Župnijski utrip - Lüktető élet 09-10/2016

Page 1

XVII/2 SEP/OKT 2016

_____________________________________________________

MISERICORDIAE VULTUS (Obličje usmiljenja) FRANČIŠEK RIMSKI ŠKOF SLUŽABNIK BOŽJIH SLUŽABNIKOV VSEM, KI BODO BRALI TO PISMO, MILOST, USMILJENJE IN MIR (nadaljevanje s prejšnje številke Župnijskega utripa) 19. O da bi beseda odpuščanja dosegla vse! Naj klic k izkušanju usmiljenja nikogar ne pusti brezbrižnega! Moje vabilo k spreobrnjenju se obrača še vztrajneje k tistim, ki so zaradi svojega načina življenja daleč od Božje milosti. Posebej mislim na može in žene, ki pripadajo kaki kriminalni združbi, kakršnakoli je že. Za vaš blagor vas prosim, da spremenite življenje. To vas prosim v imenu Božjega Sina, ki ni nikoli, čeprav se je boril zoper greh, zavrnil nobenega grešnika. Ne padite v strašno past mišljenja, da je življenje odvisno od denarja in da je vpričo njega vse brez vrednosti in dostojanstva. To je privid. Denarja ne moremo nesti s seboj v onostranstvo. Denar nam ne da prave sreče. Nasilje, s katerim se kopiči denar, po katerem teče kri, nikomur ne da ne moči ne nesmrtnosti. Za vse je prej ko slej pripravljena Božja sodba, ki ji nihče ne bo mogel uiti. Isto vabilo naj doseže tudi ljudi, ki spodbujajo ali so soudeleženi pri korupciji. Ta gnojna rana družbe je velik greh, ki vpije v nebo, ker spodkopava temelje osebnega in družbenega življenja. Korupcija onemogoča, da bi gledali v prihodnost z upanjem, ker s svojo prevzetnostjo in pohlepom uničuje načrte šibkih in stre najbolj revne. To je zlo, ki se ugnezdi v vsakdanjih dejanjih in se potem razširi v javne škandale. Korupcija je zakrknjenost v grehu, ki bi rada nadomestila Boga s prividom denarja kot oblike moči. To je delo teme, ki ga


podpirata sumničenje in spletka. Corruptio optimi pessima (Ko se pokvari najboljše, pride ven najslabše), je upravičeno rekel Gregorij Veliki, da bi povedal, kako se nihče ne sme čutiti varnega pred to skušnjavo. Da jo iztrebimo iz osebnega in družbenega življenja, so potrebne modrost, budnost, lojalnost, preglednost, povezane s pogumom za naznanilo. Če se proti korupciji ne borimo odprto, nas prej ko slej naredi za sokrivce in nam uniči življenje. To je ugoden čas, da spremenimo življenje! To je čas, da se pustimo dotakniti v srcu. Pred storjenim zlom, tudi pred težkimi grehi, je trenutek, ko je treba prisluhniti joku nedolžnih, ki so jim oplenili imetje, jih prikrajšali za dostojanstvo, ljubezen, za samo življenje. Ostati na poti zla je samo vir prividov in žalosti. Pravo življenje je nekaj drugega. Bog se ne naveliča ponujati roke. Vedno je pripravljen poslušati, pa tudi jaz sem, in moji bratje škofje in duhovniki. Dovolj je že sprejeti vabilo k spreobrnjenju in se podvreči pravičnosti, medtem ko Cerkev ponudi usmiljenje. 20. V tem kontekstu ne bo brez koristi, če spomnimo na odnos med pravičnostjo in usmiljenjem. To nista dva med seboj nasprotujoča si pojma, ampak dve razsežnosti ene in edine resničnosti, ki se postopno razvija, dokler ne doseže svojega vrhunca v polnosti ljubezni. Pravičnost je temeljni pojem za civilno družbo, ko se normalno sklicujemo na pravni red, po katerem se izvajajo zakoni. Pod pravičnostjo razumemo tudi, da je treba vsakemu dati to, kar mu pripada. V Svetem pismu se pogosto omenja Božja pravičnost in Bog kot sodnik. S pravičnostjo je običajno mišljeno celovito spolnjevanje postave in vedênje dobrega Izraelca v skladu v Božjimi zapovedmi. Tak pogled pa je neredko pripeljal do padca v legalizem, zameglil izvirni pomen in zatemnil globoko veljavo, ki jo ima pravičnost. Da presežemo legalistično perspektivo, se moramo spomniti, da je v Svetem pismu pravičnost v svojem bistvu pojmovana kot zaupna prepustitev Božji volji. Tudi Jezus večkrat spregovori o pomembnosti vere kot o izpolnjevanju postave. V tem smislu moramo razumeti njegove besede, ko za mizo z Matejem in drugimi cestninarji ter grešniki reče farizejem, ki so mu ugovarjali: »Pojdite in se poučite, kaj pomeni: Usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike« (Mt 9,13). Pred pogledom na pravičnost kot golo izpolnjevanje postave, ki sodi tako, da deli ljudi na pravične in grešnike, Jezus skuša pokazati na veliki dar usmiljenja, ki išče grešnike, da bi jim ponudilo


odpuščanje in odrešenje. Razumljivo je, zakaj so Jezusa zaradi takega pogleda, ki osvobaja in je vir prenove, farizeji in pismouki zavrnili. Da bi bili zvesti postavi, so samo drugim nalagali bremena na rame, ob tam pa izničevali Očetovo usmiljenje. Klic k spolnjevanju postane ne more ovirati pozornosti na potrebe, ki zadevajo človekovo dostojanstvo. Ko Jezus navaja besedilo preroka Ozeja: »Hočem ljubezni in ne klavne daritve« (Oz 6,6), je to glede tega zelo pomenljivo. Jezus trdi, da mora odslej vodilo življenja njegovih učencev upoštevati prvo mesto usmiljenja, kakor pričuje tudi sam, ko jé skupaj z grešniki. Usmiljenje se ponovno razodene kot temeljna razsežnost Jezusovega poslanstva. Je resničen izziv pred njegovimi sogovorniki, ki so se ustavili pri formalnem spoštovanju postave. Jezus pa gre onstran postave; njegovo druženje s tistimi, ki jih je postava imela za grešnike, nam da razumeti, kako daleč je šlo njegovo usmiljenje. Tudi apostol Pavel je opravil podobno pot. Preden je srečal Kristusa na poti v Damask, je bilo njegovo življenje posvečeno brezgrajnemu izvajanju pravičnosti po postavi (prim. Flp 3,6). Spreobrnjenje h Kristusu pa ga je privedlo k temu, da je zasukal pogled, tako da v Pismu Galačanom trdi: »Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave« (Gal 2,6). Njegovo razumevanje pravičnost se korenito spremeni. Pavel zdaj na prvo mesto postavi vero in nič več postavo. Ni izpolnjevanje postave tisto, ki rešuje, ampak vera v Jezusa Kristusa, ki s svojo smrtjo in vstajenjem prinaša odrešenje z usmiljenjem, ki opraviči. Božja pravičnost zdaj postane osvoboditev za tiste, ki jih tlači suženjstvo greha in vse njegove posledice. Božja pravičnost je njegovo odpuščanje. (prim. Ps 51,1116). 21. Usmiljenje ne nasprotuje pravičnosti, ampak izraža Božje ravnanje do grešnika, ko mu ponuja še eno možnost, da se zave, se spokori in veruje. Izkustvo preroka Ozeja nam pomaga, ko nam pokaže preseganje pravičnosti v smeri usmiljenja. Doba, v kateri je živel ta prerok, je ena najbolj dramatičnih v zgodovini judovskega ljudstva. Kraljestvo je na pragu propada; ljudstvo ni več zvesto zavezi, oddaljilo se je od Boga in je izgubilo vero očetov. Po človeški logiki bi bilo pravično, če bi se Bog namenil zavreči nezvesto ljudstvo: niso spoštovali sklenjenega sporazuma in torej zaslužijo dolžno kazen, to je izgnanstvo. To potrjujejo prerokove besede: »Ne bo se vrnil v egiptovsko deželo, ampak bo njegov kralj Asirec, ker se niso


hoteli spreobrniti« (Oz 11,5). In vendar po tem odzivu, ki se sklicuje na pravičnost, prerok korenito spremeni svoj jezik in razodene resnično Božje obličje: »Moje srce se v meni obrača, moje drobovje drgeta. Ne bom storil po svoji srditi jezi, Efrájima ne bom pahnil v pogubo, kajti jaz sem Bog in ne človek, Sveti sem v tvoji sredi in ne pridem k tebi s svojo jezo« (Oz 11,8-9). Sv. Avguštin na neki način razlaga te besede, ko pravi: »Bog lažje zadrži jezo kot usmiljenje.« Res je tako. Božja jeza traja trenutek, medtem ko njegovo usmiljenje traja vekomaj. Ko bi se Bog ustavil pri pravičnosti, bi nehal biti Bog, bil bi tak kot vsi ljudje, ki se sklicujejo na izpolnjevanje postave. Sama pravičnost ne zadošča in izkustvo nas uči, da s sklicevanjem zgolj na pravičnost tvegamo, da jo bomo uničili. Zato gre Bog z usmiljenjem in odpuščanjem onstran pravičnosti. To ne pomeni, da razvrednoti pravičnost ali da jo naredi odvečno, nasprotno. Kdor pogreši, mora plačati kazen. Samo da tu ni konec, ampak šele začetek spreobrnjenja, da bi se izkusilo nežnost odpuščanja. Bog ne zavrača pravičnosti. Vključuje jo in presega z višjim dogodkom, v katerem se izkusi ljubezen, ki je temelj resnične pravičnosti. Zelo pozorno moramo brati, kar piše apostol Pavel, da ne bi padli v isto zmoto, ki jo je apostol očital svojim sodobnikom Judom: »Ker namreč niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo, se niso podredili Božji pravičnosti. Kajti konec postave je Kristus, v pravičnost vsakomur, ki veruje« (Rim 10,3-4). Ta Božja pravičnost je usmiljenje, ki je podeljeno vsem kot milost v moči smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. Kristusov križ je torej Božja sodba nad vsemi nami in nad svetom, ker nam nudi gotovost ljubezni in novega življenja. 22. Jubilej prinaša s seboj tudi odpustek. V svetem letu usmiljenja dobiva le-ta nov pomen. Božje odpuščanje naših grehov ne pozna meja. V smrti in vstajenju Jezusa Kristusa Bog jasno pokaže to svojo ljubezen, ki gre tako daleč, da uniči greh vseh ljudi. Z Bogom se lahko spravimo po velikonočni skrivnosti in posredovanju Cerkve. Bog je vedno pripravljen za odpuščanje in se ga nikoli ne naveliča na vedno nov in nepričakovan način ponujati. Mi vsi pa vendar izkušamo greh. Vemo, da smo poklicani k popolnosti (prim. Mt 5,48), vendar močno čutimo težo greha. Medtem ko zaznavamo moč milosti, ki nas preoblikuje, izkušamo tudi moč greha, ki nas pogojuje. Kljub odpuščanju nosimo v svojem življenju tudi protislovja, ki so posledica naših grehov. V zakramentu sprave Bog odpušča grehe, ki so resnično izbrisani; in vendar ostaja negativni odtis, ki so ga grehi pustili v našem ravnanju in naših mislih. Božje usmiljenje pa je močnejše celo od tega. Postaja odpustek Očeta, ki po Kristusovi nevesti


doseže grešnika, ki mu je odpuščeno in ga osvobaja vsakega ostanka posledic greha ter ga usposablja, da deluje v skladu z ljubeznijo in raste v ljubezni, ne pa da znova pada v greh. Cerkev živi občestvo svetih. V evharistiji se to občestvo, ki je Božji dar, udejanja kot duhovno zedinjenje, ki povezuje nas, vernike, s svetniki in blaženimi, katerih množice se ne da prešteti (prim. Raz 7,4). Njihova svetost prihaja na pomoč naši slabosti in je tako mati Cerkev s svojo molitvijo in svojim življenje sposobna priti nasproti slabotnosti enih s svetostjo drugih. Doživeti odpustek svetega leta pomeni približati se Očetovemu usmiljenju z gotovostjo, da se njegovo odpuščanje razteza na vse življenje vernika. Odpustek pomeni, da izkusimo svetost Cerkve, ki je deležna vseh dobrobiti Kristusovega odrešenja, da se odpuščanje raztegne do zadnjih posledic, do koder seže Božja ljubezen. Živimo v polnosti ta jubilej in prosimo Očeta za odpuščanje grehov in širjenje njegovega usmiljenega odpustka.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK - od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK - od 8.30 – 11.00 VSAK PETEK - od 9.00 – 11.00 KARITAS


DOGODKI MESECA V nedeljo 28. avgusta obhajamo DVAINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri PROŠČENJE v Petišovcih. V četrtek 1. septembra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 18.00 uri vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in sveti maši. V petek 2. septembra obhajamo PRVI PETEK Ob 18.00 uri vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim in posvetitvi Jezusovemu Srcu. V soboto 3. septembra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri v Dolin in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 4. septembra obhajamo ANGELSKO NEDELJO Ta dan je pri SVETI TROJICI PROŠČENJE. Ob 9.30 uri je maša v slovenskem jeziku in ob 11. uri maša v madžarskem jeziku. Maša v župnijski cerkvi v Lendavi ob 8. uri v madžarskem jeziku. V soboto 10. septembra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri na Pincah in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 11. septembra obhajamo ŠTIRIINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Maša v Gaberju ob 11. uri. Ob 11. Uri proščenje v ČENTIBI. V sredo 14. septembra bomo v naši župniji ob 12. uri sprejeli kip fatimske Marije, ki roma po Sloveniji. Naša župnija ima to čas, da se bo romarica ustavila pri nas za dve uri med 12. in 14. uro. Ob 12. uri, ko jo bomo sprejeli bo molitvena ura in posvetitev fatimski Mariji in nato ob 13. uri slovesna sveta maša. Ta dan bo vozil avtobus. Ob 11. uri bo pričenjal pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo in Mostje. Lepo vabljeni k temu velikemu dogodku.


V soboto 17. septembra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri v Dolini in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 18. septembra obhajamo PETINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri proščenje v DOLNJEM LAKOŠU. Od ponedeljka 19. septembra pa do sobote 24. septembra 2016 je vpis otrok k verouku. Razpored vpisa je objavljen na spletni strani župnije (www.zupnijalendava.si) V soboto 24. septembra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri na Pincah in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 25. septembra obhajamo ŠESTINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Od ponedeljka 26. septembra začenjamo reden verouk. Urnik je objavljen na spletni strani župnije (www.zupnija-lendava.si) V soboto 1. oktobra bo ob 15. uri v prostorih župnijskega doma priprava staršev in botrov na krst njihovih otrok. Vsi, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti svoje otroke vabljeni na to pripravo. V soboto 1. oktobra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri v Dolini in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 2. oktobra obhajamo ROŽNOVENSKO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Od ponedeljka 3. oktobra ves mesec oktober – mesec rožnega venca pol ure pred večernimi mašami molimo rožni venec. Lepo vabljeni k skupni župnijski molitvi. V četrtek 6. oktobra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 18.00 uri vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in sveti maši.


V petek 7. oktobra obhajamo PRVI PETEK Ob 18.00 uri vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim in posvetitvi Jezusovemu Srcu. V soboto 8. oktobra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri na Pincah in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 9. oktobra obhajamo OSEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V četrtek 13. oktobra obhajamo FATIMSKI SPOMIN Vsakega 13-tega se zbiramo ob milostni podobi fatimske Matere Božje k molitvi in zadoščevanju za lastne grehe in grehe vsega sveta. Ob 16. uri bo pričenjal pobirati avtobus vernike v Kotu, Kapca, Gaberje notranja in zunanja postaja, Gornji in Dolnji Lakoš, Trimlini, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba in Mostje. V soboto 15. oktobra bomo imeli med 9. in 16. uro drugi posvet o prenovi pastoralnega delovanja župnije z vsemi, ki ste prejeli knjigo PRENOVITEV in jo preštudirali. To ste nekateri člani Župnijskega pastoralnega sveta, bralcev, staršev, vernikov in pevcev. V soboto 15. oktobra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri v Dolini in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 16. oktobra obhajamo DEVETINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V soboto 22. oktobra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri na Pincah in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 23. oktobra obhajamo TRIDESETO NEDELJO MED LETOM - MISIJONSKA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V soboto 29. oktobra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh.


Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 17. uri v Dolini in ob 18. uri v Petišovcih. V nedeljo 30. oktobra obhajamo ENAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM ŽEGNANJSKA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Ker se je prestavila ura na zmiski čas so vse večerne maša v Lendavi ob 18. uri razen sobotne večerne, ki ostaja ob 17. uri. V vaseh so večerne maše: v Pincah in Dolini ob 16. uri; v Petišovcih ob 17. uri. V torek 1. novembra obhajamo praznik VSEH SVETIH Maše v Lendavai: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Petišovcih in Gaberju. Ob 16. uri v Dolini in na Pincah. Ob 18. uri bo v župnijski cerkvi v Lendavi molitev za vse tiste pokojne, ki so umrli od lanskega do letošnjega 1. novembra. Vse svojce smo posebej z vabilom povabili k molitvi. V sredo 2. novembra obhajamo dan SPOMINA VSEH VERNIH RAJNIH V Lendavi bo maša ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. Uri v slovenskem jeziku. V četrtek 3. novembra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 17.00 uri vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in sveti maši ob 18. uri. V petek 4. novembra obhajamo PRVI PETEK Ob 17.00 uri vabljeni k molitveni uri pred Najsvetejšim in posvetitvi Jezusovemu Srcu. Ob 18. uri maša PO NAMENU SPOMINOV – vsak petek v mesecu novembru molimo po vašem namenu. Na listek zapišete tiste umrle za katere nihšče ne moli in jih priporočite v molitev. V soboto 5. novembra imamo popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Ob 16. uri v Dolini in ob 17. uri v Petišovcih. V nedeljo 6. novembra obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO – ZAHVALNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju.


HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN - 8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között MINDEN PÉNTEKEN - 8.30 és 11.00 óra között


A HÓNAP ESEMÉNYEI Augusztus 28-án ÉVKÖZI HUSZONKETTEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor BÚCSÚ Petesházán. Szeptember 1-jén ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK 18 órakor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, utána szentmisét mutatunk be. Szeretettel várunk mindenkit! Szeptember 2-án ELSŐ PÉNTEK 18 órakor imaóra a Legszentebb Oltáriszentség előtt és felajánló ima Jézus szívéhez. Szeptember 3-án, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Völgyifaluban, 18 órakor pedig Petesházán. Szeptember 4-én ANGYALVASÁRNAP Ezen a napon SZENTHÁROMSÁGON BÚCSÚ, ahol 9.30-kor szlovén nyelvű, 11 órakor pedig magyar nyelvű szentmisét mutatunk be. Lendván a plébániatemplomban reggel 8 órakor magyar nyelvű szentmise lesz. Szeptember 10-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Pincén, 18 órakor pedig Petesházán. Szeptember 11-én ÉVKÖZI HUSZONNEGYEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. 11 órakor búcsú CSENTÉBEN. Szeptember 14-én, szerdán 12 órakor plébániánkban fogadjuk a Szlovéniában zarándokoló fatimai Szűz Mária szobrot. Plébániánkat az a megtiszteltetés éri, hogy a zarándokló szobor két órán át nálunk lesz, tehát 12 és 14 óra között. 12 órakor, amikor fogadjuk, felajánlási imaórát tartunk be a fatimai Szűz Mária tiszteletére, majd 13 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be. Ezen a napon


autóbusz is közlekedik, amely 11 órakor indul Kótból, érintve Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét és Hídvéget. Szeretettel várunk mindenkit e csodás eseményre! Szeptember 17-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Völgyifaluban, 18 órakor pedig Petesházán. Szeptember 18-án ÉVKÖZI HUSZONÖTÖDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor búcsú ALSÓLAKOSBAN. 2016. szeptember 19-től, hétfőtől szeptember 24-ig, szombatig a gyermekek beiratkozása a hittanra. A beiratkozás időrendje a plébánia honlapján található (www.zupnija-lendava.si). Szeptember 24-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Pincén, 18 órakor pedig Petesházán. Szeptember 25-én ÉVKÖZI HUSZONHATODIK VASÁRNAP – SLOMŠEK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szeptember 26-ától, hétfőtől megkezdjük a rendszeres hittant. Az órarend a plébánia honlapján található (www.zupnija-lendava.si). Október 1-jén, szombaton 15 órakor a plébánia-teremben a szülők és keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Az előkészületre szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Október 1-jén, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Völgyifaluban, 18 órakor pedig Petesházán. Október 2-án RÓZSAFŰZÉR VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise.


Október 3-tól, hétfőtől az egész októberi hónapban – a rózsafűzér hónapjában fél órával az esti szentmise előtt imádkozzuk a rózsafűzért. Szeretettel várunk mindenkit a közös plébániai imádkozásra! Október 6-án ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK 18 órakor szeretettel várunk mindenkit az imaórára a papi és a szerzetesi hivatásokért, majd az azt követő szentmisére. Október 7-én ELSŐ PÉNTEK 18 órakor imaóra a Legszentebb Oltáriszentség előtt és felajánló ima Jézus szívéhez. Október 8-án, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Pincén, 18 órakor pedig Petesházán. Október 9-én ÉVKÖZI HUSZONNYOLCADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Október 13-án, csütörtökön FATIMAI EMLÉKNAP Minden hónap 13-án imához gyűlünk össze a fatimai Szűz Mária szobránál, hogy imádkozzunk saját bűneink és a világ bűneinek megbocsátásáért. Az autóbusz 16 órakor indul Kótból, érintve Kapcát, Gyertyános belső és külső buszmegállóját, Felső- és Alsólakost, Hármasmalmot, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét és Hívéget. Október 15-én, szombaton 9 és 16 óra között megtartjuk a második tanácskozást a plébánia pasztorális életének megújításáról mindazokkal, akik megkapták az ÚJÍTÁSOK könyvét és azt át is tanulmányozták. Ezek a Plébániai Pasztorális Tanács, valamint az olvasók, a szülők, a hívők és az énekesek csoportjának egyes tagjai. Október 15-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Völgyifaluban, 18 órakor pedig Petesházán. Október 16-án ÉVKÖZI HUSZONKILENCEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise.


Október 22-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Pincén, 18 órakor pedig Petesházán. Október 23-án ÉVKÖZI HARMINCADIK VASÁRNAP – MISSZIÓS VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Október 29-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 17 órakor szentmise Völgyifaluban, 18 órakor pedig Petesházán. Október 30-án ÉVKÖZI HARMINCEGYEDIK VASÁRNAP – BÚCSÚK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Mivel az órát átállították a téli időszámításra, Lendván minden esti szentmise 18 órakor lesz, kivétel ez alól a szombati szentmise, amely továbbra is 17 órakor lesz. Az esti szentmisék a téli időszakban Pincén és Völgyifaluban 16 órakor, Petesházán pedig 17 órakor lesznek. November 1-jén, kedden MINDENSZENTEK NAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban és Petesházán 11 órakor lesz szentmise, Völgyifaluban és Pincén pedig 16 órakor. 18 órakor Lendván a plébániatemplomban azokért a megholtakért imádkozunk, akik 2015. november 1-je és 2016. november 1-je között hunytak el. Hozzátartozóiknak az imaórára meghívót is küldtünk. November 2-án, szerdán HALOTTAK NAPJA Lendván 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor pedig szlovén nyelvű szentmisét mutatunk be. November 3-án ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK 17 órakor imaóra az új papi és szerzetesi hivatásokért, majd 18 órakor szentmise. November 4-én ELSŐ PÉNTEK 17 órakor imaóra a Legszentebb Oltáriszentség előtt és felajánló ima Jézus szívéhez.


18 órakor MEGEMLÉKEZŐ SZENTMISE – november hónap minden péntekén az általatok javasolt elhunyt személyekért imádkozunk. Egy kis lapra írjátok rá azon megholtak nevét, akikért senki sem imádkozik és ajánljátok őket a megemlékező imára. November 5-én, szombaton délután vasárnapra érvényes szentisék lesznek falvakon. 17 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. 16 órakor szentmise Völgyifaluban, 17 órakor pedig Petesházán. November 6-án ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP - HÁLAADÁS VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise.

BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

INTI HORVAT, Lendava, rojena 04.02.2016 – ban született. JAKA BOGDAN HORVAT, Dolina, rojen 09.01.2016 – ban született. TIA TESSA KLARIĆ, Velike Lašče, rojena 06.03.2016 – ban született. ISABELA VIDA, Čentiba, rojena 04.11.2014 – ban született. FABIJAN VIDA, Čentiba, rojen 04.11.2014 – ban született. PIA BABIČ, Čentiba, rojena 23.01.2015 – ban született. LUKA ČERNELA, Čentiba, rojen 09.01.2015 – ban született. NIK PAMIČ, Lendava, rojen 17.11.2015 – ban született. LUKA CSÁSZAR JALŠOVEC, Kot, rojen 01.05.2016 – ban született. DORA CSILLA TOT, Lendava, rojena 08.11.2015 – ban született.


K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

KATARINA SOBOČAN, pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. MARIJA ŠABJAN, pokopana pri Sveti Trojici – Szentháromsag van eltemetve. GUSTAV OLAH, pokopan v Doga vas – Hosszúfaluban van eltemetve. LUDVIK KULČAR, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. MILIVOJ MATIČIČ, pokopan v Lendavai - Lendván van eltemetve. MARIJA KOCON, pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. JÓZSEF KEPE, pokopan v Dolnji Lakoš – Lakosban van eltemetve. HELENA FARIČ, pokopana v Lakošu – Lakosban van eltemetve. MARIJA TRATNJEK, pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. IRENA VÖRÖS, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. MARGIT TÓTH, pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. FERENC ŠIMONKA, pokopan v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. DRAGUTIN JUROVIĆ, pokopan v Lendavai – Lendván van eltemetve. TEREZIJA BOHNEC, pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. ALBIN POLAK, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. KATARINA MADARAS, pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. TEREZIJA BENKO, pokopana na Kapci – Kapcán van eltemetve. JOŽICA GABOR, pokopana v Mostju – Hidvégen van eltemetve. PÁL FORDAN, pokopan v Pincah – Pincén van eltemetve. ARPAD BERKE, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. MARGARETA VÖRÖS, pokopana v Kotu – Kótban van eltemetve. DRAGICA OLAH, pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. RAOZALIJA VIDA, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. ŠTEFAN HORVAT, pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. KLAVDIJA SABO, pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. IVAN UTROŠA, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. JOŽEF FARKAŠ, pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve. MAJDA GÖMBÖŠ, pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. JULIJANA FEHER, pokopana v Pincah – Pincén van eltemetve. FRANC VIDA, pokopan na Kapci – Kapcán van eltemetve. BETTI SOBOČAN, pokopana na Kapci – Kapcán van eltemetve. ROZA FERFOLIJA, pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. PAVLA DOMINKO, pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. ELIZABETA MAGYAR, pokopana v Kotu – Kótban van eltemetve.


Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajala Eva Lőrinc in Peter Varga - Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si - www.zupnija-lendava.si - tel.: 02/578-83-30