Page 1


KUNSTHUIS

KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN CONCERT EXPLORER PLUS PRAKTISCH

1

kunsthuis p. 8 OPERA p. 17 BALLET p. 65 CONCERT p. 97 EXPLORER p. 107 PLUS p. 121 PRAKTISCH p. 145

KUNSTHUIS

K U N S T H U I S


KUNSTHUIS UIT de keuken van Opera en ballet ‘Je kan ons vergelijken met nethoofden bij televisie, we voeren een eigen merk maar bundelen onze krachten in de strijd om de kijker’ Zowat een eeuw geleden bestond de Frankrijklei in Antwerpen nog niet. De met bomen omzoomde laan heette toen onomwonden de Avenue des Arts. Daar vond je het operagebouw geflankeerd door Hotel Weber en Hotel Wagner. De opera staat er nog. Gelukkig maar. Verder verwijst alleen nog de voormalige gelagzaal, nu Brasserie Gustav, naar het bruisende culturele uitgaansleven in de stationsbuurt van weleer. Er is veel veranderd, vroeger en onlangs ook weer. De lang aangekondigde fusie tussen de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet Vlaanderen heeft zich voltrokken. Samen zijn ze Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw, de grootste culturele instelling van Vlaanderen. We kunnen ons de administratieve, logistieke en strategische impact voorstellen, maar één aspect blijft een raadsel: hoe werkt dat, twee artistieke leiders onder één dak?


KUNSTHUIS


kunsthuis Brasserie Gustav Antwerpen 10:15 u Aviel Cahn: Voor het publiek verandert er weinig, het is vooral achter de schermen dat opera en ballet samenwerken. Je kan ons vergelijken met nethoofden bij televisie, we voeren een eigen merk maar bundelen onze krachten in de strijd om de kijker. Artistiek blijven we uiteraard een volledig autonome koers varen. Het gaat dus geen waterzooi van ballet en opera worden. Assis Carreiro: Ja, dat kan ook niet anders omdat de repertoires waaruit we putten heel anders zijn opgebouwd. Voor ballet is het bijvoorbeeld onmogelijk om met een overkoepelend thema te werken zonder in passepartout te vervallen. Er zijn geen zeven full length balletten die over macht gaan. Het avondvullend repertoire is gewoonweg te beperkt. Nog een verschil is dat wij met een vaste cast werken, onze dansers. Cahn: Wat niet wil zeggen dat er geen raakvlakken zijn en we niet voortdurend naar mogelijke synergieën zullen zoeken. KUNSTHUIS

En uiteraard ligt er de uitdaging om het publiek dat zich momenteel louter in opera of alleen in ballet interesseert, zo te prik­kelen dat ze minstens eens over het muurtje kijken. Zonder ze te forceren uiteraard. De deur staat wijd open. We bieden iedereen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en het ‘andere’ genre te verkennen. Maar de ambitie om iedereen te overtuigen, is niet realistisch. Ons publiek is niet inwisselbaar. Er zullen ook altijd mensen zijn die een aversie hebben van de specifieke ‘opera-manier’ van zingen... Carreiro: Dat is zo, hetzelfde geldt voor ballet. Er zullen altijd mensen zijn die de bewegingen maniëristisch vinden of het woordeloze van ballet niet begrijpen. Daar valt dan weinig aan te bekeren.

Opdringen heeft geen zin. En er doen ook nog zo veel vooroordelen de ronde...

Cahn: Vooral bij mensen die nog nooit een opera of ballet zagen. Daarom is het belangrijk de clichés te doorbreken en de mensen te verbazen. Dat doe je niet door het uitzenden van concerten van Bartoli of Pavarotti, die voeden de clichés. We moeten laten zien dat onze kunstvormen aansluiting vinden bij de realiteit. Dat 10


AvIEL CAHN en Assis carreiro, een gesprek we geen sprookjes zonder meer brengen. Daarom zetten we bij de opera zo

sterk in op de inhoudelijke omkadering van onze producties. We slaan een brug tussen een historisch repertoire en de actualiteit, de brede context is altijd de wereld waarin we nu leven. Misschien ligt dat bij ballet moeilijker? Carreiro: Het ligt vooral op een ander vlak. Wij moeten blijkbaar nog aantonen dat ballet een kunstvorm is die

blijft evolueren. Een aspect waar men vaak geen oog voor heeft. Er worden mentaal muren opgetrokken tussen het klassieke repertoire en de creaties die we nu modern noemen. Alsof er een breuklijn is ontstaan. Er is geen rigide scheiding tussen klassiek en modern. Geen enkel gezelschap brengt nog uitsluitend klassiek ballet, zelfs het Bolsjoi Ballet pakt uit met nieuwe creaties. Rusland hongerde naar wat er in het westen op artistiek vlak leefde en ging op onderzoek uit. Creativiteit en nieuwe makers brengen immers zuurstof in de balletwereld. Zonder nieuwe input kan je niet evolueren. De techniek is eeuwenoud, maar het vocabularium breidt uit, en de manier waarop dansers hun lichaam trainen verandert. Dat is nodig om de soms veeleisende 11

bewegingen aan te kunnen die hedendaagse choreografen in hun stukken gebruiken. We zien ook dat choreografen rond andere thema’s werken, die vaak gelinkt zijn met de grote vraagstukken van vandaag. Heel up to date. Je moet jonge mensen triggeren zodat ze dingen durven uitproberen Cahn: België heeft internationaal een goede reputatie wat choreografen betreft, echt trendsetters. Dat was altijd al zo. Kijk naar wat Béjart - nu bijna een halve eeuw geleden - met het Ballet van de XX eeuw en Mudra gerealiseerd heeft. Dat was echt avantgarde. Carreiro: Vandaag moeten we een evenwichtsoefening maken tussen nieuwe spannende creaties en het herinterpreteren van het historische repertoire. Onze revolutie speelt zich nog binnen de danswereld af, en niet zozeer in een brede maatschappelijke context. Hedendaagse dans neemt hierin vaak het voortouw, met choreografen als Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui en Wim Vandekeybus. Ik denk wel dat opera, KUNSTHUIS


kunsthuis naar buiten toe, veel verder staat in dat proces, niet? Cahn: Op die maatschappelijke relevantie zetten we met onze Opera inderdaad al jaren sterk in, en de resultaten laten zich aflezen in de stijgende ticketverkoop en de verjonging van ons publiek. Maar overal in het noorden van Europa doen de operahuizen het goed vandaag. Opera is terug een medium, de producties sluiten vormelijk en inhoudelijk weer aan bij de leefwereld van vandaag. Kunst moet de mensen durven uitdagen, en soms de controverse niet schuwen. Het komt erop aan met een frisse blik naar oude, maar universele verhalen te kijken en er de grote vraagstukken van vandaag uit te distilleren. Carreiro: Ja, dan maak je iets los bij de toe­ schouwers. Bij ballet slagen makers als bij­ voorbeeld een McGregor of Alexander Ekman daar sterk in, de nieuwe gene­ ratie zeg maar. Cahn: Bij opera was dat ooit ook anders. Het genre heeft zich KUNSTHUIS

moeten her­uitvinden. Maar doorheen heel de opera­geschiedenis zijn er verschillende momenten geweest dat men naar vernieuwing hunkerde. Dat is wat bijvoorbeeld een Wagner in het midden van de 19de eeuw heeft gedaan. Men heeft vaker andere invalshoeken of theatrale concepten gezocht, maar die innovaties conflicteerden niet zelden met de behoudsgezindheid van het publiek. Ook artiesten bleven hun eigen routines en vertrouwde interpretaties verdedigen. In de jaren ‘40, ‘50 en zelfs nog ‘60, regeerde de klassieke stroming met de Puccini’s en Verdi’s. Tot er nieuwe componisten, zoals een Benjamin Britten, de kop opstaken. Maar ook de herontdekking van het barok­ repertoire heeft voor een ware heropleving gezorgd. En nu zien we dat uitgerekend in Italië, ooit het operaland bij uitstek, het genre op sterven na dood is. Het repertoire wordt er nog altijd als een museumcollectie met overmatig respect voor de historische waarde behandeld. Bijgevolg vindt men het iets voor ‘grootouders’. Het publiek hernieuwt zich niet, bij ons

wel. Hier beweegt duidelijk iets. Er voelt zich plots een veel breder publiek door opera aangesproken. We bieden iedereen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en het ‘andere’ genre te verkennen Carreiro: Zorgen dat er een nieuwe generatie toeschouwers klaar staat, dat zie ik echt als een missie. We hebben met instellingen als de onze een grote verantwoor­delijkheid inzake educatie. Ikzelf ben opgegroeid met een ‘katholiek’ beeld van ballet, maar ik heb altijd mijn blikveld blijven verruimen. Dat maakt je bagage, je ervaring zoveel rijker. Je moet jonge mensen triggeren zodat ze dingen durven uitproberen. Niet alleen je publiek, ook de dansers moeten bereid zijn hun grenzen te verleggen. Wat vaak geen evidentie blijkt. Cahn: Dat zie je ook bij zangers. Sommigen laten zich moeilijk overtuigen om eens iets anders te proberen dan het hun vertrouwde genre of repertoire. Ook natuurlijk omdat zo’n ‘uitstapje’ heel belastend kan zijn voor 12


AvIEL CAHN en Assis carreiro, een gesprek hun stem. Wagner zingen bijvoorbeeld, dat moet je gewoon zijn. We zien ook dat steeds meer regisseurs van hun zangers eisen dat ze ook sterke acteurs zijn, die heel ver gaan qua inleving. De flexibiliteit die men van artiesten vraagt, de hang naar multi-talenten, dat hoort echt bij de tijdsgeest. Maar het komt zeker de waarachtigheid, het realisme van de voorstellingen ten goede. Carreiro: Bij het ballet merken we ook dat verhalen over echte mensen van vlees en bloed, een Romeo & Julia, een Onegin of de vrolijke Don Quichot, wel aanslaan bij een jong publiek dat wellicht bij ballet meteen aan prinsessen en prinsen dacht. Soms moet je inspelen op wat hen bezighoudt. Een Romeo & Julia rond Valentijn werkt. De helft van het publiek waren koppeltjes die hand in hand de zaal verlieten... zo schattig. Er is hier zoveel groot talent per vierkante meter dat het zonde zou zijn er niet mee te werken Cahn: Laat ze dan maar naar onze Così fan tutte komen, er is geen betere

leermeester in de liefde dan Mozart. Maar ik kan niet garanderen dat ze hand in hand naar huis gaan, eerder met veel vragen. (Lacht) Tussen de bedrijven door evalueren Carreiro en Cahn de kwaliteit van zowel Zwitserse als Belgische chocolade. Deze ogenschijnlijk futiele vergelijkende studie legt speels het internationaal karakter van hun leef­ wereld bloot. Beiden zijn ze wat we expats noemen, beiden staan ze aan het hoofd van een instituut dat ‘Vlaanderen’ in de titel voert. Welke affiniteit hebben ze met dat ‘typisch Vlaamse’ dat onze artistieke export zou kenmerken en waar men inter­­­ nationaal nogal gek op is? Carreiro: We hebben dansers van 19 verschillende nationaliteiten in ons gezelschap, we werken met choreografen van overal ter wereld, daar zit het hem niet. Het is eerder de manier waarop en de intensiteit waarmee men hier werkt, die kenmerkend is. Vooral door de klein­schaligheid, wat zich soms ook vertaalt naar middelen, zet men koppig in op creati­viteit. Out of the 13

box denken én doen. Om de creativiteit die hier leeft te benadrukken, heb ik het Made in Flanders label geïntro­duceerd voor werken die bij ons ontstaan en speciaal voor onze dansers gemaakt werden. Cahn: Het gaat inderdaad meer over een Made in Flanders gevoel, dan dat we typisch Vlaamse producties zouden maken. Een van de enorme voordelen die we hier kennen is bijvoorbeeld dat onze musici zich telkens inleven in de geest van het werk dat ze brengen. Italiaanse, Franse of Duitse opera’s vermalen ze niet tot eenheidsworst. Ze spelen dat met… het vereiste accent. Dat is een rijkdom qua diversiteit, die je in huizen als het Bolsjoi niet tegenkomt. Daar is alles Russisch. De lokale toets zit soms ook in de verankering in het brede culturele veld. Wanneer we ervoor zorgden dat een theaterregisseur als Stef Lernous van Abattoir Fermé aan de slag ging met Tristan und Isolde en we zijn interpretatie van die Wagner brachten, dan is dat uiteraard een productie die alleen hier tot stand kan komen. Voor Fabre met Tragedy of a Friendship, idem dito. Dit seizoen KUNSTHUIS


kunsthuis tekent de modeontwerper Walter Van Beirendonck de kostuums voor Akhnaten van Philip Glass, dat geeft een unieke toets. Carreiro: Wat erg gewaardeerd wordt, ook in de media. Wij hadden die ervaring met Tim Van Steenbergen die onze Romeo & Julia van een spectaculaire garderobe voorzag. Er is hier zoveel groot talent per vierkante meter aanwezig dat het zonde zou zijn ze niet te betrekken bij je projecten. Maar wat mij wel meteen opviel is dat er te vaak in hokjes wordt gedacht. Wie bij dat publiek hoort, moet niets weten van het andere. Wie dat theater frequenteert, zal geen abonnement op een ander nemen. Er zijn veel adepten, maar ook veel goeroes en weinig spontane cross-over. We moeten laten zien dat onze kunstvormen aansluiting vinden bij de realiteit Cahn: Daarom helpen we die beweging wat op gang te brengen! Opera blijkt een uitstekende tool om deuren tussen disciplines te openen. We merken dat vele acteurs, tv-mensen en kunstenaars stiekem KUNSTHUIS

‘iets’ hebben met opera, en staan te trappelen om er op een of andere manier deel aan te hebben. Kijk naar Christoph Waltz, hij is een tweevoudig oscar­winnaar, heeft aanbiedingen zat, maar hij was er meteen voor te vinden om bij ons Der Rosenkavalier te regisseren. Ik heb zo meteen nog een afspraak met een bekende operafan, maar ik mag er nog niets over zeggen. Carreiro: Daar komen we wel achter, we lezen het wel. Ze wenken de kelner. De tijd is om, er wachten hen nog meer vergade­ ringen. Artistiek directeurs leven en werken met twee snelheden. Ze moeten à la minute beslissingen nemen en tegelijk een langetermijnvisie ontwikkelen. Hoe zien ze hun samenwerking evolueren in de toekomst? Zullen ze ook artistiek en inhoudelijk een cross-overbeweging maken?

musici betrokken raken bij balletprojecten, of dansers bij een opera­ productie. Het kunnen ook kleinschalige projecten zijn in de rand van onze programmatie. We zullen dat zeker stimuleren. Carreiro: Ik heb in het verleden - in hele grote balletgezelschappen zelfs - al vaak projecten en workshops opgezet die verschillende artiesten samenbrachten. Niets is meer inspirerend dan te zien hoe compatibel ze zijn. Samen producties opzetten, dat zou geweldig zijn. Cahn: We willen samenwerken, zoveel is zeker. Ik kijk ernaar uit. De twee artistieke leiders nemen afscheid. Ze lopen keuvelend naar de deur, die Aviel Cahn galant openhoudt voor Assis Carreiro. Buiten gaan ‘de ‘directeurs’ weer elk hun eigen weg. De ene naar zijn opera, de andere naar het ballet op ‘t Eilandje.

Cahn: We staan nog maar aan het begin van de samenwerking. Er is tijd nodig om de twee werelden dichter bij mekaar te brengen. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat onze 14


AvIEL CAHN en Assis carreiro, een gesprek

15

KUNSTHUIS


OPERA VLAANDEREN SEIZOEN 2014-2015

ONMACHT

KUNSTHUIS

16


ONMACHT

elektRA Richard Strauss KhovansJtsjina modest moesorgski cosÌ fan tutte wolfgang amadeus mozart akhnaten philip glass

O P E R A Elektra vanaf 12 sep p. 26 KHOVANSJTSJINA vanaf 31 okt p. 30 COSÌ FAN TUTTE vanaf 14 dec p. 34 AKHNATEN vanaf 13 feb p. 38 DON GIOVANNI vanaf 17 mrt p. 42 LA JUIVE vanaf 14 apr p. 46 LE NOZZE DI FIGARO vanaf 16 jun p. 50

don giovanni wolfgang amadeus mozart la juive fromental halévy le nozze di figaro wolfgang amadeus mozart

17

OPERA VLAANDEREN

V L A A N D E R E N


Gesprekken in de cockpit van Opera Vlaanderen ‘We staan bekend als een creatief bolwerk, en dat werkt als een magneet voor talent.’ Aviel Cahn Alles wijst erop dat het een machtig jaar wordt bij Opera Vlaanderen.‘Macht en onmacht’, het seizoensthema, drukt immers sissend een stempel op alle producties. Het is wat je een heet hangijzer noemt. Wie heeft macht, wie krijgt ze, aan wie ontglipt ze? Een rode draad die zich zowel doorheen de geschiedenis als door klein­menselijke verhalen rijgt. We ontkomen er niet aan om er - tijdens een werkvergadering met Aviel Cahn en hoofddramaturg Luc Joosten - naar te peilen. Opera Vlaanderen vaart nu al even een eigen­ zinnige koers die vruchten blijkt af te werpen. Niet toevallig valt deze kentering samen met de komst van Aviel Cahn, maar een operahuis is niet wat je een ‘eenmanszaak’ noemt. Joosten verge­ lijkt het proces met de manier hoe een keuken gerund wordt, waar elke afdeling zijn eigen souschef heeft. Cahn, wellicht Gordon Ramsey indach­ tig, ziet de sterren liever democratischer toege­ wezen. Na vier seizoenen intensieve samenwer­ king lijken de intendant en de hoofd­dramaturg dan ook op een goed geoliede tandem. Maar Aviel Cahn verdeelt de koek verder en onthult het niet geringe aandeel van chef-dirigent Dmitri Jurowski, maar net zo goed het gewicht dat het koor, het orkest en de techniek heeft.

OPERA VLAANDEREN

18


19

seizoen 2014-2015


ONMACHT

Het bureau van de intendant - Antwerpen 16:45u Aviel Cahn: Waarom we, na Geloof en Fatal 足Attraction, voor een programmatie OPERA VLAANDEREN

gaan in het teken van Macht en Onmacht? Omdat de tijd het thema dicteert. Sla de krant open, volg de media. De wereld kraakt momenteel onder de

machts足verschuivingen. Overal wordt de heersende klasse in vraag gesteld. De machthebbers verliezen hun geloof足waardigheid. De linken met de actualiteit zijn 20


AvIEL CAHN en luc joosten, een gesprek wordt als je regisseur David Alden hoort zeggen dat hij het verhaal ziet als een politiek eindspel, gedo­ mineerd door een hermeti­ sche bureau­ cratie… Verder dan de verkie­ zingsstrijd die op dit moment in België volop aan de gang is, hoef je het niet te zoeken. Macht en onmacht zijn onlosmakelijk, en verhouden zich tot elkaar in een wankel evenwicht. Daar gaat het vooral over, dat maakt het thema allesomvattend. Luc Joosten: Het is een vertakt en rijk begrip dat zich niet beperkt tot het politieke veld. Macht en vooral de strijd om macht, strekt zich uit tot alle facetten van het leven. Je komt net zo goed terecht bij machts­verhoudingen binnen

legio. Zelfs Khovansjtsjina van Moesorgski, dat zich afspeelt in het Rusland van Tsaar Peter de Grote, roept zulke vergelijkingen op. Een gevoel dat nog versterkt 21

relaties. Macht en onmacht wegen op persoonlijke relaties, vaak ook op familie­ banden, en dat bij alle geledingen van de bevol­ king. Macht behoort niet toe aan personen, macht is een spanningsverhouding tussen personen. ‘Wat ons vooral interesseert, is wat er op de scène komt, niet wat er in de pers verschijnt’ Cahn: De meeste sterke verhalen worden, op een of andere manier, aangedreven door machtshonger. Dat is zeer duidelijk bij Elektra van Richard Strauss, dat echt over constellaties binnen de familie gaat. Maar ook die problematiek laat zich extra­ poleren naar act­uele brand­ haarden en burger­oorlogen. In Elektra wordt er tenslotte net zo goed ge­vochten voor het ver­werven van een machts­positie in een koninkrijk. Joosten: Zowel muzikaal als wat het libretto aangaat, valt er veel te ontdekken. We gaan vanuit dramatur­ gie veel duiding kunnen geven, waardoor je als toe­schouwer echt inzicht krijgt in de gelaagdheid van Elektra. Men mag zich zeker niet laten afschrikken door seizoen 2014-2015


ONMACHT de heftigheid van Strauss’ monumentale muziek. Integendeel. Cahn: Ach, na decennia rockmuziek zijn onze oren wel wat gewend. Een shock zal het niet zijn, eerder een flinke adrenalinestoot. Het is bovendien een vrij kort stuk. Ik kijk er naar uit om te zien hoe David Bösch ermee aan de slag zal gaan. Bösch is een jonge Duitse regisseur, een aanstormend theater- en operatalent, waar we beslist nog gaan van horen. Ik heb een theaterversie van A Clockwork Orange van hem gezien die grensverleggend was. Ik dacht meteen: van hem wil ik een Elektra zien, hij maakt daar een Basic Instinct van. Elektra wordt een van de grote verras­ singen van het seizoen. Joosten: Dat kunnen we ook van Akhnaten van Philip Glass zeggen. Ook al omdat het wellicht de eerste keer is dat er in ons land een opera van Glass scenisch geproduceerd wordt. Met een match als Nigel Lowery, die eerder bij ons met zoveel humor Candide (Bernstein) regisseerde, en een Walter Van Beirendonck, die de kostuums gaat tekenen, weet je dat het zich in een heel origineel, tijdloos uni­ versum gaat afspelen. Het is OPERA VLAANDEREN

Cahn: Onze Camille SaintSaëns in 2009, Samson & Dalila, had heel sterk dat effect. Daar werd echt over gepraat. De voorstelling wakkerde de discussie over de mechanismen van het fanatisme aan. Hoe verzoening spaak loopt op religieus-politieke motie­ ven. Misschien kan Akhnaten

trouwens sterk dat Akhnaten, een opera over de opkomst en het verval van een Egyptische farao, in de jaren ‘80 geschreven werd, gezien de toestand in het MiddenOosten nog steeds actueel is. Het zijn zulke linken met vandaag die een productie extra memorabel maken.

22


AvIEL CAHN en luc joosten, een gesprek de Tweede Wereldoorlog, maar kreeg nooit diezelfde status terug. Ik denk dat de interpretatie van Peter Konwitschny, de éminence grise van het Duitse regie­ theater, heel interessant gaat worden. La Juive heeft model gestaan voor wat men de Grand Opéra is gaan noe­ men. Als je dan terugdenkt aan de regie van Don Carlos, die Konwitschny eerder voor ons deed, dan weet je dat hij ook onze zucht voor grandeur in vraag zal stellen en tevens indruk­wekkende beelden zal vinden.

dat ook teweegbrengen. ‘De meeste sterke verhalen worden op een of andere manier aangedreven door machtshonger’ Joosten: Ook La Juive speelt zich af in een wereld waar religieuze en politieke

machtsconflicten de boven­ toon voeren. Het is fasci­ nerend dat deze opera van Fromental Halévy nu relatief onbekend is, terwijl het één van de grootste opera­ successen uit de eerste helft van de 19de eeuw was. Cahn: Het werk heeft wel een remonte gekend na 23

Joosten: We staan ook stil bij een ander aspect. We organiseren samen met de Europäische MusiktheaterAkademie van Wenen en het Joods Instituut van de Universiteit Antwerpen een symposium rond de werken van Joodse componisten en Joodse motieven in de opera. Dat is een weinig ontgonnen onderzoeksterrein. Het wordt een treffen tussen de academische wereld en de operapraktijk. Cahn: Als ik een favoriete productie zou moeten noemen, koos ik wellicht La Juive. Het spreekt mij persoonlijk sterk aan. Joosten: Ik heb het meeste affiniteit met onze seizoen 2014-2015


ONMACHT Mozart-Da Ponte cyclus. Ik was er als dramaturg natuur­ lijk ook nauw bij betrokken en dat schept een speciale band. Così fan tutte, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, drie keer een regie van Guy Joosten. Cahn: Het is een apart drieluik binnen het sei­ zoensthema. En we presenteren Mozart­ vertolkers om naar uit te kijken. Vooreerst dirigent Paul McCreesh, die eerder Händels Agrippina bij ons deed, maar die ook een eerste­rangs Mozartvertolker is. We hebben de inmiddels gerenommeerde Mozartdirigent, Umberto Benedetti Michelangeli, en Alexander Joel, die bij ons met Don Giovanni vorig seizoen zijn eerste Mozart dirigeerde. Dat zijn meteen ook drie dirigenten die drie verschillende Mozartstijlen representeren, de Engelse, Italiaanse en de eerder Weense stijl. Joosten: Het is toch sterk hoe Mozart én Da Ponte, deze opera’s zo psychologisch ingenieus onderbouwden. Daarom passen ze perfect binnen het ‘macht/onmacht’ thema. Terwijl Così fan tutte een frivool amoureus spel­ letje lijkt, draait alles om het manipuleren van die vier OPERA VLAANDEREN

jonge mensen. Don Giovanni staat voor de vleesgeworden macht van de verleiding.

in het muziektheater, creatie stimuleren. Dat doen we samen met deSingel, LOD en Muziektheater Transparant - via het biënnale Opera XXIfestival, nu toch ook al vier edities na mekaar. Ik heb wel het gevoel dat veel mensen het resultaat van deze samenwerking nog moeten ontdekken. Dat ze nog meer moeten beseffen dat het een unieke kans is om de nieuwe generatie ope­ racomponisten en nieuwe makers te leren kennen.

Cahn: En het verlies van die macht om anderen te verleiden. Joosten: Le Nozze di Figaro legt dan weer - aan de hand van een persoonlijk inci­ dent - heel de verandering van de klassenmaatschap­ pij bloot. H<3RT 2 GET!, de jongeren­voorstelling rond de Mozart-Da Ponte cyclus in de Explorer-reeks, focust meer op de onmacht op het vlak van de liefde. Dat is qua referentie­kader beter herkenbaar voor jonge­ ren. Regisseur Benoît De Leersnyder zorgt er zeker voor dat ook een jong publiek door het universele in Mozart aangesproken wordt.

Joosten: Ook om wereld­ premières mee te maken zoals die van Private View. Het is de eerste echte opera van Annelies Van Parys, huiscomponiste bij Muziektheater Transparant. Ze schrijft het stuk, geba­ seerd op de Hitchcockfilm Rear Window, speciaal voor dit festival. In het PLUSaanbod staat ook een ronde­ tafelgesprek met alle com­ ponisten op het programma, waaronder Annelies Van Parys maar ook Dominique Pauwels, Serge Verstockt en Andrea Molino.

‘Alle ogen zijn niet voortdurend op ons gericht, dat laat ruimte voor experiment’ Cahn: Er zal veel rond Mozart te doen zijn. Eigenlijk zetten we veel deuren open voor jongeren om hen de opera en het repertoire te laten ontdekken. Daar ligt natuurlijk ook voor een stuk onze missie. Educatie en het injecteren van nieuw bloed

Cahn: We moeten onze krachten blijven bundelen en er allemaal tegelijk publiciteit voor maken. Alleen dan kan je een ander publiek bereiken, breder dan

24


AvIEL CAHN en luc joosten, een gesprek opera alleen. Als je iets van Opera Vlaanderen niet kan zeggen, is het dat ze het experiment schuwen. Aviel Cahn heeft ondertussen al een stevige reputatie opgebouwd als gangmaker, en wist al menig

een belangrijke carrière­ switch. We gaan er niet per se naar op zoek, heel vaak kruisen die kunstenaars op het juiste moment ons pad, en komt zo’n samen­werking spontaan op gang. Joosten: Het is zeker geen

willen werken. En daar heeft zeker onze unieke positie mee te maken. We zijn geen grote machine, alle ogen zijn niet voort­ durend op ons gericht. Dat biedt artiesten een gro­ tere vrijheid, dat laat ruimte voor experiment. Joosten: Zangers, regis­ seurs en dirigenten houden van de gron­ dige manier waarop we producties ontleden en kaderen.

grootmeester uit andere disciplines te overtuigen zich aan een opera te wagen. Schoolvoorbeeld hiervan is tweevoudig Oscarwinnaar Christoph Waltz, die vorig seizoen met Der Rosenkavalier van Richard Strauss zijn opera-regie debuut maakte. Een pro­ ductie die op heel wat inter­ nationale persbelangstelling en veel lovende recensies mocht rekenen.

gimmick of marketing­ strategie. Dat zou niet wer­ ken. Dit seizoen is er een van doorwinterde specialisten. Er duiken ook veel ver­ trouwde gezichten terug op. Stemmen die nu eenmaal in de smaak vallen en hier goed gedijen. De kwaliteit van de zangers, maar ook van ons operakoor en -orkest is heel belangrijk, tenslotte moeten zij samen de visie van de regisseur overbrengen. Zij maken mee het stuk.

Cahn: Wat ons vooral interesseert, is wat er op de scène komt, niet wat er in de pers verschijnt. Het is boeiend om gevestigde waarden uit andere disci­ plines hun grenzen te zien ver­leggen en misschien mee aan de basis te liggen van

‘Le nozze di Figaro legt de verandering van de klassenmaatschappij bloot’

Cahn: De sfeer in huis is ook goed, onze mede­ werkers zijn geëngageerd. Je voelt dat iedereen zich ach­ ter hetzelfde doel schaart: een sterke voorstelling maken. Dat is voor velen een verademing. Vooral voor grote (opera)sterren die vaak onze gelimiteerde budgetten erbij nemen, en voor minder geld hier komen werken. Blijkbaar staan we bekend als een creatief bolwerk met een cultstatus, en dat werkt als een magneet voor talent. Iemand zei onlangs nog; Aviel, eigenlijk ben je de Woody Allen van de opera, iedereen wil zijn naam in jouw aftiteling’ Misschien moet ik toch maar eens een andere bril aanschaffen. (lacht).

Cahn: Het is gewoon fijn dat veel mensen graag met ons 25

seizoen 2014-2015


ELEKTRA

26


27

RICHARD STRAUSS


ELEKTRA Tragödie in één bedrijf Libretto van Hugo von Hofmannsthal naar Elektra van Sophocles Creatie Dresden 1909 Nieuwe productie Dirigent Dmitri Jurowski Regie David Bösch Decor Patrick Bannwart & Maria Wolgast Kostuums Meentje Nielsen Belichting Michael Bauer Koorleiding Jan Schweiger Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen Coproductie met Aalto Theater Essen

Macht en onmacht van de wraak Elektra is een overrompelende opera over de strijd om de macht en de opstandigheid van de jonge generatie. In de nasleep van de beroemdste oorlog uit de antieke geschiedenis, de slag om Troje, komen we terecht in het interne machtsspel binnen de familie van één van de voornaamste strijders. De moord op Agamemnon, de Atridenkoning, door zijn vrouw Klytaimnestra en haar minnaar Aigisthos is de katalysator voor het verhaal. Eén van Agamemnons dochters, Elektra, zint op wraak, een allesomvattende, verwoestende wraak. Maar Elektra krijgt sterk weerwerk van haar zuster Chrysothemis en haar moeder Klytaimnestra. Chrysothemis is psychologisch de tegenpool van Elektra. Zij is angstig en onzeker en droomt van een traditioneel vrouwenbestaan. Chrysothemis wil bewust het verleden vergeten omdat wraak voor haar niet bevrijdend werkt. De oude koningin Klytaimnestra daarentegen is de hysterica van dienst en zoekt soelaas in de fetisjen van oude rituelen. Zij verdringt hardnekkig de consequenties van de moord die ze pleegde en wordt finaal de speelbal van haar eigen psychose. Elektra’s wraak is een wanhopig gevecht tegen de vergetel­ heid en een verholen verlangen naar macht. Alles wordt eraan opgeofferd: haar vrouw-zijn, haar liefde, haar schoon­ heid en haar moederschap. Eens haar missie is volbracht, heeft ze geen enkele bestaansreden meer: ‘Ik draag de last van het geluk, ik dans voor jullie uit.’ Ze danst zich inderdaad de dood in, naar het niets.

We kunnen niet ontsnap­ pen aan de macht. Ze is altijd reeds aanwezig en ze bepaalt ook dat waarmee men haar wil bekampen. Michel Foucault

ELEKTRA

28


Richard strauss (1864-1949) Elektra is tevens het startschot voor één van de vruchtbaarste en geniaalste samenwerkingen ooit tussen een componist en een librettist: tussen de fijnbesnaarde, Weense literaire god Hugo von Hofmannsthal en de nuchtere Duitse componist Richard Strauss voor wie muziekschrijven als een ‘natuurlijk ademen’ was. Richard Strauss was van meet af aan over­ weldigd door de geniale combinatie van actie, structurele klaarheid en sterke beelden in Hofmannsthals theatertekst Elektra. Hugo von Hoffmannsthal nam het dramatisch mate­ riaal uit Elektra van Sophocles als basis om een modern ver­ haal van wraak en duistere psychische gronden te vertellen. ‘Psyche’ en ‘hysterie’ waren hot items aan het begin van de twintigste eeuw in een wereld waarin Freud de toon zette. De kracht van de wraak is ook alomtegenwoordig in de muziekdramatische ontwikkeling. Richard Strauss experi­ menteert hier tot het uiterste met de klassieke muzikale technieken en benut een taal die grenst aan de atonaliteit. De grootse orkestklank wordt virtuoos, vernieuwend en kleurrijk ingezet om deze explosie binnen het moderne muziekdrama vorm te geven. David Bösch, een aanstormend theater- en operatalent met opdrachten van grote huizen als de Bayerische Staatsoper en Royal Opera Covent Garden, maakt zijn debuut in ons land met deze beklijvende tragedie. Iréne Theorin, eerder al een bejubelde Elektra in Salzburg en in de Opéra national de Paris, thuis in Bayreuth en een adembenemende Brünnhilde in de Barenboim-Ring in Berlijn, zingt de titelrol. Ausrine Stundyte, vorig seizoen de overdonderende vocale en scenische titelheldin uit Lady Macbeth uit het district Mtsensk, biedt weerwerk als haar zus, Chrysothemis. Chef-dirigent Dmitri Jurowski duikt, na zijn meeslepende Der Rosenkavalier, opnieuw in het universum van Richard Strauss.

Klytämnestra Renée Morloc Elektra Iréne Theorin/ Caroline Whisnant Chrysothemis Ausrine Stundyte/ Liene Kinča Orest NN Ägisth Michael Laurenz Der Pfleger des Orest Thierry Vallier Die Vertraute Chia-Fen Wu Die Schleppträgerin Bea Desmet Ein junger Diener Adam Smith Ein alter Diener Onno Pels Die Aufseherin Christa Biesemans

Opera Antwerpen vr 12, zo 14*, di 16, do 18, vr 19 sep 20:00u/15:00u* Opera Gent za 27, zo 28*, di 30 sep, wo 1, vr 3 okt 20:00u/15:00u* KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 11 tot € 100 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p.147 Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

29

RICHARD STRAUSS


KHOVANSJTSJINA

30


31

MODEST MOESORGSKI


Khovansjtsjina Muzikaal volksdrama in vijf bedrijven Orkestratie van Dmitri Sjostakovitsj (1906 - 1975) Libretto van de componist en Vladimir W. Stasov gebaseerd op historische gegevens Creatie versie Sjostakovitsj Leningrad 1960 Nieuwe productie Dirigent Dmitri Jurowski Regie David Alden Decor Paul Steinberg Kostuums Constance Hoffman Belichting Adam Silverman Koorleiding Jan Schweiger Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor en Kinderkoor Opera Vlaanderen Coproductie met English National Opera

Macht maakt niet corrupt. Angst maakt corrupt... misschien de angst om de macht te verliezen. John Steinbeck

KHOVANSJTSJINA

De onmacht tot verandering In zijn monumentale volksopera Khovansjtsjina schetst Modest Moesorgski een indrukwekkend fresco van de turbulente overgang van de oude naar de nieuwe tijd in de Russische geschiedenis. Samen met de auteur Vladimir Stasov versmolt de componist diverse historische feiten uit de late 17de eeuw tot een menselijk drama dat voortvloeit uit een ijdel streven naar maatschappelijke vernieuwing. Opera Vlaanderen presenteert Moesorgski’s onvoltooide opera in de door Dmitri Sjostakovitsj in 1960 afgewerkte versie en in zijn orkestratie. In 1682 overlijdt tsaar Fjodr III op 21-jarige leeftijd zonder wettige troonopvolger. Zijn zwakzinnige broer Ivan en zijn tienjarige halfbroer Peter – de latere Peter de Grote – worden beiden tsaar onder het regentschap van Ivans zus Sofia. Prins Ivan Khovanski heeft de ‘putsch’ van Sofia mogelijk gemaakt door met zijn gewapende garde, de ‘streltsy’, een revolte uit te lokken. Ze werd in de Russische kronieken bekend als ‘Khovansjtsjina’ of ‘de zaak Khovanski’. Drie ideo­logische fracties staan hier tegenover elkaar: de machts­beluste con­ servatieven, de hervormingsgezinden die de macht van de oude adel willen beknotten, en de Oudgelovigen, een christelijke gemeenschap die zich afscheidt van de Russischorthodoxe Kerk. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een eresaluut aan tsaar Peter, groeide uit tot een kritisch, pessimistisch ideeën­ drama waarin elke actie gedoemd is tot mislukken. Het fun­ damentele onvermogen en de onmacht om op een mense­ lijke manier tot een maatschappelijke verbetering te komen, geven de toon aan. Moesorgski bedacht zijn opera met verheven melodische zanglijnen die deels uitdrukking zijn van de aristocratische status van de protagonisten en deels van een mystiek verlangen naar een betere wereld of geloofs­ zuiverheid. De slotkoorzang van de opera, de collectieve zelfverbranding van de Oudgelovigen, wordt tot de meest aangrijpende scènes uit het Russische operarepertoire gere­ kend. Vandaag leent deze opera zich uitermate tot een poli­ tiek eindspel dat zich afspeelt in een stedelijke, futuris­tische wereld, gedomineerd door een hermetische bureaucratie en bloedige afrekeningen.

32


modest moesorgski (1839-1881)

De Amerikaanse regisseur David Alden oogstte eerder in ons huis veel succes met zijn aangrijpende Peter Grimes (Britten) waarin hij het koor op beklijvende wijze tegenover het individu plaatste. In Moesorgski’s grote kooropera kan hij andermaal zijn meesterschap presenteren. Maestro Dmitri Jurowski breidt met deze productie zijn exploratie van het Russische opera­ repertoire verder uit. In een rollenverdeling die opvalt door een aantal indrukwekkende basstemmen, horen we onder meer de Kroatische bas Ante Jerkunica, bekend als Sarastro in onze Zauberflöte en König Marke in Tristan und Isolde, en de Russische bas Alexey Tikhomirov. Voor de aangrijpende rol van Marfa, tekent de Russische mezzo­ sopraan Elena Manistina die prominente rollen zingt in het Bolsjoi Theater in Moskou en in het Mariinskitheater van Sint-Petersburg.

Ivan Khovanski Ante Jerkunica/ Gleb Nikolsky Andrei Khovanski Maxim Aksenov Vassily Golitzin Corby Welch Sjaklovity Vladimir Vaneev/ Oleg Bryjak Dossifei Alexey Tikhomirov/ Alexey Antonov Marfa Elena Manistina/ Julia Gertseva Susanna Liene Kinča Emma Aylin Sezer Een Klerk NN Kuzka Adam Smith Varsonofjev Christian Luján Stresjnev Vesselin Ivanov

Opera Antwerpen vr 31 okt, zo 2*, di 4, wo 5, vr 7, za 8 nov 19:00u/15:00u* Opera Gent wo 26, vr 28, za 29, zo 30* nov, di 2 dec 19:00u/15:00u* kaarten vanaf za 23 aug om 11:00u van € 11 tot € 100 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147 Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

33

MODEST MOESORGSKI


COSÌ FAN TUTTE

34


35

WOLFGANG AMADEUS MOZART


COSÌ FAN TUTTE Ossia la scuola degli amanti Dramma giocoso in twee bedrijven Libretto van Lorenzo Da Ponte Creatie Wenen 1790 Dirigent Umberto Benedetti Michelangeli/ Jan Schweiger Regie Guy Joosten Decor Johannes Leiacker Kostuums Karin Seydtle Koorleiding Jan Schweiger Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen

Mozart-Da Ponte

Machtig zijn is als een lady zijn. Als je het aan de mensen moet duidelijk maken dat je het bent, dan ben je het niet. Margaret Thatcher

COSÌ FAN TUTTE

Machteloos door de verwarring van de liefde In Così fan tutte vormt de liefde - net zoals in de twee MozartDa Ponte-opera’ s die eraan vooraf gaan - het centrale thema. De macht van dat overweldigende gevoel kan zelfs de meest standvastige geliefden onderuit halen. In deze opera ligt de focus op de psychologie van de liefde en krijgen we een dis­ sectie van emoties die zich niet laten bedwingen. Gevoelens die aan de haal gaan met de intiemste zielenroerselen van de protagonisten. Wat zich aanvankelijk aandient als een licht­ voetige komedie, krijgt gaandeweg het karakter van de ont­ nuchtering van ieders sentimentele liefdesverwachting. De weddenschap van de doorwinterde cynicus Don Alfonso, die het uitgangspunt vormt, leidt tot het schoolvoorbeeld van haantjesgedrag. De zelfingenomenheid van de vrienden Guglielmo en Ferrando over de trouw van hun verloofdes Fiordiligi en Dorabella zetten hun schijnbaar solide, maar prille liefdesrelatie op de helling. In een meedogenloze concurrentiestrijd en bewijsdwang van de ontrouw van de andere partner worden de mannen het slachtoffer van hun eigen manipulaties. Ook de vrouwen zijn niet meer zo zeker van hun partnerkeuze. Alle vier raken ze uiteindelijk ver­ strikt in een onontwarbaar web van realiteit en spel. Wat als een frivole weddenschap begon, wordt een meeslepende ontdekkingstocht naar onvermoede gevoelens en aantrek­ kingskrachten. Niemand lijkt de afloop van dit avontuur nog onder controle te hebben. Don Alfonso zorgt met de hulp van de ervaren Despina uiteindelijk voor de ontknoping: de vier moeten bekennen dat onvoorwaardelijke trouw meer een kwestie was van het hoofd dan het hart. En wat er na dit avon­ tuur gebeurt, is meer dan onzeker. Slechts één ding staat wel als een paal boven water: het wordt nooit meer als voorheen. In Così fan tutte staan er twee muzikale werelden tegenover elkaar. De ene is vrolijk en overmoedig en wacht trillend van ongeduld op het volle leven; de andere is aarzelend en melancholisch en leidt naar mooie maar ook moeilijke erva­ ringen. Het is muziek die op zoek gaat naar de intiemste gemoedsbewegingen van vier jonge mensen. Mozart ontgint hier als nooit tevoren de geheimen van de menselijke psy­ che, zowel in de zangpartijen als in zijn orkestrale taal. Ernst en luim, waarheid en spel, euforie en melancholie zitten bij elkaar op schoot. 36


wolfgang amadeus mozart (1756-1791)

Met deze productie van Così fan tutte begint Opera Vlaanderen dit seizoen aan een unieke herneming van Guy Joostens succesvolle Mozart-Da Ponte cyclus. Umberto Benedetti Michelangeli, specialist in Weense Klassiek en eerder te gast bij ons met Die Schöpfung en Die Entführung aus dem Serail, voert de muzikale leiding. Voor deze herneming werd een energiek sextet samen­ gesteld vol met jong Mozarttalent dat internationaal hoge toppen scheert.

Fiordiligi Christina Carvin Dorabella Maria Kataeva Ferrando Sebastien Droy Guglielmo Riccardo Novaro Don Alfonso Umberto Chiummo Despina Aylin Sezer

Opera Antwerpen zo 14, di 16, do 18, za 20, di 23, vr 26, zo 28*, wo 31 dec**, 19:30u/15:00u*/18:30u** Opera Gent vr 9, zo 11*, di 13, do 15, za 17, di 20 jan 19:30u/15:00u* KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 14 tot € 103 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p.147 voor de speciale feest­ formules op oudejaarsavond zie p. 176 Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

37

WOLFGANG AMADEUS MOZART


AKHNATEN

38


39

PHILIP GLASS


AKHNATEN Opera in drie bedrijven Libretto van de componist i.s.m. Shalom Goldman, Robert Israel en Richard Riddell Zangteksten geselecteerd uit originele bronteksten door Shalom Goldman Creatie Stuttgart 1984 Nieuwe productie Dirigent Titus Engel Regie en decor Nigel Lowery Kostuums Walter Van Beirendonck Choreograaf Amir Hosseinpour Belichting Glen D’Haenens Dramaturgie Luc Joosten Koorleiding Jan Schweiger Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen

Macht en onmacht van het idealisme Wanneer Farao Amenhotep IV in 1375 vóór Christus de Egyptische troon bestijgt, noemt hij zichzelf ‘Akhnaten’ – ‘hij die de zonneschijf welgevallig is’. Akhnaten, beter bekend als Echnaton, schaft het veelgodendom af en installeert een monotheïstische cultus rond de zonnegod Aten. Tempels worden gesloten en de oppermachtige priesterklasse rond de vroegere zonnegod Amon moet wijken voor de farao die zichzelf uitroept tot de hogepriester van Aten. Een nieuwe hoofdstad verrijst en ook in de politiek, de kunst en de taal laat Akhnaten een nieuwe wind waaien. Maar de farao, zijn echtgenote Nefertiti en hun familie vervreemden steeds meer van de reële noden van de bevolking. Na zeventien jaar onder Akhnatens bewind, komt er een bruusk einde aan het tijd­ perk van hervormingen. De farao wordt door de volksmassa ten val gebracht en de vroegere, starre machtsstructuren worden in ere hersteld. In het licht van drieduizend jaar Egyptische geschiedenis vormt Akhnatens vernieuwings­ drang een uitzonderlijk breekpunt met een verder uitermate conservatieve maatschappij. Vergelijkingen met de actuali­ teit dringen zich op. Na Einstein on the Beach (1976) en Satyagraha (1980) is Akhnaten (1984) de derde avondvullende opera van Philip Glass, één van de meeste bekende hedendaagse operacomponisten. Het is het sluitstuk van een ‘portrettrilogie’ gewijd aan markante persoonlijkheden uit de weten­ schap, de politiek en de religie: Einstein, Ghandhi en Akhnaten. ‘Drie mannen die een ommekeer teweegbrachten in het gedachtegoed en de gebeurtenissen van hun tijd door de kracht van een innerlijke visie’, aldus de Amerikaanse componist.

Wil je het karakter van een mens leren kennen, geef hem dan macht. Abraham Lincoln

AKHNATEN

40


philip glass (°1937)

Glass kiest niet voor een ononderbroken verhaallijn, maar tekent een episodisch-symbolisch portret van de legen­ darische farao, vol gestileerde taferelen en met een bezwe­ rende score die berust op repetitieve, meloritmische patro­ nen die gaandeweg met elkaar verweven worden. Het libretto van de opera put uit historische bronnen en gebruikt de drie talen die in het oude Nabije Oosten gangbaar waren: Egyptisch, Akkadisch – de diplomatieke taal – en het Hebreeuws. Doordat er wordt gefocust op de maatschappelijke omwente­ lingen, krijgt ook het uitgebreide koor dat samen met het orkest een uniek sonoor landschap creëert, een centrale plaats. De regie en het decor van Akhnaten zijn het werk van de fantasierijke Britse theatermaker Nigel Lowery, die eerder tekende voor een meeslepende Semiramide (Rossini) en een hilarische versie van Candide (Bernstein). Vlaanderens levende modelegende Walter Van Beirendonck, die hier zijn debuut maakt in de opera, creëert met zijn kostuums een eigen wereld van verandering en terugkeer. Als specialisten in zowel hedendaagse als barokmuziek zijn de Zwitserse dirigent Titus Engel en de Engelse contratenor Tim Mead, (Akhnaten), de perfecte match voor Glass’ opera. In de rol van Akhnatens vrouw, Nefertiti, horen we de Estse mezzosopraan Kai Rüütel, die vorig seizoen bij ons Sonjetka vertolkte in Lady Macbeth uit het district Mtsensk. De rol van de ‘schrijver’, die de momentopnamen van Akhnatens bewogen regeerperiode aaneenrijgt, wordt vertolkt door de bekende Vlaamse film- en theateracteur Geert van Rampelberg, die voor het eerst op een operascène staat.

Akhnaten Tim Mead Nefertiti Kai Rüütel Queen Tye Mari Moriya Horemhab Andrew Schroeder Amon NN Aye Adam Smith Schrijver Geert Van Rampelberg

Opera Antwerpen vr 13, zo 15*, di 17, do 19, za 21, zo 22 feb 20:00u/15:00u* Opera Gent wo 4, vr 6, zo 8*, di 10 mrt 20:00u/15:00u* kaarten vanaf za 29 nov om 11:00u van € 10 tot € 88 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p.147

Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

41

PHILIP GLASS


DON GIOVANNI

42


43

WOLFGANG AMADEUS MOZART


don giovanni Il dissololuto punito ossia il Don Giovanni Dramma giocoso in twee bedrijven Libretto van Lorenzo Da Ponte Creatie Praag 1787 Dirigent Alexander Joel Regie Guy Joosten Decor Johannes Leiacker Kostuums Eva Krämer Belichting Manfred Voss Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen Coproductie met Theater Sankt Gallen

Mozart-Da Ponte

Alles in de wereld gaat over seks. Behalve seks. Seks gaat over macht. Oscar Wilde

DON GIOVANNI

De ONmacht van de verleiding De figuur van de libertijn Don Giovanni spreekt enorm tot de verbeelding. Hij heeft de macht onze geesten en verlangens te betoveren met een ongeziene mannelijke verleidings­ kracht. Maar hij is tevens een vrijbuiter, iemand die zich niet laat muilkorven door de grenzen van moraal of religie en radicaal zijn eigen weg gaat. Don Giovanni is pure energie, zuivere genotzucht. Hij is de verpersoonlijking van het leven in al zijn vreugden, zonder bekommernis om deugden en verboden. Het is niet verwonderlijk dat een dergelijke figuur ook ieder­ een rond zich fascineert en dat hij door zijn erotische uit­ straling de wereld in zijn greep houdt. Maar in Mozarts opera is de macht van Don Giovanni tanende. Hij lijkt de kunst van de verleiding, die hij eens zo perfect beheerste, niet langer onder controle te hebben. Zijn groeiend gevoel van onmacht maakt hem alsmaar baldadiger en zijn overmoed brengt hem ten val. Don Giovanni’s einde is er echter één met een bittere nasmaak. Want van zodra hij van de scène is verdwenen, merken we dat er iets wezenlijks verloren gaat. Het leven is zijn kleur kwijt, het theater is voorbij. “De opera der opera’s”, zo noemde de Duitse, romantische schrijver E.T.A. Hoffmann Mozarts opera Don Giovanni. Die kwalificatie is ook vandaag niet overdreven want dit werk blijft werkelijk een monument binnen het repertoire. Don Giovanni (1787) was Mozarts tweede samenwerking met librettist Da Ponte, na hun succes met Le Nozze di Figaro. Mozart confronteert ons hier met zeer uiteenlopende werelden en hun muziek en weet die op geniale manier met elkaar in verbinding te brengen. Maar vooral is dit een opera met geweldig veel vaart: meer dan elders gebruikt Mozart de muziek om de dramatische handeling voort te stuwen. De aria’s en ensembles zitten volledig ingebed in een werveling van gebeurtenissen. Maar Mozarts ware genie laat zich zien in de manier waarop hij hier naast speelsheid en dynamiek, ook peilt naar de diepte van de menselijke psyche. De georkestreerde chaos tussen leven en dood en tussen menselijkheid en onmenselijkheid maken van Don Giovanni een groots meesterwerk.

44


Wolfgang amadeus mozart (1756-1791)

Vorig jaar alleen te zien in Gent, dit seizoen exclusief in Antwerpen: Guy Joostens nieuwe Don Giovanni vormt het tweede luik van de Mozart-Da Ponte-cyclus in dit seizoen. Dirigent Alexander Joel, bekend van zijn transparante en scenisch accurate orkestlezingen van Strauss en Verdi, keert voor deze productie terug naar ons huis. Maar voor deze Antwerpse herneming zijn de voornaamste rollen met nieuwe zangers ingevuld. U hoort onze publiekslieveling Josef Wagner als Don Giovanni en de Amerikaanse sopraan en rijzende ster, Corinne Winters, als Donna Anna. Bas-bariton, Stefan Kocan, die vorig seizoen een indrukwekkende Blauwbaard neerzette in Bartóks unieke meesterwerk, vertolkt de rol van Leporello.

Don Giovanni Josef Wagner Leporello Stefan Kocan Donna Anna Corinne Winters Donna Elvira Christina Carvin Don Ottavio Nico Darmanin Zerlina Aylin Sezer Masetto NN Commendatore Jaco Huijpen

Opera Antwerpen di 17, do 19, za 21, di 24, do 26, zo 29*, di 31 mrt, do 2 apr 19:30u/15:00u* KAARTEN vanaf za 29 nov om 11:00u van € 14 tot € 103 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147 Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

45

WOLFGANG AMADEUS MOZART


LA JUIVE

46


47

FROMENTAL HALÉVY


LA JUIVE Opéra in vijf bedrijven Libretto van Eugène Scribe Creatie Parijs 1835 Nieuwe productie Dirigent Tomáš Netopil/ Yannis Pouspourikas Regie Peter Konwitschny Decor & kostuum Johannes Leiacker Belichting Manfred Voss Dramaturgie Bettina Bartz Luc Joosten Koorleiding Jan Schweiger Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen Coproductie met Nationaltheater Mannheim

Radicale machtsstrijd om geloof en liefde De opera La Juive speelt zich af in een wereld waar religieuze en politieke machtsconflicten de boventoon voeren. Rachel, geboren in de christelijke familie van de latere kardinaal de Brogni, wordt als baby uit een brand gered door de Jood Eléazar. Hij voedt het kind op als Joodse en verzwijgt haar afkomst. Het meisje wordt verliefd op een zekere Samuel, een zogenaamd Joodse kunstenaar. Het verhaal wordt complex wanneer Samuel in werkelijkheid de vermomde keizerlijke prins en christelijke strijder Leopold blijkt te zijn, die bovendien gehuwd is met prinses Eudoxie. Genoeg ingrediënten voor een explosieve cocktail van radicalisme en religieuze machtsstrijd, emotionele verscheurdheid, vernedering en een pijnlijke zoektocht naar de ware identiteit. Aan de hand van het levensverhaal van een uitgesloten individu, schetst La Juive een ontwrichte samenleving die haar heil zoekt in toenemend extremisme. De vicieuze cirkel van geloof, macht en liefde sleurt de individuen mee naar hun ondergang.

De grootte van de menselijke macht wordt gemeten aan de kloof met zijn onmacht. Giorgio Agamben

LA JUIVE

48


fromental halevy (1799-1862) De Franse componist Fromental Halévy creëerde met La Juive (1835) één van de grootste operasuccessen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Alleen al in Parijs werd het werk 500 keer opgevoerd in de eerste vijftig jaar na de première. Deze opera die pleit voor een liberale opvatting ten aanzien van de godsdiensten, is een schoolvoorbeeld van de toenmalige, burgerlijke opvattingen over de kunst. Ook elders in Europa werd de opera in het Frans of in één van de talrijke vertalingen opgevoerd. La Juive stond model voor wat men later de Grand Opéra is gaan noemen, en heeft door het imposante scenische en muzikale karakter ervan tot laat in de 19de eeuw nog andere componisten beïnvloed. Zo was Rossini bijzonder geroerd door Halévy’s partituur en liet de jonge Franz Liszt zich inspireren tot zijn Réminiscences de La Juive. Ook Wagner en Mahler, die het werk meermaals diri­ geerden, spraken in uiterst lovende termen over de opera. La Juive verdween echter van de bühne onder de heersende nazi-ideologie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en begon pas na 1950 aan een remonte. Terecht, want deze relatief onbekende opera blijft een sleutelwerk uit de operageschie­ denis. De opera La Juive confronteert het publiek niet alleen met een sterk politiek-religieuze muzikale vertelling, maar ook met de fascinatie voor de grandeur van het operagenre. De regie van deze nieuwe productie van La Juive is in handen van de Duitse regisseur Peter Konwitschny, de éminence grise van het Duitse regietheater, die eerder al in ons huis furore maakte met zijn interpretatie van Verdi’s Don Carlos en Aida. In de veeleisende rol van de Jood Eléazar horen we de tenor Roberto Saccà, die zich van een eersterangs Mozartzanger heeft ontwikkeld tot een veelgevraagde Wagnertenor. Hij wisselt af met de Franse tenor Jean-Pierre Furlan, die in Konwitschny’s Don Carlos een indrukwekkende vertolking ten beste gaf van de titelrol. Met Tomáš Netopil, die in 2009 de spraakmakende productie van Samson et Dalila dirigeerde, is één van de topdirigenten van het Franse repertoire opnieuw bij ons te gast.

49

Rachel Asmik Grigorian/ Gal James Le Juif Éléazar Roberto Saccà/ Jean-Pierre Furlan Le Cardinal de Brogni Dmitry Ulyanov Léopold Randall Bills/ Robert McPherson La Princesse Eudoxie Nicole Chevalier/ Elena Gorchunova Majordome Thierry Vallier

Opera Gent di 14, do 16, za 18, zo 19*, di 21 april 19:30u/15:00u* Opera Antwerpen wo 29, do 30, apr, za 2, zo 3*, di 5, wo 6 mei 19:30u/15:00u* KAARTEN vanaf za 29 nov om 11:00u van € 11 tot € 100 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147 Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

In het kader van La Juive vindt er een internationaal symposium rond Jodendom en de opera plaats. Alle info op p. 137

FROMENTAL HALÉVY


LE NOZZE DI FIGARO

50


51

WOLFGANG AMADEUS MOZART


LE NOZZE DI FIGARO Opera buffa in vier bedrijven Libretto van Lorenzo Da Ponte naar La folle Journée ou le Mariage de Figaro van Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Creatie Wenen 1786 Dirigent Paul McCreesh Regie Guy Joosten Decor Johannes Leiacker Kostuums Karin Seydtle Koorleiding Jan Schweiger Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen

Mozart-Da Ponte

Rechtvaardig is, wat de machtigen dient. Thrasymachos

LE NOZZE DI FIGARO

Knecht en meester in de liefde De turbulente wereld van Mozarts Le Nozze di Figaro verbindt op een geniale manier het spel van de liefde met een samenleving aan de vooravond van de Franse Revolutie. Uitgangspunt voor Mozart en zijn librettist, Lorenzo Da Ponte, is het schandaalstuk van succesauteur Pierre de Beaumarchais: La folle Journée ou le Mariage de Figaro, waarin deze de ‘derde stand’ - zeg maar ‘de man in de straat’ - een stem geeft. We maken kennis met de dienaar van graaf Almaviva, een zeker Figaro. Hij wil trouwen met Susanna, het kamermeisje van de gravin. Maar dat is buiten de graaf gerekend die als notoir genieter van vrouwelijk schoon, gebruik wil maken van het ‘ius primae noctis’, het adellijke voorrecht om de eerste nacht door te brengen met de bruid van een onder­ geschikte. Figaro wil de graaf een lesje leren en dat wordt het startschot voor een mallemolen van intriges, verkleed­ partijen en bedrog. En in die wirwar van gevoelens en machtsspelen krijgen we niet alleen de menselijke natuur in haar meest kwetsbare kant te zien, maar ook de voorbode van een nieuwe maatschappelijke orde. ‘Een quasi nieuw operagenre’ noteerde Lorenzo Da Ponte in 1786 in zijn voorwoord tot het libretto. Mozart creëerde met conventioneel materiaal uit de komische opera een spits­ vondig, origineel drama met ongekende directheid. Le Nozze di Figaro is een in muziek vertaald theaterstuk. ‘Het is Mozarts partituur die deze komedie ernstig maakt’, schrijft Stendhal. Mozart voert een wereld vol onrust op, volop in beweging en compleet in de ban van het onbestemde. Hij schildert intense psychologische portretten van mensen die niet alleen overhoop liggen met hun eigen gevoelswereld, maar ook sociaal en maatschappelijk het noorden kwijt zijn. Het oude vertrouwde is niet meer. De toekomst is onzeker. Het is niet langer eenvoudig te duiden wie de macht in handen heeft en de volgende beslissende stappen zal zetten. Alles trilt en tolt en niet in het minst de gevoelens van de prota­go­ nisten. Op deze dolle dag in een uiterst breekbare omgeving is ieder perspectief verwrongen. Niets is immers definitief, niets is solide.

52


wolfgang amadeus mozart (1756 - 1791) Il conte d’Almaviva Levente Molnár La contessa d’Almaviva Julia Kleiter Figaro David Bižić Susanna Julia Westendorp Cherubino Renata Pokupič Bartolo NN Marcellina Kathleen Wilkinson Don Basilio Adam Smith Antonio Piet Vansichen Barbarina Aylin Sezer

Guy Joostens eigenzinnige interpretatie van Le Nozze di Figaro groeide uit tot een klassieker op de operascène en rondt de Mozart-Da Ponte-cyclus van dit seizoen af. Dirigent Paul McCreesh, die eerder bij ons tekende voor een zeer gesmaakte Agrippina, leidt een ensemble van eersterangs Mozartvertolkers. Het adellijk paar wordt gezongen door de schitterende Duitse sopraan Julia Kleiter en de Hongaar Levente Molnár, één van de indrukwekkendste hedendaagse Mozart-baritons. Figaro’s geliefde Susanna wordt vertolkt door de jonge Nederlandse Julia Westendorp die we ons herinneren als de aangrijpende Pamina in Die Zauberflöte. Haar Figaro is David Bižić, die o.m. een aandoenlijke Masetto neerzette in Michael Hanekes Don Giovanni.

Opera Gent di 16, do 18, zo 21, di 23, vr 26, zo 28*, di 30 jun 19:30u/15:00u* kaarten vanaf za 29 nov om 11:00u van € 14 tot € 103 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147 Plus | Inleiding | Backstage | Voorspel | Rondom alle info op p. 124

53

WOLFGANG AMADEUS MOZART


OPERA VLAANDEREN

54


opera xxi

private view L’AUTRE HIVER hrzschmrz - there is no why here -

55

private view vanaf 13 mei p. 58 L’AUTRE HIVER vanaf 16 mei p. 59 HRZSCHMRZ vanaf 20 mei p. 60 - there is now why here vanaf 22 mei p. 61

OPERA XXI


OPERA XXI de componisten

Annelies Van Parys

Andrea Molino

Dominique Pauwels

Serge Verstockt

OPERA XXI

56


OPERA XXI OPERA XXI is aan zijn vierde editie toe. Dit tweejaarlijks festival investeert in de toekomst van muziektheater en opera door de productie van nieuwe creaties te stimuleren. Opnieuw staan onderzoek en experiment voorop. Een staalkaart van het genre in Vlaanderen en een gebald aandachtsmoment voor creaties van Opera Vlaanderen, deSingel, Muziektheater Transparant en LOD muziektheater. Op het programma staat werk van regisseurs en componisten die ondertussen een internationaal gewaardeerd palmares wisten op te bouwen. U mag zich aan inspirerende sceno­ grafen en verbeeldingsrijke videasten verwachten, orkesten en ensembles afwisselend in de orkestbak of op de theater­ scène, en zangers, acteurs en performers die het beste van zichzelf geven in onwaarschijnlijke settings. Alle ingrediënten voor een festival dat grote publieksgroepen weet te mobiliseren voor nieuw werk, en bijdraagt aan de toekomst van het repertoire. In mei 2015 strijkt de crème van het hedendaagse muziektheater neer in Antwerpen en Gent. Wij presenteren vol trots - en met de steun van onze coproducerende partners in binnen- en buitenland - maar liefst vier nieuwe producties.

Jerry Aerts algemeen directeur deSingel Aviel Cahn intendant Opera Vlaanderen Guy Coolen algemeen directeur Muziektheater Transparant Hans Bruneel algemeen directeur LOD muziektheater Gent

57

OPERA XXI


private view Annelies Van Parys (°1975) Productie Muziektheater Transparant Co-commissie Opera Vlaanderen Muziek Annelies Van Parys Libretto Jen Hadfield Regie & dramaturgie Tom Creed Visuals en set design Collective 33 1/3 Dirigent Etienne Siebens Uitvoerders Asko|Schönberg Ensemble & Neue Vokalsolisten Stuttgart Coproductie met Operadagen Rotterdam, Opera Vlaanderen, Deutsche Oper Berlin, Asko|Schönberg, Concertgebouw Brugge, Bergen National Opera, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Annelies Van Parys, huiscomponiste bij Muziektheater Transparant, schreef voor het festival Opera XXI Private View, naar de succesfilm Rear Window van Alfred Hitchcock. Het is haar eerste echte opera; meteen een met de suspense van een rasechte thriller, de spankracht van een whodunit, een dosis humor en een fijnzinnig web van verwijzingen naar Hitchcocks innovatieve beeldtaal. Na haar compositie voor Collegium Vocale Gent voor de succesproductie Ruhe en het indrukwekkende Een Oresteia, zet ze hiermee haar artistieke parcours in de wereld van het muziektheater verder. Voor Private View werkt ze samen met de Schotse dichteres Jen Hadfield, winnares van de T.S. Eliot Prize, en de Ierse regisseur Tom Creed. Het Nederlandse 33 1/3-Collectief tekent voor het video- en decorontwerp. De toeschouwer wordt meegezogen in de blik van een voyeur die in de levens van anderen binnendringt en op zoek gaat naar betekenis. Maar vertellen onze ogen werkelijk wat we zien? De voorstelling confronteert ons met de inherente dubbelzinnigheid van kijken en bekeken worden - een vraag die vandaag nog relevanter lijkt dan toen: big brother is watching us, meer dan ooit.

www.transparant.be

WERELDCREATIE

opera antwerpen wo 13, vr 15 mei 20:00u opera gent za 23 mei 20:00u KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 20 tot € 28 meer info www.operaballet.be 070 22 02 02

OPERA XXI

58


L’AUTRE HIVER Dominique Pauwels mon ange, mon pauvre ange, se dissipa, fusée distordue, débris noir… Il y eut un soir, mais il n’y eut pas de matin... Twee reizigers doemen op uit het niets en ontmoeten elkaar op de loopbrug van een verlaten boot. Ze converseren: over de stem van de zee, over een Franse les aan leerlingen uit Londen en over de schoonheid van vuurwapens… Ze stellen zich volgens de regels van de kunst voor als Arthur Rimbaud en Paul Verlaine. Elders, op een andere loopbrug, dommelt een kind in. Het aanzwellend gezang van de moeder stijgt uit boven het lawaai van de golven. Deze scène nestelt zich in het geweten op zoek naar zijn eigen gevallen engel. Het licht dat in de kindertijd zo fel scheen, is compleet zoek. ‘Je’ est un autre. L’Autre Hiver is de nieuwe opera van Dominique Pauwels, uitgevoerd door Musiques Nouvelles. Denis Marleau en Stéphanie Jasmin (Québec) regisseren en Normand Chaurette schrijft het libretto. Denis Marleau is een gerenommeerd Canadees regisseur, wiens artistieke visie wordt gekenmerkt door zijn baanbrekende literaire keuzes, uiterst strikte regie en innovatief gebruik van audioen videotechnologie.

Productie LOD muziektheater & Le Manège Mons, Mons 2015, UBU compagnie de creation Muziek & geluidsinstallatie Dominique Pauwels Libretto Normand Chaurette Regie, scenografie, video Denis Marleau + Stéphanie Jasmin Ensemble Musiques Nouvelles Dirigent Filip Rathé Zang 2 zangeressen Coproductie met deSingel internationale kunstcampus, les Théâtres de la ville de Luxembourg, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, Maison de la Culture d’Amiens, Musiques Nouvelles, Théâtre Français du Centre National des Arts Ottawa Met de steun van Stad Gent, le Conseil des Arts de Québec, le Conseil des Arts du Canada www.lod.be www.lemanege.com www.mons2015.eu

desingel antwerpen vr 15, za 16 mei 20:00u OPERA GENT do 21 mei 20:00u KAARTEN GENT vanaf za 23 aug om 11:00u van € 20 tot € 28 meer info www.operaballet.be 070 22 02 02 kaarten voor deSingel alleen via www.desingel.be 03 248 28 28

59

OPERA XXI


HRZSCHMRZ Serge Verstockt (°1957) & ChampdAction Productie en ensemble ChampdAction Concept, muziek, visuals Serge Verstockt Architect, visuals Werner Vandermeersch Technische coördinatie Jean Pierre Deschepper Artistiek assistent Thomas Moore Elektronica Champdaction/Studio Videotechniek, licht Vincent Jacobs Live electronics, sound design, piano Benjamin Van Esser Dramaturgie Annemarie Peeters Ensemble ChampdAction Stem, troubadour Guido Belcanto en vele anderen Coproductie met KlaraFestival en deSingel internationale kunstcampus www.champdaction.be

desingel antwerpen wo 20, do 21 mei 20:00u VOORUIT GENT za 23, zo 24* mei 20:00u/15:00u* KAARTEN GENT vanaf za 23 aug om 11:00u € 24 meer info www.operaballet.be 070 22 02 02

OpÉra de Trash Op vraag van het KlaraFestival focussen Serge Verstockt en ChampdAction in HRZSCHMRZ op de liefde. Ze stellen zich vragen bij de steeds voortschrijdende virtuele wereld die binnensijpelt in onze dagelijkse realiteit. Vandaag leven we voor een groot deel virtueel. Wikipedia is voor velen het voornaamste referentiekader voor kennis. Tegelijkertijd ‘sharen’ we via sociale media als Facebook onze meest intieme roerselen - geboorten, geluk en ongeluk - zodat onze ‘virtuele’ vrienden kunnen meekijken en -genieten. Voor sommigen gaat hun internetbestaan nog veel verder. De Hikikomori, een almaar groeiende groep Japanse gamers, weigeren hun kamer nog te verlaten. Al hun noden worden immers via het internet gelenigd: van 3D-seks-games die het libido voeden tot de vurige wens te willen trouwen met Miku Hatsune, een virtuele manga-zangeres. Is deze virtuele liefde een moderne versie van de middeleeuwse hoofse liefde? En zijn de Hikikomori de moderne ridders van deze tijd? Ruimte en tijd, verleden en toekomst verweven zich in de virtuele wereld tot één geheel. Alles is voortdurend beschikbaar, net zoals ook wij ‘voor elkaar’ beschikbaar dienen te zijn: 24 uur op 24 gekluisterd aan onze laptop, tablet, smartphone, verbonden in eenzaamheid. Zal ons lichaam overbodig worden of moeten we de hunkering naar aardse verlangens koesteren en ze in stand houden naast het virtuele leven? HRZSCHMRZ balanceert tussen beide werelden: naast de virtuele actiehelden, internetengelen en avatars staan musici van vlees en bloed met verschillende muzikale achtergronden - ‘troubadour’ Guido Belcanto deelt het podium met klassieke - , free jazz- en popmuzikanten die de liefde bezingen via de muziek van Perotinus over Buddy Holly tot Belgische New Beat op Fender Rhodes, analoge synths, crackle boxes en casio synths.

kaarten voor deSingel alleen via www.desingel.be 03 248 28 28

OPERA XXI

60


- there is no why here Andrea Molino (°1964) Gedreven door dorst viel mijn oog op een mooie ijspegel, net binnen handbereik. Ik opende het raam en brak de ijskegel af, maar onmiddellijk rukte een grote, zware bewaker, die buiten rondsloop, hem uit mijn handen. - ‘Warum?’ - vroeg ik hem in mijn pover Duits. - ‘Hier ist kein warum’,- antwoordde hij, en met een harde zet duwde hij me naar binnen. Primo Levi Se questo è um uomo -there is no why here- (Hier ist kein warum) is een project van de Italiaanse componist Andrea Molino in een regie van Wouter Van Looy, met David Moss en Cristina Zavalloni als hoofdsolisten. Het onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ is niet langer alleen voor religieuze leiders klaar en duidelijk. Ook George Bush wist zeker dat zijn ‘war on terror’ een ‘war of good against evil’ was. Bij nader inzien, lijkt het nochtans onmoge­

Productie Muziektheater Transparant & Teatro Comunale di Bologna Compositie en concept Andrea Molino Libretto Giorgio Van Straten Regie Wouter Van Looy Decor Ief Spincemaille Video Kurt D’Haeseleer Licht Daniele Naldi Kostuums Johanna Trudzinski Muzikale uitvoering Brussels Philharmonic, BL!NDMAN [sax] en [drums] Dirigent Andrea Molino Zang David Moss, Cristina Zavalloni, Aline Goffin, Annelinde Bruijs, Sander De Winne Coproductie met deSingel, Internationale Kunstcampus, Brussels Philharmonic, Operadagen Rotterdam In samenwerking met The Institute For Living Voice, GRAME, centre national de création musicale, Lyon.

lijk om in onze geglobaliseerde en multiculturele wereld een objectieve, algemeen aanvaarde definitie van beide begrip­ pen te geven. In navolging van Hannah Arend schetst -there is no why here- ‘het fundamentele probleem van de aard en functie van het menselijke oordeel’, en het probleem van de verantwoordelijkheid. De voorstelling wil geen kant en klare oplossingen of statements bieden, maar veeleer een veel­ heid aan verschillende, soms contradictorische bijdragen leveren. Live videobeelden, geregistreerd door camera’s op de scène of door externe webcams, vormen een organisch contrapunt bij de voorstelling. De muzikanten bespelen de video, die deel uitmaakt van de muzikale compositie, als een instrument. 61

www.transparant.be www.tcbo.it

desingel antwerpen vr 22, za 23 mei 20:00u KAARTEN alleen te koop via www.desingel.be 03 248 28 28

OPERA XXI


artiesten uitgelicht IrÉne Theorin Elektra in Elektra

De Zweedse sopraan Iréne Theorin behoort tot de absolute wereldtop in de operawereld. Sinds haar doorbraak als Brünnhilde in de beroemde Ring in Kopenhagen heeft ze zowat alle grote dramati­ sche sopraanrollen op de grootste podia ter wereld gezongen. Ze heeft onver­ getelijke vertolkingen op haar naam staan: Isolde op de Bayreuther Festspiele, Elektra in Salzburg en in de Opéra national de Paris en Brünnhilde in de Metropolitan Opera New York en in de BarenboimRing in Berlijn en La Scala. David Bösch Regie Elektra

Het aanstormend regisseurs­ talent David Bösch heeft in korte tijd heel wat doen ARTIESTEN UITGELICHT

bewegen in de Duitse thea­ ter- en operawereld. In zijn veelgeprezen produc­ ties, die hier en daar zelfs een cultstatus krijgen, com­ bineert Bösch respect voor de klassieke werken met de compromisloze directheid en emotionele zeggingskracht van film. Steeds weer slaagt hij erin zijn rijke fantasie in onuitwisbaar krachtige beelden te vertalen.

Christina Carvin zong gast­ rollen bij de Opéra national de Paris, La Fenice in Venetië en het Théâtre du Capitole in Toulouse. Walter Van Beirendonck Kostuums Akhnaten

CHRISTINA CARVIN Fiordiligi in Così fan tutte Donna Elvira in Don Giovanni De Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck was één van de legenda­ rische Antwerpse zes die afstudeerden aan de Antwerpse Modeacademie. Zijn extravangante collec­ ties trokken ondermeer de aandacht van Bono (U2), die hem vroeg zijn kostuums te ontwerpen. Daarnaast tekende Van Beirendonck voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Hij was ook tentoonstellingscurator, magazine-editor en afdelingshoofd van de Antwerpse Modeacademie. Ook in de theater- en ballet­ wereld liet Van Beirendonck van zich horen. Zo ontwierp hij balletkostuums voor de Opéra national de Paris. Nu debuteert hij in de opera.

Deze jonge beloftevolle sopraan maakt niet alleen furore als Mozartzangeres, maar ook met haar vertol­ kingen van het Richard Strauss-, Wagner- en Janáček-repertoire. Carvin was verbonden aan het ensemble van de Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf en nu aan dat van de Wiener Staatsoper, waar vooral haar Mozartvertolkingen - Donna Elvira/Don Giovanni, La Contessa di Almaviva/ Le Nozze di Figaro en Vitellia/ La clemenza di Tito - niet onopgemerkt voorbijgingen. 62


artiesten uitgelicht Corinne Winters Donna Anna in Don Giovanni

Harnoncourt, zingt de Italiaans-Duitse tenor Roberto Saccà in de grootste operahuizen. Hij is een gedroomd Mozartvertolker, maar heeft net zo goed Richard Strauss, Schreker en Martinů op zijn palmares. In het Wagnervak schitterde hij als Lohengrin en als Stolzing in Die Meistersinger von Nürnberg. Vorig seizoen debuteerde hij aan de MET als Matteo in Strauss’ Arabella. Met de rol van Eléazar zingt hij één van de meest veeleisende tenorrollen van het opera­ repertoire.Bij ons was hij eerder te horen als Don José in Carmen.

De Amerikaanse sopraan Corinne Winters maakt furore met haar overwel­ digende stem en sterk dramatische vertolkingen. Vorig seizoen nog liet ze een verpletterende indruk na als Violetta in Peter Konwitschny’s spraak­ makende La Traviata in Londen. Mis daarom haar debuut als Donna Anna in onze Don Giovanni niet. Waarna ze haar opwachting zal maken in belangrijke operahuizen als Covent Garden in Londen en de Opera van Zürich. Een naam om te onthouden.

Paul McCreesh Dirigent Le Nozze di Figaro

Roberto Saccà Eléazar in La Juive

De Britse dirigent Paul McCreesh is een gerenom­ meerd operadirigent en geldt als een autoriteit in de wereld van de oude muziek, maar is eveneens specialist in het symfonisch repertoire. Hij is de stichter en artistiek direc­ teur van het Gabrieli Consort and Players waarmee hij overal ter wereld grote

Sinds zijn doorbaak op de Wiener Festwochen, onder leiding van Nikolaus 63

successen oogstte. Zowel uitvoeringen op historische als moderne instrumenten krijgen onder zijn directie een persoonlijke signatuur. Paul McCreesh leidde eerder bij ons de bejubelde produc­ tie van Agrippina (Händel). David Alden Regie Khovansjtsjina

De Amerikaanse theater­ maker David Alden is een icoon van het postmoder­ nisme in de operaregie, en was reeds in tal van opera­ huizen te gast. Aangetrokken door intendant Peter Jonas, bracht David Alden in de English National Opera en de Bayerische Staatsoper vernieuwend theater. Hij bouwde een indrukwekkend oeuvre op met ondermeer Händelopera’s; Monteverdi’s L’Incoronazione di Poppea en Il Ritorno d’Ulisse en met Wagners Tannhäuser en Der Ring des Nibelungen. Bij ons tekende David Alden voor een verpletterende Peter Grimes (Benjamin Britten).

ARTIESTEN UITGELICHT


BALLET VLAANDEREN SEIZOEN 2014-2015


seizoen 2014-2015

onegin gala 20 jaar aki & wim don quichot Flanders fields choreolab

65

onegin vanaf 11 okt p. 74 Gala 20 jaar aki & wim 15 nov p. 78 DON QUICHOT vanaf 25 jan p. 80 FLANDERS FIELDS vanaf 9 mei p. 84 CHOREOLAB vanaf 4 dec p. 90

BALLET VLAANDEREN

B A L L E T V L A A N D E R E N


BALLET VLAANDEREN

66


‘De ballettechniek is de moedertaal van onze dansers; de verhalen die ze ermee vertellen zijn eindeloos divers en verrassend’ Er heerst altijd drukte in en rond het hoofdkwartier van Ballet Vlaanderen op het Eilandje. Buiten maken bouwvakkers de dienst uit, want de buurt is in volle expansie. Binnen huist een bonte mix van dansers, balletmeesters, costumières, technici en mensen die elk op hun manier mee de organisatie draaiende houden. Overal zie je mooie, rijzige mensen niet-aflatend rek- en strekoefeningen doen. Of ze nu in de kantine verpozen of het ad valvas bestuderen, hun getrainde lichamen kennen geen rust. In de al even drukke gesprekken valt regelmatig de naam ‘Assis’. Assis Carreiro, de pittige artistiek directeur die vorig jaar Engeland ruilde voor Vlaanderen. Als ze niet plots vinnig opduikt in de repetitiezaal of het kledingatelier, vind je haar boven in haar bureau, waar ze met evenveel gedrevenheid als waarmee de dansers hun ledematen rekken en strekken, haar verbeeldingskracht stretcht om een sterke koers uit te zetten voor haar ‘troupe’.

67

BALLET VLAANDEREN


balletseizoen 2014-2015 Assis: Het is niet moeilijk om het ultieme programma in je hoofd vorm te geven. Elke artistiek leider broedt vast op een persoonlijke wishlist. Je weet met welke choreografen je wel zou willen werken, welke stukken je zo graag aan het huisrepertoire wil toevoegen. Daarvoor zit je in het vak. Het Ballet Vlaanderen heeft bovendien ook nog eens het talent in huis. We hebben fantastische, veelzijdige dansers. Er ligt een grote uitdaging op ons te wachten. Ik kijk graag al vooruit naar 2015, 2016. Vorig seizoen, net gearriveerd, moest alles in twee weken gebeuren. Goed plannen vergt tijd. Bovendien moet een artistiek leider ook realiteitszin hebben en de juiste afweging kunnen maken tussen pragmatische en passionele keuzes. Something old, something new…

‘HET BLIJFT BALANCEREN TUSSEN PRAGMATISCHE EN PASSIONELE KEUZES’ Daarmee doelt Assis Carreiro op de herneming van Onegin die gepland staat voor het komende seizoen. Met dit legendarische succesballet van choreograaf John Cranko oogstte het balletgezelschap, een paar seizoenen geleden, BALLET VLAANDEREN

veel bijval in Vlaanderen. Principals Wim Vanlessen en Aki Saito, zijn vaste partner, maakten zich onvergetelijk in de titelrol. Geen wonder dat het Ballet Vlaanderen met deze productie het 20-jarig jubileum van hun partnership wil vieren. Onegin serveert de toeschouwer een doorleefd verhaal dat al van bij de wereldpremière in 1965 door het Stuttgarter Ballett een nieuwe klassieker was.

veeleisend voor de dansers, maar tegelijk bieden ze hun de kans om al hun acteertalent in de strijd te gooien. They love it en daar geniet je als publiek mee van. Het is een werk dat hier reeds op het repertoire stond voor mijn komst, maar ik ben er weg van. Voor mij is dit een keuze die onze dansers letterlijk op het lijf geschreven is. Bij audities gaat onze bijzondere aandacht dan ook naar de uitstraling van de dansers, het eigen karakter en niet louter hun technische virtuositeit. Dat is ook een meerwaarde voor de choreografen die met

Assis: John Cranko was werkelijk een vernieuwer binnen de balletwereld. Wat zou hij nog allemaal gemaakt hebben, als hij niet zo vroeg overleden was. Hij stierf in de jaren ‘70 door een allergische reactie op een slaappil die hij nam tijdens een trans-Atlantische vlucht. Een groot verlies voor de balletwereld. Gelukkig overleefden zijn choreografieën en ze doorstaan nog steeds de test met de tijd. Cranko heeft het aangedurfd af te stappen van fantasiefiguren, van prinsen en prinsessen. De geschiedenis en de literatuur waren zijn grote inspiratiebronnen. Hij heeft de meeslepende emoties van grote persoonlijke drama’s vertaald naar een unieke bewegingstaal. Heel vernieuwend voor zijn tijd. Hij laat zijn personages met elke vezel van hun lichaam de confrontatie met elkaar aangaan. De pas de deux zijn fysiek heel 68


Vooruitblikken met Assis Carreiro hen werken. Dat maakte hun vertolkingen vorig seizoen in Romeo & Julia zo memorabel, het werd een volwassen ballet met rauwe emoties. Dat raakt mensen. Dans kan over real life gaan. Emotie is de core business. Die expressieve kracht is altijd al een troef geweest van het huis. Deze vaststelling brengt ons bij de grande dame die aan de basis ligt van Ballet Vlaanderen, de in januari van dit jaar overleden Jeanne Brabants. Het enige thematische programma van het seizoen wordt aan haar opgedragen onder de noemer Flanders Fields. Assis: Ik kijk echt uit naar Flanders Fields. Het is een belangrijke voorstelling die in een universele taal de impact van verwoesting laat voelen. Een relevant thema. Het is niet voor niks honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog de geschiedenis lelijke littekens toebracht. Het is een triest hoofdstuk waar we lessen uit moeten trekken zodat het zich niet herhaalt. Reden genoeg om een legendarisch antioorlog-ballet aan te durven: De Groene Tafel van Kurt Jooss. De choreografie dateert van 1932, uit het interbellum zeg maar. Jooss maakte dit ballet als aanklacht tegen het onvermogen van regeringsleiders

om de vrede te bewaren. Zijn vrees was gegrond. Het is ook vandaag nog een tijdloos stuk. Heel bijzonder. Toen ik na mijn komst een gesprek had met Jeanne Brabants drukte ze reeds haar wens uit om het weer opgevoerd te zien. Wel het is zover. We hebben bovendien het voorrecht dat niemand minder dan Jeanette Vondersaar het met onze dansers zal instuderen. Jeanette had een schitterende carrière bij Het Nationale Ballet waar ze zelf onder meer De Groene Tafel danste. Wat later werd ze vaste assistente van Anna Markard, Jooss’ dochter. Het ballet zal dus in de oorspronkelijke geest gedanst worden. Geen sinecure, want het is een bijzondere theatervorm, een opeenvolging van tableaus, wat erg veeleisend is voor de dansers. Een andere opportuniteit die er lag, was dit werk te combineren met wat ik de mooiste choreografie van Jeanne zelf vind: Dialoog. Onze dansers brachten er een fragment uit op haar begrafenisplechtigheid; zo’n sterk emotioneel moment. Het greep echt naar de keel. Een ervaring die ik ook heb met Outlier, een ballet dat duivelskunstenaar Wayne McGregor maakte voor het New York City Ballet op Thomas Adès’ vioolconcerto Concentric Paths. Samen belichten deze drie bijzondere werken, telkens op 69

een andere manier, de kern van alle conflicten. Het is werkelijk boeiend om zo een thematisch geheel te con­strueren. En om het helemaal verrassend te maken, hebben we Ricardo Amarante de opdracht gegeven om speciaal voor Flanders Fields een choreo­ grafie te maken. Ricardo is een van onze dansers die opviel tijdens onze choreografische workshops. Ik zou zijn stijl als neoklassiek omschrijven. Talent moet zuurstof krijgen en hij is er klaar voor. Dat wordt dus heel hard werken voor iedereen.

DANS KAN OVER REAL LIFE GAAN, ZO RAAK JE MENSEN De telefoon gaat dan ook onop­­houdelijk. Mensen lopen Assis’ bureau binnen met kleine en grote vragen. De fotoshoots voor de affiche­ beelden zijn net achter de rug en iedereen voelt zich betrokken bij het eindresultaat. Voor een artistiek leider aan het hoofd van een zo groot ensemble, blijkt Assis heel vertrouwd met de individuele gevoeligheden en ambities van alle dansers. Als het even kan, droomt ze luidop van een bruisend soort labo waar cross-over geen ijdel woord is, en dat aantoont dat dansers die de klassieke ballettechniek beheersen vanuit die basis een BALLET VLAANDEREN


Vooruitblikken met Assis Carreiro ongeziene veel­zijdigheid aan de dag leggen. Assis: Ik heb ook in mijn verleden dansers, musici en andere kunstenaars samengebracht om te experimenteren en samen een voorstelling te maken. Dat leverde vaak verrassende resultaten op. Het is geen nieuw idee. Begin vorige eeuw was dat al de aanpak van Diaghilev en zijn Ballets Russes, waar er echt een symbiose tussen kunsten ontstond. Ik heb dat idee niet moeten lanceren, want hier in Antwerpen kregen dansers al lang de kans om via intensieve workshops het terrein van de choreografie te ontdekken. Zo werk je aan een nieuwe generatie getalenteerde makers. We zetten er echt op in. Twee keer per jaar, in juni en november, komt Jonathan Lunn hen begeleiden om hun basisidee, het verhaal dat ze willen vertellen, ook te leren overbrengen naar het publiek. Ricardo, die de creatie voor Flanders Fields maakt, gaat zelfs naar het Choreographic Institute in New York om de finesses van het vak te leren. Naast het jaarlijkse Choreolab (de nieuwe naam voor Coupe Maison) waarin we het resultaat van al dat werk aan het publiek laten zien, zijn er nu ook opnieuw de Mini Choreolabs. Dit zijn toon­ momenten in onze studio’s BALLET VLAANDEREN

Assis: Het laatste stuk dat we op het programma hebben staan, wordt een bom. De full length Don Quichot. Dat is geleden van 1987, toen bracht het Koninklijk Ballet van Vlaanderen de versie van Rudolf Nurejev. Ik zag in het archief dat hij zelfs aanwezig was bij de première. Don Quichot zit dus nog in de genetische code van het gezelschap. Alleen gaan wij voor de recentere interpretatie van Alexie Fadeyechev van het Bolsjoi Ballet. Het is zo’n levenslustig, bruisend ballet. Precies wat we gaan nodig hebben na de winter: energie. Het Ballet Vlaanderen telt momenteel heel wat dansers met Spaanse roots. Voor hen is het de kans om hun temperament uit te spelen. Don Quichot heeft alles van een zuiderse trip; de waaiers, de castagnetten, de rokken… het boek van Cervantes biedt een schat aan gelaagde informatie. Eigenlijk was het een 17de -eeuwse satire die de draak stak met de ridderverhalen. Een beetje zoals we nu een parodie op de soaps zouden brengen. Die humorvolle insteek en die onwaarschijnlijke antihelden brengen de knipoog, de vrolijkheid in dit ballet. Iets wat zelfs de toeschouwer zal aanspreken die niet per se adept is van klassiek ballet. Dat en de aha-erlebnis bij het zien van

waar de toeschouwer alvast kan proeven van work in progress. Voor iedereen een interessante belevenis. En ja ze hebben op dat moment the right to fail. Het is zoeken naar een eigen stijl, vaak via een kronkelig pad. Voor onze dansers is het ook wel fijn dat de choreografieën hun op het lijf geschreven worden. Het is een fantas­ tische wisselwerking tussen de choreograaf die de mogelijkheden van de dansers kent en de dansers die mee de intensiteit aan de beweging helpen geven. Ook onderling leren de nieuwe choreografen van elkaar. Wie weet evolueren we op die manier naar een gezelschap met twee of drie huischoreografen... Wat ons wellicht onderscheidt van vele andere choreolabs is dat we trouw blijven aan de klassieke dansgrammatica en daarvan vertrekken in het creatieproces. Beneden begint de les, zoals altijd, dag na dag. Van corps de ballet tot principals, ze keren telkens weer terug naar het begin: de barre. De dansers nemen hun training even ernstig als topatleten, en dat zijn ze ook. Hierdoor kunnen ze zelfs de grote repertoirestukken aan, waar nog steeds een publiek voor is. Daarin wijkt Vlaanderen heus niet af van de rest van de wereld. 70


balletseizoen 2014-2015 de technisch zeer virtuoze varia­ties. Ik ben ook heel blij dat we voor de kostuums weer met Thomas Mika kunnen werken die ook voor de Onegin-garderobe tekende. De cirkel is rond. De directeur leest een smsbericht. Ze glimlacht. Met dezelfde warme begeestering waarmee ze over haar dansers sprak, tilt ze een tipje van de sluier op over haar leven buiten het ballet. Samen met Assis kwamen ook haar man en haar zoontje van twaalf mee naar Antwerpen. Omdat Assis’ echtgenoot nog in Engeland werkt, is ze op weekdagen a single mom. Zeker voor een expat is dit leven vast niet altijd simpel. Nee, de zoon doet geen ballet, hij speelt korfbal. Maar wellicht heeft hij in zijn jonge leven al meer ballet gezien dan de grootste balletfan. Het is nu eenmaal Moms passion en… haar leven.

BALLET VLAANDEREN

72


Vooruitblikken met Assis Carreiro

73

BALLET VLAANDEREN


BALLET VLAANDEREN

74


75

ONEGIN


onegin Stuttgarter Ballett, Württembergisches Staatstheater, Stuttgart, Creatie 13 april 1965 Choreografie John Cranko Muziek Kurt-Heinz-Stolze naar Pjotr Iljitsj Tsjaikovski Instudering Agneta Valcu Victor Valcu Kostuums en decor Thomas Mika Assistent decor Maren Fisher Belichting Steen Bjarke Coaching & supervisie Reid Anderson (artistiek directeur Stuttgarter Ballett) Muzikale leiding Dominic Grier Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

In de val van melancholie en verveling John Cranko’s interpretatie van Aleksandr Poesjkins verhaal in verzen levert enkele van de meest doorleefde passages uit de balletgeschiedenis op. Cranko was een meester in het transformeren van de pas de deux tot een intieme, gedanste dialoog. Zijn zo typerende vloeiende bewegingen, die nooit stoppen en symbiotisch in mekaar overgaan, leggen de emotionele bedrading tussen de geliefden bloot. Cranko maakt de toeschouwer deel­genoot van een haarfijne, psychologische ontrafeling van dit noodlottige liefdesverhaal. Zijn danstaal is glashelder, maar fysiek heel veeleisend voor de dansers. Bij de creatie in 1965 door het Stuttgarter Ballett gold Onegin al meteen als ‘een nieuwe klassieker’. Cranko gaf immers nieuwe zuurstof aan het storyballet-repertoire en verlegde de focus van onwezenlijke droomfiguren naar getormenteerde personages van vlees en bloed. Eigentijds en universeel. Het is die focus die deze Onegin ook nu nog zo meeslepend maakt. Het werd een verhaal over de naïeve Tatjana en de blasé dandy Jevgeni Onegin, twee mensen die zich van nature tot mekaar aangetrokken voelen, maar in haast parallelle werelden leven. De timing van hun toenaderingen is nefast. Wanneer Tatjana hem in een plattelands setting haar liefde bekent, wuift Onegin haar gevoelens weg met zijn mondaine arrogantie. Nadat Onegin zijn vriend Lenski doodt in een duel, vertrekt hij nood­ gedwongen - zij het met een gekweld geweten. Bij zijn terugkeer, drie jaar later, zijn de rollen omgekeerd. Tatjana is intussen een dame van stand geworden, de eega van een prins uit de hoge adel. Onegin vreet zich op van spijt omdat zij haar eed van trouw niet wil verbreken. De ingrediënten bij uitstek voor een episch liefdesverhaal. De tragiek van dit hyperromantische liefdesverhaal wordt met verve gedragen door de choreografie van John Cranko, en krijgt nog extra kleur dankzij de rijke melodieën van Tsjaikovski in een arrangement van Kurt-Heinz Stolze, gedirigeerd door de jonge belofte Dominic Grier. Onegin stond al eens op het programma van Ballet Vlaanderen in het seizoen 2011-2012 en wordt nu op vraag van velen hernomen.

BALLET VLAANDEREN

76


onegin

Opera Gent za 11, zo 12*, vr 17, zo 19* okt 20:00u/15:00u*

‘Ik haat dit klatergouden leven, Onegin, al die pronk en praal, mondain succes, me toegeschreven door wie ‘k in mijn paleis onthaal. Ik zou die glans en die parade en heel die dwaze maskerade met grote vreugde en met dank nu geven voor een boekenplank, een wilde tuin, ons schamel huisje, voor ‘t plekje waar ik op een dag, Onegin voor het eerst u zag’ uit: Jevgeni Onegin Aleksandr Poesjkin (1799-1837)

Opera Antwerpen 15 nov 19:30u Gala - 20 jaar Aki en Wim (zie p. 78) zo 16*, do 20, vr 21, za 22, zo 23* nov wo 19 nov* (schoolvoorstelling) 20:00u/15:00u* kaarten vanaf za 23 aug om 11:00u van € 18 tot € 58 Meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147 PLUS | Inleiding | Backstage alle info op p. 124

77

ONEGIN


galavoorstelling onegin

GEFELICITEERD AKI & WIM! Bedankt om ons 20 jaar lang te laten genieten van jullie symbiotisch partnerschap! In 2007 kregen Wim Vanlessen en Aki Saito de prijs voor beste duo van ‘Les Etoiles de Ballet 2000’. In datzelfde jaar werden ze door Dance Europe Magazine gelauwerd voor hun ‘Extraordinary Partnership’, een eer die hen in 2009 weer te beurt viel. Terecht, Wim en Aki staan voor begeestering, gedrevenheid en vuurwerk! Ze dansen samen sinds hun ontmoeting in de Koninklijke Balletschool in Antwerpen en werden gaandeweg niet alleen principals bij het Koninklijk Ballet Vlaanderen, maar ook graaggeziene sterren op internationale gala’s. Een welverdiend droomparcours. Dit bijzondere jubileum wordt gevierd met een speciale galavoorstelling van Onegin. OPERA ANTWERPEN za 15 nov 19:30u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u € 27 tot € 70 meer info op www.operaballet.be

BALLET VLAANDEREN

78


aki en wim 20 jaar!

79

GALAVOORSTELLING ONEGIN


BALLET VLAANDEREN

80


81

DON QUICHOT


don quichot Creatie Bolsjoi Theater, Moskou, 1869 Choreografie Alexei Fadeechev Gebaseerd op de choreografie van Marius Petipa/Alexandr Gorski Muziek Ludwig Minkus Kostuums en decor Thomas Mika Belichting Jordan Tuinman Muzikale leiding Benjamin Pope Symfonieorkest Vlaanderen Coproductie met Teatr Wielki Opera Narodowa, Polen

Een ode aan de levenslust Don Quichot blijft een onbetwist hoogtepunt uit de ballet­ geschiedenis. Het werk staat steevast op het repertoire van de grote, internationale ballethuizen. Geen wonder, want de sterke staaltjes virtuositeit, levenslust en Spaans temperament hebben 145 jaar na de creatie door Marius Petipa nog niets van hun glans verloren. Integendeel. Petipa focuste vooral op het tweede deel (1615) van Miguel de Cervantes’ roman Don Quijote de la Mancha, waarin hij het verhaal vertelt van de geliefden Kitri en Basilio. Kitri moet van haar vader trouwen met de rijke Gamache. Wanneer Don Quichot aankomt bij de herberg van Kitri’s vader, merkt hij dat het meisje ongelukkig is. Don Quichot aanhoort haar verhaal en schiet ter hulp. Hij daagt Gamache uit voor een duel, maar wordt weggejaagd. Daarop bedenkt Basilio een list. Hij doet alsof hij sterft en smeekt Kitri’s vader om hem uit medelijden de hand van zijn dochter te schenken. De vader stemt toe. Op hun bruiloft dansen Basilio en Kitri een pas de deux in Spaanse stijl. Waarop Don Quichot vertrekt, op zoek naar nieuwe avonturen. Vaak beperkt men zich tot de grote pas de deux en de variaties, maar daarmee gaat een meeslepend storyballet verloren. Ballet Vlaanderen koos wel voor de avondvullende versie in drie bedrijven, zodat de dansers u niet alleen zullen verbazen met hun flitsende sprongencombinaties, duizelingwekkende pirouetten en kittige pointes-variaties maar ook hun acteer­ talent inzetten. Alexei Fadeechev van het Bolsjoi Ballet tekende voor de choreografie. Specialist Benjamin Pope dirigeert het Symfonieorkest Vlaanderen.

BALLET VLAANDEREN

82


don quichot

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN zo 25*, di 27, wo 28, do 29, vr 30, za 31 jan, zo 1* feb wo 28 ** jan (schoolvoorstelling) 19:30u/15:00 u*/14:00u** Opera Gent za 7, wo 11*, do 12, vr 13, za 14, zo 15* feb 19:30u/15:00 u* kaarten vanaf za 23 aug om 11:00u van € 18 tot € 68 Meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147 PLUS | Inleiding | Backstage alle info op p. 124

‘... waarheid, kind van de geschiedenis, rivaal van de tijd, archief van daden, getuige van het verleden, les voor het heden en de waarschuwing voor de toekomst.’ uit: Don Quichot, Miguel Cervantes (1547-1616)

83

DON QUICHOT


BALLET VLAANDEREN

84


85

FLANDERS FIELDS


FLANDERS FIELDS Death divides but memory clings Opera Gent za 9, zo 10*, za 16, zo 17* mei di 12 ** mei (schoolvoorstelling) 19:30u/15:00u*/14:00u** OPERA ANTWERPEN vr 29, za 30, zo 31* mei vr 5, za 6, zo 7* jun 19:30u/15:00u* KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 15 tot € 48 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147

PLUS | Inleiding | Backstage alle info op p. 124

BALLET VLAANDEREN

IN MEMORY OF JEANNE BRABANTS

Honderd jaar na de feiten, is de tijdsgeest nog steeds niet bevrijd van het trauma dat Europa in ‘de Groote Oorlog’ opliep. Historici zoeken de oorsprong van WOI bij de verhitte gemoederen binnen natio­ nalistische groepen, die hun regeringen verweten dat ze extreme bedreigingen passief ondergingen. Dit verwijt lijkt wel een citaat uit de pers anno 2014 en is dus brandend actueel. Daarom staan we niet alleen stil bij dit in de tijd bevroren histo­ risch dieptepunt, maar gaan we op zoek naar de kern van dit soort menselijke conflicten. Het tijdloze en universele verweven zich tot de rode draad doorheen de choreografieën die we presenteren onder de noemer Flanders Fields. Onbegrip, angst, verlies en machtshonger zijn hierin sleutelbegrippen.

86


FLANDERS FIELDS DIALOOG - in flanders fields dialoog De in januari overleden danslegende Jeanne Brabants zorgde er bijna in haar eentje voor dat ballet in Vlaanderen een autonome kunstvorm werd, beoefend op professioneel niveau, die internationaal hoge toppen scheerde. Dialoog is de parel aan de kroon van haar omvangrijke choreografische nalatenschap. Deze creatie uit 1971, had voor Jeanne een bijzondere betekenis. We sluiten niet uit dat de inspiratie voor dit ‘tweepersoons-ballet’ zoals ze het noemde, in haar persoonlijke leefwereld moet gezocht worden. Ze schreef zelf het scenario, met als thema een conflict tussen oudere geliefden. Jeanne Brabants koos voor dit ballet Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910) van de Britse componist Ralph Vaughan Williams.

Creatie Arenbergschouwburg, Antwerpen, 1971 Choreografie Jeanne Brabants Instudering Frieda Brijs Muziek Ralph Vaughan Williams Scenario Jeanne Brabants Decor naar Mimi Peetermans Kostuums naar Mimi Peetermans Muzikale leiding Philipp Pointner Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

made in flanders

in flanders fields Danser en choreograaf Ricardo Amarante baseerde zich voor In Flanders Fields op het gelijknamige gedicht van de Canadese militaire arts en dichter John McCrae. Net als de dichter raakte Ricardo gefascineerd door de intrigerende klaprozen, die vandaag symbool staan voor de slachtoffers van de Groote Oorlog. Richardo Amarante weet in zijn ballet deze elementen subliem te verweven. Meegevoerd in zijn bewegingstaal wordt ons universeel besef van verlies wakker gemaakt. In zijn eigen neoklassieke stijl brengt hij een hedendaags eerbetoon aan de helden van toen en zij die achterbleven. Hun geliefden, hun kinderen... ons. Voor de muziek geïnspireerd op Rachmaninov werd beroep gedaan op de jonge, in New York werkende componiste Sayo Kosugi.

87

Choreografie Ricardo Amarante Muziek Sayo Kosugi Belichting Jordan Tuinman Kostuums Ria Van Looveren Muzikale leiding Philipp Pointner Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

made in flanders

FLANDERS FIELDS


FLANDERS FIELDS outlier - de groene tafel Creatie New York, 2010 Choreografie Wayne McGregor Repetiteur Antoine Vereecken Muziek Thomas Adès Kostuums Moritz Junge Decor Wayne McGregor, Lucy Carter Lichtontwerp Lucy Carter Muzikale leiding Philipp Pointner Vioolsolo NN Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Coproductie met Sadler’s Wells Londen

Creatie Theâtre des Champs-élysées, Parijs, 1932 Choreographie Kurt Jooss Muziek Fritz Cohen Instudering en artistieke supervisie Jeanette Vondersaar Assistent instudering Claudio Schellino Decorontwerp Hein Heckroth Lichtontwerp Jan Hofstra Belichting Hermann Mankard

BALLET VLAANDEREN

outlier Wayne McGregor is één van ’s werelds meest inventieve choreografen. Hij staat bekend om zijn baanbrekende dwarsverbanden tussen dans, film, muziek, visuele kunst, technologie en wetenschap. McGregors werk wordt gekenmerkt door kracht en rauwe emotionaliteit, gebracht door klassiek getrainde dansers. Zijn creatie Outlier (2010), oorspronkelijk gecreëerd voor het New York City Ballet, werd door The New Yorker omschreven als ‘one of the hottest properties in European contemporary dance’. Onder outlier (uitschieter) verstaat men in de statistiek een waarneming die niet bij de overige lijkt te passen. Een ‘conflicterend’ element dus, wat McGregor vertaalt naar plotse interrupties van zijn choreografie. De dansers en hun formaties volgen de structuur van Thomas Adès’ vioolconcert, Concentric Paths (2005).

dans van de dood in 8 scènes Met De Groene Tafel (1932) creëerde de Duitse choreograaf Kurt Jooss wellicht het eerste ballet dat als politiek statement de dans­historie inging. ‘Een epitaaf voor naamloze gevallenen' noemde Jooss zijn dansstuk waarin hij verwees naar de loze praatjes die de regeringleiders aan de conferentietafel hielden in de ijdele hoop het naderend onheil, WOII, te kunnen bezweren. In acht scènes werkte Jooss zijn dodendans uit, die opent met een tableau waaraan het stuk zijn naam ontleent. Niet alleen het onderwerp, maar ook de nieuwe choreografische vormgeving maakte indruk. Als exponent van de ‘Ausdrucktanz’, de Duitse moderne dans. Aan deze sobere expressie dankt De Groene Tafel zijn kracht, ook vandaag nog. Ballet Vlaanderen heeft de eer op Jeanette Vondersaar te mogen rekenen voor de artistieke supervisie. Vondersaar was twintig jaar lang een van de markante solistes bij Het Nationale Ballet, waar ze talloze glansrollen danste, ondermeer in De Groene Tafel.

88


In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row, That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago We lived, felt dawn, saw sunset â&#x20AC;&#x2DC;glowâ&#x20AC;&#x2122; Loved and were loved, and now we lie In Flanders fields. Take up our quarrel with the foe: To you from failing hands we throw The torch; be yours to hold it high. If ye break faith with us who die We shall not sleep, though poppies grow In Flanders fields. John McCrae, (1872-1918)


BALLET VLAANDEREN

90


91

CHOREOLAB


choreoLAB

THEATER ‘T EILANDJE ANTWERPEN do 4, vr 5, za 6, zo 7*, do 11**, do 11, vr 12, za 13, zo 14* dec 20:00u/15:00u*/14:00u** KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 20 tot € 23 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147

PLUS | Inleiding | Backstage alle info op p. 140

The next movement Het tiende seizoen op rij geeft Ballet Vlaanderen ruimte aan nieuw choreografisch talent. Na negen edities Coupe Maison, schakelen we vanaf dit seizoen naar een nog hogere versnelling en zetten in op een intensief Choreolab. Dansers die graag op zoek gaan naar de maker in zichzelf, krijgen de kans om tijdens de workshops te experimenteren. Op regelmatige basis worden er dansers, tijd en ruimte vrijgemaakt om eigen creaties tot stand te laten komen. De choreografen en hun werk in wording gaan een eerste confrontatie aan met het publiek tijdens kleinere toonmomenten. Voor de toeschouwers meteen ook een unieke kans om een blik achter de schermen van het ballet te werpen. Aan het einde van het werkproces volgt het jaarlijkse recital voor groot publiek. Choreolab maakt van Antwerpen het bruisend centrum voor een internationaal treffen, waar jonge choreografen in spe hun concepten en ideeën kunnen vormgeven en de kans krijgen om met technisch virtuoze dansers te werken. Narratief, abstract, experimenteel, alles kan. Laat ons niet vergeten dat succesvolle choreografen als Alexander Ekman of legendarische makers als Jiři Kylián en John Neumeier begonnen als dansers. Een rendez-vous met de makers van de toekomst dat u niet mag missen.

‘Traditie is niet iets van het verleden. Traditie is wat we vandaag met het verleden doen. De toekomst is ontdekken wat in het verleden goed was en daar op voortbouwen.’ Hans van Manen (°1932)

BALLET VLAANDEREN

92


choreOLAB

93

CHOREOLAB


de principals Mogen wij u voorstellen: onze principals Ballet Vlaanderen is bijzonder trots op de zeven principals die we u dit seizoen mogen voorstellen. Het zijn stuk voor stuk sterren die internationaal hun sporen verdienden en fel­ begeerd zijn als gastdansers. Het feit dat zij zich aan ons gezelschap verbinden, sterkt ons in onze artistieke keuzes. LAURA HIDALGO De Argentijnse Laura Hidalgo danst met zoveel overgave en natuurlijkheid dat ze ons de techniciteit en het hard labeur achter het ballet doet ver­ geten. Een talent dat al tijdens haar opleiding in Bordeaux opviel en haar diverse internationale prijzen opleverde. In 2002 - na haar studies vervoegde Laura het American Ballet Theatre. Vier jaar later begon ze aan haar Europese carrière en danste achtereenvolgens bij Het Nationale Ballet in Nederland en het Ballett Nürnberg in Duitsland. In 2010 tekende ze bij Ballet Vlaanderen. Sindsdien schitterde ze als Tatjana in Cranko’s Onegin en in talloze hoofd­ rollen. Onder de artistieke leiding van Assis Carreiro promoveerde Laura Hidalgo na haar onvergetelijke prestatie als Julia tot principal. BALLET VLAANDEREN

GABOR KAPIN

Kolesnik bij Ballet Vlaanderen, waar hij sinds 2013 tot de principals behoort. Zijn samen­ werking met choreografen zoals ondermeer Kylian, Balanchine, Forsythe, Fonte, Dawson en McGregor, wist hem te inspireren. Inmiddels maakte Kolesnik zes choreografieën voor Coupe Maison waarvan er twee geselecteerd werden voor internationale choreografiewedstrijden.

De Hongaar Gabor Kapin is een opmerkelijk veelzijdig danser met sterke présence. Als balletstudent in Boedapest kreeg hij al hoofdrollen bij het Nationaal Ballet van Hongarije. In 1999 trok hij naar de Verenigde Staten en vervoegde er het Carolina Ballet, waar hij snel opklom tot solist. Daarna volgde een intermezzo bij het Boston Ballet waar Gabor de kans kreeg met tal van hedendaagse choreografen te werken. In 2008 keerde hij terug naar het Carolina Ballet, deze keer als principal. In de vijf daarop volgende jaren bouwde Kapin een indrukwekkend palmares op en was leading man in talloze balletten, van Weiss en Robbins tot Balanchine. In augustus 2013 werd Gabor principal danser bij Ballet Vlaanderen.

SOFIA MENTEGUIAGA Sofia is niet alleen een adembenemende verschijning, maar ze beschikt bovendien over een groot inlevings­ vermogen. Sofia is afkomstig van Buenos Aires en begon haar professionele carrière bij het Ballet van Santiago de Chile, onder leiding van Ricardo Bustamante. Vier jaar later werd ze door Marcia Haydée, de toenmalige directeur, tot soliste bevorderd. Eind 2011 zette ze de stap naar het Tulsa Ballet in de Verenigde Staten, waar ze het al snel tot principal bracht en werk van de grootste hedendaagse choreografen bracht. Vorig seizoen ruilde ze de USA voor Europa en trad toe tot de principals van Ballet Vlaanderen.

YEVGENIY KOLESNIK Yevgeniy Kolesnik is niet alleen een impressionant danser, maar bewees recent ook zijn choreografisch talent. Hij genoot zijn opleiding aan de Nationale Balletschool Oekraïne, wat resulteerde in een contract bij het Kiev Ballet. Na twee seizoenen promoveerde hij reeds tot principal en danste er zowat alle hoofdrollen. In 2000 kwam Yevgeniy 94


de principals AKI SAITO

hij is, schitterde hij net zo goed in werk van hedendaagse choreografen. Dat hij echt van alle markten thuis is, bewijst zijn rol in de succesvolle ballet­ film Black Swan, aan de zijde van Nathalie Portman. Vanaf dit seizoen zal Sergio Torrado onze principals versterken.

Aki is een en al gratie, de ultieme klassieke ballerina die - nu 20 jaar verbonden aan Ballet Vlaanderen - aan zowat alle heldinnen van het balletrepertoire gestalte gaf. Aki begon haar balletopleiding in Japan, waar ze ook geboren is, maar prijzen en een beurs zorgden ervoor dat ze haar studies afmaakte aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Ze vormde er al snel een droompaar met Wim Vanlessen, een partnership dat we dit jaar vieren. Ook internationaal oogst Aki succes: ze is een veelgevraagd gastartiest op prestigieuze galavoorstellingen.

Laura Hidalgo

Gabor Kapin

WIM VANLESSEN Uitgerekend dit seizoen blikt Wim Vanlessen terug op twintig jaar leven in het teken van ballet. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s werd Wim geboren in België, opgeleid aan de Koninklijke balletschool Antwerpen en daarna snel principal dancer bij Ballet Vlaanderen. Gaandeweg verzamelde hij een prijzenkast zonder weerga en een stevig internationaal pal­mares als gastdanser. Voor ons publiek zette hij onver­getelijke interpretaties neer in Onegin, The Sleeping Beauty, Het Zwanenmeer, Romeo & Julia… en zo veel meer. Recent danste Wim Vanlessen drie maanden bij het Australian Ballet, waar hij de rol van des Grieux in Manon aan zijn repertoire toevoegde.

SERGIO TORRADO Sergio Torrado valt op door zijn ontegensprekelijk mannelijke uitstraling, zijn temperament en gratie op het podium. Hij startte zijn balletopleiding in zijn geboorteplaats Madrid. Op zijn 17de trok Sergio naar de Verenigde Staten waar hij zijn opleiding afrondde en bij het San Francisco Ballet zijn professionele carrière startte. Hij werd er al snel solist, waarna hij het tot principal bracht bij het Pennsylvania Ballet. Sergio danste zowel in Amerika als in Spanje alle grote rollen uit het klassieke repertoire. Maar veelzijdig als

Yevgeniy Kolesnik

Sofia Menteguiaga

Aki Saito

Sergio Torrado

Wim Vanlessen

95

DE PRINCIPALS


CONCERTEN

nieuwjaarsconcert mahler-strauss ein deutsches requiem middagconcerten

nieuwjaarsconcert p. 99 MAHLER-STRAUSS p. 100 Ein deutsches requiem p. 101 Middagconcerten p. 102

C O N C E R T E N E X P L O R E R P L U S

97

CONCERTEN


nieuwjaarsconcert champagne op broadway Dit seizoen steken we voor het nieuwjaarsconcert de oceaan over en dansen we het nieuwe jaar in op de onverwoestbare en spetterende muziek van Broadway. Jerome Kern, Irving Berlin, George en Ira Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers en Oscar Hammerstein, Leonard Bernstein... Allemaal hebben ze hun stempel gedrukt op de Amerikaanse muziek uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het is een periode waarin New York de culturele melting pot van de wereld is. De immigratiegolf uit het oude continent heeft ook gevolgen voor de muziek en het theater. Vanuit Europa waaien de comic opera en operettemuziek over en ontmoet er de Amerikaanse jazz: het wordt liefde op het eerste gezicht. De Europese traditie zal zich vermengen met de blue notes en de syncope ritmes uit de klezmer en de muziek van de zwarte bevolking en daaruit ontstaat een nieuw en opwindend genre. Tegelijkertijd heeft de Joodse gemeenschap in de stad een rijke theatertraditie opgebouwd: het Yiddish Theatre District zal zelfs het Amerikaanse theater op Broadway, de theaterbuurt rond Times Square, evenaren. Het is de bakermat voor liedjesschrijvers als Yip Harburg, Irving Berlin, de Gershwins en tal van andere componisten en tekstschrijvers die het beste van al die werelden, genres en stijlen zullen combineren in wat de American Broadway musical zal worden. De musical brengt niet enkel muziek die bruist van het optimisme en de kracht van de nieuwe wereld, met hun soms vlijmscherpe teksten leveren ze ook een satirische commentaar op de maatschappij. Grootmeester van de geestige lyrics wordt Cole Porter, de Oscar Wilde van Broadway, die voor onvergetelijke klassiekers zal tekenen als I’ve got you under my skin, I get a kick out of you, Let’s do it, Anything goes en talloze andere hits. Het Symfonisch Orkest van Opera Vlaanderen staat onder leiding van maestro Dmitri Jurowski. Sopraan Leah Partridge, die als Cunegonde in Candide (seizoen 2012-2013) al bewees de Amerikaanse musical perfect te beheersen, loodst u doorheen de gouden eeuw van de Amerikaanse muziek.

99

Aria’s en duetten van Gershwin, Porter, Rodgers & Hammerstein, Bernstein ea. Muzikale leiding Dmitri Jurowski Sopraan Leah Partridge Bariton NN Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Opera Gent do 1 jan 15:00u OPERA ANtwerpen di 6 jan 20:00u KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 15 tot € 55 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147

CONCERTEN


MAHLER-STRAUSS Richard Strauss (1864-1949) Vier letzte Lieder Gustav Mahler (1860-1911) Symfonie nr. 4 Muzikale leiding Eliahu Inbal Sopraan Marion Ammann Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

OPERA GENT zo 25 jan 15:00u deSINGEL ANTWERPEN di 27 jan 20:00u KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 10 tot € 45 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147

CONCERTEN

In hemelse sferen Volgens filosoof Arthur Schopenhauer komt de mens, die zijn levensdrift weet te overwinnen, in een staat van ‘onverstoorbare vrede, diepe rust en innerlijke opgewektheid’ terecht. Een stelling die net zo goed het motto van zowel de Vier letzte Lieder van Richard Strauss als van de Vierde Symfonie van Gustav Mahler zou kunnen zijn. In Strauss’ vocale zwanenzang - hij schreef het werk op zijn vierentachtigste - klinkt dan ook geen wanhoop, angst of bitterheid door. Integendeel, zelfs in het volle besef van zijn nakende levenseinde bezingt de meester van de lyrische zanglijn, de pracht van de natuur en de verrukkingen van het aardse leven. Liedspecialist Werner Oehlmann noemt de liederen ‘een vredig, bevestigend slot van een groots leven’. In de lijn van de zangpartijen uit zijn opera’s laat Strauss ook hier de sopraan in brede melodische bogen en uitgesponnen coloraturen boven geraffineerde harmonieën zweven. De orkestrale kleurenweelde baadt in de sfeer van een ‘Indian summer’. Ook de Vierde Symfonie (1899-1901) van Gustav Mahler, eindigt met hemels gezang. ‘We genieten van de hemelse vreugden’, zingt de sopraan op het einde. De luisteraar wordt meegevoerd naar een paradijs zoals een kind zich dat voorstelt, als in een naïeve droom. Maar deze ‘uiterst vrolijke en wondere wereld’ van Mahlers Vierde Symfonie laat zich ook lezen als een onbereikbaar utopisch ideaal. Toch is dit werk slechts bedrieglijk beminnelijk, en is het, net zoals Mahlers twee vorige symfonieën, doordrongen van grote vragen rond leven, dood en hiernamaals. Na zijn bij Opera Vlaanderen bijzonder enthousiast onthaalde uitvoeringen van Mahlers Tweede en Derde Symfonie, treedt de Israëlische dirigent en Mahlerspecialist Eliahu Inbal opnieuw aan. De Zwitserse sopraan Marion Ammann, die eerder te gast was als Kaiserin/Die Frau ohne Schatten en Isolde/Tristan und Isolde, staat garant voor hoogstaande en stilistisch verfijnde vertolkingen van Strauss’ liederen en de liedfinale van Mahlers Vierde.

100


EIN DEUTSCHES REQUIEM TROOSTENDE WOORDEN Robert Schumann noteerde in 1853: ‘Mocht Brahms ooit zijn toverstokje op de koor- en orkestdomeinen richten dan staan er ons nog schitterende impressies uit onze spirituele wereld te wachten.’ Het zou echter nog tot 1861 duren vooraleer Brahms het eerste nummer componeerde van het pas in 1868 voor het eerst uitgevoerde Ein Deutsches Requiem. Brahms koos niet voor de gebruikelijke tekst van de Latijnse dodenmis, maar zette een eigen compilatie van Duitse religieuze teksten op muziek. Hij bouwde de tekst van zijn requiem op met fragmenten uit het Oude en het Nieuwe Testament in een vertaling van Luther, en uit twee korte citaten uit de Apocriefen. De dood en eeuwigheid worden, helemaal naar de geest van zijn tijd, vanuit humanitaire standpunten behandeld. Voor Brahms vormde geloof en mens-zijn immers een organische eenheid. Geloof was voor hem geen louter kerkelijke, confessionele materie. Hij bekommerde zich dan ook niet over de theologische deugdelijkheid. Hij zag de Bijbel eerder als een schatkamer van fundamenteel menselijke ervaringen. Ein Deutsches Requiem bestaat uit zeven bewegingen die op een verrassende manier in relatie staan met de muzikale zetting. Het geheel vormt één grote tonale spanningsboog. Brahms nam voor de realisatie van zijn requiem de canon van onder meer Schütz en Bach als uitgangspunt en verbond die met een nieuwsoortige harmonie. Schütz en Bach leerden hem eveneens spreek- en dansritmes in zijn muziek te integreren. Zo werd Brahms’ eerste belangrijke orkest- en koorwerk een krachtig opgebouwde architectuur van intelligent gebruikt contrapunt en rijke harmonie, met een uiterst gevarieerd orkestpalet en een sterk gediversifieerde koorschriftuur. Een monument vol medeleven voor de mens en zijn onafwendbare lot.

101

Johannes Brahms (1833-1897) Ein Deutsches Requiem, nach Worten der heiligen Schrift, op. 45 Muzikale leiding Dmitri Jurowski Koorleider Jan Schweiger Sopraan Tineke Van Ingelgem Bariton Thomas Oliemans Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen Koor Opera Vlaanderen

bijloke stedelijke concertzaal gent do 25 jun 20:00u desingel antwerpen za 27 jun 20:00u kaarten vanaf za 23 aug om 11:00u van € 10 tot € 45 meer info op www.operaballet.be uw abo-voordeel op p. 147

CONCERTEN


MiddagCONCERTEN ZEITWENDE Maandelijks vergasten wij u in onze foyers op een middagconcert dat de lopende operaproductie vanuit een andere invalshoek belicht. Jonge zangers, specialisten kamermuziek en - last but not least - leden van het Koor en Orkest van Opera Vlaanderen schitteren in deze verrassende muzikale lunches waarbij we best buiten de lijntjes durven kleuren.

Kamermuziek uit de Russische romantiek: Tsjaikovski, Rimski-Korsakov, Liadov e.a.

Liederen van Richard Strauss, Gustav en Alma Mahler; Berg en Schönberg

KAARTEN vanaf za 23 aug om 11:00u van € 10 tot € 15 meer info op www.operaballet.be Lunchen bij de buren Na het middagconcert kan u bij onze buren een warme lunch nuttigen voor slechts € 17,50. In Gent kan u hiervoor terecht in het trendy Cafe Theatre, in Antwerpen is de gezellige brasserie Gustav de place-to-be.

CONCERTEN

DMITRI & FRIENDS: ‘SALON RUSSE’

Khovansjtsjina (Moesorgski), een kapitaal werk uit het Russische operarepertoire, vormt de leidraad voor deze verrassende reis doorheen de 19de-eeuwse Russische kamermuziek. Leden van het Symfonisch Orkest van Opera Vlaanderen staan onder leiding van chefdirigent Dmitri Jurowski, meteen ook uw gids en gastheer. A do 2 oktober 12:30u G vr 3 oktober 12:30u

Met Elektra dreef Richard Strauss de laat-romantische muziek in de richting van het expressionisme, wat deze opera meteen het meest modernistische werk uit zijn oeuvre maakt. Sopraan Ann De Ridder en pianist Petros Bakalakos brengen rond Elektra een waaier Duitstalige liederen uit het fin-de-siècle en de vroege 20ste eeuw. Uiteraard liederen van Strauss zelf, maar ook pareltjes van illustere collega’s en tijdgenoten. A do 18 september 12:30u G vr 19 september 12:30u

102


MiddagCONCERTEN AM SOLDATENFRIEDHOF

GETEKEND LORENZO DA PONTE

DAS IST DIE BERLINER LUFT!

Aria’s uit opera’s naar Lorenzo Da Ponte: Mozart, Martín y Soler, Cimarosa en Salieri; pianomuziek van Joseph Haydn

Liederen uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler; Schumann, Ravel en Frits Celis Opera Vlaanderen herdenkt de ‘Groote Oorlog’ met een intiem liedprogramma rond militarisme, afgebroken jeugdige levens en gefnuikte idealen. Bariton Werner Van Mechelen en de gerenommeerde pianist Jozef De Beenhouwer brengen een selectie uit de Wunderhorn Lieder van Mahler naast liederen van Schumann en Celis. Tussendoor weerklinken enkele luiken uit Tombeau de Couperin van Ravel, opgedragen aan militairen, gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog.

De Italiaanse dichter Lorenzo Da Ponte was niet alleen het literaire brein achter de ijzersterke libretti van Mozarts Le Nozze di Figaro, Don Giovanni en Così fan tutte. Hij werkte ook voor tal van andere opera buffa-componisten in het 18de-eeuwse Wenen zoals Salieri en Martín y Soler. Sopraan Liesbeth Devos mag schitteren in opera-aria’s op teksten van Da Ponte, begeleid door pianist Lucas Blondeel, die solo een sonate van Joseph Haydn brengt. A do 18 december 12:30u G vr 19 december 12:30u

Berlijnse operette- en filmmuziek van Paul Lincke, Robert Stolz, Nico Dostal e.a. In januari 2015 dompelen we u onder in de lyrische weldaad van de Berlijnse operette, die in de jaren 1920 en ‘30 met coryfeeën als Robert Stolz en Paul Lincke veel bijval oogstte. Mezzosopraan Els Van Daele, tenor Stephan Adriaens - beiden verbonden aan het Koor van Opera Vlaanderen vinden in pianist Jef Smits de gedroomde partner voor dit meeslepende repertoire. G vr 9 januari 12:30u A do 15 januari 12:30u

A do 20 november 12:30u G vr 21 november 12:30u

103

CONCERTEN


middagconcertEN MEDITATIEF, MINIMAAL, MOTORISCH… Debussy, Satie, Stravinsky, Pärt, Andriessen, Reich, Glass e.a.

INTERNATIONAL OPERA ACADEMY IN CONCERT In een recitalconcert worden de spots gericht op het operatalent van morgen.

‘A LA JUIVE’ Instrumentale muziek van Halévy, Meyerbeer en Offenbach

A do 12 maart 12:30u G vr 13 maart 12:30u

Philip Glass’ muziek in Akhnaten doet afwisselend meditatief en opzwepend aan. Geïnspireerd door deze icoon van de Amerikaanse ‘minimal music’, stelden we een gevarieerd menu samen waarin meditatieve klanken en ritmische drive in dialoog treden: Erik Satie naast Igor Stravinsky en de beto­ verende klanken van Arvo Pärt naast de nerveuze pul­ seringen van Frank Nuyts. Met Geert Callaert (piano), Firas Al-Awani (klarinet) en Gaetan La Mela (slagwerk). A do 12 februari 12:30u G vr 13 februari 12:30u

Geïnspireerd door La Juive van Fromental Halévy grasduinen we in de vocale en instrumentale oeuvres van drie joodse componisten, die in het 19de-eeuwse Parijs het mooie weer maakten in de opéra comique en grand opéra. Dit verrassende programma kadert in het internationale symposium rond Jodendom en opera en wordt gebracht door cellisten van het Symfonisch Orkest van Opera Vlaanderen. A do 16 april 12:30u G vr 17 april 12:30u

CONCERTEN

104


explorer

H<3RT 2 GET! assepoesters droom KONINGIN ZONDER LAND kindervoorstellingen wintersprookjes 2de editie voor leerkrachten (school)projecten

107

H<3RT 2 GET! p. 108 assepoesters droom p. 109 KONINGIN ZONDER LAND p. 110 kindervoorstellingen p. 111 wintersprookjes 2de editie p. 115 voor leerkrachten p. 116 (school)projecten p. 118

EXPLORER


kinder- en jongerenvoorstellingen Muzikale leiding Francis Pollet Concept en regie Benoît De Leersnyder Decor & kostuums Emilie Lauwers Arrangementen en begeleiding David van Bouwel Met Hanne Roos, Joao Terleira, Helene Bracke, Charles Dekeyser e.a. Ensemble I Solisti del Vento Een productie van Opera Vlaanderen, I Solisti del Vento en International Opera Academy

Mozart-Da Ponte

RER

PLO

A EX

R OPE

H<3RT 2 GET! / 14+ Mozart - da Ponte revisited

Mozart en librettist Lorenzo Da Ponte schreven samen drie grote opera’s die nog steeds tot de verbeelding spreken: Le Nozze di Figaro, Don Giovanni en Così fan tutte. Samen vormen ze één grote leerschool van de liefde en illustreren ze de explosieve kracht van verlangens. Met de helden van Mozart en Da Ponte wordt een spel opgevoerd van passie, begeerte en trouw, maar evenzeer een spel van ont­ goocheling, leugens en mislukking. Terwijl deze jonge helden verstrengeld raken in een wirwar van gevoelens, hoor je in de muziek het passionele ritme van hun verliefde zielen. Regisseur Benoît De Leersnyder verleende al meermaals zijn medewerking aan producties van Opera Vlaanderen, en assisteert onder meer regisseurs als Laurent Pelly en Michael Haneke. In deze scherpzinnige bewerking van Mozarts meester­werken vertelt hij het verhaal van het wachten op geluk, het zoeken naar zichzelf en de ander in een grillig universum waar wreedheid en tederheid hand in hand gaan. H<3RT 2 GET! is een operavoorstelling voor jongeren vanaf 14 jaar. Met de originele muziek van Mozart, gebaseerd op historische bewerkingen en live uitgevoerd door I Solisti del Vento en met de echte zangstemmen uit de opera.

OPERA ANTWERPEN do 16, vr 17, za 18 apr 20:00u ma 20 apr (schoolvoorstelling) 10:00u/14:00u OPERA GENT za 25, zo 26* apr 20:00u/15:00u* ma 27, di 28 apr (schoolvoorstelling) 10:00u/14:00u daarna op tournee KAARTEN €8 vanaf 23 aug 11:00u meer info www.operaballet.be

EXPLORER

108


kinder- en jongerenvoorstellingen OP

ERA

EXP

LOR

ER

ASSEPOESTERS DROOM / 6 tot 9 jaar

Na de dood van haar moeder is de arme Assepoester diep ongelukkig. Haar stiefmoeder behandelt haar als een meid en laat haar dag en nacht opdraven voor haar gemene stiefzusters. Toch blijft het meisje in het goede van de mens geloven, en hopen dat haar lot zal keren. Ze droomt van de prins die haar op een dag zal komen redden uit haar tranendal. Of dat zal lukken en op wiens hulp ze daarbij kan rekenen, is nog de vraag.

Regie & concept Victoria PfortmĂźller Vormgeving Eva van Acker Met Helene Bracke, Christian Lujan, Sarah McCourt, Liliana de Sousa Piano Milica Ilic Een coproductie met Zomeropera en International Opera Academy

Het lot van het meisje dat droomt van een beter leven, inspireerde talloze kunstenaars waaronder verschillende operacomponisten. In deze voorstelling wordt het geheim van Assepoester ontrafeld in de muziek waarmee Rossini en anderen haar opnieuw tot leven wekten. Assepoesters droom is een voorstelling voor kinderen van 6 tot 9 jaar, met de echte stemmen uit de opera en de originele operamuziek, uitgevoerd op piano. Een heerlijke manier om hen kennis te laten maken met deze fascinerende wereld van het sprookje in de opera.

OPERA GENT do 30, vr 31 okt 11:00u/14:00u (familievoorstellingen) 3 nov (schoolvoorstellingen) 10:00u/14:00u

Assepoesters Droom

OPERA ANTWERPEN za 10 jan 11:00u/14:00u (familievoorstellingen) vr 9 jan (schoolvoorstellingen) 10:00u/14:00u KAARTEN â&#x201A;Ź8 vanaf za 23 aug 11:00u meer info www.operaballet.be

109

EXPLORER


kinder- en jongerenvoorstellingen ER

OR PL

X AE

ER Muziek OP Wim Henderickx Tekst Paul Verrept Regie & vormgeving Wouter Van Looy Decor Freija Van Esbroeck Video Freija Van Esbroeck Paul Delissen Geluid Jorrit Tamminga Videotechniek en belichting Peter Quasters Percussie BL!NDMAN: Ruben Cooman, Tom De Cock, Christiaan Saris Zangers Reut Rivka (De koningin zonder land), Natasha Young (Marja), Els Mondelaers (Koningin Moeder), Frank Wörner (Koning)

Coproductie met Zomer van Antwerpen, Concertgebouw Brugge, Parktheater Eindhoven, Acht Brücken Festival Köln, VOCAALLAB en Opera Vlaanderen

OPERA GENT di 27 jan 14:00u (schoolvoorstelling) wo 28 jan 10:00u (schoolvoorstelling) wo 28 jan 15:00u (familievoorstelling) KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u €8 Meer info op www.operaballet.be

EXPLORER

koningin zonder land 10+ Een grauwgrijze, reusachtige golf sleurt een heel koninkrijk mee in zee. Alleen de koning en zijn zwangere koningin weten te ontsnappen. Wanneer ze omkijken, zien ze nog net hoe hun land voorgoed verdwijnt. Onderweg tijdens hun vlucht bevalt de koningin van een dochter. Dit prinsesje moet nood­ gedwongen opgroeien in een land dat niet het hare is. Ze weigert dan ook een voet op de bodem te zetten. Ze verschuilt zich liever in de kruinen van de bomen waar ze overzicht en doorzicht heeft. Terwijl haar ouders wegkwijnen, luistert ze naar de verhalen over het vergane land. Een land dat ze nooit zag, waarvan ze nooit de koningin zal worden. Of vindt ze toch nog een weg?

aarde? Zal de liefde het winnen van haar bedwelmende dromen over het verloren koninkrijk? Koningin zonder land is een fascinerend sprookje van Paul Verrept over een kind dat opgroeit zonder kans terug te keren naar haar oorsprong. Wouter Van Looy regisseert het verhaal dat zich afspeelt in de beeldende wereld van Freija Van Esbroeck en gedragen wordt door nieuwe muziek van Wim Henderickx.

Nu ze ouder is, vertelt ze haar verhaal. Om wat voorbij is weer tot leven te wekken. Al was het maar in woorden. Maar de ‘echte’ wereld dringt onvermijdelijk, soms ongemerkt, in haar leven binnen. De liefde voor het meisje dat voor haar zorgt en haar fascinatie voor een jongen die ook op de vlucht is, verstoren haar wereld in de wolken. Daalt ze af naar de 110


kinder- en jongerenvoorstellingen OPERA EXPL ORER

Als je slaapt 3+

Operareis 4+ als je slaapt 3+

Slapen is niet altijd zo eenvoudig. Misschien ben je een beetje bang in het donker, hoor je heel rare geluiden of denk je dat er een spook onder je bed huist! Gelukkig zijn mama of papa er dan om een slaapliedje te zingen. Ze zingen over schaapjes en wolken en brengen je zó naar dromenland. Wist je dat zelfs de grootste opera­componisten weleens wakker lagen en dan… slaapliedjes componeerden? Laat ons je heerlijk in slaap wiegen met de mooiste melo­dieën van Händel, Monteverdi, Mozart en Puccini. Dit is de enige voorstelling waarbij je mag soezen en zélfs mag snurken. Kom gerust in pyjama, en breng je knuffel mee. Regie Maja Jantar Choreografie Maya Sapera Video Josephine Schreibers/ Maja Jantar Kostuum Veerle Van den Wouwer Decor Ivan Munro/Maja Jantar Belichting Seppe Leemans Uitvoerders Chia-Fen Wu (sopraan), Dirk Moelants (gamba/ arrangementen), Dimos de Beun (klavecimbel/fluit)

Lullyzaal Opera Gent zo 5 okt 14:00u/15:30u (familievoorstellingen) ma 6 okt 10:00u/11:00u (schoolvoorstellingen) Repetitiezaal Opera Antwerpen zo 12 okt 14:00u/15:30u (familievoorstellingen) ma 13 okt 10:00/11:00u (schoolvoorstellingen) KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u €5 meer info www.operaballet.be

OPERAREIS 4+ Foyer Opera Antwerpen zo 5 okt, zo 11 jan 14:00u/15:30u (familievoorstellingen) ma 6 okt, ma 19 jan, ma 12 jan 10:00u/11:00u (schoolvoorstellingen)

Maak met je kleuter een bonte reis door de wondere wereld van de opera. Laat je samen betoveren door onze prachtige zalen en wandel door de magische wereld van de operazangers. We kunnen jullie alvast verklappen dat hun humeur wel eens durft schommelen. Soms zijn de zangers vrolijk, maar soms zijn ze ook verdrietig of boos. Samen met de kinderen onderzoekt acteur Hendrik Van Eycken hoe ze zich die dag voelen. Uitvoerders Sabrina Avantario (piano), Hendrik Van Eycken (acteur) & gastzangers

Lullyzaal Opera Gent zo 21 sep, zo 4 jan 14:00u/15:30u (familievoorstellingen) ma 22 sep, ma 5 jan 10:00u/11:00u (schoolvoorstellingen) KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u €5 meer info www.operaballet.be

111

EXPLORER


kinder- en jongerenvoorstellingen OPER

A EXP

LORE R

De vocal coach Mozart 12+ Het zal je maar gebeuren. Je komt met je klas naar de opera en valt zomaar binnen in een repetitie achter gesloten deuren. Een vocal coach is druk aan het werk met een operazanger die binnenkort in een opera van Mozart een moeilijke hoofdrol moet zingen. Allerlei muziektermen vliegen je om de oren - in het Italiaans en in andere talen. Wie kan hier nog een touw aan vastknopen! Maar terwijl de zanger verder oefent en enkele stukjes uitprobeert, komen we steeds meer te weten over wat er hier gebeurt. De stemcoach vraagt je zelfs mee te zingen. Wie weet sta je straks zelf in de opera op het podium.

Foyer Opera Antwerpen wo 8 okt, wo 14 jan, wo 4 mrt 10:00u (schoolvoorstelling) wo 8 okt, wo 14 jan, wo 4 mrt 14:30u (muziekacademies en families) Lullyzaal Opera Gent wo 22 okt, wo 28 jan, wo 18 mrt 10:00u (schoolvoorstelling) wo 22 okt, wo 28 jan, wo 18 mrt 14:30u (muziekacademies en families) KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u â&#x201A;Ź5 meer info www.operaballet.be

Begeleiding Sabrina Avantario (piano), Enrico Casari (tenor)

Mozart-Da Ponte

EXPLORER

112


kinder- en jongerenvoorstellingen OPERA

Oorsmeer 4+

Een project van Zonzo Compagnie in coproductie met Opera Vlaanderen en Handelsbeurs Concertzaal, gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de Europese Gemeenschap.

RER

De teerling van Mozart 6+

Oorsmeer, het muziekfestival voor een jong en avontuurlijk publiek, blijft maar groeien. Intussen hebben ook Rijsel, Brussel, Lissabon en Stavanger hun eigen edities en straks volgen Hamburg, Athene en Sevilla. Bovendien won het festival de Klara-prijs voor het beste muziekevenement van 2012. Ondanks alle roem, blijft het festival trouw aan zichzelf en keert telkens terug naar waar het allemaal begon: Gent. In de Opera en de Handelsbeurs Concertzaal zal ook dit jaar in elk hoekje weer spannende, nieuwe muziek weerklinken op maat van kinderen & co. Het volledige programma wordt eind augustus bekendgemaakt.

EXPLO

Het wonderkind Wolfgang Mozart speelde samen met zijn zus Nannerl reeds op zeer jonge leeftijd concertjes in de salons van hertogen en koningen. Na hun Weense debuut nam vader Mozart hen mee op tournee doorheen Europa. En uiteraard mocht toen een bezoek aan de bruisende steden Antwerpen en Gent niet ontbreken. Op deze muzikale reis maken we kennis met de muziek en de liederen van de kleine en grote Wolfgang. We zien hoe uit kleine melodietjes langzaam een groter werk kan ontstaan. Met de muzikale spelletjes die Mozart zelf bedacht, kunnen de kinderen zelf bepalen hoe de voorstelling en het lied aflopen.

Orkestzaal Opera Gent za 10 jan 14:00u/15:30u (familievoorstellingen) ma 12 jan 10:00u/11:00u (schoolvoorstellingen) Repetitiezaal Opera Antwerpen zo 25 jan 14:00u/15:30u (familievoorstellingen) ma 26 jan 10:00u/11:00u (schoolvoorstellingen) KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u â&#x201A;Ź5 meer info www.operaballet.be

Mozart-Da Ponte

Regie Hendrik Van Eycken Video Josephine Schreibers Verteller Piet Convents Sopraan Chia-Fen Wu Klavecimbel/fluit Dimos de Beun

OPERA GENT & HANDELSBEURS CONCERTZAAL GENT zo 9 nov vanaf 13:00u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u meer info www.operaballet.be

113

EXPLORER


kinder- en jongerenvoorstellingen Kinderbal in Venetië en Wenen 6+ Terwijl we de volwassenen uitnodigen op het Mozartbal, nemen we ook de kinderen mee op een feestelijke reis in de tijd. We zetten onze kunstige Commedia dell’Arte maskers op en pendelen tussen het carnaval op de Venetiaanse pleinen en de grote gekostumeerde bals in Wenen. Met onze gekke neuzen en grappige tronies leven we ons uit op oude wijsjes uit vroegere tijden. Een zwierig menuetje, een huppelende allemande of een guitige contredans, de dansmeester leert iedereen dansen op de mooiste melodieën uit Mozarts repertoire. Kies dus je mooiste kleren en maskers uit, en maak je klaar voor het bal!

Kunstendag voor kinderen 8+

Opera Antwerpen koor- en repetitiezaal zo 16 nov 11:00u

Heb je er altijd al van gedroomd om te zingen in de Opera? Of ben je eerder voor ballet en voel je meer voor een pas de deux of solo in de schijnwerpers? Kom dan naar onze workshops tijdens de derde Kunstendag voor kinderen. Koorleider Hendrik Derolez, laat je zien hoe het er bij ons Kinderkoor aan toegaat, en de balletmeesteres van Ballet Vlaanderen leert je wat een jetté, plié en port de bras precies zijn.

RA

OPE

KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u €3 meer info www.operaballet.be

LET BAL

Dansmeester Lieven Baert Mozart-Da Ponte

Foyer Opera Antwerpen za 17 jan om 11:00u Lullyzaal Opera Gent za 24 jan om 11:00u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u €8 meer info www.operaballet.be

EXPLORER

114

R

E LOR

EXP


wintersprookjes

ER

OR PL

X AE

ER

OP

WINTERSPROOKJES de hele maand januari Wat hoort er meer bij winterse gezelligheid dan genieten van hartverwarmende verhalen. In januari is het weer zover, dan nodigt Opera Vlaanderen groot en vooral klein uit om zich knus in onze rode pluche zetels te nestelen en mee te leven met de mooiste vertellingen. De opera biedt immers al eeuwen een schat aan intriges, emoties, fantasie en magische momenten. Na de eerste succesvolle editie van Wintersprookjes zetten we dit jaar het werk van Mozart en Rossini in de kijker.

De teerling van Mozart za 10, ma 12, ma 19 jan zo 25, ma 26 jan

Kinderbal in VenetiĂŤ en Wenen za 17, za 24 jan

Koningin zonder land di 27, wo 28 jan

Akhnatenproject vr 30, za 31 jan

De vocal coach wo 14, wo 28 jan

Assepoesters droom vr 9, za 10 jan

Nerovetsrethca trazoM za 17, zo 18 jan

Operareis zo 4, ma 5, zo 11 jan ma 12, ma 19 jan

115

EXPLORER


voor leerkrachten (met of zonder leerlingen)

Opera Antwerpen ma 6 okt, ma 17 nov, vr 19 dec, ma 9 feb, ma 23 feb, ma 2 mrt, di 21 apr, ma 18 mei Opera Gent do 2 okt, ma 10 nov, vr 5 dec, di 10 feb, ma 23 feb, ma 9 mrt, ma 11 mei PRAKTISCH € 3 per persoon (per 15 personen 1 begeleider gratis) max. 25 pers. per gids meer info op www.operaballet.be

Opera Antwerpen 18 sep 20:00u Elektra 5 nov 19:00u Khovansjtsjina 18 dec 19:30u Così fan tutte 22 feb 20:00u Akhnaten 19 mrt 19:30u Don Giovanni 20 apr 10:00u/14:00u H<3RT 2 GET! 30 apr 19:30u La Juive 15 mei 20:00u Private View Opera Gent 1 okt 20:00u Elektra 28 nov 19:00u Khovansjtsjina 16 apr 19:30u La Juive 27, 28 apr 10:00u/14:00u H<3RT 2 GET! 23 mei 20:00u Private View

EDU-RONDLEIDINGEN 5+ met de leerlingen

Ben je nog nooit in een operagebouw geweest? Laat je dan verrassen door onze operagebouwen van Antwerpen en Gent. Magistrale zalen, gigantische trappartijen, theatrale decoraties en pittoreske foyers spreken tot ieders verbeelding. Of ben je meer benieuwd naar onze werking achter de schermen? Een rondleiding kan op vraag aangepast worden aan de noden en wensen van de groep. Onze beide operahuizen zijn in volle werking. Tussen de repetities door proberen wij je zoveel mogelijk te laten zien. Vandaar dat de rondleidingen op vaste data worden gepland.

OPE

RA E

OPERATRAJECTEN 15+ met de leerlingen

XPL ORE

R

Kom je met je leerlingen graag eens naar een avondvoorstelling, dan zijn de operatrajecten een geschikte formule. Wij bieden jullie hierbij een inleiding aan in de klas en een rondleiding door ons operagebouw in Antwerpen of Gent. Via dit drie-stappenplan worden de leerlingen op een korte tijd helemaal ondergedompeld in de wereld van de opera. Dit seizoen plannen we speciale trajecten rond de opera’s van Mozart en Da Ponte en meer in het bijzonder rond de jongerenproductie H<3RT 2 GET!. Voor de inleiding in de klas en de rondleiding kan er een afspraak gemaakt worden. De data van de voorstellingen liggen vast.

PRAKTISCH € 20 per persoon (per 15 personen 1 begeleider gratis) meer info op www.operaballet.be

EXPLORER

R LORE

A EXP

OPER

116


voor leerkrachten (met of zonder leerlingen) R

ORE XPL

RA E

OPE

EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN KHOVANSJTSJINA Zonder leerlingen

De opera Khovansjtsjina van Moesorgski werd gebaseerd op de Russische geschiedenis en speelt zich af ten tijde van Tsaar Peter De Grote. Zijn drang naar vernieuwingen wat leger, onderwijs, handel en zo meer betrof, lokte ook veel protest uit. Dramaturg Piet De Volder introduceert u in de Russische geschiedenis en geeft u inzicht in de Russische cultuur waarbij woord, muziek en dans centraal staan. Als klap op de vuurpijl neemt hij u mee naar de voorgenerale repetitie van de opera.

OPE

RA E

XPL ORE

R

Mozart-Da Ponte

ER

E

BALL

SCHOOLVOORSTELLINGEN BALLET VLAANDEREN met de leerlingen

Het Ballet Vlaanderen werkt al jaren om zoveel mogelijk jongeren te laten kennismaken met de magie van ballet. Daarom is er ook dit seizoen van elke productie minstens één voorstelling speciaal voor middelbare scholen, studenten van het Deeltijds Kunstonderwijs of balletscholen ingepland. Het tarief is super voordelig, de ervaring gegarandeerd onver­getelijk. Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de voor­ stelling is er ook het speciaal uitgewerkte educatief pakket Naar het ballet, waarmee je als leerkracht in de klas aan de slag kan.

117

PRAKTISCH €5 meer info op www.operaballet.be

Opera Antwerpen vr 12 dec 18:00u

De Leerschool van de Liefde zonder leerlingen

De opera’s van Mozart zijn de ideale start voor wie de wereld van de opera wil verkennen. Er vinden dan ook talrijke educatieve activiteiten rond Mozart en Da Ponte plaats, waaronder een speciale workshop voor leerkrachten. Hoofddramaturg Luc Joosten deelt met u de geheimen van het muziektheater en legt u graag uit waarom Così fan tutte, of de Leerschool van de Liefde, beschouwd wordt als de meest moderne van Mozarts opera’s. Een uitgelezen instap in de wereld van Mozart en de opera.

LOR T EXP

Opera Antwerpen di 28 okt 13:00u

PRAKTISCH €5 meer info op www.operaballet.be

Opera Antwerpen Onegin wo 19 nov 15:00u Stadsschouwburg Antwerpen Don Quichot wo 28 jan 14:00u Opera Gent Don Quichot wo 11 feb 15:00u Flanders Fields di 12 mei 14:00u KAARTEN € 8 tot € 10 meer info www.operaballet.be

EXPLORER


(SCHOOL)PROJECTEN Elektra | Akhnaten

Opera Gent vr 14, za 15 nov 14:00u/20:00u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u meer info www.operaballet.be

OPER

A EXP

LORE R

Elektra-project i.s.m. Sint-Pietersinstituut Elektra, superwoman of anti-heldin? Voor hun schaduwproject bij de opera Elektra van Richard Strauss zocht het SintPieterinstituut uit Gent inspiratie bij de Amerikaanse Marvel comics. Een keuze die garant staat voor een visueel uitdagende voorstelling. Muzikaal blijft Strauss uiteraard centraal staan, maar de meer dan 250 leerlingen op het podium, waarvan 120 koorleden, zorgen zeker voor een verrassende eigentijdse invulling. De gasten van Blue Invasion (zoals zij zichzelf noemen) beloven weer potten te breken.

Akhnaten-project i.s.m Sint-janscollege Deze hedendaagse opera van Philip Glass vormt een ware uitdaging voor de leerlingen van het Sint-Janscollege die er een schoolproject rond maken. Alle leerkrachten integreren dit project in hun verschillende vakken en verdiepen zich in het verhaal. Naast de voorstellingen in de opera, plant de school ook een herneming op hun Open Schooldag en op het Festival Artscene all English.

Opera Gent vr 30, za 31*, za 31 jan 20:00u/14:00u* vr 30 jan 14:00u (schoolvoorstelling) KAARTEN vanaf za 23 aug meer info www.operaballet.be

EXPLORER

118


(SCHOOL)PROJECTEN !Nerovetsrethca trazom (Mozart Achterstevoren!)

RA

OPE

R

E LOR

EXP

!nerovetsrethca trazoM (Mozart achterstevoren!) Een bijzonder project met C.J.M.I.B. Het Krauwelenhof

Mozarts operaâ&#x20AC;&#x2122;s en muziek vormen het uitgangspunt voor dit project, dat Opera Vlaanderen opzette met de bewoners van het Krauwelenhof in Antwerpen. Een boeiende uitdaging, want alles wordt ondersteboven gedraaid of was het... achterstevoren gezet? Deze jongens en meisjes hebben al heel wat theaterervaring, en stonden al vaker op de planken. Een reden te meer dachten we zo om hen ook eens bij ons in de opera uit te nodigen. Vanaf september 2014 werken we met hen aan deze voorstelling waarin vooral de knotsgekke, absurde kant van het muzikale genie aan bod komt.

119

Opera Antwerpen za 17, zo 18 jan 15:00u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u meer info www.operaballet.be

EXPLORER


OPERA VLAANDEREN

120


PLUS KLassiek in de stad inleiding & backstage rondleidingen BALLET+

rosas TAnz luzerner theater genÉe competitie ballet vlaanderen op tournee open repetities ballet HISTORISCH mozartbal BALLET VLAANDEREN & DE SINGEL OPERA+

frühlingserwachen symposium jodendom en de opera colloquium opera xxi rondom de operaproducties voorspel & film OPERA VLAANDEREN & de singel festival van vlaanderen gent

121

klassiek in de stad p. 122 inleiding & backstage p. 124 rondleidingen p. 126

rosas p. 128 tanz luzerner theater p. 129 geneÉ competitie p. 130 ballet vlaanderen op tournee p. 131 open repetities ballet p. 133 historisch mozartbal p. 134 ballet vlaanderen & desingel p. 135 frühlingserwachen p. 136 symposium jodendom en de opera p. 137 colloquium opera xxI p. 137 Rondom de operaproducties p. 138 voorspel & film p. 140 opera vlaanderen & desingel p. 141 festival van vlaanderen gent p. 143

PLUS


klassiek in de stad OPE

RA + +

ET

BALL

Twee orkesten, 40 koorleden, een resem solisten, 2 dirigenten, 35 dansers, een groot podium, een legertje technici en een steeds groeiend aantal klapstoelen: voor de kick-off van het Antwerpse cultuurseizoen mag het wat meer zijn. Klassiek in de stad is niet zomaar een festival, het is een groot feest dat in het verleden steevast op meer dan 10.000 toeschouwers mocht rekenen. Dit unieke, gratis tweedaags festival, slaagde er vijf keer op rij in een zeer divers publiek warm te maken voor een repertoire dat zich in het verleden louter verschool achter de statige gevels van de opera- en concerthuizen. Wat blijkt? Bekende en minder bekende ariaâ&#x20AC;&#x2122;s en ouvertures, de mooiste klassieke melodieĂŤn en de virtuoze gratie van de dansers laten niemand onberoerd. Hoe klassiek een publieksklassieker werd en in het bruisende bioritme van de stad sloop. Ook dit jaar is het Sint-Jansplein weer het decor voor dit stilaan legendarische evenement. zaterdag 16:00u Ballet Vlaanderen opent met een open repetitie waaraan iedereen kan deelnemen. zaterdag 20:30u Ballet Vlaanderen trekt alle registers open met pas de deux en ensembles uit de grote balletklassiekers, maar net zo goed met nieuwe choreografieĂŤn van jong talent.

sint-jansplein antwerpen za 6 sep 16:00u (open repetitie ballet), za 6 sep 20:30u (ballet), zo 7 sep 11:30u (opera), zo 7 sep 18:00u (Re-Mix Orchestra), zo 7 sep 19:30u (deFilharmonie) Gratis Reserveren is niet nodig meer info en volledig programma www.klassiekindestad.be

PLUS

zondag 11:30u Uw zondagochtend begint al meteen met een feestelijk aperitiefconcert. Dirigent Jan Schweiger loodst Koor en Orkest van Opera Vlaanderen en een resem solisten door de hoogtepunten van het nieuwe operaseizoen. Zo kan u alvast kiezen bij welke producties u zich straks in het rode fluweel wil nestelen. Op zondagavond trakteert deFilharmonie u op het concert waarmee het zes jaar geleden allemaal begon. De presentatie van dit fijne feestweekend is in handen van onze gastheren Thomas Vanderveken en Kurt Van Eeghem.

122


inleidingen opera & ballet INLEIDING Vlak voor aanvang van elke opera- en balletvoorstelling en enkele concerten kan u een inleiding volgen. Daarin wordt het werk, het verhaal, de muziek, de enscenering of de choreografie kort voorgesteld door de dramaturgen van Opera Vlaanderen of een andere specialist. De inleiding start 45 minuten voor aanvang van de voorstelling of concert en is volledig gratis. Een handige last-minute voorbereiding voor uw opera-, balletof concertbezoek. GRATIS met geldig ticket Opgelet: het aantal zitplaatsen in de Foyer Antwerpen en Stadsschouwburg Antwerpen is beperkt, kom dus op tijd.

+

ET

L BAL

OPE

RA +

PLUS

124


backstage opera & ballet BACKSTAGE OPERA VLAANDEREN

Backstage ballet VLAANDEREN

Meteen na de voorstelling kan u een kijkje nemen achter de schermen en met onze productieleider het decor binnenwandelen. Deze geeft u een woordje uitleg over de technische hoogstandjes die aan de realisatie van het decor te pas kwamen. Tijdens elk backstagebezoek zal bovendien een verrassingsgast aansluiten, één van de zangers, een kleedster, een belichter, een muzikant of misschien wel een bekende Vlaming, die zijn ervaring met u deelt. Voel u vrij om tekst en uitleg te vragen bij de wereld die schuilgaat achter het rode doek.

Grijp de kans om meteen na het applaus de dansers, die u even tevoren nog bewonderde in hun glansrollen, te ontmoeten op het podium. Nog helemaal in de vibe van het moment zullen zij hun impressie van de voorbije voorstelling met u delen. Het moment om uw felicitaties persoonlijk over te brengen.

BACKSTAGE OPERA VLAANDEREN Opera Antwerpen zo 14 sep na Elektra za 8 nov na Khovansjtsjina di 16 dec na Così fan tutte di 17 feb na Akhnaten do 2 apr na Don Giovanni do 30 apr na La Juive Opera Gent di 30 sep na Elektra vr 28 nov na Khovansjtsjina zo 11 jan na Così fan tutte vr 6 mrt na Akhnaten do 16 apr na La Juive di 30 jun na Le Nozze di Figaro KAARTEN € 5 of gratis met PLUS-bon voor abonnees meer info www.operaballet.be

+

ET

BALL

OP

ER

A+

BACKSTAGE ballet vlaanderen Opera Antwerpen vr 21 nov na Onegin zo 31 mei na Flanders Fields Stadsschouwburg Antwerpen za 31 jan na Don Quichot KAARTEN € 5 of gratis met PLUS-bon voor abonnees meer info www.operaballet.be

125

PLUS


rondleidingen

Wanneer men voor het eerst het operagebouw van Gent bezoekt, staat men versteld van de pracht van het rijke interieur. De schitterende kroonluchter, de hoefijzervorm van de theaterzaal en de drie rijkversierde salons getuigen van ongeziene grandeur. In de Opera van Antwerpen maken dan weer de heldere ‘Rythmus’ plafondschildering, de bijzondere akoestiek van de theaterzaal en het enorm ruime zijtoneel steevast indruk op nieuwe bezoekers. Maar ook de wereld van het ballet hoeft voor u geen geheimen te hebben. In het nieuwe complex van Ballet Vlaanderen op ‘t Eilandje maakt u vanop de eerste rij de dagelijkse discipline mee van de dansers en hun entourage: de obligate les en de intensieve repetities maar net zo goed de creativiteit in het kostuumatelier. Op rondleiding in onze theaters krijgt de bezoeker inzicht in de artistieke en logistieke werking van onze huizen. Als de planning het toelaat, gunnen we u een blik achter de schermen. Maar ook als dat niet lukt, gaat u al met onvergetelijke herinneringen naar huis. Een ideale eerste kennismaking met opera of ballet.

Instap-rondleidingen op zaterdag

Opera Antwerpen za 13 sep, za 4 okt, za 8 nov, za 20 dec, za 17 jan, za 14 feb, za 21 mrt, za 11 apr, za 16 mei, za 13 jun 15:00u

Eén zaterdag per maand kan u zich in de opera­ gebouwen aanmelden voor een instap-rondleiding. Dit bezoek is eerder bedoeld voor toevallige passanten en toeristen of buurt­bewoners, maar net zo goed voor opera­lief­hebbers en iedereen die nieuwsgierig is naar wat er zich achter onze muren afspeelt.

Opera Gent za 6 sep, za 18 okt, za 29 nov, za 13 dec, za 10 jan, za 21 feb, za 7 mrt, za 18 apr, za 23 mei, za 20 juni om 15:00u KAARTEN € 6 / € 3 reductie <18 meer info www.operaballet.be

+

T

E ALL

B

OPER

A+

PLUS

126


groepsrondleidingen Groepsrondleidingen op aanvraag

RESERVEREN groepen@operaballet.be Online reserveren kan ook via het aanvraagformulier op www.operaballet.be/ groepsrondleiding

Zoekt u een activiteit voor uw organisatie, vereniging, vriendenkring of familie? Denk dan eens aan een toer door onze operahuizen of theater ‘t Eilandje, de thuisbasis van het ballet. Voor groepen organiseren we rondleidingen op maat. Hou er wel rekening mee dat de voorkeursdatum voor uw groepsrondleiding in de planning van onze drukke huizen moet passen. U kan uw groepsbezoek aan de operagebouwen bovendien uitbreiden met volgende arrangementen:

Alle rondleidingen in Opera Gent worden verzorgd door gidsenvereniging Gandante. Alle rondleidingen in Opera Antwerpen worden verzorgd door erkende gidsen van de Stad Antwerpen.

KAARTEN GROEP € 100 per gids (max. 20 personen per gids) Koffiearrangement € 8 p.p. extra Aperitiefarrangement € 8 p.p. extra Luncharrangement € 17,50 p.p. extra

• koffie/thee met een lekker stuk taart • een sprankelend aperitief met een kleine versnapering • een warm gerecht met soepje of dessert

Rondleidingen op maat van bedrijven Wilt u uw klanten trakteren op een heel bijzondere uitstap? Laat hen dan de boeiende wereld van opera en ballet achter de schermen ontdekken. We geven u en uw genodigden graag een inkijk in het productieproces van opera en dans, in de vorm van een rondleiding of een open repetitie, gevolgd door een drink. We werken samen met u graag een formule uit op maat. Contacteer Annelies Laureys op business@operaballet.be

T+

BALLE

Deze arrangementen worden u zowel voor als na de rondleiding aangeboden door Brasserie Gustav in Antwerpen en door Cafe Theatre in Gent.

127

OPE

RA +

PLUS


Vortex temporum ROSAS & ICTUS In co-presentatie met Vooruit Choreografie Anne Teresa De Keersmaeker Kostuums Anne-Catherine Kunz Muzikale dramaturgie Bojana Cvejić Dirigent Georges-Elie Octors Muzikale uitvoering Ictus, Jean-Luc Plourier (piano), Michael Schmid (fluit), Dirk Descheemaker (klarinet), Igor Semenoff (viool), Jeroen Robbrecht (altviool), Geert De Bièvre (cello) Gedanst door Boštjan Antončič, Carlos Garbin, Marie Goudot, Cynthia Loemij, Julien Monty, Michaël Pomero, Igor Shyshko

BALLET +

Vortex Temporum Anne Teresa De Keersmaeker is een van de weinige choreografen die zich stellig in de complexiteit en subtiliteit van de hedendaagse muziek verdiept. Vortex Temporum, een laat werk van de Franse componist Gérard Grisey, houdt haar al meer dan een decennium in de ban. Het vertoont enerzijds een spectrale harmonie die gebaseerd is op natuurlijke akoestische klankkwaliteiten, en getuigt anderzijds van een groot gevoel voor de beweeglijkheid van cirkels en spiralen — patronen die in de voorstellingen van Rosas alomtegenwoordig zijn. Rosas-dansers en Ictus-muzikanten bundelen hun krachten in een gezamenlijke zoektocht naar diverse vormen van tijdsbeleving. De Keersmaeker onderzoekt hoe tijd samentrekt en uitzet, wervelt en zich splitst, in een choreografisch contrapunt van klanken, gebaren van muzikanten, bewegingen van dansers en ruimtelijke dynamiek.

Gecreëerd met Chrysa Parkinson Coproductie met De Munt / La Monnaie (Brussel), Ruhrtriennale, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la Ville (Parijs), Sadler’s Wells (Londen), Opéra de Lille, ImpulsTanz (Wenen), Holland Festival (Amsterdam), Concertgebouw Brugge

opera gent do 11, vr 12 dec 20:00u

We zagen maar heel zelden een werk van deze finesse en pracht. Ook niet bij Rosas. Dit is gewoon buiten categorie.

KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u meer info www.operaballet.be

De Morgen

PLUS

128


tanz luzerner theater +

ET

BALL

Celebration! Tanz Luzerner Theater

Het Zwitserse Tanz Luzerner Theater, onder de artistieke leiding van Kathleen McNurney, is voor het eerst te gast in Antwerpen. Het gezelschap bestaat uit tien uiterst veelzijdige en getalenteerde dansers afkomstig uit negen verschillende landen, en staat er al lang om bekend een kweekvijver te zijn voor nieuw choreografisch talent. Voor deze gelegenheid pakt het Tanz Luzerner Theater uit met hun nieuwste pro­ ductie Celebration!, een triple bill van formaat. In deze baanbrekende voorstelling ziet u namelijk werk van maar liefst drie opmerkelijke, veelgevraagde choreografen bij wie innovatie, creativiteit en artistieke bezieling centraal staan. De jonge Griekse choreograaf Andonis Foniadakis is een rising star binnen de internationale danswereld. Na een succesvolle danscarrière richtte hij zijn pijlen op de choreografie en maakte ook op dit terrein vrijwel meteen furore. Deze eerste creatie voor het Tanz Luzerner Theater, voorlopig nog zonder titel, resulteert in een explosief dansstuk dat de onmiskenbare stijlkenmerken van deze choreograaf draagt. Julien Tarride tekent voor de muziek, die hij speciaal voor dit stuk componeerde. Cayetano Soto, eerder ook al gastchoreograaf bij het Ballet Vlaanderen, werkte in 2011 al samen met het Tanz Luzerner Theater. Het werd een instant succes. Vandaag is hij terug met een opwindende, nieuwe creatie: Malasombra, geïnspireerd op ‘La Lupe’, een Cubaanse zangeres beter bekend als de Queen of Latin Soul. Soto gebruikt voor deze passionele, sensuele creatie niet alleen de muziek van La Lupe, maar put ook biografische elementen uit haar tragische levensverhaal. Fernando Hernando Magadan, tot slot, creëerde Naked Ape oorspronkelijk voor het Nederlands Dans Theater 1, en herwerkte het stuk recent voor de Luna Negra Dance Theatre uit Chicago. Voor de bewegingstaal van dit ballet ging Magadan op zoek naar de dierlijke instincten van de mens. Hij plaatst deze oer­ instincten tegenover de hoogtechnologische wereld waarin we leven. Een confrontatie die provoceert, maar tegelijk een verfijnd en poëtisch stuk oplevert. Het stuk is sinds zijn première in elk geval overal een inslaand succes. 129

THEATER ‘t EILANDJE ANTWERPEN vr 10, za 11 en zo 12* apr 20:00u/15:00u* kaarten vanaf za 23 aug 11:00u van € 25 tot € 28 meer info www.operaballet.be Met steun van Pro Helvetia

PLUS


genÉe competitie Genée International Ballet Competition 2014 Halve finales/ Finale Ontdek de trots en het prestige van de Genée International Ballet Competition, die in september voor het eerst in Antwerpen doorgaat. De Genée is het vlaggenschip van de Royal Academy of Dance (RAD) en een van de meest prestigieuze balletwedstrijden ter wereld. Jaarlijks trekt dit concours talloze - in RAD-stijl opgeleide - dansers aan uit de hele wereld. +

ET

L BAL

Prima ballerina Darcey Bussell CBE: De Genée competitie is een onvergetelijke belevenis voor elke student ballet, omwille van het talent dat de wedstrijd aantrekt. Het biedt hen een unieke kans om op dit niveau de strijd aan te gaan en opgemerkt te worden door een internationale schare artistiek directeurs. Voor heel wat winnaars uit het verleden was de Genée-prijs de start van een mooie carrière, en bovendien de poort naar de grootste balletgezelschappen ter wereld. Mis deze unieke kans niet om de finale in de Opera van Antwerpen vanop de eerste rij te kunnen meemaken. Naast de officiële medailles, wordt er bovendien ook een publieksprijs uitgereikt: u mag zichzelf dus voor één dag jurylid wanen. Alle kandidaten dansen drie variaties, waarvan één eigen choreografie. Deze finale is de glansrijke kroon op tien dagen intensieve competitie.

theater ‘t eilandje antwerpen wo 24, do 25 sep 10:00u tot +/- 17:00u

Een presentatie van de Royal Academy of Dance samen met Ballet Vlaanderen.

opera antwerpen za 27 sep 19:00u kaarten € 17,50 tot € 20 (halve finale) € 25 tot € 70 (finale) meer info www.operaballet.be www.rad.org.uk/genee2014

PLUS

130


BALLET VLAANDEREN OP TOURNEE

BAL

LET +

OUTLIER

OUTLIER / INFRA

Na een gesmaakte première door het New York City Ballet verovert het ballet Outlier van ster-choreograaf Wayne McGregor de rest van de wereld. Opmerkelijk feit: voor de Londense première eind oktober in het prestigieuze danstheater Sadler’s Wells doet McGregor beroep op de virtuositeit van de dansers van Ballet Vlaanderen die er zijn creatie zullen brengen. Het optreden kadert in een groots opgezet festival. Speciaal voor die gelegenheid zal in Londen niemand minder dan componist Thomas Adès himself zijn eigen viool­ concerto dirigeren. Later op het seizoen wordt Outlier ook bij ons voor het eerst op de planken gebracht als onderdeel van het Flanders Fields memorialprogramma ter herdenking van de ‘Groote Oorlog’.

Het Concertgebouw Brugge werpt zich de laatste jaren steeds meer op als een toonaangevend centrum voor dans. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze rond het baanbrekend, multi­disciplinair werk van de Britse choreograaf Wayne McGregor een heel weekend organiseert onder de noe­mer: Domein Wayne McGregor. Ballet Vlaanderen is een van de vertrouwde uitvoerders van McGregors werk. Onze dansers zullen in Brugge twee creaties brengen: Outlier en Infra, dat sinds 2013 op hun repertoire staat.

SADLER’S WELLS LONDEN do 30, vr 31 okt, za 1 nov www.sadlerswells.com

Live begeleid door het Symfonisch Orkest van Opera Vlaanderen en leden van het Symfonieorkest Vlaanderen. CONCERTGEBOUW BRUGGE do 5 mrt 20:00u www.concertgebouw.be

Coproductie met Sadler’s Wells

131

PLUS


open repetities ballet vlaanderen +

LET

BAL

ONEGIN / 8+ in het kader van de Kunstendag voor Kinderen Op het podium lijkt ballet heel eenvoudig, net een droom. In de prachtigste kostuums je verbeelding volgen, en daar ook nog een daverend applaus voor krijgen: wie wil dat niet? Maar achter dit klatergoud gaat hard werk schuil. Dansers trainen net zoveel als topsporters. Elke dag weer. Eerst ‘de les’ om je lichaam weer voor te bereiden op de moeilijke passen, daarna uren repetitie om de voorstelling voor te bereiden. Wil jij eens kijken hoe het er bij de making of van een ballet aan toe gaat, dan kan dat tijdens deze Kunstendag voor Kinderen. Je mag zelfs even mee-oefenen, met de balletles en een aantal dansen uit Onegin, want wie weet schuilt er een balletster in jou. OPERA ANTWERPEN zo 16 nov 11:00u tot 14:00u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u €5 meer info www.operaballet.be

DON QUICHOT / 16+

FLANDERS FIELDS

Het legendarische storyballet Don Quichot is een ode aan de vreugde. Met zijn castagnetten, waaiers en zwierige rokken, neemt het de toeschouwer mee op een fantastische trip naar Spanje. Leuk, maar… achter de schermen wordt er hard gezwoegd. Geen vakantie voor onze sterren: repetities! We nodigen je graag uit om te komen kijken hoe dit beroemde werk tot stand komt. De repetities worden geleid door Bolsjoi-legende Alexey Fadeechev (vanaf 11:45u). Vooraf, tussen 10:00u en 11:45u, heb je twee keuzes: ofwel ga je zelf de dansvloer op en kan je terecht bij niemand minder dan Eva Moreno, onze lerares Spaanse dans. Zij leert je de basispassen en handbewegingen, waar jij dan alvast mee kan uitpakken. Toch niet zo’n danser? Dan begin je je dag gewoon met het bijwonen van de dagelijkse les van de balletdansers.

Honderd jaar geleden brak in Europa de Eerste Wereld­ oorlog uit. Het was het startschot voor vier jaar politieke onzekerheid en menselijke ellende. Aan alle kanten vielen massaal slachtoffers, de schade was enorm. Dit mag nooit meer gebeuren, daarom wordt deze ‘Groote Oorlog’ zo breed herdacht. Ook Ballet Vlaanderen stelt een speciaal themaprogramma voor: Flanders Fields. Choreograaf Ricardo Amarante maakt speciaal voor deze gelegenheid een ballet gebaseerd op een beroemd gedicht van een Canadese legerdokter, dat begint met In Flanders Fields where the poppies grow… In hetzelfde programma voeren we De Groene Tafel, een legendarisch anti-oorlog-ballet van Kurt Jooss (uit 1932!) op. Je kan komen kijken hoe onze dansers deze creaties onder de knie krijgen en zich inleven in hun rol. Om het nog beter te begrijpen, verdiepen we ons eerst in de feiten en de tijdsgeest van WOI.

‘T EILANDJE ANTWERPEN za 17 jan 10:00u/13:30u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u € 20 (incl. workshop Spaanse dans) / € 10 (zonder workshop Spaanse dans) meer info www.operaballet.be

133

OPERA ANTWERPEN za 25 apr 10:00u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u € 10 i.s.m. Flanders Fields Museum

PLUS


se vuol ballare, signor contino historisch mozartbal Dansmeester Lieven Baert (Instituut voor Historische Danspraktijk) Muzikale uitvoering Leden van het Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

A+

OPER

Mozart-Da Ponte

BALLE

T+

LULLY- EN REDOUTEZAAL OPERA GENT za 3 jan 18:30u tot 23:30u KAARTEN vanaf za 23 aug 11:00u € 20 € 30 extra voor het buffet vooraf

PLUS

Meer dan 250 dansen zijn er in het oeuvre van Mozart gekend. Menuetten, Ländlers, deutsche Tänze en contradansen: hij schreef ze aan de lopende band. Vanaf 1778 was hij dan ook verantwoordelijk voor de dansen in de Redoutezaal van het keizerlijk paleis in Wenen. De meeste dansen worden vandaag nog maar zelden uitgevoerd. De muziek van zijn opera’s is natuurlijk wel wereldwijd bekend: Mozart gebruikt daarin vaak dansmuziek om een beeld te schetsen van een veranderende maatschappij.

het graag nog wat geheim­ zinniger? Draag dan een masker, dat maakt het flirten nog spannender. Dus ‘Se vuol ballare, signor contino’, schrijf je dan nu in.

Het bal in de prachtige Lullyzaal van de Gentse opera zal de tijd van de grote 18de-eeuwse Redoutes helemaal doen herleven met de originele dansmuziek (live uitgevoerd) van Mozart en zijn tijdgenoten. Je stoot er op de Don Giovanni’s, Zerlina’s en Cherubino’s die er zomaar rondlopen en door het dansen van quadrilles, menuetten en Ländlers, polonaises en contredansen wordt de tijd helemaal teruggedraaid. Haal dus uw historische zijden jurken en geborduurde mannenjassen boven: onder prachtige kristallen luchters zullen ze alleen maar extra glans krijgen. Wilt u 134


BALLET vlaanderen & desingel een gemeenschappelijk abonnement HEDENDAAGSE dans en ballet Deze concerten vormen in combinatie met Onegin en Flanders Fields het abonnement ‘Ballet Vlaanderen en hedendaagse dans deSingel’ zie p. 157 Losse kaarten voor deze concerten zijn alleen te koop via www.desingel.be of 03 248 28 28

+

ET

BALL

Ein William Forsythe Ballettabend Semperoper Ballett

Spirit GöteborgsOperans Danskompani

De prestigieuze Semperoper in Dresden, waar drie van Richard Wagner vroegste opera’s in première gingen, is vandaag ook de thuisbasis van het vermaarde Semperoper Ballett. In nauw overleg met William Forsythe stelde artistiek leider Aaron S. Watkin een balletavond samen met werk uit het repertoire van Ballett Frankfurt. Forsythes genie als balletchoreograaf ligt zowel in zijn vernieuwende bewegingsmethodiek die de grenzen van de klassieke codes doorbreekt, als in zijn buitengewoon theatrale verbeelding. Forsythe heeft het uitzonderlijk vermogen om elke thematiek aan te durven en als basis voor zijn choreografieën te gebruiken. In het verleden danste ook het Ballet Vlaanderen werk van Forsythe, waaronder Artifact. In dit programma ziet u het vervolg daarop (op muziek van o.a. Bach) en acht ontroerend mooie pas de deux op muziek van Händel, Bach, Berio en Thom Willems.

GöteborgsOperans Danskompani, onder de leiding van Adolphe Binder, is met zijn negenendertig dansers en zeventien nationaliteiten het grootste hedendaagse dansgezelschap uit het Hoge Noorden. Het exploreren van nieuwe vormen en het slopen van muren tussen kunst en publiek, tussen kunst en maatschappij, staan centraal in het artistieke beleid. Nu brengen ze nieuw werk van ‘onze’ Sidi Larbi Cherkaoui en van de Japanse choreograaf Saburo Teshigawara. In Noetic onderzoekt Cherkaoui onze instinctieve nood aan structuur en tegelijk ons verlangen om van tijd tot tijd uit de band te springen. In Teshigawara’s Metamorphosis, geïnspireerd door het werk van Kafka, staat de constante celvernieuwing in het lichaam centraal. Dit levert een minimalistische, maar ook esthetische en spirituele dansvoorstelling op.

deSingel Antwerpen za 28 feb 15:00u

135

deSingel Antwerpen do 7 mei 20:00u

PLUS


frühlingserwachen INTERNATIONAL OPERA ACADEMY & SPECTRA ENSEMBLE Opera gecreëerd in de Muntschouwburg in 2007 Gebaseerd op het gelijknamige stuk van Frank Wedekind (1864-1918) Componist Benoît Mernier Bewerking Frederik Neyrinck Libretto Jacques De Decker Regie Guy Joosten Scenografie, kostuums, belichting Roel Van Berckelaer

Voorjaarsontwaken van Frank Wedekind beschrijft meesterlijk de problematiek van de puberende jeugd: hun ontluikende seksualiteit, hun verzet tegen leraars en ouders, hun streven naar nieuwe idealen, naar een andere en betere wereld. Een proces dat niet altijd van een leien dakje loopt. ‘De oude, gezellige pelgrimstocht van het leven, die moest dienen als een langgerekt toelatingsexamen voor een betere wereld, is nu een ononderbroken race geworden, langs hindernissen en valkuilen’ dixit Wedekind. Dit schrijnend verhaal vertellen wij in een hedendaagse context.

Muzikale uitvoering Spectra Ensemble Dirigent Filip Rathé Solisten en koor Studenten van de International Opera Academy & de conservatoria van Antwerpen, Brussel & Gent & het MUKA, Leuven

+

OPERA

opera antwerpen wo 10, do 11 jun 20:00u kaarten vanaf za 23 aug 11:00u € 25 meer info www.operaballet.be of 070 22 02 02

PLUS

Had ik het geweten, was ik liever geen veertien geworden. Frank Wedekind

136


symposium & rondetafelgesprek +

+

A ER OP

RA

OPE

INTERNATIONAAL SYMPOSIUM: JODENDOM EN DE OPERA

Naar aanleiding van de opvoering van Halévy’s La Juive organiseert Opera Vlaanderen in samen­werking met de Europäische MusiktheaterAkademie van Wenen en het Joods Instituut van de Universiteit Antwerpen een internationaal symposium rond de werken van Joodse componisten, auteurs en artiesten en Joodse motieven in de opera. In het symposium staat de vraag centraal: hoe Joodse artiesten hun culturele achtergrond en erfgoed vertalen naar het uni­versum van de opera. Zowel vanuit een historisch als een hedendaags perspectief wordt onderzocht hoe het Jodendom of de figuur van de Jood wordt opgevoerd. Er zijn lezingen en bijdragen zowel van regisseurs, componisten en inten­ danten, als van inter­natio­ naal gerenommeerde specialisten uit de academische wereld.

COMPONISTEN IN GESPREK Over muziektheater in de woestijn van de werkelijkheid Hoe staat het met het hedendaagse muziektheater? Welke rol speelt het nog in een cultureel landschap waar ‘besparingen’ een modewoord is? Hoeveel kans maakt een componist om zijn werk opgevoerd te zien? En hoe is de verhouding tot het grote, klassieke repertoire? Het zijn vragen die hedendaagse compo­ nisten zeker bezig houden. Ze vormen dan ook de kern van het panelgesprek waarvoor we Annelies Van Parys, Dominique Pauwels, Serge Verstockt en Andrea Molino uitnodigden. Elk afzonderlijk legden deze componisten reeds een boeiend traject af in het muziektheater. We praten met hen over hun nieuwste creaties voor OPERA XXI en over de ontwikkeling van het genre. Musicoloog Maarten Beirens leidt het gesprek in goede banen. Een onmisbare leidraad voor het festival! OPERA ANTWERPEN vr 15 mei 16:00u tot 18:00u

Het symposium vindt plaats van dinsdagavond 14 april tot en met donderdag 16 april in de Opera van Gent en Antwerpen en in de Universiteit Antwerpen.

137

PLUS


RONDOM opera +

RA

OPE

OP

Rondom Elektra Voor Elektra gingen componist Richard Strauss en auteur Hugo von Hofmannsthal voor het eerst samen aan de schrijftafel zitten. Wat bracht twee zo verschillende persoonlijkheden samen en zorgde ervoor dat ze één van de meest mythische componistlibrettist-teams uit de 20ste eeuw werden? De bewerking van Sophocles’ Elektra door Hofmannsthal is een sterk staaltje hertaling van een antieke tragedie naar een ‘moderne’ theatertekst. Met Elektra introduceert Richard Strauss het begrip: ‘opera als modern psycho­ logisch drama’. Hij componeert hiervoor een nieuw orkestklankbeeld waardoor de psychologische ondertoon op de voorgrond treedt. In een eerste deel buigt professor Filip Geerardyn (UGent) zich over het zogenaamde ‘Elektracomplex’ en hysterie tijdens het finde-siècle in Wenen. Hij staat stil bij de verschillende etappes van Freuds parcours, bij de aard van hysterische aan­doeningen en bij de psychische mechanismen die daarbij werkzaam zijn. Hij probeert ook de vraag te beantwoorden of, en zo ja, welke aspecten van de PLUS

hysterie treffend worden weergegeven in de opera van Richard Strauss. Daarna zoomt dramaturge Anne-Mie Lobbestael in op dit veeleisend muziekstuk dat - dixit Ernst Krause ‘davert, schalt, raast, dartelt en zwoegt’ en op de ontstaansgeschiedenis van deze opera. Ze gaat ook specifiek in op de Opera Vlaanderenproductie in een regie van David Bösch. i.s.m. Amarant

rondom elektra deSingel Antwerpen ma 1 sep 10:00u - 16:30u Zebrastraat Gent ma 8 sep 10:00u - 16:30u

KAARTEN via Amarant www.amarant.be

RONDOM REGIE IN DE OPERA In de opera is er geen discussie heftiger dan die over het werk en de positie van de regisseur. Vaak wordt hij door een deel van het publiek verguisd, en door een ander deel op handen gedragen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze menen dat het werk van de regisseur het begin van het einde van opera inluidt, voor anderen zijn het dan weer net de regisseurs die de toekomst van de opera garanderen. Een controverse die blijft weerkeren in publieks­ reacties, in de pers, in brieven van toeschouwers en in het publieke debat. Met deze nieuwe cursus wil Opera Vlaanderen deze discussie en de thema’s die ermee samenhangen, in het juiste perspectief plaatsen. Hoe heeft de regisseur in de opera zijn plaats verworven? Wat betekent dat voor een regisseur: een opera op scène brengen? Welke plaats krijgt de scenische interpretatie in de operageschiedenis, en welke verschillen in regiestijlen kwamen aan bod in het heden en verleden? Deze cursus wordt gegeven door de dramaturgen van Opera Vlaanderen. Zij 138

ERA +


RONDOM opera A+

OPER

belichten in vier lessen de opkomst, triomf en controverse rond de operaregisseur en schetsen een beeld van de tendensen in de hedendaagse operaregie. i.s.m. Amarant

REGIE IN DE OPERA deSingel ANTWERPEN 4 maandagnamiddagen ma 17 nov, ma 24 nov, ma 1 dec, ma 8 dec 14:00u tot 16:30u Zebrastraat GENT 4 maandagavonden ma 17 nov, ma 24 nov, ma 1 dec, ma 8 dec 19:00u tot 21:30u

KAARTEN via Amarant www.amarant.be

RONDOM Akhnaten Bij de creatie van Akhnaten werkte componist Philip Glass samen met de Egyptoloog Shalom Goldman, die het libretto samenstelde uit oude teksten uit de periode van de legendarische farao. Reden te over om niet alleen in te zoomen op Glass’ muziek maar ook op de figuur Akhnaten en zijn rol in de cultuurgeschiedenis. Maar liefst vier docenten werken met u ‘rondom’ Akhnaten. Egyptoloog Peter De Smet situeert Akhnaten in zijn tijd en leest met u de historische teksten. Eveline Heylen maakt u vertrouwd met de artistieke persoonlijkheid en typische stijl van de Amerikaanse componist Philip Glass. David Vergauwen bespreekt de opera zelf aan de hand van fragmenten en schetst het kader van de postmoderne opera. Dramaturg Piet De Volder bekijkt Akhnaten dramaturgisch en neemt de nieuwe productie van de Vlaamse Opera, in een regie van Nigel Lowery, onder de loep.

RONDOM AKHNATEN deSingel ANTWERPEN ma 12, ma 19, ma 26 jan, ma 2 feb 10:00u tot 12:30u Zebrastraat GENT ma 12, ma 19, ma 26 jan, ma 2 feb 19:00u tot 21:30u

KAARTEN via Amarant www.amarant.be

i.s.m. Amarant

139

PLUS


voorspel & film OP

+

ER

Voorspel

A+

Samen met een dramaturg en de pianist-repetitor van dienst maken we een korte muzikale trip door de opera. Zij nodigen u uit om rond de piano te komen zitten en maken u op een heldere manier deelgenoot van de partituur. Een unieke manier om u vertrouwd te maken met het werk en voor te bereiden op de voorstelling. Combineer Voorspel met de reguliere inleiding op een operavoorstelling en de productie heeft geen enkel geheim meer voor u. Onze dramaturgen delen hun begeestering voor de opera en geven u inzicht in de achtergronden en regieaanpak. Dat hoeft niet per se op de dag te zijn dat u de voorstelling bijwoont.

Opera & Film

VOORSPEL Opera Antwerpen Elektra zo 14 sep 12:00u tot 13:00u Khovansjtsjina zo 2 nov 12:00u tot 13:00u Così fan tutte zo 28 dec 12:00u tot 13:00u Don Giovanni zo 29 mrt 12:00u tot 13:00u Opera Gent Elektra zo 28 sep 12:00u tot 13:00u Così fan tutte zo 11 jan 12:00u tot 13:00u Le Nozze di Figaro (o.v.) zo 28 jun 12:00u tot 13:00u KAARTEN € 7 (exclusief broodje/drankje) Na elk Voorspel kan u aan de bar terecht voor een broodje en drankje.

Opera en film zorgen voor interessante kruisbestui­ vingen, nieuwe invals­hoeken en stevige confrontaties. Opera Vlaanderen en Cinema Zuid stellen u ook dit seizoen een filmselectie voor die nieuwe deuren opent naar de operaproducties die u op de planken van Opera Vlaanderen zal te zien krijgen. Vanaf dit seizoen kan u voor elke film­voorstelling ook een GRATIS Inleiding meepikken. De exacte titels ontdekt u in ons magazine.

opera & film Rond Elektra za 13 sep 20:30u Inleiding: 20:15u Rond Khovansjtsjina za 15 nov 20:30u Inleiding: 20:15u Rond Akhnaten za 14 feb 20:30u Inleiding: 20:15u Rond Don Giovanni za 28 mrt 20:30u Inleiding: 20:15u Rond La Juive za 25 apr 20:30u Inleiding: 20:15u KAARTEN www.cinemazuid.be

PLUS

OP

140

A ER


Opera vlaanderen & desingel eEn gemeenschappelijk abonnement concerten en opera +

A

O

R PE

A+

R GRACE VERSUS DRAMA OPE Deze concerten vormen in Festival Strings Lucerne

MOZART REQUIEM Cappella Amsterdam & Amsterdam Sinfonietta

Al 223 jaar weet Mozarts Requiem bij menig luisteraar een gevoelige snaar te raken. Telkens weer opnieuw grijpt de muziek van bij de eerste noot naar de keel. Mozart stierf voor hij zijn verpletterende dodenmis kon voltooien. Deze ironische wending van het lot gaf meteen het startschot voor heel wat wilde speculaties, die de ware toedracht van Mozarts levenseinde hebben verbannen naar een web van historische verdichting en mythevorming. Hoewel onderzoek die mythes tegenspreekt, blijft het Requiem – terecht – tot onze verbeelding spreken. Als laatste getuige van Mozarts genie, maakt de sublieme dodenmis ons pijnlijk bewust van alle meesterwerken die Mozart nooit heeft kunnen schrijven. Wat als…? Daniel Reuss dirigeert Amsterdam Sinfonietta en de Capella Amsterdam en o.a. Carolyn Sampson en Anna Stephany zijn de uitgelezen solisten.

De Catalaanse sopraan Nuria Rial is de ster van deze concertavond met als ronkende titel ‘Grace versus Drama’. Zij schittert in een gracieuze concert-aria van Haydn, een dramatische opera-aria van Gluck en een prachtige aria van Boccherini, die bewijst dat hij een miskend componist is. Genieten is het trefwoord! Tussen de aria’s door pakt dit schitterende kamerorkest van Luzern onder leiding van Enrico Onofri uit met hun vertolking van de muziek van Joseph Martin Kraus en Mozart. Als klap op de vuurpijl krijgt u Haydns beroemde Afscheidssymfonie geserveerd, vol subtiele humor die de meester zo eigen was.

combinatie met Ein Deutsches Requiem en Don Giovanni het abonnement ‘Mozart/Haydn/Brahms’ zie p. 154 Losse kaarten voor deze concerten zijn alleen te koop via www.desingel.be of 03 248 28 28

deSingel Antwerpen za 7 feb 20:00u

deSingel Antwerpen wo 5 nov 20:00u

141

PLUS


opera vlaanderen & desingel een gemeenschappelijk abonnement theater en opera OP

+

OPERA Deze voorstellingen vormen, in combinatie met Akhnaten en La Juive het abonnement ‘(Muziek) theater deSingel en Opera Vlaanderen’, zie p. 154 Losse kaarten voor deze voorstellingen zijn alleen te koop via www.desingel.be of 03 248 28 28

GO DOWN, MOSES Romeo Castellucci / Socìetas Raffaello Sanzio

Voor deze productie baseert theatermaker Romeo Castellucci zich op het leven van de profeet Mozes. We volgen zijn wedervaren als vondeling, achtergelaten bij de Nijloever, tot zijn openbaring van God bij het brandend braambos, over de Tien Geboden op de berg Sinaï tot zijn terugkeer na de veertig dagen in de woestijn en de verering van het gouden kalf door zijn volk… Deze episodes zijn voor Romeo Castellucci gefundenes Fressen. De titel verwijst naar de beroemde gospel van de Amerikaanse slaven, die een profetische metafoor voor hun eigen exodusverhaal zagen in het relaas van het Joodse volk op de terugkeer van Babylonië en Egypte. Wellicht is dit een oproep tot reactie op de onzichtbare slavernij waarin we volgens de maker vandaag zijn terechtgekomen. deSingel Antwerpen vr 21 nov 20:00u

FRONT POLYPHONIE Luk Perceval / Thalia Theater Hamburg & NTGent Honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog toont regisseur Luk Perceval u een verscheurde wereld. Hij laat u beide kampen van het oorlogsfront zien: de Duitsers en de geallieerde Belgische, Franse en Britse troepen. Perceval maakte een semi-documentaire voorstelling die focust op de historische impact en de verschrikkingen van de eerste ‘geïndustrialiseerde’ oorlog. Hiervoor baseerde hij zich op de ontluisterende roman Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque, die als Duitse loopgravensoldaat aan het westerse front vocht. Aan de hand van brieven en andere archiefdocumenten beschrijft hij het onfor­ tuinlijke lot van de geallieerden en hun vijand aan de overzijde ‘Front Polyphonie’ wordt gedragen door een cast van Duitse en Vlaamse acteurs, waaronder Steven Van Watermeulen. deSingel Antwerpen vr 6 mrt 20:00u

PLUS

142

ER

A+


festival van vlaanderen Gent OP

+

A

R PE

O Odegand Opera + diverse locaties Gent za 13 sep 13:00u tot 23:00u meer info www.festivalgent.be

recital nikolai lugansky Opera gent do 18 sep 20:30u meer info www.festivalgent.be

ER

OdeGand

OdeGand is een muzikale ontdekkingstocht langs meer dan 60 concerten. Onnodig te zeggen dat iedereen zijn gading kan vinden. Wereldmuziek, klassieke muziek, jazz en alles wat daartussen ligt, vallen te beluisteren in de vele concertzalen en kerken, op binnenpleinen en wateren van Gent. Dit jaar werden nog meer locaties aan het parcours toegevoegd en werd het concertaanbod gevoelig uitgebreid. De concerten worden ook telkens op drie tijdstippen uitgevoerd, zodat u niets hoeft te missen. Laat u, wanneer de avond valt, onderdompelen in de magische sfeer van de prachtig verlichte Graslei en Korenlei. En geniet van het unieke slotspektakel met een indrukwekkend vuurwerk! Snel tickets bestellen is de boodschap, want deze opener van het Vlaamse cultuurseizoen wil u niet missen.

143

recital Nikolai Lugansky

A+

Pianist Nikolai Lugansky brengt telkens opnieuw verfrissende interpretaties. Hij heeft gevoel voor stijl en maakt elk werk tot een aaneenschakeling van verrassende subtiliteiten: kleur, dynamiek en ruimte en dit met gratie, bravoure en pikante lyriek. Lugansky wordt in één adem genoemd met de grote Russische meesterpianisten, een echte virtuoos. Hij opent met Prélude, Fugue et Variation van César Franck. Na de Vierde Pianosonate van Prokofiev krijgen we in het tweede deel de luisterrijke Preludes van Rachmaninov te horen: verfijnd, maar tegelijk ontembaar!

PLUS


PRAKTISCH

abonnementen steun uw opera & ballet! hoe kaarten kopen? kortingen zaalplannen handig om te weten arrangementen OUD EN NIEUW IN DE OPERA op hotel hoe geraakt u er? verhuur gebouwen vrienden van ballet vlaanderen OPERA VLAANDEREN take a seat english franรงais team kalender

145

abonnementen p. 146 steun uw opera & ballet! p. 166 hoe kaarten kopen? p. 168 kortingen p. 169 zaalplannen p. 170 handig om te weten p. 173 arrangementen p. 175 oud en nieuw in de opera p. 176 op hotel p. 177 hoe geraakt u er? p. 178 vrienden van BALLET VLAANDEREN p. 180 verhuur gebouwen p. 182 vrienden van OPERA VLAANDEREN p. 183 take a seat p. 181 english p. 186 franรงais p.187 team p. 189 kalender p. 205

PRAKTISCH

P R A K T I S C H


abonnementen Bent u een trouwe opera- en/ of balletfan en wil u steeds op de plaatsen van uw keuze kunnen rekenen, dan raden we u aan een abonnement op onze voorstellingen te nemen. Er zijn maar liefst 42 verschillende abonnementsformules beschikbaar: klein of groot, een reeks uitsluitend in het weekend, of net op weekdagen. Hoe dan ook bieden alle formules u uitzonderlijke voordelen. Voor u uw keuze maakt, geven we u nog een paar aandachtspunten mee:

Nieuwe abonnementsformules Vanaf dit seizoen biedt ook Ballet Vlaanderen een aantal abonnementsformules aan op vaste dagen. Ook zijn er, net als vorig seizoen, een aantal abonnementen met zowel opera- als ballet足 producties, voor de omni足 voren onder ons publiek. Voor de echte die hards is er zelfs de serie Kunsthuis Compleet die alle grote opera- en balletproducties combineert.

Niet alle operatitels worden in beide theaters opgevoerd De Mozart-Da Ponte cyclus wordt dit jaar volledig gebracht, maar Don Giovanni is wel alleen te zien in de Opera in Antwerpen en Le Nozze di Figaro alleen in de Opera in Gent.

PRAKTISCH

146


waarom een abonnement? U betaalt minder

10 VOORDELEN exclusief voor onze abonnees

U hoeft geen reservatie- of verzendkosten te betalen en geniet bij de meeste formules een korting op de standaardprijzen. Per abonnement loopt uw voordeel al gauw op tot € 50. Wie jonger is dan 30 krijgt standaard 30% reductie, onder de 26 loopt de korting zelfs op tot 70%.

U bent zeker van uw (vaste) plaats In heel wat abonnements­ formules bent u zeker van uw eigen plaats voor alle voorstellingen in de Opera in Antwerpen of Gent.

Omruilen is mogelijk Past een datum van een bepaalde voorstelling u niet? Dan kan u als abonnee twee keer per seizoen gratis uw kaarten omruilen voor een andere voorstelling van dezelfde productie. Ruilingen zijn uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen enkel met de originele kaarten en tot maximaal één week voor de voorstelling. Vanaf de derde omruiling betaalt u € 5 per ticket.

147

1. Een gratis cd met de hoogtepunten van het opera- en balletseizoen. 2. Een podiumhopper waarmee u korting krijgt bij onze collega’s: Vooruit, Handelsbeurs, Muziekcentrum De Bijloke en NTGent (Gent) en Toneelhuis, deFilharmonie en AMUZ (Antwerpen). 3. Een bon voor een gratis PLUS-activiteit (open repetitie ballet, voorspel, backstage etc). 4. Een gratis glaasje cava bij Brasserie Gustav (Antwerpen) of Cafe Theatre (Gent). 5. Een hotelovernachting tegen een extra voordelig tarief in Lindner Hotel & City Lounge (Antwerpen) of Sandton Grand Hotel Reylof (Gent). 6. Een ontdekkingsbon: opera-abonnees krijgen korting op een balletvoorstelling en omgekeerd. 7. Een kortingbon van boekhandel Paard van Troje (Gent) of De Groene Waterman (Antwerpen). 8. Een extra chocoladepresentje bij een aankoop bij chocolatier Neuhaus.

9. Een kortingbon van Papillon, de Dance Concept Store in Antwerpen. 10. Een kortingbon van A taste affair, handelaar in natuurlijke wijnen. 11. Vier keer per jaar ontvangt u gratis het gloednieuwe Kunsthuismagazine. Deze exclusieve voordelen worden u als abonnee aangeboden door Kunsthuis en onze partners. Sommige extraatjes ontvangt u meteen bij aankoop van uw abonnement, andere later in het seizoen. We zetten alle voordelen voor u telkens op een rijtje in het Kunsthuismagazine. Zo hoeft u niets te missen.

PRAKTISCH


een ABONNEMENT bestellen?

OPGELET! Opgelet: de periode waarin u uw abonnement kan hernieuwen is aanzienlijk korter geworden. Zorg dus dat u zeker op tijd bent om uw plaatsen te behouden.

8 mei tot 22 mei U kan uw huidige operaabonnement hernieuwen (zelfde plaats, zelfde abonnement) Als abonnee krijgt u begin mei de seizoensbrochure toegestuurd. Wanneer u het komende seizoen uw abonnement wil hernieuwen en uw plaats behouden, kan u dat snel en eenvoudig online regelen via www.operaballet.be/abonnementen. Schriftelijk kan uiteraard ook nog steeds, maar die verwerking duurt uiteraard iets langer. Reageert u niet voor 22 mei, dan komen uw plaatsen vrij voor verkoop.

8 mei tot 22 mei U kan aangeven dat u uw huidige opera-abonnement wil wijzigen (andere PRAKTISCH

plaats binnen dezelfde reeks of andere plaats in andere reeks). Wil u uw abonnement wijzigen, dan kan u dit tot 22 mei makkelijk en snel online aangeven via www.operaballet.be/abonnementen. Vermeld zeker of u uw oude plaatsen wil behouden in het geval dat de nieuwe plaatsen die u kiest niet beschikbaar zouden zijn. Toch liever op de oude manier? Dan kan u het formulier ook bij ons binnenbrengen. Aanvragen worden dan behandeld in volgorde van ontvangst.

26 mei tot 31mei Als u voor 22 mei aangaf te willen wijzigen kan u dat nu zelf doen U kan online uw nieuwe plaatsen kiezen of alsnog opnieuw uw oude plaatsen boeken. In deze periode worden ook de wijzigings足 formulieren verwerkt.

seizoen 2013-2014 een balletabonnement hadden voorrang bij het bestellen van een nieuw abonnement. Dat kan uiteraard het makkelijkst online.

vanaf 5 juni U kan een nieuw abonnement bestellen Vanaf 5 juni kan u online een nieuw abonnement bestellen en meteen betalen. U kiest zelf uw plaats. Vanaf die dag kan u ook telefonisch of ter plaatse terecht in het bespreekbureau. Voorrang voor Vrienden van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen (voorwaarde is dat u al lid was op 15 april 2014). U kan uw wijziging online al doorvoeren vanaf 24 mei en online een nieuw abonnement bestellen vanaf 3 juni. Als u schriftelijk uw wijziging wil doorgeven, moet uw formulier ons bereiken voor 22 mei.

vanaf 1 juni SPECIALE ACTIE

Balletabonnees van het seizoen 2013-2014 Omdat het abonnementensysteem voor het ballet grondig wijzigt in vergelijking met de vorige jaren, krijgen mensen die in het lopende

De eerste 400 nieuwe abonnees, krijgen boven足 dien een gratis proef足 abonnement van Knack (2 maanden) cadeau! 148


ABONNEMENTEN opera ANTWERPEN GROte abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

EERSTE PREMIERES ANTWERPEN + GENT alle 7 operapremières

PREMIERES 6 operapremières + 1 concert

PREMIERES JONGEREN GROOT 6 operapremières + 1 wereldpremière uit het Opera XXI-festival, alleen voor wie 26 of jonger is

Elektra OA vr 12 sep 20:00u Khovansjtsjina OA vr 31 okt 19:00u Così fan tutte OA zo 14 dec 19:30u Akhnaten OA vr 13 feb 20:00u Don Giovanni OA di 17 mrt 19:30u La Juive OG di 14 apr 19:30u Le Nozze di Figaro OG di 16 jun 19:30u

Elektra OA vr 12 sep 20:00u Khovansjtsjina OA vr 31 okt 19:00u Così fan tutte OA zo 14 dec 19:30u Mahler / Strauss DS di 27 jan 20:00u Akhnaten OA vr 13 feb 20:00u Don Giovanni OA di 17 mrt 19:30u La Juive OA wo 29 apr 19:30u

Elektra OA vr 12 sep 20:00u KhovansjtsjinaOA vr 31 okt 19:00u Così fan tutte OA zo 14 dec 19:30u Akhnaten OA vr 13 feb 20:00u Don Giovanni OA di 17 mrt 19:30u La Juive OA wo 29 apr 19:30u Private view OA wo 13 mei 20:00u

reg

30 of <30

reg

30 of <30

26 of <26

cat1.

697

488

cat1.

637

488

cat3.

205

cat2.

629

440

cat2.

579

407

cat4.

173

cat3.

562

393

cat3.

508

356

cat5.

149

cat4.

427

299

cat4.

393

276

cat6.

134

cat5.

358

250

cat5.

324

227

cat7.

128

cat6.

289

202

cat6.

265

186

cat8.

87

cat7.

233

163

cat7.

208

145

cat9.

55

cat8.

150

105

cat8.

137

96

cat9.

88

63

cat9.

84

60

149

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN opera antwerpen GROte abonnementen MATINEES 6 operavoorstellingen op zondagmiddag

WEEKENDMIX 6 operavoorstellingen + 1 concert

WEEKMIX 1 5 operavoorstellingen + 1 concert

ElektraOA zo 14 sep 15:00u Khovansjtsjina OA zo 02 nov 15:00u Così fan tutte OA zo 28 dec 15:00u Akhnaten OA zo 15 feb 15:00u Don Giovanni OA zo 29 mrt 15:00u La Juive OA zo 03 mei 15:00u

Elektra OA vr 19 sep 20:00u Khovansjtsjina OA za 08 nov 19:00u Così fan tutte OA za 20 dec 19:30u Akhnaten OA za 21 feb 20:00u Don Giovanni OA za 21 mrt 19:30u La Juive OA za 02 mei 19:30u Ein Deutsches Requiem DS za 27 jun 20:00u

Khovansjtsjina OA di 04 nov 19:00u Così fan tutte OA di 23 dec 19:30u Mahler / Strauss DS di 27 jan 20:00u Akhnaten OA di 17 feb 20:00u Don Giovanni OA di 24 mrt 19:30u La Juive OA wo 06 mei 19:30u

reg

30 of <30

reg

30 of <30

reg

30 of <30

cat1.

530

391

cat1.

571

421

cat1.

472

348

cat2.

487

360

cat2.

527

389

cat2.

434

320

cat3.

440

325

cat3.

466

344

cat3.

382

282

cat4.

361

265

cat4.

387

284

cat4.

315

232

cat5.

303

223

cat5.

320

235

cat5.

259

190

cat6.

249

182

cat6.

265

194

cat6.

212

156

cat7.

201

151

cat7.

208

155

cat7.

164

121

cat8.

136

99

cat8.

143

104

cat8.

109

80

cat9.

83

63

cat9.

90

68

cat9.

66

50

PRAKTISCH

150

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA antwerpen GROte abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

WEEKMIX 2 5 operavoorstellingen

Elektra OA di 16 sep 20:00u Khovansjtsjina OA vr 07 nov 19:00u CosĂŹ fan tutte OA vr 26 dec 19:30u Akhnaten OA do 19 feb 20:00u Don Giovanni OA do 02 apr 19:30u

reg

30 of <30

cat1.

429

316

cat2.

391

288

cat3.

353

261

cat4.

286

211

cat5.

240

176

cat6.

193

142

cat7.

154

114

cat8.

99

73

cat9.

56

43 151

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN OPERA antwerpen KLEINE abonnementen KLASSIEKERS ANTWERPEN 3 operavoorstellingen

MOZART – DA PONTE CYCLUS de 3 Mozartopera’s

ONMACHT 4 operavoorstellingen

Così fan tutte OA di 16 dec 19:30u Don Giovanni OA do 26 mrt 19:30u La Juive OA di 05 mei 19:30u

Così fan tutte OA di 16 dec 19:30u Don Giovanni OA do 26 mrt 19:30u Le Nozze di Figaro OG do 18 jun 19:30u

Elektra OA do 18 sep 20:00u Khovansjtsjina OA wo 05 nov 19:00u Akhnaten OA zo 22 feb 20:00u La Juive OA do 30 apr 19:30u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30

reg

30 of <30 26 of <26

cat1.

276

193

cat1.

274

195

cat 1.

342

251

cat2.

252

177

cat2.

251

180

cat 2.

310

227

cat3.

228

160

92

cat3.

227

162

cat 3.

279

207

cat4.

186

130

74

cat4.

186

132

cat 4.

226

167

95

cat5.

156

109

71

cat5.

156

111

cat 5.

191

139

91

119

cat6.

126

88

64

cat6.

127

90

cat 6.

152

112

80

cat7.

102

72

61

cat7.

103

75

cat 7.

120

88

76

cat8.

66

46

40

cat8.

68

48

cat 8.

77

57

49

cat9.

39

28

23

cat9.

41

30

cat 9.

42

33

29

PRAKTISCH

152

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA ANTWERPEN kleine abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

OP ONTDEKKING 1 3 operavoorstellingen + 1 concert

OP ONTDEKKING 2 3 operavoorstellingen + 1 wereldpremière uit het Opera XXI-festival

PREMIERES JONGEREN 1 3 operapremières + 1 wereldpremière uit het Opera XXI-festival, alleen voor wie 26 of jonger is

Elektra OA do 18 sep 20:00u Così fan tutte OA do 18 dec 19:30u Nieuwjaarsconcert OA di 06 jan 20:00u La Juive OA do 30 apr 19:30u

Khovansjtsjina OA wo 05 nov 19:00u Akhnaten OA zo 22 feb 20:00u Don Giovanni OA do 19 mrt 19:30u Private view OA vr 15 mei 20:00u

Elektra OA vr 12 sep 20:00u Così fan tutte OA zo 14 dec 19:30u Akhnaten OA vr 13 feb 20:00u Private view OA wo 13 mei 20:00u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

26 of <26

cat 1.

303

223

cat 1.

285

210

cat3.

108

cat 2.

280

206

cat 2.

262

193

cat4.

91

cat 3.

242

179

103

cat 3.

239

177

104

cat5.

79

cat 4.

203

149

85

cat 4.

199

147

95

cat6.

72

cat 5.

165

121

80

cat 5.

172

126

91

cat7.

69

cat 6.

136

100

72

cat 6.

144

106

76

cat8.

49

cat 7.

103

76

65

cat 7.

120

89

73

cat9.

33

cat 8.

70

51

44

cat 8.

80

59

51

cat 9.

43

33

28

cat 9.

49

38

32

153

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN OPERA ANTWERPEN kleine abonnementen (muziek)theater opera vlaanderen & desingel 2 operavoorstellingen + 2 muziektheaterproducties in deSingel

MOZART / HAYDN /BRAHMS 1 operavoorstelling + 3 concerten

Khovansjtsjina OA vr 31 okt 19:00u Don Giovanni OA di 17 mrt 19:30u La Juive OA wo 29 apr 19:30u

Go down, Moses / Castellucci DS vr 21 nov 20:00u Akhnaten OA zo 22 feb 20:00u Front Polyphonie / Perceval DA vr 06 mrt 20:00u La Juive OA do 30 apr 19:30u

Mozart Requiem DS wo 05 nov 20:00u Grace vs drama DS za 07 feb 20:00u Don Giovanni OA do 19 mrt 19:30u Ein Deutsches Requiem DS za 27 jun 20:00u

26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

cat3.

97

cat 2.

196

149

cat 2.

181

144

cat4.

82

cat 5.

137

105

cat 5.

118

91

cat5.

70

cat 8.

82

65

cat 8.

70

55

cat6.

62

cat7.

59

cat8.

38

cat9.

22

PREMIERES JONGEREN 2 3 operapremières, alleen voor wie 26 of jonger is

PRAKTISCH

154

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA ANTWERPEN kleine abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

PUUR MUZIEK 3 concerten

Nieuwjaarsconcert OA di 06 jan 20:00u Mahler / Strauss DS di 27 jan 20:00u Ein Deutsches Requiem DS za 27 jun 20:00u

reg

30 of <30 26 of <26

cat 1.

123

96

54

cat 2.

81

63

36

cat 3.

54

42

30

cat 4.

27

21

18

155

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN BALLET ANTWERPEN abonnementen PREMIERES BALLET 5 balletpremières

ZATERDAGMIX BALLET 4 balletvoorstellingen

VRIJDAGMIX BALLET 4 balletvoorstellingen

Onegin OA za 22 nov 20:00u Choreolab EA za 06 dec 20:00u Don Quichot STA za 31 jan 19:30u Flanders Fields OA za 06 jun 19:30u

Onegin OA zo 16 nov 15:00u Choreolab EA do 04 dec 20:00u Don Quichot STA zo 25 jan 15:00u Tanz Luzerner Theater EA vr 10 apr 20:00u Flanders Fields OA vr 29 mei 19:30u

Onegin OA vr 21 nov 20:00u Choreolab EA vr 05 dec 20:00u Don Quichot STA vr 30 jan 19:30u Flanders Fields OA vr 05 jun 19:30u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

cat 1.

201

156

111

cat 1.

168

131

94

cat 1.

174

137

97

cat 2.

176

137

97

cat 2.

143

112

80

cat 2.

150

118

84

cat 3.

145

112

80

cat 3.

111

87

62

cat 3.

119

93

67

cat 4.

130

99

72

cat 4.

95

74

53

cat 4.

103

80

58

cat 5.

115

89

66

cat 5.

82

64

46

cat 5.

89

70

50

cat 6.

99

76

55

cat 6.

64

51

36

cat 6.

72

57

41

PRAKTISCH

156

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN BALLET ANTWERPEN abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

MIX BALLET 4 balletvoorstellingen

MATINEES BALLET 5 balletvoorstellingen

BALLET EN HEDENDAAGSE DANS DESINGEL 2 balletvoorstellingen en 2 dansvoorstellingen in deSingel

Onegin OA zo 23 nov 15:00u Choreolab EA zo 14 dec 15:00u Don Quichot STA zo 01 feb 15:00u Tanz Luzerner Theater EA zo 12 apr 15:00u Flanders Fields OA zo 31 mei 15:00u

Onegin OA do 20 nov 20:00u Choreolab EA do 11 dec 20:00u Don Quichot STA do 29 jan 19:30u Flanders Fields OA zo 07 jun 15:00u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30

cat 1.

203

158

112

cat 1.

170

133

95

cat 2.

129

105

cat 2.

179

139

99

cat 2.

146

114

82

cat 4.

104

85

cat 3.

148

114

82

cat 3.

114

89

64

cat 5.

95

78

cat 4.

132

101

73

cat 4.

97

76

54

cat 5.

118

91

65

cat 5.

85

66

48

cat 6.

101

78

56

cat 6.

66

53

37

157

Onegin / Ballet Vlaanderen OA do 20 nov 20:00u Ein William Forsythe Ballettabend/ Semperoper Ballett DS za 28 feb 15:00u Spirit / GöteborgsOperans Danskompani DS do 07 mei 20:00u Flanders Fields / Ballet Vlaanderen OA vr 05 jun 19:30u

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN OPERA EN BALLET antwerpen KUNSTHUIS TOTAAL alle opera- en balletvoorstellingen op de grote scène in Antwerpen

OPERA + BALLET 2 opera- en 2 balletvoorstellingen

PREMIERES OPERA EN BALLET 2 opera- en 2 balletpremières

Elektra OA do 18 sep 20:00u Khovansjtsjina OA wo 05 nov 19:00u Onegin OA do 20 nov 20:00u Così fan tutte OA do 18 dec 19:30u Don Quichot STA di 27 jan 19:30u Akhnaten OA zo 22 feb 20:00u Don Giovanni OA do 19 mrt 19:30u La Juive OA do 30 apr 19:30u Flanders Fields OA za 06 jun 19:30u

Elektra OA vr 12 sep 20:00u Don Quichot STA zo 25 jan 15:00u La Juive OA wo 29 apr 19:30u Flanders Fields OA vr 29 mei 19:30u

Khovansjtsjina OA wo 5 nov 19:00u Onegin OA do 20 nov 20:00u Akhnaten OA zo 22 feb 20:00u Flanders Fields OA za 30 mei 19:30u

reg

30 of <30

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

cat 1.

712

500

cat 1.

292

220

cat 1.

263

198

cat 2.

637

447

cat 2.

258

194

cat 2.

232

174

cat 3.

555

390

cat 3.

216

162

100

cat 3.

201

151

94

cat 4.

470

330

cat 4.

178

134

84

cat 4.

174

131

82

cat 5.

393

275

cat 5.

149

111

76

cat 5.

147

110

79

cat 6.

334

234

cat 6.

129

97

70

cat 6.

128

97

69

cat 7.

271

190

cat 7.

103

78

62

cat 7.

104

78

63

cat 8.

200

141

cat 8.

81

62

48

cat 8.

83

63

50

cat 9.

128

92

cat 9.

53

42

33

cat 9.

54

43

33

PRAKTISCH

158

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA gENT grote abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

PREMIERES GENT 6 operapremières + 1 concert

EERSTE PREMIERES ANTWERPEN + GENT 7 operapremières

PREMIERES JONGEREN GENT GROOT 6 operapremières + een wereldpremière uit het Opera XXI-festival

Elektra OA vr 12 sep 20:00u Khovansjtsjina OA vr 31 okt 19:00u Così fan tutte OA zo 14 dec 19:30u Akhnaten OA vr 13 feb 20:00u Don Giovanni OA di 17 mrt 19:30u La Juive OG di 14 apr 19:30u Le Nozze di Figaro OG di 16 jun 19:30u

Elektra OG za 27 sep 20:00u Khovansjtsjina OG wo 26 nov 19:00u Così fan tutte OG vr 09 jan 19:30u Akhnaten OG wo 04 mrt 20:00u La Juive OG di 14 apr 19:30u Le Nozze di Figaro OG di 16 jun 19:30u Ein Deutsches Requiem BG do 25 jun 20:00u

Elektra OG za 27 sep 20:00u Khovansjtsjina OG wo 26 nov 19:00u Così fan tutte OG vr 09 jan 19:30u Akhnaten OG wo 04 mrt 20:00u La Juive OG di 14 apr 19:30u L'Autre Hiver OG do 21 mei 20:00u Le Nozze di Figaro OG di 16 jun 19:30u

reg

30 of <30

reg

30 of <30

26 of <26

cat 1.

697

488

cat 1.

639

448

cat 3.

205

cat 2.

629

440

cat 2.

581

407

cat 4.

173

cat 3.

562

393

cat 3.

509

356

cat 5.

149

cat 4.

427

299

cat 4.

394

276

cat 6.

134

cat 5.

358

250

cat 5.

325

227

cat 7.

128

cat 6.

289

202

cat 6.

266

186

cat 8.

87

cat 7.

233

163

cat 7.

208

145

cat 9.

55

cat 8.

150

105

cat 8.

137

96

cat 9.

88

63

cat 9.

87

60

159

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN OPERA gENT grote abonnementeN WEEKENDMIX 6 operavoorstellingen

OP ONTDEKKING 4 opera voorstellingen + 1 concert

WEEKMIX 6 operavoorstellingen

Elektra OG vr 03 okt 20:00u Khovansjtsjina OG za 29 nov 19:00u Così fan tutte OG za 17 jan 19:30u Akhnaten OG vr 06 mrt 20:00u La Juive OG za 18 apr 19:30u Le Nozze di Figaro OG zo 21 jun 19:30u

Elektra OG di 30 sep 20:00u Khovansjtsjina OG di 02 dec 19:00u Così fan tutte OG di 13 jan 19:30u Akhnaten OG di 10 mrt 20:00u La Juive OG di 21 apr 19:30u Le Nozze di Figaro OG di 30 jun 19:30u

Elektra OG wo 01 okt 20:00u Khovansjtsjina OG vr 28 nov 19:00u Così fan tutte OG do 15 jan 19:30u Le Nozze di Figaro OG do 18 jun 19:30u Ein Deutsches Requiem BG do 25 jun 20:00u

reg

30 of <30

reg

30 of <30

reg

30 of <30

cat 1.

525

387

cat 1.

515

379

cat 1.

391

288

cat 2.

481

355

cat 2.

469

345

cat 2.

361

266

cat 3.

435

321

cat 3.

423

313

cat 3.

315

233

cat 4.

355

261

cat 4.

343

253

cat 4.

263

193

cat 5.

298

219

cat 5.

288

211

cat 5.

215

158

cat 6.

243

178

cat 6.

231

170

cat 6.

177

130

cat 7.

196

146

cat 7.

184

136

cat 7.

136

101

cat 8.

130

95

cat 8.

118

87

cat 8.

92

67

cat 9.

78

59

cat 9.

66

51

cat 9.

56

43

PRAKTISCH

160

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA gENT grote abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

MATINEES 6 operavoorstellingen + 1 concert

Elektra OG zo 28 sep 15:00u Khovansjtsjina OG zo 30 nov 15:00u Così fan tutte OG zo 11 jan 15:00u Mahler / Strauss OG zo 25 jan 15:00u Akhnaten OG zo 08 mrt 15:00u La Juive OG zo 19 apr 15:00u Le Nozze di Figaro OG zo 28 jun 15:00u

reg

30 of <30

cat 1.

573

423

cat 2.

530

392

cat 3.

469

346

cat 4.

390

286

cat 5.

322

237

cat 6.

268

196

cat 7.

211

158

cat 8.

146

106

cat 9.

93

70 161

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN OPERA gENT kleine abonnementen KLASSIEKERS 3 operavoorstellingen

PREMIERES VOOR JONGEREN 1 3 operapremières +1 wereldpremière uit het Opera XXI-festival, alleen voor wie 26 of jonger is

ONMACHT 3 operavoorstellingen

Così fan tutte OG di 20 jan 19:30u La Juive OG do 16 apr 19:30u Le Nozze di Figaro OG di 23 jun 19:30u

Elektra OG wo 01 okt 20:00u Khovansjtsjina OG vr 28 nov 19:00u La Juive OG do 16 apr 19:30u

Elektra OG za 27 sep 20:00u Così fan tutte OG vr 09 jan 19:30u La Juive OG di 14 apr 19:30u L'Autre Hiver OG do 21 mei 20:00u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

26 of <26

cat 1.

276

193

cat 1.

258

189

cat 3.

111

cat 2.

252

177

cat 2.

234

171

cat 4.

92

cat 3.

228

160

83

cat 3.

210

156

81

cat 5.

80

cat 4.

186

130

74

cat 4.

171

126

72

cat 6.

72

cat 5.

156

109

71

cat 5.

144

105

69

cat 7.

69

cat 6.

126

88

64

cat 6.

114

84

60

cat 8.

48

cat 7.

102

72

61

cat 7.

90

66

57

cat 9.

32

cat 8.

66

46

40

cat 8.

57

42

36

cat 9.

39

28

23

cat 9.

30

24

21

PRAKTISCH

162

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA gENT kleine abonnementen

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

PUUR MUZIEK 3 concerten

PREMIERES VOOR JONGEREN 2 3 operapremières, alleen voor wie 26 of jonger is

Khovansjtsjina OG wo 26 nov 19:00u Akhnaten OG wo 04 mrt 20:00u Le Nozze di Figaro OG di 16 jun 19:30u

Nieuwjaarsconcert OG do 01 jan 15:00u Mahler / Strauss OG zo 25 jan 15:00u Ein Deutsches Requiem BG do 25 jun 20:00u

26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

cat 3.

94

cat 1.

127

99

56

cat 4.

81

cat 2.

90

70

40

cat 5.

69

cat 3.

63

49

35

cat 6.

62

cat 4.

32

25

21

cat 7.

59

cat 8.

39

cat 9.

23

163

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN BALLET gent PREMIERES BALLET 3 balletpremières

Onegin OG za 11 okt 20:00u Don Quichot OG za 07 feb 19:30u Flanders Fields OG za 09 mei 19:30u

MIX BALLET 3 balletvoorstellingen

MATINEES BALLET 3 balletvoorstellingen

Onegin OG vr 17 okt 20:00u Don Quichot OG za 14 feb 19:30u Flanders Fields OG za 16 mei 19:30u

Onegin OG zo 12 okt 15:00u Don Quichot OG zo 15 feb 15:00u Flanders Fields OG zo 10 mei 15:00u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30

26 of <26

cat 1.

156

123

87

cat 1.

156

123

87

cat 1.

154

121

86

cat 2.

132

104

74

cat 2.

132

104

74

cat 2.

130

102

73

cat 3.

101

79

57

cat 3.

101

79

57

cat 3.

99

77

56

cat 4.

85

66

48

cat 4.

85

66

48

cat 4.

82

64

46

cat 5.

71

56

40

cat 5.

71

56

40

cat 5.

69

54

39

cat 6.

54

43

31

cat 6.

54

43

31

cat 6.

51

41

29

PRAKTISCH

164

OA Opera Antwerpen OA Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent


ABONNEMENTEN OPERA eN ballet gent

OA Opera Antwerpen OG Opera Gent DS deSingel Antwerpen EA Eilandje Antwerpen STA Stadsschouwburg Antwerpen BG Bijloke Gent

OPERA + BALLET 2 opera- en 2 balletvoorstellingen

PREMIERES OPERA + BALLET 2 opera- en 2 balletpremières

Elektra OG wo 01 okt 20:00u Così fan tutte OG do 15 jan 19:30u Don Quichot OG vr 13 feb 19:30u Flanders Fields OG zo 17 mei 15:00u

Khovansjtsjina OG wo 26 nov 19:00u Così fan tutte OG vr 09 jan 19:30u Don Quichot OG za 07 feb 19:30u Flanders Fields OG za 09 mei 19:30u

reg

30 of <30 26 of <26

reg

30 of <30 26 of <26

cat 1.

307

224

cat 1.

276

208

cat 2.

272

198

cat 2.

246

185

cat 3.

230

166

103

cat 3.

207

156

97

cat 4.

190

138

93

cat 4.

181

136

91

cat 5.

158

115

83

cat 5.

150

113

81

cat 6.

138

101

73

cat 6.

131

99

71

cat 7.

113

83

66

cat 7.

107

81

65

cat 8

89

66

52

cat 8

85

64

51

cat 9.

60

46

35

cat 9.

55

44

33

165

PRAKTISCH


GA VOOR een ECHT merk! uw gift is onze zuurstof Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

Word een heuse gangmaker voor Opera en Ballet en help onze artiesten innovatief en kwalitatief te werken.

Steun Opera en Ballet Vlaanderen: BE38 3751 1172 3972 met vermelding 'GIFT'


hoe kaarten kopen? ONLINE VIA OPERABALLET.BE

START KAARTENVERKOOP vanaf za 23 aug - 11:00u Opera’s Elektra, Khovansjtsjina en Così fan tutte, alle balletten, OPERA XXI, concerten, explorer, PLUS vanaf za 29 nov - 11:00u Opera’s Akhnaten, Don Giovanni, La Juive en Le Nozze di Figaro

De snelste manier om de beste, nog beschikbare plaatsen te bestellen is via www.operaballet.be. Online bestellen is eenvoudig en volstrekt veilig. U kiest zelf uw plaats en betaalt met Mastercard, Visa, American Express of via Bancontact (gekoppeld aan thuis­ bankieren). De online kaartverkoop stopt drie uur vóór aanvang van de voorstelling. Daarna kan u bellen met ons bespreekbureau.

TELEFONISCH VIA 070 22 02 02 Via het telefoonnummer 070 22 02 02 kan u kaarten bestellen bij onze mede­ werkers van het bespreekbureau. Zij adviseren u met plezier over de voorstellingen en de beschikbare plaatsen in de zaal.

IN HET BESPREEKBUREAU Tot de dag van de voor­ stelling kan u terecht in het bespreekbureau. Komt u ter plekke langs? Dan betaalt u geen reservatie- of verzendkosten. Het bespreekbureau is een uur voor aanvang van elke voorstelling geopend om betaalde tickets voor de betreffende voorstelling nog te kunnen afhalen. Openingstijden: dinsdag tot zaterdag van 11:00u tot 18:00u Zomervakantie: Het bespreekbureau is gesloten van woensdag 9 juli tot en met donderdag 7 augustus. Van 1 t/m 8 juli en van 8 t/m 14 augustus zijn we van dinsdag tot zaterdag alleen open van 14:00u tot 18:00u.

BIJ INFOCULTUUR ANTWERPEN Losse kaarten zijn in Antwerpen ook te koop bij InfoCultuur, Grote Markt 13. Zie ook www.infocultuur.be Openingstijden: dinsdag tot zaterdag van 11:00u tot 17:45u

167

PRAKTISCH


hoe kaarten kopen? BETALINGEN Alle kaarten moeten op voorhand worden betaald. Dit kan per overschrijving (u krijgt een e-mailbevestiging met alle betaalgegevens), met uw kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express, Maestro), met bancontact, cash, met cadeaubonnen van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen, met Sport & Culture Pass (Sodexo), met Ticket Compliments® Sport & Culture (Eden Red) en met cultuurcheques van de Antwerpse hogescholen en universiteiten. Online kan u enkel met kredietkaart of bancontact betalen.

EEN cadeaubon: HET IDEALE GESCHENK

OPGELET! Bestelde kaarten worden nooit terugbetaald, tenzij in het geval van annulering van de voorstelling.

Met een cadeaubon van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen scoort u altijd. U bepaalt zelf de waarde en de gelukkige krijgt twee jaar lang de tijd om de bon te gebruiken. Bestel de bon online op onze website of in het bespreekbureau. Geschenkbonnen kunnen ook online worden ingewisseld.

Betalen per overschrijving kan tot max. 14 dagen voor de voorstelling. Wij verwachten uw betaling binnen de 10 dagen na uw bestelling (met vermelding van uw klantnummer), zoniet wordt uw reservering automatisch geannuleerd. REKENINGNUMMER GENT 363-0305864-63 (IBAN BE40 3630 3058 6463 / BIC BBRUBEBB) REKENINGNUMMER ANTWERPEN 363-0305877-76 (IBAN BE91 3630 3058 7776 / BIC BBRUBEBB)

PRAKTISCH

168


kortingen KORTING VOOR GROEPEN & SCHOLEN (School)groepen vanaf 15 personen krijgen voorrang bij het bestellen: zij kunnen al terecht aan het bespreekbureau voor alle voorstellingen vanaf vrijdag 16 augustus. Bovendien genieten ze volgende kortingen: • groepen van 16 tot 40 personen: 10% - 1 gratis begeleider • groepen van 41 tot 80 personen: 15% - 1 gratis begeleider • 81 of meer personen: 20% -1 gratis begeleider Bestellen kan telefonisch via 03 224 82 52, via e-mail op groepen@operaballet.be of per brief, gericht aan Marianne Boterdaele.

KORTING VOOR JONGEREN Wie jonger is dan 26 krijgt van ons een extra duwtje in de rug en hoeft niets te missen. We leggen voor jongeren de lat voor opera en ballet budgettair heel laag.

operavoorstellingen. 3. Voor balletvoorstellingen geldt een standaard­ korting van 50% voor iedereen die 26 of jonger is. 4. LAST-MINUTE: op de dag van de voorstelling worden de vrije plaatsen voor opera’s en concerten verkocht tegen €10 aan al wie jonger is dan 26 jaar. Vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling en alleen op vertoon van je identiteitskaart. Graag zo gepast mogelijk betalen. Check enkele uren vooraf online of er nog kaarten beschikbaar zijn. 5. Met een cultuurcheque van de Antwerpse hogescholen en universiteiten kan je helemaal voor een prikje naar een opera­ voorstelling, ballet of concert. Ze gelden voor plaatsen vanaf categorie 4 en ze moeten vooraf worden ingewisseld aan het bespreekbureau, niet online.

parterre voor opera- en balletvoorstellingen. De korting geldt alleen bij voorlegging van een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor mensen met een vermindering van het verdienvermogen tot één derde (-65 jaar) of met een vermindering van de zelfredzaamheid met 7 punten (+65 jaar). De korting geldt niet voor de begeleiders en ook nooit met terugwerkende kracht (u moet de korting dus vermelden bij bestelling). Deze korting is niet online beschikbaar.

MENSEN MET EEN HANDICAP

Ook Davidsfonds-leden krijgen soms kortingen op losse kaarten voor onze opera- en balletproducties. Deze kortingen worden aangekondigd in het ledenblad Omtrent.

1. Er zijn de supervoordelige abonnementen tegen jongerentarief (met kortingen tot 70%). 2. Houders van een BILLbundel krijgen een standaardkorting van 50% op 169

Rolstoelpatiënten genieten onder strikte voorwaarden van een korting van 50% op de speciale rolstoelplaatsen die voorzien zijn op de

NOG MEER KORTINGEN KnackClub-leden genieten een standaardkorting van 15% op losse kaarten (max. 2 per lidkaart) voor concerten en krijgen regelmatig ook kortingen op specifieke voorstellingen van opera- en balletproducties. U leest er meer over op de ledenpagina’s in Knack.

PRAKTISCH


CategoriE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

zaalplan antwerpen

PRAKTISCH

170


CategoriE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

luister

zaalplan Gent

171

PRAKTISCH


PRAKTISCH

38

42

3

4

5

44

42

40

38

38

6

34

32

30

28

26

172

18

20 18 16 14 20 18 16 14 20 18 16 14 20 18 16 14

R2 R4

28

26

24

22

20

18

16

14

10

8

6

6 6 6

18 16 14 12 10 18 16 14 12 10

12

6 8

10 8 10 8 10 8 10 8

8 8 8

4

4 4 4

8 8

2

2 2 2

6 6

6 6 6

10 4

1 4 4 6 6 6 6 8 6 6 6

4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4

4 4

8 6 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4

4 6

6 6 6 6 6

2 6 6 8 8 8 8 10 8 8 8

12 6

6 6 6 6

10 8 8 8 8 8

10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6

12 12 12 12

20 18 16 14 12 16 14 12 10 16 14 12 10 16 14 12 10 16 14 12 10 14 12 10

18 16 14 12 10 8 20 18 16 14 12 10

20 18 16 14 12 20 18 16 14 12 20 18 16 14 12 20 18 16 14 12 20 18 16 14 12

20

18 16 14 12 10 8 14 12 10

16 16 14 12 10 14 12 10

20

14 12 10 8 6 4 18 16 14 12 10 8 18 16 14 12 10 8 20 18 16 14 12 10 20 18 16 14 12 10 20 18 16 14 12 10 20 18 16 14 12 10 22 20 18 16 14 12 18 16 14 12 10 18 16 14 12 10 16 14 12 10

2

14 12 10 8 18 16 14 12 10 8 20 18 16 14 12 10 8 20 18 16 14 12 10 8 20 18 16 14 12 10 8

20

4

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 0 8 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

30 28 26 24 22 20 32 30 28 26 24 22

36 34 32 30 28 26 24 22 36 34 32 30 28 26 24 22 34 32 30 28 26 24 22 34 32 30 28 26 24 22 32 30 28 26 24 22

34 32 30 28 26 24 22 34 32 30 28 26 24 22 34 32 30 28 26 24 22

36

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 38 36 34 32 30 28 26 24 22

38

22

34 32 30 28 26 24 22 30 28 26 24 22 20 18 32 30 28 26 24 22 20 18 34 32 30 28 26 24 22 20 18 34 32 30 28 26 24 22 20 18 32 30 28 26 24 22 20 18 16 32 30 28 26 24 22 20 18 16

24

38 36 34 32 30 28 26 24 22 32 30 28 26 24 22 20 18 16 28 26 24 22 20 18

36

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16

46 44 42 40 42 40 38 36 34 40 38 36 34 32 30

34 32 30 28 26 24 22 20 36 34 32 30 28 26 24 22

44

36

42

46

2

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 38 36 34 32 30 28 26 24 22 38 36 34 32 30 28 26 24 22 40 38 36 34 32 30 28 26 24 36 34 32 30 28 26 24 22 20

1

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

48

CategoriE

2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

4 2 2 2 2 2 2

2 4

4 4 4 4

4 4 4

8 2 4

3 2 2 4 4 4 4 6 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

2 1 1 1 1 1 1

5 5 5

23

3 3

1 1

5 5

5 5

7 7

7 7

31

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

21 23 25 27 29 31 33 23 25 27 29 31 33 23 25 27 29 31 33 21 23 25 27 29 31

21 23 25 27 29 31 33 23 25 27 29 31 33 35 37 21 23 25 27 29 31 33 35 23 25 27 29 31 33 35

23 25 27 29 31 33 35 37 39 21 23 25 27 29 31 33 35 37 23 25 27 29 31 33 35

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

9 9

43

51

33

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 23 25 27 29 31 33 35 37 39 21 23 25 27 29 31 33 35

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

7 9 11 13 15 17 19 7 9 11 13 15 17 19 21 7 9 11 13 15 17 19 21 7 9 11 13 15 17 19

9 11 13 15 17 19 21 9 11 13 15 17 19 9 11 13 15 17 19 21

9 11 13 15 17 19 9 11 13 15 7 19 21 9 11 13 15 17 19

49

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

19 21 23 25 27 29 31 19 21 23 25 27 29 31 17 19 21 23 25 27 29 31 19 21 23 25 27 29 31 33 35 17 19 21 23 25 27 29 31 33 17 19 21 23 25 27 29 31 33 15 17 19 21 23 25 27 29 31

9 11 13 15 17 19 11 13 15 17 19 21 9 11 13 15 17 19

9 11 13 15 17 11 13 15 17 11 13 15 11 13 15 17 11 13 15 11 13 15 11 13 R1 R3

7

21

9 11 13 15 17 19 9 11 13 15 17 19 9 11 13 15 17 19

19

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

7 9 11 13 15 17 19 7 9 11 13 15 17 19 21 7 9 11 13 15 17 19 7 9 11 13 15 17 19 21

3 3

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5

7 7 7

7 7 7

5

7 9 13 15 17 11 13 15

9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13

5 11 9

7 7 9

7 7 7

7 7 7

3 9

7 9 9 9 9 9 9

1 1

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3

3 3

3

5 5 7

5 5 5

5 5 5

1 7

1 3 5 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

1

2

3 3 5

3 3 3

3 3 3

2 5

1 3 9 11 13 15 17 19 21 23 5 7 9 11 13 15 17 19 5 7 9 11 13 15 17 19 3 5 7 9 11 13 15 17 3 5 7 9 11 13 15 17 3 5 7 9 11 13 15 17 3 5 7 9 11 13 15 1 3 5 7 9 11 13 15 3 5 7 9 11 13 15 17 3 5 7 9 11 13 15 3 5 7 9 11 13

1 1 3

1 1 1

1 1 1

4 3

7 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1

2 2 1

2 2 2

2 2 2

6 1

5 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2

41

zaalplan stadsschouwburg


handig om te weten Zaalindeling

Rolstoelplaatsen

Op de pagina's hiervoor vindt u de zaalplannen van de Opera en de Stads­ schouwburg in Antwerpen en van de Opera in Gent. Voor de opera-gebouwen ziet u hier de zaalindeling in negen categorieën, die geldt voor operavoorstellingen. Voor concerten zijn er vier catego­rieën, bij balletvoorstellingen zijn dat er zes. Het bespreek­bureau informeert u hier graag over. De ticketprijs is altijd afhankelijk van de plaats in de zaal. Online kunt u het zicht vanop uw stoel raadplegen. Voor elk budget is er een plek in het Kunsthuis: de instapprijs is amper € 11 of de prijs van een filmkaartje.

Op de parterre is er plaats voor rolstoelgebruikers, mits we van uw komst weten. Daarom vragen we u om dit bij uw reservering kenbaar te maken (niet online). Ook horen we het graag als u bijzondere assistentie nodig heeft. In Gent gaat de lift tot op het niveau van het 1e balkon, waar de foyer en salons zich bevinden. In Antwerpen gaat de lift tot helemaal bovenaan. In beide gebouwen zijn aangepaste toiletten aanwezig. Blindengeleidehonden zijn welkom na verwit­­­ti­ging. Rolstoelgebruikers en mensen die zeer slecht te been zijn, kunnen niet op hoger gelegen balkons plaatsnemen.

Wachtlijst Mocht een voorstelling uitverkocht zijn, dan maken we een wachtlijst, zodat we u kunnen contacteren in het geval van annuleringen. U kunt ook altijd uw kans op tickets wagen door een uur voor aanvang van de voorstelling navraag te doen in het bespreekbureau.

Start en duur voorstelling De voorstellingen van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen starten stipt. Het aanvangsuur varieert regelmatig. Kijk dus steeds het tijdstip na dat op uw kaarten vermeld staat. U mag erop rekenen dat de avondvoorstellingen van onze opera- en balletproducties meestal rond 23u afgelopen zijn. Er is meestal minstens één pauze voorzien. Voor een 173

betere inschatting van de exacte timing kan u terecht op onze website of bij onze bespreekbureaus vanaf een paar dagen voor de première.

Nederlandse boventitels Alle opera’s worden in de originele taal gezongen. De Nederlandse vertaling is te volgen via de boven­ titeling. Die wordt boven en naast het toneel weer­ gegeven. De boventiteling is helaas niet vanop alle stoelen in de zaal even goed zichtbaar. Het bespreekbureau informeert u hier graag over, maar ook tijdens uw online bestelling kunt u een indruk krijgen van de zichtbaarheid vanaf een specifieke plek in de zaal. De tekst van het libretto is eveneens in de originele taal én in Nederlandse vertaling te lezen in het programmaboek dat voor en tijdens de voorstelling te koop wordt aangeboden in de inkomhal.

Vestiaire en huisregels Er zijn een aantal huisregels aan uw bezoek verbonden om zo ongestoord mogelijk te genieten van onze voorstellingen. Gebruik van de vestiaires is bij alle PRAKTISCH


handig om te weten voorstellingen van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen verplicht, maar wel gratis. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn en laatkomers kunnen de zaal pas betreden tijdens een geschikte onderbreking of na de pauze. Bovendien mag u na het verlaten van de zaal tijdens de voorstelling onder geen beding de zaal terug betreden. De andere huis足regels vindt u op www.operaballet.be/ huisregels

Foyer In de operagebouwen bevinden zich bars op verschillende niveaus. De centrale foyers zijn altijd een uur voor aanvang en een uur na afloop van een voorstelling open. In de bars zijn frisdranken, bier, wijnen, champagne en kleine snacks te verkrijgen. Tijdens opera- en balletvoorstellingen verkopen we ook lekkere broodjes om de honger te stillen.

PRAKTISCH

174


ARRANGEMENTEN Hapje vooraf ARRANGEMENTEN Wilt u van uw avondje opera of ballet helemaal een feest maken, bekijk dan volgende formules en randactiviteiten.

Een hapje eten voor u naar de voorstelling komt? Dat kan, u geniet zelfs van fijne aanbiedingen bij onze buren. In Antwerpen biedt Brasserie Gustav u een speciaal operamenu (voorgerecht en hoofdgerecht of hoofdgerecht en dessert naar keuze). In Gent biedt het Cafe Theatre een all-in menu, bestaande uit aperitief en hoofdgerecht, plus koffie en twee glazen huiswijn. Reserveren doet u rechtstreeks bij het restaurant minstens twee dagen op voorhand. € 35 operamenu Cafe Theatre info@cafetheatre.be € 25 operamenu Brasserie Gustav 03 225 55 28

Operaticket & Voorspel Gaat u liever met de nodige inhoudelijke en muzikale bagage naar de voorstelling? Boek dan bij uw operaticket ook meteen een kaartje voor Voorspel, voorafgaand aan één van de matineevoorstellingen. Aan de piano nemen we de partituur van de opera door en u krijgt een woordje uitleg bij het verhaal en de enscenering. Ook wanneer u niet naar de matinee gaat, maar naar een andere voorstelling, kan u toch reserveren voor dit Voorspel. Er zijn broodjes te koop voor de kleine honger. Zie p. 140

Operaticket & Backstage Wil u wel eens zien hoe het podium er van de andere kant uitziet? Kijk dan beslist bij welke voorstellingen een bezoek aan de backstage een optie is. Zie p. 125 KAARTEN €5

KAARTEN €7

175

Combi middagconcert & opera of ballet Op donderdag 18 september staat er in de Opera Antwerpen een concert met liederen van Richard Strauss, Gustav en Alma Mahler, Berg en Schönberg op de affiche (p. 102) en diezelfde avond een operavoorstelling van Elektra (p. 29). Op vrijdag 3 okt staat de combinatie van een middag­concert (p. 102) met Dmitri Jurowski met diezelfde voorstelling van Elektra gepland in Gent. Op donderdag 20 november kan u kiezen voor de combinatie van een intiem liedprogramma als middagconcert n.a.v. de herdenking van het uitbreken van de 'Groote Oorlog' (p. 103) met het onsterfelijke ballet Onegin (p. 76) in de opera in Antwerpen ‘s avonds. Op vrijdag 9 januari combineert u in Gent een middagconcert rond Berlijnse operette- en film­muziek (p. 103) met de première van Così fan tutte (p. 36) ‘s avonds. Op de vooravond van Valentijn, op 13 februari, kan u voor een uitdagende combinatie gaan: de minimalistische muziek van Glass op de middag (p. 104) en de grandeur van het ballet Don Quichot ‘s avonds, in de Gentse opera. (p. 82). PRAKTISCH


OUD EN NIEUW IN DE OPERA OUDEJAAR EN NIEUWJAAR IN OPERA VLAANDEREN Tradities zijn er om te koesteren. Dus zorgen we er nu al voor de zesde keer op rij voor dat u uw oudejaarsavond of nieuwjaarsdag in de opera helemaal compleet kan maken met een aantal extra feestelijke formules. We slaan daarvoor de handen in elkaar met onze partners Gustav en Café Impérial in Antwerpen en voor het eerst nu ook met Cafe Theatre in Gent.

Oudejaarsavond 31 dec Antwerpen / Così fan tutte

Nieuwjaarsdag 1 jan Gent Nieuwjaarsconcert feestelijke lunch in CafE Theatre

champagnediner in Brasserie Gustav voor aanvang van het concert • ontvangst met champagne en appetizers na afloop van de voorstelling • viergangendiner (keuze tussen vis, vlees of vegetarisch)

voor aanvang van het concert • ontvangst met aperitief en hapjes • feestelijke viergangenlunch (keuze tussen vis, vlees of vegetarisch) € 80 per persoon (incl. dranken)

€ 125 per persoon (incl. dranken tot middernacht)

U vindt alle menu’s in detail terug op onze website www.operaballet.be Inschrijven kan samen met de aankoop van uw kaartjes vanaf za 23 augustus.

diner in Café ImpÉrial in het Paleis op de Meir na afloop van de voorstelling • feestelijk vast driegangen­menu in het stijlvolle Café Impérial in het Paleis op de Meir op wandelafstand van de opera € 85 per persoon (incl. dranken tot middernacht) U kan zich ook inschrijven voor gratis vervoer per bus.

PRAKTISCH

176


OP HOTEL KUNSTHUIS DELUXE ARRANGEMENT ANTWERPEN/GENT

Maak van uw avondje opera of ballet meteen een minitrip en blijf na de voorstelling gezellig overnachten bij een van onze hotelpartners. U heeft de keuze uit diverse aantrekkelijke arrangemen­ ten. De hotels zijn stuk voor stuk centraal gelegen in Antwerpen of Gent op wandelafstand van de operagebouwen.

• Deluxe kamer + ontbijt • VIP-package in de kamer • Voucher voor gratis drankje in de bar van het hotel • Programmaboek van de voorstelling • Seizoens-cd van Opera & Ballet Vlaanderen • Toegangsticket voor een voorstelling in Kunsthuis met perfecte zichtbaarheid op de scène en de boventiteling • Glaasje champagne tijdens de pauze

In Antwerpen kan u in het viersterrenhotel Lindner Hotel & City Lounge verblijven, uitstekend gelegen in de buurt van het station Antwerpen-Centraal. Heeft u het liever iets eenvoudiger, dan is Hotel Elzenveld in hartje Antwerpen een prima alternatief. Het Sandton Grand Hotel Reylof is een stijlvol viersterrenhotel in Gent dat in 2013 van de toonaangevende reiswebsite Tripadvisor een Traveller’s Choice Award kreeg.

€ 179,50 p.p. excl. city tax (op basis van een tweepersoonskamer) voor operavoorstellingen € 150 p.p. excl. city tax (op basis van een tweepersoonskamer) voor balletvoorstellingen

KUNSTHUIS CHARME ARRANGEMENT ANTWERPEN • Tweepersoonskamer + ontbijt • Toegangsticket voor een voorstelling in Kunsthuis met goede zichtbaarheid op de scène en de boventiteling • Voucher voor een programmaboek van de voorstelling € 117,50 p.p. (op basis van een tweepersoonskamer voor operavoorstellingen) € 90 p.p. (op basis van een tweepersoonskamer voor balletvoorstellingen) Neem contact op met het hotel om te reserveren: Hotel Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen fo@elzenveld.be + 32 (0)3 202 77 70

Neem contact op met het hotel om te reserveren: Lindner Hotel & City Lounge, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen reservations.antwerpen@lindnerhotels.be +32 (0)3 227 77 00 Sandton Grand Hotel Reylof, Hoogstraat 36, 9000 Gent gent@sandton.eu + 32 (0)9 235 40 70

177

PRAKTISCH


HOE GERAAKT U ER? Opera Antwerpen Frankrijklei 3 2000 Antwerpen Opera Antwerpen ligt in het hartje van de stad, langs de leien, naast het busstation op de Franklin Rooseveltplaats en op wandelafstand van het Centraal Station. Trein station Antwerpen-Centraal Tram tramlijn 3/5/15, halte Opera tramlijn 2/6, halte Diamant onder het Centraal Station Auto parking Roosevelt, Franklin Rooseveltplaats 12. Uitrijden 24u/24u.

Opera Gent Schouwburgstraat 3 9000 Gent

Zonnestraat, Justitiepaleis of Savaanstraat tramlijn 21/22 vanaf P+R Gentbrugge of Gent Zuid, halte Kouter Auto P+R Gentbrugge en reis vervolgen met tram 21/22. Kouterparking, onder het plein. Open tot 2u, op vrijdag en zaterdag tot 4u. Parking Savaanstraat. Open 24u/24u, 7d/7d. Centerparking, Korte Meer 22b. Open tot 2u, op vrijdag en zaterdag tot 4u. Zondag gesloten.

OPGELET!

Kattendijkdok-Westkaai 16 2000 Antwerpen

Parkeren is niet altijd gemakkelijk in de directe omgeving van onze speelplekken en bovendien is de capaciteit van de parkings beperkt. Het openbaar vervoer nemen van aan de stadsrand is een minder stresserend alternatief. In de loop van het najaar 2014 beginnen bovendien de werken aan het Operaplein in Antwerpen, wat zeker voor extra verkeershinder zal zorgen. Hou de website www. operaplein.be in de gaten voor up-to-date informatie.

Theater â&#x20AC;&#x2122;t Eilandje ligt vlakbij het MAS in het noorden van de stad.

Op onze website www.operaballet.be kan je ook een gedetailleerde routebeschrijving berekenen naar alle locaties.

theater 't eilandje

Opera Gent ligt midden in het stadscentrum, aan de Kouter.

Trein Vanaf station AntwerpenCentraal met bus 17 naar de Rijnkaai, van daaruit nog 5 minuten te voet.

Trein station Gent-Sint-Pieters, bereikbaar via tram 1 of A1

Bus bus 17, halte Rijnkaai bus 1, halte Londenstraat

Tram tramlijn 1, halte Kouter of Korte Meer avondlijn A1, halte

Auto Parkeren is niet evident in de buurt van Theater â&#x20AC;&#x2122;t Eilandje, zeker wanneer er

PRAKTISCH

werken plaatsvinden, zoals nu. Daarom suggereren wij volgende betaalparking: Parking Godefriduskaai, Zeevaartstraat 11. Open 7d/7d, 24u/24u.

178


ANDERE LOCATIES IN ANTWERPEN en gent deSingel Desguinlei 25 2018 Antwerpen deSingel ligt aan de rand van de stad, vlakbij de grote invalswegen, langs de ring. Trein station Antwerpen-Centraal, bereikbaar via tram 2 en 6 station Antwerpen-Zuid, op 15 minuten wandelen Tram tramlijn 2/6, richting Hoboken/Olympiade, halte deSingel

Stadsschouwburg Antwerpen

Stedelijke Concertzaal De Bijloke

Theaterplein 1 2000 Antwerpen

Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent

De Stadsschouwburg ligt in het centrum van de stad, vlakbij winkelstraat Meir.

Trein station Gent-Sint-Pieters, bereikbaar via tram 1

Trein station Antwerpen-Centraal ligt op wandelafstand (10 minuten)

Tram tramlijn 1, halte Van Nassau足 straat of Verlorenkost tramlijn 4/24, halte Bijlokehof

Tram tramlijn 3/5/9/15, halte Opera tramlijn 2/6, halte Diamant onder station Antwerpen-Centraal

Auto grote, gratis parking langs de Desguinlei voorbij het kruispunt aan deSingel richting Zuid

Auto parking Theaterplein, open van 8u tot 1u (uitrijden 24u/24u)

Auto Parking Sint-Pietersplein ligt op wandelafstand. Uitrijden 24u/24u. Of parkeer in de buurt van De Bijloke.

Zebrastraat Zebrastraat 34 9000 Gent

Cinema Zuid

Bus bus 70/72/76/77, halte Leeuwstraat

Lakenstraat 4 2000 Antwerpen Tram tram 12, halte Bolivarplaats

Auto parking Okapi

Auto parking Justitiepaleis, Vlaamse Kaai 95. Uitrijden 24u/24u.

179

PRAKTISCH


vrienden van BALLET VLAANDEREN

Stap mee in het boeiende verhaal van het Ballet Vlaanderen. Wie ons verhaal kent, draagt ons een warm hart toe. Wij nodigen u uit om met ons een spreekwoordelijke pas de deux te dansen. Met uw bijdrage ondersteunt u niet alleen onze arabesken en pirouettes, maar geeft u onze hele werking een duwtje in de rug, zodat we u kunnen blijven trakteren op schitterende voorstellingen meer info www.operaballet.be.

Verschillende formules Vriend solo € 50, duo € 75 uw eigen lidkaart, een bezoek achter de schermen, mogelijkheid om 1 open repetitie bij te wonen, voorrang bij aankoop van kaarten en abonnementen Zilveren Vriend duo € 125 idem aan voordelen Vriend, mogelijkheid om 1 generale repetitie bij te wonen Gouden Vriend duo € 250 idem Zilveren Vriend, bijwonen van 2 generale repetities, exclusieve voorstelling van het seizoen 2014-2015 Diamanten Vriend duo € 500 idem Gouden Vriend, 1 zilveren kroontje per koppel t.w.v. € 250 (sterling zilver met diamant van 0,05 karaat, met serienummer en certificaat van de Hoge Raad voor Diamant, slechts 250 exemplaren beschikbaar)

PRAKTISCH

180


Take a seat

Ontdek onze business-seat formules vanaf â&#x201A;Ź130 Meer info en contact: Annelies Laureys 09 268 10 73 business@operaballet.be

Geef uw bedrijfsimago extra glans en nodig uw klanten, vrienden en relaties uit voor een uniek avondje opera of ballet. U kan zorgeloos de perfecte gastheer of -vrouw zijn, want binnen dit totaalpakket

neemt het team van Opera en Ballet Vlaanderen de volledige organisatie op zich.Benieuwd naar wat er zich achter de schermen afspeelt? We geven u en uw geno­digden graag een inkijk

in het productieproces van opera en dans, in de vorm van een rondleiding of een open repetitie, gevolgd door een drink. We werken graag samen met u iets uit op maat.


verhuur gebouwen Te huur Organiseer uw eigen event in een historisch kader. De operahuizen in Antwerpen en Gent met hun prachtige foyers zijn uitgelezen locaties voor privĂŠconcerten, galadiners, recepties, congressen,... Uw evenement kan opgeluisterd worden door ballet of het muzikaal ensemble van Kunsthuis. Ook de schouwburg op het Antwerpse Eilandje, uniek gelegen tussen het MAS en het Red Star Line Museum, is een prachtige locatie voor de organisatie van uw events. Meer info en contact: Inge Ann Vekeman 09 268 10 87 events@vlaamseopera.be

PRAKTISCH

182


vrienden van OPERA VLAANDEREN

U wordt lid door overschrij­ ving van de gekozen leden­­bijdrage op Vriendenrekening IBAN BE13 4111 1021 5139 BIC KREDBEBB met vermelding van ‘lidmaatschap + categorie + uw naam’. Of schrijf in via de website www.operaballet.be/vrienden en maak ons uw ledenbijdrage over. Wij nemen uw gegevens onmiddellijk op in onze distributielijsten zodat u geen enkele communicatie mist.

Geef de operamicrobe door! Omdat het toetreden van jonge mensen tot onze vereniging ons steeds enorm plezier doet, belonen we elke Jonge Vriend die één of meer nieuwe Jonge Vrienden aanbrengt met een gratis lidmaatschap voor het volgende seizoen!

Graag meer informatie? Neem contact op met Coördinator Laura Janssens via 0491 52 94 26 of vrienden@operaballet.be

word vriend van opera vlaanderen en ontdek de operawereld als het ware vanuit de coulissen! U wordt onze ambassadeur en deelt uw passie voor opera met een grote groep gelijkgezinden. Bovendien geniet u als Vriend van een resem exclusieve muzikale privileges: u heeft voorrang bij de aankoop van tickets en abonnementen en geniet gedurende het volledige speelseizoen van speciale voordelen, kortingen en exclusieve activiteiten in onze huizen te Antwerpen en Gent. U krijgt de kans om als allereerste onze producties te bewonderen tijdens de voorgenerale repetities en kent het programa voor het nieuwe seizoen reeds voordat pers en media op de hoogte gesteld worden. U zal merken: via een lidmaatschap bij de Vrienden gaan de deuren van de operawereld nog verder open! Bovendien steunt u Opera Vlaanderen met uw lidmaatschap bij Vrienden van Opera Vlaanderen en vergroot u uw betrokkenheid bij het operagebeuren.

183

PRAKTISCH


Jonge  Vriend

Vriend

Steunlid

Beschermlid

Vriendmecenas

€ 25 solo € 40 duo

€ 55 solo € 90 duo

€ 250

€ 500

€ 2.500

Voorrang bij abonnementsvernieuwing of kaartverkoop

x

x

x

x

x

Als eerste op de hoogte gesteld worden van het nieuwe seizoen, u in primeur gebracht door de intendant (begin mei)

x

x

x

x

x

Gebruik van afzonderlijke Vriendenvestiaire in Opera Gent

x

x

x

x

x

Bijwonen van voorgenerale repetities (zie voorwaarden)

2

2

3

onbeperkt

onbeperkt

Mogelijkheid tot het kosteloos omruilen van kaarten voor een andere opvoering binnen eenzelfde productie (tot één week vóór de voorstelling)

x

x

x

x

x

Mogelijkheid tot deelname aan dagtrips of uitzonderlijke operareizen

x

x

x

x

x

Uitnodigingen op exclusieve activiteiten

x

x

x

x

x

Ticketshop: kaartenaanbod in het buitenland

x

x

x

Bemiddeling bij het vastleggen van uw plaats of abonnement

x

x

x

Jaarlijks gratis seizoens-cd van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen (abonnees ontvangen een bon hiervoor)

x

x

x

x

x

Gratis programmaboekje per productie

x

x

Mogelijkheid tot het organiseren van productiediners bij u thuis in aanwezigheid van de cast, intendant, directie van Opera Vlaanderen en bestuursleden van de Vrienden

x

x

Seizoen 2014 – 2015 Deze editie vervangt alle vorige edities. De lidmaatschappen lopen volledig synchroon met het speelseizoen van Opera Vlaanderen VOORRANG

PERSOONLIJKE VOORRECHTEN

Gratis pauzedrink tijdens premièrevoorstellingen

x

Mogelijkheid tot inschakelen van het Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

x

INFORMATIE Driemaandelijkse Vrienden Nieuwsbrief gratis thuisbezorgd

x

x

x

x

x

Nieuwsflashes per e-mail

x

x

x

x

x

x

x

x

NAAMSVERMELDING In de Vrienden Nieuwsbrief, programmaboekjes en seizoensbrochure van Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen KORTINGEN Reductie op talloze activiteiten uit het PLUS-programma van Opera Vlaanderen: rondom, voorspel, Middagconcerten, …

x

x

x

x

x

Gratis: Backstage, rondleiding in Opera Antwerpen en Opera Gent

x

x

x

x

x

PRAKTISCH

184


vrienden van opera VLAANDEREN Raad Van Bestuur Voorzitter Ria Schellens Ondervoorzitter Pol Dewaele Bestuurders Joris Bulteel, Ingrid Ceusters-Luyten, Chris Claessens, Wouter De Geest, Philippe D’heygere, Maxime Hamers, Theo Peeters, Isabelle Santens, Philippe Thewissen, Peter Vandamme, Martine Van den Weghe, Stefaan Voet Coördinator Laura Janssens Vriend-Mecenassen seizoen 2013-2014 Pol en Chris Bamelis, Joris Brantegem, Jan en Nadien De Backer, Wouter De Geest, Pol Dewaele, Mignon Graafland, Jo Hageman en Edith Vermeiren, Ludo en Ria Schellens, Frans en Cocky Staals-van Cleef, Simonne Timmermans-De Rop, Peter Vandamme, Bernard Van Hool, Jan Vercammen en Chantal Willems; diverse anonieme Vriend-Mecenassen. Beschermleden seizoen 2013-2014 Frank en Rita Arts, Monika Barkholt, Jan en Cathérine Bossuyt-De Brouwere, Joris Bulteel en Olivier De Ridder, BVM Vastgoed, Ans Carels, Ingrid Ceusters-Luyten, Walter en Flavia Claes, Chris en Els Claessens-Maldoy, Albert en Annick Clerens-Van Overstraeten, Marc en Annie Corluy-De Smedt, CPM NV, Rudi en Viviane De Becker, Ria en Werner De Bondt-Verbergt, Jan en Martine De Clerck-Van den Weghe, Marie-Rosine De Dijn, Elisabeth De Meester, Hugo en Christine De Mey-Van Velthoven, Caroline De Pourcq, Myriam De WitteVersele, Marc Dhaenens en Jeanine Jacquemyn, Philippe en Sylvie D’heygere-Vercruysse, Alfons en Magda Dingemans, Martin Franck,

Mica Franck, Marc Franco en Rita Janssen, Stefan Germeau, Antonius en Maria Goevaers-Der Kinderen, Thomas Hamerlijnck, Maxime en Jeannine Hamers-Dochez, dhr. en mevr. Philippe Hanssens, Catherine Huyghe, Willem en Mieke Jacobs-Mulder, Philippe Meert, Jenny Merckx, Philippe en Magda Naert-Van den Bergh, Jan Onderdijk, Marita Orlent-Heyvaert, Axel en Gerlyn Pairon-Staals, Theo Peeters, Patrice en Monique Petillot-Derouck, Annemarie Platteau, Guy en Martine Reyniers, Bart Robbers, Johan en Frederika Rogiers-Declerck, Geert en Kristien Salembier-Van Brussel, Isabelle Santens, Marc en An Sonnaert-De Keersgieter, Kris en Marianne Steenhaut-van Ruijssevelt, Victor en Lea Swerts, Philippe Thewissen, Bruno Tits, Piet van Abeelen, William en Livine Van de Velde-Van der Wee, Benedikte Van Der Perre, Jos en Lorette Van der Perre-Devriendt, mevrouw Adrien Van Goethem-De Ryck, Felix van Hoorebeke en Marie-Louise De Walsche, Veerle Van Kerckhoven, Agnes Van Kerkoven, William Van Landegem, Luc Van Mulders, Benjamin Van Oudenhove, Hugo Vandenberghe, Ivan Vanlerberghe, Marc Vergauwe en Jan Rosseel, Bea Versele, Cecile VertommenGoossens, Axel en May VervoordtSchelkens, Xavier en Marijke Vinkeroye-Spaepen, Luuk en Marijke Wiertsema; diverse anonieme Beschermleden. Steunleden seizoen 2013-2014 Robrecht Barbe, Phil en Olga Berckmoes, Francine Bodderez, Kristiana Bonne, Alex en Ilse Brabers, Cecile Cambien, Barry en Anne Clarijs-Van Breda, Willy en Daniele Colle-Slaghmuylder, Theo en Martine Corstjens, Angèle De Block, Diederik en Ann De Leersnyder, Robbrecht en Paula

185

De Meester-Raus, Lucie De Nave, Jean-Charles De Preter-Caron, Luc en Rita De Quinnemar, Bart De Wever, Els D'Hooghe, Gilberte Du Bois, Johan en Annelies Du MonghVerstraete, Jan Hamelink-Van den Berg, Jean Hollenfeltz-Dutreux, Liesbeth Homans, Gilberte HulpiauAckermans, Giovanni Immegeers en Matthijs Hoekstra, Paul en Monique Janssens-Rutgeers, Frank en Wendy Judo-Weckhuysen, Ludovicus Kroot en Engeline Simons, Marie Laga, Pascale Lauwereys, William Martens, Jean-Paul en Leona Meulemans-Beliën, Johan en Francine Miljoen-van der Linden, Noël en Rita Montrucchio-De Luyker, Charles en Carla Petré-Huysmans, Cornelis Pietersen-Punt, Michel en Katie Robeyns-De Pauw, Ghislaine Roman de Mettelinge, Theo en Gunhilde Roussis-Van Gorp, Piet en Mirjam Sleeckx-De Cuypere, Jan en Isabella Smeele-de Boer, Stichting Vrienden van de Opera Eindhoven, Roger Van Doninck, Jeannot Van Hool-Govaerts, Fernand en Evelyne Vandamme-Cambien, Vik en Katrien Vandamme-Van Eeckhoutte, Koen en Renilde Vandelanotte-Draulans, Herbert Verhulst, Stefaan Voet, Wouter Wils. Lijst d.d. 11 maart 2014 Ook Vriend worden? Hartelijk welkom! Bekijk de voordelen op www.operaballet.be/vrienden of neem contact op met Coördinator Laura Janssens op het nummer +32 (0)491 52 94 26 of via vrienden@operaballet.be

PRAKTISCH


english

Opera and ballet TODAY Opera Flanders and Ballet Flanders bring opera, music theatre and ballet in a contemporary manner. The opera’s are being interpreted for today’s society and put up for discussion. We intend to reach, inspire and challenge you by means of emotion, intellect and vision. The opera theme for this 2014-2015 season is Power(less), as all opera’s on the schedule tell something about having or lacking power.

OPERA ANTWERP Frankrijklei 1 2000 Antwerp Belgium OPERA GHENT Schouwburgstraat 3 9000 Ghent Belgium

More info in english on OUR WEBSITE Our website has full information in English about our performances and gives you the possibility to order your tickets online in that same language. Of course our website also includes photos and videos about our productions and buildings. Please note that surtitles for opera performances are always in Dutch. The libretto is printed in the evening program in the original language of the opera and in a Dutch translation. These programs are for sale before the start of every performance in the main entrance hall. Did you know you can visit the opera buildings in a guided tour? Both beautiful historic theatres can also be rented for congresses, meetings and functions. Find all info on our website www.operaballet.be

How to reach us? The Antwerp and Ghent opera houses are both in the centre of town, the Antwerp one even within walking distance of the Antwerp central train station. ‘t Eilandje (the smaller ballet venue) is situated in the north of Antwerp. Please find all info on public transport in Belgium on www.belgianrail.be/en (trains) or www.delijn.be/ en (bus & tram). You can also find directions on our website.

Hotel Guests of Opera Flanders and Ballet Flanders are very welcome in our two partner hotels: Lindner Hotel & City Lounge in Antwerp and Sandton Grand Hotel Reylof in Ghent. See their tempting offers and details for reservation on p. 177

‘t EILANDJE (small ballet venue) Kattendijkdok-Westkaai 16 2000 Antwerp Belgium Box office open Tuesdays till Saturdays from 11am-6pm and 1 hour before each performance telephone +32 70 22 02 02

PRAKTISCH

186


français PLUS d'INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET

COMMENT S'Y RENDRE?

Sur notre site Web, vous trouverez toutes les informations sur nos opéras et ballets en français. Il vous y est par ailleurs possible de commander vos billets en français. Bien entendu, notre site propose aussi un véritable trésor de photos et de vidéos de nos productions et de nos bâtiments. Tous les opéras sont surtitrés en néerlandais. Le programme, en vente dans le hall d’entrée avant le début de chaque représentation, comprend le livret complet de l’œuvre, tant dans la langue originale que dans la traduction néerlandaise.

Les Opéras d’Anvers et Gand sons situés en plein centre ville. Théâtre ’t Eilandje est situé dans le quartier Nord d’Anvers. Pour plus d’informations sur les transports en commun en Belgique consultez www.belgianrail.be/fr (train) ou www.delijn.be/fr (bus et tram). Une itinéraire détaillé est téléchargeable sur notre site Web.

Opera et ballet AUJOURD'HUI L’Opéra et Ballet de Flandre souhaitent présenter à la société d'aujourd'hui l’opéra et le ballet d’une manière à la fois contemporaine et qualitative afin de susciter le débat. Nous voulons vous émouvoir et enthousiasmer par le biais de l’émotion, de l’intellect et de la vision. La thématique principale de la saison d’opéra 2014-2015 est (im)puissance.

OPÉRA ANVERS Frankrijklei 1 2000 Anvers Belgique OPÉRA GAND Schouwburgstraat 3 9000 Gand Belgique

Saviez-vous qu’il est possible de participer à une visite guidée de l’Opéra de Flandre? Les salles de l’opéra à Gand et Anvers peuvent aussi être louées pour des colloques, réunions ou festivités diverses.

THÉÂTRE ’T EILANDJE Kattendijkdok-Westkaai 16 2000 Anvers Belgique

HÔTEL Les clients de l’Opéra et Ballet de Flandre sont les bienvenus dans notre deux hôtels partenaires: Lindner Hotel & City Lounge à Anvers et Sandton Grand Hotel Reylof à Gand. Découvrez leurs offres tentants et les details de reservation sur p. 177

Pour en savoir plus, surfez sur nore site Web www.operaballet.be

BUREAU DE LOCATION du mardi au samedi de 11h à 18h et 1 heure avant chaque représentation téléphone +32 70 22 02 02

187

PRAKTISCH


ABONNEMENTEN

PRAKTISCH

188


TEAM

DIRECTIECOMITĂ&#x2030; algemeen directeur Lena De Meerleer artistiek directeur Ballet Vlaanderen Assis Carreiro artistiek directeur Opera Vlaanderen Aviel Cahn

189

TEAM


TEAM ARTISTIEKE DIRECTIE BALLET artistiek directeur Assis Carreiro assistent van de artistiek directeur Cindy Bogaert balletinspiciënt Steven Verachtert balletmeesters Christiane Marchant Carlos Prado Olivier Patey voorstellingsleider Pritt Kripson pianorepetitor Nataliya Chepurenko toneelmeester / pianorepetitor Dirk Van Oerle dansers principals Laura Hildago Gabor Kapin Eugeniy Kolesnyk Sofia Menteguiaga Aki Saito Sergio Torrado Wim Vanlessen eerste solist Ana Carolina Quaresma

TEAM

solisten Ricardo Amarante Joëlle Auspert Cristina Casa David Jonathan Alexander Kleef Maria Seletskaja Davit Vardanyan

stagiaires Ichika Maruyama Shirley De Muer Brent Daneels

half-solisten Sara Garbowski Virginia Hendricksen Philipe Lens Nancy Osbaldeston Laurie McSherry-Gray Anastasia Pascholi Claudia Phlips balletcorps Toshiro Abbley Ion Aguirretxe Mica Bradbury Michael Burton Alexandra Christian Tom De Jager Nini De Vet Klaudia Görözdösova Katy Harvey Glen Lambrecht Gary Lecoutre Ilya Manayenkov Fiona McGee Marissa Parzei Alessandra Spada Victor Rocha Aiko Tanaka Sébastien Tassin Arne Vandervelde Tessa Vanheusden Teun Van Roosmalen Jonas Vlerick James Waddell Nicola Wills 190


TEAM ARTISTIEKE DIRECTIE OPERA

artistieke planning

artistiek directeur Aviel Cahn

manager artistieke planning Wim Van Brussel

adjunct artistiek directeur Jochen Breiholz

artistiek coördinator Catharina Wüst

assistent van de artistiek directeur, verantwoordelijke protocol Ise Donckers

medewerker artistieke planning en producties NN

dramaturgie hoofddramaturg Luc Joosten dramaturgen Piet De Volder Anne-Mie Lobbestael coördinator educatieve dienst Josephine Schreibers medewerker educatieve dienst Hendrick Van Eycken Benjamin Verhoeven coördinator boventiteling Simen Van Mechelen

bediening boventiteling Sofie Dhaenens Nel Van Steenhuysen

regieassistent Marcos Darbyshire voorstellingsleiders Nico Declerck Liesbeth Koeken Hans Wils muziekdepartement chef dirigent Dmitri Jurowski

repetitor Petros Bakalakos leiding kinderkoor Hendrik Derolez orkestinspiciënten Frank Claes Didier Van Acker orkestbode Vladimir Pechnikov koorinspiciënt Jan De Bie kinderkoorinspiciënt Marijke Boudeweel muziekbibliothecarissen Jean Delouvroy Hendrik Derolez Cesar Willekens orkest

koorleider Jan Schweiger manager muziekdepartement Guido Spruyt assistent muziekdepartement Gerda Van den Heuvel medewerker koor en orkest Hildegarde Kennivé Marijke Boudeweel hoofd muzikale instudering Jef Smits

191

concertmeester Marian Taché viool 1 Carol Minor Katelijne Vinkeroye Blanca Stella Parra Arbelaez Ann Vancoillie Marjan Gils Inge Hermans Sarah Loubry Renate Podratzky Selma Selleslags Alwin Wauters viool 2 Leonid Kerbel Fabrice Dambrin TEAM


TEAM Reinilde Leyers Inge Walraet Miguel Becerra Ivo Dobrev Se-Yun Lee Justyna Miller Mikolaj Türschmid altviool Béatrice Derolez Traudi Helmberger Johan Arnout Luc Fierens Peter Hogerheijde Metodi Poumpalov Els Van Geendertaelen cello Jadranka Gasparovic Hans-Ludwig Becker Muriel Bialek Thomas Frühauf Christoph Gerlach Greet Gils Jan Van Passen contrabas Aykut Dursen Johan Leyers Guy Lauweryssens Ion-Horia Vladila Katharina Von Ahn fluit Melanie Roosken Francis Poskin Benedikt Boelens hobo Arie van der Beek Marleen Gorgon

PRAKTISCH

klarinet Fang Song Eric Hardyns Marc Foets fagot Rémy Roux Emilya Zinko Daniel Demoustiez hoorn Mieke Decoster Bart Cypers Alex Van Aeken Dries Geeraert trompet Didier Petit Tom Seynaeve Luc Goeman trombone Mark Weinel Joost Deryckere Joris Renders tuba Frank Vantroyen slagwerk Roel Vanderspikken harp Arielle Valibouse

koor sopranen Christa Biesemans Beatrijs Desmet Nam Hee Kim Rachael McCall Deborah McClung

Nicola Mills Ginette Quartier Chia-Fen Wu alten Greetje Borst Martine De Winter Myriam Hordies Birgit Langenhuysen Lieve Monbaliu Min Pauwels Judy Rust Els Van Daele Vera Van Melckebeke tenoren Stephan Adriaens Rudy Bakeland Ronny Demetsenaere Maarten Heirman Jaap Hoekstra Vesselin Ivanov Davy Smets Michel Van Goethem Emanuel Vandenberghe bassen Patrick Cromheeke Thomas Mürk Jung-Kun Oh Onno Pels Marc Raes Simon Schmidt Miguel Torres Thierry Vallier Patrick Van Compernolle Guido Verbelen

192


TEAM ZAKELIJKE DIRECTIE

financiën

algemeen directeur Lena De Meerleer

manager financiën Luc Kerstens

assistent van de algemeen directeur Els Agten

hoofdboekhouder Lili Verluyten

persverantwoordelijke Wilfried Eetezonne

boekhouders Lutgarde Himschoot Veerle Hoflack Linda Raeymakers

verantwoordelijke interne communicatie Kristien Van Diest jurist Michaël Van den Eynde human resources HR-manager Nick Cuyvers payroll en HR-officers Grietje D’Hollander Jolanta Majewska

PR, marketing en communicatie manager PR en marketing Wim Van Bree medewerkers communicatie en promotie Marianne Boterdaele Marjolein Craens Catherina Matthys Chris Van Camp grafisch vormgever Sang Vandenbosch

preventie en welzijn preventieadviseur Patrick Claessens assistent preventieadviseur Ria Wiewauters preventieverantwoordelijke ballet Kris Willems

verantwoordelijke publieksontvangst Greet De Ridder coördinators ontvangst en zaalpersoneel Marc Hillewaere Els Vandewalle Anne Vanholme

193

medewerkers bespreekbureaus Marie-Christine Hallaert Claudine Morant Ines Van Acker Caroline Van Roost sponsoring & commerciële werking manager sponsoring en commerciële werking Inge Vekeman medewerkers sponsoring en commerciële werking Veronique De Maeght Annelies Laureys technisch team Ballet productiedirecteur Johan Bielen reisverantwoordelijke techniek Koenraad Hulselmans technici scène Eddy Demeyere Patrick Engels specialist audio Paul Pennewaert specialist audio en verantwoordelijke materiaal en IT Bart Schram

PRAKTISCH


TEAM specialisten licht Marc Thiron Eric Verdick Bruno Wittock technisch team Opera technisch directeur Luc Van Loon adjunct technisch directeur Jan Kuppens assistent van de technisch directeur Eric Smets productieleiding technisch productieleiders Wietse Bovri Ronald De Clopper Linde Raedschelders assistent technisch productieleiders Mieke Vanderhaeghen Sophie Vrielynck technische ondersteuning diensthoofd technische ondersteuning Frans Meynendonckx adjunct diensthoofd technische ondersteuning Patrick Achtergaele

podiumtechniek Opera diensthoofd podiumtechniek Gino Jacobs adjunct diensthoofden podiumtechniek Peter Mous Peter Schillewaert verantwoordelijke planning en technische ondersteuning Franky De Winne brigadiers podiumtechniek Huseyin Altunbay Roel Bouquet Marcoen Dolhain Tom Van Cauwenberghe Jean-Pierre Verkimpe Johan Weber technici scène Marc Alen Remco Bovri Bram Deheyder Gaetan Favier Joe Gamon Nathalie Janssens Björn Petry Jan Quasters Pablo Arreola Ramos Wim Snauwaert Hans Valcke Stefaan Van Akoleyen Stijn Van Buggenhout Kurt Van Vlem Ria Vandoren

belichting / Video /Audio diensthoofd belichting, video, audio Glen D’haenens adjunct diensthoofden belichting, video, audio Robin Baelemans Stefan Geudens brigadiers belichting, video, audio Nicolas Moens Bart Verlaenen Jan Vereecken specialisten audio Jonathan Baltussen Maarten Buyl specialist technische ondersteuning audio Dirk Minnebo specialist special effects Eric Geirnaert belichters Lino De Backer Muriël Derden Stefaan De Strooper Caroline Pauwels specialisten video, licht Evelien Van den Boer Stefan Van Den Eede

chauffeur Eddy Willaert

PRAKTISCH

194


TEAM kostuumateliers diensthoofd kostuumateliers Cees Janssens team Ballet leiding atelier Ballet Ria Van Looveren

Keersmaekers Abigail Gijbels Annick Nobels Valerie Hellebaut Sylvia Luyckx Anna Naudts Marjolijn Platevoet Celestien Snauwaert Sara Van Meer Greta Wiggers

schilders Gino Seghers Peter Vanassche schrijnwerkers Nico Lammens Peter Le Loup Marc Maes rekwisietenatelier Opera

ateliermedewerkers Meggy Blockeel Katarina Daniskova kleedsters Gerd Mariën Inge Van Den Bogaert

kleedsters Marijke De Belie Azura Janssens Françoise Van Bruaene Miet Van Stichel Marlies Vanhoucke Greta Wiggers Nathalie Wils

diensthoofd rekwisietenatelier Erlinde Peeters adjunct diensthoofd rekwisietenatelier Wouter Janssens

team Opera decorateliers supervisors kostuumproductie Krisje Biegel Mieke Correas Chris Janssens Veerle Van Den Wouwer

leiding Ballet Kris Willems diensthoofd Opera Jurgen Baert

brigadier rekwisietenatelier Rani Grégoire rekwisiteurs Naiara Beistegui Idigoras Céline Felga kap en grime Opera

supervisor kostuumopslag & kleders Frederique Dauwe 1ste coupeuse herenatelier Inge Bruylandt

team Ballet ateliermedewerkers Marc Bogaert Theo Kallehauge Piotr Kutolowski

ateliermedewekers Sarah Budts Noëlla CreGriet

adjunct diensthoofd kap en grime Nadia Schelfhout

team opera

1ste coupeuse damesatelier Lotte Payer coupeuse Sylvie Borremans

diensthoofd kap en grime Christophe De Wachter

adjunct diensthoofd decoratelier Luc Lasseel

grimeur Ine Ramakers kapper Frank Declercq

technisch tekenaar Bert Serneels

195

PRAKTISCH


TEAM facilitaire diensten

team Opera

team Ballet

diensthoofd facilitaire dienst Opera Jan Kuppens

assistent diensthoofd facilitaire dienst Cédric De Pauw

conciërge - kantinemedewerkster Daisy Demoor

hoofd gebouw Ballet Kris Willems

adjunct diensthoofden facilitaire dienst Abdelaziz Akarom Ivan Munro Johan Schillewaert

schoonmaaksters Hassanatou Diallo Wilhelmina Vervoort

medewerkers gebouwen Patrick Bessems Kristof De Busscher Dirk De Paepe Bart d’Haene Gert Marschang Bruno Van Dijck receptionisten Chris Hallemans Evi Pletinck Marcus Verbeeck Sabine Wante kantinemedewerksters Rika Couvreur Ann De Kinder Inge Vandekerckhove schoonmaaksters Brenda Alluyn Myriam De Bosschere Irena Karapetyan Nicole Schuurmans

PRAKTISCH

196


COLOFON Uitgave Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw Algemeen directeur Lena De Meerleer Samenstelling & redactie Cindy Bogaert, Jochen Breiholz, Aviel Cahn, Assis Carreiro, Marjolein Craens, Piet De Volder, Luc Joosten, Anne-Mie Lobbestael, Josephine Schreibers, Wim Van Bree, Wim Van Brussel, Chris Van Camp, Catharina Wüst Grafische vormgeving Sang Vandenbosch Papier Binnenwerk: Magno Star 90 gr, Munken Polar 90 gr, Cyclus Offset 80 gr, Cover: Munken Lynx 240 gr FONTS Monotype Egyptian Slate Pro & Monotype Slate Druk Die Keure, Brugge oplage 30.000 exemplaren Fotografen p. 2-7, 66-67, 71-73, 93, 105, 125, 132, 165, 180, 206-214 Titus Simoens, originele foto's gemaakt voor deze brochure p. 18-53 Carl De Keyzer, uit de reeks ‘Trinity’

p. 74-75, 80-81, 84-85, 90-91 Veerle Frissen, originele foto's gemaakt voor deze brochure FOTOVERANTWOORDING p. 8 en 15 Martine Coene, p. 56 foto Annelies Van Parys: Trui Hanoulle, foto Dominique Pauwels: Kurt Van der Elst, p. 58 Collective 33 ⅓, p. 59 Jessica Tremp, p. 61 Kurt D'Haeseleer, p. 62 foto Iréne Theorin: Miklos Szabo, foto David Bösch: Henk Witti, foto Walter Van Beirendonck: Willy Vanderperre & Olivier Rizzo, p. 63 foto Roberto Saccà: Dennis Yulov, foto Paul McCreesh: Ben Wright, foto David Alden: Mikhail Rashkovsky, p. 68 Martine Coene, p. 77 filmstill uit Onegin (1999), p. 78-79 Marc Haegeman, p. 95 Hans Gerritsen, p. 98 Jimmy Kets, p. 102 foto Dmitri Jurowski: Wouter Rawoens, p. 104 foto Arvo Pärt: K. Kikkas, foto International Opera Academy: Emilie Lauwers, p. 108 Emilie Lauwers, p. 109 Alexandra Noel, p. 110 Freija Van Esbroeck, p. 111 Bart Van der Moeren, p. 112 Eline Tommelein, p. 113 Zonzo Compagnie, p. 119 Wim Minne, p. 123 Marjolein Craens, p. 124 Lot Doms, p. 126 Lot Doms, p. 128 Herman Sorgeloos, p. 129 Ida Zenna, p. 130 Evan Li, p. 131 Nick Mead, p. 134 filmstill uit 197

Marie Antoinette (2006), p. 135 boven: Bengt Wanselius, onder: Tilo Stengel, p. 136 Antoine d'Agata, p. 137 Debby Huysmans, p. 140 Wouter Rawoens, p. 141 Emanuel Ammon AURA Fotoagentur, p. 142 boven: Romeo Castellucci, Sociètas Raffaello Sanzio, onder: Armin Smailovic, p. 143 Marco Borggreve, p. 146 linksboven: Mark Hens, linksonder: Lot Doms, rechts: Ilse Liekens, p. 147 Johan Persson, p. 161 Eline Tommelein, p. 168 Maarten Eestermans, p. 174 Wouter Rawoens, p. 175 Debby Huysmans, p. 176 Robin Peeters, p. 180 rechtsboven: Johan Persson, linksonder: Marc Haegeman, rechtsonder: Johan Persson, p. 181 boven: Filip Dujardin, onder: Wouter Rawoens, p. 182 rechtsboven: Ilse Liekens, linksonder: Tom Dhaenens, p. 183 Annemie Augustijns, p. 189 Martine Coene Deze seizoensbrochure is uitgegeven in april 2014. Alle gegevens over bezetting, speeldata, aanvangstijden etc. staan vermeld onder voorbehoud van wijziging. Indien personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de uitgever. PRAKTISCH


We houden van cultuur. Cultuur is adembenemend. Schreeuwt het uit. Of maakt je stil. Cultuur brengt leven in de maatschappij. En KBC leeft graag mee. Met culturele initiatieven. En met u. Want als grote bankverzekeraar geven we graag iets terug. Daarom helpen we culturele projecten vooruit: muziek, theater, dans, tentoonstellingen, kunst, ... Kortom, cultuur waar u van houdt. KBC, trotse sponsor van Ballet Vlaanderen

Wij spreken uw taal.

kbc.be/sponsoring

Ad_Cultuur_BalletVL_200x139.indd 1

20-03-14 08:52


Speciaal voor iedereen die niet élke avond naar een live concert kan: élke avond een live concert.

‘Klara Live’, dat is zowat elke avond genieten van een live concert. Maandag tot donderdag starten we om 20 uur, in het weekend om 16 uur. Klara. Blijf verwonderd.


Met de steun van Piano’s Maene De beste pianomerken onder één dak: Steinway & Sons - exclusief invoerder België Boston - exclusief invoerder België Essex - exclusief invoerder België Doutreligne - Maene Creation Verdeler Yamaha sinds 1972 - Premium dealer Kawai verdeler sinds 1960 Sauter verdeler sinds 1965 digitale piano Roland - Nord - Kawai - Yamaha

Gent (St.-Denijs-Westrem)

piano outlet maene selection

Ruiselede (hoofdzetel met atelier)

Arabesque Limited Edition by DAKOTA JACKSON

O

Antwerpen

Brussel

Breng een vrijblijvend bezoek aan één van onze winkels en beleef de piano, zijn toekomst en zijn geschiedenis !

www.maene.be www.steinway.be

Vlaamse Opera - 2014 V1.indd 1

8/03/2014 16:04:18


Foto’s: Max Pinckers, net afgestudeerd toptalent. Tekst: Stijn Van de Voorde, radiopresentator. In de hoofdrol: Joke Pevenage, Knack-lezer sinds 2003. Als ik droom, kan ik mij daar de dag erna meestal niets van herinneren. Gelukkig maar. Mijn dromen zijn onsamenhangend, onrealistisch en bijgevolg oninteressant om ongecensureerd in de groep te gooien. In tegenstelling tot mijn plannen. Ik heb er een sport van gemaakt om mijn plannen altijd uit te voeren. Dat lukt ook meestal. Ik ben momenteel op zoek naar een stevig touw, een lange stok en twee flatgebouwen die ongeveer even hoog zijn en niet te ver uit elkaar staan. De toekomst moet groots zijn. En ze begint altijd NU.

OB58904

Niet iedereen hoeft te weten dat ik alles met alles combineer. Peter Benjamin Parker en Bruce Wayne schreeuwden ook niet van de daken dat ze in hun vrije tijd met iets unieks bezig waren. Een maquette van mijn droomhuis maken (uit kurk) terwijl er op de achtergrond muziek speelt. Ik heb het daar niet bepaald lastig mee. Misschien lees ik ondertussen ook nog iets. Dat hoeft niet, maar het kan. Mijn hoofd kan veel impulsen tegelijk aan.

Helemaal Knack.

Een bevriend koppel heeft ervoor gekozen om hun hele living zo goed als leeg te laten. Er staat enkel een grote, witte zetel in het midden. Design. Waar staan al die prullen die ze vanop hun reizen hebben meegenomen? Mijn zus heeft tickets gekocht voor een concert van Bon Iver. Zo’n intimistische muziek in zo’n grote zaal, voor zoveel mensen? Mijn beste vriendin heeft twee weken geleden een truitje gekocht voor 160 euro. Ze vertelde dat er op diezelfde stockverkoop nog ‘koopjes’ te doen waren. De mensen die ik het liefste zie, begrijp ik vaak niet. Daarom zie ik hen zo graag.


Decca en Deutsche Grammophon P R E S E N T E R E N

UW14 IE 20 N MEI voor informatie en onze volledige catalogus, bezoek onze website via www.universalclassics.com


PARTNERS Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van

Mediapartners

Pluspartners

Hotelpartners

Structurele sponsor

PreferentiĂŤle partners Sponsor Ballet Vlaanderen

International Opera Academy

Business seat houders Aedifica, Ageas, BASF, Bontinck Architecture & Engineering, Eandis, Gimv, Immo Select, Jetimport, Makhzen, Metafox, Neuhaus, Pianoâ&#x20AC;&#x2122;s Maene, Port of Ghent, Ritmo Interim, Vanhout, Veldeman Group, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Voka Oost-Vlaanderen, Warehouse De Pauw

Partners Podiumhopper

Paard van Troje De Groene Waterman Bloemen Fiori Meesterbloembinder Nick Bousse Gent

Restaurantpartners

205

PRAKTISCH


kalender

SEPTEMBER ma 01 sep 10:00u Rondom Elektra za 06 sep 16:00u Klassiek in de Stad / open repetitie ballet 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag 20:30u Klassiek in de Stad / ballet zo 07 sep 11:30u Klassiek in de Stad / opera ma 08 sep 10:00u Rondom Elektra vr 12 sep 20:00u Elektra za 13 sep 13:00u Odegand 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag 20:15u Opera & film rond Elektra zo 14 sep 12:00u Voorspel Elektra 15:00u Elektra Backstage na Elektra di 16 sep 20:00u Elektra do 18 sep 12:30u Middagconcert 20:00u Operatraject Elektra 20:00u Elektra 20:30u Recital Nikolai Lugansky vr 19 sep 12:30u Middagconcert 20:00u Elektra zo 21 sep 14:00u Operareis 15:30u Operareis ma 22 sep 10:00u Operareis (school) 11:00u Operareis (school) wo 24 sep 10:00u Genée International Ballet Competition - halve finale do 25 sep 10:00u Genée International Ballet Competition - halve finale za 27 sep 20:00u Elektra 19:00u Genée International Ballet Competition - finaleavond zo 28 sep 12:00u Voorspel Elektra 15:00u Elektra di 30 sep 20:00u Elektra Backstage na Elektra

deSingel Antwerpen Sint-Jansplein Antwerpen Opera Gent Sint-Jansplein Antwerpen Sint-Jansplein Antwerpen Zebrastraat Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Cinema Zuid Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent ‘t Eilandje Antwerpen ‘t Eilandje Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Gent

plus plus plus plus plus plus opera plus plus plus plus opera plus opera concert explorer opera plus concert opera explorer explorer explorer explorer plus plus opera plus plus opera opera plus

Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen

explorer opera concert concert opera plus

OKTOBER wo 01 okt do 02 okt vr 03 okt za 04 okt

20:00u 20:00u 12:30u 12:30u 20:00u 15:00u

Operatraject Elektra Elektra Middagconcert Middagconcert Elektra Instap-rondleiding op zaterdag

215

PRAKTISCH


KALENDER

zo 05 okt 14:00u Als je slaapt 14:00u Operareis 15:30u Als je slaapt 15:30u Operareis ma 06 okt 10:00u Als je slaapt (school) 10:00u Operareis (school) 11:00u Als je slaapt (school) 11:00u Operareis (school) wo 08 okt 10:00u De vocal coach (school) 14:30u De vocal coach (muziekacademies en families) za 11 okt 20:00u Onegin zo 12 okt 14:00u Als je slaapt 15:00u Onegin 15:30u Als je slaapt ma 13 okt 10:00u Als je slaapt (school) 11:00u Als je slaapt (school) vr 17 okt 20:00u Onegin za 18 okt 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag zo 19 okt 15:00u Onegin wo 22 okt 10:00u De vocal coach (school) 14:30u De vocal coach (muziekacademies en families) di 28 okt 13:00u Een stukje geschiedenis van Khovansjtsjina do 30 okt 11:00u Assepoesters droom 14:00u Assepoesters droom Outlier vr 31 okt 11:00u Assepoesters droom 14:00u Assepoesters droom 19:00u Khovansjtsjina Outlier

Lullyzaal Opera Gent Foyer Opera Antwerpen Lullyzaal Opera Gent Foyer Opera Antwerpen Lullyzaal Opera Gent Foyer Opera Antwerpen Lullyzaal Opera Gent Foyer Opera Antwerpen Foyer Opera Antwerpen Foyer Opera Antwerpen Opera Gent Repetitiezaal Opera Antwerpen Opera Gent Repetitiezaal Opera Antwerpen Repetitiezaal Opera Antwerpen Repetitiezaal Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Sadler's Wells London Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Sadler's Wells London

explorer explorer explorer explorer explorer explorer explorer explorer explorer explorer ballet explorer ballet explorer explorer explorer ballet plus ballet explorer explorer explorer explorer explorer plus explorer explorer opera plus

NOVEMBER za 01 nov Outlier Sadler's Wells London plus zo 02 nov 12:00u Voorspel Khovansjtsjina Opera Antwerpen plus 15:00u Khovansjtsjina Opera Antwerpen opera ma 03 nov 10:00u Assepoesters droom (school) Opera Gent explorer 14:00u Assepoesters droom (school) Opera Gent explorer di 04 nov 19:00u Khovansjtsjina Opera Antwerpen opera

PRAKTISCH

216


KALENDER

wo 05 nov 19:00u Operatraject Khovansjtsjina Opera Antwerpen explorer 19:00u Khovansjtsjina Opera Antwerpen opera 20:00u Mozart Requiem deSingel Antwerpen plus vr 07 nov 19:00u Khovansjtsjina Opera Antwerpen opera za 08 nov 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag Opera Antwerpen plus 19:00u Khovansjtsjina Opera Antwerpen opera Backstage na Khovansjtsjina Opera Antwerpen plus zo 09 nov 13:00u Oorsmeer Opera Gent & Handelbeurs concertzaal Gent explorer vr 14 nov 14:00u Elektra-project Opera Gent explorer 20:00u Elektra-project Opera Gent explorer za 15 nov 14:00u Elektra-project Opera Gent explorer 19:30u Onegin - Gala 20 jaar Wim en Aki Opera Antwerpen ballet 20:00u Elektra-project Opera Gent explorer 20:15u Opera & film rond Khovansjtsjina Cinema Zuid plus zo 16 nov 11:00u Kunstendag voor kinderen Opera Antwerpen explorer 11:00u Open repetitie Onegin Opera Antwerpen plus 15:00u Onegin Opera Antwerpen ballet ma 17 nov 14:00u Rondom / Regie in de opera (1) deSingel Antwerpen plus 19:00u Rondom / Regie in de opera (1) Zebrastraat Gent plus wo 19 nov 15:00u Onegin (school) Opera Antwerpen ballet do 20 nov 12:30u Middagconcert Opera Antwerpen concert 20:00u Onegin Opera Antwerpen ballet vr 21 nov 12:30u Middagconcert Opera Gent concert 20:00u Onegin Opera Antwerpen ballet Backstage na Onegin Opera Antwerpen plus 20:00u Go Down, Moses deSingel Antwerpen plus za 22 nov 20:00u Onegin Opera Antwerpen ballet zo 23 nov 15:00u Onegin Opera Antwerpen ballet ma 24 nov 14:00u Rondom / Regie in de opera (2) deSingel Antwerpen plus 19:00u Rondom / Regie in de opera (2) Zebrastraat Gent plus wo 26 nov 19:00u Khovansjtsjina Opera Gent opera vr 28 nov 19:00u Operatraject Khovansjtsjina Opera Gent explorer 19:00u Khovansjtsjina Opera Gent opera Backstage na Khovansjtsjina Opera Gent plus za 29 nov 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag Opera Gent plus 19:00u Khovansjtsjina Opera Gent opera zo 30 nov 15:00u Khovansjtsjina Opera Gent opera DECEMBER ma 01 dec 14:00u 19:00u

Rondom / Regie in de opera (3) deSingel Antwerpen Rondom / Regie in de opera (3) Zebrastraat Gent

217

PRAKTISCH

plus plus


kalender

di 02 dec 19:00u do 04 dec 20:00u vr 05 dec 20:00u za 6 dec 20:00u zo 07 dec 15:00u ma 08 dec 14:00u 19:00u do 11 dec 12:30u 14:00u 20:00u 20:00u vr 12 dec 18:00u 20:00u 20:00u za 13 dec 15:00u 20:00u zo 14 dec 15:00u 19:30u di 16 dec 19:30u do 18 dec 12:30u 19:30u 19:30u vr 19 dec 12:30u za 20 dec 15:00u 19:30u di 23 dec 19:30u vr 26 dec 19:30u zo 28 dec 12:00u 15:00u wo 31 dec 18:30u

Khovansjtsjina Opera Gent Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Choreolab 't Eilandje Antwerpen Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Rondom / Regie in de opera (4) deSingel Antwerpen Rondom / Regie in de opera (4) Zebrastraat Gent Middagconcert Opera Antwerpen Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Vortex Temporum Opera Gent De leerschool van de liefde Opera Antwerpen Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Vortex Temporum Opera Gent Instap-rondleiding op zaterdag Opera Gent Choreolab ‘t Eilandje Antwerpen Choreolab 't Eilandje Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Backstage na Così fan tutte Opera Antwerpen Middagconcert Opera Antwerpen Operatraject Così fan tutte Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Middagconcert Opera Gent Instap-rondleiding op zaterdag Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Voorspel Così fan tutte Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen Così fan tutte Opera Antwerpen

opera ballet ballet ballet ballet plus plus concert ballet ballet plus plus ballet plus plus ballet ballet opera opera plus concert explorer opera concert plus opera opera opera plus opera opera

JANUARI do 01 jan za 03 jan zo 04 jan ma 05 jan di 06 jan vr 09 jan

15:00u 18:30u 14:00u 15:30u 10:00u 11:00u 20:00u 10:00u 12:30u

PRAKTISCH

Nieuwjaarsconcert Historisch Mozartbal Wintersprookjes / Operareis Wintersprookjes / Operareis Wintersprookjes / Operareis (school) Wintersprookjes / Operareis (school) Nieuwjaarsconcert Wintersprookjes / Assepoesters droom (school) Middagconcert

Opera Gent Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent

218

concert explorer explorer explorer explorer explorer concert explorer concert


kalender

vr 09 jan 14:00u Wintersprookjes / Assepoesters droom (school) Opera Antwerpen 19:30u Così fan tutte Opera Gent za 10 jan 11:00u Wintersprookjes / Assepoesters droom Opera Antwerpen 14:00u Wintersprookjes / Assepoesters droom Opera Antwerpen 14:00u Wintersprookjes / De Teerling van Mozart Orkestzaal Opera Gent 15:00u Instap-rondleiding Opera Gent 15:30u Wintersprookjes / De Teerling van Mozart Orkestzaal Opera Gent zo 11 jan 12:00u Voorspel Così fan tutte Opera Gent 14:00u Wintersprookjes / Operareis Foyer Opera Antwerpen 15:00u Così fan tutte Opera Gent Backstage na Così fan tutte Opera Gent 15:30u Wintersprookjes / Operareis Foyer Opera Antwerpen ma 12 jan 10:00u Wintersprookjes / Operareis (school) Foyer Opera Antwerpen 10:00u Rondom Akhnaten (1) deSingel Antwerpen 10:00u Wintersprookjes / De Teerling van Mozart (school) Orkestzaal Opera Gent 11:00u Wintersprookjes / De Teerling van Mozart (school) Orkestzaal Opera Gent 11:00u Wintersprookjes / Operareis (school) Foyer Opera Antwerpen 19:00u Rondom Akhnaten (1) Zebrastraat Gent di 13 jan 19:30u Così fan tutte Opera Gent wo 14 jan 10:00u Wintersprookjes / De vocal coach (school) Foyer Opera Antwerpen 14:30u Wintersprookjes /De vocal coach (muziekacademies en families) Foyer Opera Antwerpen do 15 jan 12:30u Middagconcert Opera Antwerpen 19:30u Così fan tutte Opera Gent za 17 jan 10:00u Open repetitie Don Quichot 't Eilandje Antwerpen 11:00u Wintersprookjes / Kinderbal in Venetië en Wenen Foyer Opera Antwerpen 15:00u Nerovetsrethca trazoM Opera Antwerpen 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag Opera Antwerpen 19:30u Così fan tutte Opera Gent zo 18 jan 15:00u Nerovetsrethca trazoM Opera Antwerpen ma 19 jan 10:00u Wintersprookjes / operareis (school) Foyer Opera Antwerpen 10:00u Rondom Akhnaten (2) deSingel Antwerpen 11:00u Wintersprookjes / Operareis (school) Foyer Opera Antwerpen 19:00u Rondom Akhnaten (2) Zebrastraat Gent di 20 jan 19:30u Così fan tutte Opera Gent za 24 jan 11:00u Wintersprookjes/Kinderbal in Venetië en Wenen Lullyzaal Opera Gent zo 25 jan 15:00u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen 15:00u Mahler / Strauss Opera Gent 14:00u Wintersprookjes / De teerling van Mozart Repetitiezaal Opera Antwerpen 15:30u Wintersprookjes / De teerling van Mozart Repetitiezaal Opera Antwerpen

219

PRAKTISCH

explorer opera explorer explorer explorer plus explorer plus explorer opera plus explorer explorer plus explorer explorer explorer plus opera explorer explorer concert opera plus explorer explorer plus opera explorer explorer plus explorer plus opera explorer ballet concert explorer explorer


kalender

ma 26 jan 10:00u Wintersprookjes / De teerling van Mozart (school) Repetitiezaal Opera Antwerpen 10:00u Rondom Akhnaten (3) deSingel Antwerpen 11:00u Wintersprookjes / De teerling van Mozart (school) Repetitiezaal Opera Antwerpen 19:00u Rondom Akhnaten (3) Zebrastraat Gent di 27 jan 10:00u Wintersprookjes / Koningin zonder land (school) Opera Gent 14:00u Wintersprookjes / Koningin zonder land (school) Opera Gent 19:30u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen 20:00u Mahler / Strauss deSingel Antwerpen wo 28 jan 10:00u Wintersprookjes / De vocal coach (school) Lullyzaal Opera Gent 10:00u Wintersprookjes / Koningin zonder land (school) Opera Gent 14:00u Don Quichot (school) Stadsschouwburg Antwerpen 14:00u Wintersprookjes / Koningin zonder land Opera Gent 14:30u Wintersprookjes / De vocal coach (muziekacademies en families) Lullyzaal Opera Gent 19:30u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen do 29 jan 19:30u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen vr 30 jan 14:00u Wintersprookjes / Akhnaten-project (school) Opera Gent 19:30u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen 20:00u Wintersprookjes / Akhnaten-project Opera Gent za 31 jan 14:00u Wintersprookjes / Akhnaten-project Opera Gent 19:30u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen Backstage na Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen 20:00u Wintersprookjes / Akhnaten-project Opera Gent

explorer plus explorer plus explorer explorer ballet concert explorer explorer ballet explorer explorer ballet ballet explorer ballet explorer explorer ballet plus explorer

FEBRUARI zo 01 feb 15:00u Don Quichot Stadsschouwburg Antwerpen ma 02 feb 10:00u Rondom Akhnaten (4) deSingel Antwerpen 19:00u Rondom Akhnaten (4) Zebrastraat Gent za 07 feb 19:30u Don Quichot Opera Gent 20:00u Grace versus drama deSingel Antwerpen wo 11 feb 15:00u Don Quichot Opera Gent do 12 feb 12:30u Middagconcert Opera Antwerpen

PRAKTISCH

220

ballet plus plus ballet plus ballet concert


kalender

do 12 feb 19:30u vr 13 feb 12:30u 19:30u 20:00u za 14 feb 15:00u 19:30u 20:15u zo 15 feb 15:00u 15:00u di 17 feb 20:00u do 19 feb 20:00u za 21 feb 15:00u 20:00u zo 22 feb 20:00u 20:00u za 28 feb 20:00u

Don Quichot Middagconcert Don Quichot Akhnaten Instap-rondleiding op zaterdag Don Quichot Opera & film rond Akhnaten Don Quichot Akhnaten Akhnaten Backstage na Akhnaten Akhnaten Instap-rondleiding op zaterdag Akhnaten Operatraject Akhnaten Akhnaten Ein William Forsythe Ballettabend

Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent Cinema Zuid Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen deSingel Antwerpen

ballet concert ballet opera plus ballet plus ballet opera opera plus opera plus opera explorer opera plus

Foyer Opera Antwerpen Foyer Opera Antwerpen Opera Gent Concertgebouw Brugge Opera Gent Opera Gent deSingel Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Lullyzaal Opera Gent Lullyzaal Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Cinema Zuid Opera Antwerpen

explorer explorer opera plus opera plus plus plus opera opera concert concert opera explorer explorer explorer opera plus opera opera opera plus plus

MAART wo 04 mrt 10:00u 14:30u 20:00u do 05 mrt 20:00u vr 06 mrt 20:00u 20:00u za 07 mrt 15:00u zo 08 mrt 15:00u di 10 mrt 20:00u do 12 mrt 12:30u vr 13 mrt 12:30u di 17 mrt 19:30u wo 18 mrt 10:00u 14:30u do 19 mrt 19:30u 19:30u za 21 mrt 15:00u 19:30u di 24 mrt 19:30u do 26 mrt 19:30u za 28 mrt 20:15u zo 29 mrt 12:00u

De vocal coach (school) De vocal coach (muziekacademies en families) Akhnaten Outlier / Infra Akhnaten Backstage na Akhnaten Front Polyphonie Instap-rondleiding op zaterdag Akhnaten Akhnaten Middagconcert Middagconcert Don Giovanni De vocal coach (school) De vocal coach (muziekacademies en families) Operatraject Don Giovanni Don Giovanni Instap-rondleiding op zaterdag Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Opera & film rond Don Giovanni Voorspel Don Giovanni

221

PRAKTISCH


kalender

zo 29 mrt di 31 mrt

15:00u 19:30u

Don Giovanni Don Giovanni

Opera Antwerpen Opera Antwerpen

opera opera

Opera Antwerpen Opera Antwerpen ‘t Eilandje Antwerpen Opera Antwerpen ‘t Eilandje Antwerpen ‘t Eilandje Antwerpen Opera Gent & Antwerpen, Universiteit Antwerpen Opera Gent Opera Gent & Antwerpen, Universiteit Antwerpen Opera Gent & Antwerpen, Universiteit Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent Opera Antwerpen Opera Gent Cinema Zuid Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen

opera plus plus plus plus plus

APRIL do 02 apr 19:30u Don Giovanni Backstage na Don Giovanni vr 10 apr 20:00u Tanz Luzerner Theater za 11 apr 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag 20:00u Tanz Luzerner Theater zo 12 apr 15:00u Tanz Luzerner Theater di 14 apr Internationaal Symposium: Jodendom en de opera 19:30u La Juive wo 15 apr Internationaal Symposium: Jodendom en de opera do 16 apr Internationaal Symposium: Jodendom en de opera 12:30u Middagconcert 19:30u Operatraject La Juive 20:00u H<3RT 2 GET! 19:30u La Juive Backstage na La Juive vr 17 apr 12:30u Middagconcert 20:00u H<3RT 2 GET! za 18 apr 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag 19:30u La Juive 20:00u H<3RT 2 GET! zo 19 apr 15:00u La Juive ma 20 apr 10:00u H<3RT 2 GET! (school) 14:00u H<3RT 2 GET! (school) di 21 apr 19:30u La Juive za 25 apr 10:00u Open repetitie Flanders Fields 20:00u H<3RT 2 GET! 20:15u Opera & film rond La Juive zo 26 apr 15:00u H<3RT 2 GET! ma 27 apr 10:00u H<3RT 2 GET! (school) 14:00u H<3RT 2 GET! (school) di 28 apr 10:00u H<3RT 2 GET! (school) 14:00u H<3RT 2 GET! (school) wo 29 apr 19:30u La Juive do 30 apr 19:30u Operatraject La Juive 19:30u La Juive

PRAKTISCH

222

plus opera plus plus concert explorer explorer opera plus concert explorer plus opera explorer opera explorer explorer opera plus explorer plus explorer explorer explorer explorer explorer opera explorer opera


KALENDER

do 30 apr

Backstage na La Juive

Opera Antwerpen

plus

MEI za 02 mei 19:30u La Juive Opera Antwerpen opera zo 03 mei 15:00u La Juive Opera Antwerpen opera di 05 mei 19:30u La Juive Opera Antwerpen opera wo 06 mei 19:30u La Juive Opera Antwerpen opera do 07 mei 20:00u Spirit deSingel Antwerpen plus za 09 mei 19:30u Flanders Fields Opera Gent ballet zo 10 mei 15:00u Flanders Fields Opera Gent ballet di 12 mei 14:00u Flanders Fields (school) Opera Gent ballet wo 13 mei 20:00u Private view Opera Antwerpen opera xxi vr 15 mei 16:00u Componisten in gesprek over muziektheater Opera Antwerpen plus 20:00u Operatraject Private view Opera Antwerpen explorer 20:00u Private view Opera Antwerpen opera xxi 20:00u L'Autre Hiver deSingel Antwerpen opera xxi za 16 mei 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag Opera Antwerpen plus 19:30u Flanders Fields Opera Gent ballet 20:00u L'Autre Hiver deSingel Antwerpen opera xxi zo 17 mei 15:00u Flanders Fields Opera Gent ballet wo 20 mei 20:00u HRZSCHMRZ deSingel Antwerpen opera xxi do 21 mei 20:00u HRZSCHMRZ deSingel Antwerpen opera xxi 20:00u L'Autre Hiver Opera Gent opera xxi vr 22 mei 20:00u - There is no why here - deSingel Antwerpen opera xxi za 23 mei 15:00u Instap-rondleiding op zaterdag Opera Gent plus 20:00u Operatraject Private view Opera Gent explorer 20:00u Private view Opera Gent opera xxi 20:00u - There is no why here - deSingel Antwerpen opera xxi 20:00u HRZSCHMRZ Vooruit Gent opera xxi zo 24 mei 15:00u HRZSCHMRZ Vooruit Gent opera xxi

223

PRAKTISCH


kalender

vr 29 mei 19:30u za 30 mei 19:30u zo 31 mei 15:00u

Flanders Fields Flanders Fields Flanders Fields Backstage na Flanders Fields

Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen

ballet ballet ballet plus

Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Gent Bijloke Gent Opera Gent deSingel Antwerpen Opera Gent Opera Gent Opera Gent Opera Gent

ballet ballet ballet plus plus plus opera opera plus opera opera concert opera concert plus opera opera plus

JUNI vr 05 jun 19:30u za 06 jun 19:30u zo 07 jun 15:00u wo 10 jun 20:00u do 11 jun 20:00u za 13 jun 15:00u di 16 jun 19:30u do 18 jun 19:30u za 20 jun 15:00u zo 21 jun 19:30u di 23 jun 19:30u do 25 jun 20:00u vr 26 jun 19:30u za 27 jun 20:00u zo 28 jun 2:00u 15:00u di 30 jun 19:30u

PRAKTISCH

Flanders Fields Flanders Fields Flanders Fields Fr端hlingserwachen Fr端hlingserwachen Instap-rondleiding op zaterdag Le Nozze di Figaro Le Nozze di Figaro Instap-rondleiding op zaterdag Le Nozze di Figaro Le Nozze di Figaro Ein Deutsches Requiem Le Nozze di Figaro Ein Deutsches Requiem Voorspel Le Nozze di Figaro (o.v.) Le Nozze di Figaro Le Nozze di Figaro Backstage na Le Nozze di Figaro

224


Vlaamse Opera NU! het magazine van de Vlaamse Opera P209977 verschijnt 4 maal per jaar in augustus/november/februari/mei. Speciale editie mei 2014.

WWW.OPERABALLET.BE

Seizoensbrochure 2014-2015  
Seizoensbrochure 2014-2015  
Advertisement