Page 1

FRA UTVINNING TIL UTDANNING

En lysere framtid for ungdom fanget i verdens største oljekatastrofe


Ungdom i Nigeria vokser opp i fattigdom og oljesøl fra Shell og andre oljeselskaper. Hvert eneste år er det mer enn 1000 utslipp som forgifter natur, mennesker og dyr.

«Min drøm er å bli advokat. Jeg vil stoppe de kriminelle oljeselskapene som har ødelagt landsbyen vår!» – Rejoice (16)

Utvinning av olje har forurenset matjorden, elvene og drikkevannet i over 50 år. I 2015 ble landsbyen til Rejoice forurenset av oljesøl og fisken forsvant fra elven. Faren til Rejoice var en av 15 000 fiskere som ble arbeidsløse. Nå har han ikke lenger råd til å betale for skolegangen hennes.


Oljen har skapt mye uro og konflikter «Min drøm er å få gå på skolen igjen og at oljen blir ryddet opp» – John (19)

Til tross for at Nigeria er rikt på olje, har de fleste som bor i landet blitt fattigere. Mange har problemer med å betale for skole og utdanning, og det er få jobber. Ungdom som verken har utdanning eller inntekt er lettere å rekruttere av voldelige og militante gjenger. Unge gutter blir rekruttert til å utføre vold, sabotasje og kidnappinger, mens unge jenter blir brukt som sexarbeidere.


Operasjon Dagsverk vil gi 10 000 ungdommer kunnskap og muligheter til å skape en bedre framtid! Gjennom vårt utdanningsprosjekt vil ungdom i Nigeria: Få kunnskap om sine rettigheter Lære om gode og miljøvennlige alternativer til oljen Skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi Ta kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte

Fra utvinning til utdanning  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you