Page 1

men ikke glemt Jaime T enorio Colombia På slutten a v 2010 ble 2 1 familier be av innfødte stående kristne colo lokale innmbianere fr sin eiendom a st jålet og boliger a fø dte ledere v lokale mynd heter nord i igColombia o ti l 20 år i g tvangsflytte by her nord t. I en lever det nå fe n gsel for 46 familier so blitt fordrev m er et hit av sam sin motstan me grunn, o har ikke arb d g de eid eller nok mot den mat. Disse k ønsker ikke ri stne å ta del i tra tradisjonelle disjoner og siden det st overtro, rider mot de fo lketroen, re s kristne tro derfor ikke ø . De er nsket i de o so m mrådene hv strider har bodd. M or de før yndigheten Jaime Tenori så sterkt imo o e i byen hvo befinner seg t r d e , vil ikke inn nå hans kristne rømme at d drevet av re overbevisnin e er forligiøse grun g og troen p Jesus. ner. å Åpne Dører arbeider på Du kan være deres vegne få et stort st med å oppm for å ykke land fr untre denne li en, og også a myndighe at de kristne famik anskje påvir te n e kan få en m for k e Jaimes Ten situasjon, ve ulighet til å jorda og livn d orios å se d yrke nde ham en ære seg ved et kort. Post hilsen på det. en vil bli lev ert til hans k Marleny Ten En av disse one orio og brak innfødte kri t til Jaime i fe H u st sk ne er Jaime også på døtr Tenorio (bil ngslet. enhe Ferley det) og han og Licet. s familie. Jaim far til Ferley e er og Licet. I ap ril ble han d ømt av

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Jamie Tenorio c/o Åpne Dører 7 Magnus Barfotsvei nd sa 4633 Kristian

Når du sender et

brev/kort:

urert. et/kortet blir sens sRegn med at brev m kritikk av so es m kan oppfatt sSkriv ikke noe so det. myndighetene i lan for dem. sFortell at du ber gerikt postkort. sBruk gjerne et far tt. t i en lukket konvolu sSend brevet/korte . lsk ge og helst på en sSkriv kortfattet – ke land. ” i brev til muslims sUnngå ordet “islam d du er fra, et ditt og hvilket lan sSkriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle rer! nisasjonen Åpne Dø sNevn ALDRI orga

11

Jaime Tenonorio  

På slutten av 2010 ble 21 familier bestående av innfødte kristne colombianere frastjålet sin eiendom og boliger av lokale myndigheter nord i...