Page 1

Oktober 2011

DE BERKUMER

Wijkvereniging Berkum

de verbindende schakel

www.wijkverenigingberkum.nl

www.vvberkum.nl

In dit nummer o.a.

Kinderboerderij, even bijpraten Overlast speeltuin Berkum 30+ swingavond komt eraan

VV Berkum gaat duurzaam Teamsupport weer actief!

39e Jaargang nummer 8


S C H O O N H E I D S S A L O N

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man • electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure • medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

Verkoop

V.O.F.

Reparatie - Onderhoud A.P.K. Keuringsstation

Kuyerhuislaan 15 8024 PCZwolle - Berkum Tel: 038-4532846

Schadeherstel ook in samenwerking met uw verzekeringsmaatschappij

TWEEWIELERS Bromfietsen YAMAHA HONDA PEUGEOT TOMOS VESPA

Fietsen RALEIGH UNION SPARTA GAZELLE

Vechtstraat 15 8021 AS Zwolle Tel. 038 - 4544287

NIEUWLEUSEN

BERKUM


Eindredactie Administatie en adv. verzorging Verspreiding Ontwerp en druk

Hetty Bruins, Vossiuslaan 1 % 452 55 33 S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 % 750 47 58 J. Dingerink, Dennenlaan 16 % 453 16 50 Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26 % 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag: wijkbladberkumer@hotmail.com

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum en wordt in Berkum en de omringende buitengebieden verspreid. Het is een gezamenlijke uitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supportersvereniging Berkum. Kopij voor de volgende Berkumer dient vóór de 10e van de maand in het bezit te zijn van de redactie, op emailadres: wijkbladberkumer@hotmail.com

Kopij van niet deelnemende verenigingen of instanties kunnen tegen betaling geplaatst worden. De redactie houdt zich het recht voor om kopij zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. In geval van geschillen is het redactie reglement op te vragen bij de voorzitters van de Wijkvereniging of de Voetbalvereniging.

Activiteitenagenda 29 september

Psalmenavond De Hoofdhof

01 oktober

Berkum als Theater

11 oktober

Workshop ketting maken De Weijenbelt

29 oktober

30+ swingavond De Weijenbelt

Het Diabetesfonds zoekt collectanten in Berkum Wilt u zich inzetten als collectant in de week van 30 oktober t/m 5 november 2011, geef u dan op bij: Rianne van Surksum (wijkhoofd Berkum), 0627266449


Wijkvereniging Berkum www.wijkverenigingberkum.nl Wijkgebouw “De Weijenbelt� Campherbeeklaan 82 % 453 74 09 Rabobanknummer 377315265 De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Reina Storms - % 453 92 39 - verenigingszaken@wijkverenigingberkum.nl Hans Kempenaar - % 454 59 09 - info@wijkverenigingberkum.nl Bert Boonk, vanaf 1 november Johanna Bos - % 453 81 62 - evenementen@wijkverenigingberkum.nl Linda Meijer - % 785 06 86 - jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl Gerard van Dorp - % 454 42 58 Beheer speeltuin : Bernard Haverink - % 454 05 90 Beheer dierenweide: Rineke de Graaf - % 454 42 10 Ledenadministratie : ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl Voorzitter a.i. Secretaris Penningmeester Bestuursleden

: : : :

Nieuwe visie wijkaccomodaties neergelegd bij College in september Meerdere jaren is er al overleg over de nieuwe visie wijkaccommodaties tussen bestuursleden van de wijkvereniging Berkum en wethouders Dannenberg en Vedelaar en beleidsmedewerkers van de gemeente Zwolle. De wethouders zijn bij ons geweest in de Weijenbelt. Zij wilden ook ons geluid horen betreffende problematiek en onze zorg in verband met de nieuwe visie wijkaccommodaties. Overleg met raadsfracties heeft in het verleden geresulteerd dat wij ervoor hebben gezorgd dat de fracties van de CU en VVD een motie hebben ingediend bij het college voor meer onderzoek bij de wijkaccommodaties. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en er is inmiddels een concept neergelegd bij het college. Wij zijn punten tegengekomen die nadelig kunnen uitvallen voor de wijkvereniging Berkum en de Weijenbelt. Het bestuur heeft inmiddels naar

alle fracties gereageerd, de zorg uitgesproken en aangegeven dat wij graag de discussie willen aangaan. Bij de eerstkomende raadsvergadering die gaat over de visie wijkaccommodaties zullen wij inspreken en onze visie laten horen. Wij zullen er alles aan doen om de wijkaccommodatie en de wijkvereniging veilig te stellen. Tevens hebben wij binnenkort een gesprek met wethouder Gerrit Piek over onze gymzaal. Wij hebben een maatschappelijke verantwoording om onze gymzaal in optimale staat in stand te houden voor onze basisscholen en ook andere clubs die willen sporten in onze gymzaal. Wij houden u op de hoogte van het vervolgproces. Reina Storms, voorzitter a.i. wijkvereniging Berkum


Woning verkopen? Zelle makelaars heeft al meer dan 30 Uw juiste partner voor:

jaar ervaring

in onroerend goed.

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Bel voor meer informatie/ een vrijblijvende offerte.

Baekelandstraat 8 8013 ND Zwolle Tel. (038) 453 26 55 Fax (038) 453 28 56

BEL SNEL: 038 4228383 Hoevebrink 2 8034 PZ Zwolle Tel. (038) 4228383-email:zelle@planet.nl

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis


Overlast speeltuin Berkum Al enkele maanden hebben wij overlast van jongeren in de speeltuin die de speeltuin gebruiken als samenkomst plaats. Op zich is dit geen probleem, ware het niet dat ze altijd een puinhoop achter laten. Lege blikjes, wietzakjes, chipszakken, enz, maar het meest ergerlijke is dat ze bierflesjes kapot gooien met alle gevolgen van dien. Regelmatig zijn zij op hun gedrag aan gesproken, maar dit heeft helaas niet geholpen. Wij hebben hulp gezocht bij onze wijkagent Eddy Janssen. Hij is ook regelmatig geweest en heeft inmiddels wel in beeld wie de boosdoeners zijn. Al vele jaren stoppen vrijwilligers zoals Harry de Goede, Ben Zweers, Ruud vd Wetering en de beheerder Bernard Haverink er veel tijd in om de speeltuin er goed en veilig uit te laten zien. Dit alles voor de kinderen en vaders en moeders en niet te vergeten opa’s en oma’s. Bernard Haverink heeft zelfs extra prullenbakken geplaatst, maar helaas wensen deze jongelui hier geen gebruik van te maken. Het is nu zelfs zover dat, na de zoveelste keer

dronken en totaal onaangepast jongelui aangetroffen te hebben en een vreselijke rotzooi, onze beheerder het bijltje erbij neer heeft gegooid. Het is zo triest dat iemand die zich zo inzet voor de speeltuin waar onze kinderen en kleinkinderen spelen ermee stopt, omdat er een paar lamzakken zijn die zich nergens wat van aantrekken. Wij gaan er zeker mee verder om deze types uit onze speeltuin te weren. Daar hebben we ook de bewoners van Berkum bij nodig. Mocht u deze jongelui in de speeltuin aantreffen, schroom niet en spreek hen aan op hun gedrag. Hoe meer bewoners dit doen, hoe ongemakkelijker de jeugd zich gaat voelen. De speeltuin hebben wij een paar jaar terug met pijn en moeite weer kunnen invullen door subsidies en fondsen, nadat hij was afgekeurd volgen de nieuwe Europese normen. We zijn trots dat wij zo’n speeltuin hebben in Berkum. Willen wij Berkum gezellig en mooi houden, dan hebben wij vrijwilligers nodig om al dit moois in stand te houden. Laat graag weten of u ook wat wil betekenen in Berkum. Reina Storms, voorzitter a.i. wijkvereniging Berkum

Bingo Berkum Er wordt in 2011 gespeeld op de volgende data: ns 30 september 2011 zie t To n 14 oktober 2011 t i bel ijen 28 oktober 2011 e W De 11 november 2011


Hier kan uw advertentie komen! Mail naar wijkbladberkumer@hotmail.com
Kinderboerderij Berkum Beheerder : Rineke de Graaf, tel. 4544210 Openingstijden : wo middag en zo middag van 15.00 uur tot 17.00 uur

Even bijpraten……… Het laatste bericht van de Kinderboerderij (De Berkumer van afgelopen mei) had als thema: ‘in blijde verwachting’. Graag vertellen wij u wat hiervan is geworden. De (bruine) Soay-schapen hebben 7 lammeren gekregen, allemaal gezond en wel. De 3 Schoonebeker schapen hebben dit seizoen slechts 1 lammetje geworpen. De witte geit Gerda daarentegen heeft 3 geitjes ter wereld gebracht; de bruine geit Dropje heeft de kinderboerderij met 2 kleurige nakomelingen verrijkt. Verder zijn er nog kuikens (kip en kalkoen) geboren. Groei (van de veestapel) is mooi, maar kent zijn grenzen. En daarom is een aantal dieren verkocht. Uitgangspunt hierbij: verkoop aan een vertrouwd adres. De ezelveulens Cecilia en Nicolaas zijn –gezamenlijk- aan een kinderboerderij verkocht. Onze ezelhengst Jobje is ‘verhuisd’ naar een zorgboerderij in Ermelo. Verder zijn 2 lammeren (bokjes) verkocht, ook aan een zorgboerderij. De Schoonebeker schapen zijn uit logeren aan de Boerendanserdijk; over een paar maanden zijn ze weer thuis, op de kinderboerderij. De Kinderboerderij ontving in de afgelopen periode € 450; de gevers zijn de Rommelmarkt en een gulle NN. Hartelijk dank voor deze bijdragen. Terwijl ik dit schrijf zijn ‘ze’ druk bezig met het aantrekkelijker maken van een bezoek aan de Kinderboerderij. Wij nodigen u graag uit om de aanpassingen te bekijken. Ente van der Meer

Ketting maken De trend voor het komende seizoen op het gebied van sieraden blijft het dragen van een lange kralenketting. Tijdens de workshop op 11 oktober stelt u met Birgit van Birgit Beads een ketting samen naar eigen ontwerp en passend bij uw kleding. De kosten voor deze avond bedragen 17,50 euro, dit is inclusief een kopje koffie. U kunt zich aanmelden bij Johanna Bos via johbos@home.nl of via 06-52065656 Workshop : Ketting maken Waar : in de Weijenbelt Wanneer : dinsdag 11 oktober om 19.30 uur


@^cYZgZc\gdZ^ZcW^_9ddb^_c @^cYZgdekVc\ZcEZjiZgheZZaoVaZclll#Yddb^_c#ca

9ddb^_c^hdcYZgYZZa kVcIgVkZgh


ZATERDAG 29 oktober

swingfeest voor 30+ deze avond wordt verzorgd door

DJ Etienne La Faye

Berkum Blues Night maken. Beide bands zijn wijd en zijd in den lande bekend en hebben een vaste schare van fans opgebouwd. Afwisselend verzorgen ze deze avond optredens. Double B staat voor Bluefinger Blues en hebben recent een nieuwe cd uitgebracht. The Greyhound Blues Band hebben hun oorsprong in Drenthe, maar treden in binnen- en buitenland regelmatig op, daarbij begeleiden ze vaak authentieke bluesmuzikanten. Na het grote succes van afgelopen voorjaar, waarin de Veldman Brothers een heerlijke bluesavond hebben verzorgd, nu de tweede Berkum Blues Night in de Weijenbelt. Voor de eerste Berkum Blues Night kwamen de liefhebbers echt van heinde en verre om te genieten van muziek, een drankje een lekker kletsen. Zaterdagavond 12 november is het weer zover. De Zwolse band Double B en The Greyhound Blues Band gaan er gezamenlijk een fantastische blues night van

De zaal is open om 20.30 uur en de bands beginnen rond 21.00 uur te spelen. Entreeprijs aan de zaal is â‚Ź7,50, in de voorverkoop (in de Weijenbelt en bij Plato) betaalt u â‚Ź6,- Wij hopen dat de Berkum Blues Night uit zal groeien tot een halfjaarlijks festijn met veel bluesmuziek in een gezellige sfeer. Peter van Oosten, Bernhard Bouwhuis en Bert Dijkstra

Zaden halen Tijdens de open tuinendag zijn er mensen geweest die hebben gevraagd naar zaad van een lila bloeiende gevulde papaver, schalei en kaardebol. De zaden zijn geoogst en

verpakt en kunnen op zaterdag afgehaald worden aan de Berkenlaan 26. De zakjes met zaad liggen in een doos bij de plantjes verkoop.


Korte terugblik Oranjeweek Kijk op www.wijkverenigingberkum.nl voor meer De aftrap voor het Oranjefeest was dit jaar op maandagavond met een duo concert van het Zwols Mannenkoor en vocal group ‘Goed Gebekt’. De grote zaal van de Weijenbelt was goed gevuld met belangstellenden die graag kwamen luisteren naar de beide koren.

Salverda Jeugdloop 2011 Dit jaar hebben maar liefst 197 Berkumse kinderen mee gedaan aan de traditionele jeugdloop!. De jeugdloop, die eerder kinderprestatieloop werd genoemd, is van naam veranderd vanwege onze nieuwe sponsor Salverda. Dankzij de sponsoring kregen alle deelnemende kinderen weer een mooie medaille. De winnaars per categorie zijn: Groep 1 – meisjes: 1. Vera Beijer

2.23 m

Groep 4 – meisjes: 1. Ilse Roepers

1.22 m

Groep 1 – jongens: 1. Sam Tijhaar

1.53 m

Groep 4 – jongens: 1. Niels Hilbrands

1.19 m

Groep 2 – meisjes: 1. Mette van Dijk

1.45 m

Groep 5 – meisjes: 1. Bo Leeflang

3.06 m

Groep 2 – jongens: 1. Ivan Zahid

1.35 m

Groep 5 – jongens: 1. Alex van Hoesel

2.39 m

Groep 3 – meisjes: 1. Loren Hageman

1.32 m

Groep 6 – meisjes: 1. Elian v.d. Griendt

3.00 m

Groep 3 – jongens: 1. Govert Lensink

1.33 m

Groep 6 – jongens: 1. Lars van Gerner

2.50 m

De skeelerrace was er ook dit jaar voor groep 7 en groep 8. Voor groep 7 deden Casper, Mathijs, Thomas en Brian mee voor de Campherbeekschool en Jeroen, Simon, Larisse en Susanne voor de Duyvencamp. In een mooie race wist de Duyvencamp met een tijd van 5.22 m de Campherbeek te verslaan (5.37 m) en won daarmee de wisselbeker. Voor groep 8 deden voor de Campherbeek Sivan, Renee, Jens en Nikki mee en wonnen met een tijd van 5.17 m. De Duyvencamp had Jan, Robert, Glory en Claude als deelnemers en zij verloren mede door een ongelukkige val van Glory (6.51 m). Daarmee won de Campherbeek de wisselbeker voor groep 8.


Green Hands -TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

-Voor al uw tuinonderhoudTel: 0616766944 / 0616800932 E-mail: info@greenhands.nl Website: www.greenhands.nl

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers” Kwaliteit in vlees en vleeswaren 8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 79 8024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Boertjes

Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Nieuwsgierig Voor aankoop en verkoop. naar Voorde u. waarde van uw woning? Dekomen eerste stap? Onze bij vrijblijvende Wij vrijblijvend u langs waardebepaling. Gratis. voor een waardebepaling!

BoertjesHorst makelaardij Boertjes Makelaardij Zwolle Thomas a Kempisstraat 9 M.C. Horst RMT Hanzelaan Zwolle 8021 BG246, Zwolle T038-4216164 038-4216164 Einfo@boertjeshorst.nl zwolle@boertjes.nl W www.boertjes.nl www.boertjeshorst.nl makelaardij taxaties advies hypotheken


Kinderrommelmarkt De kinderen die woensdagmiddag mee deden aan de kinderrommelmarkt hebben goede zaken kunnen doen. Vele bezoekers struinden langs de kleedjes met de daarop uitgestalde verkoopwaar. Op een paar plekken na waren alle 110 ‘verkoopvakken’ gevuld. Seniorenmiddag Tijdens de seniorenmiddag zat de zaal in De Berkumstede afgeladen vol, zeker 150 senioren kwamen luisteren naar shantykoor ‘De Stuwzangers’. Spijkerbroekhangen Ondanks de frisse wind hebben 80 kinderen zich opgegeven om boven de Vecht aan een spijkerbroek te hangen. Er zijn twee fantastische winnaars naar voren gekomen met een tijd die bij alle vorige edities niet is gehaald: Sem Leeflang (2,04 minuten) en Jasper Bos (2,41 minuten).

Spelletjesochtend Ruim 250 kinderen hebben zich uit-geleefd bij de Amerikaanse rodeostier, een cowboyspringkussen, goudklompjes zoeken, hoefijzer werpen, marshmallows roosteren, schmink, cheer-leaderworkshops en niet te vergeten de stormbaan. Er was zelfs een Amerikaanse Lincoln-bolide aanwezig waar de kids mee op de foto konden. Met het oplaten van de vele ballonnen werd de Amerikaanse spelletjesochtend feestelijk afgesloten.

Actie* ontworming 3+1

Kom naar de Open Dag op 8 oktober!

(4 halen = 3 betalen)

vlooienmiddelen 5+1 (6 halen = 5 betalen)

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20 * Actie geldt tijdens de open dag & rest maand oktober

www.de5olifanten.nl


Installatiebedrijf

Theo Beltman Gas-, Water en *Erkend Elektra-installateur *Lood en Zinkwerken en *Rioleringen Dakbedekkingen

Herfterlaan 75 - 8026 RE Zwolle Tel. 038 - 4542404 Fax. 038 - 4549414

C1000 versmarkt voordeelmarkt

EIGENHAARD IS GOUDZWAARD

Coen van Brummen Campherbeeklaan 54a, 038-4532054 Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur do. / vrij. 8.30 - 20.00 uur zat. 8.30 - 17.00 uur

T.P.G. Servicepunt

Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-423058

H. Smeengekade 8 8011 AK Zwolle 038-4297600

www.goudzwaard.nl


Streetdance 8 - 10 jaar m Bodyshape 50+ w Streetdance 12 t/m 16 jaar w Zumba ! d Streetdance 12 t/m 16 jaar d

Campherbeeklaan 52 8024 BZ Berkum Tel.: 453 15 18 Fax: 038 - 452 94 32

vispoortenplas 1-3 zwolle, 038 4215817, www.voorogen.nl

W. PLATENKAMP Speciaalzaak in groenten, fruit en rauwkostsalades. Het adres voor uw fruitmand.

U vind de V&D in het centrum van Zwolle, op een steenworp afstand van ons.

VELDMAN / Schilderwerken Vraag vrijblijvend een offerte aan. Erasmuslaan 6 8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877 Mob: 06 - 53716731 E- mail: janveldman@kpnplanet.nl jan.veldman@ziggo.nl

Hang & sluitwerk De Klink Beveiligingen Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44 Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: info@deklinkzwolle.nl • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Veilig Wonen, Prettig Wonen!


Voetbalvereniging Berkum Ledenadministratie : Eindredactie : Website : Teletekstpagina :

J. Tijhaar - % 453 56 25 Michiel Scheper - % 06 19 18 07 98 www.vvberkum.nl RTV Oost - pagina 451

Programma 1e elftal VV Berkum Datum

Wedstrijd

Tijdstip

01 oktober 2011

Berkum - Flevo Boys

14:30

08 oktober 2011

Drachtster Boys - Berkum

14:30

15 oktober 2011

Berkum - VVOG

14:30

22 oktober 2011

Inhaalweekend

29 oktober 2011

CSV Apeldoorn - Berkum

14:30

Let op: in dit seizoen 2011-2012 vangen alle thuiswedstrijden van het 1e om 14:30 aan.

Fotograaf: Henry Dijkman (www.henrydijkman.nl)


DE KAASKOPPEN * Voor al uw haar en huid behandelingen.

IEDERE DONDERDAG BIJ HET WINKELCENTRUM IN BERKUM!!

* Voor het hele gezin.

TEL: 06-20000820/06-19412902

Vers, vriendelijk & voordelig!

* Makkelijk te bereiken met bus, auto en fiets (zie website). * Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur. Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrum Tel : 038-4218015

FILIPS klussenbureau Voor al uw klussen en onderhoudswerkzaamheden, zoals:

www.kapsalonhofstede.nI

Bolt Pierik Veldink BELASTINGADVISEURS

• schilderwerk • renovatie: o.a. badkamers • hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken • schilderijen ophangen tel: 06 26420890 / 038 4547681 email: filips-klussenbureau@live.nl

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle • Telefoon: 038 4540680 • Fax:038 4542816 E-mail: info@bpv-tax.com Website: www.bpv-tax.com

knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

Zalencentrum de Weijenbelt Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse activiteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden. Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunie’s, personeelsfeesten maar ook voor tentoonstellingen en exposities. Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen met alle faciliteiten. Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle -

%

(038) 453 74 09 - weijenbelt@hetnet.nl


Duurzaamheidsproject VV Berkum krijgt gestalte Het ziet ernaar uit dat ons clubgebouw meer gebruik gaat maken van de zonnewarmte. Nog dit jaar wordt ons fraaie clubhuis voorzien van 30 PV panelen. De schuine dakstructuur leent zich bij uitstek voor het aanbrengen van zonnepanelen. Het dak is naar het zuiden gericht en de hellingshoek is ideaal voor het opvangen van de zonnestralen. Het project is op gang gebracht door gedeputeerde Theo Rietkerk, die vorig seizoen te gast was bij de businessclub van Berkum en daar de toezegging deed dat Berkum een pilotproject voor sportverenigingen in Overijssel mocht optuigen. Onder de voorwaarde dat de gemeente ook mee zou doen. Gelukkig was ook wijkwethouder Dannenberg bereid om de club te steunen bij deze pilot. Sindsdien draaien we mee in het Zwolse duurzaamheidsprogram-

ma waar hoofdzakelijk gemeentelijke gebouwen in zijn opgenomen. Naast de samenwerking met provincie en gemeente is er ook een vruchtbare samenwerking ontstaan met onze sponsor de Energiewachtgroep. Samen met hen onderzoeken we de mogelijkheid om het vele warme water dat we nodig hebben te laten verwarmen door boilers op het dak. En als derde poot onder onze duurzaamheidproject hebben we ons aangemeld voor een proef met biogas op het bedrijventerrein ‘de Vrolijkheid’. Met name voor het nieuwe zwembad en Landstede worden plannen voorbereid voor een met biogas gestookte ketel. Omdat ons complex daar hemelsbreed slechts een paar honderd meter vandaan ligt zijn er mogelijkheden om ook in dat project te participeren

Vrijwilligersmakelaar Berkum Sinds de Zwolse clubs een convenant hebben ondertekend zijn de leden bij veel Zwolse clubs verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Bij Berkum proberen we de inzet van vrijwilligers zolang mogelijk op vrijwillige basis te realiseren. Eerst is daar de ‘wervingsmethode Berkum’ voor ontwikkeld en nu is het project ‘de vrijwilligersmakelaar’ (VM) opgezet. De VM probeert vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Aan alle leden gaan we (soms opnieuw) de vraag voorleggen wat men leuk vindt en waar men

goed in is. De vrijwilligersmakelaar heeft aan de andere kant goed zich op de taken die er binnen de vereniging zijn. Geleidelijk zal dat proces van vraag en aanbod plaatsvinden via internet, zeg maar een marktplaats.nl voor vrijwilligers. De vrijwilligersmakelaar is per 1 september begonnen met zijn ‘koppelingwerk’. Het bestuur van Berkum hoopt met deze aanpak voldoende vrijwillige vrijwilligers aan het werk te krijgen, zodat het verplichtend karakter zolang mogelijk kan worden uitgesteld.


Van ‘s Gravesandelaan 5 8024 DP Zwolle Tel. 038-4550197 Fax 038-4548574 G.s.m. 06-55362061 www.btotuinen.nl E-mail: info@btotuinen.nl

INSTITUUT VOOR STUDIEBEGELEIDING

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft een eigen studeerkamer. Alle vakken worden volledig overhoord door ervaren leerkrachten. Iedere moeilijkheid wordt uitvoerig behandeld. Voor nadere informatie:

Veerallee 29 - 8019 AD Zwolle Telefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIO WINKELCENTRUM 8021 CS ZWOLLE

“DIEZERPOORT” Tel: 038-4535539

DIEZERPLEIN 17 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCHAKELAAR-TWEEWIELERS@HOME.NL WEBSITE:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk. • Behangen • Winterkortingen • Vakkundig en kwaliteit

038 454 52 43 Essenlaan 10, Berkum


Mooiste pupillenhoofdveld van Nederland Sinds de Zwolse clubs een convenant hebben ondertekend zijn de leden bij veel Zwolse clubs verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Bij Berkum proberen we de inzet van vrijwilligers zolang mogelijk op vrijwillige basis te realiseren. Eerst is daar de ‘wervingsmethode Berkum’ voor ontwikkeld en nu is het project ‘de vrijwilligersmakelaar’ (VM) opgezet. De VM probeert vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Aan alle leden gaan we (soms opnieuw) de vraag voorleggen wat men leuk vindt en waar men goed in is. De vrijwilligersmakelaar heeft aan de andere kant goed zich op de taken die er binnen de vereniging zijn. Geleidelijk zal dat proces van vraag en aanbod plaatsvinden via internet, zeg maar een marktplaats.nl voor vrijwilligers. De vrijwilligersmakelaar is per 1 september begonnen met zijn ‘koppelingwerk’. Het bestuur van Berkum hoopt met deze aanpak voldoende vrijwillige vrijwilligers aan het werk te krijgen, zodat het verplichtend karakter zolang mogelijk kan worden uitgesteld.

TeamSupport ook in het nieuwe seizoen weer actief! Teamsupport is ook dit jaar weer volop bezig met verschillende projecten. VoetbalSpeciaal is op 7 september weer van start gegaan. VoetbalSpeciaal is voor kinderen die wegens een autisme spectrumstoornis (zoals ADHD, PDD-NOS), niet in de gelegenheid zijn om te voetballen binnen een reguliere setting. Er wordt momenteel door 10 kinderen elke woensdag van 16:00 -17:00 met veel enthousiasme getraind op het veld van de Mini-Arena. Ook wordt er dit jaar voor het eerst een start gemaakt met BERKUMFIT. BERKUMFIT is voor senioren die graag een balletje willen trappen maar niet in de gelegenheid zijn om dit in competitie verband te doen. Er wordt elke donderdag getraind van 20:00 -21:30 op veld 2. Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar: teamsupport@vvberkum.nl met sportieve groet, Saskia Westerhof


Algemene fysiotherapie Manuele therapie Bekkenbodem therapie Oedeemtherapie COPD www.fysiotherapieberkum.nl

Hier kan uw advertentie komen! Mail naar wijkbladberkumer@hotmail.com


Stichting Kringloop Zwolle Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 u di. t/m vr. 10-18 u za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

-

Gezichts- en lichaamsbehandelingen Manicure Gezichtsverzorging voor mannen Cadeaubonnen

Grotiuslaan 13 8024 XM Zwolle 038-4529100


De Distributie-Organisatie van de Stentor zoekt

MEDIATION Mediation bij onder andere:

bezorgers m/v leeftijd vanaf 15 jaar

in Zwolle (Berkum) Wat staat er tegenover?

Monique Knigge • Echtscheiding en NMI Mediator

omgangsregeling

• Een prima maandelijkse vergoeding • Na drie maanden bezorgen een premie van 50,• Gratis de Stentor lezen • En vele leuke dingen (kijk snel op www.bezorgers.nl)

Aanmelden: de Stentor, Afdeling Distributie mevrouw A. Eskens, Tel: 038-4559471 E-mail: A.Eskens@destentor.nl of www.bezorgers.nl Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren

Dé plek voor uw kind Dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang

Wat aandacht krijgt groeit

Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Dokter Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, T 038 4222766, info@allio.nl

www.allio.nl

• Conflicten in familierelaties

Kloosterbrink 13 • Arbeidsconflicten 8034 PT Zwolle Tel. 06 282 059 47 • Burenruzies www.kniggemediation.nl E-mail: info@kniggemediation.nl


Berkumer 8 - okt 2011  
Berkumer 8 - okt 2011  

Berkumer 8 - okt 2011