Optik 5 16

Page 19

Hitta din väg till karriär hos Specsavers

Rebecka Davidsson , fastanställd optiker i Kungsbacka Jag är väldigt intresserad av den kliniska biten, och vill utvecklas inom det området. Eftersom jag dagligen får arbete med ögonbottenkamera passar Specsavers mig perfekt. Vi når ut till en stor kundgrupp eftersom vi erbjuder bra kvalitet till låga priser. Jag drivs av att dagligen få chansen att komma i kontakt med så många olika kategorier av människor i olika åldrar.

 Konsult

 Anställd

 Partner

Som egenföretagande konsult vår konsultpool väljer du själv var, när och hur mycket du vill jobba. Du får en kontaktperson som koordinerar bokningar och hanterar administrationen runt de uppdrag du utför.

Om du istället värdesätter en fast anställning i en butik kan vi erbjuda dig ett arbete i en miljö där klinisk professionalism och avancerad teknisk utrustning är självklart. Vi erbjuder dig också ett av den svenska optikerbranschens största och mest gedigna utbildningsprogram.

Lockas du av att äga en egen butik finns möjligheten till delägarskap inom Specsavers. Du driver din egen verksamhet inom ramarna för ett mycket framgångsrikt koncept och får allt stöd och support som du behöver för att bli framgångsrik.

specsavers.se/rekrytering

optik 5.2016 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.