Župnijski utrip - Lüktető élet 1/2013

Page 1

XIV/1 JANUAR 2013 JANUÁR

List Župnijskega utripa, ki ga držite v rokah, je spisan vse do srede meseca marca. Smo v zimskem času, ko so dnevi krajši in smo zato več v hišah in s tem imamo več časa zase, za svoje, verjetno tudi za BOGA … V sredini meseca februarja vstopamo v štiridesetdnevni čas priprave na največji krščanski praznik – VELIKO NOČ. Temu času rečemo post. V župniji, v letu vere, bo postni čas zaznamovan z intenzivnim branjem Katekizma Katoliške Cerkve vsak dan pol ure pred sveto mašo. Vsak petek pa bomo pol ure pred mašo premišljevali Jezusovo trpljenje – križev pot. Ob vsem, kar nam župnijsko življenje ponuja, je gotovo le eno – KOLIKO BOM JAZ sebe vključil v ta duhovni proces osebne priprave na veliki dan človeštva – VELIKO NOČ. Vsem želim blagoslovljen čas, ki ga živimo. Vsem želim obilja modrosti. Vsem želim obilja ustvarjalnosti in osebne rasti. Vse to naj se pozna tudi v življenju Jezusovih učencev – nas kristjanov, ki smo živa, zaspana, mlačna ali mrtva Cerkev – župnija. Leto VERE je idealna priložnost, da poglobim in zaživim pripadnost Kristusu Vstalemu in Cerkvi.


SEDEŽNINA

V soboto, 16. februarja, bomo med 8. in 12. uro urejali sedežnino v dvorani župnijskega doma. Namen prispevka (20 €) je pokrivanje stroškov kurjave. Z vašimi prispevki redno ogrevamo župnijsko cerkev, veroučne učilnice in župnijsko dvorano. Zato še posebej vabim vse tiste, ki nimate rednega sedeža v cerkvi, to ste vsi, ki stojite in vsi, ki obiskujete sobotno večerno mašo, pa prav tako koristite toploto in s tem prijetno počutje, da se pridružite in s svojim prispevkom pokažete čut do te dobrine, ki pa ni sama po sebi umevna. K darovanju se lahko pridružite v soboto, ko bomo urejali sedežnino ali pa v času uradnih ur župnijske pisarne. Hvala vam za vaš čut.

STATISTIKA ZA LETO 2012 / A VALLÁSI GYAKORLAT STATISZTIKÁJA 2012 KRSTI – KERESZTELÉSEK število krstov – a keresztelések száma fantje - fiú deklice – lány iz cerkveno sklenjenih zakonov – egyházi házasságból samo iz civilnega zakona – polgári házasságból nezakonski - törvénytelen izvenzakonski – házasságon kivüli kapcsolatból

39 13 5 21

UMRLI – ELHUNYTAINK število umrlih do 31. 12. 2012 – elhunytak száma december 31-ig prevideni – szentségekkel ellátva neprevideni – szentségek nélkül umrli nagle smrti ali nesreče – hirtelen halál vagy szerencsétlenség zakramentov niso prejeli – nem részesültek a szentségekben otrok – gyermek

84 46 23 7 -

ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA – HÁZASSÁGOKÖTÉSEK koliko parov – hány pár

6

RAZDELJENO OBHAJILO – AZ ÁLDOZÁSOK skupaj do 01. januarja 2012 – összesen január 01-ig

81.000

BOLNIKI – BETEGEINK obiskali za Veliko noč in Božič - beteglátogatás

384

OBISK NEDELJSKIH MAŠ – RÉSZVÉTEL A VASÁRNAPI SZENTMISÉKEN pri osmih nedeljskih mašah povprečen obisk – átlagban öszesen

992


DOGODKI MESECA V nedeljo, 27. januarja, obhajamo TRETJO NEDELJO MED LETOM. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V četrtek, 31. januarja, bo po večerni maši ob 19.00 uri srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vsi, ki vas veseli poglabljanje v bogastvo Božje Besede, vabljeni. S seboj prinesite Sveto pismo. V četrtek, 31. januarja, obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, ko molimo za nove duhovniške in redovniške poklice ter stanovitnost duhovnikov. Ob 17. uri izpostavimo NAJSVETEJŠE in ob 18. uri je sveta maša. Hvala vsem, ki radi molite za nas duhovnike. V petek, 1. februarja, obhajamo PRVI PETEK, ko molimo in prosimo Jezusovo srce, da bi tudi naše srce bilo čimbolj upodobljeno po Njegovem. Ta dan obhajamo sveto spoved in prejmemo sveto obhajilo. Maše: ob 8h v Dolini, ob 9.45 v Domu starejših in ob 17. uri izpostavitem NAJSVETEJŠEGA v Lendavi; ob 18h sveta maša. Med češčenjem Najsvetejšega bo priložnost za sveto spoved. V soboto, 2. februarja, obhajamo praznik JEZUSOVEGA DAROVANJA ali SVEČNICO. Maša bo v Lendavi ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. Pri obeh mašah bomo blagoslovili sveče, ki jih lahko kupite v zakristiji – sveče ob letu vere. V soboto, 2. februarja, popoldan obhajamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, ob 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za veroučence in družine. V soboto, 2. februarja, bomo imeli pri večerni maši ob 18 uri EKUMENSKO SREČANJE različnih veroizpovedi. Veselimo se, ker nas povezuje isti Bog, Jezus Kristus in isto Sveto pismo. Vabljeni.


V nedeljo, 3. februarja, obhajamo ČETRTO NEDELJO MED LETOM – Blaževa nedelja. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Pri vseh mašah bo duhovnik podeljeval Blažev blagoslov, ki je blagoslov grla in zoper vsako drugo zlo. V ponedeljek, 4. februarja, so po večerni maši ob 19. uri PEVSKE VAJE. Vsi, ki vas veseli prepevanje cerkvenih pesmi, vabljeni. V nedeljo, 10. februarja, obhajamo PETO NEDELJO MED LETOM. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V ponedeljek, 11. februarja, obhajamo svetovni dan bolnikov, saj je god LURŠKE MATERE BOŽJE. Zato Fatimski spomin združujemo s praznikom Lurške Marije v ponedeljek, 11. februarja 2013. Ta dan bo bolniško maziljenje. Bolniško maziljenje lahko prejme vsak, ki se čuti šibkega ter ranjenega na duši ali telesu. Molitvena ura se bo pričela popoldan ob 16.30 in nadaljevala s slovesno sveto mašo. Organiziran je avtobusni prevoz; avtobus prične pobirati v Kotu ob 15. uri. Vabljeni. V sredo, 13. februarja, je PEPELNICA in pričetek POSTNEGA ČASA. Maša bo zjutraj ob 8.uri in zvečer ob 18. uri v obeh jezikih. Pri obeh mašah bo pepeljenje. To pomeni, da s pepelom, ki ga pridobimo od blagoslovljenih oljčnih vejic cvetne nedelje, duhovnik verniku, ki se na pepelnico udeleži svete maše, na glavo ali čelo posipa ta pepel in govori svetopisemske besede, ki so vabilo k osebni postni pripravi na velikonočne praznike. S tem dejanjem vernik navzven in tudi navznoter pričenja 40-dnevni postni čas. V petek, 15. februarja, začenjamo v župniji moliti KRIŽEV POT. Ves postni čas bomo vsak petek ob postajah križevega pota premišljevali o tem, kako se je človek znesel nad sočlovekom - Jezusom. Molitev križevega pota se prične ob 17.30 uri in nadaljuje s sveto mašo. V nedeljo 17. februarja obhajamo PRVO POSTNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za veroučence in družine.


V petek, 22. februarja, molimo in premišljujemo Jezusovo trpljenje – KRIŽEV POT. Molitev križevega pota se prične ob 17.30 uri in nadaljuje s sveto mašo. V nedeljo, 24. februarja, obhajamo DRUGO POSTNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V ponedeljek, 25. februarja, je po večerni maši ob 19. uri BIBLIČNA SKUPINA. Vsi, ki vas veseli odkrivanje bogastva Božje Besede, vabljeni na srečanje. S seboj prinesite svoje Sveto pismo. V četrtek, 28. februarja, obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, ko molimo za nove duhovniške in redovniške poklice ter stanovitnost duhovnikov. Ob 17. uri izpostavimo NAJSVETEJŠE in ob 18. uri je sveta maša. Hvala vsem, ki radi molite za nas duhovnike. V petek, 1. marca, obhajamo PRVI PETEK, ko molimo in prosimo Jezusovo srce, da bi tudi naše srce bilo čimbolj upodobljeno po Njegovem. Ta dan obhajamo sveto spoved in prejmemo sveto obhajilo. Maše: ob 8h v Dolini, 9.45 v Domu starejših in ob 17. uri izpostavitev NAJSVETEJŠEGA v Lendavi ter premišljevanje Jezusovega trpljenja, ob 18h sveta maša. V soboto, 2. marca, je za celo dekanijo Lendava v Lendavi ZAKONSKI TEČAJ, namenjen vsem, ki se želijo v tem letu poročiti. Tečaj se pričenja ob 14. uri in traja do 19. ure. V nedeljo, 3. marca, obhajamo TRETJO POSTNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V petek 8. marca pol ure pred mašo premišljujemo Jezusovo trpljenje – KRIŽEV POT. V nedeljo 10. marca obhajamo ČETRTO POSTNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za veroučence in družine.


A plébániai Lüktető élet, amit kezetekben tartotok, március közepéig tartalmazza plébániánk eseményeit. A téli időszakban, amikor rövidebbek a nappalok, többet tartózkodunk otthonunkban, így több idő jut saját magunkra, családtagjainkra, és talán ISTENRE is… Február közepén kezdődik a HÚSVÉTRA, a legnagyobb keresztény ünnepre történő negyvennapos felkészülés időszaka. A hit évében a böjti időszakot plébániánkban a Katolikus Egyház Katekizmusának intenzív olvasásával töltjük. Minden nap fél órával a szentmise előtt felolvasást tartunk a katekizmusból, péntekenként pedig keresztúti ájtatosság lesz. A plébániai hitélet nyújtotta lehetőségek közül egyvalami csakis tőlünk függ: MENNYIRE VESZEK RÉSZT SAJÁT MAGAM az emberiség nagy napjára – a HÚSVÉTRA – történő lelki előkészületben. Mindenkinek áldott jelenkort kívánok. Kívánom, hogy mindenki bővelkedjék bölcsességben. Mindenkinek azt kívánom, hogy bővelkedjék alkotóerőben és bontakozzon ki személyes növekedésben. Mindez legyen megismerhető Jézus tanítványainak életéből is. Mi, keresztények ugyanis alkothatunk élő, vagy éppen álmatag, lagymatag, holt Egyházat, illetve plébániát. A HIT ÉVE kiváló alkalmat nyújt arra, hogy elmélyítsük és átéljük a Feltámadott Krisztushoz és az Egyházhoz való tartozásunkat.


Február 16-án,

szombaton 8

és

12 óra között

a plébániateremben

PADKIADÁS lesz. Megkérünk mindenkit, hogy amennyiben többé nem tart igényt padjára, ezt legkésőbb február 16-ig jelentse be a plébánia irodájában, hogy az ülőhelyet másnak ki tudjuk adni. A templomban egyébként mindenki ott ülhet, ahol szeretne ülni. A plébániában azonban a nyolc, a kilenc és a tízórai szentmisék szilárd hagyománya a padbérlés. Az így összegyűjtött összeget a templom fűtésére fordítjuk. Privilégiumnak és – nyugodtan állíthatjuk, hogy – luxusnak számít a meleg templom. A nyolc, a kilenc és tízórai szentmisére járók adományaiból fűtjük a hittantermeket és plébániateremet is. Éppen ezért arra kérem azokat a hívőket, akik a szombat esti szentmisét látogatják vagy állnak a szentmiséknél, hogy ők is járuljanak hozzá a fűtés költségeihez. A hozzájárulás összege 2012-ben változatlan marad, vagyis 20 euró. Hálásan köszönöm a felelősségérzeteteket.

A HÓNAP ESEMÉNYEI Január 27-én, vasárnap ÉVKÖZI HARMADIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván 8, 9, és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek. 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje. Január 31-án, csütrtek az esti szentmise után 19 órakor lesz a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyedni az Isten Igéjének gazdagságában. Hozzatok magatokkal Szentírást. Január 31-én, csütörtökön ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK, amikor az új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a lelkészek állandóságáért imádkozunk. 17 órakor a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG kitétele és 18 órakor szentmise. Köszönet mindazoknak, aki szeretettel imádkoznak a lelkészekért.


Február 1-jén, pénteken ELSŐ PÉNTEK, amikor azért imádkozunk és kérjük Jézus szívét, hogy a mi szívünk is minél jobban hasonlítson az Övéhez. Ezen a napon lehetőség lesz szentgyónásra és szentáldozásra. Szentmisék: 8 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor az Idősek Otthonában és 17 órakor a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG kitétele Lendván majd 18 órakor szentmise. Amíg imádjuk a Legszentebb Oltáriszentséget, alkalom lesz szent gyónásra is. Február 2-án, szombaton JÉZUS BEMUTATÁSÁNAK ÜNNEPE vagy GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY. Szentmisék Lendván 8 órakor magyar és 9 órakor szlovén nyelven. Mindkét szentmise alatt megszenteljük a gyertyákat. A hit évének a gyertyái kaphatók lesznek a sekrestyében. Február 2-án, szombaton délután már lesznek vasárnapi szentmisék, 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje. Február 2-án, szombaton a 18 órai esti szentmise alatt a különböző hitvallások számára ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓT szervezünk. Örülünk, hogy egyazon Isten, egyazon Jézus Krisztus és ugyanaz a Szentírás köt össze bennünket. A találkozóra sok szeretettel várunk mindenkit! Február 3-án, vasárnap ÉVKÖZI NEGYEDIK VASÁRNAP – Balázs napja Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor Gyertyánosban. A lelkész mindegyik szentmise alatt Balázs-áldást oszt torokbetegségek és minden más baj ellen. Február 4-én, hétfőn az esti szentmise után, 19 órakor ÉNEKPRÓBÁT tartunk. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen énekel egyházi énekeket. Február 10-én, vasárnap ÉVKÖZI ÖTÖDIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor Gyertyánosban. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek. 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje. Február 11-én, hétfőn a betegek világnapja, hiszen ezen a napon ünnepeljük a LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZANYA napját. A fatimai emléknapot 2013. február 11-én egybekötjük a Lourdes-i Szűzanya ünnepével. Ezen a napon felvehetik a betegek kenetét. A betegek kenetében részesülhetnek mindazok,


akik testben vagy lélekben gyengének, sebzettnek, illetve sérültnek érzik magukat. Az imaóra délután 16.30-kor kezdődik, majd ünnepi szentmisével fejeződik be. E napon buszjáratot is indítunk. Az autóbusz 15 órakor indul Kótból. Szeretettel várunk mindenkit! Február 13-án, szerdán HAMVAZÓSZERDA és a BÖJTI IDŐ kezdete. Kétnyelvű szentmise reggel 8-kor és este 18 órakor lesz. Mindkét szentmise alatt hamvazás is lesz. Ez azt jelenti, hogy a pap a virágvasárnapon megmaradt és megáldott olajfaágak hamujából a hamvazószerdán szentmisére látogató hívő fejére vagy homlokára hinti. Eközben a Szentírás azon szavait idézi, amely felhívás a húsvéti ünnepekre való egyéni előkészületre. Ezzel a hívő külsőleg és belsőleg egyaránt megkezdi a 40 napos böjtöt. Február 15-én, pénteken a plébániánkban megkezdjük a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT. A böjti időszak minden péntekén a keresztút stációinál arról elmélkedünk, hogy hogyan tudott az ember gyarló lenni embertársa – Jézus felett. A keresztúti ájtatosság 17.30-kor kezdődik, majd szentmisével folytatódik. Február 17-én, vasárnap NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA. Szentmisék 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek. 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje. Február 22-én, pénteken Jézus szenvedéséről elmélkedünk és imádkozzuk a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT. A keresztúti ájtatosság 17.30-kor kezdődik, majd szentmisével folytatódik. Február 24-én, vasárnap NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA. Szentmisék 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek. 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje. Február 25-én, hétfőn az esti szentmise után, 19 órakor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyedni az Isten Igéjének gazdagságában. Hozzatok magatokkal Szentírást.


Február 28-án, csütörtökön ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK, amikor az új papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a lelkészek állandóságáért imádkozunk. 17 órakor a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG kitétele és 18 órakor szentmise. Köszönet mindazoknak, aki szeretettel imádkoznak értünk, lelkészekért. Március 1-jén, pénteken ELSŐ PÉNTEK, amikor azért imádkozunk és kérjük Jézus szívét, hogy a mi szívünk is minél jobban hasonlítson az Övéhez. Ezen a napon lehetőség lesz szentgyónásra és szentáldozásra. Szentmisék: 8 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor az Idősek Otthonában, 17 órakor a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG kitétele Lendván és elmélkedés Jézus szenvedéséről, 18 órakor szentmise. Március 2-án, szombaton Lendván az egész Lendvai Esperesség részére HÁZASSÁG ELŐTTI TANFOLYAMOT szervezünk mindazoknak, akik idén egyházi házasságot szeretnének kötni. A tanfolyam délután 14 és 19 óra között lesz. Március 3-án, vasárnap NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA. Szentmisék 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek. 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje. Március 8-án, pénteken fél órával a szentmise előtt Jézus szenvedéséről elmélkedünk - KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT. Március 10-én, vasárnap NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA. Szentmisék 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek. 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 38. 39.

ROK ŽALIG, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 45, Lendava rojen/született: 24. 02. 2012 ŽAN SUTLAR, Gornji Lakoš, Gozdna ulica 16a, Lendava, rojen/született: 18. 10. 2012

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 79. 80. 81. 82. 83. 84.

JÓZSEF KEPE, rojen 1924 – ben született pokopan v Petišovci – Petesházan van eltemetve. MAGDALENA LEBAR dekl./szül. Kuprivec, rojena 1948 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. LÁSZLÓ SÓOS, rojen 1942 – ben született, pokopan v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. MARA HOZJAN dekl./szül. Petrošič, rojena 1940 – ben született pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. ANA SILIČ, rojena 1922 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. ERZSÉBET VARGA dekl./szül. Biro, rojena 1921 – ben született pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve.

Vse informacije, ki jih potrebujete …

www.zupnija-lendava.si … za zveličanje.


Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava Odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajata Eva Lőrincz in Peter Varga Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02/578-83-30