Page 1

DE BERKUMER

Wijkvereniging Berkum

www.vvberkum.nl de verbindende schakel www.wijkverenigingberkum.nl

-

Kom kastje stoten

-

Eerste indrukken van voorzitter Douwe van der Werf

Januari 2014 42e Jaargang nr. 1

VV Berkum: duurzame vereniging

Foto: Truus Goos


S C H O O N H E I D S S A L O N BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man • electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure • medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

Verkoop

V.O.F.

Reparatie - Onderhoud A.P.K. Keuringsstation

Kuyerhuislaan 15 8024 PCZwolle - Berkum Tel: 038-4532846

Schadeherstel ook in samenwerking met uw verzekeringsmaatschappij

• • • •

TWEEWIELERS Bromfietsen YAMAHA HONDA PEUGEOT TOMOS VESPA

Fietsen

voor onderhoud en reparaties verkoop scooters / brommers RDW keuringen oldtimers

ter e scoo w u e i N

Nu voor

RALEIGH UNION SPARTA GAZELLE

995,-

NIEUWLEUSEN

Vechtstraat 15 8021 AS Zwolle Tel. 038 - 4544287

www.brommercentrum.nl Campherbeeklaan BERKUM 8 Zwolle Tel. 038 - 3374708

2


Eindredactie Administratie en adv. verzorging Verspreiding Ontwerp en druk

Hetty Bruins, Vossiuslaan 1 Linda Meijer, Van Leeuwenhoeklaan 46 J. Dingerink, Dennenlaan 16 Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26

☎ 452 55 33 ☎ 785 06 86 ☎ 453 16 50 ☎ 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag: wijkbladberkumer@hotmail.com

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum en wordt in Berkum en de omringende buitengebieden verspreid. Het is een gezamenlijke uitgave van de Voetbalvereniging Berkum en Wijkvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supportersvereniging Berkum. Kopij voor de volgende Berkumer dient vóór de 10e van de maand in het bezit te zijn van de redactie, op emailadres: wijkbladberkumer@hotmail.com

Kopij van niet deelnemende verenigingen of instanties kunnen tegen betaling geplaatst worden. De redactie houdt zich het recht voor om kopij zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. In geval van geschillen is het redactie reglement op te vragen bij de voorzitters van de Wijkvereniging of de Voetbalvereniging.

Activiteitenagenda 4 januari

Repair Café Kelder Berkumstede

23 januari

Workshop Mindful eten De Weijenbelt

1 februari

Kastje stoten De Weijenbelt

Bingo & klaverjassen Bingo 3, 17 en 31 januari

Klaverjassen Elke 1e en 3e dinsdag in de maand

Tot ziens in De Weijenbelt 3


4


Wijkvereniging Berkum www.wijkverenigingberkum.nl Wijkgebouw “De Weijenbelt” Campherbeeklaan 82 ☎ 453 74 09 Rabobanknummer 377315265 De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij: Voorzitter a.i. Secretaris Penningmeester Bestuursleden

: : : :

Gerard van Dorp -  454 42 58 - voorzitter@wijkverenigingberkum.nl Hans Kempenaar -  454 59 09 - info@wijkverenigingberkum.nl Bert Boonk -  453 32 80 Evenementen - Johanna Bos - 453 81 62 - evenementen@wijkverenigingberkum.nl Jeugdzaken - Gerben Zweers -  454 08 69 - jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl Verenigingszaken - Theo van de Krol -  851 96 65 Algemeen - John Vullers -  453 98 47

Ledenadministratie : Gineke Borger - ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl Webmaster : Jenny en Jan Jansen - redaktie@wijkverenigingberkum.nl

Wijkvereniging Berkum 2.0 Traditioneel blikken we in het eerste nummer van het nieuwe jaar terug op het afgelopen verenigingsjaar. Een geweldige Oranjeweek, geslaagd Huttendorp en heel veel succesvolle activiteiten zoals Berkum als Theater, muziekavonden en onze ‘gouwe ouwe’ paas- en kerstschieten en sjoelen. Veel dank gaat uit naar de vrijwilligers. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Bij sommige initiatieven bleek de opkomst minder dan verwacht. Dat is dan voor de commissies reden om te kijken hoe het anders kan. Gelukkig hebben we weer nieuwe bestuursleden gevonden voor de verschillende functies. Wel blijven we zoeken naar een voorzitter en penningmeester. Was 2013 al een jaar met heel veel veranderingen op het gebied van Welzijn en Zorg. 2014 zal niet anders zijn, sterker nog de ingezette ontwikkelingen zullen dit jaar pas merkbaar, of zo u wilt, voelbaar zijn. Op het laatste Wijkplatform is hier ruimschoots aandacht aan besteed. Deze veranderingen betreffen niet alleen de Wijkvereniging waar subsidies zullen verminderen of zelfs geheel verdwijnen, doch ook de individuele voorzieningen voor de inwoners. Dit alles stelt ons voor de vraag: gaan we achterover leunen en laten we de dingen op ons af komen of gaan we hier actief mee om? Willen we het niveau van Welzijn zoals we die nu hebben handhaven of accepteren we een verarming? Duidelijk is in ieder geval dat Welzijn niet meer op een presenteerblaadje wordt aangeboden. En als we wat willen bereiken dan zullen we dat samen moeten doen. Participatie niet alleen door organisaties en bestuursleden onderling maar

5


Woning verkopen? Zelle makelaars heeft al meer

dan 30

in onroerend goed.

Uw juiste partner voor: Nieuwbouw Verbouw Onderhoud

BEL SNEL: 038 4228383

Bel voor meer informatie/ een vrijblijvende offerte.

Hoevebrink 2 8034 PZ Zwolle Tel. (038) 4228383-email:zelle@planet.nl

Baekelandstraat 8 8013 ND Zwolle Tel. (038) 453 26 55 Fax (038) 453 28 56

-

jaar ervaring

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis

Gezichts- en lichaamsbehandelingen Manicure Gezichtsverzorging voor mannen Cadeaubonnen

6

Grotiuslaan 13 8024 XM Zwolle 038-4529100


vooral voor en door de inwoners. De organisaties in Berkum kunnen faciliteren en ondersteunen. De inwoners van Berkum zullen de inhoud moeten geven aan het in stand houden van de kwaliteit van leven en wonen in ons dorp. Waardevolle initiatieven zoals de Berkumse Noaber zijn inmiddels gestart. Natuurlijk zal de Wijkvereniging Berkum met haar commissies en vrijwilligers de huidige en ook nieuwe activiteiten blijven organiseren, zo ook de belangenbehartiging naar gemeente en andere overheden. Maar ‘wel-zijn’ gaat verder. De Wijkvereniging Berkum neemt ook hier haar verantwoordelijkheid om samen met partners het echte ‘wel-zijn’ in Berkum te behouden en zo mogelijk zelfs uit te breiden. Als vereniging hebben we daarom niet alleen leden nodig (bent u al lid?) maar ook mensen die het Welzijn, in Berkum willen ondersteunen. Het bestuur van de Wijkvereniging Berkum wil samen met u 2014 gebruiken om hierin een forse stap voorwaarts te maken. Een Wijkvereniging 2.0, zo u wilt. Wij wensen u een goed en voorspoedig nieuwjaar. Het bestuur van de Wijkvereniging Berkum

Niet wegdoen Een bladblazer die nog best goed is maar het aan/uitknopje…. Een prima schop waar de steel van los zit. Een stofzuiger met een draadbreukje. Gooi ze niet weg, laat ook niet werkloos staan om een nieuwe aan te schaffen. Of een deurbel die weigert, een CD-speler die niet speelt. Wij van Repair Café nemen alles onder handen en zeggen het eerlijk als het irreparabel blijkt te zijn. Of we zeggen vooraf wat het kost om een onderdeel te vervangen. Ons team gaat gewoon door zolang U ons apparaten aanbiedt, zelfs als u ons vraagt om een groot apparaat als een wasmachine of sta-op-stoel aan huis te inspecteren voor advies of kleine reparatie. Altijd op de eerste zaterdag van de maand (4 januari 2014 dus) van 10 tot 12 uur aanbieden of melden in de kelder van Berkumstede. De achteringang is daar het dichtst bij, maar u komt er ook via de hoofdingang! Wij zitten er klaar voor!

Aan komen drijven op de Nieuwe Vecht tijdens één van de vele zeer winderige en stormachtige dagen: kayak. Voor meer info bel 06 54387492.

7


Januari actie $,#*% # $

.

gratis*

)0 - & .'$$

gewichtscontrole

# & '% )'+ ()!"/ & ) * -'') + +*$'+ & '++' '+' & ) *$'+ &- &* /!"& .!"

& '*+

Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

'*+# &+'')

10.00 - 13.00 uur * Geldig in januari

'

&# %(*. $ &

+ % -)!" + )

.'$$

,,)

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

,,)

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

8


Wordt lid van de Wijkvereniging Berkum en stuur onderstaand formulier naar: De Weijenbelt Campherbeeklaan 82 8024 BZ Zwolle

✂ Ik meld mij hierbij aan als lid. Dit lidmaatschap is tevens geldig voor inwonende gezinsleden en wordt automatisch jaarlijks verlengd tot wederopzegging. Ik machtig de Wijkvereniging Berkum om de jaarlijkse contributie (à € 15,-) af te schrijven van bank- of gironummer:

Naam:

Adres:

Postcode en Plaats:

Ik wil WEL / NIET benaderd worden om als vrijwilliger enkele taken te verrichten voor de Wijkvereniging.

Datum:

handtekening:

Bezoek onze website www.wijkverenigingberkum.nl voor alle informatie over Berkum en de Wijkvereniging 9


A zaterdags 8:30 - 17:00 uur

10


Workshop mindful eten Januari is natuurlijk bij uitstek het moment voor velen om eens iets aan de overtollige kilo’s te doen. Veel mensen starten vaak enthousiast met een dieet maar geven het na een poosje al weer op. Diëten is niet vol te houden. Jezelf korten en niets mogen is niet leuk en ook niet haalbaar. Maar wat dan wel? Natasja Wildeman werkt als gewichtsconsulent en heeft een eigen praktijk, het Voedingsadvies-centrum Zwolle. Daarnaast is zij eigenaar en franchisegever van de door haar zelf ontwikkelde methode Spruitjes en Zo! een methode die landelijk door zowel gewichtsconsulentes als diëtistes wordt gebruikt, en die zich richt op de begeleiding van kinderen en jongeren met overgewicht. Natasja komt een workshop geven die eigenlijk uit twee delen bestaat. Tijdens het eerste gedeelte behandelen we de vraag, wat is gezonde voeding en hoe kan je succesvol afvallen zonder een dieet. Tijdens het tweede gedeelte gaat het over mindful eten. Een succesvolle methode die je inzicht geeft in je eigen eetgedrag. Maar ook inzicht geeft in de verleidingen waaraan je wordt blootgesteld. Door het doen van enkele opdrachten ervaar je deze avond zelf wat mindful eten is en wat het voor jou kan betekenen. Met alle informatie die je op deze avond krijgt gaat het dit jaar wel lukken om op gewicht te komen, en zonder een streng dieet of afzien! Kijk voor meer informatie op: www.voedingsadviescentrum.nl en www.spruitjesenzo.nl Mogelijkheid tot het stellen van vragen kan vooraf: Mail naar natasja@spruitjesenzo.nl met vermelding van: Weijenbelt. Wanneer Waar Aanvang Kosten

: donderdag 23 januari : de Weijenbelt : 19.30 uur : € 12,50 (incl map met info)

Graag opgeven bij femmy Eikenaar: femmyeikenaar@hotmail.com of via  455 03 76.

Kastje stoten Op zaterdagavond 1 februari is vanaf 19.30 uur weer het jaarlijkse "Kastje Stoten". Door middel van een afvalrace wordt er gestreden om het jaarlijkse kampioenschap van Berkum, met als prijs een trofee en een geldbedrag. De kosten voor deelname zijn € 3,- p.p. Al vele jaren kent dit evenement een grote belangstelling en het is dus belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft, want "vol is vol".Max deelname 60 personen, U kunt zich opgeven via de website van de biljartvereniging, www.bvdeweijenbelt.com. Aan het eind van de avond is er een verloting met diverse interessante prijzen. De commissie, Henri Jacobs en Frans Storms.

11


Green Hands

-TUINONDERHOUDSBEDRIJF-Voor al uw tuinonderhoudTel: 0616766944 / 0616800932 E-mail: info@greenhands.nl Website: www.greenhands.nl

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers”

Kwaliteit in vlees en vleeswaren 8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 79 8024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Boertjes

Ambulant Pedicure Kirsten Verheijen

Bent u slecht ter been, heeft u een druk bestaan, alleen rust tijdens het middagdutje van uw kleintje, of vindt u het gewoon prettig om niet de deur uit te hoeven? In dat geval bent u voor een professionele voetbehandeling bij mij aan het juiste adres. eigen adres wel te verstaan, want als ambulant pedicure kom ik bij u aan huis! deskundige Uw begeleiding.

Voor Voor behartiging van uw belangen. Ik ben Kirsten Verheijen en sinds enige tijd beoefen ik met veel plezier het pedicureVoor een optimalevak.verkoopprijs. Voeten verdienen meer aandacht dan zij van de meeste mensen krijgen; het zijn Nieuwsgierig Voor aankoop en immers verkoop. de dragers van het lichaam en leggen in een mensenleven vele kilometers af. naar Voorde u. waarde van Toch uw wordtwoning? er vaak veel te lang doorgelopen met klachten als eelt, kloven, likdoorns, Dekomen eerste stap? Onze bij vrijblijvende Wij vrijblijvend u langs Op afspraak kom ik bij u thuis en neem alle benodigde materialen mee, u hoeft zelf niets te regelen. Vervolgens waardebepaling. Gratis. voor een waardebepaling! ga ik uw voeten behandelen en als prettige afsluiting masschimmelnagels of ingegroeide nagels. Hier kan ik wat aan doen!

BoertjesHorst makelaardij Boertjes Makelaardij Zwolle Gun uzelf het RMT gevoel van heerlijk zachte en Thomas a Kempisstraat 9 verzorgde voeM.C. Horst ten en laat mij246, uw voeten behandelen, terwijl u zich ontHanzelaan Zwolle 8021 BG Zwolle spant in uw eigen stoel! T038-4216164 038-4216164 Einfo@boertjeshorst.nl zwolle@boertjes.nl Ambulant Pedicure Kirsten Verheijen W www.boertjes.nl Bel: 06 22 13 81 81 www.boertjeshorst.nl seer ik uw voeten met een speciale hydraterende crème.

makelaardij taxaties advies hypotheken

12


Expositie Jessika van der Vegt in de Weijenbelt Laat je passie uit de verf komen! In haar atelier in Zwolle ontwerpt en maakt ze schilderijen, met de allerbeste kwaliteit olieverf. Ze schildert realistische schilderijen volgens de technieken van de oude meesters. Jessika is een echt buitenmens en gaat dan ook graag de natuur in om te fotograferen. De mooiste foto’s gebruikt zij vaak als inspiratie om zelf een schilderij te maken. Jessika’s Atelier is daarnaast voor iedereen die graag creatief bezig is. Graag laat zij ook jouw passie hier uit de verf komen en biedt zij u een workshop op maat aan. Wilt u bijvoorbeeld beter leren samenwerken met uw collega’s, uw zelfvertrouwen vergroten of zomaar een gezellige middag hebben? Dit alles is al mogelijk vanaf 4 personen en wordt volledig voor u verzorgd. Van 9 januari t/m 27 februari 2014 exposeert Jessika van der Vegt in Wijkcentrum De Weijenbelt, waar u haar schilderijen kunt bezichtigen tijdens de openingstijden. Ook de peuterspeelzaal heeft Jessika ingericht, met kunst en cadeauartikelen speciaal voor kinderen waarvoor zij veel in opdracht maakt, zoals geboortestoeltjes, klokken en klompjes. Wanneer u zelf een origineel cadeau wilt laten maken kunt u contact met haar opnemen. Meer informatie vindt u op haar website www.jessikavandervegt.com

Kinderboerderij Berkum Beheerder : Rineke de Graaf, tel. 4544210 Openingstijden : wo middag en zo middag van 15.00 uur tot 17.00 uur Meer info: www.wijkverenigingberkum.nl

2013: Als u dit stukje leest is het jaar 2013 al bijna verleden tijd. Voor de Kinderboerderij was het een “rustig” jaar. Er zijn geen grote mee- en tegenvallers te melden. De veestapel werd verrijkt door de geboorte van geitjes, bruine en witte lammeren en kuikens. Goed beheer van de Kinderboerderij brengt met zich mee dat er ook dieren worden verkocht. Het uitgangspunt is om te komen tot een evenwichtig opgebouwd dierenbestand. Vrijwilligers ( 18 in getal) hebben de dieren verzorgd door deze te voeren en hun stallen regelmatig uit te mesten. Voer, hooi etc wordt gekocht. Van bakker Borger en groenteman Platenkamp krijgt de Kinderboerderij –gratis- brood en groente. Een woord van dank aan beiden is hier op zijn plaats. In juni van dit jaar is het jubileum “20 jaar Kinderboerderij” gevierd. Bij prachtig weer genoten jong en oud van de vele activiteiten. De jubileumgift van Wijkvereniging Berkum is verzilverd door de aankoop van 5 cavia’s.

13


I

EIGENHAARD IS GOUDZWAARD

C1000 versmarkt voordeelmarkt Coen van Brummen Campherbeeklaan 54a, 038-4532054 Coen Brummen Geopend:van ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur C

Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-423058

do. / vrij. 8.30 - 20.00 uur Campherbeeklaan 54a, 038-4532054 Geopend: ma. / zat. wo. 8.30 8.30 -- 17.00 19.00 uur uur do. / vrij. 8.30 - 20.00 uur T.P.G. Servicepunt zat. 8.30 - 17.00 uur

H. Smeengekade 8 8011 AK Zwolle 038-4297600

www.goudzwaard.nl

T.P.G. Servicepunt

14


Eind van het jaar is de schapenstal bij de vijver (t.b.v. de Soay schapen) verplaatst ter wille van de buren. Het buitenverblijf van de beide varkens was lange tijd een natte vieze boel. Met behulp van een loonwerker is die wateroverlast verholpen door het plaatsen van infiltratie units: het water moet nu verdwijnen. En An en Mien houden hun pootjes droog. 2014: Alle vrijwilligers van de Kinderboerderij wensen u een heel gelukkig en gezond nieuw jaar toe. En deze wens geldt ook voor de “bewoners” van de Kinderboerderij. We hopen op een vruchtbaar jaar. In verband hiermede zijn twee rammen gekocht die inmiddels met de ooien in contact zijn gebracht. Het is nu ook de tijd van de “goede voornemens”. Zo’n goed voornemen kan zijn: vrijwilliger worden bij de Kinderboerderij. De beheerder, Rineke de Graaf, vertelt u graag wat het vrijwilligerswerk op de Kinderboerderij inhoudt. Haar telefoonnummer is 454 42 10. Tot ziens op de Kinderboerderij. Ente van der Meer

Hekkenwerk In Zeeland kunnen ze namelijk de G niet zeggen; vandaar dat het klinkt als 'hekken'. De term viel mij in bij bijgaand tafereel. Deze botte vernielzucht, zeg vandalisme heeft plaats gevonden in het hart van ons Berkum; in een speeltuin nota bene ! Wie is er nu in hemelsnaam tot die verheven gedachte gekomen: DAT DING MOET DAAR WEG, want het staat ons/mij in de weg, dus slopen maar. De kosten zijn, zoals altijd voor de gemeenschap, voor u…… HEKKENWERK dus. Kees Bos

15


Campherbeeklaan 52 8024 BZ Berkum Tel.: 453 15 18 Fax: 038 - 452 94 32

W. PLATENKAMP

vispoortenplas 1-3 zwolle, Elke dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur start bij 4215817, www.voorogen.nl De 038 Weijenbelt. Iedereen met enige loopervaring en een goede gezondheid kan meedoen. U vind de V&D in het centrum van Zwolle, Info:steenworp loopgroepberkum@live.nl op een afstand van ons.

Meelopen? Dat kan!

Speciaalzaak in groenten, fruit en rauwkostsalades. Het adres voor uw fruitmand.

VELDMAN / Schilderwerken

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Erasmuslaan 6 8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877 Mob: 06 - 53716731 E- mail: janveldman@kpnplanet.nl jan.veldman@ziggo.nl

Hang & sluitwerk

De Klink Beveiligingen

Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44 Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: info@deklinkzwolle.nl • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Veilig Wonen, Prettig Wonen! 16


17


DE KAASKOPPEN * Voor al uw haar en huid behandelingen.

IEDERE DONDERDAG BIJ HET WINKELCENTRUM IN BERKUM!!

* Voor het hele gezin.

TEL: 06-20000820/06-19412902

Vers, vriendelijk & voordelig!

* Makkelijk te bereiken met bus, auto en fiets (zie website).

Bolt Pierik Veldink FILIPS BELASTINGADVISEURS klussenbureau

* Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur. Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrum Tel : 038-4218015

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle • Telefoon: 038 4540680 al 4542816 uw klussen en onder•Voor Fax:038 E-mail: info@bpv-tax.com houdswerkzaamheden, zoals: Website: www.bpv-tax.com

www.kapsalonhofstede.nI

• schilderwerk • renovatie: o.a. badkamers • hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken • schilderijen ophangen

Bolt Pierik Veldink BELASTINGADVISEURS

tel: 06 26420890 / 038 4547681 email: filips-klussenbureau@live.nl

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle • Telefoon: 038 4540680 • Fax:038 4542816 E-mail: info@bpv-tax.com Website: www.bpv-tax.com

knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

Zalencentrum de Weijenbelt Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse activiteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden. Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunie’s, personeelsfeesten maar ook voor tentoonstellingen en exposities. Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen met alle faciliteiten. Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle -

(038) 453 74 09 - weijenbelt@hetnet.nl 18


Voetbalvereniging Berkum Ledenadministratie : Eindredactie : Secretaris : Website : Teletekstpagina :

zie www.vvberkum.nl Michiel Scheper - ☎ 06 19 18 07 98 Aart Schippers - ☎ 453 68 80 www.vvberkum.nl RTV Oost - pagina 451

Douwe van der Werf benoemd tot voorzitter VV Berkum Woensdag 20 november jongstleden is op de Algemene Ledenvergadering van VV Berkum Douwe van der Werf officieel benoemd tot Algemeen Voorzitter van de VV Berkum. Ook is Jan Teun Fuller als lid van het Algemeen Bestuur benoemd. Hij zal de rol van vicevoorzitter op zich nemen en heeft Jeugdzaken in zijn portefeuille. Feico van der Ploeg is, in verband met het aftreden van de penningmeester, benoemd tot penningmeester van de VV Berkum. Op de ALV is met waardering en veel dank afscheid genomen van Theo Tijhuis (portefeuille Facilitair) en Frits van Woerkom (Penningmeester). Beiden hebben vele jaren zich in verschillende bestuurlijke rollen ingezet voor de vereniging.

Eerste indrukken Douwe van der Werf De voetbalvereniging Berkum is in veel opzichten een mooie club. Ouders uit Berkum zien er hun kinderen – eerst jongens, nu ook meisjes – graag voetballen. Vanuit andere delen van de stad wordt steeds meer voor Berkum gekozen. Veel Berkumers hebben door de jaren heen hun schouders onder deze club gezet. De groep vrijwilligers groeit nog steeds en daardoor is een bloeiende vereniging ontstaan. Een nette vereniging met betrokkenheid van jong en oud. Een mooie accommodatie met teams die goed voetbal laten zien. Een goed georganiseerde club met veel vrijwilligers die zich heel erg betrokken en verantwoordelijk voelen. Een vereniging waar je als sponsor graag mee verbonden wilt zijn. Een vereniging waar het op zaterdagen genieten is met de levendigheid van de speelsters, spelers, ouders, oma’s, opa’s en andere Berkum fans. Een club met een goede naam en een positieve uitstraling waar ik me nu al mee verbonden ben gaan voelen. Een vereniging waar ik, samen in het bestuur met Aart Schippers, Henk-Jan van der Veer, Michiel Scheper en met de nieuwe bestuursleden Jan Teun Fuller en Feico van der Ploeg, graag iets voor wil betekenen. Douwe van der Werf Voorzitter VV Berkum 19


Van ‘s Gravesandelaan 5 8024 DP Zwolle Tel. 038-4550197 Fax 038-4548574 G.s.m. 06-55362061 www.btotuinen.nl E-mail: info@btotuinen.nl

INSTITUUT VOOR STUDIEBEGELEIDING

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft een eigen studeerkamer. Alle vakken worden volledig overhoord door ervaren leerkrachten. Iedere moeilijkheid wordt uitvoerig behandeld. Voor nadere informatie:

Veerallee 29 - 8019 AD Zwolle Telefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIO WINKELCENTRUM 8021 CS ZWOLLE

“DIEZERPOORT” Tel: 038-4535539

DIEZERPLEIN 17 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCHAKELAAR-TWEEWIELERS@HOME.NL WEBSITE:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk. • Behangen • Winterkortingen

038 454 52 43 Essenlaan 10, Berkum

• Vakkundig en kwaliteit

20


Programma Berkum 1 Vanaf zaterdag 19 januari begint de competitie van Berkum 1 weer met een uitwedstrijd tegen CSV Apeldoorn (14:30). Het meest actuele wedstrijdprogramma staat altijd op onze site: www.vvberkum.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst VV Berkum Op zaterdag 4 januari zal de nieuwjaarsbijeenkomst van VV Berkum worden gehouden in de kantine van VV Berkum. Deze bijeenkomst begint om 15:00.

Berkum weer bij Van Marle-toernooi VV Berkum zal op 27 en 28 december weer meedoen aan het traditionele Jo van Marle-zaalvoetbaltoernooi voor Zwolse amateurverenigingen in de WRZV-hallen. Vorig jaar werd Berkum, voor het eerst na zes jaar (!), winnaar van die aansprekende krachtmeting dus dat schept verwachtingen voor de editie 2013. “We willen die overwinning natuurlijk graag herhalen. We kunnen waarschijnlijk met dezelfde spelers aantreden als waarmee we vorig jaar wonnen en daar komt nog een aanvulling in de vorm van Ruud Wellenberg bij. We zijn er dus zeker niet zwakker op geworden,” aldus Berkumspeler Marc van der Meulen. “We zijn echter ingedeeld in een loodzware poule, want in de groep waarin wij moeten starten zitten zeker vier ploegen die goede kansen hebben om verder te komen.” Berkum zal inderdaad al direct flinke strijd moeten leveren om de groepsfase te overleven want daarin is het team ingedeeld in de sterke poule B. Tegenstanders daarin zijn onder meer Be Quick ’28, dat het toernooi in het verleden diverse keren op zijn naam schreef, en HFC Storica, de winnaar van 2011. Ook eersteklasser WVF, waarbij tegenwoordig nogal wat voormalige Berkum-spelers zijn te vinden, SV Zwolle, CSV ’28 en ZAC zitten in poule B. In poule A is het technisch vaardige Dieze West, dat vorig jaar in de finale van het toernooi van Berkum verloor, de grote favoriet. De andere ploegen in deze groep zijn Zwolsche Boys, SVI, EDON, HTC, Wijthmen en Ulu Spor. Dit jaar ontbreekt helaas VSW uit Windesheim, dat vorig jaar nog wel bij de deelnemers behoorde. Anders dan in de voorgaande jaren, toen het altijd druk bezochte en sfeervolle toernooi op twee avonden werd afgewerkt, wordt er nu op vrijdagavond en daarna op zaterdagmiddag gespeeld. Op vrijdag 27 december wordt er om 18.30 uur begonnen en dan zal Berkum het al direct in de openingswedstrijd tegen Be Quick ’28 moeten opnemen. Op zaterdag 28 december beginnen de zaalvoetballers om 14.00 uur en de grote finale op die tweede wedstrijddag begint volgens de planning om 17.00 uur. Een mooie gelegenheid voor de fans van VV Berkum om hun favorieten in deze verder ‘voetballoze’ periode tussen kerst en nieuwjaar aan het werk te zien! 21


22


VV Berkum: duurzame vereniging VV Berkum werkt sinds twee jaar met een groep enthousiaste vrijwilligers aan het project ‘de duurzame vereniging’. Naast energiebesparingen en opwekking heeft de club ook verschillende andere projecten gestart die bijdragen aan een sterkere vereniging. Het motto van de projectgroep: niet ideëel zijn maar groene euro’s verdienen voor onze club! VV Berkum zet met het project de duurzame vereniging in samenwerking met provincie, gemeente en sponsoren een voorbeeldproject voor andere sportverenigingen op, in eerste instantie voor clubs in Overijssel.

In 2011 werd het project gestart met het uitvoeren van een energiescan, op de kosten van € 450 kreeg de vereniging € 200 korting door een regeling van de Provincie Overijssel. Uit deze scan kwam naar voren dat de vereniging de komende jaren flink kan besparen door isolatie, overgang naar led verlichting en eigen energieopwekking. Op het dak van de hoofdtribune werden vier gesponsorde zonneboilers geplaatst. Deze dienen als voorverwarming voor de bestaande grote boiler. VV Berkum bespaart hiermee zo’n 40 procent op de energie die nodig is voor warm water. Op het clubhuis en andere plekken op Sportpark De Vegtlust zijn maarliefst 156 zonnepanelen geplaatst. De financiering is gerealiseerd vanuit een lening met de gemeente Zwolle. De gemeente had een regeling voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, deze is open gesteld voor de vereniging. Afgelopen seizoen werd hierdoor 35.000 kwh op het verbruik van 60.000 kwh zelf opgewekt. VV Berkum heeft leden, sponsoren en de wijk actief betrokken bij de verduurzaming. De vereniging heeft de wijk betrokken door een inkoopcollectief van stroom en zonnepanelen. Conclusie van de club is dat met het project Duurzame Vereniging er een nieuw product in de sponsorpakketten van de club is. De rol van sponsoren is volgens de club erg belangrijk en verduurzaming biedt een meerwaarde in de samenwerking. De komende tijd staan er nog maatregelen op de planning op het gebied van vloerisolatie en realisatie van nieuwe kleedkamers. Dit was ook het doel van de Grote Clubactie dit jaar. Ook is de vereniging in gesprek met de gemeente over de realisatie van LED sportveldverlichting. 23


Stichting Kringloop Zwolle Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 u di. t/m vr. 10-18 u za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

Hier kan uw advertentie komen te staan, mail naar wijkbladberkumer@hotmail.com

Yoga in Haerst

Verwen uzelf wekelijks met een heerlijke, ontspannende yogasessie. In januari start ik weer met een nieuwe serie yogalessen op dinsdag en woensdagmorgen. Ik bied inspirerende lessen aan, in een prachtige ruimte op een bijzonder mooie lokatie in Haerst. Ervaar het kunnen genieten van yoga met een gratis proefles.

24

Ineke de Kleine Tel: 0529-427222 e-mail: yogainhaerst@hotmail.nl


SUPPORTERSVERENIGING V.V. BERKUM Kamer van Koophandel, Verenigingsregister nr. 40060898 Secretariaat: Theo Zuidberg, Elzenlaan 9, 8024 ZE Zwolle, tel. 06-18099613 E-mail: theozuidberg@ziggo.nl

Playback Vrijdag 31 januari 2014 organiseren wij weer de playbackavond voor de jeugd. Ouders, vrienden en bekenden zijn van harte welkom en hebben gratis entree. Alle deelnemers met een playbackoptreden krijgen een aandenken, ook krijgen zij na afloop van hun optreden een consumptie aangeboden. Bij binnenkomst krijgen alle jeugdigen een lot. Aan het eind van de avond houden we nl. voor alle aanwezige jeugd een gratis verloting. AANVANG: 19.00 uur in clubhuis "de Vegtlust" van de V.V. Berkum De deelnemers: - mogen maximaal in 2 optredens meedoen; - moeten zich om 18.45 uur meldden bij de organisatie; - moeten de aanmelding uiterlijk 25 januari inleveren bij: Theo Zuidberg, Elzenlaan 9, tel. 06-18099613 via e-mail mag ook: theozuidberg@ziggo.nl Herman Hultink, Grotiuslaan 8, tel. 4530433 mail: hhultink@hetnet.nl Wij willen dubbele playback-acts voorkomen, daarom houden wij ons het recht voor om een nummer te weigeren. Wees er daarom snel bij om je aan te melden.

✃

Naam deelnemer(s):

Naam en nummer te imiteren artiest of groep:

Ik neem de CD waar het nummer op staat wel/niet mee.

25


De succesvolle trainingKringloop snel leren = leuk leren wordt nu ook aanStichting Zwolle geboden door Dyslexiepraktijk Berkum. De training is geschikt voor alle middelbare scholieren van VMBO-tl t/m VWO. Heb je probleNieuwe Veerallee 12, dan Zwolle men met plannen of ben je veel tijd kwijt aan studeren is deze Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid training wat voor jou. Ook geschikt voor kinderen met dyslexie, AD(H)D of autisme. De training duurt 6 weken, week wordt Open:iedere ma. 12-18 u er een uur gewerkt in een klein groepje. Start bij voldoende deelnemers op 13 januari 16.30 di. t/m vr. 10-18 u – 17.30 uur. Bij veel belangstelling start een tweede groep waarschijnlijk op de woensdagmidza. 10-17 u, do. koopavond. dag. Opgave telefonisch of per mail. Voor meer informatie: (038) 4 22 06 06 www.dyslexiepraktijkberkum.nl en www.time2control.nl. Rina van de Wetering

Dyslexiepraktijk Berkum, Grotiuslaan 3, 8024 XM Zwolle, 06-13429634 info@dyslexiepraktijkberkum.nl - www.dyslexiepraktijkberkum.nl

26


Zaterdag 28 december Senioren mixtoernooi Op zaterdag 28 december willen we een mixtoernooi 7x7 voor de senioren houden. Het toernooi is voor alle senioren zowel vrouwen als mannen, ook degene die geen competitie voetballen: bijvoorbeeld 45+, recreanten. De inschrijving is op zaterdag 28 december van 12:15 tot ca 12:45 uur, aansluitend worden de teams geloot en wordt er gevoetbald. We hebben dit toernooi vorig jaar ook met succes georganiseerd en ook dit jaar valt deze zaterdag mooi tussen de feestdagen in. Tevens proberen we hierdoor de kantine goed bezet te krijgen en bij voldoende animo draait de supportersvereniging ook nog het rad van fortuin. In het kort: - We spelen 7x7 op halve velden. - Inschrijving is op de zaterdag 28 december van 12:15 tot ca 12:45 uur. of vooraf bij: Klaas Weertman Klaas_w@hotmail.com of Ronald Bredewold ronald-bredewold@hotmail.com /06-13 59 77 80 Iedereen de zich vooraf opgeeft moet wel bij de loting zijn anders wordt je niet mee geloot! Iedereen schrijft zich individueel in. - Om 12:45 uur worden de teams geloot. Waarbij we proberen de spelers van mannen en de vrouwen zo gelijk over de teams te verdelen. - Er wordt gevoetbald van 13:30 uur tot ca 15:30 uur. - In de kantine vindt na afloop de prijsuitreiking (in consumptiebonnen) plaats. We zijn een beetje afhankelijk van het weer maar kunnen beschikken over het kunstgras (veld 1 en de mini arena) dus als het niet sneeuwt of ijzelt wordt er gevoetbald en als het wel sneeuwt kun je altijd nog gezellig wat drinken in de kantine. Tot de 28e, namens de organisatie, Ronald Bredewold Maurice Weenink Klaas Weertman

27


28


Zaterdag 4 januari 2014: 25e nieuwjaarsloop VV Berkum Op zaterdag 4 januari wordt de 25e (!) nieuwjaarsloop gehouden. De inschrijving start op zaterdag 4 januari om 10:00 en de aanvang van de loop is om 10:45. De te lopen afstanden zijn 2 / 4 / 8 kilometer. Per afstand is er een prijs voor de beste tijd. De deelname is gratis voor leden van VV Berkum en Berkumers. Na afloop is er voor elke deelnemer een sportdrankje en een kop snert.

Bij de voorkant De mannen zijn druk met mest-rijden voor het nieuwe moestuinseizoen. Ook eens een foto aanleveren voor de voorkant? Dat kan! Graag een staande foto met hoge resolutie (minimaal 1 MB), aan de linkerkant moet ruimte zijn voor 'De Berkumer' en rechtsboven moeten de logo's van de Wijkvereniging en VV Berkum. Mailen naar wijkbladberkumer@hotmail.com. Doen!

29


Algemene fysiotherapie Manuele therapie Bekkenbodem therapie Oedeemtherapie COPD www.fysiotherapieberkum.nl Tel. (038) 454 47 62

30


31


Berkumer1 jan 2014  

Wijkvereniging Berkum - Berkumer 1 jan 2014

Berkumer1 jan 2014  

Wijkvereniging Berkum - Berkumer 1 jan 2014