Page 1

XV/3,4 MAR/APR 2014

ODNOS DO ŽUPNIJSKEGA ŽIVLJENJA Vsaka skupnost, ki je živa, ki ustvarja, za svoje delo potrebuje finančna sredstva. Kadar verniki darujete svoj letni prispevek KARTZ, kadar darujete pri mašah v puščico, kadar darujete za Cerkev ob pogrebih ali drugih priložnostih – vse to gre v skupno denarnico, ki se ji reče Župnija Lendava. Torej, denar, ki ga daruješ ni duhovnikov denar ampak denar Župnije Lendava. Iz tega denarja Župnija Lendava živi – se preživlja. Ker se ob nedeljah in prazniki redno med mašami pobira denar in je to edini redni vir s katerim polnimo denarnico Župnije Lendava, bi rad spregovoril o našem odnosu, ki ga kažemo, ko pri nedeljski maši darujem svoj dar.

V župniji imamo vsako soboto in nedeljo sedem maš (Pince ali Dolina, Petišovci, Gaberje in štiri maše v Lendavi). Vsega skupaj je navzočih vernikov pri maši okoli tisoč. Vsota, ki jo pri vseh teh mašah na nedeljo zberemo se v povprečju giblje med 450 do 470 evrov. To je konkretno na vsakega udeleženca maše okoli 45 centov. Stroški vzdrževanja so veliko večji zato vsakega vernika vabim, da ob nedeljah in praznikih daruje vsaj 1 evro. To pomeni, da so na mesec štiri nedelje – torej na mesec daruješ za župnijo 4 evre.


Župnijski utrip

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK od 8.30 – 11.00

Lüktető élet

DOGODKI MESECA

V nedeljo 23. marca obhajamo TRETJO POSTNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V soboto popoldan nedeljskem maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša in otroški program ob dnevu staršev.

V torek 25. marca je praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji. To pomeni, da je Marija sprejela povabilo Boga in postala noseča. Devet mesecev od tega praznika nosi pod svojim srcem otroka, ko ga rodi – božič. Zato ta dan praznujemo dan mater – materinski dan. Maša bo zjutraj ob 8. uri in zvečer ob 18. uri v obeh jezikih.

V petek 28. marca bo ob 17.30 uri molitev križevega pota, ki ga pripravljajo člani Župnijskega pastoralnega sveta.

V nedeljo 30. marca obhajamo ČETRTO POSTNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, ob 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za veroučence in družine. V ponedeljek 31. marca od 9-12h obiskujemo bolnike na domovih za velikonočno sveto spoved v Kotu, Kapci, Gornjem Lakošu in Dolnjem Lakošu. Obisk duhovnika prijavite v času uradnih ur v župnijsko 2


Župnijski utrip

pisarno osebno ali po telefonu.

Lüktető élet

V torek 1. aprila od 9-12h obiskujemo bolnike na domovih za velikonočno sveto spoved v Čentibi, Trimlini in Lendava.

V torek 1. aprila od 9-12h obiskujemo bolnike na domovih za velikonočno sveto spoved v Banuti, Mostju, Dolga vas, Dolgovaške in Lendavske gorice. Obisk duhovnika prijavite v času uradnih ur v župnijsko pisarno osebno ali po telefonu. V četrtek 3. aprila bo v Gaberju velikonočna spoved. Ob 15. uri se pričenja obisk ostarelih in bolnih po hišah in ob 17. uri se pričenja spoved in maša v cerkvi. Pravočasno prijavite bolne v župnijsko pisarno, če želite, da jih obišče duhovnik. V četrtek 3. aprila obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ta dan molimo za svetost in stanovitnost duhovnikov ter za nove duhovne poklice. Ob 17. uri se prične molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 18. uri sveta maša. Vsem, ki nas duhovnike molitveno podpirate, naj vam Gospod povrne s svojim blagoslovom. V četrtek 3. aprila bo po večerni maši ob 18.45 uri srečanje BIBLIČNE SKUPINE.

Vsi, ki se želite poglabljati v bogastvo Božje Besede, vabljeni na srečanje. S seboj prinesemo svoje Sveto pismo.

V petek 4. aprila obhajamo PRVI PETEK Ob 8. uri maša v Dolini in velikonočna spoved (bolnike in ostarele prijavite pravočasno v župnijski pisarni na telefon ali osebno), ob 9.30 uri v Domu starejših maša in velikonočna spoved in ob 17.30 uri molitev KRIŽEVEGA POTA. V soboto 5. aprila bo ob 10. uri slovesnost za letošnje tretješolce – prvič bodo obhajali zakrament svete spovedi in se tako pripravili na Veliko noč. V nedeljo 6. aprila obhajamo PETO POSTNO NEDELJO – TIHA NEDELJA

3


Župnijski utrip

Lüktető élet

Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10.15 uri zaredi krstov. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah (istočasno v Pincah velikonočna spoved za bolne in ostarele po domovih in v cerkvi – pravočasno prijavite obisk duhovnika na dom na telefon v župnijsko pisarno ali osebno), ob 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. V ponedeljek 7. aprila bo v Petišovcih velikonočna spoved. Ob 15. uri se pričenja obiskovati ostarele in bolne po hišah (pravočasno ostarele prijavite v župnijsko pisarno, da jih bo mogel obiskati duhovnik) in ob 17. uri se pričenja spovedovanje v cerkvi in sveta maša. V petek 11. april premišljujemo Jezusovo trpljenje – KRIŽEV POT, ki ga pripravljajo člani Biblične skupine. Križev pot se pričenja ob 17.30 uri.

V nedeljo 13. aprila obhajamo CVETNO NEDELJO – dan velikonočne spovedi Pri vseh mašah je zunaj pred cerkvijo ob misijonskem križu blagoslov zelenja – butaric – oljčnih vejic. Oljčne vejice lahko dobite zunaj pred zakristijo. Tam bodo tudi sodelavci Župnijske Karitas ponujali butarice. Z prostovoljnim prispevkom se podpre delo Karitasa. Maše v Lendavi: 8., 9. in 10. Ob 11h v Gaberju. POPOLDAN VELIKONOČNA SPOVED – velika spoved Popoldan ob 15. uri spovedovanje in ob 16. uri maša v madžarskem jeziku. Ob 17. uri spovedovanje in ob 18. uri maša v slovenskem jeziku. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za veroučence in družine.

OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA KRŠČANSTVA VELIKI ČETRTEK Na veliki četrtek praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta maše in mašniškega posvečenja - duhovništva. Jezus nam je pri zadnji večerji svoje telo in svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem 4


Župnijski utrip

umil noge.

Lüktető élet

Ob 18. uri bo večerna sveta maša v obeh jezikih in češčenje Najsvetejšega ter molitev za nove duhovne poklice. Prav je, da v molitvi izrazim hvaležnost, da imamo stalnega duhovnika, kajti mnogo župnij v naši domovini nima rednega mašnika! Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri. VELIKI PETEK Veliki petek je dan posta. To je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo svete maše. Ta dan se spominjamo Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Ta dan pokažemo s svojo navzočnostjo in sodelovanjem pripadnost Bogu. Predstavljaj si kako bi bilo, ko bi ti umrla draga oseba in se ne bi v vežici poslovil od njenega telesa? Tako je tudi na veliki petek, če se ne posloviš od svojega Boga!

Ob uri Jezusove smrti, to je ob 15. uri, bomo v cerkvi premišljevali in molili križev pot.

Ob 18. uri se pričenja obredje velike petka in molitev ob božjem grobu. Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

5


Župnijski utrip

VELIKA SOBOTA Velika sobota je dan obiska Jezusa v Božjem grobu v cerkvi. Kako žalostno je, če bi na mrtvaškem odru ležala tvoja mati in ne bi šel v vežico k njej, da jo pokropiš. Ves dan bo odprta cerkev – ne samo za blagoslov jedil - zato pridite in se radi ustavite pri božjem grobu.

BLAGOSLOV VELIKONOČNE HRANE V Lendavi ob 15. in 18. uri. Ob 11.00 uri Kot in Čentiba Ob 11.45 uri Kapca in Dolina Ob 12.30 uri Gaberje in Pince Ob 13.15 uri Gornji Lakoš in Petišovci Ob 14.00 uri Mostje in Trimlini

Lüktető élet

VELIKONOČNA V I G I L I J A Vigilija pomeni bdenje, pričakovanje, čakanje… Bdenje – vigilija na večer velike sobote kristjana vzpodbuja k veselemu pričakovanju Jezusovega vstajenja. Maši, ki jo ta dan obhajamo, rečemo maša vseh maš. Praznovanje JEZUSOVEGA VSTAJENJA bomo pričeli ob 18. uri pred cerkvijo na trgu, ko blagoslovimo ogenj. Z blagoslovljenim ognjem najprej prižgemo velikonočno svečo, ki jo v cerkvi uporabljamo vse leto ob krščevanju otrok. Nato duhovnik v zatemnjeno cerkev prinaša velikonočno svečo in trikrat zapoje KRISTUSOVA LUČ. Ob tem si verniki, ki prinesete s seboj svoje krstne sveče (če jih nimate si kupite svečo z veroizpovedjo v zakristiji), od velikonočne sveče prižgete svoje sveče. Za tem poslušamo svetopisemska besedila, ki govorijo o tem, kako se je Bog razodeval človeku. Pri tej maši slovesno obnovimo krstne zaobljube. V spomin krsta nas duhovnik kropi s krstno vodo.

6


Župnijski utrip

Lüktető élet

Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri. VELIKA NOČ Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega temelja naše vere, vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus s svojim vstajenjem od mrtvih odprl pot v večno življenje. Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim po ulicah mesta – tako tudi zunaj cerkvenih zidov kristjani pokažemo radost največjega praznika našega verovanja (procesija letos poteka mimo občine, sodišča vse do križišča, kjer se obrnemo in vračamo mimo knjižnice, občine do cerkve. Med procesijo igra godba, Najsvetejše slovesno vozi kočija).

7


Župnijski utrip

SVETE MAŠE samo v Lendavi 7.00 v slovenskem jeziku, 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 VSTAJENSKA PROCESIJA 11.00 v madžarskem jeziku

Lüktető élet

VELIKONOČNI PONEDELJEK Temu dnevu rečemo Emavs. Na ta dan obiščemo sorodnike in prijatelje ter skupaj z njimi slavimo dneve zmage nad smrtjo – Jezusovo vstajenje in s tem tudi naše vstajenje. Svete maše samo v Lendavi: 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 maša v Domu starejših

V sredo 23. aprila je zaobljubljena maša za Mostje. Maša bo zjutraj ob 7.30 v Lendavi.

V soboto 26. aprila bo po večerni maši ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst njihovih otrok. Vsi, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti svoje otroke, vabljeni na to pripravo. V nedeljo 27. aprila obhajamo BELO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za veroučence in družine. SPREMENJENA URA VEČERNIH MAŠ NA POLETNI ČAS Lendava ob 19. uri Pince / Dolina ob 17. uri Petišovci ob 18. uri

8


Župnijski utrip

Lüktető élet

V četrtek 1. maja je god svetega Jožefa delavca. Ta četrtek je ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, ko molimo za nove duhovne poklice. Ob 18. uri izpostavitev Najsvetejšega in molitev za nove duhovne poklice, ob 19. uri sveta maša.

V petek 2. maja je PRVI PETEK Ob 8. uri maša v Dolini, 9.45 uri maša v Domu starejših in ob 18. uri molitvena ura pred Najsvetejšim v Lendavi in ob 19. uri maša. V nedeljo 4. maja obhajamo TRETJO VELIKONOČNO NEDELJO Ta dan goduje zavetnik našega mesta in zavetnik gasilcev sveti Florijan. Ob 10. uri bo dvojezična sveta maša, h kateri so vabljeni gasilci gasilskih društev naše občine. Njihovo sodelovanje naj bo v uniformah in praporjih na katerih imajo zašitega zavetnika svetega Florijana. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Nedeljske maše po vaseh v soboto. Ob 17. uri v Pincah, ob 18. uri v Petišovcih in ob 19. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. ŠMARNICE Šmarnice so ljudska pobožnost in vabi otroke, starše in starejše, da se dan za dnem v mesecu maju zbirajo k večerni molitvi. Tisti otroci, ki bodo 25-krat pri šmarnicah, si bodo skupaj s svojimi starši prislužili NAGRADNI IZLET, ki bo v soboto 14. junija 2014.

S šmarnicami pričnemo v PONEDELJEK, 5. maja 2014 v naslednjih krajih: v Pincah vsak večer ob 19.00 uri v kapeli v Dolini vsak večer ob 19.00 uri v kapeli v Čentibi vsak večer ob 19.00 uri v kapeli v Petišovcih vsak večer ob 19.00 uri v cerkvi

9


Župnijski utrip

v Kotu vsak večer ob 19.00 uri v kapelici v Gaberju vsak večer ob 19.00 uri v cerkvi v Mostju vsak večer ob 19.00 uri pri stari šoli v Lendavi vsak večer ob 18.00 uri v cerkvi

Lüktető élet

AZ PLÉBÁNIAI ÉLETHEZ VALÓ VISZONYUNK Valamennyi közösségnek, amely él, amely alkot, tevékenységéhez anyagikra van szüksége. Mindaz, amit hívőként az éves hozzájárulás, azaz KARC formájában adományoztok; mindaz, amit szentmisekor a perselybe adományoztok; mindaz, amit temetések vagy egyéb események alkalmából a Templomra adakoztok - egy közös helyre megy, amit Lendvai Plébániának nevezünk. Az a pénz tehát, amit adományoztok, nem a plébánosé. Ez a Lendvai Plébánia pénze. A Lendvai Plébánia tehát ebből a pénzből él, tevékenykedik.

Mivel a Lendvai Plébánia egyetlen rendszeres pénzforrása az, amit a vasárnapi és más szentmisekor a perselybe adakoztok, szólni szeretnék arról a viszonyról, amelyet akkor mutatunk ki, amikor szentmise alkalmával adományozunk.

A plébániában szombatonként és vasárnapokként hét szentmisét tartunk (Pincén illetve Völgyifaluban, Petesházán, Gyertyánosban és négy szentmisét Lendván). A szentmiséken összesen ezer hívő vesz

HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN 8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között

MINDEN PÉNTEKEN

8.30 és 11.00 óra között

10


Župnijski utrip

Lüktető élet

részt. Az összeg, amelyet a miséken begyűjtünk, átlagban összesen 450 és 470 euró között mozog. Ez résztvevőként átlagban körülbelül 45 cent. A templomok, kápolnák fenntartási költségei pedig ennél jóval magasabbak. Ezért arra kérek minden hívőt, hogy vasárnapokon és ünnepnapokon legalább 1 eurót adományozzon. Havonta átlagban négy vasárnap van, ami azt jelenti, hogy a plébániára így havonta 4 eurót adományozunk.

A HÓNAP ESEMÉNYEI Március 21-én, pénteken 17.30-kor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT tartunk.

Március 23. NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig délután 4 órakor Völgyifaluban, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor szentmise és program a szülők napja alkalmából. Március 25-én, kedden Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ez azt jelenti, hogy Mária elfogadta Isten meghívását és várandós lett. Az ünnepet követően kilenc hónapon át gyermeket hordoz a szíve alatt, amelyet karácsonykor szül meg. Ezért ezen a napon ünnepeljük az anyák napját. Kétnyelvű szentmise reggel 8.00 és este 18.00 órakor lesz.

Március 28-án, pénteken 17.30-kor imádkozzuk a keresztutat, amelyet a Plébániai Pasztorális Tanács tagjai vezetnek. Március 30-án, vasárnap BÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor.

11


Župnijski utrip

Lüktető élet

Falvakon vasárnapi szentmisék már szombaton este lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és családok szentmiséje.

Március 31-én, hétfőn 9 és 12 óra között húsvéti szentgyónás a betegek és idősek számára Kótban, Kapcán, Felsőlakosban és Alsólakosban. Amennyiben szeretnék, hogy beteg hozzátartozójukat meglátogassa a lelkész, ezt időben jelentsék a plébániai hivatalban telefonon vagy személyesen.

Április 1-jén, kedden 9 és 12 óra között húsvéti szentgyónás a betegek és idősek számára Csentében, Hármasmalomban és Lendván. Április 1-jén, kedden 9 és 12 óra között húsvéti szentgyónás a betegek és idősek számára Bánután, Hídvégen, Hosszúfaluban, Hosszúfaluhegyen és Lendvahegyen. Amennyiben szeretnék, hogy beteg hozzátartozójukat meglátogassa a lelkész, ezt időben jelentsék a plébániai hivatalban.

Április 3-án, csütörtökön Gyertyánosban húsvéti nagygyónás. 15 órától otthonukban látogatjuk az időseket és a betegeket, 17 órától a templomban kezdődik a gyónás és a szentmise. Amennyiben szeretnék, hogy beteg hozzátartozójukat meglátogassa a lelkész, ezt időben jelentsék a plébániai hivatalban.

Április 3-án, csütörtökön ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK Ezen a napon imádkozunk a lelkészek állhatatosságáért és az új papi hivatásokért. 17 órakor imaóra a Legszentebb Oltáriszentség előtt, majd 18 órakor szentmise. Mindazok szívességét, akik imádkoztok értünk, papokért, az Úr fizesse meg áldásával. Április 3-án, csütörtökön az esti szentmisét követően 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyülni az Isten Igéjének gazdagságában. A találkozóra hozzatok magatokkal Szentírást.

Április 4-én, pénteken ELSŐ PÉNTEK 8 órakor szentmise és húsvéti gyónás Völgyifaluban (a betegek és az

12


Župnijski utrip

Lüktető élet

idősek látogatásának igényét időben jelentsék a plébániai hivatalban telefonon vagy személyesen), 9.30-kor szentmise és húsvéti gyónás az Idősek Otthonában, 17.30-kor imádkozzuk a KERESZTUTAT.

Április 5-én, szombaton 10 órakor a harmadik osztályosok ünnepe – először járulnak a szentgyónáshoz és így készülnek a Húsvétra.

Április 6-án, vasárnap NAGYBÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA – CSENDES VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8 órakor, 9 órakor és 10.15-kor a keresztelők miatt. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek, mégpedig Pincén 16 órakor (Pincén egy időben húsvéti gyónás a betegek és az idősek számára az otthonaikban – a lelkész látogatására való igényüket időben jelentsék telefonon vagy személyesen a plébániai hivatalban), 17 órakor szentmise Petesházán, 18 órakor pedig Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Április 7-én, hétfőn Petesházán húsvéti szentgyónás. 15 órától az otthonokban látogatjuk a betegeket és az időseket (a lelkész látogatásának igényét időben jelezzék a plébániai hivatalban), a templomban 17 órakor kezdődik a gyóntatás és a szentmise.

Április 11-én, pénteken Jézus szenvedéséről elmélkedünk – KERESZTÚT, melyet a Bibliai Csoport tagjai vezetnek. A Keresztút 17.30-kor kezdődik. Április 13-án, vasárnap VIRÁGVASÁRNAP – a húsvéti szentgyónás napja Minden szentmise alatt a templomtéren, a missziós kereszt előtt megáldjuk a virágokat, az olajfaágakat és az egyéb zöldellő növényeket. A sekrestye előtt kapható lesz olajfaág. A Plébániai Karitász tagjai jellegzetes húsvéti fonott ágakat (szlovénul butarica) is kínálnak. Az önkéntes adományokkal a Karitász munkáját segítjük. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. DÉLUTÁN HÚSVÉTI SZENTGYÓNÁS - nagygyóntatás Délután 15 órakor gyóntatás és 16 órakor magyar nyelvű szentmise. 17 órakor gyóntatás és 18 órakor szlovén nyelvű szentmise. Vasárnapi szentmisék már szombaton este is lesznek, mégpedig 16 óra-

13


Župnijski utrip

Lüktető élet

kor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.

A KERESZTÉNYSÉG NAGY NAPJAI

NAGYCSÜTÖRTÖK Nagycsütörtökön két szentség alapítását ünnepeljük, a mise szentségét – az egyházi rendet – a papi szentséget. Jézus az utolsó vacsorán saját testét és vérét eledelül és italul nyújtotta nekünk. Emellett az egymás iránti szeretet parancsát adta. Ennek jeléül megmosta a tanítványok lábát.

18 órakor kétnyelvű szentmise és a Legszentebb áldása, valamint ima az új papi hivatásokért. Helyénvaló, hogy imával kifejezzük hálánkat, hogy van lelkipásztorunk, hiszen rengeteg plébániának nincs papja. A busz ezen a napon a hónap 13. napján megszokottak szerint közlekedik. 16.30-kor indul Kótból. NAGYPÉNTEK Nagypénteken szigorú böjt. Nagypéntek az egyedüli nap az évben, amikor nincs szentmise. Ezen a napon Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A nap jelentőségét jelenlétünkkel és Istenhez tartozásunkkal fejezzük ki. Képzeld csak el, mit éreznél, ha elhunyna egy számodra kedves személy, és nem búcsúznál el tőle. Így van ez nagypénteken is, ha nem búcsúzol el Istenedtől! Jézus halálának órájában, 15 órakor a templomban a Keresztutat imádkozzuk és elmélkedünk róla.

14


Župnijski utrip

Lüktető élet

18 órakor szertartás lesz az Úr szenvedésének tiszteletére. A busz ezen a napon a hónap 13. napján megszokottak szerint közlekedik. 16.30-kor indul Kótból. NAGYSZOMBAT Nagyszombat az a nap, amikor meglátogatjuk Jézust az Isten sírjánál a templomban. Milyen szomorú lenne, ha édesanyád holtan feküdne, és nem imádkoznál mellette. A templom egész nap nyitva tart, nemcsak az étkek megáldása végett, ezért gyertek, és szívesen álljatok meg az isteni sírnál.

A HÚSVÉTI ÉTKEK MEGÁLDÁSA Lendván 15 és 18 órakor. 11 órakor Kótban és Csentében 11.45-kor Kapcán és Völgyifaluban 12.30-kor Gyertyánosban és Pincén 13.15-kor Felsőlakosban és Petesházán 14 órakor Hidvégen és Hármasmalomba

VIGÍLIA A vigília szó virrasztást, várakozást jelent. A virrasztás (vagy vigília) nagyszombat estéjén a keresztényt Jézus feltámadásának örömteli várakozására buzdítja. Azt a szentmisét, amelyet ezen a napon mutatunk be, a misék miséjének nevezzük.

JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ünnepét 18 órakor kezdjük a templom előtti téren a tűz megáldásával. A megáldott tűzzel először a húsvéti gyertyát gyújtjuk meg, amelyet évközben a gyermekek keresztelőjénél használunk. Ezt követően a pap az elsötétített templomba viszi a húsvéti gyertyát, és háromszor felkiált: KRISZTUS FÉNYE! Ennek során

15


Župnijski utrip

Lüktető élet

minden hívő, aki magával hozza keresztelői gyertyáját, a húsvéti gyertya lángjánál meggyújthatja azt. Ezt követően a Szentírás ószövetségi írásaiból hallgatunk részleteket, amely Isten kinyilatkoztatásáról szólnak. A szentmisénél ünnepélyesen megismételjük a keresztségben tett fogadalmakat. A keresztség emlékére a pap meghint bennünket keresztelővízzel. Ezen a napon az autóbusz a hónap 13. napján megszokott menetrend szerint Kótból indul 16.30-kor. HÚSVÉT Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Ezen a napon hitünk legszilárdabb alapjára, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. Jézus Krisztus szenvedésével és halálával megváltott minket, ami azt jelenti, hogy nem a bűnnek és a halálnak van a végső szava életünkben, mert Jézus megnyitotta előttünk az örök élet útját. Régi szokás Szlovéniában, hogy a plébániákban feltámadási körmenet tartunk a Legszentebb kíséretében.

SZENTMISÉK 7 órakor szlovén nyelvű 8 órakor magyar nyelvű 9 órakor szlovén nyelvű 10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET 10.30-kor magyar nyelvű

HÚSVÉTHÉTFŐ Ezt a napot Emmausznak hívjuk. Ez az a nap, amikor meglátogatjuk embertársainkat, és átadjuk Krisztus feltámadásának üzenetét.

16


Župnijski utrip

Szentmisék csak Lendván lesznek: 8 órakor magyar nyelvű 9 órakor szlovén nyelvű 10 órakor az idősek otthonában

Lüktető élet

Április 23-án, szerdán Hidvég fogadalmi ünnepe lesz, amely alkalomból reggel 7.30-kor Lendván szentmisét tartunk

Április 26-án, szombaton 19 órakor az esti szentmisét követően a szülők és keresztszülők részére tartunk előkészületet a keresztelőre. Várunk mindenkit, aki a következő hónapokban szeretné megkereszteltetni gyermekét.

Április 27-én FEHÉRVASÁRNAP lesz. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán. Lendván 18 órakor a hittanosok és a családok szentmiséje lesz.

MISERENDVÁLTOZÁS A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁS MIATT Lendván 19 órakor, Pincén/Völgyifaluban 17 órakor, Petesházán 18 órakor lesz szentmise. Május 1-jén, csütörtökön „Szent József – a munkás” ünnepe lesz. Ez A HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKE, amikor új papi hivatásokért imádkozunk. 18 órakor a Legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele és ima az új papi hivatásokért, 19 órakor szentmise lesz. Május 2-án ELSŐ PÉNTEK lesz. Reggel 8 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor az idősek otthonában lesz szentmise. Lendván 18 órakor imaóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, majd 19 órakor szentmise lesz. Május 4-én NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA lesz. Ez a nap városunk és a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak az

17


Župnijski utrip

Lüktető élet

ünnepe. 10 órakor kétnyelvű szentmise lesz, amelyre szeretettel várjuk községük minden tűzoltóját. Kérjük, hogy egyenruhában és Szent Flóriánt ábrázoló zászlóval érkezzenek. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 17 órakor Pincén, 18 órakor Petesházán. Lendván 19 órakor a hittanosok és a családok szentmiséje lesz. MÁJUSI ÁJTATOSSÁG A májusi ájtatosság egy népi áhítat, amely arra szólítja a gyerekeket, a szülőket és az időseket, hogy májusban nap-nap után esti imához gyülekezzenek. Azok a gyerekek, akik legalább 25 alkalommal részt vesznek az ájtatosságon, szüleikkel AJÁNDÉKKIRÁNDULÁSON vehetnek részt, amelyet szombaton, június 14-én szervezünk.

Az ájtatosság HÉTFŐN, május 5-én kezdődik az alábbi településeken: Pincén minden este 19.00-kor a kápolnában Völgyifaluban minden este 19.00-kor a kápolnában Csentében minden este 19.00-kor a kápolnában Kót minden este 19.00-kor a kápolnában Petesházán minden este 19.00-kor a templomban Gyertyánosban minden este 19.00-kor a templomban Hidvégén minden este 19.00-kor Lendván minden este 18 órakor a templomban

18


Župnijski utrip

BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK

Lüktető élet

01. ROK HOZJAN,, Lendavske gorice 98, Lendava rojen 04. 10. 2013 – ban született.

02. FILIP ČASAR,, Čentiba, Glavna ulica 121, Lendava rojen 22. 10. 2013 – ban született.

03. TIAR HORVAT,, Gornji Lakoš, Glavna ulica 89, Lendava rojen 26. 02. 2013 – ban született. 04. MATIJA SEČNJAK,, Kranjčeva ulica 10, Lendava Rojen 27. 07. 2013 – ban született. 05. LEO ČINČ, Trimlini 64a, Lendava rojen 28. 02. 2013 – ban született

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

14. IVAN HOZJAN, rojen 1923 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 15. ANTON OŠLAJ, rojen 1941 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve.

16. HUBA KOCON, rojen 1954 – ben született, pokopan v Čentibi – Csentében van eltemetve.

17. KATARINA ORBAN dekl./szül. Kepe, rojena 1932 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 18. LUDVIK PAHOR, rojen 1936 – ben született pokopan v Petišovcih – Petesházan van eltemetve.

19. ANDRIJA VUGRINEC, rojen 1930 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve.

20. KATARINA TOT, rojena 1921 – ben született pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve.

21. ELIZABETA SABO dekl./szül Oletič, rojena 1941 – ben született pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve.

19


Župnijski utrip

22. IVAN PERGAR, rojen 1939 – ben született pokopan v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve.

Lüktető élet

23. FRANJO KOPINJA,, rojen 1946 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve.

24. NEŽA ZVER dekl./szül. Perko, rojena 1928 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 25. VALENTIN KRIŠTOFIĆ,, rojen 1939 – ben született pokopan v Petišovcih – Petesházan van eltemetve.

26. KATARINA SŐKE dekl./szül. Vida, rojena 1929 – ben született pokopana v Kotu – Kótban van eltemetve.

27. TERÉZIA TÓTH dekl./szül. Bazsika, rojena 1927 – ben született pokopana na Pincah – Pincén van eltemetve. 28. JANEZ BAČI,, rojen 1941 – ben született pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve.

29. MARIJA GAL dekl./szül. Tot, rojena 1932 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 30. ŠTEFAN KANČAL,, rojen 1953 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 31. JOŽEF GUBIČ,, rojen 1924 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve.

32. FRANC BAŽIKA,, rojen 1941 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve.

33. JOŽEF GÖNC, rojen 1947 – ben született pokopan v Mostju – Hidvégen van eltemetve.

34. TEREZIJA ŠOOŠ dekl./szül. Feher, rojena 1925 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 35. FRANC BAŠA, rojen 1930 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve.

20

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava, Cerkveni trg 2, Lendava Odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Eva Lőrincz és Peter Varga E: zupnija.lendava@rkc.si, I: www.zupnija-lendava.si, T: 02/578-83-30

Župnijski utrip - Lüktető élet 03-04/2014  

XV/3,4 MAR/APR 2014

Župnijski utrip - Lüktető élet 03-04/2014  

XV/3,4 MAR/APR 2014

Advertisement