Issuu on Google+

men ikke glemt Jaime T enorio Colombia På slutten a v 2010 ble 2 1 familier be av innfødte stående kristne colo lokale innmbianere fr sin eiendom a st jålet og boliger a fø dte ledere v lokale mynd heter nord i igColombia o ti l 20 år i g tvangsflytte by her nord t. I en lever det nå fe n gsel for 46 familier so blitt fordrev m er et hit av sam sin motstan me grunn, o har ikke arb d g de eid eller nok mot den mat. Disse k ønsker ikke ri stne å ta del i tra tradisjonelle disjoner og siden det st overtro, rider mot de fo lketroen, re s kristne tro derfor ikke ø . De er nsket i de o so m mrådene hv strider har bodd. M or de før yndigheten Jaime Tenori så sterkt imo o e i byen hvo befinner seg t r d e , vil ikke inn nå hans kristne rømme at d drevet av re overbevisnin e er forligiøse grun g og troen p Jesus. ner. å Åpne Dører arbeider på Du kan være deres vegne få et stort st med å oppm for å ykke land fr untre denne li en, og også a myndighe at de kristne famik anskje påvir te n e kan få en m for k e Jaimes Ten situasjon, ve ulighet til å jorda og livn d orios å se d yrke nde ham en ære seg ved et kort. Post hilsen på det. en vil bli lev ert til hans k Marleny Ten En av disse one orio og brak innfødte kri t til Jaime i fe H u st sk ne er Jaime også på døtr Tenorio (bil ngslet. enhe Ferley det) og han og Licet. s familie. Jaim far til Ferley e er og Licet. I ap ril ble han d ømt av

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Jamie Tenorio c/o Åpne Dører 7 Magnus Barfotsvei nd sa 4633 Kristian

Når du sender et

brev/kort:

urert. et/kortet blir sens sRegn med at brev m kritikk av so es m kan oppfatt sSkriv ikke noe so det. myndighetene i lan for dem. sFortell at du ber gerikt postkort. sBruk gjerne et far tt. t i en lukket konvolu sSend brevet/korte . lsk ge og helst på en sSkriv kortfattet – ke land. ” i brev til muslims sUnngå ordet “islam d du er fra, et ditt og hvilket lan sSkriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle rer! nisasjonen Åpne Dø sNevn ALDRI orga

11


Jaime Tenonorio