Page 1

Maasmechelen

JAARGANG 1 NR.1/2011

In dit nummer o.a.:

• Dorp in de kijker: Eisden Tuinwijk • Hoe staat het met de gemeentelijke financiën? • Waar & wanneer de belastingsbrief invullen? • Windmolens zorgen voor duurzame inkomsten

1 - Maasmechelen BLAUW

BLAUW


Lea Ubachs, voorzitter Open VLD Maasmechelen

“Met je tijd mee” Wat goed is moet je goed laten. Wat beter kan, daar moet je aan werken. Onder impuls van vooral onze jongere fractieleden willen we met onze tijd mee en kwam dit magazine tot stand. Dit nieuwe magazine, ‘Maasmechelen BLAUW’, vervangt de lokale burgerkrant. De traditionele artikels zullen aangevuld worden met nieuwe rubriekjes. Niet

2 - Maasmechelen BLAUW

Wist je dat? -

de Open VLD blijft ijveren om vanaf 2014 2,2 miljoen EUR extra uit het gemeentefonds te krijgen voor Maasmechelen?

-

de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen jaarlijks 150.000 EUR aan de gemeentekas opbrengt?

-

burgemeester Georges Lenssen hard heeft moeten opboksen tegen heel wat instanties om als gemeentebestuur zelf windmolens te mogen plaatsen?

-

hij er toch in zal slagen en dat deze plaatsing van windmolens jaarlijks minstens 1 miljoen EUR zal opbrengen aan de gemeentekas?

-

dat onze fractie uit 20 en ons bestuur uit 56 leden bestaat?

-

dat de renovatie van de molen De Stormvogel van Boorsem in de laatste fase is?

-

de lijsttrekker van de CD&V met amper de helft van de stemmen werd aangeduid?

-

de glasbakken zijn voor ieder Maasmechels gezin gratis en zijn af te halen op het containerpark?

COLOFON

Maasmechelen BLAUW

1e jaargang nr 1/2011 Redactieadres: Secretariaat Open Vld Maasmechelen Groenstraat 115 Redactieraad: Romain Hamers, Georges Lenssen, Caroline Penders, Indra Przeniczka, Lea Ubachs, Hermine Van Nerum Eindredactie: Caroline Penders, Indra Przeniczka Fotografie: Hamers Romain

alleen mandatarissen met hun gevoerde beleid komen dus aan bod, maar ook nieuwe rubrieken zoals ‘In de bloemetjes’,‘Dorp in de kijker’, ‘Op bedrijfsbezoek’, enz. zullen een plaats krijgen in dit magazine. Verder brengen we jullie ook op de hoogte van onze activiteiten waar jullie allen van harte welkom zijn. Open Vld is de partij van en voor iedere Maasmechelaar, een partij waar jong en oud zijn zegje heeft. Veel kijk- en leesgenot!

In de Bloemetjes

Vandaag gaat ons bloemetje naar Louise Vanempten. Louise is beter gekend als ‘Wieske van Monke Habraken’. Raymond stond met beide benen in het verenigingsleven. Hij organiseerde, en Wieske was zijn vaste steun, zijn rots in de branding bij de uitvoering. Ze heeft gekookt, gebakken, tafels en stoelen gezet, afgewassen en opgeruimd zoals geen ander. Dit alles doet ze telkens met veel plezier en een glimlach op het gezicht. Eén telefoontje en je kan op Wieske rekenen. Wieske, geniet van onze kleine attentie: je hebt dit bloemetje dubbel en dik verdiend! Open Vld Maasmechelen


Nancy Dexters, schepen van financiën

“Zoeken naar inkomsten zonder belastingverhoging!” Voor nieuwbakken schepen Nancy Dexters uit Opgrimbie was het niet gemakkelijk om haar eerste begroting rond te krijgen. “De inkomsten zijn kleiner dan de uitgaven. Dat Maasmechelen bovendien een ‘arme’ gemeente is, pleit ook niet in ons voordeel. Een groot deel van de inkomsten moet een gemeente halen uit de personenbelasting en uit het kadastraal inkomen. En daar knelt bij ons nu net het schoentje”, weet schepen van financiën Dexters.

Feit is dat onze fiscale draagkracht veel te laag is. Heel veel mensen zitten zonder werk of verdienen weinig waardoor deze belasting, in vergelijking met andere gemeenten, minder opbrengt. Hetzelfde verhaal met de onroerende voorheffing, beter bekend als het kadastraal inkomen. Het grootste deel hiervan betalen de mensen die een eigen huis hebben. Een sociale huurwoning brengt aan de gemeentekas slechts de helft op van een gewone woning. Met 1500 sociale huurwoningen tellen wij er het 2de meeste in onze provincie. Dat betekent dat heel wat mensen veel kadastraal inkomen betalen en anderen bijna niets? Inderdaad. En een gemeente besturen kost heel veel geld. Wij zouden onze inkomsten kunnen optrekken door onze belastingen te verhogen maar daar zijn degenen die werken en een eigen huis hebben dan de dupe van. En dat willen we in geen geval. Open VLD vindt dat onze inwoners al meer dan genoeg betalen. Hoe zit het met de OCMW uitgaven? Wat betreft de gemeentelijke uitgaven zitten we met een zeer grote kost voor het OCMW, een rechtstreeks gevolg van onze lage fiscale draagkracht. Bovenop deze zware lasten staan hoge aflossingen voor het absoluut noodzakelijke rusthuis Heyvisch (16 miljoen EUR) en het Sociaal Huis (12 miljoen EUR). Vergeleken met Limburg, betalen we per inwoner het meeste aan het OCMW.

Bovendien heeft een gemeente nog andere uitgaven. Zijn er geen andere oplossingen? We zijn creatief in het zoeken naar gemeentelijke inkomsten die bovendien niets kosten aan de gewone burger. Vooral burgemeester Georges Lenssen is een kei hierin. Denken we maar aan de komst van Maasmechelen Village, Decathlon, de plaatsing van zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, het plaatsen van windmolens, enz. Dit zijn stuk voor stuk realisaties van hem die ons allemaal veel zullen opbrengen. Op termijn zal Maasmechelen er dus weer financieel bovenop komen? Ja. Wij proberen nu al om tweeverdieners aan te trekken door bouwkavels op de markt te brengen. Dat is al gebeurd op de Lindelaan in Eisden (weg naar het Stationnetje). Kavels in De Loten, Mottekamp en Uikhoven zullen binnenkort kunnen verkocht worden. We hebben ook afgesproken dat het aantal sociale woningen binnen een legislatuur (zes jaar) niet hoger mag liggen dan bij het begin van een nieuwe ambtsperiode. Ook de schepenen moeten zeer zuinig met de centen omgaan, want elke euro telt. Wij beheren de financiën als een goede huisvader of in mijn geval als goede huismoeder. We komer er samen wel uit. Dat engagement wil ik wel aan gaan!

3 - Maasmechelen BLAUW

Leg dat eens uit?


Bernd Smeets, schepen jeugd & welzijn

Dorp in de Kijker

Eisden-Tuinwijk

Vanaf nu zal in elk nummer van dit magazine één van de Maasmechelse wijken of dorpen worden voorgesteld. De primeur is voor de Tuinwijk in Eisden. De ‘Cité’ bestaat 100 jaar en de Vlaamse Regering heeft beslist om deze wijk samen met o.m. de Mechelse Heide bij Unesco voor te dragen als Werelderfgoed. Schepen Bernd Smeets en fractiemedewerkster Hermine Van Nerum gidsen u doorheen de Tuinwijk en tonen u de mooiste plekjes.

4 - Maasmechelen BLAUW

Toen de mijn 100 jaar geleden op de heide in Eisden mijnwerkershuizen ging bouwen, koos ze voor een wijk met veel ruimte, groen en rust. Vandaag is die wijk op de heide een schilderachtig parklandschap geworden met prachtige lanen, groene pleintjes en ongeveer 1.500 cottagewoningen, een rustige buurt zonder overlast. Dat de Tuinwijk van Eisden misschien Werelderfgoed wordt, bevestigt wat universiteitsprofessoren al dertig jaar beweren: het is de mooiste tuinwijk van België. Er zijn tal van unieke plekjes zoals dit pleintje aan de Kersenlaan, dat al vaker voor tv-opnames werd gebruikt.

De Regie is al tientallen jaren de thuis voor Chiro Akori. Vorig jaar werd het gebouw geklasseerd als een beschermd monument. De gemeente investeert daarom meteen 70.000 EUR in de Regie om de brandveiligheid te verbeteren en te voldoen aan andere veiligheidsnoden. Bernd Smeets met Hermine Van Nerum, fractiemedewerkster en bewoonster van de Cité.

Het voormalige klooster tegenover het vroegere Patrostadion geniet bij de senioren uit heel de gemeente veel bijval als dienstencentrum De Bolster. Senioren kunnen daar terecht voor cursussen en gezellige bijeenkomsten. Op dit moment wordt De Bolster uitgebreid voor een nog betere dienstverlening.


Maasmechelen heeft degelijke scholen. Waar mogelijk willen we die scholen en hun leerlingen laten meewerken aan openbare infrastructuur. Zo mochten leerlingen van de PTS de nieuwe poort aan de begraafplaats maken. Ook bij de wederopbouw van de kiosk in het Koninginnepark willen we de Maasmechelse technische scholen betrekken.

Met het stadion in het Sportpark hebben we de infrastructuur voor een sportclub die onze gemeente uitstraling geeft. Daarom is de promotie van Patro o.m. een goede zaak. Bovendien komt dit ook de jeugdwerking ten goede, want dat is het allerbelangrijkste.

De vroegere Patroterreinen zijn voor onze gemeente een ‘goudklomp’ die klaarligt om verkocht te worden als woonzone. Toch duurt het nog een paar jaar vooraleer de gemeente de vier voetbalvelden kan verkavelen, want eerst moet er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan komen. Omdat tewerkstelling vooral een zorg voor laaggeschoolden is, werd vijftien jaar geleden beslist om de rand van de Tuinwijk uit te bouwen tot een attractieve winkelbuurt. Zo komt het dat Maasmechelen vandaag de derde grootste winkelgemeente van Limburg is, goed voor vele honderden jobs.

Zoals overal in Maasmechelen heeft ook de Tuinwijk een bruisend verenigingsleven. De feestelijkheden rond 100 jaar Tuinwijk zijn er een voorbeeld van. En de vele nationaliteiten en gemeenschappen die er probleemloos samenleven geven kleur. Denk maar aan de vele mediterrane restaurants en een culinair evenement als Spicy.

Foto’s: Ulli Kohlbacher

5 - Maasmechelen BLAUW

Dank zij Maasmechelen Village, Fashion Point, M2, de Pauwengraaf, het Nationaal Park, de vele fietsers en de 180 horecazaken vinden jaarlijks bijna vier miljoen dagjesmensen de weg naar hier. Maasmechelen leeft van het toerisme. Tussen de schachtbokken waar de hoofdpoort van het Nationaal Park komt, en de secundaire toegangspoort aan het Stationnetje, ligt de Tuinwijk, een toeristische ‘goudklomp’.

EisdenTuinwijk

Wandel of fiets in de komende weken eens door de Tuinwijk. Bezoek het Museum van de Mijnwerkerswoning waar de gidsen je het boeiende verhaal vertellen over hoe het vroeger was om te leven en te wonen in de Cité, tot op vandaag een unieke wijk, een aangename wijk waar het fijn is om te wonen.


Georges Lenssen, burgemeester

Maasmechelen eerst gemeente

Windmolens zorgen voor duurzame ink • Als eerste gemeente in Vlaanderen neemt Maasmechelen het initiatief om in eigen beheer 4 windmolens te bouwen.

• Burgemeester Georges Lenssen

plaatst met zijn windmolenplan langs de E-314 opnieuw Maasmechelen op de landkaart van gemeenten die niet bij de pakken blijven zitten, maar die op een verantwoorde manier naar de toekomst kijken.

• Als alles volgens plan verloopt

6 - Maasmechelen BLAUW

zal het windmolenplan jaarlijks minstens een miljoen euro opleveren.

• Met dit initiatief is Maasmechelen flink op weg om de eerste CO2 - neutrale gemeente van Vlaanderen te worden.


te C0²-neutrale van Vlaanderen?

komsten Georges Lenssen: In het verleden werden gemeentes te vaak vanuit een buikgevoel bestuurd. Persoonlijk vind ik dat je een gemeente met de nodige zakelijkheid moet beheren, alsof het om je eigen centen gaat. Anders voelen de inwoners dat in hun portemonnee. Ik draag Maasmechelen in mijn hart en ik kan niet verdragen dat de gemeente niet de toekomst krijgt die ze verdient.Vandaar dat ik mij altijd ingezet heb voor die toekomst. Eerst door de komst van Maasmechelen Village volledig te ondersteunen, nu door een eigen windmolenpark uit te bouwen. Van waar het idee om een windmolenpark in eigen beheer uit te baten zonder privépartners? Georges Lenssen: Twee jaar geleden hebben mijn broer en ik zonnepanelen op onze bedrijfshallen gelegd, daarna overwogen wij om zelf een windmolen te bouwen. En zo ontstond de gedachte om met de gemeente hetzelfde te doen. Als burgemeester ben ik constant op zoek naar extra inkomsten voor de gemeente, zonder de burgers meer te belasten. In het begin kregen we veel tegenkanting. “Dit is geen taak voor een gemeente,” hoorde ik bij de tegenstanders. Wij hebben verder gewerkt, en toen ook de coalitiepartner en de administratie in dezelfde richting dachten, was ik helemaal overtuigd van het plan.

naar de woningen meer dan voldoende groot zijn. De dichtstbijzijnde woning ligt op 700 meter. Ik denk dus dat we een goede locatie gekozen hebben. Is Georges Lenssen dan een burgemeester die zijn gemeente bestuurt zoals hij een onderneming bestuurt? Georges Lenssen: Ik zie niet in wat daar verkeerd aan is? Ik ben ondernemer in mijn hoofd, Maasmechelaar in mijn hart. Iedereen weet hoe ik begaan ben met het welzijn van iedereen hier. Maar ik heb mijn achtergrond als zelfstandig ondernemer met een natuurlijke reflex om voor iedere uitgave na te gaan of ik dat voor mezelf ook zou kopen. Wij staan voor een bestuur met vernieuwende ideeën die iedereen in Maasmechelen ten goede komen. Een van de belangrijke thema’s in de ondernemerswereld is tegenwoordig duurzaamheid. Wel, ik streef ook in onze gemeente naar duurzame inkomsten via de productie van duurzame energie. Ik maak me dus sterk dat we daardoor snel de eerste CO2-neutrale gemeente kunnen worden van Vlaanderen.

Op andere plaatsen zijn dergelijke plannen niet gelukt. Waarom zou het in Maasmechelen wel kunnen? Georges Lenssen: We hebben inderdaad heel wat weerstand gehad, maar we hebben nu administratief alles in orde, de buitenwereld gelooft er ook in en grote partners garanderen ons de stroomafname. Ik vertrouw erop dat de vergunningen inzake ruimtelijke ordening en milieu geen probleem zijn. De grootste bezwaren tegen windmolens hebben te maken met slagschaduw en geluid. Metingen wijzen uit dat de afstanden

“Ondernemer in zijn hoofd en Maasmechelaar in zijn hart.”

7 - Maasmechelen BLAUW

Eén miljoen euro jaarlijks is een heel groot bedrag. Waarom heeft de gemeente zo nood aan extra inkomsten?


Wie woont er op de Bremstraat?

23

Veel lezers zullen het met ons eens zijn: één van de mooiste wijken om te wonen in Maasmechelen is Eisden Tuinwijk. We hebben deze week ergens aangebeld volgens de ‘man bijt hond’-formule en werden hartelijk ontvangen door de sympathieke bewoners, de familie Güncü – Zinkal.

Fadima Zinkal, vertel eens iets meer over jezelf.

Heeft je vader in de mijn gewerkt?

Wel, na het afronden van mijn hogeschool studies ben sinds 1999 zelfstandig thuisverpleegster. Mijn man, Levent Güncü en ikzelf hebben twee schatten van kinderen: Numan die 10 jaar oud is, en Emirhan is ondertussen 5 jaar. Mijn man werkt al 17 jaar bij de Graco in Maasmechelen.

Ja, jarenlang, maar na het sluiten van de mijn heeft mijn vader, als allereerste Turk in Maasmechelen overigens, een groente&fruit winkel gehad op de Kruindersweg. Ook ik heb daar enkele jaren gewerkt.

Ben je graag zelfstandig thuisverpleegster? Ja, ik doe het heel graag, al valt het me soms zwaar aangezien ik niet zoals in een ziekenhuis bij ‘zwaardere’ patiënten op hulp van collega’s kan terugvallen. Positief vind ik wel het sociale contact. Ook dat deze job me toelaat mijn kinderen van school te kunnen afhalen en dat ik een mooie boterham verdien.

8 - Maasmechelen BLAUW

Je bent van Turkse origine. Ga je nog vaak naar Turkije? We gaan ieder jaar naar Turkije op vakantie en dan bezoeken we onze familie. Turkije is een prachtig land, maar ik zie ons of onze kinderen niet meer teruggaan naar Turkije. We voelen ons meer een toerist daar, of om het anders uit te drukken ‘we voelen ons meer vreemdeling daar dan hier’. Hier wonen en werken we graag, onze kinderen groeien hier op… kortom, we voelen ons hier goed.

Wat hoop je dat je kinderen later zullen worden? Ze spreken twee talen dus misschien vertaler-tolk? We zijn daar nog niet echt mee bezig; ze zijn nog wat jong hiervoor. Toch hopen we dat ze goed zullen studeren en een diploma halen maar bovenal dat ze gezond blijven. En dat ze Nederlands en Turks spreken, daar hebben we niet echt bij stilgestaan. Het voelt gewoon zo natuurlijk aan, dat we hen in de twee talen opvoeden. Trouwens, niet de ‘nationaliteit’ is belangrijk, maar wel de ‘menselijkheid’. Zouden jullie nog andere zaken wensen hier in de buurt? Een speeltuin in de buurt voor onze kinderen zou wel handig zijn. Nergens in heel, heel Eisden Tuinwijk is er een speeltuintje, dus mocht er dat komen, dan zouden heel wat kinderen blij zijn. Bedankt voor de goede ontvangst en voor het interview!

• FRÜHSHOPPEN WAS WEER EEN SUCCES! Onze jaarlijkse brunch werd dit jaar vervangen door een gezellig frühshoppen. Deze editie ging door in Opgrimbie. Bestuurslid Giel Spooren en Christine Vergaelen: “Omdat inwonende Theo dit jaar 45 jaar werd, organiseerden we een groot verjaardagsfeest. Hierdoor hadden we een heuse feesttent voorzien in onze tuin en kon het frühshoppen hier eveneens doorgaan. Zowel het verjaardagsfeest als het frühshoppen met orkest ‘die Dampfknödel’ werd een echt succes.” Foto’s kan je bekijken op de website van Open VLD Maasmechelen.


Kiekjes Tuinfeest Georges

Bestuursvergadering

Opening Liz Hurley beach

Werkvergadering

Kotem carnaval 2011

9 - Maasmechelen BLAUW

Blauwe brunch


Enkele realisaties Voor een veiliger Maasmechelen Ons gemeentebestuur en dat van Lanaken hebben afgelopen jaar het initiatief genomen om de politiekorpsen van Lanaken en Maasmechelen te fusioneren. Politieraadslid Diane Maes: “We hebben als eerste gemeente in Vlaanderen de koe bij de horens gevat en beide korpsen op vrijwillige basis gefusioneerd. Dit als doel om een nog betere dienstverlening voor de Maasmechelaars te garanderen.”

“Onze politieagenten leveren zeer goed werk, hiervan zijn we overtuigd. De fusie zal deze goede werking enkel versterken. Eventuele kinderziektes zal ik samen met burgemeester Georges Lenssen en mijn collega’s uit de politieraad, Marleen Kortleven en Eddy Vanderhallen, bijsturen waar nodig”, aldus nog raadslid Diane Maes.

Het nieuwe, grotere korps zal ingedeeld worden in drie regio’s: Noord, Centrum en Zuid waarbij de werking overlappend is. Iedere regio staat dus in voor zijn werking maar er wordt hulp geboden in de andere regio’s bij noodzaak. Dit heeft tot gevolg dat er meer agenten ingezet kunnen worden om interventies te doen. Politieraadslid Diane Maes

We gaan opnieuw voor de toeristische erkenning Schepen van toerisme Erik Kortleven

De afgelopen jaren werd er aan de uitbouw van de toeristische troeven van Maasmechelen hard gewerkt. Mooie projecten zoals het kruinenpad, de hangende tuinen, het rivierenpark Maasvallei en in de secundaire toegangspoorten voor het Nationaal Park Hoge Kempen,… kortom, we mogen er fier op zijn.

10 - Maasmechelen BLAUW

In mei werd er ter hoogte van de Salamander de fietsbrug over de Jozef Smeetslaan geplaatst. Schepen van Toerisme Erik Kortleven: “Het is een echt kunstwerk waardoor de fietser ongestoord kan pedalen van de ene naar de ander toegangspoort in Maasmechelen, en dat zonder kruisend autoverkeer.”

2011 wordt een belangrijk jaar voor onze gemeente. We verdedigen opnieuw onze toeristische erkenning. Dat dit erg belangrijk is, behoeft geen betoog. Schepen van toerisme Erik Kortleven: “Die erkenning geeft ons de toeristische status die we verdienen en maakt het bovendien mogelijk om Maasmechelen uit te bouwen tot een paradijs voor de shoppingtoerist.”

Kers op de taart wordt de hoofdtoegangspoort. Om en rond de site van de vroegere schachtbokken zal binnenkort een schitterend toeristisch project tot stand komen. Ook de voordracht om de tuinwijk te upgraden tot UNESCOwerelderfgoed creëert een uitzonderlijk context. “Hopelijk slepen we hiermee een Oscar in de wacht. En dat zou een toeristische troef op wereldniveau zijn!”, aldus nog schepen Kortleven.


Schepen Eddy Vanderhallen: “Boorsemse Bampstraat is prachtig” De heraanleg van de Bampstraat is gefinaliseerd. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel voorzien, en ook enkele verkeersremmende elementen voor de veiligheid van de kinderen, een stoep, enkele schanskorven, hier en daar een groenaccent,… kortom, de bewoners van de Bampstraat zijn beloond na het lange wachten. Schepen Eddy Vanderhallen en voorzitter van de gemeenteraad Caroline Penders: “De Bampstraat hebben we in dezelfde stijl aangelegd als Kotem, maar de schanskorven die voorzien zijn in en rondom de Ziepbeek maken deze heraanleg echt bijzonder. Door de aanleg van enkele brugjes over deze beek zijn er ook heel wat bouwkavels op de markt gekomen. En last but not least, door de investering in de nieuwe verlichtingspalen heeft de carnavalsvereniging ‘de Waterratten’ geen probeem meer met het passeren van de stoet.”

Goede opvolging van kosten en uitgaven bij het OCMW De financiële meerjarenplanning 2011–2013 is goedgekeurd. OCMW-raadsleden Jean Donders, Nadine Opsteyn en Marc Smeets volgen het beleid van het OCMW op de voet op. Raadslid Jean Donders: “Door een goede opvolging van de uitgaven en inkomsten slagen we erin om financieel binnen de marges te blijven van de meerjarenplanning. Dit wil zeggen dat het OCMW geen bijkomende middelen aan het Gemeentebestuur moet vragen voor de uitvoering van onze opdrachten.” Een belangrijk punt hierbij is de optimalisatie van het rusthuisbeheer. “Door een betere organisatie van het werk en natuurlijke afvloeiing van personeelsleden werden de personeelskosten gedrukt. Ook de uitbreiding van het aantal RVT-bedden,

een nauwgezette administratie en de verhoging van de bezettingsgraad zorgden voor een verbetering van de inkomsten”, aldus raadslid Marc Smeets. Aankomende vergrijzingsgolf De aankomende vergrijzing van de Maasmechelaren stelt ons voor heel wat uitdagingen. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden hecht het OCMW er veel belang aan om de ouderenzorg zo efficiënt mogelijk te organiseren en steeds te waken over de kosten zodat de zorg ook in de toekomst kan verzekerd worden. Raadslid Nadine Opsteyn: “In dezelfde zin hebben we de financiële haalbaarheid van de bouw van serviceflats eerst grondig onderzocht alvorens te beslissen over de realisatie ervan.”

ONDERNEMEND MAASMECHELEN… op bedrijfsbezoek bij Panerex

Modernisering & vernieuwing Adriaan Fastré: “Brood bakken, tenminste, het werk van de bakker, gebeurt niet meer zoals vroeger. Dankzij modernisering en automatisering moet je, om te beginnen, al niet meer zo heel vroeg opstaan. Bijv. deze remrijskast zet het rijsproces stil, zodat deeg in bulk op voorhand kan klaargemaakt worden. Dat verplaatst het nachtwerk effectief naar de dag. En ook met deze rotatieovens met computersturing, hebben we een perfecte controle over het verloop van het bakproces.”

Broer Philip vult verder aan: “Investeren in nieuwe technologieën heeft tal van voordelen. Niet louter voor het comfort van een paar uurtjes langer slapen. Omdat het hardste werk eruit is, vooral het nachtwerk, slaag je er veel beter in om jong personeel te houden, wat in de sector een groot probleem is. We kunnen 7/7 open blijven zonder dat iemand er harder moet voor werken. En de dagen die we open zijn, hebben we genoeg tijd om met andere dingen bezig te zijn. We geven bijvoorbeeld rondleidingen aan schoolklassen zonder dat het de werking noemenswaardig hindert.” Keuzes maken “Als bakker kan je twee kanten uit: volume leveren of kleiner blijven en specialiseren. En dat laatste is een moeilijke oefening. We voelen ons niet te goed om tot in de kern onze producten te analyseren en ons af te vragen hoe we de smaak, de structuur nog kunnen verbeteren. Ik laat mij daartoe uitdagen door de concurrentie. Als hun producten beter zijn, moet ik kritisch zijn en zelf verbeteren. Daarom maken wij ook uitgebreid gebruik van proefbakkers,” aldus Adriaan.

11 - Maasmechelen BLAUW

Ondernemers zijn belangrijk voor Maasmechelen. Zij zorgen voor brood op de plank. Wij willen hen graag in the picture zetten en vandaar dat we op bedrijfsbezoek gaan en iedere keer een andere beroepscategorie aan bod laten komen. Deze keer is het de beurt aan de warme bakker. Maasmechelen is rijk aan heel wat goede warme bakkers. We maken kennis met Bakkerij Panerex.


Belastingservice

Vlnr.: Erik Kortleven, Indra Przeniczka, Georges Lenssen, Hermine Van Nerum en Jean Donders Ma

30 mei

Groenstraat 115

Burgemeester aan huis

16u30-19u00

Di

31 mei

Boorsem

Café ’t Streutsje

17u30-19u00

Wo

1 juni

Uikhoven

Café Udec-Hove

17u30-19u00

Ma

6 juni

Mechelen a/d Maas

Café den Dörpel

17u30-19u00

Di

7 juni

Kruindersweg

Café Dostlar

17u30-19u00

Wo

8 juni

Mechelen a/d Maas

Lib. Mutualiteiten, Rijksweg

16u00-19u00

Do

9 juni

Eisden Tuinwijk

Hotel Du Pont, Pauwengraaf

17u30-19u00

Za

11 juni

Meeswijk

Fanfarezaal, St. Laurentiusstraat

Za

11 juni

Leut

Hof ter Noord

11u15-13u00

Di

14 juni

Eisden Tuinwijk

Café Casino, Kerkplein

17u30-19u00

Wo

15 juni

Groenstraat 115

Burgemeester aan huis

16u30-19u00

Do

16 juni

Vucht

Parochiezaal

17u30-19u00

Vr

17 juni

Eisden Dorp

Harmoniezaal

17u30-19u00

Ma

20 juni

Opgrimbie

Gemeenschapscentrum

17u30-19u00

Di

21 juni

Kotem

Café Ponderosa

17u30-19u00

Wo

22 juni

Mariaheide

Zaal aan de kerk

16u00-18u00

Vr

24 juni

Proosterbos

Café Bloemenhof

17u30-19u00

Ma

27 juni

Groenstraat 115

Burgemeester aan huis

16u30-19u00

Wat zeker meebrengen?

12 - Maasmechelen BLAUW

Aanslagbiljet vorig jaar! Eventueel onze berekening van vorig jaar - Alle fiches met uw inkomsten + aparte fiche(s) verlofgeld voor diegenen met het arbeidersstatuut - Attesten leningen(+groenlening)/bewijzen van pensioensparen/attesten levensverzekeringen - Een kopie van het éénmalig attest voor invaliditeit van u en/of uw gezinsleden - Aanslagbiljet onroerende voorheffing - Verklaringen van: • wettelijke samenwoning • co-ouderschap • betalingsbewijzen van onderhoudsgeld • facturen van energiebesparende uitgaven, beveiliging van woning, e.a. - U maakt bij voorkeur van alle bewijsstukken (alles wat fiscaal aftrekbaar is) een kopie

Volgnummers zijn op iedere plaats af te halen ½ uur voor aanvang.

9u15-11u00

BLAUW Magazine Maasmechelen - nr. 1 jaargang 1 - 2011  

Open VLD Maasmechelen Magazine Blauw

Advertisement