Župnijski utrip - Lüktető élet 4/2012

Page 1

XVIII/4 APRIL 2012 ÁPRILIS

VELIKI DNEVI KRŠČANSTVA PROGRAM VELIKONOČNEGA PRAZNOVANJA VELIKI TEDEN Veliki teden se v Cerkvi prične praznovati s cvetno nedeljo. Jezus je na osliču prišel v mesto Jeruzalem in množica ga je navdušeno pozdravljala in vzklikala HOZANO. V velikem tednu smo povabljeni, da premišljujemo o Jezusu, ki ga čaka veliki petek, ko množica hozano spremeni v KRIŽAJ GA in SMRT ZASLUŽI. Ob tem razmišljaj, koliko krat sam spreminjam svoj značaj, svoje besede, svoje misli…

POKAŽI SVOJO VERO S PRISOTNOSTJO IN SODELOVANJEM PRI OBREDIH VELIKEGA TEDNA.


VELIKI ČETRTEK

Na veliki četrtek praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta maše in mašniškega posvečenja - duhovništva. Jezus nam je pri zadnji večerji svoje telo in svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem umil noge. Ob 18. uri bo večerna sveta maša v obeh jezikih in češčenje Najsvetejšega ter molitev za nove duhovne poklice. Prav je, da v molitvi izrazim hvaležnost, da imamo svojega duhovnika, kajti mnogo župnij v naši domovini nima mašnika! Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

VELIKI PETEK Veliki petek je dan posta. To je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo svete maše. Ta dan se spominjamo Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Ta dan pokažemo s svojo navzočnostjo in sodelovanjem pripadnost Bogu. Predstavljaj si kako bi bilo, ko bi ti umrla draga oseba in se ne bi v vežici poslovil od njenega telesa? Tako je tudi na veliki petek, če se ne posloviš od svojega Boga!

Ob uri Jezusove smrti, to je ob 15. uri, bomo v cerkvi premišljevali in molili križev pot v madžarskem jeziku. Ob 18h imamo opravilo v čast Gospodovemu trpljenju in molitev ob božjem grobu.


Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

VELIKA SOBOTA Velika sobota je dan obiska Jezusa v Božjem grobu v cerkvi. Kako žalostno je, če bi na mrtvaškem odru ležala tvoja mati in ne bi šel v vežico k njej molit. Ves dan bo odprta cerkev – ne samo za blagoslov jedil - zato pridite in se radi ustavite pri božjem grobu.

BLAGOSLOV VELIKONOČNE HRANE V Lendavi ob 15. in 18. uri. Ob 11.00 uri Kot in Čentiba Ob 11.45 uri Kapca in Dolina Ob 12.30 uri Gaberje in Pince Ob 13.15 uri Gornji Lakoš in Petišovci Ob 14.00 uri Mostje in Trimlini

VELIKONOČNA V I G I L I J A Vigilija pomeni bdenje, pričakovanje, čakanje… Bdenje – vigilija na večer velike sobote kristjana vzpodbuja k veselemu pričakovanju Jezusovega vstajenja. Maši, ki jo ta dan obhajamo, rečemo maša vseh maš. Praznovanje JEZUSOVEGA VSTAJENJA bomo pričeli ob 18. uri pred cerkvijo na trgu, ko blagoslovimo ogenj. Z blagoslovljenim ognjem najprej prižgemo velikonočno svečo, ki jo v cerkvi uporabljamo vse leto ob krščevanju otrok. Nato duhovnih v zatemnjeno cerkev prinaša velikonočno svečo in trikrat zapoje KRISTUSOVA LUČ. Ob tem si verniki, ki prinesete s seboj svoje krstne sveče, od velikonočne sveče prižgete svoje sveče. Za tem poslušamo svetopisemska besedila, ki govorijo o tem, kako se je Bog razodeval človeku. Pri tej maši slovesno obnovimo krstne zaobljube. V spomin krsta nas duhovnik kropi s krstno vodo.


Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

VELIKA NOČ

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega temelja naše vere, vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus s svojim vstajenjem od mrtvih odprl pot v večno življenje. Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim po ulicah mesta. SVETE MAŠE samo v Lendavi 7.00 v slovenskem jeziku, 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 VSTAJENSKA PROCESIJA 10.30 v madžarskem jeziku

VELIKONOČNI PONEDELJEK Temu dnevu rečemo Emavs. Na ta dan obiščemo sorodnike in prijatelje ter skupaj z njimi slavimo dneve zmage nad smrtjo – Jezusovo vstajenje in s tem tudi naše vstajenje. Svete maše samo v Lendavi: 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 maša v Domu starejših


DOGODKI MESECA V nedeljo 1. aprila obhajamo CVETNO NEDELJO. Za našo župnijo dan VELIKONOČNE SPOVEDI. Maše dopoldan v Lendavi. 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju in Petišovcih ob 11h. Popoldan ob 15. uri priprava na velikonočno spoved v madžarskem jeziku in nato spovedovanje ob 16h maš v madžarskem jeziku. Ob 17. uri bo priprava v slovenskem jeziku in spovedovanje ob 18. uri sveta maša. V ponedeljek 2. aprila bo ob 8. uri dvojezična priprava na velikonočno sveto spoved in spovedovanje. Ob 9. uri dvojezična sveta maša. V ponedeljek bo ob 18. uri v prostorih župnišča srečanje ZAKONSKE SKUPINE. VELIKI TEDEN Program za vsak dan je obljavljen v začetku tega Župnijskega utripa. V petek 13. aprila obhajamo FATIMSKI SPOMIN. Popoldan ob 16.30 se bo pričela molitvena ura s sveto mašo. Avtobus bo pričel pobirati po župniji ob 15h v Kotu. V nedeljo 15. aprila obhajamo BELO NEDELJO – nedeljo BOŽJEGA USMILJENJA. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10h. V Petišovcih in Gaberju ob 11h. Nedeljske maše že v soboto po vaseh v Pincah ob 17h, Dolini ob 18h in v Lendavi maša za družine ob 19h. V ponedeljek 16. aprila bo v prostorih župnijske dvorane ob 18h redna seja Župnijskega pastoralnega sveta. V nedeljo 22. aprila obhajamo TRETJO VELIKONOČNO NEDELJO. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10h. V Gaberju in Petišovcih ob 11h. Nedeljske maše že v soboto popoldan po vaseh: v Pincah ob 17h, Dolini ob 18h in v Lendavi maša za družine ob 19h. V ponedeljek 23. aprila bo ob 18 uri v dvorani župnijskega doma srečanje s starši letošnjih BIRMANCEV.


V četrtek 26. aprila srečanje sodelavcev Župnijske Karitas po večerni sveti maši ob 19.30 uri. V petek 27. aprila po večerni maši ob 19.30 uri srečanje v dvorani župnijskega doma z vsemi, ki bodo vodili ŠMARNICE po vaseh. Vsi, ki se boste odločili, da bodo vsak dan v vaši vasi šmarnice, vabljeni na to srečanje, kjer boste prejeli tudi vso gradivo za zvajanje šmarnic. V soboto 28. aprila bo v Domu starejših v Lendavi proščenje ob 9.30 uri. V nedeljo 29. aprila obhajamo ČETRTO VELIKONOČNO NEDELJO. Maše v Lendavi: 8., 9., in ob 10h. V Banuti proščenje ob 11 uri. Maša v Petišovcih ob 11 uri. Že v soboto nedeljske maše po vaseh: v Pincah ob 17h, Dolini ob 18h in v Lendavi maša za družine ob 19h. V torek 1. maja obhajamo god svetega Jožefa, delavca. Maša v Lendavi ob 8. uri v obeh jezikih. V četrtek 3. maja obhajamo četrtek pred prvim petkom, ko molimo za nove duhovniške in redovniške poklice. Prav je, da radi molimo za našega bogoslovca Jureta in vse mlade, ki se odločajo, da bi stopili na pot duhovništva ali redovništva. Hvala vsem molilcem, da molite tudi za nas duhovnike. Ob 18. uri bo izpostavitev Najsvetejšega in molitvena ura. Ob 19 uri sveta maša. V petek 4. maja obhajamo PRVI PETEK. Ob 8h maša v Dolini in Gaberju. Ob 9.45 uri maša v Domu starejših, ob 18h v Lendavi izpostavitev Najsvetejšega in molitvena ura ob 19h sveta maša. V nedeljo 6. maja obhajamo PETO VELIKONOČNO NEDELJO. Maše v Lendavi: 8., 9. In ob 10h. V Pincah proščenje ob 11 uri. V Gaberju maša v nedeljo ob 11h. Že v soboto nedeljske maše po vaseh: ob 17h v Petišovcih, ob 18h v Dolini in ob 19h maša za družine v Lendavi.


A KERESZTÉNYSÉG NAGY NAPJAI A húsvéti ünnepségek programja NAGYHÉT

A nagyhetet az Egyház virágvasárnappal kezdi el ünnepelni. Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, és a tömeg lelkesen üdvözölte és HOZSANNÁt kiáltott. A nagyhéten arra vagyunk hívatva, hogy elmélkedjünk Jézusról, akire a nagypéntek vár, amikor a tömeg ajkán a hozsanna FESZÍTSD MEGgé és HALÁLRA VELEvé változik. Ennek kapcsán gondolkozz el azon, testvér, hányszor változtattad meg te magad is jellemedet, szavaidat és gondolataidat.

MUTASD MEG HITEDET JELENLÉTEDDEL ÉS KÖZREMŰKÖDÉSEDDEL A NAGYHETI SZERTARTÁSOKNÁL.


NAGYCSÜTÖRTÖK

Nagycsütörtökön két szentség alapítását ünnepeljük, a mise szentségét – az egyházi rendet – a papi szentséget. Jézus az utolsó vacsorán saját testét és vérét eledelül és italul nyújtotta nekünk. Emellett az egymás iránti szeretet parancsát adta. Ennek jeléül megmosta a tanítványok lábát. 18 órakor kétnyelvű szentmise és a Legszentebb áldása, valamint ima az új papi hivatásokért. Helyénvaló, hogy imával kifejezzük hálánkat, hogy van lelkipásztorunk, hiszen rengeteg plébániának nincs papja. A busz ezen a napon a hónap 13. napján megszokottak szerint közlekedik. 16.30-kor indul Kótból.

NAGYPÉNTEK Nagypénteken szigorú böjt. Nagypéntek az egyedüli nap az évben, amikor nincs szentmise. Ezen a napon Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A nap jelentőségét jelenlétünkkel és Istenhez tartozásunkkal fejezzük ki. Képzeld csak el, mit éreznél, ha elhunyna egy számodra kedves személy, és nem búcsúznál el tőle. Így van ez nagypénteken is, ha nem búcsúzol el Istenedtől! Jézus halálának órájában, 15 órakor a templomban a Keresztutat imádkozzuk és elmélkedünk róla. 18 órakor szertartás lesz az Úr szenvedésének tiszteletére. A busz ezen a napon a hónap 13. napján megszokottak szerint közlekedik. 16.30-kor indul Kótból.


NAGYSZOMBAT

Nagyszombat az a nap, amikor meglátogatjuk Jézust az Isten sírjánál a templomban. Milyen szomorú lenne, ha édesanyád holtan feküdne, és nem imádkoznál mellette. A templom egész nap nyitva tart, nemcsak az étkek megáldása végett, ezért gyertek, és szívesen álljatok meg az isteni sírnál.

A HÚSVÉTI ÉTKEK MEGÁLDÁSA Lendván 15 és 18 órakor. 11 órakor Kótban és Csentében 11.45-kor Kapcán és Völgyifaluban 12.30-kor Gyertyánosban és Pincén 13.15-kor Felsőlakosban és Petesházán 14 órakor Hidvégen és Hármasmalomba

VIGÍLIA A vigília virrasztást, várakozást, várást… jelent. A virrasztás – vigília – a keresztényt nagyszombat estéjén Jézus feltámadásának örömteli várakozására buzdítja. Azt a szentmisét, amelyet ezen a napon mutatunk be a misék miséjének nevezzük. JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ünnepét 18 órakor kezdjük a templom előtti téren a tűz megáldásával. A megáldott tűzzel először a húsvéti gyertyát gyújtjuk meg, amelyet évközben a gyermekek keresztelőjénél használunk. Ezt követően a pap az elsötétített templomba viszi a húsvéti gyertyát, és háromszor felkiált: KRISZTUS FÉNYE. Ennek során minden hívő, aki magával hozza keresztelői gyertyáját, a húsvéti gyertya lángjánál meggyújthatja azt. Ezt követően a Szentírás ószövetségi írásaiból hallgatunk részleteket, amely Isten kinyilatkoztatásáról szólnak. A szentmisénél ünnepélyesen megismételjük a keresztségben tett fogadalmakat. A keresztség emlékére a pap meghint bennünket keresztelővízzel. Ezen a napon az autóbusz a hónap 13. napján megszokott menetrend szerint közlekedik. Kótból indul 16.30-kor.


HÚSVÉT

Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Ezen a napon hitünk legszilárdabb alapjára, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. Jézus Krisztus szenvedésével és halálával megváltott minket, ami azt jelenti, hogy nem a bűnnek és a halálnak van a végső szava életünkben, mert Jézus megnyitotta előttünk az örök élet útját. Régi szokás Szlovéniában, hogy a plébániákban feltámadási körmenet tartunk a Legszentebb kíséretében.

SZENTMISÉK 7 órakor szlovén nyelvű 8 órakor magyar nyelvű 9 órakor szlovén nyelvű 10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET 10.30-kor magyar nyelvű

HÚSVÉTHÉTFŐ Ezt a napot Emmausznak hívjuk. Ez az a nap, amikor meglátogatjuk embertársainkat, és átadjuk Krisztus feltámadásának üzenetét. Szentmisék csak Lendván lesznek: 8 órakor magyar nyelvű 9 órakor szlovén nyelvű 10 órakor az idősek otthonában


A HÓNAP ESEMÉNYEI

Április 1-jén, vasárnap VIRÁGVASÁRNAP. Plébániánk számára ez egyben a HÚSVÉTI GYÓNÁS VASÁRNAPJA. Szentmisék délelőtt Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban és Petesházán 11 órakor. 15 órakor magyar nyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás, majd 16 órakor magyar nyelvű szentmise. 17 órakor szlovén nyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás, majd 18 órakor szentmise. Április 2-án, hétfőn 8 órakor kétnyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás. 9 órakor kétnyelvű szentmise lesz. Hétfőn 18 órakor a HÁZASTÁRSI CSOPORT találkozója a plébánián. NAGYHÉT A program naponkénti bontásban a Lüktető élet elején olvasható Április 13-án, pénteken FATIMAI EMLÉKNAP. 16.30-kor imaóra kezdődik, ezt követően szentmise lesz. Az autóbusz 15 órakor indul Kótból. Április 15-én FEHÉRVASÁRNAP – AZ ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja van. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Petesházán és Gyertyánosban 11 órakor. Szombat délután 5 órakor Pincén, 6 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. Lendván 7 órakor lesz szentmise a családok részére. Április 16-án, hétfőn 18 órakor a plébániai hitközségi tanács ülése a plébániateremben. Április 22-én, vasárnap HÚSVÉT HARMADIK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Petesházán és Gyertyánosban 11 órakor. Szombat délután 5 órakor Pincén, 6 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. Lendván 7 órakor lesz szentmise a családok részére. Április 23-án, hétfőn 18 órakor találkozó az idei BÉRMÁLKOZÓK szüleivel a plébániateremben.


Április 26-án, csütörtökön a Plébániai Karitász munkatársainak találkozója 19.30kor, az esti szentmisét követően. Április 27-én, pénteken 19.30-kor, az esti szentmisét követően a plébániateremben találkozó lesz mindazokkal, akik a falvakon a MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOT vezetik. A találkozóra mindazokat várjuk, akiknek falujában májusi ájtatosság lesz. Itt kapják kézhez a szükséges útmutatót. Április 28-án, szombaton 9.30-kor búcsú Lendván, az idősek otthonában. Április 29-én, vasárnap HÚSVÉT NEGYEDIK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Bánután búcsú, a szentmise 11 órakor kezdődik. Petesházán 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután 5 órakor Pincén, 6 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. Lendván 7 órakor lesz szentmise a családok részére. Május 1-jén, kedden Szent József, a munkás ünnepe. Lendván reggel 8 órakor lesz kétnyelvű szentmise. Május 3-án, csütörtökön első péntek előtti csütörtök, amikor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Helyénvaló, hogy imádkozunk Jure ifjú szeminaristánkért, illetve mindazon fiatalokért, akik azon döntés előtt állnak, hogy papi vagy szerzetesi hivatás útjára lépjenek. Köszönjük mindenkinek, aki értünk, papokért is imádkozik. 18 órakor szentségimádás, 19 órakor szentmise lesz. Május 4-én, pénteken ELSŐ PÉNTEK. 8 órakor szentmise Völgyifaluban és Gyertyánosban. 9.45-kor szentmise az idősek otthonában. 18 órakor szentségimádás Lendván, 19 órakor szentmise lesz. Május 6-án, vasárnap HÚSVÉT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Pincén búcsú, a szentmise 11 órakor kezdődik.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután 5 órakor Petesházán, 6 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. Lendván 7 órakor lesz szentmise a családok részére.

//////////////////////////////////////////////////////

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

MARJETA GAZDAG, rojena 1926 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. JOŽEF HOZJAN, rojen 1926 – ben született pokopan v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. ROZÁLIA BOGÁR, rojena 1922 – ben született, pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. JULIJANA SOBOČAN dekl./szül. Gerenčer, rojena 1958 – ben született, pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. MARIJA VARGA dekl./szül. Ritrop, rojena 1924 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. JULIJANA GERENČER dekl./szül. Sarody, rojena 1945 – ben született, pokopana v Mostju – Hidvégen van eltemetve. ISTVÁN BAZSIKA, rojen 1928 – ben született,


19. 20. 21. 22. 23.

pokopan v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. HELENA KEPE dekl./szül. Lebar, rojena 1920 – ben született, pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. GIZELA VÖRÖS dekl./szül. Rudaš, rojena 1937 – ben született, pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. SOFIJA FERČAK dekl./szül. Sarjaš, rojena 1953 – ben született, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. KATARINA RUDAŠ dekl./szül. Sarjaš, rojena 1922 – ben született, pokopana na Kapci – Kapcán van eltemetve. GIZELLA GAÁL dekl./szül. Kopinja, rojena 1928 – ben született, pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve.

Vse informacije, ki jih potrebujete …

www.zupnija-lendava.si … za zveličanje.

S praznikom Velike noči prične delovati župnijska spletna stran.


Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava Odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Peter Varga Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02/578-83-30