350 g/m². EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034 type PB[6], EN 342. Foto: Tranemo

PFAS-fri och inherent flamskyddad vinterjacka från Tranemo med förhöjd synbarhet. Ärmar och framsida i Cantex Weld samt baksida i Cantex Stretch. Jackan är quiltfodrad med fleece på insidan av kragen. Dold knäppning med blixtlås och tryckknappar. Förlängd rygg med två blixtlåssprund för möjlighet till ökad rörelsevidd. Två hällor för kommunikations utrustning. Bröstfickor med ficklock, verktygsband och dold D-ring för ID-ficka. Vertikal bröstficka med blixtlås på vänster sida. Rymliga sidfickor med ficklock. Justerbar ärmvidd med invändig mudd. Innerficka. Kontrastsömmar.

130717 marin/gul. STORLEK S–2XL. MATERIAL 52% modakryl / 38% bomull / 6% viskos / 3% aramid / 1% antistat, 350 g/m². EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 61482-2 APC 2 ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm², EN 1149-5, EN ISO 11611 CL.2 A1+A2, EN 13034 type PB[6], EN 342. Foto: Tranemo

130

Jacka

Jacka

Cantex Weld Stretch

117054 gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL PU-belagd flamskyddsbe handlad 100% polyester. 170 g/m². EN ISO 14116 index 1. EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 3. EN 343 klass 3/1.

117058 gul. STORLEK XS–3XL. MATERIAL PU-belagd flamskyddsbe handlad 100% polyester. 170 g/m². EN ISO 14116 index 1. EN 1149-5. EN ISO 20471 klass 2. EN 343 klass 3/1.

Foto: Fristads

Regnbyxa

Regnjacka

Foto: Fristads

SKYDD & SÄKERHET > FLAM/VARSEL 131

Regnjacka från Fristads som ska bäras över flamskyddade plagg som är certifierade enligt EN ISO 11612. Avtagbar huva med drags ko. Dragkedja under tryckknappslå. Ficka för kommunikationsra dio. 2 framfickor, varav en med invändig telefonficka. Ventilation i ok bak. Reglerbara ärmslut.

Regnbyxa från Fristads som ska bäras över flamskyddade plagg som är certifierade enligt EN ISO 11612. Reglerbara elastiska häng slen. Bröstlapp i gummi. Reglerbar midja. Reglerbara benslut.

132

118312 vit. STORLEK 36-47.

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel Foto: Sievi

. Skosnören 90 cm.

Lössula för extra hög hålfot.

Foto: Sievi

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel Foto: Sievi

EN ISO 20345: S4 SRC.

Sievis lättstövlar är en säker lösning under våta förhållanden. Mikrofiberkonstruktion med polyuretan.

Light Boot White S4

Riff White SBAE

Dual Comfort Plus

108040 vit. STORLEK 35-48

Foto: Sievi

Dual Comfort Plus

113286 gul. STORLEK 35-48 .

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel

Foto: Sievi

109237Skosnören

Foto: Sievi

EN ISO 20345: S2 SRC.

Träskor försedda med tåskydd och elastisk hälrem. Materialet på skons ovandel är mikrofiber, som håller bra för ofta återkom mande tvätt och därför passar bra under förhållanden som kräver en hög hygienni vå. Sula som ger bra grepp, samt tål olja och olika kemikalier. ESD-godkänd.

108045 vit. STORLEK 35-47

108961 vit. STORLEK 35-47

Dual Comfort Plus

119344 blå. STORLEK 35-48 .

LÄMPLIGA INOM: Livsmedel Foto: Sievi

Lössula för neutral hålfot.

BOA® Fit System-mekanismen ökar an vändningskomforten: bara en vridning på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Mikrofiber håller väl för ofta återkommande tvätt. Elastiska FlexStep®-su lor behåller greppet även på krävande underlag. En Dual-sula ökar komforten. Antistatisk och ESD.

EN ISO 20345: SB SRC A E FO.

Foto: Sievi

Lössula för hög hålfot.

Skor tillverkade av vit mikrofiber för förhål landen som ställer höga hygienkrav. Mik rofiber är ett lätt material och håller väl för ofta återkommande tvätt. Skornas sulor har ett mycket bra grepp även på krävande underlag både tack vare sulans mönster och mikrofiber- och polyuretanmaterialet. Antistatisk och ESD.

EN ISO 20345: S1 SRC.

109231. Skosnören 110 cm.

108746 röd. STORLEK 35-48.

SKYDDSSKOR 133

Alfa White S2

VentSkyddsskorWhiteRollerS1

108024 svart. STORLEK 34-50.

108023 svart. STORLEK 35-48.

118443 svart/vit/orange. STORLEK 34-48. EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

Matador XL+ S3

Skyddsko med TractionPro friktionssula och tåskydd av aluminium. Elasticitetselemen tet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Passformen för foten är lätt att justera med snören.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Petrochem

Lågsko med snörning, tillverkad av hållbart PU-belagt skinn, med tåskydd tillverkat av komposit och spiktrampskydd av stål. Skornas polyuretansula tål olja och olika kemikalier samt dämpar stötar effektivt. Den formade lössulan andas och 3D-dry®-fodret förbättrar skornas ventilation. ESD-godkänd.

Sko med tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. Ovandelen i skinn skyddas av en tåhätta. Sulan är tillverkad av gummi som håller för hårt slitage och tål värme upp till 300 ºC. Värmebeständiga Kevlar-sömmar.

Sandaler försedda med spiktrampskydd, med sullösningen SieviAir® som förbättrar skornas ventilation och användningskom fort. 3D-dry®-fodret gör att skorna andas bättre genom att fukten förflyttas bort från fotens yta. Den elastiska polyuretansulan ger bra grepp, samt tål olja och olika kemikalier. ESD.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Lätt Foto:industri/ByggSievi

117454 svart/orange. STORLEK 36-47. EN ISO 20345: S1P SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Foto: Sievi

Racer TR S2

118442 svart/vit/orange. STORLEK 35-48. EN ISO 20345: S2 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Industri Foto: Sievi

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Foto: Sievi

Racer TR Roller S3

111985 svart. STORLEK 36-47.

EN ISO 20345: S3 SRC.

Foto: Sievi

AL Hit 3+ S3HRO

Air Roller XL S1P

134

EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

Skyddsko med TractionPro friktionssula, tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. Elasticitetselementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Användningskomforten ökas av snör ningsmekanismen BOA® Fit System.

AL Hit 2+ S3HRO

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Foto:PetrochemSievi

AL Hit är ett säkert val för krävande förhål landen med hårt slitage och hög värme. Sulan tål temperaturer upp till 300 °C. Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en tåhätta. 3D-dry®-fodret och de lösa Dual-sulorna ökar användnings komforten.

EN ISO 20345: S1 P SRC.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Foto: Sievi

SKYDDSSKOR 135

EN ISO 20345: S3 SRC.

119291 svart/rosa. STORLEK 35-43. EN ISO 20345: S3 SRC.

114473 svart. STORLEK 35-47.

Snörningsmekanismen Boa® ger komfort till bärare av skyddsskor: vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. GORE-TEX®- fodret låter foten andas, men håller samtidigt fukten utanför skon.

Lågsko som andas, med tåskydd av aluminium och spiktrampskydd av stål. TractionPro friktionssula. Elasticitetselementet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Användningskomforten ökas av snörningsmekanismen BOA® Fit System.

Sweet RX Roller S3

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri

118968 svart/orange. STORLEK 34-48. EN ISO 20345: S1 P SRC HRO.

Snörningsmekanismen Boa® ger komfort till bärare av skyddsskor: vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Skorna är också snabba och enkla att ta av: snörningen frigörs behändigt när ratten lyfts.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri

Racer Free TR Roller S1P

108972 svart/grön. STORLEK 36-47.

114837 svart/rosa. STORLEK 35-42. EN ISO 20345: S3 SRC.

GT Roller+ S3

RX-modell med X-spiktrampskydd av kom posittextil, utvecklat att skydda mot ännu tunnare spikar än tidigare. Med snörnings mekanismen Boa®.

Skyddsskor med tåskydd tillverkat av komposit samt spiktrampskydd av stål. 3D-dry®-foder som andas. Dubbeldämpad lös Dual-sula dämpar stötar. Sulan med två lager är slitstark och tål olja och olika kemikalier.

Sweet Roller+ S3

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Lätt Foto:industri/ByggSievi

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri/ Lätt Foto:industri/ByggSievi

Foto: Sievi

Foto: Sievi

Foto: Sievi

Roller+ S3

114490 svart/gul. STORLEK 39-47.

SpiderX+ S1P

EN ISO 20345: S3 SRC.

Snörningsmekanismen Boa® ger komfort till bärare av skyddsskor: vrid bara på ratten och dina skors passform anpassas till just dina fötter. Skorna är också snabba och enkla att ta av: snörningen frigörs behän digt när ratten lyfts.

117453 svart/lime. STORLEK 35-47.

En lågsko i skyddsklass S3 med sulkonstruk tionen SieviAir® och Boa®-mekanismen, spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium. FlexEnergy binder den upp stående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, ge nom luftkanaler i sidorna av sulans botten.

Viper 3 Roller S3

Air R2 Roller S1

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri, Lätt industri/Bygg

Viper 2+ S3

EN ISO 20345: S3 SRC.

119333 svart/lime. STORLEK 34-48. EN ISO 20345: S1 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

Air R3 Roller S3

Lågsko försedda med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av stål. 3D-dry®-foder som andas. Tvålagerssula med flexibla skåror.FlexStep®-sula som dämpar stötar.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Lätt

EN ISO 20345: S3 SRC.

119311 svart/lime. STORLEK 35-48.

119312 svart/lime. STORLEK 35-48.

Air R1 S1

Foto:industriSievi

116868 svart/lime. STORLEK 35-47.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri, Lätt industri

Lågskor med tåskydd av aluminium, spiktrampskydd av stål och snörningsmekanismen BOA® Fit System. Ovanmaterialet är vattenavstötande spaltläder som andas. Andningsegenskaperna blir ännu bättre med 3D-dry®-fodret som leder bort fukt. FlexStep®-sulan garanterar utmärkt stötdämpning.

EN ISO 20345: S3 SRC.

Foto: Sievi

Viper Roller+ S3

Foto: Sievi

EN ISO 20345: S1 SRC.

Foto:industriSievi

Lågsko med tåskydd av komposit och Boa®-mekanism. 3Ddry®-foder som andas.Tvålagerssula med flexibla skåror. sulaFlexStep®-somdämpar stötar.

136

Lågsko som andas, med snörningsmekanis men Boa® och tåskydd av aluminium. Med FlexEnergy som binder den uppstående rörelseenergin. Sulkonstruktionen avlägsnar den fukt som uppstår genom luftkanaler. PU-sulan ger bra grepp och tål flera olika kemikalier.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Lätt

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Foto:PetrochemSievi

Sandal i produktfamiljen Sievi AirRacer, med kardborreknäppning och tåskydd av aluminium. FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget. Sulkonstruk tionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans botten. PU-sulan ger bra grepp och tål flera olika kemikalier.

Foto: Sievi

130804 svart/grå. STORLEK 35-48. EN ISO 20345: S3 SRC.

tet FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till ditt steg.

130803 svart. STORLEK 35-48.

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

Cobra 2 Roller+ S3

SKYDDSSKOR

130802 svart. STORLEK 36-48.

EN ISO 20345: S3 SRC M HRO.

EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

Foto: Sievi

Cobra 1 Roller+ S1P

Foto:PetrochemSievi

EN ISO 20345: S3 SRC.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg,

GT Roller High+ S3

MGuard Roller XL+ S3 HRO

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri, Lätt industri/Bygg Foto: Sievi

En ankelsko som andas, med spiktrampskydd, memory foam som förhindrar ankel skador och skydd för akillessenan. FlexEner gy binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötter na blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans botten.

EN ISO 20345: S1 P SRC.

Lågsko som andas, med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av stål. TractionPro friktionssula. Elasticitetselemen

Air R5H Roller S1P

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Foto:PetrochemSievi

EN ISO 20345: S1 P SRC.

För krävande förhållanden med hårt slitage och hög värme: den värmebestän diga sulan tål temperaturer upp till 300 °C och sömmarna är av värmetålig Kevlar. Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en tåhätta. 3D-dry®-fodret, de lösa Dual-sulorna och Boa®-mekanismen ökar användningskomforten.

Foto: Sievi

MGuard Roller har ett integrerat fotblads skydd av Metashield som dämpar upp till 90% av de stötar som riktas mot fotbladet. Elasticitetselementet FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till steget. TractionPro friktionssula. Dual Comfort lössula. BOA(R)Fit System snörningsmekanism och XL-lästen.

130805 svart. STORLEK 39-48.

En strumpliknande konstruktion och BOA® Fit System snörningsmekanism. TractionPro friktionssula. Elasticitetselementet FlexEn ergy® binder den uppstående rörelseen ergin och över 55% av energin återgår till ditt steg.

Foto: Sievi

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

137

AL Hit Roller XL+ S3 HRO

114798 svart. STORLEK 35-47.

EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

Vattentät ankelsko som andas, med GORETEX® och Boa® snörningsmekanism.

118277 svart. STORLEK 36-47.

119345 svart/lime. STORLEK 35-48.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Lätt Foto:industriSievi

EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI.

LÄMPLIGA INOM: Lätt industri/Bygg, Foto:PetrochemSievi

Foto: Sievi

Viper Roller High+ S3

Alaska Roller vintersko med FlexEnergy häldämpning som binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till steget. FlexEnergy-materialet skyddar också mot kyla.

EN ISO 20345: S3 SRC.

109228 svart/orange. STORLEK 35-50.

AL Hit 6 XL+ S3HRO

LÄMPLIGA INOM: Petrochem

119329 svart/lime. STORLEK 35-47.

138

130937 svart. STORLEK 36-47.

EN ISO 20345: S3 SRC CI HRO.

AL Hit är ett säkert val för krävande förhål landen med hårt slitage och hög värme. Den värmebeständiga sulan tål tempera turer upp till 300 °C och garanterar efter förnyelsen ännu bättre grep och slitage tålighet. Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en tåhätta. 3D-dry®-fodret och de lösa Du al-sulorna ökar användningskomforten.

Alaska Roller XL+ S3

Känga med metallfritt spiktrampskydd av textil, samt med den nya rullmekanismen Boa® M4. Ovanmaterialet är hållbart spaltläder som andas. 3D-dry®-fodret för bättrar andningsegenskaperna ytterligare. Ankelskyddet i minnesskum erbjuder ett extra stöd, som under inverkan av tempera turen formar sig efter användarens fötter.

AL Hit 4 XL+ S3HRO

EN ISO 20345: S3 SRC HRO.

I AL Hit 6-stövlarna är foten skyddad av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en tåhätta. Friktionssula av gummi som tål hårt slitage. Det varma fodret håller kylan ute och värmen kvar i skon. Friktionssulan tål värme upp till 300 °C.

109268 svart. STORLEK 34-50.

LÄMPLIGA INOM: Fordonsindustri, Industri Lätt Foto:industri/ByggSievi

SKYDDSSKOR 139

–Thermo-värmesystemetGerbraarbetseffektivitet

Spiktrampskydd X, komposittextil

Skorna som försetts med den här symbolen är me tallfria. Skorna är lätta och metalldetektorer reagerar inte på dem. DUAL-inläggssula Inläggssulan Sievi DUAL Comfort hjälper Dina fötter och Din rygg att bättre orka med dagen. De stötdämpande dynorna i sulan är av PORON®-material.

Tåhätta, stål

Genomträngningsmotståndet mot spik uppfyller samma krav i EN ISO 20345:2011 som det traditionella spiktrampskyddet av stål. Stål ger emellertid ett bättre genomträngningsmotstånd och därför rekommen derar Sievi spiktrampskydd av stål för mer krävande förhållanden (t.ex. byggarbetsplatser).

Tåhätta, aluminium

Genomträngningsmotståndet mot spik uppfyller kra ven i EN ISO 20345:2011. Förhindrar att vassa föremål penetrerar sulan. Konstruerat att svara mot kraven i den nya, strängare standarden EN 22568-4 (2019), i vilken spiktrampskyddet testas med en 3 mm-spik med pyramidspets, i stället för den nuvarande 4,5 mm-spiken.

Tåhätta, komposit

Olje- och kemikaliebeständig Sievis sulor klarar olja och många kemikalier utan att skadas. Sievis skor har en oljebeständighet som uppfyl ler EN ISO 20345:2011 -standardens krav.

Skor med antistatisk konstruktion leder kontrollerat bort den statiska elektricitet som samlas på kroppen. Jordningens gränsvärden är 100 kΩ - 1000 MΩ.

Vattenavstötande Skorna har på utsidan vattenavstötande materi al. Vattenavstöt-ningen fyller kraven enligt EN ISO 20345:2011-standarden.

140

Sulmaterialet PU/PU Skosulan är en mycket slitagebeständig tvåskikts polyuretansula, med ett mellanskikt av stötdämpande FlexStep®-material. Värme-beständig upp till 120 °C.

Tåhättan skyddar tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2011: slaghållfastheten är 200 J och hållfast-heten mot pressande kraft är 15 000 N.

Tåhättan skyddar tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2011: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot pressande kraft är 15 000 N. Tåhättan har tillverkats av komposit och saknar helt metaller. Hättan isolerar mycket bra mot värme och kyla. Den metallfria tåhättan av komposit isolerar väl mot värme och kyla.

ESD-skornas sulkonstruktion leder kontrollerat och sä kert bort statisk elektricitet från kroppen. Sievis ESD-skor har gränsvärdena 100 kΩ - 35 MΩ för motståndskraften. Värdena är strängare än för vanliga antistatiska skor (IEC 61340-5-1). Med ESD-skor kan man undvika att känsliga elektroniska apparater skadas.

också vid köld

Vristdelen i skon har skyddats med ett viskoelastiskt memory foam-skum, som anpassar sig till använ darens fot och ger ett individuellt stöd och mjukhet. Memory foam stöder och skyddar ankeln mot stötar.

ALU-inläggssula

Spiktrampskydd, stål

Spiktrampskydd, komposittextil

Varmfodrad Skor och stövlar märkta med den här symbolen är an passade för kalla miljöer. Fodermaterialet är antingen lammull eller syntetpäls. Dessutom är en del modeller fodrade med Primaloft® värmeisolering.

Blixtlås Skor märkta med denna symbol är försedda med användarvänligt blixtlås.

ESD

Sulmaterial PU/RU Yttersulan tillverkas av polyuretan och gummi. PU/ gummifriktionssulan ger utmärkt grepp och är mycket stryktålig. Mellan-skiktet i sulan är av stötdämpande FlexStep®-material. Värme-be-ständig upp till 300 °C.

Metallfri

I Sievis ALU-lössula finns ett värmeisolerande alumini umskikt. Sulans aluminiummembran reflekterar kylan utåt och värmen inåt.

–Spike-dubbmekanismenSäkertgreppvidkrävande förhållanden Skons i sulkonstruktionen integrerade dubbmekanism möjliggör in- och utvridning av dubbarna när väder förhållandena förändras.

Memory foam – vristskyddet

Spiktrampskydd av stål hindrar vassa föremål att tränga genom sulan. Uppfyller kraven i standarden 20345:2011: skyddets motståndskraft mot genomträng ning är 1 100 N.

Antistatisk

Sulmaterial PU/TPU Yttersulan har två skikt och är tillverkad av polyure tan och elas-tisk thermoplastisk polyuretan. Sulan är slitstark och mellanskiktet är av stötdämpande FlexSte p®-material. Värmebeständig upp till 120 °C.

Skorna har det integrerade värmesystemet som håller fötterna varma också under extrema förhållanden. Det laddningsbara uppvärmningssystemet producerar vär me upp till 19 timmar på en laddning (på effektsteg 1).

Sulmaterial PU Yttersulan har tillverkats av FlexStep®-material. Poly uretansulan i ett skikt har tack vare den mikroporösa konstruktionen ett mycket bra grepp, är flexibel och ger en utmärkt stötdämpning. Värmebeständig upp till 120 °C.

Värmebeständig Skyddsskor som är märkta med denna symbol klarar heta förhållanden. Sievis värmebeständiga sula i nitril gummi tål temperaturer upp till 300 °C.

Tåhättan skyddar tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2011: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot pressande kraft är 15 000 N. En tåhätta av aluminium är 50% lättare än en traditionell ståltåhätta.

Stötupptagning i klacken – Lätta steg dag efter dag Stötupptagningen i klacken skyddar benen och stödorganen mot överansträngning. Uppfyller kraven i standarderna EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012: skons stötdämpning är minst 20 J. FlexSte p®-materialet i alla Sieviskor garanterar stötupptag ningen i klacken.

GripStep® Sievi GripStep® är marknadens enda sulkonstruktion där man i slitytan har förenat friktionsegenskaperna hos mikroporös polyuretan och TR-gummi. Sulan biter sig fast i kalla och hala ytor. Tack vare dubbelkonstruk tionen är sulan också elastisk och stötdämpande.

Halkmotstånd

SB S1 S1P S2 S3 S4 S5 OB O1 O2 O3 O4 O5

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

Slutet hälparti

Skyddande egenskaper

• • • • • • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • • • • • • • • •

Stötupptagande E (min. 20 J)

SKYDDSSKOR > MÄRKNINGAR 141

Extra egenskap: Oljebeständig sula FO

Material gummi/PU

ENSkyddsskorISO20345:2011 ENYrkesskorISO20347:2012

FlexStep®

SieviBalance® SieviBalance® för ökad vridstyvhet ger bättre kontroll av foten. Belastningen på vristerna minskar och där med också olycksfallsrisken.

Tåhätta (200J/15000 N)

3D-dry® Alltid torra fötter, ett huvudbry mindre. Sievi har utveck lat ett eget fodermaterial 3D-dry. Det absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon.

Antistatisk A (100 kΩ - 1000 MΩ)

HRO Skosulan tål temperaturer upp till 300 °C.

SieviAir®

Tilläggsegenskaper i standarderna EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012:

• • • •

• • • • • • •

• • • • • •

Det av Sievi utvecklade och patenterade SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att föt terna blir varma, genom luftkanaler i sidorna av sulans botten. Kanalernas placering säkrar att luftväxling i skorna fungerar obehindrat. Innersulan är perforerad. Under innersulan finns ett filter som är i förbindelse med andningskanalerna. Vid varje nedtramp pressas filtret svagt, och när foten lyfts upp återgår filtret till dess normala form igen. Detta framkallar en pumpningsef fekt vilket resulterar i ventilation inne i skon.

Det av Sievi utvecklade mikroporösa sulmaterialet Flex Step® bevarar sin utmärkta stötdämpning och elastici tet även under kyla, samt alstrar en bitande friktion på hala ytor. Hela konstruktionen hos den elastiska sulan motverkar belastning och stötar som riktas mot fötter och ryggrad. Alla Sievis skor har FlexStep®-sula.

I skorna används Primaloft® värmeisolering som till 90 procent är tillverkad av återvinningsmaterial. Primaloft® värmeisolering är vattentät, andas och är mycket lätt, och håller Dina fötter torra under alla förhållanden.

Ställ in Din egen perfekta passform som varar hela dagen, det mikrojusterbara Boa Fit System är snabbt, enkelt och byggt för att prestera så att du alltid får jobbet gjort.

Sievi GORE-TEX® GORE-TEX® laminatet är ett suveränt fodermaterial som låter foten andas och samtidigt hindrar väta att tränga in utifrån. Sievi GORE-TEX® Performance Comfort skor passar speciellt bra för varierande och våta förhållan den. Detta är marknadens enda mem-brankonstruk tion vars funktion och komfort testas systematiskt.

CI Skons isoleringsförmåga mot köld har testats enligt standardens krav.

Mönstrad slitsula

Oljebeständig sula FO

Sievi FlexEnergy Elasticitetselementet Sievi FlexEnergy är en elastisk bit som täcker hela häldelen av skon, och med hjälp av denna uppnår man maximal stötdämpning samt utmärkt användningskomfort. Elementet binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Elementet är tillverkat av BASF-pro dukten TPU Infinergy®, världens första skummade termoplastiska polyuretan.

• • • • • • • • • • •

Spiktrampskydd P (1100 N)

DryStep® Ytmaterialet i innersulan DryStep® överför effektivt fukten bort från foten. Den unika andnings- och pump ningsmekanismen i DryStep® gör att dina fötter känns torra och behagliga.

• • • • •

BOA® Fit System

SRC Skosulans grepp har testats både på keramiskt underlag och stålunderlag i enlighet med kraven i standarden.

Vattenavstötande läder

Primaloft®

Alla våra plagg har insydda mikrochip som gör att vi kan följa hur plagget cirkulerar i flödet och hur många gånger det har tvättats. Chipmärkningen kopplar varje plagg till en person och du kan få leveranser anpassade på individnivå. Vi kan leverera direkt till smarta garderober där varje medarbetare slår sin personliga kod för att hämta ut rätt plagg, eller till en depå där dina anställda använder passerkort. Vår serie Q-produkter bygger på modulbaserade automater och smarta logistiksystem och har även automater för insamling av använda textilier.

stegHyrkedjanförstegRÅDGIVNINGUTPROVNINGINKÖP KVKUNDANVÄNDNINGALITETSKONTROLLHÄMTA & LÄMNA MILJÖANPASSADTVÄTT 312 4675

Smarta garderober och chipmärkning

Som din servicepartner finns vi med dig hela vägen. Våra experter guidar dig till rätt textilval, hur många uppsättningar du behöver och hur ofta det ska bytas. I kundportalen MyElis loggar du in online och kan enkelt justera om dina behov förändras, om du vill beställa mer, avbeställa eller ändra storlekar. Dygnet runt får du överblick över textilcirkulation, kostnader och leveranser.

142

143

Storlekar –92 96 100 104 110 116 122 128 88 94 100 106 112 106 110 115 120 125 130 79 80 80 80 81 46 48 50 52 54

Börja med att ta dina mått enligt bilden och leta sedan reda på din storlek i tabellen.

90 94 98 103

144

75 76 77 78 79 79

76 77 78 78 79 79

104 108 112 116

A

dam 80 84 88

Våra designers ”bygger in” rörelsefrihet i plaggen och ser till att de är sköna och sitter bra.

Alla mått (A, B, C) i tabellerna är kroppsmått utom inner sömmens mått (D), som är ett plaggmått.

132 136 76 80 84 88 92 97 102 108

och mått

90 93 96 99 102

Så tar du reda på din storlek:

Byst Midja från 92 96 120 124 128 114 120 126 132 126 130 134 112 116 120 124 108 114 120 126 120 124 128 132 80 80

Byst från

B Stuss C Benlängd från grenenEUD EU lång D EU kort Byst A Midja B Stuss C Benlängd från grenen D Storlekar och mått – herr benlängd

grenenEUD

66 69 72 76 80 84

34 36 38 40 42 44

XS S M L XL 2XL

grenen + 5 cm 88

A Midja B Stuss C Benlängd

Storlekar och mått

138 94 98 102 106 110 114 118 122

138 142 77 78 79 80 81 82 83 83 84 84 85 85 85 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 S M L XL 2XL 3XL 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 96 100 104 108

100 104 108 112 116

Re:UseSuperkraften:lagret Ett extra bra varv i vår cirkulära modell är vårt Re:Use-lager. Här sparas textilier för att snabbt kunna återbrukas i nya cirklar, av nya kunder. Tack vare Re:Use-lagret kan vi ofta leverera din beställning omgående. När det är extra bråttom Om du behöver få dina arbetskläder extra snabbt finns ett utvalt sortiment. Artiklarna nedan kan levereras på 3–5 veckor, med en begränsning om 50 personer eller 500 plagg. 114866 105944/45SweatshirtHandduk116645Piké111148Byxa100634Sweatshirt120351Jacka130851 111890118489JackaPikéSkaljacka117445T-shirt111149Byxa111787Piké120352Byxa 130852 Byxa 114574 T-shirt 118989120354100590111150111727FleecejackaByxaByxaT-shirtSkjorta 118485 Jacka 130599 T-shirt 116910 111151113774JackaByxaByxa114363Piké114457Piké 118482 Byxa 118255 117612118345117131116912SkjortaByxaByxaHF114380JackaSweatshirtSweatshirt 118480 Byxa 113474 Skjorta 117301 117613118863111147SweatshirtJackaSweatshirtZipsweater Vi tittar gärna på beställningen tillsammans med dig. I de flesta fall brukar ordinarie leveranstider fungera så att du kan välja de produkter du helst vill ha. 145

Testa andravåraprodukter.

I den moderna industrin ökar kraven på att maskiner och produkter hålls rena. Genom att hyra torktrasor och absorbentmattor slipper våra kunder engångsprodukter och kan sänka sin klimatpåverkan med upp till 68 procent.

Vi hjälper dig gärna inom andra områden också. Mattor till exempel. Vi har säkra och snygga mattor för alla golv och miljöer i samma smarta hyrlösning som arbetskläder.

Med rätt mattor på rätt golv skapas både trivsel och trygghet. Vi har säkra, snygga och effektiva mattor för alla golv och miljöer, som effektivt samlar upp smuts och väta. De flesta av våra mattor görs med hög andel återvunnet material.

Med smakfullt designade produkter för gäster och personal blir hygienutrymmen rena och fräscha. Vi har även smarta produkter som beröringsfria tvåldispensers och antibakteriell ytbehandling minimerar överföringen av bakterier.

Mattor & moppar

Hotell Restaurangoch

God hygien är A och O inom all vård och omsorg. Med rena textilier varje dag skapar vi trygghet för såväl patienter som personal. Vi har sköna arbetskläder till personalen och mjuka sänglinnen till vårdtagare.

Renrum

146

När helhetsupplevelsen står i fokus spelar textilier en stor roll. Vi erbjuder mjuka bad- och bäddtextilier för hotellgästerna, vackra dukar och servetter för restaurangbesökarna och sköna plagg till personalen – i samma smarta hyrlösning.

Torktrasor

Vård och omsorg

För renrumsklassade verksamheter erbjuder vi hyr- och tvättlösningar med kravställda renrumskläder, skor och städmaterial. Vi utbildar även om textilier och städmaterial som minimerar risken för kontaminering.

Hygien

Din och kollegornas tid har faktiskt ett pris. Genom att hyra istället för att äga frigör du tid och energi som du kan ägna åt det allra viktigaste: din verksamhet.

transporter Göra kvalitetskontroll Binda kapital i inköp

Med Elis hyrservice slipper du:

Tvätta smutsiga plagg

Vår hyrlösning tar hand om rubbet. Reparationer, kvalitetskontroll och tvätt. Du slipper köpa in plagg och binda kapital, lagerhålla, hantera smutsiga plagg, köpa nya storlekar när ny personal börjar och kassera plagg när personal slutar. Du får full kontroll över dina kostnader – och ett försprång i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

Laga trasiga plagg logistikHantera

klädkollektion Elis Textil Service AB 020-74 01 se-info@elis.com01 elis.com 3041Trycksak0417 SVANENMÄRKT

Hantera

Räkna på det. Du kommer inte att vilja köpa.

Uppdatera