Page 1

DE BERKUMER Maart 2012 40e Jaargang nr. 3

Wijkvereniging Berkum

www.vvberkum.nl de verbindende schakel www.wijkverenigingberkum.nl

Laatste keer knutselen Pasen: paasstuk, optocht en wandeltocht Pascal Diender terug bij VV Berkum


S C H O O N H E I D S S A L O N

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man • electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure • medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

Verkoop

V.O.F.

Reparatie - Onderhoud A.P.K. Keuringsstation

Kuyerhuislaan 15 8024 PCZwolle - Berkum Tel: 038-4532846

Schadeherstel ook in samenwerking met uw verzekeringsmaatschappij

TWEEWIELERS Bromfietsen YAMAHA HONDA PEUGEOT TOMOS VESPA

Fietsen RALEIGH UNION SPARTA GAZELLE

Vechtstraat 15 8021 AS Zwolle Tel. 038 - 4544287

NIEUWLEUSEN

BERKUM


Eindredactie Administatie en adv. verzorging Verspreiding Ontwerp en druk

Hetty Bruins, Vossiuslaan 1 S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 J. Dingerink, Dennenlaan 16 Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26

% 452 55 33 % 750 47 58 % 453 16 50 % 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag: wijkbladberkumer@hotmail.com

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum en wordt in Berkum en de omringende buitengebieden verspreid. Het is een gezamenlijke uitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijkvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supportersvereniging Berkum. Kopij voor de volgende Berkumer dient vóór de 10e van de maand in het bezit te zijn van de redactie, op emailadres: wijkbladberkumer@hotmail.com

Kopij van niet deelnemende verenigingen of instanties kunnen tegen betaling geplaatst worden. De redactie houdt zich het recht voor om kopij zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. In geval van geschillen is het redactie reglement op te vragen bij de voorzitters van de Wijkvereniging of de Voetbalvereniging.

Activiteitenagenda 2 maart 5 maart 6 maart 11 maart 17 maart 20 en 21 maart 26 maart 31 maart 31 maart

Kledinginzameling Ichtuskerk Knutselclub De Weijenbelt Workshop Cup Cakes maken De Weijenbelt Drieklank Sing-in Ichthuskerk Open Dag van de Zorg Berkumstede Workshop Paasstuk maken De Weijenbelt Themamiddag “Dementie” Berkumstede (14.00 - 16.00 uur) Palmpasenoptocht De Weijenbelt 30+ avond De Weijenbelt

Bingo Berkum Er wordt in 2012 gespeeld op de volgende data: 2 maart 2012 16 maart 2012 30 maart 2012

3

ns

zie Tot De

t in bel ijen e W


4


Wijkvereniging Berkum www.wijkverenigingberkum.nl Wijkgebouw “De Weijenbelt� Campherbeeklaan 82 % 453 74 09 Rabobanknummer 377315265 De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Reina Storms - % 453 92 39 - verenigingszaken@wijkverenigingberkum.nl Hans Kempenaar - % 454 59 09 - info@wijkverenigingberkum.nl Bert Boonk Johanna Bos - % 453 81 62 - evenementen@wijkverenigingberkum.nl Linda Meijer - % 785 06 86 - jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl Gerard van Dorp - % 454 42 58 Ledenadministratie : Gineke Borger - ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl Webmaster : Jenny en Jan Jansen - redaktie@wijkverenigingberkum.nl Voorzitter a.i. Secretaris Penningmeester Bestuursleden

: : : :

Beste Berkumers, Mede namens mijn familie, wil ik iedereen bedanken voor het medeleven wat wij ontvingen in de vorm van kaarten, brieven, email of aanwezigheid tijdens de herinnering bijeenkomst ter gelegenheid van de herdenking van Marjolein op 7 Januari jl. in de Weijenbelt. De belangstelling was zo overweldigend dat het voor ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken. Het voelt goed zoveel steun te mogen ontvangen. Robert Immink.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten in en nieuwtjes uit Berkum? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.wijkverenigingberkum.nl

5


Woning verkopen? Zelle makelaars heeft al meer dan 30

jaar ervaring

in onroerend goed.

Uw juiste partner voor: Nieuwbouw Verbouw Onderhoud

BEL SNEL: 038 4228383

Bel voor meer informatie/ een vrijblijvende offerte.

Hoevebrink 2 8034 PZ Zwolle Tel. (038) 4228383-email:zelle@planet.nl

Baekelandstraat 8 8013 ND Zwolle Tel. (038) 453 26 55 Fax (038) 453 28 56

-

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis

Gezichts- en lichaamsbehandelingen Manicure Gezichtsverzorging voor mannen Cadeaubonnen

6

Grotiuslaan 13 8024 XM Zwolle 038-4529100


Laatste keer knutselclub voor kinderen van 6 - 9 jaar Maandag 5 maart wordt de laatste knutselclub georganiseerd. Wie zin heeft om weer langs te komen om te knutselen, moet zich even aanmelden door een email te sturen naar: a-beek@versatel.nl. Meld je wel snel aan, want er kunnen maximaal dertig kinderen tegelijk komen knutselen. De knutselleidsters willen graag voor aanvang van de knutselclub even weten welk kind na afloop niet wordt opgehaald en zelf naar huis mag gaan. Kinderen die rechtstreeks uit school komen mogen zelf iets lekker te eten en te drinken meenemen. Wanneer Waar Voor wie Aanvang Kosten

: : : : :

maandag 5 maart De Weijenbelt kinderen van 6 t/m 9 jaar 15.30 uur € 0,50

Workshop Cup Cakes maken Vorig jaar hebben we een workshop taarten maken gehad waar de deelnemers heel enthousiast over waren. Het leek ons leuk om nu een workshop Cup Cakes te organiseren. Ook hier zijn veel mogelijkheden mee, je kunt deze op diverse creatieve manieren versieren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om er een heerlijke crème op te spuiten of ze te vullen. Aan het eind van de avond kun je jouw eigen cup cakes mee naar huis nemen. De koffie of thee word je aangeboden door de wijkvereniging. Deze workshop is op dinsdag 6 maart in De Weijenbelt. Vind je het leuk om mee te doen, dan kun je hiervoor aanmelden. De avond start om 20.00 uur. Kosten voor deelname zijn € 27,50 p.p. inclusief alle benodigde materialen. Betaling vind plaats op de avond zelf. Er is slechts plaats voor 15 deelnemers, dus geef je snel op! Uiterste inschrijfdatum is 27 februari. Opgave via johbos@home.nl of

% 06 52065656

7


Samenloop voor Hoop Zwolle 16 en 17 juni 2012 Voor informatie: www.samenloopvoorhoop.nl/zwolle

10% $,#*%#$)0 -& .'$$

studentenkorting

#& '% )'+ ()!"/& . )* -'') ++*$'+& '++' '+' & )*$'+&

Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

-&* /!"& .!" & '*+ '*+#&+'')

10.00 - 13.00 uur

 ' &#%(*.   .'$$ $ 

   & +% -)!"  ,,) +)   ,,)

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

   

8


Workshop Paasstuk maken Het is een goed gebruik om voor de Paasdagen een mooi bloemstuk op tafel te maken. Dit keer hebben wij Gerda Dekker bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Op dinsdagmiddag 20 maart en woensdagavond 21 maart gaan wij onder leiding van Gerda een Paasstuk maken. Er is de mogelijkheid om een eigen platte schaal, theeblad of bakje te gebruiken. De woensdagavond is al vol, maar voor de dinsdagmiddag zijn nog vrije plekken. De kosten zijn bij gebruik van eigen schaal of bakje € 15 en anders € 20. Voor de koffie of thee wordt gezorgd. Bij opgave graag vermelden als een eigen schaal of bakje wordt meegenomen of dat Gerda voor een schaal moet zorgen. Opgeven kan via Femmyeikenaar@hotmail.com of telefonisch % (038) 455 03 76. Wanneer Waar Kosten

: Dinsdag 20 maart, aanvang 14.00 uur : Bestuurskamer in De Weijenbelt : € 15 (eigen schaal/bakje) of € 20

9


@^cYZgZc\gdZ^ZcW^_9ddb^_c @^cYZgdekVc\ZcEZjiZgheZZaoVaZclll#Yddb^_c#ca

10

9ddb^_c^hdcYZgYZZa kVcIgVkZgh


Opkikker! Let op: Berkum heeft een Opkikkerambassadeur. Nieuwsgierig? Kijk op www.opkikker.nl en lever je oude mobiel in bij Jamie Bos Prunuspark 4 8024 BB in Zwolle.

Palmpasen-optocht in Berkum Op zaterdagmiddag 31 maart is het feest in Berkum want dan mogen alle kinderen meelopen in de Palmpasenoptocht. Voordat het begint mag iedereen in de Weijenbelt samen met ouders en/of verzorgers zelf de palmpasenstok versieren. Je hoeft alleen maar een stok van huis mee te nemen. De versiering, haantjes en knutselspullen liggen voor je klaar in de Weijenbelt. De stokken worden niet beoordeeld door een jury. Wanneer Voor wie Knutselinloop Vetrek optocht

: : : :

zaterdag 31 maart in De Weijenbelt iedereen t/m groep 6 13.30 – 15.00 uur 15.00 uur

De route van de optocht gaat via de Lorentzlaan – Erasmuslaan- Kerkweg – Hugo de VrieslaanLorentzlaan- Campherbeeklaan – De Weijenbelt

Per direct gevraagd: Bezorger van de Berkumer voor 29 adressen aan de Lorentzlaan (tussen de Grotiuslaan en de Hugo de Vrieslaan). De Berkumer moet 10 keer per jaar bezorgd worden. Wie wil dit vrijwilligersklusje oppakken en als beloning veel waardering en dankbaarheid ontvangen? Graag reageren via wijkbladberkumer@hotmail.com

IVN Zwolle zoekt nieuwe bestuursleden Het IVN Zwolle is op zoek naar actieve en enthousiaste bestuursleden met hart voor de natuur. Regelmatig zijn IVN vrijwilligers van Zwolle betrokken bij gemeentelijk overleg over natuuronderwerpen of verzorgen ze activiteiten zoals natuurexcursies en gezinsactiviteiten in Doepark Nooterhof. Ook bieden zij ondersteuning bij het ontwikkelen van een natuurpad zoals in Berkum. Interesse? Meer informatie over IVN Zwolle kunt u vinden op de website: www.ivnzwolle.nl of bel met Heike Tack( voorzitter) (038) 337 57 57 11


12


13


Green Hands -TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

-Voor al uw tuinonderhoudTel: 0616766944 / 0616800932 E-mail: info@greenhands.nl Website: www.greenhands.nl

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers” Kwaliteit in vlees en vleeswaren 8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 79 8024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Boertjes

Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Nieuwsgierig Voor aankoop en verkoop. naar Voorde u. waarde van uw woning? Dekomen eerste stap? Onze bij vrijblijvende Wij vrijblijvend u langs waardebepaling. Gratis. voor een waardebepaling!

BoertjesHorst makelaardij Boertjes Makelaardij Zwolle Thomas a Kempisstraat 9 M.C. Horst RMT Hanzelaan Zwolle 8021 BG246, Zwolle T038-4216164 038-4216164 Einfo@boertjeshorst.nl zwolle@boertjes.nl W www.boertjes.nl www.boertjeshorst.nl makelaardij taxaties advies hypotheken

14


Vader en dochter exposeren …… Een uniek gebeuren in wijkcentrum De Wijenbelt in Berkum! Van 8 maart tot 10 mei 2012 kunt u daar illustratief werk zien van vader Dammis en dochter Mariska. Zowel vader als dochter volgden een professionele opleiding aan een academie voor beeldende kunsten, respectievelijk in Tilburg en Kampen. Dammis laat een selectie zien van pentekeningen van zijn boekje “Windesheim voorbij. De thema’s “schoonheid en vergankelijkheid” die deze pentekeningen kenmerken, vindt u ook terug in zijn meest recente werk

waarbij hij gebruik heeft gemaakt van het programma Photoshop. Mariska werkt sinds 1992 als illustrator voor diverse opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij illustraties gemaakt voor het tijdschrift de “Strijdkreet”. Een selectie hiervan is te zien op de expositie. Daarnaast toont zij ook nieuw illustratief werk voor kinderen, dat zeker ook volwassenen zal aanspreken. Voor meer informatie over het werk, bezoek www.illustrator-mariska-baan.nl en www.altijdiets.nl

Kinderboerderij Berkum Beheerder : Rineke de Graaf, tel. 4544210 Openingstijden : wo middag en zo middag van 15.00 uur tot 17.00 uur

Een vroeg voorjaar?? Nu ik dit schrijf is het volgens de kalender hartje winter. Voor de kinderboerderij lijkt dit niet te gelden. Waarom? Omdat de kinderboerderij is verrijkt met twee biggetjes. En jong leven doet denken aan het voorjaar. Onze varkens Gert en Hermien moesten wij in het najaar in nauw overleg met de dierenarts laten inslapen. Dat was geen gemakkelijke keuze. De twee nieuwe jonge biggetjes zijn geboren op 7 december 2011 in Baarle-Nassau. Het zijn vrouwtjes, in de varkenswereld zeug geheten. Op de kinderboerderij worden ze vaak aangeduid met ‘schatjes’. Ze zijn een kruising van een Engels minivarkenras (de moeder) en het kune kune (‘vet en rond’) varken. Onze biggetjes zijn zwart waarbij het ene piri’s (kwastjes) onder de kin heeft en het andere witte pootjes heeft. Ze blijven bescheiden qua hoogte en omvang. En ze zijn mensvriendelijk. Hoe ze heten? We zijn op zoek naar passende namen voor dit tweetal. Als u een paar mooie namen weet, geef het door aan onze beheerder Rineke de Graaf ( % 454 42 10), graag voor 1 maart a.s. Wij hopen (eigenlijk: verwachten) dat we, samen met u, ook van deze nieuwe aanwinst zullen genieten. Een voorproefje treft u aan op www.wijkverenigingberkum.nl. Ente van der Meer 15


Installatiebedrijf

Theo Beltman Gas-, Water en *Erkend Elektra-installateur *Lood en Zinkwerken en *Rioleringen Dakbedekkingen

Herfterlaan 75 - 8026 RE Zwolle Tel. 038 - 4542404 Fax. 038 - 4549414

EIGENHAARD IS GOUDZWAARD

C1000 versmarkt voordeelmarkt

Coen van Brummen Campherbeeklaan 54a, 038-4532054 Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur do. / vrij. 8.30 - 20.00 uur zat. 8.30 - 17.00 uur

Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-423058

H. Smeengekade 8 8011 AK Zwolle 038-4297600

www.goudzwaard.nl

T.P.G. Servicepunt 16


De Paaswandeltocht: Passie voor Pasen! Op DV. 9 april, 2e paasdag hopen we in Berkum tussen 18.00-20.00 uur weer een Paaswandeltocht te organiseren. De organisatie hiervan is in handen van de 3 Berkumer kerken, wijkvereniging Berkum, de kinderboerderij en de scouting. Deze wandelingtocht begint bij de Kinderboerderij, Maatgravendijk, de Struinwaard en aanliggende paden. De tocht eindigt bij de Blokhut in het Scoutingsbos waar we na afloop met elkaar onder het genot van koffie, thee of ranja kunnen napraten. Tijdens deze wandeling wordt op diverse plaatsen een deel van de Paasgeschiedenis verbeelden. Iedereen kan de tocht lopen zonder opgave,

zie tzt de flyer die huis-aan-huis wordt bezorgd. Vrijwilligers We hebben veel mensen, jong en oud nodig, die hand en spandiensten kunnen verlenen, attributen of decors willen maken, meewerken bij de opbouw en opruimen na afloop. Hiervoor wordt uw medewerking gevraagd. Opgave via anjapierik@live.nl of % 06 3914 6627. Belangrijk …… Plan 9 april vast in de agenda en nodig mensen uit om mee te wandelen!!!

Oproep: Schilderen voor creatieve senioren bij Berkumstede Begin het voorjaar goed met het voorjaarspakket Schilderen! De schildersgroep heeft nog ruimte voor enkele deelnemers. Bent u op leeftijd en zelf niet in staat om creatief bezig te zijn? Dan is deze schildersgroep, met persoonlijke begeleiding en een gezellige sfeer, wellicht de moeite waard. Schilderen heeft een ontspannende en rustgevende werking, biedt zelfvertrouwen en bevordert het gevoel van eigenwaarde. Met het voorjaarspakket kunt u voor € 50,00 (inclusief materialen) vijf keer op woensdagmiddag van 14.15 uur tot 15.45 uur schilde-

ren. Deze activiteit is mogelijk zonder Indicatie Begeleiding. Ervaring met schilderen is niet noodzakelijk. Meer weten of een keer komen kijken? Neem contact op met activiteitenbegeleidster Hanneke op ten Berg, via telefoonnummer % (038) 453 55 97 of mail naar aktbegel@zorgcentrumdewissel.nl. Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt via de subsidie ‘Maatschappelijke Participatie’ van de gemeente Zwolle.

Begeleiding gezocht bij Zwemmen Begeleiding gezocht bij het wekelijks zwemmen van bewoners Berkumstede. Zwemt u mee? Affiniteit met ouderen en zorg is

17

gewenst. Voor meer informatie, neem contact op met Hanneke op bovenstaand nummer.


Campherbeeklaan 52 8024 BZ Berkum Tel.: 453 15 18 Fax: 038 - 452 94 32

vispoortenplas 1-3 zwolle, 038 4215817, www.voorogen.nl

W. PLATENKAMP Speciaalzaak in groenten, fruit en rauwkostsalades. Het adres voor uw fruitmand.

U vind de V&D in het centrum van Zwolle, op een steenworp afstand van ons.

VELDMAN / Schilderwerken Vraag vrijblijvend een offerte aan. Erasmuslaan 6 8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877 Mob: 06 - 53716731 E- mail: janveldman@kpnplanet.nl jan.veldman@ziggo.nl

Hang & sluitwerk De Klink Beveiligingen Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44 Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: info@deklinkzwolle.nl • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Veilig Wonen, Prettig Wonen! 18


Grote Peuter Dag op O.B.S de Camperbeek in Berkum Plaats : Berkum, OBS De Campherbeek, Grotiuslaan 33, 8024 XM Zwolle Datum : vrijdagochtend 30 maart 2012 Tijd : 9.00 uur - 11.30 uur Maak kennis met OBS De Campherbeek! Op vrijdagochtend 30 maart, vanaf 9.00 uur zijn peuters en ouders/verzorgers van harte welkom op OBS de Campherbeek in Berkum. Deze ochtend kunnen peuters door mee te spelen in de klas en in het speellokaal de Campherbeek ervaren. Ouders/verzorgers kunnen in gesprek met de leerkrachten of meegaan met ĂŠĂŠn van de rondleidingen verzorgd door groep 8. Meer informatie OBS de Campherbeek OBS de Campherbeek - Grotiuslaan 33, % (038)453 12 29, directeur: Eef Wegerif. Een speciale ochtend voor peuters en hun ouders/verzorgers De Grote Peuter Dag wordt jaarlijks georganiseerd op alle basisscholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Het is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Uiteraard mogen hun ouders/verzorgers ook meekomen om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders/verzorgers die een goede basisschool willen kiezen!

OL O H C S E K L E .AARW S K A R T S J I J A G

ART A M  G A 6RIJD UUR  

 S F U V 1F %BH HSPUF

HOOL NZEBASISSC O T E M IS N N -AAKKE L SZWOLLEN ERBEEK RONDERWIJ A A B N $E#AMPH E P WWWO 19


DE KAASKOPPEN * Voor al uw haar en huid behandelingen.

IEDERE DONDERDAG BIJ HET WINKELCENTRUM IN BERKUM!!

* Voor het hele gezin.

TEL: 06-20000820/06-19412902

Vers, vriendelijk & voordelig!

* Makkelijk te bereiken met bus, auto en fiets (zie website). * Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur.

FILIPS klussenbureau

Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrum Tel : 038-4218015

Voor al uw klussen en onderhoudswerkzaamheden, zoals: www.kapsalonhofstede.nI

• schilderwerk • renovatie: o.a. badkamers • hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken • schilderijen ophangen

Bolt Pierik Veldink BELASTINGADVISEURS

tel: 06 26420890 / 038 4547681 email: filips-klussenbureau@live.nl

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle • Telefoon: 038 4540680 • Fax:038 4542816 E-mail: info@bpv-tax.com Website: www.bpv-tax.com

knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

Zalencentrum de Weijenbelt Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse activiteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden. Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunie’s, personeelsfeesten maar ook voor tentoonstellingen en exposities. Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen met alle faciliteiten. Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle -

%

(038) 453 74 09 - weijenbelt@hetnet.nl 20


21


Van ‘s Gravesandelaan 5 8024 DP Zwolle Tel. 038-4550197 Fax 038-4548574 G.s.m. 06-55362061 www.btotuinen.nl E-mail: info@btotuinen.nl

INSTITUUT VOOR STUDIEBEGELEIDING

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft een eigen studeerkamer. Alle vakken worden volledig overhoord door ervaren leerkrachten. Iedere moeilijkheid wordt uitvoerig behandeld. Voor nadere informatie:

Veerallee 29 - 8019 AD Zwolle Telefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIO WINKELCENTRUM 8021 CS ZWOLLE

“DIEZERPOORT” Tel: 038-4535539

DIEZERPLEIN 17 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCHAKELAAR-TWEEWIELERS@HOME.NL WEBSITE:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk. • Behangen 038 454 52 43 Essenlaan 10, Berkum

• Winterkortingen • Vakkundig en kwaliteit

22


Voetbalvereniging Berkum Ledenadministratie : Eindredactie : Secretaris : Website : Teletekstpagina :

J. Tijhaar - % 453 56 25 Michiel Scheper - % 06 19 18 07 98 Aart Schippers - % 453 68 80 www.vvberkum.nl RTV Oost - pagina 451

Programma Berkum 1 Datum 11-2-2012 18-2-2012 28-2-2012 3-3-2012 10-3-2012 17-3-2012 24-3-2012 31-3-2012

Wedstrijd VV Berkum - Oranje Nassau WHC - VV Berkum Jong FC Zwolle - VV Berkum Flevo Boys - VV Berkum VV Berkum - Drachtster Boys VVOG - VV Berkum VV Berkum - CSV Apeldoorn VV Berkum - Nunspeet

Aanvang Hoofdklasse C Hoofdklasse C Nederlagentoernooi Hoofdklasse C Hoofdklasse C Hoofdklasse C Hoofdklasse C Hoofdklasse C

Competitie 14.30 uur 14.30 uur 20.00 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur

Pascal Diender terug bij Berkum Pascal Diender keert met onmiddellijke ingang terug bij de hoofdselectie van VV Berkum om mee te helpen wat te doen aan de tegenvallende resultaten. Daarnaast kan de club in het volgende seizoen 2012-2013 rekenen op de diensten van spits Bunyamin Özkök, die nu nog uitkomt voor topklasser Excelsior ’31 uit Rijssen. “Met Pascal krijgen we er een heel veelzijdige speler bij en daar zijn we erg blij mee,” aldus Berkum-coach Roeland ten Berge. “Hij is een dragende speler die het hele veld kan bestrijken. Daardoor is hij lastig te verdedigen en dat creëert weer ruimte voor de andere spelers. Bovendien is hij rustig aan de bal en brengt hij ook rust in een elftal. Daar hebben we wel behoefte aan.”

23


24


De 29-jarige Diender, een met veel inzet strijdende en vaak spelbepalende middenvelder, stopte na het afgelopen seizoen met voetballen. Omdat hij daarna niet bij een andere vereniging is gaan spelen is hij in principe direct inzetbaar. Diender speelde tot nu toe twee seizoenen voor Berkum en daarvóór liefst zes jaar voor WHC, waar hij aanvoerder was en met zijn team in 2006-2007 de Districtsbeker Oost won. In het jaar daarna werd hij door de technische staf en supporters van WHC gekozen tot ‘speler van het seizoen’. Vóór zijn periode in Wezep speelde Diender twee seizoenen in het betaalde voetbal bij Heracles Almelo. Bunyamin Özkök, 22 jaar jong, verruilt met ingang van het komende seizoen topklasser Excelsior ’31 voor Berkum. Özkök is een rechtsbenige aanvaller die in de hele eerste lijn kan worden ingezet maar ook kan spelen als hangende spits of aanvallende middenvelder. “Hij is veel in beweging, een effectieve dribbelaar met een goede één-tegen-één-actie,” aldus trainer Ten Berge. Özkök doorliep de jeugdopleiding bij Go Ahead Eagles, waar Ten Berge toen zijn trainer was. Toen de Deventer profclub stopte met het beloftenteam stapte de spits over naar Excelsior ’31, waarmee hij in zijn eerste jaar kampioen van de Hoofdklasse C werd. Hij speelt nu voor het tweede jaar in de Topklasse maar heeft dit seizoen geen basisplaats meer, al komt hij nog wel vrijwel elke wedstrijd als invaller in actie. In een onlangs gespeelde oefenwedstrijd van Excelsior tegen Berkum scoorde hij zelfs een doelpunt tegen zijn nieuwe vereniging. “Ik heb voor Berkum gekozen omdat het een goede ploeg is en een leuke club met een mooi complex. Er was ook belangstelling voor mij van zondagtopklassers en van andere clubs in de hoofdklasse maar ik wil op zaterdag blijven spelen. Bovendien heb ik altijd goed kunnen werken met Roeland ten Berge en ook dat heeft me doen besluiten om naar Berkum te gaan,” zegt Bunyamin er zelf over. Dat Berkum momenteel niet zo’n florissante positie heeft op de ranglijst van de Hoofdklasse C was voor hem geen beletsel bij die keuze. “Ik heb gezien dat de ploeg wel erg veel pech heeft gehad en ik heb er vertrouwen in dat het in de tweede seizoenshelft goed gaat komen.”

Gezocht: Scheidsrechterscoördinator Bestuurgroep Senioren Als scheidsrechterscoördinator ben je onderdeel van een leuke, enthousiaste en informele groep vrijwilligers van VV Berkum. Vanuit jouw rol ben je verantwoordelijk voor het coördineren van een poule van scheidsrechters. Centraal daarbij staat het inplannen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van de lagere seniorenteams van VV Berkum. Daarnaast lever je, in een projectgroep, een bijdrage aan de werving, begeleiding en opleiding van scheidsrechters voor de vereniging. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Henk-Jan de Bruin via % 06 14458082 of mailhenkjan@hotmail.com

25


Stichting Kringloop Zwolle Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 u di. t/m vr. 10-18 u za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

26


VV Berkum steunt Samenloop voor Hoop Zwolle Op 16 en 17 juni a.s. vindt de Samenloop voor Hoop in Zwolle plaats op het terrein van het Landstede Sportcentrum. De Samenloop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette die staat voor de strijd tegen kanker. 24 uur lang maken teams op een parcours gezamenlijk een lange wandeling. Het staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Hiermee wordt geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Er wordt niet alleen gewandeld, de teams hebben ook kraampjes met (zelfgemaakte) spulletjes, hapjes en drankjes. Er zijn leuke activiteiten en lokale artiesten zorgen voor spetterende optreden. VV Berkum steunt dit evenement en zet zich om dit evenement tot een succes te maken. De Samenloop voor Hoop Zwolle zoekt mensen die willen deel-

nemen aan het evenement en het evenement willen steunen. Zo kan je helpen met de promotie, sponsoren zoeken, kaarsen verkopen of tijdens het evenement ondersteuning bieden. Uiteraard kan uw bedrijf het evenement ook steunen. Het evenement is gebaat bij zoveel mogelijk mensen die meelopen op 16 en 17 juni. Dit meelopen kan in teams van 8 tot 12 personen. Het aanmelden van je team kan via teamwerving@samenloopzwolle.nl. Indien u ge誰nteresseerd bent in sponsoring kan contact worden gezocht met sponsoring@samenloopzwolle.nl. Zie voor meer informatie de website van het evenement: www.zwolle.samenloopvoorhoop.nl of klik op het logo van de Samenloop voor Hoop via de website van VV Berkum: www.vvberkum.nl.

De zon doet haar werk Vanaf half januari jl. is de zon onze nieuwe stroomleverancier. Het clubhuis en de tribune liggen beide vol met PV panelen. Op beide daken zijn 75 PV panelen geplaatst, zodat op zonnige dagen onze accommodatie er letterlijk schitterend uitziet. Zelfs in de koude

27

wintermaanden wordt er stroom opgewekt. In februari 1900 KWh en in de zomer kan dat oplopen tot meer dan 4000 KWh per maand. Het leuke is dat we de meterschijf soms echt zien teruglopen. Uiteindelijk zal het niet lukken om netto stroom terug te leveren aan het net, maar meer dan de helft van het totale stroomverbruik (63000 KWh/jr) zal naar verwachting toch wel bespaard gaan worden. Daarnaast experimenteren we samen met onze sponsor, de Energiewacht Groep met twee nieuwe concepten voor zonneboilers. Op de tribune staan de nieuwste solarboilers van Itho en op onze kleedkamers komen de


De Distributie-Organisatie van de Stentor zoekt

MEDIATION Mediation bij onder andere:

bezorgers m/v leeftijd vanaf 15 jaar

in Zwolle (Berkum)

Monique Knigge • Echtscheiding en NMI Mediator

omgangsregeling

Wat staat er tegenover? • Een prima maandelijkse vergoeding • Na drie maanden bezorgen een premie van 50,• Gratis de Stentor lezen • En vele leuke dingen (kijk snel op www.bezorgers.nl)

• Conflicten in familierelaties

Aanmelden:

Kloosterbrink 13 • Arbeidsconflicten 8034 PT Zwolle Tel. 06 282 059 47 • Burenruzies

de Stentor, Afdeling Distributie mevrouw A. Eskens, Tel: 038-4559471 E-mail: A.Eskens@destentor.nl of www.bezorgers.nl

www.kniggemediation.nl E-mail: info@kniggemediation.nl

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren

Dé plek voor uw kind Dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang

Wat aandacht krijgt groeit

Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Dokter Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, T 038 4222766, info@allio.nl

www.allio.nl

28


nieuwste zonneboilers van Brink. Beide systemen verwarmen door de zon een watervat van 500 liter en leveren dat aan de bestaande gasboilers. Tenslotte kunnen we nog melden dat VV Berkum voor de levering van groene stroom en gas, een voordelig contract gaat afsluiten met Sportstroom.nl. Er lopen nog onderhandelingen om ook onze leden, sponsoren en andere clubs te laten profiteren van de lage tarieven.

Vrijwilligersmakelaar In december zijn alle leden of hun ouders die de laatste vijf jaar zijn aangemeld bij de vereniging benaderd met de vraag welke vrijwilligerstaak zij op zich willen nemen. Dat zijn ongeveer 500 leden. Hieruit blijkt hoe snel Berkum groeit en onderschrijft de noodzaak van veel vrijwilligers. Gelukkig waren er meer dan 120 leden die melden dat ze het leuk vinden om actief te zijn of te worden voor de vereniging. Dat lijkt veel, en we zijn daar erg blij mee, maar de realiteit is ook dat er dus meer dan 300 leden niet reageerden. Daar moeten we dus achteraan en extra energie stoppen in de werving van de ‘twijfelaars’. Omdat Berkum als uitgangspunt heeft dat ‘iedereen meedoet, al is het maar een beetje!’ en omdat de vereniging zo hard groeit moeten er ook veel vrijwilligers bijkomen. Daarom zullen we in maart ook de rest van de leden per mail benaderen en vertellen hoe leuk het is om samen met anderen vrijwilligerswerk te doen. Omdat we gelukkig veel vrijwilligers hebben hoeft dat echt niet elke week (bijvoorbeeld in het clubhuis 1x per 6 weken).

29

We overwegen nog om in april een nieuwe belcampagne onder alle leden te houden, zodat we ook alle leden weer eens spreken over een, voor de club zo’n belangrijk onderwerp als vrijwilligerswerk.


Algemene fysiotherapie Manuele therapie Bekkenbodem therapie Oedeemtherapie COPD www.fysiotherapieberkum.nl Tel. (038) 454 47 62

30


Nieuwe hal op de Vegtlust Door vergunningsperikelen kon de nieuwe hal net niet voor de sneeuwperiode geplaatst worden, maar uiteindelijk zullen we toch dit voorjaar gebruik kunnen maken van de nieuwe semipermanente sporthal op het sportcomplex. De grootte zal gelijk zijn aan die van een grote gymzaal (30x20 meter) en de vloer is geschikt voor meerdere sporten. Dat moet ook wel want de hal wordt

gebouwd door en voor het bewegingsonderwijs van de Thorbecke Scholen Gemeenschap en is door de gemeente toegewezen aan Berkum. Op zaterdag en ’s avonds kunnen de voetballers van Berkum gebruik maken van de sportfaciliteit. Op deze wijze ontstaat een mooie combinatie van sport en onderwijs en breiden we onze faciliteiten uit voor onze leden.

De voorkant! Het kon natuurlijk niet uitblijven: ijspret op de Nieuwe Vecht. Vastgelegd door een Berkumse fotograaf. Komt uw foto de volgende keer op de voorkant van de Berkumer? Let op: staande foto en rechtsbovenin ruimte voor de twee logo’s. Succes!

31


Wijkv. Berkum Berkumer 3  

Wijkv. Berkum Berkumer 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you