Page 1

Januari 2011

DE BERKUMER

Wijkvereniging Berkum

de verbindende schakel

www.wijkverenigingberkum.nl

www.vvberkum.nl

In dit nummer o.a.

Veranderingen in de Weijenbelt

Schaatsen in Berkum Afscheidsreceptie Arend Evertsen

Trainerswisseling hoofdmacht VV Berkum 50 jaar in 2011

39e Jaargang nummer 1


S C H O O N H E I D S S A L O N BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man • electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure • medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

V.O.F.

Kuyerhuislaan 15 8024 PCZwolle - Berkum Tel: 038-4532846

Verkoop

Reparatie - Onderhoud

A.P.K. Keuringsstation

Schadeherstel ook in samenwerking met uw verzekeringsmaatschappij

TWEEWIELERS Bromfietsen YAMAHA HONDA PEUGEOT TOMOS VESPA

Fietsen

RALEIGH UNION SPARTA GAZELLE

Vechtstraat 15 8021 AS Zwolle Tel. 038 - 4544287

NIEUWLEUSEN BERKUM


Eindredactie en layout Administatie en adv. verzorging Verspreiding Druk

M. Immink, Bergkloosterweg 4-1 S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 J. Dingerink, Dennenlaan 16 Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26

☎ 453 24 20 ☎ 750 47 58 ☎ 453 16 50 ☎ 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag: wijkbladberkumer@hotmail.com

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum en wordt in Berkum en de omringende buitengebieden verspreid. Het is een gezamenlijke uitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supportersvereniging Berkum. Kopij voor de volgende Berkumer dient vóór de 10e van de maand in het bezit te zijn van de redactie, op emailadres: wijkbladberkumer@hotmail.com

Kopij van niet deelnemende verenigingen of instanties kunnen tegen betaling geplaatst worden. De redactie houdt zich het recht voor om kopij zonder opgave van redenen te weigeren of in te korten. In geval van geschillen is het redactie reglement op te vragen bij de voorzitters van de Wijkvereniging of de Voetbalvereniging.

Activiteitenagenda Elke dindagavond

Loopgroep Berkum 19.30 uur De Weijenbelt

1e en 3e dinsdag van de maand

Klaverjassen De Weijenbelt

2e, 4e, 5e dinsdag van de maand

Klaverjassen Supportersvereniging Vegtlust

Elke donderdagavond

Ichtuskerk open van 17.00 t/m 19.00 uur

27 t/m 30 december

Schaatsbaan sportzaal De Weijenbelt

30 december

Afscheidsreceptie Arend Evertsen De Weijenbelt

1 januari

Nieuwjaarsfeest De Weijenbelt

6 januari t/m 3 maart

Expositie de Weijenbelt

11 januari

Workshop Sieraden maken

5 februari

Kastje Stoten de Wijenbelt


Wijkvereniging Berkum www.wijkverenigingberkum.nl Wijkgebouw “De Weijenbelt” Campherbeeklaan 82 ☎ 453 74 09 Rabobanknummer 377315265 De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij: Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden

: : : : :

Robert Immink - ☎ 453 24 20 - voorzitter@wijkverenigingberkum.nl Reina Storms - ☎ 453 92 39 - verenigingszaken@wijkverenigingberkum.nl Hans Kempenaar - ☎ 454 59 09 - info@wijkverenigingberkum.nl Angelina van der Haar - ☎ 454 92 77 Johanna Bos - ☎ 453 81 62 - evenementen@wijkverenigingberkum.nl Linda Meijer - ☎ 785 06 86 - jeugdzaken@wijkverenigingberkum.nl Gerard van Dorp - ☎ 454 42 58 Beheer speeltuin : Hr. B. Haverink - ☎ 454 05 90 Ledenadministratie : ledenadministratie@wijkverenigingberkum.nl

Veranderingen in de Weijenbelt In 2008 is door het bestuur van WVB geconstateerd dat het door de vermenging van de baten en lasten van de vereniging en die van de horeca-activiteiten in de Weijenbelt niet mogelijk is om de twee onderscheiden activiteiten goed aan te sturen. Bovendien kwam de subsidiegever (gemeente Zwolle) met een belangrijke mededeling. De gemeente stelde als voorwaarde voor de toekenning van de subsidie dat duidelijk moest worden voor welke activiteit WVB subsidie aanvraagt. Deze zaken waren voor het bestuur van WVB aanleiding om een plan van aanpak op te stellen om de zaken beter te structureren. Het plan is er gekomen en in het voorjaar van 2008 in een bestuursvergadering aangenomen.

Het plan van aanpak omvat de volgende onderdelen: • Ontvlechting van de verenigingsactiviteiten en de exploitatie van de Weijenbelt. De exploitatie van de Weijenbelt is vervolgens in de nieuw opgerichte Stichting Exploitatie Weijenbelt (S.E.W.) ondergebracht. • De nieuwe werkgever werd het bestuur van de Stichting Exploitatie Weijenbelt. Dit bestuur is gekozen door en uit het bestuur van WVB. • In de bestuursvergaderingen van de afgelopen twee jaar is regelmatig met de nieuwe beheerder gesproken over feit dat de financiële resultaten zich niet gunstig ontwikkelden. Met name het aantal bezoekers en hun bestedingen bleef achter bij de verwachtingen


Woning verkopen? Zelle makelaars heeft al meer

Uw juiste partner voor: Nieuwbouw Verbouw Onderhoud

Bel voor meer informatie/ een vrijblijvende offerte. Baekelandstraat 8 8013 ND Zwolle Tel. (038) 453 26 55 Fax (038) 453 28 56

dan 30

jaar ervaring

in onroerend goed.

BEL SNEL: 038 4228383

Hoevebrink 2 8034 PZ Zwolle Tel. (038) 4228383-email:zelle@planet.nl

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis


Maatregelen: Het bestuur heeft vervolgens op basis van de rapportage van de penningmeester geconstateerd dat maatregelen moesten worden genomen om het tij te keren. Deze zijn met de beheerder besproken. Een belangrijk gegeven is een goede planning van de inzet van het personeel. Ook in de bedrijfsvoering moesten veranderingen worden doorgevoerd om te voorkomen dat de Weijenbelt in nog zwaarder weer terecht zou komen. Het bestuur heeft daarom een bedrijfsplan Weijenbelt opgesteld en dit met de beheerder besproken. Uit het bedrijfsplan vloeit een aantal actiepunten waaronder het tijdelijk aanstellen van een ervaren coach voor de beheerder. Deze coach heeft een gedegen kennis van Horeca aangelegenheden. Met het voltallige personeel zijn vervolgens de door het bestuur vastgestelde maatregelen doorgesproken. In dit jaar moeten deze hun beslag krijgen. Onze inzet: De inzet is om de Weijenbelt weer het bruisend centrum van de wijk Berkum te maken. In de afgelopen tijd is door

bestuursleden veel werk gestoken in het schilderen van de zalen en is ge誰nvesteerd in nieuw meubilair bij de bar. We hopen dat we met inzet van allen meer bezoekers gaan trekken. We mikken ook op een betere benutting van de zalen overdag. Aan een huurverhoging zullen we echter niet kunnen ontkomen. Ten slotte: De Weijenbelt is en blijft de spil in onze wijk en staat open voor iedereen. Ook bied het onderdak aan de wijkvereniging en al zijn vrijwilligers. De vaste huurders zoals Frion (dagbesteding gehandicapten), Allio (buitenschoolse opvang) en Doomijn (peuterspeelzaal) blijven in diverse ruimten van de Weijenbelt. Heeft u een feestje, vergadering of gewoon een gezellige avond, kom dan naar de Weijenbelt. Voor informatie over zalenverhuur: communicatie@wijkverenigingberkum.nl Bestuur Stichting Exploitatie Weijenbelt Bestuur Wijkvereniging Berkum

Bingo Berkum ens i z Tot n

Er wordt in 2010 gespeeld op de volgende datums: 7 januari 2011 21 januari 2011 4 februari 2011

De

i elt nb e j i We


HIER IS NOG PLEK VOOR

UW ADVERTENTIE E-mail: wijkbladberkumer@hotmail.com


Indoor schaatsen in Berkum Wachten op strenge vorst hoeft niet want….. op 27, 28 en 29 december wordt De Weijenbelt omgebouwd tot een gezellige indoor schaatshal. Jong en oud kan hier de schaatsen onder binden en lekker zwieren over het kunstijs. Op 28 en 29 december wordt het ’s avonds helemaal gezellig tijdens het Disco-schaatsen. Voor de toeschouwers wordt een gezellig terras ingericht en is er chocomelk, glühwein en snert verkrijgbaar. Er kan uitsluitend geschaatst worden met de schaatsen die bij de ijsbaan verstrekt worden (bij entreeprijs inbegrepen). Voor meer informatie en definitieve openingstijden kun tzt je even op de website kijken. Wanneer:

27 december 19.00-22.00 28 december 10.00-22.00 29 december 10.00-22.00 Waar: Sportzaal De Weijenbelt Kosten: €3,50 p.p. Voorverkoop: €3,00 p.p. van 20 t/m 24 december in de Weijenbelt volgens openingstijden.

Afscheidsreceptie Arend Evertsen Op 11 september 1972 trad Arend Evertsen in dienst en om 30 december 2010 komt er een eind aan dit langdurige dienstverband. Arend beschouwde de Weijenbelt als zijn tweede huis maar gaat nu van zijn pensioen genieten. Om 38 jaar in dienst te zijn is niet niets en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is gelegenheid om Arend uit te zwaaien op 30 december as van 19.00 – 22.00 uur in de Weijenbelt. Tevens nemen wij afscheid van onze vrijwilliger de heer Zuidberg die tientallen jaren het groen rondom de Weijenbelt en de speeltuin heeft verzorgd. Vanaf het nieuwe jaar 2011 zullen onze ambulanten de heren Borger, Plattel en Hageman ook niet meer werkzaam zijn in de Weijenbelt. Ook hen bedanken wij voor hun jarenlange inzet. Bestuur Stichting Exploitatie de Weijenbelt Personeel de Weijenbelt Bestuur Wijkvereniging Berkum


@^cYZgZc\gdZ^ZcW^_9ddb^_c @^cYZgdekVc\ Zc EZjiZgheZZaoVaZc

lll#Yddb^_c#ca

9ddb^_c ^h dcYZgYZZa kVc IgVkZgh


Een goed voornemen voor 2011?

Wordt gastorganisator binnen de evenementencommissie! Mogelijk is de vorige oproep waarbij de evenementencommissie op zoek is naar vrijwilligers die incidenteel bij willen dragen aan het organiseren van een activiteit, in welke vorm dan ook, aan uw aandacht ontsnapt. Aan de vooravond van het nieuwe jaar bent u wellicht het lijstje van goede voornemens aan het opmaken. De evenementencommissie zou het erg op prijs stellen als één van deze voornemens inhoudt, dat u eens een activiteit binnen de wijkvereniging mee wilt

organiseren. Het kan gelijktijdig een mooie gelegenheid zijn om mede wijkbewoners kennis te laten maken met uw hobby of liefhebberij. Heeft u suggesties voor te organiseren workshops? Schroom niet om contact op te nemen met de evenementencommissie via Johanna Bos. Telefoonnummer: 038- 4538162 of 06-52065656 E-mail: johbos@home.nl

Hanneke op ten Berg exposeert in de weijenbelt van 6 januari tot 3 maart 2011 leven weer. De kleurkeuze en de sfeer van het schilderij worden sterk bepaald door haar stemming en emotie en het gevoel dat ze erbij heeft. Verhoudingen vindt ze niet belangrijk. De sfeer is bepalend. Het schilderij moet boeien.

Door middel van haar schilderijen geeft zij haar gevoelswereld weer. Tijdens het schilderen gaat zij op in de vormen en de kleuren die ontstaan en geniet zij. Er ontstaat iets dat haar op dat moment bezig houdt. Zij word geïnspireerd door wat zij mee maakt en wordt geprikkeld door haar omgeving. Ook foto’s uit tijdschriften geven haar inspiratie. Ieder schilderij geeft een indruk of een belangrijke gebeurtenis in haar

Het is aan de toeschouwer wat hij erin ziet. Ze heeft vanwege haar passie voor theater veel geschilderd over theater. Tevens wordt zij geïnspireerd door allerlei materialen die ze wil uitproberen in haar schilderijen.

Wanneer: Opening: vrijdag 14 januari om 16.30 uur Waar: De Weijenbelt volgens openingstijden


Alles voor de Doe-Het-Zelf klus

Goos

Kijk voor onze akties op www.doelandzwolle.nl

Campherbeeklaan 2 te Berkum, Telnr. (038) 4532530, Fax nr. (038) 45 33 920 Geopend: maandag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur, zaterdags 8:30 - 17:00 uur


Workshop sieraden maken

Wanneer:

dinsdag 11 januari om 19.30 uur Waar: in de bestuurskamer van de Weijenbelt Deelname: max. 15 personen Kosten: 15 euro incl. kopje koffie met koek

Kastje stoten 2011

De evenementencommissie heeft zich voor 2011 ten doel gesteld om via het aanbieden van diverse kleinschalige evenementen waaronder workshops, de functie van wijkcentrum voor diverse doelgroepen nieuw elan mee te geven. Op dinsdag 11 januari kunt u onder deskundige begeleiding van Birgit Beads uw creativiteit aanspreken tijdens de workshop sieraden maken. De activiteit begint om 19.30 uur en er is plaats voor 15 belangstellenden. De kosten bedragen 15 euro, dit is inclusief een kopje koffie met koek. U kunt zich aanmelden bij Johanna Bos telefoonnummer: 038-4538162 of via de mail: johbos@home.nl

Het is weer zover!

Zaterdag 5 februari organiseert Biljartvereniging De Weijenbelt het jaarlijks toernooi Kastje Stoten. Iedereen boven de 16 jaar kan meedoen, hiervoor hoef je echt geen biljarter te zijn. Een keu wordt door ons ter beschikking gesteld. Het Kastje Stoten wordt gehouden in de Weijenbelt. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. Het toernooi begint om 19.30 uur. Deelname aan dit toernooi kost 3,-Euro. Er zijn fantastische prijzen te winnen. 1e Plaats: 50, - Euro!!! 2e Plaats: 30, - Euro!!! 3e Plaats: 20, - Euro!!! Tevens krijgt de winnaar van het Kastje Stoten een wisselbeker. Het maximale deelnemersaantal voor dit jaar is gesteld op 65. Schrijf je dus snel in! Dit kan op de volgende manier Ga naar de website van de biljartvereniging : www.bvdeweijenbelt.com en klik op "Kastje Stoten" en vul vervolgens het formulier in. Ook als toeschouwer ben je van harte welkom!


-TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

Green Hands

-Voor al uw tuinonderhoudTel: 0616766944 / 0616800932 E-mail: info@greenhands.nl Website: www.greenhands.nl

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers”

Kwaliteit in vlees en vleeswaren 8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 79 8024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Boertjes

Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Nieuwsgierig Voor aankoop en verkoop. naar Voorde u. waarde van uw woning?

Dekomen eerste stap? Onze bij vrijblijvende Wij vrijblijvend u langs waardebepaling. Gratis. voor een waardebepaling!

BoertjesHorst makelaardij Boertjes Makelaardij Zwolle Thomas a Kempisstraat 9 M.C. Horst RMT Hanzelaan Zwolle 8021 BG246, Zwolle T038-4216164 038-4216164 Einfo@boertjeshorst.nl zwolle@boertjes.nl W www.boertjes.nl www.boertjeshorst.nl

makelaardij taxaties advies hypotheken


Medische beslissingen rond het levenseinde Lezingen in de Hoofdhof Medische beslissingen rondom het levenseinde krijgen in onze maatschappij een ruime aandacht. Hoe gaan we om met vragen rondom opkomende dementie, terminale zorg en stervensbegeleiding? De Hoofdhof organiseert twee avonden rondom deze thema’s. Spreker is Dr. Aart Hoogerwerf, oud verpleeghuisarts in Zutphen. Op dinsdag 11 januari 2011 gaat het over het omgaan met dementie. Op dinsdag 15 februari 2011 is het onderwerp “Medische beslissingen rondom het levenseinde”. De lezingen zullen om 20.00 uur beginnen. De toegang is vrij. U bent van harte welkom!

Wordt lid van de Wijkvereniging Berkum en stuur onderstaand formulier naar: De Weijenbelt - Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle

Ik meld mij hierbij aan als lid. Dit lidmaatschap is tevens geldig voor inwonende gezinsleden en wordt automatisch jaarlijks verlengd tot wederopzegging. Ik machtig de Wijkvereniging Berkum om de jaarlijkse contributie (à € 15,-) af te schrijven van bank- of gironummer:

Naam:

Adres:

Postcode en Plaats:

Ik wil WEL / NIET benaderd worden om als vrijwilliger enkele taken te verrichten voor de Wijkvereniging.

Datum:

handtekening:


Installatiebedrijf

Theo Beltman Gas-, Water en *Erkend Elektra-installateur *Lood en Zinkwerken en *Rioleringen Dakbedekkingen

Herfterlaan 75 - 8026 RE Zwolle Tel. 038 - 4542404 Fax. 038 - 4549414

C1000 versmarkt voordeelmarkt

EIGENHAARD IS GOUDZWAARD

Coen van Brummen Campherbeeklaan 54a, 038-4532054 Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur do. / vrij. 8.30 - 20.00 uur zat. 8.30 - 17.00 uur

T.P.G. Servicepunt

Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-423058

H. Smeengekade 8 8011 AK Zwolle 038-4297600

www.goudzwaard.nl


Wonen, zorg, welzijn & dienstverlening in úw wijk, voor iedereen!

Koken voor mijzelf vind ik te veel werk. Toch wil ik thuis lekker en gezond eten.

Op Reis naar de smaak… met Berkumstede ! Gewoon bij u thuis: warm geserveerd, koelvers of diepvries maaltijden.

Bijzondere Activiteiten: 12 jan. 19:30 uur Op reis naar... de V.S., fotopresentatie i.s.m. WijZ, €3,Mogelijk i.c.m. Amerikaans Diner vooraf. (vanaf €8,25). Inschrijven vooraf gewenst. 25 jan. 19:30 uur Concert, Oekraïense Zang en dansgroep Roesalka Een volledig overzicht van de activiteiten, vindt u bij de receptie of op de website.

Erasmuslaan 50 - Tel nr. 038 453 55 97 - www.berkumstede.nl


Campherbeeklaan 52 8024 BZ Berkum Tel.: 453 15 18 Fax: 038 - 452 94 32

W. PLATENKAMP

Speciaalzaak in groenten, fruit en rauwkostsalades. Het adres voor uw fruitmand.

vispoortenplas 1-3 zwolle, 038 4215817, www.voorogen.nl

VELDMAN / Schilderwerken

U vind de V&D in het centrum van Zwolle, op een steenworp afstand van ons.

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Erasmuslaan 6 8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877 Mob: 06 - 53716731 E- mail: janveldman@kpnplanet.nl jan.veldman@ziggo.nl

Hang & sluitwerk

De Klink Beveiligingen

Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44 Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: info@deklinkzwolle.nl • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Veilig Wonen, Prettig Wonen!


Voetbalvereniging Berkum Ledenadministratie : Eindredactie : Website : Teletekstpagina :

J. Tijhaar - ☎ 453 56 25 Michiel Scheper - ☎ 06 19 18 07 98 www.vvberkum.nl RTV Oost - pagina 451

Wetenswaardig Nieuwjaarsbijeenkomst Op zaterdag 8 januari wordt vanaf 15.00 uur de nieuwjaarsbijeenkomst van VV Berkum in de kantine gehouden.

Nieuwjaarsloop Ook is op zaterdag 8 januari de 22e nieuwjaarsloop bij VV Berkum. De start van de loop is om 11.00 uur en de inschrijving vindt tussen 10.00 uur en 10.45 uur plaats. De te lopen afstanden zijn 2,5, 5 of 10 km (één ronde is 2,5 km). Deelname is gratis voor leden van VV Berkum en Berkumers. Na afloop is er voor elke deelnemer een sportdrankje en een kop snert. Daarnaast is er een kleine attentie voor de beste tijd per afstand.

Algemene Ledenvergadering (ALV) Op woensdag 17 november heeft de ALV van VV Berkum plaatsgevonden. Het jaarverslag van de secretaris kan worden teruggelezen op de website van VV Berkum (www.vvberkum.nl). Onder ‘clubinformatie’ > ‘informatiedocumenten’ > ‘informatie Klein Bestuur’ is het jaarverslag te downloaden.

Gerald Tijhuis vrijwilliger van het jaar! Op de Algemene Ledenvergadering is Gerald Tijhuis verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Gerald, die al sinds 1983 met het vrijwilligersvirus is besmet, heeft zich o.a. jarenlang ingezet als leider van verschillende teams, was hij voorzitter van de leidersvergadering en heeft een tijd lang de coördinatie van de aanstelling van de scheidsrechters op zich genomen. Momenteel vervult hij een rol in de materiaal- en kledingvoorziening bij de senioren.


DE KAASKOPPEN * Voor al uw haar en huid behandelingen. * Voor het hele gezin. * Makkelijk te bereiken met bus, auto en fiets (zie website). * Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur. Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrum Tel : 038-4218015

www.kapsalonhofstede.nI

Bolt Pierik Veldink BELASTINGADVISEURS

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle • Telefoon: 038 4540680 • Fax:038 4542816 E-mail: info@bpv-tax.com Website: www.bpv-tax.com

IEDERE DONDERDAG BIJ HET WINKELCENTRUM IN BERKUM!! TEL: 06-20000820/06-19412902

Vers, vriendelijk & voordelig!

FILIPS klussenbureau Voor al uw klussen en onderhoudswerkzaamheden, zoals: • schilderwerk • renovatie: o.a. badkamers • hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken • schilderijen ophangen tel: 06 26420890 / 038 4547681 email: filips-klussenbureau@live.nl knip uit * bewaar * knip uit * bewaar


Programma 1e elftal VV Berkum Datum:

Wat?

Tijd:

28 en 29 december

2010 Zwols Zaalvoetbaltoernooi WRZV-hallen

Nog niet bekend

6 t/m 9 januari 2011

Trainingskamp in Duitsland

Niet van toepassing

8 januari 2011

Wedstrijd tegen Bonner SC

15.30 uur

15 januari 2011

Sparta Nijkerk – VV Berkum (oefen)

14.30 uur

22 januari 2011

VV Berkum – HZVV (competitie)

15.00 uur

29 januari 2011

Nunspeet – VV Berkum (competitie)

14.30 uur

Volgend seizoen nieuwe trainer voor berkum Roeland ten Berge wordt in het seizoen 2011-2012 de nieuwe hoofdtrainer van VV Berkum, waar hij Michel van Oostrum op zal volgen. De 33-jarige Ten Berge is nu nog trainer/coach van Voorwaarts Twello, dat uitkomt in de 1e Klasse E van het zondagvoetbal. Met de uit Raalte afkomstige Ten Berge haalt Berkum een jonge en ambitieuze trainer in huis, die op vaktechnisch én coördinerend gebied zijn mannetje staat. Bestuur en spelersraad vonden na enkele gesprekken dan ook unaniem dat hij de geschikte coach is voor het nieuwe seizoen. Voordat Ten Berge in 2010 begon bij Voorwaarts Twello was hij een jaar trainer van het tweede elftal van Excelsior ’31 in Rijssen, waarmee hij het kampioenschap in de Reserve Hoofdklasse in de wacht sleepte. Ook bracht zijn team het toen tot de halve finale van het Nederlands kampioenschap voor reserveteams en werd de KNVB-beker voor reserve-elftallen veroverd. Vóór zijn succesvolle periode bij Excelsior nam hij vier jaar lang een kijkje in de keuken van het betaalde voetbal bij Go Ahead Eagles, waar hij onder meer coördinator van de jeugdopleiding was.

Ondertekening contract door Henk Jan van der Veer, Fokko Wielink en Roeland ten Berge

Eind november werd bekend dat Berkums huidige coach, Michel van Oostrum, de vereniging met ingang van het volgende seizoen zal verlaten omdat zowel de trainer als het bestuur van mening was dat het na drie seizoenen tijd was voor verandering. Van Oostrum maakt het lopende seizoen gewoon af en is zeer gemotiveerd om te laten zien dat zijn spelers goed kunnen presteren. De nu 44-jarige Van Oostrum kwam in het seizoen 2008/2009 bij het toen net gepromoveerde Berkum en debuteerde uitstekend in de Hoofdklasse met een vierde plaats, een periodekampioenschap en plaatsing voor de strijd om de KNVB-beker. Vorig seizoen wist Berkum geen promotie naar de nieuwe Topklasse binnen te halen maar de ploeg handhaafde zich, in tegenstelling tot stadgenoot Be Quick ’28, wel in de Hoofdklasse.


Van ‘s Gravesandelaan 5 8024 DP Zwolle Tel. 038-4550197 Fax 038-4548574 G.s.m. 06-55362061 www.btotuinen.nl E-mail: info@btotuinen.nl

INSTITUUT VOOR STUDIEBEGELEIDING

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft een eigen studeerkamer. Alle vakken worden volledig overhoord door ervaren leerkrachten. Iedere moeilijkheid wordt uitvoerig behandeld. Voor nadere informatie:

Veerallee 29 - 8019 AD Zwolle Telefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIO WINKELCENTRUM 8021 CS ZWOLLE

“DIEZERPOORT” Tel: 038-4535539

DIEZERPLEIN 17 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCHAKELAAR-TWEEWIELERS@HOME.NL WEBSITE:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk. • Behangen • Winterkortingen • Vakkundig en kwaliteit

Essenlaan 10, Berkum


In het seizoen 2010/2011 draait Berkum, na een prima start, momenteel minder goed maar dat is zeker niet de reden om Van Oostrums contract niet te verlengen. Het bestuur is er zich van bewust dat de Berkum-selectie op dit moment danig is

gekortwiekt doordat een flink aantal spelers langdurig is geblesseerd en is er, met de trainer, van overtuigd dat het herstel na de winterstop kan worden ingezet. Het goede spel in een aantal wedstrijden van de laatste tijd lijkt daar ook op te wijzen.

Even voorstellen: VV Berkum A1 Dit jaar wordt A1 gevormd door veel eerstejaars- en enkele tweedejaarsspelers: een groep enthousiaste jongemannen onder leiding van Mark Leeflang. Daarnaast bestaat de staf van A1 uit leider Herman Dijkslag en assistent-scheidsrechter Rudie Wesselink.

ties (polo) en Donaci Sportwear (hoodie-sweater). Op dit moment staat A1 op de 8e plek in de competitie. Een lastige poule waar nog van alles kan gebeuren. De teams laten onderling soms verrassende uitslagen zien.

A1 speelt dit seizoen wederom in de 1e klasse A district Oost en wordt ‘in de kleren gestoken’ door Evers Security Solutions en SAT Zwolle B.V. (wordt Roordink Bedrijfswagens). De sponsor van het wedstrijdshirt en inloopshirt wordt geleverd door Euromail en Donaci Sportwear. De presentatiekleding maakt het helemaal af voor A1; deze wordt ter beschikking gesteld door Fröhlich vakan-

Helaas heeft A1 de laatste weken te kampen met diverse blessures waarbij er gelukkig geput kan worden uit de talenten van B1. Een aantal van de jongens uit A1 speelt op dit moment regelmatig mee met de talenten van onder de 21 (Jong Berkum). Het streven van A1 voor 2011 is om een stuk hoger te eindigen en er met elkaar een sportief en goed resterend seizoen van te maken.

Bij de elftalfoto v.l.n.r. Boven: Gijs Roordink (sponsor), Ruben Zomerdijk, Demi Siemerink, Maurits Westerbeke, Herman Dijkslag (leider), Mark Leeflang (trainer), Rudie Wesselink (vlaggenist), Maurice Weenink, Youp Kok, Koen Ligthart en Simon de Haan. Onder: Jeroen Bronswijk, Bram Pool, Matthijs Sebel, Max Weenink (keeper), Jacco Groen (keeper), Wouter Schutte, Dennis Snel (aanvoerder) en Roy Dijkslag.


Uw salon voor: Diverse gezichtsbehandelingen Lichaamsbehandelingen Pedicure behandelingen Hotstone massage Manuele massage Manicure Make-up

Bergkloosterweg 60 | 8034 PP Zwolle Tel. 06-53195765 | E-mail ilonatenheuvel@gmail.com Internet www.ilonatenheuvel.nl


VV Berkum start opleiding (jeugd)scheidsrechters binnen eigen vereniging Zoals bekend is het bij VV Berkum een goed gebruik om vrijwilligerswerk te doen. Jong en oud zorgen er op deze manier samen voor dat VV Berkum voor alle leden een fantastische club is en blijft. Samen zijn we tenslotte de club!

Aanwijzingen van de kant

Om binnen de club enthousiaste nieuwe scheidsrechters voor de pupillen op te leiden is het “opleidingsplan scheidsrechters” ontwikkeld. Vanaf het seizoen 2010-2011 zijn alle 2e jaars C-spelers van VV Berkum verplicht om samen de wedstrijden van pupillen te fluiten. Doordat alle 2e jaars C-spelers meedraaien in het schema zal elke speler een aantal keer per seizoen een wedstrijdje bij de pupillen gaan fluiten. Voordat het seizoen begon heeft VV Berkum, in samenwerking met de KNVB, 2 dagdelen georganiseerd waar de 2e jaars C-spelers allemaal opgeleid werden tot echte scheidsrechters.

De afgelopen jaren is het voor VV Berkum een behoorlijk probleem geweest om voldoende scheidsrechters op te leiden. Vooral voor wedstrijden van pupillen (F’jes, E’tjes & D’tjes) en junioren (C, B & A) zijn maar moeilijk goede en enthousiaste scheidsrechters te vinden. Ook aan de theoriekennis wordt gewerkt

Op vrijdagavond 4 juni werd de theorie van de spelregels aan de eerste groep 2e jaars C-junioren uitgelegd en is een scheidsrechter van de KNVB alles komen vertellen over wat er zo leuk, belangrijk en leerzaam is aan het fluiten van pupillen-wedstrijden. Op woensdagmiddag 9 juni werd de theorie in de praktijk gebracht. Jeugdscheidsrechter in actie

Het fluiten van pupillenwedstrijden is erg leuk, leerzaam en interessant. Je leert omgaan met jonge kinderen, je leert de voetbalspelregels beter te begrijpen en moet als scheidsrechter leren omgaan met agressie, winst en verlies.

Tijdens oefenwedstrijden van de pupillen hebben de kandidaten allemaal een wedstrijd gefloten. Na afloop van deze wedstrijden van de pupillen heeft er een theorieexamen plaatsgevonden bij VV Berkum. Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben hun pupillenscheidsrechter diploma ontvangen!


In de toekomst wordt dit succesvolle traject voortgezet. Het vervolgtraject ziet er als volgt uit; • Ieder jaar opnieuw de opleiding voor de 2e jaars C-spelers

• 2e jaars A-spelers gaan B en C-teams fluiten Op deze manier zal de VV Berkum altijd een scheidsrechter voor elk team kunnen waarborgen de belasting per scheidsrechter minimaal.

• 2e jaars B-spelers gaan over naar fluiten D- en C-teams.

De redactie van de Berkumer wenst u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2011 Eurosage Solutions breidt sponsoring uit Marc van Buiten, directeur van Eurosafe Solutions en sponsor van onze pupillenafdeling, heeft de vereniging als extraatje 100 ballen en 100 hesjes, voorzien van het Eurosafe-bedrijfslogo, aangeboden. Bovendien heeft Marc van Buiten 2 reclameborden voor de Mini Arena toegezegd. Het was een speciale wens van Marc van Buiten dat de oude, nog in goede staat verkerende ballen, aan een goed doel worden gegeven. De keuze is gevallen op Atletico de Bujumbura, de vroegere club van Jean Paul Ndizeye in Burundi. Eurosafe Solutions heeft ook toegezegd de kosten voor de verzending van 50 ballen naar Burundi voor haar rekening te nemen.

Op de foto v.l.n.r. Marc van Buiten, namens de pupillenafdeling Piet Diender, Tom van Buiten en Jean Paul Ndizeye.


Stichting Kringloop Zwolle Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 u di. t/m vr. 10-18 u za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

-

Gezichts- en lichaamsbehandelingen Manicure Gezichtsverzorging voor mannen Cadeaubonnen

Grotiuslaan 13 8024 XM Zwolle 038-4529100


vv Berkum 50 jaar in 2011 Op 26 mei 1961 werd de voetbalvereniging opgericht. Volgend jaar zijn we dus jarig, we worden 50 jaar. Dat wordt natuurlijk flink gevierd en niet alleen op de verjaardag zelf. Het gehele jaar zal in het teken van het jubileum staan. Het bestuur van VV Berkum is begonnen met het benoemen van een wel heel zware commissie. Dat is altijd een goed begin. Voorzitter is Henk Kattenberg, die assistentie krijgt van Rainer Fröhlich (grote wedstrijd), Wim van Vegt (feestavond), Pim van Hoesel (grote verloting), Johan Jans (de penningen) Herman van der Vegte (activiteiten) en Roel van ’t Oever (PR). Het programma dat op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de VV Berkum op 8 januari wordt gepresenteerd is nog vol onzekerheden, maar ziet er in de basis erg leuk uit. Om te beginnen worden vele bestaande toernooien en activiteiten ‘opgepimpt’. Het ‘ladder-toernooi’ en het ‘Jan de Roos toernooi’ zullen een bijzonder karakter krijgen. Voor het Schavast vrouwentoernooi wordt gekeken naar een wedstrijd tegen aantrekkelijke tegenstanders. Contacten zijn gelegd met de vrouwen van FC Zwolle en FC Twente. Als het lukt om Ajax of Feyenoord naar Zwolle te krijgen dan zullen we samen met FC Zwolle in een bijzondere trio-wedstrijd in het stadion voetballen. Dit wordt spannend, we houden u op de hoogte.

Hoogtepunt van het jaar wordt ongetwijfeld de grote feestavond op zaterdag 28 mei 2011. (Oud) leden en relaties zullen worden ontvangen in het clubhuis én een grote tent op het oefenveld. De muziek is vastgelegd, de acts zijn gekozen. Dat wordt een echt feest! Heel mooi is ook het initiatief om een jubileumboek uit te geven met 50 interviews met voetballers van het 1e elftal en hun achterban door de jaren heen. Van elk jaar een voetballer met zijn (of haar) verhaal. Door de ogen van die spelers vormt zich het beeld van 50 jaar Berkum. En natuurlijk zal er een grote verloting worden gehouden ter dekking van de kosten. Dat was al zo in 1961 en dat is 2011 nog zo. Er komen flinke geldprijzen met vijf maandelijkse trekkingen. De loten gaan 25 euro kosten en de verkoop start op de Nieuwjaarsbijeenkomst en duurt tot mei Op de feestavond is de eerste trekking. Dit is een voorlopig overzicht. Er wordt nog hard gewerkt aan allerlei ideeën en invullingen. Maar één ding is zeker; we maken er voor heel Berkum een prachtig jubileum van.


De Distributie-Organisatie van de Stentor zoekt

bezorgers m/v leeftijd vanaf 15 jaar

in Zwolle (Berkum)

Wat staat er tegenover?

• Een prima maandelijkse vergoeding • Na drie maanden bezorgen een premie van 50,• Gratis de Stentor lezen • En vele leuke dingen (kijk snel op www .bezorgers.nl)

Aanmelden:

de Stentor, Afdeling Distributie mevrouw A. Eskens,Tel: 038-4559471 E-mail:A.Eskens@destentor .nl of www.bezorgers.nl

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren

Dé plek voor uw kind Dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang.

MEDIATION

Mediation bij onder andere:

Monique Knigge • Echtscheiding en NMI Mediator

omgangsregeling

• Conflicten in familierelaties Kloosterbrink 13 • Arbeidsconflicten 8034 PT Zwolle Tel. 06 282 059 47 • Burenruzies www.kniggemediation.nl E-mail: info@kniggemediation.nl


TELEFOONNUMMERS OM BIJ DE HAND TE HEBBEN: Algemeen alarmnummer Politie Huisartsenpost Ouderentelefoon Oost-Nederland WIJZ Kindertelefoon (gratis) Meldpunt ernstige Overlast Ombudscommissie, Meldpunt Discriminatie en Vertrouwenstelefoon Dierenambulance Zwolle e.o.

112 0900-8844 0900-3336333 4268992 8515700 0800-0432 14038 14038 0625120505

Storingsnummers: Elektriciteit, Gas en Kabel Waterleiding Wegenwacht

0800-9009 0800-0359 088-2692888

Servicenummers: Gemeente Zwolle: Wijkbeheer: servicelijn woonomgeving illegale stort, stank e.d. ROVA Huisvuilinzameling Alg. informatienummer Openbaar Vervoer

14038 14038 14038 4273777 0900-9292

BERKUM: Wijkcentrum "De Weijenbelt" Voetbalvereniging Berkum De Duyvencamp chr. sch. De Campherbeek o.b.s. Berkumstede Kinderboerderij (mevr. R. de Graaf)

4537409 4533355 4528479 4531229 4535597 4544210


Berkumer jan 2011  

Berkumer jan 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you