Župnijski utrip - Lüktető élet 11/2012

Page 1

XVIII/11 NOVEMBER 2012 NOVEMBER

Papež Benedikt XVI. je z apostolskim pismom Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere, ki na ravni vesoljne Cerkve poteka od 11. oktobra 2012 do 24. novembra 2013. V tem letu naj bi še posebej poglobili svojo vero, jo utrdili in ljudem posredovali na nov način, z novo gorečnostjo – z novo evangelizacijo, da bi se vera v ljudeh ponovno prebudila. »Leto vere bo priložnost za poglobitev praznovanja vere, zlasti v evharistiji. Zato je znova potrebno odkriti vsebino vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo, in razmišljati o samem dejanju vere. To sta nalogi, ki si ju mora zlasti v tem letu zadati vsak vernik.« (prim. papež Benedikt XVI., Vrata vere, 9.)


KKC Kratica KKC pomeni Katekizem Katoliške Cerkve. Sveto pismo je osnovna knjiga našega življenja. Je pismo ljubečega Boga človeku. Kdor bere Sveto pismo, v Besedi Boga spoznava resnico o sebi, kdo sem, in resnico o Bogu. Vsaka hiša, ki se ima za krščansko hišo, mora imeti doma na častnem mestu SVETO PISMO. V tem letu VERE vabim, da ob Sveto pismo postaviš svečo in ko bereš Sveto pismo, prižgi svečo, saj je sporočilo sveče sporočilo Velike noči, največjega krščanskega praznika, da je Kristus v temo – smrt prinesel življenje – luč. V letu VERE naj bi ob branju Svetega pisma širili svoje obzorje v razlaganju VERSKIH RESNIC. Razlaga verskih resnic pa je na preprost način pisana v KKC – KATEKIZMU KATOLIŠKE CERKVE. S tem namenom smo letos v veroučno šolo za sedmi, osmi in deveti razred uvedli uporabo Katekizma za mlade (Youcat). V župnijski pisarni je možno kupiti Katekizem za odrasle v obeh jezikih. Naj v tem letu VERE Katekizem Katoliške Cerkve dobi svoje častno mesto ob Svetem pismu v hiši, ki živi vero v Jezusa Kristusa.

KAKO SE (BO) V ŽUPNIJI POZNA(LO), DA JE LETO VERE 1. sobotne maše za veroučence in družine: pri vsaki sobotni maši eden od otrok, staršev ali odraslih, prinese svojo krstno svečo. Ko pri maši molimo veroizpoved, to krstno svečo prižgemo pri velikonočni sveči in skupaj molimo veroizpoved. Namreč, pri krstu smo postali VERNIKI – KRISTJANI. Na ta način v sebi poživljamo pripadnost Jezusu Kristusu – to je namen leta Vere.


2. v adventnem in postnem času??? Advent in post sta močna časa cerkve. Advent nas pripravlja na rojstvo Jezusa Kristusa, post nas pripravlja na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. V obeh časih bomo pol ure pred mašo namesto molitve rožnega venca brali KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE. 3. skrinjica za vprašanja vernikov: v cerkvi je postavljena posebna skrinjica, v katero more vsak vernik oddati na listku zapisano vprašanje, ki ga zanima glede vere (skrinjica je na mizi pod korom). Žal je med verniki velika nepoučenost in neznanje o lastni veri. Verujemo, a ne znamo govoriti o veri. S tem namenom vabim vse, da vse, kar vam je narazumljivega glede izražanja vere, zastavite z vprašanjem, ki ga oddate v za to namenjeno skrinjico. Vprašanje je lahko anonimno ali podpisano, kakor kdo želi. Na vprašanja, ki bodo zastavljena, bova z gospodom Bernádom odgovarjala pri nedeljskih mašah, v Oznanilih ali v Župnijskem utripu. 4. poživitev vere v župniji: vsak vernik bi se moral za rast osebno vere vključiti v eno od župnijskih dejavnosti (Karitas, pevske skupine, zakonska skupina, molitvena skupina, skupina molivcev živega rožnega venca, biblična skupina, ključar, krasilec cerkve, čiščenje cerkve, poleg nedelje priti k maši tudi enkrat med tednom, …) 5. župnikov obisk vasi: v letu vere bo župnik na dan, ki ga bo dogovoril s članom Župnijskega pastoralnega sveta iz vaše vasi, obiskal vaščane. Srečanje bo potekalo v prostorih Krajevne skupnosti ali dvorane. Na srečanje pridejo vsi: veroučenci, starši, starejši. Na srečanje se vaščani pripravite z vprašanji o veri in župnijskem življenju.


VERSKI TISK

Vabim vas, da vzdržujete naročnino za verski tisk Družina, Ognjišče ali Hitélet. Če finančno nisi več zmožen imeti naročenega verskega tiska vas vabim, da se dva ali trije povežete in skupaj naročite enega od verskih časopisov. Zelo pomembno je, da se informiramo tudi na verskem področju. Ko namreč obiskujem hiše in bolnike vidim, da imate ljudje naročene vse mogoče revije, za verske časopise pa enostavno ni interesa ali denarja. V letu vere poživimo čut do verskih vsebin.

MESEC MOLITVE ZA RAJNE – VSAK PETEK MAŠA PO NAMENU SPOMINOV

Vsak petek v mesecu novembru se bo večerna maša darovala po vašem namenu – PO NAMENU SPOMINOV. To pomeni, da na list doma napišete imena vseh tistih umrlih, katerih se nihče ne spomni in zanje ne daruje svete maše. Ime pred mašo oddate v košarico, ki bo na križevem oltarju. Ob tem ste vabljeni, da darujete dar za mašo.

ŽUPNIJSKO PROŠČENJE Pred nami je praznik naše župnijske zaščitnice svete Katarine. Ker je praznik v nedeljo so maše po vaseh ukinjene. Organiziran je Katarinin sejem z rokodelskimi izdelki. V Lendavi bodo maše: ob 8. uri v madžarščini, ob 9. uri v slovenščini in slovesna maša v obeh jezikih ob 10. uri. Za madžarsko govoreče vernike bo med nami novomašnik kaplan iz Lentija Csaba Németh. Za slovensko govoreče vernike bo med nami župnik in dekan iz Ljutomera gospod Andrej Zrim. Pri deseti – dvojezični maši - pridigata oba.


OBNOVA GLAVNEGA OLTARJA V ŽUPNIJSKI CERKVI Kot ste opazili, na glavnem oltarju naše župnijske cerkve že nekaj časa manjka tabernakelj oz. je zamenjan z začasnim. Po posvetu s člani Župnijskega pastoralnega sveta smo se v letošnjem letu lotili obsežne, postopne obnove oltarjev. Ker imajo oltarji že častitljiva leta (v vmesnem času so na njih sicer bili izvedeni razni - po mnenju stroke manj ustrezni posegi), je temeljita in strokovno izvedena obnova za njihovo zaščito nujno potrebna. Takšna obnova, ki se izvaja tako rekoč le enkrat na nekaj generacij, predstavlja velik finančni zalogaj, ki ga ne bomo mogli izpeljati brez široke podpore vas - župljanov. Zato vas povabim, da po svojih zmožnostih darujete namenski dar za to obnovo. Še prav posebej vas vabim, da postanete »prvi med darovalci«, tako imenovani BOTRI obnove najsvetejšega dela naše cerkve – tabernaklja in glavnega oltarja, ob katerem se vsakodnevno kot družina zbiramo pri obhajanju svete maše. Kaj pomeni biti boter obnove? Pomeni čutiti še posebno odgovornost za bogastvo svete dediščine, ki so jo naši predniki z ljubeznijo in odpovedovanjem ustvarili in jo nam zapustili v hrambo in uporabo. Pomeni zavest, da se bodo tudi po vaši zaslugi še nadaljnje generacije mogle zbirati ob tako veličastnem oltarju in občudovati delo, pripadnost in vero svojih prednikov. Kdo je lahko boter? Boter je lahko vsakdo, ki ima čut in ki je pripravljen za to tudi nekaj darovati, žrtvovati. Boter je tisti, ki daruje najmanj 250€ daruje posameznik ali se v darovanju združi cela družina. Vsak boter bo prejel v spomin in zahvalo pravi župnijski srebrnik, oblikovan in izdelan posebej ob tej priložnosti. Število srebrnikov je omejeno na samo 100 kovancev, kar pomeni, da je tudi število botrov lahko največ sto. Ob slovesnem zaključku obnove glavnega oltarja, ki ga načrtujemo ob župnijskem prazniku svete Katarine v naslednjem letu, bo v glavni oltar vdelana tudi posebna spominska plošča, na kateri bodo vgravirana imena vseh botrov – po višini zneska in zaporedju darovanja, kot so darovali. Več in prej kot daruješ, višje na seznamu boš lahko prebral svoje ime. Zato ne čakajte, kdor prvi dá – dvakrat dá! Predvsem pa: Vsak naj da, kakor se je v srcu odločil, pa ne čemerno ali na silo, zakaj Bog ljubi veselega darovalca. (2 Kor 9,7)


DOGODKI MESECA V nedeljo 4. novembra, obhajamo ZAHVALNO NEDELJO Zahvalna nedelja je dan, ko se človek zahvaljuje za vse darove, ki jih prejema od Boga Stvarnika. Maše v Lendavi ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Nedeljske maše že v soboto popoldan po vaseh: ob 16h v Pince, ob 17h v Petišovcih in ob 18h maša za družine v Lendavi. V petek, 9. novembra, molimo PO NAMENU SPOMINOV. Ob 18. uri je maša. Na list zapišete imena vseh tistih, ki so umrli in zanje nikoli nišče ne moli. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je na križevem oltarju. Ob tem ste povabljeni, da darujete dar za mašo. V soboto, 10. novembra, so ministranske vaje od 10. do 12. ure. V soboto, 10. novembra, pričenjamo s pripravo vseh tistih parov, ki se v prihajajočem letu želijo poročiti. Za cerkveno poroko so dolžni obiskati takozvani PREDZAKONSKI TEČAJ, ki bo potekal med 14. in 19. uro v prostorih župnijske dvorane v Lendavi. Zaželjena je predhodna prijava. V soboto 10. novembra so ob 17. uri pevske vaje za otroke, posebej za prvoobhajance in birmance. V nedeljo, 11. novembra, obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM – MARTINOVO NEDELJO. Maše v Lendavi ob 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Nedeljske maše že v soboto popoldan po vaseh: ob 16h v Dolini, ob 17h v Petišovcih in ob 18h maša za družine v Lendavi. V ponedeljek, 12. novembra, ob 19. uri BIBLIČNO-LITURGIČNA SKUPINA. S seboj se prinese sveto pismo.


V torek, 13. novembra, obhajamo FATIMSKI SPOMIN. Popoldan ob 16.30 uri bo molitvena ura in nato maša. Vozil bo avtobus. Ob 15. uri pričenja pobirati v Kotu. Vabljeni molilci in častilci fatimske Gospe. V četrtek, 15. novembra, bo ob 19. uri PEVSKA SKUPINA imela vaje. Vabljeni vsi, ki vas veseli petje, posebej na vaje pridete vsi tisti iz vasi, ki ste vključeni v pevsko skupino. V petek, 16. novembra, je v Domu starejših sveta maša ob 9. 45 uri. V petek, 16. novembra, molimo PO NAMENU SPOMINOV. Ob 18. uri je maša. Na list zapišete imena vseh tistih, ki so umrli in zanje nikoli nišče ne moli. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je na križevem oltarju. Ob tem ste povabljeni, da darujete dar za mašo. V soboto, 17. novembra, poteka od 14. do 19. ure PREDZAKONSKI TEČAJ v dvorani župnije Lendava. V soboto, 17. novembra, je za vse starše in botre, ki želijo v prihajajočih mesecih krstiti svojega otroka ob 19.15 uri PRIPRAVA NA KRST OTROKA. V nedeljo, 18. novembra, obhajamo TRIINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM. Svete maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Nedeljske maše že v soboto popoldan po vaseh: ob 16h v Pincah, ob 17h v Petišovcih in ob 18h maša za družine v Lendavi. V petek, 23. novembra, bomo imeli čiščenje cerkve in njene okolice ob prazniku svete Katarine. Čiščenje se pričenja od 9. ure naprej. Vsi, ki imate čas in voljo ter veselje do lepote našega svetišča, vabljeni k akciji. V petek, 23. novembra, molimo PO NAMENU SPOMINOV. Ob 18. uri je maša. Na list zapišete imena vseh tistih, ki so umrli in zanje nikoli nišče ne moli. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je na križevem oltarju. Ob tem ste povabljeni, da darujete dar za mašo.


V soboto, 24. novembra, je maša samo v Lendavi ob 18. uri za vse tiste, ki se ne bodo mogli udeležiti župnijskega proščenja. V nedeljo, 25. novembra, praznujemo praznik župnijske zavetnice SVETE KATARINE KATARININO Ta dan so maše samo v Lendavi pri Katarini. Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku – mašuje in pridiga novomašnik Csaba Németh. Ob 9. uri maša v slovenskem jeziku – mašuje in pridiga gospod župnik in dekan Andrej Zrim iz Ljutomera Ob 10. uri maša v obeh jezikih – somaševanje duhovnikov – pridiga v madžarskem in slovenskem jeziku. V petek, 30. novembra, molimo PO NAMENU SPOMINOV. Ob 18. uri je maša. Na list zapišete imena vseh tistih, ki so umrli in zanje nikoli nišče ne moli. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je na križevem oltarju. Ob tem ste povabljeni, da darujete dar za mašo. V soboto, 1. decembra, bo od 10. do 12. ure pod okriljem Župnijske Karitas potekala adventna delavnica za vse veroučence in starše, kjer si bomo izdelovali adventni venček. V nedeljo 2. decembra vstopamo v sveti ADVENTNI ČAS. Z adventnim časom se kristjani štiri tedne pripravljamo na praznik Jezusovega rojstva – Božič. Adventni čas je zelo bogat z duhovno vsebino. Vsak dan bomo pred mašami namesto rožnega venca brali v letu vere Katekizem Katoliške Cerkve. Tako se bomo poučevali o vsebini naše vere. NE izrabi adventa samo za nakupe ampak rad pridi med tednom k sveti maši in beri Sveto pismo in Katekizem Katoliške Cerkve. V nedeljo, 2. decembra, praznujemo PRVO ADVENTNO NEDELJO. Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih vencev. Adventni venec ni samo okras v hiši, ki ga kupiš v trgovini in doma nastaviš na neko vidno mesto. Adventni venec je veliko več, če ga blagosloviš. Je simbol osebne in družinske priprave na Božič. Zato prinesite adventne vence k blagoslovu!!! Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan maše po vaseh. Ob 16. uri v Pincah, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi.


XVI. Benedek pápa a Hit kapuja (Porta fidei) apostoli levelében kihirdette a hit évét, amely az egyetemes Egyházban 2012. október 11-étől 2013. november 24-ig terjed ki. Ebben az évben a hitünket méginkább mélyíteni és szilárdítani kell, az emberek felé újabb módon, nagyobb lelkesedéssel – új evangelizációval kell közvetíteni azért, hogy ismét felébredjen bennük a hit. »A Hit évében lehetőségünk lesz mélyebben megünnepelni a hitünket, különösen az eucharisztiában. Ezért újra meg kell ismernünk a hit mondanivalóját: hogyan valljuk meg, éljük át, hogyan imádkozunk és gondolkozunk a hit cselekedeteiről. Ezek azok a feladatok, amelyeknek legalább ebben az évben eleget kell tennie minden hívőnek.« (vö. XVI. Benedek pápa, Hit kapuja, 9.)


KEK A KEK rövidítése: Katolikus Egyház Katekizmusa. A Szentírás az életünk alapkönyve. A szeretett Isten levele az emberiséghez. Aki olvassa a Szentírást, az Isten Szavaiban megismeri az igazságot önmagáról és az Istenről. Minden háznál, amelyet keresztény háznak tekintenek, kiemelt helyen kell állnia a SZENTÍRÁSNAK. A HIT évében arra kérlek benneteket, hogy a Szentírás mellé helyezzetek el egy gyertyát is. A Szentírás olvasásakor gyújtsátok meg a gyertyát. A gyertya üzenete ugyanis a legnagyobb keresztény ünnep, a Húsvét üzenete is, azaz hogy Krisztus a sötétbe – a halálba világosságot – lámpást hozott. A HIT évében a Szentírás olvasása által bővíthetjük látókörünket a HIT IGAZSÁGAINAK megértésében. A hit igazságai a KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁBAN igen egyszerű módon le vannak írva. Ezért idén már a hetedikes, nyolcadikos és kilencedikes hittanosokkal olvassuk és tanulmányozzuk a fiataloknak szóló katekizmust (Youcat). A plébániai hivatalban megvásárolhatjátok a felnőtteknek szóló Katekizmus kiadását mindkét nyelven. A HIT évében a Szentírás mellett a KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA is kapjon méltó helyet otthonaitokban, ahol a Jézus Krisztusba vetett hit szelleme él.

HOGYAN TUDJUK, HOGY PLÉBÁNIÁNKBAN IS A HIT

ÉVE van

1. szombati szentmisék a hittanosok és a családok részére: Minden szombati szentmisére egy gyermek, egy szülő vagy egy felnőtt elhozza saját keresztelői gyertyáját. Amikor a szentmise alatt imádkozzuk a hiszekegyet, meggyújtjuk ezt a gyertyát és az, akié, égő gyertyával a kezében az oltár előtt áll. A keresztség által lettünk ugyanis HÍVŐK – KERESZTÉNYEK. Így átérezzük Jézus Krisztushoz való tartozásunkat – ez a Hit évének a célja.


2. az adventi és a böjti időben: Az Advent és a böjt az Egyház erős időszaka. Az Advent Jézus Krisztus születésére, a böjt pedig Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására készít fel bennünket. Mindkét időszakban fél órával a szentmise előtt a rózsafüzér helyett a KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁBÓL olvasunk fel. 3. a hívek kérdéseire elhelyezett doboz: A templomban külön dobozt helyeztünk el, amelyben minden hívő kérdést helyezhet el a hitről (a doboz a kórus alatt lévő asztalon található). Sajnos a hívők között nagy a tájékozatlanság és a tudatlanság a hitünkről. Hiszünk, de nem tudunk beszélni a hitről. Ezért arra kérlek benneteket, hogy bátran kérdezzetek a hit kinyilvánításával kapcsolatosan. A cédulákat, amelyekre lejegyeztétek kérdéseiteket, helyezzétek az erre kijelölt dobozba. A kérdés lehet névtelen vagy névvel ellátott. A feltett kérdésekre Bernád József püspöki tanácsos úrral a vasárnapi szentmiséknél a Hirdetések keretében, vagy a Lüktető életben válaszolunk. 4. a hit fellendítése a plébániánkban: Valamennyi hívőnek saját személyes hite növelése érdekében be kellene kapcsolódnia egy-egy plébániai tevékenységbe (Karitász, énekcsoportok, házastársi csoport, imacsoport, rózsafüzér társulat, bibliatársulat, sekrestyés, templomdíszítés, templomtakarítás, heti legalább egy szentmise látogatása hétköznapokon is,…). 5. a plébános látogatást tesz a falvakban: A hit évében a plébános ellátogat a falvakba is. Az időpontot a falu Hitközségi tanácstagjaival közösen határozzák meg. A találkozások a Helyi Közösség helyiségeiben lesznek. A találkozásra mindenkit szeretettel várunk, különösen a hittanosokat, szüleiket és az időseket. Az eseményre kérdésekkel készüljetek a hitről és a plébániai életről.


A PLÉBÁNIATEMPLOM FŐOLTÁRÁNAK FELÚJÍTÁSA Amint azt már észrevehettétek, plébániatemplomunk főoltárán a tabernákulumot egy ideiglenessel helyettesítettük. A Plébániai hitközségi tanáccsal való tanácskozás alapján idén hozzáláttunk a templom oltárainak átfogó és fokozatos felújításához. Az oltárok már igen tekintélyes múltat tudhatnak maguk mögött. Az idők folyamán több, a szakma álláspontja szerint kevésbé helyénvaló átalakítást végeztek rajtuk. Az alapos és szakmai felügyelet alatt történő felújítás ezért elengedhetetlen a megóvásuk érdekében. Egy ilyen jellegű felújítás, amelyet néhány nemzedékeként csak egyszer végeznek, azonban jelentős anyagi terhet jelent, amit a plébánia híveinek széleskörű támogatása nélkül nem tudunk végrehajtani. Ezért arra kérünk benneteket, hogy lehetőségetek szerint adakozzatok a felújításra. Külön is szólítunk benneteket arra, hogy legyetek „elsők az adakozók közt”, legyetek a templom legszentebb része – a tabernákulum és a főoltár, amely mellett nap mint nap családként gyülekezünk a szentmiseáldozat bemutatásánál – felújításának a „KERESZTSZÜLŐI”. Hogy mit jelent a felújítás keresztszülőjének lenni? Különleges felelősségtudatot jelent a szent hagyaték gazdagsága iránt, amelyet elődeink szeretettel és lemondással hoztak létre, és hagyták őrizetünkre, használatunkra. Jelenti annak tudatát is, hogy nektek köszönhetően a következő nemzedékek is ilyen magasztos oltárnál gyülekezhetnek szentmisére és csodálhatják elődeik munkáját, felelősségérzetét és hitét. Ki lehet keresztszülő? Bárki, akiben megvan a felelősségtudat, és hajlandó az adakozásra, áldozat meghozatalára. A keresztszülő legalább 250 eurót adományoz – egyének vagy a család, mint közösség is adományozhat. Minden keresztszülő egy valódi plébániai ezüstérmecskét kap emlékbe és hála jeléül, amelyet külön ebből az alkalomból formáltak és készítettek. Az érmecskék számát százban határoztuk meg, így a keresztszülők száma is legfeljebb száz lehet. A főoltár felújítása befejezésének ünnepén, amit a jövő évi Katalin-napra tervezünk, egy külön emléktáblát is elhelyezünk a főoltáron, amelyen a keresztszülők neve az adomány mértéke és időrendi sorrendje szerint fog szerepelni. Minél nagyobb összeggel, illetve minél korábban adakoztok, annál előkelőbb helyen lesz a nevetek feltüntetve az emléktáblán. Ezért ne késlekedjetek: aki gyorsan ad, kétszer ad! És ami a legfontosabb: „Mindenki úgy adjon, amint eltökélte magában, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2 Kor 9,7)


A HÓNAP ESEMÉNYEI November 4-én, vasárnap a HÁLAADÁS VASÁRNAPJA. A hálaadás vasárnapján az ember hálát ad minden ajándékért, amiben a Teremtő részesíti. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán lesz szentmise. 6 órakor Lendván a családok részére tartunk szentmisét. November 9-én, pénteken EMLÉKMISÉT tartunk. A szentmise este 6 órakor kezdődik. Egy lapocskára írjátok fel azon elhunytak nevét, akikért soha senki sem imádkozik. A lapocskát helyezzétek a Kereszt oltárán található kosárkába. Ebből az alkalomból arra kérünk benneteket, hogy adakozzatok szentmisére is. November 10-én, szombaton 10-től 12 óráig gyakorlatok a ministránsok részére. November 10-én, szombaton megkezdjük az előkészületeket azon párok részére, akik a következő napokban szeretnének házasságot kötni. Az egyházi esküvő előtt kötelesek részt venni az ún. HÁZASSÁGI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMON, amely 14 és 19 óra között a lendvai plébániai hivatal termében lesz. Kérjük, hogy az érdeklődők előzetesen jelentkezzenek. November 10-én, szombaton délután 5 órakor énekpróba a gyerekek számára. A próbára különösen az elsőáldozókat és a bérmálkozókat várjuk. November 11-én, vasárnap ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP – SZENT MÁRTON VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután 4 órakor Völgyifaluban, 5 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván délután 6 órakor a családok részére tartunk szentmisét.


November 12-én, hétfőn este 7 órakor a BIBLIAI-LITURGIKUS CSOPORT találkozója lesz. Hozzatok magatokkal Szentírást. November 13-án, kedden FATIMAI EMLÉKNAP. Délután 16.30-kor imaóra kezdődik, majd szentmise lesz. Az autóbusz délután 3 órakor indul Kótból. Várjuk az imádkozókat és a Fatimai Szűzanya tisztelőit. November 15-én, csütörtökön este 7 órakor ÉNEKPRÓBA lesz. Várunk mindenkit, aki szeret énekelni, különösen pedig az énekeseket a falvakból. November 16-án, pénteken 9.45-kor szentmise az idősek otthonában. November 16-án, pénteken EMLÉKMISÉT tartunk. A szentmise este 6 órakor kezdődik. Egy lapocskára írjátok fel azon elhunytak nevét, akikért soha senki sem imádkozik. A lapocskát helyezzétek a Kereszt oltárán található kosárkába. Ebből az alkalomból arra kérünk benneteket, hogy adakozzatok szentmisére is. November 17-én, szombaton 14 és 19 óra között HÁZASSÁGI ELŐKÉSZÍTŐT tartunk Lendván, a plébániai hivatal termében. November 17-én, szombaton 19.15-kor ELŐKÉSZÍTŐT TARTUNK A KERESZTELŐRE azon szülők és keresztszülők részére, akik a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni gyermeküket. November 18-án, vasárnap ÉVKÖZI HARMINCHARMADIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván délután 6 órakor a családok részére tartunk szentmisét. November 23-án, pénteken Szent Katalin ünnepe előtt megszervezzük a templom és környékének takarítását. A takarítás 9 órakor kezdődik. Várunk mindenkit, aki felelősséget érez a templom és környékének tisztasága iránt és tud szakítani időt arra, hogy részt vegyen a takarítási akcióban.


November 23-án, pénteken EMLÉKMISÉT tartunk. A szentmise este 6 órakor kezdődik. Egy lapocskára írjátok fel azon elhunytak nevét, akikért soha senki sem imádkozik. A lapocskát helyezzétek a Kereszt oltárán található kosárkába. Ebből az alkalomból arra kérünk benneteket, hogy adakozzatok szentmisére is. November 24-én, szombaton 18 órakor csak Lendván lesz szentmise mindazok részére, akik nem tudnak részt venni a plébániai búcsún. November 25-én, vasárnap SZENT KATALIN, a plébánia védőszentjének ünnepe lesz. Ezen a napon csak Lendván, a Szent Katalin-plébániatemplomban lesz szentmise. 8 órakor magyar nyelvű szentmise lesz, újmisje Csaba Németh Lenti kaplan. 9 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz, Andrej Zrim, ljutomeri plébános és esperes misézik. 10 órakor kétnyelvű szentmise lesz, amelyet több pap koncelebrál. A magyar nyelvű szentbeszédet Csaba Németh tartja, a szlovén nyelvű szentbeszédet pedig Andrej Zrim, ljutomeri plébános és esperes. November 30-án, pénteken EMLÉKMISÉT tartunk. A szentmise este 6 órakor kezdődik. Egy lapocskára írjátok fel azon elhunytak nevét, akikért soha senki sem imádkozik. A lapocskát helyezzétek a Kereszt oltárán található kosárkába. Ebből az alkalomból arra kérünk benneteket, hogy adakozzatok szentmisére is. December 1-jén, szombaton 10 és 12 óra között a plébániai Karitász adventi műhelymunkát szervez a hittanosok és szüleik számára, amelyen adventi koszorúkat készítenek. December 2-án, vasárnap az ADVENTI IDŐ kezdete. Az adventi időben mi, keresztények négy hétig Jézus születésére – a Karácsonyra készülünk. Ez az időszak gazdag lelki tartalommal is bír. Minden nap a szentmisék előtt a rózsafüzér imádkozása helyett a Katolikus Egyház Katekizmusát olvassuk. A hit évében ilyen módon gazdagítjuk ismereteinket a vallásunkról, hitünkről. Az adventi időszakot NE CSAK vásárlással töltsétek, hanem hétköznap is látogassatok el szentmisére, olvassátok a Szentírást és a Katolikus Egyház Katekizmusát.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK December 2-án, vasárnap ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA. Minden szentmisénél megáldjuk az adventi koszorúkat, amelyek ne csak díszként szolgáljanak a házban, amelyet megvásároltok az üzletekben és jól látható helyre tesztek. Az adventi koszorú ennél jóval többet jelent, ha megáldatjátok őket. A Karácsonyra történő személyes és családi felkészülést szimbolizálják. Éppen ezért hozzátok el adventi koszorútokat, hogy megáldjuk őket! Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván délután 6 órakor a hittanosok és a családok részére tartunk szentmisét. 32. 33. 34.

SVEN PAHOR, Petišovci, Ulica 22. Junija 41, Lendava rojen/született: 03. 05. 2012 PIKA BREZNIK, Ul. Vladimirja Nazarja 18, Lendava, rojena/született: 09. 04. 2012 ELLY VÖRÖS, Gaberje, Spodnja ul. 44, Lendava, rojena/született: 23. 02. 2012

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 64. 65. 66. 67. 68. 69.

BARBARA GABOR dekl./szül. Lutar, rojena 1941 – ben született pokopana v Mostju – Hidvégen van eltemetve. LADISLAV ŠINKO, rojen 1926 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. JOŽEF JAKLIN, rojen 1929 – ben született, pokopan v Pincah – Pincén van eltemetve. JANEZ BEDEČ, rojen 1930 – ben született, pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. MARIJA HORVAT dekl./szül. Balažic, rojena 1933 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. KATARINA BOT dekl./szül. Ščavničar, rojena 1945 – ben született pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve.


70. 71. 72. 73. 74. 75.

MARIJA HEPE dekl./szül. Kepe, rojena 1932 – ben született pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. IRENA VIDA dekl./szül. Palfi, rojena 1929 – ben született pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. MÁRIA ADORJAN, rojena 1939 – ben született pokopana v Pincah – Pincén van eltemetve. RUDOLF HORVAT, rojen 1963 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve. MÁRIA GERENCSÉR dekl./szül. Ritlop, rojena 1945 – ben született pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. BOJAN BOT, rojen 1982 – ben született pokopan v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve.

Vse informacije, ki jih potrebujete …

www.zupnija-lendava.si … za zveličanje.

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava Odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajata Eva Lőrincz in Peter Varga Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02/578-83-30