Page 1

Nr 9 Oktober 2011

Åpne Dører

Midt-Østen

«Gud er alltid med oss» Åpne Dører har flyttet. Ny adresse er: Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand. Nytt telefonnummer er: 38 11 14 00

Side 4-6


Bladet Åpne Dører

Holdfast

«La denne boken blåse vekk den tåke av uvitenhet som ligger over Vestens kirker når det gjelder forfølgelse. Som aldri før trenger vi den forfulgte kirkes vitnesbyrd.» – Broder Andreas Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind Flå Opplag: 16 700 ISSN 1504-8985

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

E-post til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Møre: molde@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Women to Women: kvinner@od.org Åpne Dører Ung: ung@od.org

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Magnus Barfotsvei 7 4633 Kristiansand Telefon: 38 11 14 00 Telefax: 38 11 14 01 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Gen. sekr.: Stig Magne Heitmann Inform. ansv.: Eivind Flå Styreleder: Revisjon: PricewaterhouseCoopers AS Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Trykk: Kristiansand Trykkeri AS

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Kvinne fra Midt-Østen

E

n av dem som kjenner den forfulgte kirke aller best, Ronald BoydMacMillan, har skrevet boken «Faith that endures» – troen som utholder alt. Nå er denne glimrende boken kommet på norsk med tittelen ”Hold fast”. Undertittelen sier: ”Det du må vite om den forfulgte kirke.” Det er en bok å bli klok av!

F

orfølgelse av kristne er saken Broder Andreas og Åpne Dører er kjent for. Vi er det fordi vi erkjenner at Guds fiende er i konstant krig mot Guds kirke, ikke


Til ettertanke av Stig Magne Heitmann Generalsekretær i Åpne Dører

minst mot den del av kirken som er mest levende. Mørkets fyrste tåler ikke lyset, aller minst det lyset som skinner klarest. Gud gav Broder Andreas et kall: «Styrk den rest som er i ferd med å dø!» (Åpb 3,2). Gå til dem som forfølges for Jesu navns skyld; styrk dem, reis til dem med bibler og gi dem undervisning, skriv brev til dem som er i fengsel, hjelp familiene deres, gi dem mat, gi undervisning til barn og kvinner, bygg kirkene opp igjen når de er nedbrent, skriv brev til myndighetene, gråt med dem når noen blir martyrer for Jesus, og be for dem! I Åpne Dører tror vi at Gud vil vi skal gi våre lidende søstre og brødre mer enn fem minutters oppmerksomhet på en gudstjeneste av og til. Derfor har vi bladet med bønnekalender, en stadig oppdatert nettside, informasjon til ungdom, Women to Women-arbeid, bønnereiser og bibelsmugling. I ett av vitnesbyrdene i «Hold fast» sier en kristen: «Ikke ta fra oss forfølgelsen, for den hjelper oss til å holde oss nær Gud!»

F

orførelse er verre enn forfølgelse. Åpne Dører vil hjelpe kristne i den forfulgte kirke til en sann og sterk tro, til å vandre helt med Jesus. Derfor er Bibelspredning og Bibelundervisning så viktig. I «Hold fast» forteller Boyd-MacMillan om noen gråtende kinesiske menighetsledere. Hvorfor gråter de? Jo, fordi det blir så mange frelst at de ikke har ressurser til å følge opp med å undervise i troen og disippelgjøre dem. De er redde for at mange av de nyfrelste skal bli forført. Den frykten kan ikke være mindre hos oss. Jesus snakker om at en farer vill fordi en ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. Guds fiende hviler ikke i sine forsøk på å forføre. Han har til stadighet nye metoder. Vi leste nylig en artikkel som forteller at dansk indremisjonsungdom er i utakt med sine ledere i seksualetiske spørsmål. Men verre er det at de er i alvorlig utakt med Guds vilje. Og illevarslende

var det å lese en teologisk lærers utsagn om at «de er jo enige i det vesentlige om frelsen.» Men hva om djevelen frarøver noen frelsen ved at de lar seg forføre? Bibelen sier at syndens lønn er døden, den evige død borte fra Gud. Derfor er forførelse verre enn forfølgelse. Forfølgelsen fører en nærmere Gud, og ved et martyrium hjem til Gud, til evig liv. Av denne grunn har vi Stå Sterke I Stormen-undervisning for både forfulgte og «frie» kristne.

F

ortapelse er det aller verste. Mye verre enn forfølgelse. Derfor er det viktig for Åpne Dører også å hjelpe enkeltkristne og kirker i de landene der det er forfølgelse, å nå ut med evangeliet. Forfulgte kristne må også hjelpes til å være tjenende og misjonerende. Det vil vi gjøre, selv om vi vet at fremgang for evangeliet provoserer evangeliets fiender. Forfølgelse skjer fordi en frimodig bekjenner Jesu navn og er villig til å lyde ham, selv om det kan koste livet. Fortapelse skjer fordi en fornekter Jesus og ikke er villig til å følge ham hvis det koster noe. Forfølgelse medfører lidelse i dette livet, og i mange tilfeller martyrium for Jesu navns skyld. Mange vitnesbyrd fra forfulgte kristne forteller om sterkere opplevelse av Guds nærvær. Fortapelse handler om at en for alltid blir atskilt fra Gud og Hans kjærlighet.

V

i ønsker fred og harmoni. Og en dag skal Gud tilintetgjøre alt som er infisert av synden og skape en ny himmel og en ny jord der rettferdigheten rår. Da er alt fullkomment. Det er Guds egentlige vilje. Men nå må vi bare belage oss på at en fiende som ønsker å ødelegge det som hører Gud til, er i virksomhet. Forfulgte kristne lærer oss noe om dette realistiske verdensbildet.

«I verden i dag er kristne den største enkeltgruppen som fratas sine grunnleggende rettigheter for sin tros skyld. Svært få er klar over dette. Og de som vet det, ser ikke ut til å få gjort stort med det.» – Ronald Boyd MacMillan

3


Midt-Østen

«Gud er alltid med oss» En av våre medarbeidere har snakket med Ruth – en skjult kristen.

Sammen med flere andre var hun i tre år i fokus i Åpne Dørers kampanjer, filmer og bøker. I denne perioden gikk hun gjennom en dyp dal, men hun forble tro mot sin Frelser og Herre. Ruth fra Midt-Østen trosset bølger av fortvilelse som stadig feide over henne. Her er et tilbakeblikk på den treårige kampanjen sett gjennom øynene til Ruth og en Åpne Dører-medarbeider som tilbrakte tid sammen med henne. «Jeg er nødt til å be over det først.» På vårt første møte er Ruth i tvil om hun ønsker å fortelle sin historie. Presten som støtter og hjelper henne, oppfordrer henne til å gjøre det. Etter tjue minutter kommer hun tilbake. Nølende og forsiktig begynner hun å snakke på gebrokkent engelsk. Av og til avbryter hun seg selv eller gjør et hopp i historien sin. De øyeblikk som fremkaller minner som er for smertefulle, utelater hun.

Skjult kristen Det blir raskt klart for meg at kvinnen som sitter foran meg, er

et symbol på vår kampanje om skjulte kristne. Ruth forteller hvordan hun kom til tro etter at hun fant en Bibel i familiens bibliotek. I hemmelighet leste hun boken. I hemmelighet gikk hun i kirken, og i all hemmelighet ble hun døpt. Hun ble også gift med en kristen mann i hemmelighet. Som muslimsk jente var det forbudt for henne å inngå ekteskap med en kristen. I seks år, helt til familien hennes forlangte at hun skulle gifte seg med en fetter, holdt hun ekteskapet sitt skjult for sine foreldre. Da hun nektet, forsøkte de å drepe henne. Da livet hennes var alvor-

lig truet, måtte hun flykte fra sin familie uten sin kjære ektemann. «Kan du spørre kristne i landet ditt om de vil be for meg så jeg kan bli gjenforent med min mann?» spør hun meg forsiktig. «Jeg vil fortelle folk historien din og be dem om å huske deg i bønn,» svarer jeg. «Og jeg vil gjerne be sammen med deg.» Vi blir enige om å møtes igjen samme ettermiddag i en kirke for å be sammen. Klokken to finner jeg en plass i en stor kirke, og Ruth kommer og setter seg ved siden av meg. Hun sitter alltid helt bakerst i kirken, forteller hun meg, for ikke å bli lagt


merke til. Hun vil være usynlig, også i dette nye, fremmede landet.

Tilfluktssteder I de tre årene som fulgte etter mitt møte med Ruth, ringte jeg regelmessig til henne, slik at hun kunne fortelle meg hvordan hun hadde det og jeg kunne be for henne. Når det var mulig, viste jeg henne bilder av min datter Michaela, som den gangen var omkring to år. Et spesielt bånd utviklet seg mellom Ruth og henne. Michaela kunne plutselig finne på å si: «Snakk med Ruth.» Og når jeg så ringte henne, oppdaget jeg ofte at Ruth var midt i en hard og vanskelig tid. Det faktum at et lite barn nevnte navnet hennes på et så vanskelig tidspunkt i hennes liv, gledet henne veldig. En gang besøkte jeg Ruth i et av Åpne Dørers «Tilfluktssteder» (Safe Houses) sammen med en kvinne-

lig kollega. Til å begynne med sa hun nesten ikke et ord. «Jeg blir tatt godt vare på av menneskene her, men jeg har ikke mye selskap. Vanligvis går jeg ut en tur på egen hånd. Det er vanskelig å ha kontakt med mennesker igjen.» Ruth er likeglad med hvor vi går eller hva vi spiser. All hennes drivkraft er borte. Tankene hennes dreier seg kun om én ting: å få oppholdstillatelse. Og om hun skulle få den, er det fortsatt usikkert om hennes mann får lov til å slutte seg til henne. Ruths telefon ringer. Den ringer kun en enkelt gang og blir så avbrutt. Det er Leo. Med denne ene lille ringetonen sier han: «Jeg tenker på deg. Jeg elsker deg.» Det er for dyrt å ha en samtale hver gang. Ruth er nær ved å fortvile. I en senere telefonsamtale med meg sier hun: «Noen

ganger kan jeg sitte og se ut av vinduet, og det er en stor fristelse bare å løpe.» >

5


fokus  Midt-Østen

Prinsesse-liv Hvorfor blir du ikke bare muslim igjen? Jeg spør ikke, men tanken streifer meg. Hvis Ruth bestemmer seg for å bli muslim, kan hun vende tilbake til sin familie. Hun kan vende tilbake til sitt rike «prinsesse-liv», til et liv med tjenere. Alt hun trenger å gjøre er å følge Allah og gifte seg med en muslimsk mann. «Kjenner du noen gang glede?» spør jeg til min egen forbauselse. «Ja,» svarer hun. «Innerst inne føler jeg meg som Peter som går på vannet bort mot Jesus. Overalt omkring meg er det mørkt, og bølgene raser. Bak meg er båten, som jeg forlot, men som jeg ikke kan vende tilbake til. Men så lenge jeg fester øynene mine og ser på Jesus Kristus, vil jeg ikke synke.» «Og hvis du noen gang synker, vil Herren Jesus trekke deg opp til seg igjen,» tilføyer jeg.

Trofast Gud forble trofast. For kort tid siden ble Ruth og hennes mann Leo endelig gjenforenet. Sammen skal de to nå bygge opp en ny tilværelse, og det er vanskelig. Nå som vår kampanje med fokus på skjulte kristne er over for denne

gang, innser jeg at for meg er ikke Ruth bare et symbol og et ansikt på skjulte kristne. Hun er et symbol på Romerbrevet 8, hvor Paulus skriver om håp til Gud: «For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet» (Rom 8,24-25). Selv nå er ikke livet lett for Ruth. For første gang, etter ni års ekteskap, lever hun og Leo under samme tak. De strever begge med helsen. Årene med stress og umenneskelig press har begynt å påvirke deres liv, forteller hun i en mail. «I det siste har jeg vært så trett. Husk å be for oss!» Og så avslutter hun med: «Gud er god. Vi har en mirakuløs og stor Gud. Han er alltid med oss.»

Vi vil ikke glemme dem Et møte med en skjult kristen – en person som ikke fritt kan bekjenne sin tro – er noe du aldri glemmer. I de foregående tre år har vi bedt for skjulte kristne i vanskelige situasjoner: fengslede i Iran, ofre for vold i

Nigeria, de overlevende slektningene av kristne drept i Somalia og skjulte kristne i Nord-Korea. Vi sto sammen med dem i bønn. De fikk tårer i øynene når vi fortalte dem hvor mange mennesker som var med og husket dem i bønn hver dag. Åpne Dørers støttespillere gjorde arbeidet vårt mulig. Vi var jevnlig i stand til å levere bibler, gi opplæring og utdannelse til et levebrød, bidra med traumebehandling og mange andre «gaver,» fordi dere støttet oss så gavmildt. På denne måten ble titusener av mennesker hjulpet, og deres tro ble styrket. I disse dager avsluttes kampanjen vår for skjulte kristne. Men vårt arbeid blant dem fortsetter. Åpne Dører vil ikke glemme disse menneskene, for vårt oppdrag er og blir å «styrke den rest som er døden nær» (Åp 3,2). De skjulte kristne har stort behov for vår støtte. Det er stadig uro i den muslimske verden, og for kristne synes ikke situasjonen å være i bedring. Sammen med våre forbedere og givere fortsetter vi å stå sterke sammen med dem. (OD)


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender

«Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, han hører deres rop og frelser dem.»

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Salme 145,19

Egypt 1. oktober - Parlamentsvalget vil finne

sted i oktober/november. Alt kan skje i tiden frem til dette, siden flere partier sterkt ønsker å overta makten i landet. Det kan også bryte ut vold. Be om at tiden frem til valget må være fredfull. Bønneord: Ordsp 12,20.

2. oktober - Be om at den ondes svike-

fulle veier må avsløres under valgprosessen og at folk må få kjenne sannheten og være i stand til å avgjøre hva som er best for dem og handle etter det. Be om at Gud blir æret gjennom alt dette, og at kristne må spille en aktiv rolle i landets framtid. Bønneord: Ordsp 12,5.

Den arabiske halvøy 3. oktober - Mange innbyggere på den arabiske halvøya er mer åpne enn noen gang tidligere. Be om at kristne må finne mange anledninger til å dele evangeliet. Bønneord: Apg 13,32.

Iran 6. oktober - I Iran aktes kvinner lavere enn

menn. Mange kvinner som blir kristne, erfarer Guds helbredende kjærlighet. Be om Den Hellige Ånds ledelse for kristne kvinner som tjener andre (misbrukte) kvinner og par. Bønneord: Salme 147,3.

7. oktober - Be om sikker distribusjon av

bibler, kristne bøker og materiell. Takk Herren for dem som har ansvar for dette. Be om beskyttelse, og be Gud vise dem nye mål og muligheter. Bønneord: Jes 40,8.

8. oktober - Be om at Gud må velsigne

medlemmer av husmenigheter som fortsetter å møtes og som prøver å nå sine naboer til tross for risikoen. Bønneord: Salme 28,8.

9. oktober - Takk Herren for den økende

interessen for evangeliet blant iranere. Be om at Guds Ord må forvandle mange iranske hjerter. Bønneord: Ordsp 16,20.

Irak

4. oktober - Be om at uroen og protestene

10. oktober - Utenlandske ledere vil gi

i området gir muligheter for troende til å nå søkende og å hjelpe dem å finne Herren J­esus. Bønneord: Jer 29,13.

opplæring til lokale ledere i oktober. Be om at samlingene blir til stor nytte for menighetene. Bønneord: Jes 63,14.

5. oktober - En saudisk kristen har et sterkt

11. oktober - Be for mottakelsen og distri-

ønske om kontakt med en annen lokal skjult kristen. Be om at han må komme i kontakt med noen som er til å stole på. Be om oppmuntring og ledelse fra Herren i å etablere en slik kontakt. Bønneord: 2 Mos 13,21.

busjonen av arabiske bibler og familiebibler. Be om at mange får muligheten til å motta et eksemplar. Be for distribusjonen generelt – at den rette litteraturen kommer i hendene på dem som er åpne for å ta imot. Bønneord: Apg 17,11.

7


Be hver dag...

Bønnekalender

12. oktober - Be om beskyttelse for dem som kjører landeveien til avsidesliggende landsbyer og dalfører. I Kurdistan alene var det 12 000 alvorlige trafikkulykker i 2010, i en befolkning på omkring 4 millioner. Bønneord: Salme 34,20. 13. oktober - Etter at sommeren er over, er Kristi etterfølgere tilbake fra leirer og konferanser. Be om at de vil anvende det de har lært og opplevd. Be om at kirkelederne følger Guds Ord og arbeider for andre og ikke for seg selv. Bønneord: Rom 14,7-8. 14. oktober - Be om at Jesu etterfølgere må bli seg bevisst at materialisme er en virkelig fiende – både i menigheten og i deres egne liv. Be om at de troende finner sin sanne trygghet i Jesus, og ikke i materielle goder. Bønneord: Hebr 13,5.

Syria 15. oktober - Kirken i Syria er ganske stor,

men den trenger beskyttelse siden den tross alt er en minoritet. Be om at Jesu budskap må nå menneskenes hjerter og at det syriske folk som helhet må finne ut hva frihet og fred virkelig betyr. Bønneord: 2 Kor 3,17-18.

16. oktober - Be om at lederne i de ulike menighetene må finne en best mulig måte å formidle Jesus til sine medlemmer. De trenger guddommelig visdom og stort mot fra Herren. Dette er virkelig tiden for å være åpen for og mot folket. Bønneord: Salme 66,8. 17. oktober - Be for den halvdelen av befolkningen i Syria som er under 20 år – at de må finne håp og retning. Det er en stor utfordring for myndighetene, og også for kirken, å gi håp til denne store delen av befolkningen. Be om at Guds Ord taler til folks hjerter og at Den Hellige Ånd bringer sann trøst – men også overbevisning om synd. Bønneord: 1 Joh 2,13-14.

Bangladesh 18. oktober - Med parlamentsvalget som

planlegges i 2012 går landet på nytt gjennom politisk uro. Be om at Herren mobiliserer sin menighet til å be og respondere i denne tiden med politisk uro, og at unge får møte Jesus. Bønneord: 1 Tess 3,11-13.

19. oktober - En lokal troende i Kusthia ble slått, holdt fanget over natten og frarøvet sitt levebrød på grunn av sin tro på Jesus. Be for denne broderen at han står fast i troen, og at Herren gjenoppretter det han har mistet. Bønneord: Rom 15,3. 20. oktober - Åpne Dører har hjulpet

flere kristne familier med brønner etter at de ble nektet å hente vann i landsbyens brønn. Be om at Herren styrker deres tro og om at de får være en kanal for Hans frelse inn i sine landsbyer. Bønneord: Jer 31,12.

Bhutan 21. oktober - Selv om Bhutan er i politisk

endring, gjenstår det for kristne å bli representert i Parlamentet. Be Gud om å reise opp ledere blant de troende som vil leve ut Hans sannhet i lokalt styre og stell over hele landet. Bønneord: Ef 1,13.

22. oktober - Kristne har nådd lite ut til de

strenge Drukpas-buddhistene som regnes for å være de opprinnelige innbyggerne i landet. Be om at de blir nådd med evangeliet. Bønneord: Salme 60,7.

23. oktober - Landsbysjefer og buddhist-

munker er ofte kilden til religiøst press mot de kristne. Be om at Herren gir visdom i hvordan de skal forholde seg til dette presset. Bønneord: Salme 51,8.


Ord om bønn «Djevelen kan håne vår intelligens, spotte vårt slit og forakte vår tro, men han skjelver når vi ber.» Ukjent

Indonesia 24. oktober - Etter hvert som arbeidet

blant de unådde folkegruppene på Sumatra vokser, trengs det flere arbeidere. Kristne med muslimsk bakgrunn blir døpt hver uke, men på grunn av mangel på medarbeidere får disse nye troende ofte lite oppfølging. Be om at opplæring kan bli gitt til dem som er nye på veien. Bønneord: 1 Tim 2,4-5.

25. oktober - Mange muslimske grupper bruker vold for å uttrykke sin misnøye. Myndighetenes trege respons fungerer som en oppmuntring for slike grupper til å fortsette sine angrep. Be om at Gud må styrke sin menighet i Indonesia når de er under press. Bønneord: Salme 62,11. 26. oktober - To bønnekonferanser for menighetsarbeidere vil finne sted på Sumatra i oktober. Mange ting kan forhindre deltakerne fra å komme, som konflikter, mangel på ressurser og krisesituasjoner. Be om at Gud vil jevne veien for deltakerne, slik at de kan komme uhindret frem. Bønneord: Ordsp 10,12. 27. oktober - Takk Gud for de troen-

de med muslimsk bakgrunn som nylig ble døpt på Sentral-Java. Be om at deres gudsfrykt forblir enkel og ren. Bønneord: Rom 16,19.

Sri Lanka

som lever ut sin tro i disse områdene. Be om at kraften i Jesu navn blir manifestert når de opplever forfølgelse. Bønneord: Fil 3,7-10.

29. oktober - Gjennom å bringe Stå Sterk i Stormen-programmet til bibelskoler på Sri Lanka er Åpne Dører i stand til å styrke og oppmuntre fremtidige pastorer. Be om at disse bibelskolestudentene vil gjemme i sitt hjerte visdommen de får med seg gjennom Stå Sterke i Stormen-kurset, og også gi den videre. Bønneord: Salme 105,3.

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Salme 122,6

Vietnam 30. oktober - Politiraid og forhør er bare noen av de prøvelsene de lokale lærerne ved Galilee Bible School kan forvente å møte. På tross av dette drar de trofast ut til landsbyene for å undervise troende i ulike stammer i all hemmelighet. Takk Herren for det mot disse lærerne utviser, og be om beskyttelse når de reiser rundt i landet. Bønneord: 1 Pet 4,12.

Hjemmefronten

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no

31. oktober - Be for alle som arbeider

på Åpne Dører-­kontoret i ­Kristiansand, og for våre områdeledere. Be også om at stadig flere vil være villige til å fungere som Åpne Dører-kontakter i sine lokale menigheter. Bønneord: Judas 20.

Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut daglig.

28. oktober - Når landsbypastorer har en fruktbar tjeneste, provoserer det ofte buddhistmunker, som igjen kan påvirke lokale buddhister til å angripe kristne og kirkebygg. Be om at Gud må forberede og utruste sitt folk

9


EVANGELIET – Guds kraft til frelse for alle som tror Nord-Korea - I Kina kommer mange nord-koreanske flyktninger i kontakt med Guds Ord for første gang. De kommer fra desperate situasjoner og ser ingen fremtid. De har lært at Bibelen er en «giftig bok,» og de foretrekker å ikke ha noe med den å gjøre. Likevel finnes det kinesiske kristne som hjelper flyktningene og prøver å gi dem evangeliet. «Guds Ord er det eneste håpet vi kan gi dem.» Kun So (ikke hennes virkelige navn) leder bibelstudier for nordkoreanske kvinner. Dette er ikke enkelt. Nord-koreanske kvinner som lever (illegalt) i Kina lever traumatiske liv. De har flyktet til Kina i håp om å finne mat og penger, med ønske om snart å returnere. Ofte har ting gått galt. De er endt opp i et nettverk av menneskehandel, og er solgt til kinesiske menn. De fleste av disse kvinnene er utsatt for overgrep.

Overlevelsesmetode Er det rart at disse kvinnenes hjerter er blitt harde som stein? At de lyver og bedrar folk for å få penger? «Nei,» sier Kun So. «Alle nord-koreanere jeg møter for første gang, har kommet for å skaffe penger. Jeg klandrer dem ikke. De ønsker bare å overleve. Det meste av pengene sender de på en eller annen måte hjem til sine familier i Nord–Korea. For å kunne oppnå penger forteller de de villeste

historier om sin fortid og hvor vanskelig ting er for dem nå. Du vet aldri hva som er sant og hva som ikke er det.» Likevel hjelper Kun So dem. Hun gir dem økonomisk støtte og bibelundervising. «Disse kvinnene trenger desperat penger til sine familier. De bruker dem ikke på seg selv. Dette er grunnen til at jeg gir dem økonomisk hjelp. I tillegg lytter jeg til deres historier og prøver å bygge opp et forhold til disse flyktningene. I begynnelsen sier jeg bare noe ’tilfeldig’ om Bibelen, eller jeg leser et lite bruddstykke høyt. Noen ganger vil de lytte, andre ganger ikke. Men jo mer de stoler på meg, desto mer åpner de seg for Guds Ord.» Men det er ikke lett. «Hele det første året jeg gjorde dette arbeidet, var øynene mine helt opphovnet. Jeg gråt så mye. Nå, for eksempel, støtter jeg ei kvinne som ble solgt som slave til en kinesisk familie. Når mannen går på arbeid, dukker svigerfaren opp for å misbruke henne. Når hun forteller meg ting som dette, vet jeg ikke hva jeg skal si. Hva kan jeg si som gjør ting bedre? Ingenting. Jeg kan bare lytte til henne, gråte med henne og be med henne.» Og hva hvis disse kvinnene forsøkte å flykte? Kunne Åpne Dører eller en annen organisasjon være i stand til å hjelpe dem? «Det ville ikke løse noe. Å prøve å reise til Sør-Korea er for farlig.

Sjansen for å bli tatt er veldig stor. I tillegg har mange av disse kvinnene fremdeles familie i Nord-Korea, og det finnes ingen vei inn i NordKorea fra Sør-Korea. Vi kan nok bringe disse flyktningene til andre steder i Kina, men da må de forlate sine kinesiske barn, og det er veldig stor sjanse for at de igjen vil bli plukket opp og solgt på nytt.» Finnes det ikke håp for disse nordkoreanske kvinnene? «Det finnes bare ett håp.» Kun So peker på den svarte boken på bordet. «Det håpet er Bibelen. Guds Ord er det eneste håpet vi kan tilby. Evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror, forteller Romerne 1. Men vi må formidle et vanskelig budskap til dem. Bibelen sier at du må velsigne dem som forfølger deg. Dette betyr å prøve å elske den mannen som misbruker deg. Gud gir styrke til dette. Vi har sett at situasjonen bedret seg når den nord-koreanske kvinnen ikke lenger hatet sin mann, men begynte å elske ham. I tillegg gjør vi det tydelig for de nord-koreanske kvinnene at Gud tenker på dem, hvor verdifulle de er i Hans øyne og hva Jesus gjorde for dem på Golgata. På grunn av hans offer finnes det håp. Vi kan peke frem mot den dagen som kommer, da Jesus skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Det vil ikke lenger være noen død, eller sorg, eller smerte, fordi det som var, vil være over.» (OD)


Forfulgt men ikke glemt Tohar H aydarov

Usbekistan I mars 2010 ble Tohar Hay darov (27) d ti års fengse ømt til l et til rettssalen og fremstillin ter falske anklager om . besittelse g av narkoti ka. Tohars far (72) deltok i Tohar er en kristen med muslimsk bak høringen fo er nå medle grunn og rå m av en ikke -registrert b støtte sønnen Gulistan. Ifø aptistkirke i lge medlem mer av men sin. Neste dag ba noen slek igheten han tninger i jan s uar 2010 det ble han funn tiet om hjelp lokale poliet for å tvinge Tohar til å ve død i familitil islam. Polit nde tilbake iet la sterkt fysisk og psy ens garasje. på Tohar for kisk press å få ham til å fornekte tr Po men han sto litiet konoen på Jesu fast og nekte s, t å gjøre det kluderte med Tohar Haydar . ov at han døde Noen dager ved senere ble h an arrestert, et uhell. De kotika uven etter at narmente at han tet b hadde falt o trisk varmee ligheten. Han le funnet i lommene han ver et eleklem s og i leible raskt an klaget for p dømt for frem ent. Fem dager senere b lagring av n ro duksjon og le Tohar arkotika. Tre st ill in g o g besittelse dager sener idømt ti års kort domsto av narkotika e fikk Tohar fengsel. Han lshøring. Med og en s trossøsken in lemmer av m at saken er ko hans fortelle sisterer på enigheten r at han nes nstruert og te at n ko p tydelige teg ikke kunne g olitiet plante tika på ham n på å ha lid . Flere bekje å og viste t nart fysisk overl nte har leve erklæringer ast. rt skriftlige til politiet h vo r de hevder På et rettsm hans uskyld øte . Tohar er sid kirken ikke lo i mars 2010 fikk medlem en blitt overf mer av v til å avgi fo ørt til en arb rklaring på To Qarshi, 400 vegne, og ad eidsleir i km fra sin h hars vokaten han jemby. Han s ble nektet saken sin til har anket adgang høyesterett.

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka rs og minne lve be pel skrive et bi dem. om at du ber for Send brevet til: Tohar Haydarov c/o Åpne Dører 7 Magnus Barfotsvei nd sa ian ist 4633 Kr

Når du sender et

brev/kort:

urert. vet/kortet blir sens • Regn med at bre m kritikk av so s tte pfa m kan op • Skriv ikke noe so det. myndighetene i lan dem. for r be du at • Fortell rikt postkort. ge far et rne • Bruk gje olutt. tet i en lukket konv • Send brevet/kor . lsk ge en på og helst • Skriv kortfattet – land. ske slim mu til v ” i bre • Unngå ordet “islam d du er fra, et ditt og hvilket lan • Skriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle Dører! anisasjonen Åpne • Nevn ALDRI org

11


Nytt

om forfulgte kristne

40

10

et initiativ fra

Åpne Dører

GJENOPPRETTEDE DRØMMER OG FORNYET HÅP Hver gang en krise inntreffer et eller annet sted på kloden, utfordrer Broder Andreas oss til å stille to spørsmål: «Finnes det en kirke der?» og «Hvordan vil det som har hendt, påvirke kirken?» Midt-Østen har figurert på TV-skjermene og i avisene det meste av dette året på grunn av uroen og opprøret. Også kvinnene i den forfulgte kirke er blitt berørt av den nåværende situasjonen i Midt-Østen. Åpne Dørers støtte de siste månedene har vært viktig i arbeidet med å legge til rette for at kvinner i Midt-Østen kan få anledning til å møtes i Guds nærvær, over Hans Ord, og å bli minnet om at de er verdifulle i Guds rike. Syria -

Dette er et land som har vært mye fremme i nyhetene de siste månedene på grunn av den politiske situasjonen. For første gang arrangerte Åpne Dører en kvinnekonferanse der i år! Åpne Dører fikk en henvendelse fra syriske kristne om å gjøre en slik konferanse mulig. Kvinnene som deltok, kom fra forskjellige bakgrunner: ei gruppe på 15 fra

Irak, tre kvinner fra Sudan og de resterende kom fra Syria. Mariam (Åpne Dørers medarbeider) ledet konferansen og talte på en lettfattelig måte. Hun tok spesielt hensyn til at kvinnene som deltok, var på svært ulike steder i sin livsvandring. Alderen på deltakerne var mellom 20 og 60 år. Konferansen var lagt opp på en interaktiv måte og involverte

alle kvinnene. De delte vidunderlige øyeblikk når de var sammen i små grupper og snakket om de ulike temaene som Mariam hadde undervist om. Det var også en stor velsignelse å lovsynge og tilbe Herren sammen ved starten av alle samværene. Mariam tok frem tre hovedemner under konferansen: «Knuste drømmer og en ny visjon», «Hvordan overvinne vanskelighe-


10

ter» og «Hvorfor fortsette å klatre opp troens fjell?» Etter det siste bønnemøtet snakket medarbeideren vår med noen av kvinnene. Responsen deres gjorde det klart at konferansen hadde møtt et stort behov og vært til velsignelse: «Jeg er så glad for at jeg fikk være med på konferansen,» sa en

av deltakerne, «jeg håper det blir flere av dem.» «Vi trengte virkelig dette,» uttrykte en begeistret ung kvinne. «Jeg har lært hvor viktig det er å oppmuntre hverandre,» sa en annen. «Tusen takk for at dere arrangerte denne konferansen. Jeg kan se at dette er et kjærlighetsarbeid som løfter opp våre hjerter og oppmuntrer oss til å fortsette

vårt daglige liv. Vi er blitt så velsignet,» sa en annen deltaker. Vi ba kvinnene om å komme med forslag og ønsker om hvilke temaer de kunne tenke seg ved en mulig fremtidig konferanse. Mange av dem svarte at de gjerne ville lære mer om det å oppdra barn og om kristent familieliv. (OD)

Bønneemner • Be om muligheter for slike konferanser i fremtiden. Grunnet den nåværende politiske situasjonen er det ikke lett å få gjennomført slike konferanser. Be om at Gud legger til rette og leder forberedelsene. • Be for kvinnene i MidtØsten. Måtte Herren gjennom sin Ånd gjenopprette deres drømmer, håp og glede over livet! • Be om at Gud fyller dem med visjoner og håp for fremtiden. • Be om at Herren gir kvinnene visdom i det å være gode hustruer for sine menn og gode mødre for sine barn.

13


Bladet

Åpne Dører

Hjemmefronten Vi besøker bl.a. disse stedene i oktober:

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Søn Tor Søn Søn Søn Tir Lør Søn Søn Søn

02. 06. 09. 23. 23. 25. 29. 30. 30. 30.

okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt

Stavanger, Frelsesarmeen Tau, Bedehuset Birkeland, Bedehuset Mandal, Bedehuset Ålgård, Ålgård kirke Øygarden, Vik bedehus Soltun, Soldatlagsamling Bardufoss, Bardufoss kirke Vikevåg, Bedehuset Stavanger, Baptistkirken

kl 19.00 kl 19.30 kl 18.00 kl 11.00 kl 11.00 kl 19.00 kl 11.00 kl 19.00 kl 19.00

For flere møter, se: www.opendoors.no

Fakkeltog i Bergen

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

Fakkeltog i Bergen torsdag 27. oktober kl 18.30 Oppmøte Torgalmenningen. Tog til Betlehem med inspirasjonsmøte kl 19.30. Gjest: Mostfra fra Iran. Ed Brown fra Norsk Misjon i Øst deltar.

Tlf: 905 50 940 e-post: htaraldsen@gmail.com

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S. Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

Gunnar Berland Gynekolog/fastlege

www.fjeldgard.no Tlf: 958 34 122 eller 917 98 655

Kvam Legesenter - Molde Tlf: 71 21 54 50 www.kvamlegesenter.no

Ønsker dere besøk fra Åpne Dører i ­menigheten deres? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi forsøke å legge inn besøk i reiseruten. Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@ od.org


Hjemmefronten

Søndag for forfulgte kristne Søndag 13. november 2011 Alternativt: 6., 20. eller 27. november

Fokus på de glemte barna i den forfulgte kirke Over hele verden lider barn fordi de tror på Jesus og følger ham. Åpne Dører anslår at det dreier seg om rundt 30 millioner barn. De kommer fra land over hele verden: Nord-Korea, Algerie og Pakistan, Filippinene, Egypt, Colombia og mange andre land. - Noen er foreldreløse etter at mor eller far er drept. - Noen er atskilt fra sin far eller mor, som sitter i fengsel eller fangeleir. - Noen er utstøtt av familien eller lokalsamfunnet – og de får ikke utdannelse, jobb eller helsetjenester. - Noen er flyktninger – tvunget bort fra sine hjem, slekt og venner på grunn av trusler og vold. - Noen bare forsvinner: jenter blir kidnappet og tvangsgiftet inn i en annen religion, gutter blir tvunget til å kjempe som barnesoldater. - Noen blir drept. De er de glemte barna, sønner og døtre i den forfulgte kirke. Det er disse barna som står i fokus for årets Søndag for forfulgte kristne.

Bli med! Stadig flere menigheter i Norge markerer Søndag for forfulgte kristne i løpet av november måned. Menighetene/forsamlingene velger selv den søndagen i november som passer best. Gratis ressursmateriell Også i år tilbyr Åpne Dører gratis ressurs­ materiell til alle som vil være med på Søndag for forfulgte kristne. PowerPoint-presentasjon, bønnekort, formulerte bønner, kortfilmer, sanger m.m. gjør det svært enkelt å arrangere en inspirerende og utfordrende søndag. Materiellet kan selvsagt også brukes ellers i året. La oss ta Hebr 13,3 og 1 Kor 12,26 på alvor! En annerledes søndag Snakk med presten/pastoren/lederen din og planlegg en annerledes søndag i november. Bestill ressursene våre ved å sende en e-post til norway@od.org eller ringe 38 11 14 00. Se materiellet på nettsidene våre: www.opendoors.no

15


Guds Ord gir fremtid og håp Midt-Østen: Mer enn noe annet er Åpne Dører en Bibel-bevegelse. Helt fra arbeidet startet opp i 1955, har det å distribuere bibler til forfulgte kristne, som ofte mangler bibler, stått i fokus. Tidligere var hovedfokuset på den kommunistiske verden. Etter Berlinmurens fall og Sovjetunionens sammenbrudd har det skjedd en dreining mot muslimske land. Her øker vanskelighetene for de kristne år for år. I Midt-Østen opplever mange kristne forfølgelse på grunn av sitt kristne vitnesbyrd. De trenger vår omsorg, støtte, forbønn og hjelp. Og de har behov for at noen er villige til å arbeide med å distribuere kristen litteratur. Gjennom Åpne Dørers arbeid formidles budskapet som gir fremtid og håp. Åpne Dører støtter forfulgte kristne i omkring 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli benyttet til støtte for ­forfulgte kristne i Midt-Østen. Hjertelig takk for all forbønn og støtte! Telefon: 38 11 14 00

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000

PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre på giroen.

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet Oktober 2011  

Gud er alltid med oss

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you