Page 1

Februari 2011

DE BERKUMER

Wijkvereniging Berkum

de verbindende schakel

www.wijkverenigingberkum.nl

www.vvberkum.nl

In dit nummer o.a.

Kastje Stoten Knutselen in de Weijenbelt

Schminkworkshop Jubileumjaar VV Berkum Trainingskamp Hoofdselectie

39e Jaargang nummer 2


S C H O O N H E I D S S A L O N BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man • electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure • medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

V.O.F.

Kuyerhuislaan 15 8024 PCZwolle - Berkum Tel: 038-4532846

Verkoop

Reparatie - Onderhoud

A.P.K. Keuringsstation

Schadeherstel ook in samenwerking met uw verzekeringsmaatschappij

TWEEWIELERS Bromfietsen YAMAHA HONDA PEUGEOT TOMOS VESPA

Fietsen

RALEIGH UNION SPARTA GAZELLE

Vechtstraat 15 8021 AS Zwolle Tel. 038 - 4544287

NIEUWLEUSEN BERKUM


Eindredactie en layout Administatie en adv. verzorging Verspreiding Druk

M. Immink, Bergkloosterweg 4-1 S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 J. Dingerink, Dennenlaan 16 Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26

 453 24 20 750 47 58 453 16 50 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag: wijkbladberkumer@hotmail.com

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum en wordt in Berkum en de omringende buitengebieden verspreid. Het is een gezamenlijke uitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supportersvereniging Berkum. Kopij voor de volgende Berkumer dient vóór de 10e van de maand in het bezit te zijn van de redactie, op emailadres: wijkbladberkumer@hotmail.com

Kopij van niet deelnemende verenigingen of instanties kunnen tegen betaling geplaatst worden. De redactie houdt zich het recht voor om kopij zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. In geval van geschillen is het redactie reglement op te vragen bij de voorzitters van de Wijkvereniging of de Voetbalvereniging.

Activiteitenagenda 5 februari

Kastje Stoten de Wijenbelt

14 februari

Knutselmiddag de Weijenbelt

28 februari

Schminkworkshop de Weijenbelt

1 maart

Voorverkoop AmeeZing Berkum de Weijenbelt

11 maart

Vrijwilligersavond Wijkvereniging Berkum

24 maart

aMeeZing Berkum de Weijenbelt

8 en 9 april

Toneelavonden Quasi Berkum de Weijenbelt

Eindredacteur(trice) voor de Berkumer Voor de Berkumer zijn we dringend op zoek naar een nieuwe eindredacteur(trice) die alle kopij verzamelt en in samenwerking met de drukker in elkaar zet. Ons wijkblad komt 10x per jaar uit. Voor meer informatie: Marjolein Kleijendorst redaktie@wijkverenigingberkum.nl 038 453 24 20


Wijkvereniging Berkum www.wijkverenigingberkum.nl Wijkgebouw “De Weijenbelt� Campherbeeklaan 82 453 74 09 Rabobanknummer 377315265 De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Robert Immink - 453 24 20 - voorzitter@wijkverenigingberkum.nl Reina Storms - 453 92 39 - verenigingszaken@wijkverenigingberkum.nl Hans Kempenaar - 454 59 09 - info@wijkverenigingberkum.nl Angelina van der Haar - 454 92 77 Johanna Bos - 453 81 62 - evenementen@wijkverenigingberkum.nl Linda Meijer - 785 06 86 - jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl Gerard van Dorp - 454 42 58 Beheer speeltuin : Hr. B. Haverink - 454 05 90 Ledenadministratie : ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden

: : : : :

Voorwoord Het jaar van de veranderingen 2011 Op 30 december hebben we, tijdens een druk bezochte receptie, afscheid genomen van onze oud-beheerder van de Weijenbelt: Arend Evertsen. Arend was ruim 38 jaar in dienst bij de Wijkvereniging Berkum. Wij wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid en dat hij maar veel tijd mag besteden aan zijn grote hobby: modeltreinen. Op 31 december heeft Erik Inkelaar (de huidige beheerder) aan het bestuur van de Stichting Exploitatie Weijenbelt gemeld dat hij een andere betrekking heeft aanvaard en daarom de Weijenbelt gaat verlaten. Het bestuur heeft inmiddels een sollicitatie procedure opgestart voor een nieuwe be-

drijfsleider welke door een extern bureau zal worden begeleid. De Stichting Exploitatie Weijenbelt en de Wijkvereniging Berkum wensen Erik veel succes in zijn nieuwe uitdaging en zeggen hem dank voor zijn inzet voor de Weijenbelt. Ook het Oranjefeest van 2011 gaat veranderen. De evenementen- en jeugdcommissie hebben gezamenlijk besloten tot het inkorten van de feestweek. Deze valt dit jaar erg laat van 13 t/m 18 september. Hoe de invulling er exact uit gaat zien zult u ongetwijfeld in de komende Berkumers en op de website van de wijkvereniging kunnen lezen. Op korte termijn kan ik u Ameezing Berkum, een mooie muziek avond, door Berkumers


Woning verkopen? Zelle makelaars heeft al meer

Uw juiste partner voor: Nieuwbouw Verbouw Onderhoud

Bel voor meer informatie/ een vrijblijvende offerte. Baekelandstraat 8 8013 ND Zwolle Tel. (038) 453 26 55 Fax (038) 453 28 56

dan 30

jaar ervaring

in onroerend goed.

BEL SNEL: 038 4228383

Hoevebrink 2 8034 PZ Zwolle Tel. (038) 4228383-email:zelle@planet.nl

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis


v贸贸r Berkumers, in de Weijenbelt, van harte aanbevelen. Zoals gezegd zullen er komend jaar veranderingen plaats vinden maar ook de vertrouwde evenementen en activiteiten zullen terug keren, blijf alles volgen op onze

website www.wijkverenigingberkum.nl of ons maandblad de Berkumer. Robert Immink, (voorzitter Wijkvereniging Berkum en Stichting Exploitatie Weijenbelt)

Bedankt! Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de cadeaus, geschenkbonnen, enveloppen met inhoud en andere bedankjes welke ik ontvangen heb vanwege mijn pensionering. We komen elkaar ongetwijfeld in de Weijenbelt of in Berkum weer tegen! Arend Evertsen

Vacatures in de Wijk Ledenadministrateur M/V We zoeken iemand die de mutaties kan bijhouden en 1x per jaar de incasso voor de penningmeester kan voorbereiden tbv de jaarlijkse contributie van de leden van de wijkvereniging Berkum. Tuinman M/V Wij moeten op zoek naar een nieuwe tuinman voor het groen rondom de Weijenbelt omdat de heer Zuidberg na vele jaren te kennen heeft gegeven dit niet meer te kunnen doen.

Schilder M/V We zijn gestart met het renoveren van de zalen in de Weijenbelt en daar zoeken we vrijwilligers voor om ons te helpen met schilder- en timmerwerkzaamheden. Je hoeft geen prof te zijn maar hulp is van harte welkom!


NOOTER Electro- en

HIER

beveilligingstechniek bv

IS NOG PLEK VOOR

UW ADVERTENTIE E-mail: wijkbladberkumer@hotmail.com 038-4534705 • Diezerplein 24 • Meppelerstraatweg 15

• • • •

voor onderhoud en reparaties verkoop scooters / brommers RDW keuringen oldtimers

te e scoo w u e i N

r

Nu voor

795,-

www.brommercentrum.nl Campherbeeklaan 8 Zwolle Tel. 038 - 3374708

Licht- en krachtinstallaties Inbraak- en brandbeveilliging Camerasystemen Toegangscontrolesystemen Communicatiesystemen Domotica voor thuis en bedrijf

Uw waarborg installateur voor utilliteits- en woningbouw

Popovstraat 10, 8013 RK Zwolle Tel. 038-4531622


Kastje stoten 2011 Het is weer zover! Zaterdag 5 februari organiseert Biljartvereniging De Weijenbelt het jaarlijks toernooi Kastje Stoten. Iedereen boven de 16 jaar kan meedoen, hiervoor hoef je echt geen biljarter te zijn. Een keu wordt door ons ter beschikking gesteld. Het Kastje Stoten wordt gehouden in de Weijenbelt. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. Het toernooi begint om 19.30 uur. Deelname aan dit toernooi kost 3,- euro. Er zijn fantastische prijzen te winnen. • 1e Plaats: €50,- !!! • 2e Plaats: €30,- !!! • 3e Plaats: €20,-!!! Tevens krijgt de winnaar van het Kastje Stoten een wisselbeker. Het maximale deelnemersaantal voor dit jaar is gesteld op 65. Schrijf je dus snel in! Dit kan op de volgende manier Ga naar de website van de biljartvereniging: www.bvdeweijenbelt.com en klik op "Kastje Stoten" en vul vervolgens het formulier in. Ook als toeschouwer ben je van harte welkom!

Lekker knutselen in de Weijenbelt Kinderen die het prachtig vinden om lekker te knutselen, plakken, knippen, kleuren en verven, moeten echt eens een kijkje gaan nemen bij de maandelijkse knutselmiddag die vanaf maandag 11 oktober van start gaat in de Weijenbelt. Knutselmoeders, vaders en misschien zelfs opa’s en oma’s staan voor de knutselaars klaar om 15.30 uur. Het festijn duurt tot 17.00 uur en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Het kost bijna niks, slechts €0,50. Je mag zelf wat drinken en een koekje mee nemen van huis.


@^cYZgZc\gdZ^ZcW^_9ddb^_c @^cYZgdekVc\ Zc EZjiZgheZZaoVaZc

lll#Yddb^_c#ca

9ddb^_c ^h dcYZgYZZa kVc IgVkZgh


Iedere maand wordt met een thema gewerkt variërend van herfst, Sint Maarten tot lente en Pasen. Wie zin heeft om maandag 11 oktober langs te komen, moet zich dan wel even aanmelden door een email te sturen naar a-beek@versatel.nl Om alle kinderen de gelegenheid te geven een keer mee te komen knutselen kun je je maximaal een week van tevoren aanmelden. Meld je wel snel aan want er is plek voor maximaal dertig kinderen. De data voor de komende knutselmiddagen

van dit schooljaar zijn 14 maart, 11 april. De knutselleidster willen graag voor aanvang van de knutselclub even weten welk kind na afloop niet wordt opgehaald en zelf naar huis mag gaan.

Wanneer Waar Voor wie Aanvang Kosten

: : : : :

14 februari De Weijenbelt kinderen van 6 tot en met 9 jaar 15.30 uur €0,50!

Schminkworkshop in de Weijenbelt

Altijd al eens willen leren hoe kinderen met schmink kunnen worden omgetoverd tot vlinders, boeven, piraten, clowns of Mega Mindy’s? De jeugdcommissie heeft grimeuse Marian Velthuis bereid gevonden om geïnteresseerden de kneepjes van het ‘schmink’vak bij te brengen tijdens een drie uur durende schminkworkshop in de Weijenbelt. Tijdens de cursus die op maandagavond 28 februari wordt gehouden, zal Marian eerst wat theorieles geven. Daarbij komen penseeltechnieken aan de orde en het werken met sponsjes. Via voorbeelden op foto’s kunnen de deelnemers vervolgens zelf aan de slag door een andere deelnemer te gaan

schminken. Behalve uitleg over schminktechnieken zal Marian ook nog een demonstratie verzorgen met glittertattoos. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Carla van Dijk: 038-4524538 email: jurgenencarla@kpnmail.nl. Er is plaats voor 16 deelnemers. Aan het eind ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat. De deelnemers die hun schminktechnieken na afloop in de praktijk willen brengen, kunnen zich eventueel opgeven als schminker voor de activiteiten van de jeugdcommissie, maar deelname verplicht tot niets. De kosten voor de schminkworkshop bedragen €12,50. Dat is inclusief materiaalgebruik en het certificaat. De deelnemers kunnen zich tot zaterdag 19 februari opgeven.

Wat : Wanneer : Waar : Hoe laat : Kosten :

Schminkworkshop maandag 28 februari De Weijenbelt 19.30 tot 22.30 uur €12,50


Alles voor de Doe-Het-Zelf klus

Goos

Kijk voor onze akties op www.doelandzwolle.nl

Campherbeeklaan 2 te Berkum, Telnr. (038) 4532530, Fax nr. (038) 45 33 920 Geopend: maandag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur, zaterdags 8:30 - 17:00 uur


Klaverjassen Zin om te klaverjassen? Van oktober t/m april wordt er op de 1e en 3e dinsdag van de maand in de Weijenbelt gekaart. Een vaste maat is niet nodig want er wordt geloot met wie je speelt. Natuurlijk zijn er leuke dagprijzen en voor de najaars- en voorjaarscompetitie zijn er ook prijzen. Wanneer : iedere 1e en 3e dinsdag van de maand (oktober t/m april) Aanvang : 20.00 uur Waar : De Weijenbelt Kosten : â‚Ź3,00

Berkum bridge Ook de wijkvereniging heeft een eigen bridge club welke op iedere 2e dinsdag van de maand bridgen in de Weijenbelt. Er is weer plaats voor enkele koppels. Wanneer : 2e dinsdag van de maand (september t/m mei) Aanvang : 19.30 uur Waar : De Weijenbelt

Bingo Berkum Er wordt in 2010 gespeeld op de volgende datums: 4 februari 2011 18 februari 2011 4 maart 2011

ns

zie Tot n De

t i bel n e ij We


-TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

Green Hands

-Voor al uw tuinonderhoudTel: 0616766944 / 0616800932 E-mail: info@greenhands.nl Website: www.greenhands.nl

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers”

Kwaliteit in vlees en vleeswaren 8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 79 8024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Boertjes

Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Nieuwsgierig Voor aankoop en verkoop. naar Voorde u. waarde van uw woning? Dekomen eerste stap? Onze bij vrijblijvende Wij vrijblijvend u langs waardebepaling. Gratis. voor een waardebepaling!

BoertjesHorst makelaardij Boertjes Makelaardij Zwolle Thomas a Kempisstraat 9 M.C. Horst RMT Hanzelaan Zwolle 8021 BG246, Zwolle T038-4216164 038-4216164 Einfo@boertjeshorst.nl zwolle@boertjes.nl W www.boertjes.nl www.boertjeshorst.nl

makelaardij taxaties advies hypotheken


aMeeZing Berkum 2011 Vrijdagavond 25 maart a.s. 20.00 uur is het moment waar we allemaal naar uitkijken, want: Het spektakel van Berkumse bodem kent een fantastisch vervolg: ”aMeeZing Berkum 2011”. De eerste editie in 2008, was een prachtige avond, daarom wordt het aMeeZing Berkum dit jaar wederom georganiseerd, voor en door Berkumers. De muzikanten, zangers en zangeressen zijn al druk aan het repeteren voor deze grote avond onder leiding van Gert Jan Kok. Ziet u het al voor u? Uw buurman, vriend of de moeder van een klasgenootje zingend op de bühne of een instrument bespelend....allemaal zin om er een feestje van te maken.....dit mag u niet missen!

Vrijdag 25 maart a.s. 20.00 uur Op deze datum geeft AMEEZING BERKUM in “De Weijenbelt” een fantastische muzikale avond. Heerlijk meezingen met bekende nummers en veel bekenden om u heen om er samen een geweldig feest van te maken.

Kaartverkoop De kaartverkoop start op 1 maart a.s. in “De Weijenbelt”, tijdens de openingsuren (zie onder) van het wijkcentrum. De toegangskaarten kosten €5,00 en voor kinderen onder de 12 jaar is dit €2,50. De zaal gaat de 25e open om 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur en zal tot laat in de avond duren. Wees er snel bij, want vol is vol. De organisatie, muzikanten, zangers en zangeressen hebben er enorm veel zin in. Tot 25 maart en doe mee om een ‘amazing’ Berkum te ervaren. Openingstijden de Weijenbelt maandag

19.00 - 24.00 uur

dinsdag

19.00 - 24.00 uur

woensdag

14.00 - 18.00 uur

donderdag

19.00 - 24.00 uur

vrijdag

19.00 - 24.00 uur

zaterdag

14.00 - 18.00 uur

zondag

gesloten

en

19.00 - 24.00 uur

en

19.00 - 24.00 uur


Installatiebedrijf

Theo Beltman Gas-, Water en *Erkend Elektra-installateur *Lood en Zinkwerken en *Rioleringen Dakbedekkingen

Herfterlaan 75 - 8026 RE Zwolle Tel. 038 - 4542404 Fax. 038 - 4549414

C1000 versmarkt voordeelmarkt

EIGENHAARD IS GOUDZWAARD

Coen van Brummen Campherbeeklaan 54a, 038-4532054 Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur do. / vrij. 8.30 - 20.00 uur zat. 8.30 - 17.00 uur

T.P.G. Servicepunt

Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-423058

H. Smeengekade 8 8011 AK Zwolle 038-4297600

www.goudzwaard.nl


Toneelclub 'Quasi-Berkum' speelt, vertelt en zingt dit jaar de voorstelling

FUCHSIA op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2011. Aanvang 20.00 uur. Wijkcentrum De Weijenbelt in Berkum. Fuchsia is een bewerking van het theaterstuk “Avondrood” van het Amsterdamse Werktheater uit de jaren zeventig. Toneelclub Quasi heeft dit stuk door middel van improvisatie oefeningen en hun eigen ervaringen met hun opa’s en oma’s tot een prachtige tragikomische en moderne voorstelling bewerkt. Het gaat over mensen in een bejaardenhuis. In deze tijd van vergrijzing wordt er veel over bejaarden en senioren gesproken. In deze voorstelling krijgen deze mensen een gezicht. Fuchsia is een veelzijdige voorstelling waarin de eenzaamheid, de liefde, de herinneringen en de humor van onze opa's en oma's centraal staan. In een afwisseling van herkenning en verrassing is Fuchsia een boeiende en ontroerende theatervoorstelling waarin ouderen op een bijzondere manier in het middelpunt van de belangstelling staan! Fragment uit Fuchsia: “Wat moet je daarmee een toneelstuk? Ik zal eens iets vertellen. Mijn eigen dochter, ze was mijn lieveling, heb ik al meer dan een jaar niet gezien. 14 dagen geleden ben ik naar haar huis gegaan. Op de hoek van de straat staat mijn kleinzoon. Ik blijf staan, hij ziet me, hij komt naar me toe, Weet je wat hij vroeg “zoekt u iets meneer?” Maak daar maar een toneelstuk van. Op televisie moeten ze het brengen hoe ze mij hier in de steek hebben gelaten“. Voor meer informatie zie De Berkumer van maart.

Brunch in de Ichtuskerk Als vervolg op de afgelopen Kerstbrunch op 20 december 2010 willen we in de even weken van 2011 verder gaan brunchen. Als je het leuk vindt samen met anderen te gaan eten/drinken en/of gewoon er even te zijn ben je van harte welkom. Waar Wanneer Kosten Informatie

: “Ichthuskerk” op de hoek van de Abelenlaan/Campherbeeklaan. : de even weken vanaf 10.00 uut tot ca. 12.00 uur. (7 en 21 febr. etc.) : niets – gratis. : Rita 038-4544291 / Gerda 038-4550292 of 06-40070444.

Verder zal de Ichthuskerk vanaf 7 april 2011 weer elke donderdag van 17.00 tot en met 19.00 uur de deuren openen.


Campherbeeklaan 52 8024 BZ Berkum Tel.: 453 15 18 Fax: 038 - 452 94 32

W. PLATENKAMP

Speciaalzaak in groenten, fruit en rauwkostsalades. Het adres voor uw fruitmand.

vispoortenplas 1-3 zwolle, 038 4215817, www.voorogen.nl

VELDMAN / Schilderwerken

U vind de V&D in het centrum van Zwolle, op een steenworp afstand van ons.

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Erasmuslaan 6 8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877 Mob: 06 - 53716731 E- mail: janveldman@kpnplanet.nl jan.veldman@ziggo.nl

Hang & sluitwerk

De Klink Beveiligingen

Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44 Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: info@deklinkzwolle.nl • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Veilig Wonen, Prettig Wonen!


Wonen, zorg, welzijn & dienstverlening in úw wijk, voor iedereen! Naar een sportschool gaan vind ik geen optie. Toch wil ik bewegen met professionele begeleiding.

Berkumstede bouwt aan een gezond leven Bewegen met Berkumstede houdt u actief en fit.

Activiteiten 8 februari Koersbal

14.30 uur

9 februari 14.00 uur Spelmiddag met o.a. Bingo en Wii 15 februari 19.30 uur Concert Shantykoor “De Iselanders” Wekelijks: Maandag Dinsdag Woensdag

Biljartclub Dartscompetitie Bewegen voor ouderen

Een volledig overzicht van de activiteiten vindt u bij de receptie. De dagelijks activiteiten kunt u ook lezen op de website.

Erasmuslaan 50 - Tel nr. 038 453 55 97 - www.berkumstede.nl


DE KAASKOPPEN * Voor al uw haar en huid behandelingen.

IEDERE DONDERDAG BIJ HET WINKELCENTRUM IN BERKUM!!

* Voor het hele gezin.

TEL: 06-20000820/06-19412902

Vers, vriendelijk & voordelig!

* Makkelijk te bereiken met bus, auto en fiets (zie website). * Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur. Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrum Tel : 038-4218015

FILIPS klussenbureau Voor al uw klussen en onderhoudswerkzaamheden, zoals:

www.kapsalonhofstede.nI

Bolt Pierik Veldink BELASTINGADVISEURS

• schilderwerk • renovatie: o.a. badkamers • hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken • schilderijen ophangen tel: 06 26420890 / 038 4547681 email: filips-klussenbureau@live.nl

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle • Telefoon: 038 4540680 • Fax:038 4542816 E-mail: info@bpv-tax.com Website: www.bpv-tax.com

knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

Zalencentrum de Weijenbelt Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse activiteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden. Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunie’s, personeelsfeesten maar ook voor tentoonstellingen en exposities. Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen met alle faciliteiten. Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle -(038) 453 74 09 - info@deweijenbelt.nl


Berkum Als Theater Voor de derde editie van Berkum Als Theater op zaterdag 1 oktober 2011 is de organisatie op zoek naar speellocaties. Vindt u het leuk om uw kamer, keuken of tuin open te stellen voor toneelspel op locatie dan kunt u contact opnemen met Anneke Meeuwisse tel. 4536377, email: a.meeuwisse@planet.nl of Anja Telman tel. 4535007, email: anjatelman@hetnet.nl

Voetbalvereniging Berkum Ledenadministratie : Eindredactie : Website : Teletekstpagina :

J. Tijhaar - 453 56 25 Michiel Scheper - 06 19 18 07 98 www.vvberkum.nl RTV Oost - pagina 451

VV Berkum in 2011 50 jaar jong! 2011 is een bijzonder jaar voor VV Berkum en eigenlijk voor heel de wijk Berkum. Om het weekend van 28 mei kan vast een rode cirkel worden gezet: dat weekend is de officiĂŤle receptie en de grote feestavond! Op de nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag 8 januari is door de voorzitter Mannus Pellinkoft en de voorzitter van de jubileumcommissie, Henk Kattenberg, de klok in de

kantine gelanceerd die aftelt tot de grote dag! Wij zijn Job Tijhuis en Robin Kouwen erg dankbaar voor hun bijdrage om dit technisch mogelijk te maken.


Van ‘s Gravesandelaan 5 8024 DP Zwolle Tel. 038-4550197 Fax 038-4548574 G.s.m. 06-55362061 www.btotuinen.nl E-mail: info@btotuinen.nl

INSTITUUT VOOR STUDIEBEGELEIDING

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft een eigen studeerkamer. Alle vakken worden volledig overhoord door ervaren leerkrachten. Iedere moeilijkheid wordt uitvoerig behandeld. Voor nadere informatie:

Veerallee 29 - 8019 AD Zwolle Telefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIO WINKELCENTRUM 8021 CS ZWOLLE

“DIEZERPOORT” Tel: 038-4535539

DIEZERPLEIN 17 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCHAKELAAR-TWEEWIELERS@HOME.NL WEBSITE:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk. • Behangen • Winterkortingen • Vakkundig en kwaliteit

038 454 52 43 Essenlaan 10, Berkum


Programma 1e elftal VV Berkum Datum: 22-01-2011 29-01-2011 05-02-2011 12-02-2011 19-02-2011 12-03-2011

Wat? Berkum – HZVV Nunspeet- Berkum Berkum – PKC’83 Drachtster Boys – Berkum Berkum – SVZW DVS’33 – Berkum

Tijd: 15.00 uur 14.30 uur 15.00 uur 14.30 uur 15.00 uur 14.30 uur

Kalender VV Berkum 2011 Evenement

dag

datum

maand

jaar

wie

Playbackshow jeugd

vrijdag

28

januari

2011

Supportersvereniging

april

2011

BG Pupillen

Penaltybokaal Meidenmiddag

april

2011

BG Pupillen

Klootschieten

vrijdag

29

april

2011

Supportersvereniging

Jubileumreceptie

vrijdag

27

mei

2011

KB

Feestavond jubileum

zaterdag

28

mei

2011

KB (Jub.Comm.)

Jubileumdameswedstrijd

zaterdag

28

mei

2011

BG Dames/meiden

mei

2011

BG Dames/meiden

juni

2011

Schavast damestoernooi Fietspuzzeltocht

donderdag

2

Sport en Speldag Pupillen

Supportersvereniging niet in 2011

Jan de Roos pupillentoernooi

zaterdag

4

juni

2011

BG Pupillen

Zwols kampioenschap A1

dinsdag

7

juni

2011

BG Junioren

Zwols kampioenschap A1

vrijdag

10

juni

2011

BG Junioren

Jubileumtoernooi (ex Laddertoern.)

zaterdag

11

juni

2011

KB (Wim van der Meulen)

Zwols kampioenschap A1

dinsdag

14

juni

2011

BG Junioren

Zwols kampioenschap A1

vrijdag

17

juni

2011

BG Junioren

Thema-avond Pupillen

vrijdag

11

november

2011

Supportersvereniging

Sinterklaasviering F-pupillen

woensdag

30

november

2011

Supp.ver./BG Pupillen

Kerstkaarten

dinsdag

13

december

2011

Supportersvereniging

Oliebollen- en kerstmutsentoernooi

woensdag

14

december

2011

BG Pupillen

sluitingsperiode velden:

14 juni t/m 15 augustus 2011

jubileumweekend:

27 en 28 mei 2011
Wintersport geboekt? Neem een walkie talkie mee!

   !  " 

           Wij bieden:  • dagopvang (0 - 4 jaar)   • gunstige tarieven      inclusief voeding en luiers  • openingstijden van 07.30 - 18.00 uur     • ruime buitenspeelmogelijkheden      • muziekpedagoge 

     • gecertificeerde kwaliteit    

  

      Kinderverblijf de blauwe panter 

   

   Kerkweg 9, wijk Berkum, Zwolle       Tel."  # (038) 453 88 41, www.skon.nl !   #"  #     blauwe panter $De %& '' '& % is onderdeel van skon

kinderopvang bv

• Voor “haarâ€? en “hemâ€? • Met en zonder afspraak • Gespecialiseerd in haar - en huidproblemen Campherbeeklaan 8 8024 BW Zwolle Tel: 4540650

Geopend: Di. t/m Vr. 8.30 - 17.30 uur Za. 8.30 - 13.30 uur

Historing Zwolle brengt uw verleden even tot leven Uw salon voor: Diverse gezichtsbehandelingen Lichaamsbehandelingen Pedicure behandelingen Hotstone massage Manuele massage Manicure Make-up

Bergkloosterweg 60 | 8034 PP Zwolle Tel. 06-53195765 | E-mail ilonatenheuvel@gmail.com Internet www.ilonatenheuvel.nl

Wij digitaliseren Super 8 films Normaal 16 mm films Betamax Dia's V-2000 Negatieven VHS videobanden Hi-8 videobandjes DV-videobandjes Audiocassettebandjes

8 films banden banden Foto's Elpees Singles

038 - 85 09 555 www.historing.nl Dilleweg 16 8042 GS Zwolle e-mail : historing@home.nl Iedere werkdag op afspraak geopend


-

enige ervaring t.a.v. commercie. een netwerk of heb ervaring in het opbouwen ervan. per maand ongeveer 20 uur beschikbaar heb in voorkomende gevallen de mogelijkheid om overdag met potentiële sponsoren contact te hebben.

-

informeert, adviseert, werft (potentiële) sponsoren en adverteerders. denkt mee in het ontwikkelen van vernieuwende sponsorconcepten.

-

-

-

VV Berkum biedt: -

Een ervaren Accountmanager is beschikbaar voor ondersteuning. De BG Commercie heeft een uitgebalanceerd scala aan producten en diensten. De BG Commercie beschikt over een adequaat relatiebeheersysteem.

een club waar je trots op kunt zijn en eeuwige roem Voor informatie of gesprek: Roel Bouwknegt (Voorzitter Bestuursgroep Commercie). Tel.: 038-4539439. Mobiel: 06-54353009. E-mail: r.bouwknegt@home.nl.

vv Berkum: “Dé club met sportief & maatschappelijk scorend vermogen!”


Trainingskamp VV Berkum in Hennef

Van 6 tot en met 9 januari zat de hoofdselectie van VV Berkum in Duitsland voor een trainingskamp dat de basis moet vormen voor een succesvolle tweede seizoenshelft. Locatie was de Sportschule Hennef, op zo’n 30 kilometer van Keulen. Een perfecte accommodatie met mooie faciliteiten. Zo was het Argentijnse nationale elftal er al eens te gast en daarnaast zijn er met enige regelmaat Bundesliga-clubs te vinden. Donderdagmiddag vertrok de selectie naar Hennef. Nadat er was ingecheckt en de nu al legendarische kamerindeling was gevonden, kon er worden aangesloten voor het diner. Uiteraard een pastamaaltijd, aangezien de ploeg in een sporthotel verbleef. Na het diner maakte ieder zich klaar voor de

‘VV Berkum Kenners en Ken Je Ploeggenoten Quiz’. Na veel gelach en krakende hersenen kwam het team onder leiding van de wandelende voetbalencyclopedie en trainer Michel van Oostrum als winnaar uit de bus. Met hem namen Dennis Horstman, Marc van der Meulen, Roy Supèr en Jeffrey Pohowainjaan een overwinnings-DVD in ontvangst.

Vrijdag was het om 10.00 uur tijd voor de eerste training, die op grote hoogte bleek te worden gehouden. Een klim naar het veld was dus noodzakelijk, en de gang omhoog op de trappen bleek al een training op zich. Met een, bij de eerste seizoenshelft vergeleken, grote groep begon men vol goede moed aan de oefeningen. Al snel kwamen echter de grootste dompers van het trainingskamp. Kees Dorgelo viel na een kwartier uit met een ernstige enkelblessure en Roy, die net weer

helemaal fit leek, moest het veld ruimen met opnieuw een bovenbeenblessure. Hierdoor bewogen beiden zich de rest van de dagen met krukken door de Sportschule. De middagtraining werd in een hal afgewerkt. Op een ‘deurmat’ van 40 bij 60 meter werden er enkele pass- en trapvormen gedaan, aangevuld met wat kleine positiespelen. 's Avonds was er voor iedereen een vrij programma. Zaterdag stond er een oefenwedstrijd op het programma tegen de beloften van de Bonner Sportclub. Op het veld werd al snel zichtbaar dat dit elftal uitkomt op het hoogste niveau voor Duitse beloftenteams. Een goed ingespeeld elftal met veel kracht, snelheid, dynamiek en technisch en tactisch inzicht. Uitslag 2-0 voor onze Duitse vrienden. Zaterdagavond stond er met de hele groep een stapavondje in Keulen op het programma waarna ze op zondag met kleine oogjes vroeg weer huiswaarts keerden. Het bleef nog lang onrustig in Keulen. Alsof ze het hoorden donderen............!?!?!


Stichting Kringloop Zwolle Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 u di. t/m vr. 10-18 u za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

-

Gezichts- en lichaamsbehandelingen Manicure Gezichtsverzorging voor mannen Cadeaubonnen

Grotiuslaan 13 8024 XM Zwolle 038-4529100


Supportersvereniging Berkum Secretariaat: Theo Zuidberg, Elzenlaan 9, 8024 ZE Zwolle tel. 06-18099613 E-mail: theozuidberg@online.nl, KvK:verenigingsregister nr. 40060898

De Supportersvereniging V.V. Berkum organiseert i.s.m. met de V.V. Berkum op vrijdag 28 januari 2011 voor de jeugd tot 18 jaar wederom een

Ouders, vrienden en bekenden zijn ook van harte welkom en hebben gratis entree. Alle deelnemers met een playbackoptreden krijgen een aandenken, ook krijgen zij na afloop van hun optreden een consumptie aangeboden. Bij binnenkomst krijgen alle jeugdigen een lot. Aan het eind van de avond houden we nl. voor alle aanwezige jeugd een gratis verloting, waarbij CD-singles zijn te winnen. AANVANG: 19.00 uur in clubhuis "de Vegtlust" van de V.V. Berkum De deelnemers: - mogen maximaal in 2 optredens meedoen; - moeten zich om 18.45 uur meldden bij de organisatie; - moeten de aanmelding uiterlijk 28 januari inleveren bij: Theo Zuidberg: theozuidberg@online.nl of Herman Hultink, Grotiuslaan 8, tel. 4530433. Wij willen dubbele playback-acts voorkomen, daarom houden wij ons het recht voor om een nummer te weigeren. Wees er daarom snel bij om je aan te melden.

 Naam deelnemer(s): Naam en nummer te imiteren artiest of groep: Ik neem de CD waar het nummer op staat wel/niet mee.


De Distributie-Organisatie van de Stentor zoekt

bezorgers m/v leeftijd vanaf 15 jaar

in Zwolle (Berkum)

Wat staat er tegenover?

• Een prima maandelijkse vergoeding • Na drie maanden bezorgen een premie van 50,• Gratis de Stentor lezen • En vele leuke dingen (kijk snel op www .bezorgers.nl)

Aanmelden:

de Stentor, Afdeling Distributie mevrouw A. Eskens,Tel: 038-4559471 E-mail:A.Eskens@destentor .nl of www.bezorgers.nl

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren

Dé plek voor uw kind Dagopvang,

Watpeuterspeelzaal, aandacht buitenschoolse opvanggroeit en krijgt tussenschoolse opvang. Dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang

Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Dokter Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, T 038 4222766, info@allio.nl

www.allio.nl

MEDIATION

Mediation bij onder andere:

Monique Knigge • Echtscheiding en NMI Mediator

omgangsregeling

• Conflicten in familierelaties Kloosterbrink 13 • Arbeidsconflicten 8034 PT Zwolle Tel. 06 282 059 47 • Burenruzies www.kniggemediation.nl E-mail: info@kniggemediation.nl


TELEFOONNUMMERS OM BIJ DE HAND TE HEBBEN: Algemeen alarmnummer Politie Huisartsenpost Ouderentelefoon Oost-Nederland WIJZ Kindertelefoon (gratis) Meldpunt ernstige Overlast Ombudscommissie, Meldpunt Discriminatie en Vertrouwenstelefoon Dierenambulance Zwolle e.o.

112 0900-8844 0900-3336333 4268992 8515700 0800-0432 14038 14038 0625120505

Storingsnummers: Elektriciteit, Gas en Kabel Waterleiding Wegenwacht

0800-9009 0800-0359 088-2692888

Servicenummers: Gemeente Zwolle: Wijkbeheer: servicelijn woonomgeving illegale stort, stank e.d. ROVA Huisvuilinzameling Alg. informatienummer Openbaar Vervoer

14038 14038 14038 4273777 0900-9292

BERKUM: Wijkcentrum "De Weijenbelt" Voetbalvereniging Berkum De Duyvencamp chr. sch. De Campherbeek o.b.s. Berkumstede Kinderboerderij (mevr. R. de Graaf)

4537409 4533355 4528479 4531229 4535597 4544210


Berkumer feb 2011  

Berkumer feb 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you