Mei 2022 - Kampenhout

Page 1

Kampenhout de lokale burgerkrant • nr 1 • 2022

Pleziervaart aan 't Sas tijdens de opening van het toeristisch vaarseizoen

Kampenhout-Sas Leeft Open Vld Kampenhout erkent het potentieel van de unieke locatie van Kampenhout-Sas en is voortrekker in de opwaardering van deze verborgen parel. En of Kampenhout-Sas leeft! Op zondag 1 mei werd het toeristisch vaarseizoen geopend en daar kwamen jullie massaal op af. Sommigen kozen voor een boottochtje op het kanaal in één van de pleziervaartboten, anderen waren meer avontuurlijk en genoten van de waterpret tijdens een initiatie kajak of kano. De beste stuurlui… die bleven natuurlijk aan wal. Ook daar was plezier verzekerd. Allerlei randanimatie met onder meer springkastelen, zeepbellenblazers en een kindergrime zorgden voor lachende snoetjes bij de jongsten. Maar ook de vaardemonstratie met miniatuurboten, het

bezoek aan het bedieningsgebouw van Kampenhout-Sas en de standjes van verschillende Kampenhoutse verenigingen mochten op grote interesse rekenen. Conclusie: Kampenhout-Sas leeft! Ook gedurende de zomer zal je kunnen genieten van allerlei foodtrucks, de permanente kanokajakverhuur, een boottocht met De Waterbus en randanimatie onder het moto: Zomeren aan ’t Sas. Wij kijken er met heel onze blauwe familie naar uit om jullie te ontmoeten en bij een verfrissend drankje van gedachten te wisselen over de toekomst van Kampenhout. Jullie frisse

ideeën of kritische blik geven ons de brandstof om verder te werken aan een welvarend, gezellig en gelukzalig Kampenhout. Tot in den draai?!


Voorwoord Met frisse ideeën, gezond verstand en een hart voor iedereen werkt Open Vld aan een welvarend Kampenhout. In deze editie blikken we terug op de eerste helft van deze legislatuur en kijken we met onze mandatarissen en bestuursleden vooruit naar wat nog volgt. Voorzitter ad interim Dominique Corbeel looft de goesting en werklust van ‘zijn blauwe familie’: “Ik merk aan de bestuursleden dat zij met ongelooflijk veel passie en engagement werken aan een beleid voor en door Kampenhoutenaren. Als Open Vld Kampenhout willen we de tweede helft van de legislatuur aanvatten met veel durf en enthousiasme.” Gemeenteraadslid Kelly Fillet en lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Leen Michiels tijdens een bestuursvergadering van Open Vld Kampenhout

Met passie en engagement werken aan beleid voor alle Kampenhoutenaren Penningmeester Freddy Liekens springt Dominique bij: “Dit voorjaar hebben we de actie ‘Witloofliefde’ gelanceerd, en met succes. We willen dan ook iedereen bedanken die een portie witloof met kaassaus en ham bestelde. Aan de reactie merken we overduidelijk dat het gesmaakt heeft.” Als bestuur kijken we ernaar uit om de Kampenhoutenaren te ontmoeten tijdens een van de vele evenementen in Kampenhout. Kijk je verder vooruit, noteer dan zeker volgende data: de Nacht van Gwenny & Co op 1 oktober, onze eetdag op 11 december en de verdeling van het chocoladepakket tijdens het weekend van 16 december.

Dominique Corbeel

2

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Halfweg en toch net gestart Gemeenteraadslid Kelly Fillet doet haar verhaal: “In oktober 2021 verwisselde ik met Leen Michiels van mandaat". Na drie jaar BCSD waar je vooral aan persoonlijke dossiers werkt, kan ik nu meewerken aan het algemeen beleid voor de Kampenhoutenaren. Natuurlijk laat je die eerste drie jaar niet zomaar los en neem je de bedenkingen van toen mee. Je merkt vaak dat cliënten van het OCMW met bepaalde vooroordelen worden geconfronteerd. Jammer, want ik heb ondervonden dat een kleine tegenslag soms ook enorme impact kan hebben, vooral bij jongeren. Je kiest nu eenmaal niet waar je wieg staat.

Het is fijn om mee te werken aan een beleid waar iedereen kansen krijgt en mensen begeleid worden om een toekomst op te bouwen. Al is het met kleine stapjes, want de gemeente heeft nu eenmaal ook net als wij allemaal financiële hinder door de crisissen waar we onverwacht mee geconfronteerd worden: corona, energieprijzen, Oekraïne,… Op zo’n momenten ben je dan ook enorm enthousiast over de spontane solidariteit die er is in de gemeente. Een kerstmaaltijd die wordt geschonken, een inzamelactie voor hulpgoederen, de massa vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum. Die solidariteit geeft mij de brandstof om verder te werken aan een gedragen, sociaal en rechtvaardig beleid voor alle Kampenhoutenaren.

"Zomerscholen zijn een blijver" De gemeente Kampenhout zal ook deze zomer een zomerschool organiseren. “Via de zomerscholen doorbreken we de lange vakantieperiode en trachten we de leerachterstand weg te werken. We richten ons op de meest kwetsbare kinderen zodat iedereen met een gelijke bagage aan het nieuwe schooljaar kan beginnen”, geeft schepen voor Onderwijs Gwenny De Vroe aan. De zomerscholen zijn voorzien voor 4 t.e.m. 8 juli en 22 t.e.m. 26 augustus en de kinderen die daarvoor in aanmerking komen, worden uitgenodigd.


Ondertussen zitten we al over de helft van deze legislatuur. Het ideale moment om onze liberale schepen Hilaire Vanhove aan het woord te laten over wat hij al heeft kunnen verwezenlijken en wat hij nog graag wil bereiken.

Schepen Hilaire Vanhove kijkt terug en blikt vooruit: "Verenigingen herleven als vanouds" Schepen Hilaire Vanhove

Hoe bevalt je de eerste helft van je mandaat als schepen voor onder meer Sport, Cultuur en Evenementen? Als we het hebben over de eerste helft van deze legislatuur kunnen we niet rond de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor onze verenigingen. Evenementen werden geannuleerd, wedstrijden afgelast en de meeste van de verenigingen zagen hun inkomsten drastisch kelderen. Het was voor hen alle zeilen bijzetten om te overleven. Toch hebben we onze verenigingen in de mate van het mogelijke ondersteund en kunnen onze sporters en cultuurliefhebbers na deze crisis dan ook herleven als vanouds. Kan je enkele hoogtepunten van deze legislatuur voor jou toelichten? Als schepen voor Sport haal ik graag het succes van onze goed bestuurde sportclubs aan. Schoolvoorbeeld daarvan is de titel van Sporting Kampenhout in eerste provinciale en ook enkele kampioenstitels bij de jeugd. Ik ben ook verheugd dat meer en meer mensen de weg naar onze dinsdagmarkt gevonden hebben, waar het aanbod van marktkramen steeds groter wordt. Ook onze tuin- , bio-, avond- en rommelmarkten worden gewaardeerd en druk bezocht.

"Kampenhoutenaren de gepaste recreatieve en sportieve infrastructuur aanbieden"

Vorig jaar werden een hondertal bomen aangeplant als onderdeel van de groene bufferzone

Waar kijk jij nog naar uit in de tweede helft van de legislatuur? Binnenkort starten de vernieuwingswerken aan het sportcomplex De Zeype. We gaan onder meer het hoofdterrein heraanleggen met een

kunstgrasveld met verlichting. De afgegraven grond gaan we recupereren om een bmxparcours aan te leggen. Een groene bufferzone zorgt ervoor dat de impact op de omgeving tot een minimum beperkt wordt. Ik hoop concrete stappen te zetten in dit dossier zodat we alle Kampenhoutenaren gepaste sportieve en recreatieve infrastructuur kunnen aanbieden.

Bouw mee aan een groene toekomst! De toekomst is elektrisch! En jij kan vandaag mee bouwen aan die toekomst. Vanaf 2026 zullen enkel auto’s zonder co2-uitstoot kunnen genieten van een fiscaal gunstregime. Met die maatregel wil men via het bedrijfswagenpark de elektrificatie van het wagenpark versnellen. Jij kan als Kampenhoutenaar mee genieten van de groepsaankoop van elektrische laadpalen.

Gemeenteraadslid Nils Stuyckens

Gemeenteraadslid Nils Stuyckens licht de voordelen toe: “Een elektrische wagen is niet afhankelijk van dure fossiele brandstoffen. Wie al

elektrisch rijdt, laadt zijn wagen best thuis op gezien dat goedkoper is dan aan een publieke laadpaal. Door het hoeveelheidsvoordeel van de groepsaankoop zal men een betere prijs voor zo’n laadpaal betalen. Daarbij komt dat men met de collectieve aanpak op een gerichte en laagdrempelige manier kan genieten van de ondersteuning van de intercommunale Haviland. Daarbovenop is er een fiscaal voordeel voor wie een laadpaal voor 31 augustus 2024 plaatst. Interesse? Meld je dan voor 15 juli aan via het online formulier op de gemeentewebsite.”

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

3


20 jaar euthanasiewet

Ook mensen met dementie kunnen kiezen voor euthana De Vlaamse liberalen willen dat het federale parlement het debat opent over euthanasie voor mensen met hersenaandoeningen, waaronder dementie. “De euthanasiewet is in mei twintig jaar jong. Het is tijd om de tekortkomingen weg te werken en ook mensen met bijvoorbeeld dementie het recht te geven op een zelfgekozen levenseinde”, zeggen Robby De Caluwé, Katja Gabriëls en Jean-Jacques De Gucht. Op 16 mei 2002 keurde het Belgische federale parlement onder liberale impuls de euthanasiewet goed. Ons land speelde samen met Nederland een pioniersrol en gaf mensen die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek en psychisch lijden het recht op een zelfgekozen levensbeëindiging. “Elke mens moet zelf in alle vrijheid kunnen beslissen over een waardig einde van het leven als je ongeneeslijk ziek bent. Dat is essentieel voor ons liberalen”, zegt voorzitter Egbert Lachaert. “In de afgelopen twintig jaar is het draagvlak voor dat recht op euthanasie in de samenleving alleen maar breder geworden en veralgemeend. De wet werd onder impuls van Jean-Jacques De Gucht ook uitgebreid naar minderjarigen die ondraaglijk lijden. Wij zullen als liberalen er altijd over waken dat elk mens

Elke mens moet zelf in alle vrijheid kunnen beslissen over een waardig einde van het leven als je ongeneeslijk ziek bent. Dat is essentieel voor ons liberalen. Voorzitter Egbert Lachaert 4

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

van dit recht kan gebruik maken wanneer zij of hij dat zelf wil.”

Oplossing voor mensen met een cerebrale aandoening dringt zich op Er is echter een grote groep van patiënten die niet in aanmerking komen voor euthanasie, namelijk mensen met een cerebrale aandoening zoals dementie, een herseninfarct… “Je moet vandaag volledig bewust en wilsbekwaam zijn om tot euthanasie over te kunnen gaan”, legt Kamerlid Robby De Caluwé uit. “Je kan ook een wilsverklaring ondertekenen waarin je verklaart euthanasie te vragen wanneer je wilsonbekwaam zou worden, maar die mag enkel worden toegepast wanneer je in een onomkeerbare coma belandt. Denk bijvoorbeeld aan een zwaar ongeluk.” Volgens de liberalen is dit een groot en groeiend probleem dat tot schrijnende toestanden leidt. “Mensen met dementie die niet volledig willen aftakelen, worden nu eigenlijk verplicht om ‘te vroeg’ euthanasie te vragen en te krijgen op een moment dat ze nog volledig wilsbekwaam zijn en binnen het toepassingsgebied van de wet vallen. Deze keuze om vroeg te sterven is hartverscheurend, want deze personen zouden ongetwijfeld nog mooie momenten kunnen beleven in hun leven”, zegt Kamerlid Katja Gabriëls. “De voorbeelden van Alzheimer-patiënten die kozen om ‘te vroeg’ een beroep te doen op de euthanasiewet zijn talrijk. Schrijver Hugo Claus is er een van, maar recent nog belichtte ook het één-programma ‘Restaurant Misverstand’ deze problematiek. Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Hoe we moeten omgaan met mensen die door een hersenaandoening niet meer in staat zijn om

hun wil duidelijk te maken is een bijzonder moeilijk debat. Maar dat betekent geenszins dat we het debat uit de weg moeten gaan. Het is juist door de verschillende problemen te bespreken dat we kunnen komen tot een gedragen en verdedigbaar voorstel, dat een antwoord kan bieden aan de soms mensonterende toestanden die we vandaag kennen.”

Debat openen in het parlement Open Vld is altijd voorstander geweest om het debat rond euthanasie zo ruim mogelijk te voe-


Nationaal Open Vld nieuws

moeten asie Deze problematiek leeft ook duidelijk bij de bevolking. Iedereen kent wel iemand die aan dementie lijdt en aftakelt. Tegen 2035 komen er de helft meer mensen met dementie bij in onze samenleving. Jean-Jacques De Gucht

ren. Zowel om de patiënten die ondraaglijk lijden zo goed mogelijk en naar hun wens te kunnen helpen, als om de artsen een duidelijk juridisch kader te bieden om dat te kunnen doen. Dat debat moet vertrekken vanuit de realiteit en de wensen van de patiënten, niet vanuit dogmatisme. Anno 2022 moeten we dit debat verder voeren om de euthanasiewet uit te breiden. Dat gebeurt best in alle sereniteit en in het parlement. “Deze problematiek leeft ook duidelijk bij de bevolking. Iedereen kent wel iemand die aan dementie lijdt en aftakelt. Tegen 2035 komen er de helft meer mensen met dementie bij in onze samenleving. Een petitie van prof Wim Distelmans en LEIF is al bijna 84.000 keer ondertekend”, zeggen De Gucht, Gabriëls en De Caluwé. Uiteraard wil Open Vld de afspraken uit het regeerakkoord omtrent ethische vraagstukken respecteren. “We hebben respect voor ieders standpunt”, aldus de liberalen, “maar dit mag wel geen stilstand inhouden in zo’n belangrijke problematieken. Er moet dus wel zicht komen op een oplossing.”

Mensen met dementie die niet volledig willen aftakelen, worden nu eigenlijk verplicht om ‘te vroeg’ euthanasie te vragen en te krijgen op een moment dat ze nog volledig wilsbekwaam zijn. Deze keuze om vroeg te sterven is hartverscheurend. Katja Gabriëls en Robby De Caluwé

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

5


Wist je dat? Kampenhout een dierenwelzijnsraad heeft. Bestuurslid en voorzitter van de dierenwelzijnsraad Anke Janssens licht toe: “Eind 2020 werd de dierenwelzijnsraad in Kampenhout opgericht met als doel het welzijn van de dieren in onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. De raad adviseert, doet voorstellen en pleegt overleg. Ons doel is de bevolking informeren en sensibiliseren. De gemeente onderhoudt een uitstekende samenwerking met het Dierenopvangcentrum Zemst waar men terechtkan voor verloren en gevonden huisdieren, en daar zijn we heel dankbaar

Gwenny & Hilaire tijdens Kampenhout Swingt vorige zomer

Haal witloof rechtstreeks bij de boer! voor!” Kampenhout dé witloofgemeente bij uitstek is. Bestuurslid Annie Casteels en tevens ook lid van De Witloofstappers kent de mooiste plekjes van Kampenhout maar al te goed: “In Kampenhout kan je langs de Witloofwandeling genieten van het prachtige samenspel tussen de natuur en de landbouwers die van Kampenhout hét witloofdorp hebben gemaakt. Daarnaast start de Witte Goudroute aan het standbeeld 't Witloofboerke in het centrum en neemt je mee op een fietstocht door de prachtige streek van het Dijleland. Witloof proeven kan in één van de Kampenhoutse horecazaken of door het rechtstreeks bij de boeren te halen.” Kampenhout de gemeenteraad livestreamt. Bestuurslid Steven Eneman licht toe: “Sinds juni 2020 kan men de toelichtingen van en debatten tussen de politici in de gemeente- en OCMW-raad via livestream volgen. De livestream zorgt voor transparantie van beleid en eenduidige informatie over de politieke werkzaamheden in onze gemeente. Dit zal op lange termijn leiden tot goed geïnformeerde burgers, waardoor de participatiegraad en het vertrouwen in de politiek zal vergroot worden. Het is echt een succes.”

6

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

Schepen Gwenny De Vroe kijkt terug en blikt vooruit Eerste schepen Gwenny De Vroe

Gwenny, hoe kijk jij terug op de eerste helft van de legislatuur als Eerste schepen? Naast de coronacrisis hebben de klimaatmarsen de politieke agenda enorm beïnvloed. Zo ook op lokaal niveau. Aan het begin van deze legislatuur hebben we het Bomencharter ondertekend waarmee we ons engageren tegen het eind van deze legislatuur ten minste 2.000 extra bomen aan te planten. Als schepen voor Leefmilieu heb ik dan ook enkele acties georganiseerd zoals ‘Boom in je voortuin’ waarmee alle Kampenhoutenaren een gratis boom kunnen aanvragen om in hun voortuin aan te planten. Ook kunnen ze aangeven waar ze bijkomend groen willen in de publieke ruimte. Daarnaast zetten we in op extra aanplantingen in onze scholen en hebben we concrete stappen gezet in de bescherming, behoud en uitbreiding van het waardevolle Hellebos. Wat zijn voor jou de hoogtepunten ? Tijdens de coronacrisis en het stilvallen van het gemeenschapsleven is voor mij nog maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk het contact met de burgers is. Politiek is voor mij mensen

ontmoeten en met elkaar verbinden. Ik ben dan ook zeer blij dat we ook vorig jaar een editie van Kampenhout Swingt hebben georganiseerd. Het is een initiatief dat ik in 2003 lanceerde en dat tegenwoordig in alle deelgemeenten zorgt voor warme en amusante zomeravonden vol ambiance en gezelligheid. Een ander hoogtepunt is de steun aan de lokale handelaren tijdens de moeilijke economische periode door de coronamaatregelen. We hebben met de actie 'Winkelhieren', de introductie van de Kampenhoutbon, en de nadruk op lokaal kopen onze ondernemers kunnen ondersteunen. Verder denk ik nog aan de vernieuwde gemeentewebsite en digitale nieuwsbrief, de investeringen in verkeersveiligheid enz. Waar kijk jij nog naar uit in de tweede helft van deze legislatuur? Meer beleving in het centrum! Een initiatief waar ik heel erg naar uitkijk, betreft de pop-up locaties in Kampenhout-centrum, het Kasteel Van Bellinghen en de tuin van Villa Lucie, die we openstellen voor Kampenhoutse ondernemers en verenigingen. Zon, foodtrucks en de Kampenhoutenaren zelf zullen ervoor zorgen dat Kampenhout zal bruisen! Daarnaast wil ik werk maken van de toegankelijkheid van de bushalte van Kampenhout-Sas door er een lift te voorzien, het recreatief leven rond Kampenhout-Sas verder uitbouwen en de lokale economie in Kampenhout aanwakkeren.


Naam Functie

Naam Functie

Naam Functie

Ook dit jaar was de zwerfvuilactie een succes

Naam

Samen voor een kraaknet Kampenhout

Naam

Van 19 tot en met 27 maart 2022 organiseerde de gemeente Kampenhout haar jaarlijkse zwerfvuilactie. Honderden vrijwilligers gingen daarbij op zwerfvuilmissie met als ultieme doel: een kraaknet Kampenhout. Samen werd er ruim 830 kilogram zwerfvuil verzameld. De coronapandemie drukte haar stempel op onze natuur en leefomgeving. De zwerfvuilrapers vonden opvallend veel mondmaskers en ook sigarettenpeuken maakten zoals altijd een groot deel van de overlast uit. Op zondag 27 maart werden de talrijke vrijwilligers bedankt met een drankje, een heerlijk stuk taart en een shopping bag met onder meer een Kampenhoutbon. Gonda Smetsers, liberaal bestuurslid bij Interza, is fier op de vele deelnemers die ons knap en landelijk Kampenhout doen blinken!

Functie

Graag deelt ze ook de jaarcijfers van Interza van 2021 mee: “Het aantal opruimingen van sluikstort daalde in 2021 met 32% t.o.v. 2020. Ook daalde het gewicht van het opgehaalde sluikstort in de eerste negen maand van 2021 t.o.v. dezelfde periode van het jaar voordien met een kwart. Iedere kilo sluikstort is er één teveel! De strijd is dus zeker niet gestreden, maar de goede richting is ingezet”, zegt Gonda enthousiast. “De gemeente Kampenhout voert samen met Interza een streng beleid ten aanzien van zwerfvuil en sluikstort. Handhaving is het sluitstuk van een gedegen zwerfvuilbeleid waarbij doorgedreven sensibilisering en een gepaste infrastructuur van groot belang zijn. Interza beschikt zo over zes slimme sluikstortcamera’s waarmee ieder jaar tientallen sluikstorters gevat en beboet worden. Het vergroot het afschrikkingseffect mét resultaat”, sluit het gemeenteraadslid af.

Hondenlosloopbos geopend Vrijdag 20 mei werd het langverwachte hondenlosloopbos van Kampenhout ingewijd. Samen met kinderschepen voor Dierenwelzijn Fien Vanhoof en haar hond Charly verklaarde schepen voor Dierenwelzijn Gwenny De Vroe het hondenlosloopbos achter de sporthal in de Zeypestraat officieel geopend. Charly en Yazou waren alvast heel enthousiast en ook de hondeneigenaars genoten zichtbaar. “Het bos werd omheind, er werden poepzakjes en een zitbank voorzien, en we hebben een reglement opgesteld om alles in goede banen te leiden”, geeft de schepen enthousiast aan.

Functie

ONZE MENSEN Steven Eneman Bestuurslid Regio-afgevaardigde steven.eneman@ outlook.be

Freddy Liekens Penningmeester Bestuurslid freli@kampenhout.be

Anke Janssens Bestuurslid ankejanssens@ hotmail.com

Johny Vansteenbeeck Bestuurslid john_vansteenbeeck @hotmail.com

Helga Kunert Bestuurslid helga.kunert@ telenet.be

Schepen & kinderschepen voor Dierenwelzijn Gwenny De Vroe & Fien Vanhoof met hond Charly

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Egbert Lachaert CONTACT: Tel. 02 549 00 20 COORDINATIE: ilde.cogen@openvld.be FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com V.U. LOKAAL : Dominique Corbeel, Groenstraat 61B, 2860 Sint-Katelijne-Waver

LOKALE BURGERKRANT OPEN VLD

7


Wist je dat? Kampenhout een netwerk van slimme camera’s uitbouwt. Bestuurslid Johny Vansteenbeeck licht toe: “In 2015 werden er in Kampenhout ANPR-camera’s geplaatst. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" en verwijst naar de inzet van intelligente camera's voor nummerplaatherkenning. Deze camera's kunnen naast het meten van snelheid bij trajectcontrole, ook nummerplaten herkennen van bijvoorbeeld geseinde of gestolen wagens. Open Vld is voorstander van de plaatsing van intelligente camera’s op strategische invalswegen en onveilige buurten voor de bestrijding van criminaliteit, de aanpak van zwerfvuil en het bevorderen van de verkeersveiligheid, mits respect voor de privacy.” Kampenhout een doorgedreven sociaal beleid voert. Lid van het BCSD en vrijwilliger in tal van organisaties Augustin Feyens neemt het woord: “Als vrijwilliger werk ik als planner mee aan de Mimobus, een vervoerservice voor de Kampenhoutse minder mobiele personen en senioren. Op korte termijn zullen wij de samenwerking met de Minder Mobielen Centrale (MMC) opstarten zodat wij ook vervoer buiten Kampenhout kunnen aanbieden. Momenteel zijn er 5 chauffeurs die vrijwillig de ritten binnen Kampenhout verzorgen. Voor meer info kan je terecht op https:// www.kampenhout.be/mimobus.”

Naam Functie

ONZE MENSEN Dominique Corbeel Voorzitter ad interim Regio-afgevaardigde dominique.corbeel@ gmail.com

Gwenny De Vroe Vlaams volksvertegenwoordiger Eerste schepen Bestuurslid info@ gwennydevroe.be

Kameraden Augustin & Johny

Kampenhout actief op zoek is naar zwemmogelijkheden zowel binnen als buiten. Bestuurslid Leen Michiels licht de zoektocht toe: “Als moeder van een prachtige dochter vind ik het jammer dat we vrij ver moeten uitwijken om te gaan zwemmen. Met Open Vld zijn we voorstander van een zwembad in onze gemeente. Om het geheel financieel haalbaar te houden, moeten we daarbij ten minste drie andere gemeenten betrekken via een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Naast de zoektocht naar een locatie en partners voor een binnenzwembad in Kampenhout, meldt onze Eerste Schepen Gwenny De Vroe mij dat zij de mogelijkheid tot zwemaangelegenheid aan Kampenhout-Sas actief onderzoekt. Het zou alleszins fantastisch zijn moesten we dat kunnen realiseren", geeft Leen enthousiast aan. "Deze zomer al verkoeling nodig? Wees welkom op de zomerbar die ik organiseer in de Stationsstraat met strandje, zwembad en randanimatie voor de kinderen."

Zal men naast kajakken ook kunnen zwemmen in Kampenhout?

Wil je samen met ons bouwen aan een mooier Kampenhout en beter land?

Hilaire Van Hove Schepen Bestuurslid de.laire@telenet.be

Augustin Feyens Bestuurslid Lid BCSD afeyens@gmail.com

Gonda Smetsers Fractievoorzitter gemeenteraad Bestuurslid gonda.smetsers@ telenet.be

Kelly Filet Gemeenteraadslid Bestuurslid kellyfilet@yahoo.com

Cedric Hoste Gemeenteraadslid Bestuurslid hostecedric94@ gmail.com

Nils Stuyckens Gemeenteraadslid Bestuurslid nils.stuyckens@mow. vlaanderen.be

Word dan nu lid van onze liberale partij voor vrijheid en vooruitgang via openvld.be!

Leen Michiels Lid BCSD Secretaris leentje_michiels@ hotmail.com

Heb je vragen, opmerkingen en suggesties over het lokaal beleid? Contacteer ons dan via kampenhout@openvld.be, of www.facebook.com/OpenVLDKampenhout. Nationale vragen zijn welkom via info@openvld.be!

Annie Casteels Lid BCSD Bestuurslid casteelsannie@ gmail.com

Volg ons op 8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.