Page 1

De marketing van Drenthe Een uitgave van Marketing Drenthe | Jaargang 1 | Uitgave 2 | december 2016

In dit nummer o.a.

Loes Talens Pauperhotel schot in de roos

Jop en Sjoerd Drenthe: liefdevolle nuchterheid

Drenthe vijf sterren fietsprovincie De campagnes

Rondje Drenthe De zomervakantie

Drenthe doet wat met je


2

Drenthe doet wat met je


In dit nummer 3 Voorwoord 4 Pauperhotel Veenhuizen schot in de roos

Voorwoord Drenthe dé vrijetijdsprovincie Natuur, cultuur én avontuur. Samen vor-

De focus verschuift; van wonen, werken en

6 Taribush KUNA, het Oerol van Drenthe

men ze de gouden mix die Drenthe glans

recreëren naar het positioneren van Dren-

geeft. Unieke kenmerken die we eigenlijk

the als dé vrijetijdsprovincie. Van image-

9 Winfried Bats over Drenthe Trailrunmekka

al “gewoon” in huis hebben. Maar pakken

building naar activering. We willen gasten

we er ook voldoende mee uit? Hoe verta-

en bezoekers aansporen om vooral naar

len we die aantrekkelijke eigenschappen in

Drenthe te komen en op ontdekkingsreis

hapklare plannen die ervoor zorgen dat de

te gaan naar die unieke natuur en cultuur

gast graag naar Drenthe komt, er langer

en het avontuur te beleven. Dat betekent

blijft én meer besteedt?

dat er meer maatwerk in samenwerking

10 Een vernieuwd en verbeterd drenthe.nl in 2017! 11 Campagne bewegen en beleven in de natuur 12 Samen op weg naar dé vrijetijdsprovincie Drenthe 14 Cultuurcampagne in Drenthe met vier partners 18 Drenthe kort 20 De slimme samenwerking Van Parc Sandur en WILDLANDS 22 Drenthe online 24 Campagnes om provincie stevig in de markt te zetten 26 Behind the scenes 28 Rondje Drenthe, zomervakantie 2016 30 Even voorstellen; de vier nieuwe projectleiders provincie Drenthe

met partners in de vrijetijdseconomie Kortom, het beeldmerk van Drenthe staat

moet komen gericht op specifieke doel-

als een huis.

groepen.

Gast staat centraal in “ nieuwe uitdaging “

Het beeldmerk van Drenthe staat als een huis. De komende periode werken we

Dat is een mooie uitdaging waarover we de

aan het trekken van meer bezoekers naar

komende tijd graag in gesprek gaan met

Drenthe en een stijging in de bestedin-

partners in de vrijetijdseconomie. Met de

gen. Dat is de belangrijkste opdracht voor

kennis vanuit de ondernemers en organi-

de komende vier jaar, met drie partners

saties in de vrijetijdssector en de inzichten

stevig aan het roer. Marketing Drenthe

over de gasten die graag naar Drenthe

ontwikkelt zich verder als verkenner,

komen werken we aan nieuwe strategieën.

verbinder en verleider van de vrijetijdssec-

De gast staat centraal en de ondernemers

tor, het Recreatieschap Drenthe is verant-

betrekken we dus nauw bij onze marke-

woordelijk voor de infrastructuur en de

tingcampagnes.

provincie Drenthe heeft een faciliterende en ondersteunende rol in dat proces.

De komende vier jaar werken we aan een gezamenlijke vrijetijdsagenda waarin de

Samen met de ondernemers in Drenthe

Provincie Drenthe, het Recreatieschap

kunnen we er een succesvolle missie van

Drenthe en Marketing Drenthe samen

maken.

optrekken. Drie partners die een stevig

Op naar een gezonde vrijetijdseconomie!

pact vormen, elk met hun eigen expertise en kracht. Die mobilisatie van krachten is noodzakelijk in een tijd dat we moeten

Provincie Drenthe, Henk Brink

schakelen: van (vooral) werken aan de

Recreatieschap Drenthe, Dick Dijkstra

naamsbekendheid van Drenthe naar het

Marketing Drenthe, Alice Wüsten

succesvol vermarkten van de provincie.

3


ŠWijtze Valkema

4

Drenthe doet wat met je


Pauperhotel Veenhuizen schot in de roos Flinke positieve zwengel aan regiotoerisme

Logeren in een paardenstal of schaftkeet, een net leeggeruimde garage, een ‘kamertje over’ of in een tentje op een erf. En slapen op een bed van in de gevangenissen Norgerhaven en Esserheem vervaardigde pallets met een eenvoudig van rijkswege beschikbaar gesteld matras. Dat waren de ingrediënten van het sobere Pauperhotel; ludieke en alternatieve overnachtingsmogelijkheden voor bezoekers van het theaterspektakel ‘Het Pauperparadijs’ op het binnenplein van Gevangenismuseum Veenhuizen deze zomer.

Voor de meer dan driehonderd gasten,

Het ongekende succes van Het Pauperpa-

ten dit deel van Drenthe en zullen er ooit

verdeeld over 16 locaties in het dorp,

radijs (40 voorstellingen; 40.000 bezoekers

terugkomen. En ze gaan hun ervaringen

betekende het een bijzondere belevenis

en een uitpuilende wachtlijst van inmid-

delen; dus ook op termijn blijven we de

in het voor hen nog grotendeels onbe-

dels 30.000 belangstellenden die in de

vruchten van Het Pauperparadijs plukken.’

kende Drenthe. ’s Ochtends, wanneer deze

zomer van 2017 een herkansing krijgen)

‘paupers’ van hun ontbijt genoten in Hotel

heeft voor ‘een flinke positieve zwengel

Loes Talens is blij dat de theatervoorstel-

Bitter en Zoet in het hart van het gevan-

aan het toerisme naar Veenhuizen en

ling volgend jaar in haar eigen dorp op

genisdorp, ruiste het van de verhalen

omgeving gezorgd’, zegt Talens. Werden

herhaling gaat. Het Pauperhotel wordt dan

over de bijzondere sociale geschiedenis

de eerste voorstellingen voornamelijk door

nog groter van opzet, zo is haar rotsvaste

van het dorp. Verhalen, opgetekend uit de

noorderlingen bezocht; nadat recensies in

overtuiging. ‘Alle locaties die afgelopen

gesprekken met de tijdelijke lokale logies-

de landelijke bladen juichend waren, ver-

zomer meededen hebben zich onlangs

verstrekkers, werden aan een lange tafel

anderde de samenstelling van het publiek

tijdens een evaluatie alweer beschikbaar

uitgewisseld. ‘En daar was het natuurlijk

en kwamen boekingen vanuit alle wind-

gesteld en er zijn aanmeldingen van

ook mede om begonnen’, zegt mede-initi-

streken. Hotels, B&B’s, campings, restau-

nieuwe kandidaten. Bij veel dorpelingen

atiefnemer Loes Talens (47) van Bitter en

rants, culturele ondernemers en musea in

overheerst toch de trots in zo’n bijzonder

Zoet, waarvan gedurende de theaterperi-

een grote straal rond Veenhuizen beleef-

dorp te mogen wonen en dat uit te kunnen

ode alle kamers waren bezet, ‘samen met

den dankzij de voorstelling een topzomer.

dragen.’

rondleidingen door het dorp, ‘pauperdialo-

‘De regio heeft dankzij dit grootschalige

gen’ en lezingen werd theaterbezoek een

evenement een flinke positieve impuls

* Het Pauperhotel was een initiatief van Hotel

totaalbeleving.’

gekregen, want veel bezoekers van verre

Bitter en Zoet, Collectie Veenhuizen (collectie-

maakten er een weekendje van. Ontdek-

veenhuizen.nl) en enkele inwoners van het dorp.

5


6

Drenthe doet wat met je


Taribush KUNA, het Oerol van Drenthe Familiefeest “in het wild”

Vier julidagen lang kunst, cultuur, muziek, theater en natuur “in het wild”. Dat is Taribush KUNA (KUnst in de NAtuur) in een notendop. Een intiem familiefestival in Lheebroek, Nationaal Park Dwingelderveld. Door de groeiende schare fans al gedoopt tot het Oerol van Drenthe. Marketing Drenthe feestte deze zomer mee. Het KUNA Festival bestaat inmiddels acht

de KUNA-familie, en zo voelt het ook.’ Ze

is het “hé, alles goed?”.

jaar en sinds drie jaar spelen de twee

verblijven vier dagen op Camping De Meis-

‘Het publiek in Drenthe is niet anders dan

vrienden Jop en Sjoerd van theatergroep

tershof in Dwingeloo. Daar is het vooral

bij andere festivals, wel zien we hier dat

Het Bovenste Knoopje Open hier hun

slapen, maar de afterparty op het KUNA-

het een echt familiefestival is. Iedereen is

voorstelling. ‘We zijn twee jaar geleden

festivalterrein gaat door tot diep in de

ook welkom, van hippie tot gewone man.

gestart in het struiktheater en hebben ons

nacht. ‘We zitten lekker bij het kampvuur

Het is precies goed genoeg geprogram-

opgewerkt naar het hoofdtheater’, vertel-

en jammen wat met de andere artiesten.’

meerd voor een breed publiek. Je hebt

len ze grijnzend.

een mix van aanbod: popmuziek, theater,

draait volledig op vrijwilligers, ook de

Drenthe: liefdevolle “ nuchterheid “

Jop en Sjoerd zijn opgegroeid in Zutphen

avond nog met Mathew en Kirsten die we

artiesten doen belangeloos mee. Maar

en Sjoerd studeert momenteel in Gent, Jop

hier ook ontmoet hebben Kirsten haar

omdat iedereen KUNA zo tof vindt bestaat

in Utrecht. Vraag je ze wat ze van Dren-

verjaardag gevierd op het heideveld. Zo

het ook en komen er steeds meer arties-

the vinden, dan zie je het enthousiasme

bijzonder mooi. Jop en Sjoerd spelen drie

ten die het KUNA-gevoel willen beleven’,

op hun gezichten. ‘Ik houd heel erg van

dagen op het KUNA Festival en willen de

zegt Job. ‘Het houdt zichzelf in stand. Alles

Drenthe’, zegt Jop. ‘Ik heb stage gelopen

bezoekers vooral de volgende boodschap

draait om vrijwilligers, van artiest tot men-

bij de PeerGroup (een theatergezelschap

meegeven: ‘Als je openstaat voor avon-

sen achter de bar, van de opbouwploeg tot

uit Donderen -red.). Wat me is bijgebleven

tuur en ontmoeting, dan gebeurt het ook!

aan de logistiek. Als artiest voel je ook die

is de natuur, maar ook de liefdevolle nuch-

De onverwachte ontmoetingen leveren de

gastvrijheid, openheid en liefdevolle be-

terheid van Drenten. Ik heb constant het

mooiste momenten op.’ Volgend jaar zijn

handeling’, zegt Sjoerd. ‘Op het armbandje

gevoel dat ik buren tegen het lijf loop. Ik

ze er zeker weer bij.

dat we krijgen staat: het hele jaar lid van

ken ze niet, maar als ik ze tegen kom dan

‘KUNA is zó bijzonder en wordt gemaakt door iedereen die eraan deelneemt. Het

blues. Het is een natuurlijk verloop in een prachtige omgeving.’ We hebben gister-

2009

800 bezoekers

20 muzikanten, workshops, theatergezelschappen en kunst 50 maaltijden voor vrijwilligers en deelnemers Veel mensen komen voor een dagje

2016 10.000 bezoekers 200 muzikanten, workshops, theatergezelschappen en kunst 1500 maaltijden voor vrijwilligers en deelnemers Organisatoren: Harry Kersies en Marthijn Wolting

Camping Meistershof is helemaal volgeboekt

7


Deelnemers en bezoekers aan het woord Taribush KUNA

De horeca ondernemer: De Keuken van het Ongewenst Dier ze hebben ook mensen nodig die het licht uitdoen op het terrein.’ Lachend: ‘Dat zijn wij vaak.’

Kinderen bewust leren “ omgaan met natuur “ Samen met Martin Sanders verzorgt Rob workshops aan kinderen: hoe pluk ik een duif? ‘Iedereen kan een duif plukken’, zegt de kok, ‘het is beginnerswild. Het is vooral leuk voor kinderen om bewust om te gaan met de natuur en we geven nog een stukje anatomie mee. Wist je bijvoorbeeld dat Aan bijzondere eettentjes geen gebrek

initiatief. Rob is voor het vierde jaar aan-

op het KUNA Festival. Zoals deze. Op het

wezig op het festival en heeft het uit zien

menubord staat “My little Pony”-burger

groeien tot een grote happening. De com-

en “Pluk een duif”. Het is de stand van

binatie natuur, cultuur en muziek maakt

De Keuken van het Ongewenste Dier. Rob

het bijzonder, vindt hij. ‘Er komen hier

Hagenouw en Nicolle Schatborn uit Am-

bezoekers uit het hele land, het is een echt

sterdam zijn eigenaren van dit bijzondere

familiefestival en heel erg toegankelijk. En

een duif een heel groot hart heeft? Het zijn sportbeesten, ik probeer mensen anders te laten kijken naar dieren die erom bekend staan dat ze overlast geven. Duiven zijn van oudsher erg belangrijk in de geschiedenis. Dat is leuk om te vertellen!’

En wat vinden de bezoekers ‘We komen speciaal naar Drenthe voor KUNA’ Erwin, Rosanne en Doortje Alkema bezoeken het KUNA Festival voor het derde jaar. ‘We logeren drie dagen op de camping hier in de buurt, maar komen speciaal voor het KUNA Festival naar Drenthe. Het is een evenement voor het hele gezin, de theatervoorstellingen zijn mooi en het eten is goed en gevarieerd.’

‘Drenthe is mooi, weids en rustig’ Marian en Jip uit Utrecht kamperen een paar dagen bij een vriendin in Wapse en hadden al veel over het festival gehoord. Hun eerste indruk? ‘Relaxed, chill. Anders dan bij festivals in de stad. Ook voor de kids is er veel te doen.’ Jip is als model ingezet bij de schildersbattle en gaat met drie mooie portretten naar huis. ‘Drenthe is mooi, weids en rustig en heeft heel veel mooie boerderijen. We hebben heerlijk gefietst en komen volgend jaar zeker terug.’

8

Drenthe doet wat met je


Organisator Winfried Bats uit Gieten “Drenthe moet het trailrunmekka van Nederland worden”

Trailruns. Drenthe vormde tot voor kort een witte vlek op de kaart van deze snel in populariteit groeiende tak van sport. Tot vorig jaar. Met een zevental RUNFORESTRUNS verspreid over de provincie gaf Winfried Bats van het bureau adam & events uit Gieten dit bijzondere loopevenement een flinke boost. Sterker nog. ‘Drenthe moet het trailrunmekka van ons land worden.’ De natuur is voor onze provincie een van

heidevelden, over zandverstuivingen, door

pecten om rekening mee te houden als

de grootste unique selling points, zegt de

plassen en vennen. Afwisselende, uitda-

het broedseizoen, ruiterpaden, routes voor

47-jarige adventure racer enthousiast. Hij

gende en avontuurlijke parcoursen met

mountainbikers. Omdat adam & events

vond het daarom onbegrijpelijk dat er voor

hier en daar een natuurlijke hindernis als

zich graag profileert als natuurliefheb-

liefhebbers van hardlopen door de na-

een pittig heuveltje, een omgevallen boom,

bende organisatie wordt 2.50 euro van het

tuur nauwelijks mogelijkheden waren hun

een droge of juist kletsnatte greppel. Trail-

inschrijfgeld per deelnemer besteed aan

sport te beoefenen. De eerste RUNFO-

runs bieden die uitdaging. Winfried Bats:

een lokaal (natuur)project. ‘Zo laten we

RESTRUN (een knipoog naar de bioscoop-

‘Deelnemers vinden het prachtig. Het gaat

meer achter dan alleen voetafdrukken’,

kraker Forrest Gump met Tom Hanks)

trailrunners minder om de prestatie, maar

zegt Bats, ‘en we doen iets terug voor de

onderging in september 2014 z’n try-out.

meer om de beleving. En omdat het niet

natuur.’

Er verschenen 600 individuele deelnemers

om een competitie gaat is het een heel

aan de start. Een succes was geboren. Dit

sociaal gebeuren.’

jaar waren het er al zeven met als abso-

De trailruns door de provincie zorgen, daar is Bats zeker van, voor de nodige

luut hoogtepunt de eind oktober gehouden

In goed overleg met de terreinbeheerders

spin-off. Veel deelnemers (het overgrote

Indian Summer Ultra Trail, ‘een reis door

als Staatsbosbeheer, Stichting Het Drent-

deel komt uit andere windstreken) blijven

Drenthe’ van 125 kilometer met evenzo-

se Landschap en Natuurmonumenten

in de provincie overnachten in hotels of op

veel deelnemers. ‘Het Koningsnummer’,

stippelt Bats zelf de parcoursen (iedere

campings, bezoeken horecabedrijven en

oordeelt Bats.

trailrun heeft meerdere afstanden) door

komen wellicht na een eerste kennisma-

de natuurgebieden uit. ‘Elke meter wordt

king nog eens terug. ‘Moeilijk meetbaar’,

Niet competitief, maar gewoon voor de

overlegd’, zegt hij, ‘en dat moet ook, want

zegt Bats, ‘maar ik ben zeker van de posi-

fun hardlopen dwars door de natuur. Over

het gaat vaak om prachtige Nationale

tieve effecten.’

smalle slingerende bospaden (single

Landschappen met grote natuurwaarden.’

tracks), brede zandwegen, door bossen,

Vaak een gepuzzel, want er zijn veel as-

9


Een vernieuwd en verbeterd drenthe.nl in 2017! Behoefte consument staat voorop

In de online wereld gaan de ontwikkelingen snel. Wat vier jaar geleden prima voldeed, is vandaag alweer achterhaald. Marketing Drenthe wil en moet mee met deze ontwikkelingen. Zeker met de huidige doelstellingen - meer bezoekers, die langer blijven en meer besteden – moet de consument ook online verleid worden om een bezoek aan Drenthe te brengen. Daarom is Marketing Drenthe samen met het Recreatieschap Drenthe bezig met het aanpassen en verbeteren van drenthe. nl. Op de nieuwe responsive website staat de (potentiële) gast centraal. Via een online toptakenonderzoek is de bezoekers van de website gevraagd naar welke informatie zij vooral op zoek zijn op drenthe.nl. Daaruit kwam vooral naar voren: fietsen, wandelen, routes en alles rondom de UitAgenda (activiteiten en evenementen). Dit zijn dan ook de items waarop de focus komt te liggen. Samen natuurlijk met de pijlers cultuur, natuur en avontuur. De eerste geluiden uit de regio’s over de nieuwe look&feel en het gebruiksgemak voor de consument zijn erg enthousiast. Begin 2017 zal Marketing Drenthe de ondernemers vragen naar hun kennis over de verschillende doelgroepen, zodat hun informatie en ervaringen in de content verwerkt kunnen worden. De nieuwe website gaat vóór Pasen live.

Nieuwe website -> nieuwe app Samen met de provincie, het Recreatieschap Drenthe en NewNexus is Marketing Drenthe bezig met de ontwikkeling van een nieuwe app: de mooi weer/slecht weer app. Dit is een activiteitenapp waarbij het weer leidend is. De app sluit heel mooi aan bij de uitkomst van het door Marketing Drenthe gehouden consumentenonderzoek en geeft de gast veel gemak in het vinden van geschikte/relevante evenementen en activiteiten. Is het mooi weer, dan worden buitenactiviteiten naar voren geschoven. Bij slecht weer staan de activiteiten die binnen worden gehouden bovenaan. Een echte toegevoegde waarde voor de bezoeker dus!

10

Drenthe doet wat met je


Campagne bewegen en beleven in de natuur Drenthe en natuur, een voor de hand liggende combinatie

Een belangrijke trekker voor een bezoek aan Drenthe is de natuur. De natuur in Drenthe heeft vele gezichten: van ruige vlaktes tot lieflijke coulisselandschappen. Juist die afwisseling maakt Drenthe zo mooi. De provincie telt maar liefst drie nationale parken, een uniek bezit. Het Drentsche Aa gebied was zelfs genomineerd bij de verkiezing mooiste natuurgebieden van Nederland. Een unieke kans om onder de aandacht te brengen hoe mooi iedereen de natuur in Drenthe kan beleven. Want Drenthe en natuur, het is een voor de hand liggende combinatie. In samenwerking met de provincie is

Landelijke tv commercial op NPO

natuur. Binnen de verschillende

daarom in oktober een campagne gestart

Er is gekozen voor het inzetten van

onderwerpen is een specifieke doelgroep

rondom de natuur in Drenthe. De cam-

een commercial op tv met daarnaast

benaderd via Facebook over onder andere

pagne liet niet alleen zien hoe mooi de

een online campagne. De commercial,

de activiteiten in de natuur voor gezinnen,

natuur in Drenthe is, maar vooral hoe je

uitÂŹgezonden op NPO van zaterdag 15

mountainbiken en een overzicht van de

dit optimaal kunt beleven.

t/m maandag 31 oktober, is gemaakt met

trailruns in Drenthe. Daarnaast is adwords

Met name de actieve doelgroep komt

beelden van bestaande activiteiten. Beel-

ingezet en een bannercampagne.

graag naar deze provincie en daarom is

den van de Drenthe200 en beelden van de

een oproep gedaan om erop uit te trekken

RunForestRun Trailruns zijn hiervoor

De online campagne heeft het volgende

in de Drentse natuur. Najaar en winter

beschikbaar gesteld door de organisaties.

bereik behaald:

zijn heerlijke perioden om dit te doen en

De tv-commercial heeft een bereik van

Facebook

2.379.981 impressies

bovendien is er in Drenthe van alles te

ruim 6.7 miljoen mensen behaald.

31.798 clicks

Adwords

209.354 impressies

beleven. Avontuurlijke mountainbiketochten, sportieve trails en survivalruns, leuke

Online campagne

6.102 clicks

uitjes met de kinderen en natuurlijke ex-

Naast de commercial op NPO is ook online

Bannering

244.520 impressies

cursies vanuit diverse natuurorganisaties.

ingezet op het bewegen in de Drentse

4.178 clicks

Foto: Eppo Karsijns

11


12

Drenthe doet wat met je


Samen op weg naar dé vrijetijdsprovincie Drenthe Drenthe doet wat met je

De provincie werkt voortvarend aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Drenthe en Drenthe als vijfsterrenfietsprovincie. Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe gaan samen met ondernemers en organisaties werken aan een programma waarmee – nog - meer bezoekers worden verleid naar deze provincie te komen. Een eerste stap is dat Marketing Drenthe bouwt aan een heldere meerjarenmarketingstrategie. Samen met u!

Nieuwe koers

indicatoren, de 4 B’s:

Eerste doorkijk

Marketing Drenthe gaat inhoud geven aan

Bezoekers, Bestedingen,

Drenthe is de plek om actief te ontspan-

de ambities en speerpunten van de provin-

Buitenland en Banen.

nen, te ontstressen, te genieten, te ont-

cie, maar zoekt bovenal aansluiting bij wat er speelt in de vrijetijdssector. De organisatie verlegt zijn focus van de integrale aanpak wonen – werken – toerisme naar het versterken van de vrijetijdseconomie. Marketing Drenthe gaat dit doen met een gedegen aanpak, waarbij de gast centraal staat. Een aanpak die vanuit een duidelijke visie, onderbouwd met cijfers en trends, vertaald is naar een stevige strategie. Een strategie waarbij Marketing Drenthe het

Werken aan de strategie In het meerjarenplan werkt Marketing Drenthe de hoofdlijnen voor de komende vier jaar uit. Hiervoor worden de volgende stappen gezet: • Terug naar de basis

(herijken merkbelofte, kernwaarden

en kwaliteiten).

• Inzicht in de behoefte van de gast (omgevingsanalyse, marktonderzoek

belangrijk vindt dat deze kan rekenen op een stevig draagvlak en uw betrokkenheid.

en SWOT-analyse). • Met u in gesprek gaan over hoe en waar we elkaar kunnen versterken

Meer bezoekers naar Drenthe Doel is het verleiden van de gast om Drenthe te bezoeken, dan wel langer te verblijven en tijdens het verblijf meer te besteden om zo uiteindelijk de Drentse economie te versterken. Dit wordt gemeten aan de hand van een viertal

(koffiegesprekken, sessies

stakeholders, Raad van Advies

en inspiratiesessies).

• Bepalen meerjarenstrategie

(marketingstrategie 2020,

marketingmix, jaarplannen).

dekken. Waar de natuur iedereen uitnodigt tot lopen, fietsen, kijken of buitensporten. Waar in het landschap een oeroude cultuur schuilt. Geschiedenis, verhalen, mythen, die zich langzaam onthullen. Deze verhalen worden verteld aan de hand van de programmalijnen Natuur, Cultuur en Avontuur. Ook zet Marketing Drenthe in op evenementen en internationale marktbenadering. Samen met u wil Marketing Drenthe invulling geven aan deze lijnen.

Inloopbijeenkomsten De komende maanden staan in het teken van de planvorming. Graag betrekt Marketing Drenthe u daarbij. Daarom worden in februari drie inloopbijeenkomsten gehouden, waarbij Marketing Drenthe u informeert over de eerste contouren en graag met u van gedachten wisselt. Deze bijeenkomsten staan gepland op: •

Maandag 6 februari 2017

Maandag 13 februari 2017

Woensdag 15 februari 2017

Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer informatie volgt. Wilt u nu al uw ideeën of tips met Marketing Drenthe delen? Graag! Dat kan via drenthe.nl/idee.

13


14

Drenthe doet wat met je


Cultuurcampagne in Drenthe met vier partners

Elk jaar wordt een scala aan culturele evenementen georganiseerd in Drenthe. Van grote events tot verrassende (kleinere) activiteiten, veelal midden in de natuur. Net als voorgaande jaren besteedt Marketing Drenthe landelijk aandacht aan de culturele evenementen, om te laten zien wat Drenthe op cultureel gebied te bieden heeft. Dit jaar samen met vier partners, in juni en juli. De partners binnen dit project waren het

zijn er voor de drie partners een tv- en

naar buiten te brengen, is ervoor geko-

Pauperparadijs, Into Nature en het Drents

radiocommercial uitgezonden via Ster &

zen de tv-campagne rondom de culturele

Museum met de Maya tentoonstelling.

Cultuur. Dit is ondersteund met een online

evenementen te versterken door een

Deze drie grote culturele activiteiten wer-

campagne via verschillende Facebook

tv-commercial over de Hondsrug in het

den binnen de campagne in de spotlights

advertenties en Google Adwords.

verlengde van de al bestaande campagne

gezet. Eenmaal op de website (www.dren-

te laten lopen. Door de eenduidige uitstra-

the.nl/cultureel) werd een breed aanbod

Unesco Geopark de Hondsrug

ling en opzet van de verschillende com-

aan culturele evenementen weergegeven.

In samenwerking met Unesco Geopark

mercials is er in de campagneperiode een

de Hondsrug is gekeken hoe dit cultureel

breed beeld over cultuur in Drenthe naar

De campagne is via verschillende kanalen

erfgoed onder de aandacht gebracht kon

buiten gebracht.

landelijk onder de aandacht gebracht. Zo

worden. Om cultuur in Drenthe krachtig

Resultaten campagne

Tv-campagne Pauperparadijs

Maya tentoonstelling

Into Nature

Unesco Geopark de Hondsrug

4.726.381 unieke kijkers

4.560.543 unieke kijkers

4.336.407 unieke kijkers

6.353.463 unieke kijkers

Pauperparadijs

Maya tentoonstelling

Into Nature

vergelijkbaar met de rest

4.017.180 absoluut

4.045.470 absoluut

aantal contacten

aantal contacten

Radiocampagne

Online campagne Facebook 1.293.970 impressies, 12.924 clicks / Google Adwords 5.745 impressies, 593 clicks / Website 24.800 paginabezoeken

15


16

Drenthe doet wat met je


Partners cultuurcampagne aan het woord “Het heeft in de zomerperiode een extra boost gegeven”

Wolter Lommerde (Het Pauperparadijs)

Marinus Pranger (Art Expedition Into Nature)

Paul Klarenbeek (Drents Museum)

‘De samenwerking met Marketing Dren-

‘Dankzij ondermeer de Sterreclame aan

‘De samenwerking met Marketing Drenthe

the was prettig en professioneel. In ver-

het begin van Into Nature heeft het project

hebben wij bij het Drents Museum als heel

schillende stadia van de voorbereidingen

een brede landelijke naamsbekendheid

goed ervaren. De kracht van de campagne

hebben we contact gehad en uiteindelijk

opgebouwd. De aftermovie zal bijdragen

Cultuur in Drenthe is de bundeling van de

leidde dat tot een concrete samenwer-

aan een nog bredere naamsbekendheid

culturele hoogtepunten in een compacte

king in de zomercampagne van Cultuur

van Into Nature. Deze bekendheid is ook

periode. Met dezelfde saus. En met de

in Drenthe. We hebben met verschillende

nodig voor de realisatie van een volgende

sterke combinatie van tegelijkertijd radio-

medewerkers te maken gehad, maar het

editie in 2018. De film geeft een perfect

en tv-commercial in dezelfde periode.’

was met allemaal prettig werken. Het is

sfeerbeeld van het project en de prachtige

belangrijk om een partner te hebben die

kunst, cultuur en natuur in Drenthe.’

‘Zeker voor herhaling vatbaar. Juist de kracht van een dergelijke campagne zit

alle ins en outs van de provincie goed kent en kan adviseren welke partij je waarvoor

‘Door een wisseling van de wacht bij

hem in de voortdurende herhaling met

moet hebben.’

Marketing Drenthe waren we helaas ge-

steeds weer diezelfde inspirerende bood-

noodzaakt om het samenwerkingsproces

schap: in Drenthe vinden unieke culturele

‘Wat ons betreft is dit zeker voor herhaling

opnieuw te starten, een korte periode voor

evenementen plaats.’

vatbaar, zeker nu we besloten hebben om

de opening. We hadden graag meer ge-

ook volgend jaar weer 40 voorstellingen

bruik gemaakt van een bredere creatieve

‘De campagne heeft voor ons zeker effect

van Het Pauperparadijs te spelen in Veen-

middelenmix van Marketing Drenthe over

gehad. Samen met onze eigen campagne

huizen. We hebben sterke partners nodig

een langere periode. Anderzijds was de

heeft de campagne Cultuur in Drenthe een

om hiervan een succes te maken en Mar-

inzet van de Sterreclame, in combinatie

extra boost gegeven in de zomerperiode.’

keting Drenthe hoort daar zeker bij.’

met het Pauperparadijs en de Maya tentoonstelling en de aftermovie erg waarde-

‘Het uitgangspunt daarbij zou de uitvoe-

vol voor Into Nature.’

ring van afgelopen zomer kunnen zijn, maar er zijn altijd verbeteringen en aan-

‘We maken graag nog een keer gebruik

scherpingen mogelijk. Dat moeten we nog

van de kennis, het netwerk, de middelen

evalueren met Marketing Drenthe.’

en expertise van Marketing Drenthe en zien uit naar een uitgebreide en duurzame

‘We weten zeker dat de campagne goed

samenwerking in de toekomst.’

heeft gewerkt. De verschillende bouwstenen ervan zijn allemaal belangrijk ge-

‘Er zijn wel verbeterpunten te noemen.

weest. Het is altijd lastig om een resultaat

Een minder ad hoc campagne is wenselijk

aan een specifiek onderdeel toe te schrij-

zodat we gezamenlijk een juiste mix van

ven, maar over de campagne als geheel

middelen in kunnen zetten en publiek nog

zijn we erg tevreden. Qua zichtbaarheid en

beter kunnen bereiken en bedienen. In

uitstraling, maar natuurlijk ook qua resul-

eerste instantie hebben we ook voor onze

taat in verkoop: we waren volledig uitver-

ticketing gekeken naar een samenwer-

kocht, met een gigantische wachtlijst, dus

king met Marketing Drenthe, dit was niet

een beter resultaat kun je eigenlijk niet

aantrekkelijk genoeg voor Into Nature.

wensen.’

Misschien dat het in de toekomst wel het

Wat ons betreft “ is dit zeker voor

herhaling vatbaar. We hebben sterke partners nodig om hiervan een succes te maken. Marketing Drenthe hoort daar zeker bij.

geval is, waardoor er een win-winsituatie ontstaat.’

17


Drenthe kort

Ruim 125.000 bezoekers voor Maya tentoonstelling

UCI Bike Region Label voor Drenthe

IK BEN B’ART Donderdag 15 november is de nieuwe

De tentoonstelling ‘Maya’s – Heersers van

B’ART 2017 gepresenteerd. Het jaarboek

het Regenwoud’ in het Drents Museum

van het Huus van de Taol staat boordevol

heeft in de periode februari tot september

verhalen over gepassioneerde mensen die

127.330 bezoekers getrokken. De tentoon-

wat met Drenthe hebben. B’ART ligt bij de

stelling was een groot succes. Bezoekers

boekhandel en is te sparen bij de Jumbo’s

waardeerden die gemiddeld met een cijfer

in Gieten, Beilen of Westerbork.

8. Op dit moment is de tentoonstelling

Uiteraard is het boek ook te verkrijgen in

‘Peredvizhniki’ over het Russisch Realisme

de winkel van het Huus van de Drentse

rond Repin te zien, t/m 2 april 2017.

Toal gevestigd in het gemeentehuis te Beilen. Of te bestellen online via Drenthe heeft in Qatar tijdens het WK

drentheboeken.com

Wielrennen het UCI Bike Region Label gekregen uit handen van de president van de Union Cycliste Internationale Brian Cooksen. Ook heeft Drenthe samen met de gemeente Emmen de UCI World CUP Paracycling Road in 2017 & 2018 en de UCI WK Paracycling Road 2019 toegewezen gekregen. Brian Cooksen: ‘Wat we in Drenthe hebben gezien, hebben we op geen enkele andere plek op de wereld

Stijging hotelovernachtingen

gezien. Hier werken gemeenten met elkaar samen aan fietsen in de breedste zin van het woord. Drenthe is met de vele

Het aantal hotelovernachtingen in

partners een voorbeeld waar vele landen

Nederland blijft toenemen. De provincie

en steden nog iets van kunnen leren.’

Drenthe is koploper met een stijging van

18

het aantal overnachtingen met 25%. Deze

Record aantal bezoekers Retropop

cijfers werden bekendgemaakt door het

Retropop heeft dit jaar opnieuw een record verbroken. Met 2500 bezoekers méér dan

CBS. In Drenthe kwamen het eerste kwar-

vorig jaar, zijn er voor de editie van 2016 17.500 kaarten verkocht. Het mooie weer tijdens

taal van 2016 de meeste bezoekers uit

het festival zorgde voor nog een record: per bezoeker is meer omgezet dan voorgaande

eigen land.

jaren. Mooie resultaten voor Retropop.

Drenthe doet wat met je


Dutch TT voor het eerst in de geschiedenis op zondag plaats van zaterdag) plaats. De race was uitverkocht. Deze wijziging betekende ook een

Into Nature Hotel Stairway to Heaven volgeboekt

dag extra TT Festival in de binnenstad van Assen. Hierdoor is het bezoekersaantal van

Hotel Stairway to Heaven, het kunstwerk

het TT Festival gestegen. ttcircuit.com

van de Japanse kunstenaar Taturo Atzu

Voor het eerst sinds het bestaan van de TT vond de wedstrijd dit jaar op een zondag (in

was volledig volgeboekt. Het gelegenheidshotel bestond uit een 6 meter hoge badkamer in een boom die naast zomerhuis De Til in Eelde is gebouwd met uitzicht over de Friesche Veen Plas. De Japanse kunstenaar maakte het werk in opdracht van de kunstexpeditie door het Drentse landschap Into Nature.

Meeste hardloopwedstrijden in Drenthe Van heel Nederland blijkt Drenthe over de meeste hardloopwedstrijden per inwoner te beschikken. Er vinden 28 wedstrijden per 100.000 inwoners plaats. Ter vergelijking: in Noord- en Zuid-Holland worden er maar 10 hardloopwedstrijden per 100.00 inwoners georganiseerd.

foto: Tinus Knegt

Het Pauperparadijs 40x uitverkocht Theaterspektakel Het Pauperparadijs in Veenhuizen was een groot succes met 40.000 bezoekers en 30.000 mensen op de wachtlijst. De bezoekers kwamen uit het Noorden, maar ook uit de rest van Nederland. De ondernemers in Veenhuizen en omstreken hebben hier goed van geprofiteerd. Inmiddels is bekend dat het Pauperparadijs in 2017 opnieuw naar Veenhuizen komt. hetpauperparadijs.nl

19


De slimme samenwerking van Parc Sandur en WILDLANDS “We versterken elkaar enorm”

Een gezinsvakantie op een toplocatie, met de hipste dierentuin die ons land rijk is gewoon om de hoek. Dat is Emmen op z’n best natuurlijk. Center Parcs Sandur en WILDLANDS Adventure Zoo sloegen de handen slim ineen in het openingsjaar en dat hebben ze geweten op het vakantiepark in zuidoost-Drenthe. ‘Super’, zegt general manager Bert de Groot, ‘een trekker van jewelste.’ Zo werkt het: boek een verblijf van drie

gestress in de wachtrij. ‘Het voelt zó rijk

kwaliteit van Parc Sandur’, zegt Bert de

tot zeven dagen op Parc Sandur Emmen,

dat je elke dag kunt gaan. Dat horen we

Groot. De renovatie van bungalows, plaza,

plus – voor de prijs van één dagkaart

veel van gasten.’ Men is enthousiast over

zwembad. De upgrade van restaurant en

- evenveel dagen vrij toegang tot WILD-

het arrangement. Net als de manager zelf

eigen strand staat nog op de rol.

LANDS. Dat is het openingsarrangement

trouwens, die ook al een aantal keren op

(maar ook in 2017 nog geldig) waarvoor

expeditie was in vlindertempel, olifanten-

Center Parcs en WILDLANDS pakken

Bert de Groot en zijn team de handen op

vallei en bamboedoolhof.

samen blijvend de promotie op. ‘Bij de

elkaar kregen. Meer dan 3000 kaarten

opening hadden we de landelijke pers

zijn in die combinatie verkocht. Vanwege

Parc Sandur heeft 291 bungalows in de

uitgenodigd: neem je gezin mee en blijf

de aantrekkelijke prijs, zeker. ‘Maar het

verhuur; vrijstaande cottages op schier-

een paar dagen. Nu hebben we steeds een

geeft gasten vooral rust’, merkt Bert, ‘je

eilandjes aan het water. Bert: ‘Was de

“blogger van de maand” over de vloer. Dat

hoeft niet met je kinderen als een dwaas

dierentuin verdwenen, dan zou dat zeer

doen we met elkaar. WILDLANDS richt

door de dierentuin te sjezen omdat “tijd

nadelig zijn geweest voor Emmen. Het is

zich komend seizoen ook op de Duitse

geld” is. WILDLANDS is hier praktisch om

goed dat ze deze stap hebben gezet.’ Zijn

markt, maar wij hebben dat dit jaar al

de hoek, op tien minuutjes rijden. Dus heb

ervaring met de samenwerking? ‘Je ver-

voor hen gedaan. Logisch, want Parc San-

je niet alles in één keer gezien – en geloof

sterkt elkaar enorm, hebt er wederzijds

dur heeft 30 procent Duitse gasten.

Bert maar, dat is praktisch onmogelijk -

profijt van.’ Natuurlijk komt de positieve

dan ga je morgen toch gewoon weer?’

respons niet alléén door WILDLANDS.

Geen gejakker over het terrein, geen

‘We hebben ook enorm geïnvesteerd in de Het nieuwe WILDLANDS Adventure Zoo opende de poorten op 25 maart van dit jaar. Als echte avonturier reis je er door de jungle, de savanne en het poolgebied en ontdek je nieuwe werelddelen. Met dit nieuwe belevingspark wil WILDLANDS 1,3 miljoen bezoekers per jaar trekken. Marketing Drenthe heeft naast de campagne van WILDLANDS op landelijke TV een korte commercial (tag-on) gemaakt die naadloos aansluit op de commercial van WILDLANDS en kijkers enthousiast maakt om langer in Drenthe te verblijven. Naast de samenwerking tussen WILDLANDS en Marketing Drenthe konden ook ondernemers aanhaken door het aanbieden van arrangementen.

20

Drenthe doet wat met je


De WILDLANDS campagne in cijfers Gekoppeld aan de landelijke tv-commercial van WILDLANDS hebben we dit jaar op drie verschillende momenten een tag on op TV uitgezonden, namelijk in maart, augustus en oktober. In maart en augustus zijn in totaal 16.291.000 personen bereikt in de doelgroep 13+ jaar (de gegevens van oktober waren op moment van uitgave nog niet bekend). In maart is de WILDLANDS campagne breder weggezet met ook een Facebook. Met Facebook zijn er in totaal 1.461.585 impressies en 32.493 clicks gerealiseerd. Zowel in de tag on als in de online campagne werd verwezen naar een landingspagina, drenthe.nl/wildlands. Hier staat een overzicht van verschillende WILDLANDS arrangementen die de Drentse ondernemers hebben aangeleverd. Deze pagina heeft (t/m 30 september 2016) 48.800 paginabezoeken gehad. Hiervan hebben 34.900 bezoeken doorgeklikt naar de verschillende WILDLANDS arrangementen op de pagina.

21


Geografisch bezoek aan drenthe.nl

Drenthe Online

459.410

12%

Jan t/m sept 2016

6%

1%

Unieke bezoekers

36,78%

Jan t/m sept 2015 - 335.878

32%

Paginaweergaven Jan t/m sept 2016

15%

2.010.512

8%

4%

25,81%

6%

9%

Jan t/m sept 2015 - 1.598.076

Meest bezochte pagina

2%

Jan t/m sept 2016

Evenementen kalender

154.490

307%

TIP

meld je evenement(en) altijd aan via drenthe.nl/ondernemers

Waarvoor gebruikers onze site bezoeken

Fietsen

Totale bereik

12.418.513

61%

36%

Betaald bereik

Jan t/m sept 2016

Drenthe doet wat met je

36.726 Januari 2016 - 27.067

Organisch bereik

Jan t/m sept 2015 - 1.672.934

Evenementen Dagje uit

September 2016

Jan t/m sept 2015 - 7.719.298

2.184.516

Routes

Aantal likes

Jan t/m sept 2016

22

5%

1%

Jan t/m sept 2015 - Evenementen kalender 37.950

Jan t/m sept 2016

31%

10.233.997 Jan t/m sept 2015 - 6.046.364

69%

Natuurgebieden


Drenthe online

#Drenthe

im binnen een week ru ken 14.000 websitebezoe

jong gedaan

23


Fiets campagne 2016 feiten en cijfers Fietsen in Drenthe, mei Facebook

Online banners

impressies

impressies

2.356.758

0,19% CTR

250.623

0,13% CTR

321 clicks

4.417 clicks

FIETS SPECIAL

oplage

bereik

overnachtingen

500.000 1.700.000 129

FIETS SPECIAL

oplage

150.000

Fiets Zomer Drenthe, juni t/m augustus Fietsevenementen advertenties impressies

2.520.050 Video advertenties impressies

600.852 Online banners impressies

203.374

RectangleFietsen impressies

104.678

Pre-Roll RTL Gemist impressies

GEMIST

137.212 Rectangle Vrije Tijd impressies

nieuwsbrief

104.552

impressies

TV COMMERCIAL

aantal kijkers in miljoenen...

bereik

Advertorial

Aanjager ANWB Fietsen

oplage

impressies

21.221 93.000

6.068.205

bereik

bereik

7.157.370 Website bezoek Drenthe.nl/fietsen pagina bezoekers

20.114 Drenthe.nl/fietszomer

pagina bezoekers

11.486 24

85.647

Drenthe doet wat met je

Aanjager ANWB Vrije Tijd impressies

11.613

11.243


Campagnes om provincie stevig in de markt te zetten Drenthe, vijfsterren fietsprovincie!

Marketing Drenthe streeft er samen met diverse partners naar om Drenthe als dĂŠ fietsprovincie neer te zetten. Vorig jaar is hier al mee gestart en in 2016 is gezamenlijk met het Fietsbureau Drenthe nog steviger ingezet op deze missie. Drenthe is ten opzichte van andere provin-

aandacht te brengen. Fietsroutes, ar-

De focus lag bij deze campagne op de vele

cies bovengemiddeld populair als het gaat

rangementen en evenementen zijn via

fietsactiviteiten gedurende de zomerperi-

om fietsen. Daarnaast zijn er dit jaar vele

verschillende kanalen gecommuniceerd.

ode in Drenthe. De Fiets Zomer Drenthe

projecten rondom fietsen gestart en een

Deze campagne is vooral online ingezet op

campagne is breed weggezet, namelijk

aantal prachtige fietsevenementen geor-

Facebook en bannering op diverse doelge-

via een tv-commercial bij RTL en de STER

ganiseerd. Ook beleidsmatig is er volop

richte om zowel bereik als clicks naar de

(rondom de Tour de France), Facebook,

aandacht voor fietsen. Kortom, een goed

website te genereren Ook is een adverto-

bannering, een pre-roll bij RTL Gemist

moment om Drenthe weer als dĂŠ fietspro-

rial geplaatst in de Fietsspecial van het AD

en diverse communicatiemiddelen van de

vincie in de markt te zetten. Graag nemen

en de Fietsspecial van de ANWB.

ANWB. Een zomer vol landelijke aandacht

wij u mee in de campagnes die we rondom

voor fietsen in Drenthe.

dit thema gerealiseerd hebben.

Fiets Zomer Drenthe, juni t/m augustus

Fietsen in Drenthe, mei

Vanaf juni was er opnieuw veel aandacht

In mei is gestart met een landelijke cam-

voor het fietsen in Drenthe, ditmaal onder

pagne om fietsen in Drenthe onder de

de noemer Fiets Zomer Drenthe.

25


26

Drenthe doet wat met je


Behind the scenes Opnames voor tv-commercial en online video

Dat je prachtig kunt fietsen in Drenthe is een gegeven. Maar hoe laat je dit op een mooie, diverse en avontuurlijke manier zien? Dat was de uitdaging waarvoor het team van Marketing Drenthe zich gesteld zag in de opstartfase van de fietscampagne. We geven u graag een kijkje achter de schermen. Begin juni zijn er opnames gemaakt voor

er voor de dynamiek ook gebruik gemaakt

ve fietsers op de Drentse heide vastgelegd

de tv-commercial en online video. Op

van GoPro’s en een drone.

om de eerste zonnestralen mee te pakken

verschillende locaties werd er gedraaid

voor de juiste lichtval. Je zou denken dat je

om diverse fiets-disciplines onder de

Diverse fotoshoots hebben plaatsge-

rond dit tijdstip rustig je gang kunt gaan,

aandacht te brengen. Van een achtervol-

vonden in Drenthe voor advertenties in

zonder teveel bekijks. Maar dat liep toch

ging op de nieuwe wielerbaan in Assen tot

kranten, magazines, Facebook, de website

iets anders‌ Het blijft wel Drenthe!

mountainbiken in de bossen bij Taribush

en brochures. Voor dag en dauw werden

in Lheebroek. Tijdens de opnames werd

mountainbikers, wielrenners en recreatie-

27


Rondje Drenthe, zomervakantie 2016

Hoe raak je in Drenthe verzeild en wat verwacht je ervan? Wat maakt de provincie voor jou of je gezin zo aantrekkelijk? Marketing Drenthe maakte een rondje langs de campings en sprak met gasten die hun vermaak ver én dichtbij huis vonden. ‘Voor de kinderen is er veel te doen’ Bianca (43), Arthur (43), Carice (8) en Karlijn (9) Akkermans uit Cuijk ‘De eindeloze fietsmogelijkheden waren aanleiding om voor Drenthe te kiezen. We logeren hier twee weken in een heidelodge op Camping De Wiltzangh. Vanmiddag gaan we speelboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold. Via de fietsknooppunten, omdat je dan over de mooiste paden komt. De hunebedden vinden we speciaal en voor de kinderen is er heel veel te doen. Het Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen, is een echte aanrader! We kiezen vooral vakanties uit waarbij voor de kinderen veel buiten te doen is. Het zijn thuis geen buitenkinderen maar juist in de vakanties proberen we dat te stimuleren.’

‘In een hutje op de hei, prachtig’ Niene (3), Mara (1,5), Femke (35) en Ronald (38) uit Utrecht ‘We zijn voor de eerste keer in Drenthe op vakantie. Het is hier heerlijk rustig en we gaan nu de omgeving op de fiets verkennen. Wat ons opvalt, is dat het hier zo heerlijk chill is. Gisteren zijn we naar een natuurlijke zwemplas geweest. In de Randstad moet je een plekje zoeken, maar hier is nog alle ruimte. We hebben niet speciaal voor Drenthe gekozen, maar wilden letterlijk een hutje op de hei. En die hebben we gevonden op Camping D’Olde Kamp in Ansen. Prachtig.’

‘We komen voor de Etstoeldag in Anloo’ Ton en Tineke ten Napel (68) uit Emmeloord ‘We hebben bewust gekozen voor een camping die ook camperplaatsen aanbiedt. We maken graag gebruik van de faciliteiten van de camping als camperaars en zijn speciaal gekomen voor de Etstoeldag in Anloo. We blijven in Drenthe zolang het weer goed is. De natuur, rust en de fietspaden zijn prachtig in Drenthe.’

28

Drenthe doet wat met je


‘Hier kun je genoeg reeën spotten’ Jolanda (36) en haar gezin uit Friesland ‘Hoe relaxed kan het zijn; voor m’n safaritent een boek te lezen met een kopje thee erbij. Maar alle gezinsleden vermaken zich op Camping De Torentjeshoek in Dwingeloo. De jongste twee kinderen slapen en de oudste twee zijn met het animatieteam op pad. We komen uit Friesland en zochten een safaritent voor zes personen, een beetje in de buurt van thuis. De kinderen vermaken zich prima ook met het slechte weer. Ik ben helemaal gek van reeën, nou die kun je hier genoeg spotten. Ook de huifkartocht heeft indruk op ons gemaakt. We hebben nog een dag gewinkeld in Meppel. Ja, er is hier genoeg te beleven.’

‘Fietsen of wandelen is hier fantastisch’ Sietse (59) en Marianne (54) Hansma uit Boelenslaan ‘We zijn voor de eerste keer in Drenthe op vakantie. Het is hier heerlijk rustig en we gaan nu de omgeving op de fiets verkennen. Wat ons opvalt, is dat het hier zo heerlijk chill is. Gisteren zijn we naar een natuurlijke zwemplas geweest. In de Randstad moet je een plekje zoeken, maar hier is nog alle ruimte. We hebben niet speciaal voor Drenthe gekozen, maar wilden letterlijk een hutje op de hei. En die hebben we gevonden op Camping D’Olde Kamp in Ansen. Prachtig.’

29


Even voorstellen De vier nieuwe projectleiders provincie Drenthe

Ina Roelfs

Marc Kocken

“Een voorrecht om filevrij

“Tot mezelf komen in een

naar m’n werk te fietsen”

historisch rijk en natuurlijk decor”

Projectleider Programma Op Fietse,

Projectleider

fietsnetwerk

vermarkten Drents erfgoed

Even voorstellen Ina Roelfs, ik woon in de mooie gemeente Aa en

Even voorstellen Marc Kocken (51), woonachtig in Bemmel. Van

Hunze en werk sinds mei voor de provincie Drenthe.

huis uit archeoloog en aansluitend een toeristische opleiding

Wat sprak je het meest aan in deze functie? De ambitie om

gevolgd. Werkzaam geweest bij overheden en in het bedrijfsle-

Drenthe op de kaart te zetten als de beste fietsprovincie van

ven, veelal op het snijvlak van erfgoed, benutting, verbeelding en

Nederland en op deze wijze werkgelegenheid te creëren en meer

toerisme. Sinds mei 2016 aan de slag bij de Provincie Drenthe als

mensen fietsplezier te laten beleven.

projectleider voor het vermarkten van het Drents erfgoed.

Welke doelen heb je jezelf gesteld? Dat er een kwaliteitsimpuls

Wat sprak je het meest aan in deze functie? Drenthe is een pro-

komt voor de fietsinfrastructuur die bijdraagt aan de versterking

vincie met een rijke historie en veel verhalen die nog relatief

én het behoud van Drenthe als 5 sterren-fietsprovincie. En dat er

onbekend zijn bij een groot publiek. De ambitie van de provincie

een sterkere verbinding komt tussen de thema’s recreatie, sport

om die rijke historie in te zetten om een betere toeristische

en gezondheid, verkeer, toerisme en economie.

bestemming te worden, sprak mij zeer aan. Als middel wordt het

Wat heb je in ieder geval gerealiseerd na 2 jaar? Ik streef ernaar dat partners gezamenlijk meerdere 5 sterren-fietsroutes reali-

Strategisch Narratief ingezet. Iconische verhaallijnen als basis voor toeristische productontwikkeling en marketing.

seren en dat meer mensen gaan fietsen en fietsplezier beleven.

Welke doelen heb je jezelf gesteld? Het in co-creatie tot stand

Daarnaast wil ik ook graag samen met de ondernemers mooie en

brengen van het Strategisch Narratief is mijn opdracht. Deze

nieuwe fietsproducten/arrangementen aanbieden aan de fietsers

opdracht is voor mij geslaagd als verschillende (markt)partijen

in Drenthe.

met het erfgoed aan de slag gaan en daarmee nieuwe doelgroe-

Wat doet Drenthe met je? Drenthe is een geweldige provincie om te wonen. Ik kan er mijn favoriete sporten - mountainbiken

pen aan weten te boren om Drenthe als (vakantie)bestemming te kiezen.

en hardlopen - ten volle beleven. Ook vind ik het een voorrecht

Wat heb je in ieder geval gerealiseerd na 2 jaar? Het Strategisch

om zonder files door een prachtige omgeving elke dag naar mijn

Narratief.

werk te kunnen fietsen; dit maakt dat ik zonder stress en vol

Wat doet Drenthe met je? Drenthe geeft mij een gevoel van

energie aan de slag ga.

onthaasten, oorspronkelijkheid en tot mezelf komen in een rijk

Wat is je favoriete plekje in Drenthe? Het gebied rondom Rolde,

historisch en natuurlijk decor.

vooral richting Kampsheide en Balloërveld.

Wat is je favoriete plekje in Drenthe? Dat is een lastige vraag. Ik ontdek nog wekelijks mooie plekjes, met en zonder erfgoed…. Stel die vraag nog maar een keer over twee jaar.

30

Drenthe doet wat met je


Saskia Kort

Dennis Schomaker

“Favoriet? De Onlanden,

“Drenthe? Dat is mijn thuis”

’s ochtends vroeg in ’t zonnetje” Projectleider

Projectleider

verblijfsrecreatie en

Programma Op Fietse,

toerisme Zuid West Drenthe

fietsevenementen

Even voorstellen Saskia Kort. Ik werk sinds kort bij de provincie

Even voorstellen Dennis Schomaker (40), geboren en getogen

als projectleider ontwikkeling verblijfsrecreatie en toerisme in

Drent, woonachtig in Emmen. De afgelopen 15 jaar als sport-

Zuidwest-Drenthe. Mijn achtergrond ligt bij ruimtelijke ontwik-

marketeer landelijk gewerkt bij Univé en KNSB. Sinds april 2016

keling en projectmanagement. Ik startte mijn loopbaan bij de

werk ik als projectleider Versterken Fietsevenementen in het

provincie Drenthe, dus ben niet helemaal nieuw binnen de orga-

programmateam Op Fietse.

nisatie. Daarna heb ik bij diverse (semi) overheden, internatio-

Wat sprak je het meest aan in deze functie? De ambitie om er-

nale organisaties en het Kadaster gewerkt.

voor te gaan: Drenthe wil De Fietsprovincie zijn!

Wat sprak je het meest aan in deze functie? Het ontwikkelen van

Welke doelen heb je jezelf gesteld? Ik wil graag dat fietsen meer

de verblijfsrecreatiesector vraagt een brede integrale blik en oog

opvalt en dat Drenthe dankzij fietsen meer opvalt.

voor de (belangen van de) diverse betrokken partijen. Er liggen kansen voor kwaliteitsverbetering en ik zie er naar uit om hier samen met o.a. de sector en de gemeenten mee aan de slag te gaan. Welke doelen heb je jezelf gesteld of wat heb je in ieder geval

Wat heb je in ieder geval gerealiseerd na 2 jaar? Een toekomstbestendige fietskalender met een gevarieerd aanbod voor de verschillende soorten fietsers. Wat doet Drenthe met je? Drenthe is mijn thuis.

gerealiseerd na 2 jaar? Met betrokken partijen komen tot een

Wat is je favoriete plekje in Drenthe? Dat is afhankelijk van het

aanpak voor de ontwikkeling van de sector, een aantal mooie

moment, het zijn er dus meerdere. Variërend van mijn hardloop-

projecten realiseren en hiermee (Zuidwest-) Drenthe nog aan-

rondje tot het nieuwe centrumplein in Emmen. Van Retropop tot

trekkelijker maken voor bezoekers.

Wildlands. En natuurlijk thuis, in Drenthe.

Wat doet Drenthe met je? Na enige jaren in het westen en in het buitenland te hebben gewoond voel ik me echt thuis in (de kop van) Drenthe. Het is hier heerlijk rustig, gecombineerd met een prachtige natuurlijk omgeving. En de stad is toch niet al te ver weg. Wat is je favoriete plekje in Drenthe? Moeilijk om aan te geven, want er is zoveel moois om uit te kiezen; maar in mijn directe omgeving in Noord-Drenthe natuurgebied De Onlanden, ’s ochtends vroeg in het zonnetje.

31


Uitgave

Marketing Drenthe

Interviews

Roelof Tienkamp en Jolanda de Kruyf

Fotografie

Marcel Juriaan de Jong, Gijs Versteeg, Eppo Karsijns, Marketing Drenthe

Lay-out

Gerdingopmaak

Marketing Drenthe, Brink 8 Assen, tel. 0592 - 79 24 20, info@marketingdrenthe.nl

drenthe.nl

Md nieuwsbrochure 02 2016 mail  

Marketing Drenthe Stichting Marketing Drenthe is in 2007 in opdracht van de Provincie opgericht. Marketing Drenthe is de afgelopen jaren ver...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you